HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN Soorten voorlopige rijbewijzen Territorialiteit Retributie Verplichte voorwaarden voor een voorlopig rijbewijs M Verblijfsvoorwaarden en identiteitsdocument (artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998) Verval Nog niet in het bezit zijn van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het om een voorlopig rijbewijs voor de categorieën A1, A2 of A gaat... 7 II. VOORWAARDEN VOOR EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M Voorlopig rijbewijs voor de 1 ste keer Tabel Minimum leeftijd voor categorie A Vooraf vereiste categorie voor behalen C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE Theoretisch examen voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE Afschaffing code Tabel Minimum leeftijd voor categorie A III. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M Geen houder zijn van een voorlopig rijbewijs M3 voor dezelfde categorie sinds minder dan 3 jaar Ontvangst van het document door de houder Rijden tijdens de avonden van weekends en feestdagen Duur van de stage Geldigheidsduur Opschorting en verlenging van de geldigheid Einde van de geldigheid Pasfoto en retributie Hernieuwing Verkrijgen van een 2 e, 3 e, voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie Stage Mislukte praktische examens Categorieën A1, A2, A en verwijdering van de code 78 voor alle categorieën Alle categorieën /01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 1

2 IV. VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIE A1, A2 OF A Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden Theoretisch examen Verplichte lessen in de rijschool Praktisch examen op een privéterrein De aanvraag Model van de aanvraag N01 (categorie A1, A2 of A) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Medische geschiktheid Leestest Verklaringen inzake medische geschiktheid: Opmaak van het voorlopig rijbewijs Gebruiksvoorwaarden De begeleider Gebruikt voertuig voor de scholing V. VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIE B + CODE Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden De aanvraag Model van de aanvraag N02 (categorieën B en BE) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Verklaringen inzake medische geschiktheid: Opmaak van het voorlopig rijbewijs Gebruiksvoorwaarden De begeleider Begeleiding door een andere persoon Gebruikt voertuig voor de scholing VI. VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIE BE Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden De aanvraag Model van de aanvraag N02 (categorieën B en be) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag /01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 2

3 3.5 Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Verklaringen inzake medische geschiktheid: Opmaak van het voorlopig rijbewijs Gebruiksvoorwaarden De begeleider Begeleiding door een andere persoon Gebruikt voertuig voor de scholing VII. VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden Houder van categorie B Houder van één van de andere categorieën Theoretisch examen De aanvraag Model van de aanvraag N03 (categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Medische geschiktheid en geneeskundig onderzoek voor de groep Kennisneming van de medische normen Attest geneeskundig onderzoek voor de groep Opmaak van het voorlopig rijbewijs Gebruiksvoorwaarden De begeleider Begeleiding door een andere persoon Gebruikt voertuig voor de scholing VIII. AFSCHAFFING CODE 78 (AUTOMATISCHE SCHAKELING) OP EEN CATEGORIE WAARVAN DE AANVRAGER REEDS HOUDER IS Categorie A1, A2 of A Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden Voorafgaande vereiste categorie Theoretisch examen De aanvraag Model van de aanvraag N01 (categorie A1, A2 of A) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Medische geschiktheid Opmaak van het voorlopig rijbewijs /01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 3

4 1.6 Gebruiksvoorwaarden De begeleider Gebruikt voertuig voor de scholing Categorie B Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden Voorafgaande vereiste categorie Theoretisch examen De aanvraag Model van de aanvraag N02 (aanvraag voorlopig rijbewijs voor de categorieën B en BE) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Medische geschiktheid Opmaak van het voorlopig rijbewijs Gebruiksvoorwaarden De begeleider Begeleiding door een andere persoon Gebruikt voertuig voor de scholing Categorie BE Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden Voorafgaande vereiste categorie Theoretisch examen De aanvraag Model van de aanvraag N02 (aanvraag voorlopig rijbewijs voor de categorieën B en BE) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Medische geschiktheid Opmaak van het voorlopig rijbewijs Gebruiksvoorwaarden De begeleider Begeleiding door een andere persoon Gebruikt voertuig voor de scholing Categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE Uitreikingsprocedure Voorafgaande voorwaarden Voorafgaande vereiste categorie Theoretisch examen De aanvraag Model van de aanvraag N03 (aanvraag voorlopig rijbewijs voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE) Wie reikt de aanvraag uit? Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? Voorkant van de aanvraag Achterkant van de aanvraag Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Medische geschiktheid Geneeskundig onderzoek voor de groep Opmaak van het voorlopig rijbewijs /01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 4

5 4.6 Gebruiksvoorwaarden De begeleider Begeleiding door een andere persoon Gebruikt voertuig voor de scholing IX. BEGELEIDER VAN EEN HOUDER VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIEÊN B EN BE Categorie B (Weglaten code 78 of toevoegen code 96) Categorie BE Voorwaarden om begeleider te zijn Verblijfsvoorwaarden Rijbewijs Minimum leeftijd volgens categorie Verval Meerdere keren begeleider X. BEGELEIDER VAN EEN HOUDER VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE Voorwaarden om een begeleider te zijn e verschil Minimum leeftijd e verschil Uitzonderingen kinderen of pleegkinderen Leden van eenzelfde onderneming of van een brandweerdienst XI. BIJLAGEN TITEL BLADZIJDE UP TO DATE 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 5

6 I. ALGEMEEN 1. SOORTEN VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36: het verkrijgen van de categorie B voor diegene die er nog geen houder van zijn voorlopig rijbewijs M3: overige 2. TERRITORIALITEIT De voorlopige rijbewijzen M18, M36 en M3 zijn enkel geldig op het Belgisch grondgebied. Ze zijn geenszins geldig in het buitenland. 3. RETRIBUTIE De retributie bedraagt 20 euro en moet betaald worden volgens de methode die de gemeente bepaald heeft. De vernieuwing van het voorlopig rijbewijs is kosteloos als de aanvrager een medisch attest van groep 1 voorlegt. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 6

7 4. VERPLICHTE VOORWAARDEN VOOR EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 4.1 Verblijfsvoorwaarden en identiteitsdocument (artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998) HETZIJ HETZIJ HETZIJ Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of in het wachtregister van een Belgische gemeente en die houder zijn van één van de volgende documenten: Identiteitskaart van Belg Verblijfstitel voor niet-euonderdanen (kaarten A, B, C) Vreemdelingenkaart voor EUonderdanen en hun familieleden (kaarten E, F) Attest van immatriculatie Bijlage 7 bis, 8, 8 bis, 9 en 9 bis (+ paspoort of nationale identiteitskaart) identiteitskaart van vreemdeling bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat van de EU Studenten die in een Belgische onderwijsinstelling voor een periode van ten minste zes maanden zijn ingeschreven en die houder zijn van het volgende document: bijlage 33 (van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied van vreemdelingen) de identiteitskaart van Belg of van Belg in het buitenland Personen die niet in een Belgische gemeente zijn ingeschreven maar die houder zijn van één van de volgende, in België uitgereikte, documenten: diplomatieke identiteitskaart consulaire identiteitskaart bijzondere identiteitskaart OPMERKING: De Belgische studenten die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling kunnen de procedure voor een rijbewijs volgen, aan de examens deelnemen en een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs behalen. 4.2 Verval Om een voorlopig rijbewijs te krijgen, mag de kandidaat niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen van een voertuig van de categorie waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd. Indien de kandidaat reeds vervallen verklaard is voor de gevraagde categorie, moet het verval beeindigd zijn en moet hij de door de rechter eventueel opgelegde herstelexamens met succes hebben afgelegd (zie ook punt. 4.3 Nog niet in het bezit zijn van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het om een voorlopig rijbewijs voor de categorieën A1, A2 of A gaat Om een voorlopig rijbewijs te krijgen, mag de kandidaat nog geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs zijn, behalve indien dit voorlopig rijbewijs voor de categorieën A1, A2 of A geldt. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 7

8 II. VOORWAARDEN VOOR EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 1. VOORLOPIG RIJBEWIJS VOOR DE 1 STE KEER 1.1 Tabel A1, A2, A B Code 96 BE C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE VERBLIJFSVOORWAARDEN Ja Ja Ja Ja VOORAF VEREISTE CATEGORIEËN THEORETISCH EXAMEN LEESTEST UREN LES IN RIJSCHOOL GESLAAGD EXAMEN PRIVÉ- TERREIN Geen B B Ja, uitgezonderd progressieve procedure Ja, uitgezonderd houder van A1 9 (directe procedure) 4 of 6 (progressieve procedure) Neen Neen zie verder punt II.1.3. zie verder punt II.1.4. Neen Neen Neen Ja Neen Neen Neen AANVRAAG VOORLOPIG RIJ- BEWIJS MINIMUM LEEFTIJD N01 Examencentrum of gemeente Zie verder punt II.1.2. N02 Gemeente N02 Gemeente N03 Examencentrum of gemeente 18 jaar 18 jaar 18 jaar MEDISCHE GESCHIKTHEID Groep 1 Groep 1 Groep 1 Groep 2 RETRIBUTIE 20 (of 0) 20 (of 0) 20 (of 0) 20 (of 0) STAGE 1 maand 1 maand 1 maand 1 maand GELDIGHEID 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar BEGELEIDER Neen Ja Ja Ja PASSAGIER Neen Begeleider + 1 Begeleider + 1 Begeleider + 1 RIJDEN TIJDENS DE AVONDEN VAN HET WEEKEND EN OP FEESTDAGEN Niet vóór 24 jaar Niet vóór 24 jaar Niet vóór 24 jaar Niet vóór 24 jaar OPSCHORTING, VERLENGING Nooit Nooit Nooit Nooit HERNIEUWING Na 3 jaar Na 3 jaar Na 3 jaar Na 3 jaar OPMERKINGEN - BEPERKIN- GEN Code 78 indien geslaagd in examen op privéterrein met automatische schakeling Code 96 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 8

9 1.2 Minimum leeftijd voor categorie A A1: 18 jaar A2: 20 jaar A : 24 jaar (22 jaar indien houder van categorie A2 sinds 2 jaar) 1.3 Vooraf vereiste categorie voor behalen C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE de aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 voor de categorie C1, C, D1 of D moet houder zijn van de categorie B; de aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 voor de categorie C1E, CE, D1E of DE moet houder zijn van volgende categorie: GEVRAAGDE CATEGORIE C1E CE D1E DE VEREISTE CATEGORIE C1 C D1 D 1.4 Theoretisch examen voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE Groep C: het theoretisch examen is vereist indien de kandidaat nog geen categorie van groep C bezit; Groep D: het theoretisch examen is vereist indien de kandidaat nog geen categorie van groep D bezit. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 9

10 2. AFSCHAFFING CODE Tabel A1, A2, A B Code 96 BE C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE VERBLIJFSVOORWAARDEN Ja Ja Ja Ja VOORAF VEREISTE CATEGORIEËN Gevraagde categorie + code 78 B + code 78 B + code 78 Gevraagde categorie + code 78 THEORETISCH EXAMEN Neen Neen Neen Neen LEESTEST Neen Neen Neen Neen UREN LES IN RIJSCHOOL GESLAAGD EXAMEN PRIVÉ- TERREIN Neen Neen Neen Neen AANVRAAG VOORLOPIG RIJ- BEWIJS MINIMUM LEEFTIJD N01 Gemeente Zie verder punt II.2.2. N02 Gemeente N02 Gemeente N03 Gemeente 18 jaar 18 jaar 18 jaar MEDISCHE GESCHIKTHEID Groep 1 Groep 1 Groep 1 Groep 2 RETRIBUTIE 20 (of 0) 20 (of 0) 20 (of 0) 20 (of 0) STAGE 1 maand 1 maand 1 maand 1 maand GELDIGHEID 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar BEGELEIDER Neen Ja Ja Ja PASSAGIER Neen Begeleider + 1 Begeleider + 1 Begeleider + 1 RIJDEN TIJDENS DE AVONDEN VAN HET WEEKEND EN OP FEESTDAGEN Niet vóór 24 jaar Niet vóór 24 jaar Niet vóór 24 jaar Niet vóór 24 jaar OPSCHORTING, VERLENGING Nooit Nooit Nooit Nooit HERNIEUWING Na 3 jaar Na 3 jaar Na 3 jaar Na 3 jaar OPMERKINGEN - BEPERKIN- GEN 2.2 Minimum leeftijd voor categorie A A1: 18 jaar A2: 20 jaar A : 24 jaar (22 jaar indien houder van categorie A2 sinds 2 jaar) 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 10

11 III. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M3 Ook de voorwaarden, vermeld in punt I GEEN HOUDER ZIJN VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 VOOR DEZELFDE CA- TEGORIE SINDS MINDER DAN 3 JAAR Om een nieuw voorlopig rijbewijs M3 te verkrijgen, mag de kandidaat sinds minder dan 3 jaar nog geen houder geweest zijn van een voorlopig rijbewijs M3 voor dezelfde categorie of voor de afschaffing van de code 78 bij deze categorie (3 jaar te rekenen vanaf het verstrijken van het vorig voorlopig rijbewijs M3). 2. ONTVANGST VAN HET DOCUMENT DOOR DE HOUDER De houder moet zijn document persoonlijk afhalen. Maar als er een gegronde reden is, kan een derde het document afhalen mits hij de identiteitskaart van de houder en een volmacht van de houder voorlegt. Het nummer van het identiteitsdocument van de persoon die het leerdocument afhaalt, zal op de in inlichtingsfiche worden genoteerd. 3. RIJDEN TIJDENS DE AVONDEN VAN WEEKENDS EN FEESTDAGEN De houder van een voorlopig rijbewijs M3 mag niet rijden van 22 h tot 6 h 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen indien hij jonger is dan 24 jaar. 4. DUUR VAN DE STAGE De duur van de stage is de periode waarin de kandidaat nog geen praktisch examen mag afleggen. De stage duurt 1 maand te rekenen vanaf de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs M3. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 11

12 5. GELDIGHEIDSDUUR Een voorlopig rijbewijs M3 is altijd 12 maanden geldig, behalve in het geval van een duplicaat. Elke maand wordt beschouwd in zijn totaliteit, met inbegrip van de maand februari (28 of 29 dagen). De geldigheidsduur wordt nooit gewijzigd, zelfs niet in de volgende gevallen: de geldigheid van het theoretisch examen verstrijkt vóór die van het voorlopig rijbewijs de geldigheid van het inschrijvingsattest (vreemdelingen, ingeschreven in het wachtregister) verstrijkt vóór die van het voorlopig rijbewijs. de geldigheid van het medisch attest verstrijkt vóór die van het voorlopig rijbewijs. In dit geval moet de vermelding "Medisch attest geldig tot " worden opgenomen in het vak "beperkende gebruiksvoorwaarden". na een verval, wanneer de kandidaat voorlopig wordt hersteld in het recht tot sturen voor een periode korter dan de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs: in dit geval zal de vermelding "Voorlopig herstel in het recht tot sturen tot " worden vermeld in het vak "beperkende gebruiksvoorwaarden". 6. OPSCHORTING EN VERLENGING VAN DE GELDIGHEID De geldigheid van het voorlopig rijbewijs M3 mag nooit worden verlengd, zelfs niet in geval van overmacht of in geval van verval. 7. EINDE VAN DE GELDIGHEID Het voorlopig rijbewijs M3 is niet langer geldig: op het einde van de geldigheidsperiode; indien er niet meer voldaan wordt aan de volgende afgiftevoorwaarden: de kandidaat niet meer beantwoordt aan de verblijfsvoorwaarden voor een voorlopig rijbewijs M3; de kandidaat niet meer beantwoordt aan de medische normen Indien de houder van een voorlopig rijbewijs een lichaamsgebrek oploopt of aan een aandoening lijdt die, overeenkomstig bijlage 6 van het koninklijk besluit, niet tot een uitsluiting leidt, verliest het document zijn geldigheid niet. De kandidaat moet een attest voorleggen, afgegeven door de arts van zijn keuze. De voorwaarden of eventuele beperkingen zullen op het voorlopig rijbewijs worden vermeld. Dezelfde regel geldt als het medisch attest bij afgifte van het voorlopig rijbewijs voor een duur korter dan deze van het voorlopig rijbewijs werd opgemaakt (vb. 6 maanden). Het voorlopig rijbewijs verliest zijn geldigheid niet maar de kandidaat moet een nieuw medisch attest voorleggen; in geval van afgifte van een ander voorlopig rijbewijs, behalve als één van de documenten geldig is voor de categorie A1, A2 of A; in geval van afgifte van een rijbewijs, geldig voor dezelfde categorie als van het voorlopig rijbewijs. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 12

13 8. PASFOTO EN RETRIBUTIE Een pasfoto is noodzakelijk wanneer de foto uit het Rijksregister niet gelijkend is of afwezig is. De vergoeding bedraagt 20 euro en moet worden betaald volgens de methode die de gemeente bepaalt heeft. De vernieuwing van het rijbewijs is kosteloos wanneer de aanvrager een medisch attest van groep 1 voorlegt. 9. HERNIEUWING 9.1 Verkrijgen van een 2 e, 3 e, voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie De kandidaat die reeds houder is geweest van een voorlopig rijbewijs M3, kan een nieuw voorlopig rijbewijs M3 verkrijgen voor dezelfde categorie op voorwaarde dat er minimum 3 jaren verstreken zijn na de geldigheidsdatum van het vorig voorlopig rijbewijs. 9.2 Stage De gelopen stage tijdens een vorig voorlopig rijbewijs M3 is niet meer geldig. De kandidaat die een nieuw voorlopig rijbewijs M3 verkrijgt, moet een nieuwe stage van 1 maand lopen. 9.3 Mislukte praktische examens Categorieën A1, A2, A en verwijdering van de code 78 voor alle categorieën Mislukte praktische examens vóór de afgifte van het nieuwe voorlopig rijbewijs M3 (na 3 jaar) tellen niet meer mee; de kandidaat moet bijgevolg de praktische lessen die na 2 mislukte pogingen worden opgelegd, niet volgen Alle categorieën De kandidaat moet het praktisch examen niet meer afleggen met een rijschool. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 13

14 IV. VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIE A1, A2 OF A 1. UITREIKINGSPROCEDURE VERBLIJFSVOORWAARDEN (artikel 3) + IDENTITEITSDOCUMENT DIRECTE TOEGANG: Theoretisch examen + 9 uren rijles in een erkende rijschool PROGRESSIEVE PROCEDURE: 4 uren rijles in een erkende rijschool (of 6 uren als de kandidaat ook code 78 wil weglaten) Attest van onderricht GESLAAGD IN PRAKTISCH EXAMEN OP PRIVÉTERREIN Aanvraag voorlopig rijbewijs, afgeleverd door het examencentrum + attest van onderricht CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE minimum leeftijd: naargelang van de categorie; medische geschiktheid (leestest en geschiktheidsverklaringen op de achterkant van de aanvraag); niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen en met succes de eventueel opgelegde herstelexamens hebben afgelegd; nog geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het om een voorlopig rijbewijs voor een andere categorie A gaat; nog geen houder geweest zijn van een geldig voorlopig rijbewijs M3 voor dezelfde categorie sinds minder dan 3 jaar (te rekenen vanaf de vervaldatum van het vorige voorlopig rijbewijs M3). RETRIBUTIE 20 OPMAAK VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 (VRB M3) AFGIFTE VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE GEBRUIKSVOORWAARDEN Geen begeleider, geen passagier, rijverbod op weekends en feestdagen voor wie jonger dan 24 jaar is 1 maand stage, enkel geldig op Belgisch grondgebied GELDIGHEID, VERVALDATUM, HERNIEUWING 1 jaar geldig de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M3 mag niet worden verlengd of opgeschort een ander voorlopig rijbewijs M3 mag worden uitgereikt na ten minste 3 jaar na de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 14

15 2. VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 2.1 Theoretisch examen Bij de directe procedure moet de kandidaat geslaagd zijn in het theoretisch examen categorie A sinds minder dan 3 jaar. 2.2 Verplichte lessen in de rijschool De aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 categorie A1, A2 of A moet: voor de directe toegang 9 uren praktische rijles in een erkende rijschool volgen; voor de progressieve procedure 4 uren praktische rijles in een erkende rijschool volgen of 6 uren praktische rijles in een erkende rijschool volgen als de aanvrager ook de code 78 wil weglaten De rijschool vinkt het "attest van scholing" aan op de aanvraag van een voorlopig rijbewijs. 2.3 Praktisch examen op een privéterrein De aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 categorie A1, A2 of A moet in het praktisch examen op privéterrein slagen alvorens een voorlopig rijbewijs M3 te kunnen verkrijgen voor de gevraagde categorie. De code 78 wordt vermeld op de aanvraag voorlopig rijbewijs als de kandidaat geslaagd is in het examen met een moto met een automatische schakeling. 3. DE AANVRAAG 3.1 Model van de aanvraag N01 (categorie A1, A2 of A) VOORKANT ACHTERKANT Om te beantwoorden aan de eisen van de informatica, kan de vorm van de aanvraag lichtjes verschillen van het document, voorzien in het ministerieel besluit. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 15

16 3.2 Wie reikt de aanvraag uit? De aanvraag om een voorlopig rijbewijs wordt door het examencentrum uitgereikt aan de kandidaten die geslaagd zijn in het theoretisch examen. 3.3 Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? In de aanvraag dient te staan: de vermeldingen met betrekking tot de identiteit van de kandidaat; de gewenste categorie; de vermelding van het slagen of van de vrijstelling van het theoretisch examen; het resultaat van de leestest, behalve als er een vrijstelling van theoretisch examen is; de bevestiging van het praktijkonderricht door de rijschool datum en handtekening van de kandidaat (voor- en achterkant). De aangestelde vult het door de overheid in te vullen vakje in (bovenaan rechts): de categorie; het nummer van het voorlopig rijbewijs; de afleveringsdatum van het voorlopig rijbewijs; de code en het motief van de transactie, de datum van inbrengen in het centraal bestand; de handtekening van de aangestelde. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 16

17 3.4 Voorkant van de aanvraag Vermelding: Vermelding van de identiteit van de kandidaat Vermelding van de gevraagde categorie NR. VAN M3 AFLEVERDA- Eventueel code 78 Datum en handtekening Nr dossier examencentrum en rijschool Resultaat van de leestest Vermelding slagen of vrijstelling theoretische examen Resultaat van het examen op privéterrein 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 17

18 3.5 Achterkant van de aanvraag Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende kennisname van de geldende normen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de visuele functies Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het niet vervallen zijn van het recht tot sturen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het gebruik van foto en handtekening 4. CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE 4.1 Minimum leeftijd Categorie A1: 18 jaar Categorie A2: 20 jaar Categorie A : 24 jaar (22 jaar indien houder van de categorie A2 sinds ten minste 2 jaar) 4.2 Medische geschiktheid Leestest De kandidaat moet voldoen aan een leestest die hij aflegt tijdens het theoretisch examen, behalve als hij reeds houder is van een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs, zo niet moet hij een attest (voor de groep 1) van een oogarts van zijn keuze voorleggen (bijlage 5.2.). Het examencentrum vult in vak III op de voorkant van de aanvraag het resultaat van de leestest in. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 18

19 4.2.2 Verklaringen inzake medische geschiktheid: De kandidaat moet de verklaringen op erewoord ondertekenen waarmee hij verklaart bij zijn weten niet te lijden aan lichaamsgebreken of aandoeningen vermeld in bijlage 6 van het koninklijk besluit. Deze verklaringen zijn te vinden op de achterkant van de aanvraag voorlopig rijbewijs, zo niet moet hij een medisch attest van de groep 1 voorleggen. VAK I VAK II VAK III KENNISNEMING VAN DE MEDISCHE NORMEN De kandidaat ontvangt in het examencentrum een folder met de medische normen waaraan hij moet voldoen om een rijbewijs te verkrijgen. Door zijn handtekening in het vak I te plaatsen, verklaart hij kennis te hebben genomen van deze folder en die te hebben begrepen. De inhoud van de folder is opgenomen in bijlage 6. Indien de kandidaat verklaart geen kennis te hebben genomen van deze folder, zal de aangestelde hem een kopie bezorgen; ALGEMENE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID Indien de kandidaat oordeelt dat hij de verklaring in het vak II (algemene lichamelijke en psychische geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen geneesheer die hem een attest aflevert conform het model voorzien in bijlage 5-1. De kandidaat wiens functionele vaardigheden zijn aangetast, moet een CARA-attest voorleggen (bijlage 5-3). Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de aangestelde om te oordelen of de kandidaat een dergelijk attest moet voorleggen, aangezien deze verantwoordelijkheid toekomt aan de door de kandidaat vrij gekozen arts indien de kandidaat zich tot het CARA moet richten. Het CARA bepaalt de rijgeschiktheid van de kandidaat en de eventueel aan te brengen aanpassingen aan het voertuig en de voorwaarden of beperkingen. VISUELE FUNCTIES Indien de kandidaat oordeelt dat hij deze verklaring (visuele geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een oogarts van zijn keuze die hem een attest bezorgt conform het model voorzien in bijlage 5-2 Indien een medisch attest van de groep 1 moet worden voorgelegd en dit attest beperkingen oplegt (onder de vorm van de codes voorzien in bijlage 7), moeten deze beperkingen in de rubriek "OPMERKINGEN - BEPERKINGEN" van het voorlopig rijbewijs worden vermeld. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 19

20 5. OPMAAK VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS VOORKANT ACHTERKANT De volgende vermeldingen moeten aangebracht worden op het scholingsdocument identiteit van de kandidaat (naam, voornaam, geboorteplaats en datum) geldigheidsdatum (rubriek 4b): altijd de afgiftedatum + 12 maanden (van dag op dag 1 dag), behalve in geval van verandering van gids (zie verder); gewenste categorie aanduiden (rubriek 8) geen begeleider voor de categorieën A de code 78 wordt vermeld in het vak "Vermeldingen-Beperkingen" als het vermeld staat op de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs (de aanvrager is geslaagd in het praktisch examen op privéterrein met een voertuig met automatische schakeling) 6. GEBRUIKSVOORWAARDEN 6.1 De begeleider Geen begeleider, geen passagier 6.2 Gebruikt voertuig voor de scholing Het voertuig dat voor de scholing wordt gebruikt: moet behoren tot de categorie waarvoor het voorlopig rijbewijs geldig is; moet achteraan, op een duidelijk zichtbare plaats, voorzien zijn van het teken "L"; mag geen goederen vervoeren in commercieel verband; mag geen aanhangwagen trekken. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 20

21 V. VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIE B + CODE UITREIKINGSPROCEDURE VERBLIJFSVOORWAARDEN (artikel 3) + IDENTITEITSDOCUMENT HOUDER VAN DE CATEGORIE B GEEN THEORETISCH EXAMEN CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE De aanvraag voor een voorlopig rijbewijs wordt ingevuld door de uitreikende overheid (N02) minimum leeftijd: 18 jaar; medische geschiktheid (geschiktheidsverklaringen op de achterkant van de aanvraag); niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen en met succes de eventueel opgelegde herstelexamens hebben afgelegd; nog geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het om een voorlopig rijbewijs gaat voor de categorie A1, A2 of A; nog geen houder geweest zijn van een geldig voorlopig rijbewijs M3 voor dezelfde categorie sinds minder dan 3 jaar (te rekenen vanaf de vervaldatum van het vorige voorlopig rijbewijs M3). RETRIBUTIE 20 OPMAAK VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 (VRB M3) AFGIFTE VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE GEBRUIKSVOORWAARDEN Begeleider verplicht, één passagier naast de begeleider, rijverbod op weekends en feestdagen voor wie jonger dan 24 jaar is, 1 maand stage, enkel geldig op Belgisch grondgebied GELDIGHEID, VERVALDATUM, HERNIEUWING 1 jaar geldig de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M3 mag niet worden verlengd of opgeschort een ander voorlopig rijbewijs M3 mag worden uitgereikt na ten minste 3 jaar na de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 21

22 2. VOORAFGAANDE VOORWAARDEN de aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 + code 96 moet houder zijn van het rijbewijs van de categorie B; omdat hij houder is van een rijbewijs van de categorie B, moet hij niet opnieuw een theoretisch examen afleggen en slagen. 3. DE AANVRAAG 3.1 Model van de aanvraag N02 (categorieën B en BE) VOORKANT ACHTERKANT Om te beantwoorden aan de eisen van de informatica, kan de vorm van de aanvraag lichtjes verschillen van het document, voorzien in het ministerieel besluit. 3.2 Wie reikt de aanvraag uit? De aanvraag van een voorlopig rijbewijs M3 wordt ingevuld en uitgereikt door de uitreikende overheid. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 22

23 3.3 Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? In de aanvraag dient te staan: de vermeldingen met betrekking tot de identiteit van de kandidaat; de vermelding van het gewenste model van voorlopig rijbewijs M3 + B code 96; de vermelding van de vrijstelling van het theoretisch examen "Houder categorie B"; datum en handtekening van de kandidaat (voor- en achterkant); gegevens betreffende de begeleider(s) + datum en handtekening van de begeleider(s). De aangestelde vult het door de overheid in te vullen vakje in (bovenaan rechts): het gewenste model van voorlopig rijbewijs (M3); het nummer van het voorlopig rijbewijs; de afleveringsdatum van het voorlopig rijbewijs; de code en het motief van de transactie, de datum van inbrengen in het centraal bestand; de handtekening van de aangestelde. 3.4 Voorkant van de aanvraag Vermelding: Vermelding van de identiteit van de kandidaat MODEL M3 NR. VAN M3 Vermelding van het gevraagde model: M3 + code 96 Datum en handtekening Gegevens van de begeleider(s) + datum en handtekening van de begeleider(s) 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 23

24 3.5 Achterkant van de aanvraag Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende kennisname van de geldende normen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de visuele functies Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het niet vervallen zijn van het recht tot sturen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het gebruik van foto en handtekening 4. CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE 4.1 Minimum leeftijd Categorie B (voorlopig rijbewijs M3): 18 jaar 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 24

25 4.2 Verklaringen inzake medische geschiktheid: De kandidaat moet de verklaringen op erewoord ondertekenen waarmee hij verklaart bij zijn weten niet te lijden aan lichaamsgebreken of aandoeningen vermeld in bijlage 6 van het koninklijk besluit. Deze verklaringen zijn te vinden op de achterkant van de aanvraag voorlopig rijbewijs, zo niet moet hij een medisch attest van de groep 1 voorleggen. VAK I VAK II VAK III KENNISNEMING VAN DE MEDISCHE NORMEN De kandidaat ontvangt in het examencentrum een folder met de medische normen waaraan hij moet voldoen om een rijbewijs te verkrijgen. Door zijn handtekening in het vak I te plaatsen, verklaart hij kennis te hebben genomen van deze folder en die te hebben begrepen. De inhoud van de folder is opgenomen in bijlage 6. Indien de kandidaat verklaart geen kennis te hebben genomen van deze folder, zal de aangestelde hem een kopie bezorgen; ALGEMENE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID Indien de kandidaat oordeelt dat hij de verklaring in het vak II (algemene lichamelijke en psychische geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen geneesheer die hem een attest aflevert conform het model voorzien in bijlage 5-1. De kandidaat wiens functionele vaardigheden zijn aangetast, moet een CARA-attest voorleggen (bijlage 5-3). Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de aangestelde om te oordelen of de kandidaat een dergelijk attest moet voorleggen, aangezien deze verantwoordelijkheid toekomt aan de door de kandidaat vrij gekozen arts indien de kandidaat zich tot het CARA moet richten. Het CARA bepaalt de rijgeschiktheid van de kandidaat en de eventueel aan te brengen aanpassingen aan het voertuig en de voorwaarden of beperkingen. VISUELE FUNCTIES Indien de kandidaat oordeelt dat hij deze verklaring (visuele geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een oogarts van zijn keuze die hem een attest bezorgt conform het model voorzien in bijlage 5-2 Indien een medisch attest van de groep 1 moet worden voorgelegd en dit attest beperkingen oplegt (onder de vorm van de codes voorzien in bijlage 7), moeten deze beperkingen in de rubriek "OPMERKINGEN - BEPERKINGEN" van het voorlopig rijbewijs worden vermeld. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 25

26 5. OPMAAK VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS VOORKANT ACHTERKANT De volgende vermeldingen moeten aangebracht worden op het scholingsdocument identiteit van de kandidaat (naam, voornaam, geboorteplaats en datum) geldigheidsdatum (rubriek 4b): altijd de afgiftedatum + 12 maanden (van dag op dag 1 dag, behalve bij verandering van gids gevraagde categorie aanduiden (rubriek 8) vermelding van de begeleider(s) de code 96 vermelden 6. GEBRUIKSVOORWAARDEN 6.1 De begeleider Begeleider verplicht. De kandidaat moet steeds begeleid worden door de begeleider die vermeld staat op het voorlopig rijbewijs M3. De begeleider moet vooraan in het voertuig plaatsnemen. 6.2 Begeleiding door een andere persoon Naast de begeleider, mag er één passagier plaatsnemen in het voertuig. 6.3 Gebruikt voertuig voor de scholing Het voertuig dat voor de scholing wordt gebruikt: een samenstel met een MTM tussen kg en kg, samengesteld uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen met een MTM > 750 kg; moet achteraan, op een duidelijk zichtbare plaats, voorzien zijn van het teken "L"; mag geen goederen vervoeren in commercieel verband; moet binnen in het voertuig uitgerust zijn met een bijkomende achteruitkijkspiegel die de begeleider toelaat een voldoende zicht te hebben op het achterliggend verkeer en het verkeer van links, of buitenspiegels op de rechterkant van het voertuig indien het om een voertuig met gesloten koetswerk gaat. Het make-up-spiegeltje, geplaatst op de zonneklep, voldoet niet aan deze voorwaarde en sluit bijgevolg deelname aan het praktisch examen uit. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 26

27 VI. VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 CATEGORIE BE 1. UITREIKINGSPROCEDURE VERBLIJFSVOORWAARDEN (artikel 3) + IDENTITEITSDOCUMENT HOUDER VAN DE CATEGORIE B GEEN THEORETISCH EXAMEN De aanvraag voor een voorlopig rijbewijs wordt ingevuld door de uitreikende overheid (N02) CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE minimum leeftijd: 18 jaar; medische geschiktheid (geschiktheidsverklaringen op de achterkant van de aanvraag); niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen en met succes de eventueel opgelegde herstelexamens hebben afgelegd; nog geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het om een voorlopig rijbewijs gaat voor de categorie A1, A2 of A; nog geen houder geweest zijn van een geldig voorlopig rijbewijs M3 voor dezelfde categorie sinds minder dan 3 jaar (te rekenen vanaf de vervaldatum van het vorige voorlopig rijbewijs M3). RETRIBUTIE 20 OPMAAK VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 (VRB M3) AFGIFTE VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE GEBRUIKSVOORWAARDEN Begeleider verplicht, één passagier naast de begeleider, rijverbod op weekends en feestdagen voor wie jonger dan 24 jaar is, 1 maand stage, enkel geldig op Belgisch grondgebied GELDIGHEID, VERVALDATUM, HERNIEUWING 1 jaar geldig de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M3 mag niet worden verlengd of opgeschort een ander voorlopig rijbewijs M3 mag worden uitgereikt na minimum 3 jaar na de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 27

28 2. VOORAFGAANDE VOORWAARDEN de aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 voor de categorie BE moet houder zijn van de categorie B; omdat hij houder is van een rijbewijs van de categorie B, moet hij niet opnieuw een theoretisch examen afleggen en slagen. 3. DE AANVRAAG 3.1 Model van de aanvraag N02 (categorieën B en be) VOORKANT ACHTERKANT Om te beantwoorden aan de eisen van de informatica, kan de vorm van de aanvraag lichtjes verschillen van het document, voorzien in het ministerieel besluit. 3.2 Wie reikt de aanvraag uit? De aanvraag wordt ingevuld en uitgereikt door de uitreikende overheid. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 28

29 3.3 Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? In de aanvraag dient te staan: de vermeldingen met betrekking tot de identiteit van de kandidaat; de vermelding van het gewenste model van voorlopig rijbewijs M3 + B code 96; de vermelding van de vrijstelling van het theoretisch examen "Houder categorie B"; datum en handtekening van de kandidaat (voor- en achterkant); gegevens betreffende de begeleider(s) + datum en handtekening van de begeleider(s). De aangestelde vult het door de overheid in te vullen vakje in (bovenaan rechts): het gewenste model van voorlopig rijbewijs (M3); het nummer van het voorlopig rijbewijs; de afleveringsdatum van het voorlopig rijbewijs; de code en het motief van de transactie, de datum van inbrengen in het centraal bestand; de handtekening van de aangestelde. 3.4 Voorkant van de aanvraag Vermelding: Vermelding van de identiteit van de kandidaat MODEL M3 NR. VAN M3 Vermelding van het gevraagde model: M3 - BE Datum en handtekening Gegevens van de begeleider(s) + datum en handtekening van de begeleider(s) 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 29

30 3.5 Achterkant van de aanvraag Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende kennisname van de geldende normen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de visuele functies Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het niet vervallen zijn van het recht tot sturen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het gebruik van foto en handtekening 4. CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE 4.1 Minimum leeftijd Categorie BE (voorlopig rijbewijs M3): 18 jaar 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 30

31 4.2 Verklaringen inzake medische geschiktheid: De kandidaat moet de verklaringen op erewoord ondertekenen waarmee hij verklaart bij zijn weten niet te lijden aan lichaamsgebreken of aandoeningen vermeld in bijlage 6 van het koninklijk besluit. Deze verklaringen zijn te vinden op de achterkant van de aanvraag voorlopig rijbewijs, zo niet moet hij een medisch attest van de groep 1 voorleggen. VAK I VAK II VAK III KENNISNEMING VAN DE MEDISCHE NORMEN De kandidaat ontvangt in het examencentrum een folder met de medische normen waaraan hij moet voldoen om een rijbewijs te verkrijgen. Door zijn handtekening in het vak I te plaatsen, verklaart hij kennis te hebben genomen van deze folder en die te hebben begrepen. De inhoud van de folder is opgenomen in bijlage 6. Indien de kandidaat verklaart geen kennis te hebben genomen van deze folder, zal de aangestelde hem een kopie bezorgen; ALGEMENE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID Indien de kandidaat oordeelt dat hij de verklaring in het vak II (algemene lichamelijke en psychische geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen geneesheer die hem een attest aflevert conform het model voorzien in bijlage 5-1. De kandidaat wiens functionele vaardigheden zijn aangetast, moet een CARA-attest voorleggen (bijlage 5-3). Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de aangestelde om te oordelen of de kandidaat een dergelijk attest moet voorleggen, aangezien deze verantwoordelijkheid toekomt aan de door de kandidaat vrij gekozen arts indien de kandidaat zich tot het CARA moet richten. Het CARA bepaalt de rijgeschiktheid van de kandidaat en de eventueel aan te brengen aanpassingen aan het voertuig en de voorwaarden of beperkingen. VISUELE FUNCTIES Indien de kandidaat oordeelt dat hij deze verklaring (visuele geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een oogarts van zijn keuze die hem een attest bezorgt conform het model voorzien in bijlage 5-2 Indien een medisch attest van de groep 1 moet worden voorgelegd en dit attest beperkingen oplegt (onder de vorm van de codes voorzien in bijlage 7), moeten deze beperkingen in de rubriek "OPMERKINGEN - BEPERKINGEN" van het voorlopig rijbewijs worden vermeld. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 31

32 5. OPMAAK VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS VOORKANT ACHTERKANT De volgende vermeldingen moeten aangebracht worden op het scholingsdocument identiteit van de kandidaat (naam, voornaam, geboorteplaats en datum) geldigheidsdatum (rubriek 4b): altijd de afgiftedatum + 12 maanden (van dag op dag 1 dag, behalve bij verandering van gids (zie verder) gevraagde categorie aanduiden (rubriek 8) vermelding van de begeleider(s) 6. GEBRUIKSVOORWAARDEN 6.1 De begeleider Begeleider verplicht. De kandidaat moet steeds begeleid worden door de begeleider die vermeld staat op het voorlopig rijbewijs M3. De begeleider moet vooraan in het voertuig plaatsnemen. 6.2 Begeleiding door een andere persoon Naast de begeleider, mag er één passagier plaatsnemen in het voertuig. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 32

33 6.3 Gebruikt voertuig voor de scholing Het voertuig dat voor de scholing wordt gebruikt: moet behoren tot de categorie BE (trekker B + aanhangwagen of oplegger met een MMT < kg moet achteraan, op een duidelijk zichtbare plaats, voorzien zijn van het teken "L"; mag geen goederen vervoeren in commercieel verband; moet binnen in het voertuig uitgerust zijn met een bijkomende achteruitkijkspiegel die de begeleider toelaat een voldoende zicht te hebben op het achterliggend verkeer en het verkeer van links, of buitenspiegels op de rechterkant van het voertuig indien het om een voertuig met gesloten koetswerk gaat. Het make-up-spiegeltje, geplaatst op de zonneklep, voldoet niet aan deze voorwaarde en sluit bijgevolg deelname aan het praktisch examen uit. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 33

34 VII. VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE 1. UITREIKINGSPROCEDURE VERBLIJFSVOORWAARDEN (artikel 3) + IDENTITEITSDOCUMENT HOUDER VAN DE CATEGORIE B HOUDER VAN DE CATEGORIE C1 VOOR CE D1 VOOR D1E of D VOOR DE AL DAN NIET THEORETISCH EXAMEN C OF DE NAARGELANG HET GEVAL CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE Aanvraag voorlopig rijbewijs (N03) minimum leeftijd: naargelang van de categorie; medische geschiktheid (leestest en geschiktheidsverklaringen op de achterkant van de aanvraag); niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen en met succes de eventueel opgelegde herstelexamens hebben afgelegd; nog geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het om een voorlopig rijbewijs voor een andere categorie A gaat; nog geen houder geweest zijn van een geldig voorlopig rijbewijs M3 voor dezelfde categorie sinds minder dan 3 jaar (te rekenen vanaf de vervaldatum van het vorige voorlopig rijbewijs M3). RETRIBUTIE 20 OPMAAK VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 (VRB M3) AFGIFTE VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE GEBRUIKSVOORWAARDEN Geen begeleider, geen passagier, rijverbod op weekends en feestdagen voor wie jonger dan 24 jaar is 1 maand stage, enkel geldig op Belgisch grondgebied GELDIGHEID, VERVALDATUM, HERNIEUWING 1 jaar geldig de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M3 mag niet worden verlengd of opgeschort een ander voorlopig rijbewijs M3 mag worden uitgereikt na ten minste 3 jaar na de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 34

35 2. VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 2.1 Houder van categorie B De aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 voor de categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE moet houder zijn van de categorie B. 2.2 Houder van één van de andere categorieën De aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 voor de categorie C1E, CE, D1E of DE moet houder zijn van de volgende categorie: GEVRAAGDE CATEGORIE C1E CE D1E DE VEREISTE CATEGORIE C1 C D1 D 2.3 Theoretisch examen De aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 voor de categorie C1, C, D1 of D moet het volgende theoretisch examen gelukt zijn sinds minder dan 3 jaar: GEVRAAGDE CATEGORIE C1 C D1 VEREISTE CATEGORIE C C behalve als de kandidaat houder is van de categorie C1 D D D behalve als de kandidaat houder is van de categorie D1 De aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 voor de categorie C1E, CE, D1E of DE moet geen nieuw theoretisch examen afleggen. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 35

36 3. DE AANVRAAG 3.1 Model van de aanvraag N03 (categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE) VOORKANT ACHTERKANT Om te beantwoorden aan de eisen van de informatica, kan de vorm van de aanvraag lichtjes verschillen van het document, voorzien in het ministerieel besluit. 3.2 Wie reikt de aanvraag uit? Het examencentrum reikt de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs M3 uit als de kandidaat een theoretisch examen heeft afgelegd In dit geval vermeldt het examencentrum op de aanvraag dat de kandidaat geslaagd is in het theoretisch examen. Als de kandidaat geen theoretisch examen moet afleggen, is het de uitreikende overheid die de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs M3 uitreikt. De uitreikende overheid vermeldt dat de kandidaat vrijgesteld is van theoretisch examen. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 36

37 3.3 Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? In de aanvraag dient te staan: de vermeldingen met betrekking tot de identiteit van de kandidaat; de gewenste categorie; de vermelding van het slagen of van de vrijstelling van het theoretisch examen; de gegevens betreffende de begeleider(s) + datum en handtekening van de begeleider(s) datum en handtekening van de kandidaat (voor- en achterkant). De aangestelde vult het door de overheid in te vullen vakje in (bovenaan rechts): de categorie; het nummer van het voorlopig rijbewijs; de afleveringsdatum van het voorlopig rijbewijs; de code en het motief van de transactie, de datum van inbrengen in het centraal bestand de gegevens betreffende het medisch attest voor groep 2; de handtekening van de aangestelde. 3.4 Voorkant van de aanvraag Vermelding: Vermelding van de identiteit van de kandidaat Vermelding van de gevraagde categorie Datum en handtekening NR. VAN M3 AFLEVERDA- Vermelding medisch attest voor groep 2 Vermelding gegevens van de begeleider(s) 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 37

38 3.5 Achterkant van de aanvraag Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende kennisname van de geldende normen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid Datum en handtekening gebruik van foto en handtekening 4. CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE 4.1 Minimum leeftijd Categorieën C1, C, C1E, CE: 18 jaar Categorieën D1, D, D1E, DE: 18 jaar 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 38

39 4.2 Medische geschiktheid en geneeskundig onderzoek voor de groep Kennisneming van de medische normen De kandidaat moet de verklaring in Vak I op de achterkant van de aanvraag voorlopig rijbewijs M3 op erewoord ondertekenen. VAK I VAK II KENNISNEMING VAN DE MEDISCHE NORMEN De kandidaat ontvangt in het examencentrum een folder met de medische normen waaraan hij moet voldoen om een rijbewijs te verkrijgen. Door zijn handtekening in het vak I te plaatsen, verklaart hij kennis te hebben genomen van deze folder en die te hebben begrepen. De inhoud van de folder is opgenomen in bijlage 6. Indien de kandidaat verklaart geen kennis te hebben genomen van deze folder, zal de aangestelde hem een kopie bezorgen; ALGEMENE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID DE KANDIDAAT MOET DEZE VERKLARING NIET ONDERTEKENEN VAK III VISUELE FUNCTIES DE KANDIDAAT MOET DEZE VERKLARING NIET ONDERTEKENEN Attest geneeskundig onderzoek voor de groep 2 Om een voorlopig rijbewijs M3 te kunnen krijgen, moet de kandidaat een geldig medisch attest voor de groep 2 voorleggen, behalve als hij dit medisch onderzoek heeft ondergaan voor een categorie waarvan hij reeds houder is en op voorwaarde dat dit medisch onderzoek nog geldig is. Indien er op het medisch attest voor de groep 2 beperkingen zijn vermeld (onder de vorm van de codes, voorzien in bijlage 7), moeten deze beperkingen worden vermeld in de rubriek "Opmerkingen-Beperkingen" op het voorlopig rijbewijs. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 39

40 5. OPMAAK VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS VOORKANT ACHTERKANT De volgende vermeldingen moeten aangebracht worden op het scholingsdocument identiteit van de kandidaat (naam, voornaam, geboorteplaats en datum) geldigheidsdatum (rubriek 4b): altijd de afgiftedatum + 12 maanden (van dag op dag 1 dag), behalve in geval van verandering van gids (zie verder); gewenste categorie aanduiden (rubriek 8) identiteit van de begeleider(s) 6. GEBRUIKSVOORWAARDEN 6.1 De begeleider Begeleider verplicht. De kandidaat moet steeds begeleid worden door de begeleider die vermeld staat op het voorlopig rijbewijs M3. De begeleider moet vooraan in het voertuig plaatsnemen. 6.2 Begeleiding door een andere persoon Er mag nog één andere passagiers plaatsnemen in het voertuig. 6.3 Gebruikt voertuig voor de scholing Het voertuig dat voor de scholing wordt gebruikt: moet behoren tot de gevraagde categorie; moet achteraan, op een duidelijk zichtbare plaats, voorzien zijn van het teken "L"; mag geen goederen vervoeren in commercieel verband behalve als de bestuurder houder is van een voorlopig rijbewijs, geldig voor de categorie C1, C, C1E of CE; moet buitenachteruitkijkspiegels hebben die zodanig geplaatst zijn dat zowel de bestuurder als de begeleider voldoende zicht hebben op het achterliggend verkeer en het verkeer van rechts. mag geen aanhangwagen trekken behalve als het voorlopig rijbewijs geldig is voor de categorie C1E, CE, D1E of DE. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 40

41 VIII. AFSCHAFFING CODE 78 (AUTOMATISCHE SCHAKELING) OP EEN CATEGORIE WAARVAN DE AANVRAGER REEDS HOUDER IS 1. CATEGORIE A1, A2 OF A Indien de aanvrager reeds houder is van een categorie A1 of A2 met code 78 en als hij die code wil weglaten bij het behalen van een hogere categorie (A2 of A), moet men de progressieve procedure volgen. 1.1 Uitreikingsprocedure VERBLIJFSVOORWAARDEN (artikel 3) + IDENTITEITSDOCUMENT HOUDER VAN DE GEVRAAGDE CATEGORIE MET DE CODE 78 GEEN THEORETISCH EXAMEN CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs wordt ingevuld door de uitreikende overheid (N01) minimum leeftijd: naargelang van de categorie; medische geschiktheid (leestest en geschiktheidsverklaringen op de achterkant van de aanvraag); niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen en met succes de eventueel opgelegde herstelexamens hebben afgelegd; nog geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het om een voorlopig rijbewijs voor een andere categorie A gaat; nog geen houder zijn geweest van een voorlopig rijbewijs M3, afgeleverd om de code 78 voor dezelfde categorie te schrappen en dit sinds minder dan 3 jaar (3 jaar te rekenen vanaf de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3). RETRIBUTIE 20 OPMAAK VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 (VRB M3) AFGIFTE VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE GEBRUIKSVOORWAARDEN Geen begeleider, geen passagier, rijverbod op weekends en feestdagen voor wie jonger dan 24 jaar is 1 maand stage, enkel geldig op Belgisch grondgebied GELDIGHEID, VERVALDATUM, HERNIEUWING 1 jaar geldig de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M3 mag niet worden verlengd of opgeschort een ander voorlopig rijbewijs M3 mag worden uitgereikt na ten minste 3 jaar na de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 41

42 1.2 Voorafgaande voorwaarden Voorafgaande vereiste categorie De aanvrager moet reeds houder zijn van de gevraagde categorie + code Theoretisch examen Geen theoretisch examen 1.3 De aanvraag Model van de aanvraag N01 (categorie A1, A2 of A) VOORKANT ACHTERKANT Om te beantwoorden aan de eisen van de informatica, kan de vorm van de aanvraag lichtjes verschillen van het document, voorzien in het ministerieel besluit Wie reikt de aanvraag uit? De aanvraag om een voorlopig rijbewijs wordt ingevuld en uitgereikt door de uitreikende overheid Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? In de aanvraag dient te staan: de vermeldingen met betrekking tot de identiteit van de kandidaat; de gevraagde categorie aanduiden; vak "weglating code 78" aankruisen; de vermelding van de vrijstelling van het theoretisch examen "houder van een rijbewijs A1, A2 of A); datum en handtekening van de kandidaat (voor- en achterkant). 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 42

43 De aangestelde vult het door de overheid in te vullen vakje in (bovenaan rechts): de categorie; het nummer van het voorlopig rijbewijs; de afleveringsdatum van het voorlopig rijbewijs; de code en het motief van de transactie, de datum van inbrengen in het centraal bestand; de handtekening van de aangestelde Voorkant van de aanvraag Vermelding: Vermelding van de identiteit van de kandidaat NR. VAN M3 AFLEVERDA- Vermelding van de gevraagde categorie Datum en handtekening Vermelding vrijstelling theoretische examen 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 43

44 1.3.5 Achterkant van de aanvraag Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende kennisname van de geldende normen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de visuele functies Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het niet vervallen zijn van het recht tot sturen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het gebruik van foto en handtekening 1.4 Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Categorie A1: 18 jaar Categorie A2: 20 jaar Categorie A : 24 jaar (22 jaar indien houder van de categorie A2 sinds ten minste 2 jaar) 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 44

45 1.4.2 Medische geschiktheid De kandidaat moet de verklaringen op erewoord ondertekenen waarmee hij verklaart bij zijn weten niet te lijden aan lichaamsgebreken of aandoeningen vermeld in bijlage 6 van het koninklijk besluit. Deze verklaringen zijn te vinden op de achterkant van de aanvraag voorlopig rijbewijs, zo niet moet hij een medisch attest van de groep 1 voorleggen. VAK I VAK II VAK III KENNISNEMING VAN DE MEDISCHE NORMEN De kandidaat ontvangt in het examencentrum een folder met de medische normen waaraan hij moet voldoen om een rijbewijs te verkrijgen. Door zijn handtekening in het vak I te plaatsen, verklaart hij kennis te hebben genomen van deze folder en die te hebben begrepen. De inhoud van de folder is opgenomen in bijlage 6. Indien de kandidaat verklaart geen kennis te hebben genomen van deze folder, zal de aangestelde hem een kopie bezorgen; ALGEMENE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID Indien de kandidaat oordeelt dat hij de verklaring in het vak II (algemene lichamelijke en psychische geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen geneesheer die hem een attest aflevert conform het model voorzien in bijlage 5-1. De kandidaat wiens functionele vaardigheden zijn aangetast, moet een CARA-attest voorleggen (bijlage 5-3). Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de aangestelde om te oordelen of de kandidaat een dergelijk attest moet voorleggen, aangezien deze verantwoordelijkheid toekomt aan de door de kandidaat vrij gekozen arts indien de kandidaat zich tot het CARA moet richten. Het CARA bepaalt de rijgeschiktheid van de kandidaat en de eventueel aan te brengen aanpassingen aan het voertuig en de voorwaarden of beperkingen. VISUELE FUNCTIES Indien de kandidaat oordeelt dat hij deze verklaring (visuele geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een oogarts van zijn keuze die hem een attest bezorgt conform het model voorzien in bijlage 5-2 Indien een medisch attest van de groep 1 moet worden voorgelegd en dit attest beperkingen oplegt (onder de vorm van de codes voorzien in bijlage 7), moeten deze beperkingen in de rubriek "OPMERKINGEN - BEPERKINGEN" van het voorlopig rijbewijs worden vermeld. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 45

46 1.5 Opmaak van het voorlopig rijbewijs VOORKANT ACHTERKANT De volgende vermeldingen moeten aangebracht worden op het scholingsdocument identiteit van de kandidaat (naam, voornaam, geboorteplaats en datum) geldigheidsdatum (rubriek 4b): altijd de afgiftedatum + 12 maanden (van dag op dag 1 dag), behalve in geval van verandering van gids (zie verder); gewenste categorie aanduiden (rubriek 8) geen begeleider voor de categorieën A 1.6 Gebruiksvoorwaarden De begeleider Geen begeleider, geen passagier Gebruikt voertuig voor de scholing Het voertuig dat voor de scholing wordt gebruikt: moet behoren tot de gevraagde categorie; moet achteraan, op een duidelijk zichtbare plaats, voorzien zijn van het teken "L"; mag geen goederen vervoeren in commercieel verband; mag geen aanhangwagen trekken. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 46

47 2. CATEGORIE B 2.1 Uitreikingsprocedure VERBLIJFSVOORWAARDEN (artikel 3) + IDENTITEITSDOCUMENT HOUDER VAN CATEGORIE B MET DE CODE 78 GEEN THEORETISCH EXAMEN CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs wordt ingevuld door de uitreikende overheid (N01) minimum leeftijd: 18 jaar; medische geschiktheid (geschiktheidsverklaringen op de achterkant van de aanvraag); niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen en met succes de eventueel opgelegde herstelexamens hebben afgelegd; nog geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het gaat om een voorlopig rijbewijs voor categorie A1, A2 of A; nog geen houder zijn geweest van een voorlopig rijbewijs M3 voor dezelfde categorie sinds minder dan 3 jaar (3 jaar te rekenen vanaf de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3). RETRIBUTIE 20 OPMAAK VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 (VRB M3) AFGIFTE VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE GEBRUIKSVOORWAARDEN Begeleider verplicht, één passagier naast de begeleider, rijverbod op weekends en feestdagen voor wie jonger dan 24 jaar is 1 maand stage GELDIGHEID, VERVALDATUM, HERNIEUWING 1 jaar geldig de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M3 mag niet worden verlengd of opgeschort een ander voorlopig rijbewijs M3 mag worden uitgereikt na ten minste 3 jaar na de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 47

48 2.2 Voorafgaande voorwaarden Voorafgaande vereiste categorie De aanvrager moet reeds houder zijn van de categorie B + code Theoretisch examen Daar de aanvrager reeds houder is van categorie B, moet hij niet slagen in een nieuw theoretisch examen. 2.3 De aanvraag Model van de aanvraag N02 (aanvraag voorlopig rijbewijs voor de categorieën B en BE) VOORKANT ACHTERKANT Om te beantwoorden aan de eisen van de informatica, kan de vorm van de aanvraag lichtjes verschillen van het document, voorzien in het ministerieel besluit Wie reikt de aanvraag uit? De aanvraag om een voorlopig rijbewijs wordt ingevuld en uitgereikt door de uitreikende overheid Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? In de aanvraag dient te staan: de vermeldingen met betrekking tot de identiteit van de kandidaat; de vermelding van het gewenste model van voorlopig rijbewijs M3 + B weglating code 78 de vermelding van de vrijstelling van het theoretisch examen "houder van een rijbewijs categorie B"; de gegevens betreffende de begeleider(s) + datum en handtekening van de begeleider(s) datum en handtekening van de kandidaat (voor- en achterkant). 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 48

49 De aangestelde vult het door de overheid in te vullen vakje in (bovenaan rechts): het gewenste model van voorlopig rijbewijs (M3); het nummer van het voorlopig rijbewijs; de afleveringsdatum van het voorlopig rijbewijs; de handtekening van de aangestelde Voorkant van de aanvraag Vermelding: Vermelding van de identiteit van de kandidaat NR. VAN M3 AFLEVERDA- Vermelding van het gevraagde model: M3 - weglating code 78 Datum en handtekening Vermelding vrijstelling theoretische examen Vermelding van de gegevens van de begeleider(s) (+ datum en handtekening) 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 49

50 2.3.5 Achterkant van de aanvraag Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende kennisname van de geldende normen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de visuele functies Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het niet vervallen zijn van het recht tot sturen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het gebruik van foto en handtekening 2.4 Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Categorie B: 18 jaar 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 50

51 2.4.2 Medische geschiktheid De kandidaat moet de verklaringen op erewoord ondertekenen waarmee hij verklaart bij zijn weten niet te lijden aan lichaamsgebreken of aandoeningen vermeld in bijlage 6 van het koninklijk besluit. Deze verklaringen zijn te vinden op de achterkant van de aanvraag voorlopig rijbewijs, zo niet moet hij een medisch attest van de groep 1 voorleggen. VAK I VAK II VAK III KENNISNEMING VAN DE MEDISCHE NORMEN De kandidaat ontvangt in het examencentrum een folder met de medische normen waaraan hij moet voldoen om een rijbewijs te verkrijgen. Door zijn handtekening in het vak I te plaatsen, verklaart hij kennis te hebben genomen van deze folder en die te hebben begrepen. De inhoud van de folder is opgenomen in bijlage 6. Indien de kandidaat verklaart geen kennis te hebben genomen van deze folder, zal de aangestelde hem een kopie bezorgen; ALGEMENE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID Indien de kandidaat oordeelt dat hij de verklaring in het vak II (algemene lichamelijke en psychische geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen geneesheer die hem een attest aflevert conform het model voorzien in bijlage 5-1. De kandidaat wiens functionele vaardigheden zijn aangetast, moet een CARA-attest voorleggen (bijlage 5-3). Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de aangestelde om te oordelen of de kandidaat een dergelijk attest moet voorleggen, aangezien deze verantwoordelijkheid toekomt aan de door de kandidaat vrij gekozen arts indien de kandidaat zich tot het CARA moet richten. Het CARA bepaalt de rijgeschiktheid van de kandidaat en de eventueel aan te brengen aanpassingen aan het voertuig en de voorwaarden of beperkingen. VISUELE FUNCTIES Indien de kandidaat oordeelt dat hij deze verklaring (visuele geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een oogarts van zijn keuze die hem een attest bezorgt conform het model voorzien in bijlage 5-2 Indien een medisch attest van de groep 1 moet worden voorgelegd en dit attest beperkingen oplegt (onder de vorm van de codes voorzien in bijlage 7), moeten deze beperkingen in de rubriek "OPMERKINGEN - BEPERKINGEN" van het voorlopig rijbewijs worden vermeld. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 51

52 2.5 Opmaak van het voorlopig rijbewijs VOORKANT ACHTERKANT De volgende vermeldingen moeten aangebracht worden op het scholingsdocument identiteit van de kandidaat (naam, voornaam, geboorteplaats en datum) geldigheidsdatum (rubriek 4b): altijd de afgiftedatum + 12 maanden (van dag op dag 1 dag), behalve in geval van verandering van gids (zie verder); gewenste categorie aanduiden (rubriek 8) vermelden van de begeleider(s) 2.6 Gebruiksvoorwaarden De begeleider De kandidaat moet steeds begeleid worden door een begeleider waarvan de naam op het voorlopig rijbewijs M3 wordt vermeld en die plaats moet nemen vooraan in het voertuig Begeleiding door een andere persoon Naast de begeleider mag er nog één passagier plaatsnemen in het voertuig Gebruikt voertuig voor de scholing Het voertuig dat voor de scholing wordt gebruikt: moet behoren tot de gevraagde categorie B met een manuele schakeling; moet achteraan, op een duidelijk zichtbare plaats, voorzien zijn van het teken "L"; mag geen goederen vervoeren in commercieel verband; moet uitgerust zijn met een bijkomende achteruitkijkspiegel binnen in het voertuig. Deze spiegel moet zo geplaatst zijn dat de begeleider een voldoende uitzicht heeft op het achterliggend verkeer en op het verkeer van links; als het gaat om een voertuig met gesloten koetswerk, rechtse buitenspiegels. Het make-upspiegeltje dat op de zonneklep is geplaatst, voldoet niet aan deze voorwaarde en sluit het voertuig uit voor het afleggen van het praktisch examen. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 52

53 3. CATEGORIE BE 3.1 Uitreikingsprocedure VERBLIJFSVOORWAARDEN (artikel 3) + IDENTITEITSDOCUMENT HOUDER VAN CATEGORIE BE MET DE CODE 78 GEEN THEORETISCH EXAMEN CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs wordt ingevuld door de uitreikende overheid (N01) minimum leeftijd: 18 jaar; medische geschiktheid (geschiktheidsverklaringen op de achterkant van de aanvraag); niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen en met succes de eventueel opgelegde herstelexamens hebben afgelegd; nog geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het gaat om een voorlopig rijbewijs voor categorie A1, A2 of A; nog geen houder zijn geweest van een voorlopig rijbewijs M3 met het oog op de schrapping van de code 78 voor dezelfde categorie sinds minder dan 3 jaar (3 jaar te rekenen vanaf de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3). RETRIBUTIE 20 OPMAAK VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 (VRB M3) AFGIFTE VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE GEBRUIKSVOORWAARDEN Begeleider verplicht, één passagier naast de begeleider, rijverbod op weekends en feestdagen voor wie jonger dan 24 jaar is 1 maand stage GELDIGHEID, VERVALDATUM, HERNIEUWING 1 jaar geldig de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M3 mag niet worden verlengd of opgeschort een ander voorlopig rijbewijs M3 mag worden uitgereikt na ten minste 3 jaar na de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 53

54 3.2 Voorafgaande voorwaarden Voorafgaande vereiste categorie De aanvrager moet reeds houder zijn van de categorie BE + code Theoretisch examen Daar de aanvrager reeds houder is van categorie B, moet hij niet slagen in een nieuw theoretisch examen. 3.3 De aanvraag Model van de aanvraag N02 (aanvraag voorlopig rijbewijs voor de categorieën B en BE) VOORKANT ACHTERKANT Om te beantwoorden aan de eisen van de informatica, kan de vorm van de aanvraag lichtjes verschillen van het document, voorzien in het ministerieel besluit Wie reikt de aanvraag uit? De aanvraag om een voorlopig rijbewijs wordt ingevuld en uitgereikt door de uitreikende overheid Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? In de aanvraag dient te staan: de vermeldingen met betrekking tot de identiteit van de kandidaat; de vermelding van het gewenste model van voorlopig rijbewijs M3 + BE weglating code 78 de vermelding van de vrijstelling van het theoretisch examen "houder van een rijbewijs categorie B"; de gegevens betreffende de begeleider(s) + datum en handtekening van de begeleider(s) datum en handtekening van de kandidaat (voor- en achterkant). 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 54

55 De aangestelde vult het door de overheid in te vullen vakje in (bovenaan rechts): het gewenste model van voorlopig rijbewijs (M3); het nummer van het voorlopig rijbewijs; de afleveringsdatum van het voorlopig rijbewijs; de handtekening van de aangestelde Voorkant van de aanvraag Vermelding van de identiteit van de kandidaat Vermelding: nr. van M3 afleverdatum handtekening aangestelde Vermelding van het gevraagde model: M3 - weglating code 78 Datum en handtekening Vermelding vrijstelling theoretische examen Vermelding van de gegevens van de begeleider(s) (+ datum en handtekening) 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 55

56 3.3.5 Achterkant van de aanvraag Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende kennisname van de geldende normen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende de visuele functies Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het niet vervallen zijn van het recht tot sturen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het gebruik van foto en handtekening 3.4 Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Categorie B: 18 jaar 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 56

57 3.4.2 Medische geschiktheid De kandidaat moet de verklaringen op erewoord ondertekenen waarmee hij verklaart bij zijn weten niet te lijden aan lichaamsgebreken of aandoeningen vermeld in bijlage 6 van het koninklijk besluit. Deze verklaringen zijn te vinden op de achterkant van de aanvraag voorlopig rijbewijs, zo niet moet hij een medisch attest van de groep 1 voorleggen. VAK I VAK II VAK III KENNISNEMING VAN DE MEDISCHE NORMEN De kandidaat ontvangt in het examencentrum een folder met de medische normen waaraan hij moet voldoen om een rijbewijs te verkrijgen. Door zijn handtekening in het vak I te plaatsen, verklaart hij kennis te hebben genomen van deze folder en die te hebben begrepen. De inhoud van de folder is opgenomen in bijlage 6. Indien de kandidaat verklaart geen kennis te hebben genomen van deze folder, zal de aangestelde hem een kopie bezorgen; ALGEMENE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID Indien de kandidaat oordeelt dat hij de verklaring in het vak II (algemene lichamelijke en psychische geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen geneesheer die hem een attest aflevert conform het model voorzien in bijlage 5-1. De kandidaat wiens functionele vaardigheden zijn aangetast, moet een CARA-attest voorleggen (bijlage 5-3). Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de aangestelde om te oordelen of de kandidaat een dergelijk attest moet voorleggen, aangezien deze verantwoordelijkheid toekomt aan de door de kandidaat vrij gekozen arts indien de kandidaat zich tot het CARA moet richten. Het CARA bepaalt de rijgeschiktheid van de kandidaat en de eventueel aan te brengen aanpassingen aan het voertuig en de voorwaarden of beperkingen. VISUELE FUNCTIES Indien de kandidaat oordeelt dat hij deze verklaring (visuele geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een oogarts van zijn keuze die hem een attest bezorgt conform het model voorzien in bijlage 5-2 Indien een medisch attest van de groep 1 moet worden voorgelegd en dit attest beperkingen oplegt (onder de vorm van de codes voorzien in bijlage 7), moeten deze beperkingen in de rubriek "OPMERKINGEN - BEPERKINGEN" van het voorlopig rijbewijs worden vermeld. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 57

58 3.5 Opmaak van het voorlopig rijbewijs VOORKANT ACHTERKANT De volgende vermeldingen moeten aangebracht worden op het scholingsdocument identiteit van de kandidaat (naam, voornaam, geboorteplaats en datum) geldigheidsdatum (rubriek 4b): altijd de afgiftedatum + 12 maanden (van dag op dag 1 dag), behalve in geval van verandering van gids (zie verder); gewenste categorie aanduiden (rubriek 8) vermelden van de begeleider(s) 3.6 Gebruiksvoorwaarden De begeleider De kandidaat moet steeds begeleid worden door een begeleider waarvan de naam op het voorlopig rijbewijs M3 wordt vermeld en die plaats moet nemen vooraan in het voertuig Begeleiding door een andere persoon Naast de begeleider mag er nog één passagier plaatsnemen in het voertuig Gebruikt voertuig voor de scholing Het voertuig dat voor de scholing wordt gebruikt: moet behoren tot de gevraagde categorie BE met een manuele schakeling; moet achteraan, op een duidelijk zichtbare plaats, voorzien zijn van het teken "L"; mag geen goederen vervoeren in commercieel verband; moet uitgerust zijn met een bijkomende achteruitkijkspiegel binnen in het voertuig. Deze spiegel moet zo geplaatst zijn dat de begeleider een voldoende uitzicht heeft op het achterliggend verkeer en op het verkeer van rechts. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 58

59 4. CATEGORIE C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E OF DE 4.1 Uitreikingsprocedure VERBLIJFSVOORWAARDEN (artikel 3) + IDENTITEITSDOCUMENT HOUDER VAN CATEGORIE C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE MET DE CODE 78 GEEN THEORETISCH EXAMEN minimum leeftijd: 18 jaar; CONTROLE DOOR DE AANGESTELDE Aanvraag voorlopig rijbewijs M3 (N03) geneeskundig onderzoek voor de groep 2 (+ verklaring op de achterkant van de aanvraag); niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen en met succes de eventueel opgelegde herstelexamens hebben afgelegd; nog geen houder van een ander geldig voorlopig rijbewijs behalve als het gaat om een voorlopig rijbewijs voor categorie A1, A2 of A; nog geen houder zijn geweest van een voorlopig rijbewijs M3 met het oog op de schrapping van de code 78 voor dezelfde categorie sinds minder dan 3 jaar (3 jaar te rekenen vanaf de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3). RETRIBUTIE 20 OPMAAK VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 (VRB M3) AFGIFTE VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS M3 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE GEBRUIKSVOORWAARDEN Begeleider verplicht, één passagier naast de begeleider, rijverbod op weekends en feestdagen voor wie jonger dan 24 jaar is 1 maand stage GELDIGHEID, VERVALDATUM, HERNIEUWING 1 jaar geldig de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M3 mag niet worden verlengd of opgeschort een ander voorlopig rijbewijs M3 mag worden uitgereikt na ten minste 3 jaar na de vervaldatum van het vorig voorlopig rijbewijs M3. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 59

60 4.2 Voorafgaande voorwaarden Voorafgaande vereiste categorie De aanvrager van een voorlopig rijbewijs M3 voor de weglating van de code 78 bij de categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE moet houder zijn van de betrokken categorie met de code Theoretisch examen De aanvrager moet geen nieuw theoretisch examen afleggen. 4.3 De aanvraag Model van de aanvraag N03 (aanvraag voorlopig rijbewijs voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE) VOORKANT ACHTERKANT Om te beantwoorden aan de eisen van de informatica, kan de vorm van de aanvraag lichtjes verschillen van het document, voorzien in het ministerieel besluit Wie reikt de aanvraag uit? De aanvraag voor een voorlopig rijbewijs wordt door de uitreikende overheid ingevuld. Ze vermeldt de vrijstelling van het theoretisch examen op de aanvraag. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 60

61 4.3.3 Hoe moet de aanvraag worden ingevuld? In de aanvraag dient te staan: de vermeldingen met betrekking tot de identiteit van de kandidaat; de gewenste categorie; de vermelding van de vrijstelling van het theoretisch examen; de gegevens betreffende de begeleider(s) + datum en handtekening van de begeleider(s) datum en handtekening van de kandidaat (voor- en achterkant). De aangestelde vult het door de overheid in te vullen vakje in (bovenaan rechts): het gewenste model van voorlopig rijbewijs (M3); het nummer van het voorlopig rijbewijs; de afleveringsdatum van het voorlopig rijbewijs; de gegevens betreffende het medisch attest voor de groep 2; de handtekening van de aangestelde Voorkant van de aanvraag Vermelding van de identiteit van de kandidaat Vermelding van de gevraagde categorie Datum en handtekening Vermelding: nr. van M3 afleverdatum handtekening aangestelde datum van invoering in het centraal bestand Vermelding van het medisch attest voor de groep 2 Vermelding vrijstelling theoretische examen Vermelding van de gegevens van de begeleider(s) (+ datum en handtekening) 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 61

62 4.3.5 Achterkant van de aanvraag Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende kennisname van de geldende normen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het niet vervallen zijn van het recht tot sturen Datum en handtekening van de aanvrager voor de verklaring betreffende het gebruik van foto en handtekening 4.4 Controle door de aangestelde Minimum leeftijd Categorie C1, C, C1E of CE: 18 jaar Categorie D1, D, D1E of DE: 18 jaar 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 62

63 4.4.2 Medische geschiktheid De kandidaat moet de verklaring in Vak I op de achterkant van de aanvraag op erewoord ondertekenen. VAK I VAK II KENNISNEMING VAN DE MEDISCHE NORMEN De kandidaat ontvangt in het examencentrum een folder met de medische normen waaraan hij moet voldoen om een rijbewijs te verkrijgen. Door zijn handtekening in het vak I te plaatsen, verklaart hij kennis te hebben genomen van deze folder en die te hebben begrepen. De inhoud van de folder is opgenomen in bijlage 6. Indien de kandidaat verklaart geen kennis te hebben genomen van deze folder, zal de aangestelde hem een kopie bezorgen; ALGEMENE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID DE KANDIDAAT MOET DEZE VERKLARING NIET ONDERTEKENEN VAK III VISUELE FUNCTIES DE KANDIDAAT MOET DEZE VERKLARING NIET ONDERTEKENEN Geneeskundig onderzoek voor de groep 2 De categorieën van de groep 2, waarvan de kandidaat houder is, moeten nog steeds geldig zijn. Is dit niet het geval, dan moet de kandidaat een nieuw medisch attest voor de groep 2 voorleggen om een voorlopig rijbewijs te kunnen krijgen. Indien beperkingen op deze categorieën van de groep 2 worden vermeld of indien het medisch attest voor de groep 2 beperkingen oplegt (onder de vorm van de codes voorzien in bijlage 7), moeten deze beperkingen in de rubriek "OPMERKINGEN - BEPERKINGEN" van het voorlopig rijbewijs worden vermeld. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 63

64 4.5 Opmaak van het voorlopig rijbewijs VOORKANT ACHTERKANT De volgende vermeldingen moeten aangebracht worden op het scholingsdocument identiteit van de kandidaat (naam, voornaam, geboorteplaats en datum) geldigheidsdatum (rubriek 4b): altijd de afgiftedatum + 12 maanden (van dag op dag 1 dag), behalve in geval van verandering van gids (zie verder); gewenste categorie aanduiden (rubriek 8) vermelden van de begeleider(s) 4.6 Gebruiksvoorwaarden De begeleider Begeleider verplicht. De kandidaat moet steeds begeleid worden door een begeleider waarvan de naam op het voorlopig rijbewijs M3 wordt vermeld en die plaats moet nemen vooraan in het voertuig Begeleiding door een andere persoon Naast de begeleider mag er nog één passagier eventueel de andere begeleider die vermeld staat op het voorlopig rijbewijs plaatsnemen in het voertuig Gebruikt voertuig voor de scholing Het voertuig dat voor de scholing wordt gebruikt: moet behoren tot de gevraagde categorie; moet achteraan, op een duidelijk zichtbare plaats, voorzien zijn van het teken "L"; mag geen goederen vervoeren in commercieel verband behalve als de bestuurder houder is van een voorlopig rijbewijs, geldig voor de categorie C1, C, C1E of CE; moet uitgerust zijn met rechtse buitenspiegels. Deze spiegels moeten zo geplaatst zijn dat de bestuurder en de begeleider een voldoende uitzicht heeft op het achterliggend verkeer en op het verkeer van rechts; mag geen aanhangwagen trekken behalve als het voorlopig rijbewijs geldig is voor de categorie C1E, CE, D1E of DE. 09/01/2014 Hoofdstuk 14- Pagina 64

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 4 1.1 Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36:...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 HOOFDSTUK VIII. - Retributies Art. 61-63 HOOFDSTUK IX. - Inspectie en controle Art. 64 HOOFDSTUK X. [1 - Het rijbewijs

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-04-1998 en tekstbijwerking tot 29-01-2008) Zie wijziging(en) Bron : VERKEERSWEZEN Publicatie

Nadere informatie

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door.

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Foutmeldingen Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Code rijschool niet gekend De rijschool moet gekend zijn op het MVI alsook bij uw softwareprovider.

Nadere informatie

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST 1. Principe RIJGESCHIKTHEIDSATTEST De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (KB van 23/03/1998) die stelt dat men naast het slagen in een theoretisch en praktisch

Nadere informatie

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool Het examencentrum in uw buurt vindt u op www.goca.be G O C Av z w Technologiestraat 21/25-1082 Brussel Tel. : 02 469 09 00 - Fax :02 469 05 70 goca@goca.be - www.goca.be. RIJBEWIJS. W E G W I J S IN HE

Nadere informatie

rijbewijs Rijbewijs B

rijbewijs Rijbewijs B Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieopleiding, theorie-examen, praktijkopleiding, stageperiode en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy - Verplichte boorddocumenten - Rijbewijs - Toepassingsgebied vakbekwaamheid en vrijstellingen - Nieuwe alcoholwet ( professionele bestuurder ) - Ladingzekerheid HINP Uyttendaele Davy versie december 2014

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto Nieuwe regels voor het rijbewijs C Voor bestuurders van een vrachtauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs gaan halen voor het besturen van een vrachtauto? Of beschikt u al over een rijbewijs C? Dan moet u

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Titel 4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1,

Nadere informatie

GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1

GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1 GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1 28 APRIL 2011 Koninklijk besluit tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ====================================================================

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 10, vierde lid, 16, derde lid, en 17 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen.

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Inleiding Voornaamste eid-toepassingen, alsook een korte

Nadere informatie

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen Master en master-na-master opleidingen Lees eerst zorgvuldig onderstaande informatie: Alle aanvragen worden behandeld door de Dienst Inschrijvingen. Dit neemt ongeveer twee maanden in beslag. We vragen

Nadere informatie

Vraag en antwoord T-rijwijs

Vraag en antwoord T-rijwijs Vraag en antwoord T-rijwijs Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies nr. 01/2016 van 13 januari 2016 Betreft Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten

Nadere informatie

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN 1 12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN INHOUD EU-reizigerslijst voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU-scholieren... 1 1 Doel... 1 2 Rechthebbenden... 1 3 Bevoegde overheden... 2 4 EU-reizigerslijst

Nadere informatie

Opgelet: u kan slechts praktijkexamens afleggen tijdens de geldigheidsduur van het theorieexamen

Opgelet: u kan slechts praktijkexamens afleggen tijdens de geldigheidsduur van het theorieexamen Bent u geslaagd voor het theorie-examen? Het examen omvat 40 vragen. Elke vraag is punt waard. Om te slagen moet u minimum punten op 40 behalen. Het theorie-examen blijft jaar geldig. dan kan u kiezen

Nadere informatie

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein RIJSCHOOL TOPPER A M Motoropleidingen Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen Perfect uitgerust oefenterrein Rijlessen dagelijks op afspraak maar ook... rij-opleldingen (theorie + praktijk)

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto Nieuwe regels voor het rijbewijs B Voor bestuurders van een personenauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een personenauto? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze

Nadere informatie

Rijschool VAN DE VYVER

Rijschool VAN DE VYVER Vrachtwagen CLASSIC Rijschool VAN DE VYVER www.rijschoolvandevyver.com rijschool.vandevyver@telenet.be Tel 09/33 88 045 GSM 0475/ 371 751 Erkenning 2533 Ondernemingsnummer BE 0450 829 076 9052 ZWIJNAARDE-GENT

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34176 6 december 2013 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2013, nr. IENM/SK-2013/142441,

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN 1 RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN 1. Het rijbewijs categorie Er is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel landbouwmateriaal. Het gaat over

Nadere informatie

Het rijbewijsexamen. > Categorieën van het rijbewijs

Het rijbewijsexamen. > Categorieën van het rijbewijs Het rijbewijsexamen Om bepaalde voertuigen te besturen, hebt u een rijbewijs nodig. Om een rijbewijs te verkrijgen, moet u examens afleggen. Om voor deze examens te slagen, moet u zich voorbe reiden. Een

Nadere informatie

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis Informatiefiche Rijbewijzen Juridische fiche 1. Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 16972 Wijziging van de Wegenverkeerswet (Verlenging geldigheidsduur en decentralisatie afgifte rijbewijzen) Nr. 13 HERDRUK NADER GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kunt

Nadere informatie

Studiedag 8 oktober 2015

Studiedag 8 oktober 2015 Studiedag 8 oktober 2015 Vakbekwaamheid Basiskwalificatie en nascholing Rechtsbronnen Europese richtlijn: 2003/59/EG Nationale regelgeving: KB 23 maart 1998 (rijbewijs) KB 4 mei 2007 (vakbekwaamheid) Doelstelling

Nadere informatie

Ervaring vanuit arbeidsgeneeskunde:

Ervaring vanuit arbeidsgeneeskunde: Ervaring vanuit arbeidsgeneeskunde: de praktijk van het gezondheidstoezicht Dr. Edelhart Y. Kempeneers Medisch directeur Vlaanderen & Brussel SPMT-AristA Studievoormiddag 8 oktober 2015 Situering Groep

Nadere informatie

Stappenplan - Beroepskennis

Stappenplan - Beroepskennis Stappenplan - Beroepskennis 1 Stappenplan - Beroepskennis Om te weten welke personen aan welke vereisten moeten voldoen inzake beroepskennis, gaat u best stapsgewijs te werk. Stap 1: Bent u natuurlijke

Nadere informatie

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen?

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen? December, 2014 Vraag en antwoord Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor

Nadere informatie

Rijbewijs B Theorie-examen Praktijkopleiding

Rijbewijs B Theorie-examen Praktijkopleiding Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieexamen, praktijkopleiding en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed einde brengen. Informatie over de

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een oplegger of middenasaanhangwagen met een gewicht van meer dan 3500 kg Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen

Nadere informatie

Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet

Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Patrick ARNOU Martine DE BUSSCHER KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIÉ ' VERKORT GECITEERDE WETGEVING VERKORT GECITEERDE LITERATUUR XVII XXI DEEL I. DEFINITIE VAN

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

> Samenvattende tabel: theorie en praktijk

> Samenvattende tabel: theorie en praktijk > Samenvattende tabel: theorie en praktijk CTEGORIE MINIMUM- LEEFTIJD THEORIE- EXMEN MINIMUM- LEEFTIJD VOORLOPIG RIJBEWIJS MINIMUM- LEEFTIJD PRKTIJK- EXMEN PRKTIJKLESSEN INDIEN RIJSCHOOL- OPLEIDING M 16

Nadere informatie

Vakbekwaamheid bij het besturen van voertuigen van groep C en D

Vakbekwaamheid bij het besturen van voertuigen van groep C en D Vakbekwaamheid bij het besturen van voertuigen van groep C en D Inhoud 1. Vakbekwaamheid p. 3 1. Wettelijke basis p. 3 2. Concreet p. 3 2. Doelgroep p. 4 3. Vrijstellingen p. 5 4. Theoretisch examen betreffende

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 AMENDEMENT 87 Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B - motorvoertuigen met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 3 500 kg en waarin ten hoogste acht personen worden vervoerd,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009

14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009 Doc 356 (19/08/2009) 14 /07/2009. Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene B.S. 11/08/2009 Inhoudstafel Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene...2 I. Het bekomen van

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 basis: TC-K 2011-44 Versie 01 22 februari 2014 Dienst opleidingen afdeling VCA. PVI-examenreglement

Pagina 1 van 5 basis: TC-K 2011-44 Versie 01 22 februari 2014 Dienst opleidingen afdeling VCA. PVI-examenreglement Pagina 1 van 5 PVI-examenreglement 1. Inschrijvingsmodaliteiten a. Gesloten VCA-examen i. Klant neemt (telefonisch) contact op met medewerker van de afdeling VCA om vraag te kunnen plaatsen (wanneer waar

Nadere informatie

nota datum : 01/10/2010

nota datum : 01/10/2010 nota datum : 01/10/2010 Auteur(s) : ML Vertaler : Aantal bladzijden : Aantal bijlagen : Interne referentie : ML.10.06/4 Path name : Titel : Rondschrijven betreffende de opleiding en examen voor veiligheidsadviseur

Nadere informatie

INLICHTINGEN BREVETTENEXAMEN

INLICHTINGEN BREVETTENEXAMEN INLICHTINGEN BREVETTENEXAMEN I. Voorwaarden waaraan een directeur, een adjunct-directeur, een instructeur en een stagiair in een erkende rijschool moeten voldoen 1 Deze voorwaarden waaraan directeurs,

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, regio Zuid te Eindhoven hem niet heeft geïnformeerd over het positieve

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie