SKRIPTIE, BACHELORWERKSTUKKEN EN MASTERTHESIS LIJST, VERSIE MAART gezinshuizen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SKRIPTIE, BACHELORWERKSTUKKEN EN MASTERTHESIS LIJST, VERSIE MAART 2014. gezinshuizen. 2012."

Transcriptie

1 SKRIPTIE, BACHELORWERKSTUKKEN EN MASTERTHESIS LIJST, VERSIE MAART 2014 Aalders, Hilde; Berg, Tom van den Aalders, Hilde Adema, Anneke; Engbers, Laura, Heide, Iris van der en Spijksma, Ans Adema, A.R.; Bergwerff, C.S. Akkersma, Melanie Akkersma, M.R.; Everaarts, S en Posthumus, S Dushi-huizen. Een nieuw soort gezinshuizen. Kinderen van verslaafde ouders in beeld. Risico- en beschermde factoren in de ontwikkeling van kinderen van verslaafde ouders in ambulante verslavingszorg Doel: beter leren formuleren. Langlopend onderzoek naar behandeldoelen binnen Accare, locatie de Ruyterstee Smilde en polikliniek Emmen. Literatuuronderzoek naar de valkuilen bij de implementatie van interventies in het onderwijs. Opbrengsten van samenwerking: Onderzoek naar ontwikkelings- en begeleidingsmogelijkheden na de overgang van kinderdagcentrum Maricja naar de Brede school in Nuis. Kwaliteit bevorderende interventies voor mensen met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking: een literatuurstudie. Alberts, Carola Problemen overbelicht en veerkracht onderbelicht. Een literatuuronderzoek naar de kenmerken en (zorg) behoeften van 16- tot 23-jarigen in de justitiële (jeugd) inrichtingen. 1

2 2014. Aldershof, C.; Molenaar, G.T., Buijert,H. Aldershof, Chantal Algra, J Beweging bekeken. Een onderzoek naar de motorische activering van personen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen Op weg naar zelfstandigheid! Rekenvaardigheid en motivatie van Nederlandse jongeren in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Onderzoek naar het verschil in rekenniveau aan de hand van cognitieve rekenprocessen en attributie. Alkema, M.D.; Gerrits, A.A.N.; Glas, D. e.a. Consultatieve leerlingenbegeleiding. Een onderzoek naar de invoering, de werkwijze en de opbrengsten van CLB binnen RENN4. Alkema, R.; Vinke, S. Alkema, Rowan De betrouwbaarheid en validiteit van de Fonemische Analyse Test. Een onderzoek naar de test-hertest betrouwbaarheid en de relaties met de leestests in groep 5 en 6 van het primair onderwijs. Een onderzoek naar de implementatie van het Protocol leesproblemen en Dyslexie in groep 1 tot en met groep 4 binnen het samenwerkingsverband Alma, Denise en Trousset, Maaike Alserda, Hillien; Jong, Saakje de en Validiteit en betrouwbaarheid van CLLEO-Primair Onderwijs. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Communicatielijst Leeren Omgangsgedrag. Alertheidsreacties van mensen met 2

3 Vermaat, Marlies ZEVMB op vestibulaire stimulatie. Altena, Sietske Alting, A.G.W. Andeweg, Kelly; Klaibeda, Nikkie e.a. Andringa-Verbree, Wendel Ankersmit, Y. Ark, Anne-Wil van; Dortmont, Merel van Ark, Anne-Wi van Arts, G.H.H.M.; Bosma, M en Wösten, B. Een evaluatieonderzoek naar het bieden van een passend hulpaanbod aan cliënten door de Medische Kleuterdagverblijven van Elker. Het belang van het kind in het jeugd (proces) recht. Op weg naar een child friendly court Animal assisted activities bij mensen met een (zeer) ernstige meervoudige verstandelijke beperking. ((Z)EMVB). Een beschrijving van de alertheid, interactie en vocalisatie van personen met een (Z)EMVB tijdens huisdierbezoeken. Zelfregulerend lezen: de moeite waard om te leren? Bovenbouwleerkrachten aan het woord over leren leren aan kinderen. Meer academici voor de klas. Relatie tussen motieven en studievoortgang bij studenten aan de Academische opleiding tot leraar basisonderwijs. Gezinshuizen. De meest wenselijke vorm en inhoud van de zorg, opvoeding en behandeling. Communicatie bij personen met aangeboren doofblindheid in het licht van Trevarthen s intersubjectiviteitstheorie Achtergronden van taalachterstanden bij jonge kinderen in Noordoost Nederland. Deelonderzoek naar de invloed van 3

4 executieve functies op taalvaardigheden bij kinderen op het Groninger platteland. Asbreuk, Carla Baas, Sabine Ouderbegeleiding en ouderparticipatie in het Singelhuis. E verstrekking van de Functiemix. Een stimulans voor leerkrachten? Bakker, Maartje Bakker, Rianne Balgobind, N.R. Balk, Frank Balkenende, Eva Barning, C; Jongeling, J. e.a. Kind in ontwikkeling Kind als product. Een onderzoek naar de kennis, vaardigheden en mening die leerkrachten van groep 1 en 2 hebben ten opzichte van kleuters op basisscholen in Nederland Houd ze bij de les! Een kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen de evolutie van docent-leerling interactie- en motivatie van brugklassers. Balanceren op de grens der culturen. Aanpassingen van het Nederlands zorgsysteem aan allochtone ouderen. Hulpaanwijzingen voor computerondersteund oplossen van toepassingsopgaven rekenen: in audio of tekst? Differentiatie in het primair onderwijs. Baat het niet dan schaadt het niet? Deelstudie IBUS onderzoek. In hoeverre wordt de wens van de moeder betrokken bij de beslissing die professionals en professionals in opleiding maken over de uithuisplaatsing en terugplaatsing van het kind? 4

5 Barten, M.L. Becker, Lilian Beekhuizen, Rianne Danniëlle Beereboom, Roos; Berg, Renée van den en Smeenge, Vera Thuis lezen en haar effect op begrijpend lezen. Een interventieprogramma. Schoolattitude en schooluitval bij LVGjongeren. De Kapstok leerwerktrajecten Kortdurende video-hometraining in Orthopedagogisch perspectief. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de Kortdurende Video-Hometraining binnen Icare Gezondheidszorg. Het Group Decision Support System. Ondersteuning voor samenwerking binnen de Focus Group en Delphi methode. Bekkedam, Annemiek; Machiela, Anneke en Kliniek de Swaai. Een kwalitatief Vries, Thea de onderzoek naar het verschil in benaderingswijze tussen de orthopedagogische en psychiatrische afdeling. Bekman, Ilse Bekman-Droste, Ellen; Visser-Brouwer, Margriet. J. Beks, Mariëtte Opvoeding in verandering. Opvoedingsondersteuningsprogramma s vanaf de jaren 80 tot Iedereen hoort erbij! Een onderzoek naar het effect van de intervisie Iedereen hoort erbij! op de attitude van reguliere leerlingen ten opzichte van en de acceptatie van leerlingen met een beperking. Zelfsturend leren: Wie heeft het stuur in handen? In hoeverre dragen sociale interne condities en ervaren omgevingscondities bij aan zelfsturend leren van eerstelijns managers van ING Bank in Nederland. 5

6 Belle, Rochelle van (V)erken je nieuwe generatie. Een kwalitatief onderzoek naar de match tussen het HR beleid van werkgevers binnen het Haven en Industriecomplex Rotterdam en de arbeidsmotieven van starters. Benjamins, S.L. Benneker, Pauline Berends, Tessa; Blaauw, Hylkje e.a. Berendsen, Linda Berg, Brenda van den Berg, Renée van den De visie van ouders en leerkrachten op de (ontluikende) seksualiteit van kinderen met ASS. Is er een behoefte aan een richtlijn voor seksuele voorlichting op het speciaal basisonderwijs voor deze doelgroep? Ontwikkelingsonderzoek naar de nieuwe methodiek Ambulante Gezinshulp Deelstudies Internationale Besluitvorming over Uithuisplaatsing Studie (IBUS). Samen of voor zichzelf? Een onderzoek naar de samenhang tussen opvoedingsstress en psychopathologie van ouders en motivatie voor verandering bij jongeren in de gesloten residentiële zorg. Motivatie en Scaffolding. Een onderzoek naar de ontwikkeling van motivatie bij brugklassers van het vmbo en de relatie met het gebruik van diagnostische strategieën door de docent. Kwaliteit van interactie tussen volwassenen met doofblindheid en hun begeleiders. Een evaluatie van de Focus Group bijeenkomsten. 6

7 Berg, Tjitska van den Berg, Tom van den Berg, E.M. van der Bergmans, Chantal; Biemans, Leonie en Wolfs, Jolanda Bergsma-Boschma, Margreeth Berghuis, Selma Bergwerff, Lotte Berkel, S.L. van Bette, Rachelle; Bijl, Silke e.a. Bette, Rachelle Samenwerking tussen ouders en school. Een onderzoek naar de samenwerking tussen praktijkschool Pouwer en de ouders van de leerlingen. Video-Selfmodelling. An intervention strategy for children with autism in a special needs school Omgevingsfactoren in de klas die van invloed zijn op het competentiegevoel van leerlingen. Signalen van Seksueel misbruik. Wat zijn de meest genoemde signalen van seksueel misbruik bij kinderen tussen de 0 en 12 jaar? Leerbaarheid hoofdrekenen. Als tellen geen uitkomst biedt. De betrokkenheid van docenten in het kader van hun professionaliteit. Het verloop van een zorgproces in het basisonderwijs: van signalering tot toekomstplannen. De rol van testgegevens uitgelicht. Physical Focused Training: oplossingen vanuit het lichaam? Een pilot onderzoek naar de werking van PFT. Onderzoek naar de leerlijnen voor kinderen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB). Stress bij pleegouders van jonge 7

8 pleegkinderen. Een onderzoek naar de resultaten van de Nijmeegse Ouder stressindex (NOSI) binnen de Pleegouder Pleegkind Interventie (PPI). Beumer, N.A.F. Beune, M.A. Beusen, R.T.M.; Damkat, M.R.M & Klaibeda, M. Biesebeek, Erika te; Bernabela, Fayda e.a. Biesebeek, H. te Bijlsma, Yldau & Vries, Anna de Binnendijk, Hella; Ketellapper, Janet en Stam, Romy Een kruiwagen vol omgeving. Onderzoek naar erfgoedproject De Molenmuis waarin cultureel erfgoed en taalonderwijs samenkomen. Cluster 2-leerlingen door het lint. Onderzoek naar de aanpak van leerlingen met onacceptabel gedrag op een cluster 2- school. Studenten aan het woord Over studiesucces, motivatie & stress Een onderzoek naar de discrepanties tussen de wet- en regelgeving en de praktijk met betrekking tot het onderwijsaanbod aan kinderen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB) Vriendschappen. Een onderzoek naar de vriendschappen van adolescenten uit klas 1 en klas 2 van het regulier middelbaar onderwijs. Van plusklas naar burgklas. Over de ervaringen van hoogbegaafde plusklas leerlingen in Friesland. Onderwijs voor iedereen? Onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de acceptatie van kinderen met een beperkingen in het regulier basisonderwijs. 8

9 Bisschop, Jeanet; Hofsté, Elke De bruikbaarheid van Cortisol als effectmaat in de Pleegouder Pleegkind Interventie. Een pilotonderzoek naar de verschillen in diurnaal cortisolpatroon bij pleegkinderen van nul tot vier jaar. Bisschop, J.; Hoop, S.L.de e.a. Blankenstein, E.M.M. Blanksma, Karin Bloem, Mirjam; Hooisma, Rinske.e.a. Bloem, Mirjam Bloem, P.N.; Sijtsma, B. en Vries, S.de Wij hebben geen hoogbegaafde leerlingen op school, dus geen hoogbegaafdenbeleid. Een onderzoek naar het maken en uitvoeren van hoogbegaafdenbeleid in kleine reguliere basisscholen en de feiten, visies, attitudes, ervaringen en handelingen van de bovenschoolse medewerkers, directies, internbegeleiders, leerkrachten en ouders met betrekking tot hoogbegaafdheid. Leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek in de overgang van het voortgezet speciaal onderwijs naar een vervolgopleiding. Hoogbegaafdheid. Alle vrijheid of liever begeleid. Een onderzoek naar het verschil tussen een open en stapsgewijze methode van opdrachten aanbieden aan hoogbegaafde leerlingen. De invloed van schoolfactoren op de motivatie van leerlingen. De consultatieve leerlingenbegeleiding in Suriname. In hoeverre sluit de methodiek van de consultatieve leerlingenbegeleiding aan bij de behoeften en de mogelijkheden van de leerkrachten en leerlingen binnen het pilotproject De Kans. De effectiviteit van vestibulaire stimulatie. 9

10 Literatuuronderzoek naar de relatie tussen vestibulaire stimulatie en het bevorderen van alertheid bij personen met zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen Bloem, P.N. Bloemerts, Judith Het binnenste buiten. Internaliserende problematiek van jongeren binnen het Poortje. Nederland, het ware paradijs? Een onderzoek naar de beelden en de verwachtingen van alleenstaande minderjarige Afghaanse vreemdelingen over het leven in Nederland. Blokland, Karlijn en Leeuwen, Wietske van Slaapproces bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Een onderzoek naar het slaapritueel van jongeren van 12 tot en met 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en de bevordering van het (in)slaapproces. Blom, Bas Blom, S.J. en Lingen, M.M. van Blomsma, Jolanda Verwachtingen van leraren en leerlingen over leerprestaties. Een onderzoek naar de samenhang met de kwaliteit van het basisonderwijs in Noord-Nederland. Brammetje baas. Een kijkersonderzoek naar basisschoolkinderen over druk en impulsief gedrag. Gedragsproblemen en het opvoedingsprogramma. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar gedragsproblemen bij personen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen bij de SGR groep te Curaçao

11 Blume, L.S.; Jong, T. de en Knol, M. Blumers, Sanne Boer, A. de Boer, J.M.; Niessen, A.S.M. Alertheid tijdens Multi-Sensory Story Telling. Samenhand tussen alertheid en de manier waarop een MSST boek wordt voorgelezen. Samen Sociaal. Onderzoek naar de effectiviteit van een sociale vaardigheidstraining. De visie van professionals op seksueel misbruik in de jeugdzorg. De test-hertestbetrouwbaarheid van de Eén Minuut Test en de Klepel in het voortgezet onderwijs. Boer, J.M. Boer, A. de Zo de ouden zongen, piepen de jongen. De overeenkomst en de verschillen in gezinskenmerken. Educatief kapitaal en geletterdheid van de ouders in Oost- Groningen en de regio Delfzijl en de invloed hiervan op de woordschatontwikkeling van de peuters in deze gezinnen. Zelfstandigheid in het Daltononderwijs: een onderzoek naar het zelfstandig werken en zelfstandig leren van Daltonleerlingen. Ontwikkeling van een instrument om zelfstandig leren en onderwijsvormgeving in Daltononderwijs meetbaar te maken. Boer, M.K.W. de; Jansen, N.A. en Post, R.D. De samenhang van diverse visuele functies intelligentie met de activiteiten- en participatiebeleving van normaal begaafde jongeren met CVI. Boer, Madelon Seksueel misbruik. Traumagerichte groepstherapie voor adolescente meisjes. 11

12 Een onderzoek naar de werkzaamheid van de interventie SMSO. Boer, R.S.G. de Boer, Rianne; Jong, Baukje de Boer, Sandra de; Kelly, Megan en Meulen, Ilse van der De taalontwikkeling van prematuren. Follow up onderzoek naar kinderen met perinatale risicofactoren Best Interest of Child-Questionnaire. Een onderzoek naar de visieverschillen tussen de adolescent en de professional gericht op de opvoedingsomgeving van de adolescent. Het pedagogisch klimaat binnen de kinderrevalidatie. Een eerste verkenning van theorie en praktijk. Boer, Rianne ten; Krijnsen, Lotte Boerema, Leonie; Gutzke, Jannne, Hem, Pytsje van der Van faalangst naar prestatie. Een faalangst reductietraining voor de Leon van Gelderschool Pijncoping bij mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Een literatuurstudie. Boers, Erika Boersma, Evelien Jitsan Boersma, N. Delinquent maar toch thuis. Een onderzoek naar gezinsbehandelingen voor deliquente kinderen. De dynamische testprocedure van de Bayley-III-NL: Een onderzoek naar de verbetering van de handelingsgerichtheid van het instrument, door dynamische testen. Het formuleren en evalueren van meetbare doelen in de jeugdzorg. Een handleiding voor hulpverleners. 12

13 Boersma, N.: Nauta, C.T.R. Bokdam, Anique Böke, M.W.; Otter, X. Foster Care Story Stems. Een onderzoek naar het in kaart brengen van de specifieke sociale relaties van pleegkinderen. Leeslessen in het voortgezet onderwijs. De kwaliteit van docenten en schoolkenmerken. De betrouwbaarheid en validiteit van de Fonemische Analyse Test. Een onderzoek naar de test-hertest betrouwbaarheid en de relatie met leestests in groep 3 en 4 van het primair onderwijs. Boom, Sebastiaan en Kloetstra, Simone Boom, Sebastiaan Boorsma, H.B.; Kuipers, O.W. Borcherts, J.H.R. Borger, A.M. Mijlpalen voor de Turkse taalontwikkeling. Een schaalconstructie voor de Turkse versie van de SNEL. Tevredenheid van pleegouders over de aansluiting van een pleegzorginterventie (PPI). Een onderzoek naar de aansluiting van de Pleegouder-Pleegkind Interventie bij de ondersteuningsbehoeften van pleegouders. Zelfwaardering van dyslectische kinderen. Het korte-termijn effect van lees- en spellingbehandeling. PinQ. Evaluating the reliability of the PinQ: a tool to measure the health-related quality of life in children with enuresis and their parents in Flandres, Belgium. Never ending quest. De zoektocht naar een moderne motivatietheorie. 13

14 Borger, M.B.; Latuheru, T. Bos, H.T. Bosch, Esther; Oosterhoff, Miranda en Rink, Marjolein Bosch, Esther; Rink, Marjolein Bosch, Ryanne; Bramer, Lisette en Okken, Yvonne Bosch, Ryanne Bosker, Cecile Bosma, Nienke Lara Bosman, K.H.K.; Hunen, J.M. van e.a. Woordenschat in Noordoost Nederland. Is er sprake van een achterstand? Moving towards silence. A dialogical analysis of the interaction between a person with congenital deafblindness and his professional communication partner. Pleegzorg in de Nederlandse kinderliteratuur. Een analyse van thema s en literaire vormen in kinderboeken (-12jaar). Jeugdliteratuur over pleegzorg. Pleegkinderen aan het woord. De geluidsomgeving van mensen met een ernstige verstandelijke en visuele beperking. Effectenonderzoek naar de agressieregulatietraining Hoe word ik boos? De implementatie en het effect van een zelfregulatie interventie. Parent Self-Efficacy: the belief that I can do it. Een pilotstudy naar het gebruik van de SEPTI en de SEPTI-TS binnen de gezinsbehandeling en veranderingen in parental self-efficacy en opvoedgedrag tijdens de behandeling. Taalvaardigheden op het Groninger platteland. Deelonderzoek binnen het onderzoek Taal op school en Thuis naar de taalachterstanden bij kleuters binnen de regio Delfzijl. 14

15 Bosman, K.H. en Hunen, J.M. van Bosman, Marijke Bossink, L.W.M. Bouma, Hanne Bouma, Helen Bouma, Helen Bouma, L. Bouwer, L.;Damstra, C.M. Maatjesproject. De invloed van een maatjesproject op de attitude van reguliere basisschoolleerlingen ten opzichte van kinderen met een beperking. Parental Self-Efficacy in de gezinspsychiatrie. Onderzoek naar de relatie tussen slaapproblemen en motorische activering bij personen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Een goed gesprek. Een onderzoek naar de begeleidingsgesprekken tussen gedragswetenschappers en pleegzorgwerkers binnen Jeugdhulp Friesland. Diagnostiek van traumagerelateerde problematiek bij asielzoekerskinderen. Terug naar huis? Een onderzoek naar de ervaringen van teruggekeerde asielzoekerskinderen. Ervaringsordening: een bijdrage aan de betekenisverlenging? Onderzoek naar de bijdrage van de theorie over ervaringsordening aan betekenisverlening op het sensatieniveau, gericht op personen met een ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking. De jonge kleuter laten kleuteren? Een onderzoek naar de overgang van groep 2 naar groep 3 bij herfstleerlingen in het regulier basisonderwijs. 15

16 Bouwmeester, Ilse Bovenkamp, Lisanne van den Braak, Joline; Buist, Anne-Mieke Braakhuis, L.E.G.; Drobinski, S.B. en Vessies, C.A.J.M. Brackenie, Antoinet; Brinkman, Irene e.a Bresser, Juul; Eenshuistra, Annika en Masseling, Marjolein. Bril, Karin en Werf, Aniek van der Transities binnen het onderwijs: hoe kan de aansluiting tussen intern en extern onderwijs verbeterd worden? Are you talking to me!? Effects of Project CHANGE on interaction and communication with adults with congenital deafblindness Onderzoek naar de behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij personen met een licht verstandelijke beperking bij de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland. Groeps-achters Dromen Verder. De bruikbaarheid van de Groninger Docenten Vragenlijst voor het in kaart brengen van het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen aan het eind van de basisschool. Eén ervaring zegt meer dan duizend woorden. Onderzoek gericht op beeldende, drama- en psychomotorische gezinsvaktherapie binnen Tjalingahiem, gegeven aan gezinnen met een licht verstandelijk beperkt kind. Sociaal-emotionele ontwikkeling en VVE? Een eerste verkenning van de manier waarop in de voor- en vroegschoolse periode de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd en geobserveerd wordt. Groepsbehandeling binnen de dagelijkse routine van het sociaal competentiemodel bij Driever s Dale. De kennis en het handelen van de pedagogische medewerkers. 16

17 Broekmate, Sanne Broenink, I.P.M. Broer, Madelon Broersma, Janine Brouwer, Jasperina Brouwer, Jolanda Brouwer, Wendy, Hakvoort, Johanna e.a. Brouwer de Koning, A; Jansma, F. e.a. Brouwer de Koning, Annelies Relatie tussen motorisch en cognitief functioneren bij kinderen met een motorische ontwikkelingsstoornis. Een literatuur review naar executieve functies en schoolvaardigheden bij kinderen met cerebrale parese (CP) of developmental coordination disorder (DCD). Onderwijs, thuis en vrije tijd: werken naar een geïntegreerd aanbod op locatie de Mast. Seksueel misbruik. Traumagerichte groepstherapie voor adolescente meisje. Een onderzoek naar de werkzaamheid van de interventie SMSO. Motivatie van leerkrachten om te professionaliseren. Een studie naar stimulerende en belemmerende factoren. De relatie tussen integratie, motivatie en schoolprestaties in het voortgezet onderwijs. Een literatuuronderzoek naar preventie gericht op de opvoedingssituatie van jonge (0-6 jaar) chronisch zieke kinderen Leren communiceren: Het communicatief potentieel van personen met congenitale doofblindheid Onderzoek naar de invloed van visuele prikkels in een Snoezelruimte op de alertheid van mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Onderzoek naar gezinnen zonder opgroei- 17

18 en opvoedproblemen bij Yorneo 0/12. Broy, Ulrike Bruggen, Marius van Brugman, Eline en Slagter, Karin Bruin, Ilona de Bruin, Nanda de; Korvermaker, Roos en Osinga, Sietske Bruin, N.M. de Bruins, Manouk Brummel, M.I.; Hoekstra, N.M. Communicative musicality as focus of video analysis. A case study on interaction. Menselijke stem of schriftelijke uitleg bij het leren oplossen van toepassingsopgaven: een verkennende studie. Door de ogen van een pleegkind. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en bevindingen van kinderen in een pleeggezin. Effectiviteit van Triple P niveau bij Elker Jeugd- en Opvoedhulp. Verandering op het gebied van opvoedingsstijl en welzijn van ouders en probleemgedrag van kinderen. Verkennend onderzoek naar het behandelprogramma in justitiële jeugdinrichtingen in Nederland. Een betrouwbaarheidsonderzoek naar de Taxonomie van Zorg voor Jeugd (TZAJE). Hangjongeren en jeugdbeleid. Een onderzoek naar de manier waarop er naar hangjongeren wordt gekeken in het jeugdbeleid van Nederlandse gemeenten. De samenhang tussen visueel selectieve aandacht en leesprocessen in het basisonderwijs. Brummelen, Carola van; Vries, Rutger van De implementatiewijzer. Welke 18

19 en Willems, Liesbeth Brunsting, Judith Bruijckere, Liz; Haan, Anna Marijn de en Vries, Hilde de Buddingh, Anneloes Buelund, Helle Buis, N. en Buiten, M. van Buis, Nynke Buiten, Marjet van Buijert, A.J. Burema, Imke bevorderende en belemmerende factoren spelen er bij het implementatieproces van een interventie? Psycho-educatie aan jonge moeders met een licht verstandelijke beperking. Gedragsproblemen bij jonge kinderen met kno-problemen en spraak-taalproblemen. Doelen voor ouders van kinderen met angststoornissen bij Molendrift. Transfer from knowledge to action. The sense of being a competent partner to people with congenital deafblindness. Opvallende sociogramresultaten. Een verkennend diagnostisch onderzoek in een schakelklas op de Dr. J.de Graafschool. Contact tussen ouders en kind bij een uithuisplaatsing. Orthopedagogische taken in het VSO Groningen. Een verkennend onderzoek op het cluster 4 onderwijs in het kader van een geplande samenvoeging. Het onzichtbare onderzocht. Een onderzoek naar het groepsklimaat en de bejegening binnen het Poortje Groningen. Drukke en dwarse kinderen over zichzelf. Energetic and unruly children about themselves. 19

20 Busscher, L.J.M; Overbeek, M.N. en Richardson, S.E.N. Busschers, C.T.B. Bussink, Maryvon Bij, Hendrike van der Bijker, Femke Bijker, Femke Gebruik van prestatie-indicatoren binnen vijf sectoren. Een aanbeveling voor het correct werken met prestatie-indicatoren binnen de jeugdzorg. Het herkennen van emoties bij een persoon met congentiale doofblindheid. De ontwikkeling van een observatieinstrument. Ontwikkelingen rondom ontwikkelingsperspectieven. Onderzoek naar het innovatieproces bij de invoering van ontwikkelingsperspectieven binnen een schoolbestuur. Een doeltje in de rug. Doelgericht werken maximaal resultaat. Passend onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen en de samenwerking met jeugdzorg. Een explorerend surveyonderzoek naar de attitude van leerkrachten en jeugdhulpverleners. De pedagogische professionaliteit van leerkrachten en jeugdhulpverleners nader onderzocht: een casestudy naar het behandelingsprogramma Zorg Onderwijs. Bijlstra, Marije; Loonstra, Sjoukje; Nobels, Wie spreekt de taal van het gedrag? Een Désirée, Visser, Tineke onderzoek naar verschillen en/of overeenkomsten in taal- en gedragsproblemen bij kinderen met een Autism Spectrum Condition (ASC) binnen cluster 2 en cluster Bijma, Baukje Ouders in de kinderrevalidatie. Een onderzoek naar de positie van de 20

21 ouders in het revalidatieproces van hun kind Calisir, Zeynep Cluster 4-leerlingen: Primair in beeld. De ontwikkeling van cluster 4-leerlingen in het regulier basis onderwijs met ambulante begeleiding. ` Camenisch, Angela Caspel, Aletta van Cats, Harma; Franssen, Sophia e.a. Cats, Harma; Keun, Maaike Cerda, Bárbara Luisa Hanisch Compagne, Wisanne Conradi, Jelte Successful peer interaction without guidance or support between two children with congenital deafblindness. Verandering: meten is weten? Een literatuurstudie naar de meetdomeinen en meetinstrumenten in veranderingsonderzoek binnen de residentiële zorg. Kenmerken van de doelgroep SMSO nader bekeken. Een casestudie. Communicatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie: voorkeuren en wensen van cliënten en verwijzers omtrent (schriftelijk) communicatie. Influences on mathematics achievement through analysis of changes in schools and classrooms characteristics over time. Het belang van de enthousiaste leerkracht. Een kwantitatief onderzoek naar de samenhang tussen het enthousiasme van de leerkracht en de motivatie en leerprestatie van de leerling. De verrichtingenlijst 10 voor Toekomst. De ontwikkeling van een instrument om het primaire hulpverleningsproces te registreren. 21

22 2010. Copini, Heleen; Kate, Yvonne ten en Matthijs, Eva Corjanus, C.D. Couperus, F. Daggert, S.J.D.; Lenglet, J. Daggert, S.J.D. Dam, J.A. van Dam, Paulien van; Haan, Tynke de; Damen, Frederique; Jansen, Simone Damman, Noortje Een literatuurstudie naar de invloed van factoren op de therapeutische relatie tussen jongeren en hulpverleners binnen de residentiële hulpverlening. De acceptatie en het welbevinden van leerlingen zonder en met beperking in het regulier voortgezet onderwijs. Effectief feiten leren. Vergelijkend onderzoek maar het effect van meerkeuzevragen en open vragen als hulpmiddel voor het digitaal leren van een vreemde taal. Leiderschapsstijlen in de residentiële jeugdzorg in Nederland. Een praktijkonderzoek. Sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau binnen het cluster 3 onderwijs. Praktijkonderzoek W.A. van Lieflandschool te Groningen Onderwijsstrategieën voor het aanleren van communicatie en geletterdheid bij leerlingen met congenitale doofblindheid. Anders Angstig. Angsttrainingen voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. De perceptie van ouders op Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) 0-18 bij Yorneo. Ouderparticipatie in de residentiële jeugdzorg voor jongeren met een licht 22

23 verstandelijke beperking. Een verkennend onderzoek binnen Vitree (West- Overijssel). Dedem, E.J. van; Melaard, M.H.D.; Sleurink, L.M. Dekken, Gezina van Dekker, Linda. Delnooz, E.J.H.; Velde, I.M. ten Delville, Pauline Sportstimuleringsprogramma Special Heroes: Werkzame en niet-werkzame factoren volgens vakleerkrachten, trainers en kinderen in cluster 4 onderwijs. Volwassenjury s vs. Kinderjury s. Een onderzoek naar de kloof tussen de beoordelingen van kinderboeken door literair deskundige volwassenen en kinderen. Kansen voor Ukkies. Stress bij pleegkinderen (0-4 jaar). De impact van de voorgeschiedenis. De effecten van motorische activering. Evaluatie van een bewegingsgeoriënteerde interventie voor personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Delville, Pauline; Jutstra, Anne-Jo; Scholing, Nina. Diepman, Anouk; Lassche, Kim De invloed van geld op motorische activering. De samenhang tussen financieringssystematiek en de mate van motorische activering binnen de ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking. De Emotional Availability Scales in de Pleegouder- Pleegkind Interventie. Een onderzoek naar de interbeoordelaarbetrouwbaarheid. 23

24 Diest, Joyce van en Goor, Myrthe Diest, Joyce van Dik, Roosmarijn; Fernhout, Claudia Dirks, A.V.; Hartlief, A. en Leunge, R. Djoegan, R.J. Dobma, Akkelien Docter-Jansen, Lenneke Dooper, Sanne-Rikst Een onderzoek naar signalering en begeleiding van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Beleid en werkwijze binnen SWV 4.03 Off-line gemeten metacognitie bij begrijpend lezen. Het effect van een vraaggestuurde training op off-line gemeten metacognitie en de voorspellende waarde hiervan op de prestaties van leerlingen. Een onderzoek naar de leerstijlen van MBO niveau 2 leerlingen met betrekking tot de Nederlandse taal. Kwaliteit van interactie en communicatie bij kinderen met het Charge syndroom. Het onderwijs aan leerlingen in residentiële instellingen. Een onderzoek naar de motivatie, het welbevinden en zelfvertrouwen van mbo-leerlingen die binnen een residentiële instelling onderwijs volgen. Seksueel misbruik Syste-Matisch opgelost, wat is het effect? Een effectstudie naar een groepsbehandeling voor seksueel misbruikte 16+ meiden. Een klus met plus. Een kwalitatief onderzoek naar de Groningse Plusvoorziening: extra zorg en ondersteuning voor de overbelaste jongeren. Onderzoek naar actieonderzoek. Leidt het uitvoeren van actieonderzoek tot een onderzoekende houding bij de deelnemers 24

SKRIPTIE, BACHELORWERKSTUKKEN EN MASTERTHESIS LIJST, VERSIE FEBRUARI 2013 2009. Evaluatie van het programma Gezin aan bod. 2010. gezinshuizen. 2012.

SKRIPTIE, BACHELORWERKSTUKKEN EN MASTERTHESIS LIJST, VERSIE FEBRUARI 2013 2009. Evaluatie van het programma Gezin aan bod. 2010. gezinshuizen. 2012. SKRIPTIE, BACHELORWERKSTUKKEN EN MASTERTHESIS LIJST, VERSIE FEBRUARI 2013 Aalbers, L.; Jansen, R.M.J. en Vossos, I. Aalbers, Lisa Aalders, Hilde; Berg, Tom van den Adema, Anneke; Engbers, Laura, Heide,

Nadere informatie

Onderzoekers: diverse onderzoekers, in binnen- en buitenland onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp, Dr. A. van der Putten & Drs. P.

Onderzoekers: diverse onderzoekers, in binnen- en buitenland onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp, Dr. A. van der Putten & Drs. P. Alle projecten richten zich op personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en staan onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp en/of Dr. A. van der Putten. Lopende projecten 1.

Nadere informatie

Publicaties 2012 Wetenschapswinkel Onderwijs/Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Publicaties 2012 Wetenschapswinkel Onderwijs/Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Publicaties 2012 Wetenschapswinkel Onderwijs/Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Hoven, Y 'Accare let op de kleintjes' Evaluatieonderzoek 2010-2011 Rooth, D.; Antuma, K. Actieve Preventie Nijhof,

Nadere informatie

Kenniskring Entree van zorg

Kenniskring Entree van zorg Kenniskring Entree van zorg Aansluiting problematiek en hulp: rol van de context 12 november 2015 Het programma Psychosociale hulp voor kinderen en jongeren: welke problemen zien we waar terug? Marieke

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin Doelgroepanalyse Centrum voor en Gezin Efua Campbell & Inez Berends December 2013 PI Research is gevraagd om voor het Centrum voor en Gezin van de Bascule een doelgroepanalyse uit te voeren. Aan de hand

Nadere informatie

Nationale Dyslexie Conferentie 3 april 2013. Dyslexie, Emotioneel welbevinden en Schoolverzuim handvatten voor signalering, diagnostiek en begeleiding

Nationale Dyslexie Conferentie 3 april 2013. Dyslexie, Emotioneel welbevinden en Schoolverzuim handvatten voor signalering, diagnostiek en begeleiding Nationale Dyslexie Conferentie 3 april 2013 Dyslexie, Emotioneel welbevinden en Schoolverzuim handvatten voor signalering, diagnostiek en begeleiding Nouchka Tick 1 Thea Vogelaar 2 1 Senior Onderzoeker,

Nadere informatie

Universitair Ambulatorium Groningen

Universitair Ambulatorium Groningen Universitair Ambulatorium Groningen Onderzoeks- en Expertisecentrum 1 2 Universitair Ambulatorium Groningen Een kennismaking Het Universitair Ambulatorium Groningen van de Rijksuniversiteit Groningen is

Nadere informatie

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Recht op onderwijs dat is gericht op: - de ontplooiing

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

T D B O Opleidingsinstelling. Behandelingsstrategieën bij obese kinderen 3 1 2 Cure & Care Development www.curecare.nl 2.006.010

T D B O Opleidingsinstelling. Behandelingsstrategieën bij obese kinderen 3 1 2 Cure & Care Development www.curecare.nl 2.006.010 Afkortingen: T = totaal geaccrediteerde uren (exclusief bijtelling 25% voorbereiding/huiswerk) D = geaccrediteerde uren voor het taakgebied Diagnostiek B = geaccrediteerde uren voor het taakgebied Behandeling

Nadere informatie

Logopedie in het cluster 2 onderwijs

Logopedie in het cluster 2 onderwijs Logopedie in het cluster 2 onderwijs mw. E. Cox MA (NVLF) mw. E. Kunst-Verberne (NVLF) mw. M. Schulte (NVLF) dhr. R. Nannes (NVLF) 2 Aanleiding position statement Dit position statement gaat over de logopedische

Nadere informatie

Girls Talk+ Ontwikkeling en evaluatie van een counselingsprogramma over relaties en seksualiteit voor meisjes met een lichte verstandelijke beperking

Girls Talk+ Ontwikkeling en evaluatie van een counselingsprogramma over relaties en seksualiteit voor meisjes met een lichte verstandelijke beperking Girls Talk+ Ontwikkeling en evaluatie van een counselingsprogramma over relaties en seksualiteit voor meisjes met een lichte verstandelijke beperking Willy van Berlo 1 Wie is wie? Ontwikkelaars: Annelies

Nadere informatie

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz mr.dr. Lieke van Domburgh Onderzoeker Vumc, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie Hoofd afdeling O&O Intermetzo prevalentie problemen: etniciteit en gender (Zwirs 2006)

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Graduate School of Child Development and Education Welkom bij de mastervoorlichting van Orthopedagogiek

Graduate School of Child Development and Education Welkom bij de mastervoorlichting van Orthopedagogiek Graduate School of Child Development and Education Welkom bij de mastervoorlichting van Orthopedagogiek mastertraject in de Pedagogische wetenschappen Orthopedagogiek Prof. dr. S. Bögels Prof. dr. P.F.

Nadere informatie

Weerbaarheidstrainingen. Informatie voor kinderen en jongeren ouders en verwijzers in Fryslân

Weerbaarheidstrainingen. Informatie voor kinderen en jongeren ouders en verwijzers in Fryslân Weerbaarheidstrainingen Informatie voor kinderen en jongeren ouders en verwijzers in Fryslân Inhoudsopgave Vooraf 3 Weerbaarheid algemeen 4 Weerbaarheid en grensoverschrijdend gedrag 6 Weerbaarheid voor

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Samenvatting van het projectverslag Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Op basisschool D n Heiakker in Deurne i.s.m. Triade Ambulante

Nadere informatie

ondersteuning in het onderwijs

ondersteuning in het onderwijs ondersteuning in het onderwijs School is een centraal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Ervaringen op school zijn vormend en het wel of niet afmaken van school is bepalend voor hun toekomst.

Nadere informatie

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Marianne Balfoort & Manon van den Ende - MOC t Kabouterhuis Willemien Duvekot - Ouder kind adviseur Ijburg en Zeeburgereiland Programma - Introductie - Wat

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015 Diagnostiek de Ambelt 2014-2015 Ons aanbod Resultaat boeken. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij?... 3 2. Aanbod Diagnostiek... 5 Consult gedragswetenschapper... 5 Traject Handelingsgerichte Diagnostiek...

Nadere informatie

Professionalisering Pedagogisch- en didactisch handelen voor assistenten, leraarondersteuners en overig onderwijsondersteunend personeel

Professionalisering Pedagogisch- en didactisch handelen voor assistenten, leraarondersteuners en overig onderwijsondersteunend personeel FACTSHEET Cursus Bijlagen Professionaliseringsplan KOLOM Professionalisering Pedagogisch- en didactisch handelen voor assistenten, leraarondersteuners en overig onderwijsondersteunend personeel Algemeen

Nadere informatie

Strategieën om te werken aan effectieve jeugdzorg

Strategieën om te werken aan effectieve jeugdzorg Strategieën om te werken aan effectieve jeugdzorg Evidence based practice 1. Invoeren bewezen effectieve interventies; 2. Wetenschappelijk onderzoeken veelbelovende eigen interventies; 3. Consolideren

Nadere informatie

Naar de middelbare school; Puberteit, ieder kind komt er een keer doorheen, ook met een NAH

Naar de middelbare school; Puberteit, ieder kind komt er een keer doorheen, ook met een NAH Cluster B Naar de middelbare school; Puberteit, ieder kind komt er een keer doorheen, ook met een NAH René Steinmann Pubertijd: Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs Eindelijk naar de middelbare

Nadere informatie

Speciaal onderwijs Informatie voor ouders

Speciaal onderwijs Informatie voor ouders Speciaal onderwijs Informatie voor ouders Passend Speciaal Entrea onderwijs is er voor kinderen die (tijdelijk) het meest gebaat zijn bij speciaal onderwijs. Speciaal onderwijs op maat, omdat zij binnen

Nadere informatie

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Congres Jeugd in Onderzoek 19 maart 2012 Anna Lichtwarck-Aschoff (Inside-Out) Lucienne van Eijk (C4Youth) Marlie Cerneus (AWJTwente) Programma Academische

Nadere informatie

Prof. dr. Geert Jan Stams Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Geert Jan Stams Universiteit van Amsterdam Prof. dr. Geert Jan Stams Universiteit van Amsterdam Samen met Jeugdige Taken van de Gezinsvoogd/Casemanager/ Gezinsmanager Opvoeder(s) / verzorger(s) Hulpverleners, behandelaars Andere professionals en

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

SoNeStra. Ontwikkelen vanuit beweging

SoNeStra. Ontwikkelen vanuit beweging SoNeStra Ontwikkelen vanuit beweging Deskundigen Buitenspel?! Werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën, 28 april 2015 Riet Portengen 75 minuten. Het verhaal Kleine oefeningen Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Participation in leisure activities of children and adolescents with physical disabilities Maureen Bult

Participation in leisure activities of children and adolescents with physical disabilities Maureen Bult Participation in leisure activities of children and adolescents with physical disabilities Maureen Bult Participatie in vrijetijdsactiviteiten van kinderen en adolescenten met een lichamelijke beperking

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Op weg naar effectiviteitonderzoek in het cluster 4 onderwijs

Op weg naar effectiviteitonderzoek in het cluster 4 onderwijs Op weg naar effectiviteitonderzoek in het cluster 4 onderwijs Een verkenning van de doelgroep en de werkwijze Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. Drs. H. Leloux-Opmeer Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Wat beantwoordt. De Pleegouder Pleegkind Interventie. (Over stress en reactie) Door H.W.H. van Andel; GGZ Dimence

Wat beantwoordt. De Pleegouder Pleegkind Interventie. (Over stress en reactie) Door H.W.H. van Andel; GGZ Dimence Wat beantwoordt De Pleegouder Pleegkind Interventie (Over stress en reactie) Door H.W.H. van Andel; GGZ Dimence Symposium Pleegzorg 12-06-2012 1 Risico s voor jonge kinderen die in pleegzorg komen Life

Nadere informatie

Logopedie in het cluster 4 onderwijs

Logopedie in het cluster 4 onderwijs Logopedie in het cluster 4 onderwijs mw. E. Cox MA (NVLF) mw. E. Kunst-Verberne (NVLF) mw. M. Schulte (NVLF) dhr. R. Nannes (NVLF) 2 Aanleiding position statement Dit position statement richt zich op de

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

Graduate School of Child Development and Education Welkom bij de mastervoorlichting van Orthopedagogiek

Graduate School of Child Development and Education Welkom bij de mastervoorlichting van Orthopedagogiek Graduate School of Child Development and Education Welkom bij de mastervoorlichting van Orthopedagogiek mastertraject in de Pedagogische wetenschappen Master Orthopedagogiek Prof. dr. S. Bögels Prof. dr.

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld?

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Goed voorbeeld doet volgen. Martine Noordegraaf 6-3-2015

Goed voorbeeld doet volgen. Martine Noordegraaf 6-3-2015 Goed voorbeeld doet volgen Martine Noordegraaf 6-3-2015 Welk type ouderschap ziet u het meest in de gehandicaptensector? Adequaat ouderschap Verstoord ouderschap Problematisch ouderschap Overvraagd ouderschap

Nadere informatie

Logopedie in het cluster 3 onderwijs

Logopedie in het cluster 3 onderwijs Logopedie in het cluster 3 onderwijs mw. M. Boersma (NVLF) mw. E. Cox MA (NVLF) mw. E. Kunst-Verberne (NVLF) dhr. R. Nannes (NVLF) mw. M. Schulte (NVLF) 2 Aanleiding position statement Dit position statement

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Guy Bosmans, Patricia Bijttebier, Ilse Noens & Laurence Claes

Guy Bosmans, Patricia Bijttebier, Ilse Noens & Laurence Claes Inhoud Inleiding 11 Guy Bosmans, Patricia Bijttebier, Ilse Noens & Laurence Claes 1. De diagnostiek van intelligentie 13 Bea Maes, Stijn Smeets en Mark Schittekatte 1.1 Theorieën over het construct 13

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Interventie aan de keukentafel

Interventie aan de keukentafel Interventie aan de keukentafel Gezinsgerichte interventie voor kinderen en jongeren met NAH Ingrid Rentinck Inleiding Initiatiefnemers van project: Ingrid Rentinck Arend de Kloet Carolien van Heugten Opzet

Nadere informatie

Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen. Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren

Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen. Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren Het is nooit saai,

Nadere informatie

Zie je ze ontwikkelen?

Zie je ze ontwikkelen? Zie je ze ontwikkelen? De meetbare kleuter?! 1 Lectoraat Early Childhood School of Education Derde Jaarcongres leve het jonge kind 4 november 2014 DE MEETBARE KLEUTER De voorspellende waarde van cito-scores

Nadere informatie

Kenniskring Entree van zorg

Kenniskring Entree van zorg Kenniskring Entree van zorg Derde bijeenkomst, 5 november 2013 Groningse zorg voor jeugd en (multiprobleem)gezinnen Programma 1. Opening Lucienne van Eijk 2. Foto van de zorg voor jeugd Marieke Nanninga

Nadere informatie

(SGL)VB. Open dag RINO groep Utrecht, 24 mei Workshop door Nico Overvest, hoofddocent (SGL)VB

(SGL)VB. Open dag RINO groep Utrecht, 24 mei Workshop door Nico Overvest, hoofddocent (SGL)VB (SGL)VB Open dag RINO groep Utrecht, 24 mei 2014 Workshop door Nico Overvest, hoofddocent (SGL)VB www.linkedin.com/in/nicoovervest Even voorstellen Wie zijn de deelnemers aan de workshop? welke organisaties/

Nadere informatie

Interventies voor jji en jeugdzorgplus. Leonieke Boendermaker

Interventies voor jji en jeugdzorgplus. Leonieke Boendermaker Interventies voor jji en jeugdzorgplus Leonieke Boendermaker 20 mei 2009 Evident? 1. Problemen doelgroep 2. Interventies die leiden tot vermindering problemen 3. Noodzaak goede implementatie 2 Om wat voor

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 1. BSL - ACA_BK_1KZM - 2148_Kvde9789031361380 005

Inhoud. Voorwoord 1. BSL - ACA_BK_1KZM - 2148_Kvde9789031361380 005 Voorwoord 1 1 Het pedagogisch quotiënt 3 Hilda Amsing, Henk lutje Spelberg, Alexander Minnaert en Linda Greveling 1.1 Inleiding 3 1.2 Wat is pedagogisch? 4 1.3 Opvattingen over pedagogische kwaliteit 4

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeenten

Jeugdzorg naar gemeenten Jeugdzorg naar gemeenten Wat is jeugdzorg en wat komt naar u toe? Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut Universiteit Utrecht VNG Regioconferenties, mei 2011 t.vanyperen@nji.nl 2 e lijn 1 e lijn 0 e

Nadere informatie

Developmental Coordination Disorder. Miriam Verstegen Kinderrevalidatiearts

Developmental Coordination Disorder. Miriam Verstegen Kinderrevalidatiearts Developmental Coordination Disorder Miriam Verstegen Kinderrevalidatiearts 11-06-2015 Inhoud Developmental Coordination Disorder Criteria Kenmerken Comorbiditeiten Pathofysiologie Behandeling Prognose

Nadere informatie

Werkbijeenkomst intern begeleiders

Werkbijeenkomst intern begeleiders Werkbijeenkomst intern begeleiders Van het SWV Duin- en Bollenstreek 28 september 2015 Jolanda Roelfsema, MA Education Taal-/dyslexiespecialist PO www.leerkracht.nu info@leerkracht.nu Programma 19.30 20.15

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in de onderbouw = benutten van talenten in de onderbouw

Opbrengstgericht werken in de onderbouw = benutten van talenten in de onderbouw Opbrengstgericht werken in de onderbouw = benutten van talenten in de onderbouw SLO doelen: taal, rekenen en sociaal-emotioneel PO Conferentie,Zwolle Donderdag 3 november 2011 Gäby van der Linde Wat komt

Nadere informatie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie speciaal voor het basisonderwijs Plus: Plezier, Leren, Uniek en Samen 1. De plus van SBO De Springplank: onze visie SBO De Springplank zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

Marja Cozijn MSc o.l.v. Dr. Peter van den Bergh Universiteit Leiden In opdracht van Pleegzorg Advies Nederland

Marja Cozijn MSc o.l.v. Dr. Peter van den Bergh Universiteit Leiden In opdracht van Pleegzorg Advies Nederland Een presentatie van kwalitatief onderzoek Sy m p o s i u m P l e e g z o r g 2 0 1 4 t e E d e Marja Cozijn MSc o.l.v. Dr. Peter van den Bergh Universiteit Leiden In opdracht van Pleegzorg Advies Nederland

Nadere informatie

Flappen Oost Tweede bijeenkomst

Flappen Oost Tweede bijeenkomst Flappen Oost Tweede bijeenkomst Uitkomsten Oost: krachtige momenten in interviews (eerste sessie) Remi van Asperen Carla Scholte Ton Mulders Lia Makaay Yvonne de Kruytt Gert-Jan Vonkeman Algemeen Professionele

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet?

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Stijging criminaliteit meisjes Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Anne-Marie Slotboom Vrije Universiteit Amsterdam 1 BRISBANE 2010 - Steeds meer jonge meisjes tussen tien en veertien

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij jongeren nodig?! 4 Praktische informatie 5 Het

Nadere informatie

UITGAAN VAN VERSCHILLEN; - WENS OF WERKELIJKHEID?- Henderien Steenbeek - Leren & Gedrag - UHD ontwikkelingspsychologie, RUG

UITGAAN VAN VERSCHILLEN; - WENS OF WERKELIJKHEID?- Henderien Steenbeek - Leren & Gedrag - UHD ontwikkelingspsychologie, RUG UITGAAN VAN VERSCHILLEN; - WENS OF WERKELIJKHEID?- Henderien Steenbeek - Leren & Gedrag - UHD ontwikkelingspsychologie, RUG Lectorinstallatie, 18 juni 2014 Lectorinstallatie, 18 juni 2014 DE KLAS ANNO

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

Autisme spectrum stoornissen en delinquentie

Autisme spectrum stoornissen en delinquentie Autisme spectrum stoornissen en delinquentie Lucres Nauta-Jansen onderzoeker kinder- en jeugdpsychiatrie VUmc Casus Ronnie jongen van 14, goed en wel in de puberteit onzedelijke handelingen bij 5-jarig

Nadere informatie

Triple P (Positive Parenting Program): effectief bij gedragsproblemen?

Triple P (Positive Parenting Program): effectief bij gedragsproblemen? 21/11/11 Triple P (Positive Parenting Program): effectief bij gedragsproblemen? Inge Glazemakers Dirk Deboutte Inhoud Het probleem Oplossingen: de theorie Triple P Het project De eerste evaluatie - - -

Nadere informatie

Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015

Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015 Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015 Schoolgegevens Naam van de school Hoogholtje Adres Mernaweg 55a Postcode 9964 AR Woonplaats Wehe den Hoorn Telefoon 0595-571327 Website-adres www.hoogholtje.nl

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

(School) Bijsluiter Van vraag naar BAG Scoren met feiten. José Wichers-Bots Mariette Haasen

(School) Bijsluiter Van vraag naar BAG Scoren met feiten. José Wichers-Bots Mariette Haasen (School) Bijsluiter Van vraag naar BAG Scoren met feiten José Wichers-Bots Mariette Haasen Aanleiding voor het onderzoek Verbetering Onderwijs aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

CJG Veenendaal. algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd

CJG Veenendaal. algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd CJG Veenendaal algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd Missie en ambitie Missie Voorkomen en oplossen van problemen op het terrein van opgroeien en opvoeden in Veenendaal. Ambitie Misschien wel

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden ALGEMENE INFORMATIE Specialistisch hulpaanbod voor meiden Meiden gaan op een andere manier met hun problemen om dan jongens. Wij hebben gemerkt dat meidenhulpverlening een andere, specialistische aanpak

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

18-11-2013. Even voorstellen. Inhoud. De visual cliff experiment. Pleegzorg voor jonge kinderen, meer dan opvoeden alleen. De aanleiding tot de PPI

18-11-2013. Even voorstellen. Inhoud. De visual cliff experiment. Pleegzorg voor jonge kinderen, meer dan opvoeden alleen. De aanleiding tot de PPI Even voorstellen Pleegzorg voor jonge kinderen, meer dan opvoeden alleen De waarde van de Pleegouder Pleegkind Interventie (PPI) Hans van Andel Kinder- en Jeugdpsychiater Dimence Directeur GGZ, eerste

Nadere informatie

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf Psychologische zorg voor kinderen en jongeren De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren Samen werken aan jezelf Inhoud Belang psychologische zorg voor jeugd Psychologische

Nadere informatie

wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta

wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta Wie zijn we? Wijzer is het centrum voor ambulante behandeling van Amsta (voorheen DkJ). Wijzer biedt expertise op het gebied van ondersteuning en behandeling

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij autisme

Cognitieve gedragstherapie bij autisme Cognitieve gedragstherapie bij autisme Caroline Schuurman, gz-psycholoog Centrum Autisme Rivierduinen Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van autisme bij volwassenen Utrecht, 14 juni 2011 CGT bij autisme

Nadere informatie

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen TRIVIUMLINDENHOF Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen DAGBEHANDELING 0-7 JAAR VLAARDINGEN Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen Dagbehandeling 0-7 jaar wordt ingezet bij vragen rondom complexe ontwikkelings-

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie