Wooncorporatiedag Nijenrode 22 april Sturen op Maatschappelijken. Financieel rendement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wooncorporatiedag Nijenrode 22 april 2014. Sturen op Maatschappelijken. Financieel rendement"

Transcriptie

1 Wooncorporatiedag Nijenrode 22 april 2014 Sturen op Maatschappelijken Financieel rendement

2 'Mijn belangrijkste taak is de woningmarkt weer vlot trekken, zowel in de huur- als koopsector. Door zekerheid te bieden werk ik aan het herstel van vertrouwen. Zekerheid over de blijvend lagere overdrachtsbelasting en over de hypotheekrenteaftrek. In de sociale huur pak ik het scheefwonen aan door de huren meer marktconform te maken, zodat meer mensen doorstromen en er meer ruimte komt voor mensen met een smalle beurs. Voor deze groep is de sociale huur bedoeld. Zij kunnen ervan op aan dat overheid met de huurtoeslag de huren betaalbaar houdt. Daarnaast werk ik er als minister voor de Rijksdienst aan dat die overheid kleiner en efficiënter wordt, zodat we met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven bereiken'. Ik sta voor: De woningmarkt weer op gang brengen, door duidelijkheid en zekerheid? Meer doorstroming in de huursector, huurherzieningswet, WOZ versus punten? Een kleine, efficiënte en doelmatige Rijksoverheid, besparing 1,1 miljard?

3 Agenda Het financiële werkveld Het organisatorisch krachtenveld Het commerciële speelveld Sturen op maatschappelijk en financieel rendement Conclusie

4 Het financiële werkveld

5 Het financiële werkveld De balans 2,4 miljoen woningen Marktwaarde verhuurde staat: 240 miljard Eigen Vermogen: 150 miljard Lening: 90 miljard

6 Het financiële werkveld Afhankelijk van de waarderingssystematiek heeft een woning corporatie een stille reserve Boekwaarde Bedrijfswaarde Marktwaarde Leningen Stille reserve Aantal Woningen gemiddeld in Euro Totaal in miljard Schuld LTV Boekwaarde (hist kp) % Bedrijfswaarde % Marktwaarde in verhuurde staat (aanname +- 65% woz) % Woz waarde % Leningen Gemiddelde verkoopwaarde

7 Het financiële werkveld Bedrijfsresultaat corporatie sector Corporatie Belegger 2,4 miljoen woningen per vhe totaal per vhe totaal Opbrengsten Huur , ,2 overig Totaal ,2 14,2 Lasten onderhoud , zakelijk 495 1,2 Personeel Leefbaarheid 733 1,8 Overig Assetmanagement 350 0,8 Propertymanagement 250 0,6 Totaal , ,5 Bruto bedrijfsresultaat , ,5 Rente , ,3 Verhuurdersheffing 706 1, ,7 Vaste heffing 28 0, ,07 Saneringsheffing 268 0, ,65 Netto bedrijfsresultaat 44 0, ,8 bron Fakton

8 Het financiële werkveld Direct Indirect Maatschappelijk Actief sturen op rendement (doelen) 1. Direct rendement + (kasstroom) 2. Indirect rendement + (vermogensontwikkeling) 3. Maatschappelijk rendement

9 Het financiële werkveld Niet de verslaggevingsregels, maar de kasstromen zijn bepalend voor wat wel en niet haalbaar is. Financiële sturing sturing op kasstromen gekoppeld aan resultaten, rendementsdoelstellingen, waardeontwikkeling van het bezit en vermogensontwikkeling op basis van actuele waarde Vastgoedsturing proces van adequate beleidsvorming en goed management met betrekking tot vastgoed (tot op complexniveau) Property- en assetmanagement Opex en Capex Kasstromen

10 Het organisatorisch krachtenveld

11 Het organisatorisch krachtenveld Verhuurdersheffing Scheiding van activiteiten Meer focus op kerntaak Focus op asset management Meer aandacht voor rendement Rol bij vergrijzing Driekamermodel Markt krimpt Complexiteit neemt toe (Wet- & regelgeving) Maatschappelijke aandacht is groot Marktwaarde geïntroduceerd

12 Het organisatorisch krachtenveld Beleggingsdoelstelling is anders dan maatschappelijk Definitie van rendement is anders Exploitatie strakker regelen Acquisitie/dispositie wezenlijk anders Externe taxaties en balanswaarde discussie Uitwisselen gegevens met andere corporaties Analyse van rendement en basisadministratie loont Dispositie wezenlijk anders. Verkoop gebonden aan regels en lastig Financiële continuïteit bepaalt rendementseis

13 Het organisatorisch krachtenveld Hoe optimaliseren je de financiële slagkracht en borg je de maatschappelijke organisatorische ambities vast. Vraagstukken die nu lopen zijn: Financiële en strategische advisering op het gebied van vastgoed- en ontwikkelvraagstukken; Ondersteuning bij verkoop van woningen, portefeuilles en ontwikkellocaties Structureren en optimaliseren van vastgoedportefeuilles; Waarderen van vastgoedportefeuilles; Advisering bij beleggingsvraagstukken. Wie vertrouw je en laat je in de keuken kijken?

14 Het organisatorisch krachtenveld Corporaties Risicobewustzijn Verhuurdersheffing Behoefte aan liquiditeit Focus op rendement Kwalitatieve opgave Renovatie/wijkverbetering Vergrijzing Beleggers Structuur Governance Financiering Rekenmodellen Portefeuillesamenstelling Portefeuillewaardering Rolverdeling portfolio-, asset- en propertymanagement Vergoedingen

15 Het organisatorisch krachtenveld Percentage van de commerciële woningen dat corporaties willen afstoten Is de organisatie bereid bij een samenwerking met een (institutionele) belegger haar vastgoed te waarderen op marktwaarde? 25% 6% 2% 5% 62% a. Geen woningen b. 0% tot 25% Zijn er samenwerkingsverbanden tussen de woningcorporatie en een institutionele belegger? c. 25% tot 50% d. 50 % tot 75% e. 75% tot 100% 34% 16% 50% Toekomst mogelijkheden voor een samenwerkingsverband met en een (institutionele) belegger? a. Ja b. Nee c. Onze organisatie waardeert reeds op marktwaarde 7% 93% a. Ja b. Nee 46% 54% a. Ja b. Nee

16 Het organisatorisch krachtenveld Meest geschikte samenwerkingsverband tussen woningcorporatie en (institutionele) belegger 21% 19% 20% 13% 13% 15% a. Een gezamenlijke entiteit voor de exploitatie van woningen. b. Een gezamenlijke entiteit voor gebieds- of projectontwikkeling. c. Uitbesteding van beheer- en verhuuractiviteiten aan de (institutionele) belegger d. geen samenwerking e. Beheer van woningen van insitutionele beleggers door woning corporaties f. Anders Grotere woningcorporaties positiever over samenwerkingsverbanden

17 Dia 16 gt3 Dit blijkt uit de resultaten. gtennekes;

18 Het organisatorisch krachtenveld

19 Het commerciële speelveld

20 Addertjes onder het gras Verhuurdersheffing: loopt op tot circa 1,7 miljard in 2017, circa 700 euro per woning Terug naar de kerntaak: Bouwen, verhuren en beheren sociale huurwoningen in de eigen regio Splitsing DAEB en niet-daeb Na scheiding niet-daeb zoveel mogelijk marktconform financieren Herfinanciering proportioneel omzetten geborgde leningen in marktleningen Geen nieuwe niet-daeb activeiten, tenzij kerntaak.

21 Addertjes onder het gras. Potentieel te liberaliseren Circa woningen zijn te liberaliseren. Marktwaarde geschat circa 90 miljard. Aedes akkoord spreekt slechts 14 miljard. Ministerie heeft het over 1 miljoen woningen. DAEB is voordeliger dan niet-daeb Voordeel is alleen WSW borging Verhuurdersheffing per woning circa 750 euro Gemiddelde schuld per woning is euro Voordeel WSW borging 175 tot 350 euro per woning. Conclusie liberaliseren van de woningvoorraad is financieel gunstiger en maakt verkoop gemakkelijker.

22 Addertjes onder het gras. Nieuwe circulaire verkoop (lees: Vestia verkoop) Geliberaliseerde huurwoningen mogen complexgewijs tegen marktwaarde in verhuurde staat worden verkocht: Aanbiedingsplicht aan alleen huurders of andere corporaties niet langer verplicht. De eisen omtrent de openbare aanbesteding blijven van kracht. Sociale huurwoningen, 90% WOZ waarde en aanbiedingsplicht zittende huurder. WSW borging maximum bereikt. Kritisch op borging staatschuld (430 miljard staatsschuld, 155 miljard NHG, 90 miljard WSW en 9 miljard WFZ) Belangrijke ratio: Debt Service Coverage Effect verhuurdersheffing -> 89% voldoet niet meer aan toetsingcriterium Moeten corporaties op bedrijfswaarde en kostprijs sturen? Voldoet de marktwaarde uberhaupt?

23 Addertjes onder het gras. Onder toezicht van de gemeente Voorstel uitwerking, totstandkoming prestatieovereenkomst en opheffen vrijblijvendheid. Herzieningswet met een verplichte woonvisie gemeente als richtlijn voor corporaties. Corporatie verstrekt gemeente een meerjaren overzicht en een afspraak over de borging van de financiering. Gemeente heeft recht op informatie over financiele situatie alsmede inzicht over de investeringscapaciteit van de corporatie Naast kerntaken ook zorgen voor de leefbaarheid van de gemeente. WWS nieuw stelsel, invoering per 1 juli 2014? 25% wordt bepaald op WOZ-waarde 75% op basis van huurpunten (vereenvoudigt) WOZ-waarde per m2? Huurpunten omgeving, woonvorm en schaarstepunten komen te vervallen Energieprestaties blijven in het punten systeem Prijs per punt wordt niet verhoogd, om de totale som niet te laten dalen. Aantal te liberaliseren woningen nemen niet toe.

24 Het sturen op Maatschappelijken Financieel rendement

25 Perceptie Sturing Beleid Beheer TAXATIE Balans/financiering Balanswaarde Plannen & Strategie ADVISEUR Assetmanager Risico s, verborgen/ potentiële toegevoegde waarde Transactie Makelaar

26 Financieel en maatschappelijk vastgoed Maatschappelijke opgave afgezet tegen het beleggingsresultaat + Beleggingsresultaat 25,0 Zakelijkheid Ziel & Zakelijkheid 12,5 0, Zonde -12,5-25,0 Maatschappelijke opgave Ziel +

27 Marktwaarde bepaling als basis Financiering Niet DAEB Inzicht in rendement per complex/wijk/gemeente Betere aansluiting bij de markt Inzicht in portefeuille opbouw bestaande portefeuille Input voor streefportefeuille Zorg er wel voor dat de basis op orde is Discipline vereist Alles wordt zichtbaar Onrendabel direct via Verlies en Winst Waardeverandering bestaand vastgoed ook via V&W

28 Splitsing DAEB en niet-daeb Juridische splitsing DAEB en niet DAEB conform de lijnen van de Novelle. Na splitsing herfinanciering en verhogen leverage met marktfinanciering. Kracht zit hem in het feit dat de solvabiliteit gelijk mag zijn. Voordelen Liquiditeit zonder verlies toekomstpotentie Geen zienswijze gemeente Geen openbare aanbieding en derhalve maatwerk mogelijk Voldoen aan beleid overheid Investeren voor en toewijzen aan inkomens tussen 33K en 45K Internationaal netwerk en appetite voor senior debt voor woningen -> grote volumes haalbaar (Vestia als testcase) Profiteren van toekomstpotentie en mogelijk uitponden Een groeimodel voor toekomstige portefeuilles.

29 Niet-DAEB balans woningen Eigen Vermogen: 73 miljard Marktwaarde verhuurde staat: 120 miljard Lening: 47 miljard Solvabiliteit zegt niets, het draait om cashflow

30 Financieringscapaciteit niet-daeb woningen Eigen Vermogen: 73 miljard woningen Eigen Vermogen: 45 miljard Marktwaarde verhuurde staat: 120 miljard Lening: 47 miljard Marktwaarde verhuurde staat: 120 miljard Lening: 75 miljard 28 miljard investeringsruimte Vanuit de cashflow

31 Kansen Koop van niet-daeb bezit Property- en Assetmanagement van niet-daeb Financiering van niet-daeb bezit Excellent exploiteren overname onderhoud Joint venture ontwikkelingen middeldure huur Vermogen liquide maken Lenen met borging vanuit WSW (max 50% WOZ) Complexgewijze verkoop (Pakket te groot?, openbaar, taxatie kan in de weg zitten bij structuring) Verkoop onder voorwaarden of tegen leegwaarde bij mutatie

32 Conclusie De balans tussen maatschappelijk en financieel sturen is lastig. De urgentie op financiële sturing is evident. Marktwaarde, rekenmodellen, in kaart brengen van de portefeuille is een belangrijke basis De grootste uitdaging is het bewerkstelligen van een omslag in cultuur/gedrag. Corporaties staan voor grote uitdagingen. Een gezonde bedrijfsvoering gebaseerd op weloverwogen beslissingen en rendabel investeren, daar gaat het meer dan ooit om. Samenwerking met commerciële beleggers is en blijft lastig. Zorg voor een goede basis met deskundig onderbouwde afstemmingen over investeringen en opbrengsten. Doe je het vanaf de start goed, dan houd je op lange termijn meer geld over om maatschappelijk te investeren.

33 Vragen

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN!! MASTER THESIS MSRE AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE AUGUSTUS 2014!! AUTEUR: ING. J.P. (JOEY) VAN NIFTRIK Titel Ondertitel Gedragseconomie

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

CORPORATIES EN BELEGGERS

CORPORATIES EN BELEGGERS CORPORATIES EN BELEGGERS WAT KUNNEN ZIJ VOOR ELKAAR BETEKENEN Amsterdam School of Real Estate Scriptie Master of Real Estate 2008/2010 Auteur: Ad Visscher Begeleider: Prof. Dr. Johan Conijn Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie

Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie Een verkenning van kansen in de corporatiemarkt 3 september 2012 Status: concept ir. S. de Vos mw. dr. ir. ing. I.I. Janssen 1 P a g i n a Vastgoedmanager ontmoet

Nadere informatie

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans Woningmarktspecial 2011 Woningmarkt in onbalans 3 Woningmarktspecial 2011 - Woningmarkt in onbalans Voorwoord Deze eerste Woningmarktspecial analyseert de problematiek op de woningmarkt vanuit verschillende

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014-2017

Ondernemingsplan 2014-2017 Ondernemingsplan 2014-2017 Voorwoord De overheid is duidelijk. We gaan van een verzorgings- naar een participatiestaat. De burger wordt meer op zichzelf teruggeworpen. En de corporatie gaat steeds meer

Nadere informatie

Tussenbalans ondernemingsplan HW Wonen. Vitaal wonen in een Nationaal Landschap

Tussenbalans ondernemingsplan HW Wonen. Vitaal wonen in een Nationaal Landschap Tussenbalans ondernemingsplan HW Wonen Vitaal wonen in een Nationaal Landschap Tussenbalans ondernemingsplan HW Wonen In opdracht van HW Wonen Guus Terlingen, Erik van den Oord, Annemarieke Sandee, Carline

Nadere informatie

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en op de huurwoningenmarkt Uitgave September 2011 Naar een vrije sector huurmarkt Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, kunnen een veel grotere rol gaan spelen op de Nederlandse

Nadere informatie

voor corporaties in krimpgebieden

voor corporaties in krimpgebieden 28 Nieuwe financiële oplossingen voor corporaties in krimpgebieden Corporaties in krimpgebieden worden hard getroffen door de bevolkingsdaling, de krimpende woningvoorraad, de crisis op de woningmarkt

Nadere informatie

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:.

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0 Status: Vastgesteld Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Ten geleide Deze meerjarenprognose vervangt versie 1.1 welke op 18 december is goedgekeurd door

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties Ortec Finance Portefeuillesturing bij woningcorporaties INHOUD Voorwoord 1. Inleiding 2. Het proces van portefeuillesturing Interview WonenBreburg 3. Portefeuillemanagement Interview Havensteder 4. Assetmanagement

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

DrieKamerModel De resultaten van het pilotprogramma. Johan Conijn en François Claessens

DrieKamerModel De resultaten van het pilotprogramma. Johan Conijn en François Claessens DrieKamerModel De resultaten van het pilotprogramma Johan Conijn en François Claessens November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De hoofdlijnen van het DrieKamerModel... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Maatschappelijke

Nadere informatie

BEGROTING 2014 2014 2015 2016 2017 2018

BEGROTING 2014 2014 2015 2016 2017 2018 BEGROTING 2014 2014 2015 2016 2017 2018 INHOUD Voorwoord [4] 1 Inleiding [6] 2 Strategisch kader en speerpunten van beleid [9] 3 Strategisch voorraadbeleid [16] 4 Bedrijfswaarde en beleidswaarde [19]

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Missie en visie 4. Interne analyse 5. Externe analyse 6. Beleid en strategische doelen 2014 t/m 2016 Bijlage 1 1.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woningcorporatie, Financiën en Raad van Toezicht 8 september 2011 Jaarbeurs Utrecht

INHOUDSOPGAVE. Woningcorporatie, Financiën en Raad van Toezicht 8 september 2011 Jaarbeurs Utrecht INHOUDSOPGAVE Woningcorporatie, Financiën en Raad van Toezicht 8 september 2011 Jaarbeurs Utrecht 1. Dagprogramma 2. Inleiding Gerard Erents 3. Inleiding Jan van der Moolen 4. Inleiding Kees Tegel 5. Inleiding

Nadere informatie

De waarde van marktwaarde

De waarde van marktwaarde De waarde van marktwaarde Een nieuwe uitdaging voor de (meeste) corporaties 27 mei 2015 Maria Molenaar Voorzitter RvB Woonstad Rotterdam Bestuurslid Aedes Inhoud Aanleiding: de nieuwe woningwet De corporatiesector

Nadere informatie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis Betaalbaar thuis, voor nu en later Thuisvester wil handelen vanuit een lange termijn visie

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Afstudeerverslag TU/e Mei 2012 student: Stef de Vos studentnummer: 0610842 instelling: afstudeercommissie: Technische Universiteit

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018 regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 6 2. De wereld om ons heen 10 2.1 Terugblik voorgaand ondernemingsplan

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie