HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN Wat is een Europees nationaal rijbewijs De Europese categorieën en de daarmee gelijkgestelde Belgische equivalenten... 2 II. RIJDEN MET EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS Geldigheid van een Europees nationaal rijbewijs Rijbewijs zonder administratieve einddatum Rijbewijs met een administratieve einddatum Inschrijving van een Europees nationaal rijbewijs Europees nationaal rijbewijs en verval Europees nationaal rijbewijs moet omgewisseld worden Europees nationaal rijbewijs moet niet omgewisseld worden... 4 III. OMWISSELING VAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS Wie? Is de omwisseling verplicht? Echtheidsverklaring Omwisselingsvoorwaarden Certificaat van echtheid Voorlopig rijbewijs, attest van slagen voor de rijexamens, door een rijschool afgegeven getuigschrift van onderricht of bekwaamheid Omwisselingsprocedure Voorbeeld van een omwisseling Voorbeeld van de omwisseling van een rijbewijs van Gibraltar Afgiftedatum Einddatum Omwisselingscode Europees nationaal rijbewijs of vervallen categorieën Europees nationaal rijbewijs Categorie van groep 1 (AM, A1, A2, A, B en B+E) Categorie van groep 2 (C1, C, C1+E, C+E, D1, D1+E, D en D+E) Verlies van een Europees nationaal rijbewijs Opeenvolgende en veelvuldige omwisselingen Opeenvolgende omwisselingen Veelvuldige omwisselingen Houder van een Europees nationaal rijbewijs die een nieuwe categorie verwerft in België IV. BIJLAGEN Bijlage Lijst van de gebieden en landen die Europese rijbewijzen afleveren /03/2016 Hoofdstuk 27- Pagina 1

2 TITEL BLADZIJDE UP TO DATE I. ALGEMEEN NIEMAND KAN HOUDER ZIJN VAN MEER DAN ÉÉN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS. 1. WAT IS EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS Onder het Europees nationaal rijbewijs verstaat men elk rijbewijs dat door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte wordt afgeleverd (de lijst met landen en gebieden die Europese rijbewijzen afleveren, is opgenomen als bijlage IV.2.). Een rijbewijs wordt pas als Europees beschouwd, wanneer dat rijbewijs het recht verleent om voertuigen te besturen die behoren de Europese categorieën of tot de hiermee gelijkgestelde categorieën, opgenomen in punt I.2. (dit geldt voornamelijk voor de oude rijbewijzen). VOORBEELD Een Portugees rijbewijs dat enkel geldig is voor het besturen van een voertuig van de categorie landbouwtrekker (een niet-europese categorie), wordt niet beschouwd als een Europees nationaal rijbewijs. De volledige lijst van de Europese nationale rijbewijzen werd door de Europese Commissie vastgelegd (Beschikking 2000/275/EG). 2. DE EUROPESE CATEGORIEËN EN DE DAARMEE GELIJKGESTELDE BELGISCHE EQUIVALENTEN De tabel hieronder bevat alle Europese categorieën, bepaald door Richtlijn 2006/126/EG (België heeft de categorie B1 niet overgenomen): EUROPESE CATEGORIEËN EN SUBCATEGORIEËN EQUIVALENTIE BELGISCHE CATE- GORIEËN AM AM A1 A1 A2 A2 A A B1 B + code 73 B B B+E B+E C1 C1 C1+E C1+E C C C+E C+E D1 D1 D1+E D1+E D D D+E D+E OPMERKING Bij omwisseling van de categorie B1 wordt de code 73 niet vermeld indien het Europees rijbewijs eveneens geldig is voor de categorie B. 08/03/2016 Hoofdstuk 27- Pagina 2

3 II. RIJDEN MET EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS 1. GELDIGHEID VAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS Men mag in België op de openbare weg rijden als men houder is van een geldig Europees nationaal rijbewijs maar dit is wel beperkt: 1.1. Rijbewijs zonder administratieve einddatum De omwisseling is verplicht 2 jaar na de inschrijving in België (vroeger als de categorieën eerder vervallen) Rijbewijs met een administratieve einddatum De omwisseling in verplicht volgens de hierna volgende regels: GROEP 1 Voor de categorieën van Groep 1 (AM, A1, A2, A, B1, B en B+E) is de omwisseling verplicht op de einddatum van de geldigheid, vermeld op het Europees nationaal rijbewijs. GROEP 2 Voor de categorieën van Groep 2 (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E) is de omwisseling verplicht 5 jaar na de datum van inschrijving in België of vroeger als de einddatum, vermeld op het Europees nationaal rijbewijs, geen 5 jaar meer is. 2. INSCHRIJVING VAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS Als een houder van een Europees nationaal rijbewijs zich inschrijft in een Belgische gemeente, dan registreert de administratie zijn Europees nationaal rijbewijs te registreren. Deze registratie maakt het onder meer mogelijk om, als het Europees nationaal rijbewijs verloren is, een Belgisch rijbewijs af te leveren zonder dat de houder ervan een attest dient te vragen bij een buitenlandse overheid. De inschrijving heeft 3 stappen, nl.: ondertekening van een verklaring op eer waarin de betrokkene verklaart al of niet houder te zijn van een Europees nationaal rijbewijs (zie bijlage IV.1.); invoering van het Europees nationaal rijbewijs in het centrale bestand (code 06.22); het nemen van 2 fotokopies van het Europees nationaal rijbewijs. 1 fotokopie wordt opgestuurd naar het land dat het rijbewijs heeft afgeleverd met vermelding van de inschrijving in België zodat de echtheid ervan eventueel kan gecontroleerd worden; de 2 de fotokopie wordt aan de rijbewijsfiche gehecht. 08/03/2016 Hoofdstuk 27- Pagina 3

4 3. EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS EN VERVAL 3.1. Europees nationaal rijbewijs moet omgewisseld worden Als de houder van een Europees nationaal rijbewijs (niet omgewisseld) die in België woont en een rijverbod werd opgelegd, moet de gemeenteadministratie zijn Europees nationaal rijbewijs omwisselen als een rijbewijs op proef moet opgemaakt worden: bij een voorlopig herstel dient een Belgisch rijbewijs met beperkte geldigheid te worden opgemaakt; bij een gedeeltelijk rijverbod (het verval betreft bepaalde categorieën) dient een Belgisch rijbewijs te worden opgemaakt met de categorieën waarvoor men niet is vervallen; bij een beperkt verval (verval voor weekend of alcoholslot) moet een Belgisch rijbewijs te worden opgemaakt met beperkende code (200 of 112) Europees nationaal rijbewijs moet niet omgewisseld worden Als de houder van een Europees nationaal rijbewijs (niet omgewisseld) die in België woont een rijverbod werd opgelegd zonder voorwaarden, geen examen of onderzoek met het oog op het herstel in het recht tot sturen, geen gedeeltelijk rijverbod of geen andere beperkingen), moet de gemeenteadministratie geen rijbewijs "op proef" op te maken. Nadat zijn rijverbod afgelopen is, krijgt de houder van een Europees nationaal rijbewijs zijn rijbewijs terug en heeft hij geen enkele verplichting om dit rijbewijs om te wisselen voor een Belgisch rijbewijs (behalve voor de geldigheidsvoorwaarden, opgenomen in punt II.1.1. en II.1.2.). 08/03/2016 Hoofdstuk 27- Pagina 4

5 III. OMWISSELING VAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS 1. WIE KAN DE OMWISSELING VAN ZIJN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS VERKRIJGEN? Iedereen die in een Belgische gemeente is ingeschreven en die houder is van één van de documenten, vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 (zie hoofdstuk 3). 2. IS DE OMWISSELING VERPLICHT? RIJBEWIJZEN ZONDER ADMINISTRATIEVE EINDDATUM (art. 78bis van het koninklijk besluit van 23 maar 1998) De omwisseling is verplicht 2 jaar na inschrijving in een Belgische gemeente (vroeger voor de categorieën die eerder hun geldigheid verliezen); RIJBEWIJZEN MET ADMINISTRATIEVE EINDDATUM De omwisseling is verplicht volgens de hierna vermelde regels: GROEP 1 Voor de categorieën van Groep 1 (AM, A1, A2, A, B1, B en B+E) op de einddatum van de geldigheid, vermeld op het Europees nationaal rijbewijs. GROEP 2 Voor de categorieën van Groep 2 (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E) 5 jaar na de datum van inschrijving in België of vroeger als de einddatum, vermeld op het Europees nationaal rijbewijs, geen 5 jaar meer is. VERVALLEN CATEGORIEËN De omwisseling is verplicht indien één of meerdere categorieën die op het Europees nationaal rijbewijs vermeld staan, zijn vervallen en opnieuw moeten gevalideerd worden. VERVAL De omwisseling is verplicht bij afleveren van een rijbewijs "op proef) (zie hiervoor punt II.3.) "Nationaal Europees rijbewijs en verval". 3. ECHTHEIDSVERKLARING De echtheid van de Europese nationale rijbewijzen kan enkel worden bevestigd door het land van afgifte, ofwel door de kopie van het rijbewijs bij de registratie ofwel na het terugsturen van het origineel als de omwisseling ervan gebeurd is. Wanneer er ernstige twijfel bestaat over de echtheid van het Europees nationaal rijbewijs, dan kan hierover aan het land van afgifte uitsluitsel worden gevraagd, alvorens het rijbewijs om te wisselen. 4. OMWISSELINGSVOORWAARDEN Er zijn slechts 2 noodzakelijke voorwaarden: inschrijving van de houder in een Belgische gemeente en in het bezit van een identiteitsdocument, zoals bepaald in artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998; het Europees nationaal rijbewijs moet geldig zijn (indien één of meerdere categorieën of het rijbewijs zijn vervallen, zie punt III.9.). 08/03/2016 Hoofdstuk 27- Pagina 5

6 5. CERTIFICAAT VAN ECHTHEID Bij twijfel of onzekerheid over het Europees nationaal rijbewijs dat ter omwisseling wordt aangeboden, kan men een certificaat van echtheid vragen bij het land van afgifte van dit rijbewijs. Een dergelijk certificaat kan ook ter omwisseling worden aanvaard als het originele rijbewijs verloren ging of gestolen werd. 6. VOORLOPIG RIJBEWIJS, ATTEST VAN SLAGEN VOOR DE RIJEXAMENS, DOOR EEN RIJSCHOOL AFGEGEVEN GETUIGSCHRIFT VAN ONDERRICHT OF BEKWAAMHEID Een voorlopig rijbewijs, een leervergunning, een attest van slagen voor het rijexamen, een door een rijschool afgegeven getuigschrift van onderricht of bekwaamheid of ieder ander document komt op geen enkele manier in aanmerking voor omwisseling. Dus alleen een geldig Europees nationaal rijbewijs (of certificaat van echtheid, beschreven in punt 3.5.) komt in aanmerking voor omwisseling. 7. OMWISSELINGSPROCEDURE voorleggen van een Europees nationaal rijbewijs en/of een certificaat van echtheid van het land van afgifte; invoeren van het Europees nationaal rijbewijs in het centraal bestand als dit nog niet gebeurd is (06/22); opmaak van een aanvraag om een rijbewijs (bij de gevraagde categorieën wordt het certificaat betreffende de geldigheid en de echtheid van het Europees nationaal rijbewijs vermeld); opmaak van het Belgisch rijbewijs (code 70/code van het land/nummer van het Europees nationaal rijbewijs in het vakje "beperkingen/vermeldingen" naast iedere categorie die wordt omgewisseld); invoeren van het nieuwe rijbewijs in het centraal bestand (01/12); betaling van de retributie; het Europees nationaal rijbewijs of het certificaat (in geval van verlies) wordt teruggestuurd naar het land van afgifte naar het adres, vermeld op de lijst als bijlage maar een kopie van deze documenten moet altijd bij de aanvraag gevoegd worden. NIEMAND KAN HOUDER ZIJN VAN MEER DAN ÉÉN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS. 08/03/2016 Hoofdstuk 27- Pagina 6

7 8. VOORBEELD VAN EEN OMWISSELING 8.1. Voorbeeld van de omwisseling van een rijbewijs van Gibraltar geldig voor de categorieën B1 en B, verworven in 2001 en de categorieën C1 en C, verworven in De houder van het rijbewijs van Gibraltar komt in België aan op 13/01/2004. Op 07/09/2006 wisselt hij zijn Gibraltarees rijbewijs om tegen een Belgisch rijbewijs. EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS, UITGEGEVEN DOOR GIBRALTAR GELIJKGESTELDE CATEGORIEËN CATEGORIEËN RIJBEWIJS GIBRALTAR GELIJKGESTELDE BEL- GISCHE CATEGORIEËN B1 B + code 73 1 B B C1 C1 C C De categorieën die op het Belgisch rijbewijs moet worden overgenomen zijn dus: B, C1 en C + de categorie AM (deze categorie wordt automatisch op ieder Belgisch rijbewijs toegekend). 1 Code 73 houdt een beperking in maar omdat de aanvrager eveneens houder is van een rijbewijs categorie B zonder beperking, wordt deze beperking niet vermeld. 08/03/2016 Hoofdstuk 27- Pagina 7

8 8.2. Afgiftedatum De afgiftedata die op het Belgisch rijbewijs moeten worden overgenomen, zijn de data waarop deze categorieën werden verworven, vermeld op het omgewisselde Europees nationaal rijbewijs. De afgiftedatum voor de categorie AM is: ofwel de afgiftedatum van het Belgisch rijbewijs (07/09/2006) als die categorie niet vermeld staat op het Europees nationaal rijbewijs; ofwel de afgiftedatum, vermeld op het Europees nationaal rijbewijs, als de categorie AM gevalideerd is op het Europees nationaal rijbewijs; het gaat dan over een omwisseling. CATEGORIE AFGIFTEDATUM AM 07/09/2006 B 10/07/2001 C1 10/07/2002 C 10/07/ Einddatum de categorieën van groep 1 zijn permanent geldig (uitgezonderd medische redenen of verval); de categorieën van groep 2 blijven geldig zonder medisch rijgeschiktheidsattest gedurende 5 jaar vanaf de inschrijvingsdatum in het register van een Belgische gemeente of zijn beperkt tot de einddatum, vermeld op het Europees nationaal rijbewijs, indien deze korter is dan 5 jaar. Na deze datum moet de houder een medisch onderzoek voor groep 2 ondergaan; in ons voorbeeld is de houder aangekomen op 13/01/2004, de einddatum voor de categorie C en voor de categorie C1 zal dus 12/01/2009 zijn. CATEGORIE AM B EINDDATUM Permanent Permanent C1 12/01/2009 C 12/01/ /03/2016 Hoofdstuk 27- Pagina 8

9 8.4. Omwisselingscode De omwisselingscode die in het vakje "beperkingen/vermeldingen" (vak 12.) moet worden ingevuld, is 70/landcode/nummer van het Europees nationaal rijbewijs. De code wordt niet vermeld voor de categorie AM die niet werd omgewisseld. de landcode van Gibraltar is UK (de codes van de landen zijn opgenomen in de tabel als bijlage op het einde van het hoofdstuk ; het nummer moet op het Europees rijbewijs worden overgenomen. BELGISCH RIJBEWIJS DAT TER OMWISSELING WORDT AFGEGEVEN het "bezoldigd vervoer" is niet vermeld want de aanvrager heeft geen medisch onderzoek voor groep 2 ondergaan in België; de categorie AM was niet vermeld op het Europees nationaal rijbewijs, de code 70 is niet vermeld en de afgiftedatum is dus de datum van het verkrijgen van het Belgisch rijbewijs. 9. EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS OF VERVALLEN CATEGORIEËN (terug naar punt III.4.) 9.1. Vervallen Europees nationaal rijbewijs Een vervallen Europees nationaal rijbewijs kan tegen een Belgisch rijbewijs omgewisseld worden maar dan moet men er zich van vergewissen dat de houder geen rijverbod heeft gekregen in het land dat het Europees nationaal rijbewijs heeft afgegeven omdat een omwisseling dan onmogelijk is. De houder moet dus een attest voorleggen van het land van afgifte van het Europees nationaal rijbewijs waarin de categorieën waarvoor hij geen rijverbod heeft, vermeld zijn. Meestal is het zo dat de houder geen attest zal krijgen als hij een rijverbod heeft. Het voorleggen van een attest waarop er geen verval staat vermeld, voldoet voor de omwisseling. Als sommige catégorieën op het Europees nationaal rijbewijs verlopen zijn, zal op dezelfde manier een attest aan het land van afgifte gevraagd worden om deze categorieën toch te kunnen omwisselen. 08/03/2016 Hoofdstuk 27- Pagina 9

10 9.2. Vervallen categorieën van groep 1 (AM, A1, A2, A, B en B+E) Het attest dat afgegeven wordt door het land van afgifte, volstaat voor de omwisseling. Het omgewisselde rijbewijs, zelfs vervallen, wordt ingehouden en wordt naar het land van afgifte teruggestuurd. De kopie van het rijbewijs en het attest worden bij de aanvraag voor een rijbewijs gevoegd Vervallen categorieën van groep 2 (C1, C, C1+E, C+E, D1, D1+E, D en D+E) Het attest dat afgegeven wordt door het land van afgifte, moet samen met een medisch rijgeschiktheidsattest groep 2 (verkregen in België) voorgelegd worden. Dit is essentieel om de categorieën van groep 2 te kunnen valideren. Het omgewisselde rijbewijs, zelfs vervallen, wordt ingehouden en wordt naar het land van afgifte teruggestuurd. De kopie van het rijbewijs en het attest worden bij de aanvraag voor een rijbewijs gevoegd. 10. VERLIES VAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS In geval van verlies van een Europees nationaal rijbewijs moet de houder een verklaring van verlies voorleggen en dan kan er een Belgisch rijbewijs afgeleverd worden. Dat rijbewijs wordt afgeleverd: ofwel op basis van de gegevens die verkregen werden bij de registratie van het Europees nationaal rijbewijs; ofwel op basis van een certificaat van echtheid, afgeleverd door het land van afgifte. In beide gevallen moet het land van afgifte op de hoogte worden gebracht van de omwisseling door een fotokopie van het Europees nationaal rijbewijs op te sturen en/of het certificaat terug te sturen. De kopie van het rijbewijs en het attest worden bij de aanvraag voor een rijbewijs gevoegd. NIEMAND KAN HOUDER ZIJN VAN MEER DAN ÉÉN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS 11. OPEENVOLGENDE EN VEELVULDIGE OMWISSELINGEN Opeenvolgende omwisselingen Als een persoon verandert van verblijfplaats, kan hij opeenvolgend zijn Europees nationaal rijbewijs omwisselen. Hij kan nieuwe categorieën verwerven in verschillende landen. VOORBEELD Iemand woont achtereenvolgens in Duitsland, Hongarije, Frankrijk en België. In Duitsland behaalde hij het rijbewijs categorie B; in Hongarije heeft hij zijn rijbewijs omgewisseld; in Frankrijk heeft hij categorie C verworven en in België vraagt hij de omwisseling van zijn rijbewijs. Als deze persoon de omwisseling vraagt tegen een Belgisch rijbewijs, dan moet men goed oppassen dat de datum waarop iedere afzonderlijke categorie werd verworven, overeenstemt met de datum waarop deze categorie voor het eerst werd verworven. Men ook oppassen dat de landcode (70/land/nummer) die van het land is waar deze categorie voor de eerste keer werd behaald. In het voornoemde voorbeeld is dat dus Duitsland voor de categorie B en Frankrijk voor de categorieën C1 en C. 08/03/2016 Hoofdstuk 27- Pagina 10

11 OPGELET Als bepaalde categorieën in België werden verworven en vervolgens in één of meerdere andere landen werden omgewisseld, dan worden deze categorieën zonder omwisselingscode op het nieuw Belgisch rijbewijs vermeld als de houder een omwisseling vraagt bij zijn terugkeer in België. Indien alle categorieën oorspronkelijk in België werden behaald, dan moet er geen enkele landcode op het Belgisch rijbewijs worden vermeld Veelvuldige omwisselingen De aanvrager heeft het volste recht om op verschillende momenten en meermaals de omwisseling van bepaalde categorieën van het Europees nationaal rijbewijs te vragen. De aanvraag tot omwisseling van Europese categorieën is op geen enkele manier beperkt, noch in tijd, noch in het aantal keren dat men deze aanvraagt maar voor iedere aanmaak van een Belgisch rijbewijs zal er moeten betaald worden. Een persoon kan aanvankelijk de omwisseling aanvragen voor één of meerdere categorieën en dan later de omwisseling aanvragen voor andere categorieën: ofwel omdat hij al houder was van deze categorieën maar deze niet wou omwisselen; ofwel omdat hij de nieuwe categorieën pas later heeft verworven. Men kan nieuwe categorieën in een ander Europees land behalen terwijl men in België ingeschreven blijft. Het Europees nationaal rijbewijs dat omgewisseld wordt, wordt niet door betrokkene zelf bijgehouden. Bij een tweede (derde, vierde, ) omwisseling moet de houder een attest of een nieuw Europees nationaal rijbewijs ter omwisseling kunnen afgeven en dient hij de verschuldigde retributie te betalen. 12. HOUDER VAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS DIE EEN NIEUWE CATEGORIE VER- WERFT IN BELGIË Als iemand in België een nieuwe categorie via examen verwerft terwijl hij houder is van een Europees nationaal rijbewijs dat geldig is voor andere categorieën, dan moet hij zijn Europees nationaal rijbewijs omruilen voor een Belgisch rijbewijs om de nieuw verworven categorie te verkrijgen. Zowel de omwisseling van het Europees nationaal rijbewijs als het toevoegen van de nieuw verworven categorie kan in één bewerking op één Belgisch rijbewijs worden uitgevoerd waardoor de retributie slecht één keer moet geïnd worden. 08/03/2016 Hoofdstuk 27- Pagina 11

12 IV. BIJLAGEN 1. BIJLAGE 17-1 terug naar punt II.2. 08/03/2016 Hoofdstuk 27- Pagina 12

13 2. LIJST VAN DE GEBIEDEN EN LANDEN DIE EUROPESE RIJBEWIJZEN AFLEVEREN terug naar punt I.1. terug naar punt III.8.4. LANDEN EN GEBIEDEN CODE BELGIË BULGARIJE CYPRUS DENEMARKEN DUITSLAND ESTLAND FINLAND FINLAND ALAND (AUTONOME REGIO VAN FINLAND) FRANKRIJK FRANKRIJK FRANS GUYANA (DOM) FRANKRIJK GUADELOUPE (DOM) FRANKRIJK MARTINIQUE (DOM) FRANKRIJK MAYOTTE (DOM) FRANKRIJK RÉUNION (DOM) FRANKRIJK SAINT PIERRE ET MIQUELON (DOM) GIBRALTAR (BRITS OVERZEES GEBIED) GRIEKENLAND HONGARIJE IERLAND ITALIË KROATIË LETLAND B BG CYP DK D EST FIN FIN F F F F F F F UK GR H IRL I HR LT 08/03/2016 Hoofdstuk 27- Pagina 13

14 LANDEN EN GEBIEDEN CODE LITOUWEN LUXEMBURG MALTA NEDERLAND OOSTENRIJK POLEN PORTUGAL ROEMENIË SLOVAKIJE SLOVENIË SPANJE TSJECHIË VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD IERLAND ZWEDEN LV L MLT NL A PL P RO SK SLO E CZ UK S EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE IJSLAND LIECHTENSTEIN NOORWEGEN IS FL N 08/03/2016 Hoofdstuk 27- Pagina 14

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32 HOOFDSTUK 32 EUROPESE EN BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE o EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS INTERNATIONAAL

Nadere informatie

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE INTITULE N DE PAGE DATE MISE A JOUR Wat is een Europees nationaal rijbewijs? 2 20/11/2012 De Europese categorieën en de daarmee gelijkgestelde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN IN PRAKTISCH EXAMEN... 3 1. NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorzijde... 2 1.1. Voorbeeld... 2 1.2. Legende... 3 2. Achterzijde... 4 2.1. Voorbeeld... 4 2.2. Legende... 6 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorbeeld aanvraag... 2 1.1. Legende voorzijde... 3 1.2. Legende achterzijde... 3 2. Geldigheid aanvraag... 3 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 14 juli 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr.

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN).

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). Waarschuwing: in beginsel mogen visa ten hoogste drie maanden vóór de datum van eerste gebruik worden afgegeven 1 Inhoudsopgave Voorbeeld

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 13 juli 2017 3 B 0990t 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid 6 3. Rijbewijs kwijt

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...2 II. SCHOLING...2 1. Principe... 2 2. Vrijstellingen... 3 III. EXAMENS...3 1. Vrijstellingen... 3 1.1 Theoretisch examen... 3

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE DOCUMENTEN DIE NIET MEER GELDIG ZIJN Attest voor het besturen van een bromfiets ( attest van slagen voor

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 De gevolmachtigden van: DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" te noemen, en van HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE

Nadere informatie

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN 1 AT - Oostenrijk Flutiform 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Naar aanleiding van een Europese maatregel, worden ook bij Orange vanaf 11 juni 2017 de kosten voor mobiele roaming in de EU afgeschaft. Dit betekent

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VERKRIJGEN / WEGLATEN VAN CODE 78 - AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK... 2 1. Definitie... 2 2. Verkrijgen van code 78... 2 2.1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën... 4 4. Rijverbod... 4 5. Medisch onderzoek...

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door.

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Foutmeldingen Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Code rijschool niet gekend De rijschool moet gekend zijn op het MVI alsook bij uw softwareprovider.

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML 1 Algemeen Dit document beschrijft de manier waarop men door middel van een XML file- verpakkingsfiches kan importeren in FostPack. U vindt het schema en een

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

Data Only Tarieven en voorwaarden

Data Only Tarieven en voorwaarden Data Only en voorwaarden D at u m 2 5 j un i 2 01 5 V ers i e 1. 2 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Snelheid upgrade... 3 1.3 Boven bundel tarieven... 3 1.4 SMS tarieven...

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Voorwaarden Shape formules

Voorwaarden Shape formules Voorwaarden Shape formules Shape is niet compatibel met de tariefplannen Mobile Business, One Office Voice Pack of One Office Full Pack. - De ontdekkingspromo geeft 2 korting op de formules Ultimate, International

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 4 1.1 Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36:...

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle Centraal Bestand van de Rijbewijzen Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle CBR: inleiding wat? waarom? wanneer? verschil RR MVI IT-194 IT-191 interface gebruiker interface FOD Interface

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg VWS Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 februari 2006, nr. MEVA/BO-2659498, houdende tot wijziging

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 15 november 2016 3 B 0990s Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid (doelgroep C,

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli 2013 Je kan gratis naar dit tariefplan overstappen. Nationaal Bellen in Nederland Prijs in Euro Duur * Vaste net Kruidvat Mobiel 0,05 Per minuut mobiel van andere

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 12 april 2016 3 B 0990p Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid (doelgroep C, D en

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Dit protocol beoogt een handleiding te zijn voor het identificeren van eigen personeel en personeel van derden en heeft als doel naleving van

Nadere informatie