Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?"

Transcriptie

1 INFO - HUWELIJK

2 DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970 Kaprijke. De aangifte van huwelijk wordt gedaan door beide partijen. Zoniet dient de aangever een gelegaliseerd bewijs voorleggen waarin de afwezige aanstaande echtgenoot zijn akkoord met de aangifte betuigt. Bij de aangifte is het noodzakelijk dat de ambtenaar van de burgerlijke stand in het bezit is van alle nodige stukken. Deze aangifte gebeurt liefst minstens twee maanden vóór de datum van het burgerlijk huwelijk. Het huwelijk mag niet worden voltrokken vóór de 14 de dag na de datum van opmaak van de akte van aangifte en dient voltrokken te zijn binnen de 6 maanden na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van 14 dagen. Zij dienen meerderjarig (18 jaar) zijn op de dag van het huwelijk. Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? BELGEN: deze worden, in de meeste gevallen, aangevraagd door de dienst burgerlijke stand 1. bewijs van identiteit 2. letterlijk afschrift van de geboorteakten (te bekomen bij de dienst Burgerlijke Stand van de geboorteplaats) 3. uittreksel uit het rijksregister 4. de echtscheidingsakte(n), indien men reeds uit de echt gescheiden is 5. de overlijdensakte(n) van overleden man/vrouw voor de weduw(e)n(aars) 6. voor personen minder dan 18 jaar een afschrift van het vonnis van de jeugdrechtbank waarbij toelating tot het huwelijk verleend wordt Alle documenten dienen van een zo recent mogelijke datum te zijn op datum van de aangifte van het huwelijk.

3 NIET-BELGEN: (dienen zelf voor volgende documenten te zorgen) De vreemdeling(e) moet, naast een geldig paspoort, de volgende originele en recente stukken voorleggen, te bekomen bij de bevoegde dienst van zijn/haar woon- en geboorteplaats: 1. een letterlijk afschrift van de geboorteakte met afstamming (dus geen getuigschrift, geen uittreksel van geboorte), afgegeven door de plaats (land) van geboorte 2. een bewijs van woonst 3. een bewijs van ongehuwde staat (een bewijs van celibaat) en in voorkomend geval het bewijs van de ontbinding of nietigverklaring van vorige huwelijken (akte(n), vonnis(sen) van echtscheiding met vermelding van de datum sedert wanneer het vonnis kracht van gewijsde heeft, overlijden(s)) 4. een bewijs van nationaliteit (af te geven door een bevoegde instantie) 5. ieder ander authentiek stuk waaruit blijkt dat in hoofde van de betrokkene is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een huwelijk te mogen aangaan.(evt een gepersonaliseerd bewijs van wetgeving, certificat de coutûmes) Nr. 4 en 5 kan ook één document zijn. Afhankelijk van het land van herkomst moeten de voorgelegde documenten gelegaliseerd worden door de bevoegde diensten. Akten en bewijsstukken die in een vreemde taal opgesteld zijn, dienen door een beëdigd vertaler in België, dus na de legalisatie, in het Nederlands vertaald te worden. Een lijst met beëdigd vertalers kunt u bekomen in de Rechtbank van Eerste Aanleg. (Gent ). De handtekening van die vertaler dient gewettigd te worden door de Rechtbank (dit gebeurt meestal door de beëdigd vertaler). Wij raden u aan de documenten, na de legalisatie en vóór de vertaling, ter goedkeuring, voor te leggen op de dienst burgerlijke stand. Documenten afgegeven door een consulaat in België, dienen nog gelegaliseerd te worden door FOD Buitenlandse zaken in Brussel, Dienst legalisatie C3.3, Karmelietenstraat Brussel. Loketten zijn geopend van maandag tot vrijdag van uur tot uur en van uur tot uur, tel , fax Documenten opgesteld in het Frans kan je gratis laten vertalen door de Provinciale Vertaaldienst, Arrondissementscommissariaat, Kalandeberg 1, 9000 Gent, tel , fax Documenten opgesteld in het Duits kan je gratis laten vertalen op het provinciebestuur van Luik, Place de la République Française 1, 4000 Luik, tel , fax

4 Dag, uur en plaats huwelijk. Bij de aangifte kiezen de kandidaten in overleg met de beambte van de Burgerlijke Stand, de dag en het uur van burgerlijk huwelijk, waarbij de volgende regels liefst gehanteerd worden: elke werkdag van uur tot uur en van uur tot uur alsook op zaterdag van uur tot uur en in de namiddag van uur tot uur uitgezonderd op woensdagnamiddag en op de brugdagen (op aanvraag) De voltrekking zelf en de tijd tussen de opeenvolgende huwelijken bedraagt min. 30 minuten. Indien een kerkelijk huwelijk volgt op de wettelijke voltrekking, gebeurt deze laatste gewoonlijk een half uur vóór het kerkelijk huwelijk. Wanneer er iets gedronken wordt, voorziet men best 45 à 60 minuten. De gemeenteraad heeft op 31 maart 2011 beslist dat het huwelijk kan voltrokken worden in het Stadhuis te Kaprijke, Plein 1, Administratief Centrum te Kaprijke, Veld 1 en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Lembeke, Lembeke-Dorp 43. Trouwboekje : 20 euro. Werkverletjes : gratis Taksen en retributies. Administratief Centrum, Veld 1, 9970 Kaprijke DE DIENST BURGERLIJKE STAND * Openingsdagen en -uren: van maan-tot vrijdag van uur uur en op zaterdag van uur uur * Verantwoordelijke: Ireen Wauters

5 GOED OM TE WETEN De voorheen geldende wachttermijn van 300 dagen na ontbinding van het huwelijk voor de weduwe of de uit de echt gescheiden vrouw om een nieuw huwelijk te kunnen aangaan, is opgeheven. HUWELIJKSAFKONDIGING WORDT AANGIFTE VAN HUWELIJK (wet van 4/5/1999) - ingang 01/01/2000. De afkondiging is afgeschaft, d.w.z. dat de huwelijksaangifte niet meer aangekondigd wordt in het kastje. In het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2003 verscheen de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van HET HUWELIJK VOOR PERSONEN VAN HETZELFDE GESLACHT. Deze wet trad op 1 juni 2003 in werking. Dit huwelijk is als dusdanig in andere landen nog niet bekend. Het is dus niet uitgesloten dat dergelijke huwelijken in sommige landen niet worden erkend en is het van groot belang dat wij u de aandacht vestigen op de mogelijke nadelige gevolgen van deze huwelijken in het buitenland. De toekomstige echtgenoten hebben er alle belang bij zich terdege te laten adviseren over hun juridisch statuut indien zij zich in het buitenland vestigen of indien zij er vermogensbelangen of andere belangen hebben of verwerven. Indien er een huwelijkscontract afgesloten wordt (notaris), dient het attest, bestemd voor de dienst Burgerlijke Stand, minstens één week vóór het huwelijk bezorgd worden (inlichtingsformulier betreffende het huwelijkscontract te verkrijgen op de dienst burgerlijke stand of op DE VOLTREKKING Het huwelijk wordt voltrokken in de woonplaats van één van de kandidaten op het ogenblik van de aangifte van het huwelijk. De toekomstige echtgenoten worden in de echt verbonden door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, burgemeester Filip Gijssels, in de raadzaal van het gemeentehuis (boven links), Plein 1 te 9970 Kaprijke. Vanaf 1 juli 2010 kan men bij de huwelijksaangifte de keuze maken tussen het aantal getuigen. U kan dus voortaan geen, één, twee, drie of vier getuigen aanduiden om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking, de huwelijksakte mee te ondertekenen en er in opgenomen worden. De getuigen (meerderjarige) geven op de dag van het huwelijk hun identiteitskaart af ter nazicht en zitten op de voorbehouden plaatsen die hen aangewezen worden. De getuigen kunnen al dan niet bloed- of aanverwanten zijn van de kandidaten en mogen een echtpaar zijn.

6 Er is de mogelijkheid om een receptie te houden na de huwelijksvoltrekking. Afspraken daarover dienen gemaakt te worden op de dienst burgerzaken, ten laatste 1 maand voor huwelijk. FORMALITEITEN na het huwelijk Identiteitskaart en adreswijziging "Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwonen verplicht..." (Art Burgerlijk Wetboek). Na de voltrekking van het huwelijk melden de jonggehuwden zich zo spoedig mogelijk samen aan bij de dienst bevolking, van hun (nieuwe) woonplaats om hun identiteitskaart en eventuele inschrijvingsbewijzen van voertuigen te laten aanpassen. De burgerlijke staat dient niet aangepast te worden in de Elektronische Identiteitskaart.

FAMILIE ZONDER GRENZEN

FAMILIE ZONDER GRENZEN FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 v r a g e n o v e r h e t I n t e r n a t i o n a a l F a m i l i a a l R e c h t 1 FAMILIE ZONDER GRENZEN F A M I L I E Z O N D E R G R E N Z E N 5 0 V R A G E N O V E R H E

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T F A M I L

Nadere informatie

De legalisatie. Documenten legaliseren in België

De legalisatie. Documenten legaliseren in België De legalisatie Documenten legaliseren in België Inleiding Om te worden erkend door een andere overheid dan die welke ze uitreikte, of in een ander land, moeten sommige documenten worden gelegaliseerd.

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers 1/114 Datum Versie Voorwerp 07/04/2014 1.0 Q1_2015 1.1 Adres Groep IT 001 Gemeente van Beheer Schrapping Burgers uit de EU, beslissing

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

WELKOM IN TURNHOUT U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD?

WELKOM IN TURNHOUT U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD? U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD? Dan is het niet eenvoudig om meteen uw weg te vinden. In deze brochure vindt u alle informatie over uw inschrijvingsprocedure en praktische tips over uw verhuis naar

Nadere informatie

Ambassade du Royaume de Belgique à Bangkok Ambassade van het Koninkrijk België in Bangkok. Infosessie Séance d information. Pattaya 03.09.

Ambassade du Royaume de Belgique à Bangkok Ambassade van het Koninkrijk België in Bangkok. Infosessie Séance d information. Pattaya 03.09. Infosessie Séance d information Pattaya 03.09.2014 Laurent FREDERICKX 1.Le SPF Affaires étrangères et l Ambassade de Belgique à Bangkok 2.La demande de passeport et de la carte d identité 3.Attestations

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Departement Bevolking en Welzijn 5 2.1. Dienst Buurtwerk 6 2.2. Dienst Burgerzaken 10 2.3. Integratiedienst 49 2.4. Jeugddienst

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller Wat te doen bij overlijden informatiebrochure Verstappen uitvaartzorg na die stilte kwam de leegte leger en leger niets en niemand

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Wat te doen als iemand uit je gezin sterft?

Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Zesde druk OCMW-brochure Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Grimbergen, december 2008 Wij zijn er ons van bewust dat dit boekje niet volledig kan zijn.

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Voorwoord De gemeente Borne is er voor de inwoners van en de ondernemers in Borne, Zenderen en Hertme. U kunt voor allerlei diensten bij ons terecht. Van het aanvragen van een legitimatiebewijs tot het

Nadere informatie