VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS"

Transcriptie

1 VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS Kinderen mogen op vijf of zes jaar pas naar het gewoon lager onderwijs in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang regelmatig naar de Nederlandstalige kleuterklas gaan of een taalproef afleggen. Deze nieuwe toelatingsvoorwaarde tot het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs geldt vanaf het schooljaar Voor het antwoord op vragen over deze nieuwe regelgeving klik door naar: Vragen van lagere scholen Vragen van lagere scholen die optreden als afnemer van de taalproef Vragen van kleuterscholen Vragen van ouders Vragen van clb s VRAGEN VAN LAGERE SCHOLEN 1. Welke zijn vanaf het schooljaar de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs? Voor het buitengewoon lager onderwijs verandert er niets aan de toelatingsvoorwaarden. Hier gelden de leeftijd van het kind en het inschrijvingsverslag dat naar een bepaald type oriënteert. Voor het gewoon lager onderwijs komt er vanaf het schooljaar een bijkomende toelatingsvoorwaarde. Vijf- of zesjarige leerlingen (*)1 die wensen over te stappen naar het gewoon lager onderwijs, moeten in het schooljaar voorafgaand aan deze overstap voldoende aanwezig geweest zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige kleuterschool. Voor zesjarigen betekent voldoende aanwezigheid 220 halve dagen, voor vijfjarigen gaat het om 185 halve dagen aanwezigheid. Leerlingen die deze aanwezigheid niet bereiken, kunnen toch in het gewoon lager onderwijs instappen op basis van een taalproef die de kennis van het Nederlands peilt. Ook leerlingen die het voorafgaande schooljaar onderwijs hebben genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. In de praktijk gaat het hier om leerlingen die ingeschreven waren in een school in Nederland. 1 De leeftijd wordt altijd bekeken in functie van 1 januari van het schooljaar waarvoor men wenst in te schrijven. Voor het schooljaar worden alle leerlingen die geboren zijn in 2005 beschouwd als vijfjarigen (zij zijn immers vóór 1 januari jaar geworden). Alle leerlingen die geboren zijn in 2004 worden voor het schooljaar beschouwd als zesjarigen (zij zijn immers vóór 1 januari 2011 zes jaar geworden). Alle leerlingen geboren in 2003 worden beschouwd als zevenjarigen, etc. 1

2 Zevenjarige leerlingen of ouder kunnen op basis van hun leeftijd in het gewoon lager onderwijs instappen. Zij moeten dus geen voldoende aanwezigheid aantonen noch slagen in een taalproef. 2. Kan ik een leerling inschrijven voor het lager onderwijs op een ogenblik dat die nog niet aan (alle) toelatingsvoorwaarden voldoet? Ja. Aangezien de inschrijvingen veelal plaatsvinden voor 1 september, zullen heel wat leerlingen op dat ogenblik inderdaad nog niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. De leerling wordt dan ingeschreven onder opschortende voorwaarde. De leerling moet aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen op het ogenblik dat hij/zij effectief in het lager onderwijs instapt (meestal 1 september). Kinderen die pas na 1 september ingeschreven worden, zullen eerst onder opschortende voorwaarde ingeschreven worden, tot u zekerheid heeft over het aantal halve dagen aanwezigheid en/of de taalproef. 3. Hoe kan ik weten of een leerling voldoende aanwezig was in de kleuterklas? De aanwezigheden worden door de kleuterscholen bijgehouden. Voor leerlingen die het kleuteronderwijs in de eigen school gevolgd hebben, stelt er zich geen enkel probleem, aangezien de aanwezigheid gekend is. Ook voor leerlingen die binnen dezelfde scholengemeenschap van school veranderen, kan er wellicht gemakkelijk overdracht van gegevens geregeld worden. Voor leerlingen die uit een andere school komen, dient u bij inschrijving bij de ouders goed na te vragen in welke scho(o)len het kind het jaar voorafgaand aan de overstap naar het lager onderwijs naar het kleuteronderwijs geweest is. U vraagt dan bij deze kleuterscho(o)len het aantal halve dagen aanwezigheid op, die hiertoe een modelformulier (Word, 1 p.). Dat kan vrijblijvend gebruikt worden. Ook een mail, fax of ander papier voldoen. Vraag aan ouders dus ook steeds uitdrukkelijk of hun kind het afgelopen jaar in verschillende scholen geweest is. De aanwezigheden uit de verschillende scholen moeten dan opgeteld worden. Indien u bij inschrijving vóór 30 juni reeds zou merken dat het kind niet voldoende aanwezigheid in het kleuteronderwijs telt, maar daar in de rest van het schooljaar nog kan aan geraken, dan spoort u de ouders zo snel mogelijk aan om hun kind nog maximaal in het kleuteronderwijs aanwezig te laten zijn. Indien bij de inschrijving al geweten zou zijn dat het kind in de rest van het schooljaar onmogelijk nog aan voldoende halve dagen aanwezigheid kan geraken, dient er een taalproef te worden afgenomen. Het CLB waarmee de lagere school een beleidscontract heeft en de lagere school beslissen onderling wie van hen beide als afnemer van deze proef optreedt. Deze afspraak geldt dan voor alle leerlingen in de betrokken school. Er wordt dus geen afspraak gemaakt per leerling, maar wel per school. Indien de afspraak is dat de taalproef door de school zal worden afgenomen, moet de school dit uiterlijk 15 juni 2010 melden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Is er op die datum geen melding ontvangen dat de school de taalproef afneemt, dan neemt het CLB de proef af. De volledige procedure hiertoe en het meldingsformulier vindt u in de omzendbrief. 2

3 - Indien het CLB de taalproef zal afnemen, bezorgt u de gegevens van die kinderen en de reden waarom ze de taalproef moeten afleggen aan het CLB. U deelt tevens aan de ouders mee dat ze het CLB moeten contacteren met het oog op het afleggen van de taalproef. De CLB s zullen de taalproef kunnen afnemen vanaf 1 juni 2010, maar de afspraak om de taalproef af te nemen, kunnen de ouders al eerder met het CLB maken. - Indien de school de taalproef zal afnemen, maakt u in overleg met de ouders een afspraak met het oog op het afnemen van de taalproef. Ook hier zal de taalproef kunnen afgenomen worden vanaf 1 juni 2010 maar kan de afspraak vroeger gemaakt worden. Ook in dat geval spoort u ouders best aan het kind nog zoveel mogelijk naar de kleuterklas te laten gaan, aangezien dat de beste voorbereiding op de taalproef is. 4. Moet ik de informatie over het aantal halve dagen aanwezigheid schriftelijk (mail, papier, fax, ) opvragen of mag dit ook telefonisch? Met het oog op controle van de toelatingsvoorwaarden is een schriftelijk document (mail, papier, fax, ) waarop het aantal halve dagen aanwezigheid vermeld staat noodzakelijk. Er is hiertoe een modelformulier (Word, 1 p.) ter beschikking gesteld. Dat modelformulier is vrijblijvend: het kan gebruikt worden, maar een ander schriftelijk document volstaat eveneens. 5. Komt aanwezigheid in om het even welke Nederlandstalige kleuterscholen in aanmerking? Het moet gaan om aanwezigheid in een door de Vlaamse overheid erkende Nederlandstalige kleuterschool. Ook de Nederlandstalige onderwijsinstellingen uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie komen in aanmerking. In de praktijk zijn dat momenteel de scholen in Nederland. Alle andere scholen komen niet in aanmerking. Bijv. privéscholen (deze zijn niet door de Vlaamse overheid erkend), immersiescholen Nederlands in Wallonië evenmin,. 6. Wat als het kind helemaal niet ingeschreven was in het Nederlandstalig kleuteronderwijs? Indien de taalproef door het CLB zal worden afgenomen, contacteert u zo snel mogelijk het CLB om de gegevens van het kind en de reden waarom het de taalproef moet afleggen over te maken. Tegelijk vraagt u de ouders contact met het CLB op te nemen voor het afnemen van de taalproef. Het CLB kan de taalproef afnemen vanaf 1 juni 2010, maar de afspraak tussen ouders en CLB kan al voor die datum gemaakt worden. Indien de taalproef door de school zal worden afgenomen, maakt u, in overleg met de ouders, een afspraak met het oog op het afnemen van de taalproef. 3

4 7. Wat als de ouders mij niet kunnen of willen vertellen in welke kleuterschool hun kind ingeschreven was? Indien uw inspanningen om te weten te komen in welke kleuterschool het kind ingeschreven was, écht vruchteloos blijven, dan kan u bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (mailadres: opvragen in welke school het kind voorheen ingeschreven was. 8. Is het een verplichting voor de kleuterschool om mij het aantal halve dagen aanwezigheid door te geven? Ja. De kleuterscholen zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen en moeten u zo snel mogelijk de gevraagde gegevens bezorgen. Er is hiertoe een modelformulier (Word, 1 p.) ter beschikking gesteld. Dit modelformulier is vrijblijvend: het kan gebruikt worden maar ook mail, fax of ander papier voldoen. 9. Als de taalproef wordt afgenomen door het CLB mag dan om het even welk CLB de taalproef afnemen? Neen, het CLB waarmee uw school een beleidscontract heeft, is het enige CLB dat bevoegd is om de taalproef af te nemen (zie art. 13, 1, 2 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997). 10. Hoe kom ik het resultaat van de taalproef te weten als het CLB de taalproef afneemt? Indien de taalproef door het CLB werd afgenomen, bezorgt het CLB u een attest waarin vermeld is of de leerling geslaagd is voor de proef of niet. Indien u zelf de taalproef afneemt, dan bezorgt u een attest aan de ouders waarin het resultaat van de taalproef vermeld wordt (cfr infra: vragen voor de lagere scholen die optreden als afnemer van de taalproef). Het in te vullen attest vindt u in de omzendbrief. 11. Binnen hoeveel tijd dient de afnemer (CLB of lagere school) de taalproef af te nemen? De taalproef wordt zo snel mogelijk afgenomen. Indien de taalproef door het CLB wordt afgenomen, spreken de ouders de datum met het CLB af. CLB s zullen in de mogelijkheid zijn om de taalproef vanaf 1 juni 2010 af te nemen. De afspraak tussen ouders en CLB kan al eerder gemaakt worden. Tijdens het schooljaar kan de taalproef, in samenspraak met de ouders, op school worden afgenomen. Indien de taalproef door de school wordt afgenomen, wordt in onderling overleg tussen de ouders en de school een afspraak gemaakt voor het afnemen van de taalproef. Scholen zullen in de mogelijkheid zijn om de taalproef af te nemen vanaf 1 juni De afspraak tussen de school en de ouders kan al eerder gemaakt worden. 4

5 12. Wat als ik op 1 september nog niet over alle informatie (aantal halve dagen, taalproef, ) beschik. Mag het kind dan in het lager onderwijs aanwezig zijn? Het streefdoel is dat er op 1 september duidelijkheid is over het feit of het kind tot het lager onderwijs toegelaten wordt, dit om te vermijden dat kinderen gedurende het schooljaar van niveau moeten veranderen. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij dit onmogelijk is (bijv. ouders schrijven het kind pas in op of na 1 september). Het kind kan in afwachting van deze gegevens opgenomen worden in het lager onderwijs (indien het aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet) op basis van een inschrijving onder opschortende voorwaarde. Voor inschrijvingen na 1 september kan de school of het CLB ervoor kiezen de taalproef in de school van de leerling tijdens de schooluren af te nemen. Indien het CLB als afnemer van de taalproef optreedt, maakt het hierover afspraken met de school. De afnemer van de proef informeert de ouders over het moment waarop de taalproef zal afgenomen worden. 13. Kan een kind meer dan één keer een taalproef afleggen? Neen. Elke leerling kan de taalproef slechts één keer afleggen. Indien ouders om een of andere reden (bijv. autopech) niet op de afspraak met de afnemer van de taalproef (het CLB of de school) geraken of het kind is ziek op het ogenblik van de taalproef, dan kan er wel een andere afspraak gemaakt worden. 14. Kan ik het kind voorbereiden op de taalproef? De beste voorbereiding op de taalproef bestaat erin met het kind zoveel mogelijk Nederlands te praten. Indien de ouders zelf geen Nederlands kennen, dan kan u de ouders aansporen het nog zoveel mogelijk naar een Nederlandstalige kleuterschool te laten gaan of, indien dit niet meer mogelijk is, het kind buiten de school zoveel mogelijk met Nederlands in contact te brengen. 15. Wanneer wordt de taalproef afgenomen? - Bij afname van de taalproef door het CLB: Het moment van afname wordt onderling afgesproken tussen ouders en CLB. U bezorgt de gegevens van de kinderen en de reden waarom ze de taalproef moeten afleggen aan het CLB. U deelt tevens aan de ouders mee dat ze het CLB moeten contacteren met het oog op het afleggen van de taalproef. De taalproef dient zo snel mogelijk te gebeuren zodat er zo snel mogelijk duidelijkheid is of het kind naar het lager onderwijs mag. De CLB s zullen in de mogelijkheid zijn om de taalproef af te nemen vanaf 1 juni De afspraak tussen ouders en CLB kan al voor die datum gemaakt worden. Tijdens het schooljaar kan de taalproef, in samenspraak met de school en de ouders, op school worden afgenomen. - Bij afname van de taalproef door de school: Ook hier wordt het moment van afname van de taalproef onderling tussen de ouders en de school afgesproken. De taalproef dient zo snel mogelijk te worden afgenomen. De scholen 5

6 zullen in de mogelijkheid zijn om de taalproef af te nemen vanaf 1 juni De afspraak tussen de ouders en de school kan al vóór die datum worden gemaakt. 16. Mag ik bij voorrang die kinderen inschrijven waarvan het al duidelijk is dat ze al aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen? Neen. U moet alle kinderen op dezelfde manier behandelen. U mag dus bijv. geen voorrang geven aan kinderen waarvan u weet dat ze voldoende halve dagen aanwezigheid hebben ten nadele van kinderen die dit (nog) niet kunnen aantonen. 17. Wat als een kind zich na 1 september 2010 komt inschrijven. Gelden dan ook nog de voorwaarden van voldoende aanwezigheid en taalproef? De voorwaarden zijn van toepassing op alle kinderen die voor 1 januari van het lopende schooljaar vijf of zes jaar geworden zijn of worden. Het maakt dus geen verschil of het kind in het lager onderwijs ingeschreven wordt voor of na 1 september. Voor inschrijvingen na 1 september kan de school of het CLB ervoor kiezen de taalproef in de school van de leerling tijdens de schooluren af te nemen. Indien het CLB als afnemer van de taalproef optreedt, maakt het hierover afspraken met de school. De afnemer van de proef informeert de ouders over het moment waarop de taalproef zal afgenomen worden. Voor kinderen die zich na 1 september op uw school aanmelden en bij wie het een schoolverandering van een andere gewone lagere school naar uw school betreft, mag u ervan uitgaan dat de vorige lagere school de voldoende aanwezigheid of het geslaagd zijn voor de taalproef lager onderwijs nagegaan heeft, dit op voorwaarde dat het kind er al definitief (en niet onder opschortende voorwaarde) ingeschreven was. 6

7 VRAGEN VAN LAGERE SCHOLEN DIE OPTREDEN ALS AFNEMER VAN DE TAALPROEF Bij onderling overleg tussen het CLB en de lagere school zal bepaald worden wie zal optreden als afnemer van de taalproef. Deze afspraak geldt dan voor alle leerlingen van de betrokken school. Indien beslist wordt dat de school als afnemer van de taalproef zal optreden, wordt dit uiterlijk 15 juni 2010 meegedeeld aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Is er op die datum geen melding ontvangen dat de school de taalproef afneemt, dan neemt het CLB de proef af. De volledige procedure hiertoe en het meldingsformulier vindt u in de omzendbrief. Hieronder een aantal vragen en antwoorden indien er wordt bepaald dat de school zal optreden als afnemer van de taalproef. 18. Welke taken zal de school als afnemer van de taalproef opnemen in het kader van de taalproef? Na onderling overleg tussen school en ouders wordt een datum voor afname van de taalproef bepaald. Na afname en beoordeling van de taalproef communiceert de school het resultaat van de taalproef aan de ouders aan de hand van een attest dat het resultaat van de taalproef vermeldt. Hiervoor is een modelattest voorzien (bijlage van de omzendbrief). De school deelt het resultaat tevens aan het CLB mee zodat dit CLB de resultaten van de taalproef kan registeren. 19. Hoe moeten de scholen de taalproef afnemen? De scholen die als afnemer van de taalproef zullen optreden, vragen aan het CLB het toetsmateriaal en een handleiding, waarin alle richtlijnen voor de afname van de taalproef en de beoordeling uitvoerig beschreven worden. Deze handleiding bevat ook een modelattest voor het meedelen van het resultaat en een indicatie van de tijdsinvestering die gevraagd wordt voor afname en beoordeling van de proef. 20. Welke personeelsleden mogen de taalproef afnemen? De directeur van de school beslist welke personeelsleden hiervoor zullen worden ingezet. Hij/zij is de meest geschikte persoon om in te schatten welke personeelsleden over de competenties beschikken die nodig zijn om de proef in de beste omstandigheden af te nemen. 21. Wat houdt de taalproef in? De taalproef gaat na of een kind voldoende Nederlands begrijpt om in het lager onderwijs te kunnen starten. Het gaat dus om Nederlands begrijpen. De proef bestaat uit twee onderdelen: een gedeelte over de passieve woordenschat en een gedeelte over zinsbegrip. Het kind moet tijdens de taalproef niet actief Nederlands spreken. 7

8 22. Wanneer wordt de taalproef afgenomen? De taalproef wordt zo snel mogelijk afgenomen na inschrijving in de lagere school. Vanaf 1 juni 2010 kan de taalproef worden afgenomen, maar de afspraak hiertoe kan vroeger gemaakt worden. In elk geval is het de bedoeling dat de ouders tegen 1 september (bij voorkeur vroeger) uitsluitsel krijgen over waar hun kind toegelaten wordt. Indien het kind omwille van praktische overwegingen voor 1 september nog geen taalproef heeft kunnen afleggen, kan het wel ingeschreven worden in het eerste leerjaar, maar dient er zo snel mogelijk een afspraak voor de afname van de taalproef gemaakt te worden. In de praktijk betekent dit dat alle vijf- en zesjarigen (*) die in het lager onderwijs wensen in te stappen en die onvoldoende aanwezigheid kunnen aantonen de taalproef moeten afleggen, ook indien ze na het begin van het schooljaar ingeschreven worden. 23. Mag de school als afnemer van de taalproef zelf de datum van de taalproef kiezen? De datum van de taalproef wordt bepaald in overleg tussen de ouders en de school, maar de taalproef zal steeds zo snel mogelijk worden afgenomen. Indien de afspraak door overmacht, door ziekte van het kind, niet kan plaatsvinden, brengen de ouders de school hiervan op de hoogte en wordt een nieuwe afspraak gemaakt. 24. Kan de taalproef in groep worden afgenomen? Nee, de taalproef wordt individueel afgenomen. 25. Moeten de scholen, als afnemer van de taalproef, de taalproef zelf aankopen? Neen. De school vraagt de taalproef op bij het CLB, dat het materiaal van het Ministerie van Onderwijs en Vorming ontvangen heeft. 26. Is er een computer nodig om de taalproef af te nemen? Nee. De taalproef wordt afgenomen aan de hand van een platenboek. 27. Is het resultaat van de taalproef bindend? Het resultaat van de taalproef is bindend en wordt bepaald aan de hand van de scoringsrichtlijnen die in de handleiding uitgelegd worden. 28. Wat indien het kind een fysieke of mentale beperking heeft? Indien een leerling wegens een fysieke of mentale beperking niet in de mogelijkheid is de proef af te leggen, mag de taalproef niet door de school worden afgenomen maar dient steeds het CLB te worden ingeschakeld. Het CLB, waarmee de school een beleidscontract heeft, zal dan de kennis van het Nederlands toetsen aan de hand van proeven die het centrum zelf kiest. Het CLB dient hierbij ook te motiveren waarom de leerling in kwestie in de onmogelijkheid verkeert om de proef af te leggen en welke andere proeven zijn gebruikt om de taalkennis te beoordelen. 8

9 VRAGEN VAN KLEUTERSCHOLEN 29. Wat wordt van ons verwacht in het kader van de nieuwe toelatingsvoorwaarde? Het is heel belangrijk dat u ouders informeert en sensibiliseert over het belang van het kleuteronderwijs in het algemeen, en over het jaar voorafgaand aan de overgang naar het lager onderwijs in het algemeen. U dient ook voor alle kinderen het aantal halve dagen aanwezigheid bij te houden. Wanneer u merkt dat een kind dreigt niet aan een voldoend aantal halve dagen te geraken, dan kan u de ouders van het betrokken kind extra aansporen om het kind naar school te laten komen (voor die kinderen die nog aan hun dagen kunnen geraken). Wanneer u merkt dat een kind onmogelijk nog aan het aantal halve dagen aanwezigheid kan geraken, dan spoort u de ouders best aan contact te nemen met een lagere school, zodat die stappen kan zetten om het kind een taalproef te laten afleggen. Ook hier is het aangewezen de ouders aan te sporen hun kleuter zoveel mogelijk naar te kleuterklas te sturen, dit ter voorbereiding op de taalproef. 30. Ben ik verplicht om de gegevens over het aantal halve dagen aanwezigheid door te geven? Ja. De kleuterscholen zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen en moeten zo snel mogelijk de gevraagde gegevens aan de lagere school bezorgen. Er is hiertoe een modelformulier (Word, 1 p.) ter beschikking gesteld. Dit modelformulier kan vrijblijvend gebruikt worden. Ook mail, fax of een ander papier voldoen. 31. Aan wie moeten wij het aantal aanwezigheden van de kleuters bezorgen? De lagere school waar het kind ingeschreven wordt, zal u naar het aantal halve dagen aanwezigheid vragen. Het is van belang dat u de lagere school zo snel mogelijk, en zeker binnen de 10 schooldagen, de gevraagde gegevens bezorgt. De gegevens over de aanwezigheden van de kleuters dient u op 30 juni ook door te geven aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 32. Wat als we merken dat een kleuter niet meer aan voldoende halve dagen kan komen? In dat geval is het van belang dat het kind snel de taalproef kan afleggen, zodat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over het feit of het het kind volgend jaar in het kleuteronderwijs blijft of naar het lager onderwijs gaat. De taalproef kan worden afgenomen door het CLB van de lagere school of de lagere school zelf. Dit wordt bepaald in onderling overleg tussen het CLB en de school en de gemaakte keuze geldt voor alle leerlingen. Indien de ouders kiezen voor lager onderwijs in dezelfde school als het kleuteronderwijs en indien het CLB zal optreden als afnemer van de taalproef, dan geeft uw school de gegevens aan het CLB door. Tevens vraagt de school aan de ouders het CLB te contacteren met het oog op het afnemen van de taalproef. 9

10 Indien de lagere school als afnemer van de taalproef zal optreden, dan dienen de ouders en de school een afspraak te maken met het oog op het afnemen van de taalproef. Indien de ouders opteren voor een andere school, dan raadt u hen aan zich zo snel mogelijk tot deze lagere school te wenden, zodat die hen kan meedelen wie de taalproef zal afnemen. Indien het CLB de taalproef zal afnemen, zal de lagere school de gegevens aan het eigen CLB doorgeven. De lagere school zal de ouders vragen het CLB te contacteren met het oog op de taalproef. De CLB s zullen in de mogelijkheid zijn om de taalproef vanaf 1 juni 2010 af te nemen. Afspraken tussen ouders en CLB kunnen vroeger gemaakt worden. Indien de lagere school de taalproef zal afnemen, dan dient er een afspraak te worden gemaakt tussen de school en ouders voor de afname van deze proef. De scholen zullen in de mogelijkheid zijn de taalproef vanaf 1 juni 2010 af te nemen. Afspraken tussen de ouders en de school kunnen evenwel vroeger worden gemaakt. 33. Kan er voor gekozen worden om alle kinderen van de derde kleuterklas een taalproef te laten afleggen? Neen, de taalproef is enkel bedoeld voor kinderen die niet voldoende aanwezig waren. 34. Wat als een kind onvoldoende aanwezig is door ziekte en ouders kunnen dit verantwoorden met een medisch attest? De regelgeving gaat uit van een effectieve aanwezigheid op school. Voor die kinderen die, bijv. omwille van ziekte, niet voldoende dagen aanwezig waren, is er in de regelgeving toch een mogelijkheid gecreëerd om tot het lager onderwijs toegelaten te worden, nl. door het afleggen van de taalproef. 35. Wat als het kind uiteindelijk toch niet aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs blijkt te voldoen. Zijn wij verplicht om dit kind opnieuw tot het kleuteronderwijs toe te laten, ook al is onze school op dat ogenblik vol? Ja. Het kind was in de lagere school ingeschreven onder opschortende voorwaarde, wat betekent dat er pas een échte inschrijving is, als de voorwaarde vervuld is. Wordt de voorwaarde niet vervuld, dan is er geen inschrijving in de lagere school en moet het kind het derde kleuterklasje overdoen in de oorspronkelijke kleuterschool, waar de inschrijving in feite geen einde genomen heeft. Het staat de ouders uiteraard vrij om voor een andere kleuterschool te kiezen. U hebt er als kleuterschool dus alle belang bij om voldoende halve dagen aanwezigheid zéér sterk aan te moedigen bij alle ouders. Voor kinderen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs blijken te voldoen en voorheen niet in een kleuterschool ingeschreven waren, helpt het Lokaal Overlegplatform, indien dit er is, bij de zoektocht naar een kleuterschool. Indien er geen LOP aanwezig is, dan helpt het CLB bij het zoeken naar een school. 10

11 36. Kunnen/moeten wij de kinderen voorbereiden op de taalproef? De beste voorbereiding voor kinderen bestaat erin dat ze zoveel mogelijk met het Nederlands in contact komen. Dit gebeurt uiteraard op school. U wijst de ouders best ook zoveel mogelijk op het belang van het Nederlands buiten de school. 11

12 VRAGEN VAN OUDERS 37. Wanneer mag mijn kind naar het gewoon lager onderwijs? Voor het gewoon lager onderwijs komt er vanaf 1 september 2010 een bijkomende toelatingsvoorwaarde. Vijf- of zesjarige leerlingen (*) die wensen over te stappen naar het gewoon lager onderwijs, moeten in het schooljaar voorafgaand aan deze overstap voldoende aanwezig geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige kleuterschool. Voor zesjarigen betekent voldoende aanwezigheid 220 halve dagen, voor vijfjarigen gaat het om 185 halve dagen aanwezigheid. Leerlingen die deze aanwezigheid niet bereiken, kunnen toch in het gewoon lager onderwijs instappen op basis van een taalproef die de kennis van het Nederlands peilt. Ook leerlingen die het voorafgaande schooljaar onderwijs hebben genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Zevenjarige leerlingen of ouder (*) kunnen op basis van hun leeftijd in het gewoon lager onderwijs instappen. Zij moeten dus geen voldoende aanwezigheid aantonen noch slagen in een taalproef. 38. Moet ik zelf bijhouden hoeveel halve dagen mijn kind naar school gaat? Neen, de kleuterschool registreert per halve dag of uw kind aanwezig is of niet. 39. Moet ik bij inschrijving in de lagere school weten hoeveel halve dagen mijn kind naar school geweest is? De lagere school zal deze info opvragen bij de kleuterschool. U moet zo volledig mogelijk de gegevens vermelden van de kleuterschool (naam, adres). Is uw kind het afgelopen jaar in meerdere kleuterscholen geweest, dan is het zeer belangrijk dat u bij inschrijving in de lagere school àlle kleuterscholen vermeldt, zodat de lagere school bij al deze scholen de aanwezigheden kan opvragen en optellen. 40. Wat als mijn kind niet toegelaten wordt tot het lager onderwijs, kan het dan nog terugkeren naar zijn vroegere kleuterschool? Ja. Wanneer de opschortende voorwaarde waaronder uw kind ingeschreven was in het lager onderwijs, niet vervuld wordt, is er geen inschrijving in die lagere school en moet uw kind in het kleuteronderwijs blijven. U kunt daarvoor terecht bij de kleuterschool waar uw kind tijdens het schooljaar schoolliep. Uiteraard staat het u ook vrij om voor een andere kleuterschool te kiezen. 41. Wat houdt de taalproef in? De taalproef gaat na of een kind voldoende Nederlands begrijpt om het lager onderwijs te kunnen starten. Het gaat dus om Nederlands begrijpen. Het kind moet tijdens de taalproef niet actief Nederlands spreken. 12

13 42. Wanneer zal de taalproef afgenomen worden? De taalproef wordt zo snel mogelijk afgenomen na inschrijving in de lagere school. De school zal u meedelen of de taalproef door de school zelf of het CLB zal worden afgenomen. Indien de taalproef wordt afgenomen door het CLB zal de school u de gegevens van het CLB bezorgen zodat u dit CLB kan contacteren. In elk geval is het de bedoeling dat u tegen 1 september (bij voorkeur vroeger) uitsluitsel krijgt over waar uw kind toegelaten wordt. De CLB s zullen in de mogelijkheid zijn om de taalproef af te nemen vanaf 1 juni De afspraak tussen ouders en CLB kan eerder gemaakt worden. Indien de taalproef door de school wordt afgenomen, dient u een afspraak te maken met de school voor de afname ervan. De scholen zullen in de mogelijkheid zijn om de taalproef vanaf 1 juni 2010 af te nemen. De afspraak tussen ouders en school kan eerder gemaakt worden. 43. Wat als mijn kind op 1 september nog geen taalproef afgelegd heeft? Indien door uitzonderlijke omstandigheden uw kind op 1 september nog geen taalproef afgelegd heeft, wordt het kind onder opschortende voorwaarde in de lagere school ingeschreven. Voor inschrijvingen na 1 september kan de school of het CLB ervoor kiezen de taalproef in de school van de leerling tijdens de schooluren af te nemen. Indien het CLB als afnemer van de taalproef optreedt, maakt het hierover afspraken met de school. De afnemer van de proef informeert de ouders over het moment waarop de taalproef zal afgenomen worden. 44. Mag ik zelf de datum van de taalproef kiezen? Indien de taalproef door het CLB wordt afgenomen, wordt de datum van de taalproef bepaald in overleg tussen ouders en CLB. De school zal u de gegevens van het CLB bezorgen zodat u het kan contacteren. De CLB s kunnen de taalproef afnemen vanaf 1 juni 2010 maar de afspraak tussen ouders en CLB kan eerder gemaakt worden. Tijdens het schooljaar kan de taalproef, in samenspraak met de school en de ouders, op school worden afgenomen. Indien de taalproef door de school wordt afgenomen, wordt de datum van de taalproef bepaald in overleg tussen de ouders en de school. De scholen kunnen de taalproef afnemen vanaf 1 juni 2010 maar de afspraak tussen de ouders en de school kan eerder gemaakt worden. 45. Wat als mijn kind niet slaagt? Als uw kind niet geslaagd is voor de taalproef, dan brengt het nog een jaar langer in het kleuteronderwijs door, zodat het beter voorbereid wordt op de overgang naar het lager onderwijs.. 13

14 46. Wat als ik niet op de afspraak aanwezig kan zijn? Indien u, door overmacht, door ziekte van het kind, niet op de afspraak aanwezig kan zijn, brengt u de afnemer van de taalproef, het CLB of de school, hiervan zo snel mogelijk op de hoogte en maakt u een nieuwe afspraak. 47. Wij zijn de hele grote vakantie in het buitenland. Kan mijn kind de taalproef voor of na de grote vakantie afleggen? De lagere school kan u meedelen wie de taalproef zal afnemen: het CLB of de school zelf. U dient dit af te spreken met de afnemer van de taalproef, het CLB of de school zelf. In elk geval is het belangrijk om de proef zo snel mogelijk af te nemen zodat er voor alle betrokken partijen duidelijkheid is of het kind op 1 september naar de kleuterklas gaat of naar het lager onderwijs overstapt. Dit geeft zowel u als de school duidelijkheid. 48. Mijn kind presteert niet goed als het onder druk staat en ik heb schrik dat het daardoor zal falen op de taalproef? De taalproef zal in de best mogelijke omstandigheden afgenomen worden waardoor er voor het kind zo weinig mogelijk druk ontstaat. Het gaat ook om een proef die de passieve kennis van het Nederlands test, waarbij het kind niet zelf Nederlands moet spreken maar enkel moet kunnen aantonen dat het Nederlands begrijpt. 49. Wat als ik niet akkoord ga met het resultaat van de taalproef. Is er een beroepsmogelijkheid? Kan mijn kind de toets een tweede keer afleggen? Neen. De taalproef wordt één keer afgelegd. 50. Mijn kind was het voorbije schooljaar ziek en ik heb hier medische attesten van. Moet mijn kind dan ook een taalproef afleggen? Ja. Als uw kind door ziekte onvoldoende halve dagen aanwezig kon zijn in het kleuteronderwijs, dan kan het toch toegelaten worden tot het gewoon lager onderwijs mits het afleggen van en slagen voor de taalproef. De taalproef is juist bedoeld om die kinderen die door bepaalde omstandigheden niet in de mogelijkheid waren om aanwezig te zijn op school, toch de kans te geven in het lager onderwijs in te stappen. 51. Wij komen pas in oktober in Vlaanderen wonen? Moet mijn 6-jarig kind dan ook nog een taalproef afleggen? Ja. De taalproef is van toepassing op alle 5- en 6 jarigen die in het lager onderwijs wensen in te stappen en die onvoldoende aanwezigheid kunnen aantonen. Het maakt hierbij geen verschil of het kind na het begin van het schooljaar ingeschreven wordt. Was uw kind in een school in Nederland ingeschreven, dan hoeft het geen taalproef af te leggen. 14

15 52. Is de taalproef overal in Vlaanderen dezelfde? Ja, de taalproef is overal gelijk. 53. Mag ik aanwezig zijn als mijn kind de taalproef aflegt? De taalproef vergt zeker niet de aanwezigheid van de ouders. Indien u dat echt wil, dan mag u aanwezig zijn, maar uiteraard enkel als toeschouwer. 54. Wat als mijn kind in het jaar voorafgaand aan het lager onderwijs in meer dan één kleuterschool aanwezig was? Indien uw kind in meer dan één kleuterschool aanwezig was, dan moet u bij inschrijving in de lagere school alle kleuterscholen vermelden, zodat de lagere school daar de aanwezigheden kan opvragen en het totaal in rekening kan brengen. 55. Kan ik mijn kind voorbereiden op de taalproef? De beste voorbereiding is Nederlands spreken met het kind. Indien u zelf (nog) onvoldoende Nederlands kent, brengt u het kind best zoveel mogelijk met het Nederlands in contact. 56. Wat als mijn kind door praktische omstandigheden nog geen taalproef voor 1 september heeft kunnen afleggen? Mag mijn kind dan op 1 september toch al beginnen in het eerste leerjaar? Het streefdoel is dat uw kind de proef afgelegd heeft voor 1 september. In uitzonderlijke omstandigheden zal dit niet het geval zijn. Uw kind kan dan onder opschortende voorwaarde ingeschreven worden. Voor inschrijvingen na 1 september kan de school of het CLB ervoor kiezen de taalproef in de school van de leerling tijdens de schooluren af te nemen. Indien het CLB als afnemer van de taalproef optreedt, maakt het hierover afspraken met de school. De afnemer van de proef informeert de ouders over het moment waarop de taalproef zal afgenomen worden. 15

16 VRAGEN VAN CLB s Naast onderstaande specifieke vragen zijn ook de vragen van lagere scholen en van ouders nuttig voor CLB s. 57. Welke taken zal het CLB moeten opnemen in het kader van de taalproef? Het CLB waarmee de lagere school een beleidscontract heeft en de lagere school, beslissen onderling wie van hen beide als afnemer van deze proef optreedt. De afspraak wie de taalproef afneemt geldt voor alle leerlingen in de betrokken school. Er wordt dus geen afspraak gemaakt per leerling, maar wel per school. Indien de afspraak is dat de taalproef door de school zal worden afgenomen, moet de school dit uiterlijk 15 juni 2010 melden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Is er op die datum geen melding ontvangen dat de school de taalproef afneemt, dan neemt het CLB de proef af. De volledige procedure inzake de melding door de scholen vindt u in de omzendbrief. Indien de school de taalproef afneemt, dan bezorgt het CLB het toetsmateriaal en de handleiding aan de school. Indien het CLB de taalproef zal afnemen, bezorgt de lagere school het CLB de contactgegevens van het kind, alsook de reden waarom het de taalproef moet afleggen. De school deelt tevens aan de ouders mee dat ze het CLB moeten contacteren met het oog op het afleggen van de taalproef. Tijdens het schooljaar kan de taalproef, in samenspraak met de school en de ouders, op school worden afgenomen. Het CLB staat in voor de afname en de beoordeling van de taalproef. Vervolgens communiceert het CLB het resultaat van de taalproef aan de school en aan de ouders. Het CLB voorziet in een attest dat het resultaat van de taalproef vermeldt. Hiervoor is een modelattest voorzien (bijlage van de omzendbrief). Slechts in uitzonderlijke omstandigheden, indien een leerling wegens een fysieke of mentale beperking niet in de mogelijkheid is de proef af te leggen, mag de taalproef niet door de school worden afgenomen maar dient het CLB te worden ingeschakeld. Indien oorspronkelijk werd afgesproken dat de school de taalproef zou afnemen, dan wordt in deze omstandigheden dus afgeweken van deze afspraak. Het CLB, waarmee de school een beleidscontract heeft, zal dan de kennis van het Nederlands toetsen aan de hand van proeven die het centrum zelf kiest. Het CLB dient hierbij ook te motiveren waarom de leerling in kwestie in de onmogelijkheid verkeert om de proef af te leggen en welke andere proeven zijn gebruikt om de taalkennis te beoordelen. 58. Hoe moeten de CLB s de taalproef afnemen? De CLB s ontvangen uiterlijk 31 mei 2010 een handleiding waarin alle richtlijnen voor de afname van de taalproef en de beoordeling uitvoerig beschreven worden. Deze handleiding bevat ook het modelattest voor het meedelen van het resultaat en een indicatie van de tijdsinvestering die gevraagd wordt voor de afname en beoordeling van de toets. Alle CLB s zijn uitgenodigd voor een toelichting bij de handleiding. 59. Welke personeelsleden mogen de taalproef afnemen? 16

17 De directeur van het CLB beslist welke personeelsleden hiervoor zullen worden ingezet. Hij/zij is de meest geschikte persoon om in te schatten welke personeelsleden beschikken over de competenties die nodig zijn om de proef in de beste omstandigheden af te nemen. 60. Wat houdt de taalproef in? De taalproef gaat na of een kind voldoende Nederlands begrijpt om in het lager onderwijs te kunnen starten. Het gaat dus om Nederlands begrijpen. De proef bestaat uit twee onderdelen: een gedeelte over passieve woordenschat en een gedeelte over zinsbegrip. Het kind moet tijdens de taalproef niet actief Nederlands spreken. 61. Wanneer wordt de taalproef afgenomen? De taalproef wordt zo snel mogelijk afgenomen na inschrijving in de lagere school. Vanaf 1 juni van dit schooljaar zullen de CLB s kunnen starten met de afname. De afspraak kan vroeger gemaakt worden. In elk geval is het de bedoeling dat de ouders tegen 1 september (bij voorkeur vroeger) uitsluitsel krijgen over waar hun kind toegelaten wordt. Indien het kind door praktische omstandigheden nog geen taalproef heeft kunnen afleggen voor 1 september, kan het wel ingeschreven worden in het eerste leerjaar, maar dient de school het CLB zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, zodat een afspraak voor de afname kan gemaakt worden. Tijdens het schooljaar kan de taalproef, in samenspraak met de school en de ouders, op school worden afgenomen. In de praktijk betekent dit ook dat alle vijf- en zesjarigen (*) die in het lager onderwijs wensen in te stappen en die onvoldoende aanwezigheid hebben de taalproef moeten doen, ook indien ze na het begin van het schooljaar ingeschreven worden. 62. Mag het CLB zelf de datum van de taalproef kiezen? De datum van de taalproef wordt bepaald in overleg tussen ouders en CLB, maar de taalproef zal steeds zo snel mogelijk worden afgenomen. Tijdens het schooljaar kan de taalproef, in samenspraak met de school en de ouders, op school worden afgenomen. Indien de afspraak door overmacht, door ziekte van het kind, niet kan doorgaan, brengen de ouders het CLB hiervan op de hoogte en wordt een nieuwe afspraak gemaakt. 63. Kan de taalproef in groep afgenomen worden? Neen. De taalproef wordt individueel afgenomen. 64. Moeten de CLB s de taalproef zelf aankopen? 17

18 Neen. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming voorziet in het toetsmateriaal dat nodig is om de taalproef af te nemen. Indien beslist wordt dat niet het CLB, maar de school de taalproef afneemt, dan bezorgt het CLB het toetsmateriaal aan de school. 65. Is er een computer nodig om de taalproef af te nemen? Neen. De taalproef wordt afgenomen aan de hand van een platenboek. 66. Is het resultaat van de taalproef bindend? Het resultaat van de taalproef is bindend en wordt bepaald aan de hand van de scoringsrichtlijnen die uitgelegd worden in de handleiding. In die gevallen waarin het kind een fysieke of mentale beperking heeft waardoor het in de onmogelijkheid verkeert de taalproef af te leggen, mag het CLB de kennis van het Nederlands op een andere manier beoordelen. Die beoordeling leidt eveneens tot een bindende beslissing. 18

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C167 OND15 ( ) 18 maart

Commissievergadering nr. C167 OND15 ( ) 18 maart Commissievergadering nr. C167 OND15 (2009-2010) 18 maart 2010 33 Mijn tweede vraag ging over het kader en statuut van de preventieadviseurs. Ik ben het met u eens om te stellen dat dit een complex probleem

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM

Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM Voor het 1ste leerjaar van de eerste graad (1A) Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten: 1 de houders van het getuigschrift van basisonderwijs, behaald

Nadere informatie

Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be. Aanmelden en inschrijven in het eerste leerjaar A of B

Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be. Aanmelden en inschrijven in het eerste leerjaar A of B Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be Kiezen en inschrijven in KSLeuven op stap naar 2012-2013 Aanmelden en inschrijven

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL. in 15 vragen

INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL. in 15 vragen INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL in 15 vragen 3 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Jo De Ro Agentschap voor Onderwijscommunicatie Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C13 OND1 (2009-2010) 8 oktober 2009

Commissievergadering nr. C13 OND1 (2009-2010) 8 oktober 2009 Commissievergadering nr. C13 OND1 (2009-2010) 8 oktober 2009 Interpellatie van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de

Nadere informatie

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school?

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Aanmelden en inschrijven: STAP VOOR STAP 1. Kies een school Maak voor jezelf een keuze: welke school kies je? Kleuteronderwijs Het Notendopje (GO!

Nadere informatie

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool Stappenplan je kind inschrijven op een basisschool Inhoudsopgave Stappenplan... 4 Wie moet ingeschreven worden?... 5 Volgende kinderen moet je inschrijven voor het schooljaar 2013-2014:... 5 Is je kleuter

Nadere informatie

Wat is een indicatorleerling?

Wat is een indicatorleerling? INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR VAN HET SINT-ROMBOUTSCOLLEGE (schooljaar 2014 2015) Sinds vorig schooljaar legt de overheid de scholen op om een evenwichtige sociale mix na te streven in hun leerlingenpopulatie.

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

Voor alle kinderen geboren in 2012 en ouder. Je kind inschrijven. in een basisschool. Voor alle kinderen geboren in 2014 en ouder.

Voor alle kinderen geboren in 2012 en ouder. Je kind inschrijven. in een basisschool. Voor alle kinderen geboren in 2014 en ouder. Voor alle kinderen geboren in 2012 en ouder Je kind inschrijven in een basisschool Voor alle kinderen geboren in 2014 en ouder Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw Schooljaar 2016-2017 Beste ouder 3 0U

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop

Het inschrijvingsrecht in een notendop COC Trierstraat 33 1040 Brussel Het inschrijvingsrecht in een notendop Dat alle leerlingen op school gelijke kansen moeten krijgen, is onbetwistbaar. Het Gelijke Onderwijskansendecreet(GOK-decreet) wil

Nadere informatie

Scholengemeenschap Prins Boudewijn

Scholengemeenschap Prins Boudewijn Edegem, 12 december 2012 Inschrijvingsrecht 2012 2013 Beste ouders De scholengemeenschap Prins Boudewijn schrijft voor het schooljaar 2012 2013 op volgende manier in. Het inschrijvingsrecht is een regelgeving,

Nadere informatie

INSCHRIJVEN IN HET BASISONDERWIJS IN LOKEREN

INSCHRIJVEN IN HET BASISONDERWIJS IN LOKEREN INSCHRIJVEN IN HET BASISONDERWIJS IN LOKEREN Voor kinderen geboren in 2011 of daarvoor Richtlijnen om uw kind in te schrijven Beste ouder, U hebt een kind dat geboren is in 2011 en dat volgend schooljaar

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Beersel Halle Sint- Pieters- Leeuw

Beersel Halle Sint- Pieters- Leeuw Inschrijven in een basisschool Schooljaar 20-202 Beersel Halle Sint- Pieters- Leeuw LOP B e ste ouders, Alle basisscholen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw werken met dezelfde inschrijvingsperiode

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem: 2014-2015

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem: 2014-2015 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem: 2014-2015 1. INLEIDING Drie Wijnegemse kleuter- en lagere scholen werken met een aanmeldingsen inschrijvingsprocedure:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR (schooljaar 2016 2017)

INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR (schooljaar 2016 2017) INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR (schooljaar 2016 2017) INSCHRIJVINGSPROCEDURE STAP 1: aanmelding, telefonisch via het callcenter (dinsdag 12 april, 19-21u) STAP 2: registratie van de aanmelding, op school

Nadere informatie

Voor alle kinderen geboren in 2012 en ouder JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN BASISSCHOOL

Voor alle kinderen geboren in 2012 en ouder JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN BASISSCHOOL Voor alle kinderen geboren in 2012 en ouder JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN BASISSCHOOL BEERSEL, HALLE EN SINT-PIETERS-LEEUW SCHOOLJAAR 2014-2015 Ontwerp: luc@vissenaken.be WOON ONDERWIJS BUITENGEBeste ouder,

Nadere informatie

Stap voor stap in uw onderneming

Stap voor stap in uw onderneming Stap voor stap in uw onderneming Dr. Geert Premer (2017) Een re-integratietraject, wat is dat dan? Hoe langer een werknemer arbeidsongeschikt is, hoe moeilijker hij het heeft om terug aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2016-2017

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2016-2017 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2016-2017 della Faillelaan: 03/887 62 49 Carillolei: 03/887 49 88 1. Inleiding

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid WWW.KOCA.BE

Inschrijvingsbeleid WWW.KOCA.BE Inschrijvingsbeleid Gelijke onderwijskansen De doelstelling van het decreet Gelijke Onderwijskansen is een geïntegreerd Vlaams onderwijsbeleid uitwerken dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016 1. Inleiding Cade kleuter- en lagere school werkt voor schooljaar

Nadere informatie

Je kindininschrijven. een basisschool. Beersel, Halle en. Voor. alle kinderen geboren in 2013. en ouder

Je kindininschrijven. een basisschool. Beersel, Halle en. Voor. alle kinderen geboren in 2013. en ouder n in 2012 re o eb g en er d in k e ll a Voor en ouder Je kindininschrijven een basisschool Voor alle kinderen geboren in 2013 en ouder Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw Schooljaar 2015-2016 Beste ouder,

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

De adressen van onze scholen vindt u op de laatste pagina van deze folder.

De adressen van onze scholen vindt u op de laatste pagina van deze folder. Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen is de inrichtende macht van 15 GO!-scholen in een regio die zich uitstrekt van Geraardsbergen tot Zottegem, over Brakel, Herzele, Zwalm, Zandbergen en Sint-Lievens-Houtem.

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: Mei 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015 College De Meer 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 1. INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. 2. PERIODECIJFER, TOETSWEEKCIJFER

Nadere informatie

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie:

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie: Examens Vanaf 1/9/2013 is een kind in huisonderwijs verplicht in te schrijven voor, deel te nemen aan én te slagen voor examens basisschool en 1ste graad secundair. Het onderwijsdecreet stipuleert heel

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? eer licht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek bent?

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. 1.2 Verzoeker [X] LOP-deskundige, Basisonderwijs en Secundair Onderwijs.

Commissie Zorgvuldig Bestuur. 1.2 Verzoeker [X] LOP-deskundige, Basisonderwijs en Secundair Onderwijs. Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/285 BETREFT: revalidatie tijdens de schooluren 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 17.03.2011 1.2 Verzoeker [X] LOP-deskundige, Basisonderwijs en Secundair Onderwijs.

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in een school naar keuze? Iedereen heeft recht op inschrijving in een school naar keuze. Als je jonger bent dan 12 jaar bepalen je ouders

Nadere informatie

1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief Ander antwoord :

1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief Ander antwoord : Onderzoek naar het opnamebeleid 1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief 2. a. Wordt er gewerkt met een antwoordapparaat

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie

Ondergetekende, ouder van... (naam en voornaam)... (klas) verklaart hierbij dat zijn/haar kind niet op school aanwezig was

Ondergetekende, ouder van... (naam en voornaam)... (klas) verklaart hierbij dat zijn/haar kind niet op school aanwezig was AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 1 Ondergetekende, ouder van... AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 2 Ondergetekende, ouder van... AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 3 Ondergetekende, ouder van... AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 4 Ondergetekende, ouder

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015 Basisonderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015 5187563 BAO_kleuter.indd 1 31/07/14 10:44 Colofon Editie september 2014 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Schoolreglement kleuterscholen 2015-2016

Schoolreglement kleuterscholen 2015-2016 Schoolreglement kleuterscholen 2015-2016 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie:

Nadere informatie

INFORMATIEMAP. Ervaringsbewijs. begeleider buitenschoolse. kinderopvang

INFORMATIEMAP. Ervaringsbewijs. begeleider buitenschoolse. kinderopvang INFORMATIEMAP Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang Inhoudstafel 1 WAT IS HET ERVARINGSBEWIJS?... 4 2 WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET ERVARINGSBEWIJS?... 4 3 HOE KAN JE HET ERVARINGSBEWIJS

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Kleuterschool - Zusters Maricolen te Maldegem

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Kleuterschool - Zusters Maricolen te Maldegem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Regelgeving OKAN secundair onderwijs. Studiedag Wat kan (na) okan? (25 april 2013 Hasselt)

Regelgeving OKAN secundair onderwijs. Studiedag Wat kan (na) okan? (25 april 2013 Hasselt) Regelgeving OKAN secundair onderwijs Studiedag Wat kan (na) okan? (25 april 2013 Hasselt) Overzicht Inschrijvingsrecht in een notedop Wat is O(K)AN? Algemeen Deeltijds gewoon secundair onderwijs Voltijds

Nadere informatie

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school?

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? 2017-2018 Aanmelden en inschrijven STAP VOOR STAP 1. Kies een school Maak voor jezelf een keuze. Welke school kies je? KLEUTERSCHOLEN Het Notendopje

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR (schooljaar )

INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR (schooljaar ) INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR (schooljaar 2017 2018) vzw De Ranken INSCHRIJVINGSPROCEDURE STAP 1: aanmelding, telefonisch via het callcenter (dinsdag 18 april 2017, 19-21u) STAP 2: registratie van

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Sint-Jan Berchmanscollege MS te Malle

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Sint-Jan Berchmanscollege MS te Malle Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van K.T.A. Alicebourg te Lanaken

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van K.T.A. Alicebourg te Lanaken Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

Inschrijven in een kleuter- of lagere school in Halle. Schooljaar 2012-2013

Inschrijven in een kleuter- of lagere school in Halle. Schooljaar 2012-2013 Inschrijven in een kleuter- of lagere school in Halle Schooljaar 2012-2013 Welke kinderen kunnen ingeschreven worden? Kinderen van het geboortejaar 2010. Er zijn verschillende instapmomenten: - 3 september

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE EXAMENCOMMISSIE BASISONDERWIJS. Centrale Examenschool Sint-Lievencollege

INFORMATIEBROCHURE EXAMENCOMMISSIE BASISONDERWIJS. Centrale Examenschool Sint-Lievencollege INFORMATIEBROCHURE EXAMENCOMMISSIE BASISONDERWIJS Centrale Examenschool Sint-Lievencollege INDEX 1. Algemeen wettelijk luik 3-4 1.1 Voorwoord 3 1.2 Procedure tot het behalen van het getuigschrift Basisonderwijs

Nadere informatie

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij CLB Zuid - Oost - Vlaanderen te Oudenaarde

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij CLB Zuid - Oost - Vlaanderen te Oudenaarde Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

Naar het 1ste leerjaar!

Naar het 1ste leerjaar! Lagere School Heldenplein 3 1840 Londerzeel Naar het 1ste leerjaar! Stamboeknr :... (Nr. in te vullen door de lagere school.) Kind : Naam :... Voornaam :... Beste ouders, Gelieve dit document met uw kind

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Voorbeeld inschrijvingsformulier

Voorbeeld inschrijvingsformulier Voorbeeld inschrijvingsformulier Datum inschrijving: LEERLINGGEGEVENS Officieel adres Naam: Voornamen: Roepnaam: Woont bij: beide ouders /vader / moeder / ander Straat en nummer: Postcode: Gemeente: Thuistelefoon:

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

LEREN IN ANTWERPEN. Uw kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen

LEREN IN ANTWERPEN. Uw kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen LEREN IN ANTWERPEN Uw kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen Schooljaar 2011-2012 2 3 Inhoud Voorwoord... 4 Eerst aanmelden, dan inschrijven... 5 Welke kinderen meldt u aan?...

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Inleiding Dit plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen is een verdiepingsdocument op het stedelijke aannamebeleid

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Examenreglement Kandidaat 2017

Examenreglement Kandidaat 2017 1 Examenreglement Kandidaat 2017 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Inschrijvingen 3. Examenafname 4. Beroepsprocedure 5. Beoordeling en bekendmaking resultaten 6. Inzage 7. Copyright en geheimhoudingsverplichtingen

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Bu.S.O. De Hagewinde te Lokeren

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Bu.S.O. De Hagewinde te Lokeren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Leerrecht 2004 Leerplicht Moet ik voor mijn zevenjarige zoon steeds een doktersbriefje indienen als hij ziek is?? Kan mijn dochter op haar zestiende

Nadere informatie

COZOCO 19 maart 2014. M-decreet. Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014

COZOCO 19 maart 2014. M-decreet. Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014 COZOCO 19 maart 2014 M-decreet Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014 Situering 2005: lancering van het leerzorgkader 2009-2014 geleidelijke invoering van het decreet op leerzorg -geen

Nadere informatie

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen. Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen. Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl 1 Deze brochure geeft informatie over de regelgeving omtrent aanvraag verlof buiten de

Nadere informatie

Bijlage G: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder)

Bijlage G: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder) Bijlage G: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder) Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding? De centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Kleintjes worden snel groot!

Kleintjes worden snel groot! Kleintjes worden snel groot! Is je kind geboren in 2013 of vroeger? Kies NU al een school! 1 LOP103_Brochure A5.indd 1 9/12/14 15:09 Naar dezelfde school als broer of zus? Broers en zussen van ingeschreven

Nadere informatie

4.1 Engagement in verband met oudercontact

4.1 Engagement in verband met oudercontact 4.1 Engagement in verband met oudercontact Rubriek 1.9 van het schoolreglement handelt over contact tussen ouders en school. In dit thema van de engagementsverklaring gaat het over ouders die, om welke

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Samenvatting decreet 23

Samenvatting decreet 23 Samenvatting decreet 23 kort: huisonderwijs = alles wat niet onder erkende en gesubsidieerde scholen valt basisonderwijs = verplicht vanaf 11j examen afleggen middelbaar onderwijs = verplicht vanaf 15j

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Inhoud : 1. Gemeenschappelijke bepalingen 1.1. Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) 1.2. Licentiaat + GHSO of GVO wordt licentiaat + BPB 1.3. Ambten van het medisch,

Nadere informatie

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen Basisonderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2012-2013 Colofon Editie september 2012 Verantwoordelijke uitgever: Frank Noten, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 september 2016 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht terug enkele vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij.

Nadere informatie

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor.

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor. jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap Jaarlijks test Selor een 800-tal kandidaten met een handicap. De effectieve aanwervingen van personen met

Nadere informatie

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt.

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt. Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, 8200 BRUGGE Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be (B{DjQ{GsNbA Jj) BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie