Welkom in Italië! PRAKTISCHE GIDS VOOR DE TE VERVULLEN FORMALITEITEN VOOR WIE ZICH IN ITALIË VESTIGT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in Italië! PRAKTISCHE GIDS VOOR DE TE VERVULLEN FORMALITEITEN VOOR WIE ZICH IN ITALIË VESTIGT"

Transcriptie

1 Welkom in Italië! PRAKTISCHE GIDS VOOR DE TE VERVULLEN FORMALITEITEN VOOR WIE ZICH IN ITALIË VESTIGT * Ambasciata del Belgio Via dei Monti Parioli ROMA Noodnummer voor Belgen die dringende bijstand nodig hebben buiten de kantooruren (Consulaire Afdeling) Website: Openingsuren : Van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 12u30 En van 14u tot 15u (of op afspraak) Visumafdeling: 8u30 tot 12u30 * Consolato generale del Belgio a Milano: nsulaat_generaal_milaan/

2 1. TE VERVULLEN FORMALITEITEN BIJ DE ITALIAANSE ADMINISTRATIES AANVRAGEN VAN EEN FISCALE CODE ( CODICE FISCALE in het Italiaans) Wat is dit? De codice fiscale is een persoonlijk identificatienummer dat toegekend wordt door de Italiaanse autoriteiten en noodzakelijk is voor allerlei aanvragen in Italië (openen van een bankrekening, allerhande inschrijvingen, contacten met de autoriteiten; abonnementen en bekomen van facturen ). Het is niet nodig in Italië te wonen om dit nummer aan te vragen en te bekomen. Het wordt zowel aan Italiaanse als aan buitenlandse burgers toegekend, zowel aan volwassenen als aan kinderen Hoe te bekomen? Deze persoonlijke code wordt afgeleverd door de Agenzia delle Entrate (een kantoor van het Ministerie van Financiën - ofwel via de gemeente of de Questuur aan een buitenlander die zich inschrijft in Italië, ofwel via het Italiaanse consulaat in het buitenland voor wie niet in Italië woont. U dient een geldig identiteitsdocument voor te leggen. Voor meer details in verband met de procedure : /Richiedere/Codice+fiscale+e+tessera+sanitaria/Richiesta+TS_CF/SchedaI/Come+ si+chiede+il+codice+fiscale. Opgelet : de fiscale code baseert zich, onder andere, op uw naam en al uw voornamen. U dient op het moment van de aanvraag dus een identiteitsdocument voor te leggen dat al uw voornamen vermeldt.

3 De fiscale code wordt snel afgeleverd. Eens u deze bekomen heeft, kunt u het nodige doen om de kaart tessera sanitaria aan te vragen (zie punt 1.2 verder), waarop deze code vermeld wordt INSCHRIJVING IN DE BEVOLKINGSREGISTERS ( ANAGRAFE ) VAN UW ITALIAANSE GEMEENTE VAN WOONST Wie moet zich bij de gemeente in Italië inschrijven? Indien u meer dan drie maanden in Italië verblijft, dient u zich in de bevolkingsregisters («anagrafe») van uw Italiaanse gemeente van woonst in te schrijven Hoe zich inschrijven bij de Italiaanse gemeente? U dient zich persoonlijk aan te melden, voorzien van een geldig nationaal identiteitsbewijs. De gemeente zal eveneens de voorwaarden van uw verblijf in Italië nagaan en vervolgens zal de lokale politie een controle doen op het door u opgegeven verblijfsadres. U zult eerst een attest van aanvraag tot inschrijving in de bevolkingsregisters ontvangen. Eens uw inschrijving bevestigd werd, kunt u een definitief inschrijvingsattest aanvragen, waarop uw naam, voornamen, adres en datum van inschrijving vermeld worden, evenals eventueel uw nationaliteit. U kunt eveneens een Italiaanse identiteitskaart voor buitenlanders aanvragen, d.w.z. een document dat uw persoonlijke gegevens evenals uw Italiaans adres vermeldt, maar dat duidelijk vermeldt dat u niet van Italiaanse nationaliteit bent en waarmee u niet buiten Italië kunt reizen (op dit document staat de vermelding non valida per l espatrio»).

4 Voor meer inlichtingen, u gelieve zich rechtstreeks tot uw Italiaanse gemeente te wenden ofwel de website van het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken te raadplegen : in het bijzonder de volgende rubriek: ici/scheda_007.html Eventuele gezinsleden die geen onderdanen zijn van de Europese Unie dienen een verblijfsvergunning aan te vragen INSCHRIJVING BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID Waarover gaat het? In België moet men zich aansluiten bij een ziekenfonds van zijn keuze om een terugbetaling te bekomen voor gemaakte ziektekosten. In Italië daarentegen moet men zich hiervoor eerst inschrijven bij de bevoegde gezondheidsdienst van zijn woonplaats in Italië («ASL») en daar een huisarts («medico di base») en/of een kinderarts kiezen Hoe te werk gaan? U dient een inschrijvingsaanvraag in bij de lokale bevoegde gezondheidsdienst voor uw woonplaats in Italië («ASL»). U kunt de contactgegevens hiervan opzoeken op Internet via de zoekmotor «portale sanitario» + de naam van uw regio van woonst. Bijvoorbeeld, voor wie in Rome woont: «portale sanitario Lazio» (www.poslazio.it). U zult een kaart («tessera sanitaria») ontvangen op voorwaarde dat u eerst reeds uw fiscale code ontvangen had (zie punt 1.1), die op deze kaart vermeld wordt en die u dan ook toelaat deze code te bewijzen. Deze gezondheidskaart zal u nodig hebben bij de dokter, in de apotheek, Deze doet tevens dienst als «Europese ziekteverzekeringskaart» tijdens uw reizen in de Europese Economische Ruimte (zie verder).

5 ia.jsp?id=624&menu=strumentieservizi Voor uw inschrijving bij de «ASL», dient u eerst uw inschrijving bij uw Italiaanse gemeente van woonst aan te tonen, en een geldig identiteitsbewijs voor te leggen, evenals eventueel een bewijs van inschrijving afgeleverd door uw Belgisch ziekenfonds waar u tot dan ingeschreven was. De inschrijving gebeurt tegelijkertijd voor alle gezinsleden ten laste U verblijft slechts tijdelijk in Italië? Indien u slechts tijdelijk in Italië verblijft, bijvoorbeeld als toerist of als student, vergeet u dan niet aan uw Belgisch ziekenfonds de «Europese ziekteverzekeringskaart» aan te vragen (deze vervangt het vroegere «formulier E111»), die u dient voor te leggen aan de verstrekker van gezondheidszorgen in Italië (arts, ziekenhuis, ) indien u medische verzorging nodig heeft (uw SIS-kaart is enkel geldig in België), teneinde slechts het tarief te betalen dat een lokaal verzekerde zou betalen, of om later de terugbetaling aan te vragen aan uw Belgisch ziekenfonds op voorlegging van de originele facturen. Contacteer uw Belgisch ziekenfonds voor meer informatie hierover Heeft u een meertalige arts nodig? Contacteert u de Ambassade in Rome of het Consulaat-generaal in Milaan om ter informatie een lijst met meertalige artsen met vermelding van hun specialiteit te ontvangen.

6 1.4. RIJBEWIJS Moet ik mijn Belgisch rijbewijs omruilen voor een Italiaans rijbewijs? In Italië is een rijbewijs, afgeleverd door een andere Lidstaat van de EU, onderworpen aan de Italiaanse wetgeving vanaf het moment dat de houder ervan zich inschrijft in de bevolkingsregisters van een Italiaanse gemeente. Bijvoorbeeld: de rijbewijzen van de categorieën A en B moeten om de 10 jaar vernieuwd worden tot de leeftijd van 50 jaar van de houder, om de 5 jaar tussen de 50 en de 70 jaar, en om de 3 jaar vanaf 70 jaar. De vernieuwing gebeurt slechts na het slagen voor een medisch onderzoek. De formaliteiten voor het omruilen of het laten erkennen van een rijbewijs hangen af van het type rijbewijs en de datum waarop het afgeleverd werd. U dient zich te wenden tot de bevoegde regionale dienst ( Motorizzazione») om te weten of u uw rijbewijs al dan niet dient om te ruilen. Indien dit niet nodig is, is het in ieder geval ten zeerste aangeraden over te gaan tot de erkenning van de geldigheid van het rijbewijs (bij dezelfde dienst zie verder voor contactgegevens), wat eventuele verdere administratieve handelingen vereenvoudigt (cf. infra). Met deze erkenning kunt u uw Belgisch rijbewijs behouden maar er wordt dan een speciale sticker op aangebracht door de Italiaanse autoriteiten nadat de gegevens van uw rijbewijs geregistreerd werden. Sinds 1 juli 2003, is in Italië het rijbewijs met punten in voege getreden: de houder van een rijbewijs beschikt aanvankelijk over 20 punten. In geval van overtreding van de wegcode, gaan de Italiaanse autoriteiten over tot het aftrekken van punten van het rijbewijs. Indien er geen punten meer overblijven op het rijbewijs, dient u opnieuw rijexamen af te leggen. In het geval dat er gedurende twee jaar geen overtredingen

7 gebeuren, worden er punten aan het rijbewijs toegevoegd, tot een maximum van 30 punten. U kunt het aantal punten van uw rijbewijs controleren op de website Voor alle informatie in verband met uw rijbewijs (registratie, geldigheid van de verschillende categorieën, ) kunt u zich rechtstreeks wenden tot het bureau rijbewijzen ( «Ufficio patenti» ) van de provinciale dienst van het wegverkeer («Ufficio provinciale della Motorizzazione civile»), gevestigd in iedere provinciehoofdplaats. Alle contactgegevens vindt u hier : Indien u beschikt over een rijbewijs dat afgeleverd werd door een land dat geen lid is van de Europese Unie, dient u zich te informeren ivm de te volgen procedure die varieert al naargelang het land van afgifte van het rijbewijs bij het Italiaanse bureau rijbewijzen (cf. supra). Algemene informatie is eveneens beschikbaar op: en op x_fr.htm Is het mogelijk een duplicaat van een Belgisch rijbewijs te verkrijgen? Sinds 1 oktober 1998, kunnen de Belgische gemeenten geen rijbewijzen of duplicaten van rijbewijzen meer afleveren aan Belgen dien niet meer in de Belgische bevolkingsregisters ingeschreven staan en die woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte. Het zijn dus de lokale autoriteiten (in Italië: het bureau rijbewijzen bij de «Motorizzazione» - cf. supra) die aan slachtoffers van verlies of diefstal van hun rijbewijs een nieuw document afleveren.

8 1.4.3 Hoe een internationaal rijbewijs bekomen? Een internationaal rijbewijs vervangt het nationaal rijbewijs niet, maar kan samen daarmee gebruikt worden om het tijdelijk gebruik van een nationaal rijbewijs in het buitenland te vergemakkelijken. Het Italiaans bureau voor rijbewijzen (cf. supra) kan geen internationaal rijbewijs afleveren op basis van een buitenlands rijbewijs. U dient ofwel een internationaal rijbewijs aan uw Belgische gemeente aan te vragen indien u daar nog ingeschreven bent, ofwel vrijwillig uw Belgisch rijbewijs om te ruilen voor een Italiaans rijbewijs en aan de Italiaanse autoriteiten de afgifte van een Italiaans internationaal rijbewijs te vragen TE VERVULLEN FORMALITEITEN VOOR UW VOERTUIG Invoering en inschrijving van een voertuig Binnen de zes maanden na uw inschrijving in de Italiaanse bevolkingsregisters dient u uw Belgische nummerplaten om te ruilen tegen Italiaanse nummerplaten. Dit dient u te doen bij de provinciale dienst van het wegverkeer («Ufficio provinciale della motorizzazione civile»). Vervolgens dient u uw voertuig in te schrijven bij het register van de voertuigen («PRA -Pubblico Registro Automobilistico» ) dat beheerd wordt door de Italiaanse Automobiel Club ( ACI - Automobile Club d Italia») : Autokeuring De regels van de autokeuring («revisione») van voertuigen in Italië zijn anders dan de Belgische regels. Een wagen waarvoor de inschrijving in Italië gebeurd is, dient om de 4 jaar naar de autokeuring, later om de 2 jaar. Voor meer details, u gelieve zich te wenden tot het Italiaans Ministerie van Transport:

9 1.5.3 «Bollino blu» Een Europese Richtlijn van 1992 bepaalt de maximumwaarden van de uitlaatgassen van de wagens. In Italië zijn de regio s verantwoordelijk voor het doen naleven van deze normen en de keuring van de wagens gebeurt op lokaal niveau; hiervoor worden een aantal garages door de gemeentes en provincies speciaal gecertificeerd. Voor meer inlichtingen, u gelieve zich te wenden tot uw gemeente van woonst Bijkomende inlichtingen Bijkomende inlichtingen in verband met het invoeren van een voertuig zijn beschikbaar op de website van de Italiaanse Automobiel Club op de volgende pagina WERK ZOEKEN IN ITALIË EN HET KRIJGEN VAN WERKLOOSHEIDS-OF INVALIDITEITSUITKERINGEN Voor hulp bij het zoeken naar werk kunt u zich inschrijven bij het provinciale bureau voor werkgelegenheid ( Centro Provinciale per l Impiego ) bevoegd voor uw woonplaats. Voor meer inlichtingen in verband met werkloosheids- of invaliditeitsuitkeringen, zie de website van de Italiaanse sociale zekerheid: (zie de secties disabilità en disoccupazione ).

10 2. TE VERVULLEN FORMALITEITEN BIJ DE BELGISCHE CONSULAIRE ADMINISTRATIE INSCHRJIVING Consulaire bevolkingsregisters In principe, dient iedere Belg die zijn hoofdverblijfplaats naar het buitenland wil verplaatsen, hiervan aangifte te doen bij zijn gemeente van woonst, ten laatste de dag voor zijn vertrek (zie g/voor_uw_vertrek/ ) De inschrijving bij de Ambassade van België te Rome of bij het Consulaat-generaal in Milaan indien u in de jurisdictie ervan woont (zie aat_generaal_milaan/rechtsgebied/ ) is niet verplicht, maar wel aangeraden zodat wij u beter kunnen bijstaan in geval van nood (paspoort, vragen over nationaliteit of burgerlijke staat, bijstand, ). De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters is enkel mogelijk indien u niet meer ingeschreven bent in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente. Informatie in verband met de inschrijvingsprocedure en de inschrijvingsformulieren zijn beschikbaar op onze website: hrijving/werkwijze/

11 2.1.2 Belgisch Rijksregister De Ambassade en het Consulaat-generaal werken het Belgisch Rijksregister bij voor alle Belgische onderdanen die in hun consulaire bevolkingsregisters ingeschreven zijn. U gelieve iedere wijziging in uw persoonlijke situatie mee te delen aan de Ambassade of aan het Consulaat-generaal : wijziging in uw adres, burgerlijke staat, nationaliteit, geboorte van een kind,. 2.2 AANVRAAG VAN EEN IDENTITEITSKAART Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en zich laat inschrijven in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, moet een Belgische identiteitskaart aanvragen. Informatie over de aanvraagprocedure evenals de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op onze website: titeitskaart_voor_belgen_in_buitenland/ 2.3 AANVRAAG VAN EEN PASPOORT Iedere Belgische onderdaan mag een aanvraag voor een gewoon paspoort, met een geldigheidsduur van 5 jaar, bij de Ambassade of het Consulaat-generaal indienen. Informatie over de aanvraagprocedure evenals de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op onze website: isch_paspoort/vereiste_documenten/ Indien nodig, kan er ook een noodreisdocument afgeleverd worden, hetzij om terug te keren naar België, hetzij om naar andere landen te reizen, waarvoor u misschien

12 ook een visum nodig heeft (u dient zich tijdig te informeren rechtstreeks bij de Ambassade of het Consulaat van het land van bestemming van uw reis). Voor meer inlichtingen in verband met het bekomen van een noodreisdocument, u gelieve contact met ons op te nemen BELGISCHE NATIONALITEIT Dubbele nationaliteit? Sinds , verliest een meerderjarige Belg die vrijwillig de Italiaanse (of een andere nationaliteit) aanvraagt, niet langer automatisch zijn Belgische nationaliteit. Indien u toch de Belgische nationaliteit verloren bent en u deze wenst te herkrijgen, vindt u nuttige informatie over de procedure en de voor te leggen documenten op onze website: /demande_nationalite_en_italie/recouvrement In veel gevallen verkrijgen/verliezen minderjarige kinderen de nationaliteit op hetzelfde ogenblik als hun ouders. Kinderen geboren uit ouders met verschillende nationaliteiten en/of geboren op het grondgebeid van een land dat zijn nationaliteit automatisch toekent aan iedere persoon geboren in dat land, kunnen meerdere nationaliteiten hebben sinds de geboorte of van zodra (één van) de ouders de nodige formaliteiten daartoe vervuld hebben. Om de situatie van uw kind te kennen, informeert u zich bij de Belgische consulaire diensten en/of bij de bevoegde diensten van de landen van de andere nationaliteiten!

13 2.4.2 Toekenning van de Belgische nationaliteit aan een kind Wanneer een Belgische ouder en zijn kind beiden buiten België geboren zijn, wordt de Belgische nationaliteit niet automatisch bij de geboorte aan het kind toegekend en dient de Belgische ouder vooraf, na afspraak, een verklaring van toekenning van de Belgische nationaliteit aan het kind te doen. Deze formaliteit dient vervuld te worden VOOR de vijfde verjaardag van het kind. Neemt u contact op met de Ambassade of met het Consulaat-generaal voor meer informatie betreffende de procedure en de voor te leggen documenten Formaliteiten voor het behoud van de Belgische nationaliteit voor de 28 ste verjaardag in geval van meerdere nationaliteiten Opgepast, een Belgische onderdaan die voldoet aan de hieronder beschreven voorwaarden, verliest automatisch zijn Belgische nationaliteit op zijn 28 ste verjaardag, tenzij hij eerst, na afspraak, een verklaring van behoud van de Belgische nationaliteit aflegt: Geboren zijn in het buitenland na 1 januari 1967; EN nooit in België een hoofdverblijfplaats gehad hebben tussen de 18de en de 28ste verjaardag; EN geen ambt uitgeoefend hebben in het buitenland opgedragen door de Belgische regering, of als personeelslid van een vennootschap/vereniging naar Belgisch recht in het buitenland tewerkgesteld geweest zijn; EN geen verklaring van behoud van de Belgische nationaliteit afgelegd hebben tussen de 18 de en de 28 ste verjaardag. Deze verklaring dient te gebeuren op de Belgische Ambassade of op het Belgisch beroepsconsulaat bevoegd voor de woonplaats van betrokkene; EN één of meerdere andere nationaliteiten bezitten behalve de Belgische;

14 EN niet de Belgische nationaliteit vrijwillig verkregen hebben na de 18 de verjaardag. Neemt u contact op met de Ambassade of met het Consulaat-generaal voor meer informatie betreffende de procedure en de voor te leggen documenten Aanvragen van de Belgische nationaliteit Informatie over de verschillende procedures voor het aanvragen van de Belgische nationaliteit (via huwelijk, kind van een Belg, door naturalisatie, ), over de voorwaarden en de voor te leggen documenten zijn beschikbaar op onze website : ische_nationaliteit/ Opgelet: de Belgische nationaliteit verkrijgt men niet automatisch door het huwelijk met een Belg Aanvragen van de Italiaanse nationaliteit Voor alle inlichtingen voor wat betreft de procedure voor de aanvraag van de Italiaanse nationaliteit en de voor te leggen documenten, dient u zich rechtstreeks tot de bevoegde Italiaanse autoriteiten te wenden, dwz de dienst nationaliteit ( Ufficio cittadinanza ) van uw gemeente van woonst ofwel bij de prefectuur. Meer informatie is eveneens beschikbaar op de website van het Italiaans Ministerie van Binnenlandse Zaken:

15 2.5 BURGERLIJKE STAAT Geboorte in Italië De geboorte van een kind in Italië moet bij de lokale autoriteiten aangegeven worden, dwz de diensten van de Italiaanse burgerlijke stand die een geboorteakte zal opstellen. Dit document wordt door België erkend en hoeft niet gelegaliseerd te worden. Een letterlijk afschrift van deze akte, niet ouder dan 6 maanden, dient bij de Ambassade voorgelegd te worden op het ogenblik van de inschrijving van het kind. Deze hoeft noch gelegaliseerd, noch vertaald te worden. Opgelet : indien het kind niet automatisch Belg is en er een toekenningsakte onderschreven dient te worden (zie supra punt 2.4.2), dient de akte voorgelegd te worden met een vertaling (en nog andere documenten). Het is eveneens aangeraden deze akte in België te laten overschrijven zodat u later rechtstreeks aan uw Belgische gemeente uittreksels uit deze akte kan vragen. Zie punt hieronder. Voor meer informatie voor wat betreft het bepalen van de afstamming en van de familienaam van het kind, zie e_stand/geboorte/, voor de erkenning van een kind naar Belgisch recht: ssance en voor de toekenning van de familienaam en naamsveranderingen: e_stand/erkenning/

16 2.5.2 Huwelijk U kunt heel wat informatie over het huwelijk van een Belgische onderdaan vinden op de volgende website: e_stand/huwelijk/ Om in Italië te kunnen huwen, moet een Belgische onderdaan, wat zijn woonplaats ook is, een attest van geen huwelijksbeletsel ( nulla osta ) aan de Italiaanse autoriteiten voorleggen; dit wordt door de Belgische autoriteiten afgeleverd. Raadpleegt u onze website voor meer informatie over de te volgen procedure en de voor te leggen documenten: e_stand/huwelijk/ De tussenkomst van de Ambassade/het Consulaat-Generaal in Milaan beperkt zich tot de aflevering van de nulla osta. U dient dan ook persoonlijk het kantoor huwelijken («Ufficio Matrimoni») van de Italiaanse gemeente te contacteren voor alle bijkomende inlichtingen in verband met de te vervullen formaliteiten (publicatie ). Een concordatair huwelijk in Italië heeft ook de waarde van een burgerlijk huwelijk, maar moet wel in de Italiaanse registers van de burgerlijke stand overgeschreven worden. Dit huwelijk wordt door België erkend. Voor meer informatie over de Italiaanse wetgeving ivm huwelijksstelsels, u gelieve rechtstreeks contact op te nemen met een notaris of een advocaat in Italië. U kunt u eveneens richten tot een notaris in België en/of de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat als u een huwelijkscontract wenst te laten opstellen naar Belgisch recht. U dient zich tot de ambtenaar van de

17 Italiaanse burgerlijke stand te wenden die het huwelijk zal voltrekken voor meer informatie voor wat betreft de vermelding van het huwelijksstelsel/huwelijkscontract in de huwelijksakte. Na het huwelijk kunt u aan uw Belgische gemeente vragen dat uw burgerlijke staat aangepast wordt op basis van een uittreksel uit de huwelijksakte op meertalig formulier («estratto dell'atto di matrimonio su formulario plurilingue»), aan te vragen bij de Italiaanse gemeente. Voor de eventuele overschrijving van de huwelijksakte in de registers van de burgerlijke stand in België daarentegen, moet u een letterlijk afschrift van uw huwelijksakte voorleggen («copia integrale dell'atto di matrimonio»), voorzien van een vertaling door een beëdigd vertaler. Voor meer informatie over de overschrijving van een akte, u gelieve zich rechtstreeks te wenden tot de dienst burgerlijke stand van uw gemeente. Indien u ingeschreven bent bij de Ambassade/het Consulaat-Generaal, u gelieve ons dan na uw huwelijk een letterlijk afschrift van uw huwelijksakte te bezorgen. Voor inlichtingen in verband met samenwonen (registratie, het recht dat van toepassing is..) : e_stand/wettelijke_samenwoning/ Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht Het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht is in Italië niet mogelijk, noch op de Italiaanse burgerlijke stand, noch op de Belgische Ambassade of het Belgische Consulaat-Generaal, want gaat in tegen de Italiaanse openbare orde. Een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht dat in het buitenland (in België of elders) voltrokken werd, wordt niet erkend door de Italiaanse autoriteiten.

18 2.5.4 Scheiding U vindt informatie over scheiding en de erkenning door België van een scheiding die in het buitenland uitgesproken werd, op de volgende webpagina: e_stand/echtscheiding/ Overlijden Het overlijden van een Belgische onderdaan in Italië wordt geregistreerd bij de Italiaanse burgerlijke stand. Een letterlijk afschrift van de overlijdensakte dient aan de Belgische autoriteiten voorgelegd te worden teneinde de burgerlijke staat voor België en het Belgisch Rijksregister te kunnen aanpassen. Deze formaliteit dient door de familie vervuld te worden bij de Ambassade of het Consulaat-Generaal indien de overledene ingeschreven was in de consulaire bevolkingsregisters (hiervoor dient een letterlijk afschrift van maximum 6 maanden oud voorgelegd te worden, dat niet gelegaliseerd en niet vertaald hoeft te worden), ofwel rechtstreeks bij de Belgische gemeente waar de overledene ingeschreven was (het letterlijk afschrift van de akte, maximum 6 maanden oud, hoeft niet gelegaliseerd te worden, maar dient wel door een beëdigd vertaler vertaald te worden). Indien de overledene of zijn as naar België gerepatrieerd moeten worden, zal de Italiaanse begrafenisondernemer voor alle formaliteiten zorgen en contact opnemen met de Ambassade of het Consulaat-Generaal indien er een document vereist zou zijn voor de repatriëring. 2.6 MINDERJARIGE KINDEREN Ouderlijk gezag Volgens het Belgisch internationaal privaatrecht, is de wetgeving van het land van woonst van toepassing voor wat betreft kwesties over ouderlijk gezag.

19 In Italië is de toelating van beide ouders vereist (zelfs indien slechts één van hen Belg is) om een Belgisch kind te kunnen inschrijven bij de Ambassade of het Consulaat- Generaal of om een aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart (vanaf 12 jaar) in te dienen voor het kind Reizen met minderjarige kinderen Om te reizen met minderjarige kinderen of indien zij alleen reizen, of met andere personen dan hun ouders, informeert u zich dan tijdig voor wat betreft de vereiste reisdocumenten, eventuele visa of een eventuele ouderlijke toelating. Informatie hierover vindt u eveneens op: e_reisinformatie/reizen_met_minderjarige_kinderen/ Internationale kinderontvoering Internationale kinderontvoering en problemen in verband met grensoverschrijdend omgangsrecht komen steeds vaker voor. Dit zijn uiteraard zeer delicate en pijnlijke aangelegenheden. Het Federaal Aanspreekpunt van het Belgisch Ministerie van Justitie bemiddelt om het kind dat op onrechtmatige wijze verhuisd werd terug te laten keren, om een bezoekrecht dat in het buitenland toegekend werd, te laten erkennen of te laten uitvoeren. Voor meer informatie in verband met dit aanspreekpunt, kunt u zich rechtstreeks wenden tot de bevoegde dienst (FOD Justitie - Waterloolaan 115 B-1000 Brussel, onale_kinderontvoering/ tel : , fax ,

20 Nuttige informatie langs Italiaanse kant (Gids voor de ouders) vindt u hier: f 2.7. VERKIEZINGSKWESTIES Voor België Iedere meerderjarige Belg die niet uit zijn stemrecht ontzet is en ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische Ambassade of beroepsconsulaat in het buitenland, heeft stemplicht voor de Belgische federale wetgevende verkiezingen. In geval van verkiezingen, is de nodige informatie hierover beschikbaar bij de Ambassade in Rome en bij het Consulaat-Generaal van Milaan. Voor de Europese verkiezingen, hebben de Belgen die hun hoofdverblijfplaats in een Lidstaat van de Europese Unie hebben, het recht schriftelijk te stemmen ofwel om te stemmen in de Lidstaat van de Europese Unie waar zij verblijven (meer informatie bij uw Italiaanse gemeente van woonst). Belgen op doorreis in Italië (toeristen, studenten, zakenreizigers, ) op het ogenblik dat er verkiezingen zijn in België, kunnen alle relevante informatie bij hun Belgische gemeente bekomen. Voor meer informatie, zie ook de website van de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken: Voor Italië Voor informatie in verband met verkiezingen in Italië en de mogelijkheid voor burgers van de Europese Unie om te stemmen (Europese en gemeentelijke verkiezingen), of om u kandidaat te stellen, gelieve u te wenden tot uw Italiaanse

21 gemeente («ufficio elettorale»). Vooraleer te kunnen stemmen, dient u zich vooraf in te schrijven als kiezer. Voor meer informatie, zie ook de website van het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken: BELASTINGKWESTIES De Belgische Ambassades en consulaten hebben geen bevoegdheid inzake belastingen. Voor alle inlichtingen hierover, u gelieve zich rechtstreeks te wenden tot de dienst belastingen of tot een boekhouder of fiscaal expert. Zie ook: specten/ De «Overeenkomst tussen België en Italië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen, en het aanvullend Protocol finaal, getekend te Rome op 29 april 1983» kan geraadpleegd worden op de website van het Belgisch Ministerie van Financiën: eeeaa-17d1-47b2-a34b-d30f53092ed4&disablehighlightning=true#findhighlighted 2.9. PENSIOENKWESTIES Uw Belgisch pensioen vanuit Italië aanvragen Als u in Italië woont en u uw Belgisch pensioen wenst aan te vragen waar u denkt recht op te hebben, dient u uw aanvraag in te dienen bij de bevoegde dienst in Italië,

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Page 1 of 10 Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Inhoud Waarschuwing : de ambassade van België wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites vermeld in deze gids

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers 1/114 Datum Versie Voorwerp 07/04/2014 1.0 Q1_2015 1.1 Adres Groep IT 001 Gemeente van Beheer Schrapping Burgers uit de EU, beslissing

Nadere informatie

Geboorte en afstamming

Geboorte en afstamming Geboorte en afstamming De geboorte van een kind brengt een aantal administratieve verplichtingen met zich mee. Wanneer moet ik de aangifte doen? Hoe zal het kindje heten? Wat als u een kind wenst te erkennen?

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

ATTEST VAN ERFOPVOLGING. Uniformisering van de werkwijze van afleveren

ATTEST VAN ERFOPVOLGING. Uniformisering van de werkwijze van afleveren ATTEST VAN ERFOPVOLGING Uniformisering van de werkwijze van afleveren Uniforme werkwijze voor de aflevering van een attest van aflevering noodzakelijk... 3 Invoegen van artikelen 1240bis en 1240ter in

Nadere informatie

Ambassade du Royaume de Belgique à Bangkok Ambassade van het Koninkrijk België in Bangkok. Infosessie Séance d information. Pattaya 03.09.

Ambassade du Royaume de Belgique à Bangkok Ambassade van het Koninkrijk België in Bangkok. Infosessie Séance d information. Pattaya 03.09. Infosessie Séance d information Pattaya 03.09.2014 Laurent FREDERICKX 1.Le SPF Affaires étrangères et l Ambassade de Belgique à Bangkok 2.La demande de passeport et de la carte d identité 3.Attestations

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

WELKOM IN TURNHOUT U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD?

WELKOM IN TURNHOUT U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD? U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD? Dan is het niet eenvoudig om meteen uw weg te vinden. In deze brochure vindt u alle informatie over uw inschrijvingsprocedure en praktische tips over uw verhuis naar

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN

FAMILIE ZONDER GRENZEN FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 v r a g e n o v e r h e t I n t e r n a t i o n a a l F a m i l i a a l R e c h t 1 FAMILIE ZONDER GRENZEN F A M I L I E Z O N D E R G R E N Z E N 5 0 V R A G E N O V E R H E

Nadere informatie

Beste, De hervorming van de adoptie is op 1 september 2005 in werking getreden. Deze hervorming was nodig om België de mogelijkheid te bieden het

Beste, De hervorming van de adoptie is op 1 september 2005 in werking getreden. Deze hervorming was nodig om België de mogelijkheid te bieden het Beste, De hervorming van de adoptie is op 1 september 2005 in werking getreden. Deze hervorming was nodig om België de mogelijkheid te bieden het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T F A M I L

Nadere informatie

Het handboek voor de België-route

Het handboek voor de België-route Het handboek voor de België-route Alles over de België-route wat je ooit hebt willen weten maar niet durfde te vragen Auteurs: Russianspy, Wiske & de werkgroep voor de België-route Stichting Buitenlandse

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis Informatie: Inhoud 1. de eerste formaliteiten a. overlijdensaangifte bij het gemeentebestuur b. aangifte bij andere instanties c. de laatste rustplaats, nieuwe wetgeving en crematie d. donorschap 2. Hoe

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

INFOWIJZER OVERLIJDEN

INFOWIJZER OVERLIJDEN Periodieke uitgave van de gemeente Riemst Afgiftekantoor 3770 Riemst P 004432 INFOWIJZER OVERLIJDEN wijzer Overlijden België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889 Heruitgave mei 2015 Maastrichtersteenweg 2

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR EEN INSCHRIJVING VAN EEN NIET-BELG KOMENDE UIT HET BUITENLAND

INLICHTINGEN VOOR EEN INSCHRIJVING VAN EEN NIET-BELG KOMENDE UIT HET BUITENLAND INLICHTINGEN VOOR EEN INSCHRIJVING VAN EEN NIET-BELG KOMENDE UIT HET BUITENLAND ALLEEN IN DE VOORMIDDAG TUSSEN 9.00 U EN 12.00 U enkel na afspraak kunnen we hiervan afwijken deze openingstijden gelden

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

wijzer Overlijden Heruitgave april 2012

wijzer Overlijden Heruitgave april 2012 wijzer Overlijden Periodieke uitgave van de gemeente Riemst INFOWIJZER Afgiftekantoor OVERLIJDEN 3770 Riemst P.B. Heruitgave april 2012 België-Belgique 3770 Riemst 12/3889 Maastrichtersteenweg 2 b, 3770

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

VOORWOORD. Met deze brochure proberen wij U enige hulp te bieden.

VOORWOORD. Met deze brochure proberen wij U enige hulp te bieden. 2 VOORWOORD Bij de pijn en het verdriet van een overlijden komen nog een hele reeks administratieve en juridische beslommeringen waaruit de nabestaanden van de overledene moeten trachten wijs te raken

Nadere informatie

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831 DEFENSIE DGHR-SPS-SOCMOR-001 Ed 001 / Rev 000 01 Dec 07 ALGEMENE DIRECTIE HUMAN RESOURCES SPECIFIEKE PROCEDURE Dossier overlijden van militairen Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834 Goedkeurende

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie