Kwaliteitsproject Botuline behandeling op locatie door Annelies Immink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsproject Botuline behandeling op locatie door Annelies Immink"

Transcriptie

1 Kwaliteitsproject Botuline behandeling op locatie door Annelies Immink Inleiding Tijdens mijn stage revalidatiegeneeskunde in het Meander MC (Amersfoort) heb ik meerdere keren mee gelopen met het botuline-spreekuur. Tijdens dit goed georganiseerde spreekuur werken de revalidatiearts en een fysiotherapeut nauw samen 1. Zij beoordelen tezamen of een botuline toxine injectie zinvol is (alternatieve behandelingen als medicatie, dragen van een spalk of aangepast schoeisel in overweging nemend) en zo ja, plaatsen zij de injectie ter plekke. Veel kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking hebben last van spasticiteit 2. Deze spasticiteit kan veel negatieve invloed op hebben op hun dagelijks functioneren (o.a. ADL onzelfstandigheid). De gebruikelijke behandelingen van spasticiteit met bijvoorbeeld baclofen of tizanidine kunnen vrij veel ongewenste bijwerkingen hebben. Daarom kan naast de genoemde andere behandelmogelijkheden een botuline behandeling een goede optie zijn bij spasticiteit in deze doelgroep 3. De ervaring met deze locale behandeling in onder andere het Meander MC zijn dusdanig positief (weinig bijwerkingen en goede effecten) dat het zinvol lijkt deze behandeling ook toe te passen bij onze cliënten op locatie. Een passende spasticiteitbehandeling kan de kwaliteit van leven van deze cliënten verbeteren 2. Stand van zaken voor de start van het project Voorafgaand aan mij kwaliteitsproject bestond er geen nauwe samenwerking (op locatie) tussen een revalidatiearts/team en het medische team van s Heeren Loo (SHL) Ermelo voor deze indicatie. Momenteel werken wij wel nauw samen op locatie met de volgende consulenten: orthopeed, psychiater, KNO-arts, klinisch geneticus, Bartimeus-medewerker en een epileptoloog. De samenwerking op locatie tussen deze consulenten en de AVG heeft als belangrijkste winst dat het de (medische) zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking ten goede kan komen. Onze doelgroep vraagt op verschillende fronten een specifieke aanpak en benadering. Voor onze cliënten is het vaak prettig dat zij in de buurt van hun woonomgeving zorg kunnen krijgen. Cliënten gedijen vaak het beste als zij zich

2 bevinden op een voor hen bekende plek. Naar een arts gaan kan een spannend moment zijn. Wanneer wij deze spanning (enigszins) kunnen verlagen door de arts naar de bekende omgeving van de cliënt te laten gaan (de zorginstelling), biedt dit mogelijk een spanningsverlagend effect wat voordelig kan uitwerken op het consult. Daarnaast zie ik organisatorische voordelen van een spreekuur op locatie: het spreekuur kan zo gepland worden (door een van de doktersassistenten van SHL) dat alle betrokken personen gemakkelijk en laagdrempelig aanwezig kunnen zijn tijdens het consult. Ik denk dan aan: de cliënt, familie van de cliënt, (woon)begeleider(s) van de cliënt, betrokken fysiotherapeut, betrokken ergotherapeut, betrokken AVG en zo nodig de betrokken pedagoog of andere paramedici. Vraagstelling kwaliteitsproject Voor de start van mijn project waren de artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG s) en de fysiotherapeuten op mijn instelling ( s Heeren Loo te Ermelo) nog niet erg ingesteld om laagdrempelig aan een botuline behandeling te denken bij een cliënt met spasticiteit. Ik verwacht dat het er mee te maken had dat er geen directe samenwerking bestaat met een revalidatiearts als consulent voor deze indicatie. Mijn vraagstelling is: Is het mogelijk om een langdurige samenwerking, op locatie*, op te zetten met een revalidatiearts met als focus, naast bekende spasticiteitbehandelingen, de botuline toxine behandeling bij cliënten met een verstandelijke beperking en spasticiteit? *Met op locatie bedoel ik een spreekuur op het terrein van s Heeren Loo te Ermelo Doel kwaliteitsproject Het verbeteren van de zorg bij verstandelijk beperkte cliënten met spasticiteit. Een nauwe samenwerking tussen de revalidatiearts en de AVG (en zo nodig ook de orthopeed) zal de lijnen korter maken en zo (medische) beslissingen bij diagnostiek en behandeling kunnen versnellen en/of optimaliseren. Projectbeschrijving

3 Om de vraag te beantwoorden en mijn gestelde doel te bereiken heb ik tweemaal de cirkel van Deming doorlopen. Planning 1 In mei 2014 ben ik gaan inventariseren wat de behoefte onder de AVG s en onze fysiotherapeuten is ten aanzien van een samenwerking met een revalidatiearts met de nadruk op een botuline behandeling. Uitvoering 1 Uit mijn inventarisatie kwam naar voren dat alle AVG s en ook onze fysiotherapeuten behoefte hebben aan een nauwe samenwerking met een revalidatiearts. Naast een algemene behoefte in mijn team aan deze samenwerking (gericht op alle mogelijke revalidatievraagstukken) heerst er ook behoefte aan de mogelijkheid tot botuline behandeling bij onze cliënten. Vanuit praktisch oogpunt heb ik besloten een samenwerking aan te vragen bij de revalidatieartsen uit het St Jansdal Ziekenhuis (Harderwijk), aangezien dat het dichtst bij zijnde ziekenhuis is voor onze cliënten. Een extra consult tussen de consulten-op-locatie door, zal daardoor makkelijker te realiseren zijn dan wanneer onze cliënten daar verder voor moeten reizen. Ik heb mijn voorstel tot samenwerking op papier gezet en na telefonisch contact met het revalidatieteam aldaar naar ze opgestuurd. Toetsing 1 Voorafgaand aan het versturen van mijn voorstel heb ik (in juli 2014) telefonisch contact gehad met een van de revalidatieartsen (degene waar onze fysiotherapeuten het meeste contact mee hebben). Zij was direct enthousiast over mijn voorstel tot samenwerking, echter speelde er op dat moment een reorganisatie binnen hun revalidatieteam waardoor zij op dat moment in juli nog geen concrete afspraken met mij kon maken. Op dat moment was er ook geen arts in hun team (bestaande uit drie artsen, waarvan een met pensioen ging en er daarvoor per september vervanging kwam) die botuline behandelingen toepast. De collega die per september zou gaan beginnen, zou deze behandeling wel kunnen toepassen. Evaluatie 1 Door de reorganisatie in het revalidatieteam waar ik de samenwerking graag mee wilde opzetten, moest ik even een pas op de plaats maken met verder uitwerken en aangaan van de samenwerking met de revalidatieartsen uit het St Jansdal Ziekenhuis. Met de arts die ik telefonisch gesproken had, sprak ik af dat ik eind oktober weer contact zou opnemen zodat zij zodra hun nieuwe collega gestart was ook dit project zou kunnen overleggen binnen hun team.

4 Planning 2 In mijn oorspronkelijke planning zou ik deze 2 e cirkel gebruiken om een spreekuur in te plannen en 1 keer proef te draaien. En met proefdraaien bedoel ik een serieus spreekuur plannen en daarna een evaluatie te hebben met de revalidatieartsen over wat er goed ging en wat er nog verbeterd/aangepast kan worden. Helaas liep de planning anders: tijdens de ( live ) afspraak met twee revalidatieartsen in het St Jansdal (de arts die ik telefonisch gesproken had en met de nieuwe arts welke de botuline behandelingen zou kunnen uitvoeren) kwam naar voren dat zij zich bij nader inzien niet bevoegd genoeg voelen om onze cliënten met (in hun woorden) complexe spasticiteitvraagstukken te behandelen. Zij gaven in dit gesprek aan dat zij bij deze vraagstukken het liefst de hulp inschakelen van het revalidatieteam uit Isala Ziekenhuis in Zwolle. Zij hadden revalidatiearts Anne Marieke Dommisse van aldaar gesproken over mijn verzoek tot samenwerking en schatten in dat zij deze samenwerking op locatie wel aan zou willen gaan. Uitvoering 2 Op advies van de revalidatieartsen uit het St Jansdal Ziekenhuis heb ik contact opgenomen met Anne Marieke Dommisse (revalidatiearts, Isala Zwolle). Zij is inderdaad enthousiast over een samenwerking op locatie gericht op cliënten met complexe spasticiteitvraagstukken waaronder botuline behandeling. Ik heb een samenwerkingsvoorstel naar Anne Marieke opgestuurd en we hebben afgesproken dat zij na overleg met haar team, in de 2 e week van januari weer contact met me op nam. Toetsing 2 In een tweede telefoongesprek met Anne Marieke Dommisse kwam opnieuw naar voren dat ze graag wil samenwerken op de manier zoals ik die beschreven heb ik mijn voorstel. Echter kon zij in januari 2015 geen concrete afspraak met mij maken over wanneer wij een eerste spreekuur zouden gaan plannen. Dit heeft te maken met de verschillende verzoeken tot samenwerking van meerdere instellingen rondom Zwolle. Het team van Anne Marieke zal de komende tijd eerst intern overleg hebben over hoe zij de verschillende aanvragen kunnen invullen (welke revalidatiearts gaat waar heen en wanneer kunne ze starten). Rond maart 2015 verwacht zij een definitieve afspraak met ons medische team te kunnen maken. Aangezien ik begin maart afwezig ben vanwege zwangerschapsverlof, heb ik met Anne Marieke afgesproken dat ik mijn contactpersoon/organisatorische-functie aan een collega AVG zal overdragen tot dat ik terug ben. Evaluatie 2

5 Inmiddels is een van onze andere AVG s contactpersoon zolang ik met verlof ben. De doktersassistentes zijn geïnformeerd over de organisatie van het eerste spreekuur wat waarschijnlijk in het voorjaar zal starten. Ook mijn contactpersoon van onze eigen fysiotherapie is helemaal op de hoogte van het komende spreekuur. Zij zorgt er t.z.t. ook voor dat de ergotherapeuten en de orthopedische schoenmaker ingeschakeld zullen worden wanneer dat aanvullend is voor de revalidatie-consulten. Wanneer ik terug ben met verlof zal ik zelf met Anne Marieke, onze AVG s en onze fysiotherapeuten contact opnemen om het eerste spreekuur te evalueren. Op- en aanmerkingen zal ik vervolgens mee nemen voor de organisatie van dit spreekuur in de toekomst. Borging Na mijn afstuderen (en na mijn zwangerschapsverlof) blijf ik werkzaam bij s Heeren Loo in Ermelo. Dit biedt mij de gelegenheid om een samenwerking met het revalidatieteam uit de Isala kliniek op te zetten/continueren ook na het afronden van de opleiding. Wanneer ik eenmaal de afspraken heb staan met een revalidatieteam zal de samenwerking gewaarborgd blijven doordat de organisatie hiervan bij een vaste doktersassistente komt te liggen. Onze vaste consulenten zijn verdeeld onder de doktersassistentes, welke zorgen voor het plannen van de afspraken op locatie. Zij vragen de betrokken AVG om een verwijsbrief en nodigen de betrokken disciplines uit. Omdat deze samenwerking dus niet van mij afhankelijk is uiteindelijk, geeft mij dat vertrouwen voor de borging ervan. Ik zal wel als contactpersoon beschikbaar blijven naar de revalidatieartsen toe, zodat ik tussentijds ook kan peilen of er nog aan wederzijdse verwachtingen wordt voldaan. Dit zal ik jaarlijks oppakken met de desbetreffende consulent. Conclusie Nauwe samenwerking met een revalidatieteam ziet mijn artsenteam en onze fysiotherapeuten als waardevolle en aanvullende zorg voor cliënten met spasticiteitsproblematiek. De zoektocht naar het meest geschikte en welwillende revalidatieteam was een puzzel tijdens dit project. Desondanks geloof ik dat ik de juiste revalidatie-experts inmiddels gevonden heb en heb ik vertrouwen dat er een waardevolle samenwerking zal bestaan tussen hen en ons medisch team, waarbij er naast algemene revalidatiebehandelingen ook ruimte is voor botulinebehandeling bij ons op s Heeren Loo in Ermelo. Referenties

6 1. Patiënteninformatiefolder Botulinebehandeling, Meander Medisch Centrum Charles PD et al. Spasticity Treatment Facilitates Direct Care Delivery for Adults with Profound Intellectual Disability. Mov Disord Mar 15;25(4): Pfister AA et al. Spasticity in adults living in a developmental center. Arch Phys Med Rehabil 2003;84:

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Talant locatie Drachten Rixt Huls, 2013

Nadere informatie

Samen werken: het moet wel leuk blijven!!

Samen werken: het moet wel leuk blijven!! Samen werken: het moet wel leuk blijven!! Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Door: Marian de Jeu Jaargroep 2007 s Heerenloo Midden Nederland Lokatie Apeldoorn Periode kwaliteitsproject:

Nadere informatie

Kwaliteitsproject Schokkend goed

Kwaliteitsproject Schokkend goed Kwaliteitsproject Schokkend goed over de voorbereiding en het verloop van de consulten bij de epileptoloog Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Door:

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie Behandeling

Poliklinische Revalidatie Behandeling Poliklinische Revalidatie Behandeling Binnenkort komt u naar het Maasziekenhuis Pantein voor een Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB). In deze folder krijgt u informatie over deze behandeling, over

Nadere informatie

Essay Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

Essay Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) Health Watch - Goede zorg voor genetische syndromen Essay Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) Saskia de Klein AIOS AVG jaar 3 Opleidingsjaar:

Nadere informatie

KWALITEITSPROJECT. medische informatie overdracht. In kader van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten. Claudia van Alfen, AIOS

KWALITEITSPROJECT. medische informatie overdracht. In kader van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten. Claudia van Alfen, AIOS KWALITEITSPROJECT medische informatie overdracht In kader van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten. Claudia van Alfen, AIOS 2008 2 Inhoud: Inhoud: Inhoud: Inhoud: Inleiding: Inleiding:

Nadere informatie

Veilig spuiten en slikken (verbeteren van de medicatie-evaluatie)

Veilig spuiten en slikken (verbeteren van de medicatie-evaluatie) Veilig spuiten en slikken (verbeteren van de medicatie-evaluatie) Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk gehandicapten Marlies Adriaans AIOS-AVG Lunet zorg Mei 2014

Nadere informatie

Implementatie van een digitaal consultatie formulier. Kunnen we de communicatie rond arts bezoek verbeteren?

Implementatie van een digitaal consultatie formulier. Kunnen we de communicatie rond arts bezoek verbeteren? Implementatie van een digitaal consultatie formulier Kunnen we de communicatie rond arts bezoek verbeteren? Miriam ter Horst AVG opleiding Erasmus MC 2015 Inleiding. In het kader van het derde jaar van

Nadere informatie

Lab top hoe effectief en doelmatig laboratoriumbepalingen aan te vragen bij nieuwe cliënten

Lab top hoe effectief en doelmatig laboratoriumbepalingen aan te vragen bij nieuwe cliënten Kwaliteitsproject Lab top hoe effectief en doelmatig laboratoriumbepalingen aan te vragen bij nieuwe cliënten Hetty Spijker november 2015 Inleiding Net als in andere onderdelen van de samenleving, zoals

Nadere informatie

Polikliniek Reumatologie

Polikliniek Reumatologie Patiënteninformatie Polikliniek Reumatologie Informatie over uw onderzoek op de polikliniek Reumatologie 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina Reumatologie 4 Op de polikliniek Reumatologie 5 Waar moet

Nadere informatie

Kwaliteitsproject AVG opleiding. Jaarlijks consult bij de AVG. Natasja Verkade, aios AVG (2015-4) Werkzaam bij: Ipse de Bruggen, Nootdorp

Kwaliteitsproject AVG opleiding. Jaarlijks consult bij de AVG. Natasja Verkade, aios AVG (2015-4) Werkzaam bij: Ipse de Bruggen, Nootdorp Kwaliteitsproject AVG opleiding Jaarlijks consult bij de AVG Natasja Verkade, aios AVG (2015-4) Werkzaam bij: Ipse de Bruggen, Nootdorp Inleiding In het kader van de AVG opleiding moet een AIOS in het

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Revalidatie Algemene informatie Poliklinische revalidatie

Revalidatie Algemene informatie Poliklinische revalidatie Revalidatie Algemene informatie Poliklinische revalidatie Binnenkort komt u naar Ziekenhuis Rivierenland voor revalidatiedagbehandeling (PRB). In deze brochure geven we u informatie over deze behandeling

Nadere informatie

REFLUXSCREENINGSLIJST: ontwikkeling & (implementatie) kwaliteitsproject AVG-opleiding

REFLUXSCREENINGSLIJST: ontwikkeling & (implementatie) kwaliteitsproject AVG-opleiding REFLUXSCREENINGSLIJST: ontwikkeling & (implementatie) kwaliteitsproject AVG-opleiding Hester van der Laan aios AVG Amarant Tilburg 1 Inleiding: Kwaliteit is inmiddels een vast onderdeel van beleid in zorginstellingen,

Nadere informatie

Kinderrevalidatie in de regio. Saskia Houwen

Kinderrevalidatie in de regio. Saskia Houwen Kinderrevalidatie in de regio Saskia Houwen Doel van vanavond Voorstellen revalidatieartsen Vogelvlucht onze visie/ producten Wanneer kunt u wel en niet bij ons terecht en hoe? Jullie input en vragen!

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit PATIËNTEN INFORMATIE Hypermobiliteit 2 PATIËNTENINFORMATIE In deze folder willen wij de behandeling van klachten ten gevolge van hypermobiliteit in ons revalidatiecentrum toelichten. Inleiding Ten gevolge

Nadere informatie

Revalidatie geneeskunde. Beenprothese

Revalidatie geneeskunde. Beenprothese Revalidatie geneeskunde Beenprothese Inhoudsopgave Algemeen... 4 Het revalidatieteam... 4 Revalidatiefasen... 5 Fase 1 Vlak na de amputatie...5 Fase 2 De eerste prothese en daarna...6 Fase 3 Prothesetraining

Nadere informatie

Verbetering van de logistiek rond de antipsychotica-depots

Verbetering van de logistiek rond de antipsychotica-depots Verbetering van de logistiek rond de antipsychotica-depots Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten ASVZ, 2013 Marlies Valstar 1 Inhoudsopgave: Inleiding project

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Pijnrevalidatieprogramma

Revalidatie en therapie. Pijnrevalidatieprogramma Revalidatie en therapie Pijnrevalidatieprogramma Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is chronische pijn?...4 Doel pijnrevalidatieprogramma...6 Verloop revalidatieproces...6 Screeningsfase...6 Opzet pijnrevalidatieprogramma...7

Nadere informatie

Verwijsformat klinisch genetica

Verwijsformat klinisch genetica Verwijsformat klinisch genetica Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Agnes den Houdijker Schakel November 2011 Inleiding In het kader van de specialisatie

Nadere informatie

Verbeteren van de procedure van verwijzing naar consulent specialisten vanuit het Westerhonk

Verbeteren van de procedure van verwijzing naar consulent specialisten vanuit het Westerhonk Verbeteren van de procedure van verwijzing naar consulent specialisten vanuit het Westerhonk Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten s Heeren Loo, locatie Westerhonk

Nadere informatie

Kinder- en jeugdrevalidatie. Ziekenhuislocatie Scheper

Kinder- en jeugdrevalidatie. Ziekenhuislocatie Scheper Kinder- en jeugdrevalidatie Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Blz. Kinder- en jeugdrevalidatie in ziekenhuislocatie Scheper 4 Algemene informatie 4 Revalidatie, wat is dat? 4 De medewerkers van

Nadere informatie

Kwaliteitsproject Jaarlijkse medicatie-evaluatie

Kwaliteitsproject Jaarlijkse medicatie-evaluatie Kwaliteitsproject Jaarlijkse medicatie-evaluatie In het kader van de opleiding tot AVG. Sandra Pollers aios in Maasveld te Maastricht. Juni 2007 1 Inleiding Geneesmiddelen worden in principe voorgeschreven

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren 1 De revalidatiearts heeft uw kind een poliklinische revalidatiebehandeling voorgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen op u afkomen.

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling. met longkanker

Poliklinische revalidatiebehandeling. met longkanker Poliklinische revalidatiebehandeling in verband met longkanker POLIKLINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING NA OPERATIE IN VERBAND MET LONGKANKER Bij u is de diagnose longkanker vastgesteld. De longarts heeft

Nadere informatie

Optimaliseren van de controle op de zo nodig medicatie door de arts. Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding. Erasmus Medisch Centrum

Optimaliseren van de controle op de zo nodig medicatie door de arts. Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding. Erasmus Medisch Centrum Optimaliseren van de controle op de zo nodig medicatie door de arts Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Erasmus Medisch Centrum Rotterdam Hanneke van Beek, aios AVG Dichterbij, locatie

Nadere informatie

Botuline toxine behandeling bij kinderen onder narcose

Botuline toxine behandeling bij kinderen onder narcose Informatie voor de ouders Botuline toxine behandeling bij kinderen onder narcose Laat zien wat je kunt Botuline toxine behandeling bij kinderen De revalidatiearts heeft met u de optie besproken om uw kind

Nadere informatie

Mobiliteitspoli Nijmegen. Diagnostiek en behandeling op maat bij loop- en balansproblemen door een chronische neurologische aandoening

Mobiliteitspoli Nijmegen. Diagnostiek en behandeling op maat bij loop- en balansproblemen door een chronische neurologische aandoening Mobiliteitspoli Nijmegen Diagnostiek en behandeling op maat bij loop- en balansproblemen door een chronische neurologische aandoening Achtergrond De Mobiliteitspoli Nijmegen is opgericht door de afdeling

Nadere informatie

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Het doel is zo zelfstandig mogelijk worden Kinderen

Nadere informatie

Multidisciplinaire revalidatiegeneeskundige behandeling bij MS. Mw.dr. Jetty van Meeteren Revalidatiearts Erasmus MC Rotterdam

Multidisciplinaire revalidatiegeneeskundige behandeling bij MS. Mw.dr. Jetty van Meeteren Revalidatiearts Erasmus MC Rotterdam Multidisciplinaire revalidatiegeneeskundige behandeling bij MS Mw.dr. Jetty van Meeteren Revalidatiearts Erasmus MC Rotterdam ICF MODEL International Classification of funtion, disability and health (WHO

Nadere informatie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie Revalidatie dagbehandeling Revalidatie & Therapie Wat is revalidatie? Als gevolg van een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunnen er stoornissen ontstaan in het bewegingsapparaat of zenuwstelsel.

Nadere informatie

Gevolgen van spasticiteit. Fysiotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking en spasticiteit: een inventarisatie. Spasticiteit.

Gevolgen van spasticiteit. Fysiotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking en spasticiteit: een inventarisatie. Spasticiteit. Fysiotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking en spasticiteit: een inventarisatie Erik Gielen 2011 Gevolgen van spasticiteit Belemmering motorische activiteiten Verminderde conditie Pijn Verminderd

Nadere informatie

Plastische chirurgie. Praktische informatie

Plastische chirurgie. Praktische informatie Plastische chirurgie Praktische informatie Inhoudsopgave Wat is de maatschap Plastische Chirurgie?...4 Wanneer naar de plastisch chirurg?...5 Het eerste gesprek...5 Na het eerste gesprek...6 Ziekenhuisopname...6

Nadere informatie

Medische Paramedische Dienst

Medische Paramedische Dienst Medische Paramedische Dienst volwassenen Medische Paramedische Dienst Inhoudsopgave Discipline pagina Diëtist 4 Ergotherapie 5 Fysiotherapie 6 Huisartsen 7 Huisartsassistenten 8 Poli Bijwerkingen 9 Tandarts

Nadere informatie

Vragenlijst voor de zorgcoördinator voor optimalisering van het PGO

Vragenlijst voor de zorgcoördinator voor optimalisering van het PGO Vragenlijst voor de zorgcoördinator voor optimalisering van het PGO Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Almar Sietsma, aios AVG 30 november 2009 1

Nadere informatie

Algemene informatie 1

Algemene informatie 1 Algemene informatie 1 2 Inhoudsopgave Blz. Kinder en jeugdrevalidatie in het Scheper Ziekenhuis 4 Algemene informatie 4 Revalidatie, wat is dat? 4 De medewerkers van het kinder en jeugdrevalidateam 5 Uw

Nadere informatie

Verslag kwaliteitsproject. Crisisunit Amarant Medische randvoorwaarden

Verslag kwaliteitsproject. Crisisunit Amarant Medische randvoorwaarden Verslag kwaliteitsproject Crisisunit Amarant Medische randvoorwaarden Fleur Boot AIOS AVG Februari 2016 Inhoud 1. Achtergrond 2. Probleem, doel en vraagstelling 3. Methode 2x Cirkel van Deming 4. Resultaten

Nadere informatie

Chronische pijn. Informatie en behandeling

Chronische pijn. Informatie en behandeling Chronische pijn Informatie en behandeling Chronische pijn Bij chronische pijn is meer aan de hand dan alleen lichamelijk letsel. We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer blijven bestaan dan

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie

Poliklinische revalidatie Poliklinische revalidatie Inleiding U bent aangemeld voor een poliklinische revalidatiebehandeling in Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. Wij willen u met deze brochure informeren over de afdeling Revalidatie

Nadere informatie

Prematuren Nazorg Bureau Parkstad

Prematuren Nazorg Bureau Parkstad Prematuren Nazorg Bureau Parkstad Inleiding Deze brochure is bedoeld voor ouders waarvan het kindje te vroeg is geboren (minder dan 34 zwangerschapsweken), een extreem laag geboortegewicht heeft of ernstige

Nadere informatie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie Kinderrevalidatie Afdeling Revalidatie & Therapie Uw kind is verwezen naar de revalidatiearts van het Waterlandziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over het consult bij de revalidatiearts en over

Nadere informatie

Cyclische afspraken een terugkerend probleem

Cyclische afspraken een terugkerend probleem Cyclische afspraken een terugkerend probleem De antipsychoticacontrole Kwaliteitsproject in het kader van de AVG-opleiding Niels Huisman 2015-2016 s Heeren Loo, locatie Druten/Geldermalsen/Tiel Inhoudsopgave

Nadere informatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie KBOEM-B voor kinderen Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een opname? 3 Wat is KBOEM-B? 4 Voor wie? 4 Wat gaan we doen? 5 Wat kunt u als ouder doen? 6

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Behandelprogramma Parkinson

Revalidatie en therapie. Behandelprogramma Parkinson Revalidatie en therapie Behandelprogramma Parkinson Inhoudsopgave Inleiding...4 De ziekte van Parkinson...4 Het Parkinsonbehandelteam...5 De revalidatiearts...6 De fysiotherapeut...6 De ergotherapeut...6

Nadere informatie

Methodische en multidisciplinaire analyse probleemgedrag. CCE-Model Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG

Methodische en multidisciplinaire analyse probleemgedrag. CCE-Model Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG Methodische en multidisciplinaire analyse probleemgedrag CCE-Model Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG Matijn Coret, aios AVG AVG-opleiding Erasmus MC Opleiding tot arts voor verstandelijk

Nadere informatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Voor wie? 3 Het besluit tot SiLS

Nadere informatie

Multiple Sclerose (MS) Orbis Revalidatie

Multiple Sclerose (MS) Orbis Revalidatie Multiple Sclerose (MS) Orbis Revalidatie Bij u of een naaste is de diagnose Multiple Sclerose (MS) gesteld. Deze folder heeft als doel u te informeren welke mogelijkheden Orbis Revalidatie u te bieden

Nadere informatie

Periodieke controles bij cliënten met Diabetes Mellitus. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Periodieke controles bij cliënten met Diabetes Mellitus. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Periodieke controles bij cliënten met Diabetes Mellitus Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Zara Aslan 2011/ 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding

Nadere informatie

Afdeling revalidatie

Afdeling revalidatie Afdeling revalidatie Inleiding Als u op de revalidatie-afdeling komt, krijgt u te maken met één of meerdere medewerkers. Dit hangt vooral af van de reden van uw verwijzing naar de revalidatie-afdeling.

Nadere informatie

Polikliniek Revalidatie

Polikliniek Revalidatie Revalidatie Geneeskunde Polikliniek Revalidatie Volwassenen Inleiding Uw revalidatiearts heeft in overleg met u besloten dat u in aanmerking komt voor poliklinische revalidatie. U revalideert om te herstellen

Nadere informatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie KBOEM-B voor kinderen Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een opname? 3 Wat is KBOEM-B? 4 Voor wie? 4 Wat gaan we doen? 5 Wat kunt u als ouder doen? 6

Nadere informatie

Verbeteren afstemming protocollair bloedonderzoek. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten

Verbeteren afstemming protocollair bloedonderzoek. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Verbeteren afstemming protocollair bloedonderzoek Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Cello locatie Binckhorst Yvet van Hedel, 2012 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Folder voor jongere en ouders/verzorgers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten

Folder voor jongere en ouders/verzorgers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten Folder voor jongere en ouders/verzorgers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten 1 2 Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is bedoeld voor jongeren en hun ouders die door de

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

Botuline Toxine Behandeling bij kinderen

Botuline Toxine Behandeling bij kinderen Botuline Toxine Behandeling bij kinderen informatie voor ouders en kind Botuline toxine behandeling bij kinderen De revalidatiearts heeft met u de optie besproken om uw kind te laten behandelen met botuline

Nadere informatie

ALS-team Radboud universitair medisch centrum

ALS-team Radboud universitair medisch centrum ALS-team Intake Behandeling door het ALS-team begint na de diagnose met een intakegesprek met de revalidatiearts en/of zorgcoordinatorzorgcoördinator. De revalidatiearts verzamelt met u gegevens over

Nadere informatie

Revalidatie, hoe werkt dat nou? Informatiebijeenkomst: MS keten in beweging Hans van Geffen, revalidatiearts Klimmendaal, revalidatiespecialisten.

Revalidatie, hoe werkt dat nou? Informatiebijeenkomst: MS keten in beweging Hans van Geffen, revalidatiearts Klimmendaal, revalidatiespecialisten. Revalidatie, hoe werkt dat nou? Informatiebijeenkomst: MS keten in beweging Hans van Geffen, revalidatiearts Klimmendaal, revalidatiespecialisten. Inleiding 1) Revalidatiegeneeskunde bij MS - functionele

Nadere informatie

Centrum voor Revalidatie Locatie Groningen Spreekuur aangeboren afwijking aan de arm of hand

Centrum voor Revalidatie Locatie Groningen Spreekuur aangeboren afwijking aan de arm of hand Centrum voor Revalidatie Locatie Groningen Spreekuur aangeboren afwijking aan de arm of hand Het CABE-spreekuur Centrum voor Revalidatie Locatie Groningen Uw zoon of dochter is verwezen naar de polikliniek

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Reuma-handenspreekuur. Reuma-handenspreekuur

Patiënteninformatie. Reuma-handenspreekuur. Reuma-handenspreekuur Patiënteninformatie Reuma-handenspreekuur Reuma-handenspreekuur 1 Reuma-handenspreekuur Polikliniek Revalidatiegeneeskunde, route 0.6 Telefoon (050) 524 5885 Algemeen Neemt u bij ieder bezoek aan het

Nadere informatie

maakt bijzondere revalidatie toegankelijk Patiëntenfolder Behandeling van spasticiteit aan huis

maakt bijzondere revalidatie toegankelijk Patiëntenfolder Behandeling van spasticiteit aan huis >>>> maakt bijzondere revalidatie toegankelijk Patiëntenfolder Behandeling van spasticiteit aan huis 1 2 >>>> Wat is spasticiteit? In deze brochure kunt u lezen wat spasticiteit is en hoe de symptomen

Nadere informatie

Wat beweegt de patiënt met MS? Vincent de Groot, revalidatiearts. Inhoud

Wat beweegt de patiënt met MS? Vincent de Groot, revalidatiearts. Inhoud Wat beweegt de patiënt met MS? Vincent de Groot, revalidatiearts Inhoud Multipele sclerose Overzicht behandelmogelijkheden Multidisciplinair revalidatieplan Casus Conclusie 1 Wat is MS? Typen MS Relapsing-Remitting

Nadere informatie

Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS) Chirurgie

Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS) Chirurgie Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS) Chirurgie Inhoudsopgave Complex regionaal pijnsyndroom...4 Naamgeving...4 Oorzaken van CRPS...4 Risicofactoren...5 Verschijnselen van CRPS...6 Welke vormen bestaan

Nadere informatie

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers Wat is DCD? DCD is de Engelse afkorting van Developmental Coordination Disorder; vrij vertaald in het Nederlands een motorische

Nadere informatie

H Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB)

H Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB) H.71889.0815 Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB) Inleiding De revalidatiearts heeft u aangemeld voor poliklinische revalidatie behandeling. Samen met u stelt de revalidatiearts een revalidatiebehandelplan

Nadere informatie

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de poliklinische revalidatie behandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Prothese chirurgie met nabehandeling in een zorgcentrum

Prothese chirurgie met nabehandeling in een zorgcentrum Prothese chirurgie met nabehandeling in een zorgcentrum U wordt binnenkort geopereerd in de Sint Maartenskliniek aan een totale knieprothese (TKP) of een totale heupprothese (THP). U heeft over de ingreep

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Invoering van de Health Watch Down Syndroom. Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding

Invoering van de Health Watch Down Syndroom. Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Invoering van de Health Watch Down Syndroom Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Gerjanne Vlasveld Reinaerde, de Heygraeff, Woudenberg 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Cirkel van Deming 4

Nadere informatie

Medische intake nieuwe cliënten

Medische intake nieuwe cliënten Medische intake nieuwe cliënten Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG Erasmus Universiteit Rotterdam Karine Miedema-Loo, AIOS AVG s Heeren Loo Midden Nederland, lokatie Ermelo november

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Folder voor verwijzers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten

Folder voor verwijzers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten Folder voor verwijzers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten 1 2 Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is bedoeld voor potentiële verwijzers van jongeren voor de revalidatiebehandeling

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen Wat is waar? Secretariaat B3 Röntgenafdeling A2.22 Activiteitentherapie A1.42 Fysiotherapie D2 wachtruimte

Nadere informatie

Chronische pijn. Locatie Arnhem

Chronische pijn. Locatie Arnhem Chronische pijn Locatie Arnhem Chronische pijn We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer dan zes maanden blijven bestaan. De pijn kan in verschillende delen van het lichaam voorkomen. Soms

Nadere informatie

Oncologische revalidatie

Oncologische revalidatie Oncologische revalidatie Inleiding Kanker verandert uw leven van de één op de andere dag. De afdeling Revalidatie van Zuyderland Medisch Centrum Heerlen heeft een gespecialiseerd behandelteam voor mensen

Nadere informatie

Het medische deel binnen het periodiek MDO: hoe maken we het uniform?

Het medische deel binnen het periodiek MDO: hoe maken we het uniform? Het medische deel binnen het periodiek MDO: hoe maken we het uniform? Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG Erasmus Universiteit Rotterdam Jolinda van den Beukel, AIOS AVG Abrona, Huis

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Verbeteren van de procedure van verwijzing voor het klinisch genetisch consult binnen Zuidwester

Verbeteren van de procedure van verwijzing voor het klinisch genetisch consult binnen Zuidwester Verbeteren van de procedure van verwijzing voor het klinisch genetisch consult binnen Zuidwester Kwaliteitsproject voor de opleiding Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Anja Kattentidt Stichting Zuidwester

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid 2016-2018 Geachte cliënt, In december 2015 en in het eerste kwartaal van 2016 zijn er door uw zorgverleners 164 vragenlijsten uitgedeeld. Uiteindelijk

Nadere informatie

In één oogopslag. Inhoud en actueel houden van de medische kaart

In één oogopslag. Inhoud en actueel houden van de medische kaart In één oogopslag Inhoud en actueel houden van de medische kaart S Heeren Loo, expertisecentrum Advisium Noordwijkerduin Kwaliteitsproject Roos Bots, AVG i.o November 2016 Inhoud Inleiding.. 3 Probleembeschrijving

Nadere informatie

Revalideren na een beroerte De Wielingen en Lindenhof

Revalideren na een beroerte De Wielingen en Lindenhof Revalideren na een beroerte De Wielingen en Lindenhof Revalideren na een beroerte De Wielingen en Lindenhof Wat is een beroerte? De medische benaming voor een beroerte is Cerebro Vasculair Accident, meestal

Nadere informatie

POLILKINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING

POLILKINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING POLILKINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING Revalidatiecentrum Tolbrug biedt specialistische revalidatiezorg. Kinderen en volwassenen in de regio Noord Oost Brabant kunnen bij ons terecht. Wij bieden de revalidatiezorg

Nadere informatie

Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda

Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda Inleiding U bent naar de revalidatiearts van Revant Revalidatiecentrum Breda doorverwezen, omdat u onlangs een letsel of een operatieve behandeling heeft

Nadere informatie

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de poliklinische revalidatie behandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket verpleegkunde prijs 2014 VU medisch centrum Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket Mailadres contactpersoon : m.al@vumc.nl

Nadere informatie

Transmurale afspraken POP-protocol vakgroep gynaecologie verloskunde Isala en de eerstelijns verloskundigen kring Zwolle

Transmurale afspraken POP-protocol vakgroep gynaecologie verloskunde Isala en de eerstelijns verloskundigen kring Zwolle Transmurale afspraken POP-protocol vakgroep gynaecologie verloskunde Isala en de eerstelijns verloskundigen kring Zwolle Definitie POP : Psycho-Obstetrische Poli Uitgangspunten Het psycho-obstetrisch protocol

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Poliklinische revalidatie na CVA

Revalidatie en therapie. Poliklinische revalidatie na CVA Revalidatie en therapie Poliklinische revalidatie na CVA Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is een CVA?...4 Wat kunt u verwachten?...5 Het behandelproces...5 Observatiefase...5 Behandelfase...6 Nazorgfase...6

Nadere informatie

Waarom deze brochure? Deze brochure geeft informatie over de revalidatie in het Gemini Ziekenhuis na een buigpeesletsel.

Waarom deze brochure? Deze brochure geeft informatie over de revalidatie in het Gemini Ziekenhuis na een buigpeesletsel. Buigpeesletsel Waarom deze brochure? Deze brochure geeft informatie over de revalidatie in het Gemini Ziekenhuis na een buigpeesletsel. U kunt hierin terugvinden: - wat u wel mag doen - wat u niet mag

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling

Poliklinische revalidatiebehandeling REVALIDATIE Poliklinische revalidatiebehandeling Binnenkort start u met een revalidatiedagbehandeling in het Laurentius Ziekenhuis te Roermond. Revalideren betekent beter leren functioneren in uw dagelijkse

Nadere informatie

Het chronischepijnprogramma. Beter omgaan met chronische pijn

Het chronischepijnprogramma. Beter omgaan met chronische pijn Het chronischepijnprogramma Beter omgaan met chronische pijn De revalidatiearts heeft u geadviseerd het revalidatieprogramma voor chronische pijn te volgen. In deze brochure stellen we het programma aan

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

Voorbeeldprotocol. Voorbeeldprotocol (arbeids)conflicten

Voorbeeldprotocol. Voorbeeldprotocol (arbeids)conflicten Voorbeeldprotocol Voorbeeldprotocol (arbeids)conflicten 1. Melding van een conflict Conflicten kunnen op verschillende manieren aan het licht komen. In dit protocol gaan we er vanuit dat de medewerker

Nadere informatie

Antipsychoticacontroles

Antipsychoticacontroles Antipsychoticacontroles Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG Elsbeth Huffmeijer 2011/2012 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Aanleiding voor dit kwaliteitsproject 2 Doel 2 Plan 3 Uitvoering

Nadere informatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie Volwassenen met cerebrale parese Revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is cerebrale parese? 3 Houding en beweging 3 Denkfuncties 3 Voor wie is dit revalidatieprogramma? 3 Welke vragen kunnen aan bod

Nadere informatie

(PID) CONSTITUTIONEEL ECZEEM

(PID) CONSTITUTIONEEL ECZEEM Patiënteninformatiedossier (PID) CONSTITUTIONEEL ECZEEM onderdeel GANG VAN ZAKEN ECZEEM 2 Inleiding U bent op de polikliniek dermatologie van ziekenhuis St Jansdal gezien door de dermatoloog in verband

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson. Revalidatie. J.Hofstede Revalidatiearts. 26 sept 2014. Revalidatiecentrum Blixembosch maakt deel uit van de Libra Zorggroep

Ziekte van Parkinson. Revalidatie. J.Hofstede Revalidatiearts. 26 sept 2014. Revalidatiecentrum Blixembosch maakt deel uit van de Libra Zorggroep Ziekte van Parkinson & Revalidatie J.Hofstede Revalidatiearts 26 sept 2014 Inhoud Wat doet een revalidatiearts Wat is revalidatie ParkinsonNet Blixembosch Parkinson revalidatie Ontwikkelingen Revalidatiearts

Nadere informatie

Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte

Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte Toelichting bij de vragenlijst Doelgroep en doel van het onderzoek De VSN gaat de komende periode haar website vernieuwen. Op deze

Nadere informatie

Snel herstel en duurzame inzetbaarheid

Snel herstel en duurzame inzetbaarheid HR-professionals en leidinggevenden Snel herstel en duurzame inzetbaarheid Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid 2 De sleutel tot snel en duurzaam

Nadere informatie

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 Toelichting De Nederlandse

Nadere informatie

Botuline toxine behandeling (voor volwassenen) Poli Revalidatiegeneeskunde

Botuline toxine behandeling (voor volwassenen) Poli Revalidatiegeneeskunde 00 Botuline toxine behandeling (voor volwassenen) Poli Revalidatiegeneeskunde 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die last hebben van een verhoogde spierspanning en hiervoor een behandeling met botuline

Nadere informatie

Verslag kwaliteitsproject: Protocol insulinetherapie bij diabetes mellitus type II. Gemaakt door: M. Doeswijk van der Wolf

Verslag kwaliteitsproject: Protocol insulinetherapie bij diabetes mellitus type II. Gemaakt door: M. Doeswijk van der Wolf Verslag kwaliteitsproject: Protocol insulinetherapie bij diabetes mellitus type II Gemaakt door: M. Doeswijk van der Wolf Februari 2012 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Inleiding 3-4 Probleemstelling 4-5 Doel

Nadere informatie