Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart Dit was niet de bedoeling.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006. Dit was niet de bedoeling."

Transcriptie

1 Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006 Dit was niet de bedoeling. 1

2 A. Inleiding Een vochtige kelder is niet zo aangenaam, zowel voor de bewoners als voor de daarin geplaatste materialen. Daarnaast worden, door steeds veranderend gebruik, andere eisen gesteld aan het klimaat in kelders. Bovendien kunnen vochtproblemen in kelders ook elders in de woning of het gebouw tot vocht- en/of stankproblemen gaan leiden. Problemen die kunnen ontstaan naast stankoverlast zijn, condensvorming, optrekkend vocht, hygroscopisch vocht, en vochtdoorslag. Een goed gerenoveerde kelder verhoogt de waarde van een woning of gebouw aanzienlijk. Tevens werkt de kelder als een isolerende buffer voor de bovenliggende ruimten. Natuurlijke afbraak van bouwmaterialen in de loop der jaren, verhoogde grondwaterdruk of eerst verlaagde en daarna verhoogde grondwaterstanden welke tot scheurvorming leid, poreusheid van het toegepaste materiaal (capillaire werking), slechte pleisterlagen, lekke leidingdoorvoeren, slechte aansluitingen wand en vloer, kleine en grote lekkages, afname van de isolatie en onvoldoende ventilatie zijn voorbeelden van voorkomende oorzaken van vochtproblemen in kelderruimten. Maar ook waterschade door verzakkingen bij paalrot alsmede funderingsherstel waarbij geen rekening is gehouden met een op enig moment hogere grondwaterstand. Zowel oude als nieuwe kelders behoren waterdicht te zijn. Een kelder is pas goed te gebruiken als er geen lekkage is van grondwater. Soms zijn kelders gemaakt die de naam kelder niet mogen hebben omdat ze niet aan de bouwkundige eisen voldoen en bij hogere grondwaterstanden zonder meer waterschade oplopen.. Wegpompen van grondwater is een gevaarlijke oplossing als er hoger funderingshout in de nabije omgeving aanwezig is dan het niveau waarop het grondwater wordt weggepompt. Er zijn reparatietechnieken om oude kelders waterdicht te maken. In deze publicatie wordt verwezen naar bedrijven die op Internet te vinden zijn. Laat het waterdicht maken van kelders aan deskundigen over. Tijdens funderingsherstel ontstaan ogenschijnlijke kelders die meteen vollopen met water als door welke reden dan ook het grondwater hoger komt te staan dan de betonvloer. Aangegeven wordt hoe een waterdichte kelder kan worden gemaakt. In deze publicatie wordt een en ander toegelicht zonder dat we de intentie hebben compleet te zijn. We hopen met deze publicatie een bijdrage te hebben geleverd aan het voorkomen van problemen. Mocht u aanvullende opmerkingen of vragen hebben neem dan contact op met: Ing. Ad van Wensen Voorzitter Belangen Vereniging Funderings Problematiek Stichting Platform Fundering Nederland of Telefoon: Fax

3 B. Inhoud Paragraaf Omschrijving blad A Inleiding 2 B Inhoud 3 C Grondwater 4 D Bestaande kelders 4 E Wat als een bestaande kelder lekt? 8 F Dit is bouwkundig geen kelder 8 G Plaatvloer bij funderingsherstel 9 H Plaatvloer onder spaarbogen in bouwblok 12 I Kruipruimten 13 J Ventilatie 13 3

4 C. Grondwater De hoogte van het grondwater wordt in hoge mate beïnvloed door het oppervlaktewaterpeil. Lekke riolen, verkeerd afgestelde drainages en grondwateronttrekkingen kunnen de grondwaterstand (tijdelijk) verlagen, wat inhoudt dat bij rioolherstel, het hoger instellen van de drainage en/of stoppen van de grondwateronttrekking het grondwater soms fors hoger komt te staan. Kelders die bij een verlaagde grondwaterstand jarenlang droog zijn geweest kunnen bij het omhoog komen van het grondwater ineens gaan lekken. Het hoogste funderingshout in een bouwkundige eenheid is maatgevend voor het gewenste grondwaterpeil Als streefniveau houden wij aan 30 cm boven het hoogte funderingshout binnen een bouwkundige eenheid. Waarbij de grondwaterstand onder geen enkele voorwaarde lager mag staan dan 10 cm boven het hoogste funderingshout. (Ook niet tijdelijk) D. Bestaande kelders Bestaande kelders zijn er in allerlei soorten en maten, met zeer uiteenlopende constructies, hieronder worden een aantal voorbeelden omschreven zonder compleet te zijn, omdat er hierop nogal wat varianten mogelijk zijn. Hieronder een aantal voorbeelden uit oude studieboeken. Figuur hierboven uit De technische School door A.N. Wind uit 1918 Een gemetselde kelder met een lichtvenster (koekoek) geheel gefundeerd op houten palen. Bij funderingsherstel zal afhankelijk va de totale constructie van de bouweenheid gekeken moeten worden hoe deze kelder constructief wordt opgevangen. Bij dit soort constructies zal het funderingshout onder de muren van de bouweenheid waar geen kelder zit aanmerkelijk hoger zitten. 4

5 Figuur hierboven uit De technische School door A.N. Wind uit 1918 Dit is een zogenaamde drijvende kelder, hoe hoger het grondwater hoe hoger de kelder komt te drijven door de opwaartse druk. Figuur hierboven uit Bouwkunde deel II van R Jellema, Ir M.C.A Meischke en Ir JA Muller uit 1961 Op dit soort betonconstructies zijn duizenden varianten mogelijk. Al of niet onderheid. 5

6 Figuur hierboven uit Bouwkunde deel II van R Jellema, Ir M.C.A Meischke en Ir JA Muller uit 1961 Ook verbouwingen hebben bijgedragen aan het aantal typen kelders. Figuur hierboven uit Beknopt leerboek der constructieve bouwkunde door L Zwiers MCMXXIV Keldervloer op staal Figuur hierboven uit Constructie van gebouwen Door Prof J.G. Watjes 6

7 Figuur hierboven uit Burgerlijke bouwkunde door M Sirag Jzn uit 1951 Diverse typen funderingen 7

8 E. Wat als een bestaande kelder lekt? Wat te doen als een bestaande kelder al of niet voor of na funderingsherstel lekt. Wat u niet moet doen, is een pompje in de kelder hangen of een drainage aan leggen om het grondwater af te voeren. Hierdoor kunnen elders problemen ontstaan, zeker als er hoger gelegen funderingshout in de omgeving aanwezig is. Wat u wel kan doen is er een deskundig bedrijf bij halen. Ga op Internet naar en typ in lekke kelder of alleen maar kelder. Behalve dat u bij publicaties van de Belangen Vereniging Funderings Problematiek (BVFP) en Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN) uitkomt ziet u daar ook bedrijven die u kunnen adviseren de kelder op een verantwoorde manier dicht te maken. Hier zijn verschillende technieken mogelijk die u bij de website van deze bedrijven kunt inzien. F. Dit is bouwkundig geen kelder! De grondwaterstand is lager dan het bovenste funderingshout. De kruipruimte was daardoor kurkdroog. Op het zand is en betonplaatje gestort en daarop zijn wanden gemetseld. Zolang het grondwater laag blijft voor de kelder geen probleem, wel voor de houten fundering die wegrot. Zodra het grondwater hoger komt te staan zal de kelder volstromen met grondwater. 8

9 G. Plaatvloer bij funderingsherstel Een plaatvloer bij funderingsherstel vormt in tegenstelling waar het naar uit ziet geen bouwkundige kelder Hierboven is een situatie getekend waarbij het grondwater te laag stond, de houten palen zijn aangetast (weggerot). Om te voorkomen dat de woning wegzakt, is een plaatvloer aangebracht die in de bestaande muur is ingekast. Onder de gewapende betonvloer zijn stalen buis palen aangebracht. Zodra echter het grondwater bij voorbeeld door rioolvervanging boven het niveau van de plaatvloer komt te staan, zal de kruipruimte blank komen staan. Zie tekening hieronder 9

10 Hoe zo iets er in werkelijkheid uitziet, ziet u op onderstaande foto. Hoe het wel moet ziet u op onderstaande tekening. Let altijd op voldoende ventilatie! De betonwand met stekeinden verbinden aan de betonvloer. De betonwand ononderbroken laten uitvoeren! Als betonwanden niet aangebracht worden laat de vloer dan voorzien van stekeinden zodat later een waterdichte aansluiting met de wand gemaakt kan worden. Bij grote waterdruk een kim aan laten brengen 10

11 Hoeveel deze opstuwing bedraagt is niet bekend, hou veiligheidshalve rekening met minstens 10 cm boven de hoogste grondwaterstand 11

12 H. Plaatvloer onder spaarbogen in bouwblok Om stenen en gewicht uit te sparen zijn soms spaarbogen aangebracht. Een plaatvloer onder de hele bouweenheid en betonwanden zoals in het voorgaande plaatje is aangegeven en er is een kelder onder de hele bouwkundige eenheid. Soms een heel bouwblok. WAARSCHUWING! Let er bij een dergelijk constructie op dat onder het gehele bouwblok één grote kelder ontstaat. In veel gevallen zal een eigenaar de ruimte gebruiken voor opslag van materialen die hij/zij niet elke dag nodig heeft Deze kelderruimte is vanuit alle woningen bereikbaar, dus omgekeerd is ook uw woning via een andere woning bereikbaar voor ongewenst bezoek. Als bij een van de bewoners de opgeslagen materialen door welke oorzaak dan ook in brand vliegen dan hebben alle woningen rookschade zo niet erger. We raden u daarom aan bij de woningscheidende muren de spaarbogen met brandwerende materialen dicht te zetten. Ook doorbraken in woningscheidende muren die gemaakt zijn voor het uitvoeren van funderingsherstel brandwerend dichtzetten! Bijvoorbeeld door de gaten dicht te metselen. 12

13 I. Kruipruimten Kruipruimten ook al ligt er een betonvloer in zijn geen kelders. Voor het oplossen van vocht en stankproblemen bij kruipruimten zie de publicatie kruipruimten op de website J. Ventilatie Voor ventilatieroosters zie onder werkgroep techniek het onderdeel wateroverlast in relatie tot huis, tuin en fundering Onder (B) kunt u doorklikken op een pdf bestand met diverse typen ventilatieroosters. Ventilatievoorzieningen zodanig aanbrengen dat altijd een lichte luchtstroom aanwezig is, dus bij voorkeur 2 roosters in voor en 2 in de achtergevel. 13

Bijlage 6 Toetsingscriteria grondwaterstanden stedelijk gebied 1. Hoogst toelaatbare grondwaterstand onder bebouwing met kruipruimte Als toetsingscriterium voor bebouwing met kruipruimte wordt een hoogst

Nadere informatie

Het herkennen en aanpakken van eventuele. funderingsproblemen. bij koop of verkoop van een woning

Het herkennen en aanpakken van eventuele. funderingsproblemen. bij koop of verkoop van een woning Het herkennen en aanpakken van eventuele funderingsproblemen bij koop of verkoop van een woning In gebieden met klei- en veenlagen zijn in het verleden houten paalfunderingen gebruikt. Soorten funderingen:

Nadere informatie

Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen

Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport 2007-D-R0607/A Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen www.tno.nl T 015 276 30 00 F 015 276 30 10 info-beno@tno.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 KCAF november 2013

Nieuwsbrief 7 KCAF november 2013 Roo, Marijke de Van: kcaf namens kcaf Verzonden: vrijdag 01 november 2013 16:12 Aan: staten Onderwerp: KCAF Nieuwsbrief Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Demostraat 11 a 1111 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Vlotlaan 306 2681 TV MONSTER T. +31 (0)174-42 03 55 I. www.wubbenchan.nl E. info@wubbenchan.nl Rapportage bouwtechnisch onderzoek Object: Dijkwoning, Maasdijk 157, s-gravenzande Bouwjaar: 1906-1930 Datum:

Nadere informatie

VOCHT BESTRIJDING VOCHTBESTRIJDING MET ZEKERHEID! HET BESCHERMEN VAN BUITENGEVELS, KELDERS EN KRUIPRUIMTES TEGEN VOCHT

VOCHT BESTRIJDING VOCHTBESTRIJDING MET ZEKERHEID! HET BESCHERMEN VAN BUITENGEVELS, KELDERS EN KRUIPRUIMTES TEGEN VOCHT VOCHTBESTRIJDING MET ZEKERHEID! MICHAL HERNIK VOCHTBESTRIJDING MEDEWERKER ISOPROFS Isoprofs is een, door het Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen (IKOB) en BV Kwaliteitsverklaringen Bouw

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demohof 11 a 1234 AA Voorbeeldstad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het lek boven. Soil-ID Vochtwering: Professioneel, inventief, effectief.

Het lek boven. Soil-ID Vochtwering: Professioneel, inventief, effectief. Het lek boven Bouwputlekkages en andere vochtproblemen efficiënt opgelost: Soil-ID Vochtwering en Bouwputlekkages Ook preventief inzetbaar Soil-ID Vochtwering: Professioneel, inventief, effectief. Beperken,

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vocht & Ventilatie. Nummer 25

Vocht & Ventilatie. Nummer 25 Nummer 25 Art.nr. 912697 In deze KlusZo Vocht & Ventilatie Folder beschrijven we stapsgewijs waar u rekening mee moet houden als u vocht in uw huis gaat bestrijden en waarom u moet ventileren. In deze

Nadere informatie

SCHADE AAN GEVELS. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

SCHADE AAN GEVELS. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 SCHADE AAN GEVELS Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. SCHADE AAN GEVELS DOOR SCHEURVORMING... 3 3. ONDERGRONDSE OORZAKEN... 4 3.1 Scheurvorming

Nadere informatie

Vervangen houten woonkamervloer door een betonvloer

Vervangen houten woonkamervloer door een betonvloer 1/8 Vervangen houten woonkamervloer door een betonvloer Inleiding Met name vanwege de vochtproblematiek is er al het nodige te doen geweest betreffende de houten woonkamervloeren. Bij diverse woningen

Nadere informatie

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouw- en energieadvies INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. CONCLUSIE & KOSTENRAMING... 4 2.1 Kostenraming... 4 2.2

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

119 respondenten, 109 daarvan in overzicht: Enquête uitgevraagd in periode 20 december 2014 5 februari 2015. Voor meer informatie zie www.molenbeke.

119 respondenten, 109 daarvan in overzicht: Enquête uitgevraagd in periode 20 december 2014 5 februari 2015. Voor meer informatie zie www.molenbeke. Enquête uitgevraagd in periode 20 december 2014 5 februari 2015 Voor meer informatie zie www.molenbeke.nl 119 respondenten, 109 daarvan in overzicht: Schavenmolenstraat 26 22% Maarten Gorisstraat 7 6%

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesrapport

Bouwkundig Adviesrapport Adres te Delft Bouwkundig Adviesrapport Aankoopkeuring Tel: 06-45022536 Bouw Advies van der Steuijt IBAN nr: NL75INGB0007544009 Url:www.bavds.nl Postbus: 2940 KvK nr: 57253315 Den Haag Email: info@bavds.nl

Nadere informatie

Rapport. over de staat van onderhoud van de woningen van woningbouwvereniging De Dageraad in het complex Meerwaldt

Rapport. over de staat van onderhoud van de woningen van woningbouwvereniging De Dageraad in het complex Meerwaldt Rapport over de staat van onderhoud van de woningen van woningbouwvereniging De Dageraad in het complex Meerwaldt Opgesteld door de Initiatiefgroep Meerwaldt 2000 De leden van de initiatiefgroep zijn:

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Noordlandweg 1 te MIDSLAND. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Noordlandweg 1 te MIDSLAND. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Noordlandweg 1 te MIDSLAND bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2

Nadere informatie

De volgende partijen hebben dit onderzoek ondersteund:

De volgende partijen hebben dit onderzoek ondersteund: Leidraad Leidraad Balans Colofon De voorliggende leidraad is een deelrapport van het Delft Cluster project CT03.10, Duurzame onderhoud Strategie voor voorzieningen op slappe bodem. Dit onderzoek is ondersteund

Nadere informatie

White Paper: Oorzaken van scheurvorming

White Paper: Oorzaken van scheurvorming White Paper: Oorzaken van scheurvorming 1 Inhoudsopgave 1. Introductie:... 4 1.1 Meer informatie?... 4 2. Scheuren in muren... 5 2.1 Analyseren van de schade... 5 2.2 Wat is de wijdte en richting van de

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Teststraat1 1234 AB Teststad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse

bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie m oet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport

Nadere informatie

Aanbodstraat 1 0000 AB Woonstede

Aanbodstraat 1 0000 AB Woonstede Pagina 1 / 16 Rapport naar aanleiding van inspectie van het object Aanbodstraat 1 0000 AB Woonstede Omstandigheden tijdens Inspectie Koper aanwezig? : nee Pand in gebruik? : nee; woning was verlaten, niet

Nadere informatie

Dijkversterking Merwededijk te Werkendam

Dijkversterking Merwededijk te Werkendam Dijkversterking Merwededijk te Werkendam Veel gestelde vragen en antwoorden Over het ontwerp van variant 4: buitenwaartse versterking in combinatie met gedeeltelijke damwand...3 1. Bij de buitenwaartse

Nadere informatie

Praxis kluswijzer Vocht en vent 15-01-2008 13:41 Pagina 1 VOCHT & VENTILATIE KLUSWIJZER

Praxis kluswijzer Vocht en vent 15-01-2008 13:41 Pagina 1 VOCHT & VENTILATIE KLUSWIJZER Praxis kluswijzer Vocht en vent 15-01-2008 13:41 Pagina 1 VOCHT & VENTILATIE In deze Kluswijzer wordt beschreven waar vocht vandaan komt, hoe je het kunt voorkomen en hoe je vochtproblemen kunt bestrijden.

Nadere informatie

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen?

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen? Regeling funderingsherstel Klemmende deuren, ramen die niet meer goed dicht kunnen, scheuren in de muren en verzakkingen. Dit zijn typische kenmerken van funderingsproblemen, in de volksmond ook wel paalrot

Nadere informatie