Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling"

Transcriptie

1 Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Masterplan Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, crebo Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider: Noteer A/B/C; deze score geldt voor het per periode passende niveau. Voor een toelichting op A, B of C is er de Verantwoording. A. B. C. Oordelen over ontwikkeling Periode 1 Periode 2 Periode 3 Werkprocessen + Beoordelingscriteria 1.1. Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden Bekijkt zijn opdracht en overlegt bij onduidelijkheden met zijn leidinggevende over de inhoud en de uitvoering van de werkzaamheden. Heeft alle onderdelen bij zich als hij naar een karwei gaat, onderzoekt vooraf de werplek op onveilige situaties en zaken die het efficiënt uitvoeren van de werkzaamheden bemoeilijken Demonteren van componenten, kabels/leidingen of isolatiemateriaal en afwerkmateriaal Hanteert de juiste volgorde en werkwijze voor het buiten bedrijf stellen en demonteren van onderdelen en installatiemateriaal Aanleggen kabels/leidingen Werkt volgens tekening, de instructies van de leidinggevende en de geldende normen, voorschriften en Maakt efficiënt gebruik van materialen en gereedschap. Voert zijn werk veilig uit en gebruikt de benodigde beschermingsmiddelen. Werkt op een collegiale en efficiënte manier samen met zijn collega's en overlegt bij onduidelijkheden. Monteert adequaat doorvoeringen, leidingen en aansluitingen volgens 1.7. Plaatsen en monteren componenten/isolatiematerialen Plaatst en monteert op een veilige manier de onderdelen volgens de geldende normen, voorschriften en montage-eisen. ZH & GO MWI 2 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 1 VAN 5

2 Oordelen over ontwikkeling Periode 1 Periode 2 Periode 3 Werkprocessen + Beoordelingscriteria Maakt efficiënt gebruik van materialen en gereedschap. Voert zijn werk veilig uit en gebruikt de benodigde beschermingmiddelen. Werkt op juiste wijze volgens de tekeningen en de gestelde eisen bij het plaatsen van alle werktuigkundige onderdelen Beproeven van installatie Test de installatie op juiste wijze volgens geldende normen en voorschriften na instructie van leidinggevende Afronden isolatie-/installatiewerkzaamheden Vult de benodigde formulieren en rapporten netjes en duidelijk in zodat ook voor andere collega's de informatie helder is. Zorgt voor het juist afvoeren van materialen en gereedschap en levert de werkplek schoon op. Beoordelaar bedrijf Beoordelaar Vormgeving: Batouwe opleidingen Arnhem Toelichting: ZH & GO MWI 2 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 2 VAN 5

3 Verantwoording Masterplan Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, crebo Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden Werkt alleen op zichzelf. Zoekt niet op eigen initiatief collega s/ chefs op om werk af te stemmen of ideeën uit te wisselen. Staat niet open voor ideeën van anderen. Collega s klagen over gebrek aan samenwerking. Begint met installatiewerkzaamheden zonder zich voor te bereiden. Slaat controle op veilige werkomgeving over. Bespreekt de werkopdracht, maar vraagt bij onduidelijkheid niet altijd uitleg of aanvullende informatie. Stemt aanpak van werken niet altijd af met de leidinggevende, zodat problemen worden voorkomen en werkzaamheden efficiënt kunnen Verzamelt niet altijd van tevoren de benodigde informatie en de juiste en voldoende materialen, gereedschappen en materieel. Controleert niet altijd van tevoren of de werkomgeving veilig is, zodat hij het werk veilig en efficiënt kan uitvoeren. Bespreekt de werkopdracht, vraagt bij onduidelijkheid uitleg of aanvullende informatie. Stemt aanpak van werken af met de leidinggevende, zodat problemen worden voorkomen en werkzaamheden efficiënt kunnen Verzamelt alle benodigde informatie en de juiste en voldoende materialen, gereedschappen en materieel. Controleert of de werkomgeving veilig is, zodat hij het werk veilig en efficiënt kan uitvoeren Demonteren van componenten, kabels/leidingen of isolatiemateriaal en afwerkmateriaal Is zodanig onzorgvuldig in het buiten bedrijf stellen van installaties, dat er risico s ontstaan voor de gezondheid. Veroorzaakt beschadigingen bij het demonteren waardoor niet direct met de werkopdracht kan worden begonnen. Is onzorgvuldig in het buiten bedrijf stellen van installaties waardoor er risico s kunnen ontstaan voor de gezondheid. Veroorzaakt af en toe een beschadiging bij het demonteren, waardoor niet direct met de werkopdracht kan worden begonnen. Hij controleert meestal toestellen (onderdelen) en appendages op slijtage of reinigt deze volgens instructies van de fabrikant, zodat deze weer naar behoren functioneren. Stelt de installatie zodanig buiten bedrijf dat er geen risico ontstaat voor de gezondheid. Demonteert zonder installaties te beschadigen, zodat de installatie volgens werkopdracht kan worden uitgebreid of aangepast. Hij controleert toestellen (onderdelen) en appendages op slijtage of reinigt deze volgens instructies van de fabrikant, zodat deze weer naar behoren functioneren Aanleggen kabels/leidingen maar houdt geen rekening met de geldende normen en de gegeven worden niet gevolgd. Hij voldoet niet aan de gestelde maar houdt niet altijd rekening met de geldende normen en de gegeven worden niet altijd gevolgd. Hij voldoet niet altijd aan de gestelde cv, ventilatie, riolering en rookgasafvoer volgens de geldende normen, gegeven instructies van leidinggevende en arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften. Hij voldoet aan de gestelde ZH & GO MWI 2 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 3 VAN 5

4 Verwaarloost materialen, gereedschappen, Houdt geen rekening met de verwachte levensduur van middelen. Brengt veilig werken in gevaar. Werkt alleen op zichzelf. Zoekt niet op eigen initiatief collega s/ chefs op om werk af te stemmen of ideeën uit te wisselen. Staat niet open voor ideeën van anderen. Collega s klagen over gebrek aan samenwerking. Monteert nog geen doorvoeringen, leidingen en aansluitingen volgens Gaat slordig om met materialen, gereedschappen, beschermingsmiddelen die nodig zijn om installatieleidingen aan te leggen. Houdt onvoldoende rekening met de verwachte levensduur van middelen. Zorgt ervoor dat het werk veilig kan Vraagt bij onduidelijkheden niet altijd uitleg of aanvullende informatie aan collega of leidinggevende. Door niet bijtijds vragen te stellen, worden de leidingen minder efficiënt en effectief aangelegd. Monteert nog niet alle doorvoeringen, leidingen en aansluitingen volgens Zorgt goed voor materialen, gereedschappen, Zorgt ervoor dat er zo min mogelijk materiaal wordt verspild, middelen kunnen worden gebruikt gedurende de verwachte levensduur en dat het werk veilig kan Vraagt bij onduidelijkheid uitleg of aanvullende informatie aan een collega of leidinggevende. Werkt zodanig samen met een collega monteur, dat de leidingen efficiënt en effectief worden aangelegd. Monteert doorvoeringen, leidingen en aansluitingen volgens 1.7. Plaatsen en monteren componenten/isolatiematerialen maar houdt geen rekening met de geldende normen en de gegeven worden niet gevolgd. Hij voldoet niet aan de gestelde De veiligheidseisen worden niet geborgd. Verwaarloost materialen, gereedschappen, Houdt geen rekening met de verwachte levensduur van middelen. Brengt veilig werken in gevaar. Wordt begeleid bij het interpreteren van tekeningen en plaatst en monteert onder begeleiding huishoudelijke en sanitaire toestellen en appendages na controle aan de gestelde eisen. maar houdt niet altijd rekening met de geldende normen en de gegeven worden niet altijd gevolgd. Hij voldoet niet altijd aan de gestelde De werkzaamheden worden veilig uitgevoerd. Gaat slordig om met materialen, gereedschappen, beschermingsmiddelen die nodig zijn om installatieleidingen aan te leggen. Houdt onvoldoende rekening met de verwachte levensduur van middelen. Zorgt ervoor dat het werk veilig kan Heeft hulp nodig bij het interpreteren van tekeningen en plaatst en monteert vervolgens huishoudelijke en sanitaire toestellen en appendages na controle aan de gestelde eisen. cv, ventilatie, riolering en rookgasafvoer volgens de geldende normen, gegeven instructies van leidinggevende en arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften. Hij voldoet aan de gestelde montageeisen. De werkzaamheden worden veilig uitgevoerd. Zorgt goed voor materialen, gereedschappen, Zorgt ervoor dat er zo min mogelijk materiaal wordt verspild, middelen kunnen worden gebruikt gedurende de verwachte levensduur en dat het werk veilig kan Interpreteert tekeningen en plaatst en monteert vervolgens huishoudelijke en sanitaire toestellen en appendages aan de gestelde eisen. ZH & GO MWI 2 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 4 VAN 5

5 1.9. Beproeven van installatie Slaat na het installeren van huishoudelijke en sanitaire installaties, het beproeven over. Houdt geen rekening met arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften. Beproeft niet altijd huishoudelijke en sanitaire installaties volgens geldende normen en gegeven instructies van leidinggevende. Houdt niet altijd rekening met arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften, zodat hij kan vaststellen of deze veilig en betrouwbaar zullen functioneren. Beproeft huishoudelijke en sanitaire installaties volgens geldende normen en gegeven Houdt rekening met arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften, zodat hij kan vaststellen of deze veilig en betrouwbaar zullen functioneren Afronden isolatie-/installatiewerkzaamheden Vult geen formulieren en werkbonnen volgens de bedrijfsvoorschriften in. Vergeet afvalmaterialen (gescheiden), overgebleven materialen, gereedschappen en materieel af te voeren, zodat de werkplek niet schoon en opgeruimd wordt opgeleverd. Vult niet altijd alle vereiste formulieren en werkbonnen volgens de bedrijfsvoorschriften in. De gegevens kunnen daardoor niet doelmatig worden verwerkt. Is niet altijd even zorgvuldig in het (gescheiden) afvoeren van afvalmaterialen, overgebleven materialen, gereedschappen en materieel, zodat de werkplek schoon wordt opgeleverd. Vult alle vereiste formulieren en werkbonnen volgens de bedrijfsvoorschriften in, zodat gegevens doelmatig kunnen worden verwerkt. Voert afvalmaterialen (gescheiden), overgebleven materialen, gereedschappen en materieel af, zodat de werkplek schoon wordt opgeleverd. Dit Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling met Verantwoording is tot stand gekomen met inbreng van de s in, ruim vijftig bedrijven, InstallatieWerk, OTIB/RBPI, Kenteq, Uneto-VNI en Batouwe Arnhem. ZH & GO MWI 2 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 5 VAN 5

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Elektrotechnische Installaties niveau 2, crebo 94271 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Leidinggevend Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 4, crebo 94292 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties niveau 4, crebo 94291 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur elektrotechnische installaties, crebo 25333

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur elektrotechnische installaties, crebo 25333 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur elektrotechnische installaties, crebo 25333

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur elektrotechnische installaties, crebo 25333 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het Begeleider van de Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in staat na instructie

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit, crebo 25332

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit, crebo 25332 Naam : Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in staat

Nadere informatie

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur werktuigkundige installaties niveau 2, crebo 25350

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur werktuigkundige installaties niveau 2, crebo 25350 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het Begeleider van de Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in staat na instructie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur dak ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Als hem iets niet duidelijk

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, crebo 25263

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, crebo 25263 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, Niveau 4, crebo 25263

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, Niveau 4, crebo 25263 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A, B, C deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur woning niveau 3, crebo 25349

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur woning niveau 3, crebo 25349 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het Begeleider van Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B De student is in staat na instructie en

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo 25331- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen, niveau 4, crebo 25262

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen, niveau 4, crebo 25262 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A, B, C deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning Kerntaak B1- Installeert werktuigkundige installaties De eerste monteur woning monteur werkt

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel erste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo 25332- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van

Nadere informatie

Keuzedeel MBO. K0667: Basisvaardigheden voor het aanleggen van werktuigkundige installaties voor niveau 2/3. Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2

Keuzedeel MBO. K0667: Basisvaardigheden voor het aanleggen van werktuigkundige installaties voor niveau 2/3. Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2 euzedeel MBO 0667: Basisvaardigheden voor het aanleggen van werktuigkundige installaties voor niveau 2/3 Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2 Naam deelnemer Naam leerbedrijf Inhoudsopgave 1 De beoordeling-

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Monteur werktuigkundige installaties

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Monteur werktuigkundige installaties BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Monteur werktuigkundige installaties Kerntaak B1- Installeert werktuigkundige installaties De monteur werktuigkundige

Nadere informatie

Keuzedeel MBO. K0665: Basisvaardigheden voor het aanleggen van elektrotechnische installaties voor niveau 2/3. Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2

Keuzedeel MBO. K0665: Basisvaardigheden voor het aanleggen van elektrotechnische installaties voor niveau 2/3. Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2 euzedeel MBO 0665: Basisvaardigheden voor het aanleggen van elektrotechnische installaties voor niveau 2/3 Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2 Naam deelnemer Naam leerbedrijf Inhoudsopgave 1 De beoordeling-

Nadere informatie

Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf

Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf euzedeel MBO 0665: Basisvaardigheden voor het aanleggen van elektrotechnische installaties voor niveau 2/3 Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2 Naam deelnemer Naam leerbedrijf BGO Midden Nederland BPV

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur utiliteit

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur utiliteit BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur utiliteit Kerntaak Installeert werktuigkundige installaties De eerste monteur utiliteit werkt volgens

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Servicetechnicus Elektrotechniek niveau 4, crebo 94331 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Naam deelnemer: Inschrijfnummer: Contactpersoon ROC: BPV-bedrijf en contactpersoon: Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Crebonummer Niveau

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties niveau 3, crebo 25307

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties niveau 3, crebo 25307 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Werktuigkundige installaties (montage)

Werktuigkundige installaties (montage) Profiel van kwalificatiedossier: Werktuigkundige installaties (montage) Crebonr. 23133» Monteur werktuigkundige installaties (Crebonr. 25350) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Techniek en procesindustrie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De monteur gas/water/warmte volgt instructies

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De eerste monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Constructiewerker niveau 2, crebo 25291

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Constructiewerker niveau 2, crebo 25291 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsoefenaar Toelichting : A B C De student is in staat

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De monteur data/elektra volgt instructies van

Nadere informatie

Werktuigkundige installaties (montage)

Werktuigkundige installaties (montage) Profiel van kwalificatiedossier: Werktuigkundige installaties (montage) Crebonr. 23133» Eerste monteur woning (Crebonr. 25349) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Techniek en procesindustrie (Crebonr.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan gasturbines en/of gekoppelde

Kerntaak 1: Verricht onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan gasturbines en/of gekoppelde Kerntaak 1: Verricht onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan gasturbines en/of gekoppelde systemen Werkproces 1.1: Voorbereiden onderhouds- en inspectiewerkzaamheden De monteur ontvangt een mondelinge

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie - niveau 3, crebo 25304

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie - niveau 3, crebo 25304 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische systemen, crebo

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische systemen, crebo Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur mechatronica, crebo

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur mechatronica, crebo Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur elektrotechnische systemen, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur elektrotechnische systemen, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Monteur elektrotechnische installaties

Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Monteur elektrotechnische installaties BGO Midden Nederland Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Monteur elektrotechnische installaties Kerntaak B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties De monteur elektrotechnische

Nadere informatie

Kerntaak 2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in transport- en distributienetten

Kerntaak 2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in transport- en distributienetten Kerntaak 2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in transport- en distributienetten Werkproces 2.1: Voorbereiden onderhoud- en storingswerkzaamheden De technicus gas/warmte stelt zich op de hoogte

Nadere informatie

Begeleidingsformulier

Begeleidingsformulier B1-K1 Veiligheid en milieu Algemeen svorm spunten er. 2 er. 3 bservatie: Arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften en bedrijfsvoorschriften en procedures herkennen en toepassen bij zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur mechatronica, crebo

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur mechatronica, crebo Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B De student is in staat

Nadere informatie

BPV Handboek. Eerste Monteur Werktuigkundige installaties Woning. Crebonummer: Naam deelnemer. Naam leerbedrijf

BPV Handboek. Eerste Monteur Werktuigkundige installaties Woning. Crebonummer: Naam deelnemer. Naam leerbedrijf BV Handboek 2016 Eerste Monteur Werktuigkundige installaties Woning Crebonummer: 25349 Naam deelnemer Naam leerbedrijf BGO Midden Nederland BV Handboek 2016 1 / 43 Inhoudsopgave 1 Beroepsinformatie...

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De technicus ontvangt, verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen,

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische systemen, crebo 25339

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische systemen, crebo 25339 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B De student is in staat

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw niveau 3, crebo 25306

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw niveau 3, crebo 25306 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Naam deelnemer: Inschrijfnummer: Contactpersoon ROC: BPV-bedrijf en contactpersoon: Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Crebonummer Niveau

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Werkvoorbereider Installatie niveau 4, crebo 92513 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider: Noteer

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus mechatronica systemen, crebo

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus mechatronica systemen, crebo Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools (BPV

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De servicemonteur verbruikersaansluitingen ontvangt,

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround constructiewerker niveau 3, crebo 25286

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround constructiewerker niveau 3, crebo 25286 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Pijpenbewerker niveau 2, crebo 25292

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Pijpenbewerker niveau 2, crebo 25292 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Monteur Werktuigkundige Installaties (MWI)

Monteur Werktuigkundige Installaties (MWI) Regioprofiel Monteur Werktuigkundige Installaties (MWI) Niveau 2 - CREBO 25350 Definitief 2017 Gemaakt door de partijen binnen het Convenant tussen de MBO-instellingen en de branches Elektro en Werktuigkundige

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Verspaner niveau 2, crebo 25302

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Verspaner niveau 2, crebo 25302 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het Begeleider van de Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in staat na instructie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen

Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur tester mechatronica verzamelt en leest relevante informatie

Nadere informatie

Installeert elektrotechnische installaties

Installeert elektrotechnische installaties BGO Midden Nederland 2016 KS-dossier: Elektrotechnische systemen en installaties Regioprofiel: Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties niveau 4, crebo 25311

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties niveau 4, crebo 25311 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Kerntaak 1: Waterbouwkundig werk uitvoeren

Kerntaak 1: Waterbouwkundig werk uitvoeren Kerntaak 1: Waterbouwkundig werk uitvoeren Werkproces 1.1: Werkterrein inrichten en onderhouden De waterbouwer richt het werkterrein in door materiaal, verkeersafzettingen en materieel te plaatsen. De

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen

Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De machinebouwer ontvangt de werkopdracht en bereidt deze voor. Hij

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt producten

Kerntaak 1: Vervaardigt producten Kerntaak 1: Vervaardigt producten Werkproces 1.1: Voorbereiden van werkzaamheden De ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Hij controleert de aangeleverde informatie, verzamelt, leest en interpreteert

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De monteur ontvangt zijn werkopdrachten van zijn direct leidinggevende. De monteur

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Beroepsinformatie... 3

Inhoudsopgave 1 Beroepsinformatie... 3 BPV Handboek 2016 Monteur werktuigkundige installaties Crebonummer: 25350 Naam deelnemer Naam leerbedrijf BGO Midden Nederland BPV Handboek 2016 1 / 39 Inhoudsopgave 1 Beroepsinformatie... 3 1.1 Omschrijving

Nadere informatie

BPV Handboek. Eerste Monteur Werktuigkundige installaties. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf

BPV Handboek. Eerste Monteur Werktuigkundige installaties. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf BPV Handboek Versie 1, 2014 Eerste Monteur Werktuigkundige installaties Crebonummer: 94282 Naam deelnemer Naam leerbedrijf BGO Midden Nederland BPV Handboek, versie 1, 2014 crebo 94282 1 / 35 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleiding: Eerste Monteur Utiliteit niveau 3, crebo 25348

Opleiding: Eerste Monteur Utiliteit niveau 3, crebo 25348 Masterplan MEI Zuid-Holland 2014-2018 Metaal-, elektro-/energie- en installatietechniek Masterplan Zuid-Holland Regioprofiel Werktuigkundige Installaties Opleiding: Eerste Monteur Utiliteit niveau 3, crebo

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De kunststofbewerker leest nadat hij een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Outdoor basic - aanleg

Outdoor basic - aanleg Outdoor basic - aanleg Kerntaken Werkprocessen 1 Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden Voert grond verzet uit Legt rioleringssystemen/drainage

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) MONTEUR CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES Beroepsprofielen in

Nadere informatie

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid Eerste Monteur Vliegtuigonderhoud, crebo 25321 Naam student: Inschrijfnummer: ROC en contactpersoon ROC: / BPV-bedrijf en contactpersoon: / Kwalificatiedossier

Nadere informatie

BPV Handboek. Monteur werktuigkundige installaties. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf

BPV Handboek. Monteur werktuigkundige installaties. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf BPV Handboek Versie 1, 2014 Monteur werktuigkundige installaties Crebonummer: 94272 Naam deelnemer Naam leerbedrijf BGO Midden Nederland BPV Handboek, versie 1, 2014 crebo 94272 1 / 30 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Woning (EMWI)

Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Woning (EMWI) Regioprofiel Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Woning (EMWI) Niveau 3 CREBO 25349 Definitief 2017 Gemaakt door de partijen binnen het Convenant tussen de MBO-instellingen en de branches Elektro

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus engineering, crebo

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus engineering, crebo Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

BGO Midden Nederland

BGO Midden Nederland BGO Midden Nederland Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen Kerntaak B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De eerste monteur gas/water/warmte ontvangt,

Nadere informatie

Kerntaak 2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in transport- en distributienetten

Kerntaak 2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in transport- en distributienetten Kerntaak 2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in transport- en distributienetten Werkproces 2.1: Voorbereiden onderhoud- en storingswerkzaamheden De technicus data/elektra stelt zich op de hoogte

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671 Keuzedeel mbo Casco Lijmwerk gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0671 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De reiniger in de voedselverwerkende industrie ontvangt de opdracht van zijn (operationeel) leidinggevende

Nadere informatie

BPV Handboek. Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf

BPV Handboek. Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf BPV Handboek Versie1, 2014 Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties Crebonummer: 94281 Naam deelnemer Naam leerbedrijf BGO Midden Nederland BPV Handboek, versie 1, 2014 crebo 94281 1 / 32 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kerntaak 2: Bereidt de realisatie voor

Kerntaak 2: Bereidt de realisatie voor Kerntaak 2: Bereidt de realisatie voor Werkproces 2.1: Werkzaamheden voorbereiden De medewerker productpresentatie krijgt de opdracht van zijn leidinggevende om op basis van een door de vormgever productpresentatie

Nadere informatie

Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Utiliteit (EMWU)

Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Utiliteit (EMWU) Regioprofiel Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Utiliteit (EMWU) Niveau 3 - CREBO 25348 Definitief 2017 Gemaakt door de partijen binnen het Convenant tussen de MBO-instellingen en de branches

Nadere informatie

Installeert elektrotechnische installaties

Installeert elektrotechnische installaties BGO Midden Nederland 2016 KS-dossier: Elektrotechnische systemen en installaties Regioprofiel: Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt sign (deel)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt sign (deel)producten Kerntaak 1: Vervaardigt sign (deel)producten Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De medewerker sign krijgt de opdracht van zijn leidinggevende om op basis van een ontwerp een (relatief eenvoudig)

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden

Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden Werkproces 1.1: Vaststellen/opnemen werkzaamheden De bouwkundig onderhoudsmedewerker vormt zich aan de hand van de opdracht of klantwens een beeld en/of

Nadere informatie

BGO MIDDEN NEDERLAND

BGO MIDDEN NEDERLAND BGO MIDDEN NEDERLAND Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit Kerntaak B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties De

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround pijpenbewerker niveau 3, crebo 25288

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround pijpenbewerker niveau 3, crebo 25288 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Kerntaak 1: Monteert steigers en ondersteuningsconstructies

Kerntaak 1: Monteert steigers en ondersteuningsconstructies Kerntaak 1: Monteert steigers en ondersteuningsconstructies Werkproces 1.1: Bereidt montagewerkzaamheden voor De allround steigerbouwer bespreekt samen met zijn direct leidinggevende de te maken standaard

Nadere informatie

Kerntaak 1: Monteert steigers en ondersteuningsconstructies

Kerntaak 1: Monteert steigers en ondersteuningsconstructies Kerntaak 1: Monteert steigers en ondersteuningsconstructies Werkproces 1.1: Bereidt montagewerkzaamheden voor De steigerbouwer bespreekt samen met zijn direct leidinggevende de te maken standaard configuratie

Nadere informatie

BPV Handboek. Monteur Werktuigkundige installaties, BOL. Crebonummer: Naam deelnemer. Naam leerbedrijf

BPV Handboek. Monteur Werktuigkundige installaties, BOL. Crebonummer: Naam deelnemer. Naam leerbedrijf PV Handboek 2018 Monteur Werktuigkundige installaties, OL Crebonummer: 25350 Naam deelnemer Naam leerbedrijf GO Midden Nederland PV Handboek 2018 1 / 30 Inhoudsopgave 1 Het PV Handboek... 3 Toelichting

Nadere informatie

Begeleidingsformulier

Begeleidingsformulier 6-K1 Veiligheid en milieu Algemeen svorm spunten er. 2 er. 3 bservatie: Arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften en bedrijfsvoorschriften en procedures herkennen en toepassen bij zijn werkzaamheden ast

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan personenauto voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud (onder onderhoud worden overigens

Nadere informatie