De Centrale Banken in de schijnwerpers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Centrale Banken in de schijnwerpers"

Transcriptie

1 Informatieblad N 22 zomer 2013 De Centrale Banken in de schijnwerpers Samenvatting De uitdaging voor centrale banken De frontier markets Groeilanden onder de groeilanden Vermogensspreiding Performances De schuld van de groeilanden op een keerpunt Afdeling Vastgoed van Crédit Agricole Private Banking Koerswijziging van de Federal Reserve P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG

2 panorama De uitdaging voor centrale banken Elias Abou Haidar (Senior Portfolio manager) In tegenstelling tot vorige jaren verschenen er tijdens het tweede kwartaal onweerswolken boven de groeilanden met mogelijk een internationale impact. Het lijkt wel de omgekeerde wereld. Het is duidelijk dat het internationale kader evolueert ; vooral de recente verklaringen van Ben Bernanke herinnerden de beleggers eraan dat het monetaire beleid ook minder gunstige fases heeft voor de markten van risicovollere activa. Traditioneel waren de eindfases van monetaire versoepelingcycli door de grote centrale banken periodes van grote volatiliteit op de markten enerzijds omdat ze de voorbode waren van een krimp van de internationale liquiditeit, anderzijds omdat ze de centrale banken van de groeilanden aanzetten tot renteverhogingen : volgen of niet? Met welke impact? Dit keer ging de aankondiging van de Fed, die op zich niet zo agressief was, gepaard met de aanvangende monetaire verkrapping in China en de wil van de politieke autoriteiten daar om de groei aanzienlijk te vertragen en te herstructureren. En dit nieuwe Chinese beleid heeft een internationaal bereik door de plaats die China verworven heeft in de internationale groei. De verandering van toon komt er op een ogenblik dat de internationale groeicyclus nog niet overtuigend is. Hiervan getuigt onder meer de afwezigheid van enige echte inflatiedruk op internationaal niveau. De Europese Unie zit midden in een aanpassingsfase : het zoeken naar een nieuw evenwicht op de openbare rekeningen, externe overschotten, de start van structurele hervormingen in de landen van het zuiden het zijn allemaal groeifactoren op lange termijn aangezien ze de concurrentiehandicaps tussen de landen van de regio kunnen doen afnemen. Op korte termijn leiden ze echter tot sociale spanningen (stijging van de werkloosheid, verarming) en dus tot een politieke instabiliteit in de landen die maatregelen treffen. Ook Japan bevindt zich op een kruispunt : hoewel de activiteitenindicatoren tijdens het voorbije kwartaal solide bleven, verdwenen de structurele uitdagingen niet van het toneel en de markt verwacht een derde act van het economische programma van Shinzo Abe : de structurele hervormingen. Met haar verouderende bevolking waarvan de spaarvoet zou moeten dalen, en een grote openbare schuld, is het voor Japan cruciaal haar concurrentiepositie te verstevigen (hervorming van de arbeidsmarkt, liberalisering van beschermde sectoren) en haar afhankelijkheid van andere landen op energievlak te verminderen om het externe overschot op de rekeningen te bewaren. Een scenario dat de Japanse regering zeker moet vermijden is dat steeds meer buitenlanders intekenen op haar schuld in een nog niet geruststellend regionaal (geo)politiek klimaat. De onvrijwillig synchrone koerswijziging van de Fed en China heeft een internationale impact Enerzijds omdat dit een soort referentie is voor de andere centrale bankiers die beoordeeld zullen worden door de markten. Die zullen namelijk op het renteverschil reageren in termen van verwachte groei. Anderzijds, en meer specifiek voor China, heeft de koerswijziging een negatieve impact op verwachtingen in termen van het grondstoffenverbruik en in termen van Chinese import van uitrustings- en consumptiegoederen. Zo werden landen als Australië, Brazilië, Rusland maar ook Zuid-Afrika op de proef gesteld door de beleggers. Voor Rusland, dat niet over een echt binnenlands groeialternatief beschikt, is er een bijkomende uitdaging op lange termijn : de ontwikkeling van schaliegas, in het bijzonder in de Verenigde Staten. Ten slotte, met een krimp van de internationale liquiditeit in het vooruitzicht zelfs al kan dat nog een tijdje duren, stonden de valuta s van landen met een tekort op de lopende rekening onder druk. Dat was het geval voor India, Turkije en Indonesië. De normalisering van de monetaire omstandigheden die zich aftekent aan een horizon van enkele maanden of kwartalen had grote gevolgen voor de markten (die vreesden dat deze normalisering te vroeg komt). Vooral op het einde van het kwartaal stonden de markten zwaar onder druk : stijging van de obligatierente, opverende risicopremies door een verbreding van de spreads (high yield en investment grade), verschuiving van de hoogrentende valuta s (afwikkeling van carry trades) en gelijktijdige appreciatie van de dollar en de yen, brutale terugkeer van de volatiliteit op aandelenmarkten met sterke waarderingen (ASEAN). De sterke depreciatie van talrijke valuta s en de vragen die rezen met betrekking tot China brachten een aantal landen in de verleiding over te gaan tot vermomde devaluaties en sommigen (Australië) lieten hun wisselkoers dalen. Goud weerstond niet aan de druk en verloor 23 % tijdens het kwartaal, blijkbaar ten gevolge van massale verkopen bij retail beleggers (belangrijke daling van de goudpositie aangehouden door ETF s). Onder deze woelige omstandigheden zette de Amerikaanse markt een bovengemiddeld resultaat neer : ze haalde voordeel uit een terugkeer van de geldstromen op zoek naar kwaliteit, net zoals de Japanse markt. De groeilanden daarentegen behaalden de slechtste resultaten. 2 THÉMA N 22 zomer 2013

3 focus De frontier markets Groeilanden onder de groeilanden Elias Abou Haidar (Senior Portfolio Manager) Michel Bourgon (Senior Portfolio Manager) Eric Grandjean (Fund analyst) Na de hoge vlucht van de groeilanden zijn het nu de grensmarkten (frontier markets) die nieuwe kansen bieden. Ze vormen een eerder disparaat geheel zonder precieze criteria, een vaag conglomeraat dat zich onderscheidt van de groeimarkten. Terwijl de zogenaamde groeilanden zich vooral in Azië bevinden, zijn de frontier markets verspreid over alle continenten. Vanuit sectoroogpunt krijgen wij een omgekeerd beeld : alle sectoren zijn aanwezig in de groeilanden terwijl de frontier markets gedomineerd worden door de sector Financials. In deze landen beperken de banken zich meestal wel tot een basisdienstverlening. Het gecumuleerde BBP van de frontier markets weegt amper 5,8 % van het mondiale BBP. Bovendien vertegenwoordigen de 5 grootste landen alleen al van dit BBP. De beurskapitalisatie bedroeg 2,7 % in 2012 (tegenover amper 1 % in 2010). De onderlinge verschillen zijn groot. Het inkomen per inwoner varieert van 1 (Bangladesh) tot 100 (Qatar). Dergelijke verschillen bestaan met betrekking tot de spaar- en beleggingsvoet, de graad van openheid van de economieën, het aandeel van de landbouw, de industrie en de dienstensector in het BBP en ten slotte de rijkdom aan grondstoffen. Deze landen hebben toch een gemeenschappelijk kenmerk : de jonge bevolking In 2011 telden ze bijna 1,1 miljard inwoners of 15,9 % van de wereldbevolking. 60 % daarvan leeft in de 5 grootste grenslanden. Maar, op enkele uitzonderingen na, gaat het om een erg jonge bevolking : 31,2 % van de inwoners waren in 2011 jonger dan 15 jaar, tegenover 15,5 % in de EU. De demografie is een van de belangrijkste structurele elementen om een duurzame groei te verzekeren. Maar de jeugdige leeftijd op zich volstaat niet. Ook de productiviteit moet volgen. In dit opzicht is een cruciale rol weggelegd voor onderwijs. Het is geen verrassing dat de achterstand van deze landen op dit gebied enorm is, vooral op universitair niveau. Toch is de situatie al sterk verbeterd. De alfabetiseringsgraad bij volwassen ligt ruim boven de 90 % (behalve in Pakistan, Bangladesh, Tunesië, Marokko en Nigeria). Overal is de jongere generatie qua onderwijsbagage beter gewapend dan de oude. De doelstelling is echter niet zozeer een technologische innovator op wereldniveau te worden zoals het geval is voor China of bepaalde landen uit de ASEAN. Deze landen willen immers in de voetsporen treden van al meer ontwikkelde landen zoals Zuid-Korea of Taiwan. Het doel van de grenslanden is veeleer arbeidskrachten op te leiden om zo delokalisaties van de tweede of de derde generatie aan te trekken voor activiteiten die in eerste instantie weinig toegevoegde waarde hebben maar zich in de toekomst sterk kunnen ontwikkelen. Het economische en financiële parcours dat bepaalde landen (ASEAN, China, Mexico of nog bepaalde landen uit Oost Europa) de laatste twee of drie decennia hebben afgelegd, is vandaag een enorme bron van hoop voor de frontier markets. Veelbelovende en goedkope markten In verhouding tot het totale BBP is de beurskapitalisatie van de frontier markets gestegen van 25,8 % in 2013 tot 31,0 % in Ter vergelijking : het internationale gemiddelde bedraagt 66,4 %. Ondanks de al waargenomen groei tijdens de laatste 10 jaar, blijft de waardering van deze markten aantrekkelijk. Op basis van de MSCI-indexen, bedraagt de K/W-verhouding van deze landen 11,4 maal tegenover 12,6 voor de MSCI Emerging Markets en 15,3 voor de MSCI World. Wij kunnen sinds 2009 eveneens een dergelijke achterstand waarnemen wat betreft de verhouding koers/ boekwaarde. De correlatie tussen de grenslanden zelf is zwak, net zoals de correlatie met de ontwikkelde en groeilanden. Deze markten zijn wel erg afhankelijk voor het politieke klimaat. Een groot aantal onder hen is eveneens sterk gevoelig voor de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen en de inflatie. De liquiditeit blijft zwak De grenslanden hebben zich opengesteld voor buitenlandse investeerders, hebben verder hun kapitaalmarkten ontwikkeld en beschikken voor het merendeel over een beurs. Totnogtoe werden deze markten vooral aangedreven door (particuliere en institutionele) lokale investeerders. De bedrijven mikken vooral op de lokale groei en ondervinden minder invloed van het internationale klimaat. De markten worden verder gedomineerd door kleine en middelgrote ondernemingen. Volgens de cijfers van de Wereldbank worden deze landen gekenmerkt door erg uiteenlopende beurskapitalisaties : van 2,3 miljard voor Estland tot 260 miljard voor de Filippijnen. De toegang tot deze weinig liquide markten kan dus moeilijk blijken voor individuele beleggers, tenzij ze opteren voor een fonds. Wij wensen er ten slotte nog even aan te herinneren dat de beurskapitalisatie van China, volgens de cijfers van de Wereldbank, gegroeid is van 18 miljard in 1992 tot 3400 miljard in De nieuwe groeilanden hebben dus nog heel wat potentieel. Beurskapitalisaties van de frontier markets (in miljard eind 2012) THÉMA N 22 zomer

4 Beheer op uw maat gesneden Beheer aandelen In het begin van het kwartaal vonden de markten steun bij de overvloedige liquiditeit, de afnemende politieke spanningen en de betere gezondheid van de ondernemingen. Wij profiteerden om winst te nemen op de Europese posities en herbelegden in de technologische sector in de VS. Wij versterkten verder de posities in de ASEAN ten koste van Noord Azië. Wat de groeilanden betreft, hebben wij posities gewisseld ten voordele van de nieuwe markten ( frontier markets ) die gekenmerkt worden door een sterk stijgende groeivoet. In de loop van het kwartaal zijn wij ook teruggekeerd naar Japan omwille van structurele redenen: het land laat de deflatoire spiraal langzaam achter zich, het beleid van de eerste minister lijkt inschikkelijk met steun via de openbare investeringen, er is een onbeperkte kwantitatieve versoepeling en een inflatiedoelstelling van 2 %. De heropening van de kerncentrales zou ook de energiekost voor de bedrijven moeten verlagen. Deze belegging gebeurde na de correctie op de markten ten gevolge van de verklaringen van Ben Bernanke. De geleidelijke beleidswijziging van de Fed voedt de verwachting dat de liquiditeit zal afnemen. Samen met de vertraging in de groeilanden leidde dit tot een daling op alle aandelenmarkten. Voorzichtigheidshalve hebben wij andere posities niet versterkt omwille van de volatiliteit op de markten, ondanks onze nog steeds positieve visie voor aandelen op lange termijn. Beheer obligaties Het eerste deel van het kwartaal was erg gunstig voor de obligatiemarkt. Daarna zorgde de koerswijziging van de Fed voor nervositeit die de Amerikaanse lange rente onder druk zette en leidde tot een scherpe stijging. Hoewel wij ons vooral hadden gericht op uitgiftes met korte looptijden en aantrekkelijke rendementspremies (high yield, groeilanden en perifere landen) leden onze portefeuilles onder deze stijging. Wij geloven echter niet dat de rentestijging zich zal doorzetten omwille van het nog zwakke macro-economische klimaat en de afwezigheid van inflatie. De carry (coupon) van de obligaties zou de portefeuilles tot het einde van het jaar moeten dragen. Daarom blijven wij het vertrouwen behouden in het segment high yield dat wij in de loop van het kwartaal verder opbouwden. Wij blijven wel voorzichtig met betrekking to de schuld van de groeilanden. Spreiding per beleggingsprofiel op 28 juni 2013 Aandelen Obligaties Gediversifieerde activa Cash Totaal Aandelen* Geografische verdeling Europa 37.0 % Thematisch 14.1 % Opkomende markten 6.9 % * Profiel Balanced Graad van overtuiging Onze overtuigingen per activaklasse voor de volgende 3 tot 6 maanden* Aandelen over de activaklasse in detail Europa VS Japan Azië ex-japan Andere opkomende landen Thematisch CAL Management Nettoresultaten op 28 juni Obligaties over de activaklasse in detail * 0 %: geen belang voor deze activaclasse 100 %: sterke overtuiging Security Prudent Balanced Growth Dynamic 18.7 % 41.9 % 63.1 % 84.2 % 83.4 % 63.4 % 46.8 % 27.4 % 12.9 % 11.9 % 12.0 % 5.9 % 2.9 % 4.7 % 5.9 % 5.1 % 6.6 % 2.9 % % % % % % 80 % 60 % 20 % Amerika 26.0 % Japan 4.8 % Azie ex-japan 11.2 % Staatsobligaties Bedrijfsobligaties High yield Opkomende markten Converteerbare obligaties Obligaties* Verdeling per productentype Bedrijfsobligaties 39.1 % Supranational & Staatsobligaties 16.9 % 80 % 20 % 60 % 20 % -30 Dec. 98 Dec. 99 Dec. 00 Dec. 01 Dec. 02 Dec. 03 Dec. 04 Dec. 05 Dec. 06 Dec. 07 Dec. 08 Dec. 09 Dec. 10 Dec. 11 Juni 13 Gediversifieerde activa over de activaklasse Vastgoed Edelmetalen Grondstoffen Absolute Return Performances euro Op de aanbevolen beleggingshorizon Rendement op jaarbasis Security 0-0,95 % 4.42 % % 2.62 % 6.69 % % 3.14 % 1.29 % 1 jaar % Prudent 25 0,04 % 5.51 % % 5.09 % % % % 2 jaar % Balanced 50 1,66 % 9.21 % % % % % 2.98 % 4.73 % 5 jaar % Growth 75 2,55 % 9.79 % % % % % 3.32 % 5.56 % 7 jaar % Dynamic 100 4,18 % % % % % % 1.81 % 6.35 % 10 jaar % in detail Converteerbare obligaties 10.7 % High Yield 24.8 % Opkomende markten 8.5 % Security 0 Prudent 25 Balanced 50 Growth 75 Dynamic 100 n/a 0 % 0 % 100 % Valuta s De dollar won terrein. Het groene biljet haalde voordeel uit de aankondiging dat het versoepelende beleid van de Fed zou afgebouwd worden. Onze dollarposities waren niet afgedekt, zodat wij de daling van de portefeuilles konden beperken. Het inschikkelijke beleid van de Japanse premier zou tot een daling van de yen moeten leiden. Onze posities in Japan zijn afgedekt. 4 THÉMA N 22 zomer 2013

5 Performances op 28 juni 2013 CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CAL Management Devise VNI YTD % 1 year % 5 years % INCOME 0 PRUDENT 25 BALANCED 50 GROWTH 75 Thematic Mandate Asian Mandate Asian Mandate (since 31/01//2011) CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG FUNDS Money Market and Short Term Funds Lion Intergestion - Monétaire Euro -P- Bonds Funds Indolux Bonds Plus Indolux Bonds Asset Allocation Funds LIS Serenity LIS Active Management LIS Equity LIS Belgian Value (depuis le 07/05/2012) IMM Active Management OPEN ARCHITECTURE FUNDS Money Markets 1288, , , , ,30 836, , ,63-1,54% 0,07 % 2,35 % 3,57 % -4,12% -2,89% 0,00 % -0,79% 0,15 % -1,02% 1,26 % 4,09 % 4,82 % 1,11 % -0,34% 3,46 % 8,57 % 10,98 % 7,81 % 4,19 % 0,00 % 4,17 % 3,72 % 1,72 % 6,45 % 12,65 % 13,70 % 6,49 % 0,80 % 2,91 % 3,03 % 1,43 % 2,11 % Amundi Funds Money Market Euro 101,02 0,06 % 0,24 % 1,02 % Amundi Interinvest Short Term 114,98 0,08 % 0,20 % 0,47 % Fixed Income HIGH YIELD EMERGING DEBT CONVERTIBLES Absolute Return Asset allocation Equities GLOBAL OPE USA ASIA PACIFIC ex JAPAN EMERGING MARKETS JAPAN Thematic funds AGRICULTURE NATURAL RESOURCES ENERGY HEALTHCARE REAL ESTATE BIOTECH TECHNOLOGY LUXE ISR WATER BEST IN CLASS MARKET INDICES Eonia Capitalization Index 7 D Bloomberg/EFFAS Bond Indices O Bloomberg/EFFAS Bond Indices US MSCI World Ex Europe MSCI OPE MSCI EM Axa US Short Duration High Yield E ( Hedged) Axa Europe Short Duration High Yield Axa US Short Duration High Yield Pictet Asian Local Currency Debt () Pictet Asian Local Currency Debt (hedged) AXA WF Em Short Duration Bds AXA WF Em Short Duration Bds (hedged) LO Funds Convertible Bond Morgan Stanley Global Convertibles Bond Morgan Stanley Global Convertibles Bond ( Hedged) PIMCO Unconstrained Bond PIMCO Unconstrained Bond (hedged) JB BF Absolute Return- B Carmignac Emerging Patrimoine Amundi International SICAV Amundi International SICAV ( Hedged) Fidelity Funds World M&G Global Dividend ING (L) Invest Global High Dividend Allianz Europe Small Cap Equity Franklin European Small-Mid Cap Growth Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Comgest Growth Europe Oyster European Opportunities Fidelity Funds Nordic Fund Cazenove UK Equity Fund EdR Saint-Honoré Europe Synergy ING (L) Invest Europe High Dividend ING (L) Invest Euro High Dividend ING (L) Invest US High Dividend Pictet Funds Lux US Equity Growth Selection Aberdeen Global Asia Pacific Fidelity South East Asia Comgest Magellan Amundi Emerging Internal Demand JPMF Eastern Europe Equity Fund AMUNDI Funds Latin America Equities Amundi Funds Equity Brazil AMUNDI Funds Emerging World Aberdeen Global Emerging markets Infrastructure Aberdeen Global Emerging markets Infrastructure (hedged) Fidelity China Focus Fidelity ASEAN Fund HSBC GIF Indian Equity HSBC GIF Frontier Markets A HSBC GIF Frontier Markets A Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Funds Equity Japan Target (hedged) AMUNDI Global Agriculture AMUNDI Global Agriculture ( Hedged) JPMF Global Natural Resources Fund BGF World Energy BGF World Energy (hedged) Fidelity Global Health Care Fund Morgan Stanley Asian Property Pictet Fund Biotech Pictet Fund Biotech HP Eur Hedged Henderson Horizon Global Technology Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle () SAM Sustainable Water Fund AMUNDI Actions Europe ISR 114,75-0,03% 2,53 % 113,68 0,29 % 6,63 % 111,39 0,15 % 3,00 % 146,41-5,58% -0,35% 5,82 % 106,30-5,78% -0,88% 102,36-1,51% 101,79-1,79% 15,22 4,68 % 10,23 % 3,49 % 37,98 5,53 % 11,15 % 2,88 % 32,50 5,38 % 10,69 % 10,64-1,57% 0,76 % 11,68-1,68% 0,34 % 133,34-0,60% 1,63 % 2,87 % 100,38-10,58 % -6,01 % 5363,12 3,10 % 11,43 % 3,91 % 136,34 2,90 % 10,97 % 12,13 10,17 % 19,04 % 2,79 % 17,03 11,23 % 15,66 % 301,09 8,75 % 13, 5,03 % 121,91 6,52 % 19,24 % 25,45 10,22 % 37,64 % 8,95 % 111,05 6,13 % 26,28 % 3,10 % 15,38 6,73 % 19,50 % 10,97 % 326,53 3,04 % 16,69 % 2,52 % SEK 60,59 12,27 % 25,21 % 1,93 % GBP 3,05 15,72 % 37,76 % 13,94 % 118,71 4,94 % 15,29 % 7,05 % 305,90 3,94 % 13,61 % 2,07 % 338,89 2,37 % 12,83 % -1,60 % 373,94 13,81 % 20,62 % 5,92 % 137,09 9,15 % 13,93 % 3,65 % 69,44-3,92% 8,79 % 5,90 % 17,10-5,99% 6,21 % 3,92 % 15,75-4,19% 1,41 % 3,67 % 88,76-5,78% 7,08 % 0,29 % 17,30-7,63% 4,41 % -5,90 % 526,07-15,25% -6,42% -4,93% 82,10-16,99% -7,97% -5,12% 87,30-8,63% 2,19 % -2,15% 8,50-6,40% 6,62 % 8,40-6,59% 5,94 % 137,09 9,15 % 13,93 % 3,65 % 69,44-3,92% 8,79 % 5,90 % 121,29-19,27% 1,50 % -5,67% 11,60 13,50 % 79,42 11,87 % JPY 8392,00 29,39 % 46,53 % 0,38 % 127,91 23,88 % 31,16 % -1,09 % 87,06 0,80 % 6,38 % -2,59% 111,98 0,48 % 5,51 % 11,77-31,05% -29,35% -12,56% 22,37 5,22 % 6,17 % -7,71% 6,77 4,96 % 5,45 % -9,72 % 14,39 17,66 % 20,52 % 11,36 % 18,68-1,01% 21,85 % 3,88 % 437,07 21,77 % 22,73 % 5,75 % 323,11 21,41 % 21,71 % 4,69 % 38,27 4,56 % 10,07 % 7,31 % 114,71 6,00 % 17,78 % 10,48 % 168,87 9,17 % 16,41 % 3,04 % 140,36 3,66 % 15,27 % -0,26 % 140,93 0,04 % 0,09 % 0,84 % 190,37 0,19 % 7,55 % 5,71 % 350,84-2,46% -2,11% 4,53 % 1424,87 9,86 % 16,28 % 2,55 % 97,69 1,43 % 12,56 % -0,70 % 940,33-10,89% 0,32 % -2,86% Performances of the accumulation shares. Sources : CAL, Bloomberg This document is not a Prospectus and does not constitute an offer to sell or buy any security, including shares of the funds featured. Shares of these funds are offered on the basis of their respective prospectuses only. The past performance of investments is not necessarily a guide to future returns. Changes in rates of exchange and other factors may cause the value of an investment to go up or down. Additional risk factors are described in the fund prospectuses. THÉMA N 22 zomer

6 zoom De schuld van de groeilanden op een keerpunt Eric Grandjean (Fund Analyst) Obligaties uitgegeven door groeilanden hebben veel voordeel gehaald uit de liquiditeitsinjecties in de markt door de Fed. Hun populariteit bleek duidelijk uit de geldstromen. In mei veranderde de Fed echter de toon van haar verklaringen. De obligatiemarkten van de groeilanden zouden hiervan wel eens de sterkste impact kunnen ondervinden. Tijdens de laatste jaren bleven alleen de obligaties uit de groeilanden aantrekkelijke rendementen bieden bij een gestaag afnemend risico. De kredietkwaliteit van deze instrumenten verbeterde immers op duidelijke en constante wijze. Vandaar ook dat de ratio van de ratingverhogingen en verlagingen in het voordeel pleitte van de groeilanden. Ook de risico-rendementsprofielen werden er gunstiger voor ieder ratingsegment en het aantal ingebrekestellingen (de default rate) is er gemiddeld lager. De verbetering van de kredietkwaliteit vertaalde zich eveneens in een verhoging van de liquiditeit. Dankzij de populariteit van de obligaties uit de groeilanden kon dit universum zich sterk ontwikkelen tot een activaklasse met een grote diversiteit vanuit geografisch en sectoroogpunt. De voordelen in termen van diversificatie overstegen zelfs de categorie op zich aangezien bleek dat schuldbewijzen uit de groeilanden ook zwak gecorreleerd zijn met de aandelenmarkten uit de ontwikkelde en de groeilanden. Volgens de cijfers van JP Morgan zou niet minder dan 300 miljard naar deze categorie zijn gevloeid sinds 2009 (vooral via fondsen). Zo verdrievoudigde het beheerde vermogen op 4 jaar tijd (van 195 miljard in 2009 tot 635 miljard momenteel). Dit ondersteunde de uitzonderlijke resultaten die wij de laatste jaren konden waarnemen (een winst van meer dan 80% sinds maart 2009 voor schuldbewijzen uit de groeilanden in lokale valuta s). De kenmerken van deze schuldbewijzen zijn aanzienlijk geëvolueerd en de afhankelijkheid van buitenlandse kasstromen is sterk toegenomen. Momenteel hebben de verst gevorderde landen geen nood aan sterke valuta s () om buitenlandse beleggers te overtuigen. Dit verklaart waarom landen zoals Mexico, Zuid- Afrika of Maleisië er de laatste jaren meer baat bij hadden hun uitgiftes in lokale valuta s te denomineren. Nog volgens de statistieken van JP Morgan is het percentage van de Maleisische schuld dat aangehouden wordt door buitenlanders gestegen van 15 % in 2007 tot 48 % in Gelijkaardige cijfers bestaan voor de Zuid-Afrikaanse en Mexicaanse schuld (stijging van de schuld aangehouden door buitenlanders van 11 % tot respectievelijk 32 % en 37 % tijdens dezelfde periode). De afhankelijkheid van de vermogenscategorie is vandaag twee tot drie keer zo sterk als in De schuldbewijzen uit de groeilanden zijn dan ook veel kwetsbaarder voor buitenlandse geldstromen. Sinds het discours van Ben Bernanke op 22 mei is er trouwens een ommekeer gekomen van de geldstromen naar de groeilanden. Sinds die dag hebben beleggers onophoudelijk posities in deze vermogenscategorie verkocht. En de verkopen zorgden voor een opwaartse druk op de rente van de groeilanden in sterke en lokale valuta s. Momenteel mag het risico op schokken niet onderschat worden Wij vinden dan ook dat deze vermogenscategorie voortaan met de nodige voorzichtigheid benaderd moet worden. Er schuilt immers een groot aantal risico s om de hoek. Zo weegt de verdere daling van de grondstoffenprijzen op de lopende rekeningen van de exportlanden (zoals Zuid-Afrika, maar ook India, Indonesië of nog Maleisië). De belangrijkste economieën van de regio (de zogenaamde BRIC -landen) hebben te kampen met een economische vertraging. Ten slotte mogen ook de negatieve effecten van een verdere stijging van de Amerikaanse 10-jaarse rente en de positieve impact daarvan voor de dollar niet uit het oog verloren worden. Deze talrijke schokken zouden tot nieuwe verkoopsstromen kunnen leiden van deze vermogenscategorie wat voor nieuwe druk op de valuta s van de groeilanden kan zorgen. Een diepgaandere analyse van de valuta s uit de groeilanden leert ons dat wij nu pas terugkeren naar niveaus in de buurt van de historische gemiddelden en dat een nieuwe zwakte zou kunnen leiden tot een equivalente (of zelfs sterkere) daling dan die waar wij de voorbij weken getuige van waren. Tegen deze achtergrond is voorzichtigheid geboden. Het is met andere woorden aangeraden voordeel te halen uit de windstilte om schuldbewijzen van de groeilanden te verkopen, zowel de obligaties gedenomineerd in lokale als die in sterke valuta s. Het toenemende aandeel van buitenlanders in schuld van de groeilanden Peru 30 % 30 % 21 % 46 % 48 % 60 % 60 % Malaysia 15 % 14 % 17 % 22 % 26 % 45 % 48 % Hungary 30 % 22 % 20 % 23 % 35 % 38 % 38 % Poland 20 % 14 % 18 % 26 % 30 % 37 % 37 % Mexico 11 % 12 % 12 % 20 % 26 % 37 % 37 % South Africa 11 % 13 % 14 % 22 % 29 % 32 % 32 % Indonesia 16 % 17 % 19 % 31 % 31 % 33 % 33 % Turkey 18 % 15 % 13 % 18 % 23 % 30 % 30 % Brazil 3 % 4 % 9 % 11 % 9 % 10 % 9 % Thailand 0 % 2 % 5 % 9 % 8 % 9 % 9 % Bron : JPMorgan 6 THÉMA N 22 zomer 2013

7 patrimonial Afdeling Vastgoed van Crédit Agricole Private Banking Anthony Guérard (Head of Real Estate Crédit Agricole Private Banking) Philippe De Giorgi (Head of Real Estate Crédit Agricole Luxembourg) Een compleet aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van de cliënt Vastgoed vormt een belangrijk bestanddeel van het vermogen van particulieren, onder meer via het bezit van een eigen huis en eventuele bijkomende woningen. Bij het beheer van die activa op de lange termijn komen zowel successieplanning als vermogensplanning om de hoek kijken. Vastgoed kan ook fungeren als een alternatieve beleggingscategorie, waarbij men belegt in activa die (huur)opbrengsten genereren, zoals kantoren, winkelpanden, hotels en residentieel vastgoed. Bij beleggingen in vastgoed kan men vaak een hoger rendement realiseren door bijvoorbeeld op een actieve manier bouw- of renovatiewerken te beheren, huurcontracten te heronderhandelen en door aanpassing van de huurgelden aan de index. Vastgoedbeleggingen bieden tevens de kans om van een hefboomeffect te genieten dat bijzonder interessant is in tijden van historisch lage rentevoeten. Daarom heeft CA Private Banking besloten een vastgoedafdeling op te richten om haar cliënten te helpen bij het formaliseren en realiseren van hun vastgoedprojecten. Deze afdeling biedt een ruim gamma van diensten aan, gegroepeerd rond 3 pijlers : vastgoedtransacties, vastgoedfinanciering en juridische & fiscale structurering (afdeling financial engineering). De teams binnen onze vastgoeddivisie laten zich leiden door een filosofie die gebaseerd is op het luisteren naar de cliënt, op expertise, advies, service en vertrouwelijkheid. De tak vastgoedtransacties behandelt zowel residentieel als commercieel vastgoed. Voor residentieel vastgoed streeft onze dienstverlening naar het creëren van reële toegevoegde waarde. We nemen voor onze cliënten de zoektocht naar het geschikte pand of de verkoop van hun vastgoed in handen : dat gebeurt ofwel rechtstreeks via de teams van onze vastgoeddivisie voor prestigieuze activa in Parijs of aan de Côte d Azur, ofwel wordt er samengewerkt met betrouwbare externe partners voor prestigieuze panden in Luxemburg, Brussel, Monaco, Genève en in Frankrijk. Het Family Partnership dat aangeboden wordt door Cal Conseil begeleidt cliënten bij de aankoop van residentieel vastgoed in België en Luxemburg in het kader van hun internationale mobiliteit. Voor commercieel vastgoed bieden we onze cliënten een gepersonaliseerde begeleiding rond opbrengstgenererende activa zoals kantoren, handelspanden, winkelcentra, logistieke panden, hotels, bossen en fungeren we als schakel tussen de cliënt in persoon en de institutionele beleggingswereld. Daarvoor staan de teams van onze vastgoedtak permanent in contact met verzekeraars, pensioenfondsen, beheerders van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedbedrijven, makelaars, nationale en regionale vastgoedpromotoren, enz. Zo kunnen ze permanent een brede selectie van kwaliteitsvolle activa aanbieden die beantwoorden aan de behoeften van de cliënt. Dankzij dat ruime en geformaliseerde aanbod kan er kort op de bal worden gespeeld, hebben onze teams een objectieve kijk op fundamentele marktgegevens en prijsniveaus van de onroerende activa, en kunnen er tevens aanbevelingen worden gedaan op basis van de kwaliteit en de waarde van de vastgoedactiva. Voor onze bank vormen vastgoedfinancieringen een essentieel bestanddeel van onze activiteiten. Daarbij reiken we de cliënt oplossingen aan voor de financiering van activa die hij reeds bezit of die hij wil verwerven, en zo bieden we hem de kans zijn cashbehoeften en zijn financieel vermogen te optimaliseren. Via de knowhow van onze teams is het mogelijk hypothecaire leningen af te sluiten voor vastgoedactiva in Luxemburg, België, Frankrijk, Monaco en Zwitserland. Deze hypothecaire leningen kunnen nadien worden aangevuld met lombardkredieten tegen inpandgeving van financiële activa, om op die manier vastgoedactiva in hun totaliteit te financieren. Bij de leningen is er keuze tussen vaste of variabele rentevoeten en diverse mogelijkheden voor de terugbetaling van kapitaal en/of rente. Afhankelijk van de kenmerken van de lening zijn looptijden tot 15 jaar mogelijk. Kredietaanvragen gaan altijd gepaard met een waardebepaling door een onafhankelijk extern expert. Dankzij de organisatiestructuur van onze vastgoeddivisie en de aanwezigheid van onze teams in alle entiteiten van CA Private Banking, is het mogelijk elk dossier te analyseren op basis van een grondige kennis van de lokale vastgoedmarkten, om op die manier snel en in de grootste vertrouwelijkheid een antwoord te formuleren op de vraag van de cliënt. De tak juridische en fiscale structurering biedt de cliënt aanvullend advies over de interessantste manieren om zijn vastgoedactiva aan te houden. Deze dienstverlening wordt door CAL Conseil aangeboden. Cal Conseil is een filiaal van CAL dat zich bezighoudt met vermogensplanning. Op basis van een grondige analyse van de juridische, fiscale en familiale parameters van elk vastgoedproject zal CAL Conseil in overleg met de vertrouwde gesprekspartner van de cliënt een of meerdere oplossingen aandragen hoe het vastgoedproject het best gestructureerd kan worden. De teams van onze vastgoeddivisie en CAL Conseil willen dus samen met onze private bankers concrete antwoorden formuleren op de behoeften van onze cliënten inzake hun vastgoedprojecten. Ons aanbod van vastgoedgerelateerde diensten kadert in een overkoepelend vermogensbeheer dat mikt op het opbouwen van een vertrouwensrelatie op lange termijn met onze cliënten. THÉMA N 22 zomer

8 flash Koerswijziging van de Federal Reserve Marianne de Vreese (Marketing) Ben Bernanke, de voorzitter van de Federal Reserve liet het eind mei al doorschemeren en kondigde het midden juni duidelijk aan : de aankopen van de Fed zouden sneller dan verwacht kunnen afnemen en midden 2014 kunnen stoppen. Gedurende bijna een jaar injecteerde de Fed maandelijks niet minder dan 85 miljard in de markten via de aankoop van activa als schatkistpapier en mortgage backed securities (effecten met hypotheken als onderpand). De nervositeit op de markten was omgekeerd evenredig aan de vrijgevigheid van de Fed. De Amerikaanse 10-jaarse rente kende een hoge vlucht door de vrees met betrekking tot het vertrek van deze opkoper van formaat. Voor de eerste keer verbond Ben Bernanke zijn programma aan de werkloosheidsgraad en preciseerde dat een werkloosheid van 7 % synoniem zou zijn voor een afbouw van de liquiditeitsinjecties. Een werkloosheidsgraad van 6,5 % zou de aanleiding kunnen zijn om een renteverhoging te overwegen. De Fed vreest eigenlijk dat er nieuwe zeepbellen ontstaan. Het inschikkelijke beleid was erop gericht de langetermijnrente op een laag niveau te houden en zo de gezinsconsumptie en bedrijfsinvesteringen aan te zwengelen. Sinds de lente hebben de markten, aangedreven door de enorme liquiditeiten, echter al te mooie resultaten neergezet ten opzichte van de reële economie. Vandaar de ongerustheid. Wij moeten daar echter meteen aan toevoegen dat de Amerikaanse economie aan de beterhand is, wat voor de Fed een bijkomende reden is om haar koers te wijzigen. Het herstel is wel zwak maar reëel. Moeten wij ons zorgen maken omwille van deze koerswijziging? De reactie van de markten is overdreven. Het draaiboek dat door de Fed vooropgesteld wordt, is verbonden met de ontwikkeling van de werkloosheidsgraad. Die bedroeg in mei nog 7,6 %. En volgens de voorspellingen van de Fed zou de werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten eind dit jaar nog gemiddeld 7,2 % of 7,3 % moeten bedragen, tussen 6,5 % en 6,8 % tijdens het vierde kwartaal van 2014 en tussen 5,8 % en 6,2 % eind De inflatie is een tweede maatstaf voor de Fed die een inflatievoet beoogt van 2 %, dus niet te laag (met risico op deflatie) maar evenmin te hoog. In mei bedroeg de inflatie ongeveer 1,4 % op jaarbasis en de Fed verwacht een licht lagere inflatie van 1,2 % in de loop van het jaar. In 2014 verwacht ze een inflatie van 1,4 % tot 2 % en in 2015 van 1,6 % tot 2 %. De inflatie is dus onder controle tot De afbouw van het terugkoopprogramma zou dus geleidelijk moeten gebeuren en Ben Bernanke hangt een erg flexibele aanpak aan. Maar tegelijkertijd wilde de Fed de al te euforisch geworden markten wakker schudden. Ze is geslaagd in haar opzet. De Fed kan niet naast de macro-economische cijfers kijken In de Verenigde Staten is er een deugdzame vicieuze cirkel op gang gekomen met een herstel van de consumptie, investeringen en winsten. Deze trend blijft echter nog broos, creëert te weinig banen en ligt eigenlijk nog aan het infuus van de Fed. De consumptie wordt immers aangedreven door de vermogenseffecten die voortvloeien uit de stijging van de effectenkoersen. Het monetaire beleid moet dus nog een tijdje inschikkelijk blijven. Bovendien is de situatie over de grenzen niet al te rooskleurig : de eurozone zit nog steeds in een recessie, Japan heeft de deflatiecyclus nog niet achter zich gelaten en ten slotte tekenen wij ook een vertraging op in de economieën van de grote groeilanden. Deze macro-economische krachten zullen verhinderen dat de rentevoeten duurzaam zullen stijgen. Hoe moeten wij dit vertalen naar een vermogensspreiding? Momenteel is er weinig zichtbaarheid. De markten zullen nog schokken kennen, zowel opwaarts als neerwaarts. Geen enkele activaklasse speelt de rol van vluchtwaarde aangezien de dreiging komt van de Amerikaanse rentevoeten zelf. Voorzichtigheid is geboden en de nadruk ligt momenteel op de instandhouding van het kapitaal. Wij kunnen zelfs spreken over uiterste voorzichtigheid aangezien de huidige correctiefase zelfs niet zou moeten worden aangegrepen om de posities opnieuw te versterken. Op middellange termijn lijkt het erop dat de Fed haar programma geleidelijk zal aanpassen. Verder zou de lange rente niet op hol moeten slaan omwille van de beheerste inflatie. De Amerikaanse aandelenmarkten zouden stand moeten houden : de macrocijfers verbeteren en de waarderingen hebben een correct niveau bereikt. In Europa lijkt het ergste achter de rug en de intensiteit van de recessie neemt af. Europese aandelen zouden tijdens de tweede helft van het jaar wel eens voor een aantal mooie verrassingen kunnen zorgen. De groeimarkten voedden echter de vrees onder de beleggers nu de groeivertraging op gang is gekomen. Wat obligaties betreft bieden bedrijfsuitgiftes nog kansen aan beleggers op zoek naar rendement : de risicopremies blijven relatief stabiel voor zowel perifere landen als bedrijven. De afbouw van een uiterst genereus inschikkelijk beleid blijft een erg moeilijke opgave voor de Fed. Het lijkt er echter op dat ze niet dezelfde fout als in 1994 wil begaan. Toen leidde de koerswijziging tot een obligatiekrach met een uiterst brutale rentestijging. Verantwoordelijke uitgever en hoofdredacteur Marketing van Crédit Agricole Luxembourg Redactie voltooid op 10 juli 2013 Lay-out en foto s Repères Communication Getty Images - istockphoto CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 39, Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg Tel. : Guide Invest / EN /

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Asset Allocatie; Beleggen in een onzekere wereld. Robert Jan van der Mark Jeroen van Wilgenburg

Asset Allocatie; Beleggen in een onzekere wereld. Robert Jan van der Mark Jeroen van Wilgenburg Asset Allocatie; Beleggen in een onzekere wereld Robert Jan van der Mark Jeroen van Wilgenburg Nieuwegein, 6 oktober 2016 Agenda Stand van de wereldeconomie Globale divergentie en transities Portefeuille

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Finance Avenue 16 november 2013 Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Wie zijn wij? Dichtbij en ten dienste van de klant Een luisterend oor inspelend op de behoe5e van de klant Een

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Inleiding Het merendeel van de economische indicatoren wijst de goede kant uit. De economie herstelt.

Nadere informatie

MAAND JOURNAAL. Oktober 2014 PROFITEREN VAN HOGER DIVIDEND IN OPKOMENDE MARKTEN ING (L) RENTA FUND FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

MAAND JOURNAAL. Oktober 2014 PROFITEREN VAN HOGER DIVIDEND IN OPKOMENDE MARKTEN ING (L) RENTA FUND FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) Oktober 2014 MAAND JOURNAAL PROFITEREN VAN HOGER DIVIDEND IN OPKOMENDE MARKTEN ING (L) RENTA FUND FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) INVESTMENT MANAGEMENT Maandjournaal ING Investment Management NN

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005 Financial Research & Development nv Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities Februari 2005 De prestaties sinds begin 2003 van de twee klassieke Top Selection aandelenfondsen vergeleken

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over de rentestijging

Alles wat je moet weten over de rentestijging ARTIKEL 17 december 2015 Alles wat je moet weten over de rentestijging In eerste de maanden na een rentestijging neemt bij aandelen de volatiliteit vaak toe De impact van de renteverhoging op obligaties

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. fonds- en tarievenoverzicht Delta Lloyd Bank NV geldig met ingang van ONDERDEEL 1 mei 2011 Retail Banking actuele fonds- en tarievenoverzicht Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt /fdmorningstar Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint se Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. FONDS- EN TARIEVENOVERZICHT Delta Lloyd Bank NV GELDIG MET INGANG VAN ONDERDEEL 1 september 2010 Retail Banking ACTUELE FONDS- EN TARIEVEN- OVERZICHT Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht,

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Emerging markets: toch weer terug naar af?

Emerging markets: toch weer terug naar af? Emerging markets: toch weer terug naar af? Wat is er toch gaande met de opkomende markten? In de afgelopen jaren werd er liefkozend naar deze markten gekeken en gesteld dat zij structureel aan het verbeteren

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting September 2013 Markten Aandelen Sterke economische cijfers en QE tapering in de focus Equity Indices - 1 month YTD (%, in EUR) MSCI Europe 4.32% 10.22% MSCI

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer Nieuwsbrief Overzicht trackers en beleggingsfondsen Regelmatig krijgen wij vragen van onze klanten over een specifiek beleggingsfonds in de portefeuille. Uiteraard zijn wij bereid extra informatie over

Nadere informatie

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54 Rapport Asset Allocatie Consensus Juni 2017 Jaargang 6 Issue 54 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting juni 2017... 3 Asset Allocatie... 4 Asset allocatie aanbevelingen en rangschikking... 4 Aandelen... 6 Regio-allocatie

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Rainbow Dynamic juni 2010

Rainbow Dynamic juni 2010 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal 1.1. De financiële markten deden het goed, met als positieve verrassing aandelen Dit kwartaal bleef Rainbow Dynamic stabiel, ongeacht de turbulentie op de financiële

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

De fondstips voor 2014: VS, Europa en Japan [lang voor de site]

De fondstips voor 2014: VS, Europa en Japan [lang voor de site] De fondstips voor 2014: VS, Europa en Japan [lang voor de site] Banken tippen voor dit jaar beleggingsfondsen die beleggen in de Verenigde Staten en Europa, maar ook een aantal specifieke opkomende marktenfondsen

Nadere informatie

Multi- Invest. Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013

Multi- Invest. Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Multi- Invest Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Multi-Invest Balanced Situatie op: 30/06/2013 Beleggingsfonds van het type tak 23 gecommercialiseerd door Allianz. Samenstelling en beleggingspolitiek

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 2e kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 12 april 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Rainbow Dynamic december 2010

Rainbow Dynamic december 2010 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal 1.1. Er is meer vertrouwen in het economisch herstel! Dit kwartaal steeg Rainbow Dynamic met 6,0 procent. Afgelopen kwartaal was de prestatie van de verschillende

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 25/60. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 25/60. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 25/60 Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 5 2. Concept en doelstelling 6 3. Evolutie van het compartiment 7 4. Samenstelling

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie