EEN U I T G AV E VA N D E E E N D R AG T P E N S I O E N N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN U I T G AV E VA N D E E E N D R AG T P E N S I O E N N.V."

Transcriptie

1 EEN U I T G AV E VA N D E E E N D R AG T P E N S I O E N N.V. JAARGANG 2007 NUMMER 2 De mensen en de cijfers Voor u ligt het tweede nummer van de Eendragt Info van In dit nummer staat de Raad van Commissarissen van De Eendragt Pensioen N.V. centraal. Daarnaast besteden we XY VcY`Y` UUb M h FHF C MGL MI FG Z FHF C MGL MI FH JAARVERSLAG 2006 JAARVE R S L AG E en stichting pensioenfonds heeft een bestuur. In het geval van het vroegere pensioenfonds De Eendragt bestond dat uit een groot algemeen bestuur en een klein dagelijks bestuur. Alle aangesloten ondernemingen met een eigen OR hadden een werkgever- en een werknemervertegenwoordiger. Daarnaast zaten nog twee gepensioneerden in het algemeen bestuur namens alle niet-actieven (gepensioneerden, WAO-ers en mensen die niet meer bij de aangesloten bedrijven werken, maar nog wel in het pensioenfonds zitten). Het dagelijks bestuur werd door het algemeen bestuur benoemd om nauw toe te zien op het reilen en zeilen van het pensioenfonds en bestond ook uit werkgevers en werknemers. D E E E N D R AG T PE N S I O E N N.V. aandacht aan het jaarverslag dat eind juni uitkwam. GFNI \^ UaghYfXUa YYbXfU[hTYYbXfU[hDb` kkkdyybxfu[hdb` Eendragt omslag2006 def.indd 1 Raad van Commissarissen Bij de omvorming van De Eendragt naar verzekeraar veranderde ook deze opzet. Het (algemeen) bestuur inmiddels uitgegroeid naar 40 mensen bleef, maar heeft nu feitelijk de rol van aandeelhouder van De Eendragt Pensioen N.V. Daarnaast benoemde het bestuur een Raad van Commissarissen (RvC). Deze bestaat inmiddels uit vijf leden. De voorzitter en een tweede lid behoren tot de externe deskundigen. Drie leden namen zitting op voordracht van de werkgevers, werknemers en de niet-actieven. De RvC kijkt of de directie van De Eendragt wel de goede dingen doet en de dingen goed doet. Daarbij worden de belangen van de deelnemers scherp in de gaten gehouden. Tijdens de vijf à zes vergaderingen per jaar bespreekt de RvC met de directie allerlei belangrijke zaken. Denk bijvoorbeeld aan het jaarverslag, beleidsvraagstukken en nieuwe klanten. De RvC beoordeelt ook het functioneren van de directie. Het hoeft geen betoog, dat de Commissarissen voor het wel en wee van De Eendragt :09:29 van groot belang zijn. In december 2006 heeft het bestuur een nieuw reglement aangenomen dat de spelregels vastlegt. Bij die gelegenheid zijn ook de laatste vacatures ingevuld. Roelf Rogaar is de onafhankelijke nieuwe voorzitter van de RvC. Hij heeft de hamer overgenomen van Mees Hartvelt, die als voorzitter van het oude dagelijks bestuur in eerste instantie nog de nieuwe RvC heeft geleid. Joop Rietmulder werd al in juni 2006 op voordracht van de directie benoemd en behoort net als Roelf Rogaar tot de externe deskundigen. INHOUD 1 De mensen en de cijfers 4 Interview Roelf Rogaar 6 Interview Joop Rietmulder 8 Interview Jan Orie 10 Interview Luuk Zegers 11 Wist u dat? 12 Puzzel, oplossing vorige puzzel en bekendmaking prijswinnaars pagina 1 Eendragt info FC 2007 nr2.indd :07:38

2 Op voordracht van de werkgevers heeft in december Luuk Zegers zitting genomen in de Raad. De werknemers hebben Albert Boeve voorgedragen, die al in het dagelijks bestuur zat. Dat geldt ook voor Jan Orie die recent met pensioen ging. Hij komt op voorstel van de niet-actieven in de RvC. In dit nummer van de Eendragt Info kunt u nader kennismaken met de heren Rogaar, Rietmulder, Orie en Zegers. Albert Boeve kwam in 2006 al uitgebreid aan het woord. Jaarverslag Eind juni verscheen het jaarverslag 2006 van De Eendragt Pensioen N.V. Het eerste jaarverslag van deze verzekeraar zet een oude traditie voort. Er staat veel in over de gang van zaken en natuurlijk ook heel wat cijfers. De directie heeft geprobeerd om zoveel mogelijk openheid te bieden. Ook daarin onderscheidt De Eendragt zich van andere verzekeraars. We hebben dan ook niets te verbergen. Nergens blijft iets aan de strijkstok hangen en er lekt ook niets weg naar aandeelhouders of andere belanghebbenden. Het hele verslag kunt u vinden op en downloaden van de website Als u liever een papieren versie ontvangt, kunt u die aanvragen via of door een briefje te sturen naar: De Eendragt De Boelelaan HJ Amsterdam. Belangrijkste cijfers In het overzicht hiernaast ziet u de belangrijkste cijfers over Ter vergelijking staan de cijfers over 2005 van het vroegere pensioenfonds vermeld. Philip Menco Algemeen directeur pagina 2

3 aantallen = actieve deelnemers = gepensioneerden = gewezen deelnemers = arbeidsongeschikte deelnemers totaal in miljoenen euro uitkeringen 35,7 32,7 pensioenverplichtingen 779,4 660,7 eigen vermogen De Eendragt 162,7 159,4 beleggingen: belegd vermogen (marktwaarde) 972,5 863,6 beleggingsinkomen 36,8 30,8 totaalrendement in % actieven niet-actieven vastrentende waarden -1,7-1,6 7,1 aandelen 17,9 15,6 30,3 vastgoed 18,8 18,8 11,1 totaal exclusief renteafdekking 9,8 4,2 13,3 totaal inclusief valuta- en renteafdekking 6,5 3,7 n.v.t. Nederlandse pensioenfondsen 7,4 14,8 belegd vermogen per einde jaar in % actieven niet-actieven vastrentende waarden 40,8 79,7 53,5 aandelen 39,2 5,5 34,3 vastgoed 13,5 14,7 10,2 liquide middelen en deposito s 6,5 0,1 2,0 pagina 3

4 Roelf Rogaar Flexibiliteit heeft de toekomst Roelf Rogaar, de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen, houdt de directie van De Eendragt graag een spiegel voor en put daarbij uit meer dan dertig jaar expertise.,,op het overnamepad heb ik veel ervaring opgedaan. Ik heb overgenomen, ben overgenomen. Je hoeft maar naar het ABN AMRO-verhaal te kijken om te zien wat daarbij komt kijken. Je moet goed nadenken, je prijs bepalen en de juiste juridische afspraken maken. Aan het woord is Roelf Rogaar, sinds ruim een half jaar voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Eendragt Pensioen N.V. als opvolger van Mees Hartvelt. Na een dik dertigjarige carrière in het bankwezen vond hij het een uitdaging om een stapje te maken naar het verzekeringswezen, zei hij bij zijn aantreden. Zo denkt hij er nog steeds over. Rogaar (63) is er niet de man naar om activiteiten te ontplooien die hij niet interessant vindt. Het boeit hem aan De Eendragt dat het zo n actieve club is die op een verantwoorde wijze aan zijn groei werkt door het overnemen van pensioenfondsen. Een paar stevige happen uit de levensloop van de voorzitter. Algemeen directeur van een aantal trustkantoren verbonden aan Pierson Heldring & Pierson en AMRO Bank, algemeen directeur van AMRO Bank Curaçao en Pierson Heldring & Pierson Curaçao, algemeen directeur van Pierson Heldring & Pierson Amsterdam. En ten slotte tussen 1988 en 2006 voorzitter van de zeskoppige directie van Theodor Gilissen Bankiers. Hij bouwt deze private bank uit van een bescheiden bankje in Amsterdam tot een gerespecteerde beleggingsspecialist met diverse kantoren in Nederland en daarbuiten. Rogaar heeft veel ervaring met hoogwaardige dienstverlening en in dynamische groeiprocessen. Tijdens zijn carrière heeft hij heel wat ingewikkelde overnames meegemaakt. Zijn grote ervaring met relatief kleine, groeiende financiële instellingen maakt Rogaar bij uitstek geschikt voor het voorzitterschap van de RvC van,,je probeert alles voor te zijn, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. De Eendragt.,,De Eendragt is vergeleken bij veel ondernemingspensioenfondsen best groot, maar wel veel kleiner dan de pensioenverzekeraars die je van de televisiereclame kent, beaamt hij.,,dit wil echter niet zeggen dat De Eendragt de omvang mist om succesvol te opereren. In het formaat zit juist de kracht. De Eendragt kan gemakkelijker maatwerk en persoonlijke dienstverlening bieden dan grote instellingen. Dat geeft ondernemingen die altijd een eigen pensioen- pagina 4

5 fonds hadden een prettig gevoel. Bovendien heeft flexibiliteit de toekomst. Maatwerk, flexibiliteit, het klinkt fraai, maar wordt het dan niet meteen een stuk duurder? Rogaar:,,Dat risico bestaat, maar het hoeft niet. Bij grote instanties gaat veel informatie gemakkelijk verloren. Zij werken niet noodzakelijkerwijs efficiënter. Je moet het werk, wil je op de kosten letten, goed organiseren. Daarvoor zijn een korte besluitvorming, hoog gekwalificeerd personeel en een goede IT nodig. Ook openheid en transparantie naar de klant is zeer belangrijk. Kortom: je moet op alle niveaus samenwerken. jongeren. Momenteel is hij commissaris van de Vereniging Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum, van de investeringsmaatschappij Darlin N.V. en van Koninklijke Brill N.V., de oudste wetenschappelijke uitgeverij in Nederland. Bovendien is hij penningmeester van de Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen, van de De Eendragt kan gemakkelijker maatwerk en persoonlijke dienstverlening bieden dan grote instellingen. Rogaar acht het zijn taak om de directeuren Philip Menco en Tom Nieuwenhuizen steeds een spiegel voor te houden. Hij stelt vragen als:,,heb je deze aspecten al bekeken? Of hij vraagt om meer informatie. Ook hecht hij, als meester in de rechten, groot belang aan waterdichte juridische afspraken.,,je probeert alles voor te zijn, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.,,bij het toezicht houden horen het belangen afwegen tussen bedrijf, verzekerden, aandeelhouders, toezichthouders, leveranciers en werknemers, maar ook het toetsen van het beleggings- en het acquisitiebeleid. Daarnaast moet je van te voren nagedacht hebben over vragen als: wie neemt de verantwoordelijkheid op zich als een lid van de directie uitvalt, of wat betekent de nieuwe Europese wetgeving voor De Eendragt. Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest en van Europa Nostra, een non-profit organisatie die zich inspant voor het behoud van monumenten, landschappen etc. in heel Europa, inclusief Turkije en Rusland.,,Ik word veel gevraagd als penningmeester, zelfs door schoolbesturen, lacht hij.,,dat ligt me kennelijk erg goed. Ik wil maar één voorzitterschap hebben en dat is De Eendragt geworden. Aan het overnemen van de pensioenverplichtingen van buitenlandse bedrijven is De Eendragt nog niet toe, zegt Rogaar.,,We moeten niet te veel hooi op onze vork nemen. Bij De Eendragt passen momenteel groeiende solide Nederlandse bedrijven met veel actieve medewerkers. De Eendragt zal hun steeds meer varianten aanbieden.,,in de toekomst zal de klant meer keuzes krijgen, maar ook meer eigen verantwoordelijkheid. Dan nog wat luchtiger happen uit het leven van de voorzitter. Tijdens zijn rechtenstudie in Leiden was hij penningmeester van NBBS, het reisbureau voor avontuurlijke jongeren. In Amsterdam richtte hij het Hans Brinker Hotel op, een low-budget hotel voor Data pensioenbetalingen 2007 dinsdag 24 juli 2007 vrijdag 24 augustus 2007 maandag 24 september 2007 woensdag 24 oktober 2007 vrijdag 23 november 2007 vrijdag 21 december 2007 pagina 5

6 Joop Rietmulder Man van cijfers De Raad van Commissarissen van De Eendragt Pensioen N.V. telt twee externe deskundigen. Een van hen is Joop Rietmulder, een bekende naam in de pensioenwereld. Mooie cijfers zeggen hem weinig, gladde praatjes maken hem wantrouwend.,,ik ben een echte techneut, lacht hij. Afgelopen zomer vroeg directielid Tom Nieuwenhuizen aan Joop Rietmulder of hij ervoor voelde als externe deskundige plaats te nemen in de Raad van Commissarissen. De twee leerden elkaar kennen bij de Kring van Pensioen-Specialisten. De deelnemers aan deze Kring houden studiebijeenkomsten, volgen de vaktechnische ontwikkelingen en netwerken. Tot vreugde van De Eendragt zei Rietmulder,,Ja, graag op dit voorstel. Joop Rietmulder is een opgewekte man met veel gevoel voor humor. Maar probeer hem niet in te palmen met vage uitspraken als De voorzieningen zijn op peil en Alles gaat volgens verwachting. Dan wordt hij pas echt nieuwsgierig en gaat hij controlevragen stellen. Wat is de rekentechnische onderbouwing van zo n bewering? Rietmulder begon zijn loopbaan al jong, bij de Eerste Nederlandsche Levensverzekeringsmaatschappij (nu Aegon) in Leiden.,,Ik was daar rekenaar. Wat nu de computers doen, deden wij met een mechanische rekenmachine. Wat je nu invoert in een bestandje, daar was je toen een week mee bezig. We zaten eindeloos pensioenen uit te rekenen voor bedrijven, op basis van leeftijd, salaris, premie. De weerkundige Peter Timofeeff werkte daar trouwens ook. Wat je aan zo n primitief begin overhoudt, is een natuurlijk gevoel voor cijfers.,,ik zie nog steeds snel: dit klopt, dit klopt niet. Soms weet ik zelf niet waarom, maar ik voel het, en dan blijkt dat voorgevoel bij het narekenen ook juist. Joop Rietmulder studeerde verzekeringswiskunde en werkte bij Akzo Pensioenfonds in Arnhem, waar hij de Raad van Bestuur adviseerde over de pensioenregelingen bij nieuwe buitenlandse vestigingen. Hij vervolgde zijn carrière bij de Nederlandsche Credietbank (nu Fortis). In 1983 richtte hij Rietmulder en Partners op, waarvan hij tot 1994 directeur-eigenaar was.,,de aanleiding om een eigen kantoor te beginnen, was dat ik als pensioenadviseur niet via een provisie beloond wilde worden. Het ondoorzichtige beloningssysteem, zoals je dat nu nog ziet bij verzekering-hypotheekadviseurs, vind ik niet prettig. Ik houd van openheid en helderheid en wil gewoon per uur betaald worden. Rietmulder wilde dat zijn cliënten zeker wisten, dat hij zo objectief mogelijk zou adviseren. De jaren daarna was hij statutair directeur voor de Nederlandse vestigingen van William M. Mercer en de Beijer Groep in Haarlem. In 2000 startte hij Rietmulder C.S. Pensioen- en Interim-management. Hij adviseert nu accountants, belastingadviseurs en pensioenfondsen bij jaarrekeningen, fusies, overnames, contractonderhandelingen en management-buy-outs. Tevens doceert hij bij de Stichting Pensioenopleidingen en het Actuarieel Instituut. pagina 6

7 Hij is medeoprichter van de Stichting Kring van Pensioen-Specialisten, waarvan hij jarenlang voorzitter was. In 2005 werd hij benoemd tot erevoorzitter. De Eendragt is een interessant bedrijf, vindt Joop.,,De Eendragt combineert sinds de omvorming de structuur van een verzekeringsmaatschappij met de solidariteit van een pensioenfonds. De beleggingsrendementen worden eerlijk verdeeld en de pensioenen zijn als het maar enigszins kan waardevast. Daarmee heb je het beste van twee werelden. Het innovatieve van zo n nieuwe structuur bergt echter,,natuurlijk ga ik niet op de stoel van de directie zitten, maar ik controleer en dien als praatpaal. ook risico s in zich, omdat je een aantal dingen nieuw moet uitvinden. Dat gaat allemaal prima, maar daar let ik uiteraard ook op. Zoals elk van de vijf commissarissen, ziet Joop Rietmulder toe op good governance zoals de Pensioenwet die voorschrijft. Dat wil zeggen, hij controleert of er goed wordt bestuurd, of De Eendragt naar buiten toe verantwoordelijkheid aflegt en of het interne toezicht in orde is. Vanuit zijn specialisme kijkt hij onder meer naar de rekenmethodes die gehanteerd worden om de pensioenen te waarborgen.,,bij waardevaste pensioenen, zoals De Eendragt die biedt, moet je bijvoorbeeld een inschatting maken van de inflatie in de toekomst. Als je een half procent meer of minder berekent, scheelt dat miljoenen! Ik stel dan vragen over de onderliggende gedachtes van de redeneringen en kijk of ik het daarmee eens ben. Een belangrijk aandachtspunt voor Joop Rietmulder vormt de toekomstige groei van De Eendragt. Want dat de Eendragt gaat groeien, is zeker, stelt hij.,,wij willen graag dat meer bedrijven zich aansluiten, dat is verstandig, maar het moet gecontroleerd gebeuren. De belangstelling is groot. Voor veel ondernemingen met een eigen ondernemingspensioenfonds beginnen de nieuwe boekhoudregels en de Pensioenwet een te zware belasting te vormen. Ze willen het werk graag uit handen geven. Maar als De Eendragt groter wordt, mag het principe van solidariteit niet in het geding komen. Dus moeten de cijfers van een belangstellend bedrijf precies worden bekeken en doorgerekend en stel ik controlevragen. Een berekening kan van buiten fraai ogen, maar je kunt met cijfers goochelen, weet hij als geen ander.,,een actuaris kan je laten zien wat je wilt zien. Aan De Eendragt en de commissarissen de taak om de cijfers van belangstellende bedrijven helder te krijgen en zichzelf ook niet rijk te rekenen.,,natuurlijk ga ik niet op de stoel van de directie zitten, maar ik controleer en dien als praatpaal. Hoe dan ook verwacht Joop Rietmulder dat De Eendragt in 2014, als zijn termijn als commissaris afloopt, een stuk groter is dan nu in Een ander aandachtspunt dat Joop noemt een aspect dat ook commissaris Jan Orie opmerkte is dat bij het groter worden van De Eendragt de service aan de leden op hetzelfde peil moet blijven. De vijf commissarissen hebben samen een goede mix van kennis, vindt Joop Rietmulder.,,Roelf Rogaar, de voorzitter, komt uit de financiële wereld. Hij heeft snelgroeiende organisaties geleid als manager. Ik ben de pensioentechneut, de man van cijfers. Ook Jan Orie, Albert Boeve en Luuk Zegers hebben hun bijzondere expertise. Rietmulder vindt het verstandig dat er daarnaast een speciale beleggingscommissie in het leven is geroepen, die onafhankelijk advies geeft aan algemeen directeur Philip Menco.,,Je kan nooit allemaal even veel verstand hebben van alles. Zeker, ik ben bezig om mijn kennis over beleggen uit te breiden. Net zoals ik anderen de basale kennis van pensioen-begrippen bijbreng. Maar we hebben allemaal onze eigen expertise. Verwacht Joop Rietmulder dat het concept van De Eendragt door anderen zal worden overgenomen?,,o, dat zal men zeker proberen. Niet dat het concept volstrekt nieuw is, maar het is wel vrij uitzonderlijk. Binnen de financiële wereld wordt er gekeken: kunnen we dit kopiëren? Maar dat is nog niet zo eenvoudig, omdat solidariteit en commercie elkaar slecht verdragen. Dit terwijl De Eendragt gewoon vasthoudt aan de solidariteitsprincipes. pagina 7

8 Jan Orie Alle gepensioneerden even serieus genomen We hebben allemaal evenveel belang bij een goed beheer van ons geld, hoog en laag, dik en dun, jong en oud. Dat zegt voormalig fabrieksmanager Jan Orie, die per 15 december is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van De Eendragt Pensioen N.V. op voordracht van de niet-actieven. Als vanouds parkeert Jan Orie (62) zijn auto bij Owens Corning. Als hij het directiegebouw op het met bos omzoomde bedrijventerrein binnenloopt, vraagt hij vriendelijk aan de secretaresse welke kamer vrij is. Want al werkt hij nog voor Owens, zijn lease-auto heeft hij al ingeleverd en een eigen werkkamer heeft hij in Apeldoorn niet meer. Veertien jaar was Jan Orie plantmanager van Owens Corning, ofwel de hoogst verantwoordelijke in de fabriek. Directeur mag je niet zeggen, want het Europese hoofdkantoor staat in Brussel. Daarvoor werkte de in Heerlen en Groningen opgeleide fysicus vier jaar als productieleider in het bedrijf. Het heette vroeger Van Gelder en werd in 1981 nog juist voor het faillissement van Van Gelder door de Amerikanen overgenomen. Owens maakt van glasvezels een dragermateriaal o.a. voor vinylvloerbedekking, de zichtkant van plafondplaten en dakpannen; die laatste vinden hun toepassing vooral in het buitenland. Geen papier dus meer, maar wel verwant. Sinds drie jaar vliegt Jan Orie op en neer naar de Verenigde Staten, waar hij het proces begeleidt om de veilige en hygiënische glasvezeltechniek toe te passen op gipsplaten, veelal voor de bouw. Als die klus is geklaard, gaat hij echt met pensioen.,,het is niet zo verstandig om dan weer in dezelfde organisatie terug te keren, weet hij. Dat wil niet zeggen dat Jan Orie rustig achterover gaat leunen. Hij was jaren werkgeversvertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur (DB) van pensioenfonds De Eendragt. Daarin leverde hij een belangrijke bijdrage, want als plantmanager was hij in Apeldoorn ook verantwoordelijk voor alle arbeidsvoorwaarden van de 140 werknemers, met een eigen CAO. Bij de omvorming van de stichting pensioenfonds naar De Eendragt Pensioen N.V. konden de vier leden van het DB in het bestuur van de stichting die alle aandelen van N.V. bezit blijven zitten of kiezen voor een plek in de Raad van Commissarissen. Jan Orie voelde wel voor dat laatste om de band tussen het verleden en de toekomst vast te houden. Hij wordt als een intelligente, integere en constante factor beschouwd. Op 15 december heeft de aandeelhouder, in feite het 32 koppige bestuur van Stichting De Eendragt Pensioen, hem opnieuw benoemd als lid van de RvC. Zijn rol is echter veranderd. Hij is nu commissaris op voordracht van de niet-actieven: de gepensioneerden, de WAO-ers en alle verzekerden met een vroeger dienstverband met de aangesloten ondernemingen.,,de RvC heeft zich het afgelopen jaar met name gericht op het afronden van de nieuwe bedrijfsstructuur, zegt Orie.,,Het was ons eerste jaar als N.V. in plaats van als stichting pensioenfonds. Ook de Pensioenwet kreeg veel aandacht. Dat maakte het allemaal heel ingewikkeld. Zo moesten alle reglementen worden aangepast. Daarbij geef ik een groot compliment aan de directie en zeker ook aan de voorzitter (tot eind 2006) van de RvC Mees Hartvelt. We hebben uitstekend samengewerkt, iedereen was gefocust, allemaal in het algemeen belang. Als commissaris zonder last of ruggespraak is het Orie s eerste taak om toe te zien op het algemeen functioneren pagina 8

9 van De Eendragt Pensioen N.V.,,Als commissaris ben je in eerste instantie verantwoordelijk voor het geheel. De directie legt ons bijvoorbeeld een nieuw systeem voor om de pensioenen waardevast te houden. Wij beoordelen dan de haalbaarheid daarvan en bekijken of de directie zich wel aan alle afspraken houdt. Maar ik let ook op een zorgvuldig beleggingsbeleid. Daarbij ligt mijn deskundigheid niet op het beleggen zelf, maar wel op de beoordeling van de deskundigheid van de beleggingscommissie.,,ik kijk ook naar de mate van risico die de directie neemt. Het gaat om geweldig veel geld. Stel dat de directie te agressief of juist te voorzichtig zou beleggen, dan grijpen we in. Al verwacht ik met deze directie geen problemen. Ook kijken we naar de snelheid van groei. Die mag niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de huidige deelnemers. Orie let vanuit zijn positie uiteraard ook scherp op de belangen van de niet-actieven. Hij acht dat een grote verantwoordelijkheid, juist ook omdat deze achterban geen aanspreekpunt meer heeft via het werk.,,kijk, werkgevers vinden in de directie een ondersteunend apparaat. Werknemers kunnen zich wenden tot hun Ondernemingsraad. Maar niet-actieven hebben in het dagelijks leven niet zo n aanspreekpunt. En dan gaat het bij De Eendragt over zevenduizend mensen. Vroeger hadden ze helemaal geen vertegenwoordigers. Inmiddels zitten echter twee man speciaal namens de niet-actieven in het bestuur. Heel goed, vindt Orie.,,Het gaat zelfs om een grotere groep dan de actieven! Een van Orie s plannen is het creëren van een overleg tussen de niet-actieven, hun twee vertegenwoordigers in het bestuur Geert Tepper en Jan Hein Bannier - en hemzelf. Met zijn zevenduizenden om een vergadertafel zitten, werkt natuurlijk niet. Een stadion afhuren is ook weinig effectief. Hij denkt eventueel wel aan enquêtes.,,op zich krijgen we geen klachten. Als een gepensioneerde zijn geld niet tijdig binnen heeft of een berekening niet begrijpt, zal hij direct bellen met de pensioenadministratie van De Eendragt. Dat loopt prima. Maar het kan zijn dat er toch vragen of zorgen spelen waarvan wij niet op de hoogte zijn. Ik ga over het onderzoek daarnaar verder overleggen met de heren Tepper en Bannier. Ik overleg sowieso met hen en blijf dat doen. Al werkt hij dan nog even in Amerika, sinds 1 april 2006 behoort Orie formeel al tot de fluiters. Hij is in Apeldoorn al uitgetreden via prepensioen. Zelf hoeft hij niet te klagen over de hoogte ervan. Kan hij zich wel inleven in de situatie van mensen die het met minder moeten doen, inclusief de WAO ers? Zal hij gezien zijn arbeidsverleden zijn oren niet laten hangen naar wat de werkgevers willen?,,mijn pensioen is ongetwijfeld hoger dan dat van veel anderen, beaamt Orie.,,Sommigen krijgen tweehonderd euro, anderen tweeduizend. Dat hangt er ook vanaf hoe lang je hebt afgedragen en wat je destijds qua arbeidsvoorwaarden met je eigen directie hebt afgesproken. Maar de belangen zijn hetzelfde, voor iedereen, hoog en laag, dik en dun, jong en oud.,,het bedrijfspensioen wordt net als de AOW voor alle gepensioneerden op dezelfde manier berekend, zo mogelijk voor de inflatie aangepast en betaald. Iedere beslissing heeft evenveel effect op iedereen. Alles verloopt procentueel. We hebben allemaal evenveel belang bij zorgvuldig beheer van ons geld. Het gaat om veel geld, want een pensioen kost wel zo n twintig procent van het loon! De sluiting van de Berghuizer Papierfabriek in Wapenveld, tegenwoordig StoraEnso genoemd, vindt Orie een verdrietige zaak.,,er komen 240 mensen op straat te staan die bij De Eendragt verzekerd zijn. Ik voel een band. Dat komt ook doordat Albert Boeve van dit bedrijf in de Raad van Commissarissen zit. Orie weet wel zeker dat de opgebouwde pensioenen van de af te vloeien werknemers in goede handen zijn.,,in het buitenland komt het wel voor dat een bedrijf heeft geïnvesteerd met pensioengelden of schulden heeft opgebouwd bij het eigen pensioenfonds. Dat is in Nederland onmogelijk. Als zoiets gebeurt, grijpt De Nederlandsche Bank in. Als een bedrijf in Nederland omvalt, zijn de pensioenen gewaarborgd, en bij De Eendragt al helemaal. Hoe bereidt Orie zich eigenlijk voor op de vergaderingen die vijf à zes keer per jaar plaatsvinden?,,voor elke vergadering bestudeer ik zorgvuldig alle door de directie toegestuurde stukken. Dat zijn pakketten van soms centimeters dik. Verder lees ik zorgvuldig OPF, het blad van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, en natuurlijk de kranten. Tenslotte heb ik ook nog mijn werkervaring. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is een pittige taak, maar ik doe het graag. pagina 9

10 Luuk Zegers Commissarissen zijn een soort coaches Luuk Zegers is Finance Director van Loparex BV in Apeldoorn en zit in de Raad van Commissarissen op voordracht van de werkgevers. Aan de wand van zijn werkkamer bij Loparex hangen briefjes met koersen. Op een wit bord staan berekeningen. Bij de computer ligt het boek International Financial Reporting Standards. Wie echter denkt dat Luuk Zegers (38) alleen maar met cijfers bezig is, heeft het mis. Hij is vrolijk, spontaan en als voormalig amateurvoetballer op zoek naar een nieuwe sport. Actief in het jeugdwerk is hij eveneens. Maar als hij professioneel bezig is, komen de accountant, ondernemer en strateeg in hem los. Dat viel op in het algemeen bestuur van Stichting Pensioenfonds De Eendragt, zoals het toen nog heette. Vooral zijn gedetailleerde commentaren op de concept jaarverslagen gaven zijn grote betrokkenheid aan. Vandaar dat de werkgevers Zegers hebben voorgedragen voor de Raad van Commissarissen van De Eendragt Pensioen N.V. Die nauwkeurigheid is niet zo verwonderlijk. Opgeleid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, werkte Zegers eerst als registeraccountant bij Ernst & Young, waar hij de jaarrekeningen controleerde voor een groot aantal ondernemingen. Vervolgens werd hij controller bij Loparex B.V. in Apeldoorn. Loparex zoals het er nu uitziet, kwam in 2005 tot stand door een management buy-out. Zegers werkte mee aan het metersdikke vendor due diligence en het information memorandum, de documentatie op grond waarvan geïnteresseerde kopers een bod konden doen. De Loparex Group is nu voor 8 procent in handen van het management en voor 92 procent van ABN AMRO Capital. Inmiddels is Zegers in dienst als Finance Director bij Loparex B.V. en fungeert hij als group controller van de internationale Loparex Group. Loparex B.V. maakt met 130 werknemers een product waarvan de gemiddelde consument denkt:,,o, bestaat daar ook een fabriek voor. Het ontwikkelt en vervaardigt rollen release liner, papier of kunststoffilm met een oppervlaktelaagje van siliconen. Dat wordt gebruikt voor onder meer de rugzijden van postzegels, stickers en dubbelzijdige tapes. Ga maar na hoeveel van die dingetjes dagelijks op de wereld worden afgescheurd en het is duidelijk dat er een markt vol concurrentie voor bestaat. Loparex heeft drie vestigingen in Europa, waaronder Finland, Engeland en Nederland, vijf in Amerika, één in China en een joint venture in India. Zegers ziet als group controller toe op de financiële rapportage van de tien bedrijven met als basis de IFRS boekhoudregels. Lokaal is hij, op het voormalige Van Gelder bedrijventerrein, medeverantwoordelijk voor de managementrapportage, die met name betrekking heeft op de ontwikkeling van de resultaten, omzet, investeringen, bezettingsgraden en afvalcijfers. Daarnaast behoren de belastingen, pensioenen en salarisadministratie tot zijn werkterrein. Kans om vervreemd te raken van de werkvloer krijgt Zegers niet, want zijn kamer grenst pagina 10

11 bijna aan de fabriekshal, waar in grote volumes de rollen product uit de machines komen. Aangezien zijn commissariaat bij De Eendragt bijt met zijn verantwoordelijkheid voor de pensioenen in Apeldoorn, wordt dat onderdeel binnen Loparex formeel waargenomen door algemeen directeur Jan Hilbrink en CFO Paul van Pinxteren.,,Dat De Eendragt in de praktijk zo enorm dynamisch is, had ik niet verwacht. De directie is ambitieus, acquireert actief en neemt vooruitstrevende beslissingen. Ondanks zijn ervaring in het algemeen bestuur raakte Zegers als commissaris toch nog verrast over de dagelijkse gang van zaken bij De Eendragt.,,Dat De Eendragt in de praktijk zo enorm dynamisch is, had ik niet verwacht. De directie is ambitieus, acquireert actief en neemt vooruitstrevende beslissingen. pensioenverplichtingen moet nakomen. Als de directie een onverstandige stap zou willen nemen, zal ik niet schromen dat te zeggen. Men is nu bezig met officiële kaders voor het acquisitiebeleid vast te stellen waarbinnen de directie dient te handelen. Voor een nieuwe klant die meer dan vijf procent van het balanstotaal van De Eendragt uitmaakt moet de directie de RvC om toestemming vragen. Bij een acquisitie van 35 procent of meer moet de aandeelhoudersvergadering toestemming geven. In eigen huis in Apeldoorn merkt Zegers dat het niet meevalt om collega s ervan te overtuigen tijdig te denken over (aanvullend) pensioen.,,als ik vraag wie daarover meer informatie wil hebben, steken slechts weinigen hun hand op. Voorlichting, antwoordformulieren, het blijft lastig. Het pensioen lijkt zo ver weg. Toch adviseert Zegers om er al jong over na te denken. Ook dat past bij de strateeg.,,hoe eerder je extra gaat sparen, des te meer plezier je er later van hebt. Groei is zeker nodig, analyseert Zegers. De Eendragt heeft nog te weinig actieven: op een totaal van verzekerden. Tot zijn vreugde zijn daar in 2006 veel bijgekomen: Van der Windt, PaperlinX, Papierfabriek Doetinchem, Pregis en Stichting Kenniscentrum Papier en Karton. Ook in 2007 staan interessante acquisities op stapel.,,wij hebben dat nodig, want actieve deelnemers zorgen voor de continuïteit. Als commissaris op voordracht van de werkgevers kijkt Zegers sterk naar de risico s van besluiten en welke actie daaraan moet worden gekoppeld.,,wij commissarissen zijn een soort coaches. De Eendragt is een zelfstandige onderneming. Als De Eendragt verlies zou maken, kan het niet zijn hand ophouden bij de aangesloten bedrijven, zoals een ondernemingspensioenfonds dat wel kan doen. En de verantwoordelijkheid is groot.,,de Eendragt krijgt er bij elke acquisitie een enorm bedrag bij, waaruit het de WIST U DAT... het jaarverslag 2006 gedownload kan worden via onze website: Exemplaren kunnen ook besteld worden via: of via het gratis telefoonnummer: de pensioenadministratie bereikbaar is via telefoonnummer: pagina 11

12 PENSIOEN Onderstaande woorden zitten kriskras verborgen in het diagram. Ze kunnen van links naar rechts staan, van rechts naar links, van boven naar beneden, van beneden naar boven, en schuin van boven naar beneden of van beneden naar boven. Letters mogen meer dan een keer gebruikt worden (IJ=Y). Als alle gegeven woorden in het diagram doorgestreept zijn, vormen de overblijvende letters een zin. Stuur deze zin in en u maakt kans op een leuke prijs! Onder de goede inzendingen verloten we drie cadeaubonnen van 25,- elk. K B Y V D G N I R E D R O V W A B E R E K E N I N G E E E U A N V O O R Z I E N I N G P O R A E D T R Z J A G T G T R B P I N U S N A E N H H A E E P S T T V Q A E I K O C E G M O N U Z I R E L M C E E H L I R A K I L A A H R E V R E S E R A T U T T O G C P L E I K H K E T B E K A E E L F G K N O E I S B D R E B Y T D E E R G E R V A D C B R Y I R L T R N G O N E K A Z D I T E I E A D E H B Y D R A G E N N N W A A N G A L S D N O R G G G D D E N AANSPRAAK AANVRAGE BEDRAG BEREKENING BETALING BIJDRAGE BREUK CHEQUE GAT GERECHTIGD GRONDSLAG JAAR KAS KORTING LEEFTIJD OPBOUW PREMIE RAAD RECHT REGELING REGLEMENT RESERVE TREKKER UITKERING VERHAAL VERZEKERING VOORZIENING VORDERING WET ZAKEN Wat moet u doen? Los de woordzoeker op. De overblijvende letters vormen een zin. Noteer deze zin op een brief- of ansichtkaart en schrijf uw eigen naam en adres goed leesbaar op de kaart. Stuur de kaart uiterlijk 15 oktober 2007 naar: De Eendragt Pensioen N.V., De Boelelaan 7, 1083 HJ AMSTERDAM. De winnaars ontvangen na 15 oktober 2007 schriftelijk bericht. In de eerstvolgende Eendragt Info publiceren we de uitslag. Medewerkers van het bureau van De Eendragt Pensioen N.V. en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname. Extra prijs voor de leukste kaart We honoreren de meeste opvallende (leukste, gekste, speciale) kaart met een cadeaubon van 25,-. COLOFON eendragt info is een uitgave van De Eendragt Pensioen N.V. Adres: Telefoon: Fax: Interviews: Productie: Winnaar origineelste kaart De Boelelaan 7, 1083 HJ AMSTERDAM Brigitte Tillema, TillemaTekst Paswerk Grafisch, Cruquius Oplossing vorige puzzel De oplossing van de puzzel in Eendragt Info nr. 1, jaargang 2007 luidt:,,de EENDRAGT PENSIOEN NV IS VERHUISD NAAR AMSTERDAM. De 3 winnaars van de cadeaubon van 25,- zijn: C. Bakker te Wormer, G. Berends te Ugchelen, F. van Onsenoord te Heiloo. De winnaar van de cadeaubon voor de origineelste kaart is M.F. Rademaker te Amstelveen. Alle prijswinnaars hebben hun prijs inmiddels ontvangen. pagina 12

In 2007 werd opnieuw een uitstekend resultaat behaald

In 2007 werd opnieuw een uitstekend resultaat behaald EEN UTGAVE VAN De Eendragt PENSOEN N.V. J A A R G A N G 2 0 0 8 N U M M E R 4 Veilige haven in de storm Terwijl de financiële wereld gebukt gaat onder de kredietcrisis en de verliezen zich opstapelen,

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Bedrijven zitten mede daardoor met grote problemen

Bedrijven zitten mede daardoor met grote problemen EEN UITGAVE VAN De Eendragt PENSIOEN N.V. Met gepaste trots JAARGANG 2009 NUMMER 6 Het gaat niet goed in de financiële wereld. Wie de krant openslaat of naar de televisie kijkt, krijgt dagelijks een portie

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland Versie 1 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Nadere informatie

De Interpolis WerkWaarde Pensioenen

De Interpolis WerkWaarde Pensioenen De Interpolis WerkWaarde Pensioenen Pensioen voor uw werknemers Interpolis. Glashelder Willem Dijk sr., 53 jaar, Willem Dijk Groothandel groente & fruit. Import & Export. Ik was commissionair in groente

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Waardeoverdracht: zinvol voor u? Gefeliciteerd, u hebt een nieuwe baan! Dit betekent nogal wat voor uw persoonlijke situatie. Nieuwe taken, verantwoordelijkheden en andere collega

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het personenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave oktober 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

Eén loket voor al uw grafische activiteiten...

Eén loket voor al uw grafische activiteiten... Eén loket voor al uw grafische activiteiten... DTP Drukken Digitaal printen Afwerking Data-entry Mailing Graveren Wat kunnen wij? Bij Paswerk Grafisch kunt u voor bijna alles terecht. Wilt u een nieuwe

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie Pensioenfonds DSM Nederland Versie 11-07-2017 Versie 11-07-2017 Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Het bestuur van PDN Het bestuur van PDN bestaat uit maximaal acht leden. Van deze acht leden zijn: vier

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer We zorgen ervoor dat u goed zit 2 Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken. U moet dan uw rekeningen

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 2 1.1. Het pensioenfonds...

Nadere informatie

Wijzer over uw pensioen. In 12 antwoorden

Wijzer over uw pensioen. In 12 antwoorden Wijzer over uw pensioen In 12 antwoorden Pensioen. Geen gemakkelijk onderwerp als u er niet regelmatig mee bezig bent. En toch is het belangrijk. Want er komt een moment dat uw pensioen uw inkomen is.

Nadere informatie

Toespraak Frank Elderson over prioriteiten pensioentoezicht in 2015

Toespraak Frank Elderson over prioriteiten pensioentoezicht in 2015 Toespraak Frank Elderson over prioriteiten pensioentoezicht in 2015 Rotterdam, De Doelen, 11 december 2014 - Frank Elderson, lid van de directie van De Nederlandsche Bank (DNB), heeft een toespraak gehouden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 18-02-2016 Versie 18-02-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij DSM 1 ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Heb je ook al pensioen

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 008 40 04 Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Agenda Welkom Notulen vergadering 2 november Performance SPLB Het pensioengebouw en juridisch advies Financiën Communicatie en LinkedIn groep

Nadere informatie

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015 Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe Piet Hein Oyens Diverse management functies bij O&vE, Van Lanschot, EuroCard/MasterCard, Interpay en Equens (1-1- 1990

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Wie is ABP 4 Uitgebreide informatie volgt 6 Over pensioen 8 Wat kost het ABP-pensioen? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks? 12 Aanvullen

Nadere informatie

Meepraten over pensioen

Meepraten over pensioen Meepraten over pensioen Meepraten? Meepraten over pensioen? Waarom niet? Pensioen is belangrijk genoeg. Alle reden dus om te kijken op welke manier je invloed kunt uitoefenen op de pensioenregeling. Ben

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum)

Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum) Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum) J.L. van Rijweg 40 2713 JA ZOETERMEER Telefoon: 079 316 16 26 Fax: 079 316 16 20 E-mail: info@fpn-groep.nl

Nadere informatie

Verkort jaarverslag. Inhoud. 1 Verkort jaarverslag 2011. Pensioenfonds Werk en (re)integratie. Een terugblik op 2011 2. Sparen of beleggen?

Verkort jaarverslag. Inhoud. 1 Verkort jaarverslag 2011. Pensioenfonds Werk en (re)integratie. Een terugblik op 2011 2. Sparen of beleggen? Pensioenfonds Werk en (re)integratie Verkort jaarverslag 2011 Inhoud Een terugblik op 2011 2 Sparen of beleggen? 3 Zorgen over de gevolgen 4 Altijd kijken naar de 5 lange termijn Interessante gegevens

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons

Het PWRI is er voor ons Het PWRI is er voor ons Populair jaarverslag 2013 106 102 1.104 2.707 40.937 39.915 Gepensioneerden Werkgevers Voormalige deelnemers Actieve deelnemers WIW SW 98.364 33.926 Onderweg zijn Het PWRI is op

Nadere informatie

Uw pensioenadvies bij de Rabobank

Uw pensioenadvies bij de Rabobank Rabo PensioenAdvies MKB Een pensioen van deze tijd Uw pensioenadvies bij de Rabobank U wilt uw werknemers een pensioenregeling aanbieden. U bent benieuwd of de huidige pensioenregeling nog goed bij uw

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Verstandig je pensioen regelen

Verstandig je pensioen regelen 1 Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die zijn of haar pensioen goed wil regelen. Van de mensen die werken heeft bijna de helft nooit goed over het pensioen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

maart 2015 Schoonmaken is echt een vak pagina 6 Nieuwe regels voor uw pensioen pagina 4 Pensioenleeftijd naar 67. En nu? pagina 8

maart 2015 Schoonmaken is echt een vak pagina 6 Nieuwe regels voor uw pensioen pagina 4 Pensioenleeftijd naar 67. En nu? pagina 8 Pensioen krant maart 2015 Schoonmaken is echt een vak pagina 6 Nieuwe regels voor uw pensioen pagina 4 Pensioenleeftijd naar 67. En nu? pagina 8 Pensioenheld De website legt alles duidelijk uit Karin Kars

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

> > > Rabo BedrijvenPensioen Grootzakelijk. Uw pensioenadvies bij de Rabobank. Een pensioen van deze tijd

> > > Rabo BedrijvenPensioen Grootzakelijk. Uw pensioenadvies bij de Rabobank. Een pensioen van deze tijd Grootzakelijk Uw pensioenadvies bij de Rabobank U wilt een goed pensioenadvies. Omdat u uw medewerkers een pensioenregeling wilt bieden. U benieuwd bent of de huidige pensioenregeling nog goed bij uw organisatie

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we - Drenth & Partners Assurantiën en Pensioenen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Schoutplein 31 3131 JZ Vlaardingen Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van 09:00 tot 17:30 Woensdag

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017

PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017 PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het verantwoordingsorgaan... 3 3. Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan...

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 12-05-2016 Versie 12-05-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij SABIC ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds SABIC (SPF). Heb je ook al pensioen opgebouwd

Nadere informatie

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel Persoonlijke bijstand Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel 1 Juridische hulp met een warm hart Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij een medische behandeling fouten

Nadere informatie

Eerste baan... en pensioen?

Eerste baan... en pensioen? Eerste baan... en pensioen? Waaraan denk je bij je eerste baan? Pensioen is misschien het laatste waar je aan denkt bij je eerste baan. Toch is het erg belangrijk. Neem dus rustig de tijd om je er in te

Nadere informatie

Uw pensioenadvies bij de Rabobank

Uw pensioenadvies bij de Rabobank Rabo PensioenAdvies Grootzakelijk Een pensioen van deze tijd Uw pensioenadvies bij de Rabobank U wilt uw werknemers een pensioenregeling aanbieden. U bent benieuwd of de huidige pensioenregeling nog goed

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

Hallo! Meer weten?

Hallo! Meer weten? Hallo! We willen je graag iets vertellen over een mooie arbeidsvoorwaarde. Omdat je in de vervoerssector werkt, heb je recht op een pensioenpakket. In dit boekje lees je meer hierover. Meer weten? www.pfvervoer.nl

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

> > > Rabo BedrijvenPensioen MKB. Uw pensioenadvies bij de Rabobank. Een pensioen van deze tijd

> > > Rabo BedrijvenPensioen MKB. Uw pensioenadvies bij de Rabobank. Een pensioen van deze tijd MKB Uw pensioenadvies bij de Rabobank U wilt een goed pensioenadvies. Omdat u uw medewerkers een pensioenregeling wilt bieden. U benieuwd bent of de huidige pensioenregeling nog goed bij uw organisatie

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen

cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen Verstegen Verstegen is een middelgroot kantoor van accountants en (belasting)adviseurs, gevestigd in Dordrecht. Met zo n 100 medewerkers staan we

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie