gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs"

Transcriptie

1 gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs

2 Voorstellen Domenica Ghidei lid van het College voor de Rechten van de Mens Dick Houtzager lid van het College voor de Rechten van de Mens Marije Graven beleidsmedewerker Annjet Swarte stafjurist Elsa van der Loo medewerker front office 2

3 Programma Presentatie over de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de verhouding met passend onderwijs Interactief gedeelte: discussie in groepen aan de hand van een aantal vragen Pauze Terugkoppeling uit de groepen Een stap verder: bespreking van de signalen uit de groepen, bespreking knelpunten en mogelijke oplossingen, welke stappen moeten er worden genomen 3

4 College voor de Rechten van de Mens Sinds 1 oktober 2012, opvolger van de CGB Taken, onder meer: Adviezen uitbrengen Onderzoek doen Oordelen uitbrengen (gelijke behandeling) Voorlichting/deskundigheidsbevordering Rapportages en aanbevelingen Omvang: 11 Collegeleden Rond de 50 medewerkers 4

5 Taken College van de Rechten van de Mens tav Gelijke behandeling Non discriminatie / gelijke behandeling is een mensenrecht (Gevraagd en ongevraagd) adviseren Onderzoek uit eigen beweging Voorlichting/deskundigheidsbevordering Geven van oordelen Telefonisch spreekuur (werkdagen ) Informatie per 5

6 Verbod van discriminatie 1 De Nederlandse wet verbiedt het maken van onderscheid op grond van irrelevante persoonskenmerken Mensen in gelijke gevallen gelijk behandelen Gelijke behandeling betekent soms een uitzondering maken of iets extra s doen Niet elk onderscheid tussen mensen is verboden. Onderscheid dat volgens de gelijke behandeling niet is toegestaan = verboden onderscheid of discriminatie Opzet is niet van belang 6

7 Verbod van discriminatie 2 Gebaseerd op art 1 Grondwet en Europese regelgeving Discriminatiegronden: * Ras (afkomst), geslacht, godsdienst of levensovertuiging, seksuele gerichtheid, politieke overtuiging, burgerlijke staat, nationaliteit, leeftijd, handicap of chronische ziekte * voltijds/deeltijd contract, contract voor bepaalde of onbepaalde tijd Terreinen: * arbeid, toegang tot het vrije beroep, lidmaatschap vakbond * goederen en diensten (waaronder wonen en openbaar vervoer) * onderwijs (niet voor leeftijd) 7

8 De WGBH/CZ Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Wet uit 2003 Van toepassing op arbeid, beroepsonderwijs Beroepsonderwijs in brede zin Sinds 2009 ook op primair en voortgezet onderwijs Sinds 2009 ook op wonen en sinds 2012 op openbaar vervoer (wordt nog verder uitgebreid) Niet van toepassing op speciaal onderwijs 8

9 Begrip handicap/chronische ziekte Geen definitie Het gaat om beperkingen die fysiek, verstandelijk of psychisch van aard zijn. Vaak onomkeerbaar, in ieder geval langdurig van aard Ook vermeende handicap of chronische ziekte Ook indien mede een rol speelt/heeft gespeeld 9

10 Normen in de WGBH/CZ - 1 Onderscheid is verboden bij (art 6): Toelating tot het (beroeps)onderwijs Loopbaanorientatie en beroepskeuzevoorlichting Tijdens het onderwijs ( toegang tot en aanbieden van ) Afnemen van toetsen Meestal gaat het om: - toelating - aanpassingen voor volgen onderwijs/toetsen 10

11 Normen in de WGBH/CZ 2 Bewijslast Omgekeerde bewijslast (art 10) Degene die meent dat in zijn nadeel onderscheid wordt gemaakt / degene die zich gediscrimineerd voelt Moet feiten aanvoeren die dat onderscheid kunnen doen vermoeden Als diegene daarin slaagt, moet de tegenpartij bewijzen dat niet in strijd met de wet is gehandeld. Dus geen bewijs van discriminatie, vermoeden is genoeg. Wel feiten die dat vermoeden staven. 11

12 Normen in de WGBH/CZ - 3 Verbod van onderscheid Direct onderscheid (art 1) Indirect onderscheid (art 1) Intimidatie (art 1a) Nalaten doeltreffende aanpassing (art 2) Uitzonderingen in de wet opgesomd (art 3) Geschiktheidseisen mogen, mits noodzakelijk en passend. Staat niet in de wet: volgt uit oordelen. 12

13 Doeltreffende aanpassing Doeltreffend: geschikt en noodzakelijk voor individu met h/cz Zelfde als (extra) ondersteuning Leerling/ouder moet kenbaar maken dat hij een aanpassing wil; Onderzoeksplicht school Verplichting school om aanpassing te treffen Doeltreffende aanpassing hoeft niet als het onevenredig belastend is 13

14 Onevenredige belasting Feiten en omstandigheden die bij de afweging een rol spelen: grootte van de organisatie of instelling; noodzakelijke investeringen en kosten voor het aanbrengen van de aanpassing; beschikbare financiële tegemoetkomingen; operationele en technische haalbaarheid van de aanpassing; financiële draagkracht van de instelling; belang van andere leerlingen/studenten. 14

15 Relatie met Passend Onderwijs WGBH/CZ blijft bestaan naast Passend Onderwijs Versterking Zelfde doel: leerlingen met een beperking zo veel als mogelijk mee laten doen met regulier onderwijs Past ook in uitgangspunt van VN Verdrag voor mensen met een beperking: inclusieve samenleving Beide wetten verplichten scholen uit te gaan van de mogelijkheden van leerlingen/studenten en creatief te denken over ondersteuning/aanpassingen 15

16 Relatie met passend onderwijs 2a Mogelijke knelpunten De WGBH/CZ gaat uit van een eigen verantwoordelijkheid van de school bij beoordeling of aanpassingen kunnen worden getroffen en of leerling kan worden toegelaten Kan knellen met afspraken binnen over: - niveau van basisondersteuning, verdeling van middelen - specialisatie van scholen - voorrang voor leerlingen uit eigen regio 16

17 Relatie met passend onderwijs 2b Verplichting vanuit WGBH/CZ élke school een onderzoeksplicht voor élke leerling. Onderzoek of aanpassing/ondersteuning mogelijk is. Afspraken in samenwerkingsverband over verdeling middelen mogen rol spelen, maar bekijk ook wat daarnaast mogelijk is Gelijke behandeling = neem elke aanmelding serieus. Stuur leerling niet gelijk door naar gespecialiseerde school maar onderzoek of je zelf onderwijs kan bieden 17

18 Relatie met passend onderwijs 3 Gelijke behandeling van leerlingen betekent niet dat alle regio s precies dezelfde ondersteuning moeten bieden Het gaat erom dat leerlingen zo veel als mogelijk mee kunnen doen met het reguliere onderwijs, hoe dat is geregeld is niet van belang: als het maar werkt. 18

19 Oordeel van het College voor de Rechten van de Mens Leerlingen/scholieren/studenten/ouders die het niet eens zijn met afwijzing/weigering gevraagde aanpassing/verwijdering Verzoek om een oordeel bij College voor de Rechten van de Mens Geschillencommissie Passend Onderwijs Procedure bij College is gratis, laagdrempelig, juridisch. Niet-bindend oordeel. Mediation. Anti-discriminatiebureau 19

20 Wie kunnen om een oordeel van het College vragen Naast leerling/scholier/student of ouder ook: Belangenorganisatie (ADB S, ouderorganisaties) Onderwijsinstelling School en ouders samen Medezeggenschapsraad Regionaal samenwerkingsverband van scholen Samenwerkingsverband en ondersteuningsplanraad samen De onderwijsinstelling of het samenwerkingsverband kan vragen om een oordeel omtrent het eigen handelen 20

21 Over welke instellingen kan een oordeel worden gevraagd? Onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs (sinds 1 augustus 2009) Onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs: praktijkonderwijs, mbo, hbo, wo Samenwerkingsverbanden als zij beslissingen nemen die de oorzaak zijn van de discriminatieklacht Niet: speciaal (voortgezet) onderwijs Niet: Ministerie van OCW, Onderwijsinspectie, College voor Examens etc 21

22 Oordelen over WGBH/CZ en onderwijs in de afgelopen 10 jaar

23 Oordelen over: Po: 5 Vo: 23 Mbo: 13 Hbo: 10 Wo: 6 Onbevoegd: 2x 23

24 VN Gehandicaptenverdrag VN verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking Recht op onderwijs Recht op passende ondersteuning Recht op redelijke aanpassingen Recht op inclusief onderwijs Nl heeft ondertekend, maar nog niet geratificeerd Er mag geen beleid of wetgeving worden gemaakt dat in strijd is met het verdrag College voor de Rechten van de Mens wordt het nationale monitoringsinstituut 24

25 Voor meer informatie: College van de Rechten van de Mens (College) Kleine Singel 1-3 Postbus DA Utrecht T F E W 25

Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte

Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte mbo, hbo, universiteit en praktijkonderwijs mbo, hbo, universiteit en praktijkonderwijs Recht op gelijke behandeling

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte. MBO, HBO, universiteit en praktijkonderwijs

Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte. MBO, HBO, universiteit en praktijkonderwijs Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte MBO, HBO, universiteit en praktijkonderwijs Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische

Nadere informatie

Beperkingen, recht en gelijkheid

Beperkingen, recht en gelijkheid Beperkingen, recht en gelijkheid Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, 2003-2008 Marian van der Klein Katinka Lünnemann Dick Oudenampsen Met medewerking van:

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor personen met een handicap of chronische ziekte

Recht op gelijke behandeling voor personen met een handicap of chronische ziekte Recht op gelijke behandeling voor personen met een handicap of chronische ziekte Recht op gelijke behandeling voor gehandicapten en chronisch zieken Inhoudsopgave Iedereen heeft recht op gelijke behandeling

Nadere informatie

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens Deze brochure bevat informatie die van belang is

Nadere informatie

Casussen. Uit economische- en duurzaamheidsoverwegingen is dit jaarverslag alleen in een digitale versie beschikbaar.

Casussen. Uit economische- en duurzaamheidsoverwegingen is dit jaarverslag alleen in een digitale versie beschikbaar. jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 1 Kerntaken en activiteiten 5 2 Klachten en informatieverzoeken 6 3 Wettelijk kader 8 4 Klachtenbehandeling 15 5 Discriminatiegrond van de klacht 20 6 Terrein van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007,

Nadere informatie

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb.

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen pm 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uit economische- en. duurzaamheidsoverwegingen. is dit jaarverslag alleen in. een digitale versie beschikbaar.

Uit economische- en. duurzaamheidsoverwegingen. is dit jaarverslag alleen in. een digitale versie beschikbaar. jaarverslag 2014 Uit economische- en duurzaamheidsoverwegingen Inhoud is dit jaarverslag alleen in een digitale versie beschikbaar. Inleiding 3 1 Kerntaken en activiteiten 5 2 Klachten en informatieverzoeken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 College voor de Rechten van de Mens 4 Ontwikkelingen in 2012 8 Vrouwenrechten nog altijd geen werkelijkheid 12 Leven met een beperking in Nederland 13 Opening

Nadere informatie

Voorwoord 3. College voor de Rechten van de Mens. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen

Voorwoord 3. College voor de Rechten van de Mens. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 3 College voor de Rechten van de Mens 4 Ontwikkelingen in 2012 8 Vrouwenrechten nog altijd geen werkelijkheid 12 Leven met een beperking in Nederland

Nadere informatie

Schadevergoeding na discriminatie

Schadevergoeding na discriminatie 2014 Schadevergoeding na discriminatie Ieder1Gelijk Arend Noorduijnstraat 15 6512 BK Nijmegen Opdrachtgever: Ieder1Gelijk Praktijkbegeleider: dhr. drs. R. Sluijs Docentbegeleider: mw. mr. L. Russo Tweede

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Recht op digitale participatie. 23 januari 2015, Dick Houtzager

Recht op digitale participatie. 23 januari 2015, Dick Houtzager Recht op digitale participatie 23 januari 2015, Dick Houtzager Wat gaan we doen? Wat doet het College voor de Rechten van de Mens? Gelijke behandeling in de ICT-praktijk Het nieuwe VN verdrag voor personen

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Diabetes en primair onderwijs. Een verkenning van toegang en medisch handelen in enkele Europese landen en de VS.

Diabetes en primair onderwijs. Een verkenning van toegang en medisch handelen in enkele Europese landen en de VS. Diabetes en primair onderwijs Een verkenning van toegang en medisch handelen in enkele Europese landen en de VS. 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Het Nederlands Jeugdinstituut heeft deze verkenning geschreven

Nadere informatie

Aanvullend Rapport Ratificatie En dan?

Aanvullend Rapport Ratificatie En dan? Aanvullend Rapport Ratificatie En dan? Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten Universiteit Utrecht Maart 2012 Aanvullend onderzoek in opdracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Studentenstatuut MBO. Nordwin College Studentenstatuut MBO Nordwin College Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet

Nadere informatie

VERSLAG ANTIDISCRIMININATIE- EN DIVERSITEITSTRAINING NEDERLAND. Art.1, Vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie

VERSLAG ANTIDISCRIMININATIE- EN DIVERSITEITSTRAINING NEDERLAND. Art.1, Vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie VERSLAG ANTIDISCRIMININATIE- EN DIVERSITEITSTRAINING NEDERLAND Art.1, Vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie Mei 2008 2 De inhoud van deze uitgave geeft niet noodzakelijkerwijs de mening

Nadere informatie

Mensenrechten in Utrecht

Mensenrechten in Utrecht Mensenrechten in Utrecht Hoe geeft Utrecht invulling aan internationale mensenrechtenverdragen? Een stedelijke zoektocht naar sociale rechtvaardigheid Foto omslag: Willem Mes Mensenrechten in Utrecht,

Nadere informatie

Kerncijfers 2012-2014. Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen.

Kerncijfers 2012-2014. Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen. Kerncijfers 2012-2014 Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen. Tekst en samenstelling Wies Dinsbach (zelfstandig onderzoeker)

Nadere informatie

Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca

Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca & Colofon Dit is een gezamenlijke uitgave van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) en de Landelijke Vereniging van Anti

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Raad R/2718 17 april 2014

Raad R/2718 17 april 2014 Raad R/2718 17 april 2014 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 25 april 2014 Ontwerpadvies Discriminatie werkt niet! Advies over het tegengaan van discriminatie bij de arbeid Dit is een ontwerpadvies

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie

DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN

DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-2010 MASTERPROEF van de opleiding Master in de rechten DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN Promotor: Prof. Dr. BERNAUW Kris CARION Katrien 20020782

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie