EEN U I T G AV E VA N D E E E N D R AG T P E N S I O E N N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN U I T G AV E VA N D E E E N D R AG T P E N S I O E N N.V."

Transcriptie

1 EEN U I T G AV E VA N D E E E N D R AG T P E N S I O E N N.V. JAARGANG 2007 NUMMER 2 De mensen en de cijfers Voor u ligt het tweede nummer van de Eendragt Info van In dit nummer staat de Raad van Commissarissen van De Eendragt Pensioen N.V. centraal. Daarnaast besteden we XY VcY`Y` UUb M h FHF C MGL MI FG Z FHF C MGL MI FH JAARVERSLAG 2006 JAARVE R S L AG E en stichting pensioenfonds heeft een bestuur. In het geval van het vroegere pensioenfonds De Eendragt bestond dat uit een groot algemeen bestuur en een klein dagelijks bestuur. Alle aangesloten ondernemingen met een eigen OR hadden een werkgever- en een werknemervertegenwoordiger. Daarnaast zaten nog twee gepensioneerden in het algemeen bestuur namens alle niet-actieven (gepensioneerden, WAO-ers en mensen die niet meer bij de aangesloten bedrijven werken, maar nog wel in het pensioenfonds zitten). Het dagelijks bestuur werd door het algemeen bestuur benoemd om nauw toe te zien op het reilen en zeilen van het pensioenfonds en bestond ook uit werkgevers en werknemers. D E E E N D R AG T PE N S I O E N N.V. aandacht aan het jaarverslag dat eind juni uitkwam. GFNI \^ UaghYfXUa YYbXfU[hTYYbXfU[hDb` kkkdyybxfu[hdb` Eendragt omslag2006 def.indd 1 Raad van Commissarissen Bij de omvorming van De Eendragt naar verzekeraar veranderde ook deze opzet. Het (algemeen) bestuur inmiddels uitgegroeid naar 40 mensen bleef, maar heeft nu feitelijk de rol van aandeelhouder van De Eendragt Pensioen N.V. Daarnaast benoemde het bestuur een Raad van Commissarissen (RvC). Deze bestaat inmiddels uit vijf leden. De voorzitter en een tweede lid behoren tot de externe deskundigen. Drie leden namen zitting op voordracht van de werkgevers, werknemers en de niet-actieven. De RvC kijkt of de directie van De Eendragt wel de goede dingen doet en de dingen goed doet. Daarbij worden de belangen van de deelnemers scherp in de gaten gehouden. Tijdens de vijf à zes vergaderingen per jaar bespreekt de RvC met de directie allerlei belangrijke zaken. Denk bijvoorbeeld aan het jaarverslag, beleidsvraagstukken en nieuwe klanten. De RvC beoordeelt ook het functioneren van de directie. Het hoeft geen betoog, dat de Commissarissen voor het wel en wee van De Eendragt :09:29 van groot belang zijn. In december 2006 heeft het bestuur een nieuw reglement aangenomen dat de spelregels vastlegt. Bij die gelegenheid zijn ook de laatste vacatures ingevuld. Roelf Rogaar is de onafhankelijke nieuwe voorzitter van de RvC. Hij heeft de hamer overgenomen van Mees Hartvelt, die als voorzitter van het oude dagelijks bestuur in eerste instantie nog de nieuwe RvC heeft geleid. Joop Rietmulder werd al in juni 2006 op voordracht van de directie benoemd en behoort net als Roelf Rogaar tot de externe deskundigen. INHOUD 1 De mensen en de cijfers 4 Interview Roelf Rogaar 6 Interview Joop Rietmulder 8 Interview Jan Orie 10 Interview Luuk Zegers 11 Wist u dat? 12 Puzzel, oplossing vorige puzzel en bekendmaking prijswinnaars pagina 1 Eendragt info FC 2007 nr2.indd :07:38

2 Op voordracht van de werkgevers heeft in december Luuk Zegers zitting genomen in de Raad. De werknemers hebben Albert Boeve voorgedragen, die al in het dagelijks bestuur zat. Dat geldt ook voor Jan Orie die recent met pensioen ging. Hij komt op voorstel van de niet-actieven in de RvC. In dit nummer van de Eendragt Info kunt u nader kennismaken met de heren Rogaar, Rietmulder, Orie en Zegers. Albert Boeve kwam in 2006 al uitgebreid aan het woord. Jaarverslag Eind juni verscheen het jaarverslag 2006 van De Eendragt Pensioen N.V. Het eerste jaarverslag van deze verzekeraar zet een oude traditie voort. Er staat veel in over de gang van zaken en natuurlijk ook heel wat cijfers. De directie heeft geprobeerd om zoveel mogelijk openheid te bieden. Ook daarin onderscheidt De Eendragt zich van andere verzekeraars. We hebben dan ook niets te verbergen. Nergens blijft iets aan de strijkstok hangen en er lekt ook niets weg naar aandeelhouders of andere belanghebbenden. Het hele verslag kunt u vinden op en downloaden van de website Als u liever een papieren versie ontvangt, kunt u die aanvragen via of door een briefje te sturen naar: De Eendragt De Boelelaan HJ Amsterdam. Belangrijkste cijfers In het overzicht hiernaast ziet u de belangrijkste cijfers over Ter vergelijking staan de cijfers over 2005 van het vroegere pensioenfonds vermeld. Philip Menco Algemeen directeur pagina 2

3 aantallen = actieve deelnemers = gepensioneerden = gewezen deelnemers = arbeidsongeschikte deelnemers totaal in miljoenen euro uitkeringen 35,7 32,7 pensioenverplichtingen 779,4 660,7 eigen vermogen De Eendragt 162,7 159,4 beleggingen: belegd vermogen (marktwaarde) 972,5 863,6 beleggingsinkomen 36,8 30,8 totaalrendement in % actieven niet-actieven vastrentende waarden -1,7-1,6 7,1 aandelen 17,9 15,6 30,3 vastgoed 18,8 18,8 11,1 totaal exclusief renteafdekking 9,8 4,2 13,3 totaal inclusief valuta- en renteafdekking 6,5 3,7 n.v.t. Nederlandse pensioenfondsen 7,4 14,8 belegd vermogen per einde jaar in % actieven niet-actieven vastrentende waarden 40,8 79,7 53,5 aandelen 39,2 5,5 34,3 vastgoed 13,5 14,7 10,2 liquide middelen en deposito s 6,5 0,1 2,0 pagina 3

4 Roelf Rogaar Flexibiliteit heeft de toekomst Roelf Rogaar, de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen, houdt de directie van De Eendragt graag een spiegel voor en put daarbij uit meer dan dertig jaar expertise.,,op het overnamepad heb ik veel ervaring opgedaan. Ik heb overgenomen, ben overgenomen. Je hoeft maar naar het ABN AMRO-verhaal te kijken om te zien wat daarbij komt kijken. Je moet goed nadenken, je prijs bepalen en de juiste juridische afspraken maken. Aan het woord is Roelf Rogaar, sinds ruim een half jaar voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Eendragt Pensioen N.V. als opvolger van Mees Hartvelt. Na een dik dertigjarige carrière in het bankwezen vond hij het een uitdaging om een stapje te maken naar het verzekeringswezen, zei hij bij zijn aantreden. Zo denkt hij er nog steeds over. Rogaar (63) is er niet de man naar om activiteiten te ontplooien die hij niet interessant vindt. Het boeit hem aan De Eendragt dat het zo n actieve club is die op een verantwoorde wijze aan zijn groei werkt door het overnemen van pensioenfondsen. Een paar stevige happen uit de levensloop van de voorzitter. Algemeen directeur van een aantal trustkantoren verbonden aan Pierson Heldring & Pierson en AMRO Bank, algemeen directeur van AMRO Bank Curaçao en Pierson Heldring & Pierson Curaçao, algemeen directeur van Pierson Heldring & Pierson Amsterdam. En ten slotte tussen 1988 en 2006 voorzitter van de zeskoppige directie van Theodor Gilissen Bankiers. Hij bouwt deze private bank uit van een bescheiden bankje in Amsterdam tot een gerespecteerde beleggingsspecialist met diverse kantoren in Nederland en daarbuiten. Rogaar heeft veel ervaring met hoogwaardige dienstverlening en in dynamische groeiprocessen. Tijdens zijn carrière heeft hij heel wat ingewikkelde overnames meegemaakt. Zijn grote ervaring met relatief kleine, groeiende financiële instellingen maakt Rogaar bij uitstek geschikt voor het voorzitterschap van de RvC van,,je probeert alles voor te zijn, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. De Eendragt.,,De Eendragt is vergeleken bij veel ondernemingspensioenfondsen best groot, maar wel veel kleiner dan de pensioenverzekeraars die je van de televisiereclame kent, beaamt hij.,,dit wil echter niet zeggen dat De Eendragt de omvang mist om succesvol te opereren. In het formaat zit juist de kracht. De Eendragt kan gemakkelijker maatwerk en persoonlijke dienstverlening bieden dan grote instellingen. Dat geeft ondernemingen die altijd een eigen pensioen- pagina 4

5 fonds hadden een prettig gevoel. Bovendien heeft flexibiliteit de toekomst. Maatwerk, flexibiliteit, het klinkt fraai, maar wordt het dan niet meteen een stuk duurder? Rogaar:,,Dat risico bestaat, maar het hoeft niet. Bij grote instanties gaat veel informatie gemakkelijk verloren. Zij werken niet noodzakelijkerwijs efficiënter. Je moet het werk, wil je op de kosten letten, goed organiseren. Daarvoor zijn een korte besluitvorming, hoog gekwalificeerd personeel en een goede IT nodig. Ook openheid en transparantie naar de klant is zeer belangrijk. Kortom: je moet op alle niveaus samenwerken. jongeren. Momenteel is hij commissaris van de Vereniging Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum, van de investeringsmaatschappij Darlin N.V. en van Koninklijke Brill N.V., de oudste wetenschappelijke uitgeverij in Nederland. Bovendien is hij penningmeester van de Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen, van de De Eendragt kan gemakkelijker maatwerk en persoonlijke dienstverlening bieden dan grote instellingen. Rogaar acht het zijn taak om de directeuren Philip Menco en Tom Nieuwenhuizen steeds een spiegel voor te houden. Hij stelt vragen als:,,heb je deze aspecten al bekeken? Of hij vraagt om meer informatie. Ook hecht hij, als meester in de rechten, groot belang aan waterdichte juridische afspraken.,,je probeert alles voor te zijn, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.,,bij het toezicht houden horen het belangen afwegen tussen bedrijf, verzekerden, aandeelhouders, toezichthouders, leveranciers en werknemers, maar ook het toetsen van het beleggings- en het acquisitiebeleid. Daarnaast moet je van te voren nagedacht hebben over vragen als: wie neemt de verantwoordelijkheid op zich als een lid van de directie uitvalt, of wat betekent de nieuwe Europese wetgeving voor De Eendragt. Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest en van Europa Nostra, een non-profit organisatie die zich inspant voor het behoud van monumenten, landschappen etc. in heel Europa, inclusief Turkije en Rusland.,,Ik word veel gevraagd als penningmeester, zelfs door schoolbesturen, lacht hij.,,dat ligt me kennelijk erg goed. Ik wil maar één voorzitterschap hebben en dat is De Eendragt geworden. Aan het overnemen van de pensioenverplichtingen van buitenlandse bedrijven is De Eendragt nog niet toe, zegt Rogaar.,,We moeten niet te veel hooi op onze vork nemen. Bij De Eendragt passen momenteel groeiende solide Nederlandse bedrijven met veel actieve medewerkers. De Eendragt zal hun steeds meer varianten aanbieden.,,in de toekomst zal de klant meer keuzes krijgen, maar ook meer eigen verantwoordelijkheid. Dan nog wat luchtiger happen uit het leven van de voorzitter. Tijdens zijn rechtenstudie in Leiden was hij penningmeester van NBBS, het reisbureau voor avontuurlijke jongeren. In Amsterdam richtte hij het Hans Brinker Hotel op, een low-budget hotel voor Data pensioenbetalingen 2007 dinsdag 24 juli 2007 vrijdag 24 augustus 2007 maandag 24 september 2007 woensdag 24 oktober 2007 vrijdag 23 november 2007 vrijdag 21 december 2007 pagina 5

6 Joop Rietmulder Man van cijfers De Raad van Commissarissen van De Eendragt Pensioen N.V. telt twee externe deskundigen. Een van hen is Joop Rietmulder, een bekende naam in de pensioenwereld. Mooie cijfers zeggen hem weinig, gladde praatjes maken hem wantrouwend.,,ik ben een echte techneut, lacht hij. Afgelopen zomer vroeg directielid Tom Nieuwenhuizen aan Joop Rietmulder of hij ervoor voelde als externe deskundige plaats te nemen in de Raad van Commissarissen. De twee leerden elkaar kennen bij de Kring van Pensioen-Specialisten. De deelnemers aan deze Kring houden studiebijeenkomsten, volgen de vaktechnische ontwikkelingen en netwerken. Tot vreugde van De Eendragt zei Rietmulder,,Ja, graag op dit voorstel. Joop Rietmulder is een opgewekte man met veel gevoel voor humor. Maar probeer hem niet in te palmen met vage uitspraken als De voorzieningen zijn op peil en Alles gaat volgens verwachting. Dan wordt hij pas echt nieuwsgierig en gaat hij controlevragen stellen. Wat is de rekentechnische onderbouwing van zo n bewering? Rietmulder begon zijn loopbaan al jong, bij de Eerste Nederlandsche Levensverzekeringsmaatschappij (nu Aegon) in Leiden.,,Ik was daar rekenaar. Wat nu de computers doen, deden wij met een mechanische rekenmachine. Wat je nu invoert in een bestandje, daar was je toen een week mee bezig. We zaten eindeloos pensioenen uit te rekenen voor bedrijven, op basis van leeftijd, salaris, premie. De weerkundige Peter Timofeeff werkte daar trouwens ook. Wat je aan zo n primitief begin overhoudt, is een natuurlijk gevoel voor cijfers.,,ik zie nog steeds snel: dit klopt, dit klopt niet. Soms weet ik zelf niet waarom, maar ik voel het, en dan blijkt dat voorgevoel bij het narekenen ook juist. Joop Rietmulder studeerde verzekeringswiskunde en werkte bij Akzo Pensioenfonds in Arnhem, waar hij de Raad van Bestuur adviseerde over de pensioenregelingen bij nieuwe buitenlandse vestigingen. Hij vervolgde zijn carrière bij de Nederlandsche Credietbank (nu Fortis). In 1983 richtte hij Rietmulder en Partners op, waarvan hij tot 1994 directeur-eigenaar was.,,de aanleiding om een eigen kantoor te beginnen, was dat ik als pensioenadviseur niet via een provisie beloond wilde worden. Het ondoorzichtige beloningssysteem, zoals je dat nu nog ziet bij verzekering-hypotheekadviseurs, vind ik niet prettig. Ik houd van openheid en helderheid en wil gewoon per uur betaald worden. Rietmulder wilde dat zijn cliënten zeker wisten, dat hij zo objectief mogelijk zou adviseren. De jaren daarna was hij statutair directeur voor de Nederlandse vestigingen van William M. Mercer en de Beijer Groep in Haarlem. In 2000 startte hij Rietmulder C.S. Pensioen- en Interim-management. Hij adviseert nu accountants, belastingadviseurs en pensioenfondsen bij jaarrekeningen, fusies, overnames, contractonderhandelingen en management-buy-outs. Tevens doceert hij bij de Stichting Pensioenopleidingen en het Actuarieel Instituut. pagina 6

7 Hij is medeoprichter van de Stichting Kring van Pensioen-Specialisten, waarvan hij jarenlang voorzitter was. In 2005 werd hij benoemd tot erevoorzitter. De Eendragt is een interessant bedrijf, vindt Joop.,,De Eendragt combineert sinds de omvorming de structuur van een verzekeringsmaatschappij met de solidariteit van een pensioenfonds. De beleggingsrendementen worden eerlijk verdeeld en de pensioenen zijn als het maar enigszins kan waardevast. Daarmee heb je het beste van twee werelden. Het innovatieve van zo n nieuwe structuur bergt echter,,natuurlijk ga ik niet op de stoel van de directie zitten, maar ik controleer en dien als praatpaal. ook risico s in zich, omdat je een aantal dingen nieuw moet uitvinden. Dat gaat allemaal prima, maar daar let ik uiteraard ook op. Zoals elk van de vijf commissarissen, ziet Joop Rietmulder toe op good governance zoals de Pensioenwet die voorschrijft. Dat wil zeggen, hij controleert of er goed wordt bestuurd, of De Eendragt naar buiten toe verantwoordelijkheid aflegt en of het interne toezicht in orde is. Vanuit zijn specialisme kijkt hij onder meer naar de rekenmethodes die gehanteerd worden om de pensioenen te waarborgen.,,bij waardevaste pensioenen, zoals De Eendragt die biedt, moet je bijvoorbeeld een inschatting maken van de inflatie in de toekomst. Als je een half procent meer of minder berekent, scheelt dat miljoenen! Ik stel dan vragen over de onderliggende gedachtes van de redeneringen en kijk of ik het daarmee eens ben. Een belangrijk aandachtspunt voor Joop Rietmulder vormt de toekomstige groei van De Eendragt. Want dat de Eendragt gaat groeien, is zeker, stelt hij.,,wij willen graag dat meer bedrijven zich aansluiten, dat is verstandig, maar het moet gecontroleerd gebeuren. De belangstelling is groot. Voor veel ondernemingen met een eigen ondernemingspensioenfonds beginnen de nieuwe boekhoudregels en de Pensioenwet een te zware belasting te vormen. Ze willen het werk graag uit handen geven. Maar als De Eendragt groter wordt, mag het principe van solidariteit niet in het geding komen. Dus moeten de cijfers van een belangstellend bedrijf precies worden bekeken en doorgerekend en stel ik controlevragen. Een berekening kan van buiten fraai ogen, maar je kunt met cijfers goochelen, weet hij als geen ander.,,een actuaris kan je laten zien wat je wilt zien. Aan De Eendragt en de commissarissen de taak om de cijfers van belangstellende bedrijven helder te krijgen en zichzelf ook niet rijk te rekenen.,,natuurlijk ga ik niet op de stoel van de directie zitten, maar ik controleer en dien als praatpaal. Hoe dan ook verwacht Joop Rietmulder dat De Eendragt in 2014, als zijn termijn als commissaris afloopt, een stuk groter is dan nu in Een ander aandachtspunt dat Joop noemt een aspect dat ook commissaris Jan Orie opmerkte is dat bij het groter worden van De Eendragt de service aan de leden op hetzelfde peil moet blijven. De vijf commissarissen hebben samen een goede mix van kennis, vindt Joop Rietmulder.,,Roelf Rogaar, de voorzitter, komt uit de financiële wereld. Hij heeft snelgroeiende organisaties geleid als manager. Ik ben de pensioentechneut, de man van cijfers. Ook Jan Orie, Albert Boeve en Luuk Zegers hebben hun bijzondere expertise. Rietmulder vindt het verstandig dat er daarnaast een speciale beleggingscommissie in het leven is geroepen, die onafhankelijk advies geeft aan algemeen directeur Philip Menco.,,Je kan nooit allemaal even veel verstand hebben van alles. Zeker, ik ben bezig om mijn kennis over beleggen uit te breiden. Net zoals ik anderen de basale kennis van pensioen-begrippen bijbreng. Maar we hebben allemaal onze eigen expertise. Verwacht Joop Rietmulder dat het concept van De Eendragt door anderen zal worden overgenomen?,,o, dat zal men zeker proberen. Niet dat het concept volstrekt nieuw is, maar het is wel vrij uitzonderlijk. Binnen de financiële wereld wordt er gekeken: kunnen we dit kopiëren? Maar dat is nog niet zo eenvoudig, omdat solidariteit en commercie elkaar slecht verdragen. Dit terwijl De Eendragt gewoon vasthoudt aan de solidariteitsprincipes. pagina 7

8 Jan Orie Alle gepensioneerden even serieus genomen We hebben allemaal evenveel belang bij een goed beheer van ons geld, hoog en laag, dik en dun, jong en oud. Dat zegt voormalig fabrieksmanager Jan Orie, die per 15 december is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van De Eendragt Pensioen N.V. op voordracht van de niet-actieven. Als vanouds parkeert Jan Orie (62) zijn auto bij Owens Corning. Als hij het directiegebouw op het met bos omzoomde bedrijventerrein binnenloopt, vraagt hij vriendelijk aan de secretaresse welke kamer vrij is. Want al werkt hij nog voor Owens, zijn lease-auto heeft hij al ingeleverd en een eigen werkkamer heeft hij in Apeldoorn niet meer. Veertien jaar was Jan Orie plantmanager van Owens Corning, ofwel de hoogst verantwoordelijke in de fabriek. Directeur mag je niet zeggen, want het Europese hoofdkantoor staat in Brussel. Daarvoor werkte de in Heerlen en Groningen opgeleide fysicus vier jaar als productieleider in het bedrijf. Het heette vroeger Van Gelder en werd in 1981 nog juist voor het faillissement van Van Gelder door de Amerikanen overgenomen. Owens maakt van glasvezels een dragermateriaal o.a. voor vinylvloerbedekking, de zichtkant van plafondplaten en dakpannen; die laatste vinden hun toepassing vooral in het buitenland. Geen papier dus meer, maar wel verwant. Sinds drie jaar vliegt Jan Orie op en neer naar de Verenigde Staten, waar hij het proces begeleidt om de veilige en hygiënische glasvezeltechniek toe te passen op gipsplaten, veelal voor de bouw. Als die klus is geklaard, gaat hij echt met pensioen.,,het is niet zo verstandig om dan weer in dezelfde organisatie terug te keren, weet hij. Dat wil niet zeggen dat Jan Orie rustig achterover gaat leunen. Hij was jaren werkgeversvertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur (DB) van pensioenfonds De Eendragt. Daarin leverde hij een belangrijke bijdrage, want als plantmanager was hij in Apeldoorn ook verantwoordelijk voor alle arbeidsvoorwaarden van de 140 werknemers, met een eigen CAO. Bij de omvorming van de stichting pensioenfonds naar De Eendragt Pensioen N.V. konden de vier leden van het DB in het bestuur van de stichting die alle aandelen van N.V. bezit blijven zitten of kiezen voor een plek in de Raad van Commissarissen. Jan Orie voelde wel voor dat laatste om de band tussen het verleden en de toekomst vast te houden. Hij wordt als een intelligente, integere en constante factor beschouwd. Op 15 december heeft de aandeelhouder, in feite het 32 koppige bestuur van Stichting De Eendragt Pensioen, hem opnieuw benoemd als lid van de RvC. Zijn rol is echter veranderd. Hij is nu commissaris op voordracht van de niet-actieven: de gepensioneerden, de WAO-ers en alle verzekerden met een vroeger dienstverband met de aangesloten ondernemingen.,,de RvC heeft zich het afgelopen jaar met name gericht op het afronden van de nieuwe bedrijfsstructuur, zegt Orie.,,Het was ons eerste jaar als N.V. in plaats van als stichting pensioenfonds. Ook de Pensioenwet kreeg veel aandacht. Dat maakte het allemaal heel ingewikkeld. Zo moesten alle reglementen worden aangepast. Daarbij geef ik een groot compliment aan de directie en zeker ook aan de voorzitter (tot eind 2006) van de RvC Mees Hartvelt. We hebben uitstekend samengewerkt, iedereen was gefocust, allemaal in het algemeen belang. Als commissaris zonder last of ruggespraak is het Orie s eerste taak om toe te zien op het algemeen functioneren pagina 8

9 van De Eendragt Pensioen N.V.,,Als commissaris ben je in eerste instantie verantwoordelijk voor het geheel. De directie legt ons bijvoorbeeld een nieuw systeem voor om de pensioenen waardevast te houden. Wij beoordelen dan de haalbaarheid daarvan en bekijken of de directie zich wel aan alle afspraken houdt. Maar ik let ook op een zorgvuldig beleggingsbeleid. Daarbij ligt mijn deskundigheid niet op het beleggen zelf, maar wel op de beoordeling van de deskundigheid van de beleggingscommissie.,,ik kijk ook naar de mate van risico die de directie neemt. Het gaat om geweldig veel geld. Stel dat de directie te agressief of juist te voorzichtig zou beleggen, dan grijpen we in. Al verwacht ik met deze directie geen problemen. Ook kijken we naar de snelheid van groei. Die mag niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de huidige deelnemers. Orie let vanuit zijn positie uiteraard ook scherp op de belangen van de niet-actieven. Hij acht dat een grote verantwoordelijkheid, juist ook omdat deze achterban geen aanspreekpunt meer heeft via het werk.,,kijk, werkgevers vinden in de directie een ondersteunend apparaat. Werknemers kunnen zich wenden tot hun Ondernemingsraad. Maar niet-actieven hebben in het dagelijks leven niet zo n aanspreekpunt. En dan gaat het bij De Eendragt over zevenduizend mensen. Vroeger hadden ze helemaal geen vertegenwoordigers. Inmiddels zitten echter twee man speciaal namens de niet-actieven in het bestuur. Heel goed, vindt Orie.,,Het gaat zelfs om een grotere groep dan de actieven! Een van Orie s plannen is het creëren van een overleg tussen de niet-actieven, hun twee vertegenwoordigers in het bestuur Geert Tepper en Jan Hein Bannier - en hemzelf. Met zijn zevenduizenden om een vergadertafel zitten, werkt natuurlijk niet. Een stadion afhuren is ook weinig effectief. Hij denkt eventueel wel aan enquêtes.,,op zich krijgen we geen klachten. Als een gepensioneerde zijn geld niet tijdig binnen heeft of een berekening niet begrijpt, zal hij direct bellen met de pensioenadministratie van De Eendragt. Dat loopt prima. Maar het kan zijn dat er toch vragen of zorgen spelen waarvan wij niet op de hoogte zijn. Ik ga over het onderzoek daarnaar verder overleggen met de heren Tepper en Bannier. Ik overleg sowieso met hen en blijf dat doen. Al werkt hij dan nog even in Amerika, sinds 1 april 2006 behoort Orie formeel al tot de fluiters. Hij is in Apeldoorn al uitgetreden via prepensioen. Zelf hoeft hij niet te klagen over de hoogte ervan. Kan hij zich wel inleven in de situatie van mensen die het met minder moeten doen, inclusief de WAO ers? Zal hij gezien zijn arbeidsverleden zijn oren niet laten hangen naar wat de werkgevers willen?,,mijn pensioen is ongetwijfeld hoger dan dat van veel anderen, beaamt Orie.,,Sommigen krijgen tweehonderd euro, anderen tweeduizend. Dat hangt er ook vanaf hoe lang je hebt afgedragen en wat je destijds qua arbeidsvoorwaarden met je eigen directie hebt afgesproken. Maar de belangen zijn hetzelfde, voor iedereen, hoog en laag, dik en dun, jong en oud.,,het bedrijfspensioen wordt net als de AOW voor alle gepensioneerden op dezelfde manier berekend, zo mogelijk voor de inflatie aangepast en betaald. Iedere beslissing heeft evenveel effect op iedereen. Alles verloopt procentueel. We hebben allemaal evenveel belang bij zorgvuldig beheer van ons geld. Het gaat om veel geld, want een pensioen kost wel zo n twintig procent van het loon! De sluiting van de Berghuizer Papierfabriek in Wapenveld, tegenwoordig StoraEnso genoemd, vindt Orie een verdrietige zaak.,,er komen 240 mensen op straat te staan die bij De Eendragt verzekerd zijn. Ik voel een band. Dat komt ook doordat Albert Boeve van dit bedrijf in de Raad van Commissarissen zit. Orie weet wel zeker dat de opgebouwde pensioenen van de af te vloeien werknemers in goede handen zijn.,,in het buitenland komt het wel voor dat een bedrijf heeft geïnvesteerd met pensioengelden of schulden heeft opgebouwd bij het eigen pensioenfonds. Dat is in Nederland onmogelijk. Als zoiets gebeurt, grijpt De Nederlandsche Bank in. Als een bedrijf in Nederland omvalt, zijn de pensioenen gewaarborgd, en bij De Eendragt al helemaal. Hoe bereidt Orie zich eigenlijk voor op de vergaderingen die vijf à zes keer per jaar plaatsvinden?,,voor elke vergadering bestudeer ik zorgvuldig alle door de directie toegestuurde stukken. Dat zijn pakketten van soms centimeters dik. Verder lees ik zorgvuldig OPF, het blad van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, en natuurlijk de kranten. Tenslotte heb ik ook nog mijn werkervaring. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is een pittige taak, maar ik doe het graag. pagina 9

10 Luuk Zegers Commissarissen zijn een soort coaches Luuk Zegers is Finance Director van Loparex BV in Apeldoorn en zit in de Raad van Commissarissen op voordracht van de werkgevers. Aan de wand van zijn werkkamer bij Loparex hangen briefjes met koersen. Op een wit bord staan berekeningen. Bij de computer ligt het boek International Financial Reporting Standards. Wie echter denkt dat Luuk Zegers (38) alleen maar met cijfers bezig is, heeft het mis. Hij is vrolijk, spontaan en als voormalig amateurvoetballer op zoek naar een nieuwe sport. Actief in het jeugdwerk is hij eveneens. Maar als hij professioneel bezig is, komen de accountant, ondernemer en strateeg in hem los. Dat viel op in het algemeen bestuur van Stichting Pensioenfonds De Eendragt, zoals het toen nog heette. Vooral zijn gedetailleerde commentaren op de concept jaarverslagen gaven zijn grote betrokkenheid aan. Vandaar dat de werkgevers Zegers hebben voorgedragen voor de Raad van Commissarissen van De Eendragt Pensioen N.V. Die nauwkeurigheid is niet zo verwonderlijk. Opgeleid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, werkte Zegers eerst als registeraccountant bij Ernst & Young, waar hij de jaarrekeningen controleerde voor een groot aantal ondernemingen. Vervolgens werd hij controller bij Loparex B.V. in Apeldoorn. Loparex zoals het er nu uitziet, kwam in 2005 tot stand door een management buy-out. Zegers werkte mee aan het metersdikke vendor due diligence en het information memorandum, de documentatie op grond waarvan geïnteresseerde kopers een bod konden doen. De Loparex Group is nu voor 8 procent in handen van het management en voor 92 procent van ABN AMRO Capital. Inmiddels is Zegers in dienst als Finance Director bij Loparex B.V. en fungeert hij als group controller van de internationale Loparex Group. Loparex B.V. maakt met 130 werknemers een product waarvan de gemiddelde consument denkt:,,o, bestaat daar ook een fabriek voor. Het ontwikkelt en vervaardigt rollen release liner, papier of kunststoffilm met een oppervlaktelaagje van siliconen. Dat wordt gebruikt voor onder meer de rugzijden van postzegels, stickers en dubbelzijdige tapes. Ga maar na hoeveel van die dingetjes dagelijks op de wereld worden afgescheurd en het is duidelijk dat er een markt vol concurrentie voor bestaat. Loparex heeft drie vestigingen in Europa, waaronder Finland, Engeland en Nederland, vijf in Amerika, één in China en een joint venture in India. Zegers ziet als group controller toe op de financiële rapportage van de tien bedrijven met als basis de IFRS boekhoudregels. Lokaal is hij, op het voormalige Van Gelder bedrijventerrein, medeverantwoordelijk voor de managementrapportage, die met name betrekking heeft op de ontwikkeling van de resultaten, omzet, investeringen, bezettingsgraden en afvalcijfers. Daarnaast behoren de belastingen, pensioenen en salarisadministratie tot zijn werkterrein. Kans om vervreemd te raken van de werkvloer krijgt Zegers niet, want zijn kamer grenst pagina 10

11 bijna aan de fabriekshal, waar in grote volumes de rollen product uit de machines komen. Aangezien zijn commissariaat bij De Eendragt bijt met zijn verantwoordelijkheid voor de pensioenen in Apeldoorn, wordt dat onderdeel binnen Loparex formeel waargenomen door algemeen directeur Jan Hilbrink en CFO Paul van Pinxteren.,,Dat De Eendragt in de praktijk zo enorm dynamisch is, had ik niet verwacht. De directie is ambitieus, acquireert actief en neemt vooruitstrevende beslissingen. Ondanks zijn ervaring in het algemeen bestuur raakte Zegers als commissaris toch nog verrast over de dagelijkse gang van zaken bij De Eendragt.,,Dat De Eendragt in de praktijk zo enorm dynamisch is, had ik niet verwacht. De directie is ambitieus, acquireert actief en neemt vooruitstrevende beslissingen. pensioenverplichtingen moet nakomen. Als de directie een onverstandige stap zou willen nemen, zal ik niet schromen dat te zeggen. Men is nu bezig met officiële kaders voor het acquisitiebeleid vast te stellen waarbinnen de directie dient te handelen. Voor een nieuwe klant die meer dan vijf procent van het balanstotaal van De Eendragt uitmaakt moet de directie de RvC om toestemming vragen. Bij een acquisitie van 35 procent of meer moet de aandeelhoudersvergadering toestemming geven. In eigen huis in Apeldoorn merkt Zegers dat het niet meevalt om collega s ervan te overtuigen tijdig te denken over (aanvullend) pensioen.,,als ik vraag wie daarover meer informatie wil hebben, steken slechts weinigen hun hand op. Voorlichting, antwoordformulieren, het blijft lastig. Het pensioen lijkt zo ver weg. Toch adviseert Zegers om er al jong over na te denken. Ook dat past bij de strateeg.,,hoe eerder je extra gaat sparen, des te meer plezier je er later van hebt. Groei is zeker nodig, analyseert Zegers. De Eendragt heeft nog te weinig actieven: op een totaal van verzekerden. Tot zijn vreugde zijn daar in 2006 veel bijgekomen: Van der Windt, PaperlinX, Papierfabriek Doetinchem, Pregis en Stichting Kenniscentrum Papier en Karton. Ook in 2007 staan interessante acquisities op stapel.,,wij hebben dat nodig, want actieve deelnemers zorgen voor de continuïteit. Als commissaris op voordracht van de werkgevers kijkt Zegers sterk naar de risico s van besluiten en welke actie daaraan moet worden gekoppeld.,,wij commissarissen zijn een soort coaches. De Eendragt is een zelfstandige onderneming. Als De Eendragt verlies zou maken, kan het niet zijn hand ophouden bij de aangesloten bedrijven, zoals een ondernemingspensioenfonds dat wel kan doen. En de verantwoordelijkheid is groot.,,de Eendragt krijgt er bij elke acquisitie een enorm bedrag bij, waaruit het de WIST U DAT... het jaarverslag 2006 gedownload kan worden via onze website: Exemplaren kunnen ook besteld worden via: of via het gratis telefoonnummer: de pensioenadministratie bereikbaar is via telefoonnummer: pagina 11

De westerse wereld gaat van de ene economische schok naar de volgende, als dominostenen

De westerse wereld gaat van de ene economische schok naar de volgende, als dominostenen EEN UITGAVE VAN De Eendragt PENSIOEN N.V. Vallende stenen JAARGANG 2012 NUMMER 9 De westerse wereld gaat van de ene economische schok naar de volgende, als dominostenen die elkaar omduwen. In 2007 begon

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN In dit nummer onder meer: Wisseling in het bestuur van PDN. 4 Winnie de Boer uit Nieuw Zeeland: Het was de Liefde. 7 De pensioenpremies van meneer Pietersen 8 Mijn eerste computer werd met een kruiwagen

Nadere informatie

HERSTELLEN VAN DE KLAP PUBLIEKSJAARVERSLAG STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOVENS

HERSTELLEN VAN DE KLAP PUBLIEKSJAARVERSLAG STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOVENS HERSTELLEN VAN DE KLAP 6 PUBLIEKSJAARVERSLAG STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOVENS 2 PUBLIEKSJAARVERSLAG Inhoud TIJD NODIG OM TERUG TE KOMEN 6 LESSEN TREKKEN UIT DE CRISIS 11 DE KREDIETCRISIS VAN MAAND TOT

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Is er nog toekomst voor pensioen?

Is er nog toekomst voor pensioen? Is er nog toekomst voor pensioen? Doe de pensioencheck! Misverstanden over pensioen MAG IK U UITNODIGEN? INHOUD Pensioen. Voor de meeste mensen geen gemakkelijk onderwerp. Iets voor later. Iets voor anderen.

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2013 Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen Positief resultaat over 2012 Veel onzekerheid over wat overheid met pensioenen wil Verantwoording

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AkzoNobel. APF Bericht 2010 3. Op weg naar herstel

Stichting Pensioenfonds AkzoNobel. APF Bericht 2010 3. Op weg naar herstel Stichting Pensioenfonds AkzoNobel APF Bericht 2010 3 Op weg naar herstel Van de Voorzitter Pensioenland is volop in beweging. Neem de voorgenomen verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Dat levert

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis:

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief September 2010 Penningmeester Reinier Berghuis: Abbott heeft een mooie pensioenregeling Wij hebben een heel mooi fonds. Het is niet omdat ik toevallig

Nadere informatie

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet'

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet' De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2010 van ARCADIS Pensioenfonds. U kunt ook een compleet verslag downloaden

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Generaties. Nieuwe website: Pensioen en levensloop. overzichtelijker, duidelijker, actueler. bepalen samen de toekomst

Generaties. Nieuwe website: Pensioen en levensloop. overzichtelijker, duidelijker, actueler. bepalen samen de toekomst Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 3, 2 e jaargang december 2005 Nieuwe website: overzichtelijker, duidelijker, actueler Pensioen en levensloop bepalen

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

Betrokkenheid medewerkers. Vastleggen processen 6. Culemborg wil overstappen op. Implementatie van het. Voor ieder zwembad

Betrokkenheid medewerkers. Vastleggen processen 6. Culemborg wil overstappen op. Implementatie van het. Voor ieder zwembad KWARTAALMAGAZINE OVER DE OPTIMALE WAARDE VAN SPORTFONDSEN NEDERLAND NV JAARGANG 3, NR. 1 februari 2007 Kwaliteit Betrokkenheid medewerkers is essentieel! 4 Vastleggen processen lijkt Allemaal zo simpel

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren!

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren! Nummer 2 april 2011 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Diversen Pensioen Beleggingen Solidariteit? Oók Pensioen geen Nieuwe Verantwoord voor

Nadere informatie

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel):

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel): pensioenfonds stork 1 3 e j a a r g a n g a u g u s t u s 2 0 1 0 n r 4 0 de kern In deze editie: Verkort jaarverslag Hoe heeft uw pensioenfonds het gedaan in 2009? Ik heb zat te doen als ik met pensioen

Nadere informatie

PensioenPraat. Het pensioen is een zaak van ons allemaal. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr.

PensioenPraat. Het pensioen is een zaak van ons allemaal. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 40 Oktober 2010 Het pensioen is een zaak van ons allemaal Even voorstellen: Theo Dekkers Waarom belegt een pensioenfonds?

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

bestand tegen veranderingen

bestand tegen veranderingen januari 2008 Pensioenfondsen Elk voorstel en besluit in pensioenregeling bestand tegen veranderingen Elk pensioenfonds heeft z n 100-jarigen Update* Pensioenfondsen Margreet de Nie Inhoud Margreet de Nie:

Nadere informatie

AZLPE RSPEC TIEF 3 Magazine voor relaties van AZL jaargang 22 december 2013

AZLPE RSPEC TIEF 3 Magazine voor relaties van AZL jaargang 22 december 2013 AZLPE RSPEC TIEF 3 Magazine voor relaties van AZL jaargang 22 december 2013 Foto voorpagina Barbara Vis, hoogleraar politicologie. Profiel AZL AZL heeft ruim 40 jaar ervaring met pensioenbeheer. In deze

Nadere informatie