Meerjarenonderhoudsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplan"

Transcriptie

1 Meerjarenonderhoudsplan Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan Leiden Printversie

2 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Technische staat De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd. 2. Het verouderingsproces. Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering). Rapport De opbouw van het rapport is als volgt: Voorblad Inleiding Algemene gegevens Calculatie bevindingen/gebreken (constateringen tijdens inspectie) Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd). 10 jaren-begroting gedetailleerd 10 jaren-begroting gecomprimeerd Kapitalisatie Planning

3 Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam 21 Appartementen Aantal eenheden Adres Brahmslaan 22 t/m 62 Postcode Plaats 2324 AN Leiden Telefoon Inspecteur J.Piek/R.v.Rossen Inspectiedatum Opdrachtgever Klantcode Naam V.v.E. Brahmslaan Contactpersoon Dhr. D. Inklaar Adres Brahmslaan 38 Postcode Plaats 2324 AN Leiden Postadres Brahmslaan AN Leiden Telefoon Technisch Bouwjaar 1966 Financieel Saldo ,00 Prijspeil BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW BTW tarief 21,0% Overige Opmerkingen Saldo per Indexatie van 2% per jaar vanaf Perfectbouw BV - Hendrik Ido Ambacht 3

4 Bevindingen Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan AN Leiden Toelichting: Element: Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren. 2- Op middellange termijn uitvoeren. 3- Op lange termijn uitvoeren. 4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie Alle prijzen zijn inclusief BTW Printdatum:

5 Exterieur 01 Gevels Betonband Achtergevel Beschadiging(en) door werking Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh De betonband, constructie veroorzaakt door werking schade aan het metselwerk. De ontstaande schade (metselwerk) dient dan ook op kort termijn te worden hersteld. Tijdens de herstelwerkzaamheden dient er een ruimte tussen de betonconstructie en het metselwerk van plusminus 1 cm te worden gehouden. De ruimte (dilatatievoeg) met dilatatiekit afdichten. Kosten voor herstel en het aanbrengen van de kit zijn in de reguliere post opgenomen. Gevelafwerking voegwerk platvol Algemeen (foto achtergevel) Voegwerk gescheurd, komt los Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh Het voegwerk van de achtergevel vertoond diverse loszittende/ onthechte delen. Volgens opgaaf is het voegwerk recent uitgevoerd. Wanneer voegwerk goed word aangebracht, mag dit op kort termijn nooit loskomen. We adviseren de VvE om het voegwerk (totaal) te laten inspecteren. Mogelijk is het voegwerk niet goed aangebracht. Kosten voor (plaatselijk) herstel zijn in de reguliere planning opgenomen. Kosten voor eventuele vervolgschade e.d. zijn niet opgenomen. Gevelafwerking voegwerk platvol Algemeen (foto achtergevel) Uitvoering foutief Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh T.p.v. de aansluiting metselwerk/ betonlatei/ band zijn open stootvoegen aanwezig. Deze stootvoegen dienen voor de spouw ventilatie maar ook om het vocht af te voeren. De stootvoegen dienen dan ook tot op het latei te zijn geopend. Dit is op veel plaatsen niet van toepassing. Advies; ten tijde van de gevelwerkzaamheden de stootvoegen tot op het beton openen. Kosten hiervoor zijn in de reguliere post van het gevelherstel opgenomen. Gevelafwerking voegwerk platvol Algemeen (foto achtergevel) Ontbreken open stootvoeg Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh T.p.v. de gevel/ betonband aansluiting zijn geen open stootvoegen aanwezig. Zie overige opmerking.

6 01 Gevels Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Algemeen (foto achtergevel) Bevestiging manco, schade RDS Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh Totaal 593 De hechting van raamdorpelstenen met het metselwerk vertonen gebreken. Om vervolgschade te voorkomen dient ten tijde van het gevelonderhoud e.d. de van toepassing zijnde delen herstellen. Kosten hiervoor zijn in deze (stel)post opgenomen. 02 Balkons Balkon constructie beton Algemeen (foto achtergevel) Vervuiling balkon/ galerijvloeren Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: Hvh Balkon en galerijvloeren dienen vrij van vuil en huisraad e.d. te zijn. Tijdens de inspectie valt het op dat de galerijvloer en balkon(s) met vuil, huisraad e.d zijn bedekt. Water blijft hierdoor op de vloeren staan met het risico op verstoppingen/ vervolgschade e.d. We adviseren de VvE/ bewoners om de vloeren regelmatig te reinigen. Balkon constructie beton Vuil op balkonvloer Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: Hvh Hier een voorbeeld van een vervuild balkon. Water blijft op de vloer staan waardoor er risico op vervolgschade aanwezig is. 05 Daken Dakrandafwerking Daken algemeen Afdichting, manco Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: (garantie) Hvh Hier een voorbeeld van uitstekende bevestiging. Inwatering vind hierdoor plaats met alle gevolgen van dien.

7 06 Schoorstenen Daken algemeen Uitgespoeld/afwezig voegwerk Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh De schoorstenen vertonen gebreken aan loodstroken, voegwerk en dekplaten. Algemeen onderhoud dient op kort termijn te worden uitgevoerd. Kosten hiervoor zijn in de reguliere planning opgenomen. Totaal object 593

8 Jaarplan 2010 t/m Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan AN Leiden Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn inclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 procent (vanaf 2015). Printdatum:

9 Appartementen & Hoogvliet beheer B.V. Element/locatie Handeling/gebrek Hvh Ehd 2010 Diversen kosten Inschrijvingskosten KvK 1, Buitenkozijnen Kozijn buiten overige houtsoorten Vernieuwen toegangsdeur+ kozijn fietsenkelder 1,00 m Verwrongen/geschrankt kozijnwerk Kozijn buiten kunststof Onderhoud/reparatie hang en sluitwerk ramen 474,76 m2 508 Entreedeur (overige houtsoorten) Vervangen voordeuren 2,00 st Verwrongen deuren Deurdrangers buitendeuren Afstellen deurdranger 48 Daken Dakbedekking bitumen Eenmalige korting aanbrengen nieuwe laag dakbed. 840,40 m bitumen Dakbedekking bitumen Aanbrengen nieuwe laag dakbed. bitumen 840,40 m Dakrandafwerking Vervangen metalen kappen (door zink) 195,20 m Schoorstenen Dakdoorvoer metaal Vervangen dakdoorvoer direct met nieuw dak 7,00 st -631 Dakdoorvoer metaal Vervangen dakdoorvoer 7,00 st 631 Vloeren Vloerplaten staal Extra Antislip rijplaat fietsenkelder aanbrengen 1,00 M2 595 Binnenkozijnen Binnendeur overige houtsoorten met glas Inspectie plus herstel gebreken hang en sluitwerk 17 Binnendeur overige houtsoorten zonder glas Inspectie plus herstel gebreken hang en sluitwerk 0,00 st Deurdranger binnendeuren Bijstellen deurdranger 4,00 st 67 Gas, water en sanitair Waterleidingnet compleet Legionella preventie Keerkleppen en Kogelafsluiters Elektrische-installaties Groepenkast Extra meters voor uitsplitsing electra op groepenkast 1, Electra schakelmateriaal / algemene bouwdelen Electrameters kelder i.v.m. uitsplitsing 3,00 pst Beveiligingsinstallaties Brandblus apparaten Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 24 Brandslang haspel Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 3,00 st 71 Terreinafwerkingen e.d. Spijlen hekwerken metaal (gegalvaniserd) (door Hoogvliet; kosten Hoogvliet) 0,00 m1 Diversen Defecte verankering/plaatsvastheid Correctiejaarplannen incl. 19% BTW Correctie eindbalans ,00 euro 78 Meerjaren onderhoudsplan Jaarlijkse abonnementskosten MJOP internet module 221 Niet gepland onderhoud Klachten, klein onderhoud en onvoorzien 21,00 app Totaal object

10 Appartementen & Hoogvliet beheer B.V. Element/Locatie Handeling - Gebrek Gevels Betonband Herstel betonband n.a.v. plaatsen luifel 39,39 M Betonband Herstel betonband n.a.v. plaatsen luifel (kosten verhaald) 39,39 M Balkons Balkon constructie beton Betonrot reparatie woningen 63,30 st Buitentrap afwerking anti-slip Vervangen afwerking anti-slip 51,50 m Balkon/galerij afwerking coating Aanbrengen coating (scheuroverbruggend) 244,00 m Buitenkozijnen Kozijn buiten kunststof Incidentiele vervanging lekkende kozijn kunststof met HR++ glas 474,76 st Kozijn buiten kunststof Incidentiele vervanging lekkende kozijn kunststof met HR++ glas 474,76 st Kozijn buiten kunststof Kitten rondom kunststofkozijnen 474,76 m Kozijn buiten kunststof Onderhoud/reparatie hang en sluitwerk ramen 474,76 m2 508 Entreedeur (overige houtsoorten) Vervangen voordeur Deur ingetrapt tijdens calamiteiten Daken Dakdoorvoer en/of kiezelbak Reinigen doorvoer / kiezelbak 0,00 st 09 Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk betonconstructie bovenzijde kolom hoofdingang Kale delen 0,00 m2 44 Elektrische-installaties Electra bedrading / algemene bouwdelen Vervangen electrische bedrading kelder 1,00 m1 110 Montage armaturen binnen led verlichting kelder Electra armaturen binnen led verlichting Kelder (incl. voor de ingangen) Montage armaturen binnen led verlichting Electra armaturen binnen led verlichting 13,00 st 13,00 st Beveiligingsinstallaties Brandblus apparaten Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 24 Brandslang haspel Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 3,00 st Diversen Correctiejaarplannen incl. 19% BTW Correctie eindbalans ,00 euro Meerjaren onderhoudsplan Jaarlijkse abonnementskosten MJOP internet module 221 Niet gepland onderhoud Klachten, klein onderhoud en onvoorzien 21,00 app Totaal object

11 Appartementen & Hoogvliet beheer B.V. Element/Locatie Handeling - Gebrek Gevels Gevelconstructie beton Nr 36 & 62 Dilatatievoeg kit verticaal Vochtissue #62 (Supafil inblaaswol) Vervangen plakstroken dilitatievoegen (105 cm/st) 1e galerij 17,00 st Balkons Balkon constructie beton Incidentiele betonreparaties (aanname) 63,30 st Buitenkozijnen kitvoegen ramen centrale hal Vervangen kitvoegen binnenzijde ramen centrale hal 71,60 m1 650 Kozijn buiten kunststof Incidentiele vervanging lekkende kozijn kunststof met HR++ glas 474,76 st Entreedeur (overige houtsoorten) Vervangen voordeur Balkondeur (kunststof) Inspectie plus herstel van gebreken en klein onderhoud 7,00 st Daken Dakbedekking bitumen Reinigen gehele dakvlak (door bewoners) 840,40 m2 Dakdoorvoer en/of kiezelbak Reinigen doorvoer / kiezelbak 0,00 st 06 Schoorstenen Eenmalige korting Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk (door zelf te doen) 9,00 m2-272 Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk 9,00 m2 291 Inspectie plus herstel van gebreken loodstroken 3,00 pst 82 Eenmalige korting Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk (door zelf te doen) 7,00 m2-212 Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk 7,00 m2 226 Inspectie plus herstel van gebreken loodstroken 27 Eenmalige korting Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk (door zelf te doen) 38,00 m

12 Appartementen & Hoogvliet beheer B.V. Element/Locatie Handeling - Gebrek 2012 Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk 38,00 m Inspectie plus herstel van gebreken loodstroken 19,00 pst Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk betonconstructie kiezelbak bij nr. 56 Afbladderen coating 0,00 m2 25 Binnentrappen Buiten traphekwerken metaal (gegalvaniseerd) (buiten trap) Inspectie, herstel gebreken en klein onderhoud 30,40 m Elektrische-installaties Electra armaturen binnen centrale hal spaarlamp Vervangen lampen binnen spaarlamp 5,00 st Beveiligingsinstallaties Brandblus apparaten Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 24 Brandslang haspel Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 3,00 st Terreinafwerkingen e.d. Spijlen hekwerken metaal (gegalvaniseerd) Gounodpad Toegangshek metaal (gegalvaniseerd) Gounodpad Puntenkam hekwerk metaal (gegalvaniseerd) Gounodpad Valgrendel toegangshek Gounodpad Deurdranger toegangshek Gounodpad Toegangshek metaal (gegalvaniseerd) Kindertraphekjes Vervangen hekwerken metaal. Vervangen poort staal Vervangen puntenkam hekwerk Vervangen valgrendel toegangshek Vervangen deurdranger toegangshek metaal Vervangen kindertraphekjes metaal. 10,00 m2 2,00 st 2,00 st 4,00 st Diversen Correctiejaarplannen incl. 21% BTW Correctie eindbalans ,00 euro -724 Meerjaren onderhoudsplan Jaarlijkse abonnementskosten MJOP internet module 225 Niet gepland onderhoud Klachten, klein onderhoud en onvoorzien 21,00 app Totaal object

13 Appartementen & Hoogvliet beheer B.V. Element/Locatie Handeling - Gebrek Gevels Dilatatievoeg kit verticaal Vervangen plakstroken dilitatievoegen (105 cm/st) 2e galerij 19,00 st 926 Betonrot reparatie Fundering 1e galerij bij trappenhuis betonrot Scheuren constructief Buitenkozijnen Kozijn buiten kunststof Incidentiele vervanging lekkende kozijn kunststof met HR++ glas 949,52 st Deurdrangers buitendeuren Afstellen deurdranger Daken Dakdoorvoer en/of kiezelbak Reinigen doorvoer / kiezelbak 0,00 st 09 Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk deur, raamkozijn hout dekkend Voorgevel (pui trappenhuis) volledig overschilderen Binnenschilderwerk Binnen schilderwerk entree hout dekkend Eenmalige korting Binnen schilderwerk entree hout dekkend door zelf uit te voeren 3,60 st Binnen schilderwerk entree hout dekkend Entree deuren & raamkozijnen 3,60 st Binnen schilderwerk sauswerk wanden en plafonds Eenmalige korting schilderwerk (witten) muren kelderruimte door zelf uit te voeren Binnen schilderwerk sauswerk wanden en plafonds Schilderwerk (witten) muren kelderruimte Elektrische-installaties Electra schakelmateriaal / algemene bouwdelen Vervanging defecte KwH meters 5,00 st 72 Electra armaturen binnen centrale hal TL Vervangen lampen binnen TL 8 Electra armaturen 1e galerij buiten Vervangen armatuur LED 3W 1e galerij buiten 10,00 st Electra armaturen 2e galerij buiten Vervangen armatuur LED 3W 2e galerij buiten 13,00 st Electra armaturen trappenhuis LINKS buiten Nrs 22 & 38 Electra armaturen trappenhuis RECHTS buiten Nrs 36 & 62 Vervangen plafondarmatuur LED 4W trappenhuis LINKS buiten Vervangen plafondarmatuur LED 4W trappenhuis RECHTS buiten 2,00 st 2,00 st 88 88

14 Appartementen & Hoogvliet beheer B.V. Element/Locatie Handeling - Gebrek Beveiligingsinstallaties Brandblus apparaten Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 24 Brandslang haspel Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 3,00 st Diversen Correctiejaarplannen incl. 21% BTW Correctie eindbalans ,00 euro Meerjaren onderhoudsplan Jaarlijkse abonnementskosten MJOP internet module 225 Niet gepland onderhoud Klachten, klein onderhoud en onvoorzien 21,00 app Totaal object

15 Element/Locatie Handeling - Gebrek 01 Gevels Verzekeringen (Her)Taxatiekosten gebouw i.v.m brandverzekering ,00 pst Gevelconstructie metselwerk Algemene post, inspectie spouwankers Gevelconstructie metselwerk Galerijzijde/ achtergevel Gevelconstructie metselwerk Galerijzijde/ achtergevel Gevelconstructie metselwerk Noord/west, oostgevel hoogbouw Gevelconstructie metselwerk Noord/west, oostgevel hoogbouw Gevelconstructie metselwerk Zuid/ westgevel laagbouw Gevelconstructie metselwerk Zuid/ westgevel laagbouw Betonband Betonband Controle muurverankering Inspectie gebreken spouwankers Herstel mechanische schade Hydrofoberen metselwerk Herstel mechanische schade Hydrofoberen metselwerk Herstel mechanische schade Hydrofoberen metselwerk Beschadiging(en) door werking Reinigen betonband tussen woningen en winkel 3,92 m2 392,39 m2 2,88 m2 287,58 m2 1,29 m2 129,21 m2 39,39 m Gevelafwerking voegwerk platvol Galerijzijde/ achtergevel Gevelafwerking voegwerk platvol Galerijzijde/ achtergevel Gevelafwerking voegwerk platvol Galerijzijde/ achtergevel Gevelafwerking voegwerk platvol Galerijzijde/ achtergevel Gevelafwerking voegwerk platvol Noord/west, oostgevel hoogbouw Gevelafwerking voegwerk platvol Zuid/ westgevel laagbouw Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Achtergevel (in gevel) Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Achtergevel (in gevel) Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Balkon Noord Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Galerijzijde Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Westgevel Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Westgevel, balkon Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Zuidgevel Dilatatievoeg kit verticaal Voegwerk gescheurd, komt los Uitvoering foutief Ontbreken open stootvoeg Herstel mechanische schade Herstel mechanische schade Herstel mechanische schade Bevestiging manco, schade RDS Vervangen voegwerk raamdorpel Vervangen voegwerk raamdorpel Vervangen voegwerk raamdorpel Vervangen voegwerk raamdorpel Vervangen voegwerk raamdorpel Vervangen voegwerk raamdorpel dilatatievoegen buiten traphuiszijde 19,62 m2 14,38 m2 38,74 m2 19,15 m1 12,00 m1 53,20 m1 6,00 m1 13,20 m1 4,00 m1 11,00 m

16 Element/Locatie Handeling - Gebrek Dilatatievoeg kit verticaal Vervangen kitvoeg t.p.v. rode betonkolom 2,50 m1 75 Gevelproject Gevelproject Gevelproject Later nog verder specificeren Projectbegeleiding Sjon Groenland Balkons Balkon constructie beton Balkon constructie beton Vervuiling balkon/ galerijvloeren Vuil op balkonvloer 03 Buitenkozijnen Kozijn buiten kunststof Achtergevel slaapkamer 1990 Kozijn buiten kunststof (deurkozijn) Balkon achtergevel 2009 (nr 46) Kozijn buiten kunststof Noord 1990 Kozijn buiten kunststof Noord 2005 Kozijn buiten kunststof (deurkozijn) Noord 2005 Kozijn buiten kunststof West 2005 Kozijn buiten kunststof West 2009 Entreedeur (overige houtsoorten) Overige deuren vuilemmer/galerij Inspectie + herstel gebreken diverse (lood)aansluitingen Inspectie + herstel gebreken diverse (lood)aansluitingen Inspectie + herstel gebreken diverse (lood)aansluitingen Inspectie + herstel gebreken diverse (lood)aansluitingen Inspectie + herstel gebreken diverse (lood)aansluitingen Inspectie + herstel gebreken diverse (lood)aansluitingen Inspectie + herstel gebreken diverse (lood)aansluitingen Vervangen voordeur woning Deur slecht Vervangen deurtjes o,45/vuilemmer Stelpost 26,80 m2 15,00 m2 106,60 m2 85,28 m2 35,48 m2 21,32 m2 42,64 m Daken Dakbedekking bitumen Reinigen gehele dakvlak (door bewoners) 840,40 m2 Dakdoorvoer en/of kiezelbak Reinigen doorvoer / kiezelbak 0,00 st Dakrandafwerking Loodslabben plat dak (garantie) Afdichting, manco Herstel gebreken, scheurvorming en bevestiging 0,80 m Schoorstenen Uitgespoeld/afwezig voegwerk

17 Element/Locatie Handeling - Gebrek Inspectie plus herstel gebreken betonplaat 3,00 pst 538 Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk 9,00 m2 291 Inspectie plus herstel gebreken metselwerk & voegwerk 3,00 pst 538 Inspectie plus herstel van gebreken loodstroken 3,00 pst 233 Inspectie plus herstel gebreken betonplaat 179 Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk 7,00 m2 226 Inspectie plus herstel gebreken metselwerk & voegwerk 179 Inspectie plus herstel van gebreken loodstroken 78 Inspectie plus herstel gebreken betonplaat 19,00 pst Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk 38,00 m Inspectie plus herstel gebreken metselwerk & voegwerk 19,00 pst Inspectie plus herstel van gebreken loodstroken 19,00 pst Klimaatinstallaties C.V.-ketel Remeha Gas 210 Eco -120 (2005) Buiten het MJOP (onlineversie) C.V.-ketel Remeha Gas 210 Eco (2005) Buiten het MJOP (onlineversie) 44 Elektrische-installaties Jaarlijks onderhoud cv-installatie Jaarlijks onderhoud cv-installatie Groepenkast NEN 3140 inspectie i.v.m. 0,00 opstalverzekering 0,00 st 0,00 st Electra bedrading / algemene bouwdelen Herstel schade bliksembeveiliging Beveiligingsinstallaties Brandblus apparaten Contract / controle apparaten 24 Brandslang haspel Lekkage brandslanghaspel Beschadiging (scheuren/gaten/deuken) 121

18 Element/Locatie Handeling - Gebrek 61 Diversen Meerjaren onderhoudsplan Jaarlijkse plaatsings kosten internet 225 Niet gepland onderhoud Klachten, klein onderhoud en onvoorzien 21,00 app 500 Beginbalans per 1-1- Beginbalans per ,00 pst Correctiejaarplannen incl.21% BTW Correctie eindballans 1,00 euro Totaal object

19 Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen) Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan AN Leiden Toelichting: Omschrijving: Prijs: Totaal: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Alle prijzen zijn inclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 procent (vanaf 2015). Printdatum:

20 Code Hoofdgroep Totaal 01 Gevels Balkons Buitenkozijnen Beglazing Daken Schoorstenen Buitenschilderwerk Vloeren Plafonds 24 Binnenkozijnen Binnentrappen Inrichting Binnenschilderwerk Klimaatinstallaties 42 Gas, water en sanitair 43 Vuilafvoervoorziening Elektrische-installaties Beveiligingsinstallaties Terreinafwerkingen e.d Diversen Totaal object Perfectbouw BV - Hendrik Ido Ambacht 42

21 Kapitalisatie 15 - Jaren Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan AN Leiden Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn inclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 procent (vanaf 2015). Printdatum:

22 Jaar Onkosten Reservering Saldo Rente % % % % % % % % % % % % % % % Perfectbouw BV - Hendrik Ido Ambacht 44

23 Jaar Onkosten Reservering Saldo Rente Perfectbouw BV - Hendrik Ido Ambacht 45

24 Planning 10 - Jaren Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan AN Leiden Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. Alle prijzen zijn inclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 procent (vanaf 2015). Printdatum:

25 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Stj Cy Gevels Hemelwaterafvoer pvc Vervangen hemelwaterafvoer pvc Inspectie plus herstel van gebreken / bevestigingen Betonband Reinigen betonband tussen woningen en winkel Herstel betonschade/ afbrokkelende delen Herstel verborgen onvoorziene betonschade Vervangen/ aanbrengen dilitatie kitvoeg Gevelconstructie beton Extra waterafvoer putten 1e galerij Beschadiging(en) door werking 95,40 m ,40 m ,39 m1 4 7,88 m ,88 m ,70 m ,00 st 2015 Herstel mechanische schade (stelpost) Herstel mechanische schade (stelpost) Gevelbekleding aluminium Vervangen gevelbekleding Inspectie plus herstel gebreken / bevestigingen Reinigen gevelbekleding Dilatatievoeg kit verticaal dilatatievoegen buiten traphuiszijde Vervangen kitvoeg t.p.v. rode betonkolom Vervangen plakstroken dilitatievoegen 1e galerij (105 cm) Vervangen plakstroken dilitatievoegen 2e galerij (105 cm) Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Betonrot Betonrot Westgevel, balkon 2,15 m ,90 m ,16 m ,16 m ,16 m ,00 m1 10 2,50 m ,00 st ,00 st Perfectbouw BV - Hendrik Ido Ambacht 47

26 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Stj Cy Vervangen raamdorpelstenen Vervangen voegwerk raamdorpel Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Vervangen raamdorpelstenen Vervangen voegwerk raamdorpel Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Vervangen raamdorpelstenen Vervangen voegwerk raamdorpel Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Vervangen raamdorpelstenen Vervangen voegwerk raamdorpel Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Vervangen raamdorpelstenen Vervangen voegwerk raamdorpel Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Vervangen raamdorpelstenen Vervangen voegwerk raamdorpel Vervangen voegwerk raamdorpel Gevelconstructie metselwerk Herstel mechanische schade Hydrofoberen metselwerk Reinigen metselwerk Gevelconstructie metselwerk Zuidgevel Westgevel Balkon Noord Achtergevel (in gevel) Bevestiging manco, schade RDS Galerijzijde Zuid/ westgevel laagbouw Noord/west, oostgevel hoogbouw 13,20 m ,20 m1 25 4,00 m ,00 m1 25 6,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,15 m ,15 m ,20 m ,20 m ,20 m1 1,29 m ,21 m ,21 m Perfectbouw BV - Hendrik Ido Ambacht 48

27 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Stj Cy Herstel mechanische schade Hydrofoberen metselwerk Reinigen metselwerk 2,88 m ,58 m ,58 m Gevelconstructie metselwerk Galerijzijde/ achtergevel Herstel mechanische schade Hydrofoberen metselwerk Reinigen metselwerk 3,92 m ,39 m ,39 m Gevelafwerking voegwerk platvol Zuid/ westgevel laagbouw Vervangen voegwerk platvol Herstel mechanische schade Gevelafwerking voegwerk platvol Vervangen voegwerk platvol Herstel mechanische schade Gevelafwerking voegwerk platvol Vervangen voegwerk platvol Herstel mechanische schade Onderdorpel / drempels natuursteen / beton Vervangen onderdorpel Onderdorpel / drempels natuursteen / beton Vervangen onderdorpel Verzekeringen (Her)Taxatiekosten gebouw i.v.m brandverzekering 1210 Noord/west, oostgevel hoogbouw Galerijzijde/ achtergevel Voegwerk gescheurd, komt los Uitvoering foutief Ontbreken open stootvoeg voordeurzijde Galerijen 774,76 m ,74 m ,58 m ,38 m ,39 m ,62 m ,20 m ,00 m ,00 pst Perfectbouw BV - Hendrik Ido Ambacht 49

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorblad 2 Inhoudsopgave 3-4 Uitgangspunten 5 Prognose Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart 3 UITGANGSPUNTEN Opdrachtgever Naam :. p/a :. Adres :. Plaats :. Telefoon

Nadere informatie

Technische rapportage (voorbeeld)

Technische rapportage (voorbeeld) Technische rapportage (voorbeeld) Wooncomplex Adres Plaats Werknummer: V-168 Opgesteld door K3H Advies, februari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Objectinformatie... 3 1.2 Algemene beschrijving...

Nadere informatie

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015 Opdrachtgever: HW Wonen t.a.v. mevrouw E. van liet Postbus 1502 3260 BA OUD BEIJERLAND Datum offerte: 13 januari 2013 0186899.899 Te keuren pand: Bouwkeuring HW Wonen Bouwkundige:.A. Breur Wilhelminastraat

Nadere informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties, wie doet wat?

Onderhoud en reparaties, wie doet wat? Onderhoud en reparaties, wie doet wat? 2 Inleiding Om prettig te kunnen wonen is een goed onderhouden woning noodzakelijk. Daarom voert regelmatig reparaties, periodiek onderhoud en renovaties uit. Sommige

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C U heeft zojuist een huurcontract met Laurens Wonen afgesloten voor een woning in één van onze woongebouwen. Wij heten u hartelijk welkom

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

VerstandigVerhuren met 123Wonen

VerstandigVerhuren met 123Wonen erstandigerhuren met 123Wonen Alles wat u moet weten over verstandig verhuren D u m la v Ne l n! andleiding voor verstandig verhuren Een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd erhuren is een

Nadere informatie

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal.

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. KNVB Postbus 515

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

Reparaties, Onderhoud & Tips

Reparaties, Onderhoud & Tips adres Bedrijvencentrum New Element Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht Reparaties, Onderhoud & Tips correspondentieadres Postbus 85183 3508 AD Utrecht openingstijden ma t/m vr. 09.00-17.00 telefoon 030 711

Nadere informatie

Onderhoud voor de huurder of verhuurder?

Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Onderhouds ABC Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning gaat u als huurder en Waterweg Wonen als verhuurder een aantal verplichtingen aan. et onderhoud

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie