bcde ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking Algemene info

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bcde ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking Algemene info"

Transcriptie

1 bcde ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking Algemene info Maart 2015

2 Situatieplan van de dienst Burgerlijke Stand/Bevolking Savoiestraat Maurice van Meenenplein 0.15 Burgerlijke Stand ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking blz. 2

3 De loketten van de dienst Burgerlijke Stand/Bevolking Deur Bevolking Inschrijvingen van Belgische personen in het bevolkingsregister Getuigschriften (gezinssamenstelling, van woonst, van Belgische nationaliteit, van leven, moraliteitsattest) voor personen ingeschreven in het bevolkingsregister Uittreksel uit het strafregister (ex-getuigschrift van goed gedrag en zeden) Adresverandering (voor personen ingeschreven in het bevolkingsregister) Belgische identiteitskaart Identiteitsbewijs voor kinderen van minder dan 12 jaar (ingeschreven in het bevolkingsregister) Kids ID (elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar) Identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar van vreemde nationaliteit (ingeschreven in het bevolkingsregister) Verblijfsvergunningen voor vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister: elektronische kaarten E+, F+, C Verklaringen inzake afstaan van organen, laatste wilsbeschikkingen (begrafenissen en begraafplaatsen), euthanasie Ouderlijke toelating voor een minderjarige om alleen naar het buitenland te reizen (voor een minderjarige ingeschreven in het bevolkingsregister) Schrapping uit de bevolkingsregisters (vertrek naar het buitenland) Deur Bevolking - Afhaling - Afspraken Afhalen van: > > Paspoorten > > Uittreksel uit het strafregister > > Uittreksels en getuigschriften ondertekend door de Burgemeester > > Identiteitsbewijs bij geboorte Afspraken Deur Reispas - Rijbewijs- Kieszaken Rijbewijs (aanvraag) Deur Vreemdelingen - Onderdanen Europese Unie Inschrijving van EU onderdanen bij hun eerste aankomst in België Verblijfsvergunning voor EU onderdanen ingeschreven in het vreemdelingen register: elektronische kaart E Getuigschriften (voor elke EU onderdaan ingeschreven in het vreemdelingenregister) Adresverandering (voor elke EU onderdaan ingeschreven in het vreemdelingenregister) Deur Vreemdelingen - Niet-Europese Unie Onderdanen Inschrijving van niet-europese Unie onderdanen Verblijfsvergunningen voor niet-europese Unie onderdanen ingeschreven in het vreemdelingenregister: Attest van immatriculatie, elektronische kaarten A, B, F Getuigschriften (voor elke niet-europese Unie onderdaan ingeschreven in het vreemdelingenregister) Adresverandering (voor elk niet-europese Unie onderdaan ingeschreven in het vreemdelingenregister) Burgerlijke Stand - Buiteningang - Linker-vleugel van het Stadhuis Uittreksels uit akten van de Burgerlijke Stand opgesteld in Sint-Gillis Huwelijk Geboorte Erkenning van een kind Overlijden Inschrijving en overschrijving van akten van de burgerlijke stand opgesteld in het buitenland Wettelijke samenwoning Nationaliteit Grondvergunningen (op de gemeentelijke begraafplaats : Stillelaan Brussel. Tel : 02/ ) ook beschikbaar via Irisbox: Belgische reispas (aanvraag) Wettiging van handtekening (ook voor een verbintenis tot tenlastenneming) Verkiezingen Eensluidend afschrift ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking blz. 3

4 Index B B.I.V.R. (Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister).5 Begraafplaats...5 Begraving...5 Belgische nationaliteit...5 Bewijs van leven...5 Bewijs van verblijf...5 E Echtscheiding...5 Erkenning...5 Euthanasieverklaring...6 G Geboorte...6 Gelijkvormig afschrift...6 Getuigschrift van nationaliteit...6 Gezinssamenstelling...6 Gouden, diamanten, briljanten en platina huwelijk... 6 Grafconcessies...7 H Huwelijk...7 I Identiteitskaart...7 Inschrijving in de gemeente...8 Inschrijvingsbewijs...8 L Laatste wilsbeschikking...8 Legalisatie van de handtekening M Moraliteitsattest...9 O Orgaandonatie...9 Overlijden...9 P Paspoorten...9 R Raadplegen van de registers van de Burgerlijke Stand...10 Reiskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar...10 Rijbewijzen...10 S Schrapping...12 Toestemming voor een minderjarige om naar het buitenland te reizen...12 U Uittreksels strafregister...12 Uittreksels aktes van de Burgerlijke Stand...12 V Verandering van verblijfplaats (vertrek naar het buitenland). 12 Verbintenis tot tenlasteneming...13 Verkiezingen...13 Vertrek uit de gemeente Vreemdelingen: Europese en niet-europese onderdanen..13 W Wettelijk samenwonen...13 Online functies van de dienst Burgerlijke Stand/Bevolking Documenten die u via IRISBOX kunt bestellen: > > Uittreksel geboorteakte > > Uittreksel huwelijksakte > > Uittreksel scheidingsakte > > Uittreksel overlijdensakte > > Getuigschrift van nationaliteit > > Bewijs van verblijf > > Bewijs van gezinssamenstelling > > Bewijs van verblijf met historiek > > Bewijs van leven > > Verklaring van adreswijziging > > Uittreksel uit het strafregister Wie deze documenten wil bestellen heeft een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig. ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking blz. 4

5 B B.I.V.R. (Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister) (Elektronische vreemdelingenkaart A of B) Bureau voor niet-europese onderdanen - deur 0.2 Voor een verlenging: biedt u aan vóór de vervaldag. Begraafplaats De gemeentelijke begraafplaats is in Ukkel gevestigd en open van maandag tot vrijdag, van 8 tot uur, op zaterdag van 8 tot uur en op zondag van 10 tot uur. T. 02/ Begraving Onmiddellijk na de aangifte van overlijden, zal de persoon die het overlijden aangeeft, vaak via een begrafenisonderneming, de dag en het uur van de begrafenis bepalen in overleg met de dienst begravingen. Belgische nationaliteit De toekenning van de nationaliteit heeft betrekking op situaties waarbij u van rechtswege Belg bent. In tegenstelling tot de toekenning van de nationaliteit die, mits naleving van een aantal voorwaarden, een bijna automatisch karakter heeft, moet voor de verwerving een aanvraag worden ingediend. Deze materie is zo complex dat we ons hier moeten beperken tot algemene informatie. Wie meer details wenst kan ons telefonisch bereiken of via Tarief? 30 voor het opstellen van het administratief dossier. Bewijs van leven Dienst Bevolking - deur 0.12 Bewijs van verblijf Dienst Bevolking - deur 0.12 of Bureau voor niet-europese onderdanen - deur 0.2 of Bureau voor Europese onderdanen - deur 0.11 of 5 werkdagen indien het bewijs nodig is voor het buitenland. In dat geval is de handtekening van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand vereist. E Echtscheiding De overschrijving van de echtscheidingen gebeurt in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. U kunt een afschrift krijgen van de overschrijving van de echtscheiding. voor een afschrift van de overschrijving van de echtscheiding. Indien u in het buitenland bent gehuwd en uw echtscheiding in België wordt uitgesproken, dient u zich bij de gemeente Brussel Stad aan te bieden. Tel.: 02/ Erkenning Wanneer? > > Bij de geboorteaangifte. > > Na de geboorteaangifte > > Vóór de geboorte Voorwaarden: > > Wanneer het kind jonger is dan 12 jaar of in geval van verlengde minderjarigheid: instemming van de moeder is vereist. > > Wanneer het kind tussen de 12 en 18 jaar is, en niet ontvoogd: instemming van het kind en van de moeder zijn vereist. > > Wanneer het kind ouder is dan 18 jaar of ontvoogd: enkel instemming van het kind is vereist. > > > ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking blz. 5

6 > > > 1. Een recente en volledige kopij van de geboorteakte van het kind. 2. Identiteitskaart van de ouders. 3. Kopijen van de identiteitskaarten of paspoorten, of eender welk ander stuk waaruit de identiteit blijkt. 4. Medisch attest waaruit de zwangerschap blijkt. (In geval van erkenning van een ongeboren kind.) 5. Voor personen met een vreemde nationaliteit: een wetscertificaat inzake erkenning en een attest van de Burgerlijke Stand (legalisaties afhankelijk van het land van uitgifte) Tarief? 2 x 7,50 voor de woonplaatsverklaring van elk van de ouders (documenten die noodzakelijk zijn voor het opstellen van het dossier). Euthanasieverklaring Meer inlichtingen: Dienst Bevolking, deur 0.12 of 02/ , of op Tel.: 02/ G Geboorte Aangifte Waar? Op het gemeentehuis van de geboorteplaats. Wanneer? Binnen de 15 dagen na de bevalling. Wanneer de laatste dag op een zaterdag, een zondag of een wettelijk feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Door wie? De vader of moeder van het kind of beide verwekkers, de arts, de vroedvrouw of eender wie die de bevalling heeft bijgewoond. 1. Eventueel trouwboekje. 2. Identiteitskaarten van de ouders 3. Attest van de arts-verloskundige (model 1) Gelijkvormig afschrift Dienst Paspoorten en Rijbewijzen - deur Het origineel document en de fotokopij. 2. Identiteitskaart. of 5 werkdagen indien de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand het afschrift moet onderteken. Een gelijkvormig afschrift van een identiteitsdocument kunt u niet opvragen. Uitzondering: afschrift van een identiteitskaart in het kader van een naturalisatieaanvraag. De houder van de kaart moet zich persoonlijk aanbieden. Getuigschrift van nationaliteit Dienst Bevolking; deur 0.12 Gezinssamenstelling Dienst Bevolking - deur 0.12 of Bureau voor niet-europese onderdanen - deur 0.2 of Bureau voor Europese onderdanen - deur 0.11 of 5 werkdagen indien het bewijs nodig is voor het buitenland. Gouden, diamanten, briljanten en platina huwelijk Jubilarissen die 50, 60, 65 of 70 jaar huwelijk vieren, worden op hun verzoek door het College van Burgemeester en Schepenen op het Stadhuis ontvangen. Voor echtparen die zich niet kunnen verplaatsen, komt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand aan huis. Tarief? Gratis ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking blz. 6

7 Grafconcessies Verschillende types concessies zijn te koop. > > Concessies in volle grond voor een periode van 15 jaar. > > Concessies in volle grond voor een periode van 50 jaar (met maximum 3 lichamen). > > Concessies bestemd tot het bouwen van grafkelders, voor een periode van 50 jaar. > > Concessies van cellen in het columbarium voor een periode van 15 of 50 jaar voor het bijzetten van urnen met assen van het gecremeerde lichaam. > > Concessies met geprefabriceerde grafkelders. Begrafenis in een gewoon graf voor een periode van 5 jaar is gratis voor de inwoners van Sint-Gillis en voor personen die op het grondgebied van de gemeente overlijden. Voor de tarieven, neem contact op met de dienst Burgerlijke Stand, via of telefonisch: 02/ H Huwelijk Vereiste leeftijd: Belgen: 18 jaar voor vrouwen en mannen; (Behalve vrijstelling van de Koning). Vreemdelingen: volgens de wet van hun land van herkomst. (Toepassing van het persoonlijke statuut.) N.B.: op voorwaarde dat die geen schending betekent van de Belgische openbare orde. Waar? In de gemeente waar een van de toekomstige echtgenoten is ingeschreven in het bevolkingsregister. Voor de Belgen die in het buitenland verblijven en van wie een van de toekomstige echtgenoten de Belgische nationaliteit heeft moet de aangifte gebeuren: in de gemeente van de laatste inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen of wachtregister van een van de aanstaande echtgenoten; of in de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van een van de aanstaande echtgenoten zijn inschrijving heeft op de datum van de opmaak van de akte of van de geboorteplaats van een van de aanstaande echtgenoten; bij ontstentenis te Brussel. Tel.: 02/ N.B. Van domicilie veranderen enkel om in een bepaalde gemeente te kunnen huwen wordt niet toegestaan. Formaliteiten a. maak een afspraak op de dienst Burgerlijke Stand (02/ ), vooraleer u de lijst met de nodige documenten gaat ophalen. Overeenkomstig de wet van 3 december 2005 inzake administratieve vereenvoudiging, zullen onze diensten de nodige documenten bestellen, indien u Belg bent, geboren bent in België of indien de documenten in België zijn overgeschreven. Zo niet, dient u de gevraagde documenten zelf voor te leggen. b. Zodra de documenten volledig zijn, gaan de aanstaande echtgenoten samen, of met een gelegaliseerde volmacht van de afwezige persoon, en na een afspraak te hebben gemaakt, naar de Dienst Burgerlijke Stand, om het dossier op te stellen en over te gaan tot de huwelijksaangifte. De huwelijksdatum wordt bepaald, wanneer de huwelijksaangifte is aanvaard. Het huwelijk mag niet worden voltrokken vóór de 14 de dag na de datum van de aangifte maar moet verplicht worden voltrokken binnen de zes maanden na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen. Tarief? Huwelijken worden gratis voltrokken op vrijdagochtend van 9u tot 12u00 Betalende huwelijken 100 van maandag tot donderdag en op zaterdagochtend 300 op vrijdagnamiddag, vanaf 12u op zaterdagnamiddag, vanaf 12u30 Trouwboekje (verplicht): 30 Voor het opstellen van het administratieve dossier wordt de aanstaande echtgenoten een taks van 50 aangerekend. I Identiteitskaart Dienst Bevolking - deur Voor Belgen Verlies van uw identiteitskaart! Belgen kunnen onmiddellijk naar de Gemeente gaan. In geval van diefstal, aangifte doen bij de politie (bijlage 12) Elektronische identiteitskaart. Eerste bezoek: 1. De oproepingsbrief (voor een hernieuwing) 2. Een recente pasfoto op een witte achtergrond 3. De vorige identiteitskaart. Tarief? 20,50 > > > ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking blz. 7

8 > > > Tweede bezoek: 1. Vergeet uw PIN- en PUK-codes niet. (U krijgt ze via de post toegestuurd van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.) 2. De vorige identiteitskaart of uw verklaring van verlies/diefstal (bijlage 12) Termijn? +/- 3 weken na uw eerste bezoek 2. Voor vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister De elektronische verblijfsvergunning vervangt de vroegere gele en blauwe kartonkaarten. Eerste bezoek: 1. Een recente pasfoto op een witte achtergrond. 2. De vorige kaart. Verlies of diefstal van uw identiteitskaart! In geval van diefstal of verlies van de vreemdelingekaart, aangifte doen bij de politie (bijlage 12). Tarief? 20,50 (kaarten E+, F+) - 23,30 (kaarten C) Tweede bezoek: 1. Vergeet uw PIN- en PUK-codes niet. (U krijgt ze via de post toegestuurd van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.) 2. De vorige kaart of uw verklaring van verlies/diefstal (bijlage 12) Termijn? +/- 3 weken na uw eerste bezoek Inschrijving in de gemeente Dienst Bevolking - deur 0.12 of Bureau voor niet-europese onderdanen deur 0.2 of Bureau voor Europese onderdanen deur 0.11 U komt uit een andere gemeente > > Uw identiteitskaart en de identiteitskaarten van uw gezinsleden. Zich aanbieden binnen de 8 dagen na verhuis naar Sint-Gillis.. U woont in Sint-Gillis en wijzigt uw domicilie binnen de gemeente. Inschrijvingsbewijs Dienst Bevolking - deur 0.12 of Bureau voor niet-europese onderdanen - deur 0.2 of Bureau voor Europese onderdanen - deur 0.11 L Laatste wilsbeschikking Dienst Bevolking - deur 0.12 Voor de registratie van uw laatste wilsbeschikking inzake wijzen van lijkbezorging, begrafenisceremioneel en uitvaartcontract. Tarief? Gratis Legalisatie van de handtekening Dienst Paspoorten en Rijbewijzen - deur Het te ondertekenen document. 2. Identiteitskaart.. U dient het document voor de ambtenaar te ondertekenen. Legerdienst (militiegetuigschrift) Dienst Paspoorten en Rijbewijzen - deur 0.14 Uw identiteitskaart. Tarief? Gratis. Vanaf 1 januari 2006 worden militiegetuigschriften enkel nog afgeleverd voor het opstellen van de pensioendossiers > > Uw identiteitskaart en de identiteitskaarten van uw gezinsleden. Zich aanbieden binnen de 8 dagen na verhuis. Kort na uw inschrijving ontvangt u een oproepingsbrief of een sms voor de aanpassing van uw identiteitskaart. ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking blz. 8

9 M Moraliteitsattest Dienst Bevolking - deur 0.12 OPGELET! Er kunnen zich 3 gevallen voordoen: a. Indien het attest nodig is voor een slijterij van gegiste en sterke dranken en indien u in Sint-Gillis woont en de drankslijterij is gevestigd buiten de gemeente, ga dan naar de Dienst Bevolking; deur b. Indien de zaak of de snack geen gegiste dranken verkoopt en indien u in Sint-Gillis woont en de winkel of de snack in Sint-Gillis is gevestigd, ga dan naar de Dienst Bevolking; deur c. Indien het attest nodig is voor een slijterij van gegiste en sterke dranken, indien u in Sint-Gillis woont en de drankslijterij in Sint-Gillis is gevestigd, ga dan naar de Dienst Veiligheid, Hygiëne en Leefmilieu. 02/ Deur 1.15 O Orgaandonatie Dienst Bevolking - deur 0.12 Om aan te geven of u al dan niet bereid bent eventueel organen af te staan. U hoeft enkel de nodige documenten te ondertekenen die u op de Dienst Bevolking worden voorgelegd. Tarief? Gratis P Paspoorten Dienst Paspoorten en Rijbewijzen - deur Het paspoort is 7 jaar geldig voor volwassenen en 5 jaar voor kinderen. 2. De betaling gebeurt op de dag van de aanvraag, cash of via bancontact. 3. OPGELET: neem ook uw oud paspoort mee. 4. Kinderen moeten een persoonlijk paspoort hebben. Ze kunnen niet op het paspoort van de ouders staan. 1. Identiteitskaart. Voor kinderen jonger dan 12 jaar, geboortekaart of een reiskaart. 2. Twee identieke en recente pasfoto s in kleur, op een witte achtergrond. 3. Voor de paspoorten voor kinderen: kinderen moeten met hun ouders meekomen. Vanaf 7 jaar, moeten zij de aanvraag voor het paspoort ondertekenen. Normale procedure. Termijn? 8 werkdagen. Tarief? > > kinderen van 0 tot 12 jaar: 49,50 > > kinderen van 12 tot 18 jaar: 63,50 > > volwassenen: 93,50 Spoedprocedure Termijn? 2 werkdagen. Tarief? > > kinderen van 0 tot 12 jaar: 224,50 > > kinderen van 12 tot 18 jaar: 238,50 > > volwassenen: 268,50 Meer informatie over orgaandonatie: Overlijden Aangifte van overlijden Waar? Op het gemeentehuis van de plaats van overlijden, binnen de 24 uur, of de eerste werkdag na het overlijden indien de persoon tijdens het weekend of op een feestdag is overleden. 1. Medisch attest (model III C) van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. 2. De identiteitskaart van de overledene. 3. Het trouwboekje van de overledene (indien mogelijk). ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking blz. 9

10 R Raadplegen van de registers van de Burgerlijke Stand Om de toelating te krijgen de registers van de Burgerlijke Stand of van de Bevolking te consulteren, dient u een gemotiveerd verzoekt te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen. College van Burgemeester en Schepenen Maurice van Meenenplein, Sint-Gillis Voor de registers van de Burgerlijke Stand is bovendien de toelating vereist van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, indien het registers betreft van minder dan 100 jaar oud. Een eventuele toelating om de registers te consulteren ontvangt u per brief, met daarin de raadplegingsmodaliteiten. Registratie van in het buitenland opgestelde aktes van de Burgerlijke Stand Dienst U wenst een in het buitenland opgestelde huwelijksakte te registreren. 1. Paspoort 2. Origineel van de akte en vertaling ervan. 3. Op de akte moeten de stempels en voor eensluidend verklaar de handtekeningen staan. De legalisaties van de akte kunnen verschillen afhankelijk van het land van uitgifte. Neem voor meer informatie contact op met de Dienst Burgerlijke Stand. 4. Twee kopijen van de akte. Tarief? 75 In geval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed in het buitenland. 1. Origineel van de akte (en vertaling ervan indien nodig). 2. Op de akte moeten de stempels en voor eensluidend verklaar de handtekeningen staan. De legalisaties van de akte kunnen verschillen afhankelijk van het land van uitgifte. Neem voor meer informatie contact op met de Dienst Burgerlijke Stand. Tarief? 75 Het gaat hier om algemene informatie. De dienst kan u extra documenten vragen. Reiskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar Indien het kind Belg is: Dienst Bevolking - deur 0.12 > > Een recente pasfoto in kleur op witte achtergrond. Termijn? +/- 3 weken na uw eerste bezoek Tarief? 9 1. Het kind moet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister. 2. Het kind en de persoon die het hoederecht heeft over het kind moeten aanwezig zijn jaar geldig. Indien het kind een vreemde nationaliteit heeft en is ingeschreven in het bevolkingsregister: Dienst Bevolking - deur Indien het kind een vreemde en niet-europese nationaliteit heeft en is ingeschreven in het vreemdelingenregister: Bureau voor Vreemdelingen - deur 0.2 Indien het kind een vreemde Europese nationaliteit heeft en ingeschreven is in het vreemdelingenregister - deur 0.11 Een foto. Tarief? 1,20 De aanwezigheid van het kind is verplicht Rijbewijzen Dienst Paspoorten en Rijbewijzen - deur 0.14 Verschillende procedures: 1. Uitreiken van een voorlopig rijbewijs na te zijn geslaagd voor het theorie-examen. 2. Uitreiken van een definitief rijbewijs na te zijn geslaagd voor het praktijkexamen. 3. Registreren en omruilen van een Europees rijbewijs (Europese Economische Ruimte). 4. Omruilen van een niet-europees rijbewijs. 5. Uitreiken van een duplicaat. 6. Uitreiken van een internationaal rijbewijs. 1. Uitreiken van een voorlopig rijbewijs. 1. Uw identiteitskaart recente pasfoto, in kleur en op een witte achtergrond. 3. Document waaruit blijkt dat men geslaagd is voor het theorie-examen (uitgereikt door het examencentrum). 4. Bewijs van vakbekwaamheid (uitgereikt door de rijschool) voor het model dat 18 maanden geldig is, zonder begeleider. 5. U dient zich persoonlijk aan te bieden. > > > ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking blz. 10

11 > > > Tarief? 27,50 N.B.: sinds 1 februari 2014 moet de begeleider zich laten registreren op het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats bij het afleveren van een voorlopig rijbewijs. 2. Uitreiken van een definitief rijbewijs. 1. Uw identiteitskaart. 2. Een recente en identieke pasfoto, in kleur en op een witte achtergrond. 3. Document waaruit blijkt dat men geslaagd is voor het praktijkexamen (uitgereikt door het examencentrum). 4. Om te slagen voor de categorieën C en D, moet een door de arbeidsgeneesheer uitgereikte medische schifting worden voorgelegd. 5. Voor de categorieën C en D, het bewijs van vakbekwaamheid (VAK) 6. U dient zich persoonlijk aan te bieden. Tarief? 27,50 3. Registreren en omruilen van een Europees rijbewijs. Onderdanen van de Europese Economische Ruimte kunnen hun rijbewijs laten registeren en omruilen. Tot de Europese Economische Ruimte behoren behalve de EU-landen, ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (opgelet: Zwitserland is geen lid van de EER. Zwitserse onderdanen moeten de procedure voor niet-europese rijbewijzen volgen). 1. Uw identiteitskaart. 2. Het originele rijbewijs en twee recto-verso kopijen. 3. (Het rijbewijs moet geldig zijn. Is dit niet het geval, zal een attest worden gevraagd van de autoriteiten die het rijbewijs hebben uitgereikt). 4. In een aantal gevallen, een door een beëdigd vertaler gemaakte vertaling. 5. Voor het omruilen, een recente en identieke pasfoto, in kleur en op een witte achtergrond. 6. U dient zich persoonlijk aan te bieden. Tarief? Registratie: 7,50. Omruilen: 27,50 NB: De registratie van het originele rijbewijs is een redelijk eenvoudige administratieve stap om achteraf een Belgisch rijbewijs te verkrijgen, bijvoorbeeld in geval van verlies of diefstal. Het omruilen van Europese rijbewijzen is weliswaar niet verplicht maar wordt toch sterk aangeraden. 4. Omruilen van een niet-europees rijbewijs. 1. Uw identiteitskaart. 2. Het originele rijbewijs en een recto-verso kopij. 3. (Het rijbewijs moet geldig zijn en verkregen zijn vóór de eerste inschrijving in België) 4. In een aantal gevallen, een door een beëdigd vertaler gemaakte vertaling. 5. Een recente en identieke pasfoto, in kleur en op een witte achtergrond. 6. U dient zich persoonlijk aan te bieden. N.B.: Indien het originele rijbewijs erkend is volgens de internationale overeenkomsten, kan het worden ingeruild. Procedure: 1. Eerst wordt het rijbewijs overgemaakt naar de federale politie, die onderzoekt of het authentiek is. 2. Vervolgens, en nadat de politie een gunstig advies heeft verleend, ontvangt de houder van het rijbewijs een oproepingsbrief. De houder kan dan een Belgisch rijbewijs gaan afhalen. Termijn? 6 à 8 weken. Tarief? Controle authenticiteit: 7.50 Omruilen: 27,50 N.B.: Omruilen van buitenlandse rijbewijzen is verplicht. 5. Uitreiken van een duplicaat. Dit kan in verschillende gevallen: 1. Verlies of diefstal van een Belgisch rijbewijs. 2. Verlies of diefstal van een vooraf geregistreerd Europees rijbewijs. 3. Omruilen van een vroeger model. 4. Hernieuwing van de categorieën C en D 1. Uw identiteitskaart. 2. Een recente en identieke pasfoto, in kleur en op een witte achtergrond. 3. In geval van verlies of diefstal, wordt door de politie een attest van verlies of diefstal uitgereikt. 4. Voor het omruilen van een vroeger rijbewijs moet u dat vroegere exemplaar voorleggen. 5. Voor de hernieuwing van de categorieën C en D, moet een door de arbeidsgeneesheer uitgereikte medische schifting worden voorgelegd. 6. U dient zich persoonlijk aan te bieden. Tarief? 27,50 > > > ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking blz. 11

12 > > > 6. Uitreiken van een internationaal rijbewijs. 1. Uw identiteitskaart. 2. Uw nationaal (Belgisch of Europees) rijbewijs. 3. Een recente pasfoto in kleur en op een witte achtergrond. 4. U dient zich persoonlijk aan te bieden. Tarief? 23,50 Geldig: 3 jaar S Schrapping Dienst Bevolking - deur 0.12 of Bureau voor niet-europese onderdanen - deur 0.2 of Bureau voor Europese onderdanen - deur 0.11 U verlaat Sint-Gillis voor een andere gemeente. Ga naar het bestuur van uw nieuwe gemeente. U verlaat Sint-Gillis voor het buitenland (EU of daarbuiten) Vraag het vereiste formulier (model 8) via of per post aan, of ga het persoonlijk afhalen, en vermeld daarbij uw volledige adres in het buitenland. U Uittreksels strafregister Uittreksels strafregister Uitgereikt overeenkomstig artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering (vroegere model 1) Uittreksels strafregister Uitgereikt overeenkomstig artikel 596 al. 1 van het Wetboek van Strafvordering (voor een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd) Uittreksels strafregister Uitgereikt overeenkomstig artikel 596 al.2 van het Wetboek van Strafvordering (vroegere model 2) Termijn? 8 dagen Uittreksels aktes van de Burgerlijke Stand Uittreksels van aktes kunt u verkrijgen via de post of u kunt ze persoonlijk gaan afhalen. Identiteitskaart of 5 werkdagen indien de akte noodzakelijk is voor het buitenland. Tarief? 7.50 par uittreksel T Toestemming voor een minderjarige om naar het buitenland te reizen Dienst Bevolking - deur 0.12 > > Identiteitskaart van de ouder die de verklaring aflegt. > > Gegevens van de derde persoon die de minderjarige begeleidt. Tarief? 7.50 V Verandering van verblijfplaats (vertrek naar het buitenland) Dienst Bevolking - deur 0.12 of Bureau voor niet-europese onderdanen - deur 0.2 of Bureau voor Europese onderdanen - deur 0.11 Wie uit de gemeente voor meer dan zes maanden naar het buitenland vertrekt, dient dit te melden aan het gemeentebestuur en het nodige formulier op te vragen. (model 8) Na invullen van het geëigende formulier zal de ambtenaar uw handtekening legaliseren en die vergelijken met die op uw identiteitskaart. ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking blz. 12

13 Verbintenis tot tenlasteneming Paspoorten en Rijbewijzen - deur 0.14 Er bestaan vier types verbintenissen tot tenlasteneming: 1. Gewoon, 2. Voor gezinshereniging, 3. Van een student, 4. Van een partner. Na het formulier in dubbel exemplaar te hebben ingevuld, zal de ambtenaar uw handtekening legaliseren en die vergelijken met die op uw identiteitskaart. Identiteitskaart Termijn? 5 werkdagen. Tarief? 25 Verkiezingen Deur 0.14 (Kieszaken) 1. Gemeenteraadsverkiezingen a. Voor alle Belgische onderdanen geldt stemplicht. Formaliteiten zijn daarvoor niet te vervullen. b. Facultatief voor onderdanen van de Europese Unie en voor niet-europese onderdanen. Wie wil deelnemen moet zich inschrijven. Identiteitskaart 1. Voor de Europeanen: u krijgt een ontvangstbewijs en later volgt een bevestiging van het College van Burgemeester en Schepenen. Stemmen is dan VERPLICHT, en dit voor alle volgende verkiezingen. Voor volgende gemeenteraadsverkiezingen hoeft u dan geen verdere stappen meer te zetten, ook al verhuist u naar een andere gemeente. Uitschrijven kan steeds, behalve na afsluiting van de lijsten voor de nieuwe verkiezingen. 2. Voor niet EU-onderdanen: zie elders. 2. Gewestverkiezingen Voor alle Belgische onderdanen geldt stemplicht. Formaliteiten zijn daarvoor niet te vervullen. Onderdanen van andere landen (Europese en niet-europese Unie) mogen er niet aan deelnemen. 3. Federale verkiezingen a. Voor alle Belgische onderdanen geldt stemplicht. Formaliteiten zijn daarvoor niet te vervullen. b. Verplicht voor Belgen die in het buitenland wonen. De inschrijvingsprocedure verloopt via de Belgische diplomatieke vertegenwoordigingen ter plaatse. c. Onderdanen van andere landen (Europese en niet-europese Unie) mogen er niet aan deelnemen. 4. Europese verkiezingen a. Voor alle Belgische onderdanen geldt stemplicht. Formaliteiten zijn daarvoor niet te vervullen. b. Facultatief voor EU-burgers. Wie eraan wil deelnemen, moet zich inschrijven. Identiteitskaart U krijgt een ontvangstbewijs en later volgt een bevestiging van het College van Burgemeester en Schepenen. Stemmen is dan VERPLICHT voor al wie op de kieslijsten is ingeschreven. Voor volgende Europese verkiezingen hoeft u geen verdere stappen meer te zetten, ook al verhuist u naar een andere gemeente. Uitschrijven kan steeds, tot aan de afsluiting van de lijsten. Vertrek uit de gemeente. Zie: Schrapping. Vreemdelingen: Europese en niet-europese onderdanen Tot welk bureau moet u zich richten? > > Indien u een vreemde nationaliteit heeft, geen EU-onderdaan bent en ingeschreven in het vreemdelingenregister, of indien u net in België bent aangekomen, ga dan naar het Bureau voor niet-europese vreemdelingen - deur 0.2 > > Indien u een vreemde nationaliteit heeft, al dan niet EU-onderdaan bent en ingeschreven in het bevolkingsregister, ga dan naar de Dienst Bevolking - deur 0.12 > > Indien u een vreemde nationaliteit heeft, EU-onderdaan bent en ingeschreven in het vreemdelingenregister of indien u net in België bent aangekomen, ga dan naar de Bureau voor Europese vreemdelingen - deur 0.11 W Wettelijk samenwonen Dienst Geen van beide toekomstige samenwonenden mag gehuwd zijn; ze moeten dus ongehuwd, gescheiden of weduwe/ weduwnaar zijn. De toekomstige samenwonenden moeten op hetzelfde adres wonen. Beide personen moeten aanwezig zijn. Tarief? 30 ABC-gids Dienst Burgerlijke Stand/Bevolking blz. 13

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

De dienst Demografie van de Stad Brussel bestaat uit verschillende diensten zoals bevolking, burgerlijke stand, het strafregister,...

De dienst Demografie van de Stad Brussel bestaat uit verschillende diensten zoals bevolking, burgerlijke stand, het strafregister,... Diensten van De dienst van de Stad Brussel bestaat uit verschillende diensten zoals bevolking, burgerlijke stand, het strafregister,... Bevolking bevolkingbrussel@brucity.be Adreswijziging adreswijziging@brucity.be

Nadere informatie

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 WAT TE DOEN? Het huwelijk MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 Het huwelijk... WAT TE DOEN? 2 MAS_mariages_NL.indd 2 16/07/15 10:21 Aan de toekomstige bruid, aan de toekomstige bruidegom, ullie hebben

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1

Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1 Dienstverlening Burgerzaken jaarverslag 2015 1 Inhoud 1 Afgeleverde documenten aan de inwoners 3 1.1 Rijbewijzen 3 1.2 Reispassen 4 1.3 Identiteitskaarten 5 1.3.1 De elektronische identiteitskaart of eid

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente.

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente. A m bassade van België te Be ijing 6 San Li Tun Road 100600 Beijing Tel.: (86-10) 6532 1736 Fax.: (86-10) 6532 5097 E-mail: beijing@diplobel.fed.be Website: http://belgium.diplomatie.be/beijing Infofiche

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen?

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Gemeentebestuur van Jette Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Mevrouw, Mijnheer, Als u in het huwelijksbootje stapt, neemt u een belangrijke beslissing in uw leven. Door elkaar uw ja-woord

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

informatiebrochure 1

informatiebrochure 1 informatiebrochure 1 Inhoud DE HUWELIJKSAANGIFTE 6 GETUIGEN EN GENODIGDEN 7 TIJDSTIPPEN EN TARIEVEN 7 HUWELIJKSCONTRACT 8 ADRESWIJZIGING 8 MEERDERJARIGHEID 8 ANNEX 1: BUITENLANDSE AKTES EN ATTESTEN 9 ANNEX

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

Niet- Totaal LAND VAN HERKOMST MANNEN VROUWEN TOTAAL

Niet- Totaal LAND VAN HERKOMST MANNEN VROUWEN TOTAAL Leven. Burgerzaken A. BEVOLKING TOTALE BEVOLKING Belgen Niet Belgen Totaal Volkstelling 0.0..0.8 0.. 0.8.0 0.. SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING VAN VREEMDE NATIONALITEIT LAND VAN HERKOMST MANNEN VROUWEN

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008)

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008) K O N I N K R I J K BE L G I Ë F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s e Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Oktober 2010 BEVOLKINGSREGISTERS EN IDENTITEITSDOCUMENTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR EEN INSCHRIJVING VAN EEN NIET-BELG KOMENDE UIT HET BUITENLAND

INLICHTINGEN VOOR EEN INSCHRIJVING VAN EEN NIET-BELG KOMENDE UIT HET BUITENLAND INLICHTINGEN VOOR EEN INSCHRIJVING VAN EEN NIET-BELG KOMENDE UIT HET BUITENLAND ALLEEN IN DE VOORMIDDAG TUSSEN 9.00 U EN 12.00 U enkel na afspraak kunnen we hiervan afwijken deze openingstijden gelden

Nadere informatie

Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006.

Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006. JAARVERSLAG 2007 BURGERZAKEN Augustijnenlaan 30 Diensthoofd: Guy Vleugels Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals 26.268 inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006. Deelgemeente Belgen

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

Wetboek van de Belgische nationaliteit

Wetboek van de Belgische nationaliteit Wetboek van de Belgische nationaliteit Martine Verbeek 1 Wetgeving van toepassing 04/12/2012 (BS 14/12/2012) : Wijziging WBN. Toepassing vanaf 01/01/2013 14/01/2013 (BS 21/01/2013) : KB uitvoering. 17/01/2013

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 4 1.1 Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36:...

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

De geboorteaangifte. Wie doet de aangifte?

De geboorteaangifte. Wie doet de aangifte? De geboorteaangifte Wie doet de aangifte? Beste ouder De stad Antwerpen wenst u van harte proficiat met de geboorte van uw kindje. Het is belangrijk dat u de geboorte van deze nieuwe wereldburger op de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN IN PRAKTISCH EXAMEN... 3 1. NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN...

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Financiën : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken. Zitting

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open.

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open. Vraag: Wanneer kan ik mijn visum aanvragen? Antw.: U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling Vraag: Ik kan het formulier

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

U wilt een afspraak maken voor:

U wilt een afspraak maken voor: Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag... 2 Geheimhouding persoonsgegevens... 3 Het legaliseren van uw handtekening... 4 Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart... 5 Het aanvragen

Nadere informatie

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II Het verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige dient te worden ingediend bij de griffie van de rechtbank, onder overlegging van genoemde stukken. Het verzoek kan ook digitaal

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE KOEKELBERG Srs St - Règlement-redevances délibé modif Nl Diensten Ontv. Gew.(2) UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 19 maart 2009 19.03.2009/A/003 UITTREKSEL Aanwezig : HH. Pivin,

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1)

AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1) TYPE AANVRAAG : Nieuwe aanvraag Hernieuwing (2) Wijziging

Nadere informatie

Brochure. Huwelijk en wettelijke samenwoning in België

Brochure. Huwelijk en wettelijke samenwoning in België Brochure Huwelijk en wettelijke samenwoning in België Federaal Migratiecentrum April 2014 SCHEMATISCH OVERZICHT 2 EEN HUWELIJK AANGAAN 2 EEN WETTELIJKE SAMENWONING AFSLUITEN 3 INLEIDING 4 1. WELKE WETTELIJKE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST:

VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST: Vereiste documenten tbv aanvraag voor nieuw paspoort VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST: 1 Een duidelijke kopie van het volledig paspoort (van kaft tot kaft)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën... 4 4. Rijverbod... 4 5. Medisch onderzoek...

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2009 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Ondertrouw en trouwen in Gulpen-Wittem

Ondertrouw en trouwen in Gulpen-Wittem Postbus 56 6270 AB Gulpen Willem Vliegenstraat 12 6271 DA Gulpen T 043-880 06 00 F 043-880 06 01 info@gulpen-wittem.nl www.gulpen-wittem.nl Ondertrouw en trouwen in Gulpen-Wittem Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken

Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken Gemeente Hoegaarden Dossierbeheerder Wendy CRETEN T 016/76.87.81 email wendy.creten@ocmwhoegaarden.be GECOÖRDINEERDE VERSIE: Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken GEMEENTERAAD

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING UI en stempel RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING FORMULIER C1 AANGIFTE VAN DE PERSOONLIJKE EN FAMILIALE TOESTAND stempel WB MIJN IDENTITEIT IN TE VULLEN DOOR DE WERKLOZE De cijfers tussen haakjes verwijzen

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD

GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD Gelet op artikel 170 4 van de Grondwet; Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Het aanvraagformulier en de bijlagen moeten ingediend worden - hetzij

Nadere informatie

Reglement Reducties openbaar vervoer voor grote gezinnen

Reglement Reducties openbaar vervoer voor grote gezinnen 1 Reglement Reducties openbaar vervoer voor grote gezinnen juni 1999 Algemene principes De reductie voor grote gezinnen wordt verleend door de NMBS, de MIVB/STIB, de SRWT/TEC en de VVM/DE LIJN op vertoon

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R. Brussel, Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.) Geachte mevrouw, Geachte heer, Naar aanleiding van uw aanvraag

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met het oog op verkorten termijnen voor de invoering van bijwerkingen in het Rijksregister door de gemeenten Comité van de gebruikers van het Rijksregister 15 september

Nadere informatie

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente Aantekeningen overlijden Eerstgenoemde partner op in de gemeente Partnerschapsboekje Laatstgenoemde partner op in de gemeente 12 Inlichtingen Naamgebruik geregistreerde partners Een Nederlandse man of

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich af: tot wie u zich moet richten? welke procedures u moet volgen? welke gevolgen de adoptie heeft?

Nadere informatie

3 DIRECTIE I : BURGERZAKEN 39

3 DIRECTIE I : BURGERZAKEN 39 Inhoudstafel 3 DIRECTIE I : BURGERZAKEN 39 3.1 Bevolking 39 3.1.1 Bevolkingscijfers 39 3.1.2 Structuur van de bevolking 40 3.1.3 Opdrachten van de dienst Bevolking 40 3.2 Burgerlijke stand 44 3.3 Dienst

Nadere informatie

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden.

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS) 2. het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING GezinNA-DIMAS/-08-201 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf B. SOORT AANVRAAG: Eerste

Nadere informatie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie 1 Ja, ik wil... Gefeliciteerd! U wilt gaan trouwen of uw partnerschap registreren. Dan moet u een hoop regelen. Waar wilt u elkaar het ja-woord geven? Wanneer?

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie