Verblijfswetgeving m.b.t. EU-onderdanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verblijfswetgeving m.b.t. EU-onderdanen"

Transcriptie

1 Verblijfswetgeving m.b.t. EU-onderdanen de gewijzigde reglementering sedert 1 juni 2008 Dienst Rechtsbescherming Foyer 24 november 2008

2 Overzicht Doel van de hervormingen Binnenkomst Kort verblijf Lang verblijf Tijdelijk verblijf onder voorwaarden Duurzaam verblijf Beroepsmogelijkheden

3 Doel van de hervormingen Uniformisering van de verblijfregels Richtlijn 2004/38 (vrij verkeer en verblijf, EU-burgers en hun familieleden) Richtlijn 2003/109/EG (langdurig ingezeten derdelanders) Moderniseren Echtgenoot / samenwonende partner Snellere afhandeling Meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de gemeenten Misbruikbestrijding en strengere voorwaarden Duurzaam verblijfsrecht => na 3j (ipv 6m) Onredelijke belasting sociale bijstandsstelsel => einde verblijf Aantal mogelijke gezinsherenigers => beperkt Ascendenten van Belg => strengere voorwaarden (in vgl EU-burger) Econ. n-act. EU-burgers en EU-studenten => fam. kun. onderhouden Niet naleven van admin. verplichtingen => administratieve boete

4 Over wie gaat het? Burgers van de unie Iemand met de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie Oude + Nieuwe lidstaten Belgen Zijn ook Burgers van de unie E.E.R. burgers E.E.R. = EU + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein Hun familieleden Partner, ascendenten en descendenten Al dan niet zelf E.E.R. burger Opletten: Schengen <> EU

5 Nieuwe verblijfsregels van toepassing op E.E.R. burgers en hun familieleden In de presentatie: EU-burgers Hun EU-familieleden en niet-eu-familieleden

6 EU-Burger Binnenkomst Geldige ID-kaart of paspoort Opgesomd in bijlage 2 van de wet Binnenkomst zonder verdere formaliteiten Zoniet Vervallen paspoort of ID-kaart afgifte bijzonder doorlaatbewijs (bijlage 10quater) Of een ander document DVZ beslist afgifte bijzonder doorlaatbewijs (bijlage 10quater)

7 Niet-EU-familielid van EU-burger/belg Binnenkomst: geval 1 Geldige binnenkomstdocumenten Toeristenvisum Geldig paspoort, indien niet visumplichtig Visum gezinshereniging (type-d) Visum met oog op huwelijk/partner (type-c) Binnenkomst zonder verdere formaliteiten

8 Niet-EU-familielid van EU-burger/belg Binnenkomst: geval 2 Geen geldige binnenkomstdocumenten Bewijs van familieband EN Via officiële documenten (IPR), gelegaliseerd en beëdigd vertaald (N/F/E/D) Bewijs van nationaliteit en identiteit Al dan niet geldig paspoort of ID-kaart OF Al dan niet duurzame verblijfskaart van een familielid van een EU-burger afgeleverd door een ander EUland OF Een ander document In dat geval beslist DVZ

9 Niet-EU-familielid van EU-burger/belg Binnenkomst: geval 2 Beslissing Pos: Indien vrijgesteld van visumplicht: afgifte bijzonder doorlaatbewijs (bijlage 10quater) Indien onderworpen aan visumplicht: Neg: afgifte van visum/visumverklaring (3m) afgifte Beslissing tot terugdrijving (bijlage 11)

10 Kort verblijf (tot 3m) Melding van aanwezigheid Meldingsplicht: gemeente <10d, 200 Voorwaarden voor de EU-burger: Bewijs van EU-burgerschap OF Paspoort, ID-kaart (andere documenten: DVZ beslist) Al deze documenten mogen vervallen zijn Bijzonder doorlaatbewijs (bijlage 10quater) Voor zijn niet-eu-familieleden: Bewijs van familieband en Bewijs van identiteit en nationaliteit OF Bijzonder doorlaatbewijs (bijlage 10quater) Desgevallend een visum (zoniet 200 ) Het verblijf kan echter niet geweigerd worden!

11 Kort verblijf (tot 3m) Melding van aanwezigheid Wie beslist DVZ igv andere document dan paspoort of ID-kaart De gemeente in de andere gevallen Beslissing: Pos Melding van aanwezigheid (bijlage 3ter) Geen inschrijving in de registers Neg Bevel om het grondgebied te verlaten Verlening van het verblijf? Via verklaring van inschrijving Einde verblijf Bij onredelijke belasting voor de sociale zekerheid (bijlage 21 met BGV)

12 Recht op lang verblijf (>3m) Werk Werknemer, werkzoekende, zelfstandige Eigen middelen EU-burger die over voldoende middelen van bestaan beschikt Student De EU-student De familieleden van de EU-burger of Belg De langdurig ingezeten derdelander

13 Werknemer, werkzoekende, zelfstandige Voorwaarden Werknemer Werkgeversattest (bijlage 19bis) Werkzoeker Inschrijving bij VDAB/ACTIRIS/FOREM of sollicitatiebrieven én Bewijs kans reëel op tewerkstelling Zelfstandige Inschrijving in de Kruispuntbank Opgelet: overgangsregel 10 nieuwe EUlidstaten!

14 EU-burger met eigen middelen Voorwaarden Bewijs voldoende middelen van bestaan vb: rentenier, pensioen, uitkering ziekteverzekering, invaliditeitsuitkering, alimentatiegeld, inkomsten via derden, Minstens grens voor sociale bijstand pp ten laste Ziektekostenverzekering

15 EU-student Voorwaarden Inschrijving Erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling Hoofdbezigheid Ook beroepsopleiding Voldoende middelen van bestaan Verklaring of bewijzen Ziektekostenverzekering

16 EU-burger Procedure: Verklaring van inschrijving Op de gemeente Binnen de 3m na binnenkomst (zoniet 200 ) Bewijs van EU-burgerschap Pos: Afgifte Aanvraag van een verklaring van inschrijving bijlage 19 (zonder woonstcontrole) Inschrijving in het wachtregister Neg: beslissing tot niet-inoverwegingnaming (bijlage 19quinquies) Beroep bij RVV is niet-schorsend Woonstcontrole Pos: Inschrijving in het vreemdelingenregister Neg: Schrapping uit het wachtregister Geen invloed op de verblijfsprocedure

17 EU-burger Procedure: Verklaring van inschrijving Binnen de 3 maanden Documenten ter staving van recht op verblijf Zoniet: gemeente weigert verblijf Afgifte Beslissing tot weigering van verblijf (bijlage 20) zonder BGV, + 1 maand extra Neg na 1 maand: bijlage 20 mét BGV binnen 30d

18 EU-burger Procedure: Verklaring van inschrijving Geval 1: Gemeente beslist ambtshalve In de volgende gevallen: EU-werknemer Indien tewerkstelling van minstens 12 u/week EU-zelfstandige EU-burger met eigen middelen Indien eigen middelen van tenminste euro pp ten laste uit invaliditeitsuitkering, vervroegd pensioen, ouderdomsuitkering of uitkering van de arbeidsongevallen- of beroepsziekteverzekering EU-studenten EU-familieleden, indien bewijs familieband: Echtgenoot en gelijkgestelde partner Descendenten 21 jaar Gemeente geeft Verklaring van inschrijving (E-kaart/bijlage 8) De Verklaring van inschrijving voor een EU-Familielid mag pas afgeleverd worden wanneer de EU-burger al in het bezit is van een Verklaring van inschrijving

19 EU-burger Procedure: Verklaring van inschrijving Geval 2: DVZ beslist In alle andere gevallen Gemeente maakt aanvraag over aan DVZ DVZ beslist binnen 5 maanden Pos of geen: Verklaring van inschrijving (E-kaart/bijlage 8) Neg: Beslissing tot weigering van verblijf (bijlage 20) desgevallend met BGV

20 Beperkingen t.a.v. 10 EU-lidstaten Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije en Roemenië Beperkingen alleen m.b.t. werknemers Tewerkstelling in knelpuntberoepen: Vaste lijst, per gewest! Snelle aflevering arbeidskaart-b (5d) vanuit kort verblijf A-kaart Na 12m vrijstelling van arbeidsmarktcontrole E-kaart In andere beroepen: Via visum type-d vanuit land van herkomst

21 Familieleden van EU-burger/Belg Wie opent het recht in België? Belgen EER-burgers met verblijfsrecht in België

22 Familieleden van EU-burger/Belg Wie kan komen? Echtgenoot (IPR, <15j =tegen openbare orde!) Gelijkgestelde partner Alleen: Denemarken, Duitsland, Finland, IJsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden Niet: Belgische wettelijke samenwoning Partner +21j (+18j als voorheen smw >1j) met duurzame relatie : 1j samenwoonst OF 2j kennis, min. 3 ontmoetingen (45d) OF gemeenschappelijk kind (Klein)kinderen -21j (Klein)kinderen +21j, ten laste Ascendenten ten laste

23 Familieleden van EU-burger/Belg Ten laste Gedurende ten minste 6m voor de verblijfsaanvraag DVZ beslist geval per geval Bewijs van financiële / materiële transfers Niet aanvaard: verklaringen van derden Bewijs van onvermogen, mbt.: inkomsten onroerende goederen DVZ hanteert inkomensgrens voor de te vervoegen persoon: 438,25 EUR per persoon/maand Vanuit illegaal verblijf: Samenwonend: bewijs van feitelijke samenwoonst Niet samenwonend: huisvesting betaald door de te vervoegen persoon

24 Familieleden van Belg Bijkomende beperkingen Ascendenten van Belg Voldoende middelen van bestaan Minstens grens voor sociale bijstand pp ten laste Ziektekostenverzekering

25 Familieleden van sommige EU-burgers Bijkomende beperkingen Familieleden van EU-burgers met eigen middelen Voldoende middelen van bestaan Minstens grens voor sociale bijstand pp ten laste Ziektekostenverzekering

26 Familieleden van sommige EU-burgers Bijkomende beperkingen Familieleden van EU-student: Echtgenoot of Partner, Hun kinderen ten laste zonder leeftijdsbeperking Voldoende middelen van bestaan m.b.t. de familieleden?? Staat niet in de wet

27 Familielid is zelf EU-burger Procedure Eventueel eerst melding van aanwezigheid (kort verblijf) Keuze verblijfsrecht: Ofwel als familielid van EU-Burger Ofwel als EU-Burger Procedure Verklaring van inschrijving EU-Burger E-Kaart

28 Familielid is geen EU-burger Procedure Aanvraag in België Procedure: Aanvraag verblijfskaart van een familielid van een burger van de unie F-Kaart Aanvraag in buitenland Familielid met visum gezinshereniging (type D) Gemeente geeft bijlage 15 (max. 45d) Woonscontrole Pos: Inschrijving in het vreemdelingenregister Verblijfskaart van een familielid van een burger van de unie (F-kaart /bijlage 9)

29 Niet-EU-familieleden van EU-burger/Belg Procedure: Aanvraag verblijfskaart Op de gemeente Binnen de 3m na binnenkomst (zoniet 200 ) Minimaal bewijs van familieband Pos: Afgifte bewijs van de aanvraag (bijlage 19ter) Geen inschrijving wachtregister Neg: beslissing tot niet-inoverwegingnaming (bijlage 19quinquies) Beroep bij RVV is niet-schorsend Woonstcontrole Pos: Inschrijving in het vreemdelingenregister Afgifte A.I., geldig: 5m (vanaf afgifte 19ter) Neg: Beslissing tot weigering van verblijf (bijlage 20) met BGV, 30d

30 Niet-EU-familieleden van EU-burger/Belg Procedure: Aanvraag verblijfskaart Overige bewijzen voorleggen Binnen de 3 maanden Bewijs van identiteit en nationaliteit (desgevallend + visum/200 ) Bewijzen ter staving van recht op verblijf als familielid Zoniet Beslissing tot weigering van verblijf (bijlage 20) met BGV, 30d A.I. wordt ingetrokken Woonstcontrole en alle documenten overgemaakt: Dossier naar DVZ DVZ kan controle op de samenwoonst vragen DVZ beslist binnen 5 maanden: Pos of geen: Verblijfskaart van een familielid van een burger van de unie (F-kaart /bijlage 9) Neg: Beslissing tot weigering van verblijf (bijlage 20) met BGV Bij negatieve beslissing: nieuwe aanvraag mogelijk

31 EU-burger en zijn familie Einde verblijf: algemeen Voorwaarden van verblijf niet meer voldaan Overlijden, scheiding, schijnsituatie, (zie hierna) DVZ: geen systematische controle Gemeente: informeert DVZ DVZ beslist, gemeente geeft bijlage 21 met BGV Fraude van doorslaggevend belang voor verblijfsrecht DVZ beslist Openbare orde, Nationale veiligheid Een strafrechtelijke veroordeling vormt op zichzelf geen bewijs Volksgezondheid Alleen ziekten uit lijst bijlage VW Ziekte is opgetreden <3 maanden

32 Werknemer, werkzoekende, zelfstandige Einde verblijf Verlies/einde tewerkstelling of zelfstandige statuut Behalve: Tijdelijk arbeidsongeschikt t.g.v. ziekte Onvrijwillige werkloosheid na 1j en ingeschreven in dienst voor arbeidsbemiddeling Onvrijwillige werkloosheid na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minder dan 1j of onvrijwillige werkloosheid in de eerste 12m en heeft zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening ingeschreven. Verlenging verblijfsstatuut met 6 maanden Start beroepsopleiding na onvrijwillige werkloosheid Start beroepsopleiding na vrijwillige werkloosheid indien verband tss voorafgaande beroepsactiviteit en de opleiding

33 Werknemer, werkzoekende, zelfstandige Einde verblijf van zijn familieleden Gedurende de eerste 2 jaar EU-burger: Verliest het verblijfsrecht Verlaat het land Overlijdt (uitz!) Ontbinding huwelijk/partnerschap (uitz!) Geen gezamenlijke vestiging meer (uitz!) Gedurende het 3de jaar Idem + bewijs van schijnsituatie

34 EU-burger met eigen middelen Einde verblijf Onredelijke belasting sociale zekerheid Geen ziekteverzekering meer Voor hem Of zijn familie Onvoldoende middelen voor het onderhoud van zijn familieleden Voor zover de familieleden nog geen duurzaam verblijfrecht hebben

35 EU-burger met eigen middelen Einde verblijf van zijn familieleden Gedurende de eerste 2 jaar EU-burger met eigen middelen : Verliest het verblijfsrecht Verlaat het land Overlijdt (uitz!) Ontbinding huwelijk/partnerschap (uitz!) Geen gezamenlijke vestiging meer (uitz!) Familieleden vormen onredelijke belasting sociale zekerheid Gedurende het 3de jaar Idem + bewijs van schijnsituatie

36 EU-student Einde verblijf Is niet meer ingeschreven Onredelijke belasting voor de sociale zekerheid Geen ziekteverzekering meer

37 EU-student Einde verblijf van zijn familieleden Gedurende de eerste 2 jaar EU-student: Verliest het verblijfsrecht Verlaat het land Overlijdt (uitz!) Ontbinding huwelijk/partnerschap (uitz!) Geen gezamenlijke vestiging meer (uitz!) Familieleden vormen onredelijke belasting sociale zekerheid Gedurende het 3 de tot 5 de jaar Idem + bewijs van schijnsituatie

38 Kinderen van EU-burgers Einde verblijf: uitzondering Kinderen mogen blijven als een ouder overlijdt of het land verlaat Alsook de ouder die de bewaring heeft Voor zover de kinderen onderwijs volgen Tot het einde van hun studies

39 Einde verblijf van niet-eu-familieleden Einde verblijf na scheiding: uitzonderingen Niet-EU-familie behoudt verblijfsrecht, mits: Hetzij huwelijk/partnerschap/gezamenlijke vestiging 3j heeft geduurd, waarvan 1j in België Hetzij recht van bewaring kinderen EU-burger toegewezen aan niet-eu-familielid Hetzij omgangsrecht met minderjarig kind is toegewezen aan niet-eu-familielid en moet volgens rechtbank worden uitgeoefend in Rijk Hetzij in bijzonder schrijnende situaties(vb. huiselijk geweld) EN niet-eu-familie is werknemer/zelfstandige of heeft voldoende middelen + ziekteverzekering OF lid van een in Rijk gevormde familie van persoon die voldoet aan deze voorwaarden

40 Einde verblijf van niet-eu-familieleden Einde verblijf na overlijden: uitzonderingen Niet-EU-familie behoudt verblijfsrecht, mits: 1 jaar verblijf in het Rijk EN werknemer/zelfstandige of heeft voldoende middelen EN ziekteverzekering OF lid van een in Rijk gevormde familie van persoon die voldoet aan bovenstaande voorwaarden

41 EU-burgers en hun EU-familieleden Duurzaam verblijf Duurzaam verblijfsrecht is automatisch na 5 jaar: EU-student en EU-familie na 3 jaar: alle andere EU-burgers en hun EU-familie Verblijf: ononderbroken Uitzonderingen: <6m/jaar, dienstplicht, (art 42quinquies 3 VW) EU-werknemer en EU-zelfstandigen en hun familieleden Duurzaam verblijf soms al vóór 3 jaar: In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid, pensionering, overlijden Details zie art. 42sexies VW

42 EU-burgers en hun EU-familieleden Duurzaam verblijf Aanvraag op gemeente via bijlage 22 (niet verplicht!) Gemeente beslist over ontvankelijkheid 3/5 jaar Vanaf inschrijving in wachtregister (afgifte bijlage 19) Polen, Roemenen, in knelp. beroep: periode wordt meegerekend Bewijzen dat kortere termijn v. toepassing is (art. 42sexies VW) Onontvankelijk: afgifte bijlage 23 Ontvankelijk: dossier naar DVZ DVZ beslist binnen 5 maanden Pos of geen: afgifte E+ kaart (bijlage 8bis) Inschrijving bevolkingsregister Neg: Afgifte bijlage 24

43 Niet-EU-familieleden van EU-burger/Belg Duurzaam verblijf Duurzaam verblijfsrecht is niet automatisch na 5 jaar: Niet-EU-familie van EU-student na 3 jaar: in alle andere gevallen Niet-EU-familie van EU-werknemer en EUzelfstandigen Uitzonderingen: Duurzaam verblijf soms al vóór 3 jaar In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid, pensionering, overlijden Details zie: art. 42sexies VW Verblijf: Ononderbroken verblijf Uitzonderingen: >6m/jaar, dienstplicht, Details zie: art 42quinquies 3 VW

44 Niet-EU-familieleden van EU-burger/Belg Duurzaam verblijf Aanvraag op gemeente via bijlage 22 Tussen 45 en 30 dagen voor vervaldag F-kaart Na vervaldag: 200 ; Maar: kan niet geweigerd worden! Gemeente beslist ontvankelijkheid 3/5 jaar Vanaf afgifte bijlage 19ter of bijlage 15 Bewijzen dat kortere termijn v. toepassing is (art. 42sexies VW) Onontvankelijk: afgifte bijlage 23 Ontvankelijk: dossier naar DVZ DVZ beslist binnen 5 maanden F-kaart intussen vervallen: afgifte bijlage 15 Pos of geen: afgifte F+ kaart (bijlage 9bis) Inschrijving bevolkingsregister Neg: Afgifte bijlage 24

45 EU-burgers en hun EU-familieleden Einde duurzaam verblijf Verlies van verblijfsrecht België verlaten >2j Verwijdering: Fraude (DVZ beslist) Verwijdering: Openbare orde Nationale veiligheid, uitgezonderd: >10 jaar in België Minderjarig (tenzij in zijn belang) Met een KB tot uitzetting en na advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen

46 EU-burgers en hun EU-familieleden Beroepsmogelijkheden: RVV Beroep tot nietigverklaring (BtN) Binnen de 30 dagen Enkel wettigheidstoets (cfr. RvS) Vordering tot schorsing Facultatief Steeds in één en hetzelfde verzoekschrift samen met de nietigverklaring Uiterst dringende noodzakelijkheid Vb: bij verwijderingsmaatregel BtN heeft automatisch schorsende werking: Bij elke weigering v/h verblijfsrecht v/e EU-burger en zijn familieleden uitgezonderd: bijlage 19quinquies Gemeente levert bijlage 35 af (maandelijks verlengbaar) Beroep tegen de 200 boete Rechtbank eerste aanleg

47 EU-burgers en hun EU-familieleden Overgangsmaatregelen 1 juni 2008: nieuwe regelgeving toegepast, ook op oude aanvragen implicaties voor de ascendenten van een Belg: Voldoende middelen van bestaan Ziektekostenverzekering A.I. (oranje of paars) Beslissing afwachten (dan E of F-kaart) Blauwe kaart Heeft duurzaam verblijfsrecht E+ kaart op aanvraag (ambtshalve afgeleverd)

48 EU-burgers en hun EU-familieleden Overgangsmaatregelen Gele kaart en nog steeds familielid En heeft zijn verblijfsrecht verkregen in de hoedanigheid van familielid van een EU-burger Duurzaam verblijfsrecht F+ kaart op aanvraag (ambtshalve afgeleverd) Gele kaart en geen familielid meer Behoudt verblijfsrecht (Gele kaart of F kaart?) Ook al voldoen hij niet meer aan de voorwaarden Witte kaart ikv. samenwoonst Gemeente moet met DVZ contact opnemen <3j: F Kaart >3j: F+ kaart

49 EU-burgers uit 10 nieuwe EU-lidstaten Overgangsmaatregelen Witte kaart ikv. beperkingen t.a.v. 10 EUlidstaten Gemeente moet met DVZ contact opnemen E-Kaart Blauwe kaart ikv. beperkingen t.a.v. 10 EU-lidstaten Gemeente moet met DVZ contact opnemen De periode van tewerkstelling wordt meegerekend <3j: E Kaart >3j: E+ kaart

50 Bronnen Richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen Richtlijnen DVZ van 23 mei 2008 betreffende burgers van de Unie en hun familieleden

51 Websites Reglementering Wegwijs

23/05/2008. Burgers van de Unie en hun familieleden. A. Inleiding

23/05/2008. Burgers van de Unie en hun familieleden. A. Inleiding 23/05/2008 Burgers van de Unie en hun familieleden A. Inleiding B. Binnenkomst en kort verblijf C. Niet-duurzaam verblijf van meer dan drie maanden 1. Burger van de Unie 2. Familieleden die zelf geen burger

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Inhoud Inleiding 1. De nationaliteitsvoorwaarden voorzien in RMI-wet en OCMW-wet 1.1. De RMI-wet- maatschappelijke integratie (leefloon)

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

I. DOCUMENTEN DIE TOELATEN OM TE REIZEN EN TERUG TE KEREN NAAR BELGIË

I. DOCUMENTEN DIE TOELATEN OM TE REIZEN EN TERUG TE KEREN NAAR BELGIË REIS- EN TERUGKEERVOORWAARDEN VOOR VREEMDELINGEN DIE GEEN ONDERDAAN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE ZIJN, DIE VISUMPLICHTIG ZIJN EN IN BELGIË EEN VERBLIJFSTITEL HEBBEN BEKOMEN I. DOCUMENTEN

Nadere informatie

VREEMDELINGEN BERICHTEN. UGA stelt ter beschikking (de nieuwe of gewijzigde modellen zijn in vet gedrukt): juli 2004

VREEMDELINGEN BERICHTEN. UGA stelt ter beschikking (de nieuwe of gewijzigde modellen zijn in vet gedrukt): juli 2004 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be juli 2004 VREEMDELINGEN Bij koninklijk besluit van 25 april 2004 (B.Stbl 17 mei 2004) wordt het koninklijk besluit

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Deze tekst werd bijgewerkt op 11 november 2009 rekening houdend met de FAQ opgesteld door de POD MI (www.mi-is.be Heeft u nog vragen?

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Inleiding In de RMI-Wet was er aanvankelijk sprake van personen die het voordeel genieten van de toepassing van de Verordening (EEG)

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Indiening van een asielaanvraag... 2

Indiening van een asielaanvraag... 2 Indiening van een asielaanvraag... 2 Vaststelling van de Lidstaat die verantwoordelijk is voor het onderzoek van de asielaanvraag (Dublin-onderzoek)... 3 Mogelijkheid tot vasthouding tijdens het Dublin-onderzoek...

Nadere informatie

BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is.

BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is. BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is. STATUUT VERBLIJFSVOORWAARDEN 1 VERBLIJFSDOCUMENT 2 ZIEKTEKOSTEN

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-burgers en hun familieleden Deze tekst werd bijgewerkt op 8 juli 2010. Zie ook de FAQ opgesteld door de POD MI (www.mi-is.be Heeft u nog vragen? Klik hier

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 16. Unieburgers Opgelet: voor wie zich in de asielprocedure bevindt of

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2007 Op 1 juni 2007 zijn de nieuwe bepalingen vervat in: de wet van 15

Nadere informatie

Langdurig ingezetene. een woordje uitleg bij het nieuwe L.I.-statuut. Dienst Rechtsbescherming Foyer november 2008

Langdurig ingezetene. een woordje uitleg bij het nieuwe L.I.-statuut. Dienst Rechtsbescherming Foyer november 2008 Langdurig ingezetene een woordje uitleg bij het nieuwe L.I.-statuut Dienst Rechtsbescherming Foyer november 2008 Statuut L.I.: een lange weg Europese Richtlijn 2003/109 RL heeft rechtstreekse werking in

Nadere informatie

U bent burger van de Europese Unie. deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners

U bent burger van de Europese Unie. deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners U bent burger van de Europese Unie u b e n t W E L K O M i n L u x e m b u r g deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners S O M M A I R E Wenst u zich in Luxemburg te vestigen : Voor minder

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1 Kort verblijf, lang verblijf en vestiging 11 1. Kort verblijf 13 1.1. Meldingsplicht tijdens een kort verblijf 13 1.2. De aankomstverklaring bijlage 3 14 1.3. De melding van aanwezigheid

Nadere informatie

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Volgmigrant met EU/EER/Belg Attest van Immatriculatie (5 maanden) + Bijlage 19 (ontvankelijke aanvraag)

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/045 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ]

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] AvI Attest van Immatriculatie 16. EU-burgers (burgers van de oude lidstaten

Nadere informatie

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011 VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 27-10-2011 Bewijs van wettig verblijf Meer info Geldigheid controleren bij INSCHRIJVING Veel voorkomende bewijzen van wettig

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft EN - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf

Nadere informatie

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus INSTRUCTIES BIJ HET LEZEN VAN DIT

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Loket Migratie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Loket Migratie Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Loket Migratie Versie 30 juni 2016 Betreft: Invoering administratieve kost voor verblijfsaanvragen vanaf 2 maart 2015 Beste bezoeker, Ten gevolge van de beslissing van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/044 VAN 7 JUNI 2011 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN Doc 43 04/05/2009 INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft en - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 30-11-2015

VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 30-11-2015 VADEMECUM wettig verblijf als toelatingsvoorwaarde volwassenenonderwijs Versie 30-11-2015 Bewijs van wettig verblijf Meer info Geldigheid controleren bij INSCHRIJVING Code DAVINCI (KBI) Identiteitsbewijzen

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

Verblijfsdocumenten en tenlasteneming van de medische kosten

Verblijfsdocumenten en tenlasteneming van de medische kosten Verblijfsdocumenten en tenlasteneming van de medische kosten Informatieve fiches met steun van Medimmigrant (rue) gaucheret (straat) 164 1030 Bruxelles/Brussel T 02/274.14.33-34 info@medimmigrant.be www.medimmigrant.be

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Inschrijving van de burgers van vreemde origine op de kiezerslijsten

Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Inschrijving van de burgers van vreemde origine op de kiezerslijsten De Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. Aan het College van Burgemeester en Schepenen Ter attentie van de Dienst Verkiezingen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Benelux Economische Unie en Europese Economische Gemeenschap. Verschilpunten Benelux- en E. E. G. -verdrag

Hoofdstuk 4 Benelux Economische Unie en Europese Economische Gemeenschap. Verschilpunten Benelux- en E. E. G. -verdrag Hoofdstuk 4 Benelux Economische Unie en Europese Economische Gemeenschap INHOUD De regelingen De Benelux Economische Unie De Europese Economische Gemeenschap Partijen bij het E.E.G.-verdrag Grondslag en

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ]

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] AvI Attest van Immatriculatie 13. Langdurig ingezeten derdelanders 13.1.

Nadere informatie

14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009

14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009 Doc 356 (19/08/2009) 14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009 Inhoudstafel Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene...2 I. Het bekomen van

Nadere informatie

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X. nr. 145 477 van 18 mei 2015 in de zaak RvV X / IX In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/041 BERAADSLAGING NR 09/029 VAN 2 JUNI 2009, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Stijging administratieve bijdrage voor verblijfsaanvragen vanaf 1 maart 2017 Versie 24 februari 2017 Wat is de administratieve bijdrage voor verblijfsaanvragen?

Nadere informatie

Om de gemeentebesturen in staat te stellen deze nieuwe opdracht naar behoren uit te voeren, werd een geïntegreerde informaticatoepassing gecreëerd.

Om de gemeentebesturen in staat te stellen deze nieuwe opdracht naar behoren uit te voeren, werd een geïntegreerde informaticatoepassing gecreëerd. Datum: 02-12-2005. B.S.: 12-12-2005 Omzendbrief betreffende de procedure tot toekenning van een identificatienummer door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het zogenaamde «bisnummer», aan vreemdelingen

Nadere informatie

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet.

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Bepaalde specifieke humanitaire situaties kunnen de toekenning rechtvaardigen van een machtiging tot

Nadere informatie

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Dit protocol beoogt een handleiding te zijn voor het identificeren van eigen personeel en personeel van derden en heeft als doel naleving van

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bijstand EU-onderdanen.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bijstand EU-onderdanen. Rotterdam, 4 juni 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bijstand EU-onderdanen. Aan de Gemeenteraad. Op 6 mei 2013 stelde

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, l EGIRichtiijn 681360 c1 4-3 C14-3 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap [68/360/EEG)

Nadere informatie

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor asielzoekers, subsidiair beschermden en erkende vluchtelingen Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun

FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun >> Fedasil >> Dienst Voorbereiding opvangbeleid >> mei 2010 Thema s: (klik op de titel om rechtstreeks bij een thema

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag Het gaat om een facultatief formulier dat enkel geldig is in het kader van de indiening van een nieuwe regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis of van de actualisering

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN 1 12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN INHOUD EU-reizigerslijst voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU-scholieren... 1 1 Doel... 1 2 Rechthebbenden... 1 3 Bevoegde overheden... 2 4 EU-reizigerslijst

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Wetboek van de Belgische nationaliteit

Wetboek van de Belgische nationaliteit Wetboek van de Belgische nationaliteit Martine Verbeek 1 Wetgeving van toepassing 04/12/2012 (BS 14/12/2012) : Wijziging WBN. Toepassing vanaf 01/01/2013 14/01/2013 (BS 21/01/2013) : KB uitvoering. 17/01/2013

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Sociale steun/detentie / bijlage 35 tijdens beroep in het kader van een 9ter-aanvraag. Gevolgen arrest Abdida (HvJ)

Sociale steun/detentie / bijlage 35 tijdens beroep in het kader van een 9ter-aanvraag. Gevolgen arrest Abdida (HvJ) Sociale steun/detentie / bijlage 35 tijdens beroep in het kader een 9ter-aanvraag Medisch probleem Nationaliteit Partijen Aids Niger OCMW Ottignies LLN t. Moussa Abdida Gevolgen arrest Abdida (HvJ) Beslissing

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2010 interactieve inhoudstafel 1. Asielzoekers

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie

Nadere informatie

Toegang tot sociale voordelen voor EU burgers: All EU citizens are equal, Nathan Cambien

Toegang tot sociale voordelen voor EU burgers: All EU citizens are equal, Nathan Cambien Toegang tot sociale voordelen voor EU burgers: All EU citizens are equal, but Nathan Cambien Inleiding Vaststelling: 3 categorieën personen Belgen EU-burgers Derdelanders Vaststelling: verschillende non-discriminatie

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 5559 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 5559 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 september 2010 (09.09) (OR. en) 13380/10 FRONT 125 COMIX 571 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Aan de Dames en Heren Burgemeesters, Datum: 17/07/2001 (Bijgewerkt 27/08/2007) BS: 28/08/2001 Bijgewerkt ingevolge omzendbrief van 16/05/2003 (B.S.10/11/2003) en 21/06/2007 (B.S.04/07/2007) Preciseringen aangaande de rol van het gemeentebestuur

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, MigratieWeb ve04001792 Rectificatie 1 van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de, tot

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Doelgroep inburgering 18+ in Vlaanderen en Brussel vanaf 2/3/2008

Doelgroep inburgering 18+ in Vlaanderen en Brussel vanaf 2/3/2008 VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE - REK N 853-8822581-75 VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE - REK N 853-8822581

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

(Publicatieblad van de Europese Unie L 158 van 30 april 2004)

(Publicatieblad van de Europese Unie L 158 van 30 april 2004) 29.6.2004 L 229/35 Rectificatie van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 interactieve inhoudstafel 1. Asielzoekers

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.3.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0624/2009, ingediend door A.T. (Italiaanse nationaliteit), over visa voor familiebezoeken

Nadere informatie

Brochure. Huwelijk en wettelijke samenwoning in België

Brochure. Huwelijk en wettelijke samenwoning in België Brochure Huwelijk en wettelijke samenwoning in België Federaal Migratiecentrum April 2014 SCHEMATISCH OVERZICHT 2 EEN HUWELIJK AANGAAN 2 EEN WETTELIJKE SAMENWONING AFSLUITEN 3 INLEIDING 4 1. WELKE WETTELIJKE

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. I. Inleiding 4. II. Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) 5

INHOUDSTAFEL. I. Inleiding 4. II. Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) 5 Datum: 21/06/2007 Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wetten van 15 september 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING UI en stempel RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING FORMULIER C1 AANGIFTE VAN DE PERSOONLIJKE EN FAMILIALE TOESTAND stempel WB MIJN IDENTITEIT IN TE VULLEN DOOR DE WERKLOZE De cijfers tussen haakjes verwijzen

Nadere informatie

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. nr. 96 544 van 4 februari 2013 in de zaak RvV X / II In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING Jaarlijkse statistieken 2010-2013. 1. Algemene gegevens over de eerste kaarten voor vreemdelingen of verblijfsdocumenten

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie