OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN Territorialiteit van het verval Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING Soorten verval Het verval als straf Het verval wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid Aanvang van het verval Inlevering van het rijbewijs bij de griffie... 4 III. VERVAL MET VOORWAARDEN Herstelexamens en -onderzoeken Beperking van het verval tot bepaalde categorieën Beperking van het verval tot het rijden tijdens weekends en feestdagen (code 200) Beperking tot het besturen van voertuigen, uitgerust met een alcoholslot (code 112)... 6 IV. RIJBEWIJS OP PROEF Verval beperkt tot bepaalde categorieën Vervaldatum van de categorieën Voorbeeld Verval beperkt tot weekends en feestdagen (code 200) Vervaldatum van de categorieën Voorbeeld Beperking tot het besturen van voertuigen, uitgerust met een alcoholslot (code 112) Vervaldatum van de categorieën Voorbeeld Rijbewijs op proef in geval van voorlopig herstel Vervaldatum en geldigheid Voorbeeld Combinatie verval met code 200 en herstelexamens Algemeen Mogelijkheden na het slagen in herstelexamens Combinatie beperking van het recht tot sturen met code 112 en herstelexamens V. HERSTELEXAMENS Theoretische en praktische herstelexamens Waar? Procedure Geslaagd Af te leggen categorieën /11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 1

2 2. Medische en psychologische herstelonderzoeken Waar? Procedure Resultaat VI. HERSTEL IN HET RECHT TOT STUREN Definitief herstel Voorlopig herstel VII. VOORLOPIG RIJBEWIJS EN VERVAL VIII. PERSONEN DIE GEEN RIJBEWIJS HEBBEN IX. EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS EN VERVAL X. GEVOLGEN VAN EEN VERVAL OP DE AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS EN OP DE BEGELEIDER Afgifte Begeleider XI. VERVAL VOOR PERSONEN DIE NIET IN BELGIË VERBLIJVEN Verval en herstelonderzoeken Teruggave van het rijbewijs als de vervallen verklaarde het Belgisch grondgebied verlaat XII. BIJLAGEN Attest voor het verkrijgen van een rijbewijs waarvan de geldigheid beperkt is tot het besturen van motorvoertuigen, uitgerust met een alcoholslot formulier N Verklaring van instemming tot het overmaken van persoonlijke gegevens en keuze van instelling Attest voor het verkrijgen van een rijbewijs dat alleen geldig is buiten de weekends en feestdagen formulier N Attest voor het verkrijgen van een rijbewijs waarvan de geldigheid beperkt is tot bepaalde categorieën formulier N Deelnemingsdocument medisch onderzoek Deelnemingsdocument psychologisch onderzoek TITEL BLADZIJDE UP TO DATE 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 2

3 I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN Wettelijke referenties: artikels 38 tot 49/1 van de wet. 1. TERRITORIALITEIT VAN HET VERVAL Het verval waarvan sprake in dit hoofdstuk is het verval dat is uitgesproken door een Belgische rechtbank. Het is enkel van toepassing op het Belgisch grondgebied. Zo is het verval dat door een buitenlandse rechtbank (zelfs in Europa) is uitgesproken evenmin van toepassing op het Belgisch grondgebied of op de afgifte van Belgische rijbewijzen (rijbewijs, voorlopig rijbewijs, internationaal rijbewijs of duplicaat). 2. VERVAL EN ONMIDDELLIJKE INTREKKING Het verval van het recht tot sturen mag niet verward worden met de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Het verval is een veroordeling die is uitgesproken door een rechter, terwijl een onmiddellijke intrekking (uitgevoerd door de politie) geen vonnis vereist. De onmiddellijke intrekking heeft enkel als gevolg dat het besturen van een voertuig niet mogelijk is tijdens de duur van de intrekking. II. INLEIDING Het verval van het recht tot sturen wordt uitgesproken door een rechter en heeft als doel de veroordeelde te beletten motorvoertuigen te besturen (ook voertuigen waarvoor geen rijbewijs vereist is) tijdens een periode van 8 dagen en levenslang. Deze veroordeling kan tot bepaalde categorieën van wagens beperkt worden en er kunnen voorwaarden aan verbonden worden. 1. SOORTEN VERVAL Er bestaan 2 soorten verval Het verval als straf Het verval, als straf uitgesproken door de rechter, in geval van een overtreding. Aan deze veroordeling kunnen een aantal voorwaarden worden verbonden: verplicht afleggen van herstelexamens, beperking van het verval tot bepaalde categorieën van voertuigen, beperking van het verval tot het weekend en de feestdagen. 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 3

4 1.2. Het verval wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid Het verval wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid wordt uitgesproken naar aanleiding van een veroordeling wegens overtreding van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van de dader, de schuldige lichamelijk of geestelijk ongeschikt wordt bevonden om een motorvoertuig te besturen. Art. 42 van de wet: "Het verval wordt uitgesproken, hetzij voorgoed, hetzij voor een termijn gelijk aan de waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid." Art. 44 van de wet: "Hij die wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van het recht tot sturen vervallen is verklaard, kan na twee jaar om opheffing van het verval verzoeken indien aan zijn ongeschiktheid een einde is gekomen. Wordt het verzoek afgewezen, dan kan een nieuw verzoek worden ingediend na 2 jaar." 2. AANVANG VAN HET VERVAL 1. Elk verval dat als straf is uitgesproken, gaat in de vijfde dag na die waarop het Openbaar Ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan (art. 40 van de wet). 2. Het verval wegens lichamelijke ongeschiktheid van de bestuurder gaat in bij de uitspraak van de beslissing wanneer deze op tegenspraak is gewezen en bij de betekening wanneer zij bij verstek is gewezen, niettegenstaande voorziening (art. 43 van de wet). 3. INLEVERING VAN HET RIJBEWIJS BIJ DE GRIFFIE Art. 67 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998: Hij die een verval van het recht tot sturen heeft opgelopen, is gehouden bij de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken, te laten toekomen, naargelang het geval: 1. het rijbewijs waarvan hij houder is, wanneer het gaat om verval van het recht tot sturen van een motorvoertuig waarvoor het document is afgegeven; 2. het voorlopig rijbewijs waarvan hij houder is. Deze formaliteit moet vervuld worden binnen de 4 dagen na de dag waarop het Openbaar Ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan, overeenkomstig artikel 40 van de wet of, in geval van verval, uitgesproken wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, binnen de 4 dagen na de uitspraak van de beslissing wanneer deze op tegenspraak is gewezen, of na de betekening wanneer zij verstek is gewezen niettegenstaande voorziening; zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn in deze termijn niet begrepen. 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 4

5 III. VERVAL MET VOORWAARDEN De rechter kan voorwaarden verbinden aan het verval. 1. HERSTELEXAMENS EN -ONDERZOEKEN De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen in een of meerdere examens en onderzoeken: theoretisch examen; praktisch examen; geneeskundig onderzoek; psychologisch onderzoek. In dat geval is het herstel in het recht tot sturen enkel mogelijk als men geslaagd is in de examens en onderzoeken. 2. BEPERKING VAN HET VERVAL TOT BEPAALDE CATEGORIEËN De rechter kan het verval tot bepaalde categorieën beperken. In dat geval levert de gemeente een rijbewijs "op proef" af op basis van het formulier N98 (zie bijlage XII.4.) en met vermelding van de categorieën waarop het verval geen betrekking heeft (zie punt IV. 1.). 3. BEPERKING VAN HET VERVAL TOT HET RIJDEN TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN (CODE 200) De rechter kan bevelen dat het verval enkel wordt uitgevoerd: van vrijdag 20 h tot zondag 20 h; van 20 h op de vooravond van een feestdag tot 20 h op de feestdag (art. 38 van de wet). In dat geval levert de gemeente een rijbewijs "op proef" af op basis van het formulier N97 (zie bijlage XII.3.) en met vermelding van code 200 (zie punt IV.2.). OPGEPAST Men moet het aantal feestdagen, zaterdagen en zondagen optellen om tot het aantal dagen of maanden te komen waartoe de vervallen verklaarde is veroordeeld VOORBEELD een verval van 20 dagen, uitvoerbaar tijdens de weekends en feestdagen, komt overeen met 10 weekends of 8 weekends en 2 feestdagen, enz., afhankelijk van de kalender. 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 5

6 4. BEPERKING TOT HET BESTUREN VAN VOERTUIGEN, UITGERUST MET EEN ALCOHOLSLOT (CODE 112) (Artikel 37/1 van de wet) De rechter kan het recht tot sturen beperken tot een motorvoertuig die uitgerust is met een alcoholslot. Dit is geen eigenlijk verval maar een beperking tot sturen. Deze maatregel gaat in de 30 ste dag na die waarop het Openbaar Ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan. De veroordeelde dient zijn rijbewijs aan de griffie te overhandigen binnen dezelfde termijn. In dat geval levert de gemeente een rijbewijs "op proef" af op basis van het formulier N95 (zie bijlage XII.1.) en met de vermelding van code 112 (zie punt IV.3.). IV. RIJBEWIJS OP PROEF In België is een rijbewijs op proef een rijbewijs dat wordt afgegeven: 1. tijdens de duur van een verval als het verval beperkt is tot bepaalde categorieën; 2. als de rechter voor bepaalde categorieën een beperking oplegt (code 200 weekends; code 112 alcoholslot); 3. in geval van voorlopig herstel voor een beperkte duur. 1. VERVAL BEPERKT TOT BEPAALDE CATEGORIEËN terug naar punt III.2. In geval van verval dat beperkt is tot bepaalde categorieën levert de griffie een attest (zie bijlage XII.4.) af met vermelding van de categorieën waarvan de vervallen verklaarde houder van is en de categorieën waarvoor hij vervallen verklaard is. Het gemeentebestuur geeft op basis van dit attest, dat 1 maand geldig is, een rijbewijs "op proef" af dat enkel geldig is voor de categorieën waarop het verval niet van toepassing is. De categorieën die onderworpen zijn aan het verval, worden vermeld met een einddatum die overeenstemt met 1 dag voor de begindatum van het verval. 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 6

7 1.1. Vervaldatum van de categorieën CATEGORIEËN WAAROP HET VERVAL NIET VAN TOEPASSING IS De einddatum van de geldigheid van de categorieën waarop het verval niet van toepassing is, komt overeen met de datum van een rijbewijs dat niet vervallen is verklaard. In dit geval zij de categorieën C1, C, C1+E en C+E geldig tot de datum die is bepaald door het medisch attest van Groep 2. CATEGORIEËN WAAROP HET VERVAL VAN TOEPASSING IS De categorieën worden op het rijbewijs vermeld maar met een einddatum die overeenstemt met 1 dag voor de begindatum van het verval Voorbeeld De houder van een rijbewijs, geldig voor de categorieën AM, B, B+E, C1, C, C1+E en C+E is vervallen verklaard voor de categorieën AM, B en B+E vanaf 05/01/ /11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 7

8 2. VERVAL BEPERKT TOT WEEKENDS EN FEESTDAGEN (CODE 200) terug naar punt III.3. In geval van verval dat beperkt is tot weekends en feestdagen levert de griffie een attest af (zie bijlage XII.3.) met vermelding van de categorieën waarvan de vervallen verklaarde houder van is en de categorieën waarvoor hij vervallen verklaard is tijdens de weekends en feestdagen. Het gemeentebestuur geeft op basis van dit attest, dat 1 maand geldig is, een rijbewijs "op proef" af waarop de categorieën waarop het verval van toepassing is, zijn aangeduid met code 200. OPGEPAST Het aantal feestdagen, zaterdagen en zondagen moet opgeteld worden om tot het aantal dagen en maanden te komen waartoe de vervallen verklaarde is veroordeeld VOORBEELD een verval van 20 dagen, uitvoerbaar tijdens de weekends en feestdagen, komt overeen met 10 weekends of 8 weekends en 2 feestdagen, enz., afhankelijk van de kalender 2.1. Vervaldatum van de categorieën De einddatum van de geldigheid van de categorieën is dezelfde als voor een rijbewijs waarvoor er geen verval is (in dit geval hieronder, de categorieën C1, C, C1+E en C+E zijn geldig tot de datum vermeld op het medisch attest van groep 2) Voorbeeld De houder van een rijbewijs, geldig voor de categorieën AM, B, B+E, CA, C, C1+E en C+E, vervallen verklaard tijdens het weekend en feestdagen voor de categorieën AM, B en B+E. 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 8

9 3. BEPERKING TOT HET BESTUREN VAN VOERTUIGEN, UITGERUST MET EEN ALCOHOLSLOT (CODE 112) terug naar punt III.4. In geval van beperking, opgelegd door de rechter, tot enkel het besturen van motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot, levert de griffie een attest af (zie bijlage XII.1.) waarop de rijbewijscategorieën vermeld worden waarvoor de titularis beperkt is tot het rijden met motorvoertuigen, uitgerust met een alcoholslot. Het gemeentebestuur levert op basis van dit attest een rijbewijs op proef af waarop de categorieën die onderworpen zijn aan de beperking, aangeduid worden met code Vervaldatum van de categorieën De einddatum van de geldigheid van de categorieën komt overeen met de datum van een rijbewijs waarop geen enkele beperking van toepassing is. In het geval hieronder zijn de categorieën C1, C, C1+E en C+E geldig tot de datum die is bepaald door het medisch attest van Groep Voorbeeld De houder van een rijbewijs voor de categorieën AM, B, B+E, C1, C, C1+E en C+E is beperkt met de code 112 voor de categorieën AM, B en B+E. 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 9

10 4. RIJBEWIJS OP PROEF IN GEVAL VAN VOORLOPIG HERSTEL Een persoon die vervallen is verklaard van het recht tot sturen, kan voorlopig worden hersteld in zijn recht indien hij geslaagd is in alle herstelexamens die hem werden opgelegd maar de arts of psycholoog kan een later onderzoek nodig vinden (voorlopig herstel bestaat niet voor het theoretisch en praktisch examen). Hij vermeldt het voorlopig herstel op het attest van slagen. Dit voorlopig herstel kan ook tot bepaalde categorieën worden beperkt. Het gemeentebestuur levert een rijbewijs op proef af op basis van het attest van slagen in het psychologisch of geneeskundig onderzoek (zie bijlagen). De geldigheidsduur van dit rijbewijs op proef is beperkt, zoals vermeld op het attest van slagen Vervaldatum en geldigheid Bij het verstrijken van de geldigheid van het rijbewijs op proef moet de houder, als het herstel nog steeds voorlopig is, een nieuw attest van slagen voorleggen om een ander rijbewijs op proef te verkrijgen of zijn oorspronkelijk rijbewijs (van vóór het verval) gaan ophalen als hij definitief hersteld is. OPMERKING: De administratieve vervaldatum van het rijbewijs (rubriek 4B op de voorzijde) mag de vervaldatum van de categorie die het laatst vervalt niet overschrijden. In het geval van voorlopig herstel kan de administratieve geldigheid dus korter zijn dan 10 jaar Voorbeeld De houder van een rijbewijs, geldig voor de categorieën AM, B, B+E, C1, C, C1+E en C+E is vervallen verklaard en is, na examens, hersteld in zijn recht tot 15 maart 2015 voor alle categorieën waarvan hij houder is. 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 10

11 5. COMBINATIE VERVAL MET CODE 200 EN HERSTELEXAMENS terug naar punt IV Algemeen Een persoon kan vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen met een beperkingscode 200 en eveneens veroordeeld zijn tot het afleggen van herstelexamens, dus: 1. een verval met een beperkingscode dat op een bepaalde datum begint en op een latere datum eindigt; 2. herstelexamens waarvan de datum van slagen niet noodzakelijk overeenstemt met de begindatum en einddatum van het weekendverval. Hierbij moet rekening gehouden worden met twee fases: 1 STE FASE VÓÓR HET SLAGEN IN HERSTELEXAMENS Zolang men niet geslaagd is in de herstelexamens, kan er geen enkel rijbewijs (beperkt of niet beperkt) afgeleverd worden 2 DE FASE NA HET SLAGEN IN HERSTELEXAMENS Er zijn 4 mogelijkheden (zie detail op volgende pagina's) A. DEFINITIEF HERSTEL indien het verval met een beperkingscode is afgelopen indien het verval met een beperkingscode niet is afgelopen B. VOORLOPIG HERSTEL indien het verval met een beperkingscode is afgelopen indien het verval met een beperkingscode niet is afgelopen 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 11

12 5.2. Mogelijkheden na het slagen in herstelexamens A. DEFINITIEF HERSTEL Indien de vervallen verklaarde, nadat hij geslaagd is in de herstelexamens, definitief is hersteld, wordt hem het oorspronkelijk rijbewijs of, indien nodig, een duplicaat teruggegeven. INDIEN HET WEEKENDVERVAL IS AFGELOPEN moet er geen enkele code vermeld worden INDIEN HET WEEKENDVERVAL NIET IS AFGELOPEN moet code 200 vermeld worden naast de categorieën waarop het weekendverval van toepassing is. Als dit weekendverval afgelopen zal zijn, kan er een nieuw rijbewijs zonder code en met permanente geldigheid opgesteld worden. Houder van de categorieën AM, B, B+E, C1, C1+E, C en C+E. Weekendverval voor de categorieen AM, B en B+E (medisch attest Groep 2 geldig tot 23/06/2018) 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 12

13 B. VOORLOPIG HERSTEL Indien de vervallen verklaarde, nadat hij geslaagd is in de herstelexamens, voorlopig is hersteld, kan een rijbewijs op proef met een beperkte geldigheid worden afgeleverd op basis van het attest van slagen. INDIEN HET WEEKENDVERVAL IS AFGELOPEN moet er geen enkele code vermeld worden INDIEN HET WEEKENDVERVAL NIET IS AFGELOPEN moet code 200 vermeld worden naast de categorieën waarop het weekendverval van toepassing is. Als dit weekendverval afgelopen is, kan er een nieuw rijbewijs zonder code worden afgeleverd. De geldigheid van dit nieuw rijbewijs hangt altijd af van het attest van slagen. Houder van de categorieën AM, B, B+E, C1, C1+E, C en C+E. Weekendverval voor de categorieen AM, B en B+E (medisch attest Groep 2 geldig tot 23/06/2018) (voorlopig herstel tot 15/03/2016) 6. COMBINATIE BEPERKING VAN HET RECHT TOT STUREN MET CODE 112 EN HERSTELEXAMENS Hoewel de beperking van het recht tot sturen met code 112 strikt genomen geen verval is, zijn de principes voor de combinatie code 112 (alcoholslot) en herstelexamens dezelfde als voor code 200 in punt IV.5. 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 13

14 V. HERSTELEXAMENS 1. THEORETISCHE EN PRAKTISCHE HERSTELEXAMENS 1.1. Waar? De theoretische en praktische herstelexamens worden afgelegd in een van de erkende examencentra. De vervallen verklaarde mag het centrum kiezen (de territoriale bevoegdheden zijn niet van toepassing). De griffie legt een lijst voor waaruit de vervallen verklaarde kan kiezen Procedure De vervallen verklaarde gaat naar het examencentrum met de kennisgeving van het verval die het Openbaar Ministerie hem heeft opgestuurd Geslaagd Nadat de vervallen verklaarde geslaagd is in de examens, levert het examencentrum een document van slagen af (bijlage 4). Dit document moet voorgelegd worden: ofwel ter griffie om het oorspronkelijk rijbewijs terug te krijgen als hij voorgoed is hersteld (het resultaat van mogelijke psychologische of medische onderzoeken moet positief zijn); ofwel aan het gemeentebestuur als de resultaten van de psychologische of medische onderzoeken een rijbewijs op proef vereisen Af te leggen categorieën 1. ALS DE VERVALLEN VERKLAARDE ENKEL HET THEORETISCH EXAMEN MOET AFLEGGEN CATEGORIEËN VAN HET RIJBEWIJS WAARVAN DE VERVALLEN VERKLAARDE HOUDER IS Geen rijbewijs G THEORETISCH HERSTELEXAMEN AM, A1, A2, A of B G A1, A2, A, B of B+E AM, A1, A2, A of B AM, B, B+E, C, C+E, C1 of C1+E zonder houder te zijn van D1 of D AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, D1 of D1+E C of C1 D of D1 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 14

15 2. ALS DE VERVALLEN VERKLAARDE ZOWEL HET THEORETISCH ALS HET PRAKTISCH EXAMEN MOET AFLEGGEN de categorie van het theoretisch examen moet dezelfde zijn als van het praktische examen; het voertuig moet tot een van de categorieën behoren waarvoor het rijbewijs geldig was; het voertuig moet tot één van de categorieën of subcategorieën behoren waarop het verval van toepassing is. PRAKTISCH HERSTELEXAMEN G AM NA HET HERSTEL GERECUPEREERDE CATEGORIE(ËN) enkel de categorieën die reeds geldig waren, kan man terugkrijgen G AM A1, A2, A, B, B+E of G AM, A1, A2, A, B, B+E, G C1 of C1+E D1 of D1+E C of C+E D of D+E AM, A, B, B+E, C1, C1+E, D1, D1+E, G AM, A, B, B+E, C1, C1+E, D1, D1+E, G AM, A, B, B+E, C1, C1+E, D1, D1+E, C, C+E, D, D+E, G AM, A, B, B+E, C1, C1+E, D1, D1+E, C, C+E, D, D+E, G 2. MEDISCHE EN PSYCHOLOGISCHE HERSTELONDERZOEKEN 2.1. Waar? De medische en psychologische herstelonderzoeken gebeuren in een van de erkende instellingen. De vervallen verklaarde mag de instelling kiezen. Bij het inleveren van het rijbewijs bij de griffie, laat de griffie een "verklaring tot toestemming" formulier N96 (zie bijlage XII.2.) ondertekenen om persoonsgegevens mee te delen aan de instelling naar keuze. Als de vervallen verklaarde zelf geen instelling kiest, dan deelt het parket hem mee bij welke instelling hij de onderzoeken kan doen Procedure De instelling waar de vervallen verklaarde de onderzoeken dient te doen, deelt dit hem mee. 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 15

16 2.3. Resultaat De resultaten van de onderzoeken worden aan de betrokkene, de griffie en het parket meegedeeld. Voor elk onderzoek wordt een document ingevuld (bijlage XII.5. of bijlage XII.6.): ofwel is de vervallen verklaarde definitief hersteld en dan mag de vervallen verklaarde, op voorwaarde dat hij is geslaagd in mogelijke andere examens (theoretisch en praktisch) en op voorwaarde dat het verval is afgelopen, zijn oorspronkelijk rijbewijs bij de griffie gaan halen. als hij een rijbewijs op proef heeft gekregen vóór zijn definitief herstel, dan moet hij dit document terug bezorgen aan het gemeentebestuur; ofwel is de vervallen verklaarde voorlopig hersteld en krijgt hij van het gemeentebestuur een rijbewijs op proef op basis van het deelnemingsdocument met attest van geslaagd onderzoek. VI. HERSTEL IN HET RECHT TOT STUREN Als de vervalperiode is verstreken en de betrokkene geslaagd is in alle herstelexamens en onderzoeken, dan wordt de vervallen verklaarde hersteld in het recht tot sturen. Hij krijgt dus ook zijn rijbewijs terug. 1. DEFINITIEF HERSTEL Bij definitief herstel kan betrokkene het oorspronkelijk rijbewijs afhalen bij de griffie waar het werd neergelegd. Als tijdens de periode van verval of na een voorlopig herstel een rijbewijs op proef werd afgeleverd, moet dit aan het gemeentebestuur worden teruggegeven. 2. VOORLOPIG HERSTEL Een psychologisch of medisch onderzoek kan leiden tot een voorlopig herstel met verplichting om een of beide onderzoeken opnieuw te ondergaan bij afloop van deze voorlopige periode. De betrokkene dient zich bij het gemeentebestuur aan te melden om een rijbewijs op proef te verkrijgen. Hij dient het ingevulde en door een psycholoog of arts ondertekende deelnemingsdocument met een attest van geslaagd onderzoek voor te leggen (bijlage 5 en 6). Bij het einde van deze voorlopige periode moet hij een nieuw herstelonderzoek ondergaan. VII. VOORLOPIG RIJBEWIJS EN VERVAL De houder van een voorlopig rijbewijs kan vervallen worden verklaard met of zonder herstelexamens. Het voorlopig rijbewijs wordt gedurende de periode van verval ingetrokken en teruggegeven bij herstel. 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 16

17 VIII. PERSONEN DIE GEEN RIJBEWIJS HEBBEN Iemand die geen houder is van een rijbewijs, kan vervallen worden verklaard van het recht tot sturen. Het herstel in het recht tot sturen hangt meestal af van het slagen in de theoretische en praktische herstelexamens. Het psychologisch en geneeskundig onderzoek kunnen eveneens vereist zijn. PROCEDURE 1. Ontvangst van de kennisgeving van verval, verzonden door het Openbaar Ministerie THEORIE 2. De verplichte theorielessen, naargelang de gekozen categorie, gevolgd hebben om de herstelexamens af te leggen AM, A of B Er wordt een opleidingscertificaat afgeleverd als bewijs van de cursussen gevolgd te hebben. De lessen zijn 3 jaar geldig. Categorie AM Categorie A Categorie B 6 h theorielessen 12 h theorielessen 12 h theorielessen 3. Afleggen van het theoretisch herstelexamen. De kennisgeving van verval, opgestuurd door het Openbaar Ministerie, moet voorgelegd worden. Het examencentrum levert het document van slagen af (bijlage 4). PRAKTIJK 4. De verplichte praktijklessen, naargelang de gekozen categorie, gevolgd hebben om de herstelexamens af te leggen AM, A1, A2, A of B Er wordt een opleidingscertificaat afgeleverd als bewijs van de cursussen gevolgd te hebben. De lessen zijn 3 jaar geldig.. Categorie AM Categorie A1, A2 of A Categorie B 2 h praktijklessen 8 h praktijklessen 10 h praktijklessen 5. Afleggen van het praktisch herstelexamen met een voertuig van een rijschool. De kennisgeving van verval, opgestuurd door het Openbaar Ministerie, moet voorgelegd worden. Het examencentrum levert het attest van slagen af (bijlage 4). MEDISCH EN PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK 6. Medische en/of psychologische herstelonderzoeken ondergaan volgens hoger vermelde procedure. 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 17

18 OPLEIDINGSSTAGE 7. Voor categorie B moet betrokkene een opleidingsstage volgen nadat hij geslaagd is in de herstelexamens en vooraleer het definitieve rijbewijs wordt afgegeven. Dus: ofwel wordt na het herstel van de kandidaat een voorlopig rijbewijs afgeleverd; ofwel wordt het voorlopig rijbewijs dat vóór het verval is afgeleverd, teruggegeven aan de kandidaat zodat hij de stage kan beëindigen (M18 en M36 worden niet verlengd). AFLEVERING VAN HET DEFINITIEVE RIJBEWIJS 8. De kandidaat die in zijn recht hersteld is en de verplichte stage heeft gevolgd (categorie B), moet geen nieuw theoretisch en praktisch examen afleggen. Hij krijgt een definitief rijbewijs van categorie AM, A1, A2, A of B (afhankelijk van de categorie waarvoor hij het praktisch herstelexamen heeft afgelegd). Dit rijbewijs is permanent geldig behalve als het resultaat van het medisch en psychologisch herstelonderzoek er anders over beslist heeft. IX. EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS EN VERVAL Moet iemand die in België verblijft en houder is van een Europees rijbewijs dat hij niet heeft omgewisseld als hij een verval heeft opgelopen zijn nationaal Europees rijbewijs omwisselen wanneer hij terug hersteld is in het recht tot sturen? JA Als aan die persoon een Belgisch rijbewijs met beperkte geldigheid (voorlopig herstel in het recht tot sturen) gedeeltelijk (verval, beperkt tot bepaalde categorieën) of beperkt (weekend verval) afgeleverd moet worden. In dit geval is het Belgisch rijbewijs een omwisseling van het Europees rijbewijs. Bij het definitief herstel wordt aan die persoon, in omwisseling van het Europees rijbewijs, een Belgisch rijbewijs met "normale" geldigheid en zonder beperking afgeleverd. Het Europees rijbewijs moet gerecupereerd worden en naar het land dat het uitgereikt heeft, worden teruggezonden. NEEN Als het een verval zonder voorwaarde betreft: geen herstelexamen, geen beperkt verval (beperkt tot bepaalde categorieën), niet onderworpen aan beperkingen (weekendverval). Na afloop van de vervalperiode recupereert de houder zijn Europees rijbewijs en heeft hij geen enkele verplichting om zijn rijbewijs om te wisselen tegen een Belgisch rijbewijs. 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 18

19 X. GEVOLGEN VAN EEN VERVAL OP DE AFGIFTE VAN EEN RIJBE- WIJS EN OP DE BEGELEIDER 1. AFGIFTE Een persoon die vervallen is verklaard van het recht tot sturen, krijgt geen: rijbewijs; voorlopig rijbewijs; internationaal rijbewijs; duplicaat; attest, tenzij het verval er duidelijk op vermeld staat. 2. BEGELEIDER Een persoon die vervallen is van het recht tot sturen of die dit geweest is gedurende de laatste drie jaren, kan geen begeleider zijn. Het verval moet effectief zijn of worden toegepast. Als het verval nooit of nog niet van start is gegaan of, in geval van opschorting het verval niet werd toegepast, kan de betrokken persoon wel begeleider zijn. OPGEPAST (CODE 112) De beperking tot het rijden met een alcoholslot (code 112) is strikt genomen geen verval en deze beperking vormt geen bezwaar om begeleider te worden. Het lesvoertuig moet echter wel uitgerust zijn met dit alcoholslot. 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 19

20 XI. VERVAL VOOR PERSONEN DIE NIET IN BELGIË VERBLIJVEN 1. VERVAL EN HERSTELONDERZOEKEN Iemand die niet in België woont of die niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden (art. 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998) om een rijbewijs te kunnen krijgen, kan worden veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen. Aangezien zo iemand niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden voor toegang tot de herstelonderzoeken, kan hij niet verplicht worden deze herstelonderzoeken te ondergaan. 2. TERUGGAVE VAN HET RIJBEWIJS ALS DE VERVALLEN VERKLAARDE HET BELGISCH GROND- GEBIED VERLAAT (art. 69, 2, 2 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998) "wanneer de houder van een Europees of buitenlands rijbewijs, die niet beantwoordt aan de voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen, het grondgebied verlaat. In dit geval, geeft de ambtenaar van het openbaar ministerie hem een attest af dat overeenstemt met het model van bijlage 8, en dat hem machtigt tot het besturen van zijn voertuig om zich op een vastgestelde dag en langs een bepaalde weg naar de grens te begeven." Bijlage 8 bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998 formaat A5 (150x210) 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 20

21 XII. BIJLAGEN 1. ATTEST VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN RIJBEWIJS WAARVAN DE GELDIGHEID BEPERKT IS TOT HET BESTUREN VAN MOTORVOERTUIGEN, UITGERUST MET EEN ALCOHOLSLOT FORMU- LIER N95 zie website formulier N95 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 21

22 2. VERKLARING VAN INSTEMMING TOT HET OVERMAKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN KEUZE VAN INSTELLING zie website formulier N96 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 22

23 3. ATTEST VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN RIJBEWIJS DAT ALLEEN GELDIG IS BUITEN DE WEEKENDS EN FEESTDAGEN FORMULIER N97 zie website formulier N97 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 23

24 4. ATTEST VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN RIJBEWIJS WAARVAN DE GELDIGHEID BEPERKT IS TOT BEPAALDE CATEGORIEËN FORMULIER N98 zie website formulier N98 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 24

25 5. DEELNEMINGSDOCUMENT MEDISCH ONDERZOEK zie website Deelnemingsdocument medisch onderzoek 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 25

26 6. DEELNEMINGSDOCUMENT PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK zie website Deelnemingsdocument psychologisch onderzoek 16/11/2015 Hoofdstuk 26- Pagina 26

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...2 II. SCHOLING...2 1. Principe... 2 2. Vrijstellingen... 3 III. EXAMENS...3 1. Vrijstellingen... 3 1.1 Theoretisch examen... 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorzijde... 2 1.1. Voorbeeld... 2 1.2. Legende... 3 2. Achterzijde... 4 2.1. Voorbeeld... 4 2.2. Legende... 6 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN IN PRAKTISCH EXAMEN... 3 1. NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN...

Nadere informatie

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN Indien de rechtbank u veroordeelt tot een rijverbod, wil dat zeggen dat u gedurende een bepaalde periode niet zal mogen rijden met (bepaalde) motorvoertuigen. Rijdt

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorbeeld aanvraag... 2 1.1. Legende voorzijde... 3 1.2. Legende achterzijde... 3 2. Geldigheid aanvraag... 3 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VERKRIJGEN / WEGLATEN VAN CODE 78 - AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK... 2 1. Definitie... 2 2. Verkrijgen van code 78... 2 2.1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 4 1.1 Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36:...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1 Groep 1 Hoofdstuk 06-1 17/03/2009 GROEP 1 : CATEGORIEËN A3, A(EN A

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën... 4 4. Rijverbod... 4 5. Medisch onderzoek...

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 HOOFDSTUK VIII. - Retributies Art. 61-63 HOOFDSTUK IX. - Inspectie en controle Art. 64 HOOFDSTUK X. [1 - Het rijbewijs

Nadere informatie

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32 HOOFDSTUK 32 EUROPESE EN BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE o EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS INTERNATIONAAL

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle Centraal Bestand van de Rijbewijzen Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle CBR: inleiding wat? waarom? wanneer? verschil RR MVI IT-194 IT-191 interface gebruiker interface FOD Interface

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE DOCUMENTEN DIE NIET MEER GELDIG ZIJN Attest voor het besturen van een bromfiets ( attest van slagen voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

Vorming Rijbewijzen mei 2013

Vorming Rijbewijzen mei 2013 Vorming Rijbewijzen mei 2013 Docent: Stefan Debruyn Stefan.Debruyn@leuven.be Vanden Broele Programma 09.00 u 10.15 u nieuwe onderrichtingen sinds 1 mei 2013 - Mercurius 10.15 u 10.30 u pauze 10.30 u 11.45u

Nadere informatie

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE INTITULE N DE PAGE DATE MISE A JOUR Wat is een Europees nationaal rijbewijs? 2 20/11/2012 De Europese categorieën en de daarmee gelijkgestelde

Nadere informatie

Rolnummer 5264. Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T

Rolnummer 5264. Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T Rolnummer 5264 Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Wat is een Europees nationaal rijbewijs... 2 2. De Europese categorieën en de daarmee gelijkgestelde Belgische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T Rolnummer 5297 Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-04-1998 en tekstbijwerking tot 29-01-2008) Zie wijziging(en) Bron : VERKEERSWEZEN Publicatie

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet

Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Patrick ARNOU Martine DE BUSSCHER KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIÉ ' VERKORT GECITEERDE WETGEVING VERKORT GECITEERDE LITERATUUR XVII XXI DEEL I. DEFINITIE VAN

Nadere informatie

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door.

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Foutmeldingen Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Code rijschool niet gekend De rijschool moet gekend zijn op het MVI alsook bij uw softwareprovider.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 392 Besluit van 14 oktober 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met enkele wijzigingen van technische aard betreffende

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt.

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt. Besluit van Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr. IenM/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 111, eerste lid, onderdeel b, en 118,

Nadere informatie

VR DOC.1184/2BIS

VR DOC.1184/2BIS VR 2016 2810 DOC.1184/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 13 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT

Nadere informatie

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST 1. Principe RIJGESCHIKTHEIDSATTEST De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (KB van 23/03/1998) die stelt dat men naast het slagen in een theoretisch en praktisch

Nadere informatie

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 33 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN EUROPESE UNIE DUITSLAND Adres waarheen het omgewisseld rijbewijs moet teruggestuurd worden: Kraftfahrt Bundesamt Referat 24 Förddestraβe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij

Nadere informatie

ADVIES Nr 91 / 104 van 12 december 1991 ------------------------------------------------------------------

ADVIES Nr 91 / 104 van 12 december 1991 ------------------------------------------------------------------ RAADGEVENDE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 91 / 104 van 12 december 1991 ------------------------------------------------------------------ O. ref. : 10527 / L

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 433 Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 JUNI 2015 P.15.0641.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0641.N S. B., beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Fouad Marchouh, advocaat bij de balie te Tongeren. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool Het examencentrum in uw buurt vindt u op www.goca.be G O C Av z w Technologiestraat 21/25-1082 Brussel Tel. : 02 469 09 00 - Fax :02 469 05 70 goca@goca.be - www.goca.be. RIJBEWIJS. W E G W I J S IN HE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

Rijschoolinstructeurs kunnen zich vanaf drie jaar na het behalen van het rijbewijs inschrijven voor de vorming tot instructeur.

Rijschoolinstructeurs kunnen zich vanaf drie jaar na het behalen van het rijbewijs inschrijven voor de vorming tot instructeur. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1421 van LODE CEYSSENS datum: 8 juni 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Examen rijbewijs - Instructeurs

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

INLICHTINGEN BREVETTENEXAMEN

INLICHTINGEN BREVETTENEXAMEN INLICHTINGEN BREVETTENEXAMEN I. Voorwaarden waaraan een directeur, een adjunct-directeur, een instructeur en een stagiair in een erkende rijschool moeten voldoen 1 Deze voorwaarden waaraan directeurs,

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 477 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Concept ten behoeve van internetconsultatie juni 2016 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Allen, die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN

DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 02 OMZNDBRIF AAN D GMNTBSTURN D VRSCHILLND BLGISCH RIJBWIJZN INHOUDSOPGAV (deze documenten bestaan in de 3 landstalen: Duits, Frans en Nederlands) TITL PAGINA I. DOCUMNTN DI NIT MR GLDIG ZIJN...

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 16972 Wijziging van de Wegenverkeerswet (Verlenging geldigheidsduur en decentralisatie afgifte rijbewijzen) Nr. 13 HERDRUK NADER GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Het TUCHTREGLEMENT (De TUCHTCOMMISSIE)

Het TUCHTREGLEMENT (De TUCHTCOMMISSIE) Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw Het TUCHTREGLEMENT (De TUCHTCOMMISSIE) RL: 06 Datum uitgave : 10 juli 2011 Versie: 0 Het TUCHTREGLEMENT (De TUCHTCOMMISSIE)... 1 1 Hoofdstuk I. Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 322 Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

rijbewijs Rijbewijs B

rijbewijs Rijbewijs B Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieopleiding, theorie-examen, praktijkopleiding, stageperiode en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed

Nadere informatie

Deel I Verkeersreglement... 19

Deel I Verkeersreglement... 19 Inhoudsopgave Deel I Verkeersreglement... 19 Algemeen... 19 1.1. Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer en van het Gebruik van de Openbare Weg...

Nadere informatie

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen c Met ingang van 1 juni 1996 veranderen er regels rondom het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen hebben te maken met het halen van een rijbewijs. Nieuw is bijvoorbeeld dat per voertuigcategorie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie