Projectopdracht. PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectopdracht. PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010. Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V."

Transcriptie

1 Projectopdracht PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010 Status Concept Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus AC Gouda T Pagina 1 van 11

2

3 Projectopdracht PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010 Status Concept Versie 1.0 Opdrachtgever Arie Haasnoot Steller Harm Kien Verspreiding Arie Haasnoot, Christ van Schaik, Wim de Bruijn, Nino Marino, Carlo Schaeffer, Stuurgroep Projecten Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus AC Gouda T Pagina 3 van 11

4

5 Inhoud 1.1. Inleiding Doel van dit beslisdocument Definities 6 Plan van aanpak Inleiding Formulering probleemstelling Projectresultaat Raakvlakken met andere voorzieningen / projecten Projectafbakening Randvoorwaarden en hoofduitgangspunten Risico s 8 2 Beheersaspecten Mijlpalenplanning Geld Kwaliteit Communicatie Informatie Organisatie feb 2010 Projectopdracht Pagina 5 van 11

6 Inleiding 1.1. Inleiding Sinds 1998 wordt binnen Oasen procesautomatisering toegepast die, in tegenstelling tot de periode daarvoor, gebaseerd is op een gedefinieerde functionele- en technische Oasen standaard. Door voortschrijdend inzicht en steeds verdergaande integratie in de productieomgeving voldoet deze functionele- en technische standaard niet meer volledig aan de huidige eisen. Bovendien vervalt eind 2012 de ondersteuning van de leverancier op ons scada pakket Monitor Pro. Om onze processen duurzaam te kunnen blijven besturen is het derhalve noodzakelijk zowel de functionele- als de technische standaard opnieuw te definiëren. In 2009 is door de directie het startschot gegeven voor de ontwikkeling hiervan. Ten aanzien van het functionele gedeelte is inmiddels samen met de firma DHV een functionele standaard voor Oasen ontwikkeld (BOPA). Dit document is de vertaling van enerzijds onze eigen eisen en wensen en anderzijds de trends en ontwikkelingen in de markt. Voor de technische uitwerking van de BOPA is aan de firma Schneider, onze huisleverancier op gebied van procesautomatisering, inmiddels formeel opdracht gegeven Doel van dit beslisdocument In dit projectplan wordt de aanpak geschetst om te komen tot een hernieuwde functionele en technische procesautomatisering standaard. In het document wordt globaal ingegaan op de technische, organisatorische en financiële aspecten voor het gehele project en specifiek op de in de volgende fase te verrichten activiteiten en voor deze fase benodigde middelen. Door ondertekening van dit document worden de volgende zaken goedgekeurd: 1. Het kader en de uitgangspunten voor het totale project op basis waarvan resultaten van opvolgende fasen zullen worden vergeleken; 2. Start van de realisatiefase 1.3. Definities BOPA Basisontwerp procesautomatisering FAT Factory Acceptance Test SAT Site Acceptance Test Typical Standaard software bouwsteen

7 Plan van aanpak 1.4. Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het projectresultaat en de hoofduitgangspunten waaraan het projectresultaat dient te voldoen. De globale aanpak en projectfasering voor het hele project wordt geschetst alsmede de activiteiten en resultaten voor de volgende projectfase Formulering probleemstelling De procesautomatisering standaard binnen Oasen voldoet niet meer aan de huidige eisen en de toegepaste software waarop deze standaard past wordt binnenkort niet meer ondersteund door de leverancier Projectresultaat Reeds uitgevoerd: - Het opstellen van de eisen en wensen van de gebruikers (PvE) - Het opstellen van de BOPA - Opdrachtverstrekking aan de firma Schneider t.a.v. dit project 19 feb 2010 Aanpak: Het project is opgesplitst in drie fasen. Indien het resultaat van een fase voldoet aan de eisen, kan worden begonnen met de volgende fase. Bij de ontwikkeling zal de volgende methodiek worden gehanteerd: - T.a.v. de functionaliteit zal de BOPA leidend zijn De look & feel van het in 2006 ontwikkelde UAG raamwerk zal zoveel mogelijk worden gevolgd - Indien het vorige punt in strijd is met de basisoplossingen van de nieuwe systemen dan prevaleert de basisoplossing Fase 1: Een in concept ontwikkelde procesautomatisering standaard, bestaande uit de benodigde standaard typicals (bouwstenen, het complete scada-raamwerk en de historische gegevensopslag. De hoofdactiviteiten zullen bestaan uit: - realisatie van het technisch ontwerp van de typicals - realisatie van het technisch ontwerp van het scada-raamwerk - realisatie van het technisch ontwerp van de historische dataopslag Fase 2: Een besteksgereed zijnde nieuwe procesautomatisering standaard.de hoofdactiviteiten zullen bestaan uit: - bouw van een proefapplicatie op SPS Gouda m.b.v. het concept systeem uit fase 1 Fase 3: (intern) Een testfase van het PA-systeem. Hoofdactiviteiten: - een functionele duurtest van drie maanden na oplevering - opstellen van een schriftelijk evaluatierapport - beoordeling evaluatierapport door opdrachtgever - Besluitname doorvoering PA-systeem Projectopdracht Pagina 7 van 11

8 1.7. Raakvlakken met andere voorzieningen / projecten - De reguliere bedrijfsvoering van de afdeling Productie. Met de opdrachtgever zal worden besproken wat de te verwachten belasting zal zijn voor de afdeling productie. - De nieuwbouw SPS Hazerswoude. De intentie is om de nieuwe procesautomatisering standaard op Hazerswoude te gaan toepassen indien deze dan is vrijgegeven Projectafbakening - De alarmafhandeling voor de storingsdienst productie valt niet binnen de scope van dit project De huidige functionaliteit hiervan zal daarom gehandhaafd blijven, totdat een nieuw (separaat) systeem beschikbaar is - De te integreren Historian functionaliteit beperkt zich tot het opslaan van ruwe procesdata in onze standaard database. Verdere bewerking en presentatie van procesdata (de Prodis-applicatie functionaliteit) valt niet binnen de scope van dit project. Procesgegevens zullen daarom ook nog worden doorgegeven op oude manier. Zodra er een nieuwe gebruikersapplicatie voor de procesgegevens is ontwikkeld kan de oude manier worden verlaten 1.9. Randvoorwaarden en hoofduitgangspunten - Randvoorwaarden en hoofduitgangspunten/aandachtspunten - Beschikbaarheid van het SPS Gouda in de ombouw en testperiode (fase 2) - Het beschikbaar zijn van bedrijfsvoering (operators) gedurende de ombouw en testperiode Risico s Risico Werkzaamheden in voorzieningsgebied Onvoldoende capaciteit bij afd. productie Uitval PA verantwoordelijken Uitval SPS Gouda rond ombouwfase Maatregel Vooraf afstemmen Vooraf afstemmen Harm en Rick zijn vervanger voor elkaar Back-up door Rodenhuis. Kelders voller houden gedurende ombouwfase

9 2 Beheersaspecten 2.1. Mijlpalenplanning Fase 1: t/m ontwikkeling PA standaard in concept vorm - Kick-off - Functioneel ontwerp - Technisch ontwerp 2 typicals (+ benodigde functies) - FAT - Technisch ontwerp overige typicals - FAT - Technisch ontwerp scada raamwerk - FAT - Go /no go door opdrachtgever voor volgende fase Fase 2: t/m Besteksgereed maken PA standaard (proeflocatie SPS Gouda) - Kick-off - Functioneel ontwerp applicatie SPS Gouda - Technisch ontwerp applicatie SPS Gouda - FAT - I/O test - SAT - IBS / start-up - Go /no go door opdrachtgever voor volgende fase 19 feb 2010 Fase 3: t/m Interne testfase - Functionele duurtest - Tussentijdse evaluatie - Evaluatie rapport - Besluitname acceptatie PA-systeem door opdrachtgever 2.2. Geld Begroting jaarplan 2010: ,00 Budgetaanvraag: , Kwaliteit De kwaliteit wordt gewaarborgd door het toepassen van: - KAM systeem Oasen N.V. - Projectmatig werken zoals omschreven in dit document De kwaliteit wordt vastgelegd in de producten van elke projectfase Projectopdracht Pagina 9 van 11

10 2.4. Communicatie - De projectleider zal eens per maand een voortgangsrapportage maken en versturen naar de opdrachtgever (hierbij de data van de stuurgroepvergaderingen in het oog houdend) - De projectleider draagt zorg voor het doorsturen van alle minutes of meeting t.a.v. het project aan de opdrachtgever - De projectleider zal bij te verwachten afwijkingen t.o.v. planning, financiën en kwaliteit de opdrachtgever op de hoogte stellen - De verdere lopende afspraken tussen projectleider en opdrachtgever geborgd door het verslag en de (levende) actielijst van het kick-off gesprek met de opdrachtgever 2.5. Informatie De documenten die betrekking hebben op dit project digitaal worden gearchiveerd in een Focus projectomgeving 2.6. Organisatie Medewerker Rol Capaciteit per projectfase [u/w] Arie Haasnoot Gedelegeerd opdrachtgever 8 8 Christ van Schaik Teamleider productie regio noord 8 16 Patrick van Velden Operator regio noord Tom Gerritse Operator regio zuid-west Harm Kien Projectleider Rick Zwarts Ondersteunend engineer

11 Versiebeheer Revisie Datum Opmerking Concept Concept (commentaar opdrachtgever verwerkt) Definitief 19 feb 2010 Projectopdracht Pagina 11 van 11

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Dhr. Patrick Meeuwsen Dhr. Nigel Buis Dhr. Haivsen Navarro Dhr. Rico Lammers

Dhr. Patrick Meeuwsen Dhr. Nigel Buis Dhr. Haivsen Navarro Dhr. Rico Lammers Projectplan Geschreven in opdracht van: Project: Projectmanager: Projectleider: Dhr Bart Mom Implementatie VMware ESX Dhr. Bart Mom Dhr. Ben Beitler Projectleden: Dhr. Ben Beitler Dhr. Patrick Meeuwsen

Nadere informatie

OASEN REDESIGN WEBSITE PROJECTPLAN

OASEN REDESIGN WEBSITE PROJECTPLAN OASEN REDESIGN WEBSITE PROJECTPLAN Versie 1.2 Irene le Roy Projectmanager Amsterdam, Datum 20 april 2010 Voor akkoord: Joost van Luijt LBi LostBoys Joop Geesinkweg 209 1096 AV Amsterdam The Netherlands

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers Projectplan Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces BEDRIJFSVOERING team BVICA steller Angela Breikers doorkiesnummer 077-3596705 e-mail a.breikers@venlo.nl datum 18 januari 2011 Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Versie 1.0 Datum 7 juli 2011 Status Publicatieversie Inhoud 1 INLEIDING...5 1.1 DOEL EN BEREIK VAN DIT DOCUMENT...5 1.2 DEFINITIES, ACRONIEMEN EN AFKORTINGEN...5

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

APS INTERTECH Plan van Aanpak SAMPLE CHEM N.V. March 15, 2007 1 of 32 ICP Templates / Project Management VOORBLAD. Akkoord NAAM KLANT b.v... Functie:.

APS INTERTECH Plan van Aanpak SAMPLE CHEM N.V. March 15, 2007 1 of 32 ICP Templates / Project Management VOORBLAD. Akkoord NAAM KLANT b.v... Functie:. VOORBLAD Akkoord NAAM KLANT b.v... Naam: Functie:. Handtekening/Paraaf: d.d.. Akkoord APS InterTech... Naam: Functie:. Handtekening/Paraaf: d.d. March 15, 2007 1 of 32 ICP Templates / Project Management

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 CO 2 Prestatieladder Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533)

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) hogeschool utrecht Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) Information Engineering (IEV 4A) Skuadra 5 Ferdie Sletering (1529444) Jeffrey

Nadere informatie

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I)

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I) w IN.1113519 i Gemeente Oosterhout v gemeente QoStefhOUt ntan9en -7 JUL 2011 ^^^ Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën naar: De gemeeirfera^dsleden ^ " ^ 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr,

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

E-DEPOT 2005. Island Hopping

E-DEPOT 2005. Island Hopping E-DEPOT 2005 Island Hopping Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Het doel...3 2 Projectontwerp...3 A. Producten en resultaten...3 B. Besturing van het project...4 C. Het veranderingsproces...4

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049 agendapunt 3.a.2 925039 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31 januari 2011 Aard bespreking Opiniërend Bijlagen

Nadere informatie

Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien

Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien DEFINITIEF Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien Eindrapport project 02027 versie 1.0 datum 25 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opdrachtformulering 3 1.3

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling Voorbeeldexamen ITPMA I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort

E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Het doel 3 2 Projectontwerp 3 A. Producten en resultaten 3 B. Besturing van het project 4 C. Het veranderingsproces 4 3 Projectinhoud

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie