Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet"

Transcriptie

1 Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Patrick ARNOU Martine DE BUSSCHER KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIÉ

2 ' VERKORT GECITEERDE WETGEVING VERKORT GECITEERDE LITERATUUR XVII XXI DEEL I. DEFINITIE VAN EEN AANTAL TERMEN UIT DE WEGVER- 1 KEERSWET A. Openbare weg 1 B. Openbare plaats 2 C. Voenuig 3 D. Motorvoertuig 6 E. Luchtschip 8 F. Rij-, irek- en lastdieren - vee 8 G. Besturen van een voertuig 9 H. Besturen of geleiden van een rijdier 11 /. Begeleiden van een bestuurder met het oog op de scholing 11 J. Aanstalten maken om een voertuig of een rijdier te besturen 12 K. Verkeersongeval 13 DEEL II. DE MISDRIJVEN EN DE STRAFFEN IN DE WEGVERKEERSWET Hoofdstuk 1. Overtreding van de reglementen 17 I. Constitutieve elementen van het misdrijf 17 a. Het overtreden van de reglementen uitgevaardigd op grond van de Wegverkeerswet 17 b. Waarbij deze overtreding niet behoort tot de speciaal door de Koning ais zodanig aangewezen zware overtredingen 19 c. Onachtzaamheid ais schuldvorm 20 II. Bestraffing 21 III. Herhaling 23 IV. Poging en deelneming 26 V. Verjaring 27 VI. Rechtvaardigings- en verschoningsgronden 28 VII. Samenloop 36 VIII. Toepassing van de Strafwet in de tijd 38 IX. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de geldboete 38 Hoofdstuk 2. Zware overtreding 40 I. Constitutieve elementen van het misdrijf 40 a. Het overtreden van de speciaal door de Koning ais zodanig aangewezen zware overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van de Wegverkeerswet 41 1 De hoofdstukken 6 (deel II) en 5 (deel III; partim) werden geschreven door M. DE BUSSCHER. Misdrijven en sancties in de Wegveikeerswet V

3 b. Onachtzaamheid ais schuldvorm 44 II. Bestraffing 44 III. Herhaling 46 IV. Poging, deelneming, verjaring, rechtvaardigings- en verschoningsgronden, samenloop, toepassing van de Strafwet in de tijd en burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de geldboete 47 Hoofdstuk 3. Tegenwerking van de opsporíng van overtredingen 48 I. Constitutieve elementen van het misdrijf 48 a. Het bij zich hebben van enige uitrusting of van elk ander middel 48 b. Dat de vaststellingen van overtredingen van de Wegverkeerswet of van de reglementen betreffende de politie over het wegverkeer, bemoeilijkt of verhindert, of automatisch werkende toestellen bedoeld in art. 62 Wegverkeerswet opspoort 50 c. Langs de openbare weg 51 d. Onachtzaamheid ais schuldvorm 52 II. Bestraffing 52 III. Herhaling 54 IV. Poging, deelneming en verjaring 56 V. Rechtvaardigings- en verschoningsgronden 56 VI. Samenloop 57 a. Art. 1, 6 Wet Technische eisen 57 b. Art. 3 Wet 30 juli c. Art. 22 K.B. Inschrijving motorvoertuigen 60 Hoofdstuk 4. Niet-mededeling van de identiteit van de bestuurder 62 I. Constitutieve elementen van het misdrijf 62 a. Het niet-nakomen van de verplichtingen bedoeld in art. bíter Wegverkeerswet 63 b. Onachtzaamheid ais schuldvorm 73 II. Bestraffing 74 III. Herhaling 75 IV. Poging, deelneming en verjaring 76 V. Rechtvaardigings- en verschoningsgronden 77 VI. Samenloop 77 Hoofdstuk 5. Overtredingen i.v.m. het rijbewijs 78 A. Sturen zonder houder te zijn van een rijbewijs 78 I. Constitutieve elementen van het misdrijf 78 a. Het besturen van een motorvoertuig 78 b. Op de openbare weg 79 c. Zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, of van het ais zodanig geldend bewijs 80 d. Onachtzaamheid ais schuldvorm 88 II. Bestraffing 88 III. Herhaling 89 IV. Poging, deelneming en verjaring 89 V. Rechtvaardigings- en verschoningsgronden 90 VI. Samenloop 90 VI Kluwer Rechtswetenschappen Belgie

4 B. Sturen terwijl het rijbewijs met toepassing van art. 55 Wegverkeerswet is ontnomen 91 I. Constitutieve elementen van het misdrijf 91 a. Het besturen van een motorvoertuig 91 b. Op de openbare weg 92 c. Terwijl het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig of het ais zodanig geldend bewijs hem met toepassing van art. 55 Wegverkeerswet is ontnomen 92 d. Onachtzaamheid ais schuldvorm 95 II. Bestraffing, herhaling, poging, deelneming en verjaring 96 III. Samenloop 96 C. Een valse verklaring afleggen om de afgifte van een rijbewijs te bekomen 96 I. Constitutieve elementen van het misdrijf 97 a. Het afleggen van een valse verklaring 98 b. In één van de documenten nodig om de afgifte van een rijbewijs of van een ais zodanig geldend bewijs te bekomen 99 c. Door de kandidaat om het rijbewijs of het ais zodanig geldend bewijs te bekomen 100 d. Met het opzet dit rijbewijs of het ais zodanig geldend bewijs te bekomen e. Ongeacht of het rijbewijs of het ais zodanig geldend bewijs uiteindelijk ook werd afgegeven 101 II. Bestraffing 102 III. Herhaling, poging, deelneming en verjaring 102 IV. Samenloop 103 D. Sturen met lichaamsgebrek 103 I. Constitutieve elementen van het misdrijf 103 a. Het besturen van een motorvoertuig 104 b. Op de openbare weg 104 c. Terwijl men lijdt aan één van de lichaamsgebreken of aandoeningen, door de Koning bepaald overeenkomstig art. 23, 1, 3 o Wegverkeerswet, of indien men niet voldaan heeft aan het geneeskundig onderzoek, door de Koning opgelegd in de gevallen die Hij bepaalt 104 d. Onachtzaamheid ais schuldvorm 121 II. Bestraffing, herhaling, poging, deelneming en verjaring 122 III. Rechtvaardigings- en verschoningsgronden 122 IV. Samenloop 122 E. Overtreden van de regels inzake onderricht en scholing 123 I. Constitutieve elementen van het misdrijf Constitutieve elementen van het misdrijf uit art. 30, 2, 1 Wegverkeerswet a. Het ais bestuurder of ais persoon die de bestuurder begeleidt met het oog op de scholing 124 b. Overtreden van de bepalingen door de Koning vastgesteld krachtens art. 23, 1, 2 o en 4 Wegverkeerswet 125 c. Op de openbare weg 126 d. Onachtzaamheid ais schuldvorm Constitutieve elementen van het misdrijf uit art. 30, 2, 2 o Wegverkeerswet a. Een bestuurder begeleiden met het oog op de scholing in het sturen 127 b. Terwijl deze bestuurder in overtreding is met de bepalingen aangehaald in art. 30, 2, 1 Wegverkeerswet 127 Misdrijvcn en sancties in de Wegverkeerswet Vil

5 c. Op de openbare weg 127 d. Onachtzaamheid ais schuldvorm 127 II. Bestraffing 128 III. Herhaling 128 IV. Poging, deelneming en verjaring 128 V. Samenloop 129 F. Sturen zonder het rijbewijs bij zich te hebben of weigeren het te vertonen 131 I. Constitutieve elementen van het misdrijf Constitutieve elementen van het eerste misdrijf uit art. 31 Wegverkeerswet a. Het besturen van een motorvoertuig 133 b. Op de openbare weg 134 c. Zonder dat de betrokkene het rijbewijs of het ais zodanig geldend bewijs vereist voor het besturen van dit voertuig bij zich heeft 134 d. Buiten de gevallen bedoeld in art. 30, art. 34, 2, 2 en art. 48 Wegverkeerswet 134 e. Onachtzaamheid ais schuldvorm Constitutieve elementen van het tweede misdrijf uit art. 31 Wegverkeerswet a. Het weigeren het rijbewijs of het ais zodanig geldend bewijs te vertonen, wanneer de betrokkene daartoe overeenkomstig art. 22 Wegverkeerswet wordt verzocht 136 b. Door de bestuurder van een voertuig op de openbare weg 137 c. Buiten de gevallen bedoeld in art. 30, art. 34, 2, 2 en art. 48 Wegverkeerswet 137 d. Opzettelijk 138 II. Bestraffing 138 III. Herhaling 139 IV. Poging, deelneming en verjaring 140 V. Rechtvaardigings- en verschoningsgronden 140 VI. Samenloop 140 G. Toevertrouwen van een motorvoertuig aan een persoon zonder rijbewijs 141 I. Constitutieve elementen van het misdrijf 141 a. Het toevertrouwen van een motorvoertuig aan een persoon, die niet voorzien is van een rijbewijs of van een ais zodanig geldend bewijs vereist voor het besturen van dit voertuig 141 b. Om het te laten besturen op de openbare weg 144 c. Met de in art. 32 Wegverkeerswet bepaalde bijzondere opzetvorm, zijnde 'wetens' 144 II. Bestraffing 146 III. Herhaling 147 IV. Poging, deelneming en verjaring 147 V. Rechtvaardigings- en verschoningsgronden 147 VI. Samenloop 148 Hoofdstuk 6. Vluchtmisdrijf 149 I. Constitutieve elementen van het misdrijf Constitutieve elementen van het vluchtmisdrijf uit art. 33, 1, I o Wegverkeerswet 151 a. Een ongeval, waarbij schade wordt toegebracht aan een derde 151 b. Op een openbare plaats 153 P- VIII Kluwer Rechtswetenschappen Belgií

6 c. Waarbij de vlucht wordt genomen 153 d. Door een bestuurder van een voertuig of van een dier 156 e. Die weet dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een ongeval op een openbare plaats is geweest 158 f. Om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken 163 g. Zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is Constitutieve elementen van het vluchtmisdrijf uit art. 33, 1, 2 Wegverkeerswet 168 a. Een verkeersongeval, waarbij schade wordt toegebracht aan een derde 168 b. Op een openbare plaats 168 c. Waarbij de vlucht wordt genomen 169 d. Door elkeen die weet dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest 169 e. Om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken 169 f. Zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is 169 II. Bestraffing Vluchtmisdrijf bij een ongeval dat voor een ander geen slagen, verwondingen of de dood tot gevolg heeft Vluchtmisdrijf bij een ongeval dat voor een ander slagen, verwondingen of de dood tot gevolg heeft 171 III. Herhaling 171 IV. Poging, deelneming en verjaring 172 V. Rechtvaardigings- en verschoningsgronden 173 VI. Samenloop 173 Hoofdstuk 7. Sturen onder invloed van alcohol 175 A. Sturen met een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram 175 I. Constitutieve elementen van het misdrijf 179 a. Het besturen van een voertuig of een rijdier, of het begeleiden van een bestuurder met het oog op de scholing 179 b. Op een openbare plaats 179 c. Terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft 179 d. Onachtzaamheid ais schuldvorm 184 II. Bestraffing 184 III. Herhaling 186 IV. Poging, deelneming en verjaring 186 V. Rechtvaardigings- en verschoningsgronden 186 VI. Samenloop 186 B. Sturen met een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram 187 I. Constitutieve elementen van het misdrijf 187 a. Het besturen van een voertuig of een rijdier, of het begeleiden van een bestuurder met het oog op de scholing 187 b. Op een openbare plaats 187 Misdñjven en sancties in de WegveiVceTswet I-A,

7 c. Terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft 187 d. Onachtzaamheid ais schuldvorm 187 II. Bestraffing 188 III. Herhaling 188 IV. Poging, deelneming en verjaring 191 V. Rechtvaardigings- en verschoningsgronden 191 VI. Samenloop 191 C. Sturen ondanks tijdelijk verbod 194 I. Constitutieve elementen van het misdrijf 194 a. Het besturen van een voertuig of een rijdier, of het begeleiden van een bestuurder met het oog op de scholing 194 b. Op een openbare plaats 194 c. Gedurende de tijd dat dit hem krachtens art. 60 Wegverkeerswet verboden is 194 d. Onachtzaamheid ais schuldvorm 195 II. Bestraffing 195 III. Herhaling, poging, deelneming en verjaring 195 IV. Samenloop 195 D. Weigeren zich te onderwerpen aan ademtest, de ademanalyse of de bloedproef. 196 I. Constitutieve elementen van het misdrijf Constitutieve elementen van het eerste misdrijf '96 a. Weigeren zich te onderwerpen aan de ademtest of de ademanalyse 196 b. Bedoeld in de artt. 59 en 60 Wegverkeerswet '99 c. Onachtzaamheid ais schuldvorm Constitutieve elementen van het tweede misdrijf 201 a. Weigeren van het laten nemen van het bloedmonster 201 b. Bedoeld in art. 63, 1 Wegverkeerswet 201 c. Zonder wettige reden 202 d. Onachtzaamheid ais schuldvorm 203 II. Bestraffing, herhaling, poging, deelneming en verjaring 204 III. Samenloop 204 E. Niet afgeven van hel rijbewijs of besturen van het ingehouden voertuig of rijdier 205 I. Constitutieve elementen van het misdrijf Constitutieve elementen van het eerste misdrijf 205 a. Het niet-afgeven in de gevallen bedoeld in art. 61 Wegverkeerswet van het rijbewijs of van het ais zodanig geldend bewijs waarvan men houder is b. Onachtzaamheid ais schuldvorm Constitutieve elementen van het tweede misdrijf 206 a. Het besturen van het overeenkomstig art. 61 Wegverkeerswet ingehouden voertuig of rijdier 206 b. Onachtzaamheid ais schuldvorm 207 II. Bestraffing 207 III. Herhaling, poging, deelneming en verjaring /u IV. Samenloop 208 F. Sturen in staat van dronkenschap 209 I. Constitutieve elementen van het misdrijf 20? a. Het besturen van een voertuig of een rijdier, of het begeleiden van een bestuurder met het oog op de scholing ^ Kluwer Rechtswetenschappen Bel?'*

8 b. Op een openbare plaats 210 c. Terwijl men in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat o.m. ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen 210 d. Onachtzaamheid ais schuldvorm 213 II. Bestraffing 214 III. Herhaling, poging, deelneming en verjaring 215 IV. Samenloop 215 G. Een persoon die onder invloed van alcohol verkeert, aanzetten of uitdagen tot sturen 216 I. Constitutieve elementen van het misdrijf 216 a. Het aanzetten of uitdagen van een persoon 216 b. Die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in art. 35 Wegverkeerswet 217 c. Tot het op een openbare plaats besturen van een voertuig of een rijdier, of tot het begeleiden van een bestuurder met het oog op de scholing 217 d. Onachtzaamheid ais schuldvorm 217 II. Bestraffing 217 III. Herhaling 218 IV. Poging, deelneming en verjaring 218 H. Toevertrouwen van een voertuig aan een persoon die onder invloed van alcohol verkeert 218 I. Constitutieve elementen van het misdrijf 219 a. Het toevertrouwen aan een persoon, die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in art. 35 Wegverkeerswet 219 b. Hetzij van een voertuig, hetzij van een rijdier 219 c. Om het op een openbare plaats te besturen, of om aldaar een bestuurder te begeleiden met het oog op de scholing 219 d. Onachtzaamheid ais schuldvorm 220 II. Bestraffing 220 III. Herhaling, poging, deelneming en verjaring 220 DEEL III. BIJZONDERE SANCTIES IN DE WEGVERKEERSWET 221 Hoofdstuk 1. Verval van het recht tot sturen ais straf 221 A. Wettelijk kader 221 B. Begrip en aard 222 C. Bijzondere motiveringsverplichting 224 D. Verval ais straf in de Wegverkeerswet 227 I. Toepassingsvoorwaarden 227 a. Verplicht op te leggen verval 227 b. Facultatief op te leggen verval 228 c. Toepassing bij samenloop 231 II. Duur 233 III. Plaats 235 IV. Soorten voertuigen 236 V. Onderzoeken 238 VI. Oplegging en verbeurdverklaring 244 P- Misdrijven en sancties in de Wegvericeerswet XI

9 VII. Begeleiden van een bestuurder met het oog op de scholing 245 VIII. Uitvoering van het verval 246 IX. Uitvoering van de onderzoeken 255 X. Einde van het verval 259 XI. Misdrijven in verband met het verval Art. 48, I o Wegverkeerswet Constitutieve elementen van het misdrijf 262 a. Het besturen van een voertuig of een luchtschip, het geleiden van een rijdier, of het begeleiden van een bestuurder met het oog op de scholing, spijt het tegen de betrokkene uitgesproken verval 262 b. Op de openbare weg 265 c. Onachtzaamheid ais schuldvorm Bestraffing Herhaling Poging, deelneming en verjaring Samenloop Art. 48, 2 o Wegverkeerswet Constitutieve elementen van het misdrijf 268 a. Het besturen van een motorvoertuig van de categorie bedoeld in de beslissing van vervallenverklaring, of het begeleiden van een bestuurder met het oog op de scholing, zonder het voorgeschreven onderzoek met goed gevolg te hebben ondergaan 268 b. Op de openbare weg 269 c. Onachtzaamheid ais schuldvorm Bestraffing Herhaling Poging, deelneming en verjaring Samenloop Art. 49 Wegverkeerswet Constitutieve elementen van het misdrijf 270 a. Het toevertrouwen van een motorvoertuig aan een persoon die van het recht tot sturen is vervallen verklaard 270 b. Om het op de openbare weg te besturen of om het aldaar aan te wenden voor de begeleiding met het oog op de scholing 271 c. Met de in art. 49 Wegverkeerswet bepaalde bijzondere opzetvorm, zijnde 'wetens' 271 d. Behoudens wanneer het gaat om een personeelslid van een erkende rijschool die een regelmatig ingeschreven leerling begeleidt, wanneer die zich voorbereidt op het praktisch examen opgelegd krachtens art. 23, 2 of art. 38 Wegverkeerswet Bestraffing Herhaling Poging, deelneming en verjaring Rechtvaardigings- en verschoningsgronden 272 E. Verval ais straf in de Besluitwet Openbare dronkenschap 273 I. Toepassingsvoorwaarden 273 II. Duur 274 III. Plaats 274 IV. Soorten voertuigen 274 XII Kluwer Rechtswetenschappen Belgie

10 V. Onderzoeken 276 VI. Oplegging en verbeurdverklaring 277 VII. Begeleiden van een bestuurder met het oog op de scholing 277 VIII. Uitvoering van het verval 277 IX. Uitvoering van de onderzoeken 278 X. Einde van het verval 278 XI. Misdrijven in verband met het verval 278 F. Verval ais straf in de W.A.M I. Toepassingsvoorwaarden 278 II. Duur 279 III. Plaats 279 IV. Soorten voertuigen 279 V. Onderzoeken 280 VI. Oplegging en verbeurdverklaring 280 VII. Begeleiden van een bestuurder met het oog op de scholing 281 VIII. Uitvoering van het verval 282 IX. Uitvoering van de onderzoeken 282 X. Einde van het verval 282 XI. Misdrijven in verband met het verval 282 G. Art. 57bis, 2 Mil. Sw 282 Hoofdstuk 2. Verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid 285 A. Wettelijk kader 285 B. Begrip en aard 285 C. Verwittiging en motivering 287 D. Toepassingsvoorwaarden 288 I. Een veroordeling 289 II. Wegens een overtreding van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten aan het toedoen van de dader 290 III. Waarbij de schuldig verklaarde persoon lichamelijk ongeschikt wordt bevonden tot het besturen van een motorvoertuig 291 E. Duur 293 F. Plaats 295 G. Soorten voertuigen 295 H. Onderzoeken of voorwaarden voor het herstel in het recht tot sturen 298 / Oplegging en verbeurdverklaring 298 J. Begeleiden van een bestuurder met het oog op de scholing 298 K. Uitvoering van het verval 300 L. Einde van het verval 304 M. Misdrijven in verband met het verval 307 Hoofdstuk 3. Oplegging van voertuigen 308 A. Wettelijk kader 308 B. Begrip 308 C. Oplegging van voertuigen in de Wegverkeerswet 310 I. Aard van de oplegging 310 II. Wettelijke totstandkoming 312 Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Xlll

11 III. Toepassingsvoorwaarden 313 a. Veroordeling wegens een misdrijf naar aanleiding waarvan het op te leggen voertuig werd gebruíkt 313 b. Het in het kader van deze veroordeling gelijktijdig, wegens hetzelfde misdrijf, en op grond van de Wegverkeerswet uitspreken van een tijdelijk verval van het recht tot sturen ais straf, dat ook betrekking heeft op het op te leggen voertuig 313 c. Het voertuig moet aan bepaalde vereisten inzake eigendom of terbeschikkingstelling voldoen 317 IV. Aanvangspunt en duur van de oplegging 319 V. Uitvoering van de oplegging 319 VI. Gebruik van het voertuig tijdens de oplegging (en na de verbeurdverklaring) Constitutieve elementen van het misdrijf 321 a. Het zelf gebruik maken of het aan een derde toelaten gebruik te maken van een voertuig 321 b. Waarvan de oplegging of verbeurdverklaring is uitgesproken 323 c. Hetgeen aan de betrokkene bekend is Bestraffing Herhaling Poging, deelneming en verjaring Samenloop 324 D. Oplegging van voertuigen in andere wetten, welke bepalen dat de regels inzake het verval van het recht tot sturen uit de Wegverkeerswet ook van toepassing zijn op het in die wetten ais straf bepaalde rijverbod 325 E. Oplegging van voertuigen in de wegvervoerswetgeving 326 I. Oplegging in art. 10, 2 Wet 1 augustus II. Oplegging in art. 2, 2 Wet 18 februari III. Oplegging in art. 20, 2, 2 Wet 27 december F. Oplegging van bromfietsen in art. 4, 4 Wet Technische eisen 331 Hoofdstuk 4. Verbeurdverklaring van voertuigen 333 A. Wettelijk kader 333 B. Algemene regeling inzake verbeurdverklaring 333 C. Verbeurdverklaring in de Wegverkeerswet 335 I. Voorwerp van de afwijkende regeling 335 a. Het voertuig dat werd gebruikt n.a.v. de inbreuk op de Wegverkeerswet of op de reglementen uitgevaardigd op grond van deze Wet 335 b. De voorwerpen opgesomd in art. 29bis en in art. 30, 1, 3 o Wegverkeerswet 337 c. Voor het overige 337 II. Wettelijke totstandkoming 338 III. Aard 340 IV. Toepassingsvoorwaarden 341 a. Veroordeling wegens een misdrijf naar aanleiding waarvan het te verbeuren voertuig werd gebruikt 342 b. Het in het kader van deze veroordeling gelijktijdig, wegens hetzelfde misdrijf, en op grond van de Wegverkeerswet uitspreken van een definitief verval van het recht tot sturen ais straf, of van een verval van het recht tot sturen ais straf van ten minste zes maanden, dat ook betrekking heeft op het te verbeuren voertuig 342 c. Het voertuig moet aan bepaalde vereisten inzake eigendom voldoen 345 P- XIV Kluwer Rechtswetenschappen Belgie

12 V. Uitvoering van de verbeurdverklaring 348 VI. Gebruik van het voertuig na de verbeurdverklaring 348 D. Verbeurdverklaring van voertuigen in andere wetten, welke bepalen dat de regels inzake het verval van het recht tot sturen uit de Wegverkeerswet ook van toepassing zijn op het in die wetten ais straf bepaalde rijverbod 348 E. Verbeurdverklaring van voertuigen in de wegvervoerswetgeving 350 Hoofdstuk 5. Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs 353 A. Wettelijk kader 353 B. Begrip en aard 355 C. Bevoegde overheid 356 D. Toepassingsvoorwaarden 358 I. Onmiddellijkheidsvereiste 358 II. Zich bovendien één van de zes gevallen voordoet, die opgesomd zijn in art. 55, eerste lid Wegverkeerswet 360 a. Wanneer de betrokkene zich bevindt in de gevallen bedoeld in art. 60, 3 en 4 Wegverkeerswet 360 b. Wanneer de bestuurder de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken 362 c. Wanneer een verkeersongeval, dat klaarblijkelijk aan een zware fout van de bestuurder te wijten is, aan een ander ernstige verwondingen of de dood heeft veroorzaakt 363 d. Indien de bestuurder of de persoon die hem begeleídt met het oog op de scholing, vervallen is verklaard van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van de categorie van het voertuig dat hij gebruikt 365 e. Wanneer de bestuurder één van de speciaal door de Koning aangewezen overtredingen bedoeld in art. 29, I o Wegverkeerswet heeft begaan 366 f. Wanneer de bestuurder een overtreding heeft begaan van art. f>2bis Wegverkeerswet 367 E. Toepassingsgebied 367 F. Procedure 368 G. Duur 372 H. Omvang 376 /. Toerekening op een later verval van het recht tot sturen 377 /. Misdrijven in verband met de onmiddellijke intrekking 378 I. Art. 30, 1, 2 Wegverkeerswet 379 II. Art. 58 Wegverkeerswet Constitutieve elementen van het misdrijf 379 a. Het overtreden van de bepalingen van art. 55, laatste lid Wegverkeerswet b. Door de bestuurder of de persoon die begeleidt, bedoeld in de bepalingen van art. 55, eerste lid, I o, of van art. 55, tweede lid Wegverkeerswet 380 c Onachtzaamheid ais schuldvorm Bestraffing Herhaling Poging, deelneming en verjaring Samenloop 382 Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet XV

13 Hoofdstuk 6. Tijdelijk verbod tot sturen 384 A. Wettelijk kader 384 B. Begrip 385 C. Toepassingsvoorwaarden 385 I. De betrokken persoon bestuurde een voertuig of een rijdier, maakte daartoe aanstalten of begeleidde een bestuurder met het oog op de scholing 385 II. Op een openbare plaats 386 III. Waarbij hij zich in één van de gevallen bevond, bepaald in art. 60, 2 tot 4 Wegverkeerswet 386 a. Wanneer n.a.v. een aan de betrokkene opgelegde ademanalyse een alcoholconcentratie wordt gemeten van ten minste 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht 386 b. Wanneer de ademanalyse van de betrokkene niet kan worden uitgevoerd, maar een ademtest een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht aangeeft 387 c. Wanneer de ademtest of de ademanalyse door de betrokkene geweigerd wordt 387 d. Wanneer, wegens een andere reden dan de weigering, noch de ademtest, noch de ademanalyse kunnen worden uitgevoerd, en de betrokkene zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in art. 34, 2 Wegverkeerswet of in de toestand bedoeld in art. 35 Wegverkeerswet 387 D. Aanvang 389 E. Duur 391 I. Algemeen 391 II. Principíele duurtijd van het tijdelijk verbod tot sturen 391 a. Principíele duurtijd van drie uur 391 b. Principíele duurtijd van zes uur 393 III. Werking van art. 60, 5 Wegverkeerswet 393 F. Omvang 396 G. Modaliteiten 397 H. Toerekening op een later verval van het recht tot sturen 398 /. Misdrijven in verband met het tijdelijk verbod tot sturen 399 I. Art. 34, 2, 2 Wegverkeerswet 399 II. Art. 34, 2, 3 o Wegverkeerswet 399 III. Art. 34, 2, 4 o Wegverkeerswet 399 BIJLAGEN Bijlagen bij het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs Ministerieel Besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen 445 TREFWOORDENREGISTER 467 XVI Kluwer Rechtswetenschappen Belgie

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Brussel, 14 december 1998. College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

Pak me dan als je kan

Pak me dan als je kan Pak me dan als je kan Vluchtmisdrijf: wie, wat, waarom? Politierechter K. Stinckens Enkele cijfers veroordelingen 2013 2014 Vlucht met doden Vlucht met gewonden Nationaal Leuven Nationaal Leuven 11 1 6

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... ix. INLEIDING... xi INVLOED VAN ALCOHOL... 1 WETTELIJKE BASIS... 3 PROCEDURE OP EEN DRAFJE... 5

Inhoud. VOORWOORD... ix. INLEIDING... xi INVLOED VAN ALCOHOL... 1 WETTELIJKE BASIS... 3 PROCEDURE OP EEN DRAFJE... 5 Inhoud VOORWOORD.... ix INLEIDING.... xi INVLOED VAN ALCOHOL.... 1 WETTELIJKE BASIS.... 3 PROCEDURE OP EEN DRAFJE.... 5 DE VERSCHILLENDE STAPPEN IN HET OPSPORINGSONDERZOEK.... 7 De voorafgaande fase: alcoholsampling....

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 4/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 4/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, le 27 février 2004. Omzendbrief nr. COL 4/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer de

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... ix. INLEIDING... xi INVLOED VAN ALCOHOL... 1 WETTELIJKE BASIS... 3 PROCEDURE OP EEN DRAFJE... 5

Inhoud. VOORWOORD... ix. INLEIDING... xi INVLOED VAN ALCOHOL... 1 WETTELIJKE BASIS... 3 PROCEDURE OP EEN DRAFJE... 5 Inhoud VOORWOORD............................................................... ix INLEIDING.................................................................. xi INVLOED VAN ALCOHOL........................................................

Nadere informatie

4 BEVELEN EN OVERTREDINGEN

4 BEVELEN EN OVERTREDINGEN 4 BEVELEN EN OVERTREDINGEN 46 4.1 Bevoegde personen Bevoegde personen kunnen het verkeer regelen en bevelen geven waaraan je onmiddellijk gevolg moet geven. Dit zijn de belangrijkste: Een arm of beide

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, le 27 février 2004. Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer de

Nadere informatie

Deel I Verkeersreglement... 19

Deel I Verkeersreglement... 19 Inhoudsopgave Deel I Verkeersreglement... 19 Algemeen... 19 1.1. Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer en van het Gebruik van de Openbare Weg...

Nadere informatie

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer Wegverkeerswet

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer Wegverkeerswet Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer Wegverkeerswet Belgisch Staatsblad van 27 maart 1968 Versie in voege vanaf 1 januari 2017 Alle informatie in dit document is met grote zorg

Nadere informatie

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Juli 10 Hilde Peeters Jaarlijks worden duizenden mensen geconfronteerd met een verkeersongeval, soms ook een ongeval met zware gevolgen. Hoe reageer

Nadere informatie

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer Wegverkeerswet

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer Wegverkeerswet Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer Wegverkeerswet Belgisch Staatsblad van 27 maart 1968 Versie in voege vanaf 15 februari 2018 Alle informatie in dit document is met grote

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 NOVEMBER 2013 P.13.1178.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1178.F K. A., Mrs. Antoine Leroy en Martin François, advocaten bij de balie te Brussel, tegen C. W. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving.

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. 1. Inleiding. De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse regering over het wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23694 23 december 2011 Richtlijn rijden onder invloed, artt. 8 leden 2 t/m 4, 162 en 163 WVW 1994 (polarisnummer 5.22)

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 78/2013 van 6 juni 2013 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 78/2013 van 6 juni 2013 A R R E S T Rolnummer 5483 Arrest nr. 78/2013 van 6 juni 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 63, 3, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk

Nadere informatie

Rolnummer 5264. Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T

Rolnummer 5264. Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T Rolnummer 5264 Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T Rolnummer 5297 Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

De immobilisering in verkeerszaken door het openbaar ministerie

De immobilisering in verkeerszaken door het openbaar ministerie De immobilisering in verkeerszaken door het openbaar ministerie Ronny BEIRINCKX LL.M. parket van de procureur des Konings te Antwerpen a Wolters Kluwer business Inhoud VII Hoofdstuk 1. Definitie en hoofdkenmerken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 26 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 477 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Enkele bedenkingen rond verkeersrecht

Enkele bedenkingen rond verkeersrecht www.kvvp-urjpp.be Enkele bedenkingen rond verkeersrecht Geregeld brengen de media verslag uit over rechterlijke beslissingen en gaat dit gepaard met doorgaans zeer kritische- beschouwingen en soms met

Nadere informatie

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen Statistieken over vluchtmisdrijven Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen In artikel 33 van de verkeerswet van 18 maart 1968 1 wordt het begrip vluchtmisdrijf

Nadere informatie

Indeling verkeersovertredingen en alcohol, drugs en geneesmiddelen 14

Indeling verkeersovertredingen en alcohol, drugs en geneesmiddelen 14 Indeling verkeersovertredingen en alcohol, drugs en geneesmiddelen 14 Indeling van de verkeersovertredingen 14.1 De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 I. DRUGWET: 24 FEBRUARI II. DRUGS IN HET VERKEER 86. C. Verzwarende omstandigheden 43

Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 I. DRUGWET: 24 FEBRUARI II. DRUGS IN HET VERKEER 86. C. Verzwarende omstandigheden 43 Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 A. Drugs: vriend of vijand van alle tijden? 1 1. Inleiding 1 2. De psychoactieve stoffen van alle tijden: de klassieke drugs 4 3. De nieuwe psychoactieve

Nadere informatie

WONINGKWALITEITSBEWAKING IN HET VLAAMSE GEWEST

WONINGKWALITEITSBEWAKING IN HET VLAAMSE GEWEST WONINGKWALITEITSBEWAKING IN HET VLAAMSE GEWEST ISBN 978 90 4651 951 6 D 2008 2664 421 BP/R_P-BI8054 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon:

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord...

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord... vii INHOUDSTAFEL Bibliotheek Strafrecht Larcier....................................... Voorwoord..................................................... i iii Hoofdstuk 1. Inleiding historisch overzicht.........................

Nadere informatie

Wijziging Polaris-richtlijnen per 1 oktober 2006

Wijziging Polaris-richtlijnen per 1 oktober 2006 JU Wijziging Polarisrichtlijnen per 1 oktober 2006 Op 1 oktober 2006 zal een wetswijziging van artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 in werking treden. Op diezelfde datum zal ook de strafmaatrichtlijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 322 Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen...

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen... INHOUDSOPGAVE I. Beleid A. Situering van het drugbeleid...1 B. De parlementaire werkgroep Drugs...2 C. De Federale Beleidsnota Drugs...4 D. Invloed van de wetswijziging in 2003...5 E. De richtlijn van

Nadere informatie

WAT ZEGT DE WET OVER ALCOHOL EN DRUGS IN HET VERKEER?

WAT ZEGT DE WET OVER ALCOHOL EN DRUGS IN HET VERKEER? WAT ZEGT DE WET OVER ALCOHOL EN DRUGS IN HET VERKEER? 2016 Rijden onder invloed van illegale drugs is verboden. Ook het gebruik van alcohol in het verkeer is gereglementeerd. Wat gebeurt er als men toch

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017 Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer Onmiddellijke inningen Belgisch Staatsblad van 30 april

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

Circulaire gericht aan de parketten. Rijden onder invloed van andere stoffen dan alcohol - politie over het wegverkeer. Wet van 16 maart 1999 1

Circulaire gericht aan de parketten. Rijden onder invloed van andere stoffen dan alcohol - politie over het wegverkeer. Wet van 16 maart 1999 1 1 Circulaire gericht aan de parketten Rijden onder invloed van andere stoffen dan alcohol - politie over het wegverkeer Wet van 16 maart 1999 1 1 Wet van 16 maart 1999 tot wijziging van de wet betreffende

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

De wet van 9 maart 2014 Een strengere aanpak van verkeersovertreders

De wet van 9 maart 2014 Een strengere aanpak van verkeersovertreders De wet van 9 maart 2014 Een strengere aanpak van verkeersovertreders FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod.

STAATSCOURANT. Nr Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4432 19 februari 2015 Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 433 Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

VERKEERS- ZAKBOEKJE 2011

VERKEERS- ZAKBOEKJE 2011 VERKEERS- ZAKBOEKJE 2011 16 e druk W. Van Bosstraeten De kopij werd afgesloten op 28 februari 2011. ISBN 978 90 4653 433 5 D 2011 2664 621 BP/VKZ-PI11001 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8472 30 maart 2015 Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod

Nadere informatie

Artikel 5 5. Artikel 6 6

Artikel 5 5. Artikel 6 6 WET van 30 december 1916, houdende regeling van het verkeer op de wegen in verband met het gebruik van rij- en voertuigen (G.B. 1917 no. 65), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 17/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 17/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Brussel, 21 december 1998. College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 17/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii INHOUD AFKORTINGEN...XII VADEMECUM VOERTUIGEN Voetganger... 1 Voortbewegingstoestel... 3 Rijwiel (tweewielig)... 5 Bromfiets klasse A (tweewielig)... 9 Bromfiets klasse B (tweewielig)...13 Motorfiets...17

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Concept ten behoeve van internetconsultatie juni 2016 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Allen, die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

INHOUD. Verkeersvademecum 2013 v

INHOUD. Verkeersvademecum 2013 v INHOUD AFKORTINGEN... x VADEMECUM VOERTUIGEN Voetganger... 1 Voortbewegingstoestel... 3 Rijwiel (tweewielig)... 5 Bromfiets klasse A (tweewielig)... 9 Bromfiets klasse B (tweewielig)...13 Motorfiets...17

Nadere informatie

Sta even stil bij de nieuwe verkeerswetgeving.

Sta even stil bij de nieuwe verkeerswetgeving. 12 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer www.mobilit.fgov.be V.U.: C. Van Den Meersschaut, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel D/2004/0779/09 Sta even stil bij de nieuwe verkeerswetgeving. Verkeersovertredingen:

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 SEPTEMBER 2016 P.16.0556.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0556.N P J G V, beklaagde, eiseres, met als raadsman mr. Laurens Van Puyenbroeck, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 februari 2004 P.03.1430.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.03.1430.F.- P. B., beklaagde, Mr. Olivier Louppe, advocaat bij de balie te Brussel. I. Bestreden beslissing Het cassatieberoep is

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35679 31 december 2013 Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed (art. 8 lid 2 e.v. WVW 1994) Rechtskarakter:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17958 1 juli 2015 Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod

Nadere informatie

wegcode voor de motorrijder Rechten én plichten van de motorrijder Federale politie/cgc

wegcode voor de motorrijder Rechten én plichten van de motorrijder Federale politie/cgc wegcode voor de motorrijder Rechten én plichten van de motorrijder Federale politie/cgc Ik ben William De Vrieze, inspecteur-motorrijder bij de politiezone Schelde-Leie, waar ik deel uitmaak van de verkeersdienst.

Nadere informatie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet?

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet? Drugs en de wet Mag het nu wel of niet? Alles over drugs en de wet De DrugLijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be Federale politie www.polfed-fedpol.be Advocaten voor jongeren www.jeugdadvocaat.be Jongeren

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/8 Advies nr 21/2010 van 30 juni 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het omkaderingsprogramma voor het alcoholslot. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de technische specificaties

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2

Nadere informatie

Inleiding. Uitgave 01/11/2008 1 951/515.01.01

Inleiding. Uitgave 01/11/2008 1 951/515.01.01 Procedure voor de vaststelling van : - alcoholintoxicatie of staat van dronkenschap bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst; - gebruik van drugs, medicijnen en andere toxicomanieën. Inleiding Een

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Verordening op het parkeren 2007

Verordening op het parkeren 2007 Verordening op het parkeren 2007 Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 13 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT

Nadere informatie

Inhoudstafel VERZEKERINGEN IN HET VERKEER: RECENTE EVOLUTIES IN DE. Geert Jocqué

Inhoudstafel VERZEKERINGEN IN HET VERKEER: RECENTE EVOLUTIES IN DE. Geert Jocqué i Inhoudstafel VERZEKERINGEN IN HET VERKEER: RECENTE EVOLUTIES IN DE RECHTSPRAAK....................................... 1 Geert Jocqué I. Inleiding.............................................. 1 II. De

Nadere informatie

ADVIES Nr 91 / 104 van 12 december 1991 ------------------------------------------------------------------

ADVIES Nr 91 / 104 van 12 december 1991 ------------------------------------------------------------------ RAADGEVENDE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 91 / 104 van 12 december 1991 ------------------------------------------------------------------ O. ref. : 10527 / L

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën... 4 4. Rijverbod... 4 5. Medisch onderzoek...

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht

Nadere informatie

Rolnummer 5020. Arrest nr. 131/2011 van 14 juli 2011 A R R E S T

Rolnummer 5020. Arrest nr. 131/2011 van 14 juli 2011 A R R E S T Rolnummer 5020 Arrest nr. 131/2011 van 14 juli 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 55 en 55bis van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij

Nadere informatie

B14 Bevrijdende verjaring

B14 Bevrijdende verjaring MONOGRAFIEËN BW B14 Bevrijdende verjaring Mr. M.W.E. Koopmann Raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam Ktuwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van afkortingen /

Nadere informatie

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3 Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied Wetboek van economisch recht Art. 1, 1 Art. I.1, 2 Art. 1, 2 Art. I.9, 34 Art. 1, 3 Art. I.9, 35 Art. 1, 4 Art.

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. xiii. Lijst van afkortingen. Verkort aangehaalde werken

Inhoudsopgave. Voorwoord. xiii. Lijst van afkortingen. Verkort aangehaalde werken Voorwoord Lijst van afkortingen Verkort aangehaalde werken v xiii xv 1 Inleiding 1 1.1 De Nederlandse strafwetgeving 1 1.2 Ongeschreven recht, verdragsrecht, supranationaal recht 3 1.3 Het Wetboek van

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Monografieen Nieuw BW A14 Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Mr. A.C. van Schaick Kluwer - Deventer - 2003 Inhoud LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV DEEL

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

33 799 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen

33 799 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen 33 799 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen Nota van wijziging Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. Het opschrift

Nadere informatie