Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015"

Transcriptie

1 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school- of academiejaar voor alle kleuters, leerlingen en studenten in uw gezin. Met gezin (leefeenheid) bedoelen we niet alleen een gezin met vader, moeder en kinderen. Een alleenstaand, zelfstandig of gehuwd student of leerling wordt ook als een gezin beschouwd. In deze toelichting vindt u de volgende rubrieken: Een antwoord op uw vragen [bladzijde 2] 1 Wat is een school- of studietoelage? 2 Wie kan een toelage krijgen? 3 Hoe kunt u een aanvraag doen? 4 Wie mag de aanvraag invullen? 5 Wanneer moet uw aanvraag binnen zijn? 6 Geen rijksregisternummer? Vijf tips om uw school- of studietoelage snel en vlot te ontvangen [bladzijde 3] 1 Vul deze aanvraag in met donkere balpen. Gebruik geen nietjes en stuur bijlagen mee in A4-formaat. 2 Stuur alle aanvraagformulieren en nodige attesten tegelijk op. 3 Bankrekeningnummer invullen. 4 Laat ons alle belangrijke veranderingen onmiddellijk weten. 5 Controleer welke leerlingen of studenten extra documenten moeten opsturen. Goed om te weten [bladzijde 4] 1 Hebt u extra formulieren nodig? 2 U kunt uw gegevens nakijken en om een herziening vragen. 3 Een student met een studietoelage betaalt minder studiegeld (inschrijvingsgeld). 4 U kunt een voorschot op een school- of studietoelage voor het leerplicht- en het hoger onderwijs krijgen. 5 Waar vindt u meer informatie over uw aanvraag? 6 Opvragen van gegevens. 7 Pleegzorg. 8 Wie krijgt een toelage bij scheiding? 9 Uiterste indieningsdatum. Hulp nodig bij deze aanvraag? Extra aanvraagformulieren nodig? Bel het gratis nummer INDIENINGSDATUM : VANAF 1 AUGUSTUS 2014 TOT EN MET 1 JUNI 2015 Toelichting 1-4

2 Een antwoord op uw vragen 1 Wat is een school- of studietoelage? Een school- of studietoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen. Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs. Een studietoelage is bestemd voor studenten aan een hogeschool of universiteit. De leerling of student moet les volgen aan een instelling die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is. 2 Wie kan een toelage krijgen? Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van uw gezin. Als uw inkomen te hoog is, krijgt u geen toelage. Hoe komt u te weten hoe hoog uw inkomen mag zijn? Bel naar het gratis nummer Kijk op ONLINE Surf naar en klik op Online diensten. 3 Hoe kunt u een aanvraag doen? OP PAPIER Vul in: één formulier De aanvrager + één formulier Voor een student aan een hogeschool of universiteit per student in het hoger onderwijs in uw gezin + één formulier Voor een leerling in het secundair onderwijs per leerling in het secundair onderwijs in uw gezin + één formulier Voor een leerling in het kleuter- of lager onderwijs per leerling in het kleuter- of lager onderwijs in uw gezin. Leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en in het hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde (vroegere 4e graad of A2) vullen het formulier Voor een leerling in het secundair onderwijs in.! Zet uw handtekening en de datum op alle formulieren.! Stop alle formulieren samen in één envelop.! Stuur ze voldoende gefrankeerd op naar: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Hendrik Consciencegebouw 1A Koning Albert II-laan BRUSSEL 4 Wie mag de aanvraag invullen? Deze aanvraag mag worden ingevuld: door een leerling of student die in zijn eigen onderhoud voorziet door de persoon die voorziet in het onderhoud van een leerling of student. Als verschillende personen in het onderhoud van een leerling of student voorzien (bijvoorbeeld beide ouders), vult één van beiden deze aanvraag in. 5 Wanneer moet uw aanvraag binnen zijn? U kunt een aanvraag doen voor het school- of academiejaar vanaf 1 augustus Uw aanvraag moet uiterlijk op 1 juni 2015 in het bezit zijn van de afdeling Studietoelagen. Aanvragen die later aankomen, worden niet meer behandeld. 6 Geen rijksregisternummer? Als u of iemand anders in uw gezin geen rijksregisternummer heeft, bezorgt u ons een kopie van een identiteitsbewijs met vermelding van naam en geboortedatum. Toelichting 2-4

3 Vijf tips om uw school- of studietoelage snel en vlot te ontvangen 1 Vul deze aanvraag in met donkere balpen. Gebruik geen nietjes en stuur bijlagen mee in A4-formaat. 2 Stuur alle aanvraagformulieren en nodige attesten tegelijk op. In het formulier vindt u dit icoontje 1 als u een kopie van een attest bij uw aanvraag moet voegen. 3 Vul zeker het bankrekeningnummer in. De schooltoelage voor een kleuter of een leerling in het lager onderwijs betalen we aan de persoon die voorziet in het onderhoud. De schooltoelage voor een leerling in het secundair onderwijs betalen we meestal aan de persoon die voorziet in het onderhoud. Een meerderjarige leerling (+18 jaar) kan de toelage ook zelf uitbetaald krijgen. Stuur daarvoor een apart briefje mee met de naam en het rekeningnummer van de meerderjarige leerling. De studietoelage voor een student in het hoger onderwijs betalen we aan de student. De toelage kan betaald worden op zowel het Belgisch als Europees buitenlands rekeningnummer. Europees buitenlands rekeningnummer: uw IBAN-nummer en BIC-code vindt u terug op uw rekeninguittreksels van de bank. 4 Laat ons alle belangrijke veranderingen onmiddellijk weten. Misschien veranderen belangrijke gegevens nadat u uw aanvraag hebt opgestuurd? Dan moet u ons dat onmiddellijk laten weten. Dat kan met een brief naar het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Afdeling Studietoelagen, Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL of elektronisch via Zeker in de volgende gevallen is dat zeer belangrijk: als uw adres verandert als het aantal personen in uw gezin verandert voor 31 december 2014 als het inkomen van uw gezin daalt in de periode tussen uw aanvraag en 31 december 2014 als het adres of het bankrekeningnummer van de aanvrager verandert als het adres van de leerling of student of het bankrekeningnummer van de student verandert als de leerling of student eerst niet op kot ging, maar daarna besluit om toch nog op kot te gaan en omgekeerd. 5 Controleer welke leerlingen of studenten extra documenten moeten opsturen. De volgende leerlingen en studenten moeten extra documenten opsturen: leerlingen en studenten die ten laste zijn van een andere persoon dan hun ouder(s) gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen en studenten. Een gehuwd leerling of student is iemand die uiterlijk op 31 december 2014: ofwel getrouwd is ofwel wettelijk samenwoont ofwel gemeenschappelijk(e) kind(eren) heeft met de partner met wie hij/zij samenwoont. Een zelfstandig leerling of student is iemand die genoeg eigen inkomsten heeft (bijvoorbeeld omdat hij of zij werkt of gewerkt heeft of een uitkering ontvangt) en voldoet aan de inkomensvoorwaarden. Een alleenstaand leerling of student is iemand die bijvoorbeeld wees of erkend vluchteling is. Toelichting 3-4

4 Goed om te weten 1 Hebt u extra formulieren nodig? 2 U kunt uw gegevens nakijken en om een herziening vragen. Maak een kopie van een niet-ingevuld formulier. Haal een nieuw formulier op het secretariaat van de school of bij de Studentenvoorzieningen van uw instelling. Download een nieuw formulier op Wij kijken uw aanvraag na. Daarna laten we u weten of u een toelage krijgt of niet (en op welke gegevens we ons daarvoor hebben gebaseerd). Zijn die gegevens volgens u niet juist? Dan kunt u een herziening vragen. Bel daarvoor naar het gratis nummer Alle gegevens in uw aanvraag worden vertrouwelijk behandeld. 3 Een student met een studietoelage betaalt minder studiegeld (inschrijvingsgeld). Een student in het hoger onderwijs die een studietoelage ontvangt, betaalt minder inschrijvingsgeld. Meer informatie daarover kunt u krijgen bij de Studentenvoorzieningen van de hogeschool of universiteit. 4 U kunt een voorschot op een schoolof studietoelage krijgen voor het lager, secundair en hoger onderwijs. Leerlingen en studenten kunnen een voorschot krijgen. Meer informatie daarover krijgt u bij het OCMW en de Studentenvoorzieningen van de hogeschool of universiteit. 5 Waar vindt u meer informatie over uw aanvraag? Hebt u nog vragen over uw aanvraag? Bel naar het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid of stuur een met uw vraag naar U vindt ook meer informatie op de website U kunt ook terecht bij de Studentenvoorzieningen van de hogeschool of universiteit en bij het OCMW. U kunt ook terecht bij de afdeling Studietoelagen: elke maandag en woensdag van uur tot uur, op de volgende adressen: Brussel, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL West-Vlaanderen: VAC Brugge, Jacob Van Maerlantgebouw, VAC Jacob Van Maerlant, Koning Albert I-laan 1, 8200 BRUGGE Oost-Vlaanderen: VAC Gent, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, Bus 40, 9000 GENT Antwerpen: VAC Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat bus 90, 2018 ANTWERPEN. Limburg: Provinciehuis Hasselt, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT, vanaf 1/1/15: VAC Hasselt, Koningin Astridlaan 50, 3500 HASSELT Vlaams-Brabant: VAC Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, Bus 41, 3000 LEUVEN 6 Opvragen van gegevens. De gegevens over uw inkomen vragen we op bij de belastingen (Federale Overheidsdienst Financiën). 7 Pleegzorg. Pleegkinderen en pleeggasten ontvangen onder bepaalde omstandigheden een volledige school- of studietoelage. Meer informatie: 8 Wie krijgt een toelage bij scheiding? Bij co-ouderschap of scheiding wordt de toelage uitbetaald aan de ouder bij wie de leerling op 31 december 2014 gedomicilieerd is. 9 Uiterste indieningsdatum. U kunt uw aanvraag indienen tot en met 1 juni Daarna bent u te laat. Toelichting 4-4

5 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Aanvraag van een school- of studietoelage voor De aanvrager Vul het formulier VOLLEDIG in als u: voorziet in het onderhoud van één of meer kleuters, leerlingen of studenten. U bent bijvoorbeeld de ouder of partner van de leerling of student voor wie u een toelage vraagt. Als verschillende personen voorzien in het onderhoud (bijvoorbeeld beide ouders), vult één van beiden deze aanvraag in. een leerling of student bent en in uw eigen onderhoud voorziet. VUL IN DRUKLETTERS IN. GEBRUIK EEN DONKERE BALPEN. 1. MIJN GEGEVENS rijksregisternummer I I I I I I I - I I I I - I I I TIP RIJKSREGISTERNUMMER U vindt uw rijksregisternummer op uw identiteitskaart. Het begint met de laatste twee cijfers van uw geboortejaar. Bankrekeningnummer waarop de toelage moet worden betaald 1 IBAN: I I I I I - I I I I I - I I I I I - I I I I I BIC: I I I I I I I I I voornaam familienaam geboortedatum (dd.mm.jjjj) I I I. I I I. I I I I I straat nummer bus I I I I I I I I I I postnummer gemeente I I I I I I I I I I I I I I I I I I I telefoon- of gsm-nummer waarop ik overdag bereikbaar ben I I I I I I I I I I I I I adres I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I code beroep I I I TIP REKENINGNUMMER Voor een kleuter of een leerling in het lager onderwijs is dat het rekeningnummer van de persoon die voorziet in het onderhoud. Voor een leerling in het secundair onderwijs is dat meestal het rekeningnummer van de persoon die voorziet in het onderhoud. Een meerderjarige leerling (+18 jaar) kan de schooltoelage ook zelf uitbetaald krijgen. Stuur dan samen met deze aanvraag een apart briefje met de naam en het rekeningnummer van de meerderjarige leerling op. Een student in het hoger onderwijs vult zijn eigen rekeningnummer in op de fiche van de student. 1 BELGISCH OF EUROPEES BUITENLANDS REKENINGNUMMER De toelage kan betaald worden op zowel het Belgisch als Europees buitenlands rekeningnummer. Europees buitenlands rekeningnummer: uw IBAN-nummer en BIC-code kan u terugvinden op uw rekeninguittreksels van de bank. 2 Als u een adres hebt, ontvangt u de berichten via , tenzij u schriftelijk laat weten dat u dat niet wilt. CODE BEROEP Vul het nummer in van het beroep dat het best overeenkomt met uw huidige situatie: 01 arbeider 13 recht op een leefloon 02 bediende 14 loopbaanonderbreking of 03 handelaar tijdskrediet 04 ambachtsman 15 onthaalouder 05 vrij beroep 16 recht op een 06 landbouwer inkomensvervangende 07 ambtenaar tegemoetkoming aan 08 geen beroep personen met een handicap 09 met pensioen 17 student aan een hogeschool 10 met brugpensioen of universiteit 11 werkloos 12 recht op een ziekte- of invaliditeitsuitkering de aanvrager 1-3

6 Vul het formulier VOLLEDIG in en stuur het volledig terug. 2. INKOMENSGEGEVENS 3 Ik ontving in 2012 een leefloon betaald door het OCMW een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (betaald door FOD Sociale Zekerheid, niet door een ziekenfonds) een niet-belastbare beurs (bijvoorbeeld een doctoraatsbeurs) een inkomen, verworven in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling 3 ATTEST INKOMENSGEGEVENS Voeg bij deze aanvraag een kopie van de attesten van die inkomsten. Als u deze inkomsten niet ontvangt, dan hoeft u niets aan te kruisen. Mijn partner ontving in 2012 een leefloon betaald door het OCMW een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (betaald door FOD Sociale Zekerheid, niet door een ziekenfonds) een niet-belastbare beurs (bijvoorbeeld een doctoraatsbeurs) een inkomen, verworven in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling ALIMENTATIEGELD 4 4 ATTEST ALIMENTATIEGELD Krijgt u alimentatiegeld? Voeg dan bij deze aanvraag een kopie van alle rekeninguittreksels van 2012 waarop het alimentatiegeld vermeld staat. VERWACHTE WIJZIGING VAN HET INKOMEN 5 Ik verwacht dat ik en/of mijn partner in 2014 minder zal verdienen dan in WIJZIGING INKOMEN Duid dit aan als uw inkomen of dat van uw partner lager zal zijn in 2014 (bv. door werkloosheid, brug- of rustpensioen, ziekte...). Wij zullen u de nodige kopieën van attesten van die inkomsten opvragen. KADASTRAAL INKOMEN Ik en/of mijn partner wonen in een woning in het Waalse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: bezitten andere onroerende goederen gelegen in het Waalse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: 6 6 ATTEST KADASTRAAL INKOMEN Indien ja, voeg bij deze aanvraag een kopie van het gedetailleerd aanslagbiljet 2012 onroerende voorheffing van die eigendommen. HANDICAP 7 7 HANDICAP Bent u of iemand anders op uw adres na 1 januari 2014 erkend als persoon met een handicap? Voeg dan bij uw aanvraag een kopie van het attest met vermelding van de erkenning van de handicap en de periode van erkenning. Woont u niet in het Vlaamse Gewest? Voeg dan bij uw aanvraag een kopie van het attest met vermelding van de erkenning van de handicap en de periode van erkenning. de aanvrager 2-3

7 Vul het formulier VOLLEDIG in en stuur het volledig terug. 3. ANDERE INWONENDEN OP MIJN ADRES Vul in de tabel alle personen in die op 31 december 2014 bij u inwonen en voor wie u geen aanvraag doet (aanvrager, partner en andere inwonenden). Kruis telkens aan of die persoon inkomen heeft, fiscaal ten laste is en hij of zij hoger onderwijs volgt. AANVRAGER Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een universiteit of hogeschool in PARTNER (door huwelijk, wettelijke samenwoning of gemeenschappelijke kinderen) Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een universiteit of hogeschool in ANDERE INWONENDEN WAARVOOR U GEEN AANVRAAG DOET Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een universiteit of hogeschool in Heeft inkomen in 2014 (1) niet van toepassing Heeft inkomen in 2014 (1) Heeft inkomen in 2014 (2) Fiscaal ten laste niet van toepassing Fiscaal ten laste niet van toepassing Fiscaal ten laste in 2014 Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een universiteit of hogeschool in Heeft inkomen in 2014 (2) Fiscaal ten laste in 2014 Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een universiteit of hogeschool in Heeft inkomen in 2014 (2) Fiscaal ten laste in 2014 Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een universiteit of hogeschool in Heeft inkomen in 2014 (2) Fiscaal ten laste in 2014 (1) Kruis nee aan als deze persoon uitsluitend leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap krijgt. (2) Voeg attesten van het inkomen 2014 bij als de persoon 18 jaar of ouder is. TIP Hebt u niet genoeg plaats voor alle andere inwonenden? Maak dan een kopie en voeg dit bij uw aanvraag. VERKLARING Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid is ingevuld. Ik weet dat de afdeling Studietoelagen inlichtingen bij andere bevoegde diensten mag vragen. Ik weet dat mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld: ze worden alleen gebruikt om na te gaan of ik een school- of studietoelage kan krijgen. Ik weet dat ik al mijn gegevens kan nakijken en laten verbeteren als dat nodig is. Ik ga ermee akkoord dat de afdeling Studietoelagen mijn inkomen aan de leerling of student meedeelt. Ik zal de afdeling Studietoelagen onmiddellijk op de hoogte brengen als belangrijke gegevens veranderen nadat ik deze aanvraag heb opgestuurd. datum I I I. I I I. I I I I I (dd.mm.jjjj) handtekening van de aanvrager... de aanvrager 3-3

8 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Aanvraag van een schooltoelage voor Voor een leerling in het kleuter- of lager onderwijs Voorziet u in het onderhoud van één of meer kleuters of leerlingen in het lager onderwijs? Vul dan één exemplaar van dit formulier in per kleuter of leerling in het lager onderwijs voor wie u een toelage aanvraagt en vul ook het formulier 'aanvrager' in. VUL IN DRUKLETTERS IN. GEBRUIK EEN DONKERE BALPEN. 1. GEGEVENS VAN DE LEERLING IN HET KLEUTER- OF LAGER ONDERWIJS TIP RIJKSREGISTERNUMMER U vindt het rijksregisternummer op de identiteitskaart van de kleuter of leerling. Het begint met de laatste twee cijfers van het geboortejaar. rijksregisternummer van de leerling I I I I I I I - I I I I - I I I voornaam van de leerling familienaam van de leerling In het schooljaar volgt de leerling kleuteronderwijs lager onderwijs Gezin 1 De leerling is fiscaal ten laste van zijn ouder(s) op 31 december De leerling is fiscaal ten laste van iemand anders op 31 december 2014, namelijk van voornaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I familienaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 ATTEST De volgende leerlingen moeten extra documenten opsturen: leerlingen die ten laste zijn van een andere persoon dan hun ouder(s). alleenstaande leerlingen. Een alleenstaand leerling is iemand die bijvoorbeeld wees is. Vraag meer info over de documenten die u moet opsturen: op het gratis nummer 1700 elektronisch via geboortedatum (dd.mm.jjjj) I I I. I I I. I I I I I De leerling is alleenstaand. U kunt geen toelage krijgen voor een leerling die kleuter- of lager onderwijs volgt in het buitenland of aan een school van de Franse of Duitstalige Gemeenschap. Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid is ingevuld. datum I I I. I I I. I I I I I (dd.mm.jjjj) handtekening van de aanvrager... de leerling in het kleuter- of lager onderwijs 1

9 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Aanvraag van een schooltoelage voor Voor een leerling in het secundair onderwijs of in het HBO5 Verpleegkunde (vroegere vierde graad of A2) Voorziet u in het onderhoud van één of meer leerlingen in het secundair onderwijs of in HBO5 Verpleegkunde? Vul dan één exemplaar van dit formulier per leerling voor wie u een toelage aanvraagt en vul daarnaast ook het formulier 'aanvrager' in. Bent u leerling in het secundair onderwijs of HBO5 Verpleegkunde en voorziet u zelf in uw onderhoud? Vul dan één exemplaar van dit formulier en ook het formulier 'aanvrager' in. VUL IN DRUKLETTERS IN. GEBRUIK EEN DONKERE BALPEN. 1. GEGEVENS VAN DE LEERLING IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS TIP RIJKSREGISTERNUMMER U vindt het rijksregisternummer op de identiteitskaart van de leerling. Het begint met de laatste twee cijfers van het geboortejaar. rijksregisternummer van de leerling I I I I I I I - I I I I - I I I voornaam van de leerling familienaam van de leerling Verblijf van de leerling De leerling is op internaat. 1 De leerling zit op kot. 1 Gezin 2 De leerling is fiscaal ten laste van zijn ouder(s) op 31 december De leerling is fiscaal ten laste van iemand anders op 31 december 2014, namelijk van: voornaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I familienaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I geboortedatum (dd.mm.jjjj) I I I. I I I. I I I I I De kandidaat is gehuwd leerling. De kandidaat is zelfstandig leerling. De kandidaat is alleenstaand leerling. 1 ATTEST Voeg bij deze aanvraag een kopie van het huurcontract van het kot of een attest van het verblijf op internaat. 2 ATTEST De volgende leerlingen moeten extra documenten opsturen: leerlingen die ten laste zijn van een andere persoon dan hun ouder(s). gehuwde, zelfstandig of alleenstaande leerlingen. Een gehuwd leerling is iemand die uiterlijk op 31 december 2014: - ofwel gehuwd is, - ofwel wettelijk samenwoont, - ofwel gemeenschappelijk(e) kind(eren) heeft met zijn partner met wie hij samenwoont. Bovendien beschikt die leerling samen met zijn partner over genoeg eigen inkomsten. Een zelfstandig leerling is iemand die al een tijdlang genoeg eigen inkomsten heeft (bijvoorbeeld omdat hij werkt of gewerkt heeft of een uitkering ontvangt). We zullen u de nodige kopieën van attesten van inkomsten opvragen. Een alleenstaand leerling is iemand die bijvoorbeeld wees is. Vraag meer info over de documenten die u moet opsturen: op het gratis nummer 1700 elektronisch via de leerling in het secundair onderwijs 1-2

10 Studie tijdens dit schooljaar De leerling volgt tijdens dit schooljaar les in het 1ste of het 2de jaar van het secundair onderwijs in het 3de, 4de, 5de of 6de jaar van het algemeen secundair onderwijs (aso), van het beroepssecundair onderwijs (bso), van het kunstsecundair onderwijs (kso) of van het technisch secundair onderwijs (tso) in een opleidingsvorm van het buitengewoon secundair onderwijs (buso) in het 7de jaar van het beroepssecundair onderwijs (bso) of van het technisch secundair onderwijs (tso) in een leerjaar van de 4de graad beroepssecundair onderwijs Decoratieve Technieken of Mode in een leerjaar van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) Verpleegkunde (vroegere 4de graad of A2) in een leerjaar van het deeltijds beroepssecundair onderwijs Gegevens van de school naam postnummer I I I I I gemeente I I I I I I I I I I I I I I straatnaam naam van de studierichting (bijvoorbeeld economie, fotografie) Volgt de leerling les in het buitenland of aan een school van de Franse of Duitstalige Gemeenschap? 3 3 ATTEST Indien ja, voeg dan bij deze aanvraag een kopie van een inschrijvingsattest Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid is ingevuld. datum I I I. I I I. I I I I I (dd.mm.jjjj) handtekening van de aanvrager... de leerling in het secundair onderwijs 2-2

11 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Aanvraag van een studietoelage voor Voor een student aan een hogeschool of universiteit Bent u student en voorziet u zelf in uw onderhoud? Vul dan één exemplaar van dit formulier en het formulier 'aanvrager' in. Voorziet u in het onderhoud van één of meer studenten? Vul dan één exemplaar van dit formulier in per student voor wie u een toelage aanvraagt en vul daarnaast ook het formulier 'aanvrager' in. VUL IN DRUKLETTERS IN. GEBRUIK EEN DONKERE BALPEN. 1. GEGEVENS VAN DE STUDENT IN HET HOGER ONDERWIJS TIP RIJKSREGISTERNUMMER U vindt het rijksregisternummer op de identiteitskaart van de student. Het begint met de laatste twee cijfers van het geboortejaar. rijksregisternummer van de student I I I I I I I - I I I I - I I I bankrekeningnummer van de student 1 IBAN: I I I I I - I I I I I - I I I I I - I I I I I BIC: I I I I I I I I I voornaam van de student 1 BELGISCH OF EUROPEES BUITENLANDS REKENINGNUMMER De toelage kan betaald worden op zowel het Belgisch als Europees buitenlands rekeningnummer. Europees buitenlands rekeningnummer: uw IBAN-nummer en BIC-code kan u terugvinden op uw rekeninguittreksels van de bank. familienaam van de student geboortedatum (dd.mm.jjjj) I I I. I I I. I I I I I straat nummer I I I I I bus I I I I I postnummer I I I I I gemeente I I I I I I I I I I I I I I telefoon- of gsm-nummer waarop de student overdag bereikbaar is I I I I I I I I I I I I I I I I I I adres van de student I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 2 Als u een adres hebt, ontvangt u de berichten via , tenzij u schriftelijk laat weten dat u dat niet wilt. De student zit op kot of ander studentenverblijf. 3 3 ATTEST Voeg bij uw aanvraag een kopie van het huurcontract van het kot of van een ander studentenverblijf. Dit attest is niet vereist voor een gehuwd/zelfstandig/ alleenstaand student. de student 1-2

12 Gezin 4 De student is fiscaal ten laste van zijn ouder(s) op 31 december De student is fiscaal ten laste van iemand anders op 31 december 2014, namelijk van: voornaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I familienaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I geboortedatum (dd.mm.jjjj) I I I. I I I. I I I I I De student is gehuwd student. De student is zelfstandig student. De student is alleenstaand student. Opleiding dit academiejaar Studeert de student in het buitenland of aan een instelling van de Franse of Duitstalige Gemeenschap? 5 4 ATTEST De volgende studenten moeten extra documenten opsturen: studenten die ten laste zijn van een andere persoon dan hun ouder(s) gehuwde, zelfstandige of alleenstaande studenten. Een gehuwd student is iemand die uiterlijk op 31 december 2014: - ofwel gehuwd is - of wettelijk samenwoont - ofwel gemeenschappelijk(e) kind(eren) heeft met de partner met wie hij samenwoont. Bovendien beschikt die student samen met zijn partner over genoeg eigen inkomsten. Een zelfstandig student is iemand die genoeg eigen inkomsten heeft (bijvoorbeeld omdat hij werkt of gewerkt heeft of een uitkering ontvangt). We zullen u de nodige kopieën van attesten van inkomsten opvragen. Een alleenstaand student is iemand die bijvoorbeeld wees is. Vraag meer info over de documenten die u moet opsturen: op het gratis nummer 1700 elektronisch via bij de Studentenvoorzieningen van de hogeschool of universiteit via 5 ATTEST Indien ja, voeg bij deze aanvraag een kopie van het inschrijvingsattest of diplomacontract bij studies buiten de Vlaamse Gemeenschap. Voeg bij deze aanvraag een attest met het resultaat van het vorige academiejaar (als de student toen ook aan een hogeschool of universiteit studeerde) bij studies buiten de Vlaamse Gemeenschap. Opleidingen tijdens vorige jaren 6 Heeft de student tijdens vorige academiejaren studies gevolgd aan een universiteit of hogeschool in het buitenland of in de Franse of Duitstalige Gemeenschap? 6 Kruis in het overzicht aan of het voltijdse of deeltijdse studies betreft. Ja. Voeg dan een overzicht van de gevolgde studies bij. Heeft de student voor academiejaar in Vlaanderen studies gevolgd aan een universiteit of hogeschool? Ja. Voeg dan een overzicht van de gevolgde studies bij. Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid is ingevuld. datum I I I. I I I. I I I I I (dd.mm.jjjj) handtekening van de student... de student 2-2

13 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Aanvraag van een schooltoelage voor Voor een leerling in leertijd bij Syntra Voorziet u in het onderhoud van één of meer leerlingen in leertijd bij Syntra? Vul dan één exemplaar van dit formulier in per leerling voor wie u een toelage aanvraagt en vul ook het formulier 'aanvrager' in. Bent u leerling in leertijd bij Syntra en voorziet u zelf in uw onderhoud? Vul dan één exemplaar van dit formulier en het formulier 'aanvrager' in. VUL IN DRUKLETTERS IN. GEBRUIK EEN DONKERE BALPEN. 1. GEGEVENS VAN DE LEERLING IN LEERTIJD BIJ SYNTRA TIP RIJKSREGISTERNUMMER U vindt het rijksregisternummer op de identiteitskaart van de leerling. Het begint met de laatste twee cijfers van het geboortejaar. rijksregisternummer van de leerling I I I I I I I - I I I I - I I I voornaam van de leerling familienaam van de leerling Gezin 1 De leerling is fiscaal ten laste van zijn ouder(s) op 31 december De leerling is fiscaal ten laste van iemand anders op 31 december 2014, namelijk van voornaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I familienaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I geboortedatum (dd.mm.jjjj) I I I. I I I. I I I I I De kandidaat is gehuwd leerling. De kandidaat is zelfstandig leerling. De kandidaat is alleenstaand leerling. Gegevens van de school naam 1 ATTEST De volgende leerlingen moeten extra documenten opsturen: leerlingen die ten laste zijn van een andere persoon dan hun ouder(s). gehuwde, zelfstandig of alleenstaande leerlingen. Een gehuwd leerling is iemand die uiterlijk op 31 december 2014: - ofwel gehuwd is, - ofwel wettelijk samenwoont, - ofwel gemeenschappelijk(e) kind(eren) heeft met zijn partner met wie hij samenwoont. Bovendien beschikt die leerling samen met zijn partner over genoeg eigen inkomsten. Een zelfstandig leerling is iemand die genoeg eigen inkomsten heeft (bijvoorbeeld omdat hij werkt of gewerkt heeft of een uitkering ontvangt). We zullen u de nodige kopieën van attesten van inkomsten opvragen. Een alleenstaand leerling is iemand die bijvoorbeeld wees is. Vraag meer info over de documenten die u moet opsturen: op het gratis nummer 1700 elektronisch via postnummer I I I I I gemeente I I I I I I I I I I I I I I naam van de opleiding (bijvoorbeeld bouw, haarzorg) Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid is ingevuld. datum I I I. I I I. I I I I I (dd.mm.jjjj) handtekening van de aanvrager... de leerling in leertijd bij Syntra 1

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Uw kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Lokeren. Eerst aanmelden, dan inschrijven

Uw kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Lokeren. Eerst aanmelden, dan inschrijven Uw kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Lokeren Eerst aanmelden, dan inschrijven Beste ouder, U hebt een kindje dat geboren is in 2012? Of u wil een andere school kiezen voor uw kind?

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie