PERSONEN DIE NIET MEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSONEN DIE NIET MEER"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN Wie? Welk document? Voorwaarden voor afgifte attest Wie reikt het attest uit... 2 II. PERSONEN DIE VERBLIJVEN IN EEN LAND BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE Personen met de Belgische nationaliteit De aanvraag van een hernieuwing (duplicaat) of van een internationaal rijbewijs Aan wie mag de hernieuwing (duplicaat) of het internationaal rijbewijs afgegeven worden? Personen met een vreemde nationaliteit... 3 III. STUDENTEN, INGESCHREVEN IN EEN BELGISCHE ONDERWIJSINSTELLING MAAR DIE VERBLIJVEN IN HET BUITENLAND Studenten met de Belgische nationaliteit Waar moet het praktisch examen worden afgelegd? Wie geeft het rijbewijs af? Studenten met vreemde nationaliteit Waar wordt het praktisch examen afgelegd? Wie geeft het rijbewijs af?... 5 TITEL BLADZIJDE UP TO DATE 14/10/2013 Hoofdstuk 25- Pagina 1

2 I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN (Europese Economische Ruimte = Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) 1. WIE? Personen, ongeacht hun nationaliteit, die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) verblijven en die niet zijn ingeschreven als student in een Belgische onderwijsinstelling, kunnen zich noch aanbieden voor het rijbewijs, noch een Belgisch nationaal rijbewijs verkrijgen, noch een voorlopig rijbewijs verkrijgen en noch een internationaal rijbewijs verkrijgen wanneer het gaat om een origineel, een hernieuwing of een duplicaat. 2. WELK DOCUMENT? Een attest waaruit blijkt dat in het verleden een Belgisch nationaal rijbewijs werd afgegeven. Een model van dit attest is vindt u op het einde van dit hoofdstuk Voorwaarden voor afgifte attest men moet houder zijn van een Belgisch nationaal rijbewijs; het attest wordt slechts afgegeven als de houder van het rijbewijs niet vervallen is van het recht tot sturen Wie reikt het attest uit Het attest wordt uitgereikt door het gemeentebestuur van de gemeente waar de houder van het nationaal Belgisch rijbewijs het laatst verbleef in België. 14/10/2013 Hoofdstuk 25- Pagina 2

3 II. PERSONEN DIE VERBLIJVEN IN EEN LAND BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 1. PERSONEN MET DE BELGISCHE NATIONALITEIT Personen met de Belgische nationaliteit die in een land verblijven dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte, houder zijn van een identiteitskaart van Belg en geregistreerd zijn op de Belgische ambassade van het land waar ze verblijven, kunnen een vernieuwing (duplicaat) van hun Belgisch nationaal rijbewijs en/of internationaal rijbewijs verkrijgen. De inschrijving op de ambassade komt in het Rijksregister. De aanvrager dient een geldige Belgische identiteitskaart voor te leggen De aanvraag van een hernieuwing (duplicaat) of van een internationaal rijbewijs De aanvraag moet ondertekend zijn door de aanvrager zelf en niet door een derde persoon Aan wie mag de hernieuwing (duplicaat) of het internationaal rijbewijs afgegeven worden? Het rijbewijs kan aan een derde persoon worden afgegeven als die persoon een volmacht voorlegt en het identiteitsdocument van de aanvrager. 2. PERSONEN MET EEN VREEMDE NATIONALITEIT Personen met een vreemde nationaliteit die niet meer in België verblijven, kunnen slechts een attest verkrijgen (model op het einde van dit hoofdstuk) van het gemeentebestuur waar ze verbleven. Dit attest wordt slechts afgegeven indien de houder niet vervallen is van het recht tot sturen in België. 14/10/2013 Hoofdstuk 25- Pagina 3

4 III. STUDENTEN, INGESCHREVEN IN EEN BELGISCHE ONDERWIJSIN- STELLING MAAR DIE VERBLIJVEN IN HET BUITENLAND (Europese Unie of andere landen) 1. STUDENTEN MET DE BELGISCHE NATIONALITEIT Studenten met een Belgische nationaliteit die ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling (gevestigd op Belgisch grondgebied) maar die verblijven in een ander land (vaak buurlanden), kunnen het theoretisch en praktisch examen afleggen, een scholing volgen en een voorlopig rijbewijs, een Belgisch nationaal rijbewijs, een internationaal rijbewijs of een duplicaat van deze documenten verkrijgen op voorwaarde dat zij volgende documenten kunnen voorleggen: 1. een getuigschrift van de onderwijsinstelling van regelmatig schoolbezoek voor een periode van minstens 6 maanden; 2. een identiteitskaart van Belg, eventueel afgeleverd door de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging in het land waar de aanvrager verblijft Waar moet het praktisch examen worden afgelegd? Het praktisch examen wordt afgelegd in het examencentrum dat afhangt van de gemeente waar de onderwijsinstelling is gelegen Wie geeft het rijbewijs af? Het gemeentebestuur van de gemeente waar de onderwijsinstelling van de aanvrager is gevestigd, is bevoegd om het rijbewijs af te geven. 14/10/2013 Hoofdstuk 25- Pagina 4

5 2. STUDENTEN MET VREEMDE NATIONALITEIT Studenten met een vreemde nationaliteit die ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling, gevestigd op Belgisch grondgebied, die verblijven in een vreemd land (vaak buurlanden), kunnen het theoretisch en praktisch examen afleggen, een scholing volgen en een voorlopig rijbewijs, een Belgisch nationaal rijbewijs, een internationaal rijbewijs of een duplicaat van deze documenten verkrijgen op voorwaarde dat zij volgende documenten kunnen voorleggen: 1. een getuigschrift van de onderwijsinstelling van regelmatig schoolbezoek voor een periode van minstens 6 maanden; 2. een nog geldige bijlage 33 bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en het verwijderen van vreemdelingen Waar wordt het praktisch examen afgelegd? Het praktisch examen wordt afgelegd in het examencentrum dat afhangt van de gemeente die bijlage 33 aflevert Wie geeft het rijbewijs af? Het gemeentebestuur dat bijlage 33 afgeeft, geeft ook het rijbewijs af. 14/10/2013 Hoofdstuk 25- Pagina 5

6 Dienst Rijbewijs City Atrium Vooruitgangstraat Brussel ATTEST VAN EEN BELGISCH NATIONAAL RIJBEWIJS De directie van de Dienst Rijbewijs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer van het Koninkrijk België verklaart hierbij dat de hieronder vermelde persoon houder is van een Belgisch nationaal rijbewijs (dit attest laat in geen geval toe om een motorvoertuig op de openbare weg te besturen en werd onder meer afgegeven om een rijbewijs te verkrijgen in het land waar de houder gevestigd is). Naam: Voornaam: Geboorteplaats en datum: Afgegeven te: Op: Nummer: OPMERKING: De houder van dit rijbewijs is momenteel niet vervallen van het recht tot sturen De aangestelde, Artikel 11 5 van de Europese Richtlijn 2006/126/EG van 20/12/2006 (PB L403/18 van 30/12/2006): "Het vervangen van een rijbewijs ingevolge een verlies of een diefstal kan worden bekomen bij de bevoegde autoriteiten van het land waar betrokkene zijn normale verblijfplaats heeft; deze voorzien in de vervanging op basis van de inlichtingen waarover zij beschikken, of in voorkomend geval, op basis van een attest van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat die het oorspronkelijke rijbewijs heeft afgegeven"

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Page 1 of 10 Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Inhoud Waarschuwing : de ambassade van België wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites vermeld in deze gids

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 08.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 31287 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb.

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb. B9 Humanitair niet-tijdelijk 1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de beleidsregels opgenomen die gelden voor vreemdelingen die: eerder in Nederland hebben verbleven en naar Nederland willen terugkeren; als

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

22/06/2011 - FOD Buitenlandse Zaken, Directie-generaal Consulaire Zaken

22/06/2011 - FOD Buitenlandse Zaken, Directie-generaal Consulaire Zaken Reizen met Belgische identiteitsdocumenten Mogelijk gebruik van Belgische identiteitsdocumenten voor reizen naar een 50-tal landen. aanvaarding van Belgische identiteitsdocumenten voor reizen Vooraf: De

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

MOBILITEIT VAN DERDELANDERS BINNEN DE EU

MOBILITEIT VAN DERDELANDERS BINNEN DE EU MOBILITEIT VAN DERDELANDERS BINNEN DE EU De situatie in Nederlandd MOBILITEIT VAN DERDELANDERS BINNEN DE EU De situatie in Nederland Maart 2013 Colofon Titel Auteurs Mobiliteit van derdelanders binnen

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid Reizen met Belgische sdocumenten Mogelijk gebruik van Belgische sdocumenten voor reizen naar een 50 tal landen. aanvaarding van Belgische sdocumenten voor reizen Vooraf: De informatie betreft enkel Identiteitsdocumenten

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 3 De EU-verordeningen per 28 juni 2012 en overgangsrecht 4 Woon/werk situaties Nederland-België

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie