Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen"

Transcriptie

1 Page 1 of 10 Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Inhoud Waarschuwing : de ambassade van België wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites vermeld in deze gids of voor het gebruik dat men hiervan zou maken. 1. Inschrijving - Algemeen - Procedure 2. Identiteitskaart - Paspoort 3. Sociale zekerheid 4. Rijbewijs 5. Immatriculeren van voertuigen 6. Werk zoeken - Huisvesting - Werk - Huisvesting 7. Onderwijs - Diploma's 8. Pensioen 9. Belastingen << Terug naar praktische informatie 1. Inschrijving Algemeen Door u in te schrijven in een diplomatieke of consulaire post kan u gebruik maken van dezelfde diensten als aangeboden door de gemeentelijke diensten in België wat betreft het beheer van uw administratief dossier. U kan bij de consulaire dienst terecht voor de afgifte van een identiteitskaart of paspoort, voor zaken van burgerlijke stand, nationaliteit en voor andere administratieve aangelegenheden waarvoor onze dienst bevoegd is. In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan u ook een beperkte hulp in geval van nood bekomen. De inschrijving in het consulaire register is gratis. Het is belangrijk om uw dossier regelmatig te laten bijwerken, bijvoorbeeld met het oog op uw eventuele terugkeer naar België of indien u verhuist naar een ander land, voor de vlotte opvolging van uw rechten inzake sociale zekerheid in België of om de Belgische nationaliteit van uzelf of van uw kinderen veilig te stellen. U kan zich enkel inschrijven bij de Belgische ambassade in Parijs indien uw woonplaats in het ambstgebied van deze post ligt. Bent u in een ander departement gedomicilieerd, contacteer dan het consulaat-generaal of het ereconsulaat dat bevoegd is voor uw woonplaats. Om te weten van welke Belgische diplomatieke of consulaire post u afhangt, klik hier. Let op! Indien u al lang niet meer in een Belgische gemeente noch op een Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland ingeschreven was, dan moeten we eerst nagaan of u de Belgische nationaliteit nog steeds bezit. Het kan dan enige tijd duren om u te laten inschrijven en om een identiteitskaart, een paspoort of enig ander officieël document te bekomen. Goed om te weten : bepaalde categorieën personen moeten of kunnen in België ingeschreven blijven, zelfs indien ze langdurig in het buitenland verblijven. Het betreft hoofdzakelijk studenten die bij hun ouders gedomicilieerd blijven, sommige Rijksagenten en internationale ambtenaren,...

2 Page 2 of 10 Als u deel uitmaakt van een dezer categorieën, dan wordt u als "tijdelijk afwezig" van België beschouwd. U moet uw "tijdelijk verblijf in het buitenland" melden aan uw Belgische gemeente. In dat geval mag u zich niet inschrijven in een Belgische ambassade of consulaat in het buitenland. Wij kunnen u echter, ter informatie, als "niet ingeschreven" in het consulaire register melden. Dit kan nuttig zijn bijvoorbeeld om ons in staat te stellen u eenvoudiger te contacteren bij een noodtoestand, of voor de afgifte van een paspoort (geen identiteitskaart) door onze diensten. Procedure Als u van België komt zal de ambassade of consulaire post u inschrijven op vertoon van het "model 8", een document dat wordt afgeleverd door het gemeentebestuur van uw laatste woonplaats in België, wanneer u zich bij uw vertrek laat schrappen uit het bevolkingsregister. U kan het later ook aanvragen, schriftelijk of via een door u gemandateerd familielid. Download en print een brief met verzoek tot schrapping via een van de snelkoppelingen hieronder : Aanvraag tot schrapping (.PDF formaat) Aanvraag tot schrapping (Word formaat) (Microsoft Word of WordViewer is vereist) (Adobe Reader is vereist) Deze aanvraag richt u aan de gemeente van uw laatste woonplaats in België. U kan niet tegelijkertijd in een Belgische gemeente ingeschreven zijn en in een diplomatieke of consulaire post in het buitenland. De identiteitskaart afgeleverd door uw Belgische gemeente wordt automatisch ongeldig gemaakt twee maanden na uw schrapping ; deze afgeleverd door een diplomatieke of consulaire post in een ander land vervalt na uw vestiging in Frankrijk. Bij uw inschrijving moet u ze laten vervangen en ons de oude terug bezorgen. Als u een paspoort bezit, dit blijft geldig tot aan de vervaldatum ervan. U moet het niet laten vervangen als u verhuist. Indien u niet ingeschreven was in een Belgische gemeente maar bij een andere diplomatieke of consulaire post in het buitenland, hoeft u geen model 8 voor te leggen. U laat ons dan alleen weten waar u laatst in het buitenland verbleef, zodat wij uw dossier kunnen vragen bij de ambassade of het consulaat waar u voordien ingeschreven was. Betreft het een pasgeboren kind waarvan de ouders reeds ingeschreven zijn in het consulaire register, dan kan het kind ingeschreven worden op vertoon van een letterlijk afschrift (geen uittreksel) van de geboorteakte en desgevallend, van een letterlijk afschrift van de huwelijksakte van de ouders indien het dossier deze akte niet reeds bevat. Als de ouders niet gehuwd zijn maar de vader het kind erkend heeft, dan hebben wij ook een letterlijk afschrift van de akte van erkenning nodig. Ter gelegenheid van uw inschrijving en bij elke verandering van uw administratieve toestand vragen wij u een formulier in te vullen. Download en print een inschrijvingsformulier via een van de snelkoppelingen hieronder : Inschrijvingsformulier (.PDF formaat) Inschrijvingsformulier (Word formaat) (Microsoft Word of WordViewer is vereist) (Adobe Reader is vereist) Uw gegevens zijn wettelijk beschermd en worden op een vertrouwelijke manier behandeld. Dit formulier legt u voor bij uw inschrijving, samen met de volgende documenten : het model 8, indien u uit België komt ; uw Belgische identiteitskaart en/of uw paspoort ; uw Franse verblijfskaart of een ander document dat uw verblijf in Frankrijk bevestigt : klik voor een lijst met de voornaamste documenten ; indien u bij iemand inwoont, een verklaring van domiciliëring opgemaakt door de persoon die u onderdak verschaft + identiteitsbewijs van deze persoon ; voor een pasgeboren kind, letterlijk afschrift van de geboorteakte. Als de ouders niet gehuwd zijn, letterlijk afschrift van de akte van erkenning. * Alle informatie betreffende de verblijfskaart is te bekomen bij de "Préfecture" (eventueel "Sous-Préfecture" of "Mairie" bevoegd voor uw verblijfplaats). Overeenkomstig de wet nr van 26/11/2003 op de binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen in Frankrijk en op de nationaliteit, afgekondigd in het "Journal Officiel" van 27/11/2003, hoeven Belgische onderdanen geen verblijfskaart meer te bezitten.

3 Page 3 of 10 Bij verandering van uw persoonlijke toestand na uw inschrijving in het consulaire register, raadpleeg welke bewijsstukken u moet voorleggen in de rubriek "consulaire formaliteiten". Tenslotte, als u Frankrijk definitief verlaat en naar België terugkeert, zie de informatie daaromtrent in de rubriek "consulaire formaliteiten". 2. Identiteitskaart - Paspoort Als onderdaan van een lidstaat van de Europese unie hoeft u niet meer over een Franse verblijfskaart ("carte de séjour") te beschikken. Speciale regels zijn echter van toepassing in de Franse "Territoires d'outre-mer" (TOM). Zie Franse verblijfskaart. Om zich te laten identificeren is het dus noodzakelijk een geldige Belgische identiteitskaart, en indien nodig een paspoort te bezitten. Verschil tussen identiteitskaart en paspoort Identiteitskaart Slechts afgeleverd vanaf 12 jaar, aan Belgen die ingeschreven zijn in het consulaire register. Geldigheid volgens leeftijd van de houd(st)er : jaar : 5 jaar jaar : 10 jaar vanaf 75 jaar : onbeperkt Klik hier voor een aanvraag van een identiteitskaart Paspoort Kan vanaf de geboorte worden afgeleverd. Geldigheid : unieke duur van 5 jaar voor alle paspoorten Nota: - paspoorten zijn niet verlengbaar - kinderen worden niet op het paspoort van de ouders ingeschreven. Klik hier voor een aanvraag van een paspoort 3. Sociale zekerheid Zie ook "Werk zoeken" op hoofdstuk 6 en "Pensioen" op hoofdstuk 8 hieronder. Voor uw vertrek naar het buitenland neemt u best contact op met de Belgische ziekenkas waarbij u aangesloten bent en na uw aankomst, met de "Sécurité Sociale" in Frankrijk. Als u uw hoofdverblijfplaats in Frankrijk heeft en u er studeert/werkt/gepensioneerd bent, dan zal u in principe onderworpen zijn aan het Franse sociale zekerheidsstelsel. Belangrijke opmerking : loonsvervangende uitkeringen (vervroegde pensioen maar ook werkloosheid, invaliditeit, enz...) kan u slechts uitbetaald krijgen als u in het land verblijft waar u dit soort stelsel heeft bekomen. Vaak verliest u deze voordelen als u zich in het buitenland vestigt (zelfs binnen de Europese Unie). Studenten, loontrekkenden en gepensioneerden moeten zich in Frankrijk bij een "Caisse primaire d'assurance maladie" (CPAM) inschrijven. Zelfstandigen zullen zich bij een "Caisse Maladie Régionale" (CMR) aansluiten. Deze inschrijving gebeurt in functie van uw beroepsbezigheid en de streek waar u actief bent (een handelaar in Parijs zal zich bij een andere kas aansluiten dan een ambachtsman in de provincie).

4 Page 4 of 10 Naast de "Caisse primaire" of "Caisse Maladie" die voor de basis-verzekering zorgen, kan men een bijkomende verzekering sluiten met een "Mutuelle" (privé-instelling in Frankrijk). Zelfstandigen moeten zich bovendien aansluiten bij een "Caisse de Vieillesse" en/of een "Caisse pour les Allocations familiales" (CAF). Zorg ervoor dat u in het bezit bent van uw Europese kaart voor ziekteverzekering : informatie te bekomen in België bij de ziekenkas, in Frankrijk bij de CPAM of bij de "Mutuelle". Een praktische gids "Uw sociale zekerheid wanneer u zich verplaatst in de Europese Unie" is verkrijgbaar bij de : Europese Commissie Eenheid 3 Wetstraat 200 B Brussel Specifieke informatie voor Frankrijk (in het Frans) : - op de website van de "Sécurité sociale" - op de portaalsite van de Franse Overheid Volledige informatie over de Sociale Zekerheid voor vreemdelingen in Frankrijk kan u bekomen bij het : Centre Des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurite Sociale (CLEISS) 11 rue de la Tour des Dames F Paris Cedex 09 Tel : + 33 (0) Fax : + 33 (0) website : 4. Rijbewijs Opmerking vooraf : de Belgische ambassade of consulaten zijn niet bevoegd voor de afgifte/verlenging/vervanging e.d. van rijbewijzen. Als Belg die in Frankrijk woont heeft u twee mogelijkheden : ofwel uw Belgische rijbewijs behouden ; ofwel het omwisselen tegen een Frans rijbewijs van dezelfde categorie (enkel A3 of B). Het Belgische rijbewijs categorie "B" is erkend en geldig in Frankrijk zonder enige formaliteit, ongeacht de datum van afgifte. De omwisseling tegen een Frans rijbewijs is niet meer verplicht sedert 01/03/1999. Zie echter de melding "Belangrijk!" hieronder. Als u uw Belgische rijbewijs wil behouden, dan raden wij u aan om het te laten registeren in de Fichier National des Permis de Conduire op de "Préfecture" van uw woonplaats. Vraag een bewijs van registratie ("certificat d'enregistrement") waarop alle categorieën van het rijbewijs vermeld staan. Bij verlies of diefstal kan u met dit bewijs bij de "Préfecture" terecht voor een Frans rijbewijs met dezelfde rijcategorieën (enkel A3 of B). Voor alle andere categoriëen (motorfiets vanaf 125cc, vrachtwagen...) gelden bijzondere regels. Informeer hieromtrent bij uw "Préfecture". Om de geldigheid van het rijbewijs voor deze andere categorieën te behouden, moet de bestuurder de Franse wetgeving volgen die hiertoe bepaalde proeven en periodieke medische onderzoeken voorschrijft. Belangrijk! Als u uw Belgische rijbewijs behouden heeft en het niet heeft laten registreren bij de "Préfecture", dan kan u geen duplicaat bekomen in geval van verlies of diefstal. U kan evenmin een international rijbewijs bekomen (vereist door meerdere landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika waar het Belgische rijbewijs niet erkend wordt) : noch in

5 Page 5 of 10 België omdat u er niet gedomicilieerd bent, noch in Frankrijk omdat u geen Frans rijbewijs bezit. Als u uw Belgische rijbewijs behouden heeft moet u het echter verplicht omwisselen tegen een Frans rijbewijs indien u een overtreding begaat waarvoor volgens het Franse stelsel punten worden ingetrokken. De omwisseling van een rijbewijs is vereist als het niet meer conform is : niet gelijkende of vervaagde foto, beschadigd of onleesbaar geworden document, enz. Dit is een universele regel. Het Belgische rijbewijs bekomen in ruil voor een rijbewijs dat afgeleverd werd door een niet-europese lidstaat wordt niet automatisch erkend. U moet het uiterlijk een jaar na uw vestiging in Frankrijk tegen een Frans rijbewijs omwisselen. Na deze termijn moet u verplicht alle proeven afleggen om een Frans rijbewijs te behalen. 5. Immatriculeren van voertuigen Opmerking vooraf: de Belgische ambassade of consulaten zijn niet bevoegd inzake verkeerswegen en voertuigen. Bij uw aankomst moet u uw voertuig inschrijven bij de "Préfecture" van uw verblijfplaats. Ga naar de bevoegde dienst van de "Préfecture", die u de nodige stappen zal aanduiden. Voor een gebruikt voertuig moet u gewoonlijk volgende documenten voorleggen : eigendomsbewijs (factuur) gelijkvormigheidsattest (Europees model) huidig immatriculatiecertificaat (zgn. "grijze kaart" of "carte grise") (als u dit certificaat niet meer bezit, dan moet u het persoonlijk aan de politie in België melden en eventueel een duplicaat vragen. In geen geval komen de Belgische ambassade of consulaten tussen!) verzekeringscertificaat afgeleverd door een maatschappij die in Frankrijk erkend is ("groene kaart"). Deze procedure duurt drie tot vier maanden. Ondertussen kan u uw huidige nummerplaat behouden. Daarnaast dient u een gebruikt voertuig aan de technische keuring voor te leggen. De Franse automobiele inspectiecentra hangen af van de "Direction régionale de l'industrie, de la Recherche et de l'environnement" (DRIRE). Als uw voertuig in België ingeschreven was, dan moet u de Belgische nummerplaat terugbezorgen aan de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) om het te laten schrappen. Doe dit tijdig : u blijft immers de verkeersbelasting verschuldigd in België zolang uw nummerplaat niet geschrapt is. Lees hier hoe u een Belgische nummerplaat moet laten schrappen. Dezelfde formaliteit geldt als u een in België geïmmatriculeerd voertuig verkoopt of het aan een sloper overlaat. Let op! Laat nooit uw Belgische nummerplaat op het voertuig staan, zelfs tijdelijk om de koper een plezier te doen! Als u uw nummerplaat niet meer bezit, dan bent u verplicht om het persoonlijk aan de politie in België te melden. In geen geval komen de Belgische ambassade of consulaten hiervoor tussen. 6. Werk zoeken - Huisvesting Deze aangelegenheden zijn geen bevoegdheid van de consulaten of van de ambassade die u dus niet kunnen helpen bij het opzoeken van een betrekking of een woning. Het doel van de algemene informatie hieronder is u de richting aan te duiden waar u meer inlichtingen kan vinden.

6 Page 6 of 10 Werk Zie ook Onderwijs-Diploma's op hoofdstuk 7 hieronder i.v.m. de homologatie van uw diploma's. Er bestaat in Frankrijk zoals in België geen "beste manier" om een job te vinden. Raadpleeg de advertenties in de kranten, op het internet, in de arbeidsbemiddelingsbureaus ; solliciteer rechtstreeks bij potentiële werkgevers ; houd ook rekening met "mond-tot-mond" informatie... Voor sommige werkgevers is de kennis van het Nederlands een pluspunt. Hieronder, ter informatie, enkele Franse websites gespecialiseerd in werkopzoeking (in het Frans) : - Cyberemploi.com : portaal dat toegang biedt tot tientallen sites met aanbiedingen, bedrijven die recruteren, vormingen... - Keljob.com : portaal voor het opzoeken op recruteringssites - Cadremploi.fr : werkopzoeking in het algemeen - DOMemploi.fr : als u werk zoekt in de "DOM-TOM" Bent u geinteresseerd in een job in het openbaar ambt, raadpleeg dan de website voor examens van het Franse Ministerie van openbaar ambt (in het Frans). - Algemeen Uw inschrijving bij de "Agence nationale pour l'emploi" (ANPE - in het Frans) is een noodzakelijke stap als u op zoek bent naar een baan. Let op : als u in België ingeschreven was bij de tewerkstellingsdiensten (RVA - ORBEM - FOREM), vraag voor uw vertrek het formulier waarmee u zich bij de ANPE kan inschrijven. Dit moet binnen de 7 dagen plaats vinden. Belangrijk! Het is niet mogelijk werkzoeker in België te blijven (en werkloosheiduitkeringen verder te ontvangen), terwijl u er niet meer effectief aanwezig bent en beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Onder bepaalde voorwaarden (onder meer : u dient een minimum aantal uren in Frankrijk te hebben gewerkt) zal u voor een bepaalde duur ten laste genomen worden van de werkloosheidsverzekering, die in elke "département" wordt vertegenwoordigd door de ASSEDIC. Franse werkgevers mogen in principe geen discriminatie maken tussen burgers van de Europese Unie. Voor meer informatie, raadpleeg de volgende websites : - Solvit, Europees netwerk met het oog op het pragmatisch oplossen van problemen ontstaan door de toepassing van de regels van de interne markt - Stop-discrimination, een initiatief van de Europese Unie voor verschil en tegen discriminatie Slechts een beperkt aantal hogere functies bij de overheidsdiensten blijven voorbehouden aan Franse staatsburgers, nl. de loopbanen in verband met de staatsveiligheid, de openbare gezondheid en orde alsmede de buitenlandse betrekkingen van het land. - Speciaal jongeren : Vormingen, beroepen, vergelijkende examens ("concours") Breng een bezoek aan de website van de "Office national d'information sur les enseignements et les professions" (ONISEP - in het Frans). Deze instelling stelt jongeren, hun familie en de pedagogische ploegen voor, alle informatie omtrent studies en beroepen in Frankrijk. - Gereglementeerde beroepen Om bepaalde beroepen zoals medische, paramedische of juridische ambten, architekt, enz... in Frankrijk uit te oefenen zal u soms bijkomende vormingen moeten volgen. Zie hoofdstuk 7 hieronder "gelijkstelling van universitaire diploma's".

7 Page 7 of 10 Huisvesting Breng eerst een bezoek aan de website van de "Agence nationale pour l'information sur le logement" (ANIL - in het Frans). Het bevat een heel duidelijke voorlichting omtrent de geldende reglementering onder de vorm van een praktische gids. Tevens vindt u er snelkoppelingen naar de voornaamste "institutionele" verleners van goederen en diensten in verband met de onroerendgoedsector. In elk "département" zijn een of meerdere "ADIL" ("Agence départementale pour l'information sur le logement") ter beschikking : adressen en verdere gegevens hiervan vindt u op de ANILwebsite. In Frankrijk wendt zich men tot makelaarskantoren heel vaker dan in België. Overigens zijn deze kantoren talrijker dan in Belgïe, maar ze aarzelen dikwijls wanneer ze met een buitenlandse kandidaat huurder of koper te maken hebben. Voor elke transactie worden steeds ernstige garanties vereist (bewijs van voldoende inkomsten, borgstelling van een bank of van een derde persoon die bij voorkeur in Frankrijk verblijft). De meeste makelaarskantoren zijn aangesloten bij de "Fédération nationale de l'immobilier" (FNAIM). Tip! Makelaarskantoren hebben zelden een exclusieve volmacht met betrekking tot het verhuren of het verkopen van een onroerend goed. Aarzel niet om meerdere kantoren te raadplegen : misschien vindt u hetzelfde goed tegen gunstigere voorwaarden hier dan daar. U moet ook weten dat het onwettig is vanwege een makelaarskantoor of een eigenaar, om op basis van de nationaliteit te discrimineren tussen kandidaat-kopers of -huurders dan wel tegenover de persoon die zich als borg stelt. Als meent dat u het slachtoffer bent van discriminerende praktijken, dan kan u verwijzen naar de wet (klik hier - tekst in het Frans). Tenslotte ziehier enkele pistes inzake het opzoeken van een woning (websites in het Frans) : - Speciaal jongeren - tijdelijke woningen : In de regio Ile-de-France : "Association pour le logement des jeunes travailleurs" (ALJT) In Frankrijk : "Union française des jeunes travailleurs" (UFJT) - Twee voornaamste Franse websites voor advertenties tussen particulieren (commerciële snelkoppelingen louter bij wijze van voorbeeld voorgesteld en zonder waarborg of erkenning van welke aard dan ook) : La Centrale des particuliers (immo-afdeling) De particulier à Particulier (PAP) 7. Onderwijs - diploma's Website van het Franse "Ministère de l'éducation nationale" (in het Frans) Lager en secundair onderwijs : - Openbaar onderwijs is gratis. U kan uw kinderen slechts inschrijven in de school aangewezen door de gemeente ("mairie") of het rectoraat van uw woonplaats. Adressen van "rectorats", "vice-rectorats" en "académies" in Frankrijk. Vereiste documenten : Laatste schoolrapport

8 Page 8 of 10 Inentingscertificaten Geboorteakte van het kind Bewijs van woonplaats (klik voor een lijst met de voornaamste documenten) Voor sportactiviteiten : medisch attest Het Lycée international van Saint-Germain-en-Laye, staatsschool in de omgeving van Parijs, biedt kwaliteitsonderwijs aan conform de Franse leerprogramma's. Naast het Franse programma wordt er in de Nederlandse afdeling van het Lycée international, 6 tot 8 uur per week les gegeven in het Nederlands, onder toezicht van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs. Dit geldt zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs. - Privaat onderwijs is betalend. Hogeschool of universiteit - gelijkstelling diploma's secundair en hoger onderwijs : Wie zijn studies in Frankrijk wenst verder te zetten of er wil werken moet de equivalentie (gelijkstelling) bekomen voor zijn Belgische (of vreemde) diploma's. Alle nuttige informatie hierover is te vinden op de website van het "Centre international d'études pédagogiques" (CIEP - in het Frans). Let op! Stuur zeker geen enkel diploma per schrijven, zonder vooraf contact op te nemen met de bevoegde administratie Orientatie, studies, vergelijkende examens ("concours") : Breng een bezoek aan de website van de "Office national d'information sur les enseignements et les professions" (ONISEP - in het Frans). Deze instelling stelt jongeren, hun familie en de pedagogische ploegen voor, alle informatie omtrent studies en beroepen in Frankrijk. 8. Pensioen Zie ook "Sociale zekerheid" op hoofdstuk 3 hierboven. In Frankrijk zoals in België bestaan er verschillende pensioenstelsels. Belgische ambassades en consulaten zijn hiervoor niet bevoegd. Ze kunnen u maar een beperkte bijstand verlenen, met name door de afgifte van een "levensbewijs". Het doel van de algemene informatie hieronder is u de richting aan te duiden waar u meer inlichtingen kan vinden. In het algemeen hangt uw pensioenstelsel af van de plaats waar u gewerkt heeft en niet van uw verblijfplaats. Met andere woorden, indien u in België gewerkt heeft maar als u in Frankrijk verblijft, dan ontvangt u verder uw Belgische pensioen. Als uw beroepsloopbaan gedeeltelijk in België, gedeeltelijk in Frankrijk, ja zelfs in andere landen verliep, dan moet u het toekennen van uw pensioen in elk betrokken land vragen voor de periode waar u er gewerkt heeft. De regels die in elk land gelden, zullen van toepassing zijn. U kan uw aanvraag indienen in Frankrijk als u er gedomicilieerd bent en ingeschreven op een "caisse de retraite". U dient een bijzondere aandacht te bieden op een aantal punten : in België zijn pensioenen tot een maximum bedrag beperkt als u van andere inkomsten geniet, zoals een of meerdere pensioenen in een ander land ; loonsvervangende uitkeringen (vervroegde pensioen maar ook werkloosheid, invaliditeit, enz...) kan u slechts uitbetaald krijgen als u in het land verblijft waar u dit soort stelsel heeft bekomen. Vaak verliest u deze voordelen als u zich in het buitenland vestigt (zelfs binnen de Europese Unie).

9 Page 9 of 10 Als u aandelen heeft in een bijkomend stelsel zoals pensioensverzekering of -fonds... in België, dan blijft u tot de winsten of premies gerechtigd ook mocht u in Frankrijk verblijven (behoudens andere bepalingen in het contract). Specifieke informatie voor Frankrijk (in het Frans) : - op de website van "Espace Retraite" - op de website van de "Caisse nationale d'assurance Vieillesse" (CNAV) - op de portaalsite van de Franse Administratie Om uw recht tot een pensioen in België te laten gelden : waar moet u zich wenden? In principe zal uw Franse "caisse de retraite" voor de nodige formaliteiten zorgen bij de bevoegde Belgische instellingen. Hier volgen evenwel enkele nuttige gegevens. In België bestaan er 2 categoriëen werknemers : wedde- (of loon)trekkenden, en zelfstandigen. wedde- of loontrekkenden : - voor vragen omtrent reglementering en het openen van uw dossier : Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid Dienst ouderdomspensioenen Zwarte Lievevrouw 3c - B 1000 Brussel Tel.: (+32) (0) of (0) Website : - voor vragen omtrent het berekenen en de uitbetaling (slechts indien u reeds een pensioensdossier heeft) : Rijksdienst voor pensioenen (RVP) Centraal bestuur, Dienst betalingen ZUIDERTOREN, Baraplein - B 1060 Brussel Tel. (+32) (0) Website : zelfstandigen : - voor vragen omtrent reglementering en het openen van uw dossier : Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid Administratie van de sociale zekerheid voor zelfstandigen WTC III, 18de en 19de verdiep., Simon Bolivarlaan 30 - B 1000 Brussel Tel. (+32) (0) Website : voor vragen omtrent het berekenen en de uitbetaling (slechts indien u reeds een pensioensdossier heeft) : Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) Raadpleeg steeds het regionale kantoor van de RSVZ waarvan u afhankelijk bent. Ziehier de gegevens van het centraal bestuur van het RSVZ : Jean Jacobsplein, Brussel Tel.: (+32) (0) Website : Belastingen Zowel Frankrijk als België hanteren een ingewikkelde fiscale reglementering. Anderzijds is de fiscale toestand van elke persoon verschillend. Belgische ambassades en consulaten zijn hiervoor niet bevoegd en beschikken niet over een fiscale dienst : het heeft derhalve geen zin dat u zich tot ons wendt met uw vragen omtrent belastingen. Het doel van de algemene informatie hieronder is u de richting aan te duiden waar u meer inlichtingen kan vinden. België en Frankrijk hebben in 1964 een Overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting ondertekend.

10 Page 10 of 10 Als u uw hoofdverblijfplaats in Frankrijk heeft en u er werkt, dan zal u in principe onderworpen zijn aan het Franse fiscale stelsel. Nochtans als u Belgische inkomsten heeft dan blijven ze belastbaar in België (b.v. inkomsten van onroerende goederen). Grensarbeiders genieten van een specifieke behandeling. Voor uw vertrek naar het buitenland raadpleegt u best uw taxatiekantoor (adres op uw laatste aanslagbiljet) over uw nieuwe toestand t.o.v. de Belgische fiscus wanneer u in Frankrijk gevestigd zal zijn. Na uw installatie in Frankrijk kan u van het belastingencentrum of "Centre des impôts" (CDI) bevoegd voor uw woonplaats alle nuttige informatie bekomen i.v.m. de Franse fiscus. Bij moeilijkheden i.v.m. plaatselijke belastingen ("Régions", "Départements", "Communes") kan u ook een beroep doen op de "Association Nationale des Assujettis Réguliers aux Impôts Directs Locaux (ANARILD)". Deze vereniging gesticht in februari 2004 helpt haar leden met hun administratieve stappen bij de plaatselijke fiscale besturen. Copyright FOD Buitenlandse Zaken België en Ambassade van België te Parijs

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Een overlijden, wat nu?

Een overlijden, wat nu? Een overlijden, wat nu? Praktische leidraad voor de nabestaanden Een uitgave van de CDSCA Sociale Dienst Defensie in samenwerking met DG HR 2 Een overlijden, wat nu? Inhoudstafel Aangifte van het overlijden

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Informatie voor familie en naasten van gedetineerden

Informatie voor familie en naasten van gedetineerden Informatie voor familie en naasten van gedetineerden Gevangenissen van Vorst en van Sint-Gillis Een initiatief van de diensten voor justitieel welzijnswerk Deze brochure is gratis te verkrijgen: bij de

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Herziene versie zomer 2008. Vrijwilligerswerk. e wet. praktische vragen en antwoorden

Herziene versie zomer 2008. Vrijwilligerswerk. e wet. praktische vragen en antwoorden Herziene versie zomer 2008 Vrijwilligerswerk e wet praktische vragen en antwoorden 2 De wet op het vrijwilligerswerk praktische vragen en antwoorden VRIJWILLIGERSWERK: DE WET, Praktische vragen en antwoorden

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? OVERLIJDEN Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie