Eindexamen m&o vwo 2001-II

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindexamen m&o vwo 2001-II"

Transcriptie

1 Opgave 1 Frits werkt bij Wolters Kluwer en is door zijn chef uitgenodigd voor een beoordelingsgesprek. Vlak voor dit gesprek leest hij het hiernavolgende bericht uit de Volkskrant van 29 september OR Wolters Kluwer wil mooiere winstdeling van onze verslaggever AMSTERDAM Wolters Kluwer ligt met zijn ondernemingsraad overhoop over de winstdelingsregeling. Het conflict draait om de techniek van het boekhouden bij Wolters Kluwer. De winstdeling wordt niet berekend over de nettowinst van het concern, maar over de bedrijfsresultaten van de Nederlandse Wolters Kluwerbedrijven. Om precies te zijn: het uitkeringspercentage weerspiegelt de verhouding tussen het bedrijfsresultaat en de personeelskosten. Het bedrijfsresultaat is de winst, maar dan zonder buitengewone baten en lasten. En daar spitst het conflict zich op toe. In 1997 werden twee reorganisaties in gang gezet en daarvoor werd een voorziening getroffen van 25 miljoen gulden. Wolters Kluwer boekte de kosten als gewone kosten. Dat betekende dat de personeelskosten met 25 miljoen omhoog gingen, het bedrijfsresultaat met evenveel omlaag en dus daalde de winstdeling. Volgens de OR van Wolters Kluwer dienen de kosten van de reorganisatie opgevoerd te worden als buitengewone lasten. bron: de Volkskrant 29 september 1998 (gewijzigd) 1p 1 Noem, naast de reorganisatiekosten, nog een voorbeeld van buitengewone baten of lasten. Frits is van mening dat zijn belang in het geding is en besluit daarom zijn onvrede over de uitvoering van de winstdelingsregeling aan de orde te stellen tijdens het beoordelingsgesprek. 2p 2 In hoeverre is het beoordelingsgesprek hiervoor een juiste gelegenheid? Motiveer het antwoord. De OR is van mening dat hij op het gebied van de (secundaire) arbeidsvoorwaarden zoals de winstdelingsregeling, arbeidsreglement, scholingsplan e.d., een bepaalde wettelijke bevoegdheid heeft. 1p 3 Welke wettelijke bevoegdheid heeft de ondernemingsraad ten aanzien van de genoemde (secundaire) arbeidsvoorwaarden? www

2 Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4 uit het informatieboekje. Informatiebron 1 omvat een korte beschrijving van de activiteiten van onderneming Koninklijke Boskalis Westminster NV (Boskalis), het voorgenomen beleid en het bericht van de raad van commissarissen betreffende het boekjaar In informatiebron 2 staat het vermogensoverzicht per 31 december van de jaren 1996, 1997 en 1998 en in informatiebron 3 staat het resultatenoverzicht van die jaren. In informatiebron 4 staan de door C. de Roi verzamelde en berekende kerncijfers van Boskalis voor de jaren 1996, 1997 en C. de Roi is binnen de beleggingsclub Longtime medeverantwoordelijk voor het beheer van de effectenportefeuille. C. de Roi moet onderzoeken welke beursgenoteerde ondernemingen in aanmerking komen om in deze portefeuille te worden opgenomen. Zij is gestart met het onderzoek of de aandelen van Boskalis in de effectenportefeuille kunnen worden opgenomen. Daartoe heeft C. de Roi een aantal kerncijfers verzameld en berekend. Deze zijn opgenomen in informatiebron 4. Voor het al of niet aankopen van aandelen heeft de beleggingsclub een aantal interne richtlijnen opgesteld. De interne richtlijnen luiden als volgt: Gedurende de onderzoeksperiode van drie aaneengesloten boekjaren: a mag het solvabiliteitspercentage, als verhouding tussen de waarde van de totale activa en het vreemd vermogen, van de onderneming niet beneden de 150% zijn geweest; b mag de liquiditeitspositie niet verslechterd zijn; c mag de cashflow per geplaatst aandeel niet gedaald zijn; d moet de rentabiliteit van het gemiddeld geïnvesteerd totaal vermogen voor belastingen in elk van de onderzochte boekjaren minimaal 6% geweest zijn; e moet het rendement op de belegging jaarlijks minimaal 10% geweest zijn. Voldoet de onderzochte onderneming aan alle interne richtlijnen dan komen de aandelen van deze onderneming in aanmerking om gekocht te worden. Voldoet de onderneming aan drie of vier richtlijnen dan dient C. de Roi aan de leden van de beleggingsclub een schriftelijk advies uit te brengen over het al of niet aankopen van de aandelen. Voldoet de onderneming aan minder dan drie van de interne richtlijnen dan worden de aandelen niet in de effectenportefeuille opgenomen. Met behulp van informatiebron 2, 3 en 4 kunnen de ontbrekende kerncijfers van informatiebron 4 berekend worden. 2p 4 Bereken het solvabiliteitspercentage voor Boskalis op 31 december 1998 (zie formuleblad). 3p 5 Bereken de quick ratio voor Boskalis op 31 december 1998 (zie formuleblad). Volgens de door C. de Roi opgestelde kerncijfers is de working capital ratio op 31 december 1998 negatief. 1p 6 Wat betekent een negatieve working capital ratio voor de financiering van de vaste activa? 3p 7 Bereken de cashflow per geplaatst aandeel na aftrek van belastingen van Boskalis over p 8 Bereken het dividendrendement van Boskalis over 1998 uitgaande van de koerswaarde aan het begin van het boekjaar. C. de Roi gaat er bij de bepaling van de rentabiliteit van het gemiddeld geïnvesteerd totaal vermogen van uit dat de in het vermogensoverzicht gepubliceerde gegevens van informatiebron 2 als jaargemiddelden zijn aan te merken. 3p 9 Bereken de rentabiliteit van het gemiddeld geïnvesteerd totaal vermogen voor belastingen (=Rtv) over 1998 (zie formuleblad). www

3 Aan de hand van de informatiebronnen moet C. de Roi onder andere de liquiditeitspositie van Boskalis beoordelen. C. de Roi neemt in haar aantekeningen op dat zij van mening is: dat ondanks de negatieve ontwikkeling van de current ratio en de working capital ratio de liquiditeitspositie van Boskalis haar geen grote zorgen baart. 2p 10 Noem twee argumenten die bovenstaande opmerking van C. de Roi ondersteunen. Bij de beoordeling van het rendement hecht de beleggingsclub minder waarde aan het dividendrendement dan aan het rendementspercentage op de belegging. 1p 11 Welk beleggingsresultaat zal bij het rendementspercentage op de belegging wel meetellen en bij het dividendrendement niet? 4p 12 Controleer of Boskalis in de jaren 1996, 1997 en 1998 voldeed aan de door beleggingsclub Longtime opgestelde interne richtlijnen a tot en met e. Geef bij elke richtlijn een motivatie. C. de Roi weet dat veel leden van de beleggingsclub bij de afweging of aandelen in portefeuille genomen moeten worden of niet, de positie die de onderneming op haar afzetmarkt heeft een belangrijke rol laten spelen. C. de Roi wil met behulp van het marktaandeel van Boskalis in 1997 de positie van Boskalis op haar afzetmarkt vaststellen. De activiteiten (zie informatiebron 1) worden door Boskalis onderscheiden in activiteiten op de vrije baggermarkt en op de niet-vrije baggermarkt. 3p 13 Bereken het marktaandeel van Boskalis in 1997 op de vrije baggermarkt. 1p 14 Neemt naar jouw mening Boskalis een vooraanstaande plaats in op de vrije baggermarkt? Motiveer het antwoord. www

4 Opgave 3 Huismerken lopen terug Klant let minder op kleintjes Van onze economische redactie Amsterdam, woensdag. Nederlanders kopen in de supermarkt steeds vaker duurdere A-merken. Dit in tegenstelling tot de rest van Europa waar juist de goedkopere huismerken oprukken. Uit de nieuwste cijfers van de Merkenmonitor blijkt dat het marktaandeel van de A-merken vorig jaar 1,5 procent is gestegen terwijl het aandeel van de winkelmerken, de zogeheten private labels, met 1,8 procent ten opzichte van het vorig jaar is afgenomen. Volgens H. Eisma van onderzoeksbureau AC Nielsen, het bureau dat om de twee jaar de merkenmonitor presenteert, is de populariteit van de duurdere artikelen deels te danken aan de economische situatie in ons land. De Nederlander heeft meer te besteden en geeft dat graag uit aan luxe producten in de supermarkt. In Nederland is de opmars van het huismerk al in de jaren negentig praktisch tot stilstand gekomen. Enkele jaren geleden wonnen de goedkope merken even wat terrein, omdat de supermarktketens toen met eigen merken melk en yoghurt kwamen. bron: De Telegraaf In bovenstaand krantenartikeltje staat dat in Nederland in supermarkten steeds vaker duurdere A-merken worden gekocht in plaats van de goedkopere huismerken. 1p 15 Is er bij een A-merk sprake van een fabrikantenmerk of van een winkelmerk? Uit onderzoek blijkt dat supermarkten hun private labels een goede plaats op het schap geven, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de A-merken. 1p 16 Noem, naast een betere plek op het schap, nog een manier waarop supermarkten de verkoop van hun private labels kunnen vergroten. Motiveer het antwoord. 2p 17 Noem twee redenen waarom supermarkten een voorkeur hebben voor private labels in plaats van een A-merk of een B-merk. Opgave 4 Fabrico NV produceert slechts één soort product. Op verzoek van de directie heeft de planningsafdeling het verloop van het verwachte verkoop- en het bezettingsresultaat voor 2001 in een grafiek weergegeven. Deze grafiek is weergegeven op een bijlage die bij deze opgave hoort. Naast het bezettingsresultaat en het verkoopresultaat hoeft men in de voorcalculatie niet met andere resultaten rekening te houden. Voorraadvorming is niet mogelijk. Ten aanzien van de productie en verkoop zijn de volgende gegevens bekend: de maximale productiecapaciteit is stuks per jaar; de variabele kosten zijn proportioneel; de verkoopprijs, inclusief 6% BTW, is 8,48 per stuk. 2p 18 Teken in de grafiek op de bijlage de totale constante kostenlijn van Fabrico NV. Zet bij deze lijn de letters TCK. 2p 19 Bereken met behulp van de grafiek en bovenstaande gegevens de variabele kosten per product door uit te gaan van een verwachte productie (= verwachte afzet) van stuks. 2p 20 Geef met q* op de horizontale as van de grafiek op de bijlage aan, waar voor de onderneming in 2001 sprake is van de break even-situatie. www

5 Opgave 5 In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 en 6 uit het informatieboekje en een bijlage die nodig is voor het beantwoorden van vraag 25. Informatiebron 5 geeft informatie over het beleggen in aandelen via Legio-Lease en in informatiebron 6 zijn twee tabellen opgenomen waarmee bepaald kan worden welk bedrag, volgens de richtlijnen van de lokale bank, opgenomen kan worden met een persoonlijke lening. Jan Gerritsen wil op 1 januari 2000 aandelen gaan kopen. Omdat hij niet over voldoende liquide middelen beschikt, zal hij het aankoopbedrag moeten lenen. Van zijn maandelijks netto-inkomen van 2.800, wil Jan Gerritsen elke maand 250, besteden voor de aankoop van aandelen. Met een maandelijkse betaling van 250, kan Jan Gerritsen via Legio-Lease een pakket aandelen leasen met een aankoopwaarde van ,63. Jan Gerritsen wil weten wat de kosten bij Legio-Lease zijn en onderzoeken of een andere financiering van dit aandelenpakket mogelijk en voordeliger is. De financieringswijze heeft geen enkele invloed op de beleggingsopbrengsten. Jan Gerritsen beperkt zijn onderzoek tot de volgende drie alternatieve financieringswijzen: a. het afsluiten van een tweede hypothecaire lening op zijn woning bij de Postbank; b. het afkopen van zijn levensverzekering; c. het afsluiten van een persoonlijke lening bij de lokale bank. Legio-Lease. Als Jan Gerritsen een pakket aandelen via Legio-Lease aanschaft (least) met een aankoopwaarde van ,63 dan leent hij van Legio-Lease hetzelfde bedrag. In verband met deze lening dient Jan Gerritsen maandelijks 250, aan Legio-Lease te betalen, voor het eerst bij het sluiten van de overeenkomst. Van dit bedrag wordt door Legio-Lease maandelijks 44,40 op een spaarrekening gestort. Legio-Lease vergoedt op deze spaarrekening een interestpercentage van 0,96% per maand. Met het spaarbedrag kan, op het eind van de looptijd, de lening in een keer worden afgelost. De looptijd is 15 jaar. Het is mogelijk om eerder te stoppen maar niet binnen de eerste vijf jaar. Indien na vijf jaar tussentijds gestopt wordt is er een schuldrest, restant hoofdsom genoemd. Deze schuldrest wordt dan verrekend met de opbrengst die uit de verkoop van het aandelenpakket verkregen wordt. Er zijn in het algemeen twee vormen van leasing. 1p 21 Welke twee vormen van leasing zijn er in het algemeen? 2p 22 Van welke vorm van leasing is er sprake bij Legio-Lease? Motiveer het antwoord. 2p 23 Bereken welk jaarpercentage op basis van samengestelde interest gelijk is aan een rente van 0,96% per maand (antwoord in tenminste twee decimalen). 2p 24 Bereken de schuldrest (restant hoofdsom) indien Jan Gerritsen bovenstaande leaseovereenkomst aangaat en na vijf jaar beëindigt (zie formuleblad). Tweede hypotheek. Ook zou Jan Gerritsen een tweede hypothecaire lening op zijn huis kunnen nemen. Hij informeert bij de bank naar de mogelijkheden. De bank stelt dat de tweede hypothecaire lening niet groter mag zijn dan de overwaarde van de woning. De overwaarde van de woning is het verschil tussen de marktwaarde van de woning en de daarop rustende hypotheekschuld. Bij de aankoop van het huis heeft Jan Gerritsen op 1 januari 1997 een 6% annuïteitenhypotheek afgesloten van , met een looptijd van 30 jaar. De jaarlijkse annuïteit bedraagt ,80 en wordt op 31 december achteraf betaald, voor het eerst op 31 december De marktwaarde van het huis bedraagt op 31 december ,. De afsluitkosten van de tweede hypothecaire lening bedragen 250,. www

6 3p 25 Bereken de schuldrest op 1 januari 2000 van de op 1 januari 1997 afgesloten hypothecaire lening. Vul hiervoor de tabel in die vermeld staat op de bijlage die bij deze opgave hoort. 2p 26 Laat door middel van een berekening zien of het sluiten van een tweede hypothecaire lening voldoende financiële middelen oplevert om eenzelfde aandelenpakket van ,63 als aangeboden door Legio-Lease te kunnen kopen. Een eventueel af te sluiten tweede hypotheek bedraagt ,. Als Jan gedurende 5 jaar dezelfde maandtermijnen betaalt als bij Legio-Lease, bedraagt de schuldrest van deze tweede hypothecaire lening na 5 jaar ,80 Afkopen kapitaalverzekering Jan heeft in het verleden een kapitaalverzekering afgesloten. Voor deze verzekering is Jan geen premie meer verschuldigd. Volgens de polis dient de verzekeringsmaatschappij Jan op 1 januari 2020 een bedrag uit te keren van ,. De verzekeringsmaatschappij brengt bij vervroegde uitkering een rente van 7% per jaar, op basis van samengestelde interest, in rekening. 2p 27 Bereken de contante waarde van de kapitaalverzekering indien Jan op 1 januari 2000 de kapitaalverzekering vervroegd laat uitkeren. Persoonlijke lening Een alternatief voor de financiering van het aandelenpakket van ,63 is een persoonlijke lening bij de lokale bank. De door de lokale bank verstrekte informatie is opgenomen in informatiebron 6. Jan Gerritsen wil voor de aankoop van het aandelenpakket van ,63 uit de vier bovengenoemde financieringswijzen de goedkoopst mogelijke financieringswijze kiezen. 3p 28 Geef aan welke van de vier mogelijke financieringswijzen Jan zal kiezen. Geef aan waarom de overige niet in aanmerking komen. Opgave 6 Van de industriële onderneming Faradol is gegeven dat zij uitsluitend het product Fadol op de markt brengt. Voor 2001 is de verkoopprijs als volgt samengesteld: Grondstoffen: 1,25 kg Gero à 5, 6,25 Lonen: 0,5 arbeidsuur à 50, 25, Machinekosten: constant 37,50 Machinekosten: variabel 12,50 Standaard fabricagekostprijs 81,25 Winst per product 18,75 Verkoopprijs exclusief btw 100, BTW 17,5 % 17,50 Verkoopprijs inclusief btw 117,50 De normale productie en afzet per kwartaal zijn stuks Fadol. Voor het eerste kwartaal van 2001 zijn de volgende nacalculatorische gegevens bekend: er zijn stuks Fadol geproduceerd en verkocht; het grondstofverbruik is kg Gero geweest met een totale inkoopwaarde van , exclusief btw; de totale loonkosten zijn , ; de totale machinekosten zijn ,. Geef bij de hiernavolgende vragen steeds aan of het berekend resultaat voordelig of nadelig is. 2p 29 Bereken het bedrijfsresultaat voor Faradol voor het eerste kwartaal p 30 Bereken het bezettingsresultaat voor Faradol voor het eerste kwartaal van 2001 (zie formuleblad). 4p 31 Bereken het prijsverschil en het efficiencyverschil in euro s op de grondstoffen voor Faradol voor het eerste kwartaal van 2001 (zie formuleblad). Geef daarbij aan of het verschil voordelig of nadelig is. www

7 Opgave 7 In deze opgave hoeft geen rekening te worden gehouden met BTW. Bontroal NV produceert diverse seizoengevoelige producten en levert deze aan detaillisten. De afdeling Beheer en financiën van Bontroal NV is bezig met het opstellen van de liquiditeitsbegroting voor het eerste kwartaal van Om de ontbrekende posten op de al gedeeltelijk ingevulde liquiditeitsbegroting in te vullen zijn de volgende gegevens verzameld: Balans op 31 december 2000 van Bontroal NV Gebouwen , Geplaatst aandelenvermogen , Machines , Agioreserve , Voorraad grondstoffen , Algemene reserve , Voorraad goederen , 8% Hypothecaire lening , Debiteuren , 6% Onderhandse lening , Overige vlottende activa , Crediteuren , Liquide middelen , Overige vlottende passiva , , , De omzet voor 2001 wordt begroot op ,. De omzet is seizoengevoelig en in het eerste kwartaal zal deze 22% van de jaaromzet zijn. De omzet van het kwartaal is gelijkmatig over de maanden van het kwartaal verdeeld. Alle inkopen en verkopen vinden op rekening plaats. Aan debiteuren wordt twee maanden krediet verstrekt, van crediteuren wordt één maand krediet ontvangen. De productie is gelijkmatig over het jaar gespreid. De grondstofkosten per product bedragen 45% van de verkoopprijs. De verbruikte grondstoffen worden ingekocht in de maand waarin ze worden verwerkt. Op de 8% hypothecaire lening wordt elk jaar op 1 februari de interest over het afgelopen jaar betaald, tevens wordt op deze datum , afgelost. De brutolonen bedragen elke maand ,, de ingehouden loonheffing en de ingehouden sociale lasten bedragen 3.000,. De afdracht van de loonheffing en de sociale lasten vindt elk kwartaal bij achterafbetaling plaats. De loonheffing en sociale lasten van het vierde kwartaal 2000 zijn opgenomen onder de balanspost Overige vlottende passiva. Een op 1 januari 2001 bestelde kantoormachine met een aanschafwaarde van 2.000,, zal op 1 februari 2001 geleverd worden. De betaling vindt bij aflevering plaats. De afschrijvingen op de gebouwen en machines zijn 2% per kwartaal en worden berekend over de boekwaarde die deze activa hebben aan het begin van dat kwartaal. 8p 32 Stel met behulp van bovenstaande gegevens de (reeds gedeeltelijk ingevulde) liquiditeitsbegroting op voor Bontroal voor het eerste kwartaal van Gebruik daarvoor de bijlage die bij deze opgave hoort. www

8 Management & Organisatie (nieuwe stijl) Bijlage bij de vragen 18, 20, 25 en 32 Examen VWO 2001 Tijdvak 2 Woensdag 20 juni uur Vragen 18 en 20 Examennummer... Naam... Verwachte bezettingsresultaat en verkoopresultaat voor Fabrico N.V. in bedragen van deelresultaten in euro's 3 (x ) 2 Verkoopresultaat Bezettingsresultaat productie en afzet (x stuks) www

9 Bijlage bij de vragen 25 en 32 Vraag 25 Jaar Schuld 1 januari Interest 6% Aflossing Vraag 32 Liquiditeitsbegroting van Bontroal eerste kwartaal 2001 in euro's Ontvangsten: Debiteuren Overige vlottende activa ,- Totaal,- Uitgaven: Crediteuren 8% hypothecaire lening Interest 8% hypothecaire lening 6% onderhandse lening ,- Interest 6% onderhandse lening 6.750,- Lonen Overige vlottende passiva ,- Overige bedrijfskosten ,- Machines Totaal,- Toe- of afname liquide middelen Stand liquide middelen Stand liquide middelen www

10 Formuleblad Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 4, 5, 9, 24, 30 en 31. waarde activa 4 solvabiliteitspercentage = 100% vreemd vermogen vlottende activa voorraad 5 quick ratio = kort vreemd vermogen winst voor belasting + interest 9 Rtv = 100% gemiddeld geïnvesteerd totaal vermogen 24 eindwaarde spaarbedrag = T (1 + i) ((1 + i) n 1) i T = termijnbedrag i = interestpercentage 100 n = aantal termijnbedragen waarover interest berekend wordt constante kosten 30 bezettingsresultaat = (normale productie werkelijke productie) normale productie 31 prijsverschil = (standaard prijs werkelijke prijs) werkelijke hoeveelheid efficiencyverschil = (standaard hoeveelheid werkelijke hoeveelheid) standaard prijs www

11 informatie- Tekst uit het jaarverslag van 1997 bron 1 De onderneming Koninklijke Boskalis Westminster NV is een internationaal opererende baggermaatschappij waarvan de kernactiviteiten zich richten op het aanleggen en onderhouden van havens en waterwegen, het creëren van land in water en het beschermen van kusten en oevers. Sinds 1972 is de onderneming genoteerd aan de AEX- Effectenbeurs in Amsterdam. Activiteiten De kernactiviteiten baggeren en kust- en oeverwerken dragen voor driekwart bij aan de omzet van Boskalis. De totale wereldbaggermarkt heeft een omvang van 11 miljard gulden, maar daarvan is slechts de helft vrij toegankelijk. De andere helft is vooralsnog gesloten voor buitenlandse aannemers. Op deze vrije baggermarkt (= baggeren, kust- en oeverwerken) neemt Boskalis een toonaangevende positie in. Daarnaast is het bedrijf vooral actief op tal van verwante werkterreinen, zoals droog grondverzet, dijkenbouw en zandwinning. Tevens kent Boskalis specialistische niche-activiteiten 1) in het kader van de offshore-industrie, milieutechniek, munitieberging en tunnelbouw. Beleid De onderneming werkt door middel van gerichte groei en optimale dienstverlening, aan verdere versterking van haar prominente internationale positie op het gebied van baggeren en baggergerelateerde activiteiten. Groei kan autonoom en door acquisities 2) plaatsvinden, zowel in huidige marktgebieden als in nieuwe marktgebieden. Daarbij wordt naar uitbreiding van het aantal thuismarkten gestreefd. Schaalgrootte levert belangrijke voordelen op voor de bedrijfsvoering. De hoofddoelstelling is om te excelleren in marktpositie en winstgevendheid. Het bieden van een aantrekkelijk rendement en een inspirerende werkomgeving voor medewerkers staan daarbij centraal. Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Bestuur heeft het jaarverslag aan onze Raad (van Commissarissen) voorgelegd, waarin is opgenomen de jaarrekening. De jaarrekening is door KPMG Accountants NV gecontroleerd en goedgekeurd. De goedkeurende verklaring is in het jaarverslag opgenomen. Wij stellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor: de jaarrekening, waarin opgenomen het voorstel tot winstbestemming goed te keuren; de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor hun bestuur en de Commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen jaar; een dividend uit te keren aan de houders van (certificaten van) aandelen van ƒ 1,25 per (certificaat van) aandeel, naar keuze van de aandeelhouder (certificaathouder) uit te keren geheel in contanten dan wel ƒ 0,75 in contanten en ƒ 0,50 in (certificaten van) aandelen ten laste van de fiscaal vrije agioreserve of ten laste van de overige reserves. Een welgemeend woord van waardering gaat uit naar de medewerkers en de Raad van Bestuur voor het resultaat dat afgelopen jaar is bereikt. Papendrecht/Sliedrecht De Raad van Commissarissen noot 1 noot 2 niche-activiteiten: specifieke diensten die men aan een branche-specifieke afnemersgroep levert acquisitie hier: dit is een bedrijfsovername www

12 informatie- Vermogensoverzicht na voorgestelde winstbestemming van Boskalis 1) bron 2 (getallen x 1 miljoen gulden, tenzij anders vermeld) Vaste activa Materiële vaste activa 711,1 669,3 570,2 Financiële vaste activa 79,8 50,9 43,7 Som der vaste activa 790,9 720,2 613,9 Vlottende activa Voorraden 30,3 28,3 22,4 Debiteuren 91,6 168,0 149,8 Overige vorderingen 137,0 159,3 189,7 Liquide middelen 308,7 279,1 230,3 Som der vlottende activa 567,6 634,7 592,2 Kortlopende schulden Crediteuren 116,3 145,9 106,5 Bank 8,4 6,1 9,8 Overige korte schulden 540,6 475,0 430,5 Som der vlottende passiva 665,3 627,0 546,8 Uitkomst van vlottende activa min vlottende passiva 2) ( 97,7) 7,7 45,4 Uitkomst activa min vlottende passiva 693,2 727,9 659,3 Langlopende schulden Achtergestelde leningen 79,9 80,0 Overige leningen 20,7 34,3 Voorzieningen 175,6 161,5 125,4 Eigen vermogen 517,6 465,8 419,6 693,2 727,9 659,3 Garantievermogen 517,6 545,7 499,6 1) Ontleend aan de desbetreffende jaarrekeningen. 2) Tussen haakjes geplaatste getallen zijn negatief. www

13 informatie- Resultatenoverzicht van Boskalis 1) bron 3 (getallen x 1 miljoen gulden, tenzij anders vermeld) Omzet 1724,2 1403,6 1146,4 Externe kosten 2) (1198,8) ( 930,8) ( 721,8) Personeelskosten 2) ( 300,0) ( 276,2) ( 267,8) Afschrijvingen 2) ( 100,2) ( 105,4) ( 93,8) Som der bedrijfslasten 1599,0 1312,4 1083,4 Bedrijfsresultaat 125,2 91,2 63,0 Rentebaten 7,8 7,8 14,4 Rentelasten 2) ( 7,9) ( 9,4) (11,9) Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen 14,0 6,2 7, 6 Som der financiële baten en lasten 13,9 4,6 10,1 139,1 95,8 73,1 Belastingen 2) ( 35,4) ( 13,6) ( 11,0) Nettoresultaat 103,7 82,2 62,1 1) Ontleend aan de desbetreffende jaarrekeningen. 2) Tussen haakjes geplaatste getallen zijn negatief. informatiebron 4 Kerncijfers van Boskalis (opgesteld door C. de Roi) Vermogenspositie 1) Dient nog berekend te worden. 2) Tussen haakjes geplaatste getallen zijn negatief Solvabiliteit...% 1) 152% 153% Current ratio 0,85 1,01 1,08 Quick ratio.... 1) 0,97 1,04 Working capital ratio 2) (0,15) 0,01 0,08 Gegevens aandelen Aantal geplaatste aandelen per 31 december Cashflow per aandeel f.. 1) f 7,27 f 6,08 Winst per aandeel f 4,00 f 3,19 f 2,42 Dividend per aandeel f 1,60 f 1,25 f 1,10 Koers begin van het jaar f 36,00 f 35,00 f 22,90 Koers eind van het jaar f 30,30 f 36,00 f 35,00 Dividendrendement...% 1) 3,6% 4,8% Rendementspercentage op belegging 2) ( 11,4%) 6,4% 57,6% Rentabiliteit Rentabiliteit gemiddeld eigen vermogen na belastingen 20,0% 17,6% 14,8% Rentabiliteit gemiddeld totaal vermogen Voor belastingen...% 1) 7,8% 7,0% ) www

14 informatiebron 5 SpaarExtra van Legio-Lease NIEUW! Laat uw spaargeld gigantisch groeien met SpaarExtra. U zult zien dat u eigenlijk nergens een hoger eindkapitaal kunt behalen. Een uitbetaling van ƒ ,34 over 15 jaar is mogelijk. Volledig belastingvrij! Vergelijkt u dat eens met een renterekening of een spaarverzekering. Wat is SpaarExtra? SpaarExtra is het antwoord van Legio- Lease op de belastingplannen van staatssecretaris Vermeend. Een nieuw creatief product zoals u van ons gewend bent, waarin sparen en beleggen op een unieke manier wordt gecombineerd. SpaarExtra verslaat de gemiddelde spaarverzekering op alle fronten. Bovendien biedt SpaarExtra u veel meer flexibiliteit dan een spaarverzekering: vanaf 5 jaar kunt u elk gewenst moment stoppen. Zonder kosten en belastingvrij! Hoe werkt SpaarExtra precies? Met uw inleg vanaf ƒ 50, per maand least u een legio AEX-plus Certificaat, dat u recht geeft op een belastingvrije uitbetaling die gelijk is aan het beleggingsresultaat van de AEX fondsen plus het extra resultaat dat ontstaat doordat de dividenden in de koers van het certificaat worden opgenomen. In de AEX zijn de 25 belangrijkste beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen opgenomen, zoals ABN AMRO, AEGON, Ahold, Koninklijke Olie en Unilever. De AEX geeft dus een brede spreiding over diverse bedrijfstakken zoals banken en verzekeringen, voedingssector, chemie en automatisering. Hierdoor is het Legio AEX-plus Certificaat een uitstekende belegging. Hoe spaar ik extra? In plaats van een grote startinvestering betaalt u een bescheiden vast maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing. De rente (0,96% per maand; effectief) is de vergoeding voor het feit dat het certificaat al vanaf de eerste dag in zijn geheel voor u aan het werk is. Bij een spaarverzekering is dit niet het geval. En doordat de dividenden van de 25 AEX-fondsen in de koers van het certificaat worden opgenomen, is uw beleggingsresultaat gegarandeerd beter dan de AEX-koersindex. Deze steeg de afgelopen 15 jaar met gemiddeld 14,2% per jaar. SpaarExtra zou u over die periode ruim anderhalf keer meer hebben opgeleverd: bij een inleg van bijvoorbeeld ƒ 500, per maand zou u een uitbetaling hebben ontvangen van maar liefst ƒ ,34! Wat is de looptijd? Uw lease-overeenkomst heeft een minimale looptijd van vijf jaar. Vanaf dat moment kunt u op elk gewenst moment zonder kosten stoppen. Bij overlijden kunnen de erfgenamen (indien gewenst) ook binnen de eerste vijf jaar direct en zonder kosten stoppen. Hoe wordt de uitbetaling geregeld? De maximale looptijd is vijftien jaar. U heeft uw volledige certificaat dan bij elkaar gespaard en u kunt het natuurlijk kosteloos verzilveren. Stopt u op een eerder moment, dan wordt slechts het nog niet afgeloste deel van de aankoopsom in mindering gebracht op de opbrengst van uw Legio AEX-plus Certificaat. De opbrengst wordt binnen een week aan u uitbetaald. Geheel belastingvrij! Wat levert SpaarExtra op? Inclusief de dividendopname wordt uitgegaan van een gemiddelde stijging van de CBS-koersindex met 15,7% over de eerste 5 jaar. Voor 10 en 15 jaar was in het verleden dit percentage nog hoger. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. (uit folder van Legio-Lease) www

15 informatiebron 6 Berekeningstabellen Persoonlijke Lening De Inkomenstabel toont u welk termijnbedrag in principe bij uw netto inkomen past. In de leningstabel is het bedrag dat u wilt lenen als uitgangspunt genomen. Inkomenstabel Netto inkomen per maand Termijnbedrag Netto inkomen per maand Termijnbedrag 1.900,- 100, ,- 550, ,- 180, ,- 600, ,- 200, ,- 700, ,- 250, ,- 800, ,- 300, ,- 900, ,- 350, , ,- 400, , , ,- 450, , , ,- 500,- en meer en hoger Leningtabel persoonlijke Lening Leenbedrag in handen Te betalen termijnbedragen per maand (m.i.v , wijzigingen voorbehouden) 6 mnd 12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd Effectieve rente op jaarbasis 1) 3.000,- 517,06 265,99 140,67 99,08 78,42-12,2% 3.500,- 603,23 310,32 164,11 115,59 91,49 77,16 12,2% 4.000,- 689,41 354,65 187,56 132,10 104,56 88,18 12,2% 4.500,- 775,59 398,99 211,- 148,61 117,63 99,20 12,2% 5.000,- 855,94 437,81 228,97 159,56 125,- 104,38 9,6% 6.000, ,12 525,38 274,77 191,47 149,99 125,25 9,6% 7.000, ,31 612,94 320,56 223,38 174,99 146,13 9,6% 8.000, ,50 700,50 366,36 255,29 199,99 167,- 9,6% 9.000, ,68 788,07 412,15 287,20 224,99 187,88 9,6% , ,04 873,90 456,24 317,38 248,22 206,94 9,2% , ,04 961,29 501,87 349,12 273,05 227,64 9,2% , , ,68 547,49 380,86 297,87 248,33 9,2% , , ,07 593,11 412,60 322,69 269,03 9,2% , , ,46 638,74 444,34 347,51 289,72 9,2% , , ,02 680,57 472,24 368,42 306,42 8,6% , , ,15 725,94 503,72 392,98 326,85 8,6% , , ,29 771,32 535,20 417,55 347,28 8,6% , , ,42 816,69 566,68 442,11 367,70 8,6% , , ,56 862,06 598,16 466,67 388,13 8,6% , , ,69 907,43 629,65 491,23 408,56 8,6% , , ,83 952,80 661,13 515,79 428,99 8,6% , , ,96 998,17 692,61 540,35 449,42 8,6% , , , ,55 724,09 564,92 469,84 8,6% , , , ,92 755,58 589,48 490,27 8,6% , , , ,09 781,80 680,68 505,24 8,1% , , , ,25 813,07 633,03 525,45 8,1% , , , ,41 844,34 657,38 545,66 8,1% , , , ,58 875,61 681,72 565,86 8,1% , , , ,74 906,88 706,07 586,07 8,1% , , , ,90 938,15 730,42 606,28 8,1% Tussenliggende bedragen zijn ook mogelijk. Hogere bedragen op aanvraag. 1) De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor de lening. Hierin komen alle kosten van de lening tot uitdrukking. www

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

Manager Performance Reporting

Manager Performance Reporting Opgave 1 Michael Page is een wervings- en selectiebureau. Namens een bepaalde opdrachtgever is dit bureau op zoek naar personeel. Manager Performance Reporting...organisatorisch sterke coach en analyticus...

Nadere informatie

management en organisatie VWO 2009-1

management en organisatie VWO 2009-1 management en organisatie VWO 2009-1 uitwerkbijlage Naam kandidaat Kandidaatnummer 7 omschrijving aantal prijs per eenheid loonkosten materiaalkosten externe kosten totale kosten A. Externe inhuur - huur

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie (nieuwe stijl)

Examen VWO. management & organisatie (nieuwe stijl) management & organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te behalen;

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl)

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 26 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl)

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen;

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2002-II

Eindexamen m&o vwo 2002-II Opgave 1 Intel waagt gokje met solide merknaam Intel gaat consumentenproducten op de markt brengen. Deze week presenteert de chipfabrikant een digitale walkman en de WebTablet, een draadloos schermpje

Nadere informatie

Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE. Module 1: Planning. 1. Over Planning in een bedrijf 2.

Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE. Module 1: Planning. 1. Over Planning in een bedrijf 2. Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE Module 1: Planning 1. Over Planning in een bedrijf 2. Over Rechtsvormen Module 2: Formuleren van beleid 3. Over Personeelsbeleid 4. Over Interestberekeningen

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2002-I

Eindexamen m&o havo 2002-I Opgave 1 Het succes van een merk staat of valt met een creatieve, originele naam. Wie zo n naam bedacht heeft, wil die uiteraard ook graag beschermen door het merk te laten registreren en deponeren. Is

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - II

Eindexamen vwo m&o 2012 - II Opgave 1 De heer Pieter Los verhuist op 1 oktober 2011 van een huurwoning naar een koopwoning. Van de notaris ontvangt hij de onderstaande nota met betrekking tot de gekochte woning. aankoopprijs woning

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2004-I

Eindexamen m&o vwo 2004-I Opgave 1 Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen, type Hydra en type Rodra. Uit de voorcalculatie voor 2004 zijn de volgende gegevens bekend: Bij de normale productie van 200 Hydra en

Nadere informatie

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl)

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 1 Van Oudejans nv is per 31 december 2010 de onderstaande balans gegeven. Debet Balans Oudejans nv (getallen 1.000,-) Credit Gebouwen 1.400 Aandelenkapitaal 1.500 Machines 750 Aandelen in portefeuille

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2009 tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2015 tijdvak tijvak 2 donderdag 18 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur Examen VWO 2010 tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 21 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 21 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2007 tijdvak 1 maandag 21 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen.

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2009 - II

Eindexamen m&o vwo 2009 - II Opgave 1 Een fabrikant plaatst in een landelijk dagblad een advertentie waarin ze personen oproept om zich te melden als beoordelaar voor haar producten. Een persoon schrijft zich vervolgens in bij de

Nadere informatie