HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN Soorten voorlopige rijbewijzen Territorialiteit Retributie Verplichte voorwaarden voor een voorlopig rijbewijs M Verblijfsvoorwaarden en identiteitsdocument (artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998) Verval Nog niet in het bezit zijn van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het om een voorlopig rijbewijs voor de categorieën A1, A2 of A gaat... 7 II. VOORWAARDEN VOOR EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M Voorlopig rijbewijs voor de 1 ste keer Tabel Minimum leeftijd voor categorie A Vooraf vereiste categorie voor behalen C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E Theoretisch examen voor de categorieën C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E Afschaffing code Tabel Minimum leeftijd voor categorie A III. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M Geen houder zijn van een voorlopig rijbewijs M3 voor dezelfde categorie sinds minder dan 3 jaar Ontvangst van het document door de houder Rijden tijdens de nacht van weekends en feestdagen Duur van de stage Geldigheidsduur Opschorting en verlenging van de geldigheid Einde van de geldigheid Pasfoto en retributie Hernieuwing Verkrijgen van een 2 e, 3 e, voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie Stage Mislukte praktische examens Categorieën A1, A2, A en verwijdering van de code 78 voor alle categorieën Alle categorieën /06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 1

2 IV. VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIE A1, A2 OF A Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden Theoretisch examen Verplichte lessen in de rijschool Praktisch examen op een privéterrein De aanvraag Model van de aanvraag N01 (categorie A1, A2 of A) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Medische geschiktheid Leestest Verklaringen betreffende medische geschiktheid: Opmaak van het voorlopig rijbewijs Gebruiksvoorwaarden De begeleider Gebruikt voertuig voor de scholing V. VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIE B + CODE Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden De aanvraag Model van de aanvraag N02 (categorieën B en B+E) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Verklaringen betreffende medische geschiktheid: Opmaak van het voorlopig rijbewijs Gebruiksvoorwaarden De begeleider Begeleiding door een andere persoon Gebruikt voertuig voor de scholing VI. VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIE B+E Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden De aanvraag Model van de aanvraag N02 (categorieën B en B+E) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag /06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 2

3 4. Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Verklaringen betreffende medische geschiktheid: Opmaak van het voorlopig rijbewijs Gebruiksvoorwaarden De begeleider Begeleiding door een andere persoon Gebruikt voertuig voor de scholing VII. VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 CATEGORIEËN C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E EN D+E Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden Houder van categorie B Houder van één van de andere categorieën Theoretisch examen De aanvraag Model van de aanvraag N03 (categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Medische geschiktheid en geneeskundig onderzoek voor de groep Kennisneming van de medische normen Attest geneeskundig onderzoek voor de groep Opmaak van het voorlopig rijbewijs Gebruiksvoorwaarden De begeleider Begeleiding door een andere persoon Gebruikt voertuig voor de scholing VIII. AFSCHAFFING CODE 78 (AUTOMATISCHE SCHAKELING) OP EEN CATEGORIE WAARVAN DE AANVRAGER AL HOUDER IS Categorie A1, A2 of A Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden Voorafgaande vereiste categorie Theoretisch examen De aanvraag Model van de aanvraag N01 (categorie A1, A2 of A) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Medische geschiktheid Opmaak van het voorlopig rijbewijs Gebruiksvoorwaarden De begeleider Gebruikt voertuig voor de scholing /06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 3

4 2. Categorie B Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden Voorafgaande vereiste categorie Theoretisch examen De aanvraag Model van de aanvraag N02 (aanvraag voorlopig rijbewijs voor de categorieën B en B+E) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Medische geschiktheid Opmaak van het voorlopig rijbewijs Gebruiksvoorwaarden De begeleider Begeleiding door een andere persoon Gebruikt voertuig voor de scholing Categorie B+E Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden Voorafgaande vereiste categorie Theoretisch examen De aanvraag Model van de aanvraag N02 (aanvraag voorlopig rijbewijs voor de categorieën B en B+E) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Medische geschiktheid Opmaak van het voorlopig rijbewijs Gebruiksvoorwaarden De begeleider Begeleiding door een andere persoon Gebruikt voertuig voor de scholing Categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden Voorafgaande vereiste categorie Theoretisch examen De aanvraag Model van de aanvraag N03 (aanvraag voorlopig rijbewijs voor de categorieën C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Medische geschiktheid Geneeskundig onderzoek voor de groep Opmaak van het voorlopig rijbewijs Gebruiksvoorwaarden De begeleider Begeleiding door een andere persoon Gebruikt voertuig voor de scholing /06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 4

5 IX. BEGELEIDER VAN EEN HOUDER VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIEËN B EN B+E Categorie B (Weglaten code 78 of toevoegen code 96) Categorie B+E Voorwaarden om begeleider te zijn Verblijfsvoorwaarden Rijbewijs Minimum leeftijd volgens categorie Verval Meerdere keren begeleider X. BEGELEIDER VAN EEN HOUDER VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIEËN C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E EN D+E Voorwaarden om een begeleider te zijn e verschil Minimum leeftijd e verschil Uitzonderingen Kinderen of pleegkinderen Leden van eenzelfde onderneming of van een brandweerdienst XI. BIJLAGEN Aanvraag om een voorlopig rijbewijs categorie A1 A2 A Recto Verso Aanvraag om een voorlopig rijbewijs categorie B-B+E-B met code Recto Verso Aanvraag om een voorlopig rijbewijs categorie C1-C1+E-C-C+E-D1-D1+E-D-D+E Recto Verso Attest N Getuigschrift van onderricht - Bekwaamheidsattest TITEL BLADZIJDE UP TO DATE 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 5

6 I. ALGEMEEN 1. SOORTEN VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36: het verkrijgen van de categorie B voor diegene die er nog geen houder van zijn voorlopig rijbewijs M3: overige 2. TERRITORIALITEIT De voorlopige rijbewijzen M18, M36 en M3 zijn enkel geldig op het Belgisch grondgebied. Ze zijn helemaal niet geldig in het buitenland. 3. RETRIBUTIE De retributie bedraagt 20 euro en moet betaald worden volgens de methode die de gemeente bepaald heeft. De vernieuwing van het voorlopig rijbewijs is kosteloos als de aanvrager een medisch attest van groep 1 voorlegt. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 6

7 4. VERPLICHTE VOORWAARDEN VOOR EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 4.1 Verblijfsvoorwaarden en identiteitsdocument (artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998) HETZIJ HETZIJ HETZIJ Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of in het wachtregister van een Belgische gemeente en die houder zijn van één van de volgende documenten: Identiteitskaart van Belg Verblijfstitel voor niet-eu-onderdanen (kaarten A, B, C) Vreemdelingenkaart voor EUonderdanen en hun familieleden (kaarten E, F) Attest van immatriculatie Bijlage 7 bis, 8, 8 bis, 9 en 9 bis (+ paspoort of nationale identiteitskaart) identiteitskaart van vreemdeling bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat van de EU Studenten die in een Belgische onderwijsinstelling voor een periode van ten minste zes maanden zijn ingeschreven en die houder zijn van het volgende document: bijlage 33 (van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied van vreemdelingen) de identiteitskaart van Belg of van Belg in het buitenland Personen die niet in een Belgische gemeente zijn ingeschreven maar die houder zijn van één van de volgende, in België uitgereikte, documenten: diplomatieke identiteitskaart consulaire identiteitskaart bijzondere identiteitskaart OPMERKING: De Belgische studenten die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling kunnen de procedure voor een rijbewijs volgen, aan de examens deelnemen en een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs behalen. 4.2 Verval Om een voorlopig rijbewijs te krijgen, mag de kandidaat niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen van een voertuig van de categorie waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd. Indien de kandidaat al vervallen verklaard is voor de gevraagde categorie, moet het verval beëindigd zijn en moet hij de door de rechter eventueel opgelegde herstelexamens met succes hebben afgelegd. 4.3 Nog niet in het bezit zijn van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het om een voorlopig rijbewijs voor de categorieën A1, A2 of A gaat Om een voorlopig rijbewijs te krijgen, mag de kandidaat nog geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs zijn, behalve indien dit voorlopig rijbewijs voor de categorieën A1, A2 of A geldt. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 7

8 II. OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN VOORWAARDEN VOOR EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 1. VOORLOPIG RIJBEWIJS VOOR DE 1 STE KEER 1.1 Tabel A1, A2, A B Code 96 BE C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E VERBLIJFSVOORWAARDEN Ja Ja Ja Ja VOORAF VEREISTE CATEGORIEËN THEORETISCH EXAMEN LEESTEST UREN LES IN RIJSCHOOL GESLAAGD EXAMEN PRIVÉTER- REIN Geen B B Ja, uitgezonderd progressieve procedure Ja, uitgezonderd houder van A1 9 uren (directe procedure) 4 of 6 uren (progressieve procedure) Neen Neen zie verder punt II.1.3. zie verder punt II.1.4. Neen Neen Neen Ja Neen Neen Neen AANVRAAG VOORLOPIG RIJBE- WIJS MINIMUM LEEFTIJD N01 Examencentrum of gemeente Zie verder punt II.1.2. N02 Gemeente N02 Gemeente N03 Examencentrum of gemeente 18 jaar 18 jaar 18 jaar MEDISCHE GESCHIKTHEID Groep 1 Groep 1 Groep 1 Groep 2 RETRIBUTIE 20 (of 0) 20 (of 0) 20 (of 0) 20 (of 0) STAGE 1 maand 1 maand 1 maand 1 maand GELDIGHEID 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar BEGELEIDER Neen Ja Ja Ja PASSAGIER Neen Begeleider + 1 Begeleider + 1 Begeleider + 1 RIJDEN TIJDENS DE AVONDEN VAN HET WEEKEND EN OP FEESTDAGEN Niet vóór 24 jaar Niet vóór 24 jaar Niet vóór 24 jaar Niet vóór 24 jaar OPSCHORTING, VERLENGING Nooit Nooit Nooit Nooit HERNIEUWING 3 jaar na einde geldigheid 3 jaar na einde geldigheid 3 jaar na einde geldigheid 3 jaar na einde geldigheid OPMERKINGEN BEPERKINGEN Code 78 indien geslaagd in examen op privéterrein met automatische schakeling Code 96 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 8

9 1.2 Minimum leeftijd voor categorie A A1: 18 jaar A2: 20 jaar A : 24 jaar (22 jaar indien houder van categorie A2 sinds ten minste 2 jaar) 1.3 Vooraf vereiste categorie voor behalen C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E de aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 voor de categorie C1, C, D1 of D moet houder zijn van de categorie B; de aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 voor de categorie C1+E, C+E, D1+E of D+E moet houder zijn van volgende categorie: GEVRAAGDE CATEGORIE C1+E C+E D1+E D+E VEREISTE CATEGORIE C1 C D1 D 1.4 Theoretisch examen voor de categorieën C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E Groep C: het theoretisch examen is vereist indien de kandidaat nog geen categorie van groep C bezit; Groep D: het theoretisch examen is vereist indien de kandidaat nog geen categorie van groep D bezit. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 9

10 2. AFSCHAFFING CODE Tabel A1, A2, A B BE C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E VERBLIJFSVOORWAARDEN Ja Ja Ja Ja VOORAF VEREISTE CATEGORIEËN Gevraagde categorie + code 78 B + code 78 B + code 78 Gevraagde categorie + code 78 THEORETISCH EXAMEN Neen Neen Neen Neen LEESTEST Neen Neen Neen Neen UREN LES IN RIJSCHOOL GESLAAGD EXAMEN PRIVÉTER- REIN Neen Neen Neen Neen AANVRAAG VOORLOPIG RIJBE- WIJS MINIMUM LEEFTIJD N01 Gemeente Zie verder punt II.2.2. N02 Gemeente N02 Gemeente N03 Gemeente 18 jaar 18 jaar 18 jaar MEDISCHE GESCHIKTHEID Groep 1 Groep 1 Groep 1 Groep 2 RETRIBUTIE 20 (of 0) 20 (of 0) 20 (of 0) 20 (of 0) STAGE 1 maand 1 maand 1 maand 1 maand GELDIGHEID 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar BEGELEIDER Neen Ja Ja Ja PASSAGIER Neen Begeleider + 1 Begeleider + 1 Begeleider + 1 RIJDEN TIJDENS DE AVONDEN VAN HET WEEKEND EN OP FEESTDAGEN Niet vóór 24 jaar Niet vóór 24 jaar Niet vóór 24 jaar Niet vóór 24 jaar OPSCHORTING, VERLENGING Nooit Nooit Nooit Nooit HERNIEUWING 3 jaar na einde geldigheid 3 jaar na einde geldigheid 3 jaar na einde geldigheid 3 jaar na einde geldigheid OPMERKINGEN - BEPERKIN- GEN 2.2 Minimum leeftijd voor categorie A A1: 18 jaar A2: 20 jaar A : 24 jaar (22 jaar indien houder van categorie A2 sinds ten minste 2 jaar) 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 10

11 III. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN VOOR ALLE VOORLO- PIGE RIJBEWIJZEN M3 Ook de voorwaarden, vermeld in punt I GEEN HOUDER ZIJN VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 VOOR DEZELFDE CATE- GORIE SINDS MINDER DAN 3 JAAR Om een nieuw voorlopig rijbewijs M3 te verkrijgen, mag de kandidaat sinds minder dan 3 jaar (te rekenen vanaf het verstrijken van het vorig voorlopig rijbewijs M3)nog geen houder geweest zijn van een voorlopig rijbewijs M3 voor dezelfde categorie of voor de afschaffing van de code 78 bij deze categorie. 2. ONTVANGST VAN HET DOCUMENT DOOR DE HOUDER De houder moet zijn document persoonlijk afhalen. Maar als er een gegronde reden is, kan een derde het document afhalen mits hij de identiteitskaart van de houder en een volmacht van de houder voorlegt. Het nummer van het identiteitsdocument van de persoon die het leerdocument afhaalt, zal op de in inlichtingsfiche worden genoteerd. 3. RIJDEN TIJDENS DE NACHT VAN WEEKENDS EN FEESTDAGEN De houder van een voorlopig rijbewijs M3 mag niet rijden van 22 h tot 6 h 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen indien hij jonger is dan 24 jaar. 4. DUUR VAN DE STAGE De duur van de stage is de periode waarin de kandidaat nog geen praktisch examen mag afleggen. De stage duurt 1 maand te rekenen vanaf de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs M3. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 11

12 5. GELDIGHEIDSDUUR Een voorlopig rijbewijs M3 is altijd 12 maanden geldig, behalve in het geval van een vernieuwing/duplicaat. Elke maand wordt beschouwd als een volledige maand, met inbegrip van de maand februari (28 of 29 dagen). De geldigheidsduur wordt nooit gewijzigd, zelfs niet in de volgende gevallen: de geldigheid van het theoretisch examen verstrijkt vóór die van het voorlopig rijbewijs de geldigheid van het inschrijvingsattest (vreemdelingen, ingeschreven in het wachtregister) verstrijkt vóór die van het voorlopig rijbewijs. de geldigheid van het medisch attest verstrijkt vóór die van het voorlopig rijbewijs. In dit geval moet de vermelding "Medisch attest geldig tot " worden opgenomen in het vak "Opmerkingen/beperkingen". na een verval, wanneer de kandidaat voorlopig wordt hersteld in het recht tot sturen voor een periode korter dan de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs: in dit geval zal de vermelding "Voorlopig herstel in het recht tot sturen tot " worden vermeld in het vak "Opmerkingen/beperkingen". 6. OPSCHORTING EN VERLENGING VAN DE GELDIGHEID De geldigheid van het voorlopig rijbewijs M3 mag nooit worden verlengd, zelfs niet in geval van overmacht of in geval van verval. 7. EINDE VAN DE GELDIGHEID Het voorlopig rijbewijs M3 is niet langer geldig: op het einde van de geldigheidsperiode; indien er niet meer voldaan wordt aan de volgende afgiftevoorwaarden: de kandidaat niet meer beantwoordt aan de verblijfsvoorwaarden voor een voorlopig rijbewijs M3; de kandidaat niet meer beantwoordt aan de medische normen Indien de houder van een voorlopig rijbewijs een lichaamsgebrek oploopt of aan een aandoening lijdt die, overeenkomstig bijlage 6 van het koninklijk besluit, niet tot een uitsluiting leidt, verliest het document zijn geldigheid niet. De kandidaat moet een attest voorleggen, afgegeven door de arts van zijn keuze. De voorwaarden of eventuele beperkingen zullen op het voorlopig rijbewijs worden vermeld. Dezelfde regel geldt als het medisch attest bij afgifte van het voorlopig rijbewijs voor een duur korter dan deze van het voorlopig rijbewijs werd opgemaakt (vb. 6 maanden). Het voorlopig rijbewijs verliest zijn geldigheid niet maar de kandidaat moet een nieuw medisch attest voorleggen; in geval van afgifte van een ander voorlopig rijbewijs, behalve als één van de documenten geldig is voor de categorie A1, A2 of A; in geval van afgifte van een rijbewijs, geldig voor dezelfde categorie als van het voorlopig rijbewijs. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 12

13 8. PASFOTO EN RETRIBUTIE Een pasfoto is noodzakelijk wanneer de foto uit het Rijksregister niet gelijkend is of afwezig is. De vergoeding bedraagt 20 euro en moet worden betaald volgens de methode die de gemeente bepaald heeft. De vernieuwing van het rijbewijs is kosteloos wanneer de aanvrager een medisch attest van groep 1 voorlegt. 9. HERNIEUWING 9.1 Verkrijgen van een 2 e, 3 e, voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie De kandidaat die al houder is geweest van een voorlopig rijbewijs M3, kan een nieuw voorlopig rijbewijs M3 verkrijgen voor dezelfde categorie op voorwaarde dat er minimum 3 jaren verstreken zijn na de geldigheidsdatum van het vorig voorlopig rijbewijs. 9.2 Stage De gelopen stage tijdens een vorig voorlopig rijbewijs M3 is niet meer geldig. De kandidaat die een nieuw voorlopig rijbewijs M3 verkrijgt, moet een nieuwe stage van 1 maand lopen. 9.3 Mislukte praktische examens Categorieën A1, A2, A en verwijdering van de code 78 voor alle categorieën Mislukte praktische examens vóór de afgifte van het nieuwe voorlopig rijbewijs M3 (na 3 jaar) tellen niet meer mee; de kandidaat moet bijgevolg de praktische lessen die na 2 mislukte pogingen worden opgelegd, niet volgen Alle categorieën De kandidaat moet het praktisch examen niet meer afleggen met een rijschool. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 13

14 IV. VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIE A1, A2 OF A 1. UITREIKINGSPROCEDURE VERBLIJFSVOORWAARDEN + IDENTITEITSDOCUMENT DIRECTE TOEGANG: Theoretisch examen + 9 uren rijles in een erkende rijschool PROGRESSIEVE PROCEDURE: 4 uren rijles in een erkende rijschool (of 6 uren als de kandidaat ook code 78 wil weglaten) Getuigschrift van onderricht GESLAAGD IN PRAKTISCH EXAMEN OP PRIVÉTERREIN Aanvraag voorlopig rijbewijs, afgeleverd door het examencentrum + getuigschrift van onderricht CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE minimum leeftijd: naargelang van de categorie; medische geschiktheid (leestest en geschiktheidsverklaringen op de achterkant van de aanvraag); niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen en met succes de eventueel opgelegde herstelexamens hebben afgelegd; nog geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het om een voorlopig rijbewijs voor een andere categorie A gaat; nog geen houder geweest zijn van een geldig voorlopig rijbewijs M3 voor dezelfde categorie sinds minder dan 3 jaar (te rekenen vanaf de vervaldatum van het vorige voorlopig rijbewijs M3). RETRIBUTIE 20 (+ gemeentetaksen) OPMAAK VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 AFGIFTE VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE GEBRUIKSVOORWAARDEN Geen begeleider, geen passagier, rijverbod op weekends en feestdagen voor wie jonger dan 24 jaar is 1 maand stage, enkel geldig op Belgisch grondgebied GELDIGHEID, VERVALDATUM, HERNIEUWING 1 jaar geldig de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M3 mag niet worden verlengd of opgeschort een ander voorlopig rijbewijs M3 mag worden uitgereikt na ten minste 3 jaar na de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 14

15 2. VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 2.1 Theoretisch examen Bij de directe procedure moet de kandidaat geslaagd zijn in het theoretisch examen categorie A sinds minder dan 3 jaar. 2.2 Verplichte lessen in de rijschool De aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 categorie A1, A2 of A moet: voor de directe toegang 9 uren praktische rijles in een erkende rijschool volgen; voor de progressieve procedure 4 uren praktische rijles in een erkende rijschool volgen of 6 uren praktische rijles in een erkende rijschool volgen als de aanvrager ook de code 78 wil weglaten De rijschool vinkt het "attest van scholing" aan op de aanvraag van een voorlopig rijbewijs. 2.3 Praktisch examen op een privéterrein De aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 categorie A1, A2 of A moet in het praktisch examen op privéterrein slagen alvorens een voorlopig rijbewijs M3 te kunnen verkrijgen voor de gevraagde categorie. De code 78 wordt vermeld op de aanvraag voorlopig rijbewijs als de kandidaat geslaagd is in het examen met een moto met een automatische schakeling. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 15

16 3. DE AANVRAAG 3.1 Model van de aanvraag N01 (categorie A1, A2 of A) VOORKANT (ZIE BIJLAGE XI.1.1.) ACHTERKANT (ZIE BIJLAGE IX. 1.2.) Om te beantwoorden aan de eisen van de informatica, kan de vorm van de aanvraag lichtjes verschillen van het document, voorzien in het ministerieel besluit. 3.2 Wie reikt de aanvraag uit? De aanvraag om een voorlopig rijbewijs wordt door het examencentrum uitgereikt aan de kandidaten die geslaagd zijn in het theoretisch examen. 3.3 Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? In de aanvraag dient te staan: de vermeldingen met betrekking tot de identiteit van de kandidaat; de gewenste categorie; de vermelding van het slagen of van de vrijstelling van het theoretisch examen; het resultaat van de leestest, behalve als er een vrijstelling van theoretisch examen is; de bevestiging van het praktijkonderricht door de rijschool datum en handtekening van de kandidaat (voor- en achterkant). De aangestelde vult in het door de overheid in te vullen vakje (bovenaan rechts) het volgende in: de categorie; het nummer van het voorlopig rijbewijs; de afleveringsdatum van het voorlopig rijbewijs; de code en het motief van de transactie, de datum van inbrengen in het centraal bestand; de handtekening van de aangestelde. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 16

17 3.4 Voorkant van de aanvraag Vermelding van de identiteit van de kandidaat Vermelding van de gevraagde categorie Vermelding van: Nummer van M3 Afleverdatum Handtekening van de aangestelde Eventueel code 78 Datum en handtekening Nr. dossier examencentrum en rijschool Vermelden slagen of vrijstelling examen Resultaat van de leestest Resultaat van het examen op privéterrein 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 17

18 3.5 Achterkant van de aanvraag Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende kennisname van de geldende normen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de visuele functies Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het niet vervallen zijn van het recht tot sturen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het gebruik van foto en handtekening 4. CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE 4.1 Minimum leeftijd Categorie A1: 18 jaar Categorie A2: 20 jaar Categorie A : 24 jaar (22 jaar indien houder van de categorie A2 sinds ten minste 2 jaar) 4.2 Medische geschiktheid Leestest De kandidaat moet voldoen aan een leestest die hij aflegt tijdens het theoretisch examen, behalve als hij al houder is van een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs, zo niet moet hij een attest (voor de groep 1) van een oogarts van zijn keuze voorleggen (bijlage 5.2.). Het examencentrum vult in vak III op de voorkant van de aanvraag het resultaat van de leestest in. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 18

19 4.2.2 Verklaringen betreffende medische geschiktheid: OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN De kandidaat moet de verklaringen op erewoord ondertekenen waarmee hij verklaart bij zijn weten niet te lijden aan lichaamsgebreken of aandoeningen vermeld in bijlage 6 van het koninklijk besluit. Deze verklaringen zijn te vinden op de achterkant van de aanvraag voorlopig rijbewijs, zo niet moet hij een medisch attest van de groep 1 voorleggen. VAK I KENNISNEMING VAN DE MEDISCHE NORMEN De kandidaat ontvangt in het examencentrum een folder met de medische normen waaraan hij moet voldoen om een rijbewijs te verkrijgen. Door zijn handtekening in het vak I te plaatsen, verklaart hij kennis te hebben genomen van deze folder en die te hebben begrepen. Indien de kandidaat verklaart geen kennis te hebben genomen van deze folder, zal de aangestelde hem een kopie bezorgen; VAK II ALGEMENE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID Indien de kandidaat oordeelt dat hij de verklaring in het vak II (algemene lichamelijke en psychische geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen arts die hem een attest aflevert conform het model voorzien in 6, VII van het koninklijk besluit van 23 maart De kandidaat waarvan zijn functionele vaardigheden zijn aangetast, moet een CARA-attest voorleggen. Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de aangestelde om te oordelen of de kandidaat een dergelijk attest moet voorleggen omdat deze verantwoordelijkheid toekomt aan de door de kandidaat vrij gekozen arts indien de kandidaat zich tot het CARA moet richten. Het CARA bepaalt de rijgeschiktheid van de kandidaat en de eventueel aan te brengen aanpassingen aan het voertuig en de voorwaarden of beperkingen. VAK III VISUELE FUNCTIES Indien de kandidaat oordeelt dat hij verklaring in vak III (visuele geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een oogarts van zijn keuze die hem een attest bezorgt conform het model voorzien in bijlage 6, VIII van het koninklijk besluit van 23 maart Indien een rijgeschiktheidsattest van de groep 1 moet worden voorgelegd en dit attest beperkingen oplegt (onder de vorm van de codes voorzien in bijlage 7), moeten deze beperkingen in de rubriek "OPMERKINGEN - BEPERKINGEN" van het voorlopig rijbewijs worden vermeld. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 19

20 5. OPMAAK VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS VOORKANT ACHTERKANT De volgende vermeldingen moeten aangebracht worden op het scholingsdocument identiteit van de kandidaat (naam, voornaam, geboorteplaats en datum) geldigheidsdatum (rubriek 4b): altijd de afgiftedatum + 12 maanden (van dag op dag 1 dag); gewenste categorie aanduiden (rubriek 8) geen begeleider voor de categorieën A de code 78 wordt vermeld in het vak "Vermeldingen-Beperkingen" als het vermeld staat op de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs (de aanvrager is geslaagd in het praktisch examen op privéterrein met een voertuig met automatische schakeling) 6. GEBRUIKSVOORWAARDEN 6.1 De begeleider Geen begeleider, geen passagier 6.2 Gebruikt voertuig voor de scholing Het voertuig dat voor de scholing wordt gebruikt: moet behoren tot de categorie waarvoor het voorlopig rijbewijs geldig is; moet achteraan, op een duidelijk zichtbare plaats, voorzien zijn van het teken "L"; mag geen goederen vervoeren in commercieel verband; mag geen aanhangwagen trekken. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 20

21 V. VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIE B + CODE UITREIKINGSPROCEDURE VERBLIJFSVOORWAARDEN (artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998) + IDENTITEITSDOCUMENT HOUDER VAN DE CATEGORIE B GEEN THEORETISCH EXAMEN CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE De aanvraag voor een voorlopig rijbewijs wordt ingevuld door de uitreikende overheid (N02) minimum leeftijd: 18 jaar; medische geschiktheid (geschiktheidsverklaringen op de achterkant van de aanvraag); niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen en met succes de eventueel opgelegde herstelexamens hebben afgelegd; nog geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het om een voorlopig rijbewijs gaat voor de categorie A1, A2 of A; nog geen houder geweest zijn van een geldig voorlopig rijbewijs M3 voor dezelfde categorie sinds minder dan 3 jaar te rekenen vanaf de vervaldatum van het vorige voorlopig rijbewijs M3). RETRIBUTIE 20 (+ gemeentetaksen) OPMAAK VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 AFGIFTE VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE GEBRUIKSVOORWAARDEN Begeleider verplicht, één passagier naast de begeleider, rijverbod gedurende de nachten van weekends en feestdagen voor wie jonger dan 24 jaar is, 1 maand stage, enkel geldig op Belgisch grondgebied. GELDIGHEID, VERVALDATUM, HERNIEUWING 1 jaar geldig; de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M3 mag niet worden verlengd of opgeschort; een ander voorlopig rijbewijs M3 mag worden uitgereikt na ten minste 3 jaar na de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 21

22 2. VOORAFGAANDE VOORWAARDEN de aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 + code 96 moet houder zijn van het rijbewijs van de categorie B; hij moet niet opnieuw een theoretisch examen afleggen en slagen. 3. DE AANVRAAG 3.1 Model van de aanvraag N02 (categorieën B en B+E) VOORKANT (ZIE BIJLAGE XI.2.1.) ACHTERKANT (ZIE BIJLAGE XI.2.2.) 3.2 Wie reikt de aanvraag uit? De aanvraag van een voorlopig rijbewijs M3 wordt ingevuld en uitgereikt door de uitreikende overheid. 3.3 Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? In de aanvraag dient te staan: de vermeldingen met betrekking tot de identiteit van de kandidaat; de vermelding van het gewenste model van voorlopig rijbewijs M3 + B code 96; de vermelding van de vrijstelling van het theoretisch examen "Houder categorie B"; datum en handtekening van de kandidaat (voor- en achterkant); gegevens betreffende de begeleider(s) + datum en handtekening van de begeleider(s). De aangestelde vult het door de overheid in te vullen vakje in (bovenaan rechts): het gewenste model van voorlopig rijbewijs (M3); het nummer van het voorlopig rijbewijs; de afleveringsdatum van het voorlopig rijbewijs; de code en het motief van de transactie, de datum van inbrengen in het centraal bestand; 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 22

23 3.4 Voorkant van de aanvraag Vermelding van de identiteit van de kandidaat Vermelding van het gevraagde model: M3 + code 96 Vermelding: model M3 nr. van M3 afleverdatum handtekening van de aangestelde Datum en handtekening Gegevens van de begeleider(s) + datum en handtekening van de begeleider(s) 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 23

24 3.5 Achterkant van de aanvraag Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende kennisname van de geldende normen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de visuele functies Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het niet vervallen zijn van het recht tot sturen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het gebruik van foto en handtekening 4. CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE 4.1 Minimum leeftijd Categorie B (voorlopig rijbewijs M3): 18 jaar 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 24

25 4.2 Verklaringen betreffende medische geschiktheid: OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN De kandidaat moet de verklaringen op erewoord ondertekenen waarmee hij verklaart bij zijn weten niet te lijden aan lichaamsgebreken of aandoeningen vermeld in bijlage 6 van het koninklijk besluit. Deze verklaringen zijn te vinden op de achterkant van de aanvraag voorlopig rijbewijs, zo niet moet hij een medisch attest van de groep 1 voorleggen. VAK I KENNISNEMING VAN DE MEDISCHE NORMEN De kandidaat ontvangt in het examencentrum een folder met de medische normen waaraan hij moet voldoen om een rijbewijs te verkrijgen. Door zijn handtekening in het vak I te plaatsen, verklaart hij kennis te hebben genomen van deze folder en die te hebben begrepen. De inhoud van de folder is opgenomen in bijlage 6. Indien de kandidaat verklaart geen kennis te hebben genomen van deze folder, zal de aangestelde hem een kopie bezorgen; VAK II ALGEMENE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID Indien de kandidaat oordeelt dat hij de verklaring in het vak II (algemene lichamelijke en psychische geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen arts die hem een attest aflevert conform het model voorzien in 6, VII van het koninklijk besluit van 23 maart De kandidaat waarvan zijn functionele vaardigheden zijn aangetast, moet een CARA-attest voorleggen. Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de aangestelde om te oordelen of de kandidaat een dergelijk attest moet voorleggen omdat deze verantwoordelijkheid toekomt aan de door de kandidaat vrij gekozen arts indien de kandidaat zich tot het CARA moet richten. Het CARA bepaalt de rijgeschiktheid van de kandidaat en de eventueel aan te brengen aanpassingen aan het voertuig en de voorwaarden of beperkingen. VAK III VISUELE FUNCTIES Indien de kandidaat oordeelt dat hij verklaring in vak III (visuele geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een oogarts van zijn keuze die hem een attest bezorgt conform het model voorzien in bijlage 6, VIII van het koninklijk besluit van 23 maart Indien een medisch attest van de groep 1 moet worden voorgelegd en dit attest beperkingen oplegt (onder de vorm van de codes voorzien in bijlage 7), moeten deze beperkingen in de rubriek "OPMERKINGEN - BEPERKINGEN" van het voorlopig rijbewijs worden vermeld. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 25

26 5. OPMAAK VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS VOORKANT ACHTERKANT De volgende vermeldingen moeten aangebracht worden op het voorlopig rijbewijs identiteit van de kandidaat (naam, voornaam, geboorteplaats en datum) geldigheidsdatum (rubriek 4b): altijd de afgiftedatum + 12 maanden (van dag op dag 1 dag, behalve bij verandering van gids gevraagde categorie aanduiden vermelding van de begeleider(s) de code 96 vermelden 6. GEBRUIKSVOORWAARDEN 6.1 De begeleider Begeleider verplicht. De kandidaat moet steeds begeleid worden door de begeleider, die staat vermeld op het voorlopig rijbewijs M3. De begeleider moet vooraan in het voertuig plaatsnemen. 6.2 Begeleiding door een andere persoon Naast de begeleider, mag er één passagier plaatsnemen in het voertuig. 6.3 Gebruikt voertuig voor de scholing Het voertuig dat voor de scholing wordt gebruikt: moet een samenstel met een MTM tussen kg en kg, samengesteld uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen met een MTM > 750 kg, zijn; moet achteraan, op een duidelijk zichtbare plaats, voorzien zijn van het teken "L"; mag geen goederen vervoeren in commercieel verband; moet binnen in het voertuig uitgerust zijn met een bijkomende achteruitkijkspiegel die de begeleider toelaat een voldoende zicht te hebben op het achterliggend verkeer en het verkeer van rechts, of buitenspiegels op de rechterkant van het voertuig indien het om een voertuig met gesloten koetswerk gaat. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 26

27 VI. VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIE B+E 1. UITREIKINGSPROCEDURE OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN VERBLIJFSVOORWAARDEN (artikel 3) + IDENTITEITSDOCUMENT HOUDER VAN DE CATEGORIE B GEEN THEORETISCH EXAMEN CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE De aanvraag voor een voorlopig rijbewijs wordt ingevuld door de uitreikende overheid (N02) minimum leeftijd: 18 jaar; medische geschiktheid (geschiktheidsverklaringen op de achterkant van de aanvraag); niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen en met succes de eventueel opgelegde herstelexamens hebben afgelegd; nog geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het om een voorlopig rijbewijs gaat voor de categorie A1, A2 of A; nog geen houder geweest zijn van een geldig voorlopig rijbewijs M3 voor dezelfde categorie sinds minder dan 3 jaar (te rekenen vanaf de vervaldatum van het vorige voorlopig rijbewijs M3). RETRIBUTIE 20 (+ gemeentetaksen) OPMAAK VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 AFGIFTE VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE GEBRUIKSVOORWAARDEN Begeleider verplicht, één passagier naast de begeleider, rijverbod op weekends en feestdagen voor wie jonger dan 24 jaar is, 1 maand stage, enkel geldig op Belgisch grondgebied GELDIGHEID, VERVALDATUM, HERNIEUWING 1 jaar geldig de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M3 mag niet worden verlengd of opgeschort een ander voorlopig rijbewijs M3 mag worden uitgereikt na minimum 3 jaar na de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 27

28 2. VOORAFGAANDE VOORWAARDEN de aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 voor de categorie B+E moet houder zijn van de categorie B; omdat hij houder is van een rijbewijs van de categorie B, moet hij niet opnieuw een theoretisch examen afleggen en slagen. 3. DE AANVRAAG 3.1 Model van de aanvraag N02 (categorieën B en B+E) VOORKANT (ZIE BIJLAGE XI.2.1.) ACHTERKANT (ZIE BIJLAGE XI.2.2.) 3.2 Wie reikt de aanvraag uit? De aanvraag wordt ingevuld en uitgereikt door de uitreikende overheid. 3.3 Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? In de aanvraag dient te staan: de vermeldingen met betrekking tot de identiteit van de kandidaat; de vermelding van het gewenste model van voorlopig rijbewijs M3 + B code 96; de vermelding van de vrijstelling van het theoretisch examen "Houder categorie B"; datum en handtekening van de kandidaat (voor- en achterkant); gegevens betreffende de begeleider(s) + datum en handtekening van de begeleider(s). De aangestelde vult het door de overheid in te vullen vakje in (bovenaan rechts): het gewenste model van voorlopig rijbewijs (M3); het nummer van het voorlopig rijbewijs; de afleveringsdatum van het voorlopig rijbewijs; de code en het motief van de transactie, de datum van inbrengen in het centraal bestand; 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 28

29 3.4 Voorkant van de aanvraag Vermelding van de identiteit van de kandidaat Vermelding van het gevraagde model: M3 - BE Vermelding: model M3 nr. van M3 afleverdatum handtekening van de aangestelde Datum en handtekening Gegevens van de begeleider(s) + datum en handtekening van de begeleider(s) 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 29

30 3.5 Achterkant van de aanvraag Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende kennisname van de geldende normen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de visuele functies Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het niet vervallen zijn van het recht tot sturen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het gebruik van foto en handtekening 4. CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE 4.1 Minimum leeftijd Categorie B+E (voorlopig rijbewijs M3): 18 jaar 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 30

31 4.2 Verklaringen betreffende medische geschiktheid: OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN De kandidaat moet de verklaringen op erewoord ondertekenen waarmee hij verklaart bij zijn weten niet te lijden aan lichaamsgebreken of aandoeningen vermeld in bijlage 6 van het koninklijk besluit. Deze verklaringen zijn te vinden op de achterkant van de aanvraag voorlopig rijbewijs, zo niet moet hij een medisch attest van de groep 1 voorleggen. VAK I KENNISNEMING VAN DE MEDISCHE NORMEN De kandidaat ontvangt in het examencentrum een folder met de medische normen waaraan hij moet voldoen om een rijbewijs te verkrijgen. Door zijn handtekening in het vak I te plaatsen, verklaart hij kennis te hebben genomen van deze folder en die te hebben begrepen. Indien de kandidaat verklaart geen kennis te hebben genomen van deze folder, zal de aangestelde hem een kopie bezorgen; VAK II ALGEMENE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID Indien de kandidaat oordeelt dat hij de verklaring in het vak II (algemene lichamelijke en psychische geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen arts die hem een attest aflevert conform het model voorzien in 6, VII van het koninklijk besluit van 23 maart De kandidaat waarvan zijn functionele vaardigheden zijn aangetast, moet een CARA-attest voorleggen. Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de aangestelde om te oordelen of de kandidaat een dergelijk attest moet voorleggen omdat deze verantwoordelijkheid toekomt aan de door de kandidaat vrij gekozen arts indien de kandidaat zich tot het CARA moet richten. Het CARA bepaalt de rijgeschiktheid van de kandidaat en de eventueel aan te brengen aanpassingen aan het voertuig en de voorwaarden of beperkingen. VAK III VISUELE FUNCTIES Indien de kandidaat oordeelt dat hij verklaring in vak III (visuele geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een oogarts van zijn keuze die hem een attest bezorgt conform het model voorzien in bijlage 6, VIII van het koninklijk besluit van 23 maart Indien een medisch attest van de groep 1 moet worden voorgelegd en dit attest beperkingen oplegt (onder de vorm van de codes voorzien in bijlage 7), moeten deze beperkingen in de rubriek "OPMERKINGEN - BEPERKINGEN" van het voorlopig rijbewijs worden vermeld. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 31

32 5. OPMAAK VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS VOORKANT ACHTERKANT De volgende vermeldingen moeten aangebracht worden op het scholingsdocument identiteit van de kandidaat (naam, voornaam, geboorteplaats en datum) geldigheidsdatum (rubriek 4b): altijd de afgiftedatum + 12 maanden (van dag op dag 1 dag, behalve bij verandering van gids gevraagde categorie aanduiden (rubriek 8) vermelding van de begeleider(s) 6. GEBRUIKSVOORWAARDEN 6.1 De begeleider Begeleider verplicht. De kandidaat moet steeds begeleid worden door de begeleider die staat vermeld op het voorlopig rijbewijs M3. De begeleider moet vooraan in het voertuig plaatsnemen. 6.2 Begeleiding door een andere persoon Naast de begeleider, mag er één passagier plaatsnemen in het voertuig. 6.3 Gebruikt voertuig voor de scholing Het voertuig dat voor de scholing wordt gebruikt: moet behoren tot de categorie B+E (trekker B + aanhangwagen of oplegger met een MMT < kg moet achteraan, op een duidelijk zichtbare plaats, voorzien zijn van het teken "L"; mag geen goederen vervoeren in commercieel verband; moet binnen in het voertuig uitgerust zijn met een bijkomende achteruitkijkspiegel die de begeleider toelaat een voldoende zicht te hebben op het achterliggend verkeer en het verkeer van links, of buitenspiegels op de rechterkant van het voertuig indien het om een voertuig met gesloten koetswerk gaat. Het make-up-spiegeltje, geplaatst op de zonneklep, voldoet niet aan deze voorwaarde en sluit bijgevolg deelname aan het praktisch examen uit. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 32

33 VII. VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 CATEGORIEËN C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E EN D+E 1. UITREIKINGSPROCEDURE VERBLIJFSVOORWAARDEN + IDENTITEITSDOCUMENT HOUDER VAN DE CATEGORIE B HOUDER VAN DE CATEGORIE C1 VOOR C1+E D1 VOOR D1+E of D VOOR D+E AL DAN NIET THEORETISCH EXAMEN C OF DE NAARGELANG HET GEVAL CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE Aanvraag voorlopig rijbewijs (N03) minimum leeftijd: 18 jaar; geschiktheidsattest van groep 2 (leestest en geschiktheidsverklaringen op de achterkant van de aanvraag); niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen en met succes de eventueel opgelegde herstelexamens hebben afgelegd; nog geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het om een voorlopig rijbewijs gaat voor de categorie A1, A2 of A; nog geen houder geweest zijn van een geldig voorlopig rijbewijs M3 voor dezelfde categorie sinds minder dan 3 jaar (te rekenen vanaf de einddatum van het vorige voorlopig rijbewijs M3). RETRIBUTIE 20 (+ gemeentetaksen) OPMAAK VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 AFGIFTE VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE GEBRUIKSVOORWAARDEN Begeleider verplicht, 1 passagier toegelaten, rijverbod op weekends en feestdagen voor wie jonger dan 24 jaar is 1 maand stage, GELDIGHEID, VERVALDATUM, HERNIEUWING 1 jaar geldig; de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M3 mag niet worden verlengd of opgeschort; een ander voorlopig rijbewijs M3 mag worden uitgereikt na ten minste 3 jaar na de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 33

34 2. VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 2.1 Houder van categorie B De aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 voor de categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E moet houder zijn van een rijbewijs van de categorie B. 2.2 Houder van één van de andere categorieën De aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 voor de categorie C1+E, C+E, D1+E of D+E moet houder zijn van de volgende categorie: GEVRAAGDE CATEGORIE C1+E C+E D1+E D+E VEREISTE CATEGORIE C1 C D1 D 2.3 Theoretisch examen De aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 voor de categorie C1, C, D1 of D moet het volgende theoretisch examen gelukt zijn sinds minder dan 3 jaar: GEVRAAGDE CATEGORIE C1 C D1 VEREISTE CATEGORIE C C behalve als de kandidaat houder is van de categorie C1 D D D behalve als de kandidaat houder is van de categorie D1 De aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 voor de categorie C1+E, C+E, D1+E of D+E moet geen nieuw theoretisch examen afleggen. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 34

35 3. DE AANVRAAG 3.1 Model van de aanvraag N03 (categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E) VOORKANT (ZIE BIJLAGE XI.3.1.) ACHTERKANT (ZIE BIJLAGE XI.3.2.) 3.2 Wie reikt de aanvraag uit? Het examencentrum reikt de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs M3 uit als de kandidaat een theoretisch examen heeft afgelegd In dit geval vermeldt het examencentrum op de aanvraag dat de kandidaat geslaagd is in het theoretisch examen. Als de kandidaat geen theoretisch examen moet afleggen, is het de uitreikende overheid die de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs M3 uitreikt. De uitreikende overheid vermeldt dat de kandidaat vrijgesteld is van theoretisch examen. 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 35

36 3.3 Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? In de aanvraag dient te staan: de vermeldingen met betrekking tot de identiteit van de kandidaat; de gewenste categorie; de vermelding van het slagen of van de vrijstelling van het theoretisch examen; de gegevens betreffende de begeleider(s) + datum en handtekening van de begeleider(s) datum en handtekening van de kandidaat (voor- en achterkant). De aangestelde vult het door de overheid in te vullen vakjes in: de categorie; het nummer van het voorlopig rijbewijs; de afleveringsdatum van het voorlopig rijbewijs; de code en het motief van de transactie, de datum van inbrengen in het centraal bestand de gegevens betreffende het geschiktheidsattest voor groep 2; zijn handtekening. 3.4 Voorkant van de aanvraag Vermelding van de identiteit van de kandidaat Vermelding: nr. van M3 afleverdatum handtekening aangestelde Vermelding van de gevraagde categorie Datum en handtekening Vermelding van slagen of vrijstelling theoretisch examen Vermelding rijgeschiktheidsattest voor groep 2 Vermelding gegevens van de begeleider(s) (+ datum en handtekening) 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 36

37 3.5 Achterkant van de aanvraag Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende kennisname van de geldende normen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het niet vervallen zijn van het recht tot sturen Datum en handtekening gebruik van foto en handtekening 4. CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE 4.1 Minimum leeftijd Categorieën C1, C, C1+E, C+E: 18 jaar Categorieën D1, D, D1+E, D+E: 18 jaar 01/06/2015 Hoofdstuk 14 - Pagina 37

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 4 1.1 Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36:...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën... 4 4. Rijverbod... 4 5. Medisch onderzoek...

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VERKRIJGEN / WEGLATEN VAN CODE 78 - AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK... 2 1. Definitie... 2 2. Verkrijgen van code 78... 2 2.1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorzijde... 2 1.1. Voorbeeld... 2 1.2. Legende... 3 2. Achterzijde... 4 2.1. Voorbeeld... 4 2.2. Legende... 6 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN IN PRAKTISCH EXAMEN... 3 1. NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...2 II. SCHOLING...2 1. Principe... 2 2. Vrijstellingen... 3 III. EXAMENS...3 1. Vrijstellingen... 3 1.1 Theoretisch examen... 3

Nadere informatie

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32 HOOFDSTUK 32 EUROPESE EN BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE o EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS INTERNATIONAAL

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle Centraal Bestand van de Rijbewijzen Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle CBR: inleiding wat? waarom? wanneer? verschil RR MVI IT-194 IT-191 interface gebruiker interface FOD Interface

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE INTITULE N DE PAGE DATE MISE A JOUR Wat is een Europees nationaal rijbewijs? 2 20/11/2012 De Europese categorieën en de daarmee gelijkgestelde

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-04-1998 en tekstbijwerking tot 29-01-2008) Zie wijziging(en) Bron : VERKEERSWEZEN Publicatie

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Vorming Rijbewijzen mei 2013

Vorming Rijbewijzen mei 2013 Vorming Rijbewijzen mei 2013 Docent: Stefan Debruyn Stefan.Debruyn@leuven.be Vanden Broele Programma 09.00 u 10.15 u nieuwe onderrichtingen sinds 1 mei 2013 - Mercurius 10.15 u 10.30 u pauze 10.30 u 11.45u

Nadere informatie

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 HOOFDSTUK VIII. - Retributies Art. 61-63 HOOFDSTUK IX. - Inspectie en controle Art. 64 HOOFDSTUK X. [1 - Het rijbewijs

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST 1. Principe RIJGESCHIKTHEIDSATTEST De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (KB van 23/03/1998) die stelt dat men naast het slagen in een theoretisch en praktisch

Nadere informatie

HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Wat is een Europees nationaal rijbewijs... 2 2. De Europese categorieën en de daarmee gelijkgestelde Belgische

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 03 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 03 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE Wie kan een belgische rijbewijs bokomen? (schéma) 2 4/11/2010 Met welk rijbewijs mag men rijden in België? (schema) 3 4/11/2010

Nadere informatie

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool Het examencentrum in uw buurt vindt u op www.goca.be G O C Av z w Technologiestraat 21/25-1082 Brussel Tel. : 02 469 09 00 - Fax :02 469 05 70 goca@goca.be - www.goca.be. RIJBEWIJS. W E G W I J S IN HE

Nadere informatie

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door.

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Foutmeldingen Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Code rijschool niet gekend De rijschool moet gekend zijn op het MVI alsook bij uw softwareprovider.

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

rijbewijs Rijbewijs B

rijbewijs Rijbewijs B Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieopleiding, theorie-examen, praktijkopleiding, stageperiode en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed

Nadere informatie

NATIONALE RIJBEWIJZEN

NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE NIET-EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Wat is een buitenlands niet-europees nationaal rijbewijs... 4 2. Rijden met een buitenlands niet-europees

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy - Verplichte boorddocumenten - Rijbewijs - Toepassingsgebied vakbekwaamheid en vrijstellingen - Nieuwe alcoholwet ( professionele bestuurder ) - Ladingzekerheid HINP Uyttendaele Davy versie december 2014

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN

DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 02 OMZNDBRIF AAN D GMNTBSTURN D VRSCHILLND BLGISCH RIJBWIJZN INHOUDSOPGAV (deze documenten bestaan in de 3 landstalen: Duits, Frans en Nederlands) TITL PAGINA I. DOCUMNTN DI NIT MR GLDIG ZIJN...

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto Nieuwe regels voor het rijbewijs C Voor bestuurders van een vrachtauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs gaan halen voor het besturen van een vrachtauto? Of beschikt u al over een rijbewijs C? Dan moet u

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

I.T. 195 IDENTITEITSBEWIJS

I.T. 195 IDENTITEITSBEWIJS I.T. 195 IDENTITEITSBEWIJS Inhoud I.T. 195 IDENTITEITSBEWIJS... 1 Eenheidsstructuur voor alle identiteitsbewijzen... 2 Wettelijke principes... 2 Samenstelling van de informatie... 2 Structuur... 3 Overzicht

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Titel 4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1,

Nadere informatie

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis Informatiefiche Rijbewijzen Juridische fiche 1. Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten

Nadere informatie

Opgelet: u kan slechts praktijkexamens afleggen tijdens de geldigheidsduur van het theorieexamen

Opgelet: u kan slechts praktijkexamens afleggen tijdens de geldigheidsduur van het theorieexamen Bent u geslaagd voor het theorie-examen? Het examen omvat 40 vragen. Elke vraag is punt waard. Om te slagen moet u minimum punten op 40 behalen. Het theorie-examen blijft jaar geldig. dan kan u kiezen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2009 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen.

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Inleiding Voornaamste eid-toepassingen, alsook een korte

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1

GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1 GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1 28 APRIL 2011 Koninklijk besluit tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W Vanaf 1 mei 2016 komen er 2 soorten van transitplaat naar Europees model op de markt: Algemene informatie over deze twee nieuwe transitplaten X en W De

Nadere informatie

Het rijbewijsexamen. > Categorieën van het rijbewijs

Het rijbewijsexamen. > Categorieën van het rijbewijs Het rijbewijsexamen Om bepaalde voertuigen te besturen, hebt u een rijbewijs nodig. Om een rijbewijs te verkrijgen, moet u examens afleggen. Om voor deze examens te slagen, moet u zich voorbe reiden. Een

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 33 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN EUROPESE UNIE DUITSLAND Adres waarheen het omgewisseld rijbewijs moet teruggestuurd worden: Kraftfahrt Bundesamt Referat 24 Förddestraβe

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 59.890/VR van 30 september 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het

Nadere informatie

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein RIJSCHOOL TOPPER A M Motoropleidingen Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen Perfect uitgerust oefenterrein Rijlessen dagelijks op afspraak maar ook... rij-opleldingen (theorie + praktijk)

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Rijschool VAN DE VYVER

Rijschool VAN DE VYVER Vrachtwagen CLASSIC Rijschool VAN DE VYVER www.rijschoolvandevyver.com rijschool.vandevyver@telenet.be Tel 09/33 88 045 GSM 0475/ 371 751 Erkenning 2533 Ondernemingsnummer BE 0450 829 076 9052 ZWIJNAARDE-GENT

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

> Samenvattende tabel: theorie en praktijk

> Samenvattende tabel: theorie en praktijk > Samenvattende tabel: theorie en praktijk CTEGORIE MINIMUM- LEEFTIJD THEORIE- EXMEN MINIMUM- LEEFTIJD VOORLOPIG RIJBEWIJS MINIMUM- LEEFTIJD PRKTIJK- EXMEN PRKTIJKLESSEN INDIEN RIJSCHOOL- OPLEIDING M 16

Nadere informatie