Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling"

Transcriptie

1 Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider: Noteer A/B/C; deze score geldt voor het per periode passende niveau. Voor een toelichting op A, B of C is er de Verantwoording. A. B. C. Kerntaak 1: Installeert technische installaties Oordelen over ontwikkeling Periode 1 Periode 2 Periode 3 Werkprocessen + Beoordelingscriteria 1.1. Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden Heeft alle onderdelen bij zich als hij naar een karwei gaat. Onderzoekt vooraf de werplek op onveilige situaties en zaken die het efficiënt uitvoeren van de werkzaamheden bemoeilijken. Bekijkt zijn opdracht en overlegt bij onduidelijkheden met zijn leidinggevende over de inhoud en de uitvoering van de werkzaamheden. Probeert problemen te voorkomen en werkt efficiënt Demonteren van componenten, kabels/leidingen of isolatiemateriaal en afwerkmateriaal Hanteert de juiste volgorde en werkwijze voor het buiten bedrijf stellen en demonteren van onderdelen en installatiemateriaal zodat de installatie goed kan worden uitgevoerd Bepalen positie van componenten en route van kabels/leidingen Positioneert op een nette, logische en bereikbare plaats verbindingspunten zodat gebruik, bediening en onderhoud mogelijk zijn. Werkt volgens tekening, en de geldende normen en kwaliteitseisen voor het bepalen van de positie van de componenten en de bedrading en bekabeling. Geeft aanpassingen in tekeningen door aan de leidinggevende of ontwerpafdeling zodat revisietekeningen kunnen worden gemaakt Aanleggen kabels/leidingen Werkt volgens de bedrijfsvoorschriften en de geldende normen, voorschriften en kwaliteitseisen. Maakt efficiënt gebruik van materialen en gereedschap. Voert zijn werk veilig uit en gebruikt de benodigde beschermingmiddelen. ZH & GO EMWI 3 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 1 VAN 7

2 Kerntaak 1: Installeert technische installaties Oordelen over ontwikkeling Periode 1 Periode 2 Periode 3 Werkprocessen + Beoordelingscriteria Werkt op een collegiale en efficiënte manier samen met zijn collega's. Overlegt bij onduidelijkheden en informeert collega's over de werkzaamheden Plaatsen en monteren componenten/isolatiematerialen Plaatst en monteert op een veilige manier en binnen de gestelde tijd de onderdelen volgens de geldende normen, voorschriften en montage-eisen. Maakt efficiënt gebruik van materialen en gereedschap. Voert zijn werk veilig uit en gebruikt de benodigde beschermingmiddelen. Werkt vlot en zorgvuldig bij het plaatsen van alle werktuigkundige onderdelen Beproeven van installatie Maakt vakkundig, efficiënt en veilig gebruik van de materialen en gereedschap voor het testen van de installatie. Test de installatie op juiste wijze volgens geldende normen en voorschriften en kan vaststellen of alles veilig en betrouwbaar blijft functioneren Instellen van componenten en installatie Stelt de installatie zorgvuldig in, let op tekortkomingen en zorgt voor een goede werking. Stelt de onderdelen in volgens geldende normen. Kiest de juiste oplossingen bij problemen en zorgt voor een goede werking Begeleiden installatiewerkzaamheden Ondersteunt monteurs bij problemen, werkwijze en bevordert hun zelfstandigheid. Verdeelt de werkzaamheden rekening houdend met de mogelijkheden van de monteurs en de planning. Bewaakt de voortgang, de planning en de efficiënte uitvoering van het werk. Overlegt met klant, onderaannemers en leveranciers en zorgt voor een juiste afstemming en planning van de werkzaamheden Afronden isolatie-/installatiewerkzaamheden Vult de benodigde formulieren goed in. Rapporteert klachten, incidenten en verbetervoorstellen. Zorgt dat de gegevens doelmatig verwerkt kunnen worden en informeert zijn collega's. Zorgt voor het juist afvoeren van materialen en gereedschap en levert de werkplek schoon op. Informeert de klant over de bediening van de installatie zodat de klant tevreden is en voorkomt daardoor klachten. ZH & GO EMWI 3 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 2 VAN 7

3 Paraaf / datum Paraaf / datum Paraaf / datum Beoordelaar bedrijf Beoordelaar Vormgeving: Batouwe opleidingen Arnhem Toelichting: ZH & GO EMWI 3 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 3 VAN 7

4 Verantwoording Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo Kerntaak 1: Installeert technische installaties 1.1. Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden Verzamelt nog niet altijd alle relevante informatie en de juiste en voldoende materialen, gereedschappen en materieel. Controleert niet of de werkomgeving veilig is. Voert niet altijd zelfstandig de werkopdracht uit. Vraagt bij onduidelijkheid niet altijd om aanvullende informatie. Stemt aanpak van werken niet altijd af met de leidinggevende, zodat problemen niet altijd kunnen worden voorkomen. Hierdoor worden werkzaamheden niet altijd efficiënt uitgevoerd. Verzamelt alle relevante informatie en de juiste en voldoende materialen, gereedschappen en materieel. Controleert niet altijd of de werkomgeving veilig is, zodat hij het werk veilig en efficiënt kan uitvoeren. Voert zelfstandig de werkopdracht uit. Vraagt bij onduidelijkheid om aanvullende informatie. Stemt aanpak van werken af met de leidinggevende, zodat problemen worden voorkomen en werkzaamheden efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Verzamelt alle relevante informatie en de juiste en voldoende materialen, gereedschappen en materieel. Controleert of de werkomgeving veilig is, zodat hij het werk veilig en efficiënt kan uitvoeren. Voert zelfstandig de werkopdracht uit. Stemt de aanpak af met de leidinggevende en andere betrokkenen, zodat problemen worden voorkomen en werkzaamheden efficiënt kunnen worden uitgevoerd Demonteren van componenten, kabels/leidingen of isolatiemateriaal en afwerkmateriaal Is zodanig onzorgvuldig in het buiten bedrijf stellen van installaties, dat er risico s ontstaan voor de gezondheid. Veroorzaakt beschadigingen bij het demonteren waardoor niet direct met de werkopdracht kan worden begonnen. Is onzorgvuldig in het buiten bedrijf stellen van installaties waardoor er risico s kunnen ontstaan voor de gezondheid. Veroorzaakt af en toe een beschadiging bij het demonteren, waardoor niet direct met de werkopdracht kan worden begonnen. Hij controleert meestal toestellen (onderdelen) en appendages op slijtage of reinigt deze volgens instructies van de fabrikant, zodat deze weer naar behoren functioneren. Stelt de installatie zodanig buiten bedrijf, dat er geen risico ontstaat voor de gezondheid. Demonteert zonder installaties te beschadigen, zodat de installatie volgens werkopdracht kan worden uitgebreid of aangepast. Hij controleert toestellen (onderdelen) en appendages op slijtage of reinigt deze volgens instructies van de fabrikant, zodat deze weer naar behoren functioneren Bepalen positie van componenten en route van kabels/leidingen Huishoudelijke en sanitaire toestellen en appendages zijn niet op esthetisch verantwoorde wijze, logisch en bereikbaar geplaatst. Bediening, gebruik en onderhoud zijn daardoor niet gemakkelijk. Huishoudelijke en sanitaire toestellen en appendages zijn niet altijd op esthetisch verantwoorde wijze, logisch en bereikbaar geplaatst. Hierdoor passen de toestellen niet altijd binnen de bestaande situatie en zijn deze niet altijd adequaat te bedienen, te gebruiken en te onderhouden. Positioneert huishoudelijke en sanitaire toestellen en appendages op esthetisch verantwoorde, logische en bereikbare plaatsen, zodat de toestellen passen in de situatie en adequaat te bedienen, te gebruiken en te onderhouden zijn. ZH & GO EMWI 3 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 4 VAN 7

5 Interpreteert tekeningen niet op de juiste manier, waardoor de positie van toestellen en appendages niet juist wordt vastgesteld. Hij kan onvoldoende volgens deze tekeningen de route van installatieleidingen bepalen. Hij voldoet niet aan de gestelde kwaliteitseisen. Geeft geen aanpassingen in tekeningen door. Interpreteert tekeningen niet altijd op de juiste manier, waardoor de positie van toestellen en appendages niet altijd juist wordt vastgesteld. Hij bepaalt volgens deze tekeningen de route van installatieleidingen. Hij voldoet niet altijd aan de gestelde kwaliteitseisen. Geeft niet altijd de juiste gegevens voor tekeningrevisie door. Interpreteert tekeningen en stelt vervolgens de positie van huishoudelijke en sanitaire toestellen en appendages vast. Hij bepaalt volgens deze tekeningen de route van installatieleidingen. Hij houdt rekening met de geldende normen en voldoet hiermee aan de gestelde kwaliteitseisen. Geeft altijd de juiste gegevens voor tekeningrevisie door Aanleggen kabels/leidingen Legt leidingen voor gas, water, cv, ventilatie, riolering en rookgasafvoer aan die niet volgens tekeningen, geldende normen, arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften zijn. Hij werkt niet binnen de afgesproken tijd, zodat wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen. Gebruikt niet efficiënt en draagt niet goed zorg voor de materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij verspilt materiaal en zorgt er niet voor dat middelen de verwachte levensduur meegaan. Hij werkt meestal veilig. Vraagt bij onduidelijkheid geen uitleg of aanvullende informatie aan een collega of leidinggevende. Informeert niet zijn collega en stemt de werkzaamheden niet met hem af. De installatieleidingen worden daardoor niet efficiënt en effectief aangelegd. Legt leidingen voor gas, water, cv, ventilatie, riolering en rookgasafvoer aan die niet altijd volgens tekeningen, geldende normen, arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften zijn. Hij werkt niet altijd binnen de afgesproken tijd zodat wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen. Gebruikt niet altijd efficiënt en draagt niet altijd goed zorg voor de materialen, gereedschappen, materieel en Hij verspilt soms materiaal en zorgt er niet altijd voor dat middelen de verwachte levensduur meegaan. Hij werkt meestal veilig. Vraagt bij onduidelijkheid niet altijd uitleg of aanvullende informatie aan een collega of leidinggevende. Informeert niet altijd zijn collega, waardoor werkzaamheden niet altijd adequaat met hem zijn afgestemd. De installatieleidingen worden daardoor inefficiënt en niet altijd effectief aangelegd. Legt leidingen voor gas, water, cv, ventilatie, riolering en rookgasafvoer aan volgens tekeningen, geldende normen, arbo-, veiligheids-, milieuen bedrijfsvoorschriften. Hij werkt binnen de afgesproken tijd, zodat wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen. Gebruikt efficiënt en draagt goed zorg voor de materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij verspilt zo min mogelijk materiaal en zorgt ervoor dat middelen de verwachte levensduur meegaan. Hij werkt veilig. Vraagt bij onduidelijkheid uitleg of aanvullende informatie aan een collega of leidinggevende. Informeert zijn collega en stemt de werkzaamheden adequaat met hem af. De installatieleidingen worden daardoor efficiënt en effectief aangelegd Plaatsen en monteren componenten/isolatiematerialen sanitaire toestellen en appendages. Hij doet dit onzorgvuldig, waardoor de installatie niet binnen de afgesproken tijd en zonder gebreken wordt gemonteerd. Gebruikt niet efficiënt en draagt niet goed zorg voor de materialen, gereedschappen, Hij let er niet op dat er zo min mogelijk materiaal wordt verspild en dat middelen gedurende de verwachte werk wordt niet veilig uitgevoerd. sanitaire toestellen en appendages. Hij doet dit niet altijd vlot en zorgvuldig waardoor de installatie niet altijd binnen de afgesproken tijd en zonder gebreken wordt gemonteerd. Gebruikt niet altijd efficiënt en draagt niet altijd goed zorg voor de materialen, gereedschappen, materieel en de benodigde Hij zorgt er niet altijd voor dat er zo min mogelijk materiaal wordt verspild en dat middelen gedurende de verwachte levensduur te gebruiken zijn. Het werk wordt niet altijd veilig uitgevoerd. sanitaire toestellen en appendages. Hij doet dit vlot en zorgvuldig, waardoor de installatie binnen de afgesproken tijd en zonder gebreken wordt gemonteerd. Gebruikt efficiënt en draagt goed zorg voor de materialen, gereedschappen, Hij zorgt ervoor dat er zo min mogelijk materiaal wordt verspild en dat middelen gedurende de verwachte werk wordt veilig uitgevoerd. ZH & GO EMWI 3 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 5 VAN 7

6 sanitaire toestellen en appendages zonder rekening te houden met tekeningen, installatievoorschriften, geldende normen, arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften. Hij voldoet hiermee niet aan de gestelde eisen. sanitaire toestellen en appendages niet altijd volgens tekeningen, installatievoorschriften, geldende normen, arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften. Hij voldoet hiermee niet altijd aan de gestelde eisen. sanitaire toestellen en appendages volgens tekeningen, installatievoorschriften, geldende normen, arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften. Hij voldoet hiermee aan de gestelde eisen Beproeven van installatie Gebruikt niet efficiënt en draagt niet goed zorg voor de materialen, gereedschappen, Hij let er niet op dat er zo min mogelijk materiaal wordt verspild en dat middelen gedurende de verwachte werk wordt niet veilig uitgevoerd. Beproeft meestal niet de huishoudelijke en sanitaire installaties volgens de geldende normen, arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften. Hij stelt niet vast of een installatie veilig en betrouwbaar kan functioneren. Gebruikt niet altijd efficiënt en draagt niet altijd goed zorg voor de materialen, gereedschappen, materieel en de benodigde Hij zorgt er niet altijd voor dat er zo min mogelijk materiaal wordt verspild en dat middelen gedurende de verwachte levensduur te gebruiken zijn. Het werk wordt niet altijd veilig uitgevoerd. Beproeft niet altijd huishoudelijke en sanitaire installaties volgens de geldende normen, arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften. Hij stelt niet altijd vast of een installatie veilig en betrouwbaar kan functioneren. Gebruikt efficiënt en draagt goed zorg voor de materialen, gereedschappen, Hij zorgt ervoor dat er zo min mogelijk materiaal wordt verspild en dat middelen gedurende de verwachte werk wordt veilig uitgevoerd. Beproeft huishoudelijke en sanitaire installaties volgens de geldende normen, arbo-, veiligheids-, milieuen bedrijfsvoorschriften. Hij stelt zo vast of een installatie veilig en betrouwbaar kan functioneren Instellen van componenten en installatie Stelt huishoudelijke en sanitaire installaties niet zorgvuldig in. Tekortkomingen worden daardoor over het hoofd gezien en het is daardoor ook niet zeker dat de installatie volgens specificaties functioneert. Stelt toestellen en appendages niet in volgens specificaties. Doet geen waarnemingen en komt niet met haalbare oplossingen bij problemen. Zorgt er daardoor niet voor dat de installatie veilig en betrouwbaar functioneert. Stelt niet altijd huishoudelijke en sanitaire installaties zorgvuldig in. Hierdoor kan het voorkomen dat tekortkomingen over het hoofd worden gezien en de installatie niet altijd volgens specificaties functioneert. Stelt toestellen en appendages niet altijd in volgens specificaties. Doet waarnemingen, maar komt niet altijd met haalbare oplossingen bij problemen. Daardoor is niet zeker of de installatie veilig en betrouwbaar functioneert. Stelt huishoudelijke en sanitaire installaties zorgvuldig in. Hij voorkomt hiermee dat tekortkomingen over het hoofd worden gezien en zorgt ervoor dat de installatie volgens specificaties functioneert. Stelt toestellen en appendages in volgens specificaties. Doet waarnemingen en komt met haalbare oplossingen bij problemen. Zorgt er daardoor voor dat de installatie veilig en betrouwbaar functioneert Begeleiden installatiewerkzaamheden Adviseert geen monteurs. Beantwoordt nog geen vragen van monteurs. Is nog niet bezig met het begeleiden van monteurs. Adviseert monteurs niet altijd adequaat. Beantwoordt niet altijd hun vragen en geeft niet altijd constructieve feedback, waardoor monteurs de werkzaamheden niet altijd volgens de gestelde eisen uitvoeren en groeien in hun zelfstandigheid. Adviseert monteurs adequaat. Beantwoordt hun vragen en geeft constructieve feedback, waardoor monteurs de werkzaamheden volgens de gestelde eisen uitvoeren en groeien in hun zelfstandigheid. ZH & GO EMWI 3 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 6 VAN 7

7 Verdeelt nog niet de werkzaamheden onder de monteurs. Hij bewaakt nog niet de voortgang van de werkzaamheden. Overlegt nog niet met klant en onderaannemers/ leveranciers over de uitvoering van de verschillende werkzaamheden. Verdeelt de werkzaamheden, maar houdt niet altijd rekening met de capaciteiten van de monteurs, de vastgestelde planning en mogelijke knelpunten. Hij bewaakt daardoor onvoldoende de voortgang van de werkzaamheden, zodat de vastgestelde planning niet altijd kan worden gehaald. Overlegt niet altijd met klant en onderaannemers/ leveranciers over de uitvoering van de verschillende werkzaamheden. Hij zorgt er daardoor nog niet voor dat de werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd en volgens planning worden uitgevoerd. Verdeelt de werkzaamheden, houdt rekening met de capaciteiten van de monteurs, de vastgestelde planning en mogelijke knelpunten. Hij bewaakt de voortgang van de werkzaamheden zodat de vastgestelde planning kan worden gehaald en de werkzaamheden efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Overlegt met klant en onderaannemers/ leveranciers over de uitvoering van de verschillende werkzaamheden. Hij zorgt er daardoor voor dat de werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd en volgens planning worden uitgevoerd Afronden isolatie-/installatiewerkzaamheden Vult nog geen formulieren en werkbonnen in. Hij rapporteert nog geen klachten, incidenten en verbetervoorstellen. Vergeet afvalmaterialen (gescheiden), overgebleven materialen, gereedschappen en materieel af te voeren, zodat de werkplek niet schoon wordt opgeleverd. Informeert de klant niet met betrekking tot bediening en gebruik van de installatie afdoende de vragen van de klant en vraagt niet of de klant tevreden is over de werkzaamheden. Hierdoor kunnen klachten ontstaan. Vult nog niet altijd alle vereiste formulieren en werkbonnen in. Hij rapporteert klachten, incidenten en verbetervoorstellen nog niet in juiste, korte en heldere bewoordingen, zodat de gegevens doelmatig kunnen worden verwerkt. Collega s worden daardoor nog niet goed geïnformeerd. Is niet altijd even zorgvuldig in het afvoeren van afvalmaterialen (gescheiden), overgebleven materialen, gereedschappen en materieel af, zodat de werkplek schoon wordt opgeleverd. Informeert de klant niet altijd juist met betrekking tot bediening en gebruik van de installatie. Beantwoordt de vragen van de klant niet altijd op correcte wijze en vraagt niet altijd of de klant tevreden is over de werkzaamheden. Hierdoor zorgt hij er niet voor dat klachten worden voorkomen. Vult alle vereiste formulieren en werkbonnen in. Hij rapporteert klachten, incidenten en verbetervoorstellen in juiste, korte en heldere bewoordingen, zodat de gegevens doelmatig kunnen worden verwerkt en collega s goed worden geïnformeerd. Voert afvalmaterialen (gescheiden), overgebleven materialen, gereedschappen en materieel af, zodat de werkplek schoon wordt opgeleverd. Informeert de klant met betrekking tot bediening en gebruik van de installatie. Beantwoordt de vragen van de klant op correcte wijze en vraagt of de klant tevreden is over de werkzaamheden. Hierdoor zorgt hij ervoor dat klachten zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling met Verantwoording is tot stand gekomen met inbreng van de s in, ruim vijftig bedrijven, InstallatieWerk, OTIB/RBPI, Kenteq, Uneto-VNI en Batouwe Arnhem. ZH & GO EMWI 3 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 7 VAN 7

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, crebo 94272 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo 25331- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel erste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo 25332- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning Kerntaak B1- Installeert werktuigkundige installaties De eerste monteur woning monteur werkt

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Servicetechnicus Elektrotechniek niveau 4, crebo 94331 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De eerste monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf

Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf euzedeel MBO 0665: Basisvaardigheden voor het aanleggen van elektrotechnische installaties voor niveau 2/3 Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2 Naam deelnemer Naam leerbedrijf BGO Midden Nederland BPV

Nadere informatie

Werktuigkundige installaties (montage)

Werktuigkundige installaties (montage) Profiel van kwalificatiedossier: Werktuigkundige installaties (montage) Crebonr. 23133» Eerste monteur woning (Crebonr. 25349) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Techniek en procesindustrie (Crebonr.

Nadere informatie

Werktuigkundige installaties (montage)

Werktuigkundige installaties (montage) Profiel van kwalificatiedossier: Werktuigkundige installaties (montage) Crebonr. 23133» Monteur werktuigkundige installaties (Crebonr. 25350) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Techniek en procesindustrie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De technicus ontvangt, verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De monteur data/elektra volgt instructies van

Nadere informatie

Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Monteur elektrotechnische installaties

Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Monteur elektrotechnische installaties BGO Midden Nederland Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Monteur elektrotechnische installaties Kerntaak B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties De monteur elektrotechnische

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De servicemonteur verbruikersaansluitingen ontvangt,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen

Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur tester mechatronica verzamelt en leest relevante informatie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden

Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden Werkproces 1.1: Vaststellen/opnemen werkzaamheden De bouwkundig onderhoudsmedewerker vormt zich aan de hand van de opdracht of klantwens een beeld en/of

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur elektrotechnische systemen, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur elektrotechnische systemen, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

Opleiding: Eerste Monteur Utiliteit niveau 3, crebo 25348

Opleiding: Eerste Monteur Utiliteit niveau 3, crebo 25348 Masterplan MEI Zuid-Holland 2014-2018 Metaal-, elektro-/energie- en installatietechniek Masterplan Zuid-Holland Regioprofiel Werktuigkundige Installaties Opleiding: Eerste Monteur Utiliteit niveau 3, crebo

Nadere informatie

Kerntaak 2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in transport- en distributienetten

Kerntaak 2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in transport- en distributienetten Kerntaak 2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in transport- en distributienetten Werkproces 2.1: Voorbereiden onderhoud- en storingswerkzaamheden De technicus data/elektra stelt zich op de hoogte

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De allround monteur krijgt zijn opdracht van zijn leidinggevende en verzamelt op basis

Nadere informatie

BGO Midden Nederland

BGO Midden Nederland BGO Midden Nederland Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen Kerntaak B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek

BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar Ontwerper Elektrotechniek Kerntaak B1-K1 Tekent een product of installatie De tekenaar ontwerper elektrotechniek heeft een diversiteit

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De monteur ontvangt zijn werkopdrachten van zijn direct leidinggevende. De monteur

Nadere informatie

BGO MIDDEN NEDERLAND

BGO MIDDEN NEDERLAND BGO MIDDEN NEDERLAND Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit Kerntaak B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties De

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt producten

Kerntaak 1: Vervaardigt producten Kerntaak 1: Vervaardigt producten Werkproces 1.1: Voorbereiden van werkzaamheden De ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Hij controleert de aangeleverde informatie, verzamelt, leest en interpreteert

Nadere informatie

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1 Toelichting Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan. Uw erkenningsoverzicht Informatie opgehaald op: 07-06-2016 ICT-beheerder (25189) Erkend 07-08-2001 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De reiniger in de voedselverwerkende industrie ontvangt de opdracht van zijn (operationeel) leidinggevende

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Beroepsinformatie... 3

Inhoudsopgave 1 Beroepsinformatie... 3 BPV Handboek 2016 Monteur werktuigkundige installaties Crebonummer: 25350 Naam deelnemer Naam leerbedrijf BGO Midden Nederland BPV Handboek 2016 1 / 39 Inhoudsopgave 1 Beroepsinformatie... 3 1.1 Omschrijving

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

en de veiligheidsvoorschriften.

en de veiligheidsvoorschriften. Kerntaak 1 Carrosserieën bouwen Kerntaak 2 Reparatie/onderhoud aan carrosserieën uitvoeren Werkproces: Werkprocesoverstijgend/ terugkerend Werkt volgens de reglementen en procedures van de locatie; Werkt

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Elektrotechnische systemen en installaties

Elektrotechnische systemen en installaties Kwalificatiedossier mbo Elektrotechnische systemen en installaties Kwalificaties Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De allround verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen leest

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht voor De ontvangt de opdracht om onderhoud uit te voeren aan een fiets. Deze ontvangt hij vaak direct van de klant, zonder tussenkomst

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Naam deelnemer: Inschrijfnummer: Contactpersoon ROC: BPV-bedrijf en contactpersoon: Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Crebonummer Niveau

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen

Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De allround machinebouwer ontvangt de werkopdracht en bereidt deze

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel MONTEUR AANLEG LAAG- EN MIDDENSPANNING DISTRIBUTIENETTEN EN -INSTALLATIES Mogelijke functiebenamingen

Beroepscompetentieprofiel MONTEUR AANLEG LAAG- EN MIDDENSPANNING DISTRIBUTIENETTEN EN -INSTALLATIES Mogelijke functiebenamingen profl MONTEUR AANLEG LAAG- EN MIDDENSPANNING DISTRIBUTIENETTEN EN -INSTALLATIES Mogelijke funcbenamingen Monteur aanleg projecten Beroepsbeschrijving Beroepscontext/ werkzaamheden De monteur is werkzaam

Nadere informatie

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Werkproces 1.1: Machinale werkzaamheden voorbereiden De ontvangt van zijn leidinggevende de werkopdracht met aanvullende instructies en bereidt deze in overleg met zijn

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan personenauto voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud (onder onderhoud worden overigens

Nadere informatie

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Werkproces 1.1: Analyseert het probleem De medewerker uurwerktechniek luistert goed naar de probleembeschrijving van de klant van het uurwerk en vraagt eventueel

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De eerste monteur gas/water/warmte ontvangt,

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar werktuigkundige installaties

BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar werktuigkundige installaties BGO Midden Nederland KS-dossier: Technisch Tekenen Regioprofiel: Tekenaar werktuigkundige installaties Kerntaak B1-K1 Tekent een product of installatie De tekenaar werkt volgens standaard werkwijzen. Hij

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 3

Regioprofiel Noord-Holland Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 3 Regioprofiel Noord-Holland Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 3 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de technische installatiebranche en de Metaalbranche

Nadere informatie

BPV Handboek. Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf

BPV Handboek. Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf BPV Handboek Versie1, 2014 Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties Crebonummer: 94281 Naam deelnemer Naam leerbedrijf BGO Midden Nederland BPV Handboek, versie 1, 2014 crebo 94281 1 / 32 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kerntaak 1: Betonwerk uitvoeren

Kerntaak 1: Betonwerk uitvoeren Kerntaak 1: Betonwerk uitvoeren Werkproces 1.1: Maatvoeren De betontimmerman voortgezet zet met behulp van het maatvoeringsplan de detailmaatvoering uit. Hij maakt een meetopzet zodanig dat gemaakt werk

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4

Regioprofiel Noord-Holland Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4 Regioprofiel Noord-Holland Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de technische installatiebranche en de

Nadere informatie

BPV Handboek. Eerste Monteur Werktuigkundige installaties. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf

BPV Handboek. Eerste Monteur Werktuigkundige installaties. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf BPV Handboek Versie 1, 2014 Eerste Monteur Werktuigkundige installaties Crebonummer: 94282 Naam deelnemer Naam leerbedrijf BGO Midden Nederland BPV Handboek, versie 1, 2014 crebo 94282 1 / 35 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TM Taakklasse 1 ALA1 2013-2014 Pagina 1 van 8

TM Taakklasse 1 ALA1 2013-2014 Pagina 1 van 8 Opleiding Ontwikkelaar Complexiteit Begeleiding Duur Focus op Inhoud van de ALA Monteur voor elektrotechnische ICT installaties Kerntaak : Installeert technische installaties Marian Woerde Taakklasse ALAa

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's

Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's Werkproces 2.1: Bereidt reparatieopdracht aan personenauto voor De noodzaak tot een reparatie kan bij een inspectiebeurt aan het licht komen of bij spontaan

Nadere informatie

Beroepstypering Installatiemonteur woningbouw. Algemene informatie Datum: Versie: 1

Beroepstypering Installatiemonteur woningbouw. Algemene informatie Datum: Versie: 1 Beroepstypering Installatiemonteur woningbouw Algemene informatie Datum: 22-08-2003 Versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) Legitimering

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De fijnmechanisch verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen

Nadere informatie

Techniek in het VMBO. Bedrijfssimulatie Tuinverlichting

Techniek in het VMBO. Bedrijfssimulatie Tuinverlichting Techniek in het VMBO Projectkaart Functiekaarten Opdrachtkaarten Formulieren Colofon Deze bedrijfssimulatie Elektrotechniek is ontwikkeld in een projectenprogramma in het kader van de Regeling regionale

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

BPV Handboek. Monteur werktuigkundige installaties. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf

BPV Handboek. Monteur werktuigkundige installaties. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf BPV Handboek Versie 1, 2014 Monteur werktuigkundige installaties Crebonummer: 94272 Naam deelnemer Naam leerbedrijf BGO Midden Nederland BPV Handboek, versie 1, 2014 crebo 94272 1 / 30 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid v.a

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid v.a Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid v.a. 19-11-2015 Duurzaamheid in het beroep C, crebo K0030 Naam student: Inschrijfnummer: ROC en contactpersoon ROC: / BPV-bedrijf en contactpersoon: / Keuzedeel

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De schoonmaker/medewerker vloeronderhoud ontvangt de opdracht van zijn (operationeel) leidinggevende

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Crebocode: Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL. Cohort: Sector: T&V Team: Installeren (TV)

Crebocode: Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL. Cohort: Sector: T&V Team: Installeren (TV) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Leidinggevend Monteur Werktuigkundige Installaties (LMWI) Niveau : 4 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 94292 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De eerste monteur data/elektra ontvangt, verzamelt

Nadere informatie

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Werkproces 1.1: Werkopdracht voorbereiden De ontvangt de werkopdracht en aanvullende instructies van zijn leidinggevende betreffende het leggen of onderhouden

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 94282 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL Cohort: 2015-2016

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

BAM rail Volker Rail & Traffic Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur Functieprofiel Eerste Monteur Elektrische Railinfrastructuur

BAM rail Volker Rail & Traffic Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur Functieprofiel Eerste Monteur Elektrische Railinfrastructuur Beroepstypering Eerste monteur elektrische Railinfrastructuur Datum en versie: 24 mei 2007 Ontwikkeld door: Brondocument(en): Strukton Railinfra BAM rail Volker Rail & Traffic Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Outdoor basic - aanleg

Outdoor basic - aanleg Outdoor basic - aanleg Kerntaken Werkprocessen 1 Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden Voert grond verzet uit Legt rioleringssystemen/drainage

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Kerntaak 1: Uitzetten en maatvoeren

Kerntaak 1: Uitzetten en maatvoeren Kerntaak 1: Uitzetten en maatvoeren Werkproces 1.3: Maatvoert en zet uit De timmerman zet een volgens instructie van z'n leidinggevende een rechthoekig, klein bouwwerk uit en plaatst daarvoor een bouwraam/bouwjuk.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Werkproces 1.1: Werkopdracht voorbereiden De Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer ontvangt van zijn leidinggevende de werkopdracht met aanvullende instructies en bereidt

Nadere informatie

Werkzaamheden op locatie voorbereiden

Werkzaamheden op locatie voorbereiden praktijkobservatie Werkzaamheden op locatie voorbereiden Toetscode: SD 3.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Elektrotechnische installaties

Elektrotechnische installaties Profiel van kwalificatiedossier: Elektrotechnische installaties Crebonr. 23127» Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit (Crebonr. 25332) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Elektrotechnische installaties

Elektrotechnische installaties Profiel van kwalificatiedossier: Elektrotechnische installaties Crebonr. 23127» Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen (Crebonr. 25331) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt producten

Kerntaak 1: Vervaardigt producten Kerntaak 1: Vervaardigt producten Werkproces 1.1: Voorbereiden van werkzaamheden De ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Hij controleert de aangeleverde informatie, verzamelt, leest en interpreteert

Nadere informatie

Welkom. Herziening kwalificatiedossiers. 16 september Gertjan van Herwijnen Team kwalificatiestructuur, Kenteq

Welkom. Herziening kwalificatiedossiers. 16 september Gertjan van Herwijnen Team kwalificatiestructuur, Kenteq Welkom Herziening kwalificatiedossiers 16 september 2014 Gertjan van Herwijnen Team kwalificatiestructuur, Kenteq Programma 1. Waarom een nieuwe kwalificatiestructuur 2. Hoe komt de nieuwe structuur tot

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op Praktijkexamen Logistiek medewerker Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Werkproces 1.1: Bereidt het laden, lossen en transporteren van goederen voor De medewerker havenoperaties neemt voor aanvang van zijn werkzaamheden

Nadere informatie