HRM-Coach. Een initiatief van. Met de steun van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HRM-Coach. Een initiatief van. Met de steun van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid"

Transcriptie

1 HRM-Coach hrm-coach op maat van uw KMO Een initiatief van Met de steun van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

2 Inhoudstafel Inleiding 3 Haal meer uit je personeel! 4 U bent op zoek naar een (extra) werkkracht. Wat gaat dit kosten? 10 Een medewerker aanwerven: Hoe organiseert u dit? 12 Uw eerste aanwerving 18 Tewerkstelling- en opleidingsmaatregelen 22 Arbeidsmarktconsulenten ter uwer beschikking 24 Colofon Deze brochure is een uitgave van UNIZO Regio Vlaams-Brabant & Brussel. Tekstcoördinatie Nicolas Blancquaert en Anton Van Assche Met dank aan ADMB, UNIZO-Studiedienst en Jobkanaal Vormgeving Proforma Advertising bvba Tel 015/ Foto s Luc Collet Copyright 2010 Bij gebruik van gegevens en informatie uit deze publicatie wordt een correcte bronvermelding op prijs gesteld. Deze brochure is tot stand gekomen dankzij de steun van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid.

3 Inleiding Of u nu één of meerdere werknemers in dienst heeft, u zal met deze HRM-Coach uw onderneming een stap verder brengen! Zelfstandigen en KMO s hebben er alle belang bij om goede medewerkers aan te trekken én te houden. Een bedrijf is maar zo sterk als zijn medewerkers. Hoe men met zijn medewerkers omgaat is van zeer groot belang om samen de onderneming verder uit te bouwen. Zo is een goed personeels- of HRM-beleid, een Human Ressources Management, voor elke ondernemer van belang. De slagkracht van uw zaak en de kwaliteit die u uw klanten biedt, zijn voor een groot stuk afhankelijk van de inzet van uzelf en uw medewerker(s). In deze publicatie willen we u tonen hoe u uw medewerker(s) optimaal kan inzetten. Hoe kan u ervoor zorgen dat ze topprestaties leveren? Hoe kan u ze voor uw zaak winnen? Hoe kan u uw medewerker(s) motiveren voor u en uw klanten? In het eerste deel vindt u daarvoor een aantal concreet bruikbare en snel toepasbare tips. Daarna zetten we enkele praktische aspecten van het personeelsbeleid op een rijtje. Deze brochure is maar een inleiding. UNIZO biedt u een breed pakket aan hulpmiddelen en mensen die u kunnen assisteren. Wij hopen dat u met deze brochure een goede samenwerking met uw medewerker(s) kan waarmaken. Nancy Van Espen UNIZO Regiodirecteur Vlaams-Brabant & Brussel REGIO VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL 3

4 Haal MEER uit je perso THEMA 1 Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. De kwaliteit van uw producten en diensten hangt immers af van de kennis en de vaardigheden van uw medewerkers. Besteed daarom aandacht aan onthaal, functionering- en evaluatiegesprekken en opleiding van uw personeel. Een sterk personeelsbeleid vertrekt van het geloof in uw medewerkers. Elk probleem of elke uitdaging, kan u gebruiken als een leermoment. Benader uw medewerkers met respect en geef hen een kader waarbinnen ze zich verder kunnen ontwikkelen. Dialoog en coaching, door bijvoorbeeld functioneringsgesprekken, zijn essentieel. Zo kweekt u goesting bij uw medewerkers. En dat maakt een groot verschil. Onthaal van nieuwe medewerkers Een goed onthaal verhoogt de motivatie van de nieuwe medewerker, zet meteen een functionele toon en een prettige werksfeer neer, en zorgt voor de snelle inburgering van de nieuwe medewerker in uw bedrijf. Dit zijn een aantal mogelijkheden: Zorg ervoor dat je de eerste dag tijd maakt voor een uitgebreide rondleiding en kennismaking met de directe medewerkers Stel een peter of meter aan: dit is een collega-werknemer die speciale aandacht besteedt aan de integratie van de nieuwe medewerker in de eerste dagen en weken Voorzie een onthaalbrochure. In deze map zit onder meer een voorstellingsbrochure of -folder van de onderneming, het arbeidsreglement, de uurregeling, de veiligheidsvoorschriften, een uitleg bij de producten en/of de diensten, een voorstelling van de verschillende afdelingen en collega s (organogram), 4

5 neel! > Verhoog de inzetbaarheid van uw medewerkers (voer een competentiebeleid) Wellicht hebt u geregeld een gesprek met uw medewerker over zijn/haar functioneren. Dit zijn in feite functioneringsgesprekken en deze zijn zeer belangrijk om de prestaties en betrokkenheid van uw medewerkers te verhogen. Voer deze gesprekken op regelmatige basis en niet enkel bij problemen. Als u uw medewerkers de kans geeft zich op dit gesprek voor te bereiden, zal u meer resultaten boeken. Voer op regelmatige basis een functioneringsgesprek De bedoeling van een functioneringsgesprek is informatie te krijgen over de kwaliteit van het functioneren, de competenties en de beleving van de medewerker. Hoe verloopt zo een gesprek? Op basis van een voorbereidingsformulier dient de medewerker volgende punten voor te bereiden: Functie-invulling: verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden - In welke taken ben je sterk? - Waar kan je nog sterker worden? - Zijn er bepaalde zaken die je in de toekomst graag zou doen? - Zie je voor jezelf groei-opportuniteiten, en hoe zou je die invullen? Functie-omkadering: werkmethodes, middelen, werksfeer - Denk je dat er bepaalde dingen in de organisatie beter kunnen? - Zijn er bepaalde afspraken en regels die beter kunnen? - Heb je bepaalde middelen nodig om je job goed uit te voeren? Samenwerking: collega s, chef, - Hoe verloopt dit? Andere thema s die de medewerker wenst te bespreken Voorzie zeker een functioneringsgesprek voor het einde van de proeftijd! 5

6 Haal MEER uit je perso THEMA 1 Stel een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (PoP) op Het resultaat van een functioneringsgesprek is een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). In een POP maken leidinggevende en werknemer afspraken over de verdere ontwikkeling van de werknemer, ten voordele van de organisatie en van het individu. Welke zaken kan u opnemen in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan: Huidige stand van zaken Hier wordt een overzicht gegeven van de competenties die nodig zijn voor de medewerker om de job zo goed mogelijk uit te voeren. U doet dit best op basis van de uitgebreide functiebeschrijving in de vacature (Thema 3: Een medewerker aanwerven: hoe organiseert u dit?) Werkpunten en afspraken Hier worden de wederzijdse verwachtingen van de leidinggevende en de medewerker besproken Loopbaanperspectief Welke ambitie heeft de medewerker op lange termijn? Houd een evaluatiegesprek Tijdens dit gesprek spreekt u, als leidinggevende, een oordeel uit over de prestaties van de medewerker in het voorbije jaar. De bedoeling is om de resultaten die aan taken en verantwoordelijkheden zijn gekoppeld te evalueren. Deze beoordeling wordt dan gekoppeld aan een negatieve of positieve beloning. Hoe verloopt zo een evaluatiegesprek? Op basis van de functiebeschrijving worden de realisaties bekeken: Wat heeft de medewerker gerealiseerd? - Opdrachten die uitgevoerd zijn Hoe heeft de medewerker dit aangepakt? - Zelfstandig - Met ondersteuning - Al dan niet vlekkeloos parcours Conclusie over resultaat - Goed - niet goed - Deadline al dan niet gehaald Bespreking over de beloning 6

7 neel! > 7

8 Haal MEER uit je perso THEMA 1 Opleiding van uw medewerkers: Opleiden is investeren in uw bedrijf! De kwaliteit van uw producten en diensten hangt grotendeels af van de kennis en vaardigheden van uw medewerkers. Hun bekwaamheid veroudert snel en uw medewerkers willen zich kunnen bijscholen. Investeren in opleiding is daarom een noodzaak, ook voor KMO s. Zonder te beseffen leidt u zelf, als zaakvoerder, uw medewerkers op. U maakt hen attent op stiptheid, klantvriendelijkheid, nauwkeurig te werk gaan, enz. U stuurt hen bij en leert hen dagelijks bepaalde dingen aan. Soms is een diepgaandere en ruimere bijscholing noodzakelijk. U hebt niet altijd de tijd en kennis om uw medewerkers dit op een kwalitatieve manier bij te brengen. Daarvoor dan kan u zeker terecht bij een externe opleidingsverstrekker. Hoe kan ik nagaan welke opleidingen opportuun zijn? Bij belangrijke veranderingen in uw bedrijfsvoering (nieuwe technieken, andere markten, externe ontwikkelingen) moet u altijd (en liefst vooraf) nagaan of die de behoefte doen ontstaan aan nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden of een nieuwe ingesteldheid van de medewerkers. Hoor bij je medewerkers welke vaardigheden of competenties ze willen aanleren of bijscholen. Ga na welke problemen zich vaak voordoen in het dagelijks bedrijfsgebeuren. 8

9 neel! Waar vindt u een goede externe aanbieder voor een concrete opleiding? U kunt informatie inwinnen bij: VDAB-opleidingscentra Leveranciers Bruxelles-formation Werkgeversorganisaties Syntra-centra Commerciële opleiders Sectorale opleidingsinstituten Onderwijsinstellingen TIP HRM-COACH VAN UNIZO Hier vindt u, als KMO-werkgever, verschillende toetsingslijsten om uw HRM-beleid te evalueren en bij te sturen. Meer informatie kan u terugvinden op deze websites: of Diversiteitsplannen Elke werkgever die zijn personeelsbeleid wil optimaliseren met oog voor de talenten van alle medewerkers, kan een diversiteitsplan indienen. 1 In Brussel kan u via het Territoraal Pact, of het BNCTO, begeleid worden om een diversiteitsplan voor uw onderneming temaken. Hierdoor kunt u genieten van financiële voordelen. 1 In Vlaams-Brabant kan dit via Resoc, Een overzicht van alle steunmaatregelen gerelateerd aan opleiding kan u terugvinden op Verder kan u te rade gaan bij uw sectoraal opleidingsfonds De mogelijkheden van de steunmaatregelen voor de economische expansie in Brussel vindt u terug op In Vlaanderen vindt u meer informatie terug op de website van KMO-portefeuille: 9

10 Op zoek naar een mede THEMA 2 Hoe bepaal ik het loon van een werknemer? In de meeste situaties kan u als werkgever terugvallen op een CAO (Collectieve ArbeidsOvereenkomst - waarin voor uw sector bepaald wordt wat het minimale loon (barema) is van een werknemer die een specifieke functie uitoefent. De volgende twee criteria bepalen meestal de hoogte van het loon: - Wat is de moeilijkheidsgraad van de functie? - Welke ervaring heeft de persoon in kwestie? In België dient men rekening te houden met loonindexering (aanpassing van het loon aan de evolutie van de prijzen in de winkels). Neem eens contact op met collega s uit dezelfde sector en hoor eens welk loon zij uitbetalen. Voorbeelden van lonen Loonkost werkgever Brutoloon werknemer Nettoloon werknemer Administratief bediende gehuwd met 2 kinderen VOLTIJDS (38h/week) paritair comité: ,47/ maand 1.561,70/ maand 1.265,46/ maand Administratief bediende gehuwd met 2 kinderen DEELTIJDS (19h/week) paritair comité: ,33/ maand 780,85/ maand 741,92/ maand Arbeider ongehuwd zonder kinderen VOLTIJDS paritair comité: ,75/ maand 1.825,86/ maand 1.289,85/ maand Arbeider ongehuwd zonder kinderen DEELTIJDS paritair comité: ,92/ maand 912,93/ maand 791,62/ maand 10

11 werker. Wat gaat dit kosten? Uit welke componenten bestaat het loon? Theorie Loonkost Werkgever - RSZ-bijdrage werkgever (±32%) = bruto-loon (voor werknemer) Voorbeeld 3.300,00/maand -800,00/maand 2.500,00/maand - RSZ-bijdrage - (RSZ-bijdrage werknemer: 13,07%) = belastbaar loon - bedrijfsvoorheffing (belasting varieert volgens burgerlijke staat en personen ten laste) = nettoloon (voor werknemer) -326,75/maand = 2.173,25/maand - 620,75/maand = 1.552,50/maand Bijkomende kosten verbonden aan een werknemer Paritaire verplichtingen (afhankelijk van de CAO van uw sector): - Woon-werkverkeer, - Enkele extralegale voordelen (zie verder) kunnen ook verplicht zijn via de CAO van uw sector Extralegale voordelen: Dit zijn mogelijkheden die leiden tot een hoger nettoloon voor de werknemer, maar zonder bijkomende belastingen (indien u de aanvaarde maxima respecteert) of met verminderende sociale bijdragen - Maaltijdcheques, ecocheques, geschenkencheques, sport & cultuurcheques - Groepsverzekering: dit is bijvoorbeeld een aanvullend pensioen of een hospitalisatie verzekering - De loonbonus: onder bepaalde voorwaarden kan u uw medewerkers een, al dan niet jaarlijks, resultaatsgebonden voordeel geven. Dit moet vooraf goed bepaald worden, op basis van objectieve en meetbare criteria. Materiële voordelen: GSM, bedrijfswagen, internet, Let wel op de maximale waardering van het voordeel in natura. TIP Een sociaal secretariaat kan u advies geven over de berekening van het loon, over de voordelen die u aan uw werknemers wilt toekennen alsook over de verplichte sociale lasten. Verder kan dit secretariaat voor rekening van uw onderneming diverse formaliteiten en verplichtingen in dit verband vervullen. 11

12 Een medewerker aanwer THEMA 3 Ga na of u wel een vacature heeft? Begin nooit halsoverkop het voor de hand liggende gat in uw organisatie te dichten. Denk even na over de Interne taakverdeling, Eventuele herschikking, Doorgroei of overplaatsing 1 Dit brengt dynamiek en beweging in uw bedrijf en verhoogt de motivatie van de medewerkers door de nieuwe kansen Hoe een goede vacature opstellen? Bij het opstellen van een vacature is het belangrijk om: Krachtig, aantrekkelijk en begrijpbaar te zijn voor buitenstaanders. De competenties te vermelden die nodig zijn. U de vraag te stellen of alle functievereisten onmiddellijk dienen ingevuld te zijn of volstaat het dat de kandidaat over een aantal basis vaardigheden beschikt en het overige via interne of externe opleidingen kan opgebouwd worden. Een collega of ploegchef te betrekken bij het opmaken van een vacature. Ze kennen de functie en de vereiste vaardigheden. Een mogelijke structuur voor de opstelling van een vacature is de volgende: Titel Wat is de precieze benaming van de job? Korte beschrijving van de activiteit van de onderneming Voorbeeld: Magazijnarbeider Bedrijf X, gevestigd in Brussel en gespecialiseerd in de verkoop van materialen, is op zoek naar een magazijnarbeider (m/v) 12

13 ven: hoe organiseert u dit? > Functiebeschrijving Wat zijn de concrete taken? Waar situeert de functie zich in het bedrijf? - Wie is de chef van de medewerker? Geeft de medewerker zelf leiding? - Met wie werkt de medewerker verder nog samen? - Wat zijn de noodzakelijke interne EN externe relaties/ contacten? Omschrijf duidelijk het doel van de functie? Wat zijn de verantwoordelijkheden en/ of bevoegdheden van de medewerker? Profiel Aan welke kwaliteiten (competenties moet de medewerker voldoen? - Kennis (functiespecifieke kennis, productkennis, talen, software, ) - Vaardigheden (praktische beroepsvaardigheid, pcvaardigheid, mondelinge of schriftelijke communicatievaardigheid, ) Takenpakket U staat in voor het: - Ontvangen van de goederen - Controleren van de lading - Besturen van de heftruck - Je legt verantwoording af naar de logistieke manager - Je werkt in teamverband met uw collega s - Contacten met klanten zijn mogelijk Je vervult een logistieke functie binnen een bedrijf op het gebied van ontvangst, opslag, voorbereiding en distributie van goederen. Profiel - Kennis hebben van magazijnbeheer - Attest van heftruckbestuurder - Met diverse PC-programma s werken - Ervaring ( professioneel, qua leidinggeven, ) - Persoonlijkheid (sociaal, ernstig, betrouwbaar, zelfzekerheid, stressbestendigheid, flexibiliteit, in team werken, zelfstandig, ) - Motivatie (ambitie, groei in de toekomst of stabiliteit) - Verwachtingen t.a.v. beschikbaarheid - Ervaring een troef - Flexibel - Dienstverlenend zijn - Mogelijkheden tot doorgroei - U bent bereid s ochtends om 6u00 te beginnen 13

14 Een medewerker aanwer THEMA 3 Aanbod Wat bied ik mijn medewerker? - Geef de criteria voor het bepalen van het salaris: ervaring, competenties, barema - Zijn er ook extra voordelen? (Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, terugbetaling woon-werkverkeer ) - Zijn er doorgroei- en opleidingsmogelijkheden? - Geef een beknopte omschrijving van de werkomgeving (bereikbaarheid, ligging) Wij bieden - Een goede verloning op basis van ervaring en competenties - Groepsverzekering, volledige terug betaling woonwerkverkeer - De functie van chef is toegankelijk na verschillende jaren ervaring of opleiding of bijscholing. - Het bedrijf is gelegen op wandelafstand van het treinstation + parkingvoorzieningen Sollicitatieprocedure Hoe zich kandidaat stellen, CV en/of motivatiebrief, deadline Gelieve uw CV door te sturen naar Dhr./mevr... voor... (datum) Waar kan u de vacature verspreiden? De geschikte medewerker kan u via verschillende kanalen bereiken. Beperk u nooit tot één rekruteringskanaal. Gebruik bijvoorbeeld uw eigen website en een affiche aan uw bedrijf of handelszaak. Plaats de vacature ook bij de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten Actiris, VDAB of Forem. Bekijk verder ook de mogelijkheden via de Werkwinkels of Missions Locales, uitzendkantoren, advertenties in kranten of via het internet. Ook contacten met scholen of instellingen voor volwassenenonderwijs kunnen interessant zijn. 14

15 ven: hoe organiseert u dit? > Hoe selecteert u een geschikte kandidaat? Een foute aanwerving, dat kost pas geld Voor uw boekhouding doet u beroep op een specialist, uw boekhouder. Voor de selectie van een geschikte kandidaat kan u best ook beroep doen op een specialist. Beschouw de uitgave voor het vinden van geschikte medewerkers niet als een kost, maar als een investering op langere termijn. Mensen zijn immers een deel van uw ondernemingskapitaal. Een goede selectie verloopt in 4 fasen: A.De preselectie CV s en motivatiebrieven bevatten vaak al voldoende informatie om uit te maken of u iemand al dan niet uitnodigt voor een gesprek. 1 dit bespaart tijd voor u en kandidaat Beperk u daarbij vooral tot objectieve elementen, zoals competenties, woonplaats en ervaring. Eventueel kan u voor deze fase een beroep doen op de diensten van Actriris, VDAB, Forem of een selectiekantoor. Zij kunnen voor u een eerste selectie maken. B. Interviews Denk goed na over het verloop van het gesprek? - Neem de CV op voorhand door - Schrijf je bijkomende vragen neer bij het lezen van motivatiebrief en/ of CV - Bereid een vijftal vragen voor: best open vragen. > Waarom wil je hier komen werken? > Wat zijn je sterke en zwakke punten? > Wat zijn je werkervaringen? (Vraag naar concrete voorbeelden, realisaties, resultaten) > Wat is voor u belangrijk in een job? > Wat spreekt je zo aan in deze functie? > Heb je zelf nog vragen? 15

16 Een medewerker aanwer THEMA 3 Deze werkwijze wordt toegepast door de Brujobsconsulent van UNIZO. Deze arbeidsmarktconsulent kan u bijstaan in uw zoektocht naar personeel. De adviseur assisteert u bij het opstellen van de jobadvertentie, het bespreken van de geschikte selectieprocedure en de opvolging van de kandidaten die, in samenwerking met Actiris, worden voorgesteld. Deze adviseur komt naar u toe. De diensten zijn volledig gratis. brujobs Betrek eventueel andere werknemers die zullen samenwerken met de medewerker. Zo is het aan te raden de team- of afdelingsverantwoordelijke systematisch bij de procedure te betrekken. Geef de kandidaat ook een beeld van uw bedrijf (bijvoorbeeld een rondleiding) Vraag aan het einde van het interview naar de indruk van de kandidaat Bij het interview kan u onderstaand schema gebruiken. U bepaalt daarmee op voorhand de beslissingscriteria (schema op basis van de functiebeschrijving). Profiel Aan welke kwaliteiten (competenties) moet de medewerker voldoen? - Kennis (functiespecifieke kennis, productkennis, talen, software, ) - Vaardigheden (praktische beroepsvaardigheid, pc-vaardigheid, mondelinge of schriftelijke communicatievaardigheid, ) - Ervaring ( professioneel, qua leidinggeven, ) - Persoonlijkheid (sociaal, ernstig, betrouwbaar, zelfzekerheid, stressbestendigheid, flexibiliteit, in team werken, zelfstandig, ) - Motivatie (ambitie, groei in de toekomst of stabiliteit) - Verwachtingen t.a.v. beschikbaarheid Profiel Kandidaat 1:.. Scores van 1 tot 5 (zwak tot zeer goed) UNIZO Regio Vlaams Brabant & Brussel, Tweekerkenstraat 29/8, 1000 Brussel. Tel 02/

17 ven: hoe organiseert u dit? > C. Een tweede ronde Een tweede ronde geeft u de mogelijkheid om een praktische test te doen of andere medewerkers de kandidaten laten beoordelen. Een gespecialiseerd selectiekantoor kan via een testprocedure (en tegen betaling) de bekwaamheid en persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat beoordelen. In deze ronde kan u ook grondiger peilen naar de (loons)verwachtingen en beschikbaarheden van de kandidaat. D. Breng alle kandidaten op de hoogte van de resultaten! Dit is belangrijk voor het imago van uw bedrijf. U toont immers respect voor de kandidaat die in uw bedrijf geïnteresseerd is. 17

18 Uw eerste aanwerving THEMA 4 Een arbeidsovereenkomst of contract? De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst tussen een persoon die zich engageert om, tegen vergoeding, te werken onder het gezag van een ander persoon die hem tewerkstelt. Verschillende types van arbeidscontracten: In functie van de aard van het werk In functie van de duur Arbeiderscontract, bediendecontract, contract voor huispersoneel, contract handelsvertegenwoordiger, studentencontract, contract voor thuiswerk Contract van bepaalde of onbepaalde duur, vervangingscontract, contract voor een welbepaalde opdracht, Waar moet u op letten? Wist u dat een mondeling arbeidscontract perfect rechtsgeldig is? Het gaat dan wel om een contract van onbepaalde duur zonder proefperiode. Voor alle andere contracten, en specifieke clausules, vereist de wetgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Het arbeidscontract moet melding maken van de functie, het loon, het uurrooster en eventuele specifieke arbeidsvoorwaarden. De werkgever kan het contract niet in om het even welke taal opstellen. De wet legt een aantal verplichtingen op, die verschillen naar gelang de vestigingsplaats waaraan de werknemer is toegewezen. In Vlaanderen is enkel het Nederlandstalig contract rechtsgeldig, vertalingen ter informatie zijn toegestaan. In Brussel moet het arbeidscontract in het Frans of in het Nederlands zijn opgesteld. Alle informatie hierover is terug te vinden op Een specifieke clausule: de proefperiode Deze clausule geeft aan de werkgever, gedurende deze periode, de mogelijkheid om het contract met de werknemer sneller te verbreken, indien deze niet voldoet voor de functie waarvoor hij of zij werd aangeworven. 18

19 > De proefperiode moet schriftelijk worden vastgelegd in het arbeidscontract, ten laatste op de datum van de indiensttreding. Een vermelding in het arbeidsreglement of in de CAO is onvoldoende. Duur van de proefperiode: Minimum Maximum Verlenging in geval van onderbreking van het contract (ziekte, vakantie, ) Arbeiders/studenten 7 dagen 14 dagen In geval van opschorting van het contract => verlenging van de proefperiode met max. 7 dagen Bedienden/handelsvertegenwoordigers Loon < / jaar in 2010 Loon > / jaar in maand 1 maand 6 maanden 12 maanden In geval van opschorting van het contract => verlenging van de proefperiode zonder tijdslimiet. Het is belangrijk om de duur van de proefperiode te vermelden, anders is deze gelijk aan het wettelijke minimum. Het arbeidsreglement Bij de arbeidsovereenkomst wordt een arbeidsreglement toegevoegd waarin de belangrijkste bepalingen van sociale aard vermeld staan, die collectief geldig zijn voor en op alle tewerkgestelde werknemers. In ieder bedrijf moet een reglement aanwezig zijn! Dit reglement vermeldt de belangrijkste plichten van de partijen, zoals: aanvang en duur van de arbeidsprestaties; de uurregelingen van de deeltijdse werknemers; de formaliteiten te vervullen bij ziekte; de data van collectieve jaarlijkse vakantie; verkorte opzegtermijnen, enz. De werkgever overhandigt 1 dergelijk reglement aan iedere werknemer, tegen ontvangstbewijs. 19

20 Uw eerste aanwerving THEMA 4 TIP UNIZO of uw sociaal secretariaat kunnen u een model van arbeidsovereenkomst voorstellen. Ook voor meer details omtrent al deze verplichtingen, kan u daar terecht. Aandachtspunten: Vraag aan uw nieuwe werknemer zijn of haar rijksregisternummer: u heeft dit nodig bij alle briefwisseling en aangiften met de sociale zekerheidsinstellingen. Vul onmiddellijk de Dimona-aangifte in. Dit is verplicht en kan telefonisch ( ) of electronisch gebeuren (via de portaalsite van de sociale zekerheid Bepaalde categorieën van werknemers (minderjarigen, risicoberoepen) moeten bij aanwerving (en later ook periodiek) een medisch onderzoek, door een arbeidsgeneesheer ondergaan. Werknemers met een buitenlandse nationaliteit (van buiten de Europese Unie) kunnen enkel tewerkge steld worden mits er een arbeidskaart en een arbeidsvergunning afgeleverd wordt (bepaalde categorieën van buitenlandse werknemers zijn hiervan vrijgesteld). Verplichtingen ten aanzien van officiële instanties, vanaf de eerste aanwerving > De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Als bedrijfsleider moet u eerst een inschrijving aanvragen als werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). U kan daarvoor een volmacht geven aan een erkend sociaal secretariaat om uw belangen bij de R.S.Z. te behartigen. Dit gebeurt via een procuratie. > Het kinderbijslagfonds De werkgever kan binnen de 90 dagen na aanwerving van zijn eerste personeels lid een kinderbijslagfonds kiezen met het oog op de uitbetaling van kinderbijslag en geboortepremies aan zijn werknemers. Deze aansluiting dient ook te gebeuren indien de eerste werknemer geen kinderen heeft. De lijst met kinderbijslagfondsen is terug te vinden op 20

21 > De vakantiekas (enkel voor arbeiders) In de meeste gevallen gebeurt dit automatisch bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (R.J.V., Elyzeese Veldenstraat 12, 1050 Brussel) door uw sociaal secretariaat. Sommige grotere bedrijfssectoren (voeding, bouw, ) hebben een eigen vakantiekas opgericht. > De verzekering tegen arbeidsongevallen Zeer belangrijk en toch zo dikwijls vergeten! De werkgever is aansprakelijk voor alle ongevallen die verband houden met de tewerkstelling. Een arbeidsongevallenverzekering dekt de lichamelijke schade die het gevolg is van de ongevallen die zich voordoen op het werk, maar tevens op de weg van en naar het werk. Uw verzekeringsmakelaar helpt u verder. Financiële voordelen voor uw eerste werknemer(s) Indien uw onderneming voor de eerste keer een medewerker in dienst neemt, krijgt u een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. De maximumbedragen en -perioden zijn: 1 ste werknemer: per kwartaal gedurende 5 kwartalen en vervolgens 400 gedurende de 8 volgende kwartalen 2 de werknemer: 400 per kwartaal gedurende 13 kwartalen 3 de werknemer: 400 per kwartaal gedurende 9 kwartalen 21

22 Tewerkstelling- en oplei THEMA 5 De overheid beschikt over een hele reeks maatregelen om de werkgelegenheid te stimuleren. Bekijk dit niet als (financiële) cadeautjes, maar als reële ondersteuning voor uw personeelsbeleid. Individuele Beroepsopleiding in een onderneming (I.B.O.) of Formation Professionelle Individuelle en entreprise (F.P.I.) U kunt zelf een werkzoekende op maat van uw bedrijf opleiden. De werkgever betaalt tijdens de opleiding geen loon of RSZ, enkel een productiviteitspremie. Deze premie is gelijk aan een percentrage van het verschil tussen het normale bruto loon voor die job en de werkloosheidsuitkering of leefloon. Tijdens de opleiding wordt de cursist begeleid door de onderneming en door de VDAB/Actiris of Forem. Naast deze voorgestelde maatregelen zijn er nog vele andere steunmaatregelen. Deze maatregelen worden geregeld aangepast en zijn bovendien complex. U kan zich best informeren bij één van de Brujobsconsulenten en uw sociaal secretariaat. brujobs De I.B.O. duurt min 1 tot max. 6 maanden. Na de geslaagde opleiding moet de werkgever de cursist in dienst nemen voor minstens de duur van de opleiding. Versterkte activering of de activa/winwin tewerkstellingsmaatregelen Bij de aanwerving van werkloze werkzoekenden kan u ook genieten van belangrijke bijdrageverminderingen. Het bedrag van de vermindering hangt af van de leeftijd van de werkzoekende, de duur van de werkloosheid en het behaalde diploma. U mag geen werknemer ontslaan met als doel nieuwe aan te werven. De bijdrageverminderingen zijn meestal degressief en beperkt in de tijd. UNIZO Regio Vlaams Brabant & Brussel, Tweekerkenstraat 29/8, 1000 Brussel. Tel 02/

23 dingsmaatregelen Taalondersteunende maatregelen IBO-Taal Taalcheques van Actiris (enkel voor Brusselse bedrijven die iemand aanwerven). Nederlands op de Werkvloer Al deze steunmaatregelen zijn terug te vinden op onderstaande websites: (Brussel) (Vlaanderen) (Wallonië) (crisismaatregelen) (steunmaatregelen Brussel) 23

24 Arbeidsmarktconsulenten ter uwer beschikking THEMA 6 Een gratis dienst voor kmo s op zoek naar personeel Werkgevers die Brusselaars willen aanwerven kunnen beroep doen op een nieuwe gratis dienst : Brujobs, een samenwerking tussen Unizo, UCM Bruxelles en Actiris. Als Nederlandstalige werkgever kan u contact opnemen met de Unizo Brujobs-consulent die u graag concreet verder helpt bij: Het bepalen van uw personeelsbehoeften Opstellen van een adequaat functieprofiel Het kiezen tussen de verschillende diensten van Actiris aan werkgevers (verspreiding van vacature, pre-selectie, ) Het in kaart brengen van de voor uw geschikte tewerkstellings- en opleidingsmaatregelen Nicolas Blancquaert 02/ of 0474/ unizo.be Brujobs, een samenwerking tussen: 24

25 ACTIRIS vanaf uw bureau... Surf naar klik op Mijn ACTIRIS en maak uw eigen account aan. Met Mijn ACTIRIS : > kan u zelf uw werkaanbieding maken en publiceren op onze website > krijgt u automatisch de 10 cv s die het best beantwoorden aan het gezochte profiel.

26

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Sterk door overleg SERV. Leren op de werkplek. Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector

Sterk door overleg SERV. Leren op de werkplek. Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector Sterk door overleg SERV Leren op de werkplek Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector Dit is een publicatie van de SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

DISCLAIMER 03 INTRO 04 1. JOBS.1 JOB ZOEKEN.2 SALARISSCHAAL.3 CONTRACTEN.4 VAKBONDEN 10 2. FREELANCE.1 OPDRACHT ZOEKEN.2 CONTRACT

DISCLAIMER 03 INTRO 04 1. JOBS.1 JOB ZOEKEN.2 SALARISSCHAAL.3 CONTRACTEN.4 VAKBONDEN 10 2. FREELANCE.1 OPDRACHT ZOEKEN.2 CONTRACT 03 INTRO 04 1. JOBS.1 JOB ZOEKEN.2 SALARISSCHAAL.3 CONTRACTEN.4 VAKBONDEN 10 2. FREELANCE.1 OPDRACHT ZOEKEN.2 CONTRACT 14 3. STAGE.1 AANGEBODEN STAGES.2 BEURS IN HET BUITENLAND 18 4. SOLLICITATIETIPS.1

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

verkocht commerciële benadering van werkgevers voor trajectbegeleiders

verkocht commerciële benadering van werkgevers voor trajectbegeleiders verkocht commerciële benadering van werkgevers voor trajectbegeleiders voorwoord Deze brochure is ontwikkeld binnen het ESF - project Kansenwerkvloer (Oproep Sociale Inclusie). De medewerkers van Jobcentrum

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen:

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: > Hoe moet ik mij inschrijven als werkzoekende? > Waar vind ik passende werkaanbiedingen? > Hoe stel ik mij voor

Nadere informatie

ERSONEELSWIJZER HANDBOEK VOOR DE WONENBRANCHE NIEUW PERSONEEL HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER

ERSONEELSWIJZER HANDBOEK VOOR DE WONENBRANCHE NIEUW PERSONEEL HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER ERSONEELSWIJZER WONEN HANDBOEK VOOR DE HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER Colofon Uitgave: Arboconvenant Wonenbranche Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein T. (030) 60 20 170 F.

Nadere informatie

Hier kan je steeds terecht

Hier kan je steeds terecht Hier kan je steeds terecht ACV in je buurt ACV-Jongeren Postbus 10, 1031 Brussel www.acv-jongeren.be 02/246.32.33 (of.34) jongeren@acv-csc.be CM in je buurt Postbus 40, 1031 Brussel www.cm.be schoolverlaters@cm.be

Nadere informatie

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk Leren op de werkplek in de praktijk Dit is een publicatie van de SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36 1040 Brussel T 02 20 90 111 F 02 21 77 008 stichting@serv.be www.serv.be/stichting

Nadere informatie

Startersgids Competentiebeleid

Startersgids Competentiebeleid Startersgids Competentiebeleid Voorwoord Leidraad 1 Hoe een functiebeschrijving en competentieprofiel opstellen Leidraad 2 Plaatsen van een wervende vacature Leidraad 3 Sollicitatie en selectie Leidraad

Nadere informatie

VDAB-Cahier Een kleurrijke werkvloer

VDAB-Cahier Een kleurrijke werkvloer VDAB-Cahier Een kleurrijke werkvloer Een kleurrijke werkvloer, wat doe je ermee? Het nieuwe VDAB-Cahier Het VDAB-Cahier is een driemaandelijkse publicatie voor personeels- verantwoordelijken. Elk nummer

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

Diversiteit en Discriminatie

Diversiteit en Discriminatie Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie Hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector? Thomas Aelbrecht Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC)

Nadere informatie

de start van een loopbaan

de start van een loopbaan de start van een loopbaan Binnenkort loopt het laatste schooljaar ten einde en behaal jij een diploma. Alvast gefeliciteerd! Het is een belangrijke stap in jouw leven, het belang ervan is immers niet te

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht

Handleiding voor de leerkracht Handleiding voor de leerkracht ASO BSO TSO KSO Wijs! aan t werk (WAW) www.wijsaantwerk.be WAW is een project in het kader van het partnerschap Gent, stad in werking, gerealiseerd door Het Beroepenhuis

Nadere informatie

Inspiratie voor uw loonadministratie & personeelsbeleid Deel 1

Inspiratie voor uw loonadministratie & personeelsbeleid Deel 1 15 ESSENTIËLE VRAGEN VOOR KMO'S Inspiratie voor uw loonadministratie & personeelsbeleid Deel 1 IN DEEL 1 01 Wat kan ik doen om mijn personeelskosten te verlagen? 02 Welke afspraken rond thuiswerk zet ik

Nadere informatie

Op zoek naar een baan en aan de slag. Informatie voor werkzoekenden

Op zoek naar een baan en aan de slag. Informatie voor werkzoekenden Op zoek naar een baan en aan de slag Informatie voor werkzoekenden Inhoud Op zoek naar een baan en aan de slag 2 Oriënteren op een baan 3 Een baan zoeken 6 Solliciteren 7 Beginnen met een nieuwe baan 19

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Efficiënt solliciteren. 3. Solliciteren bij de overheid a. Vast Wervingssecretariaat (VWS) b. Onderwijs

Inhoudstafel. 1. Efficiënt solliciteren. 3. Solliciteren bij de overheid a. Vast Wervingssecretariaat (VWS) b. Onderwijs Sollicitatietips Inhoudstafel 1. Efficiënt solliciteren 2. Alle wegen leiden naar uw droomjob 1. Ontdek ook de vacatures in de verborgen arbeidsmarkt 2. Telefonisch contact 3. Schriftelijk contact De begeleidende

Nadere informatie

voor werving & selectie

voor werving & selectie Met uitneembaar overzicht van ALLE religieuze feestdagen TIPS voor werving & selectie Goed werk heeft geen kleur DIVERSITEIT inhoudsopgave 1. Kiezen voor diversiteit 4 2. REKRUTEREN 2.1 Hoe stel ik mijn

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

UW IDS NAAR WERK. Layout: Kurasaw Productions - www.kurasaw.be V.U.: Véronique De Leener, G. Moreaustraaat 110, 1070 Anderlecht

UW IDS NAAR WERK. Layout: Kurasaw Productions - www.kurasaw.be V.U.: Véronique De Leener, G. Moreaustraaat 110, 1070 Anderlecht UW IDS NAAR WERK Layout: Kurasaw Productions - www.kurasaw.be V.U.: Véronique De Leener, G. Moreaustraaat 110, 1070 Anderlecht 1 Een brochure van KURASAW TEWERKSTELLING George Moreaustraat 36-1070 Brussel

Nadere informatie

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent www.admb.be

Nadere informatie

Multimove. Hoe ga ik vlot van start? Praktische tips en vormen van ondersteuning

Multimove. Hoe ga ik vlot van start? Praktische tips en vormen van ondersteuning Multimove Hoe ga ik vlot van start? Praktische tips en vormen van ondersteuning Multimove voor kinderen! Multimove voor kinderen biedt Vlaamse kinderen tussen 3 en 8 jaar een breed en gevarieerd bewegingsprogramma

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie