Meerjarenonderhoudsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021"

Transcriptie

1 Meerjarenonderhoudsplan MO-P VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat Voorbeeldstad Opgemaakt door: PBS Vastgoed Zuidweg MP Naaldwijk T F ABN AMRO KvK BTW-id NL B01

2 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object (NEN 2767/ RGD BOEI). Technische staat De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd. 2. Het verouderingsproces. Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering). Rapport De opbouw van het rapport is als volgt: o Voorblad o Inleiding o Algemene objectgegevens o Overzicht elementen met conditiescore conform NEN 2767 o Bevindingen in full-color incl. kostenraming o Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd). o 10 jaren-begroting gedetailleerd o 10 jaren-begroting gecomprimeerd op hoofdgroep o Kapitalisatie o Planning

3 Algemene Objectgegevens Code Code MO-P Object Naam VvE Voorbeeld Aantal eenheden 112 Adres Voorbeeldstraat Postcode 3028 Plaats Voorbeeldstad Inspecteur bc. R. van de Giessen Inspectiedatum Opdrachtgever Klantcode Naam Contactpersoon PBS-014 VVE Voorbeeld Mevrouw Voorbeeld Adres Voorbeeldstraat 6 Postcode Plaats XXXX GG Voorbeelstad Notitie Technisch Voorgevel locatie Monumentaal Ligging van het object De kosten voor het buitenschilderwerk van de kozijnen is nog onderdeel van de VvE. Dit kan echter niet op lokatie worden beoordeeld aangezien de bereikbaarheid van elke individuele woning (112 stuks) onmogelijk is. Tevens is een deel van de kozijnen tussentijds op kosten van de eigenaar vervangen door hout,aluminium of kunststof.vervanging van de houten kozijnen is echter uitgesloten binnen de VvE en is voor rekening van de individuele eigenaar conform besluit ALV. Wij adviseren om éénduidig met het onderhoud om te gaan en in de komende ALV een besluit te nemen omtrent het buitenschilderwerk van de woningen. Divers N.v.t. Stedelijk Bouwjaar 1950 Financieel Saldo ,00 Prijspeil BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 19,0%; Laag = 6,0% 3

4 Algemene Objectgegevens Overige Specialistisch onderzoek Geen. Niet te inspecteren onderdelen De onderstaande punten konden tijdens de opname niet of deels geïnspecteerd worden: -Deel trappenhuizen; -gemeenschappelijke bergingen, -Inpandige balkons woningen + afwerking, -Balkons 4e verdiepingen. Opmerkingen eigenaar Geen. Opmerkingen Wij vragen uw bijzondere aandacht voor onze onderstaande bevindingen: De vervanging van de buitenkozijnen van de woningen is niet opgenomen in het MJOP (conform besluit ALV). Het schilderwerk van de gemeenschappelijke onderdelen (trappenhuis/bergingen) is wel beoordeeld en ingemeten. De volgende onderdelen zijn niet in de MJOP opgenomen aangezien deze voor rekening is van de individuele eigenaar: -buitenkozijnen woningen - waslijnen, plantenbakken, schotelantennes; buitenverlichting inpandige balkons - inpandige balkonafwerking, vloer en sasuwerk binnenzijde gevel; -rookgasafvoeren in de gevels en op het dak; -groepenkasten woningen in portieken -waterkering (loden stroken) onder /boven kozijnen Historie: -De kopgevels zijn in het verleden voorzien nageisoleerd (ispo gevel) en rondom de dakranden -De dakbedekking van alledrie de complexen is in ca vervangen -Het schilderwerk is in 2005 en 2008 uitgevoerd t.a.v. de gemeenschappelijke delen -De staal/aluminium hekwerken op de balkons 4e verdieping zijn in ca aangebracht. Obstakels vluchtwegen: T.p.v. de gangen naar het vluchttrappenhuis worden op enkele verdiepingen de vluchtwegen geblokkeerd door planten, spullen bewoners e.d. Ontbrekende voorzieningen dakveiligheid: Er zijn geen dakveiligheid voorzieningen aanwezig op het dak t.b.v. dakonderhoud. Weersgesteldheid bewolkt, 7ºC, 7 Bft 4

5 Elementenoverzicht MO-P VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat 3028 Voorbeeldstad Toelichting: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 7 = Nader onderzoek nodig 8 = Niet te inspecteren

6 Element Locatie Hvh Ehd Score Gevelconstructie metselwerk Gevelconstructie beton Gevelafwerking stucwerk Gevelafwerking voegwerk platvol Gevelbekleding multiplex portiek Raamdorpel gres/ijzerklinker Ventilatie gevel rooster rvs staal Loodaansluiting kozijn (aanname kosten eigenaar) Hijsbalk staal Vluchtladder staal van verdieping naar dak Luifel compleet beton Hemelwaterafvoer pvc (oud) Hemelwaterafvoer pvc (2009) 4008,53 m ,02 m ,67 m ,53 m2 3 32,43 m ,02 m1 5 2,20 st 3 1,00 m1 8 28,00 st 3 14,00 st 2 42,00 m ,00 m1 3 70,00 m1 1 Balkons Balkonconstructie beton Buitentrap beton met granito afwerklaag Balkons 498,60 m2 3 54,60 m2 4 Balkon/galerij afwerking cementdekvloer (deels geinspecteerd) 498,60 m2 3 Balkon/galerij afwerking bitumen + tegel Hekwerk metaal Trapleuning buiten staal Balkonscherm aluminium (2006) Balkon/galerij doorvoer (2009 vervangen) Balkon/galerij doorvoer 525,60 m2 2 Balkons 633,00 m1 2 84,00 m1 4 62,40 m2 2 28,00 st 1 84,00 st 4 Buitenkozijnen Hang en sluitwerk bergingsdeuren achtergevel Hang en sluitwerk valraam Hang en sluitwerk entreedeuren Kozijn buiten hardhout (gemeenschappelijk) Entree deur hardhout Buitendeur Berging Draai/val/uitzet raam hout (gemeenschappelijk) 14,00 st 4 202,00 st 3 14,00 st 2 825,92 m2 3 14,00 st 3 14,00 st 4 202,00 st 3 6

7 Element Locatie Hvh Ehd Score Deurdranger dorma/gese 14,00 st 3 Beglazing Draadglas enkel 202,00 m2 4 Daken Dakbedekking APP Dakbedekking APP incl. 50mm PIR Randstrook APP bitumineus inclusief trim+ kimfixatie Randstrook APP bitumineus (opgaand) Dakluik bitumen bekleed Dakdilatatie bitumineus Balkons 470,60 m2 2 Dak 1679,00 m2 1 Dak 480,00 m1 1 Dak 131,00 m1 2 Dak 14,00 st 2 Dak 28,00 m1 1 Schoorstenen Schoorsteen aluminium kap Ventilatie dakdoorvoer metaal Dak 73,00 st 1 Dak 40,00 st 1 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk bergingsdeur hout dekkend Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend WONINGEN Buitenschilderwerk deur hout transparant Buitenschilderwerk hijsbalken Buitenschilderwerk metaal Buitenschilderwerk stucwerk kopgevels Buitenschilderwerk betonconstructie Buitenschilderwerk betonconstructie plafond 14,00 st 4 825,92 m ,92 m2 5 14,00 st 4 Dak 28,00 st 4 86,21 m ,67 m ,02 m ,60 m2 4 Plafonds Plafondafwerking stucwerk 145,60 m2 4 Binnenkozijnen Hang en sluitwerk binnendeuren Binnenkozijnen hout algemeen Binnendeur algemeen Binnendeur won.toeg. board 336,00 st 3 751,66 m ,00 st 2 112,00 st 2 Binnentrappen wandafwerking tegels 334,60 m2 3 7

8 Element Locatie Hvh Ehd Score Balustrade + leuning (verz./ dekkend) staal 259,00 m1 2 Inrichting Wandluik hout Postkasten Meterkast hout 14,00 st 3 112,00 st 3 126,00 st 3 Binnenschilderwerk Binnenschilderwerk deur hout dekkend (2-zijdig) Binnenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend Binnenschilderwerk hek verzinkt staal Binnenschilderwerk betonconstructie plafond 336,00 st 4 751,66 m ,60 m ,35 m2 4 Gas, water en sanitair Gasleidingnet compleet Waterleidingnet compleet Sanitair uitstortgootsteen 10,00 pst 8 10,00 pst 8 12,00 st 4 Vuilafvoervoorziening Buitenriolering PVC Binnenriolering ijzer Binnenriolering PVC Schrobputten Terrein 220,00 pst 8 12,00 pst 3 12,00 pst 3 14,00 st 3 Elektrische-installaties Groepenkast portieken Elektra bedrading algemene ruimten Elektra schakelmat.algemene ruimten Elektra armaturen binnenlamp Deurbelinstallatie Bellentableau incl. naambordje (50x140) Deuropener 14,00 st 8 14,00 app 4 10,00 app 8 126,00 st 4 112,00 st 4 112,00 st 4 14,00 st 3 Beveiligingsinstallaties Valbeveiliging algemeen Dak 9 Terreinafwerkingen e.d. Terreinverharding betontegels Groenvoorziening Terrein 441,00 m2 4 Terrein 8 8

9 Element Locatie Hvh Ehd Score Hekwerk, gaashek Hekwerk, draadmat Straatkolken terrein algemeen Terrein 44,00 m1 5 Terrein 44,00 m1 1 Terrein 9,00 st 1 Diversen Reparaties algemene ruimten Onderhoud hwa en riolering Glazen wassen/schoonmaakkosten Onderhoud algemene verlichting Administratief Elektra algemene ruimten Vergaderkosten Dagelijks onderhoud Diverse algemene kosten Verzekeringen Klachten onderhoud bouwk./installatie Technisch beheer Technisch advies specialistisch onderzoek

10 Bevindingen MO-P VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat 3028 Voorbeeldstad Toelichting: Element: Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: : Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren. 2- Op middellange termijn uitvoeren. 3- Op lange termijn uitvoeren. 4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) Printdatum: Opmerking: Indien bij de bevindingen een jaartal staat zijn de kosten meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan. Indien hier geen jaartal bij vermeld staat is dit niet meegenomen in de te reserveren jaarbedrag, maar het bijvermelde bedrag is de totale kosten om de bevindingen te bekostigen.

11 Exterieur 01 Gevelconstructie metselwerk Vuil, aanslag, verkleuring Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; Reinigen metselwerk Hvh Aandachtspunt :De gevels zijn plaatselijk vervuild door alg/mosgroei. Met name de achtergevel vertoont diverse verontreinigingen. Advies om de dit te combineren met het herstel van het metsel- en voegwerk en het impregneren van de gevels. In de planning zijn alle gevelactiviteiten in 2015 opgenomen. Gevelconstructie metselwerk Aard en nagelvast aan de gevels/balkon bevestigd. Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit:; Schotelantennes verplaatsen Tijdens de inspectie zijn op veel plaatsen schotelantennes geconstateerd die aan de gevel of het balkon zijn bevestigd. Wij adviseren om niets aard en nagelvast aan de gemeenschappelijke gevels te bevestigen om schade te voorkomen en uit esthetische overwegingen. Gevelconstructie metselwerk Kapotte stenen Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2015 Hvh metselwerk 50,00 m Op diverse plaatsen zijn beschadigingen geconstateerd aan het metselwerk. Het varieert van dichtgezette gaten van oude gevelroosters, uitgedrukte stenen ter plaatse van de oplegging van de betonnen inpandige balkons, vorstschade aan stenen en diverse zetscheuren. Alle gevelactiviteiten zijn vooralsnog in 2015 begroot. Gevelconstructie beton afgebroken voet Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 893 Rondom de complexen zijn de diverse penanten voorzien van een voet die op vele plaatsen is gebroken. De voet heeft geen constructieve waarde (afwatering). De oorzaak is deels vandalisme en verzakking van de omliggende bestrating. Herstel van de voet is kostbaar en niet zinvol. Advies om alle gebroken voeten te verwijderen en de ondereinden te schilderen in Alleen kosten opgenomen voor verwijderen en deels herstel penant. 11

12 01 Gevelconstructie beton Carbonatatie Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2015 Hvh beschadigde elementen Op diverse plaatsen aa nde gevels is er op de betonelementen carbonatatie (betonrot) aangetroffen. Dit houdt in dat het beton door milieu-omstandigheden poreus is geworden. Door de CO2 uit de lucht wordt de vrije kalk in beton omgezet in kalkproducten die oplosbaar zijn en met (regen) water uit het beton naar buiten treden. Hierdoor verliest langzamerhand het beton zijn samenhang en verdwijnt de dekking op het wapeningsstaal. Deze gaat corroderen (roesten) en door het uitzetten van het staal drukt het de deklagen van zich af. Deze beschadigingen aan het beton zijn te herstellen met een epoxy-mortel. Eerst dient de roestvorming van de wapening afgeborsteld te worden waarna deze bedekt met de epoxymortel. Wij adviseren om het betonherstel gelijktijdig met de overige gevelwerkzaamheden uit te voeren. Gevelbekleding multiplex portiek Houtrot Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Vervangen door volkern kunststof beplating De dekkend geschilderde multiplex beplating rondom de entree's van de portieken vertonen houtrot en delamineren op de haakse aansluitingen (stuit). Tevens is er sprake van openstaande verbindingen. Wij adviseren om deze te vervangen door onderhoudsarme materialen (volkern kunststof) waardoor er niet meer geschilderd hoeft te worden.wij adviseren om dit gelijktijdig met de buitenschilderwerkzaamheden te vervangen. Raamdorpel gres/ijzerklinker Gebroken delen Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2015 Hvh 595 Tijdens de inspectie zijn diverse gebroken gres raamdorpelstenen geconstateerd. Advies om deze in 2015 gelijkitijdig te vervangen. Er is niet direct sprake van een gevaarssituatie door scherpe randen aangezien de raamdorpels verdiept liggen. 12

13 01 Raamdorpel gres/ijzerklinker Uitgespoeld voegwerk, poreus Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2015 Hvh Vervangen 203,00 m Het voegwerk tussen de gres raamdorpelstenen is grotendeels uitgespoeld en poreus. Wij adviseren om het voegwerk te vervangen i.c.m. de overige werkzaamheden in Balkons Balkonconstructie beton Balkons betoncarbonatatie Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh De onderzijde van de uitkragende betonnen balkons aan de voorgevel vertonen plaatsen met putcorrosie (betoncarbonatatie). Dit is geconstateerd aan meerdere balkons op de 3e en 4e verdiepingen. Wij adviseren om dit gelijktijdig met de uitvoering van het schilderwerk te herstellen (uithakken, ontroesten, conserveren en herstellen). Buitentrap beton met granito afwerklaag Onvoldoende slipvast, gevaar voor uitglijden, schade Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh trapafwerking 5,00 m De granito afwerklaag van de betonnen entreetrappen zijn behoorlijk beschadigd en zitten los. Om gevaarlijke situaties / struikelgevaar te voorkomen adviseren wij om dit in 2012 te herstellen. Trapleuning buiten staal Ontbrekende delen, corrosievorming Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh / vervangen De stalen leuningen van de entree's van de diverse portieken ontbreken op enkele plaatsen of dienen te worden vastgezet. Er is tevens sprake van putcorrosie door vochtinwerking vanaf de bevestiging voet. Deze dienen tevens te worden vervangen. Advies om de werkzaamheden te combineren met het herstel van de granito vloer. 13

14 03 Buitenkozijnen Hang en sluitwerk bergingsdeuren achtergevel Afdichting, manco Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 13,00 st Het hang en sluitwerk van de gemeenschappelijke bergingsdeuren in de achtergevels zijn in matige staat en inbraakgevoelig. Wij adviseren om 13 stuks te vervangen door veiligheidsbeslag SKG2/3 sterren (politiekeurmerk). Er is reeds één bergingsdeur vervangen. Kozijn buiten hardhout (gemeenschappelijk) Houtrot Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Vervangen Er is sprake van plaatselijke houtrot aan liggende delen van de gemeenschappelijke delen. Advies om dit in 2012 te herstellen in combinatie met het buitenschilderwerk. Buitendeur Berging Beschadigingen, houtrot, inbraakgevoelig Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Vervangen bergingsdeur 13,00 st Diverse bergingsdeuren van de achtergevels naar de fietsenbergingen zijn mechanisch beschadigd, vertonen houtrot aan de onderzijde en zijn inbraakgevoelig. In blok 2 is reeds een deur incl kozijn vervangen (59/61). Ons advies is om alle deuren (minus één) te vervangen conform de reeds vervangen deur. De werkzaamheden combineren met het buitenschilderwerk Draai/val/uitzet raam hout (gemeenschappelijk) Afdichting, manco Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 893 Er is sprake van veelvuldige glasbreuk (draadglas) en incidenteel dichtgezette valramen van de bergingen op de begane grond. Advies om dit in 2012 te herstellen gelijktijdig met het buitenschilderwerk van de gemeenschappelijke delen. 14

15 04 Beglazing Draadglas enkel Breuk in glas Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Vervangen draadglas enkel 25,00 m Er is sprake van glasbreuk aan diverse bergingsramen rondom de complexen (ca. 25 stuks). Wij adviseren deze te vervangen en dit te combineren met de uitvoering van het buitenschilderwerk in Wellicht valt dit onder de glasverzekering van de VvE en vervallen deze kosten. 05 Daken Dakbedekking APP incl. 50mm PIR Dak Dichtgezette afvoer Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 1,00 st Er is een dakdoorvoer dichtgeplakt boven de woning 43D naar aanleiding van een lekkage. Dit is nadien echter niet meer hersteld. Advies om de doorvoer gangbaar te maken om wateraccumulatie te voorkomen. Geen kosten opgenomen, herstel onder garantie! 09 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk bergingsdeur hout dekkend Kale delen, houtrot Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh schilderwerk 14,00 st De bergingsdeuren aan de achtergevel zijn in matige staat en vertonen houtrot aan de onderzijde. Wij adviseren om deze te vervangen conform de deur bij blok 2 (59/61) iv.m. inbraakgevoeligheid. Bij vervanging dient het schilderwerk tevens te worden uitgevoerd en het hang en sluitwerk is apart begroot. 15

16 09 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend WONINGEN Houtrot, kale delen, krijtvorming Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; Herschilderen 2012 Hvh AANDACHTSPUNT: Het buitenschilderwerk van de kozijnen van de woningen is individueel niet te beoordelen. Wel zijn er in zeer slechte staat verkerende kozijnen aangetroffen. Advies om deze bewoners middels Bouw en Woningtoezicht aan te schrijven ivm uitvalgevaar van beglazing. Er is een aanname gedaan voor het schilderwerk van allen buitenkozijnen van de bewoners (ca. 30% vervangen, 30% alu/kunststof,10% te slecht om te schilderen). Stelpost aanname : ca. 2100m² houten kozijnen incl. draaiende delen + post houtrotherstel.kosten ingeschat : ca ,- en ca ,- houtrotherstel. (ex 6% BTW laagtarief). Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend WONINGEN Houtrot Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Bij herschilderen van de woningen hebben wij een stelpost voor houtrotherstel opgenomen. Aandachtspunt bij volgende vergadering om te beslissen of het buitenwschilderwerk van de woningen moet worden opgenomen (veel achterstallig onderhoud). Diverse bewoners hebben reeds op eigen kosten hun kozijnen vervangen en betalen nu mee aan het achterstallig onderhoud van andere bewoners. Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Afbladderen schilderwerk, kale delen, krijtvorming Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; schilderwerk Het laatste schilderwerk van het complex dateert van ca t.a.v. gemeenschappelijke kozijnen/ draaiende delen. Wel moet worden opgemerkt dat het buitenschilderwerk van de gemeenschappelijke kozijnen in matige staat verkeert. Er is sprake is van kale delen, plaatselijk houtrot en krijtvorming van het schilderwerk. Wij adviseren om in 2012 het buitenschilderwerk geheel uit te voeren om verdere gevolgschade te voorkomen. Buitenschilderwerk deur hout transparant Kale delen, beschadigingen Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 2 zijdig 28,00 m Het transparante schilderwerk van de hardhouten entreedeuren vertoont kale delen en mechanische beschadigingen. Wij adviseren om het schilderwerk in 2012 uit te voeren. 16

17 09 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk hijsbalken Dak onthechting, corrosievorming Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Advies om alle hijsbalken (staal) te schilderen. 28,00 st Buitenschilderwerk metaal Corrosie Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2012 Hvh 2,00 m2 136 Advies om het stalen rooster (blok 2 achtergevel) te ontroesten, primeren en te schilderen. Buitenschilderwerk metaal Kale delen, corrosie Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 84,00 m Advies om de leuningen van de entree's te ontroesten, primeren en schilderen. Diverse leuningen dienen te worden vervangen of ontbreken (deze staan op vervanging). Buitenschilderwerk betonconstructie Afbladderend schilderwerk, graffiti Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 599,02 m HEt schilderwerk op de betonnen elementen is plaatselijk afgebladderd en vertoont diverse graffiti's. Wij adviseren om de penanten en overige betonelementen te sausen en de kopgevels tevens te voorzien van een anti graffiti coating. 17

18 09 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk betonconstructie plafond Aflbladderend schilderwerk Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; Hvh schilderwerk 498,60 m Het schilderwerk aan de onderzijde van de balkons bladdert af. Deels wordt dit veroorzaakt door verkeerd geplaatste rookgasafvoeren direct onder de balkons van de bovengelegen woning. Wij adviseren om het sauswerk van de plafonds in 2012 uit te voeren. De diktekanten van het baalkon dienen te worden uitgevoerd in een dampdoorlatend systeem. Buitenschilderwerk betonconstructie plafond Vervuild, afbladderend schilderwerk Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 84,00 m De betonnen luifels zijn vervuild door alg/mosgroei. Advies om deze met te reinigen en nadien te voorzien van een betoncoating (bovenzijde) en sauswerk overige delen. Interieur 23 Plafonds Plafondafwerking stucwerk Scheuren Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh scheurvorming in stucwerk incl. sauswerk 40,00 m Het stucwerk op de plafonds in de trappenhuizen vertonen oude lekkagesporen, plaatselijk scheuren en afgebrokkeld stucwerk. Wij adviseren om het binnenschilderwerk in 2012 uit te voeren en gelijktijdig het stucwerk te herstellen. 26 Inrichting Postkasten defecten Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Vervangen De diverse trappenhuizen waren niet allen toegankelijk; aanname dat ca. 10% van de postkasten dient te worden vervangen door defecte sloten / deuken vandalisme. Advies ca. 10 stuks vervangen in

19 29 Binnenschilderwerk Binnenschilderwerk deur hout dekkend (2-zijdig) Beschadigingen, kale delen e.d. Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2013 Hvh schilderwerk Het binnenschilderwerk van de bergingsdeuren, woningtoegangsdeuren e.d. is in matige staat. Er is sprake van diverse beschadigingen, verkleuring van het schilderwerk e.d. Het binnenschilderwerk is vermoedelijk na de bouw hooguit één keer geschilderd. Het is niet duidelijk of het binnenschilderwerk binnen de VvE valt (overlegpunt).advies om in 2013 het binnenschilderwerk te laten uitvoeren na het buitenschilderwerk in 2012 (financiele overweging). Binnenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend Verkleuring, kale delen, beschadigingen Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2013 Hvh Het binnenschilderwerk van de kozijnen van de gemeenschappelijke toegangsdeuren (brging, woning e.d.) is verkleurd en hooguit één maal geschilderd in 50 jaar. Advies om dit in 2012 uit te laten voeren i.c.m. de overige schilderwerkzaamheden. Wel dient te worden nagegaan of het binnenschilderwerk binnen de VvE valt. Advies om in 2013 het binnenschilderwerk te laten uitvoeren na het buitenschilderwerk in 2012 (financiele overweging). Binnenschilderwerk hek verzinkt staal Kale delen, beschadigingen Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2013 Hvh 404,60 m Het schilderwerk van de traphekken is matig.de leuningen/ hekken vertonen kale delen door veroudering/beschadigingen. Wij adviseren deze hekwerken te voorzien van nieuw schilderwerk en deze elke 12 jaar te onderhouden. Binnenschilderwerk betonconstructie plafond Afbladderend schilderwerk Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2013 Hvh 1729,35 m Afbladderend schilderwerk in diverse trappenhuizen/ portieken grenzend aan het dak. Betreft gevolgschade van oude lekkages. Advies om het binnenschilderwerk in 2013 uit te voeren. 19

20 Installaties 43 Vuilafvoervoorziening Buitenriolering PVC Terrein Ontbreken buitenriolering en straatkolken Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2011 Hvh Aanbrengen buitenriolering Het plantsoen achter blok 1 heeft geen buitenriolering of straatkolken voor de afvoer van regenwater. Hierdoor staat er permanent water op de bestrating en plantsoen. Advies om ca. 50m1 pvc afvoer aan te brengen met ca. 3 kolken. Binnenriolering PVC Lekkage aan aansluiting leidingverbinding/verbinding appendage Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2016 Hvh Vervangen binnenriolering pvc 12,00 st De gietijzeren afvoeren van blok 1 (brigantijnstraat 31/33) zijn vervangen door pvc. De overige geinspecteerde portieken zijn deels nog origineel van gietijzer. Wij adviseren om deze op termijn te vervangen (aanname 12 stuks) 44 Elektrische-installaties Elektra bedrading algemene ruimten Oude kleurcodering, stalen leidingen Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2014 Hvh Vervangen elektrische bedrading 893 In elke portiek zit onder de trap een groepenkast tbv de openbare verlichting van de algemene bergingsruimte en de portiekverlichting. Ter plaatse zijn stalen elektraleidingen, oude kleurcodering bedrading geconstateerd. Advies om in 2014 alle portieken na te lopen en delen te vervangen. Elektra schakelmat.algemene ruimten defecten, ontbrekende delen Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2014 Hvh Vervangen schakelmateriaal Verouderd, diverse delen ontbreken in de algemene ruimten

21 44 Elektrische-installaties Elektra armaturen binnenlamp Ontbrekende beschermkappen, defecten e.d. Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2014 Hvh Vervangen Binnenarmaturen 126,00 st In de 14 portieken en gemeenschappelijke bergingsruimte zijn per portiek 9 armaturen aanwezig. De diverse armaturen zijn verouderd en wij adviseren om deze op termijn te vervangen. Deurbelinstallatie Bedieningsknoppen functioneren niet meer (slijtage) Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2013 Hvh Vervangen deurbelinstallatie woning portiek De diverse deurbellen in de portieken voor iedere individuele bewoner is verouderd, defect of ontbreekt. Advies om deze collectief te vervangen. Onduidelijk is of deze kosten voor de bewoner zijn of binnen de VvE vallen. Bellentableau incl. naambordje (50x140) naambordjes ontbreken, bellen defect, brievenbussen vandalisme Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Bellentableau incl. postvak en naambordje Het bellentableau (volkern kunststof)+brievenbussen en naambordje van de diverse portieken zijn plaatselijk in matige staat. Wij adviseren om naambordjes aan te brengen en enkele brievenbussen te vervangen. Op termijn adviseren wij om deze gelijktijdig met de postvakken te vervangen. Deuropener Bedieningsknoppen functioneren niet meer (slijtage) Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Vervangen deuropeners Een deel van de elektrische deuropeners is vervangen en een deel is oud en functioneert niet meer. Advies om in 2012 ca. 50% te vervangen. 21

22 46 Beveiligingsinstallaties Valbeveiliging algemeen Dak Ontbrekende voorzieningen dakveiligheid Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; Hvh Aanbrengen voorzieningen dakveiligheid Op het dak zijn geen voorzieningen aangetroffen om veilig onderhoudswerkzaamheden te verrichten op het dak. Wij adviseren om een Risico Inventarisatie en Evaluatie te laten maken van het dak en naar aanleiding hiervan een plan op te stellen welke voorzieningen op het dak aangebracht kunnen worden om de risico's van het vallen te minimaliseren. Voor meer informatie hierover en wat de verantwoordelijkheden van de eigenaren zijn, verzoeken wij u op onze website te kijken onder de kop kennisbox en dakrandbeveiliging. Terrein 51 Terreinafwerkingen e.d. Terreinverharding betontegels Terrein Verzakking, hoogteverschillen Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 441,00 m De diverse looppaden (betontegels 30x30) aan de achtergevels (blok 1,2,3) vertonen verzakkingen, ontbrekend straatwerk en hoogteverschillen. De kans op struikelgevaar is groot. Advies om in 2012 alle looppaden te herstraten. Groenvoorziening Terrein Overmatige plasvorming plantsoen Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2012 Hvh De twee plantsoenen tussen de gebouwen vertonen zeer veel plasvorming. Dit blijkt een structureel probleem. Een relatief goedkoop alternatief is om drainagebuis aan te leggen (sleuven). Indien noodzakelijk kunnen er op termijn offerten voor worden opgevraagd (nu geen kosten opgenomen). ca m² 22

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 119562-2 21 Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan 22-62 Leiden Printversie 24-10- INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Plaatsnaam 17-11-014 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft

Nadere informatie

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 Pluskeuring NHG tussenwoning xxx xxx DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 1. Algemene Objectgegevens Inhoudsopgave 1.1 Algemene Objectgegevensgegevens

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR -

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - VvE Voorbeeldstraat 1 t/m 3 te Stad Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5 januari 2011 PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 4111503 Meerjaren onderhoudsplan

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouw- en energieadvies INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. CONCLUSIE & KOSTENRAMING... 4 2.1 Kostenraming... 4 2.2

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer KE12.0005 Bouwkundig inspectierapport Voorbeeldstraat 3333 AA Utrecht Q-keur Zandspoor 2a 3941 BH Doorn info@qkeur.nl www.qkeur.nl telefoon 085-2736429 IBAN NL20RABO0332508420 Bic RABONL2U

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Demostraat 11 a 1111 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Noordlandweg 1 te MIDSLAND. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Noordlandweg 1 te MIDSLAND. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Noordlandweg 1 te MIDSLAND bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2

Nadere informatie

Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP. 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl

Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP. 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl IBAN NL62RABO0301788928 BTW NL 8548.43.310.B01 Kvk 625.02.247 Op al onze transs zijn van toepassing

Nadere informatie

Sportcomplex De Swaneburg te Coevorden

Sportcomplex De Swaneburg te Coevorden Sportcomplex De Swaneburg te Coevorden Multidisciplinair onderzoek Definitief Sportcomplex de Swaneburg Grontmij Nederland B.V. Haren, 18 december 2012 325346/157AR001, revisie 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse

bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie m oet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie