Uw kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Lokeren. Eerst aanmelden, dan inschrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Lokeren. Eerst aanmelden, dan inschrijven"

Transcriptie

1 Uw kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Lokeren Eerst aanmelden, dan inschrijven

2

3 Beste ouder, U hebt een kindje dat geboren is in 2012? Of u wil een andere school kiezen voor uw kind? Dan bevat deze brochure voor u belangrijke informatie. In Lokeren werken alle kleuter en lagere scholen voor de inschrijvingen met een systeem van aanmelden. Aanmelden betekent dat je via een website een school voor je kind kiest. Waarom werkt men zo? Kinderen moeten zoveel als mogelijk in de buurt waar ze wonen naar school kunnen gaan. De scholen willen ook een afspiegeling zijn van de buurten waarin kinderen wonen. Scholen willen daarnaast inspelen op het snel vol lopen van klassen en scholen: sinds scholen in Lokeren met dit systeem werken, is lang aanschuiven of kamperen voor de schoolpoort verleden tijd. Het voordeel van dit systeem is dat het ook rechtvaardig en controleerbaar is. Waarom kan u best aanmelden via de website? 1. Uw kindje wordt gerangschikt op basis van de afstand thuis-school of werkplek-school (als er te weinig plaatsen zijn in een school). 2. U kunt bij meerdere scholen aangemeld worden. Dit verhoogt uw kans op een plaats in een school van uw voorkeur. 3. U krijgt voorrang op ouders die de website niet gebruiken. Deze brochure vertelt u stap voor stap wat u moet doen om uw kind voor het eerst in te schrijven in een kleuter- of lagere school in Lokeren, of om uw kind van school te veranderen. 3

4 EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN Inschrijven in een basisschool in Lokeren verloopt in twee fases: 1. U meldt uw kind aan voor de scholen die u kiest. Dit gebeurt op de website Kies minstens drie scholen. 2. U krijgt een brief of met de gegevens van de school waar u kan gaan inschrijven. U maakt een afspraak met de school. De inschrijving is definitief als u de leerlingenfiche uit het inschrijvingsregister hebt ondertekend. WELKE KINDEREN MOETEN AANGEMELD WORDEN? Alle kinderen die geboren zijn in 2012 (dus ook kinderen die pas in schooljaar zullen kunnen instappen het risico is groot dat zij anders geen plaats meer hebben) Alle kinderen die geboren zijn in 2011, 2010 en 2009 die nog niet ingeschreven zijn in een school Alle kinderen die in schooljaar naar een andere school willen gaan OPGELET Als uw kind op de school blijft waar het nu zit, dan hoeft u niets te doen. Eens ingeschreven, blijft een kind gewoon ingeschreven op school. Gaat uw kind volgend jaar naar het buitengewoon onderwijs? Lees dan verder op p. 11 4

5 Uw kind is geboren in 2012 Of u wil uw kind van school veranderen Uw kind gaat naar het buitengewoon onderwijs Uw kind gaat naar het gewoon onderwijs Schrijf uw kind rechtstreeks in bij de school van uw keuze / zie p.11 Er is al een broertje of zusje in de school van uw keuze* / u hebt voorrang bij het aanmelden Er is nog geen broer/ zus/ ouder in de school van uw keuze *Broers en zussen /kinderen van personeel geboren in 2012 werden via de eigen school gecontacteerd om daar rechtstreeks met voorrang in te schrijven tussen 1 oktober en 29 november Meld uw kind aan via de website tussen 3 en 31 maart 2014 Wacht op bericht en schrijf uw kind in op school tussen 22 april en 14 mei

6 HET AANBOD IN LOKEREN Hieronder vindt u een overzicht van basisscholen en hun vestigingsplaatsen in Lokeren KLEUTERSCHOLEN (enkel voor kleuters) Dol-fijn, afdeling Briel Rechtstraat 175 Eksaarde Duizendvoet Dwarsstraat 1A Lokeren LAGERE SCHOLEN (enkel voor lagere schoolkinderen - 1e tot en met 6e leerjaar) Boskesschool Oude Heerweg 132 Lokeren Onze Lieve Vrouw-College H. Hartlaan 1B Lokeren BASISSCHOLEN (kleuter + lager) Bengel Zelebaan 9 Lokeren Bengel Zelebaan 9 Lokeren Madelief Schoolstraat 56 Lokeren De Tovertuin Hoogstraat 51 Lokeren Rozen Kerkhofstraat 29 Lokeren Boskesschool Slagveldstraat 48 Lokeren Doorslaar Doorslaardorp 72 Eksaarde Eksaarde Dam 67 Eksaarde Dol-fijn Eksaarde-dorp 119 Eksaarde Heiende Heiendestraat 2 Lokeren Veertjesplein Veerstraat 10 Lokeren Oudenbos Fernand Hanusdreef 39 Lokeren Spoele Spoele 40 Lokeren De Springplank Azalealaan 2 Lokeren Staakte Hoogstraat 192 Lokeren Onze Lieve Vrouw-college H.-Hartlaan 1A Lokeren Als uw kind op de school blijft waar het nu al ingeschreven is, hoeft u niets te doe 6

7 09/ KO 09/ KO 09/ KO 09/ KO 09/ KO 09/ KO 09/ G-O! 09/ G-O! 09/ G-O! 09/ KO 09/ KO 09/ Stad 09/ KO 09/ KO 09/ KO 09/ KO 09/ Stad 09/ G-O! 09/ Stad 09/ KO KO: Katholiek Onderwijs GO!: Gemeenschapsonderwijs Stad: Stedelijk Onderwijs n. 7

8 AANMELDEN EN INSCHRIJVEN: STAP VOOR STAP 1. Maak uw keuze Om een school te kiezen, bezoekt u best verschillende scholen. Liefst zijn dat ook scholen die bij u in de buurt liggen. Maak voor u en uw kind verschillende mogelijke schoolkeuzes: welke school wilt u liefst, en als daar geen plaats meer zou zijn: wat is dan uw tweede, uw derde en volgende keuze? Het is best om minstens drie scholen te kiezen. Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met deze keuze. Ter info: na de aanmeldingen voor schooljaar kon 71% van de kinderen ingeschreven worden in de eerste schoolkeuze. Op de aanmeldingswebsite vindt u ook het overzicht van de vrije plaatsen voor de start van de aanmeldingsperiode. Wanneer de leerlingengroep volzet is, staat ernaast 0 : dat betekent dat er geen vrije plaatsen zijn. U maakt dan enkel kans op een plaats op de wachtlijst. 2. Meld uw kind aan op de website & wacht op bericht Dat gebeurt: via het internet op tussen 3 maart 2014 (14u00) en 31 maart 2013 (middernacht) Hebt u zelf geen PC of internet? Dan kan u terecht bij één van de organisaties die hulp kunnen bieden. De lijst vindt u op de laatste pagina van deze brochure. U hoeft zich niet te haasten: het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zo lang u maar binnen deze periode aanmeldt. Daarna sluit de website en kan aanmelden niet meer! Wat gebeurt er daarna? U krijgt eerst een bevestiging dat het invullen van de aanmeldingsfiche gelukt is. Krijgt u die niet, neem dan contact op met de deskundige van het LOP (zie gegevens achteraan). Na de aanmelding krijgt u in de week van 7 april 2014 een / brief (indien u zelf geen adres heeft opgegeven) met het bericht in welke school u kan inschrijven. Dit zal de school van uw eerste keuze zijn, als 8

9 daar voldoende plaats is. Als er in die school onvoldoende plaats is voor alle leerlingen die zich aanmelden, dan kan dit de school van uw tweede keuze zijn. Of er plaats is, hangt af van de plaatsen die al ingenomen zijn door broers en zusjes van kinderen die al op de school aanwezig zijn, en door kinderen van personeelsleden. Zij hebben volgens de wet voorrang. 3. Schrijf uw kind in Maak een afspraak met de school waar u uw kind kan gaan inschrijven. De scholen krijgen ook de lijsten van de leerlingen waarvan de ouders bericht kregen dat ze er kunnen inschrijven. Inschrijven doet u met dit ticket tussen 22 april en 14 mei Vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen van het kind dat u gaat inschrijven! Schrijf zeker in deze aangegeven periode uw kind in, want nadien geldt uw voorrang niet meer! WAT BEPAALT DE VOLGORDE VAN DE AANGEMELDE KINDEREN? 1. Voorrang voor kinderen van eenzelfde gezin/van personeelsleden van de school Kinderen waarvan al een broer of zus ingeschreven is op de school of waarvan één van de ouders werkt op de school, hebben wettelijk gezien voorrang. De broers/zussen en kinderen van personeel die geboren zijn in 2012 werden via de school al opgeroepen om ter plekke in te komen schrijven met voorrang tussen 1 oktober en 29 november De broers en zussen en kinderen van personeel ouder dan geboortejaar 2012, moeten wel aangemeld worden. Zij worden als eerste gerangschikt bij het verdelen van de beschikbare plaatsen. Meld deze kinderen wel binnen de opgegeven periode aan en schrijf ze tijdig in - anders vervalt de voorrang! 9

10 2. De ordening van alle andere kinderen Alle andere kinderen worden eerst geordend op basis van de eerste schoolkeuze. Zijn er voldoende plaatsen? Dan kunnen alle kinderen worden toegewezen. Zijn er meer aangemelde kinderen dan dat er plaats is? In dit geval treden twee mechanismen in werk. - Eerst wordt er rekening gehouden met de sociale mix van kinderen op school. Elke school in Lokeren moet plaatsen vrijhouden voor kinderen die op het vlak van onderwijs van thuis uit als kansarm of kansrijk worden beschouwd door de Vlaamse overheid. Op de aanmeldingswebsite wordt daarvoor een vragenlijst ingevuld. Alle scholen voorzien minstens 40% van de plaatsen voor indicatorleerlingen, en maximaal 60% voor niet-indicatorleerlingen. IS MIJN KIND EEN INDICATORLEERLING OF NIET? Kruis de vakjes aan die bij uw kind en/of uw gezin passen Mijn gezin ontving in het schooljaar een schooltoelage De moeder van het kind heeft geen diploma secundair onderwijs behaald (buitenlandse diploma s gelden enkel als ze erkend zijn) Mijn kind is (tijdelijk) buiten het gezin opgenomen (pleeggezin, instelling bijzondere jeugdzorg, ) Mijn gezin behoort tot de rondtrekkende bevolking (woonwagenbewoner, kermis, schipper, ) U HEEFT ÉÉN OF MEER VAKJES AANGEKRUIST? Dan is uw kind een indicatorleerling. U HEEFT GEEN VAKJE AANGEKRUIST? Dan is uw kind een nietindicatorleerling. 10

11 - Daarna worden de kinderen geordend op basis van de afstand (in vogelvlucht) van het domicilieadres van het kind OF van het werkadres van één van de ouders tot de school. Voor elk kind kan maar één referentieadres opgegeven worden. De ouders kiezen zelf of ze het domicilieadres van het kind opgeven, ofwel het adres waar één van de ouders werkt. In dit laatste geval zal bij de inschrijving op de school een document moeten voorgelegd worden waaruit blijkt dat het werkadres effectief klopt. INSCHRIJVEN IN HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS? Het buitengewoon onderwijs werkt niet met een aanmeldingsprocedure. De inschrijving gebeurt op school zelf. Om uw kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs heeft het een attest nodig. Daar staat in welk type van buitengewoon onderwijs het beste bij uw kind past. Het CLB of een andere erkende instantie, bezorgt dit attest aan de ouders na een onderzoek. Inschrijven kan alleen in het type dat het attest vermeldt. In Lokeren zijn er verschillende scholen voor buitengewoon basisonderwijs: De Vinderij (KO)- Bleekmeersstraat 17A Aanbod kleuteronderwijs: Type 2 - Type 3 Aanbod lager onderwijs: Type 1- Type 2- Type 3 Klim Op Lokeren (GO!)- Krommestraat Aanbod lager onderwijs: Type 1 Type 8 Wanneer kan men inschrijven in deze scholen? - Broers en zussen (kinderen van dezelfde leefeenheid) en kinderen van personeelsleden kunnen inschrijven: tussen 6 januari en 28 februari Alle andere kinderen: vanaf 10 maart 2014 Gratis leerlingenvervoer. Een leerling in het buitengewoon onderwijs krijgt recht op vervoer naar de dichtstbijzijnde school van het net van keuze dat het type aanbiedt waar het attest naar verwijst. Via de website kunnen scholen en ouders eenvoudig berekenen welke de dichtst bij zijnde school is. Ouders kunnen een school kiezen die verder af gelegen is maar verliezen dan wel dit recht op gratis vervoer. 11

12 VRAGEN EN ANTWOORDEN Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind? Op de aanmeldingswebsite zal voor de aanmeldingsperiode begint een overzicht staan van het aantal plaatsen dat beschikbaar is per geboortejaar (voor de kleuters) of per leerjaar (voor de lagere school). Dat is een momentopname. U kan daarvoor terecht op Ik heb geen computer, hoe kan ik dan weten hoeveel plaatsen er zijn? En hoe kan ik dan aanmelden? Alle scholen zullen het aantal vrije plaatsen aan de ingang afficheren. U kan in alle scholen, bij Integratiedienst, de CLB s en het OCMW terecht om u te helpen om uw kind aan te melden. Men heeft daar ook zicht op het aantal vrije plaatsen. Moet ik mij haasten om aan te melden? Moet dat zo snel mogelijk bij de start van de aanmeldingsperiode? Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zo lang u dat maar binnen de periode doet. Daarna zal het onmogelijk zijn: de website wordt na de aanmeldingsperiode afgesloten. Als u daarna uw kind nog wil inschrijven zal u moeten afwachten of er in de school van uw voorkeur nog plaatsen zijn nadat de aangemelde kinderen een plaatsje kregen. Vanaf 19 mei kan u uw kind dan inschrijven voor een resterende vrije plaats. Onthoud dus: haasten hoeft niet, maar laat de aanmeldingsperiode niet voorbij gaan. Wat moet ik meenemen als ik naar een school ga om mijn kind te laten inschrijven? Neem altijd de SIS-kaart van het kind dat u wilt inschrijven mee. In de brief die u ontvangt, staat welke stukken u eventueel nog moet meebrengen bij inschrijving. 12

13 Wat gebeurt er als mijn kind op een school ingeschreven wordt? De gegevens van uw kind worden gecontroleerd en u moet zich akkoord verklaren met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school (door middel van uw handtekening). Er wordt ook nagegaan of de gegevens die u ingevuld hebt correct zijn. Als er vastgesteld wordt dat er bewust verkeerde informatie is gegeven, vervalt het recht op inschrijving in die school. Wat gebeurt er als mijn kind op een school geweigerd wordt (een nietgerealiseerde inschrijving)? De naam van uw kind wordt genoteerd in het inschrijvingsregister, uw kind krijgt een rangnummer en u ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Uw kind komt dus op een wachtlijst. Wanneer kan mijn kleuter starten op school? Vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is, op één van deze instapdata: 1 september november januari februari februari april mei 2015 Let op! Ook kinderen die na 19 november 2012 geboren zijn en die niet meer zullen instappen in schooljaar moeten al worden aangemeld en ingeschreven. Zij stappen pas in op 1 september 2015 maar zijn zo zeker van een plaats. Kom ik in aanmerking voor een school- of studietoelage? Alle informatie vindt u op de website of bel het gratis infonummer U moet een aanvraag indienen. Die wordt meestal binnen de 3 maanden behandeld. De aanvraag voor schooljaar indienen kan nog tot 1 juni

14 Waar kan ik terecht om mij te helpen bij het invullen van de schooltoelage? U kan hiervoor terecht in de school van uw kind. Hoe weet ik welke scholen in mijn buurt liggen? Op de website van de stad Lokeren (www.lokeren.be) vindt u onder de rubriek Onderwijs een pagina waar u op basis van uw adres een overzicht kan krijgen van de scholen die het dichtst bij u in de buurt liggen. Hoe lang houden de scholen de wachtlijsten bij? Voor kinderen die op de wachtlijst staan voor geboortejaar 2012 zijn de scholen verplicht om deze aan te houden tot 1 september Voor de andere geboorte- en leerjaren moeten de scholen de wachtlijsten bijhouden tot 7 oktober Sommige scholen houden die wachtlijsten ook het gehele schooljaar bij. Vraag dit na bij de school. Wat als er iets niet gelopen is zoals het moet? Er was een probleem bij het aanmelden of u hebt een klacht over de toewijzing? U neemt daarvoor eerst best contact op met de deskundige van het Lokaal Overlegplatform gelijke onderwijskansen die dit doorgeeft aan de lokale disfunctiecommissie. Bent u niet akkoord met de beslissing van deze lokale commissie, kunt u een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten (zie website aanmelden voor de contactgegevens). Wat doe ik als ik (bijna) ga verhuizen? 14 Gaat u verhuizen en dichterbij de school van uw voorkeur wonen? De disfunctiecommissie kan een afwijking op het gebruik van het huidige domicilieadres toestaan wanneer u kan aantonen met (scan of kopij van) een officieel bewijsstuk dat u op dat toekomstige adres gaat wonen (huurovereenkomst, bouwvergunning, uittreksel uit de aankoopakte). Bezorg een scan of kopij van dit document zo snel mogelijk aan de LOP-deskundige (ten laatste voor het einde van de aanmeldingsperiode) via mail katrien. Voor meer info: bel ( ) of mail de deskundige.

15 15

16 U begrijpt iets niet goed? U heeft nog vragen? Waar kan u terecht als u hulp nodig heeft? Bij de Stad Lokeren - Dienst Samenleving, Sportlaan 2 (sport- en jeugdcomplex) in Lokeren; - Liesbet Vergauwen Brugfiguur Onderwijsopbouwwerker: - Tel Ellen Fierens Integratieambtenaar: Bij het CLB van uw keuze. Dit zijn de CLB-vestigingen in Lokeren: - Vrij CLB Waas en Dender (voor vrije scholen en stedelijke scholen): Grote Kaai 7 te 9160 Lokeren 09/ CLB van het Gemeenschapsonderwijs Schelde Dender Durme (voor de scholen van het Gemeenschapsonderwijs): Groendreef 29, 9160 Lokeren tel Bij het LOP (Ministerie van Onderwijs en Vorming): Katrien De Boyser of (voor vragen over regelgeving, technische problemen, ) Bent u cliënt bij het OCMW? Dan kan u ook daar terecht om u te laten helpen bij de aanmelding. Eerst aanmelden, dan inschrijven

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 L E E R P L I C H T wie Is Er NIET ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie