CIRRO V4.3 RELEASE NOTES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIRRO V4.3 RELEASE NOTES"

Transcriptie

1 / release notes CIRRO V4.3 RELEASE NOTES voor Logo s en partnerorganisaties, en eventuele andere organisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s Versie 1 (000) /

2 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Algemeen 3 Herbenoeming van aantal begrippen 5 3 Acties/Projecten 6 Aanmaken en wijzigen actie/project 6 Verslaggeving Bereik en Adoptie 6 4 Ondersteuningsmiddelen 7 Aanmaken en wijzigen Ondersteuningsmiddelen of Pakket 7 Opzoeken en overzicht Ondersteuningsmiddelen of Pakket 9 Aanmaken of wijzigen van een methodiek 9 5 Verslagen 11 6 Rapporten 12 7 Varia CIRRO V4.3 release notes 2/13

3 1 Inleiding In deze release notes 1 voor CIRRO versie 4.3 vindt u informatie ten opzichte van de release versie 4.2. Het betreft informatie voor de gebruikers van het uitwisselingsplatform CIRRO over correcties en functionele wijzigingen, zoals verbeterde functionaliteit op gebied van de gebruiksvriendelijkheid. Enkele Rapporten die vanuit het dashboard via CIRRO gepubliceerd worden voor de diverse gebruikersgroepen werden geoptimaliseerd of vereenvoudigd. De handleiding en het draaiboek waarin een aantal begrippen worden toegelicht gebruikt in dit document vindt u terug op Hieronder vindt u de belangrijkste aanpassingen in CIRRO versie 4.3, de eerste onderhoudsrelease voor Algemeen De nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid is nu ook zichtbaar in het CIRRO-logo: Bij de CIRRO meldingen per zijn de links naar de projecten nu vlot toegankelijk. Opzoeken in CIRRO Bij het opzoeken is de meerkeuzelijst voor gebruikersvriendelijkheid in heel CIRRO geoptimaliseerd. Hieronder enkele voorbeelden: 1 Versie-informatie CIRRO V4.3 release notes 3/13

4 Een keuze maken uit de meerkeuzelijst kan door het intikken van de eerste letter(s) van de naam. Bij het opzoeken op Thema kan ook op cluster gezocht worden en het cluster (in het blauw) kan door erop te klikken in 1 keer aangevinkt worden: Opmerking: voor de acties/projecten kan in CIRRO op dit ogenblik voor volgende clusters (verbonden met een Gezondheids- of strategische doelstelling): TAD (tabak, alcohol, drugs), VB (voeding, beweging), BVO naar kanker (bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, bevolkingsonderzoek Borstkanker, bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker) nog geen apart thema gekozen worden. Als u CIRRO V4.3 release notes 4/13

5 bijgevolg zoekt op bv. BVO Borstkanker of op BVO Baarmoederhalskanker zal u telkens hetzelfde overzicht bekomen van acties/projecten. Herbenoeming van aantal begrippen In het kader van de CIRRO uitbreiding naar andere contexten dan de Logo-context, krijgen een aantal begrippen een nieuwe naam. Dit bevordert de afstemming van het begrippenkader in CIRRO met dit in de regelgeving van organisaties uit andere contexten dan de Logo-context. 1. Operationele doelstelling Conform met de regelgeving wordt Actiefocus nu weergegeven als Operationele doelstelling (zie onder Regelgeving Logo s: BVR betreffende de Logo s). Dit bevordert de afstemming van het begrippenkader in CIRRO met die in de regelgeving. Het begrip Operationele doelstelling kan zowel binnen de Logo-context als binnen diverse andere contexten gehanteerd worden. De gebruikelijke afkortingen AF, AF AH (ad hoc) en AFL (lokaal) blijven binnen de Logo-context behouden. 2. Resultaatgebied Conform met de regelgeving wordt Actietype nu weergegeven als Resultaatgebied (zie onder Regelgeving partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking: BVR betreffende subsidiëring en erkenning PO en OT). Het begrip Resultaatgebied kan zowel binnen de Logo-context als binnen diverse andere contexten gehanteerd worden. De volgende Resultaatgebieden (R) kunnen op dit ogenblik in CIRRO aan organisaties worden toegewezen: Binnen de Logo-context worden actueel volgende Resultaatgebieden gebruikt: - Disseminatie van methodieken - Ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van deskundigheidsbevordering - Ontwikkeling van methodieken Als een Logo ingeschakeld wordt bij de evaluatie of onderzoek kan dit ingevoerd worden als Project bij een van de drie resultaatgebieden waar dit het meest op van toepassing is CIRRO V4.3 release notes 5/13

6 3. Acties/Projecten Hetzelfde geldt voor Projecten nu weergegeven als Acties/Projecten. In de beheersovereenkomsten van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking wordt de term Acties gebruikt (zie onder Regelgeving partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking: BVR betreffende subsidiëring en erkenning PO en OT). Het gebruik van zowel de term Acties als Projecten dekt de hele lading van structurele, recurrente werking tot de projectmatige werking, o.a. ad hoc projecten. Het begrip Acties vindt ook binnen de Logo-context zijn plaats (zie onder Regelgeving Logo s: BVR betreffende de Logo s). 3 Acties/Projecten Aanmaken en wijzigen actie/project Bij het aanmaken en wijzigen van project kan een operationele doelstelling toegevoegd worden via de knop onderaan rechts van het scherm: Tip: spring via de sneltoets Ctrl + End met de cursor naar het einde van de pagina. Naast de naam wordt nu ook de volledige beschrijving van de operationele doelstelling weergegeven: Aandachtspunt: Voeg zoveel mogelijk één resultaatgebied en één operationele doelstelling toe aan een actie/project. Verslaggeving Bereik en Adoptie Bij de verslaggeving 2. Bereik/Adoptie wordt bij de adoptie als vereenvoudiging de keuze formeel onderschreven weggelaten. Van de twee vraagstellingen blijft over of er actie ondernomen wordt door de preventieorganisatie uit het netwerk : Feedback Bereik en indicatie van adoptie CIRRO V4.3 release notes 6/13

7 Aanbeveling voor het invullen van: Bereik: persoonlijk contact genomen met de preventieorganisatie (geen globale mailings) Aanduiden welke preventieorganisaties bereikt (d.i. actief gecontacteerd) zijn geworden binnen het project/actie (netwerkbereik) : dit kan in CIRRO door het aan of uitvinken van de betreffende preventieorganisatie en door een indicatie van populatie weer te geven Adoptie: Actie ondernomen met keuze tussen Waarschijnlijk wel, Niet gekend, Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk wel wordt opgenomen in rapport Dekkingsgraad geeft aantal/% en wordt als indicator voor de adoptie gebruikt. Een (subjectieve) inschatting maken van de mate waarin de bereikte preventieorganisaties van plan zijn concrete acties te ondernemen met de voorgestelde actiestrategieën en ondersteuningsmiddelen (adoptie): dit kan in CIRRO door te antwoorden op de vraag Heeft de preventieorganisatie actie ondernomen? Externe contactpersoon: unieke contactpersoon van de organisatie die kan doorverwijzen naar de juiste contactpersoon indien nodig. Verplicht in te dienen bij het naar de status uitgevoerd brengen van een project. 4 Ondersteuningsmiddelen Aanmaken en wijzigen Ondersteuningsmiddelen of Pakket Bij het aanmaken en wijzigen van een ondersteuningsmiddel of pakket is een nieuw veld in het hoofdscherm beschikbaar, nl. thema. Tot op heden kon het thema waarop het ondersteuningsmiddel of pakket betrekking heeft enkel uit de naam van het Ondersteuningsmiddel of Pakket afgeleid worden. 1. Klik onderaan rechts van het scherm op of bij wijzigen op 2. Klik op de meerkeuzelijst Thema s om passend(e) thema( s) te selecteren: CIRRO V4.3 release notes 7/13

8 U wenst een ondersteuningsmiddel voor cluster TAD (tabak, alcohol, drugs) in te geven, thema s gelinkt aan de huidige gezondheidsdoelstelling: Het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door tegen het jaar 2015 het gebruik van tabak, alcohol en illegale drugs terug te dringen. 1. Klik in het vakje Selecteer en klik op TAD, de drie thema s onder cluster worden automatisch aangevinkt. 2. Vul de andere velden aan en Bewaar Het is belangrijk dat alle eigenaars van ondersteuningsmiddelen de actualisatie in CIRRO doen door het thema bij aan te vullen. De naam van het ondersteuningsmiddel, pakket wordt voorafgegaan door de afkorting TAD, VB, enz. In CIRRO zijn alle voorbeelden voorhanden voor een correcte naamgeving. Hieronder enkele voorbeelden: CIRRO V4.3 release notes 8/13

9 Opzoeken en overzicht Ondersteuningsmiddelen of Pakket Opzoeken op thema is nu ook mogelijk: In het overzicht wordt het thema vermeld. Hierboven is dat het thema Suïcidepreventie. Opmerking: de opzoekopdracht op thema geeft enkel resultaat bij het ondersteuningsmiddel of pakket als het thema is ingevuld door de eigenaar. Aanmaken of wijzigen van een methodiek Bij een pakket kan aangeklikt worden of het om een methodiek gaat of niet. Bij het aanklikken van Ja worden bijkomende invulvelden getoond die overeenkomen met de Samenvatting preventiemethodiek, een formulier dat op de website Z&G terug te vinden is. De bedoeling is op termijn in CIRRO ook de actiestrategieën te kunnen aanduiden in een meerkeuzelijst. Het is belangrijk dat alle eigenaars van ondersteuningsmiddelen en pakketten in CIRRO hun methodieken actualiseren. De organisaties kunnen voor eventuele verdere informatie contact opnemen met Marian De Schryver via 1. Klik in het hoofdscherm op de knop 2. Selecteer het Ondersteuningstype Pakket om een bestaand pakket aan te vullen of klik op 3. Klik Ja aan bij Betreft methodiek 4. Vul de verschillende velden aan. Enkel het veld Eventuele setting is niet verplicht CIRRO V4.3 release notes 9/13

10 CIRRO V4.3 release notes 10/13

11 Opmerking: bij de pakketten die bijvoorbeeld een verzameling van een aantal affiches betreft of andere ondersteuningsmiddelen die op zich geen methodiek zijn, duidt u Neen aan bij Betreft methodiek. 5 Verslagen Bij Verslagen Vragen en klachten in het kader van Gezondheid en Milieu zijn de nieuwe verslagen voor WJ 2015 toegevoegd. 1. Klik op en bij Vragen en klachten op de knop Aanmaken. 2. De volgende boodschap verschijnt: U kan het Excel-bestand opslaan en daarin verder werken. Als u klaar bent met aanvullen kan u het Excel-bestand Indienen. 3. Klik op en bij Vragen en klachten prevorg op de knop Aanmaken CIRRO V4.3 release notes 11/13

12 4. De volgende boodschap verschijnt: U kan het Excel-bestand opslaan en daarin verder werken. Als u klaar bent met aanvullen kan u het Excel-bestand Indienen. 6 Rapporten De rapporten worden vanuit een apart softwarepakket, het dashboard, in CIRRO gepubliceerd. Ze zijn beschikbaar voor de gebruikers in Excel en in pdf. In de Excel-rapporten kunnen bewerkingen gebeuren en kan gefilterd en gesorteerd worden naar wens. Actueel zijn dit volgende 7 rapporten : De volgende rapporten zullen per werkingsjaar kunnen opgevraagd worden. Het werkingsjaar is immers beschikbaar in CIRRO vanaf Projecten opgezet door Logo Het rapport wordt gepubliceerd met werkingsjaren 2014 (status in uitvoering, uitgevoerd) en 2015 (status ingepland, in uitvoering, uitgevoerd). Projecten van de vorige werkingsjaren zijn op vraag beschikbaar. 2. Dekkingsgraad theoretisch netwerk per organisatiegroep Het deel formeel onderschreven wordt verwijderd in het rapport en de actie ondernomen en aantal bereikt actie ondernomen blijft behouden CIRRO V4.3 release notes 12/13

13 Bij de volgende rapporten die op vraag beschikbaar zijn, zullen ook de niet gebruikte ondersteuningsmiddelen opgevraagd kunnen worden: 3. Gebruikte ondersteuningsmiddelen per eigenaar projecten 4. Gebruikte ondersteuningsmiddelen per eigenaar ondersteuningsmiddelen 5. Gebruikte ondersteuningsmiddelen per actiefocus Het volgende nieuwe rapport is op vraag beschikbaar: 1. Overzicht preventieorganisaties per Logo (privacy) Dit rapport kan opgevraagd worden voor: interne en externe contactpersonen enkel interne contactpersonen enkel externe contactpersonen Volgende velden worden getoond: Organisatiegroep % Erkende POs Preventieorganisatie Erkenning ondersteund Stad Indicatie populatie CLB 90,91% CLB van de VGC Brussel Ja SINT-AGATHA-BERCHEM Aanmaakdatum Intern Contactnaam Communicatie Opmerking Standaardcontact 2-mei-11 Extern Standaard contact 7 Varia Volgende correcties werden doorgevoerd in CIRRO: - Een nieuw project via Operationele doelstelling kan nu niet meer aangemaakt worden als het Resultaatgebied of de Operationele doelstelling niet toegekend werd aan die organisatie. - Ondersteuningsmiddelen/pakketten die non-actief zijn, kunnen niet meer gelinkt worden aan de Acties/Projecten in de Verslaggeving 3. Feedback actiestrategieën en ondersteuningsmiddelen CIRRO V4.3 release notes 13/13

CIRRO V4.2 RELEASE NOTES

CIRRO V4.2 RELEASE NOTES / release notes CIRRO V4.2 RELEASE NOTES voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s Versie 1 (000) / 17.10.2014 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Algemeen 3 3 Projecten 3 3.1

Nadere informatie

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s Release Notes CIRRO v4.0 voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s November 2013 INHOUD Introductie... 3 1 Algemeen... 3 2 Actiestrategieën... 4 3 Projecten... 5 4 Netwerk...

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

ActaLibra - eregistratie. ActaLibra Studie. Handleiding eregistratie. SDP 2015 Bladzijde 1 van 32

ActaLibra - eregistratie. ActaLibra Studie. Handleiding eregistratie. SDP 2015 Bladzijde 1 van 32 ActaLibra Studie Handleiding eregistratie SDP 2015 Bladzijde 1 van 32 Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is een edossier?... 4 1.2. De stappen van je edossier in ActaLibra... 4 1.3. Credoc UserID

Nadere informatie

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN...

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN... Handleiding Bouwberichten INLEIDING... 1 TOEGANG TOT BOUWBERICHTEN... 2 VASTE SCHERMONDERDELEN... 2 PERSOONLIJKE INSTELLINGEN... 4 NAAM, MAILADRES EN EXCEL-VERSIE... 4 ZOEKFILTERS... 4 EXCEL-RAPPORTAGES...

Nadere informatie

Snelstart handleiding

Snelstart handleiding Snelstart handleiding Workflow Management Systeem Sufficio Inhoudsopgave Aan de slag: 1. Inloggen 2. Binnenkomst in Sufficio Gebruikersbeheer 3. Gebruikers beheren en toevoegen 4. Rechten toevoegen gebruikers

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

Handleiding voor de OCMW s

Handleiding voor de OCMW s Uniek verslag Handleiding voor de OCMW s Versie 5 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Afrondingen...5 Verbinding maken met de toepassing...6 De gegevens van het OCMW invoeren...14

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige

Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige Versie: Brussels gewest Taal: Nederlands Maart 2004 BOFAS versie 20/09/2007 1 INHOUD INLEIDING... 4 SYSTEEMVEREISTEN... 5 HARDWARE... 5 SOFTWARE... 5 INSTALLATIE,

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

MediaHaven Handleiding - Website. 02 juli 2015 12:46 PM

MediaHaven Handleiding - Website. 02 juli 2015 12:46 PM MediaHaven Handleiding - 02 juli 2015 12:46 PM Inhoudsopgave 1.... 1 1.1. Aanmelden... 1 1.2. Zoeken... 2 1.2.1. Zoeken met zoekterm... 3 1.2.2. Zoeken zonder zoekterm via facetten... 3 1.2.3. Zoeken op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0 Chatfone gebruikershandleiding Versie 2.0 1 Introductie Met behulp van deze handleiding kunt u gemakkelijk uw weg vinden binnen Chatfone. Elke functie van Chatfone wordt besproken in een apart hoofdstuk.

Nadere informatie

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Betreft: Releasebrief StUF Testplatform versie 1.3.0 Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Om gemeenten te helpen bij het realiseren van de digitale overheid werkt KING aan

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Handleiding Occure verzuimportaal

Handleiding Occure verzuimportaal Handleiding Occure verzuimportaal April 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Inloggen Inloggen Checklist voor verdere handelingen 3. Openingsscherm Mijn Dashboard Overzicht Actueel Verzuim, Acties, Managementrapportages

Nadere informatie

ASSUSOFT: BORDERELCONTROLE ASSUSOFT N.V. INFO@ASSUSOFT.BE TEL: 03/289.83.85 WWW.ASSUSOFT.BE

ASSUSOFT: BORDERELCONTROLE ASSUSOFT N.V. INFO@ASSUSOFT.BE TEL: 03/289.83.85 WWW.ASSUSOFT.BE ASSUSOFT: BORDERELCONTROLE ASSUSOFT N.V. TEL: 03/289.83.85 Doel 1 INHOUD 1. Doel... 2 2. Werkwijze... 3 3. Rapportering... 4 4. Parameters vooraf te bespreken... 5 4.1 Algemeen... 5 4.2 Per te vergelijken

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Aan de slag met BIZTAX

Aan de slag met BIZTAX HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 2 Inleiding... 2 Snelgids... 3 Inloggen... 3 Zoeken aangiften... 3 Aanmaken andere aangifte... 4 Beheer van een online aangifte... 4 Opladen aangiften... 5

Nadere informatie