Uw kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Lokeren. Eerst aanmelden, dan inschrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Lokeren. Eerst aanmelden, dan inschrijven"

Transcriptie

1 Uw kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Lokeren Eerst aanmelden, dan inschrijven

2

3 Beste ouder, U hebt een kindje dat geboren is in 2012? Of u wil een andere school kiezen voor uw kind? Dan bevat deze brochure voor u belangrijke informatie. In Lokeren werken alle kleuter en lagere scholen voor de inschrijvingen met een systeem van aanmelden. Aanmelden betekent dat je via een website een school voor je kind kiest. Waarom werkt men zo? Kinderen moeten zoveel als mogelijk in de buurt waar ze wonen naar school kunnen gaan. De scholen willen ook een afspiegeling zijn van de buurten waarin kinderen wonen. Scholen willen daarnaast inspelen op het snel vol lopen van klassen en scholen: sinds scholen in Lokeren met dit systeem werken, is lang aanschuiven of kamperen voor de schoolpoort verleden tijd. Het voordeel van dit systeem is dat het ook rechtvaardig en controleerbaar is. Waarom kan u best aanmelden via de website? 1. Uw kindje wordt gerangschikt op basis van de afstand thuis-school of werkplek-school (als er te weinig plaatsen zijn in een school). 2. U kunt bij meerdere scholen aangemeld worden. Dit verhoogt uw kans op een plaats in een school van uw voorkeur. 3. U krijgt voorrang op ouders die de website niet gebruiken. Deze brochure vertelt u stap voor stap wat u moet doen om uw kind voor het eerst in te schrijven in een kleuter- of lagere school in Lokeren, of om uw kind van school te veranderen. 3

4 EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN Inschrijven in een basisschool in Lokeren verloopt in twee fases: 1. U meldt uw kind aan voor de scholen die u kiest. Dit gebeurt op de website Kies minstens drie scholen. 2. U krijgt een brief of met de gegevens van de school waar u kan gaan inschrijven. U maakt een afspraak met de school. De inschrijving is definitief als u de leerlingenfiche uit het inschrijvingsregister hebt ondertekend. WELKE KINDEREN MOETEN AANGEMELD WORDEN? Alle kinderen die geboren zijn in 2012 (dus ook kinderen die pas in schooljaar zullen kunnen instappen het risico is groot dat zij anders geen plaats meer hebben) Alle kinderen die geboren zijn in 2011, 2010 en 2009 die nog niet ingeschreven zijn in een school Alle kinderen die in schooljaar naar een andere school willen gaan OPGELET Als uw kind op de school blijft waar het nu zit, dan hoeft u niets te doen. Eens ingeschreven, blijft een kind gewoon ingeschreven op school. Gaat uw kind volgend jaar naar het buitengewoon onderwijs? Lees dan verder op p. 11 4

5 Uw kind is geboren in 2012 Of u wil uw kind van school veranderen Uw kind gaat naar het buitengewoon onderwijs Uw kind gaat naar het gewoon onderwijs Schrijf uw kind rechtstreeks in bij de school van uw keuze / zie p.11 Er is al een broertje of zusje in de school van uw keuze* / u hebt voorrang bij het aanmelden Er is nog geen broer/ zus/ ouder in de school van uw keuze *Broers en zussen /kinderen van personeel geboren in 2012 werden via de eigen school gecontacteerd om daar rechtstreeks met voorrang in te schrijven tussen 1 oktober en 29 november Meld uw kind aan via de website tussen 3 en 31 maart 2014 Wacht op bericht en schrijf uw kind in op school tussen 22 april en 14 mei

6 HET AANBOD IN LOKEREN Hieronder vindt u een overzicht van basisscholen en hun vestigingsplaatsen in Lokeren KLEUTERSCHOLEN (enkel voor kleuters) Dol-fijn, afdeling Briel Rechtstraat 175 Eksaarde Duizendvoet Dwarsstraat 1A Lokeren LAGERE SCHOLEN (enkel voor lagere schoolkinderen - 1e tot en met 6e leerjaar) Boskesschool Oude Heerweg 132 Lokeren Onze Lieve Vrouw-College H. Hartlaan 1B Lokeren BASISSCHOLEN (kleuter + lager) Bengel Zelebaan 9 Lokeren Bengel Zelebaan 9 Lokeren Madelief Schoolstraat 56 Lokeren De Tovertuin Hoogstraat 51 Lokeren Rozen Kerkhofstraat 29 Lokeren Boskesschool Slagveldstraat 48 Lokeren Doorslaar Doorslaardorp 72 Eksaarde Eksaarde Dam 67 Eksaarde Dol-fijn Eksaarde-dorp 119 Eksaarde Heiende Heiendestraat 2 Lokeren Veertjesplein Veerstraat 10 Lokeren Oudenbos Fernand Hanusdreef 39 Lokeren Spoele Spoele 40 Lokeren De Springplank Azalealaan 2 Lokeren Staakte Hoogstraat 192 Lokeren Onze Lieve Vrouw-college H.-Hartlaan 1A Lokeren Als uw kind op de school blijft waar het nu al ingeschreven is, hoeft u niets te doe 6

7 09/ KO 09/ KO 09/ KO 09/ KO 09/ KO 09/ KO 09/ G-O! 09/ G-O! 09/ G-O! 09/ KO 09/ KO 09/ Stad 09/ KO 09/ KO 09/ KO 09/ KO 09/ Stad 09/ G-O! 09/ Stad 09/ KO KO: Katholiek Onderwijs GO!: Gemeenschapsonderwijs Stad: Stedelijk Onderwijs n. 7

8 AANMELDEN EN INSCHRIJVEN: STAP VOOR STAP 1. Maak uw keuze Om een school te kiezen, bezoekt u best verschillende scholen. Liefst zijn dat ook scholen die bij u in de buurt liggen. Maak voor u en uw kind verschillende mogelijke schoolkeuzes: welke school wilt u liefst, en als daar geen plaats meer zou zijn: wat is dan uw tweede, uw derde en volgende keuze? Het is best om minstens drie scholen te kiezen. Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met deze keuze. Ter info: na de aanmeldingen voor schooljaar kon 71% van de kinderen ingeschreven worden in de eerste schoolkeuze. Op de aanmeldingswebsite vindt u ook het overzicht van de vrije plaatsen voor de start van de aanmeldingsperiode. Wanneer de leerlingengroep volzet is, staat ernaast 0 : dat betekent dat er geen vrije plaatsen zijn. U maakt dan enkel kans op een plaats op de wachtlijst. 2. Meld uw kind aan op de website & wacht op bericht Dat gebeurt: via het internet op tussen 3 maart 2014 (14u00) en 31 maart 2013 (middernacht) Hebt u zelf geen PC of internet? Dan kan u terecht bij één van de organisaties die hulp kunnen bieden. De lijst vindt u op de laatste pagina van deze brochure. U hoeft zich niet te haasten: het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zo lang u maar binnen deze periode aanmeldt. Daarna sluit de website en kan aanmelden niet meer! Wat gebeurt er daarna? U krijgt eerst een bevestiging dat het invullen van de aanmeldingsfiche gelukt is. Krijgt u die niet, neem dan contact op met de deskundige van het LOP (zie gegevens achteraan). Na de aanmelding krijgt u in de week van 7 april 2014 een / brief (indien u zelf geen adres heeft opgegeven) met het bericht in welke school u kan inschrijven. Dit zal de school van uw eerste keuze zijn, als 8

9 daar voldoende plaats is. Als er in die school onvoldoende plaats is voor alle leerlingen die zich aanmelden, dan kan dit de school van uw tweede keuze zijn. Of er plaats is, hangt af van de plaatsen die al ingenomen zijn door broers en zusjes van kinderen die al op de school aanwezig zijn, en door kinderen van personeelsleden. Zij hebben volgens de wet voorrang. 3. Schrijf uw kind in Maak een afspraak met de school waar u uw kind kan gaan inschrijven. De scholen krijgen ook de lijsten van de leerlingen waarvan de ouders bericht kregen dat ze er kunnen inschrijven. Inschrijven doet u met dit ticket tussen 22 april en 14 mei Vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen van het kind dat u gaat inschrijven! Schrijf zeker in deze aangegeven periode uw kind in, want nadien geldt uw voorrang niet meer! WAT BEPAALT DE VOLGORDE VAN DE AANGEMELDE KINDEREN? 1. Voorrang voor kinderen van eenzelfde gezin/van personeelsleden van de school Kinderen waarvan al een broer of zus ingeschreven is op de school of waarvan één van de ouders werkt op de school, hebben wettelijk gezien voorrang. De broers/zussen en kinderen van personeel die geboren zijn in 2012 werden via de school al opgeroepen om ter plekke in te komen schrijven met voorrang tussen 1 oktober en 29 november De broers en zussen en kinderen van personeel ouder dan geboortejaar 2012, moeten wel aangemeld worden. Zij worden als eerste gerangschikt bij het verdelen van de beschikbare plaatsen. Meld deze kinderen wel binnen de opgegeven periode aan en schrijf ze tijdig in - anders vervalt de voorrang! 9

10 2. De ordening van alle andere kinderen Alle andere kinderen worden eerst geordend op basis van de eerste schoolkeuze. Zijn er voldoende plaatsen? Dan kunnen alle kinderen worden toegewezen. Zijn er meer aangemelde kinderen dan dat er plaats is? In dit geval treden twee mechanismen in werk. - Eerst wordt er rekening gehouden met de sociale mix van kinderen op school. Elke school in Lokeren moet plaatsen vrijhouden voor kinderen die op het vlak van onderwijs van thuis uit als kansarm of kansrijk worden beschouwd door de Vlaamse overheid. Op de aanmeldingswebsite wordt daarvoor een vragenlijst ingevuld. Alle scholen voorzien minstens 40% van de plaatsen voor indicatorleerlingen, en maximaal 60% voor niet-indicatorleerlingen. IS MIJN KIND EEN INDICATORLEERLING OF NIET? Kruis de vakjes aan die bij uw kind en/of uw gezin passen Mijn gezin ontving in het schooljaar een schooltoelage De moeder van het kind heeft geen diploma secundair onderwijs behaald (buitenlandse diploma s gelden enkel als ze erkend zijn) Mijn kind is (tijdelijk) buiten het gezin opgenomen (pleeggezin, instelling bijzondere jeugdzorg, ) Mijn gezin behoort tot de rondtrekkende bevolking (woonwagenbewoner, kermis, schipper, ) U HEEFT ÉÉN OF MEER VAKJES AANGEKRUIST? Dan is uw kind een indicatorleerling. U HEEFT GEEN VAKJE AANGEKRUIST? Dan is uw kind een nietindicatorleerling. 10

11 - Daarna worden de kinderen geordend op basis van de afstand (in vogelvlucht) van het domicilieadres van het kind OF van het werkadres van één van de ouders tot de school. Voor elk kind kan maar één referentieadres opgegeven worden. De ouders kiezen zelf of ze het domicilieadres van het kind opgeven, ofwel het adres waar één van de ouders werkt. In dit laatste geval zal bij de inschrijving op de school een document moeten voorgelegd worden waaruit blijkt dat het werkadres effectief klopt. INSCHRIJVEN IN HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS? Het buitengewoon onderwijs werkt niet met een aanmeldingsprocedure. De inschrijving gebeurt op school zelf. Om uw kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs heeft het een attest nodig. Daar staat in welk type van buitengewoon onderwijs het beste bij uw kind past. Het CLB of een andere erkende instantie, bezorgt dit attest aan de ouders na een onderzoek. Inschrijven kan alleen in het type dat het attest vermeldt. In Lokeren zijn er verschillende scholen voor buitengewoon basisonderwijs: De Vinderij (KO)- Bleekmeersstraat 17A Aanbod kleuteronderwijs: Type 2 - Type 3 Aanbod lager onderwijs: Type 1- Type 2- Type 3 Klim Op Lokeren (GO!)- Krommestraat Aanbod lager onderwijs: Type 1 Type 8 Wanneer kan men inschrijven in deze scholen? - Broers en zussen (kinderen van dezelfde leefeenheid) en kinderen van personeelsleden kunnen inschrijven: tussen 6 januari en 28 februari Alle andere kinderen: vanaf 10 maart 2014 Gratis leerlingenvervoer. Een leerling in het buitengewoon onderwijs krijgt recht op vervoer naar de dichtstbijzijnde school van het net van keuze dat het type aanbiedt waar het attest naar verwijst. Via de website kunnen scholen en ouders eenvoudig berekenen welke de dichtst bij zijnde school is. Ouders kunnen een school kiezen die verder af gelegen is maar verliezen dan wel dit recht op gratis vervoer. 11

12 VRAGEN EN ANTWOORDEN Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind? Op de aanmeldingswebsite zal voor de aanmeldingsperiode begint een overzicht staan van het aantal plaatsen dat beschikbaar is per geboortejaar (voor de kleuters) of per leerjaar (voor de lagere school). Dat is een momentopname. U kan daarvoor terecht op Ik heb geen computer, hoe kan ik dan weten hoeveel plaatsen er zijn? En hoe kan ik dan aanmelden? Alle scholen zullen het aantal vrije plaatsen aan de ingang afficheren. U kan in alle scholen, bij Integratiedienst, de CLB s en het OCMW terecht om u te helpen om uw kind aan te melden. Men heeft daar ook zicht op het aantal vrije plaatsen. Moet ik mij haasten om aan te melden? Moet dat zo snel mogelijk bij de start van de aanmeldingsperiode? Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zo lang u dat maar binnen de periode doet. Daarna zal het onmogelijk zijn: de website wordt na de aanmeldingsperiode afgesloten. Als u daarna uw kind nog wil inschrijven zal u moeten afwachten of er in de school van uw voorkeur nog plaatsen zijn nadat de aangemelde kinderen een plaatsje kregen. Vanaf 19 mei kan u uw kind dan inschrijven voor een resterende vrije plaats. Onthoud dus: haasten hoeft niet, maar laat de aanmeldingsperiode niet voorbij gaan. Wat moet ik meenemen als ik naar een school ga om mijn kind te laten inschrijven? Neem altijd de SIS-kaart van het kind dat u wilt inschrijven mee. In de brief die u ontvangt, staat welke stukken u eventueel nog moet meebrengen bij inschrijving. 12

13 Wat gebeurt er als mijn kind op een school ingeschreven wordt? De gegevens van uw kind worden gecontroleerd en u moet zich akkoord verklaren met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school (door middel van uw handtekening). Er wordt ook nagegaan of de gegevens die u ingevuld hebt correct zijn. Als er vastgesteld wordt dat er bewust verkeerde informatie is gegeven, vervalt het recht op inschrijving in die school. Wat gebeurt er als mijn kind op een school geweigerd wordt (een nietgerealiseerde inschrijving)? De naam van uw kind wordt genoteerd in het inschrijvingsregister, uw kind krijgt een rangnummer en u ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Uw kind komt dus op een wachtlijst. Wanneer kan mijn kleuter starten op school? Vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is, op één van deze instapdata: 1 september november januari februari februari april mei 2015 Let op! Ook kinderen die na 19 november 2012 geboren zijn en die niet meer zullen instappen in schooljaar moeten al worden aangemeld en ingeschreven. Zij stappen pas in op 1 september 2015 maar zijn zo zeker van een plaats. Kom ik in aanmerking voor een school- of studietoelage? Alle informatie vindt u op de website of bel het gratis infonummer U moet een aanvraag indienen. Die wordt meestal binnen de 3 maanden behandeld. De aanvraag voor schooljaar indienen kan nog tot 1 juni

14 Waar kan ik terecht om mij te helpen bij het invullen van de schooltoelage? U kan hiervoor terecht in de school van uw kind. Hoe weet ik welke scholen in mijn buurt liggen? Op de website van de stad Lokeren ( vindt u onder de rubriek Onderwijs een pagina waar u op basis van uw adres een overzicht kan krijgen van de scholen die het dichtst bij u in de buurt liggen. Hoe lang houden de scholen de wachtlijsten bij? Voor kinderen die op de wachtlijst staan voor geboortejaar 2012 zijn de scholen verplicht om deze aan te houden tot 1 september Voor de andere geboorte- en leerjaren moeten de scholen de wachtlijsten bijhouden tot 7 oktober Sommige scholen houden die wachtlijsten ook het gehele schooljaar bij. Vraag dit na bij de school. Wat als er iets niet gelopen is zoals het moet? Er was een probleem bij het aanmelden of u hebt een klacht over de toewijzing? U neemt daarvoor eerst best contact op met de deskundige van het Lokaal Overlegplatform gelijke onderwijskansen die dit doorgeeft aan de lokale disfunctiecommissie. Bent u niet akkoord met de beslissing van deze lokale commissie, kunt u een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten (zie website aanmelden voor de contactgegevens). Wat doe ik als ik (bijna) ga verhuizen? 14 Gaat u verhuizen en dichterbij de school van uw voorkeur wonen? De disfunctiecommissie kan een afwijking op het gebruik van het huidige domicilieadres toestaan wanneer u kan aantonen met (scan of kopij van) een officieel bewijsstuk dat u op dat toekomstige adres gaat wonen (huurovereenkomst, bouwvergunning, uittreksel uit de aankoopakte). Bezorg een scan of kopij van dit document zo snel mogelijk aan de LOP-deskundige (ten laatste voor het einde van de aanmeldingsperiode) via mail katrien. Voor meer info: bel ( ) of mail de deskundige.

15 15

16 U begrijpt iets niet goed? U heeft nog vragen? Waar kan u terecht als u hulp nodig heeft? Bij de Stad Lokeren - Dienst Samenleving, Sportlaan 2 (sport- en jeugdcomplex) in Lokeren; - Liesbet Vergauwen Brugfiguur Onderwijsopbouwwerker: - Tel Ellen Fierens Integratieambtenaar: Bij het CLB van uw keuze. Dit zijn de CLB-vestigingen in Lokeren: - Vrij CLB Waas en Dender (voor vrije scholen en stedelijke scholen): Grote Kaai 7 te 9160 Lokeren 09/ CLB van het Gemeenschapsonderwijs Schelde Dender Durme (voor de scholen van het Gemeenschapsonderwijs): Groendreef 29, 9160 Lokeren tel Bij het LOP (Ministerie van Onderwijs en Vorming): Katrien De Boyser of (voor vragen over regelgeving, technische problemen, ) Bent u cliënt bij het OCMW? Dan kan u ook daar terecht om u te laten helpen bij de aanmelding. Eerst aanmelden, dan inschrijven

INSCHRIJVEN IN HET BASISONDERWIJS IN LOKEREN

INSCHRIJVEN IN HET BASISONDERWIJS IN LOKEREN INSCHRIJVEN IN HET BASISONDERWIJS IN LOKEREN Voor kinderen geboren in 2011 of daarvoor Richtlijnen om uw kind in te schrijven Beste ouder, U hebt een kind dat geboren is in 2011 en dat volgend schooljaar

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem: 2014-2015

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem: 2014-2015 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem: 2014-2015 1. INLEIDING Drie Wijnegemse kleuter- en lagere scholen werken met een aanmeldingsen inschrijvingsprocedure:

Nadere informatie

Scholen Lokeren 19/02/2016

Scholen Lokeren 19/02/2016 Scholen Lokeren 19/02/2016 = plaatsen dat wordt voorzien per geboorte- of leerjaar Bengel (KO) Zelebaan Niet- 9 Kleuterklas - geboortejaar 2014 25 5 9 14 Kleuterklas - geboortejaar 2013 25 0 0 0 Kleuterklas

Nadere informatie

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school?

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Aanmelden en inschrijven: STAP VOOR STAP 1. Kies een school Maak voor jezelf een keuze: welke school kies je? Kleuteronderwijs Het Notendopje (GO!

Nadere informatie

Voor alle kinderen geboren in 2012 en ouder. Je kind inschrijven. in een basisschool. Voor alle kinderen geboren in 2014 en ouder.

Voor alle kinderen geboren in 2012 en ouder. Je kind inschrijven. in een basisschool. Voor alle kinderen geboren in 2014 en ouder. Voor alle kinderen geboren in 2012 en ouder Je kind inschrijven in een basisschool Voor alle kinderen geboren in 2014 en ouder Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw Schooljaar 2016-2017 Beste ouder 3 0U

Nadere informatie

Voor alle kinderen geboren in 2012 en ouder JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN BASISSCHOOL

Voor alle kinderen geboren in 2012 en ouder JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN BASISSCHOOL Voor alle kinderen geboren in 2012 en ouder JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN BASISSCHOOL BEERSEL, HALLE EN SINT-PIETERS-LEEUW SCHOOLJAAR 2014-2015 Ontwerp: luc@vissenaken.be WOON ONDERWIJS BUITENGEBeste ouder,

Nadere informatie

BS DE MADELIEF SCHOOLSTRAAT (GO)

BS DE MADELIEF SCHOOLSTRAAT (GO) voor aanmeldingsperiode 22/3 tot 28/4 GO= Gemeenschapsonderwijs - KO= Katholiek Onderwijs - Stad= Stedelijk Onderwijs resterende BS DE TOVERTUIN, Hoogstraat (GO) Geboortejaar 2011 10 10 20 Geboortejaar

Nadere informatie

Je kindininschrijven. een basisschool. Beersel, Halle en. Voor. alle kinderen geboren in 2013. en ouder

Je kindininschrijven. een basisschool. Beersel, Halle en. Voor. alle kinderen geboren in 2013. en ouder n in 2012 re o eb g en er d in k e ll a Voor en ouder Je kindininschrijven een basisschool Voor alle kinderen geboren in 2013 en ouder Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw Schooljaar 2015-2016 Beste ouder,

Nadere informatie

Deze brochure vertelt wat je moet doen om je kind geboren in 2012 in te schrijven in een kleuterschool van Leopoldsburg en Heppen.

Deze brochure vertelt wat je moet doen om je kind geboren in 2012 in te schrijven in een kleuterschool van Leopoldsburg en Heppen. BESTE OUDER, In Leopoldsburg wordt dit jaar gewerkt met een systeem van elektronische aanmeldingen. Meer en meer stellen we vast dat sommige scholen of sommige klasgroepen in bepaalde scholen snel vol

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem Aanmelden en inschrijven: STAP VOOR STAP 1. Kies een school Maak voor uzelf een keuze: welke school kiest u? KleuterOnderwijs

Nadere informatie

Inschrijven basisscholen Asse Schooljaar 2015-2016

Inschrijven basisscholen Asse Schooljaar 2015-2016 Inschrijven basisscholen Asse Schooljaar 2015-2016 Alle basisscholen in Asse doen mee! Waarom een nieuw inschrijvingssysteem? Tekort aan plaatsen in sommige scholen Kampeertoestanden voorkomen Beter zicht

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016 1. Inleiding Cade kleuter- en lagere school werkt voor schooljaar

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2016-2017

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2016-2017 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2016-2017 della Faillelaan: 03/887 62 49 Carillolei: 03/887 49 88 1. Inleiding

Nadere informatie

Inschrijven basisscholen Asse Schooljaar

Inschrijven basisscholen Asse Schooljaar Inschrijven basisscholen Asse Schooljaar 2017-2018 Alle basisscholen in Asse doen nog steeds mee! Waarom een digitaal aanmeldingssysteem? Tekort aan plaatsen in sommige scholen Kampeertoestanden voorkomen

Nadere informatie

LEREN IN ANTWERPEN. Uw kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen

LEREN IN ANTWERPEN. Uw kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen LEREN IN ANTWERPEN Uw kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen Schooljaar 2011-2012 2 3 Inhoud Voorwoord... 4 Eerst aanmelden, dan inschrijven... 5 Welke kinderen meldt u aan?...

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

Kleintjes worden snel groot!

Kleintjes worden snel groot! Kleintjes worden snel groot! Is je kind geboren in 2013 of vroeger? Kies NU al een school! 1 LOP103_Brochure A5.indd 1 9/12/14 15:09 Naar dezelfde school als broer of zus? Broers en zussen van ingeschreven

Nadere informatie

INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL. in 15 vragen

INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL. in 15 vragen INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL in 15 vragen 3 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Jo De Ro Agentschap voor Onderwijscommunicatie Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs

Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs Temse basis Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs Temse Editie 2016 Voor kinderen geboren in 2014 (of vroeger) BESTE OUDER, Je hebt een kind dat geboren is in 2014? Dan mag dit kind volgend schooljaar

Nadere informatie

meld je aan ONDERWIJS ANTWERPEN Schooljaar 2015-2016 Uw kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school van het gewoon onderwijs in Antwerpen

meld je aan ONDERWIJS ANTWERPEN Schooljaar 2015-2016 Uw kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school van het gewoon onderwijs in Antwerpen meld je aan ONDERWIJS ANTWERPEN Schooljaar 2015-2016 Uw kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school van het gewoon onderwijs in Antwerpen Voorwoord Beste ouder Op school legt uw kind de basis

Nadere informatie

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool Stappenplan je kind inschrijven op een basisschool Inhoudsopgave Stappenplan... 4 Wie moet ingeschreven worden?... 5 Volgende kinderen moet je inschrijven voor het schooljaar 2013-2014:... 5 Is je kleuter

Nadere informatie

Wat is een indicatorleerling?

Wat is een indicatorleerling? INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR VAN HET SINT-ROMBOUTSCOLLEGE (schooljaar 2014 2015) Sinds vorig schooljaar legt de overheid de scholen op om een evenwichtige sociale mix na te streven in hun leerlingenpopulatie.

Nadere informatie

Temse basis. Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs. Temse. Editie 2015 Voor kinderen geboren in 2013 (of vroeger)

Temse basis. Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs. Temse. Editie 2015 Voor kinderen geboren in 2013 (of vroeger) Temse basis Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs Temse Editie 2015 Voor kinderen geboren in 2013 (of vroeger) Beste ouder Je hebt een kind dat geboren is in 2013? Dan mag dit kind volgend schooljaar

Nadere informatie

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS TERVUREN VOOR KINDEREN GEBOREN IN 2015 OF VROEGER

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS TERVUREN VOOR KINDEREN GEBOREN IN 2015 OF VROEGER KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS TERVUREN VOOR KINDEREN GEBOREN IN 2015 OF VROEGER TIPS Ga langs op de school. Bezoek hun site. Kijk of er extra bezoekmomenten zijn. WAAROM Om kans te maken op een plaats in

Nadere informatie

Sint-NIklaas basis. Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs. Sint-Niklaas. Editie 2015 Voor kinderen geboren in 2013 (of vroeger)

Sint-NIklaas basis. Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs. Sint-Niklaas. Editie 2015 Voor kinderen geboren in 2013 (of vroeger) Sint-NIklaas basis Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs Sint-Niklaas Editie 2015 Voor kinderen geboren in 2013 (of vroeger) Beste ouder Je hebt een kind dat geboren is in 2013? Dan mag dit kind

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR (schooljaar 2016 2017)

INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR (schooljaar 2016 2017) INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR (schooljaar 2016 2017) INSCHRIJVINGSPROCEDURE STAP 1: aanmelding, telefonisch via het callcenter (dinsdag 12 april, 19-21u) STAP 2: registratie van de aanmelding, op school

Nadere informatie

JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN SECUNDAIRE SCHOOL ALSEMBERG EN HALLE SCHOOLJAAR 2015-2016 ALSEMBERG EN HALLE SCHOOLJAAR 2013-2014

JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN SECUNDAIRE SCHOOL ALSEMBERG EN HALLE SCHOOLJAAR 2015-2016 ALSEMBERG EN HALLE SCHOOLJAAR 2013-2014 JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN SECUNDAIRE SCHOOL ALSEMBERG EN HALLE ALSEMBERG EN HALLE SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLJAAR 2013-2014 LOP_brochure_SO.indd 1 19/12/2012 14:49:56 LOP_Halle_SO_nov2014-def.indd 1 13/11/14

Nadere informatie

Inschrijven in een kleuter- of lagere school in Halle. Schooljaar 2012-2013

Inschrijven in een kleuter- of lagere school in Halle. Schooljaar 2012-2013 Inschrijven in een kleuter- of lagere school in Halle Schooljaar 2012-2013 Welke kinderen kunnen ingeschreven worden? Kinderen van het geboortejaar 2010. Er zijn verschillende instapmomenten: - 3 september

Nadere informatie

Kleintjes worden snel groot!

Kleintjes worden snel groot! Kleintjes worden snel groot! oeger? l! o o h c s n e N U al e Is je kind K ie s 1 of v r 1 0 2 in n e or g eb 1 Naar dezelfde school als broer of zus? NIEUW! Vanaf nu hebben broers en zussen van ingeschreven

Nadere informatie

De adressen van onze scholen vindt u op de laatste pagina van deze folder.

De adressen van onze scholen vindt u op de laatste pagina van deze folder. Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen is de inrichtende macht van 15 GO!-scholen in een regio die zich uitstrekt van Geraardsbergen tot Zottegem, over Brakel, Herzele, Zwalm, Zandbergen en Sint-Lievens-Houtem.

Nadere informatie

Inschrijven. Kleuteronderwijs en lager onderwijs. Editie 2013 Voor kinderen geboren in 2011 (of vroeger)

Inschrijven. Kleuteronderwijs en lager onderwijs. Editie 2013 Voor kinderen geboren in 2011 (of vroeger) Inschrijven Kleuteronderwijs en lager onderwijs Sint-Niklaas Editie 2013 Voor kinderen geboren in 2011 (of vroeger) Beste ouder Je hebt een kind dat geboren is in 2011? Dan mag dit kind volgend schooljaar

Nadere informatie

Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be. Aanmelden en inschrijven in het eerste leerjaar A of B

Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be. Aanmelden en inschrijven in het eerste leerjaar A of B Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be Kiezen en inschrijven in KSLeuven op stap naar 2012-2013 Aanmelden en inschrijven

Nadere informatie

Doelstellingen aanmeldsysteem

Doelstellingen aanmeldsysteem 1 Doelstellingen aanmeldsysteem Elke ouder moet een evenwaardige kans op bewust inschrijven krijgen o Eerlijk o Ouders stimuleren om bewuste schoolkeuze te maken o Betere sociale mix Aanmelden zorgt voor

Nadere informatie

inschrijven kleuteronderwijs lager onderwijs Sint-Niklaas Editie 2016 Voor kinderen geboren in 2014 (of vroeger)

inschrijven kleuteronderwijs lager onderwijs Sint-Niklaas Editie 2016 Voor kinderen geboren in 2014 (of vroeger) inschrijven & kleuteronderwijs lager onderwijs Sint-Niklaas Editie 2016 Voor kinderen geboren in 2014 (of vroeger) Beste ouder Je hebt een kind dat geboren is in 2014? Dan mag dit kind volgend schooljaar

Nadere informatie

JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN BASISSCHOOL

JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN BASISSCHOOL JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN BASISSCHOOL BEERSEL, HALLE EN SINT-PIETERS-LEEUW SCHOOLJAAR 2013-2014 Beste ouders, Alle basisscholen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw werken met dezelfde inschrijvingsperiodes

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop

Het inschrijvingsrecht in een notendop COC Trierstraat 33 1040 Brussel Het inschrijvingsrecht in een notendop Dat alle leerlingen op school gelijke kansen moeten krijgen, is onbetwistbaar. Het Gelijke Onderwijskansendecreet(GOK-decreet) wil

Nadere informatie

Inschrijven op een kleuter- of lagere school in Lokeren. Eerst aanmelden, dan inschrijven!

Inschrijven op een kleuter- of lagere school in Lokeren. Eerst aanmelden, dan inschrijven! Inschrijven op een kleuter- of lagere school in Lokeren Eerst aanmelden, dan inschrijven! Beste ouder, Is jouw kindje geboren in 2014? Of wil je een andere school kiezen voor jouw kind? Dan bevat deze

Nadere informatie

Voor kinderen geboren in 2010 (of ouder)

Voor kinderen geboren in 2010 (of ouder) Inschrijven Kleuteronderwijs en lager onderwijs Sint-Niklaas Editie 2012 Voor kinderen geboren in 2010 (of ouder) Beste ouder U hebt een kind dat geboren is in 2010? Dan mag dit kind volgend schooljaar

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid WWW.KOCA.BE

Inschrijvingsbeleid WWW.KOCA.BE Inschrijvingsbeleid Gelijke onderwijskansen De doelstelling van het decreet Gelijke Onderwijskansen is een geïntegreerd Vlaams onderwijsbeleid uitwerken dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt

Nadere informatie

Inschrijven op een kleuter- of lagere school in Lokeren. Eerst aanmelden, dan inschrijven!

Inschrijven op een kleuter- of lagere school in Lokeren. Eerst aanmelden, dan inschrijven! Inschrijven op een kleuter- of lagere school in Lokeren Eerst aanmelden, dan inschrijven! Beste ouder, Is jouw kindje geboren in 2013? Of wil je een andere school kiezen voor jouw kind? Dan bevat deze

Nadere informatie

Een kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen. Het centraal aanmeldingsregister

Een kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen. Het centraal aanmeldingsregister Een kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen Het centraal aanmeldingsregister doelstellingen Inschrijvingen voor schooljaar 2011-2012 voor alle kleuter- en lagere scholen in

Nadere informatie

Scholengemeenschap Prins Boudewijn

Scholengemeenschap Prins Boudewijn Edegem, 12 december 2012 Inschrijvingsrecht 2012 2013 Beste ouders De scholengemeenschap Prins Boudewijn schrijft voor het schooljaar 2012 2013 op volgende manier in. Het inschrijvingsrecht is een regelgeving,

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS Kinderen mogen op vijf of zes jaar pas naar het gewoon lager onderwijs in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang

Nadere informatie

VERNIEUWDE PROCEDURE AANNAME BELEID JENAPLANSCHOOL WITTEVROUWEN APRIL 2014 INLEIDING

VERNIEUWDE PROCEDURE AANNAME BELEID JENAPLANSCHOOL WITTEVROUWEN APRIL 2014 INLEIDING VERNIEUWDE PROCEDURE AANNAME BELEID JENAPLANSCHOOL WITTEVROUWEN APRIL 2014 INLEIDING De Jenaplanschool Wittevrouwen is de enige basisschool in de wijk Wittevrouwen/Zeeheldenbuurt. In de afgelopen 20 jaren

Nadere informatie

Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar

Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar Starten in de kleuterschool Kleuters tussen 2,5 jaar en 3 jaar starten op de eerste schooldag: na de zomervakantie; na de herfstvakantie;

Nadere informatie

Mijn kind inschrijven in een basisschool in Genk

Mijn kind inschrijven in een basisschool in Genk Mijn kind inschrijven in een basisschool in Genk Inhoud 2 Woord vooraf 3 Hoe kies ik een school? 4 Welke scholen zijn er in Genk? 4 Onderwijskaart Basisonderwijs Genk 8 Mijn kind inschrijven: hoe doe ik

Nadere informatie

Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar

Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar Starten in de kleuterschool Kleuters tussen 2,5 jaar en 3 jaar starten op de eerste schooldag: na de zomervakantie; na de herfstvakantie;

Nadere informatie

Fiches. Scholengemeenschappen. Regio Pascal Lagaet. Team Oost (Noord-Oost) SG 39-40-42-43-44-46-47

Fiches. Scholengemeenschappen. Regio Pascal Lagaet. Team Oost (Noord-Oost) SG 39-40-42-43-44-46-47 Fiches Scholengemeenschappen Regio Pascal Lagaet Team Oost (Noord-Oost) SG 39-40-42-43-44-46-47 SG 39 Katholieke Scholen Destelbergen-Heusden - Naam : Lieve Verdonckt - Opdracht codi : 0/ 24 vrijgesteld:

Nadere informatie

INSCHRIJVEN IN EEN BASISSCHOOL SCHOOLJAAR Beersel Halle Sint-Pieters-Leeuw

INSCHRIJVEN IN EEN BASISSCHOOL SCHOOLJAAR Beersel Halle Sint-Pieters-Leeuw INSCHRIJVEN IN EEN BASISSCHOOL SCHOOLJAAR 2012-2013 Beersel Halle Sint-Pieters-Leeuw Beste ouders, Alle basisscholen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw werken met dezelfde inschrijvingsperiode voor

Nadere informatie

Brussel, 28 september 2012 PERSMEDEDELING. Met betrekking tot het LOP SO Brussel (Lokaal Overlegplatform van het Secundair Onderwijs te Brussel)

Brussel, 28 september 2012 PERSMEDEDELING. Met betrekking tot het LOP SO Brussel (Lokaal Overlegplatform van het Secundair Onderwijs te Brussel) Brussel, 28 september 2012 Aan de Redacties van de kranten en weekbladen PERSMEDEDELING Met betrekking tot het LOP SO Brussel (Lokaal Overlegplatform van het Secundair Onderwijs te Brussel) ONDERWERP:

Nadere informatie

De school of klas waar u. uw kind. wil inschrijven zit VOL! Dus wordt uw kind GEWEIGERD. Wat nu?

De school of klas waar u. uw kind. wil inschrijven zit VOL! Dus wordt uw kind GEWEIGERD. Wat nu? De school of klas waar u uw kind wil inschrijven zit VOL! Dus wordt uw kind GEWEIGERD. Wat nu? In deze folder leest u stap voor stap wat je kan doen als ouder De school wil u graag helpen een goede oplossing

Nadere informatie

INSCHRIJVEN KLEUTERONDERWIJS EN LAGER ONDERWIJS SINT-NIKLAAS. Editie 2014 voor kinderen geboren in 2012 (of vroeger)

INSCHRIJVEN KLEUTERONDERWIJS EN LAGER ONDERWIJS SINT-NIKLAAS. Editie 2014 voor kinderen geboren in 2012 (of vroeger) INSCHRIJVEN KLEUTERONDERWIJS EN LAGER ONDERWIJS SINT-NIKLAAS Editie 2014 voor kinderen geboren in 2012 (of vroeger) BESTE OUDER Je hebt een kind dat geboren is in 2012 Dan mag dit kind volgend schooljaar

Nadere informatie

INSCHRIJVEN KLEUTERONDERWIJS EN LAGER ONDERWIJS TEMSE. Temse basis. Editie 2014 voor kinderen geboren in 2012 (of vroeger)

INSCHRIJVEN KLEUTERONDERWIJS EN LAGER ONDERWIJS TEMSE. Temse basis. Editie 2014 voor kinderen geboren in 2012 (of vroeger) INSCHRIJVEN KLEUTERONDERWIJS EN LAGER ONDERWIJS TEMSE Editie 2014 voor kinderen geboren in 2012 (of vroeger) Temse basis BESTE OUDER Je hebt een kind dat geboren is in 2012 Dan mag dit kind volgend schooljaar

Nadere informatie

Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar

Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar Starten in de kleuterschool Kleuters tussen 2,5 jaar en 3 jaar starten op de eerste schooldag: na de zomervakantie; na de herfstvakantie;

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Bron Bloemenstraat1, 3830 Wellen. Deel 4 Administratieve schoolfiche

Vrije Basisschool de Bron Bloemenstraat1, 3830 Wellen. Deel 4 Administratieve schoolfiche Vrije Basisschool de Bron Bloemenstraat1, 3830 Wellen Deel 4 Administratieve schoolfiche 1 Administratieve gegevens voor de school 1. Identificatie Kind Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboorteplaats: Mutualiteit

Nadere informatie

Kinderen (geboren in 2010 of vroeger) inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs. Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal

Kinderen (geboren in 2010 of vroeger) inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs. Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal Kinderen (geboren in 2010 of vroeger) inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal 1 Inhoud Welke kinderen kunnen worden ingeschreven?... 3 Wanneer kan

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015.

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015. BETREFT : Inschrijven voor het schooljaar 2015 2016 Enkel voor nieuwe kleuters en leerlingen Beste ouders, Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn scholen gebonden aan de inschrijvingsregels uit het decreet

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Deel 5 Administratieve schoolfiche (blijft in de school)

Deel 5 Administratieve schoolfiche (blijft in de school) Deel 5 Administratieve schoolfiche (blijft in de school) Administratieve gegevens voor de school Deel 5: Administratieve schoolfiche Pagina 1 1. Identificatie Kind Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs

Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs 1. Recht op inschrijving a. Basisprincipe Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school of vestigingsplaats gekozen door zijn

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

Op weg naar de kleuterschool. een stap in de goede richting

Op weg naar de kleuterschool. een stap in de goede richting Op weg naar de kleuterschool een stap in de goede richting Colofon Deze brochure is een initiatief van de werkgroep kleuterparticipatie van het Lokaal Overlegplatform (LOP) basisonderwijs Sint-Niklaas.

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Kinderen (geboren in 2012 of vroeger) inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs. Leuven Heverlee Kessel-Lo Wilsele Wijgmaal

Kinderen (geboren in 2012 of vroeger) inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs. Leuven Heverlee Kessel-Lo Wilsele Wijgmaal Kinderen (geboren in 2012 of vroeger) inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs Leuven Heverlee Kessel-Lo Wilsele Wijgmaal 1 Inhoud Welke kinderen kunnen worden ingeschreven?... 3 Wanneer kan worden

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Overlegmoment met ouders over inschrijven in Antwerpse scholen (18 maart 2010, DSKO Antwerpen)

Overlegmoment met ouders over inschrijven in Antwerpse scholen (18 maart 2010, DSKO Antwerpen) 1 Overlegmoment met ouders over inschrijven in Antwerpse scholen (18 maart 2010, DSKO Antwerpen) Getuigenissen Kindje van 2,5 jaar aangemeld in 6 scholen en in alle 6 geweigerd. Ouders wachten niet af:

Nadere informatie

belangrijke data... 6 februari 2015, nr. 11

belangrijke data... 6 februari 2015, nr. 11 belangrijke data..... 6 februari 2015, nr. 11 Ma 16 feb t/m vrij 20 feb 10- Minutengesprekken groep 1 t/m 7 Ma 23 feb t/m vrij 27 feb Voorjaarsvakantie Ma 2 maart studiedag, alle leerlingen vrij Din 3

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal

Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal Kinderen (geboren in 2014 of vroeger) elektronisch aanmelden en inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal Inhoud Welke kinderen kunnen worden aangemeld

Nadere informatie

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD 14/11/2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. VAN DE DERDE GOK-CYCLUS NAAR EEN NIEUW FINANCIERINGSSYSTEEM...5 3. DE DERDE GOK-CYCLUS...6 3.1 DE 5 GOK-INDICATOREN...6

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs

Het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs Het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs Vanaf 01/09/2012 november 2012 Inhoud Inleiding... 4 1. Redenen tot wijziging van het inschrijvingsrecht... 4 2. Wat wordt er gewijzigd?... 5 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK biedt je een woning aan. Ook de SVK s werken met een wachtlijst. SVK s geven voorrang

Nadere informatie

Handleiding webapplicatie aanvraag recht op leerlingenvervoer

Handleiding webapplicatie aanvraag recht op leerlingenvervoer Handleiding webapplicatie aanvraag recht op leerlingenvervoer Link: www.rechtopleerlingenvervoer.be Inleiding:... 1 Account aanmaken (enkel administrators)... 2 Aanvragen indienen (zowel aanvragers als

Nadere informatie

Mijn kind inschrijven in een basisschool in Genk

Mijn kind inschrijven in een basisschool in Genk Mijn kind inschrijven in een basisschool in Genk Inhoud 2 Woord vooraf 3 Hoe kies ik een school? 4 Welke scholen zijn er in Genk? 4 Onderwijskaart Basisonderwijs Genk 8 Mijn kind inschrijven: hoe doe ik

Nadere informatie

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016 Verloop infoavond Een goede studiekeuze Structuur van het secundair Schoolkeuze kiezer Inschrijvingen Vragen 1 Een goede studiekeuze Een goede studiekeuze Zelfkennis Zelfkennis Informatie Goede studiekeuze

Nadere informatie

H.-Hartcollege Tervuren vzw

H.-Hartcollege Tervuren vzw H.-Hartcollege Tervuren vzw Lagere school Kleuterschool Albertlaan 44 Marcelisstraat 55 1970 Wezembeek-Oppem 1970 Wezembeek-Oppem Tel: 02/767.11.85 Tel: 02/782.07.99 Fax: 02/767.10.19 email: directiebs@hhc.be

Nadere informatie

Inschrijvingen 2016-2017

Inschrijvingen 2016-2017 Voorwaarden tot inschrijving > Verslag met problematiek door arts (gehoor, visus)/ multidisciplinair team (ASS, taal) > Verslag M-decreet type 6/7/9 (CLB) > De ouders en het kind doorlopen de intakeprocedure

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school- of academiejaar 2015-2016 voor alle kleuters,

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK bied je een woning aan. Ook de SVK s werken met een wachtlijst. SVK s geven voorrang

Nadere informatie

Markolle 3 Marga Klompélaan 2 7207 PA Zutphen 7207 KA Zutphen 0575 570308 AANMELDFORMULIER

Markolle 3 Marga Klompélaan 2 7207 PA Zutphen 7207 KA Zutphen 0575 570308 AANMELDFORMULIER AANMELDFORMULIER Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Het formulier bestaat uit 6 delen: 1. Gegevens kind 2. Gegevens

Nadere informatie

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool).

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf

Nadere informatie

Kinderen (geboren in 2013 of vroeger) inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs

Kinderen (geboren in 2013 of vroeger) inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs Kinderen (geboren in 2013 of vroeger) inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs 8 10 Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal Inhoud Welke kinderen kunnen worden ingeschreven?... 3 Wanneer

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 tussen 9u en 19u onderwijs.vlaanderen.be/ contact Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02

Nadere informatie

Wegwijs in het Vlaamse onderwijs

Wegwijs in het Vlaamse onderwijs Leren in Antwerpen Les 1 2 3 4 5 Wegwijs in het Vlaamse onderwijs Over de structuur van het onderwijs 90 Minuten 10 tot 20 Ouders Opgelet Deze les heeft een voorbereiding nodig Beginsituatie Indien de

Nadere informatie

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.:

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.: naam: mijn agenda klas: nr.: tweede graad Dit ben ik Ik ben Mijn adres is Ik ben geboren op / / Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn tweede adres

Nadere informatie

De bijlage bij het schoolreglement, welke tijdens de eerste schoolweek van september via de leerling of bij inschrijving tijdens het schooljaar

De bijlage bij het schoolreglement, welke tijdens de eerste schoolweek van september via de leerling of bij inschrijving tijdens het schooljaar SCHOOLREGLEMENT De bijlage bij het schoolreglement, welke tijdens de eerste schoolweek van september via de leerling of bij inschrijving tijdens het schooljaar rechtstreeks aan de ouders wordt bezorgd,

Nadere informatie

H.-Hartcollege Tervuren vzw

H.-Hartcollege Tervuren vzw H.-Hartcollege Tervuren vzw Lagere school Kleuterschool Albertlaan 44 Marcelisstraat 55 1970 Wezembeek-Oppem 1970 Wezembeek-Oppem Tel: 02/767.11.85 Tel: 02/782.07.99 Fax: 02/767.10.19 email: directiebs@hhc.world

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouder(s),

Nieuwsbrief 1. Beste ouder(s), BSGO t Krekeltje Kruiskenslei z/n 2850 Boom Tel: 03/844 20 22 Fax: 03/ 880 64 54 e-mail: dir.bs.krekeltje@g-o.be website: www.hetkrekeltje.be Nieuwsbrief 1 Beste ouder(s), Ik wens jullie, het schoolteam

Nadere informatie

Openbare basisschool De Venen

Openbare basisschool De Venen AANMELDFORMULIER Openbare basisschool De Venen Achternaam en Voornaam/Voornamen : BurgerSchapsNummer: Roepnaam : Geslacht : Man/Vrouw Geboortedatum : Straatnaam en huisnummer : Postcode en woonplaats :

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Basisschool de Kangoeroe PERSONALIA LEERLING. Achternaam. Voorna(a)m(en) Roepnaam. Geslacht M / V. Geboortedatum.

Inschrijfformulier. Basisschool de Kangoeroe PERSONALIA LEERLING. Achternaam. Voorna(a)m(en) Roepnaam. Geslacht M / V. Geboortedatum. VOORDAT DE INSCHRIJVING DEFINITIEF IS MOET ER EERST EEN INTAKE-GESPREK PLAATSVINDEN. WIJ VERZOEKEN U DAARVOOR CONTACT MET ONS OP TE NEMEN. Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING Voorna(a)m(en) Roepnaam

Nadere informatie