Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel"

Transcriptie

1 erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel Versie Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting A,B,: A B De student is in staat na instructie en onder intensieve begeleiding eenvoudige praktijkopdrachten binnen het werkproces uit te voeren. Hij werkt veilig en past de theoretische kennis toe. De student laat zien redelijk zelfstandig, complexe praktijkopdrachten passend bij zijn opleiding te kunnen uitvoeren. Hij toont daarbij de juiste beroepshouding en beheerst de basiskennis De student laat zien, zelfstandig complexe praktijkopdrachten binnen het werkproces te kunnen interpreteren en met het gewenste resultaat te kunnen uitvoeren. Hij toont daarbij een professionele beroepshouding en past de benodigde theoretische kennis correct toe. Uitleg afkortingen: raktijkopleider, oftewel: begeleider van het bedrijf egionaal pleidingscentrum ezamenlijk oordeel B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties Veiligheid en milieu Algemeen A,B, A,B, A,B, svorm spunten bservatie: Arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften en bedrijfsvoorschriften en procedures herkennen en toepassen. ast kennis op gebied van Arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften toe. ast kennis van bedrijfsveiligheidszaken, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen toe. Informeert naar bedrijfsregels ten aanzien van Arbo en veiligheid en neemt veiligheidsaspecten in acht. Schat minder gangbare risico s in, plaatst afzettingen en controleert veiligheidsmaatregelen van derden. aat veilig om met machines en gereedschappen en neemt juiste maatregelen om onveilige situaties te voorkomen en herkent risicovolle situaties erste monteur elektrotechnische industriele installaties - cohort Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden 1 van 8

2 erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel Versie Masterplan MI uid-holland B1-K1-W1 Voorbereiden van elektrotechnische installatiewerkzaamheden A,B, A,B, A,B, svorm spunten bservatie: Voorbereiden installatiewerkzaamheden. Leest de opdracht en de bijbehorende informatie (tekeningen, instructies, handleidingen). Vormt zich een beeld van de uit te voeren werkzaamheden. Verzamelt alle benodigde materialen en middelen. nderzoekt vooraf de werkplek op onveilige situaties(lma). Voert voorbereidende acties uit zodat de werkzaamheden efficiënt kunnen worden uitgevoerd. esprek: Taken. Bespreekt met de leidinggevende het beeld van de werkzaamheden. Maakt duidelijke afspraken over de taken. B1-K1-W2 Demonteren en repareren van elektrotechnisch componenten en leidingen A,B, A,B, A,B, svorm spunten bservatie: Treft de juiste maatregelen voor het buiten bedrijf stellen van de installatie. ontroleert de installatie. Stelt vast wel onderdeel vervangen en/of gerepareerd moet worden. ast de voorgeschreven volgorde en werkwijze toe voor het buiten bedrijf stellen van de installatie. ast de juiste gereedschappen en materialen toe. Demonteert de installatie(delen) in logische volgorde. Verspilt geen materialen erste monteur elektrotechnische industriele installaties - cohort Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden 2 van 8

3 erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel Versie Masterplan MI uid-holland B1-K1-W3 ontroleren en monteren van componenten in elektrotechnische installaties en systemen A,B, A,B, A,B, svorm spunten bservatie: ontroleren en monteren. laatst en monteert op een veilige manier de onderdelen volgens de geldende normen, voorschriften en montage-eisen. Maakt efficiënt gebruik van materialen en gereedschappen. Werkt veilig. Werkt volgens de tekeningen en de gestelde eisen. ontroleert de uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van de beschikbare informatie. roduct: emonteerde componenten. Functioneren volgens de gestelde eisen. B1-K1-W4 Aanleggen van bekabeling voor elektrotechnische installaties en systemen A,B, A,B, A,B, svorm spunten bservatie: Aanleggen. Werkt volgens tekening, de instructie van de leidinggevenden en de geldende normen, voorschriften en kwaliteitseisen. Maakt efficiënt gebruik van materialen en gereedschappen. Werkt op juiste wijze volgens de tekeningen en de gestelde eisen bij het plaatsen van alle elektrotechnische onderdelen. Voert het werk veilig uit en gebruikt de benodigde beschermingsmiddelen erste monteur elektrotechnische industriele installaties - cohort Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden 3 van 8

4 erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel Versie Masterplan MI uid-holland B1-K1-W5 Afronden van de elektrotechnische installatiewerkzaamheden A,B, A,B, A,B, svorm spunten bservatie: Afronden. Vult de benodigde formulieren goed en volledig in. Voert op de juiste wijze materialen en gereedschappen af. Levert de werkplek schoon op. esprek: Informeren collega s. Informeert de leidinggevende/klant over de bediening van de installatie zodat deze tevreden is en voorkomt daardoor klachten. Informeert collega s over het geleverd werk. apporteert klachten en incidenten en verbetervoorstellen. orgt dat de gegevens doelmatig verwerkt kunnen worden. B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties Beroepshouding en gedrag Algemeen A,B, A,B, A,B, svorm spunten bservatie: en beginnend beroepsbeoefenaar met een juiste beroepshouding, attitude en gedrag. Kan secuur en efficiënt werken en weet zich te houden aan bedrijfs- en veiligheidsprocedures. Toont verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met gereedschap, materiaal, controle- en meetapparatuur en met de klant. Is leergierig en staat open voor persoonlijke ontwikkeling door zelfreflectie en evaluatie. Toont verantwoordelijkheid voor zowel veiligheids-, milieuvoorschriften, bedrijfsvoorschriften en (kwaliteit)procedures. Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen, spreekt mensen er op aan en start werkzaamheden alleen bij een veilige situatie. Kan open communiceren met collega s en leidinggevende erste monteur elektrotechnische industriele installaties - cohort Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden 4 van 8

5 erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo rofieldeel Versie Masterplan MI uid-holland 2-K1-W1: Samenstellen, controleren en testen van (complexe)(deel)producten voor industriële systemen A,B, A,B, A,B, svorm spunten bservatie: Samenstellen, controleren, testen. Assembleert op een veilige manier en binnen de afgesproken tijd de onderdelen volgens de geldende normen, voorschriften en montage-eisen. ebruikt vakkundig en efficiënt de materialen en gereedschappen. Assembleert de onderdelen volgens tekening en de geldende normen tot een functioneel geheel. Stelt de installatie zorgvuldig in, let op tekortkomingen en zorgt voor een goede werking. Stelt de onderdelen in volgens geldende normen. ontroleert de werkzaamheden die onder de verantwoordelijkheid vallen. Werkt veilig. Kies de juiste oplossingen bij problemen en zorgt voor een goede werking. roduct: omplexe deelproducten. Voldoen aan de gestelde montage voorschriften. Functioneren volgens de aangegeven normen erste monteur elektrotechnische industriele installaties - cohort Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden 5 van 8

6 erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo rofieldeel Versie Masterplan MI uid-holland 2-K1-W2: Bepalen van positie en route van componenten en bekabeling voor elektrotechnische industriële systemen A,B, A,B, A,B, svorm spunten bservatie: ositioneren en route. ositioneert op een nette, logische en toegankelijke plaats verbindingspunten zodat onderhoud mogelijk is. Werkt volgens tekening en de geldende normen en kwaliteitseisen voor het bepalen van de positie van de componenten, bedrading en bekabeling. laatst en monteert volgens de tekeningen, binnen de gestelde tijd de onderdelen volgens de geldende normen, voorschriften en montageeisen. Werkt veilig. ebruikt de materialen en gereedschappen efficiënt. esprek: Informeren. eeft aanpassingen en wijzigingen door aan de leidinggevende of ontwerpafdeling ten behoeve van revisietekeningen erste monteur elektrotechnische industriele installaties - cohort Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden 6 van 8

7 erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo rofieldeel Versie Masterplan MI uid-holland 2-K1-W3: Inschakelen en testen van elektrotechnische industriële systemen A,B, A,B, A,B, svorm spunten bservatie: Inschakelen en testen. ebruikt vakkundig, efficiënt en veilig de materialen en gereedschappen voor het testen van de installatie. Test de installatie op juiste wijze volgens geldende normen en voorschriften. Stelt de installatie zorgvuldig in, let op tekortkomingen. Kiest juiste oplossing bij problemen. Stelt vast of alles veilig en betrouwbaar blijft functioneren. roduct: Ingesteld en getest. oed werkende en ingestelde onderdelen volgens geldende normen. 2-K1-W4: Begeleiden en coachen van monteur(s) en bewaken van de planning A,B, A,B, A,B, svorm spunten bservatie: Instrueren, coachen en begeleiden. ndersteunt monteurs bij problemen, werkwijze en bevordert hun zelfstandigheid. Verdeelt de werkzaamheden rekening houdend met de mogelijkheden van de monteurs en de planning. Instrueert monteurs rekening houdend met hun mogelijkheden en de planning. Bewaakt de voortgang, de planning en de efficiënte uitvoering van het werk. esprek: verleggen leidinggevende, onderaannemers en leverancier. verlegt tijdig met verschillende partijen. Maakt afspraken en stemt de planning van de werkzaamheden af erste monteur elektrotechnische industriele installaties - cohort Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden 7 van 8

8 erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo (Vervolg)afspraken Versie Masterplan MI uid-holland laats: Datum: ntwikkelperiode: Schoolvertegenw. Bedrijfsvertegenw. araaf 1 araaf 2 araaf 3 pmerkingen gezamenlijk oordeel / Afspraken beoordeling (ptioneel) Algemene voortgangsbeoordeling docent/begeleider in het licht van de betreffende ontwikkelperiode (cijfer van 1 tot 10) pmerkingen gezamenlijk oordeel / Afspraken beoordeling (ptioneel) Algemene voortgangsbeoordeling docent/begeleider in het licht van de betreffende ontwikkelperiode (cijfer van 1 tot 10) pmerkingen gezamenlijk oordeel / Afspraken beoordeling (ptioneel) Algemene voortgangsbeoordeling docent/begeleider in het licht van de betreffende ontwikkelperiode (cijfer van 1 tot 10) erste monteur elektrotechnische industriele installaties - cohort Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden 8 van 8

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel erste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo 25332- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van

Nadere informatie

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit, crebo 25332

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit, crebo 25332 Naam : Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in staat

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur woning niveau 3, crebo 25349

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur woning niveau 3, crebo 25349 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het Begeleider van Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B De student is in staat na instructie en

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur elektrotechnische systemen, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur elektrotechnische systemen, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur elektrotechnische installaties, crebo 25333

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur elektrotechnische installaties, crebo 25333 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur mechatronica, crebo

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur mechatronica, crebo Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B De student is in staat

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur werktuigkundige installaties niveau 2, crebo 25350

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur werktuigkundige installaties niveau 2, crebo 25350 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het Begeleider van de Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in staat na instructie

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, crebo 25263

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, crebo 25263 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, Niveau 4, crebo 25263

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, Niveau 4, crebo 25263 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A, B, C deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen, niveau 4, crebo 25262

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen, niveau 4, crebo 25262 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A, B, C deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische systemen, crebo 25339

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische systemen, crebo 25339 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B De student is in staat

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur elektrotechnische installaties, crebo 25333

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur elektrotechnische installaties, crebo 25333 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het Begeleider van de Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in staat na instructie

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur mechatronica, crebo

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Monteur mechatronica, crebo Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische systemen, crebo

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische systemen, crebo Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Elektrotechnische Installaties niveau 2, crebo 94271 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur mechatronica, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur mechatronica, crebo Basisdeel erste monteur mechatronica, crebo 25340- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score

Nadere informatie

Begeleidingsformulier

Begeleidingsformulier 6-K1 Veiligheid en milieu Algemeen svorm spunten er. 2 er. 3 bservatie: Arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften en bedrijfsvoorschriften en procedures herkennen en toepassen bij zijn werkzaamheden ast

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische systemen, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische systemen, crebo Basisdeel erste monteur elektrotechnische systemen, crebo 25339- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer

Nadere informatie

Begeleidingsformulier

Begeleidingsformulier B1-K1 Veiligheid en milieu Algemeen svorm spunten er. 2 er. 3 bservatie: Arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften en bedrijfsvoorschriften en procedures herkennen en toepassen bij zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Constructiewerker niveau 2, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Constructiewerker niveau 2, crebo Basisdeel onstructiewerker niveau 2, crebo 25291- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Verspaner niveau 2, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Verspaner niveau 2, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Constructiewerker niveau 2, crebo 25291

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Constructiewerker niveau 2, crebo 25291 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsoefenaar Toelichting : A B C De student is in staat

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Plaatwerker niveau 2, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Plaatwerker niveau 2, crebo Basisdeel laatwerker niveau 2, crebo 25293- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus mechatronica systemen, crebo

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus mechatronica systemen, crebo Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie - niveau 3, crebo 25304

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie - niveau 3, crebo 25304 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties niveau 4, crebo 94291 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties niveau 3, crebo 25307

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties niveau 3, crebo 25307 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Begeleidingsformulier

Begeleidingsformulier (Allround) laatwerker - crebo 25293 + 25289 - Basisdeel egioprofiel Masterplan MEI Zuid-Holland vanaf 2015 B1-K1 Veiligheid en milieu Algemeen svorm spunten er. 1 er. 2 er. 3 bservatie Arbo-, veiligheids-

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround verspaner niveau 3, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround verspaner niveau 3, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus service en onderhoud werktuigbouw niveau 4, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus service en onderhoud werktuigbouw niveau 4, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

Begeleidingsformulier

Begeleidingsformulier Allround onstructiewerker niv. 3 - crebo 25286 - rofieldeel egioprofiel Masterplan MEI Zuid-Holland vanaf 2015 svorm Veiligheid en milieu Algemeen spunten er. 1 er. 2 er. 3 bservatie: Arbo-, veiligheids-

Nadere informatie

Begeleidingsformulier

Begeleidingsformulier (Allround) onstructiewerker - crebo 25291 + 25286 - Basisdeel egioprofiel Masterplan MEI Zuid-Holland vanaf 2015 B1-K1 Veiligheid en milieu algemeen svorm spunten er. 1 er. 2 er. 3 bservatie: Arbo-, veiligheids-

Nadere informatie

Begeleidingsformulier

Begeleidingsformulier B1-K1 Veiligheid en milieu Algemeen er. 2 er. 3 bservatie: Arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften en bedrijfsvoorschriften en procedures herkennen en toepassen bij zijn werkzaamheden ast kennis op

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, crebo 94272 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Leidinggevend Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 4, crebo 94292 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus mechatronische systemen, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus mechatronische systemen, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus engineering, crebo

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus engineering, crebo Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround constructiewerker niveau 3, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround constructiewerker niveau 3, crebo Basisdeel Allround constructiewerker niveau 3, crebo 25286- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B,

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Werkvoorbereider elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Werkvoorbereider elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel crebo 25124- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Pijpenbewerker niveau 2, crebo 25292

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Pijpenbewerker niveau 2, crebo 25292 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Verspaner niveau 2, crebo 25302

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Verspaner niveau 2, crebo 25302 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het Begeleider van de Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in staat na instructie

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Commercieel technicus engineering, crebo

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Commercieel technicus engineering, crebo Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw niveau 3, crebo 25306

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw niveau 3, crebo 25306 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Verspaner niveau 2, crebo 25302

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Verspaner niveau 2, crebo 25302 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround constructiewerker niveau 3, crebo 25286

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround constructiewerker niveau 3, crebo 25286 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties niveau 4, crebo 25311

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties niveau 4, crebo 25311 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround verspaner niveau 3, crebo 25298

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround verspaner niveau 3, crebo 25298 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Begeleidingsformulier

Begeleidingsformulier B1 Veiligheid en milieu Algemeen svorm spunten bservatie Algemene kennis en weet deze toe te passen in zijn werk ten aanzien van arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften, bedrijfsvoorschriften en procedures

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround verspaner niveau 3, crebo 25298

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround verspaner niveau 3, crebo 25298 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Werkvoorbereider installaties (Werktuigkundige installaties), crebo 25124

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Werkvoorbereider installaties (Werktuigkundige installaties), crebo 25124 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus service en onderhoud werktuigbouw niveau 4, crebo 25310

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus service en onderhoud werktuigbouw niveau 4, crebo 25310 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround pijpenbewerker niveau 3, crebo 25288

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround pijpenbewerker niveau 3, crebo 25288 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De eerste monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround plaatwerker niveau 3, crebo 25289

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Allround plaatwerker niveau 3, crebo 25289 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Keuzedeel MBO. K0665: Basisvaardigheden voor het aanleggen van elektrotechnische installaties voor niveau 2/3. Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2

Keuzedeel MBO. K0665: Basisvaardigheden voor het aanleggen van elektrotechnische installaties voor niveau 2/3. Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2 euzedeel MBO 0665: Basisvaardigheden voor het aanleggen van elektrotechnische installaties voor niveau 2/3 Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2 Naam deelnemer Naam leerbedrijf Inhoudsopgave 1 De beoordeling-

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur dak ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Als hem iets niet duidelijk

Nadere informatie

Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf

Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf euzedeel MBO 0665: Basisvaardigheden voor het aanleggen van elektrotechnische installaties voor niveau 2/3 Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2 Naam deelnemer Naam leerbedrijf BGO Midden Nederland BPV

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning Kerntaak B1- Installeert werktuigkundige installaties De eerste monteur woning monteur werkt

Nadere informatie

Keuzedeel MBO. K0667: Basisvaardigheden voor het aanleggen van werktuigkundige installaties voor niveau 2/3. Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2

Keuzedeel MBO. K0667: Basisvaardigheden voor het aanleggen van werktuigkundige installaties voor niveau 2/3. Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2 euzedeel MBO 0667: Basisvaardigheden voor het aanleggen van werktuigkundige installaties voor niveau 2/3 Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2 Naam deelnemer Naam leerbedrijf Inhoudsopgave 1 De beoordeling-

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Monteur werktuigkundige installaties

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Monteur werktuigkundige installaties BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Monteur werktuigkundige installaties Kerntaak B1- Installeert werktuigkundige installaties De monteur werktuigkundige

Nadere informatie

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1 Toelichting Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan. Uw erkenningsoverzicht Informatie opgehaald op: 07-06-2016 ICT-beheerder (25189) Erkend 07-08-2001 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Repareert, onderhoudt en maakt standaard revalidatiehulpmiddelen afleveringsklaar

Kerntaak 1: Repareert, onderhoudt en maakt standaard revalidatiehulpmiddelen afleveringsklaar Kerntaak 1: Repareert, onderhoudt en maakt standaard revalidatiehulpmiddelen afleveringsklaar Werkproces 1.1: Doornemen van werkorderkaart bij standaard werkzaamheden De medewerker adaptatietechniek ontvangt

Nadere informatie

Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Monteur elektrotechnische installaties

Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Monteur elektrotechnische installaties BGO Midden Nederland Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Monteur elektrotechnische installaties Kerntaak B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties De monteur elektrotechnische

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De technicus ontvangt, verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De monteur data/elektra volgt instructies van

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Installeert elektrotechnische installaties

Installeert elektrotechnische installaties BGO Midden Nederland 2016 KS-dossier: Elektrotechnische systemen en installaties Regioprofiel: Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De allround monteur krijgt zijn opdracht van zijn leidinggevende en verzamelt op basis

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur utiliteit

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur utiliteit BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur utiliteit Kerntaak Installeert werktuigkundige installaties De eerste monteur utiliteit werkt volgens

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De monteur ontvangt zijn werkopdrachten van zijn direct leidinggevende. De monteur

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Installeert elektrotechnische installaties

Installeert elektrotechnische installaties BGO Midden Nederland 2016 KS-dossier: Elektrotechnische systemen en installaties Regioprofiel: Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen

Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur tester mechatronica verzamelt en leest relevante informatie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan gasturbines en/of gekoppelde

Kerntaak 1: Verricht onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan gasturbines en/of gekoppelde Kerntaak 1: Verricht onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan gasturbines en/of gekoppelde systemen Werkproces 1.1: Voorbereiden onderhouds- en inspectiewerkzaamheden De monteur ontvangt een mondelinge

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Servicetechnicus Elektrotechniek niveau 4, crebo 94331 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De monteur gas/water/warmte volgt instructies

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De allround verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen leest

Nadere informatie

Kerntaak 1: Monteert steigers en ondersteuningsconstructies

Kerntaak 1: Monteert steigers en ondersteuningsconstructies Kerntaak 1: Monteert steigers en ondersteuningsconstructies Werkproces 1.1: Bereidt montagewerkzaamheden voor De allround steigerbouwer bespreekt samen met zijn direct leidinggevende de te maken standaard

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Naam deelnemer: Inschrijfnummer: Contactpersoon ROC: BPV-bedrijf en contactpersoon: Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Crebonummer Niveau

Nadere informatie

Kerntaak 1: Slopen van (delen van) gebouwen en objecten

Kerntaak 1: Slopen van (delen van) gebouwen en objecten Kerntaak 1: Slopen van (delen van) gebouwen en objecten Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De allround sloper krijgt tijdens de startbijeenkomst (ook wel startwerkoverleg of kickoff) van zijn leidinggevende

Nadere informatie

BGO Midden Nederland

BGO Midden Nederland BGO Midden Nederland Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen Kerntaak B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider

Instructie en informatie voor de begeleider Instructie en informatie voor de begeleider Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL/BBL) - Ontwikkelingsgericht opleiden en beoordelen - Overgang naar de

Nadere informatie

1 Gegevens student. 2 Gegevens bedrijf. Voor- en achternaam: Straat plus nummer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: -adres student:

1 Gegevens student. 2 Gegevens bedrijf. Voor- en achternaam: Straat plus nummer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum:  -adres student: 1 Gegevens student Voor- en achternaam: Straat plus nummer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Email-adres student: Telefoonnummer student: Studentennummer: Paraaf student: 2 Gegevens bedrijf Bedrijf:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt producten

Kerntaak 1: Vervaardigt producten Kerntaak 1: Vervaardigt producten Werkproces 1.1: Voorbereiden van werkzaamheden De ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Hij controleert de aangeleverde informatie, verzamelt, leest en interpreteert

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Werkproces 1.1: Assembleren van systemen De medewerker ICT assembleert, op basis van opdrachten en werkinstructies, informatiesystemen in stand-alone situaties.

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid Eerste Monteur Vliegtuigonderhoud, crebo 25321 Naam student: Inschrijfnummer: ROC en contactpersoon ROC: / BPV-bedrijf en contactpersoon: / Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools (BPV

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De fijnmechanisch verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De kunststofbewerker leest nadat hij een werkopdracht van zijn

Nadere informatie