WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN WORK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK"

Transcriptie

1 STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 work... 1 Hoe inschrijven op work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2 Kinderbijslag... 3 Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... 4 Drie voorwaarden... 4 Te checken: de toegelaten inkomsten... 4

2 WIE IS STUDENT? Het begrip student wordt in de ruime zin bedoeld. Je bent een student als je: - Onderwijs volgt met een volledig leerplan - Hoger of universitair onderwijs volgt - Thesisstudent bent - Vrije leerling bent - In voorbereiding zit voor de centrale examencommissie Ook indien je deeltijds onderwijs volgt, kan je als student beschouwd worden op voorwaarde dat je niet tegelijkertijd met een deeltijdse arbeidsovereenkomst werkt (onder het gewone werknemersstatuut) of werkt in het kader van een leerovereenkomst. - Minderjarige studenten mogen pas vanaf 16 jaar werken. - Er is geen maximumleeftijd voorzien voor jobstudenten - Schoolverlaters die hun studies beëindigen in juni / juli mogen tijdens het derde kwartaal (tot en met 30 september) nog als jobstudent werken. Uitgesloten uit het begrip studenten en dus beschouwd als gewone werknemers met een gewone arbeidsovereenkomst zijn: - Studenten die minstens sinds 12 maanden werken - Industriële- en middenstandsleerlingen en jongeren aangeworven op basis van een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst - De studenten die bij wijze van stage onbezoldigde arbeid verrichten die deel uitmaakt van hun studieprogramma - De studenten die zijn ingeschreven in een avondschool of die onderwijs met een beperkt leerplan volgen (minder dan 15 uur per week). SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN Indien je wordt gezien als een student, dan kan je voor de eerste 50 arbeidsdagen die je werkt in een kalenderjaar in het kader van een studentenovereenkomst, genieten van een voordelige toepassing van een solidariteitsbijdragen. Dit houdt in dat je werkgever slechts een bijdrage van 5,42% betalen. Van je brutoloon wordt er slechts 2,71% afgehouden om tot je nettoloon te komen. Vanaf 1 januari 2012 is de solidariteitsbijdrage steeds van toepassing op de eerste 50 dagen waarop je werkt en de dagen worden geteld per kalenderjaar. De teller wordt bij het begin van ieder nieuw kalenderjaar op 50 resterende gezet (= het contingent). Je zal dus steeds je eerste 50 dagen werken onder de voordelige regeling met toepassing van de solidariteitsbijdrage (als jobstudent ) en je wordt pas vanaf dag 51 belast als een normale werknemer. WORK Je contingent van je resterend aantal dagen dat je nog mag werken als jobstudent, kan je raadplegen via de website Via deze website kan je ook een attest opvragen die je moet bezorgen aan Tentoo zodat wij ook je resterend aantal dagen kunnen raadplegen en je correct kunnen uitbetalen. 1

3 HOE INSCHRIJVEN OP WORK? Om je in te schrijven, volg je onderstaande stappen: - Surf naar of klik op de link op onze website - Klik op Hoe meld je je aan? - Klik op Gebruikersnaam en wachtwoord - Klik op Registreer je nu op de federale portaalsite - Klik op Via de combinatie van 3 nummer die enkel door u gekend zijn - Volg het stappenplan: o Vul je rijksregisternummer in (het nummer achteraan op je identiteitskaart dat begint met je geboortedatum) o Vul je identiteitskaartnummer in (het nummer vooraan op je identiteitskaart, onder het kaartnummer) o Geef je siskaartnummer in (het nummer onderaan je siskaart) o Klik op Volgende o Kies een gebruikersnaam en een wachtwoord Nu kan je inloggen op en je studentenattest in pdf-formaat downloaden. BELANG VAN HET ATTEST! Via het attest kan Tentoo checken of je nog niet meer dan 50 dagen werkte met toepassing van de solidariteitsbijdrage. Deze informatie is uiterst belangrijk voor Tentoo. Op basis van deze informatie kan Tentoo een correcte aangifte doen van je prestaties bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, alsook je loon correct uitbetalen. Zolang Tentoo je verklaring op eer of je attest niet ontvangen heeft, wordt je loon niet uitbetaald. Tentoo moet namelijk zeker zijn dat je nog steeds kan werken als jobstudent en met toepassing van de voordelige solidariteitsbijdrage. OPGELET! WAT NA HET AFSTUDEREN? Het is uiterst belangrijk dat je ons steeds dit attest zo snel mogelijk bezorgt. Dit kan gewoon door het attest in pdf-formaat te mailen naar Indien je in 2012 als jobstudent werkte via Tentoo en je ook in 2013 nog wil werken via Tentoo, bezorg ons dan een nieuwe verklaring op eer en attest voor 2013! Indien je in juni je studies beëindigt en je diploma behaalt, dan kan je nog tot en met 30 september van dat jaar werken op basis van een studentenovereenkomst met toepassing van de solidariteitsbijdrage. Concreet houdt dit in dat indien je afstudeert en nog geen 50 dagen werkte, je nog tot en met 30 september mag werken als jobstudent (met toepassing van solidariteitsbijdrage). Vanaf 1 oktober verandert je statuut definitief naar het statuut van werkzoekende of werknemer. OPGELET! Je studentenwerk mag in geen geval een verdoken proefperiode zijn voor een latere vaste arbeidsovereenkomst. Indien je opdrachtgever je toch na je studentenwerk achteraf vast in dienst wil nemen, dan moet er een duidelijk onderscheid zijn tussen de beide jobs. 2

4 KINDERBIJSLAG Kinderen hebben een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden. Jongeren van 18 tot 25 jaar kunnen nog recht hebben op kinderbijslag als ze studeren. Studenten met de leeftijd van 18 tot 25 jaar hebben nog recht op kinderbijslag indien de student voldoet aan de volgende voorwaarden: - Je bent nog geen 25 - Je hebt je ten laatste op 30 november ingeschreven in het hoger onderwijs. Als je je na 30 november inschrijft, dan heb je recht op kinderbijslag vanaf de maand die volgt op de inschrijving. - Je bent en blijft ingeschreven voor minstens 27 studiepunten. Als je opleiding niet uitgedrukt is in studiepunten, moet je minstens 13 lesuren per week volgen. - Als je geen les meer volgt, maar aan een thesis werkt, dan heb je recht op kinderbijslag tot de datum waarop je de thesis indient (maximum 1 jaar). Als je werkt tijdens je studies, dan moet je rekening houden met de volgende regels: - Tijdens de zomervakantie (juli tot september) mag je werken zonder uurbeperking - Tijdens de andere kwartalen mag je maximaal 240 uur per kwartaal werken. Indien je stopt met studeren, mag je tijdens je laatste zomervakantie maximaal 240 uur werken in het derde kwartaal. Als je ingeschreven bent als werkzoekende, heb je in principe nog maximaal 12 maanden recht op kinderbijslag. 3

5 WANNEER BLIJFT JE TEN LASTE VAN JE OUDERS? DRIE VOORWAARDEN Om fiscaal ten laste te blijven van je ouders moet je aan drie voorwaarden voldoen: (1) Je moet op 1 januari van het aanslagjaar voor een tewerkstelling in 2013 betekent dat op nog deel uitmaken van het gezin. Wanneer je tijdelijk niet in je gezin verblijft (bv. Drie maanden in het buitenland via een Erasmus-project, of in de week op kot) is dat normaal geen probleem (2) Het door de student ontvangen loon mag geen beroepskost zijn voor de ouders. Dit houdt in dat je geen loon mag ontvangen van je eigen ouders door in hun zaak te werken, tenzij de aanwerving via een vennootschap gaat. (3) De inkomsten van de student mogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. TE CHECKEN: DE TOEGELATEN INKOMSTEN Om nog ten laste te blijven van je ouders in 2013, mag je een maximaal bedrag verdienen. In onderstaande tabel kan je de bedragen voor het inkomstenjaar 2013 terugvinden. Er werd in deze tabel al rekening gehouden met het feit dat een eerste schijf van inkomen uit arbeid (ten belope van 2.560) vrijgesteld wordt. Ouders Netto belastbaar - Gehuwd per jaar - Alleenstaand per jaar OPGELET! Om na te gaan of een student de maxima overschrijdt, moet je de berekening maken op het niveau van de zogenaamde nettobestaansmiddelen. Dat is echter een vrij ingewikkelde berekening, waarbij u ook rekening moet houden met andere inkomsten dan die uit arbeid. Voor jongeren gaat het dan meestal om roerende inkomsten (bv. Intresten van een spaarboekje), onderhoudsgeld (dat telt slechts gedeeltelijk mee, want de eerste schijf van is vrijgesteld), om inkomsten uit een sportactiviteit, enz. Deze berekening laat men dan ook best over aan een belastingconsulent. 4

6 VERKLARING OP EER BELANGRIJK : Het is van het grootste belang om ons deze verklaring, correct ingevuld, en ondertekend, te bezorgen voor de aanvang van uw prestatie, en voor het indienen van het bijhorende werkbriefjes. Zolang deze verklaring niet in ons bezit is, kunnen er geen werkbriefjes worden verwerkt. Ik, ondergetekende, (naam en voornaam).. Volledig adres :... Geboortedatum :. Als voltijds dagstudent verbonden aan de volgende erkende onderwijsinstelling :. Verklaar op eer in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten te willen werken voor Tentoo Payroll Services NV, en daartoe te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen. Ik verklaar dat ik (aanduiden of invullen wat van toepassing is) : Gedurende het jaar 2014 nog helemaal niet gewerkt heb in het kader van een arbeidsovereenkomst, hetzij bij één, hetzij bij meerdere werkgevers. Gedurende het jaar 2014 reeds aantal dagen gewerkt heb in het kader van een arbeidsovereenkomst. Ik leg hierbij mijn studentenattest voor 1, verkregen via de website van de RSZ, geldig voor de periode vanaf vandaag tot en met de laatste dag van het huidige kwartaal. Ik verklaar dat ik in elk kwartaal waarin ik als student wens te werken een geldig studentenattest zal bezorgen aan Tentoo Payroll Services Ik verklaar dat ik Tentoo op de hoogte breng van alle andere dagen waarop ik ga werken voor andere werkgevers. Ik verklaar mij bewust te zijn van het feit dat het geven van foute inlichtingen op deze verklaring tot gevolg kan hebben dat voor de totaliteit van de prestaties, geleverd ten aanzien van Tentoo Payroll Services NV, de normale sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers en werknemers, van toepassing ten aanzien van de werknemers onderworpen aan de RSZregeling, van toepassing worden, en dat het uitgekeerde loon dientengevolge zal worden aangepast. In eer en geweten gedaan te, op /. / Handtekening van de uitvoerder: 1 Je kan je studentenattest downloaden via en het aan Tentoo bezorgen via , de post of fax. Je vindt deze link ook terug op onze website Op dit attest staat je contingent, het aantal dagen dat je al als student gewerkt hebt. Het is noodzakelijk en van groot belang om dit attest elk kwartaal aan Tentoo te bezorgen, zodat het maximum van 50 dagen niet wordt overschreden! 5

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid NIEUWSBRIEF MEI 2014 1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid Sinds 26 maart 2014 zijn alle werkgevers verplicht om bij de mededeling van de eerste werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek de tewerkstellingsplaats

Nadere informatie

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester Ter zake Naar aan leiding van het ultimatum van 8 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, moest de regering tegen 1 januari 2014 de discriminaties tussen arbeiders en bedienden afschaffen op het vlak van

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV

8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV 8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV INLEIDING: VORMINGSWERKERS ZIJN EEN BELANGRIJKE SCHAKEL IN DE KVLV-WERKING KVLV biedt vorming aan vrouwen in verenigingsverband. Het KVLV-aanbod is daarom gedifferentieerd

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Routeplanner voor jong talent

Routeplanner voor jong talent Routeplanner voor jong talent HOE GERAAK JE VAN DE SCHOOL NAAR JE EERSTE JOB? Afstuderen, werk zoeken en vinden, je eerste loon, een nieuwe stap in je leven Maar! Er komt heel wat bij kijken. Je sociaal

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt informatiedocument UITKERINGSAANVRAAG in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag INGEVOLGE EEN erkenning Versie 3.1 Ter 01.10.2013 UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN C3 SWT Nieuwe regeling Voorafgaande

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 U wilt in de privésector uw prestaties verminderen met 1/5. Met dit formulier kunt u: - een 1/5-tijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen U hebt over uw hele

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Overzicht vragenlijst Waarom een hervorming van de gereglementeerde spaarrekeningen? 3 Wat houdt de hervorming concreet in? 3 Wie is geïmpacteerd door deze hervorming?

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs

School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs Voor wie? Hoe berekenen? Hoe aanvragen? Voorwoord Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?

Infoblad - werknemers Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Inleiding Infoblad

Nadere informatie