BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ONDERNEMER TEGELZETTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ONDERNEMER TEGELZETTEN"

Transcriptie

1 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ONDERNEMER TEGELZETTEN Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 1 Datum: Pagina 1 van 25

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ondernemer/bedrijfsleider 1 tegelzetter Datum: 1 december 2004 Versie: 2 Onder regie van: Bouwradius Ontwikkeld door: Arbeid Opleidingen Consult BV Brondocumenten: Verslagen van interviews met beroepsbeoefenaren en leidinggevenden Eindtermendocument Kaderfunctionaris tegelzetten Handboek Kaderfunctionaris Tegelzetbedrijven Vakkennis Tegelzetten, N.W. Schellingerhout Jaarboek 2003, Bovatin Legitimatie BCP door: - op format vereisten - op de inhoud Bouwradius Onderwijssupport d.d. 14 juni 2004 Bond van aannemers van tegelzetwerken in Nederland (Bovatin) d.d. 2 juli 2004 Mogelijke functiebenamingen Ondernemer Bedrijfsleider Directeur BEROEPSBESCHRIJVING Beroepscontext / werkzaamheden De ondernemer/bedrijfsleider is werkzaam in de tegelzetbranche. Er zijn circa 2700 tegelzetbedrijven in de branche 2, maar daaronder bevinden zich ook veel niet-actieve bedrijven, zoals keuken- en afwerkbedrijven. De tegelzetbranche bestaat voornamelijk uit kleinere bedrijven. Er zijn ongeveer 10 bedrijven met 35 of meer medewerkers. De wat grotere tegelzetbedrijven hebben vaak een showroom. Het aantal gespecialiseerde tegelzetbedrijven is ca. 1600, inclusief Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp ers 3 ). Circa 350 bedrijven (inclusief zzp ers) zijn aangesloten bij de brancheorganisatie Bovatin. Zzp ers zijn minder vaak SGAT 4 -erkend, andere Bovatin-leden meestal wel. Slechts een enkel bedrijf is ISO-gecertificeerd en enkele tegelzetters zijn VCA-gecertificeerd. De tegelzetbranche heeft verwantschap met de natuursteenbranche. Veel werk wordt door de natuursteenbranche uitbesteed aan tegelzetbedrijven. De tegelzetwerkaamheden worden uitgevoerd in verschillende 1 Daar waar de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. 2 Bron: Kamer van Koophandel 3 Bron: Bovatin 4 SGAT = Stichting Gespecialiseerde Aannemers in het verwerken van keramische en natuursteen Tegels Datum: Pagina 2 van 25

3 marktsegmenten, zoals woningbouw en utiliteit. De aard van de werkzaamheden is voornamelijk nieuwbouw, renovatie en in mindere mate restauratie en reparatie. De ondernemer/bedrijfsleider voert de dagelijkse leiding over het bedrijf. Zijn belangrijkste taken zijn: Leidinggeven aan personeel Acquireren en adviseren Ontwikkelen en uitvoeren strategisch beleid Ontwikkelen en uitvoeren personeelsbeleid Ontwikkelen en uitvoeren financieel beleid Uitvoeren kwaliteitszorg, arbo- en milieubeleid Rol en verantwoordelijkheden Complexiteit De werkzaamheden van de ondernemer/bedrijfsleider zijn zeer divers. Hij verricht vaak werkzaamheden op kantoor, maar bezoekt ook de projecten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat hij het werk aanneemt, uittrekt, meehelpt in de showroom, calculeert of het personeel inplant. In de kleinere bedrijven verricht de ondernemer/bedrijfsleider ook uitvoerende tegelzetwerkzaamheden. Bij het leidinggeven stimuleert en motiveert de ondernemer/bedrijfsleider het personeel. In een groot bedrijf geeft hij met name leiding aan de uitvoerder, werkvoorbereider / calculator en soms de voorman. In grotere bedrijven delegeert de ondernemer/bedrijfsleider het leidinggeven op de werkplek vaak naar de uitvoerder en / of de voorman. In de kleinere bedrijven geeft hij direct leiding aan de (allround) tegelzetter. De ondernemer/bedrijfsleider vervult een adviserende, leidinggevende, organiserende, coördinerende, controlerende en initiërende rol binnen het bedrijf. De ondernemer/bedrijfsleider is verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering. Indien de bedrijfsleider ook ondernemer is, is hij eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van de werknemers en de kwaliteit die zij opleveren en is hij eindverantwoordelijk voor het functioneren en de veiligheid van de werknemers. De ondernemer/bedrijfsleider past zowel standaard- en routinematige procedures als niet-standaardprocedures en werkmethoden toe. Daarnaast wordt van de ondernemer/bedrijfsleider verwacht dat hij nieuwe procedures bedenkt en ontwikkelt. De ondernemer/bedrijfsleider moet op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen binnen de onderneming. Hij moet overzicht en controle hebben op de verschillende werksen en projecten en op het functioneren van de medewerkers. Hij moet prioriteiten kunnen stellen, taken kunnen en durven delegeren en hij moet kunnen schakelen tussen de verschillende taken en rollen die hij vervult. Met name in de kleinere bedrijven vervult hij diverse rollen. De ondernemer/bedrijfsleider moet goed kunnen omgaan met conflicterende belangen. Hij moet een goede relatie hebben met zowel het personeel, de leveranciers en de opdrachtgevers. Het kan voorkomen dat de belangen van deze betrokkenen botsen. Van hem wordt verwacht dat hij goede afwegingen maakt en de Datum: Pagina 3 van 25

4 Typerende beroepshouding goede balans vindt om aan de belangen van de verschillende betrokkenen tegemoet te komen. De ondernemer/bedrijfsleider beschikt over een professionele beroepshouding. Hij toont zijn leidinggevend vermogen bij en verantwoordelijkheid in het leiden van zijn onderneming. Hij toont financieel en logistiek inzicht. Hij is kwaliteitsbewust en klantgericht, zodat de klanten tevreden zijn over het bedrijf. Hij is besluitvaardig en stressbestendig bij het nemen van beslissingen. Het is van belang dat hij commercieel en ondernemend is om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Het is belangrijk dat de ondernemer/bedrijfsleider veel mensenkennis heeft en zich aan afspraken houdt. Hij heeft veel gevoel voor verantwoordelijkheid en is in hoge mate betrokken bij zijn bedrijf. Hij kan zowel fysiek als mentaal goed omgaan met lange werkdagen en kan goed werken onder druk. TRENDS EN INNOVATIES Marktontwikkelingen Er is een afname van de vraag naar tegelzetwerkzaamheden door de economische teruggang. Door de economische teruggang is er een verschuiving van nieuwbouw en utiliteitsbouw naar renovatiewerk. De klant is beter geïnformeerd en kritischer geworden. Kwaliteit wordt steeds belangrijker en er zijn steeds meer toepassingen van het product. Hierdoor worden er ook steeds meer sociale vaardigheden verwacht van de tegelzetter. De bouwtijden worden steeds korter. Hierdoor worden andere materialen gebruikt in de bouw, wat consequenties heeft voor het zetten van tegels. Ook brengen kortere bouwtijden meer werkdruk met zich mee. Bij nieuwbouw hebben de toekomstige bewoners steeds vaker vrije keuze in tegels. Gevolg hiervan is dat er meer omzet gemaakt wordt door tegelzetbedrijven, omdat mensen voor steeds duurdere tegels kiezen, vanwege de toenemende (gebruikers)eisen en de vraag naar steeds luxere badkamers en keukens. De inkoop/calculatie is hierdoor ook meer omvattend geworden, omdat er kleinere hoeveelheden en meer soorten materiaal besteld moeten worden. Wetgeving en overheidsregulering Sinds april 2002 is de Wet Poortwachter van kracht. Zowel werkgever als werknemer hebben de inspanningsverplichting om bij ziekte van de werknemer het terugkeer te bespoedigen. Er zijn meer en strengere regels m.b.t. veiligheid, arbo en milieu en er wordt scherper toezicht gehouden op het naleven van deze regels. Vanaf 1 januari 2003 is de beleidsregel tillen op de bouwplaats van kracht; tot 25 kg mag door 1 persoon handmatig getild worden, tot 50 kg mag door 2 personen handmatig getild worden, alles boven 50 kg moet machinaal getild worden. Er is een nieuw A-blad tegelzetten uitgebracht, waarin afspraken staan tussen werkgevers en werknemers om de lichamelijke belasting te verminderen. Datum: Pagina 4 van 25

5 Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Sinds het nieuwe Bouwbesluit hoeven huizen niet meer verplicht betegeld opgeleverd te worden. Dit kan als gevolg hebben dat een deel van de vraag wegvalt, omdat sommige bewoners hun huis zwart laten betegelen. In het Bouwbesluit is opgenomen dat er in appartementen geen vloeren gelegd mogen worden die meer dan 5 decibel geluid produceren. Als gevolg hiervan wordt vaker een geluidsisolerende laag toegepast. De SGAT ziet steeds scherper toe op de naleving van de normen waaraan erkende (leer)bedrijven moeten voldoen. Product Er is een steeds breder scala aan soorten, maten en kwaliteiten tegels. Sommige nieuwe tegels brengen nieuwe verwerkingsmethoden en gereedschappen met zich mee. De tegelzetter moet voortdurend op de hoogte blijven van ondergronden en van samenstelling en verwerking van materialen. Er wordt steeds meer glasmozaïek toegepast. Naar aanleiding van de hoeveelheid nieuwe producten die ontwikkeld worden, wordt het belangrijker dat er meer informatieoverdracht plaatsvindt tussen ondernemers(/bedrijfsleiders) (en fabrikanten) over de verwerking van het nieuwe product. In de bouw worden tegenwoordig andere ondergronden gebruikt, zoals giboblokken en gipskarton. De tegelzetter moet weten hoe en met welke middelen deze voorbewerkt moeten worden. Proces Er wordt steeds vaker vloerverwarming toegepast. De tegelzetter moet op de hoogte zijn van de verwerking en risico s en voorzichtig te werk gaan. Er worden hulpmiddelen ontwikkeld om de fysieke belasting terug te dringen. Er wordt steeds meer gelijmd en minder in specie gezet. Het lijmen van tegels gaat sneller en is per m 2 fysiek minder zwaar. Echter, doordat de verwerking sneller gaat, moet de tegelzetter bij lijmen meer materiaal verwerken dan bij zetten, wat weer meer fysieke belasting tot gevolg heeft. Door het uitgebreidere assortiment aan tegels en de variatie in verwerkingsmethoden die dit met zich meebrengt, is het werk van de tegelzetter minder routinematig geworden. Er wordt meer vakmanschap van hem verwacht en hij moet steeds creatiever zijn in het oplossen van problemen en in het meedenken met de klant. Er is een aantal jaar geleden een groei geweest van zzp-ers in de branche als gevolg van een wijziging in de vestigingswet (1998), maar nu neemt het aantal weer af door de stagnerende economie. Steeds meer tegelzetbedrijven hebben een eigen showroom. Daardoor is er meer vraag naar showroommedewerkers en kopersbegeleiders, die ook op de hoogte moeten zijn van de kwaliteit en de verwerking van het materiaal. Datum: Pagina 5 van 25

6 Internationale ontwikkelingen Loopbaanmogelijkheden Grotere tegelzetbedrijven worden steeds vaker groothandel zonder het ambachtelijke tegelwerk aan te bieden. In 2003 zijn in de EUF Europese richtlijnen opgesteld. Nederland en België hebben deze gezamenlijk vertaald in (Nederlandstalige) Europese richtlijnen. Nederland importeert steeds vaker tegels uit het buitenland, omdat de grondstoffen in verre landen zoals China aanwezig zijn en die landen de producten goedkoper en kwalitatief gelijkwaardig kunnen produceren. Datum: Pagina 6 van 25

7 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1. Geeft leiding aan personeel 2. Acquireert en adviseert 3. Ontwikkelt en voert strategisch beleid uit 4. Ontwikkelt en voert personeelsbeleid uit 5. Ontwikkelt en voert financieel beleid uit 6. Voert kwaliteitszorg, arbo- en milieubeleid uit KERNTAAK 1: Proces Rol/verantwoordelijkheden Geeft leiding aan personeel De ondernemer/bedrijfsleider voert de dagelijkse leiding over het bedrijf. Hij verdeelt het werk (eventueel in overleg met de werkvoorbereider en / of uitvoerder) en delegeert werkzaamheden. Hij stimuleert en motiveert het personeel. Hij zorgt voor een goede werksfeer, bijvoorbeeld door het onderhouden van informeel contact met de medewerkers. Ook fungeert hij als aanspreekpunt voor collega s / werknemers bij knelpunten of stagnaties. Op basis van deze informatie neemt hij bij (dreigende) problemen passende maatregelen. Hij staat open voor goede ideeën van collega s / werknemers en kijkt hoe hij deze ideeën kan vertalen in bijv. nieuwe of aangepaste werkmethoden. De ondernemer/bedrijfsleider geeft leiding aan de werkvoorbereider/calculator, de uitvoerder en de voorman. De directe leiding over de tegelzetters delegeert hij vaak, bijvoorbeeld naar de uitvoerder en / of de voorman. Wanneer de situatie dit vereist, geeft de ondernemer/bedrijfsleider zèlf leiding aan medewerkers op de werkplek. De ondernemer/bedrijfsleider geeft werkinstructies aan het personeel en houdt controle op de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden. Tevens ziet hij toe op naleving van de bedrijfs-, arbo- en milieuregels. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte heeft de ondernemer/bedrijfsleider voor de dagelijkse gang van zaken contact met de uitvoerder, werkvoorbereider / calculator, de voorman en de medewerkers van de administratie. Afhankelijk van de arbeidsdeling binnen het bedrijf kan de ondernemer/bedrijfsleider deze kerntaak delegeren naar andere medewerkers, zoals de uitvoerder of de voorman. De ondernemer/bedrijfsleider is eindverantwoordelijk voor de inzet en aansturing van personeel, de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden. Hierbij is hij ervoor eindverantwoordelijk dat werkzaamheden veilig en volgens geldende richtlijnen worden uitgevoerd. Hij is de vraagbaak voor het personeel, de klant en de leveranciers. Datum: Pagina 7 van 25

8 KERNTAAK 1: Geeft leiding aan personeel Complexiteit Voor een goede aansturing van de medewerkers binnen het bedrijf is het van belang dat de ondernemer/bedrijfsleider weet wie binnen het bedrijf waar mee bezig is en wie waarvoor verantwoordelijk is. Hij moet zorgen voor een goede afstemming van de verschillende werkzaamheden en disciplines, zodat het werk efficiënt kan verlopen. Hiervoor is het noodzakelijk dat hij taken delegeert en medewerkers vertrouwen en verantwoordelijkheid durft te geven. Toch blijft hij eindverantwoordelijk en moet dus met een helikopterview de uitvoering van werkzaamheden bewaken en controleren. Van de ondernemer/bedrijfsleider wordt verwacht dat hij een goede balanskan vinden tussen uitvoerende taken en leidinggevende taken. Hij spreekt zijn personeel op correcte wijze aan op hun werkzaamheden en hun gedrag. Hij geeft aan wat er minder goed gaat, maar geeft ook complimentjes. Hij vermijdt hierbij conflicten en waarborgt een collegiale en prettige werksfeer Betrokkenen Collega s/werknemers: zoals uitvoerder, tegelzetter, administratief personeel Opdrachtgever, bewoner Leverancier(s) (Eventueel mededirecteur) (Hulp)middelen Werkplanning Gespreksverslagen van het werkoverleg Kwaliteit van en Er wordt volgens de bedrijfsinstructies en de planning gewerkt. De voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden worden bewaakt. Het personeel wordt aangestuurd en kan de werkzaamheden in een goede, veilige arbeidsomgeving uitvoeren. Keuzes en dilemma s Inschatten: wanneer en op welke wijze ingrijpen/corrigeren. Streng, hiërarchisch leidinggeven versus coachend, stimulerend leidinggeven. Corrigerend optreden versus collegiaal opstellen. Datum: Pagina 8 van 25

9 KERNTAAK 2: Proces Rol/verantwoordelijkheden Acquireert en adviseert De ondernemer/bedrijfsleider acquireert en adviseert. Hij onderhoudt contacten met zijn netwerk en kan op die manier opdrachten genereren. Hij legt contact met nieuwe potentiële opdrachtgevers, ten behoeve van het binnenhalen van opdrachten. Hij dient aanvragen in bij de opdrachtgevers. Hij inventariseert de wensen van de klant en geeft een deskundig advies omtrent materialen en verwerkingsmethoden. De ondernemer/bedrijfsleider maakt een offerte aan de hand van de hoeveelheid werk en de materialen die gebruikt gaan worden of delegeert dit (in grotere bedrijven) naar de werkvoorbereider / calculator of de uitvoerder. Bij openbare aanbestedingen maakt de ondernemer/bedrijfsleider een gespecificeerd voorstel. Hij spreekt de offerte door met de klant. Hij maakt duidelijke afspraken over het te leveren product, de prijs en de datum van levering. De ondernemer/bedrijfsleider verwerft ook opdrachten van particulieren. De verstrekking van opdrachten door particulieren gebeurt meestal in de showroom, indien het bedrijf over een showroom beschikt. De ondernemer/bedrijfsleider stelt voor de klant een vrijblijvende offerte op aan de hand van de materialen die de klant heeft gekozen en de hoeveelheid werk (manuren). Als een opdracht feitelijk wordt verstrekt, draagt de ondernemer/bedrijfsleider (in kleinere bedrijven) zorg voor de inkoop van het benodigde materiaal en materieel en de werkvoorbereiding. De werkmethode en het werktempo is bij nieuwbouw al bepaald door de opdrachtgever. Bij particuliere werken kan de ondernemer/bedrijfsleider in overleg met de opdrachtgever zelf een planning en indeling maken. Mocht er bij de inplanning van een project knelpunten ontstaan met betrekking tot de inzet van personeel, schakelt de ondernemer/bedrijfsleider onderaannemers / zzp-ers in. Met betrekking tot het opstellen van offertes maakt de ondernemer/bedrijfsleider vaak calculaties aan de hand van bestek, tekening of het inmeten op locatie. Op basis van de berekende kostprijs en overwegingen met betrekking tot winst, marktprijs en concurrentiepositie maakt hij een kostendekkende (en winstgevende) offerte. Afhankelijk van de arbeidsdeling binnen het bedrijf kan de ondernemer/bedrijfsleider (delen van) deze kerntaak delegeren naar andere medewerkers, zoals de werkvoorbereider / calculator. De ondernemer/bedrijfsleider is verantwoordelijk voor de continuïteit van het bedrijf en dient ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoende opdrachten krijgt. Hij moet goed contacten met klanten kunnen leggen en onderhouden. Hij weet een goede relatie met klanten op te bouwen, een vaste klantenkring te creëren en opdrachten uit deze vaste klantenkring te genereren. De ondernemer/bedrijfsleider is er verantwoordelijk voor dat hij de wensen van de klant vertaalt naar een goede offerte of goed voorstel. Hij is verantwoordelijk voor een begroting die (tenminste) kostendekkend is. Datum: Pagina 9 van 25

10 KERNTAAK 2: Acquireert en adviseert Complexiteit Van de ondernemer/bedrijfsleider wordt verwacht dat hij een scherpe offerte kan maken en voor die prijs kwalitatief goed werk kan leveren. Hij moet een goede afweging maken tussen de wens van de klant en het belang van de onderneming. Hij moet er rekening mee houden dat tegelwerk van lagere kwaliteit de naam van het bedrijf kan schaden, hoewel hij het tegelwerk dan wel voor een lagere prijs kan leveren. Hij moet om kunnen gaan met verschillende typen opdrachtgevers, vertrouwen uitstralen en in kunnen spelen op de specifieke wensen van de klant. Hij stelt zich betrouwbaar op en wint het vertrouwen van de klant. Hiervoor moet hij veel vakkennis hebben: kennis van materiaal en verwerkingsmethoden. Hij moet de klant een goed advies kunnen verstrekken over de mogelijke gevolgen van de keuze voor een bepaald materiaal of een bepaalde verwerkingsmethode. Betrokkenen Collega s/werknemers: zoals uitvoerder, tegelzetter, administratief personeel Opdrachtgever, bewoner Leverancier(s) (Eventueel mededirecteur) (Hulp)middelen Werktekening of bestek Calculatiecomputerprogramma Standaard offerteformulier Prijslijsten Kwaliteit van en De ondernemer/bedrijfsleider heeft een voldoende grote vaste klantenkring waaruit hij voldoende opdrachten kan genereren om de continuïteit te waarborgen. De klant is goed geadviseerd en geïnformeerd en heeft vertrouwen in het bedrijf. De offertes zijn duidelijk, concurrerend en winstgevend. Keuzes en dilemma s Tegen elkaar afwegen van verschillende verwerkingsmethoden Afwegen: prijs-kwaliteitverhouding Wensen van de klant versus mogelijkheden met betrekking tot uit te voeren werk Onderhandelen met de klant of vasthouden aan de offerte Datum: Pagina 10 van 25

11 KERNTAAK 3: Proces Ontwikkelt en voert strategisch beleid uit De ondernemer/bedrijfsleider ontwikkelt een visie op de toekomst van het bedrijf en stelt een ondernemingsplan op, wat hij vertaalt in concreet beleid. Hij bepaalt de korte en lange termijndoelstellingen van de onderneming. De ondernemer/bedrijfsleider volgt marktontwikkelingen en luistert goed naar behoeften van de klant. Hij kan behoeften opsporen en hier met het strategisch beleid op inspelen. Hij bezoekt beurzen en gebruikt informatie van de brancheorganisatie, vakbladen en concurrenten. Hij bepaalt product-marktcombinaties, tot hoever de onderneming kan uitgroeien en welke (nieuwe) producten in het assortiment worden opgenomen. Hij bepaalt het investeringsbeleid, tot hoever de onderneming kan uitgroeien. Hij stelt het inkoopbeleid vast en bepaalt welke (nieuwe) producten in het assortiment worden opgenomen. Rol/verantwoordelijkheden Indien de bedrijfsleider ook ondernemer is, is hij eindverantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het strategisch beleid en draagt hierbij financiële en commerciële verantwoordelijkheid. Hij draagt verantwoordelijkheid voor het inkoop- en investeringsbeleid. Complexiteit Van de ondernemer/bedrijfsleider wordt verwacht dat hij een visie heeft op de toekomst van het bedrijf. Op basis van deze visie formuleert hij doelstellingen voor de korte en lange termijn. Hiervoor moet hij beslissingen kunnen en durven nemen, bijvoorbeeld wel of niet uitbereiden, wel of niet investeren in nieuwe producten. Hiervoor is kennis over (relevante ontwikkelingen in) de branche onmisbaar. Hij moet alert zijn en op nieuwe ontwikkelingen kunnen anticiperen. Betrokkenen Concurrenten Brancheorganisatie Leverancier(s) (Eventueel mededirecteur) (Hulp)middelen Ondernemingsplan (marketingplan) Media Kwaliteit van en De visie van het bedrijf is vertaald in korte en lange termijn en zijn vastgelegd in een ondernemingsplan. Nieuwe producten en markten zijn opgespoord. Het inkoop- en investeringsbeleid zijn vastgesteld. Keuzes en dilemma s Wel of niet een nieuwe weg inslaan met het bedrijf. Zelf investeren in productontwikkeling of partners zoeken bij productontwikkeling. Samenwerkingsverbanden aangaan of autonoom blijven opereren. Datum: Pagina 11 van 25

12 KERNTAAK 4: Proces Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Ontwikkelt en voert personeelsbeleid uit De ondernemer/bedrijfsleider ontwikkelt het personeelsbeleid en zorgt ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd binnen de onderneming. Hij maakt beleid ten aanzien van de in-, door- en uitstroom van het personeel. Hij voert sollicitatiegesprekken en neemt geschikte kandidaten aan, zodat het bedrijf voldoende vakbekwaam personeel in dienst heeft. De directe begeleiding van het personeel kan hij delegeren naar de voorman of een ervaren medeweker op de werkplek. De ondernemer/bedrijfsleider is op de hoogte van geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hij schept voorwaarden voor een veilige en gezonde uitvoering van de werkzaamheden. De ondernemer/bedrijfsleider zorgt voor gemotiveerde medewerkers die efficiënt kunnen werken in een prettige werkomgeving. Hij voert regelmatig (in)formele functioneringsgesprekken met de medewerkers op basis van de voortgang van de werkzaamheden. Hij spreekt de medewerkers aan wanneer de doelstellingen niet behaald worden, bijvoorbeeld door problemen op de werkplek. De ondernemer/bedrijfsleider bepaalt het ziekteverzuimbeleid en voert ziekteverzuimgesprekken. Hij stimuleert de ontwikkeling van het personeel en stelt bijvoorbeeld opleidingsplannen op. Indien nodig organiseert de ondernemer/bedrijfsleider bijeenkomsten over personele zaken en informeert hij het personeel over relevante zaken. Afhankelijk van de arbeidsdeling binnen het bedrijf kan de ondernemer/bedrijfsleider de uitvoering van deze kerntaak delegeren naar andere medewerkers, zoals de bedrijfsleider. Indien de bedrijfsleider ook ondernemer is, is hij eindverantwoordelijk voor het gevoerde personeelsbeleid. Hij is aanspreekpunt voor het functioneren van het personeel en draagt hierbij verantwoordelijkheid voor medewerkertevredenheid (over het arbeids, de werksfeer, evenwichtige verdeling van de taken) en betrokkenheid van het personeel. Hij is verantwoordelijk voor de administratie ( en beheer) van personeelsgegevens, het ziekteverzuimbeleid en de aanwezigheid van vakbekwame medewerkers binnen het bedrijf. De ondernemer/bedrijfsleider beweegt zich in het spanningsveld tussen klanttevredenheid en medewerkertevredenheid en tussen medewerkertevredenheid en het gevoerde personeelsbeleid. De ondernemer/bedrijfsleider moet in het personeelsbeleid rekening houden met de belangen van het bedrijf en de medewerkers. Hij moet goede werkrelaties aangaan met het personeel en de verschillende belangen onderkennen. Hij moet inspelen op ontevredenheid van medewerkers en tactische oplossingen bedenken. Hij spreekt de werknemers op de juist wijze aan en zorgt ervoor dat ze betrokken en gemotiveerd blijven, zodat de positieve werksfeer wordt gehandhaafd. Ook bij personeelstekorten en onderbezetting dient hij zorg te dragen voor betrokkenheid en motivatie van het personeel en moet hij ervoor zorgen dat de kwaliteit van de werkzaamheden niet in het geding komt. Datum: Pagina 12 van 25

13 KERNTAAK 4: Ontwikkelt en voert personeelsbeleid uit Betrokkenen Collega s / werknemers: zoals uitvoerder, tegelzetter, administratief personeel Arbo-dienst (Eventueel mededirecteur) (Hulp)middelen CAO Personeelsbestand Personeelsdossiers Kwaliteit van en Er is een werkomgeving gecreëerd waarin de medewerkers zich prettig voelen, tevreden zijn en hun werkzaamheden optimaal uit kunnen voeren. Het personeelsbeleid is erop gericht het personeel te behouden en hun capaciteiten optimaal te benutten. Keuzes en dilemma s Afname in motivatie van het personeel bij langdurige onderbezetting. Afweging: welke methode om ziekteverzuim terug te dringen inzetten. Afweging: nieuwe mensen aannemen of niet. Afweging: bij (langdurige) onderbezetting wel of niet iemand aannemen met onvoldoende kwaliteit. Belang individuele werknemers versus belang van het bedrijf. Balans in het gelijk of verschillend benaderen van werknemers. KERNTAAK 5: Proces Ontwikkelt en voert financieel beleid uit De ondernemer/bedrijfsleider bewaakt de financiële voortgang van alle projecten. Hij bepaalt een goede prijs voor de diensten van de onderneming. Aan de hand van de eerdere calculaties optimaliseert hij de berekeningen voor eventuele volgende opdrachten. De ondernemer/bedrijfsleider beschikt over commerciële vaardigheden en berekent alle relevante kosten (zoals afschrijvingen, reiskosten, ziekte van de medewerkers en inzet van het personeel) door in (kost)prijsberekeningen. Hij draagt zorg voor de factureringen. Hij stelt globale financiële overzichten op en levert de gegevens aan de accountant of boekhouder aan. Hij ziet toe op een correcte uitvoering van het betalingsverkeer (zoals uitbetalen van salarissen). De ondernemer/bedrijfsleider neemt maatregelen om kostenbesparend te werk te gaan. Zo maakt hij prijsafspraken met leveranciers. De ondernemer/bedrijfsleider voert het financiële beleid van de onderneming uit. Hij bepaalt het budget dat hij vrij wil maken voor bijvoorbeeld het uitvoeren van het strategisch beleid (bijv. investeringen in productontwikkeling), het uitvoeren van het personeelsbeleid (bijv. investeringen in opleiding en ontwikkeling van het personeel) en het uitvoeren kwaliteitszorg-, arbo- en milieubeleid uit (bijv. inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen). Afhankelijk van de arbeidsdeling binnen het bedrijf kan de ondernemer/bedrijfsleider deze kerntaak delegeren naar andere medewerkers, zoals de bedrijfsleider. Datum: Pagina 13 van 25

14 KERNTAAK 5: Rol/verantwoordelijkheden Ontwikkelt en voert financieel beleid uit Indien de bedrijfsleider ook ondernemer is, is hij eindverantwoordelijk voor de financiële voortgang van de projecten. Hij ziet toe op de financiële transacties (zoals salarissen en factureringen). De ondernemer/bedrijfsleider moet het financiële overzicht hebben op de lopende en de geplande projecten. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het financieel beleid. Complexiteit Van de ondernemer/bedrijfsleider wordt verwacht dat hij een totaal overzicht heeft op de financiën. Dit vergt het nodige van zijn abstract denkvermogen. Hij moet alle aspecten van de financiën met elkaar in verband kunnen brengen. Van de ondernemer/bedrijfsleider wordt verwacht dat hij de financiële situatie van het bedrijf kan evalueren, eventueel verbetervoorstellen kan doen. Van de ondernemer/bedrijfsleider wordt verwacht dat hij prioriteiten stelt, omdat het budget het niet altijd toestaat alle doelstellingen tegelijkertijd te realiseren. Het gevolg is dat hij keuzes moet maken en hierbij besluitvaardig op moet treden. Betrokkenen Collega s/werknemers: zoals uitvoerder, tegelzetter, administratief personeel Boekhouder of accountant Leverancier(s) (Eventueel mededirecteur) (Hulp)middelen Prijslijst Financiële overzichten Overzicht van alle offertes Kwaliteit van en De ondernemingsdoelen ten aanzien van omzet zijn gerealiseerd. De financiële voortgang wordt bewaakt. Het betalingsverkeer is op tijd geregeld. De prioriteiten in het budget zijn bepaald. Keuzes en dilemma s Prioriteiten stellen in medewerkertevredenheid versus financieel rendement: hogere werkdruk en lagere medewerkertevredenheid versus lagere werkdruk en hogere medewerkertevredenheid. Belangen van het bedrijf versus belangen van de werknemers. Afwegen: prioriteiten stellen in het budget. Datum: Pagina 14 van 25

15 KERNTAAK 6: Proces Voert kwaliteitszorg, arbo- en milieubeleid uit De ondernemer/bedrijfsleider voert het beleid met betrekking tot kwaliteit, arbo en milieu uit. Hij is op de hoogte van de gelden arboen milieuregels en ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd. Hij treft voorzieningen om de werkzaamheden volgens de arboregels uit te voeren. Hij houdt toezicht op (de controle van) de kwaliteit van de werkzaamheden. Hij neemt maatregelen voor een kwalitatief goede uitvoering van de werkzaamheden, bijvoorbeeld werken met kwalitatief goede materialen en middelen. De ondernemer/bedrijfsleider handelt klachten op klantvriendelijke wijze af en houdt hierbij zowel rekening met de belangen van de klant als met de belangen van het eigen bedrijf. De ondernemer/bedrijfsleider creëert kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers. Hij stelt hen op de hoogte van nieuwe richtlijnen en regels op het gebied van veiligheid, arbo en milieu. Hij wijst de medewerkers van het eigen bedrijf en andere aanwezigen op de bouwplaats op onveilige werksituaties. Hij zorgt ervoor dat de medewerkers fysiek niet te zwaar belast worden en treft hier maatregelen voor, bijvoorbeeld door voldoende hulpmiddelen te vertrekken. Hij maakt afspraken met de opdrachtgever over de afvoer van het restmateriaal. Afhankelijk van de arbeidsdeling binnen het bedrijf kan de ondernemer/bedrijfsleider deze taak delegeren naar andere medewerkers, zoals de uitvoerder. Rol/verantwoordelijkheden Indien de bedrijfsleider ook ondernemer is, is hij eindverantwoordelijk voor de naleving van kwaliteits-, arbo- en milieuregels door het personeel. Hij is eindverantwoordelijk voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden en de geleverde kwaliteit. Complexiteit De ondernemer/bedrijfsleider zorgt ervoor dat de medewerkers het belang inzien van het uitvoeren van hun werkzaamheden volgens de kwaliteits-, arbo- en milieuregels. Hij controleert of de medewerkers hun werkzaamheden volgens de regels en richtlijnen uitvoeren of ziet toe op de controle van een veilige uitvoering van de werkzaamheden en treedt indien nodig corrigerend op. Hierbij is het van belang dat hij goed op de hoogte is van de geldende regels en moet hij met behoorlijk wat overtuigingskracht het personeel het belang in laten zien van veilig werken. Hij controleert de voortgang en de kwaliteit van de projecten en schat in wanneer hij in moet grijpen. Van de ondernemer/bedrijfsleider wordt verwacht dat hij klachten en problemen op klantvriendelijke wijze afhandelt. Hij bedenkt oplossingen en doet verbetervoorstellen om klachten en problemen in de toekomst te voorkomen. Betrokkenen Collega s/werknemers: zoals uitvoerder, tegelzetter, administratief personeel Opdrachtgever, bewoner (Eventueel mededirecteur) Medewerkers van andere disciplines (Hulp)middelen Arbo-regels, bijvoorbeeld A-bladen Milieurichtlijnen Richtlijnen tegelzetten Datum: Pagina 15 van 25

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Ondernemer horeca. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013

Beroepscompetentieprofiel. Ondernemer horeca. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 Beroepsprofiel Ondernemer horeca Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 BCP Ondernemer horeca Pagina 1/23 Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten...

Nadere informatie

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Medewerker reserveringen

Medewerker reserveringen Beroepsprofiel Medewerker reserveringen Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 18 september 2013 BCP Medewerker reserveringen Pagina 1/16 Inhoudsopgave Colofon...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 profiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Persoonsbeveiliger (V 008) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 profiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 Print: 07-januari-2004 Pagina 1 van 28 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Commercieel medewerker bank- en

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 23 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Marketing medewerker (CA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement en Contactcenterbranche Cohort:

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch medewerker

Nadere informatie

MANAGER. Beroepsprofiel

MANAGER. Beroepsprofiel Colofon Landelijk Opleidingsprofiel Sportmanager Gemeenschappelijke opleidingskwalificaties sportmanager van de 6 HBO-instituten voor de opleiding tot sportmanager in Nederland. Redactie Alijd Vervoorn,

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Landelijke kwalificaties mbo

Landelijke kwalificaties mbo Landelijke kwalificaties mbo Sector: Horeca/Bakkerij Branche: Horeca/Bakkerij Beroepengroep: Ondernemer horeca/bakkerij Versie 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche

Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche (geactualiseerde versie 7 oktober 2014) Vastgesteld door: bestuur Georganiseerd Overleg Recreatie d.d. 07 oktober 2014 Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE Uitvoerder onderzoek De Leeuw Consult B.V. Opdrachtgever Stichting Fonds Architectenbureaus November 2009 Postbus 19606, 1000 GP Amsterdam

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer: 90500 Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011.

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Beroepengroep: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Versie 2009-2010 Commercieel medewerker

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Inhoud Inleiding 1 Commercieel functieoverzicht 2 Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Binnendienst niveau 3 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Contactcenter medewerker

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie