HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN Soorten voorlopige rijbewijzen Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36: Voorlopig rijbewijs M3: Territorialiteit Retributie Verplichte voorwaarden voor een voorlopig rijbewijs M36 of M Verblijfsvoorwaarden en identiteitsdocument (artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998) Verval Nog niet in het bezit zijn van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het om een voorlopig rijbewijs voor de categorieën A1, A2 of A gaat... 5 II. HET VOORLOPIG RIJBEWIJS 36 MAANDEN (VRB M36) Uitreikingsprocedure Theoretisch examen De aanvraag Model van de aanvraag (voor de categorieën B en BE) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Medische geschiktheid Leestest Verklaringen inzake medische geschiktheid: Verval Geen houder van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 sinds 3 jaar Houder van een geldig voorlopig rijbewijs 18 maanden Nazien voorwaarden begeleider(s) Identiteitsfoto en retributie /06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 1

2 10. Opmaak van het voorlopig rijbewijs M Ontvangst van het document door de houder Gebruiksvoorwaarden De begeleider Rijbewijs, categorie en vereiste voorwaarden Verval van het recht tot sturen Meerdere keren begeleider Voor dezelfde kandidaat Voor een andere kandidaat Voor kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen Ondertekening van de aanvraag Begeleider woont in een andere gemeente dan de kandidaat Toevoegen van een tweede begeleider of verandering van begeleider Begeleider voldoet niet meer aan de voorwaarden Rijden tijdens de avonden van weekends en feestdagen Stage: termijn voor het afleggen van het praktisch examen Gebruikt voertuig voor de scholing Begeleiding door de begeleider of een andere persoon Geldigheid Geldigheidsduur Einde van de geldigheid Verlenging en vernieuwing Praktisch examen na einde van de geldigheidsduur III. HET VOORLOPIG RIJBEWIJS 18 MAANDEN (VRB M18) Uitreikingsprocedure Theoretisch examen Praktisch rijonderricht in een rijschool De aanvraag Model van de aanvraag (voor de categorieën B en BE) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Medische geschiktheid Leestest Verklaringen inzake medische geschiktheid: Verval Geen houder geweest zijn van een voorlopig rijbewijs M18 of M36 sinds minder dan 3 jaar Geen houder van een geldig voorlopig rijbewijs M /06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 2

3 9. Identiteitsfoto en retributie Opmaak van het voorlopig rijbewijs M Ontvangst van het document door de houder Gebruiksvoorwaarden Rijden tijdens de nacht van weekends en feestdagen Stage: termijn voor het afleggen van het praktisch examen Gebruikt voertuig voor de scholing Begeleiding door een andere persoon Geldigheid Geldigheidsduur Einde van de geldigheid Vernieuwing en verlenging Praktisch examen zonder voorlopig rijbewijs na einde geldigheid voorlopig rijbewijs M IV. INWISSELING VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M18 OF M Inwisseling van een M18 of een M36... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. V. BIJLAGE Attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs Rijgeschiktheidsattest groep 1 Oogarts Rijgeschiktheidsattest Groep TITEL BLADZIJDE UP TO DATE 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 3

4 I. ALGEMEEN 1. SOORTEN VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 1.1 VOORLOPIG RIJBEWIJS M18 OF VOORLOPIG RIJBEWIJS M36: Enkel voor categorie B. 1.2 VOORLOPIG RIJBEWIJS M3: Het verkrijgen van alle andere categorieën (behalve de categorieën AM en G waarvoor er geen voorlopig rijbewijs bestaat) of categorie B voor weglating code 78 op rijbewijs. 2. TERRITORIALITEIT De voorlopige rijbewijzen M18, M36 en M3 zijn enkel geldig op het Belgisch grondgebied. Ze zijn niet geldig in het buitenland. 3. RETRIBUTIE De retributie bedraagt 20 euro (+ gemeentetaksen) en moet betaald worden volgens de methode die de gemeente bepaald heeft. De vernieuwing van het voorlopig rijbewijs is kosteloos als de aanvrager een rijgeschiktheidsattest van groep 1 voorlegt. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 4

5 4. VERPLICHTE VOORWAARDEN VOOR EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M36 OF M VERBLIJFSVOORWAARDEN EN IDENTITEITSDOCUMENT (ARTIKEL 3 VAN HET KONINKLIJK BE- SLUIT VAN 23 MAART 1998) HETZIJ HETZIJ HETZIJ Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of in het wachtregister van een Belgische gemeente en die houder zijn van één van de volgende documenten: identiteitskaart van Belg verblijfstitel voor niet-euonderdanen (kaarten A, B, C) vreemdelingenkaart voor EUonderdanen en hun familieleden (kaarten E, F) attest van inschrijving bijlage 7bis, 8, 8bis, 9 en 9bis (+ paspoort of nationale identiteitskaart) identiteitskaart van vreemdeling bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat van de EU Studenten die in een Belgische onderwijsinstelling voor een periode van ten minste zes maanden zijn ingeschreven en die houder zijn van het volgende document: bijlage 33 (van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied van vreemdelingen) de identiteitskaart van Belg of van Belg in het buitenland Personen die niet in een Belgische gemeente zijn ingeschreven maar die houder zijn van één van de volgende, in België uitgereikte, documenten: diplomatieke identiteitskaart consulaire identiteitskaart bijzondere identiteitskaart OPMERKING: De Belgische studenten die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling kunnen de procedure voor een rijbewijs volgen, aan de examens deelnemen en een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs behalen. 4.2 VERVAL De kandidaat mag niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen van een voertuig van de categorie waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd. Indien de kandidaat al vervallen verklaard is voor de gevraagde categorie, moet het verval beëindigd zijn en moet hij de door de rechter eventueel opgelegde herstelexamens met succes hebben afgelegd. 4.3 NOG NIET IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN ANDER GELDIG VOORLOPIG RIJBEWIJS BEHALVE ALS HET OM EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS VOOR DE CATEGORIEËN A1, A2 OF A GAAT Om een voorlopig rijbewijs te krijgen, mag de kandidaat nog geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs zijn, behalve indien dit voorlopig rijbewijs voor de categorieën A1, A2 of A geldt. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 5

6 II. HET VOORLOPIG RIJBEWIJS 36 MAANDEN (VRB M36) 1. UITREIKINGSPROCEDURE VERBLIJFSVOORWAARDEN (artikel 3) + IDENTITEITSDOCUMENT THEORETISCH EXAMEN CATEGORIE B WAARVOOR MEN MAXIMUM 3 JAAR GELEDEN IS GESLAAGD CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE Aanvraag voorlopig rijbewijs, uitgereikt door het examencentrum (N02) minimum leeftijd: 17 jaar; medische geschiktheid (leestest en geschiktheidsverklaringen op de achterkant van de aanvraag); niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen en met succes de eventueel opgelegde herstelexamens hebben afgelegd; geen houder van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 sinds 3 jaar; houder van een geldig voorlopig rijbewijs M18 kan één maal omgewisseld worden naar M36. RETRIBUTIE 20 (+ gemeentetaksen) OPMAAK VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 36 MAANDEN (VRB M36) AFGIFTE VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M36 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE GEBRUIKSVOORWAARDEN Begeleider verplicht, rijverbod op weekends en feestdagen, 3 maanden stage, enkel geldig op Belgisch grondgebied GELDIGHEID, VERVALDATUM, HERNIEUWING de geldigheid van een voorlopig rijbewijs 36 maanden mag niet worden verlengd, beperkt of opgeschort, zelfs niet in geval van verval; mogelijkheid om het om te wisselen voor een voorlopig rijbewijs M18 vóór de geldigheid verloopt; 3 jaar na de vervaldatum mag een ander voorlopig rijbewijs M36 worden uitgereikt. De procedure moet van nul worden herbegonnen (theoretisch examen inbegrepen). De mislukkingen in het praktisch examen worden geannuleerd. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 6

7 2. THEORETISCH EXAMEN Om een voorlopig rijbewijs M36 te verkrijgen, moet men dit altijd aanvragen binnen de 3 jaar volgend op het slagen in het theoretisch examen. Na het einde van de geldigheidsperiode moet men slagen in een nieuw theoretisch examen (artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006). EINDE VAN DE GELDIGHEID VAN HET THEORETISCH EXAMEN TIJDENS DE GELDIGHEIDSDUUR VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS Als de driejarige geldigheid van het geslaagde theoretisch examen vervalt, verliest het voorlopig rijbewijs M36 zijn geldigheid niet. Het theoretisch examen is een voorwaarde voor de uitreiking van het voorlopig rijbewijs en geen voorwaarde voor de geldigheid ervan. De kandidaat mag zijn opleiding voortzetten. Als de geldigheid van een voorlopig rijbewijs M36, afgeleverd vóór 3 februari 2014, is verlopen, dan moet de houder ervan niet opnieuw slagen voor een theoretisch examen als het examen verlopen is. Het feit dat men houder is van een voorlopig rijbewijs M36, volstaat. Echter, om te worden toegelaten tot het praktisch examen, moet de kandidaat moet geslaagd zijn voor het theoretisch examen sinds minder dan 3 jaar. 3. DE AANVRAAG 3.1 MODEL VAN DE AANVRAAG (VOOR DE CATEGORIEËN B EN BE) VOORKANT ACHTERKANT 3.2 WIE REIKT DE AANVRAAG UIT? Het examencentrum reikt aan de kandidaten die geslaagd zijn in het theoretisch examen een aanvraag voorlopig rijbewijs (M36) uit. Als de kandidaat in het verleden al een dergelijke aanvraag heeft ingediend om een voorlopig rijbewijs te verkrijgen en als het theoretisch examen nog steeds geldig is, dan vult de kandidaat een nieuwe aanvraag in en refereert naar het geslaagde theoretisch examen dat nog geldig is. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 7

8 3.3 HOE MOET DE AANVRAAG WORDEN INGEVULD? In de aanvraag dient te staan: de vermeldingen met betrekking tot de identiteit van de kandidaat; de vermelding van het gevraagde model van voorlopig rijbewijs M36; de vermelding van het slagen of van de vrijstelling van het theoretisch examen; het resultaat van de leestest; datum en handtekening van de kandidaat. de gegevens van de begeleider(s). De aangestelde vult het door de overheid in te vullen vakje in (bovenaan rechts): het gewenste model van voorlopig rijbewijs (M36); het nummer van het voorlopig rijbewijs; de datum van opmaak van het voorlopig rijbewijs; de handtekening van de aangestelde. In het vakje rechts onder valideert de aangestelde de begeleiders d.m.v. datum, stempel en handtekening. 3.4 VOORKANT VAN DE AANVRAAG Vermelding van de identiteit van de kandidaat Vermelding: model van het voorlopig rijbewijs datum en handtekening kandidaat Vermelding: model M36 nr. van M36 afleverdatum handtekening aangestelde Resultaat van de leestest Vermelding van de identiteit van de begeleiders en hun rijbewijs (+ handtekening van de begeleiders) Validatie begeleiders 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 8

9 3.5 ACHTERKANT VAN DE AANVRAAG Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende kennisname van de geldende normen Datum en handtekening van de aanvrager: verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid Datum en handtekening van de aanvrager: verklaring betreffende de visuele functies Datum en handtekening van de aanvrager: verklaring betreffende het niet vervallen zijn van het recht tot sturen Datum en handtekening van de aanvrager voor het gebruik van de foto en de handtekening 4. CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE 4.1 MINIMUM LEEFTIJD Categorie B (voorlopig rijbewijs 36M): 17 jaar 4.2 MEDISCHE GESCHIKTHEID LEESTEST De kandidaat moet voldoen aan een leestest die hij aflegt tijdens het theoretisch examen, behalve als hij al houder is van een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs, zo niet moet hij een rijgeschiktheidsattest (voor de groep 1) van een oogarts van zijn keuze voorleggen (zie bijlage V.2). Het examencentrum vult in vak III op de voorkant van de aanvraag het resultaat van de leestest in. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 9

10 4.2.2 VERKLARINGEN INZAKE MEDISCHE GESCHIKTHEID: De kandidaat moet de verklaringen op erewoord ondertekenen waarmee hij verklaart bij zijn weten niet te lijden aan lichaamsgebreken of aandoeningen vermeld in bijlage 6 van het koninklijk besluit. Deze verklaringen zijn te vinden op de achterkant van de aanvraag voorlopig rijbewijs. Indien hij de verklaring niet kan ondertekenen, moet hij een rijgeschiktheidsattest van de groep 1 voorleggen. VAK I KENNISNEMING VAN DE MEDISCHE NORMEN De kandidaat ontvangt in het examencentrum een folder met de medische normen waaraan hij moet voldoen om een rijbewijs te verkrijgen. Door zijn handtekening in het vak I te plaatsen, verklaart hij kennis te hebben genomen van deze folder en die te hebben begrepen. De inhoud van de folder is opgenomen in bijlage 6. Indien de kandidaat verklaart geen kennis te hebben genomen van deze folder, zal de aangestelde hem een kopie bezorgen; VAK II ALGEMENE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID Indien de kandidaat oordeelt dat hij de verklaring in het vak II (algemene lichamelijke en psychische geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen geneesheer die hem een attest aflevert conform het model voorzien in bijlage 5-1. De kandidaat wiens functionele vaardigheden zijn aangetast, moet een CARA-attest voorleggen (bijlage 5-3). Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de aangestelde om te oordelen of de kandidaat een dergelijk attest moet voorleggen, aangezien deze verantwoordelijkheid toekomt aan de door de kandidaat vrij gekozen arts indien de kandidaat zich tot het CARA moet richten. Het CARA bepaalt de rijgeschiktheid van de kandidaat en de eventueel aan te brengen aanpassingen aan het voertuig en de voorwaarden of beperkingen. VAK III VISUELE FUNCTIES Indien de kandidaat oordeelt dat hij deze verklaring (visuele geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een oogarts van zijn keuze die hem een attest bezorgt conform het model voorzien in bijlage 5-2 Indien een rijgeschiktheidsattest van de groep 1 moet worden voorgelegd en dit attest beperkingen oplegt (onder de vorm van de codes voorzien in bijlage 7), moeten deze beperkingen in de rubriek "OPMERKINGEN - BEPERKINGEN" van het voorlopig rijbewijs worden vermeld. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 10

11 5. VERVAL Om een voorlopig rijbewijs te verkrijgen, mag de kandidaat niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen van een voertuig van de categorie waarvoor hij het rijbewijs aanvraagt. Indien de kandidaat al vervallen verklaard is voor de gevraagde categorie, moet het verval beëindigd zijn en moet hij de door de rechter eventueel opgelegde herstelexamens met succes hebben afgelegd. 6. GEEN HOUDER VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M36 OF M18 SINDS 3 JAAR Na het verstrijken van de geldigheid van een voorlopig rijbewijs M36 of M18, moet de kandidaat 3 jaar wachten, te rekenen vanaf de einddatum van het laatste voorlopig rijbewijs, om opnieuw een voorlopig rijbewijs M36 te verkrijgen. De mislukkingen in het praktisch examen van vóór de aflevering van het nieuw voorlopig rijbewijs M36, worden dan geannuleerd. 7. HOUDER VAN EEN GELDIG VOORLOPIG RIJBEWIJS 18 MAANDEN De houder van een nog geldig voorlopig rijbewijs M18 kan dat voorlopig rijbewijs inwisselen voor een voorlopig rijbewijs M36. Een omwisseling kan slechts éénmalig. (zie punt IV). 8. NAZIEN VOORWAARDEN BEGELEIDER(S) Eén of twee begeleiders moeten op het voorlopig rijbewijs M36 worden vermeld. De aangestelde moet nazien of alle voorwaarden om begeleider te zijn, zijn voldaan. Hij moet dit attesteren op de aanvraag d.m.v. een stempel, datum en zijn handtekening. 9. IDENTITEITSfOTO EN RETRIBUTIE Een pasfoto is noodzakelijk wanneer de foto uit het Rijksregister niet gelijkend is of afwezig is. De vergoeding bedraagt 20 euro (+ gemeentetaksen) en moet worden betaald volgens de methode die de gemeente bepaald heeft. De vernieuwing van het voorlopig rijbewijs is kosteloos wanneer de aanvrager een rijgeschiktheidsattest van groep 1 voorlegt. De vernieuwing van het rijbewijs na verlies, diefstal, vernietiging, niet meer leesbaar, is betalend. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 11

12 10. OPMAAK VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS M36 VOORKANT ACHTERKANT De volgende vermeldingen moeten aangebracht worden op het scholingsdocument identiteit van de kandidaat (naam, voornaam, geboorteplaats en datum) Als deze gegevens gewijzigd worden vóór het praktisch examen, dan dient een nieuw voorlopig rijbewijs M36 afgeleverd te worden geldigheidsdatum (rubriek 4b): altijd de afgiftedatum + 36 maanden (van dag op dag 1 dag), behalve in geval van vernieuwing (duplicaat) de begeleider(s) de beperkende gebruiksvoorwaarden, zoals vb. de vermeldingen van een rijgeschiktheidsattest groep 1, worden in het vak "opmerkingen beperkingen" vermeld Indien het voorgelegde rijgeschiktheidsattest minder lang geldig is dan de geldigheidsdatum van het voorlopig rijbewijs; wordt de volgende melding gemaakt: "Rijgeschiktheidsattest geldig tot ". de code 78 wordt nooit vermeld op een voorlopig rijbewijs M36 de rubriek "begindatum stage" wordt aangevuld als de kandidaat een omwisseling heeft gedaan van een voorlopig rijbewijs M18 naar een voorlopig rijbewijs M36 of bij vernieuwing (zie verder) 11. ONTVANGST VAN HET DOCUMENT DOOR DE HOUDER De houder moet zijn document persoonlijk afhalen. Maar als om een gegronde reden een derde persoon het document afhaalt, dient hij de identiteitskaart van de houder en een volmacht van deze laatste voorleggen. Het document is slechts effectief afgeleverd als het wordt afgegeven aan de titularis of aan een derde persoon met een volmacht. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 12

13 12. GEBRUIKSVOORWAARDEN 12.1 DE BEGELEIDER De houder van een voorlopig rijbewijs M36 moet altijd vergezeld zijn van één van de twee begeleiders of van allebei de begeleiders, vermeld op het voorlopig rijbewijs, en/of van een gebrevetteerde rijinstructeur. Geen enkele andere persoon mag hem begeleiden. VERBLIJFSVOORWAARDEN OM BEGELEIDER TE ZIJN HETZIJ HETZIJ HETZIJ Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of in het wachtregister van een Belgische gemeente en die houder zijn van één van de volgende documenten: Identiteitskaart van Belg Verblijfstitel voor niet-euonderdanen (kaarten A, B, C) Vreemdelingenkaart voor EUonderdanen en hun familieleden (kaarten E, F) Attest van inschrijving Bijlage 7 bis, 8, 8 bis, 9 en 9 bis (+ paspoort of nationale identiteitskaart) identiteitskaart van vreemdeling bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat van de EU Studenten die in een Belgische onderwijsinstelling voor een periode van ten minste zes maanden zijn ingeschreven en die houder zijn van het volgende document: bijlage 33 (van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied van vreemdelingen) de identiteitskaart van Belg of van Belg in het buitenland Personen die niet in een Belgische gemeente zijn ingeschreven maar die houder zijn van één van de volgende, in België uitgereikte, documenten: diplomatieke identiteitskaart consulaire identiteitskaart bijzondere identiteitskaart 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 13

14 12.2 RIJBEWIJS, CATEGORIE EN VEREISTE VOORWAARDEN Houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs sinds ten minste 8 jaar geldig voor de categorie B. De periodes waarin een persoon houder is geweest van een Belgisch of Europees rijbewijs, geldig voor de betreffende categorie, kunnen worden opgeteld. De bestuurder die enkel een speciaal aangepast voertuig mag besturen in functie van zijn handicap, mag geen begeleider zijn behalve indien de kandidaat dezelfde handicap heeft en eveneens een aangepast voertuig bestuurt. De begeleider moet vooraan in het voertuig plaatsnemen VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN De begeleider mag niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen tijdens de drie jaar die de vraag om een voorlopig rijbewijs voorafgaan. Hij moet ook voor de door artikel 38, 3 van de wet eventueel opgelegde examens (voor herstel in het recht tot sturen) geslaagd zijn. Het is de datum van herstel in het recht tot sturen waarmee moet worden rekening gehouden: datum van het einde van het verval en van het slagen voor de eventuele herstelexamens. Indien het verval niet effectief was (bijvoorbeeld veroordeling met uitstel), wordt de begeleider beschouwd als geen verval te hebben opgelopen MEERDERE KEREN BEGELEIDER Behalve voor dezelfde kandidaat, mag de begeleider niet vermeld geweest zijn op een voorlopig rijbewijs (M36 of M3) gedurende het jaar die voorafgaat aan de afleverdatum van het voorlopig rijbewijs. VOORBEELD: Om vermeld te worden als begeleider op een voorlopig rijbewijs M36, afgeleverd op 28 april 2015, mag de begeleider niet vermeld zijn geweest op een voorlopig rijbewijs M36 of M3 van een andere kandidaat vanaf 28 april VOOR DEZELFDE KANDIDAAT Er is geen wachttijd om opnieuw begeleider te zijn voor dezelfde kandidaat, ongeacht de categorie. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 14

15 VOOR EEN ANDERE KANDIDAAT De begeleider blijft vermeld op het eerste voorlopig rijbewijs tot het verstrijken van de geldigheid. De begeleider moet een jaar wachten vanaf de einddatum van het eerste voorlopig rijbewijs. VOORBEELD Afgiftedatum: 02/03/2014 eerste voorlopig rijbewijs M3 1 jaar geldig Einddatum: 01/03/ jaar wachten Afgiftedatum voorlopig rijbewijs M36 voor een andere kandidaatbestuurder: 02/03/2016 De begeleider stopt vóór de einddatum van het eerste voorlopig rijbewijs en blijft er niet langer op vermeld Afgiftedatum: 02/03/2014 eerste voorlopig rijbewijs M3 1 jaar geldig Einddatum: 01/03/ jaar wachten vanaf 30/07/2014 De begeleider is niet meer vermeld op het voorlopig rijbewijs op 30/07/2014 Afgiftedatum voorlopig rijbewijs M36 voor een andere kandidaat-bestuurder: 30/07/ /06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 15

16 VOOR KINDEREN, KLEINKINDEREN, ZUSSEN, BROERS OF PLEEGKINDEREN Het verbod om meerdere keren per jaar begeleider te zijn, geldt niet voor eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of deze van de wettige partner De verwantschapsband moet voldoende zijn aangetoond. Een uittreksel uit het Rijksregister moet bij de aanvraag gevoegd worden. De persoon is al begeleider (geweest) voor een derde persoon en wil begeleider zijn voor één van zijn kinderen: Er is geen wachttijd. De begeleider kan onmiddellijk één van zijn kinderen begeleiden. De persoon is al begeleider (geweest) voor één van zijn kinderen en wil begeleider zijn voor een derde persoon: Er is een wachttijd. De begeleider moet een jaar wachten vanaf het moment dat hij niet meer vermeld is op het voorlopig rijbewijs van één van zijn kinderen. OPMERKINGEN Als iemand begeleider is geweest voor één van zijn kinderen, moet hij, vanaf de datum dat hij niet meer vermeld wordt op een voorlopig rijbewijs, 1 jaar wachten om begeleider te kunnen zijn voor andere kandidaten. Als hij echter begeleider is geweest van een derde persoon, is hij niet onderworpen aan een wachttijd om begeleider te zijn van één van zijn kinderen, pleegkinderen of kinderen van zijn partner. Als een kandidaat waarvan de begeleider niet beschikbaar is, van begeleider verandert, kan hij de eerste begeleider terugnemen zodra hij dat wenst zonder rekening te houden met een wachttijd van één jaar (als de begeleider nog altijd voldoet aan de condities om begeleider te zijn). Bovendien kan, als de kandidaat een voorlopig rijbewijs voor een andere categorie vraagt, de begeleider, die staat vermeld op het eerste voorlopig rijbewijs, vermeld worden op het nieuwe voorlopig rijbewijs dat wordt afgegeven. Een begeleider mag verschillende van zijn kinderen gelijktijdig begeleiden. 13. ONDERTEKENING VAN DE AANVRAAG De begeleider moet het hem aanbelangende gedeelte van de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs ondertekenen. Hij dient zich niet persoonlijk aan te melden maar zijn identiteitskaart dient bij de aanvraag getoond te worden. Vermelding van de gegevens van de begeleider(s) (+ datum en handtekening) 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 16

17 14. BEGELEIDER WOONT IN EEN ANDERE GEMEENTE DAN DE KANDIDAAT Als de begeleider in een andere gemeente woont dan de kandidaat, staat de gemeente van de begeleider in voor alle controles en vult ze het gedeelte betreffende de begeleider in op het aanvraagformulier van een voorlopig rijbewijs. 15. TOEVOEGEN VAN EEN TWEEDE BEGELEIDER OF VERANDERING VAN BEGELEIDER Een kandidaat mag tijdens zijn oefenstage zo veel van begeleider veranderen als hij wenst. Bij verandering van begeleider wordt het voorlopig rijbewijs vervangen: de kandidaat vult een aanvraag voor voorlopig rijbewijs in en betaalt de som van 20 (+ gemeentetaksen); de ambtenaar van de gemeente controleert of de nieuwe begeleider aan alle voorwaarden voldoet of dat de gemeente waar de begeleider gedomicilieerd is, de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs heeft ingevuld; de ambtenaar van de gemeente vult de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs in; De ambtenaar van de gemeente maakt een nieuw voorlopig rijbewijs op waarop hij alle gegevens van het eerste voorlopig rijbewijs overneemt: de uiterste geldigheidsdatum blijft dezelfde; de afgiftedatum is die van het vervangend voorlopig rijbewijs maar men moet de volgende vermelding inschrijven: "begindatum van de stage + datum van het eerste voorlopig rijbewijs": het volstaat om de datum te controleren in Mercurius; Als het nieuw voorlopig rijbewijs is afgegeven aan de kandidaat, wordt het oude terugbezorgd aan de ambtenaar van de gemeente en de ambtenaar voegt het bij de aanvraag. 16. BEGELEIDER VOLDOET NIET MEER AAN DE VOORWAARDEN Als een op het voorlopig rijbewijs vermelde begeleider niet meer voldoet aan de voorwaarden om begeleider te zijn, mag deze begeleider niet meer vermeld staan op het voorlopig rijbewijs. De kandidaat is verplicht om van begeleider te veranderen. 17. RIJDEN TIJDENS DE AVONDEN VAN WEEKENDS EN FEESTDAGEN De houder van een voorlopig rijbewijs M36 mag niet rijden van 22 h tot 6 h s anderdaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen, ongeacht zijn leeftijd. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 17

18 18. STAGE: TERMIJN VOOR HET AFLEGGEN VAN HET PRAKTISCH EXAMEN De kandidaat moet vooraleer zijn praktisch examen te doen, een scholing van minimum 3 maanden volgen: deze periode noemt men stage en wordt gerekend vanaf de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs M36. Als de kandidaat vóór het verstrijken van het eerste voorlopig rijbewijs M36 een omwisseling aanvraagt naar een voorlopig rijbewijs M18, moet hij niet stage opnieuw een stage doorlopen. De datum van het begin van de stage, vermeld op het nieuwe document zal overeen komen met de datum van afgifte van het eerste document. In geval van aflevering van een nieuw voorlopig rijbewijs M36, 3 jaar na het vervallen van de geldigheid van het eerste voorlopig rijbewijs M36 of M18, dient de stage opnieuw te beginnen. 19. GEBRUIKT VOERTUIG VOOR DE SCHOLING Het voertuig dat voor de scholing wordt gebruikt: moet behoren tot de categorie B; moet voorzien zijn achteraan, op een duidelijk zichtbare plaats van het teken «L»; mag enkel de personen, vermeld in het volgend punt, vervoeren; moet uitgerust zijn met een bijkomende achteruitkijkspiegel binnen in het voertuig zodanig geplaatst dat de begeleider een voldoende uitzicht heeft op het verkeer van achter en van links; of met 2 rechtse buitenspiegels (één voor de kandidaat en één voor de begeleider) als het gaat om een voertuig met een gesloten koetswerk. Het make-upspiegeltje dat op de zonneklep is geplaatst, voldoet niet aan deze voorwaarde en sluit het voertuig uit voor het afleggen van het praktisch examen; mag in commercieel verband geen goederen vervoeren; mag geen aanhangwagen trekken. 20. BEGELEIDING DOOR DE BEGELEIDER OF EEN ANDERE PERSOON De houder van een voorlopig rijbewijs M36 moet steeds begeleid worden door de eerste begeleider, door de tweede, door allebei of door een gebrevetteerde instructeur. Geen enkele andere passagier mag plaatsnemen in het voertuig. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 18

19 21. GELDIGHEID 21.1 GELDIGHEIDSDUUR Een voorlopig rijbewijs M36 is altijd 36 maanden geldig (behalve in het geval van een duplicaat). Elke maand, zelfs februari (28 of 29 dagen) wordt beschouwd als een volledige maand. De geldigheidsduur wordt nooit gewijzigd, zelfs niet in de volgende gevallen: de geldigheid van het theoretisch examen verstrijkt vóór die van het voorlopig rijbewijs; de geldigheid van het attest van immatriculatie (vreemdelingen ingeschreven in het wachtregister) verstrijkt vóór die van het voorlopig rijbewijs; de geldigheid van het rijgeschiktheidsattest verstrijkt vóór die van het voorlopig rijbewijs. In dit geval moet de vermelding "Rijgeschiktheidsattest geldig tot " worden opgenomen in het vak "beperkende gebruiksvoorwaarden"; na een verval, wanneer de kandidaat voorlopig wordt hersteld in het recht tot sturen voor een periode korter dan de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs: in dit geval zal de vermelding "Voorlopig herstel in het recht tot sturen tot " worden vermeld in het vak "beperkende gebruiksvoorwaarden" EINDE VAN DE GELDIGHEID Het voorlopig rijbewijs M36 is niet langer geldig: de dag volgend op het einde van de geldigheidsperiode; als de kandidaat niet meer aan de medische normen beantwoordt Als de houder van een voorlopig rijbewijs een lichaamsgebrek oploopt of aan een aandoening lijdt die, overeenkomstig bijlage 6 van het koninklijk besluit, niet tot een uitsluiting leidt, verliest het document zijn geldigheid niet. De kandidaat moet een rijgeschiktheidsattest groep 1 voorleggen, afgegeven door de arts van zijn keuze. De voorwaarden of eventuele beperkingen zullen op het voorlopig rijbewijs worden vermeld. Dezelfde regel geldt wanneer het voorgelegde rijgeschiktheidsattest bij de afgifte van het voorlopig rijbewijs voor een duur, korter dan deze van het voorlopig rijbewijs, werd opgemaakt (vb. 6 maanden). Het voorlopig rijbewijs verliest zijn geldigheid niet maar de kandidaat moet een nieuw rijgeschiktheidsattest voorleggen; in geval van afgifte van een ander voorlopig rijbewijs, behalve als één van de documenten geldig is voor de categorie A1, A2 of A; in geval van afgifte van een rijbewijs, geldig voor de categorie B. Het voorlopig rijbewijs M36 verliest zijn geldigheid niet indien het theoretische examen niet meer geldig is. 22. VERLENGING EN VERNIEUWING Het voorlopig rijbewijs M36 mag niet worden verlengd maar er mag een nieuw voorlopig rijbewijs worden afgeleverd 3 jaar na de einddatum van het eerste voorlopig rijbewijs. De mislukte praktijkexamens van vóór de aflevering van het nieuwe voorlopig rijbewijs worden geannuleerd. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 19

20 23. PRAKTISCH EXAMEN NA EINDE VAN DE GELDIGHEIDSDUUR Als de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs M36 is vervallen en als de kandidaat geen nieuw voorlopig rijbewijs kan verkrijgen, kan de kandidaat het praktisch examen afleggen nadat hij 6 uren praktijkles heeft gevolgd heeft in een rijschool. De kandidaat dient een getuigschrift van onderricht in een rijschool, afgeleverd door de rijschool, en het attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs (zie bijlage V.1.), afgeleverd door de gemeentelijke administratie, voor te leggen aan het examencentrum. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 20

21 III. HET VOORLOPIG RIJBEWIJS 18 MAANDEN (VRB M18) 1. UITREIKINGSPROCEDURE VERBLIJFSVOORWAARDEN (artikel 3) + IDENTITEITSDOCUMENT THEORETISCH EXAMEN CATEGORIE B WAAR- VOOR MEN MAXIMUM 3 JAAR GELEDEN IS GESLAAGD Aanvraag voorlopig rijbewijs, uitgereikt door het examencentrum (N02) MINIMUM 20 UREN PRAKTISCH RIJONDERRICHT IN EEN RIJSCHOOL Uitreiking van een bekwaamheidsattest CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE minimum leeftijd: 18 jaar; bekwaamheidsattest van de rijschool (minimum 20 uren praktisch rijonderricht); medische geschiktheid (leestest en geschiktheidsverklaringen op de achterkant van de aanvraag); niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen en met succes de eventueel opgelegde herstelexamens hebben afgelegd; geen houder van een voorlopig rijbewijs M18 sinds 3 jaar houder van een geldig voorlopig rijbewijs M36 kan één maal omwisselen naar een voorlopig rijbewijs M18. RETRIBUTIE 20 OPMAAK VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 18 MAANDEN (VRB M18) AFGIFTE VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M18 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE GEBRUIKSVOORWAARDEN Geen begeleider, rijverbod op weekends en feestdagen, 3 maanden stage, enkel geldig op Belgisch grondgebied GELDIGHEID, VERVALDATUM, HERNIEUWING de geldigheid van een voorlopig rijbewijs 18 maanden mag niet worden verlengd, beperkt of opgeschort, zelfs niet in geval van verval een voorlopig rijbewijs M18 kan 3 jaar na de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M18 of M36 afgeleverd worden; mogelijkheid om het om te wisselen voor een voorlopig rijbewijs M36 vóór het einde van de geldigheidsdatum 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 21

22 2. THEORETISCH EXAMEN Om een voorlopig rijbewijs M18 te verkrijgen, moet men dit altijd aanvragen binnen de 3 jaar volgend op het slagen voor het theoretisch examen. Na het einde van de geldigheidsperiode moet men slagen voor een nieuw theoretisch examen (artikel 5 van het koninklijk besluit van 10/07/2006). EINDE VAN DE GELDIGHEID VAN HET THEORETISCH EXAMEN TIJDENS DE GELDIGHEIDSDUUR VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS Het al uitgereikt voorlopig rijbewijs M18 verliest zijn geldigheid niet als de driejarige geldigheid van het geslaagd theoretisch examen vervalt. Het theoretisch examen is een voorwaarde voor de uitreiking van het voorlopig rijbewijs en geen voorwaarde voor de geldigheid. De kandidaat mag zijn stage voortzetten. Om het praktisch examen af te leggen, mag de kandidaat, houder van een voorlopig rijbewijs M18 afgeleverd vóór 3 februari 2014, moet zijn theoretisch examen niet opnieuw doen als de geldigheid van het theoretisch examen verlopen is. Het fait dat hij houder is van een geldig voorlopig rijbewijs M18, volstaat. Om het praktisch examen af te leggen, moet de kandidaat, houder van een voorlopig rijbewijs M18 afgeleverd na 3 februari 2014, opnieuw slagen voor het theoretisch examen als het vorig theoretisch examen niet meer geldig is. 3. PRAKTISCH RIJONDERRICHT IN EEN RIJSCHOOL De kandidaat moet minimum 20 uren opleiding volgen in een rijschool. Als de rijschool vindt dat de kandidaat geschikt is om de opleiding alleen verder te zetten, levert hij een bekwaamheidsattest af aan de kandidaat. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 22

23 4. DE AANVRAAG 4.1 MODEL VAN DE AANVRAAG (VOOR DE CATEGORIEËN B EN BE) VOORKANT ACHTERKANT 4.2 WIE REIKT DE AANVRAAG UIT? Het examencentrum reikt aan de kandidaten die geslaagd zijn in het theoretisch examen een aanvraag voor een voorlopig rijbewijs uit. Indien de kandidaat al de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs heeft ingediend in het verleden en als het theoretisch examen nog steeds geldig is, maakt de aangestelde een nieuwe aanvraag op met vermelding van het reeds geslaagde en nog steeds geldige theoretisch examen. 4.3 HOE MOET DE AANVRAAG WORDEN INGEVULD? In de aanvraag dient te staan: de vermeldingen met betrekking tot de identiteit van de kandidaat; de vermelding van het gevraagde model van voorlopig rijbewijs M18; de vermelding van het slagen of van de vrijstelling van het theoretisch examen; het resultaat van de leestest; datum en handtekening van de kandidaat. De aangestelde vult het door de overheid in te vullen vakje in (bovenaan rechts): het gewenste model van voorlopig rijbewijs (M18); het nummer van het voorlopig rijbewijs; de afleveringsdatum van het voorlopig rijbewijs; de handtekening van de aangestelde. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 23

24 4.4 VOORKANT VAN DE AANVRAAG Vermelding van de identiteit van de kandidaat Vermelding van het model VRB Vermelding: model M18 nr. van M18 afleverdatum handtekening aangestelde Datum en handtekening Vermelding van het slagen of van de vrijstelling van het theoretisch examen Resultaat van de leestest Geen gegevens van begeleider invullen 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 24

25 4.5 ACHTERKANT VAN DE AANVRAAG Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende kennisname van de geldende normen Datum en handtekening van de aanvrager: verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid Datum en handtekening van de aanvrager: verklaring betreffende de visuele functies Datum en handtekening van de aanvrager: verklaring betreffende het niet vervallen zijn van het recht tot sturen Datum en handtekening van de aanvrager: verklaring betreffende het gebruik van foto en handtekening 5. CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE 5.1 MINIMUM LEEFTIJD Categorie B (voorlopig rijbewijs 18 maanden): 18 jaar 5.2 MEDISCHE GESCHIKTHEID LEESTEST De kandidaat moet voldoen aan een leestest die hij aflegt tijdens het theoretisch examen, behalve als hij al houder is van een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs, zo niet moet hij een rijgeschiktheidsattest (voor de groep 1) van een oogarts van zijn keuze voorleggen (zie bijlage V.2.). Het examencentrum vult in vak III op de voorkant van de aanvraag het resultaat van de leestest in. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 25

26 5.2.2 VERKLARINGEN INZAKE MEDISCHE GESCHIKTHEID: De kandidaat moet de verklaringen op erewoord ondertekenen waarmee hij verklaart bij zijn weten niet te lijden aan lichaamsgebreken of aandoeningen vermeld in bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart Deze verklaringen zijn te vinden op de achterkant van de aanvraag voorlopig rijbewijs. Indien hij de verklaring niet kan ondertekenen, moet hij een rijgeschiktheidsattest van de groep 1 voorleggen. VAK I KENNISNEMING VAN DE MEDISCHE NORMEN De kandidaat ontvangt in het examencentrum een folder met de medische normen waaraan hij moet voldoen om een rijbewijs te verkrijgen. Door zijn handtekening in het vak I te plaatsen, verklaart hij kennis te hebben genomen van deze folder en die te hebben begrepen. De inhoud van de folder is opgenomen in bijlage 6. Indien de kandidaat verklaart geen kennis te hebben genomen van deze folder, zal de aangestelde hem een kopie bezorgen; VAK II ALGEMENE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID Indien de kandidaat oordeelt dat hij de verklaring in het vak II (algemene lichamelijke en psychische geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen geneesheer die hem een attest aflevert conform het model voorzien in bijlage 5-1. De kandidaat wiens functionele vaardigheden zijn aangetast, moet een CARA-attest voorleggen (bijlage 5-3). Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de aangestelde om te oordelen of de kandidaat een dergelijk attest moet voorleggen, aangezien deze verantwoordelijkheid toekomt aan de door de kandidaat vrij gekozen arts indien de kandidaat zich tot het CARA moet richten. Het CARA bepaalt de rijgeschiktheid van de kandidaat en de eventueel aan te brengen aanpassingen aan het voertuig en de voorwaarden of beperkingen. VAK III VISUELE FUNCTIES Indien de kandidaat oordeelt dat hij deze verklaring (visuele geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een oogarts van zijn keuze die hem een attest bezorgt conform het model voorzien in bijlage 5-2 Indien een rijgeschiktheidsattest van de groep 1 moet worden voorgelegd en dit attest beperkingen oplegt (onder de vorm van de codes voorzien in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998), moeten deze beperkingen in de rubriek "OPMERKINGEN - BEPERKINGEN" van het voorlopig rijbewijs worden vermeld. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 26

27 6. VERVAL Om een voorlopig rijbewijs te verkrijgen, mag de kandidaat niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen van een voertuig van de categorie B. Indien de kandidaat al vervallen verklaard is voor de gevraagde categorie, moet het verval beëindigd zijn en moet hij de door de rechter eventueel opgelegde herstelexamens met succes hebben afgelegd. 7. GEEN HOUDER GEWEEST ZIJN VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M18 OF M36 SINDS MINDER DAN 3 JAAR Na het verstrijken van de geldigheid van een voorlopig rijbewijs M36 of M18, moet de kandidaat 3 jaar wachten, te rekenen vanaf de einddatum van het laatste voorlopig rijbewijs, om opnieuw een voorlopig rijbewijs M18 te kunnen verkrijgen. De vorige mislukte praktische examens worden dan geannuleerd. 8. GEEN HOUDER VAN EEN GELDIG VOORLOPIG RIJBEWIJS M36 De houder van een geldig voorlopig rijbewijs M36, kan dit voorlopig rijbewijs inwisselen voor een voorlopig rijbewijs M18 (zie punt IV) op voorwaarde dat hij in het verleden nooit een voorlopig rijbewijs M18 heeft gehad. 9. IDENTITEITSFOTO EN RETRIBUTIE Een pasfoto is noodzakelijk wanneer de foto uit het Rijksregister niet meer voldoet. De vergoeding bedraagt 20 euro (+ gemeentetaksen) en moet worden betaald volgens de methode die de gemeente bepaald heeft. De vernieuwing van het rijbewijs is kosteloos als de aanvrager een rijgeschiktheidsattest van groep 1 voorlegt. De vernieuwing van het rijbewijs ten gevolge van verlies, diefstal, slechte toestand, vernieling, is betalend). 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 27

28 10. OPMAAK VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS M18 VOORKANT ACHTERKANT De volgende vermeldingen moeten aangebracht worden op het scholingsdocument identiteit van de kandidaat (naam, voornaam, geboorteplaats en datum) Als deze gegevens gewijzigd worden vóór het praktisch examen, dan dient een nieuw voorlopig rijbewijs afgeleverd te worden geldigheidsdatum (rubriek 4b): altijd de afgiftedatum + 18 maanden (van dag op dag 1 dag), behalve in geval van vernieuwing (duplicaat) de beperkende gebruiksvoorwaarden, zoals vb. de vermeldingen van een rijgeschiktheidsattest groep 1, worden in het vak "opmerkingen beperkingen" vermeld Indien het voorgelegde rijgeschiktheidsattest minder lang geldig is dan de geldigheidsdatum van het voorlopig rijbewijs; wordt de volgende melding gemaakt: "Rijgeschiktheidsattest geldig tot ". de code 78 wordt nooit vermeld op een voorlopig rijbewijs M18 de rubriek "begindatum stage" wordt aangevuld als de kandidaat een omwisseling heeft gedaan van een voorlopig rijbewijs M36 naar een voorlopig rijbewijs M18 of bij vervanging (zie verder) 11. ONTVANGST VAN HET DOCUMENT DOOR DE HOUDER De houder moet zijn document persoonlijk afhalen. Maar als om een gegronde reden een derde persoon het document afhaalt, dient hij de identiteitskaart van de houder en een volmacht van deze laatste voorleggen. Het document is slechts effectief afgeleverd als het wordt afgegeven aan de titularis of aan een derde persoon met een volmacht. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 28

29 12. GEBRUIKSVOORWAARDEN De houder van een voorlopig rijbewijs M18 mag alleen rijden of mag vergezeld zijn van maximum 2 personen. Deze personen dienen te voldoen aan de voorwaarden om begeleider te zijn of dienen een gebrevetteerde rijinstructeur te zijn RIJDEN TIJDENS DE NACHT VAN WEEKENDS EN FEESTDAGEN De houder van een voorlopig rijbewijs M18 mag, ongeacht zijn leeftijd, niet rijden van 22 h tot 6 h 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en wettelijke feestdagen STAGE: TERMIJN VOOR HET AFLEGGEN VAN HET PRAKTISCH EXAMEN De kandidaat moet vooraleer zijn praktisch examen te doen, een scholing van minimum 3 maanden volgen: deze periode noemt men stage en wordt gerekend vanaf de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs M18. Als de kandidaat vóór het verstrijken van het eerste voorlopig rijbewijs M18 een omwisseling aanvraagt naar een voorlopig rijbewijs M36, moet hij niet stage opnieuw een stage doorlopen. De datum van het begin van de stage, vermeld op het nieuwe document zal overeen komen met de datum van afgifte van het eerste document. In geval van aflevering van een nieuw voorlopig rijbewijs M18, 3 jaar na het vervallen van de geldigheid van het eerste voorlopig rijbewijs M36 of M18, dient de stage opnieuw te beginnen GEBRUIKT VOERTUIG VOOR DE SCHOLING Het voertuig dat voor de scholing wordt gebruikt: moet behoren tot de categorie B; moet voorzien zijn achteraan, op een duidelijk zichtbare plaats van het teken «L»; mag enkel de personen, vermeld in het volgend punt, vervoeren; mag in commercieel verband geen goederen vervoeren; mag geen aanhangwagen trekken BEGELEIDING DOOR EEN ANDERE PERSOON De houder van een voorlopig rijbewijs M18 mag vergezeld zijn van maximum 2 personen die voldoen aan de voorwaarden om begeleider te zijn, zoals bij het voorlopig rijbewijs M36 (in België wonen, houder zijn van een Belgisch of een Europees rijbewijs categorie B sinds minimum 8 jaar, niet vervallen zijn geweest van het recht tot sturen de 3 voorgaande jaren) of door een gebrevetteerde rijinstructeur. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 29

30 13. GELDIGHEID 13.1 GELDIGHEIDSDUUR Een voorlopig rijbewijs M18 is altijd 18 maanden geldig (behalve in het geval van een duplicaat). Elke maand, zelfs februari (28 of 29 dagen) wordt beschouwd als een volledige maand. De geldigheidsduur wordt nooit gewijzigd, zelfs niet in de volgende gevallen: de geldigheid van het theoretisch examen verstrijkt vóór die van het voorlopig rijbewijs; de geldigheid van het attest van inschrijving (vreemdelingen ingeschreven in het wachtregister) verstrijkt vóór die van het voorlopig rijbewijs; de geldigheid van het rijgeschiktheidsattest verstrijkt vóór die van het voorlopig rijbewijs. In dit geval moet de vermelding "Rijgeschiktheidsattest geldig tot " worden opgenomen in het vak "beperkende gebruiksvoorwaarden"; na een verval, wanneer de kandidaat voorlopig wordt hersteld in het recht tot sturen voor een periode korter dan de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs: in dit geval zal de vermelding "Voorlopig herstel in het recht tot sturen tot " worden vermeld in het vak "beperkende gebruiksvoorwaarden" EINDE VAN DE GELDIGHEID Het voorlopig rijbewijs M18 is niet langer geldig: de dag volgend op het einde van de geldigheidsperiode; als de kandidaat niet meer aan de medische normen beantwoordt Als de houder van een voorlopig rijbewijs een lichaamsgebrek oploopt of aan een aandoening lijdt die, overeenkomstig bijlage 6 van het koninklijk besluit, niet tot een uitsluiting leidt, verliest het document zijn geldigheid niet. De kandidaat moet een rijgeschiktheidsattest voorleggen, afgegeven door de arts van zijn keuze. De voorwaarden of eventuele beperkingen zullen op het voorlopig rijbewijs worden vermeld. Dezelfde regel geldt wanneer het voorgelegde rijgeschiktheidsattest bij de afgifte van het voorlopig rijbewijs voor een duur, korter dan deze van het voorlopig rijbewijs, werd opgemaakt (vb. 6 maanden). Het voorlopig rijbewijs verliest zijn geldigheid niet maar de kandidaat moet een nieuw rijgeschiktheidsattest voorleggen; in geval van afgifte van een ander voorlopig rijbewijs, behalve als één van de documenten geldig is voor de categorie A1, A2 of A; in geval van afgifte van een rijbewijs, geldig voor de categorie B. Het voorlopig rijbewijs M18 verliest zijn geldigheid niet indien het theoretische examen niet meer geldig is. 14. VERNIEUWING EN VERLENGING Het voorlopig rijbewijs M18 mag niet worden verlengd maar men kan een nieuw voorlopig rijbewijs M18 verkrijgen 3 jaar na de einddatum van het vorig verkregen voorlopig rijbewijs M18 of M36. De mislukte praktische examens van vóór de aflevering van het nieuwe voorlopig rijbewijs worden geannuleerd. 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 30

31 15. PRAKTISCH EXAMEN ZONDER VOORLOPIG RIJBEWIJS NA EINDE GELDIGHEID VOORLOPIG RIJBEWIJS M18 Als de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs M18 is vervallen en als de kandidaat geen nieuw voorlopig rijbewijs M36 kan verkrijgen, kan de kandidaat het praktisch examen afleggen met een rijschool als hij 6 uren praktijkles heeft gevolgd. De kandidaat dient een getuigschrift van onderricht in een rijschool en het attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs (zie bijlage V.1.), afgeleverd door de gemeentelijke administratie, voor te leggen aan het examencentrum. IV. INWISSELING VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M18 OF M36 (terug naar punt II.7.) (terug naar punt III.8.) De houder van een geldig voorlopig rijbewijs M18 mag dit één enkele keer inwisselen voor een voorlopig rijbewijs M36 en vice versa, op voorwaarde dat: het voorlopig rijbewijs, in beide gevallen, binnen een termijn van 3 jaar na het slagen in het theoretisch examen wordt gevraagd. Na het vervallen van de geldigheid van het theoretisch examen moet de kandidaat in een nieuw theoretisch examen slagen; de kandidaat bij inwisseling van een voorlopig rijbewijs M18 het geschiktheidsattest, afgeleverd door de rijschool kan voorleggen nadat hij 20 uren praktijkles gevolgd heeft in een rijschool. M36 M18 Als de kandidaat van model van voorlopig rijbewijs verandert en overgaat van een geldig voorlopig rijbewijs M18 naar een voorlopig rijbewijs M36 of omgekeerd, telt de stage bij het eerste model ook voor het tweede model. In dit geval moet de afgiftedatum van het vorig voorlopig rijbewijs ingevuld worden in de rubriek "Begindatum stage (in geval van omwisseling)" 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 31

32 V. BIJLAGE 1. ATTEST VAN AFLEVERING VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS (terug naar II.23) (terug naar III.15) 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 32

33 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 33

34 2. RIJGESCHIKTHEIDSATTEST GROEP 1 OOGARTS (terug naar II ) (terug naar III ) 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 34

35 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 35

36 3. RIJGESCHIKTHEIDSATTEST GROEP 1 01/06/2015 Hoofdstuk 13 - Pagina 36

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën... 4 4. Rijverbod... 4 5. Medisch onderzoek...

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorzijde... 2 1.1. Voorbeeld... 2 1.2. Legende... 3 2. Achterzijde... 4 2.1. Voorbeeld... 4 2.2. Legende... 6 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN IN PRAKTISCH EXAMEN... 3 1. NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN...

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VERKRIJGEN / WEGLATEN VAN CODE 78 - AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK... 2 1. Definitie... 2 2. Verkrijgen van code 78... 2 2.1.

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorbeeld aanvraag... 2 1.1. Legende voorzijde... 3 1.2. Legende achterzijde... 3 2. Geldigheid aanvraag... 3 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32 HOOFDSTUK 32 EUROPESE EN BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE o EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS INTERNATIONAAL

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1 Groep 1 Hoofdstuk 06-1 17/03/2009 GROEP 1 : CATEGORIEËN A3, A(EN A

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...2 II. SCHOLING...2 1. Principe... 2 2. Vrijstellingen... 3 III. EXAMENS...3 1. Vrijstellingen... 3 1.1 Theoretisch examen... 3

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle Centraal Bestand van de Rijbewijzen Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle CBR: inleiding wat? waarom? wanneer? verschil RR MVI IT-194 IT-191 interface gebruiker interface FOD Interface

Nadere informatie

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 HOOFDSTUK VIII. - Retributies Art. 61-63 HOOFDSTUK IX. - Inspectie en controle Art. 64 HOOFDSTUK X. [1 - Het rijbewijs

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool Het examencentrum in uw buurt vindt u op www.goca.be G O C Av z w Technologiestraat 21/25-1082 Brussel Tel. : 02 469 09 00 - Fax :02 469 05 70 goca@goca.be - www.goca.be. RIJBEWIJS. W E G W I J S IN HE

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE INTITULE N DE PAGE DATE MISE A JOUR Wat is een Europees nationaal rijbewijs? 2 20/11/2012 De Europese categorieën en de daarmee gelijkgestelde

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door.

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Foutmeldingen Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Code rijschool niet gekend De rijschool moet gekend zijn op het MVI alsook bij uw softwareprovider.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Wat is een Europees nationaal rijbewijs... 2 2. De Europese categorieën en de daarmee gelijkgestelde Belgische

Nadere informatie

Vorming Rijbewijzen mei 2013

Vorming Rijbewijzen mei 2013 Vorming Rijbewijzen mei 2013 Docent: Stefan Debruyn Stefan.Debruyn@leuven.be Vanden Broele Programma 09.00 u 10.15 u nieuwe onderrichtingen sinds 1 mei 2013 - Mercurius 10.15 u 10.30 u pauze 10.30 u 11.45u

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE DOCUMENTEN DIE NIET MEER GELDIG ZIJN Attest voor het besturen van een bromfiets ( attest van slagen voor

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-04-1998 en tekstbijwerking tot 29-01-2008) Zie wijziging(en) Bron : VERKEERSWEZEN Publicatie

Nadere informatie

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST 1. Principe RIJGESCHIKTHEIDSATTEST De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (KB van 23/03/1998) die stelt dat men naast het slagen in een theoretisch en praktisch

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

Circulaire RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

Circulaire RIJGESCHIKTHEIDSATTEST Rijgeschiktheidsattest voor UITZENDKRACHTEN PRINCIPE De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23/03/1998) waarin

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 03 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 03 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE Wie kan een belgische rijbewijs bokomen? (schéma) 2 4/11/2010 Met welk rijbewijs mag men rijden in België? (schema) 3 4/11/2010

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs Rijbewijs

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs Rijbewijs Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs Rijbewijs Belgisch Staatsblad van 30 april 1998 Versie in voege vanaf 1 juni 2017 Alle informatie in dit document is met grote zorg samengesteld

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN Indien de rechtbank u veroordeelt tot een rijverbod, wil dat zeggen dat u gedurende een bepaalde periode niet zal mogen rijden met (bepaalde) motorvoertuigen. Rijdt

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

rijbewijs Rijbewijs B

rijbewijs Rijbewijs B Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieopleiding, theorie-examen, praktijkopleiding, stageperiode en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

NATIONALE RIJBEWIJZEN

NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE NIET-EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Wat is een buitenlands niet-europees nationaal rijbewijs... 4 2. Rijden met een buitenlands niet-europees

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2009 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

Wijziging omwisselingsproces EU per 13 juli 2017

Wijziging omwisselingsproces EU per 13 juli 2017 Wijziging omwisselingsproces EU per 13 juli 2017 Vanaf 13 juli wijzigt het omwisselingsproces voor iemand met een rijbewijs uit de EU/EVA. De aanvrager kan vanaf die datum kiezen tussen vernieuwen (huidige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 1 oktober 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen.

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Afdeling I. Voorafgaande algemene bepalingen. 1. De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

DD/MM/JJ. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JULI 2006 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS VOOR VOERTUIGEN VAN CATEGORIE B

DD/MM/JJ. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JULI 2006 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS VOOR VOERTUIGEN VAN CATEGORIE B DD/MM/JJ. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JULI 2006 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS VOOR VOERTUIGEN VAN CATEGORIE B Sire, VERSLAG AAN DE KONING Met de Zesde Staatshervorming

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Je kan het examen voor het behalen van het Algemeen en/of Beperkt stuurbrevet bij NAUTIBEL afleggen. MEER

Je kan het examen voor het behalen van het Algemeen en/of Beperkt stuurbrevet bij NAUTIBEL afleggen. MEER Het stuurbrevet is een verplicht document dat elke stuurman/vrouw moet bezitten die een pleziervaartuig bestuurt. Dit pleziervaartuig is kleiner of gelijk aan 15m lengte en dat kan door een motor aangedreven

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W Vanaf 1 mei 2016 komen er 2 soorten van transitplaat naar Europees model op de markt: Algemene informatie over deze twee nieuwe transitplaten X en W De

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie