De Europese Economische Ruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Europese Economische Ruimte"

Transcriptie

1 De Europese Economische Ruimte 1

2 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2

3 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd aan burgers van de Unie en hun familieleden overeenkomstig artikel 41bis van de wet van 15 december 1980 en artikel 48 van het koninklijk besluit van 8 oktober De...onderdaan...(naam en voornamen geboren te..., op (in)... die verklaart in België te zijn aangekomen op... en te verblijven in deze gemeente aan het adres... heeft zich heden bij het gemeentebestuur aangeboden om zijn aanwezigheid op het grondgebied te melden. Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs. Gedaan te..., op... Handtekening van de burger van de Unie of familielid, gemachtigde, Handtekening van de burgemeester of zijn STEMPEL 5 Niet duurzaam verblijf > 3 maanden 3

4 Bijlage 19 KONINKRIJK BELGIË PROVINCIE : ARRONDISSEMENT : GEMEENTE : REF. : AANVRAAG VOOR EEN VERKLARING VAN INSCHRIJVING OF VAN EEN IDENTITEITSKAART VOOR VREEMDELINGEN IN DE HOEDANIGHEID VAN ZWITSERSE ONDERDAAN 1 Ingediend in toepassing van de artikelen 40, 40bis, 40ter en 42, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van het artikel 50, gelezen in combinatie met artikel 69 ter, 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Naam :.. Voorna(a)m(en) :.. Nationaliteit :... Geboortedatum :.. Geboorteplaats :.. Afkomstig uit : 2... Verklaart te verblijven te :.. heeft zich bij het gemeentebestuur aangeboden om een aanvraag voor een verklaring van inschrijving / voor een identiteitskaart voor vreemdelingen in de hoedanigheid van Zwitserse onderdaan in te dienen, in de hoedanigheid van : 3 De betrokkene wordt verzocht om binnen de drie maanden, dus ten laatste op.. (dag/maand/jaar), de volgende documenten over te leggen: Alle vereiste documenten werden overgemaakt. Overeenkomstig artikel 51, 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De betrokkene is verplicht zich binnen zes maanden, te weten (dag/maand/jaar), aan te melden bij het gemeentebestuur om zich de beslissing over deze aanvraag te laten betekenen. Deze aanvraag werd opgesteld in drie exemplaren, waarvan een aan de betrokkene werd afgegeven. DIT DOCUMENT IS GEENSZINS EEN IDENTITEITSBEWIJS NOCH EEN NATIONALITEITSBEWIJS. Stempel Te, op. De Burgemeester of zijn gemachtigde werknemer in loondienst of werkzoekende; echtgenoot van:...; zelfstandige; partner, in het kader van een partnerschap dat gelijkwaardig is met huwelijk, van:....; houder van toereikende bestaansmiddelen; partner, in het kader van een duurzame relatie, van:...; student; bloedverwant in neergaande lijn van: ; bloedverwant in opgaande lijn van: ; In afwachting van de uitvoering van de controle van de verblijfplaats wordt de betrokkene in het wachtregister op het adres ingeschreven. Handtekening van de betrokkene, Alle vereiste documenten zijn overgelegd op. Krachtens artikel 51, 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is de aanvraag doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De betrokkene is verplicht zich binnen zes maanden, te weten (dag/maand/jaar), aan te melden bij het gemeentebestuur om zich de beslissing over deze aanvraag te laten betekenen. Zijn burgerschap van de Unie of zijn Zwitserse nationaliteit werd door middel van de volgende documenten aangetoond : Daarnaast heeft hij/zij de volgende documenten overgelegd : 1 De onnodige vermelding doorhalen. 2 Meest recent, volledig en precies adres van de vreemdeling. 3 Het passend vakje aankruisen. In geval van gezinshereniging de identiteit en het identificatienummer in het Rijksregister van de persoon die het recht op gezinshereniging opent vermelden. Stempel Handtekening van de betrokkene, Te, op. De Burgemeester of zijn gemachtigde Inschrijving wachtregister zonder woonstcontrole 4

5 Naargelang de reden van het verblijf dienen er een aantal documenten te worden voorgelegd en dient ofwel de gemeente ofwel DVZ te beslissen over de aanvraag. Werknemer Zelfstandige Student Beschikker voldoende bestaansmiddelen -pre-pensioen -invaliditeit -Beroepsziekteverzekering -arbeidsongevallenverzekering (België of andere lidstaat) 5

6 Inschrijving wachtregister zonder woonstcontrole Afgifte bijl.19 Binnen 3 maanden al de documenten voorleggen - noteren welke documenten werden voorgelegd - of dienen voorgelegd te worden 6

7 Bijlage 19 KONINKRIJK BELGIË PROVINCIE : ARRONDISSEMENT : GEMEENTE : REF. : AANVRAAG VOOR EEN VERKLARING VAN INSCHRIJVING OF VAN EEN IDENTITEITSKAART VOOR VREEMDELINGEN IN DE HOEDANIGHEID VAN ZWITSERSE ONDERDAAN 1 Ingediend in toepassing van de artikelen 40, 40bis, 40ter en 42, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van het artikel 50, gelezen in combinatie met artikel 69 ter, 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Naam :.. Voorna(a)m(en) :.. Nationaliteit :... Geboortedatum :.. Geboorteplaats :.. Afkomstig uit : 2... Verklaart te verblijven te :.. heeft zich bij het gemeentebestuur aangeboden om een aanvraag voor een verklaring van inschrijving / voor een identiteitskaart voor vreemdelingen in de hoedanigheid van Zwitserse onderdaan in te dienen, in de hoedanigheid van : 3 De betrokkene wordt verzocht om binnen de drie maanden, dus ten laatste op.. (dag/maand/jaar), de volgende documenten over te leggen: Alle vereiste documenten werden overgemaakt. Overeenkomstig artikel 51, 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De betrokkene is verplicht zich binnen zes maanden, te weten (dag/maand/jaar), aan te melden bij het gemeentebestuur om zich de beslissing over deze aanvraag te laten betekenen. Deze aanvraag werd opgesteld in drie exemplaren, waarvan een aan de betrokkene werd afgegeven. DIT DOCUMENT IS GEENSZINS EEN IDENTITEITSBEWIJS NOCH EEN NATIONALITEITSBEWIJS. Stempel Te, op. De Burgemeester of zijn gemachtigde werknemer in loondienst of werkzoekende; echtgenoot van:...; zelfstandige; partner, in het kader van een partnerschap dat gelijkwaardig is met huwelijk, van:....; houder van toereikende bestaansmiddelen; partner, in het kader van een duurzame relatie, van:...; student; bloedverwant in neergaande lijn van: ; bloedverwant in opgaande lijn van: ; In afwachting van de uitvoering van de controle van de verblijfplaats wordt de betrokkene in het wachtregister op het adres ingeschreven. Handtekening van de betrokkene, Alle vereiste documenten zijn overgelegd op. Krachtens artikel 51, 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is de aanvraag doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De betrokkene is verplicht zich binnen zes maanden, te weten (dag/maand/jaar), aan te melden bij het gemeentebestuur om zich de beslissing over deze aanvraag te laten betekenen. Zijn burgerschap van de Unie of zijn Zwitserse nationaliteit werd door middel van de volgende documenten aangetoond : Daarnaast heeft hij/zij de volgende documenten overgelegd : 1 De onnodige vermelding doorhalen. 2 Meest recent, volledig en precies adres van de vreemdeling. 3 Het passend vakje aankruisen. In geval van gezinshereniging de identiteit en het identificatienummer in het Rijksregister van de persoon die het recht op gezinshereniging opent vermelden. Stempel Handtekening van de betrokkene, Te, op. De Burgemeester of zijn gemachtigde Woonstcontrole positief vreemdelingenregister 7

8 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 8 (papieren versie) (bijgewerkt 14/05/2008) VERKLARING VAN INSCHRIJVING Afgeleverd aan burgers van de Unie overeenkomstig artikel 42 van de wet van 15 december 1980 en artikel 51, 1 / 3 (1) van het koninklijk besluit van 8 oktober Aan de...onderdaa... (naam en voorname geboren te..., op (in)... verblijvende te / die verklaart te verblijven te... werd ingevolge van zijn aanvraag van... het recht op verblijf erkend. Hij / zij is ingeschreven in het wachtregister in afwachting van de uitvoering van de woonstcontrole / vreemdelingenregister (1). Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs. Gedaan te.., op. Handtekening van de burger van de Unie, Handtekening van de burgemeester of zijn gemachtigde, STEMPEL (1) De onnodige vermelding doorhalen. 15 Name Title Company 8

9 Alle documenten onmiddellijk voorgelegd Bijl. 8 of Indien woonstcontrole positief E kaart Werkzoekende Werknemer of zelfstandige in een andere lidstaat Beschikker voldoende bestaansmiddelen -rentenier, via een andere persoon, vrijwilliger 9

10 Inschrijving wachtregister zonder woonstcontrole Afgifte bijl.19 Binnen 3 maanden al de documenten voorleggen - noteren welke documenten werden voorgelegd - of dienen voorgelegd te worden 10

11 Bijlage 19 KONINKRIJK BELGIË PROVINCIE : ARRONDISSEMENT : GEMEENTE : REF. : AANVRAAG VOOR EEN VERKLARING VAN INSCHRIJVING OF VAN EEN IDENTITEITSKAART VOOR VREEMDELINGEN IN DE HOEDANIGHEID VAN ZWITSERSE ONDERDAAN 1 Ingediend in toepassing van de artikelen 40, 40bis, 40ter en 42, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van het artikel 50, gelezen in combinatie met artikel 69 ter, 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Naam :.. Voorna(a)m(en) :.. Nationaliteit :... Geboortedatum :.. Geboorteplaats :.. Afkomstig uit : 2... Verklaart te verblijven te :.. heeft zich bij het gemeentebestuur aangeboden om een aanvraag voor een verklaring van inschrijving / voor een identiteitskaart voor vreemdelingen in de hoedanigheid van Zwitserse onderdaan in te dienen, in de hoedanigheid van : 3 De betrokkene wordt verzocht om binnen de drie maanden, dus ten laatste op.. (dag/maand/jaar), de volgende documenten over te leggen: Alle vereiste documenten werden overgemaakt. Overeenkomstig artikel 51, 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De betrokkene is verplicht zich binnen zes maanden, te weten (dag/maand/jaar), aan te melden bij het gemeentebestuur om zich de beslissing over deze aanvraag te laten betekenen. Deze aanvraag werd opgesteld in drie exemplaren, waarvan een aan de betrokkene werd afgegeven. DIT DOCUMENT IS GEENSZINS EEN IDENTITEITSBEWIJS NOCH EEN NATIONALITEITSBEWIJS. Stempel Te, op. De Burgemeester of zijn gemachtigde werknemer in loondienst of werkzoekende; echtgenoot van:...; zelfstandige; partner, in het kader van een partnerschap dat gelijkwaardig is met huwelijk, van:....; houder van toereikende bestaansmiddelen; partner, in het kader van een duurzame relatie, van:...; student; bloedverwant in neergaande lijn van: ; bloedverwant in opgaande lijn van: ; In afwachting van de uitvoering van de controle van de verblijfplaats wordt de betrokkene in het wachtregister op het adres ingeschreven. Handtekening van de betrokkene, Alle vereiste documenten zijn overgelegd op. Krachtens artikel 51, 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is de aanvraag doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De betrokkene is verplicht zich binnen zes maanden, te weten (dag/maand/jaar), aan te melden bij het gemeentebestuur om zich de beslissing over deze aanvraag te laten betekenen. Zijn burgerschap van de Unie of zijn Zwitserse nationaliteit werd door middel van de volgende documenten aangetoond : Daarnaast heeft hij/zij de volgende documenten overgelegd : 1 De onnodige vermelding doorhalen. 2 Meest recent, volledig en precies adres van de vreemdeling. 3 Het passend vakje aankruisen. In geval van gezinshereniging de identiteit en het identificatienummer in het Rijksregister van de persoon die het recht op gezinshereniging opent vermelden. Stempel Handtekening van de betrokkene, Te, op. De Burgemeester of zijn gemachtigde Woonstcontrole positief vreemdelingenregister 11

12 Geen beslissing binnen de 6 maanden Bijl. 8 of E kaart Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 8 (papieren versie) (bijgewerkt 14/05/2008) VERKLARING VAN INSCHRIJVING Afgeleverd aan burgers van de Unie overeenkomstig artikel 42 van de wet van 15 december 1980 en artikel 51, 1 / 3 (1) van het koninklijk besluit van 8 oktober Aan de...onderdaa... (naam en voorname geboren te..., op (in)... verblijvende te / die verklaart te verblijven te... werd ingevolge van zijn aanvraag van... het recht op verblijf erkend. Hij / zij is ingeschreven in het wachtregister in afwachting van de uitvoering van de woonstcontrole / vreemdelingenregister (1). Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs. Gedaan te.., op. Handtekening van de burger van de Unie, Handtekening van de burgemeester of zijn gemachtigde, STEMPEL (1) De onnodige vermelding doorhalen

13 Name Title Company Maar! Indien dossier niet volledig op einde van 3 maand Gemeente ongeacht de categorie: Bijl. 20 zonder bevel 1 maand uitstel Bijl. 20 met bevel.indien na 1 maand nog niet oké 13

14 VERSO Bijlage 20 KONINKRIJK BELGIË PROVINCIE : ARRONDISSEMENT : GEMEENTE REF. : RECTO BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 1 In uitvoering van artikel 51, 1, eerste lid / 51, 1, derde lid / 51, 2, tweede lid / 52, 3 / 52, 4, vijfde lid, gelezen in combinatie met artikel 69ter 1, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag voor een verklaring van inschrijving of van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie of van een identiteitskaart voor vreemdelingen 1, die op werd ingediend door : Naam:.. Voorna(a)m(en):. Nationaliteit: Geboortedatum:. Geboorteplaats:. Identificatienummer in het Rijksregister: 2.. Verblijvende te/verklaart te verblijven te :.. om de volgende reden geweigerd : 3 De betrokkene heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij/zij zich in de voorwaarden bevindt om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van burger van de Unie. Overeenkomstig artikel 51, 1, eerste lid van het genoemd koninklijk besluit van 8 oktober 1981 beschikt de betrokkene over een bijkomende termijn van een maand, namelijk tot.. (dag/maand/jaar), om de vereiste documenten over te maken. 1 De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van burger van de Unie : De betrokkene heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij/zij zich in de voorwaarden bevindt om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van fam ilielid van een burger van de Unie ; Uit de controle van de verblijfplaats blijkt dat de betrokkene niet verblijft op het grondgebied van de gemeente waar hij/zij zijn/haar aanvraag heeft ingediend ; De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie : Het recht op verblijf wordt om redenen van openbare orde of nationale veiligheid geweigerd. Persoonlijk gedrag van de betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is om redenen van openbare orde of nationale veiligheid : Het recht op verblijf wordt om redenen van volksgezondheid geweigerd : Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen.. dagen. 1 AKTE VAN KENNISGEVING Ten jare op op verzoek van de Minister van... 1 de gemachtigde van de Minister.. van heb ik ondergetekende.. 2 verblijf houdende te aan geboren te op kennis gegeven van de beslissing van.tot weigering van een verklaring van inschrijving of van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie of van een identiteitskaart voor vreemdelingen 1, met een bevel om het grondgebied te verlaten. 1 Er werd hem (haar), door mijn toedoen, afschrift overhandigd van deze beslissing. Ik heb hem (haar) ervan op de hoogte gebracht dat, indien hij (zij) dit bevel niet opvolgt, hij (zij) gevaar loopt naar de grens te worden geleid en te dien einde te worden opgesloten voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel, overeenkomstig artikel 27 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Ik heb hem (haar) ervan op de hoogte gebracht dat deze beslissing overeenkomstig artikel 39/2, 2, van de wet van 15 december 1980 vatbaar is voor een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat ingediend moet worden, bij verzoekschrift, binnen de dertig dagen na de kennisgeving van deze beslissing. Onverminderd andere wettelijke en reglementaire modaliteiten, wordt het hierboven bedoelde beroep ingediend door middel van een verzoekschrift, dat moet voldoen aan de in artikel 39/78 van de wet van 15 december 1980 en in artikel 32 van het Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermelde vereisten. Het beroep wordt ingediend bij de Raad bij ter post aangetekend schrijven, onder voorbehoud van de afwijkingen voorzien bij artikel 3, 1, tweede en vierde lid, van het PR RvV, aan de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gaucheretstraat 92-94, te 1030 Brussel. Overeenkomstig artikel 39/79 van de genoemde wet van 15 december 1980 schorst de indiening van een beroep tot nietigverklaring de tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel. DIT DOCUMENT IS GEENSZINS EEN IDENTITEITSBEWIJS NOCH EEN NATIONALITEITSBEWIJS. Te, op. DIT DOCUMENT IS GEENSZINS EEN IDENTITEITSBEWIJS NOCH EEN NATIONALITEITSBEWIJS. Stempel Ik erken kennisgeving te hebben ontvangen van onderhavige beslissing, De Burgemeester of zijn gemachtigde De Minister van... 4 of zijn gemachtigde Handtekening van de vreemdeling, Handtekening van de overheid 1 De onnodige vermelding doorhalen. 2 Enkel invullen indien de vreemdeling over een dergelijk identificatienummer beschikt. 3 Het passende vakje aankruisen. 4 De hoedanigheid van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft aanduiden. 1 De onnodige vermelding doorhalen en de hoedanigheid van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft aanduiden Naam en hoedanigheid van de overheid die tot de kennisgeving van de beslissing overgaat. Binnen 30 dagen beroep bij de RVV Bijl

15 Binnen de maand nog geen documenten Bijl. 20 Met bevel zowelbeslissingsrechtgemeentealsdvz Drie jaar verblijf onder voorwaarden 15

16 Einde van het verblijf BIJLAGE 21 (bijgewerkt 14/05/2008) Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Dienst Vreemdelingenzaken Ref.: (Voorzijde) BEËINDIGING VAN HET VERBLIJFSRECHT MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN In uitvoering van artikel 49 / 54 / 57 (1) van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gesteld aan het recht op verblijf van...(naam en voornamen) geboren te..., op (in)... van... nationaliteit. Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen... dagen. Reden van de beslissing : Te., op.... De Minister van.. (2) of zijn gemachtigde STEMPEL (1) De onnodige vermelding doorhalen. (2) De hoedanigheid aanduiden van de minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft

17 Duurzaam Verblijfsrecht Verschil duurzaam verblijf t.o.v. nietduurzaam verblijf. - Inschrijving in bevolkingsregister i.p.v. Vreemdelingenregister - Type verblijfskaart wordt + (vb E+, F+) - Intrekking verblijfsrecht moeilijker Duurzaam verblijfsrecht Na 3 jaar ononderbroken verblijf (uitzonderingen) - vanaf inschrijving wachtregister = datum bijl. 19 Gemeente : Bijl. 22 < 3 jaar : Bijl. 23 Negatief DVZ : Bijl. 24 Positief DVZ of geen beslissing : (na 5 mnd) Bijl. 8bis of E+ kaart Bevolkingsregisters 17

18 BIJLAGE 22 (bijgewerkt 14/05/2008) Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: AANVRAAG OM DUURZAAM VERBLIJF Voorbehouden aan de burgers van de Unie of hun familieleden, ingediend overeenkomstig de bepalingen van artikel 55 / 56 (1) van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Ik, ondergetekende... (naam en voornamen) geboren te..., op... van... nationaliteit verblijvende te... verzoek om het duurzaam verblijfsrecht. Betrokkene verblijft legaal in het Rijk op grond van de bepalingen van titel II, hoofdstuk I, van het vermelde besluit van 8 oktober 1981, sinds... Betrokkene heeft de volgende documenten overgemaakt ter ondersteuning van zijn aanvraag: De beslissing inzake deze aanvraag wordt ten laatste binnen vijf maanden genomen. Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs. Te.., op.. Handtekening van de burger van de Unie of familielid, Handtekening van de burgemeester of zijn gemachtigde, STEMPEL (1) De onnodige vermelding doorhalen. 35 BIJLAGE 23 (bijgewerkt 14/05/2008) Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: (Voorzijde) BESLISSING TOT ONONTVANKELIJKHEID VAN DE AANVRAAG OM DUURZAAM VERBLIJF In uitvoering van artikel 55, tweede lid / 56, tweede lid (1) van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwjdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag om duurzaam verblijf, ingediend op... door de genaamde... geboren te..., op... van... nationaliteit, niet in overweging genomen Reden van de beslissing : Betrokkene heeft nog geen drie jaar in het Rijk verbleven op grond van de bepalingen van titel II, hoofdstuk I, van het vermelde besluit van 8 oktober 1981: Betrokkene heeft evenmin de bewijzen geleverd zoals vermeld in artikel 55, tweede lid, 1, 2 of 3 / artikel 56, tweede lid 1 of 2 (1): Te.., op Handtekening van de burgemeester of zijn gemachtigde, STEMPEL (1) Schrappen wat niet past

19 BIJLAGE 24 (bijgewerkt 14/05/2008) Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Dienst Vreemdelingenzaken Ref.: (Voorzijde) BESLISSING TOT WEIGERING VAN HET DUURZAAM VERBLIJF In uitvoering van artikel 55, vierde lid / 56, vijfde lid (1) van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag om duurzaam verblijf, ingediend op... door de genaamde... geboren te..., op... van... nationaliteit, geweigerd. Reden van de beslissing : Te., op.... De Minister van.. (2) of zijn gemachtigde STEMPEL (1) De onnodige vermelding doorhalen. (2) De hoedanigheid aanduiden van de minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft. 37 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 8BIS (papieren versie) (bijgewerkt 14/05/2008) DOCUMENT TER STAVING VAN DUURZAAM VERBLIJF Afgeleverd aan burgers van de Unie overeenkomstig artikel 42quinquies, 5, van de wet van 15 december 1980 en artikel 55 van het koninklijk besluit van 8 oktober Aan de (naam en geboren te..., op (in)... verblijvende te... werd ingevolge van zijn aanvraag van... het duurzaam recht op verblijf erkend. Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs. Gedaan te.., op. Handtekening van de burger van de Unie, gemachtigde, Handtekening van de burgemeester of zijn STEMPEL (1) De onnodige vermelding doorhalen

20 Einde duurzaam verblijfsrecht 20

21 BIJLAGE 21 (bijgewerkt 14/05/2008) Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Dienst Vreemdelingenzaken Ref.: (Voorzijde) BEËINDIGING VAN HET VERBLIJFSRECHT MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN In uitvoering van artikel 49 / 54 / 57 (1) van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gesteld aan het recht op verblijf van...(naam en voornamen) geboren te..., op (in)... van... nationaliteit. Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen... dagen. Reden van de beslissing : Te., op.... De Minister van.. (2) of zijn gemachtigde STEMPEL (1) De onnodige vermelding doorhalen. (2) De hoedanigheid aanduiden van de minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft

Verblijfsdocumenten en tenlasteneming van de medische kosten

Verblijfsdocumenten en tenlasteneming van de medische kosten Verblijfsdocumenten en tenlasteneming van de medische kosten Informatieve fiches met steun van Medimmigrant (rue) gaucheret (straat) 164 1030 Bruxelles/Brussel T 02/274.14.33-34 info@medimmigrant.be www.medimmigrant.be

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/044 VAN 7 JUNI 2011 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

23/05/2008. Burgers van de Unie en hun familieleden. A. Inleiding

23/05/2008. Burgers van de Unie en hun familieleden. A. Inleiding 23/05/2008 Burgers van de Unie en hun familieleden A. Inleiding B. Binnenkomst en kort verblijf C. Niet-duurzaam verblijf van meer dan drie maanden 1. Burger van de Unie 2. Familieleden die zelf geen burger

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/041 BERAADSLAGING NR 09/029 VAN 2 JUNI 2009, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2007 Op 1 juni 2007 zijn de nieuwe bepalingen vervat in: de wet van 15

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/045 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X. nr. 145 477 van 18 mei 2015 in de zaak RvV X / IX In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

Indiening van een asielaanvraag... 2

Indiening van een asielaanvraag... 2 Indiening van een asielaanvraag... 2 Vaststelling van de Lidstaat die verantwoordelijk is voor het onderzoek van de asielaanvraag (Dublin-onderzoek)... 3 Mogelijkheid tot vasthouding tijdens het Dublin-onderzoek...

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Inhoud Inleiding 1. De nationaliteitsvoorwaarden voorzien in RMI-wet en OCMW-wet 1.1. De RMI-wet- maatschappelijke integratie (leefloon)

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000

Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000 Datum : 06/01/2000 BS : 10/01/2000 Omzendbrief van 6 januari 2000 inzake de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend

Nadere informatie

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag Het gaat om een facultatief formulier dat enkel geldig is in het kader van de indiening van een nieuwe regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis of van de actualisering

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

VREEMDELINGEN BERICHTEN. UGA stelt ter beschikking (de nieuwe of gewijzigde modellen zijn in vet gedrukt): juli 2004

VREEMDELINGEN BERICHTEN. UGA stelt ter beschikking (de nieuwe of gewijzigde modellen zijn in vet gedrukt): juli 2004 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be juli 2004 VREEMDELINGEN Bij koninklijk besluit van 25 april 2004 (B.Stbl 17 mei 2004) wordt het koninklijk besluit

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft EN - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Geachte heer, Geachte mevrouw, Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX E-MAIL visa@gezondheid.belgie.be BETREFT:

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 10/01/2011-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN Doc 43 04/05/2009 INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft en - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten

Nadere informatie

Verblijfswetgeving m.b.t. EU-onderdanen

Verblijfswetgeving m.b.t. EU-onderdanen Verblijfswetgeving m.b.t. EU-onderdanen de gewijzigde reglementering sedert 1 juni 2008 Dienst Rechtsbescherming Foyer 24 november 2008 Overzicht Doel van de hervormingen Binnenkomst Kort verblijf Lang

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72.

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72. C14-6 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten (73/148/EEG)

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Stijging administratieve bijdrage voor verblijfsaanvragen vanaf 1 maart 2017 Versie 24 februari 2017 Wat is de administratieve bijdrage voor verblijfsaanvragen?

Nadere informatie

14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009

14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009 Doc 356 (19/08/2009) 14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009 Inhoudstafel Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene...2 I. Het bekomen van

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Inschrijving van de burgers van vreemde origine op de kiezerslijsten

Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Inschrijving van de burgers van vreemde origine op de kiezerslijsten De Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. Aan het College van Burgemeester en Schepenen Ter attentie van de Dienst Verkiezingen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Om de gemeentebesturen in staat te stellen deze nieuwe opdracht naar behoren uit te voeren, werd een geïntegreerde informaticatoepassing gecreëerd.

Om de gemeentebesturen in staat te stellen deze nieuwe opdracht naar behoren uit te voeren, werd een geïntegreerde informaticatoepassing gecreëerd. Datum: 02-12-2005. B.S.: 12-12-2005 Omzendbrief betreffende de procedure tot toekenning van een identificatienummer door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het zogenaamde «bisnummer», aan vreemdelingen

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 31 / 96 van 13 november 1996 ------------------------------------------- O. ref. : A / 96 / 028 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden Deze tekst werd bijgewerkt op 8 juli 2010. Zie ook de FAQ opgesteld door de POD MI (www.mi-is.be Heeft u nog vragen? Klik hier

Nadere informatie

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING Jaarlijkse statistieken 2010-2014. 1. Algemene gegevens over de eerste kaarten voor vreemdelingen of verblijfsdocumenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Aan de Dames en Heren Burgemeesters, Datum: 17/07/2001 (Bijgewerkt 27/08/2007) BS: 28/08/2001 Bijgewerkt ingevolge omzendbrief van 16/05/2003 (B.S.10/11/2003) en 21/06/2007 (B.S.04/07/2007) Preciseringen aangaande de rol van het gemeentebestuur

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Geachte Dames, geachte Heren,

Geachte Dames, geachte Heren, Omzendbrief van 30 januari 2006 betreffende de inschrijving van vreemdelingen die in België verblijven en die geen onderdanen zijn van een Lidstaat van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Administratieve Controle Omzendbrief VI nr 2010/153 van 30 maart 2010 3991/218 Bewijsmodaliteiten voor de inschrijving in de hoedanigheid

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Loket Migratie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Loket Migratie Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Loket Migratie Versie 30 juni 2016 Betreft: Invoering administratieve kost voor verblijfsaanvragen vanaf 2 maart 2015 Beste bezoeker, Ten gevolge van de beslissing van

Nadere informatie

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 2 JUNI 2013. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 06/06/2007 EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Geachte heer Geachte mevrouw

Geachte heer Geachte mevrouw Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX 02/524.98.16 E-MAIL info@gezondheid.belgie.be

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Datum: 15/4/1998 (Bijgewerkt 27/08/2007) B.S. : Niet verschenen Gewijzigd ingevolge omzendbrief van 21/09/2005 (B.S. 11/10/2005)

Datum: 15/4/1998 (Bijgewerkt 27/08/2007) B.S. : Niet verschenen Gewijzigd ingevolge omzendbrief van 21/09/2005 (B.S. 11/10/2005) Datum: 15/4/1998 (Bijgewerkt 27/08/2007) B.S. : Niet verschenen Gewijzigd ingevolge omzendbrief van 21/09/2005 (B.S. 11/10/2005) Omzendbrief betreffende de toepassing van de Uitvoeringsovereenkomst van

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE KIEZERS OP DE KIEZERSLIJSTEN

INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE KIEZERS OP DE KIEZERSLIJSTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be STADSBESTUUR BEVOLKING MEVROUW DE BOECK OUDSTRIJDERSPLEIN 18 1500 HALLE September

Nadere informatie

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING Jaarlijkse statistieken 2010-2013. 1. Algemene gegevens over de eerste kaarten voor vreemdelingen of verblijfsdocumenten

Nadere informatie

1210 BRUSSEL, Galileilaan 5 (loe verdieptng) Tel.: 02/210.19.J1 Fax: 02/217.33.2S 2 1 -n?- 1997

1210 BRUSSEL, Galileilaan 5 (loe verdieptng) Tel.: 02/210.19.J1 Fax: 02/217.33.2S 2 1 -n?- 1997 KABINET VAN DE STAATSSECRETARIS 1210 BRUSSEL, Galileilaan 5 (loe verdieptng) Tel.: 02/210.19.J1 Fax: 02/217.33.2S 2 1 -n?- 1997 DE STAATSSECRETARIS VOOR VEILIGHEID, MAATSCHAPPELUKE INTEGRATIE EN LEEFMELIEU

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. I. Inleiding...4. II. Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)... 4

INHOUDSTAFEL. I. Inleiding...4. II. Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)... 4 Datum: 21/06/2007 Bijgewerkt 30/08/2007 B.S.: 04/07/2007 Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN 1 12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN INHOUD EU-reizigerslijst voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU-scholieren... 1 1 Doel... 1 2 Rechthebbenden... 1 3 Bevoegde overheden... 2 4 EU-reizigerslijst

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Deze tekst werd bijgewerkt op 11 november 2009 rekening houdend met de FAQ opgesteld door de POD MI (www.mi-is.be Heeft u nog vragen?

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Inleiding In de RMI-Wet was er aanvankelijk sprake van personen die het voordeel genieten van de toepassing van de Verordening (EEG)

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA

MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA MODEL M46-A VERKLARING OP GROND VAN ART. 44, EERSTE LID, ONDER K BOEK I BW EN ART. 36A WET GBA Deel A: door partijen te verstrekken gegevens CRV-nummer(s): / Van : De korpschef te Adres Telefoon Aan: de

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. I. Inleiding 4. II. Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) 5

INHOUDSTAFEL. I. Inleiding 4. II. Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) 5 Datum: 21/06/2007 Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wetten van 15 september 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen.

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Afdeling I. Voorafgaande algemene bepalingen. 1. De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van

Nadere informatie

Weigering of beëindiging van de toelating tot verblijf van artikel 10 VrW

Weigering of beëindiging van de toelating tot verblijf van artikel 10 VrW Wet 15 december 1980 - Vreemdelingenwet - uittreksel (Art. 11) In de andere gevallen van weigering van machtiging of van de beëindiging van het beperkt verblijf, kan er bij het verzoek tot nietigverklaring

Nadere informatie

- de toepasselijke procedure inzake de indiening en de behandeling van het verzoek tot machtiging tot terugkeer;

- de toepasselijke procedure inzake de indiening en de behandeling van het verzoek tot machtiging tot terugkeer; Datum : 05/02/1996 BS : 27/02/1996 Omzendbrief van 5 februari 1996 betreffende de gevallen waarin en van de voorwaarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar duurt,

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen 1.1. Aantal inschrijvingen van asielzoekers voor 2015

Nadere informatie

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. nr. 96 544 van 4 februari 2013 in de zaak RvV X / II In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

I.T. 206 ASIELPROCEDURE

I.T. 206 ASIELPROCEDURE I.T. 206 ASIELPROCEDURE De asielprocedure wordt in het Rijksregister opgenomen onder het informatietype 206 (IT206). Binnen dit informatietype worden verschillende gegevens opgenomen. Er moet bovendien

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T Rolnummer 5864 Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, 2, 4, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 NOTA van: aan: Betreft: de Belgische delegatie de Groep Visa Ontwerp-beschikking van de Raad

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie