Meerjarenonderhoudsplanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplanning"

Transcriptie

1 Print datum: Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 1

2 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 5- Elementenlijst, met conditie overzicht 6- Bevindingen, gebreken geconstateerd tijdens de inspectie 7- Jaarplan voor het gekozen startjaar 8- Vijfjaren begroting met detail informatie per element 9- Tienjaren begroting getotaliseerd per gebouwdeel/per element 10- Kapitalisatie, alle onderhoud voor de gekozen looptijd van het rapport. 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 2

3 1- Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw, heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Te vaak wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is, de kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaan wij uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt het exacte moment van uitvoering bepaald. et doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige kwaliteit van het object. et object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Indeling, netheid van afwerkingen en inrichting alsmede esthetische aspecten van de onderdelen worden in de beoordeling niet meegewogen. Bouwkundige staat De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in een gebouwdeel gebreken of constructiefouten zijn te constateren. 2. De mate waarin de kwaliteit van de bouwdelen is verminderd door het verouderingsproces. et oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden ingeschat op basis van hun ouderdom en de voor de betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. et betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering, liften e.d.). Rapport et rapport geeft weer wat er in de gekozen looptijd aan onderhoud en reservering gedaan moet worden. ierin wordt tijdens de opname uitsluitend de algemene delen van een gebouw opgenomen, namelijk het dak, gevels, portiek, trappenhal (indien van toepassing, extra gebouw, terrein, parkeergarage). Bij een appartementencomplex wordt een individuele woning niet opgenomen en ook niet verwerkt in het rapport. Tijdens de inspectie wordt wel gevraagd om een woning op de bovenste verdieping in te kunnen om gevels en dak te kunnen inspecteren en een begane grond woning om de kelder en (achter)gevel te inspecteren. et rapport is de standaard rapportage van IGBS en is met de grootste zorg opgebouwd, de hoofdstukken geven niet alleen de korte termijn maar ook de langere termijn weer. et geeft zelfs inzicht in het saldo dat al op de bank zou moeten staan om het onderhoud te kunnen betalen. Indien er andere uitgangspunten voor het rapport noodzakelijk, zoals ander startjaar, beginsaldo of indexering, kunt u een abonnenment of tijdelijke licentie op IGBS aanvragen ( U kunt dan zelf nieuwe rapportages genereren. 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 3

4 2- Algemene gegevens object en opdrachtgever OBJECTGEGEVENS: Opdrachtnummer Naam Adres Displayweg 1 Postcode 3821 BT Plaats Amersfoort Telefoon Bouwjaar 2007 Inspecteur Eigen uis Bouwkundig Advies Inspectie 8/8/2013 Gereserveerd voor onderhoud Soort eenheden Appartementen Aantal eenheden 16 Aantal garage's 0 Aantal gebouwen 1 Aantal rapporten 1 Terrein oppervlak 0 Tekeningen Aanwezig OPDRACTGEVER: Lidnummer Naam Vereniging Eigen uis Contactpersoon Dhr. De Vries Adres Displayweg 1 Postcode 3821 BT Plaats Amersfoort Telefoon /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 4

5 3- Opmerkingen Bij de inspectie waren de volgende personen aanwezig: de heer De Vries en mevrouw De Groot Voorafgaande aan de inspectie is de onderhoudshistorie van het gebouw doorgenomen. I.v.m. vervuiling en alg-aanslag van de betonelementen (onderdorpels/luifels/ balkons ed)is het coaten van deze elementen in dit onderhoudsplan opgenomen. Volgens opgaven wordt al het buitenschilderwerk nog dit jaar uitgevoerd. T.b.v. de inspectie is het gebouw ook vanuit een klein aantal appartementen bekeken. Al lopende contracten zijn, in overleg met voornoemde personen, in deze planning verwerkt. De MJOP is gebaseerd op de oorspronkelijke situatie; privé aangebrachte veranderingen zijn hier niet in opgenomen. De in dit rapport gebruikte maatgegevens zijn afgeleid van de door de VvE ter beschikking gestelde tekeningen. 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 5

6 4- Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Toelichting reserverings- en afschrijvingsoverzicht In het volgende overzicht de afschrijving en het opgebouwde saldo getoond. Verklaring van termen Omschrijving: et element, handeling of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering. vh: (oeveelheid) Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Prijs: De prijs per eenheid. BTW: BTW percentage = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%). Totaal: Startjaar: Afschrijving-termijn: Restjaren: Afschrijving per jaar: Saldo: Dit is het eerst voorkomende bedrag dat aan de betreffende handeling wordt uitgegeven, gebaseerd op het startjaar, het bedrag is opgehoogd met de opgegeven index. Dit is het eerst voorkomende jaar dat de handeling wordt uitgevoerd. De frequentie in jaren waarmee de handeling wordt uitgevoerd. Dit zijn de jaren die nog resteren tot aan het jaar van uitvoering van de handeling. et bedrag dat jaarlijks moet worden gereserveerd, dit is het totaalbedrag gedeeld door de afschrijvings-termijn. Dit is het bedrag dat reeds gespaard had moeten zijn, de berekening is als volgt: de afschrijvings-termijn min de restjaren vermenigvuldigd met de afschrijving per jaar. Rapport parameters Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Voorbeeld: et totaalbedrag = 3.600,--, de afschrijvings-termijn = 18 jaar, de restjaren zijn 6 jaar en de afschrijving per jaar = / 18 = 200,--. et saldo is dan 18-6 = 12, 12 x 200 = 2.400,-- Indexcijfer: 0.00 % Dit is de opgegeven indexering waarmee de kosten jaarlijks zijn gestegen. Rapport horizon: 30 Jaar Dit is de looptijd van de kapitalisatie en reservering. Bedragen incl. BTW: þ Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW. 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 6

7 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving vh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn Appartementen Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo 013 Buitenplafond/bekleding trapgat noodtrap multiplex Vervangen gevel/plafond bekleding multiplex 20 m Delaminatie multiplex 1 m Dilataties, kitvoegen t.p.v. elementen Vervangen kitvoeg 127 m emelwaterafvoer pvc Vervangen hemelwaterafvoer pvc 3 st Balkon constructie staal/hout Vervangen vlonders balkon 48 m Galerij afwerking rubber tegels Vervangen rubber tegels galerij 92 m Balkon/galerij doorvoeren kunststof erstellen, reinigen doorvoer kunststof 16 st Buitenkozijnen hout Reparatie/herstel buitenkozijnen hout 454 m Buitendeur hout Reparatie/herstel buitendeur hout 70 st Automatische deuropener Contract automatische deuropener 3 st Vervangen automatische deuropener 3 st ang en sluitwerk gem. deuren Controle/herstel hang en sluitwerk gem. 7 st deuren Vervangen hang en sluitwerk 7 st Dakbedekking APP met ballast Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP 724 m Contract/klein herstel dakbedekking app met ballast 058 Dakrandafwerking zink 1 pst Vervangen dakrandafwerking zink 249 m /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 7

8 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving vh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo 059 Tegels op rubber dragers Vervangen betontegels op rubber dragers 69 m Gecombineerde schoorsteen metaal prefab Inspecteren schoorsteen aluminium 4 st Dekkend op hout deur Klein schilderwerk deur hout dekkend 70 st L Groot schilderwerk deur hout dekkend 70 st L 091 Dekkend op hout kozijn en raam Klein schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend 091 Dekkend op hout multiplex divers 454 m L 454 m L erschilderbeurt boeiboord hout dekkend 20 m L Controle- en inspectiebeurt boeiboord hout dekkend 20 m Dekkend op roosters metaal hek metaal erstel poedercoating roosters 5 m Poedercoaten roosters roosters 5 m Zinkcompount op metaal trap Bijwerken zinkcompount 4 st Buiten schilderwerk betonconstructie waterzijde Groot schilderwerk & controle beton 30 m L Coating beton waterslag/muurafd./ luifel Aanbrengen/vervangen coating beton waterslag/muurafd./ luifel 137 m Vloerafwerking schoonloopmat Vervangen vloerafwerking schoonloopmat 6 m Schilderwerk berginggang Groot schilderwerk berginggang 1 pst L 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 8

9 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving vh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo 291 Schilderwerk op hout deur Schilderwerk schilderwerk op hout deur 5 st L veelgebruikt Schilderwerk deur hout dekkend 15 st L Schilderwerk op hout kozijn Groot schilderwerk kozijn hout dekkend 38 m L Schilderwerk schilderwerk op hout kozijn 11 m L 291 Schilderwerk op hout plafonds en div Groot schilderwerk hout dekkend 16 m L 291 Schilderwerk op WC plafond Groot schilderwerk WC plafond 26 m L Impregneerlaag op hout trap Impregneerlaag trap hout 3 st Schilderwerk op metaal hek Groot schilderwerk hek staal 33 m L 293 Schilderwerk op metaal lift Groot schilderwerk lift staal 48 m L 293 Schilderwerk op metaal trapconstructie Groot schilderwerk trap staal 1 pst L 293 Schilderwerk op stucwerk plafond Groot schilderwerk stucwerk 64 m L 416 Ventilatiekanaal Reinigen ventilatiekanaal 54 m ydrofoor Jaarlijks onderhoud hydrofoor 1 st Pompmotor vervangen 1 st Vervangen hydrofoor compleet 1 st Riolering leidingstelsel Doorspoelen riolering 1 pst /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 9

10 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving vh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo 441 Electra armaturen Vervangen armaturen 23 st Electra armaturen noodverlichting Vervangen armaturen binnen TL 24 st Vervangen accu's noodverlichting 24 st Contract electra armaturen noodverlichting 24 st Deurmeldinstallaties Vervangen deurmeldinstallatie 1 pst Videofoontoestellen Vervangen videofoontoestellen 16 st Personenlift Personenlift stopplaatsdeuren vervangen 1 st Personenlift onderhoudscontract 1 pst Vervangen cabinetableau 1 st Personenlift liftmachine vervangen 1 st Personenlift keuring 1 pst Personenlift cabinedeur vervangen 1 st Personenlift besturingsapparatuur vervangen 1 st Algemeen Klein/klachten onderhoud 16 pst Actualisatie MJOP 1 pst Garage 038 Elektrische garagedeur Onderhoud elektrische garagedeur 1 pst Vervangen elektrische garagedeur 1 st Dakbedekking Sedum dak erstel randstroken APP 35 m Vervangen dakbedekking APP 135 m Vervangen Sedum laag ed 100 m Contract dakbedekking/groen sedum dak 135 m /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 10

11 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving vh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo 058 Dakrandafwerking zink Vervangen dakrandafwerking zink 33 m Tegels op rubber dragers Vervangen betontegels op rubber dragers 21 m Dekkend op garagedeur staal Klein schilderwerk garagedeur staal 1 st L 093 Dekkend op roosters metaal Poedercoaten roosters 24 m erstel verflaag poedercoating roosters 24 m Coating beton waterslag Aanbrengen/vervangen coating beton waterslag 291 Schilderwerk op WC plafonds 12 m Groot schilderwerk WC plafonds 390 m L 441 Electra armaturen noodverlichting Vervangen armaturen noodverlichting 2 st Vervangen accu's noodverlichting 2 st Contract electra armaturen noodverlichting 2 st Garage stoplichten Vervangen stoplichten 1 pst Brandbeveiliging brandslang haspel Vervangen brandslang haspel 1 st Controle brandslang haspel 1 st Betonklinkers erstraten betonklinkers 180 m Totaal /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 11

12 5- Elementenlijst Toelichting elementenlijst et overzicht Elementenlijst met conditiescore geeft van bouwdelen weer wat de conditie is. Wanneer een element aan het pand als matig, slecht of zeer slecht beoordeeld is, dan zal dit in de meeste gevallen in het onderdeel "Bevindingen" ook terug te vinden zijn. De conditiemeting is opgezet volgens de NEN 2767 "Conditiemeting van gebouw en installatiedelen". Deze norm geeft een methode om de conditie van de bouw en installatie op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. Uit deze inspectiemethode volgt een waarde die de veroudering van een bouwdeel uitdrukt. Deze waarde is een combinatie van belang, omvang en intensiteit van een gebrek. Bij het inspecteren van een bouwdeel wordt gebruik gemaakt van een standaard gebrekenlijst. Aan elk gebrek is de norm van een bepaald belang toegekend. Daarnaast moet ook de omvang en de intensiteit in een categorie worden ingedeeld. Uit deze gegevens ontstaat de conditiescore. Verklaring van termen Omschrijving: et gebouwdeel of element met standaard codering. oeveelheid: Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Eenheid: De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Waarderingen: Conditie: Rapport parameters Objectnaam: De kolommen "uitstekend" tot "zeer slecht" geven grafisch de conditie van het elelement of bouwdeel aan. oe donkerder de kleur hoe verder de uitslag naar goed of slecht is. Groen = "goed" en Rood = "slecht". De nummerieke weergave van de conditiescore. 1 = Uitstekend 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 12

13 Elementenlijst Element vheid Enh uidige conditie Appartementen 011 Luifels beton m2 1 Uitstekend 013 Buitenplafond/bekleding trapgat m2 2 Goed noodtrap multiplex 014 Waterslag beton m1 1 Uitstekend 015 Dilataties, galerij kit op rugvulling m1 2 Goed 015 Dilataties, kitvoegen t.p.v. elementen m1 2 Goed 017 emelwaterafvoer pvc 3.00 st 2 Goed 021 Balkon constructie staal/hout m2 1 Uitstekend 022 Balkon afwerking coating m2 0 N.v.t. 022 Galerij afwerking rubber tegels m2 1 Uitstekend 023 Balustrade afdekking beton m1 2 Goed 026 Balkon hekken e.d. metaal m1 1 Uitstekend 026 Galerijreling metaal m1 1 Uitstekend 027 Balkon/galerij doorvoeren kunststof st 1 Uitstekend 031 Buitenkozijnen hout m2 1 Uitstekend 035 Buitendeur hout st 1 Uitstekend 037 Automatische deuropener 3.00 pst 1 Uitstekend 037 ang en sluitwerk gem. deuren st 1 Uitstekend 042 Blankglas dubbel m2 1 Uitstekend 053 Dakbedekking APP met ballast m2 1 Uitstekend 058 Dakrandafwerking zink m1 2 Goed 059 Tegels op rubber dragers m2 1 Uitstekend 061Gecombineerde schoorsteen metaal 4.00 st 1 Uitstekend prefab 071 Buitentrap staal 4.00 st 1 Uitstekend 091 Dekkend op hout deur st 1 Uitstekend 091 Dekkend op hout kozijn en raam m2 1 Uitstekend 091 Dekkend op hout multiplex divers m2 1 Uitstekend 093 Dekkend op balkonconstructie m2 1 Uitstekend metaal 093 Dekkend op metaal hek metaal m2 1 Uitstekend 093 Dekkend op roosters metaal hek 5.00 m2 1 Uitstekend metaal 093 Zinkcompount op metaal trap 4.00 st 1 Uitstekend 094 Buiten schilderwerk betonconstructie m1 0 N.v.t. waterzijde 094 Coating beton waterslag/muurafd./ m2 0 N.v.t. luifel 223 Vloerafwerking schoonloopmat 6.00 m2 1 Uitstekend 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 13

14 Elementenlijst Element vheid Enh uidige conditie 233 Plafondafwerking WC berging gang m2 1 Uitstekend 291 Schilderwerk berginggang 1.00 pst 1 Uitstekend 291 Schilderwerk op hout deur st 2 Goed 291 Schilderwerk op hout kozijn m2 2 Goed 291 Schilderwerk op hout plafonds en div m2 1 Uitstekend 291 Schilderwerk op WC plafond m2 0 N.v.t. 292 Impregneerlaag op hout trap 3.00 st 2 Goed 293 Schilderwerk op metaal hek m1 1 Uitstekend 293 Schilderwerk op metaal lift m2 1 Uitstekend 293 Schilderwerk op metaal 1.00 pst 1 Uitstekend trapconstructie 293 Schilderwerk op stucwerk plafond m2 1 Uitstekend 416 Ventilatiekanaal m1 1 Uitstekend 424 ydrofoor 1.00 st 2 Goed 431 Riolering leidingstelsel 1.00 pst 1 Uitstekend 441 Electra armaturen st 1 Uitstekend 441 Electra armaturen noodverlichting st 1 Uitstekend 441 Meterkast 1.00 st 1 Uitstekend 442 Deurmeldinstallaties 1.00 pst 1 Uitstekend 442 Videofoontoestellen st 1 Uitstekend 451 Personenlift 1.00 st 1 Uitstekend 619 Algemeen 1.00 pst 2 Goed Garage 014 Onderdorpel beton m1 1 Uitstekend 014 Ventilatierooster metaal m2 1 Uitstekend 038 Elektrische garagedeur 1.00 st 1 Uitstekend 053 Dakbedekking Sedum dak m2 1 Uitstekend 058 Dakrandafwerking zink m1 1 Uitstekend 059 Tegels op rubber dragers m2 1 Uitstekend 093 Dekkend op garagedeur staal 1.00 st 1 Uitstekend 093 Dekkend op roosters metaal m2 1 Uitstekend 094 Coating beton waterslag m2 0 N.v.t. 233 Plafondafwerking WC m2 1 Uitstekend 291 Schilderwerk op WC plafonds m2 0 N.v.t. 441 Electra armaturen 6.00 st 1 Uitstekend 441 Electra armaturen noodverlichting 2.00 st 1 Uitstekend 442 Garage stoplichten 1.00 pst 1 Uitstekend 461 Brandbeveiliging brandslang haspel 1.00 st 1 Uitstekend 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 14

15 Elementenlijst Element vheid Enh uidige conditie 511 Betonklinkers m2 2 Goed 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 15

16 6- Bevindingen Toelichting bevindingen In dit onderdeel worden alle gebreken ( bevindingen ) vastgelegd en toegelicht door middel van een foto en een werkomschrijving. Dit kan als ondersteuning dienen voor een VvE bijvoorbeeld bij het beoordelen van een offerte of het controleren van de werkwijze van een leverancier of aannemer. Verklaring van termen Omschrijving: oeveelheid: Geeft de hoofdgroep, het betreffende element, de omschrijving van de bevinding en de locatie waar de bevinding is waargenomen weer. Verder is een toelichting met uitleg of advies opgenomen. Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Eenheid: De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Conditie: De conditie is bepaald aan de hand van een berekening volgens NEN = Uitstekend 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht Rapport parameters Objectnaam: 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 16

17 Bevindingen Appartementen 013 Buitenplafond/bekleding trapgat noodtrap multiplex Conditie: 2 Omschrijving van de bevinding oeveelheid Eenheid Jaar van uitvoering Delaminatie multiplex 1.00 m Locatie: Trapgat noodtrap Toelichting: Beste oplossing is het multiplex paneel te vervangen. Mogelijk te verhalen op garantie. Combineren met schilderwerken /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 17

18 7- Jaarplan Toelichting jaarplan 2014 In het volgende overzicht is het gekozen jaarplan per element opgenomen. Verklaring van termen Omschrijving: Element: Gebouwdeel of hoofdgroep met een beschrijving van de handelingen die moeten worden uitgevoerd. et element waar werkzaamheden aan moeten worden uitgevoerd. vh: (oeveelheid) Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Prijs: De prijs per eenheid. BTW: BTW percentage = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%). 2014: Bedrag in jaar van uitvoering. De hoeveelheid waarop de handeling is gebaseerd en die in het betreffende startjaar is gepland om uit te voeren. Rapport parameters Objectnaam: Jaarplan over jaar: 2014 Indexcijfer: 0.00 % Bedragen incl. BTW: þ Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW. 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 18

19 Jaarplan 2014 Omschrijving oeveelheid Eenheid Element Prijs BTW 2014 Appartementen 01 Gevels Delaminatie multiplex 013 Buitenplafond/bekleding trapgat 1.00 m noodtrap multiplex Totaal 01 Gevels 02 Balkons erstellen, reinigen doorvoer kunststof st Balkon/galerij doorvoeren kunststof 153 Totaal 02 Balkons Buitenkozijnen Controle/herstel hang en sluitwerk gem. deuren 7.00 st ang en sluitwerk gem. deuren Totaal 03 Buitenkozijnen 05 Daken Contract/klein herstel dakbedekking app met ballast Totaal 05 Daken 1.00 pst Dakbedekking APP met ballast Buitenschilderwerk Controle- en inspectiebeurt boeiboord hout dekkend m Dekkend op hout multiplex divers Klein schilderwerk deur hout dekkend st Dekkend op hout deur L Klein schilderwerk kozijn en raam hout dekkend m Dekkend op hout kozijn en raam L Totaal 09 Buitenschilderwerk Gas, water en Sanitair Jaarlijks onderhoud hydrofoor 1.00 st ydrofoor Totaal 42 Gas, water en Sanitair Vuilafvoervoorziening Doorspoelen riolering 1.00 pst Riolering leidingstelsel Totaal 43 Vuilafvoervoorziening Elektrische-installatie Contract electra armaturen noodverlichting st Electra armaturen noodverlichting Contract automatische deuropener 3.00 st Automatische deuropener 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 19

20 Jaarplan 2014 Omschrijving Totaal 44 Elektrische-installatie oeveelheid Eenheid Element Prijs BTW Transportvoorziening Personenlift onderhoudscontract 1.00 pst Personenlift Personenlift keuring 1.00 pst Personenlift Totaal 45 Transportvoorziening Diversen Klein/klachten onderhoud pst Algemeen Totaal 61 Diversen Totaal Appartementen Garage 03 Buitenkozijnen Onderhoud elektrische garagedeur 1.00 pst Elektrische garagedeur Totaal 03 Buitenkozijnen Daken Contract dakbedekking/groen sedum dak m Dakbedekking Sedum dak Totaal 05 Daken Elektrische-installatie Contract electra armaturen noodverlichting 2.00 st Electra armaturen noodverlichting Totaal 44 Elektrische-installatie Beveiligingsinstallatie Controle brandslang haspel 1.00 st Brandbeveiliging brandslang haspel Totaal 46 Beveiligingsinstallatie Totaal Garage Totaal /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 20

21 8- Vijfjaren begroting Toelichting vijfjaren begroting In het volgende overzicht is de 5 jaren begroting op elementgroep opgenomen. Verklaring van termen Omschrijving: et element, handeling of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering. vh: (oeveelheid) Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Prijs: De prijs per eenheid. BTW: BTW percentage = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%). Stjr: (Startjaar) Cy: (Cyclus) Jaren: Totaal: et eerste jaar dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. De levensduur van een element of afwerking. Per jaar is aangegeven voor welk element/gebouwdeel herstel/onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten hiervoor zijn. Totaal van de kosten voor herstel/onderhoud per element/gebouwdeel. Rapport parameters Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Indexcijfer: 0.00 % Bedragen incl. BTW: þ Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW. 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 21

22 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal Appartementen 01 Gevels 013 Buitenplafond/bekleding trapgat noodtrap m2 multiplex Vervangen gevel/plafond bekleding m multiplex Delaminatie multiplex 1.00 m Totaal 013 Buitenplafond/bekleding trapgat noodtrap multiplex Dilataties, galerij kit op rugvulling m1 Vervangen dilatatie kitvoeg op rugvulling m Totaal 015 Dilataties, galerij kit op rugvulling 015 Dilataties, kitvoegen t.p.v. elementen m1 Vervangen kitvoeg m Totaal 015 Dilataties, kitvoegen t.p.v. elementen 017 emelwaterafvoer pvc 3.00 st Vervangen hemelwaterafvoer pvc 3.00 st Totaal 017 emelwaterafvoer pvc Totaal 01 Gevels Balkons 021 Balkon constructie staal/hout m2 Vervangen vlonders balkon m Totaal 021 Balkon constructie staal/hout 022 Balkon afwerking coating m2 Aanbrengen coating m Totaal 022 Balkon afwerking coating 022 Galerij afwerking rubber tegels m2 Vervangen rubber tegels galerij m Totaal 022 Galerij afwerking rubber tegels 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 22

23 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 026 Balkon hekken e.d. metaal m1 Vervangen hekwerk metaal m Totaal 026 Balkon hekken e.d. metaal 026 Galerijreling metaal m1 Vervangen galerijreling metaal m Totaal 026 Galerijreling metaal 027 Balkon/galerij doorvoeren kunststof st erstellen, reinigen doorvoer kunststof st Totaal 027 Balkon/galerij doorvoeren kunststof Totaal 02 Balkons Buitenkozijnen 031 Buitenkozijnen hout m2 Reparatie/herstel buitenkozijnen hout m Totaal 031 Buitenkozijnen hout 035 Buitendeur hout st Reparatie/herstel buitendeur hout st Totaal 035 Buitendeur hout 037 ang en sluitwerk gem. deuren st Controle/herstel hang en sluitwerk gem st deuren Vervangen hang en sluitwerk 7.00 st Totaal 037 ang en sluitwerk gem. deuren Totaal 03 Buitenkozijnen Beglazing 042 Blankglas dubbel m2 Vervangen blankglas dubbel m Totaal 042 Blankglas dubbel 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 23

24 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal Totaal 04 Beglazing 05 Daken 053 Dakbedekking APP met ballast m2 Vervangen dakbedekking APP m Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking m APP Contract/klein herstel dakbedekking app 1.00 pst met ballast Vervangen grind m Totaal 053 Dakbedekking APP met ballast Dakrandafwerking zink m1 Vervangen dakrandafwerking zink m Totaal 058 Dakrandafwerking zink 059 Tegels op rubber dragers m2 Vervangen betontegels op rubber dragers m Totaal 059 Tegels op rubber dragers Totaal 05 Daken Schoorstenen 061Gecombineerde schoorsteen metaal prefab 4.00 st Vervangen gecombineerde schoorsteen 4.00 st metaal Inspecteren schoorsteen aluminium 4.00 st Totaal 061Gecombineerde schoorsteen metaal prefab Totaal 06 Schoorstenen Buitentrappen 071 Buitentrap staal 4.00 st Vervangen buitentrap staal verdiepingshoogte Totaal 071 Buitentrap staal 4.00 st Totaal 07 Buitentrappen 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 24

25 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 09 Buitenschilderwerk 091 Dekkend op hout deur st Klein schilderwerk deur hout dekkend st L Groot schilderwerk deur hout dekkend st L Totaal 091 Dekkend op hout deur Dekkend op hout kozijn en raam m2 Klein schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend m L m L Totaal 091 Dekkend op hout kozijn en raam Dekkend op hout multiplex divers m2 erschilderbeurt boeiboord hout dekkend m L Controle- en inspectiebeurt boeiboord hout dekkend m Totaal 091 Dekkend op hout multiplex divers Dekkend op balkonconstructie metaal m2 Klein schilderwerk metaal m L Groot schilderwerk metaal m L Totaal 093 Dekkend op balkonconstructie metaal 093 Dekkend op metaal hek metaal m2 Groot schilderwerk hek staal m L Klein schilderwerk hek staal m L Totaal 093 Dekkend op metaal hek metaal 093 Dekkend op roosters metaal hek metaal 5.00 m2 erstel poedercoating roosters 5.00 m Poedercoaten roosters roosters 5.00 m Totaal 093 Dekkend op roosters metaal hek metaal Zinkcompount op metaal trap 4.00 st Bijwerken zinkcompount 4.00 st /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 25

26 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 093 Zinkcompount op metaal trap 4.00 st Totaal 093 Zinkcompount op metaal trap 094 Buiten schilderwerk betonconstructie m1 waterzijde Groot schilderwerk & controle beton m L Totaal 094 Buiten schilderwerk betonconstructie waterzijde 094 Coating beton waterslag/muurafd./luifel m2 Aanbrengen/vervangen coating beton waterslag/muurafd./ luifel m Totaal 094 Coating beton waterslag/muurafd./luifel Totaal 09 Buitenschilderwerk Vloeren 223 Vloerafwerking schoonloopmat 6.00 m2 Vervangen vloerafwerking schoonloopmat 6.00 m Totaal 223 Vloerafwerking schoonloopmat Totaal 22 Vloeren Plafonds 233 Plafondafwerking WC berging gang m2 Vervangen plafondafwerking hwc-plaat m Totaal 233 Plafondafwerking WC berging gang Totaal 23 Plafonds 29 Binnenschilderwerk 291 Schilderwerk berginggang 1.00 pst Groot schilderwerk berginggang 1.00 pst L Totaal 291 Schilderwerk berginggang 291 Schilderwerk op hout deur st Schilderwerk schilderwerk op hout deur 5.00 st L veelgebruikt Schilderwerk deur hout dekkend st L /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 26

27 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 291 Schilderwerk op hout deur st Totaal 291 Schilderwerk op hout deur Schilderwerk op hout kozijn m2 Groot schilderwerk kozijn hout dekkend m L Schilderwerk schilderwerk op hout kozijn m L Totaal 291 Schilderwerk op hout kozijn Schilderwerk op hout plafonds en div m2 Groot schilderwerk hout dekkend m L Totaal 291 Schilderwerk op hout plafonds en div 291 Schilderwerk op WC plafond m2 Groot schilderwerk WC plafond m L Totaal 291 Schilderwerk op WC plafond 292 Impregneerlaag op hout trap 3.00 st Impregneerlaag trap hout 3.00 st Totaal 292 Impregneerlaag op hout trap Schilderwerk op metaal hek m1 Groot schilderwerk hek staal m L Totaal 293 Schilderwerk op metaal hek 293 Schilderwerk op metaal lift m2 Groot schilderwerk lift staal m L Totaal 293 Schilderwerk op metaal lift Schilderwerk op metaal trapconstructie 1.00 pst Groot schilderwerk trap staal 1.00 pst L Totaal 293 Schilderwerk op metaal trapconstructie 293 Schilderwerk op stucwerk plafond m2 Groot schilderwerk stucwerk m L /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 27

28 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 293 Schilderwerk op stucwerk plafond m2 Totaal 293 Schilderwerk op stucwerk plafond Totaal 29 Binnenschilderwerk Klimaatinstallaties 416 Ventilatiekanaal m1 Reinigen ventilatiekanaal m Totaal 416 Ventilatiekanaal Totaal 41 Klimaatinstallaties Gas, water en Sanitair 424 ydrofoor 1.00 st Jaarlijks onderhoud hydrofoor 1.00 st Pompmotor vervangen 1.00 st Vervangen hydrofoor compleet 1.00 st Totaal 424 ydrofoor Totaal 42 Gas, water en Sanitair Vuilafvoervoorziening 431 Riolering leidingstelsel 1.00 pst Doorspoelen riolering 1.00 pst Totaal 431 Riolering leidingstelsel Totaal 43 Vuilafvoervoorziening Elektrische-installatie 037 Automatische deuropener 3.00 pst Contract automatische deuropener 3.00 st Vervangen automatische deuropener 3.00 st Totaal 037 Automatische deuropener Electra armaturen st Vervangen armaturen st /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 28

29 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 441 Electra armaturen st Totaal 441 Electra armaturen 441 Electra armaturen noodverlichting st Vervangen armaturen binnen TL st Vervangen accu's noodverlichting st Contract electra armaturen noodverlichting st Totaal 441 Electra armaturen noodverlichting Meterkast 1.00 st Vervangen groepenkast 1.00 st Totaal 441 Meterkast 442 Deurmeldinstallaties 1.00 pst Vervangen deurmeldinstallatie 1.00 pst Totaal 442 Deurmeldinstallaties 442 Videofoontoestellen st Vervangen videofoontoestellen st Totaal 442 Videofoontoestellen Totaal 44 Elektrische-installatie Transportvoorziening 451 Personenlift 1.00 st Personenlift stopplaatsdeuren vervangen 1.00 st Personenlift onderhoudscontract 1.00 pst Vervangen cabinetableau 1.00 st Personenlift liftmachine vervangen 1.00 st Personenlift keuring 1.00 pst Personenlift cabinedeur vervangen 1.00 st Personenlift besturingsapparatuur 1.00 st vervangen Totaal 451 Personenlift Totaal 45 Transportvoorziening /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 29

30 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 61 Diversen 619 Algemeen 1.00 pst Klein/klachten onderhoud pst Actualisatie MJOP 1.00 pst Totaal 619 Algemeen Totaal 61 Diversen Totaal Appartementen Garage 03 Buitenkozijnen 038 Elektrische garagedeur 1.00 st Onderhoud elektrische garagedeur 1.00 pst Vervangen elektrische garagedeur 1.00 st Totaal 038 Elektrische garagedeur Totaal 03 Buitenkozijnen Daken 053 Dakbedekking Sedum dak m2 erstel randstroken APP m Vervangen dakbedekking APP m Vervangen Sedum laag ed m Contract dakbedekking/groen sedum dak m Totaal 053 Dakbedekking Sedum dak Dakrandafwerking zink m1 Vervangen dakrandafwerking zink m Totaal 058 Dakrandafwerking zink 059 Tegels op rubber dragers m2 Vervangen betontegels op rubber dragers m Totaal 059 Tegels op rubber dragers Totaal 05 Daken /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 30

31 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 09 Buitenschilderwerk 093 Dekkend op garagedeur staal 1.00 st Klein schilderwerk garagedeur staal 1.00 st L Groot schilderwerk garagedeur staal 1.00 st L Totaal 093 Dekkend op garagedeur staal Dekkend op roosters metaal m2 Poedercoaten roosters m erstel verflaag poedercoating roosters m Totaal 093 Dekkend op roosters metaal Coating beton waterslag m2 Aanbrengen/vervangen coating beton waterslag m Totaal 094 Coating beton waterslag Totaal 09 Buitenschilderwerk Plafonds 233 Plafondafwerking WC m2 Vervangen plafondafwerking hwc-plaat m Totaal 233 Plafondafwerking WC Totaal 23 Plafonds 29 Binnenschilderwerk 291 Schilderwerk op WC plafonds m2 Groot schilderwerk WC plafonds m L Totaal 291 Schilderwerk op WC plafonds Totaal 29 Binnenschilderwerk 44 Elektrische-installatie 441 Electra armaturen 6.00 st Vervangen armaturen binnen TL 6.00 st Totaal 441 Electra armaturen 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 31

32 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 441 Electra armaturen noodverlichting 2.00 st Vervangen armaturen noodverlichting 2.00 st Vervangen accu's noodverlichting 2.00 st Contract electra armaturen noodverlichting 2.00 st Totaal 441 Electra armaturen noodverlichting Garage stoplichten 1.00 pst Vervangen stoplichten 1.00 pst Totaal 442 Garage stoplichten Totaal 44 Elektrische-installatie Beveiligingsinstallatie 461 Brandbeveiliging brandslang haspel 1.00 st Vervangen brandslang haspel 1.00 st Controle brandslang haspel 1.00 st Totaal 461 Brandbeveiliging brandslang haspel Totaal 46 Beveiligingsinstallatie Terreinafwerkingen 511 Betonklinkers m2 erstraten betonklinkers m Totaal 511 Betonklinkers Totaal 51 Terreinafwerkingen Totaal Garage Totaal /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 32

33 9- Tienjaren begroting Toelichting 10 jaren begroting In de volgende overzichten zijn de 10 jaren begroting op elementgroep opgenomen. Verklaring van termen Omschrijving: et element of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering. Jaren: Totaal: Per jaar is aangegeven voor welk elementengroep/gebouwdeel herstel/onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten hiervoor zijn. Totaal van de kosten over 10 jaar, voor herstel/onderhoud per elementengroep/ gebouwdeel. Rapport parameters Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Indexcijfer: 0.00 % Bedragen incl. BTW: þ Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW. 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 33

34 Tienjaren begroting Omschrijving Totaal Appartementen 013 Gevelbekleding Dilataties, kitvoegen emelwaterafvoeren 021 Balkon constructie 022 Balkon afwerking 026 Balkon hekken e.d. 027 Balkon doorvoeren Buitenkozijnen hout 035 Buitendeuren 037 ang en sluitwerk Dubbele beglazing 053 Bitumineuze dakbedekking Boeien, overstekken e.d. 059 Diversen daken 061 Schoorsteen Buitentrappen 091 Dekkend op hout Schilderwerk Dekkend op steenachtig Vloerafwerking Plafondafwerking 291 Dekkend op hout Transparant op hout Metaal Steen/beton Kanalen intern Waterbehandeling Buitenriolering Lichtnet Communicatievoorzieningen 443 Overige elektra Liften /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 34

35 Tienjaren begroting Omschrijving Totaal 619 Diversen Totaal Appartementen Garage 038 Deuren bijzonder Bitumineuze dakbedekking Boeien, overstekken e.d. 059 Diversen daken 093 Schilderwerk Dekkend op steenachtig Plafondafwerking 291 Dekkend op hout 441 Lichtnet Communicatievoorzieningen 461 Brandbeveiliging Bestrating Totaal Garage Totaal VvE Voorbeeld 30 jaren plan /Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 35

36 10- Kapitalisatie Toelichting kapitalisatie Dit onderdeel geeft aan wat het kapitaal moet zijn en hoe dit verdeeld is over de geplande periode. Indien het beginsaldo is opgegeven door de VvE wordt dit meegenomen in de berekening. De "rode" cijfers zijn de totale uitgaven per jaar. Deze bedragen worden gelijk verdeeld over de planningsjaren. ierdoor zijn de reserveringen per jaar gelijk. Verklaring van termen Begrotingsjaar: et betreffende jaar van de begroting. Uitgaven per jaar: Reservering: Saldo na uitgaven: De totale uitgaven voor het onderhoud in het betreffende jaar. De gemiddeld noodzakelijke reservering per jaar. et overgebleven saldo na uitgaven plus reservering Rapport parameters Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Indexcijfer: 0.00 % Dit is de opgegeven indexering waarmee de kosten jaarlijks zijn gestegen. Rapport horizon: 30 Jaar Dit is de looptijd van de kapitalisatie en reservering. Beginsaldo: et opgegeven beginsaldo. Bedragen incl. BTW: þ Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW. 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. 36

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 07-11-2013 Startjaar rapport: 2013 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 18-03-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementen / Winkelcentrum Tolsteeg - Hoograven Smaragdplein Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex VvE Leeuwestein Marialaan 200 t/m 400 Nijmegen Samengesteld door: Wits Utrecht B.V. Algemene Objectgegevens Code Code 110002-27 Object Type Aantal eenheden

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

prijspeil 2009 : VvE Beheer Amsterdam Blad 1 van 10 4-10-2009 11:42 excl. BTW - VT Bedrijf

prijspeil 2009 : VvE Beheer Amsterdam Blad 1 van 10 4-10-2009 11:42 excl. BTW - VT Bedrijf Bedrijf : VvE Beheer Amsterdam Blad 1 van 10 VvE : IJburg Blok 7 Mutatiedatum : 8 mei 009 J.W. Vat Bouwjaar : 005 Aantal woningen : 64 woningnen / bedrijfsruimtes Mjo.jaren : 50 prijspeil 009 Volgnr. Omschrijving

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 01-PTH Basisschool De Draaiende Wieken Streekselweg 6 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 18-PTH CC De Beuk Nieuw Holsterweg 25 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

STATUS: info@bouwkundigbureaufriesland.nl

STATUS: info@bouwkundigbureaufriesland.nl Datum versie 04 maart 2013 Objectnummer eigenaar Objectnummer beheerder BOUWKUNDIG BUREAU HULLEMAN Complexnaam Kastanjeleane 18 9051 SJ Stiens Plaatsnaam Schiermonnikoog 058-2572524 T Eigenaar Gemeente

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

1114 - Hoevenbuurt. Element Werkzaamheden Jaar* Dak entreeluifel(s) reinigen. Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen

1114 - Hoevenbuurt. Element Werkzaamheden Jaar* Dak entreeluifel(s) reinigen. Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen 1114 - Hoevenbuurt Dak entreeluifel(s) reinigen 2018 Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen 2018 Schilderwerk buiten hout schilderen (1,5 beurt) schuren/ plaatselijk 2018 gronden/ aflakken buiten hout

Nadere informatie

Inspectierapport NEN2767. RAPPORT MJOP VvE de Berk. Rapport Nummer : 2013028 Datum : 17-07-2013

Inspectierapport NEN2767. RAPPORT MJOP VvE de Berk. Rapport Nummer : 2013028 Datum : 17-07-2013 Inspectierapport NEN767 RAPPORT MJOP VvE de Berk Rapport Nummer : Datum : 17-07-01 Status : Gereed Rapport betreffende Het onderzoek naar de staat () en opstellen van een meerjaren onderhoudsplan van de

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert Gegevens : rij hoek woning Opname

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN APPARTEMENTEN VVE VOORBEELDSTRAAT 1-3 TE DEN HAAG

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN APPARTEMENTEN VVE VOORBEELDSTRAAT 1-3 TE DEN HAAG MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN APPARTEMENTEN VVE VOORBEELDSTRAAT 1-3 TE DEN HAAG voorbeeld VvE Beheer : Voorzitter VvE : Technische commissie : Advies : Datum : 1 januari 2009 Dit rapport bevat :.. tekstbladen..

Nadere informatie

Technische rapportage (voorbeeld)

Technische rapportage (voorbeeld) Technische rapportage (voorbeeld) Wooncomplex Adres Plaats Werknummer: V-168 Opgesteld door K3H Advies, februari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Objectinformatie... 3 1.2 Algemene beschrijving...

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 119562-2 21 Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan 22-62 Leiden Printversie 24-10- INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het

Nadere informatie

MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor

MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor Rapportnaam: MJOB 40 jaar Gigant Vastgoedservice bv kapitalisatie / reserveringen Omschrijving Saldo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen RAPPORT Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen Projectnummer 2014-001 Opdrachtgever Veiligheidsregio Gelderland Zuid Mevrouw M. Schriever Postbus 1120 6501 BC

Nadere informatie

Cluster Werkzaamheden 2015 69 WON. P. HEINK 1-57, 2-56. V SPEIJKSTR 2-24 beschermlagen buiten algemeen metaal

Cluster Werkzaamheden 2015 69 WON. P. HEINK 1-57, 2-56. V SPEIJKSTR 2-24 beschermlagen buiten algemeen metaal Cluster Werkzaamheden 2015 69 WON. P. HEINK 1-57, 2-56. V SPEIJKSTR 2-24 beschermlagen buiten algemeen metaal 25 WON. P.HEINK. 60-83, R. CLAESZSTR 1 9 WON. LANDINGSTR 2-12, COMMAN.1-15 16 WON GRAVESTR.41-55,

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Opdrachtnummer: 2015003 Inhoud Basisgegevens... 3 Waarderingsnormen en afkortingen... 4 Algemene beoordeling... 5 Overzicht kostenraming... 6 Woningverbetering

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden voor het woonhuis naam Vanaf deze regel de foto invoegen, lijnen boven en onder weghalen. A Groene Kampen 11, 1251 PL

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde Gegevens : Tussenwoning Opname

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

2015 69 WONINGEN P. HEINK 1-57, 2-56. V SPEIJKSTR.

2015 69 WONINGEN P. HEINK 1-57, 2-56. V SPEIJKSTR. Cluster Werkzaamheden 2015 69 WONINGEN P. HEINK 1-57, 2-56. V SPEIJKSTR. 2-24 beschermlagen buiten algemeen metaal beschermlagen; binnen; algemeen (m2) muurafdekking beton herstellen gevelmetselwerk vervangen

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 2 Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 24 July 2015

Nadere informatie

versie 2.01 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie)

versie 2.01 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie) versie 2.01 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie) Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inloggen...3 Algemene objectgegevens...3 Wijzigen...3 De matrix...5 Elementen...6 Element verwijderen...6 Element wijzigen...6

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorblad 2 Inhoudsopgave 3-4 Uitgangspunten 5 Prognose Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart 3 UITGANGSPUNTEN Opdrachtgever Naam :. p/a :. Adres :. Plaats :. Telefoon

Nadere informatie

Algemeen. Opdrachtgever: Dhr. en mevr. Onbekend. Straat: Geenstraat 00. Telefoonnummer: Rapportnummer: Aanvraagdatum: Uitvoeringsdatum: Inspecteur:

Algemeen. Opdrachtgever: Dhr. en mevr. Onbekend. Straat: Geenstraat 00. Telefoonnummer: Rapportnummer: Aanvraagdatum: Uitvoeringsdatum: Inspecteur: Algemeen Opdrachtgever: Dhr. en mevr. Onbekend Straat: Geenstraat 00 Postcode/plaats: 9999 QQ Nergenshuizen Telefoonnummer: Rapportnummer: Aanvraagdatum: Uitvoeringsdatum: Inspecteur: Object/type woning:

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Bouwkundige rapport inzake Nationale ypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Naam: Keuringsinstantie: Janis van Donk Bedrijf: Bouwkundig Adviesbureau Adres: Telefoon: Adres: Beemd 24 3193L

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

Nl-Sfb code S Omschrijving Hoev.hdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens

Nl-Sfb code S Omschrijving Hoev.hdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens Nl-Sfb code S Omschrijving Hoevhdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens # Afmetingen project - peil is 0,3 m1 + NAP, bruto vloeroppervlak 1973,00 m2, bruto inhoud 6095,00 m3, totaal appartementen

Nadere informatie

Dongecentrale te Geertruidenberg

Dongecentrale te Geertruidenberg Dongecentrale te Geertruidenberg Ramingen instandhouding & restauratie in opdracht van 1 e concept CAL201012231 Dongecentrale te Geertruidenberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Totale bouwkosten casco 3

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021

Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 MO-P201110-0030 VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat Voorbeeldstad Opgemaakt door: PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 F 0174 625712 ABN AMRO 491625677 KvK

Nadere informatie

Huisvestingsprogramma 2014

Huisvestingsprogramma 2014 Huisvestingsprogramma 2014 School Aanvraag Kosten incl. 6% Toe te kennen Afwijzen Opmerking Oranje Nassau Geen aanvragen ingediend de Fontein Vervangen boeidelen 20.000,00 20.000,00 In overleg met het

Nadere informatie

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud FIXED Continuïteit in onderhoud Technisch Rapport Voorletters, achternaam, huisnummer Postcode, woonplaats FiXed www.fiedservice.nl info@fiedservice.nl 085-8640014 IBAN: NL90RABO 0309183995 BTW: NL200525050B01

Nadere informatie

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens Tussenwoning Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw,

Nadere informatie

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Demarcatielijst Gemeente Nuth 1

Demarcatielijst Gemeente Nuth 1 Bijlage 2: Demarcatielijst gemeente Nuth datum: 14-07-2015 Alfabet Onderdeel Omschrijving Verhuurder Huurder A B C Algemeen Afvoer Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen,

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid:

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid: Overzicht werkzaamheden en forfaitaire verdeling Informatie van Belastingdienst Datum: 3 februari 2011 De Belastingdienst heeft met Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie afspraken gemaakt over een

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

MJOP 2014 VvE de Woning te Rotterdam

MJOP 2014 VvE de Woning te Rotterdam MJOP 014 VvE de Woning te Rotterdam Inspectierapport NEN767 RAPPORT VvE de Woning Rotterdam Rapport Nummer : Datum : 17-06-014 Status : gereed Colofon Rapport voor VvE de Woning Rotterdam Rapport betreffende

Nadere informatie

RP VvE BEHEER. MEERJARENONDERHOUDSPLANNING Vereniging van Eigenaren Rotterdamsedijk te Rotterdam. Singel 100 3112 GS Schiedam

RP VvE BEHEER. MEERJARENONDERHOUDSPLANNING Vereniging van Eigenaren Rotterdamsedijk te Rotterdam. Singel 100 3112 GS Schiedam MEERJARENONDERHOUDSPLANNING Vereniging van Eigenaren Rotterdamsedijk te Rotterdam Project: VS14P15 Datum: 25 april 2014 RP VvE BEHEER Singel 100 3112 GS Schiedam Telefoon 073-851 1978 E-mail info@vsvastgoedadvies.nl

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie