EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE INTITULE N DE PAGE DATE MISE A JOUR Wat is een Europees nationaal rijbewijs? 2 20/11/2012 De Europese categorieën en de daarmee gelijkgestelde Belgische equivalenten 2 20/11/2012 Rijden met een Europees nationaal rijbewijs GELDIGHEID VAN DE EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN: 3 20/11/2012 Voor de rijbewijzen zonder administratieve einddatum 3 01/05/2013 Voor de rijbewijzen met administratieve einddatum 3 20/11/2012 Inschrijving van een Europees nationaal rijbewijs 3 20/11/2012 Europees rijbewijs en verval 4 20/11/2012 Omwisseling van een Europees nationaal rijbewijs Wie? 5 20/11/2012 Omwisseling verplicht of niet? 5 20/11/2012 Echtheidsverklaring 5 20/11/2012 Omwisselingsvoorwaarden 5 20/11/2012 certificaat van echtheid 6 20/11/2012 Voorlopig rijbewijs, attest van slagen voor de rijexamens of door een rijschool 20/11/ afgegeven getuigschrift van onderricht of bekwaamheid Omwisselingsprocedure 6 20/11/2012 Voorbeeld van een omwisseling: 7 20/11/2012 Afgiftedatum 7 20/11/2012 Vervaldatum 7 20/11/2012 Omwisselingscode 8 20/11/2012 Vervallen Europees nationaal rijbewijs: 9 20/11/2012 ategorieën van groep /11/2012 ategorieën van groep /11/2012 Verlies van een Europees nationaal rijbewijs 9 20/11/2012 Opeenvolgende en veelvuldige omwisselingen 10 20/11/2012 Houder van een Europees rijbewijs die een nieuwe categorie verwerft in België 10 20/11/2012 Bijlagen Bijlage 17-1 Hoofdstuk 27 Bladzijde 1 17/04/2013

2 NIEMAND KAN HOUDER ZIJN VAN MEER DAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS Wat is een Europees nationaal rijbewijs? Onder het Europees nationaal rijbewijs verstaat men elk rijbewijs dat door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte werd afgeleverd (de lijst met gebieden en landen die Europese rijbewijzen afleveren, werd opgenomen als bijlage). Een rijbewijs wordt echter pas als Europees beschouwd, wanneer dit het recht verleent om voertuigen te besturen die behoren tot onderstaande Europese categorieën of tot de hiermee gelijkgestelde categorieën (dit geldt voornamelijk voor de oude rijbewijzen). Voorbeeld: Een Portugees rijbewijs dat enkel geldig is voor het besturen van een voertuig van de categorie landbouwtrekker (een niet-europese categorie), wordt niet beschouwd als een Europees nationaal rijbewijs. De volledige lijst van de Europese nationale rijbewijzen werd door de Europese ommissie vastgelegd (Beschikking 2000/275/EG). De Europese categorieën en subcategorieën en de daarmee gelijkgestelde Belgische equivalenten. In onderstaande tabel vindt u alle Europese categorieën en subcategorieën zoals bepaald in richtlijn 91/439/EEG. België heeft de categorieën A1 en B1 niet overgenomen. OPMERKINGEN: Europese categorieën en subcategorieën A1 A1 A2 A2 A A B1 B + code 73 B B 1 1 D1 D1 D D BE BE 1E 1E E E D1E D1E DE DE Gelijkgestelde Belgische categorieën 1. Bij omwisseling van de categorie B1, wordt de code 73 niet vermeld, indien het Europees rijbewijs eveneens geldig is voor de categorie B. Hoofdstuk 27 Bladzijde 2 17/04/2013

3 Rijden met een Europees nationaal rijbewijs Iedere persoon die houder is van een geldig Europees nationaal rijbewijs mag rijden op de openbare wegen in België. De omwisseling van het rijbewijs is niet verplicht. (Voorlopige rijbewijzen en andere niet-belgische leervergunningen zijn echter niet geldig op het Belgisch grondgebied). Opgelet: de geldigheid van de categorieën van de groep is niet altijd de geldigheidsdatum die op het rijbewijs is vermeld (zie hieronder). NIEMAND KAN HOUDER ZIJN VAN MEER DAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS Geldigheid van een Europees nationaal rijbewijs Voor de rijbewijzen zonder administratieve einddatum De omwisseling is verplicht na 2 jaar na de inschrijving in België (vroeger als de categorieën eerder vervallen) Voor de RB met een administratieve einddatum De omwisseling is niet verplicht maar er is een limiet: Groep 1: geldigheid van het Europees rijbewijs Groep 2: 5 jaar vanaf de datum van inschrijving in België of vroeger als het EU rijbewijs minder lang geldig is. Inschrijving van een Europees nationaal rijbewijs Wanneer de houder van een Europees nationaal rijbewijs zich in en Belgische gemeente inschrijft, dan wordt hij verzocht om zijn Europees nationaal rijbewijs te laten registreren. Dankzij deze registratie is het nadien mogelijk om onder meer een Belgisch rijbewijs af te leveren wanneer het Europese rijbewijs verloren ging en dit zonder dat de houder ervan bij een buitenlandse overheid een bewijsdocument moet aanvragen. Bij een inschrijving onderscheidt men de volgende stappen: ondertekening van een verklaring op eer waarin de betrokkene verklaart al of niet houder te zijn van een Europees rijbewijs (bijlage 17-1) opmaak van een fiche waarop de gegevens van de betrokkene en van zijn rijbewijs worden genoteerd (bijlage 17-2) invoering van het Europese rijbewijs in het centrale bestand (code 06.22) er wordt een volledige kopie genomen van het Europese nationale rijbewijs die aan de rijbewijsfiche zal worden gehecht. Een fotokopie van het Europese rijbewijs, met vermelding van de inschrijving in België, zal naar het land van afgifte van het RB worden opgestuurd, zodat de echtheid ervan eventueel kan worden gecontroleerd. Hoofdstuk 27 Bladzijde 3 17/04/2013

4 Europees nationaal rijbewijs en verval Moet een ingezetene van België die houder is van een Europees nationaal rijbewijs (dat hij niet heeft omgewisseld) en aan wie een rijverbod werd opgelegd, zijn Europees nationaal rijbewijs omwisselen, wanneer zijn recht tot sturen opnieuw wordt hersteld? JA Wanneer men aan betrokkene een Belgisch rijbewijs met een beperkte geldigheid (voorlopige opheffing van het rijverbod), met gedeeltelijk rijverbod (rijverbod beperkt tot bepaalde categorieën), of met een beperkt rijverbod (rijverbod tijdens het weekend) moet afleveren. In dit geval dient het Belgische rijbewijs dat wordt afgeleverd, als omwisseling voor het Europese rijbewijs. Bij een volledig herstel van het recht tot sturen zal een Belgisch rijbewijs met een normale geldigheidsduur en zonder beperkingen, ter omwisseling van het Europese rijbewijs worden afgeleverd. Het Europese rijbewijs wordt ingehouden en teruggestuurd naar het land van afgifte. NEEN Wanneer er geen voorwaarden aan het rijverbod werden verbonden: geen examen of onderzoek met het oog op het herstel van het recht tot sturen, geen gedeeltelijk rijverbod (beperkt tot bepaalde categorieën), geen andere beperkingen (rijverbod tijdens het weekend). Na afloop van het opgelegde rijverbod, krijgt de houder zijn Europees rijbewijs terug en heeft hij geen enkele verplichting om dit document voor een Belgisch rijbewijs in te ruilen. Hoofdstuk 27 Bladzijde 4 17/04/2013

5 Omwisseling van een Europees nationaal rijbewijs WIE? Iedere persoon die in een Belgische gemeente is ingeschreven en houder is van een van de documenten vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 (zie hoofdstuk III). OMWISSELING VERPLIHT OF NIET? De omwisseling van een Europees nationaal rijbewijs is niet verplicht, behalve: wanneer één of meerdere categorieën op het Europees nationaal rijbewijs vervallen zijn en opnieuw moeten worden gevalideerd (zie hiervoor over de geldigheid van de categorieën); bij een voorlopig of gedeeltelijk herstel in het recht tot sturen na een rijverbod en waarbij een Belgisch rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur of beperkt tot bepaalde categorieën, of met een rijverbod tijdens het weekend werd afgeleverd. In dergelijke gevallen wordt er dus een Belgisch rijbewijs afgeleverd ter omwisseling van het Europese rijbewijs. Wanneer nadien de volledige opheffing van het rijverbod volgt, moet het Europese rijbewijs niet aan betrokkene worden teruggegeven. In plaats daarvan moet er een Belgisch rijbewijs worden opgemaakt en moet het Europese nationale rijbewijs naar het land van afgifte worden teruggestuurd. EHTHEIDSVERKLARING: De echtheid van de Europese nationale rijbewijzen kan enkel worden bevestigd door het land van afgifte. Dit gebeurt ofwel door de kopie van het rijbewijs bij de registratie of na de omwisseling ervan terug te sturen. Wanneer er ernstige twijfel bestaat over de echtheid van het Europees nationaal rijbewijs, dan kan hierover aan het land van afgifte uitsluitsel worden gevraagd, alvorens het rijbewijs om te wisselen. OMWISSELINGSVOORWAARDEN: Er zijn slechts 2 noodzakelijke voorwaarden: inschrijving van de houder in een Belgische gemeente en de verwerving van een identiteitsdocument zoals bepaald in artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998; het Europees nationaal rijbewijs moet geldig zijn (indien één of meerdere categorieën vervallen zijn, zie volgend hoofdstuk). Verblijfsvoorwaarden (bij het verwerven van de Europese categorieën): Er moet geen enkele verblijfsvoorwaarde worden vervuld om de omwisseling van een Europees nationaal rijbewijs te verkrijgen. Het Europese rijbewijs kan perfect zijn verworven op het ogenblik dat de houder ervan in België verbleef. Op dezelfde manier kan iemand in een ander land een nieuwe categorie verwerven, terwijl deze persoon in België ingeschreven blijft. Hoofdstuk 27 Bladzijde 5 17/04/2013

6 ERTIFIAAT VAN EHTHEID: Bij twijfel of onzekerheid over het rijbewijs dat ter omwisseling wordt aangeboden, kan bij het land van afgifte altijd een certificaat van echtheid worden gevraagd. Een dergelijk certificaat kan ook ter omwisseling worden aanvaard indien het originele rijbewijs verloren ging of gestolen werd. Uitzondering voor Frankrijk: Op vraag van Frankrijk mag een rijbewijs pas worden omgewisseld, wanneer er een recent certificaat van echtheid(maximum 3 maanden oud) met vermelding van de punten van de houder wordt voorgelegd. De houder moet ten minste nog over 1 punt beschikken. VOORLOPIG RIJBEWIJS, ATTEST VAN SLAGEN VOOR DE RIJEXAMENS OF DOOR EEN RIJSHOOL AFGEGEVEN GETUIGSHRIFT VAN ONDERRIHT OF BEKWAAMHEID Een voorlopig rijbewijs, een leervergunning, een attest van slagen voor het rijexamen, een door een rijschool afgegeven getuigschrift van onderricht of bekwaamheid, of ieder ander document dat geen geldig Europees nationaal rijbewijs is (of geen certificaat van echtheid is zoals in het bovengenoemde punt), komt op geen enkele manier in aanmerking voor omwisseling. Enkel een Europees rijbewijs of een certificaat van echtheid zoals omschreven in het voorgaande punt komen in aanmerking voor omwisseling. OMWISSELINGSPROEDURE: Voorlegging van een Europees nationaal rijbewijs en / of een certificaat van echtheid van het land van afgifte Invoering van het Europese rijbewijs in het centrale bestand, indien dit nog niet is gebeurd. Opmaak van een aanvraag om een rijbewijs (bij de gevraagde categorieën wordt het certificaat betreffende de geldigheid en de echtheid van het Europees rijbewijs vermeld) Betaling van de retributie (16 euro als dit het eerste Belgische rijbewijs is dat aan betrokkene wordt afgegeven, 11 euro indien hij al eerder een Belgisch rijbewijs verkreeg) Opmaak van het Belgische rijbewijs (code 70/ code van het land / nummer van het Europese rijbewijs in het vakje beperkingen / vermeldingen naast iedere categorie die wordt omgewisseld) Opmaak van een rijbewijsfiche Invoering van het nieuwe rijbewijs in het centrale bestand. Volledige kopie van het Europees nationaal rijbewijs die aan de rijbewijsfiche zal worden gehecht Het Europese rijbewijs of het certificaat (in geval van verlies) wordt teruggestuurd naar het land van afgifte naar het adres dat op de lijst (zie bijlage) vermeld is. NIEMAND KAN HOUDER ZIJN VAN MEER DAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS Hoofdstuk 27 Bladzijde 6 17/04/2013

7 VOORBEELD VAN EEN OMWISSELING Voorbeeld van de omwisseling van een rijbewijs van Gibraltar (Groot-Brittannië) geldig voor de categorieën B1 en B, verworven in 2001 en de categorieën 1 en, verworven in De houder van het rijbewijs van Gibraltar komt in België aan op 13/01/2004. Op 07/09/2006 wisselt hij zijn Gibraltarees rijbewijs om tegen een Belgisch rijbewijs. EUROPEES RIJBEWIJS UITGEGEVEN DOOR GIBRALTAR GELIJKGESTELDE ATEGORIEËN at RB Gibraltar Gelijkgestelde Belgische categorieën B1 B + code 73 (*) B B 1 1 (*): ode 73 houdt een beperking in, maar daar de aanvrager eveneens houder is van een rijbewijs categorie B zonder beperking, wordt deze beperking niet vermeld. DE ATEGORIEËN DIE OP HET BELGISHE RIJBEWIJS MOETEN WORDEN OVERGENOMEN ZIJN DUS: B, 1 EN + DE ATEGORIE AM (DEZE ATEGORIE WORDT AUTOMATISH OP IEDER BELGISH RIJBEWIJS TOEGEKEND) Afgiftedatum: De afgiftedata die op het Belgische rijbewijs moeten worden overgenomen, zijn de data waarop deze categorieën werden verworven. De afgiftedatum voor de categorie AM is de afgiftedatum van het Belgische rijbewijs (07/09/2006). de afgiftedatum mentionnée sur le P européen si elle y est validée, il s agit alors d un échange. ategorie Afgiftedatum AM 07/09/2006 B 10/07/ /07/ /07/2002 Vervaldatum: De categorieën van groep 1 zijn permanent geldig (uitgezonderd medische reden) De categorieën van groep 2 blijven geldig zonder medisch rijgeschiktheidsattest, gedurende 5 jaar vanaf de inschrijvingsdatum in het register van een Belgische gemeente of zijn beperkt geldig tot de vervaldatum vermeld op het Europese rijbewijs, indien deze korter is dan 5 jaar. Dit is hier niet het geval (de categorie is geldig tot 2050). Na deze datum moet de houder een medisch onderzoek voor groep 2 ondergaan. In ons voorbeeld is de houder aangekomen op 13/01/2004, de vervaldatum voor de categorie en de subcategorie 1 is dus 12/01/2009. ategorie Vervaldatum AM Permanent B Permanent 1 12/01/ /01/2009 Hoofdstuk 27 Bladzijde 7 17/04/2013

8 Omwisselingscode: OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN De omwisselingscode die in het vakje beperkingen/vermeldingen moet worden ingevuld, is 70/landcode/nummer van het Europese rijbewijs. De code wordt niet vermeld voor de categorie AM die niet werd omgewisseld. De landcode van Gibraltar is UK Het nummer moet op het Europese rijbewijs worden overgenomen. BELGISH RIJBEWIJS DAT TER OMWISSELING WORDT AFGEGEVEN Le bezoldigd vervoer n est pas mentionné puisque le demandeur n a pas passé d examen médical du groupe 2 en Belgique La catégorie AM n était pas mentionnée sur le P européen, le code 70 n est pas mentionné et sa date de délivrance est donc celle de l obtention du permis belge. Hoofdstuk 27 Bladzijde 8 17/04/2013

9 Vervallen Europees nationaal rijbewijs Een vervallen Europees nationaal rijbewijs kan tegen een Belgisch rijbewijs worden omgewisseld, maar dan moet men er zich van vergewissen dat de houder geen rijverbod heeft gekregen in het land dat het Europese rijbewijs heeft afgegeven, daar een omwisseling dan onmogelijk is. De houder moet dus een certificaat van het land van afgifte voorleggen waarin de categorieën waarvoor hij geen rijverbod heeft, vermeld zijn (meestal is het zo dat de houder geen certificaat zal krijgen, wanneer hij een rijverbod heeft). ATEGORIE VAN GROEP 1 (AM, A1, A2, A, B EN BE) Het certificaat dat wordt afgegeven door het land van afgifte, volstaat voor de omwisseling. Het vervallen rijbewijs wordt ingehouden en opgestuurd naar het land van afgifte samen met het certificaat. ATEGORIE VAN GROEP 2 (1,, 1E, E, D1, D, D1E EN DE) Voor de hernieuwing van de categorieën behorend tot groep 2 moet het certificaat van het land van afgifte bovendien samen met een medisch rijgeschiktheidsattest voor groep 2 (onderzoek ondergaan in België) worden voorgelegd. Het vervallen rijbewijs zelf moet samen met het certificaat naar het land van afgifte worden teruggestuurd. Verlies van een Europees nationaal rijbewijs In geval van verlies van een Europees nationaal rijbewijs moet de houder een verklaring van verlies voorleggen, en dan kan er een Belgisch rijbewijs worden afgeleverd: ofwel op basis van de gegevens die verkregen werden bij de registratie van het Europese rijbewijs; ofwel op basis van een certificaat van echtheid van het land van afgifte. In beide gevallen moet het land van afgifte op de hoogte worden gebracht van de omwisseling door de fotokopie van het Europese rijbewijs of het certificaat terug te sturen. NIEMAND KAN HOUDER ZIJN VAN MEER DAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS Hoofdstuk 27 Bladzijde 9 17/04/2013

10 NIEMAND KAN HOUDER ZIJN VAN MEER DAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS Opeenvolgende en veelvuldige omwisselingen OPEENVOLGENDE OMWISSELINGEN Naarmate zijn verblijfplaats verandert, kan een persoon door opeenvolgende omwisselingen telkens een verschillend Europees nationaal rijbewijs hebben gehad en kan hij in verschillende landen nieuwe categorieën hebben verworven (voorbeeld: iemand woont achtereenvolgens in Duitsland, Hongarije, Frankrijk en ten slotte in België. In Duitsland behaalde hij het rijbewijs categorie B, in Hongarije heeft hij zijn rijbewijs omgewisseld, in Frankrijk heeft hij categorie verworven en nu vraagt hij in België de omwisseling van zijn rijbewijs). Wanneer deze persoon de omwisseling tegen een Belgisch rijbewijs vraagt, dan moet men goed oppassen dat de datum waarop iedere afzonderlijke categorie werd verworven, overeenstemt met de datum waarop deze categorie voor het eerst werd verworven en dat de landscode (70/land/nummer) die van het land is waar deze categorie voor de eerste keer werd behaald (in het voornoemde voorbeeld: Duitsland voor de categorie B en Frankrijk voor de categorieën 1 en ). Opgelet: Wanneer bepaalde categorieën die oorspronkelijk in België werden verworven, vervolgens in één of meerdere andere landen werden omgewisseld, dan worden deze categorieën, wanneer de houder bij zijn terugkeer in België opnieuw de omwisseling vraagt, zonder omwisselingscode op het Belgische rijbewijs vermeld. Indien alle categorieën oorspronkelijk in België werden behaald, dan moet er geen enkele landscode op het Belgische rijbewijs worden vermeld, en wanneer het oorspronkelijke rijbewijs zich nog in het archief van de gemeente bevindt, dan kan dit document kosteloos aan de betrokkene worden teruggegeven (in ruil voor zijn Europees rijbewijs). VEELVULDIGE OMWISSELINGEN De aanvrager heeft het volste recht om op verschillende momenten en meermaals de omwisseling van bepaalde categorieën van het Europese rijbewijs te vragen. De aanvraag tot omwisseling van Europese categorieën is op geen enkele manier beperkt, noch in tijd noch in het aantal keren dat men deze aanvraagt. Een persoon kan aanvankelijk de omwisseling aanvragen voor één of meerdere categorieën en dan later de omwisseling aanvragen voor andere categorieën, ofwel omdat hij al houder was van deze categorieën, maar deze niet allemaal samen wou omwisselen, ofwel omdat hij de nieuwe categorieën pas later heeft verworven (men kan nieuwe categorieën in een ander Europees land behalen, terwijl men in België ingeschreven blijft). Het spreekt vanzelf dat het Europese rijbewijs dat wordt omgewisseld, niet door betrokkene zelf wordt bijgehouden. Bij een tweede (3 e, 4 e, ) omwisseling moet hij een certificaat of een nieuw Europees nationaal rijbewijs ter omwisseling kunnen afgeven. Hoofdstuk 27 Bladzijde 10 17/04/2013

11 Houder van een Europees rijbewijs die een nieuwe categorie verwerft in België Wanneer iemand in België een nieuwe categorie verwerft, terwijl hij al houder is van een Europees nationaal rijbewijs (dat geldig is voor andere categorieën), dan moet hij zijn Europees rijbewijs omruilen voor een Belgisch rijbewijs om de nieuw verworven categorie te verkrijgen. Zowel de omwisseling van het Europese rijbewijs als het toevoegen van de nieuw verworven categorie kan in één bewerking op één enkel Belgisch rijbewijs worden uitgevoerd, waardoor de retributie slechts één keer moet worden geïnd. BIJLAGE 17-1 VERKLARING OP EER Ondergetekende... geboren te... op..., verklaart op eer - geen houder te zijn van een rijbewijs afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte (*) - houder te zijn van een rijbewijs... (afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte (*) Gedaan te... op... (Handtekening) (*) Schrappen wat niet past. Hoofdstuk 27 Bladzijde 11 17/04/2013

12 BIJLAGE 17-2 INLIHTINGENFIHE RIJBEWIJS VAN... (Land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte die het document heeft afgeleverd) NAAM:... VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS :... GEBOORTEDATUM:... Nr. :... Afgeleverd te... op... Geldig tot:... (Fotokopie als bijlage) Gelijkgestelde Belgische categorieën: (Afgiftedatum invullen) <25 KW < 0,16 KW/Kg A A B B 1 D D1 D B 1 E D1 D < 3500 Kg < 1+8 PL < 7500 Kg < 1+16 PL < Kg < 12000Kg Hoofdstuk 27 Bladzijde 12 17/04/2013

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32 HOOFDSTUK 32 EUROPESE EN BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE o EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS INTERNATIONAAL

Nadere informatie

HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Wat is een Europees nationaal rijbewijs... 2 2. De Europese categorieën en de daarmee gelijkgestelde Belgische

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN IN PRAKTISCH EXAMEN... 3 1. NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN...

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorzijde... 2 1.1. Voorbeeld... 2 1.2. Legende... 3 2. Achterzijde... 4 2.1. Voorbeeld... 4 2.2. Legende... 6 3.

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE DOCUMENTEN DIE NIET MEER GELDIG ZIJN Attest voor het besturen van een bromfiets ( attest van slagen voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorbeeld aanvraag... 2 1.1. Legende voorzijde... 3 1.2. Legende achterzijde... 3 2. Geldigheid aanvraag... 3 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 4 1.1 Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36:...

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...2 II. SCHOLING...2 1. Principe... 2 2. Vrijstellingen... 3 III. EXAMENS...3 1. Vrijstellingen... 3 1.1 Theoretisch examen... 3

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door.

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Foutmeldingen Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Code rijschool niet gekend De rijschool moet gekend zijn op het MVI alsook bij uw softwareprovider.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1 Groep 1 Hoofdstuk 06-1 17/03/2009 GROEP 1 : CATEGORIEËN A3, A(EN A

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën... 4 4. Rijverbod... 4 5. Medisch onderzoek...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VERKRIJGEN / WEGLATEN VAN CODE 78 - AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK... 2 1. Definitie... 2 2. Verkrijgen van code 78... 2 2.1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle Centraal Bestand van de Rijbewijzen Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle CBR: inleiding wat? waarom? wanneer? verschil RR MVI IT-194 IT-191 interface gebruiker interface FOD Interface

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

NATIONALE RIJBEWIJZEN

NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE NIET-EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Wat is een buitenlands niet-europees nationaal rijbewijs... 4 2. Rijden met een buitenlands niet-europees

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

Wijziging omwisselingsproces EU per 13 juli 2017

Wijziging omwisselingsproces EU per 13 juli 2017 Wijziging omwisselingsproces EU per 13 juli 2017 Vanaf 13 juli wijzigt het omwisselingsproces voor iemand met een rijbewijs uit de EU/EVA. De aanvrager kan vanaf die datum kiezen tussen vernieuwen (huidige

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN

DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 02 OMZNDBRIF AAN D GMNTBSTURN D VRSCHILLND BLGISCH RIJBWIJZN INHOUDSOPGAV (deze documenten bestaan in de 3 landstalen: Duits, Frans en Nederlands) TITL PAGINA I. DOCUMNTN DI NIT MR GLDIG ZIJN...

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

Vorming Rijbewijzen mei 2013

Vorming Rijbewijzen mei 2013 Vorming Rijbewijzen mei 2013 Docent: Stefan Debruyn Stefan.Debruyn@leuven.be Vanden Broele Programma 09.00 u 10.15 u nieuwe onderrichtingen sinds 1 mei 2013 - Mercurius 10.15 u 10.30 u pauze 10.30 u 11.45u

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 Rapport Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 2 Klacht Verzoeker kan zijn Nederlandse rijbewijs in Spanje niet omwisselen

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 HOOFDSTUK VIII. - Retributies Art. 61-63 HOOFDSTUK IX. - Inspectie en controle Art. 64 HOOFDSTUK X. [1 - Het rijbewijs

Nadere informatie

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy - Verplichte boorddocumenten - Rijbewijs - Toepassingsgebied vakbekwaamheid en vrijstellingen - Nieuwe alcoholwet ( professionele bestuurder ) - Ladingzekerheid HINP Uyttendaele Davy versie december 2014

Nadere informatie

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 33 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN EUROPESE UNIE DUITSLAND Adres waarheen het omgewisseld rijbewijs moet teruggestuurd worden: Kraftfahrt Bundesamt Referat 24 Förddestraβe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

Immigratie Documenten

Immigratie Documenten - Algemeen Waar kan ik het formulier voor vinden? Vragen waar men een formulier kan vinden Wanneer werd uw [document] afgegeven? Vragen wanneer een document is afgegeven Waar werd uw [document] afgegeven?

Nadere informatie

Immigratie Documenten

Immigratie Documenten - Algemeen Waar kan ik het formulier voor vinden? Vragen waar men een formulier kan vinden Wanneer werd uw [document] afgegeven? Vragen wanneer een document is afgegeven Waar werd uw [document] afgegeven?

Nadere informatie

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST 1. Principe RIJGESCHIKTHEIDSATTEST De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (KB van 23/03/1998) die stelt dat men naast het slagen in een theoretisch en praktisch

Nadere informatie

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen.

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Afdeling I. Voorafgaande algemene bepalingen. 1. De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van

Nadere informatie

Rijbewijs D + vakbekwaamheid met vervaldatum 09 / 09 / 2015 (code 95)

Rijbewijs D + vakbekwaamheid met vervaldatum 09 / 09 / 2015 (code 95) B e r i c h t ingangsdatum 2 juli 2014 ter herinnering geldig tot nader bericht vervangt Rijbewijs D + vakbekwaamheid met vervaldatum 09 / 09 / 2015 (code 95) Aan alle werknemers houder van een rijbewijs

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Circulaire RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

Circulaire RIJGESCHIKTHEIDSATTEST Rijgeschiktheidsattest voor UITZENDKRACHTEN PRINCIPE De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23/03/1998) waarin

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS-SPECIALIST--EU-lidsaten

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS-SPECIALIST--EU-lidsaten 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van tandarts-specialist afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 6 Artikel 1. Onder

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 13 juli 2017 3 B 0990t 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid 6 3. Rijbewijs kwijt

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-04-1998 en tekstbijwerking tot 29-01-2008) Zie wijziging(en) Bron : VERKEERSWEZEN Publicatie

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

Studiedag 8 oktober 2015

Studiedag 8 oktober 2015 Studiedag 8 oktober 2015 Vakbekwaamheid Basiskwalificatie en nascholing Rechtsbronnen Europese richtlijn: 2003/59/EG Nationale regelgeving: KB 23 maart 1998 (rijbewijs) KB 4 mei 2007 (vakbekwaamheid) Doelstelling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 03 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 03 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE Wie kan een belgische rijbewijs bokomen? (schéma) 2 4/11/2010 Met welk rijbewijs mag men rijden in België? (schema) 3 4/11/2010

Nadere informatie

EUROPESE UNIE FRANKRIJK Adres waarheen het omgewisseld rijbewijs moet teruggestuurd worden:

EUROPESE UNIE FRANKRIJK Adres waarheen het omgewisseld rijbewijs moet teruggestuurd worden: HOOFSTUK 33 EUROPESE NTIONLE RIJEWIJZEN IJLGEN EUROPESE UNIE FRNKRIJK dres waarheen het omgewisseld rijbewijs moet teruggestuurd worden: Ministère de l'intérieur irection des Libertés Publiques et des

Nadere informatie

GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1

GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1 GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1 28 APRIL 2011 Koninklijk besluit tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 010 011 3 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

DD/MM/JJ. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JULI 2006 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS VOOR VOERTUIGEN VAN CATEGORIE B

DD/MM/JJ. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JULI 2006 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS VOOR VOERTUIGEN VAN CATEGORIE B DD/MM/JJ. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JULI 2006 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS VOOR VOERTUIGEN VAN CATEGORIE B Sire, VERSLAG AAN DE KONING Met de Zesde Staatshervorming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden 1/ In welke mate gelden de identificatievoorschriften uit het koninklijk besluit van 16 juni 2005 voor uit het buitenland afkomstige paarden? Wat wordt

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk.

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Referentie PCCB/S2/HVB/900069 Datum 14/08/2012 Huidige versie 1.0 Van toepassing

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie