PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!"

Transcriptie

1 WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd + kopie van het identiteitsbewijs van elke ouder/voogd toevoegen. Voor kinderen die minder dan 6 jaar oud zijn, twee (2) recente identiteitsfoto s in kleur (schrijf uw naam op de achterzijde van de foto s) Kopie van uw huidige Belgische identiteitskaart of paspoort (en van uw Franse verblijfkaart, indien u die bezit) Een recent bewijs van woonst (kopie factuur EDF of vaste telefoonlijn, huurcontract,...) Indien u inwonend bent, een attest opgesteld door de persoon die u herbergt en een kopie van de identiteitskaart en een EDF- of vaste telefoonfactuur op zijn/haar naam. Uw betaling (een cheque voor het totale bedrag van uw aanvraag) Geen betaling INDIEN U SCHRIFTELIJK DE TOELATING VRAAGT OM IN EEN ANDERE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE POST UW AANVRAAG VAN PASPOORT TE MOGEN DOEN. Contant geld of persoonlijke Franse cheque (geen cheque van een vennootschap) indien u uw aanvraag in persoon indient bij de Ambassade; persoonlijke Franse cheque (op naam van «Ambassade de Belgique») of mandat cash voorafbetaald in een postkantoor bij een aanvraag per briefwisseling. EVENEENS TOE TE VOEGEN, AFHANKELIJK VAN UW PERSOONLIJKE SITUATIE: Indien u verzending van uw paspoort per post wenst: enkel mogelijk indien u een envelop Lettre MAX 50gr toevoegt (opgelet: 1 Lettre MAX 50gr per gevraagd document). Voor meer info over de Lettre Max 50gr : zich wenden tot La Poste of volg de snelkoppeling hieronder De naam op de omslag moet overeenstemmen met de naam vermeld op uw brievenbus! In geval van diefstal/verlies van uw oud paspoort: een verklaring van aangifte U dient zich hiervoor te wenden tot de politie Indien u enkel de Belgische nationaliteit bezit: gelieve een handgeschreven, gedateerde en ondertekende verklaring op eer toe te voegen, waarin u verklaart geen andere nationaliteit dan de Belgische te bezitten (niet nodig voor minderjarigen) Indien u een andere nationaliteit dan de Belgische bezit: te vermelden op uw aanvraagformulier Indien u nog niet ingeschreven bent bij de Belgische Ambassade in Parijs: het inschrijvingsformulier (een formulier per persoon en per minderjarig kind) Indien u van België komt, gelieve eveneens het bewijs van uitschrijving, het «Model 8», toe te voegen (aan te vragen bij het gemeentebestuur van uw laatste woonplaats in België) In geval van wijzigingen in uw persoonlijke situatie (adresverandering, burgerlijke stand, geboorte kind, verwerving van een andere nationaliteit, andere): gelieve ons hiervan op te hoogte te brengen en het vereiste bewijsstuk toe te voegen. Om te weten welke bewijsstukken hiervoor gevraagd worden: zie rubriek uw consulaire diensten online, uw inschrijving en uw persoonlijk dossier ) NUTTIGE INFORMATIE: OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! De tarieven zoals vermeld op het aanvraagformulier zijn identiek in alle Belgische diplomatieke en consulaire posten in Frankrijk. Het bedrag wordt bij de aanvraag geïnd. Geldigheidsduur van een nieuw paspoort: steeds 5 jaar. Uw huidig paspoort, dat u tijdelijk mag houden, moet terugbezorgd of opgestuurd worden naar de Ambassade van zodra u uw nieuw paspoort ontvangt. Indien u het paspoort per post opstuurt, maak het dan om veiligheidsredenen onbruikbaar: knip de bovenste hoek af van alle bladzijden van het paspoort zodat een gewone verzending volstaat. Adres: -Indien u uw aanvraag indient bij de Ambassade : Ambassade de Belgique, Ingang consulaire diensten, 1, Avenue Mac Mahon, PARIS (Metro : Charles de Gaulle-Etoile; openingsuren: maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30, gesloten op feestdagen) -Indien u uw aanvraag verstuurt per post: Ambassade de Belgique, Consulaire diensten, 9, rue de Tilsitt, PARIS CEDEX 17

2 Paspoortaanvraag (Formulier voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar) Vul dit document in HOOFDLETTERS in en stuur het naar de consulaire post waar u ingeschreven bent. 1. Mijn persoonsgegevens of die van het kind : 1. Naam: (meisjesnaam voor gehuwde vrouwen) 2. Voornaam (voornamen): 3. Adellijke titel: 4. Naam van de echtgenoot: 5. Geboortedatum: 6. Geslacht: Mannelijk Vrouwelijk 7. Geboorteplaats (+ land): 8. Nationaliteit(en): Belgische iandere: 10. Adres (straat, nummer, postcode, gemeente, land): 9. Burgerlijke staat: Ongehuwd; Gescheiden Gehuwd Weduwnaar/Weduwe 11. Telefoonnummer: 12. adres: 2. Informatie over de duur van de bewaring van de gegevens: Door deze paspoortaanvraag in te dienen geef ik uitdrukkelijk toestemming aan de FOD Buitenlandse Zaken om mijn persoonsgegevens of die van het kind gedurende 3 maanden te bewaren in zijn gegevensbank «productie paspoort» met het oog op de aanmaak van mijn/zijn paspoort. Na afloop van die periode worden ze verwijderd uit die database. De FOD Buitenlandse Zaken is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij verklaart dat alle persoonsgegevens die in het kader van een paspoortaanvraag worden geregistreerd, verwerkt worden overeenkomstig die wet. Overeenkomstig de wet betreffende de persoonlijke levenssfeer heb ik recht op toegang tot mijn persoonsgegevens of die van het kind en recht op verbetering. Ik kan dus op verzoek kennis nemen van mijn/zijn persoonsgegevens en eventuele onjuiste gegevens laten verbeteren. Ik heb ook het recht te vragen dat die gegevens definitief gewist worden. Als ik van die rechten gebruik wens te maken, richt ik mij tot de FOD Buitenlandse Zaken, Directie Reis- en identiteitsdocumenten (C2), Karmelietenstraat 15 te 1000 Brussel. Facultatieve bewaring van de persoonsgegevens voor langere duur Op vrijwillige basis kan ik nadrukkelijk vragen dat mijn gegevens of die van het kind langer bewaard blijven met het oog op de vervanging van mijn/zijn paspoort. In geval van bewezen verlies of diefstal en behoudens uitzonderingen, of ingevolge een productiefout in het paspoort, zal dit het mogelijk maken om mijn/zijn persoonsgegevens te hergebruiken om een vervangingspaspoort aan te vragen, zonder dat ikzelf (of het kind) me (zich) moeten aanbieden op mijn (zijn) consulaire post, zelfs indien het kind inmiddels 6 jaar oud geworden is. Het vervangingspaspoort zal dezelfde geldigheidsdata krijgen als het gestolen, verloren of defecte paspoort. De persoonsgegevens zullen voor een duur van 7 jaar bewaard worden in de database «productie paspoort» van de FOD Buitenlandse Zaken met het oog op de vervanging van mijn/zijn paspoort. Na die periode zullen ze uit de database verwijderd worden.

3 3. Mijn keuzes : 1. Voorkeurtaal voor het paspoort: Nederlands Français Deutsch 2. Soort paspoort: gewoon 32 bladzijden gewoon 64 bladzijden (opgelet, meerkost te betalen!) 3. Plaats waar ik mijn biometrische gegevens of die van het kind wens te laten afnemen: In de consulaire post waar ik ingeschreven ben of waar het kind ingeschreven is In dat geval: Ik wens het paspoort per post te ontvangen. Ik kom het paspoort persoonlijk ophalen. Ik geef volmacht aan een andere persoon. Ik heb nog geen beslissing genomen. Opsturen van het paspoort per post gebeurt onder uw verantwoordelijkheid en op uw kosten. Voeg bij uw aanvraag een gefrankeerde omslag (een beveiligde verzending is aanbevolen) en vermeld uw adres. In een andere Belgische consulaire post of in een Belgisch provinciebestuur: Plaats (stad+ land): Wacht steeds op het akkoord van uw post en maak steeds een afspraak voordat u naar een andere consulaire post of naar het provinciebestuur gaat om uw biometrische gegevens te registreren. U moet uw paspoort betalen in die andere consulaire post/dat provinciebestuur. 4. Facultatieve bewaring voor langere duur van de gegevens: Ik wens uitdrukkelijk dat mijn persoonlijke gegevens of die van het kind bewaard worden gedurende een periode van 7 jaar met het oog op een vervanging van het paspoort (verlies, diefstal of productiefout). Deze optie is enkel beschikbaar in de consulaire posten. Datum: Handtekening van de aanvrager: Voor de minderjarige, handtekening van een/de ouder(s)*, de voogd(en) of de wettelijke vertegenwoordiger: Naam(namen) Band met de minderjarige Handtekening(en) * in functie van de wetgeving die van kracht is in het land van verblijf van de minderjarige.

4 Paspoortaanvraag (Formulier voor kinderen jonger dan 6 jaar) Kinderen jonger dan 6 jaar moeten zich niet persoonlijk aanmelden op een Belgische consulaire post voor een paspoortaanvraag. Wat moet u doen? 1. Vul dit document in HOOFDLETTERS in (bladzijden 1 en 2). 2. Voeg er een identiteitsfoto van het kind bij. 3. Betaal het paspoort. 4. Stuur het formulier en het betalingsbewijs terug naar de post waar het kind is ingeschreven. In sommige gevallen zal de post bijkomende documenten vragen voordat het paspoort afgegeven wordt. Om elk tijdverlies te vermijden raden we u aan eerst contact op te nemen met de post of de website van de post te raadplegen, voordat u de aanvraag opstuurt. 1. Persoonsgegevens van het kind : 1. Naam van het kind: 2. Voornaam (voornamen): 3. Adellijke titel: 4. Geslacht: M V 5. Geboortedatum: 6. Geboorteplaats (+ land): 7. Nationaliteit(en): Belg Andere: 8. Adres (straat, nummer, postcode, gemeente, land): 9. Telefoonnummer ouder(s), voogd(en) of wettelijke vertegenwoordiger: 10. adres ouder(s), voogd(en) of wettelijke vertegenwoordiger: 2. Informatie over de duur van de bewaring van de gegevens: Door deze paspoortaanvraag in te dienen geef ik uitdrukkelijk toestemming aan de FOD Buitenlandse Zaken om de persoonsgegevens van het kind gedurende 3 maanden te bewaren in zijn gegevensbank «productie paspoort» met het oog op de aanmaak van het paspoort. Na afloop van die periode worden ze verwijderd uit die database. De FOD Buitenlandse Zaken is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij verklaart dat alle persoonsgegevens die in het kader van een paspoortaanvraag worden geregistreerd, verwerkt worden overeenkomstig die wet. Overeenkomstig de wet betreffende de persoonlijke levenssfeer heb ik recht op toegang tot de persoonsgegevens van het kind en recht op verbetering. Ik kan dus op verzoek kennis nemen van zijn persoonsgegevens en eventuele onjuiste gegevens verbeteren. Ik heb ook het recht te vragen dat zijn gegevens definitief gewist worden. Als ik van die rechten gebruik wens te maken, richt ik mij tot de FOD Buitenlandse Zaken, Directie Reis- en identiteitsdocumenten (C2), Karmelietenstraat 15 te 1000 Brussel. Facultatieve bewaring van de persoonsgegevens van het kind voor langere duur Op vrijwillige basis kan ik nadrukkelijk vragen dat de gegevens van het kind langer bewaard blijven met het oog op de vervanging van het paspoort. In geval van bewezen verlies of diefstal en uitzonderingen niet te na gesproken, of ingevolge een productiefout in het paspoort, zal dit het mogelijk maken om zijn persoonsgegevens te hergebruiken om een vervangingspaspoort aan te vragen, zonder dat het kind zich moet aanbieden op de consulaire post, zelfs indien het inmiddels 6 jaar oud geworden is. Het vervangingspaspoort zal dezelfde geldigheidsdata krijgen als het gestolen, verloren of defecte paspoort. De persoonsgegevens zullen voor een duur van 7 jaar bewaard worden in de database «productie paspoort» van de FOD Buitenlandse Zaken met het oog op de vervanging van het paspoort. Na die periode zullen ze uit de database verwijderd worden.

5 3. Mijn keuzes 1. Voorkeurtaal voor het paspoort: Nederlands Français Deutsch 2. Soort paspoort: gewoon 32 bladzijden gewoon 64 bladzijden (opgelet, meerkost te betalen!) 3. Wijze van afgifte van het nieuwe paspoort van het kind: Ik wens het paspoort per post te ontvangen. Ik kom het paspoort persoonlijk ophalen. Ik geef volmacht aan een andere persoon. Ik heb nog geen beslissing genomen. Opsturen van het paspoort per post gebeurt onder uw verantwoordelijkheid en op uw kosten. Voeg bij uw aanvraag een gefrankeerde omslag (een beveiligde verzending is aanbevolen) en vermeld uw adres. 4. Facultatieve bewaring voor langere duur van de gegevens van het kind: Ik wens uitdrukkelijk dat de gegevens van het kind bewaard worden gedurende een periode van 7 jaar met het oog op een vervanging van het paspoort (verlies, diefstal of productiefout). Ik bevestig de juistheid van de persoonsgegevens, evenals mijn keuze met betrekking tot het soort paspoort en de periode van bewaring van de gegevens van het kind. Datum: Handtekening van een/de ouder(s)*, de voogd(en) of de wettelijke vertegenwoordiger: Naam (namen) Band met de minderjarige Handtekening(en) * in functie van de wetgeving die van kracht is in het land van verblijf van de minderjarige.

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Page 1 of 10 Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Inhoud Waarschuwing : de ambassade van België wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites vermeld in deze gids

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst De Federale Overheidsdienst Informatie en Communicatietechnologie (Fedict) heeft samen met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een project

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie