SKRIPTIE, BACHELORWERKSTUKKEN EN MASTERTHESIS LIJST, VERSIE MAART gezinshuizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SKRIPTIE, BACHELORWERKSTUKKEN EN MASTERTHESIS LIJST, VERSIE MAART 2014. gezinshuizen. 2012."

Transcriptie

1 SKRIPTIE, BACHELORWERKSTUKKEN EN MASTERTHESIS LIJST, VERSIE MAART 2014 Aalders, Hilde; Berg, Tom van den Aalders, Hilde Adema, Anneke; Engbers, Laura, Heide, Iris van der en Spijksma, Ans Adema, A.R.; Bergwerff, C.S. Akkersma, Melanie Akkersma, M.R.; Everaarts, S en Posthumus, S Dushi-huizen. Een nieuw soort gezinshuizen. Kinderen van verslaafde ouders in beeld. Risico- en beschermde factoren in de ontwikkeling van kinderen van verslaafde ouders in ambulante verslavingszorg Doel: beter leren formuleren. Langlopend onderzoek naar behandeldoelen binnen Accare, locatie de Ruyterstee Smilde en polikliniek Emmen. Literatuuronderzoek naar de valkuilen bij de implementatie van interventies in het onderwijs. Opbrengsten van samenwerking: Onderzoek naar ontwikkelings- en begeleidingsmogelijkheden na de overgang van kinderdagcentrum Maricja naar de Brede school in Nuis. Kwaliteit bevorderende interventies voor mensen met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking: een literatuurstudie. Alberts, Carola Problemen overbelicht en veerkracht onderbelicht. Een literatuuronderzoek naar de kenmerken en (zorg) behoeften van 16- tot 23-jarigen in de justitiële (jeugd) inrichtingen. 1

2 2014. Aldershof, C.; Molenaar, G.T., Buijert,H. Aldershof, Chantal Algra, J Beweging bekeken. Een onderzoek naar de motorische activering van personen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen Op weg naar zelfstandigheid! Rekenvaardigheid en motivatie van Nederlandse jongeren in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Onderzoek naar het verschil in rekenniveau aan de hand van cognitieve rekenprocessen en attributie. Alkema, M.D.; Gerrits, A.A.N.; Glas, D. e.a. Consultatieve leerlingenbegeleiding. Een onderzoek naar de invoering, de werkwijze en de opbrengsten van CLB binnen RENN4. Alkema, R.; Vinke, S. Alkema, Rowan De betrouwbaarheid en validiteit van de Fonemische Analyse Test. Een onderzoek naar de test-hertest betrouwbaarheid en de relaties met de leestests in groep 5 en 6 van het primair onderwijs. Een onderzoek naar de implementatie van het Protocol leesproblemen en Dyslexie in groep 1 tot en met groep 4 binnen het samenwerkingsverband Alma, Denise en Trousset, Maaike Alserda, Hillien; Jong, Saakje de en Validiteit en betrouwbaarheid van CLLEO-Primair Onderwijs. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Communicatielijst Leeren Omgangsgedrag. Alertheidsreacties van mensen met 2

3 Vermaat, Marlies ZEVMB op vestibulaire stimulatie. Altena, Sietske Alting, A.G.W. Andeweg, Kelly; Klaibeda, Nikkie e.a. Andringa-Verbree, Wendel Ankersmit, Y. Ark, Anne-Wil van; Dortmont, Merel van Ark, Anne-Wi van Arts, G.H.H.M.; Bosma, M en Wösten, B. Een evaluatieonderzoek naar het bieden van een passend hulpaanbod aan cliënten door de Medische Kleuterdagverblijven van Elker. Het belang van het kind in het jeugd (proces) recht. Op weg naar een child friendly court Animal assisted activities bij mensen met een (zeer) ernstige meervoudige verstandelijke beperking. ((Z)EMVB). Een beschrijving van de alertheid, interactie en vocalisatie van personen met een (Z)EMVB tijdens huisdierbezoeken. Zelfregulerend lezen: de moeite waard om te leren? Bovenbouwleerkrachten aan het woord over leren leren aan kinderen. Meer academici voor de klas. Relatie tussen motieven en studievoortgang bij studenten aan de Academische opleiding tot leraar basisonderwijs. Gezinshuizen. De meest wenselijke vorm en inhoud van de zorg, opvoeding en behandeling. Communicatie bij personen met aangeboren doofblindheid in het licht van Trevarthen s intersubjectiviteitstheorie Achtergronden van taalachterstanden bij jonge kinderen in Noordoost Nederland. Deelonderzoek naar de invloed van 3

4 executieve functies op taalvaardigheden bij kinderen op het Groninger platteland. Asbreuk, Carla Baas, Sabine Ouderbegeleiding en ouderparticipatie in het Singelhuis. E verstrekking van de Functiemix. Een stimulans voor leerkrachten? Bakker, Maartje Bakker, Rianne Balgobind, N.R. Balk, Frank Balkenende, Eva Barning, C; Jongeling, J. e.a. Kind in ontwikkeling Kind als product. Een onderzoek naar de kennis, vaardigheden en mening die leerkrachten van groep 1 en 2 hebben ten opzichte van kleuters op basisscholen in Nederland Houd ze bij de les! Een kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen de evolutie van docent-leerling interactie- en motivatie van brugklassers. Balanceren op de grens der culturen. Aanpassingen van het Nederlands zorgsysteem aan allochtone ouderen. Hulpaanwijzingen voor computerondersteund oplossen van toepassingsopgaven rekenen: in audio of tekst? Differentiatie in het primair onderwijs. Baat het niet dan schaadt het niet? Deelstudie IBUS onderzoek. In hoeverre wordt de wens van de moeder betrokken bij de beslissing die professionals en professionals in opleiding maken over de uithuisplaatsing en terugplaatsing van het kind? 4

5 Barten, M.L. Becker, Lilian Beekhuizen, Rianne Danniëlle Beereboom, Roos; Berg, Renée van den en Smeenge, Vera Thuis lezen en haar effect op begrijpend lezen. Een interventieprogramma. Schoolattitude en schooluitval bij LVGjongeren. De Kapstok leerwerktrajecten Kortdurende video-hometraining in Orthopedagogisch perspectief. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de Kortdurende Video-Hometraining binnen Icare Gezondheidszorg. Het Group Decision Support System. Ondersteuning voor samenwerking binnen de Focus Group en Delphi methode. Bekkedam, Annemiek; Machiela, Anneke en Kliniek de Swaai. Een kwalitatief Vries, Thea de onderzoek naar het verschil in benaderingswijze tussen de orthopedagogische en psychiatrische afdeling. Bekman, Ilse Bekman-Droste, Ellen; Visser-Brouwer, Margriet. J. Beks, Mariëtte Opvoeding in verandering. Opvoedingsondersteuningsprogramma s vanaf de jaren 80 tot Iedereen hoort erbij! Een onderzoek naar het effect van de intervisie Iedereen hoort erbij! op de attitude van reguliere leerlingen ten opzichte van en de acceptatie van leerlingen met een beperking. Zelfsturend leren: Wie heeft het stuur in handen? In hoeverre dragen sociale interne condities en ervaren omgevingscondities bij aan zelfsturend leren van eerstelijns managers van ING Bank in Nederland. 5

6 Belle, Rochelle van (V)erken je nieuwe generatie. Een kwalitatief onderzoek naar de match tussen het HR beleid van werkgevers binnen het Haven en Industriecomplex Rotterdam en de arbeidsmotieven van starters. Benjamins, S.L. Benneker, Pauline Berends, Tessa; Blaauw, Hylkje e.a. Berendsen, Linda Berg, Brenda van den Berg, Renée van den De visie van ouders en leerkrachten op de (ontluikende) seksualiteit van kinderen met ASS. Is er een behoefte aan een richtlijn voor seksuele voorlichting op het speciaal basisonderwijs voor deze doelgroep? Ontwikkelingsonderzoek naar de nieuwe methodiek Ambulante Gezinshulp Deelstudies Internationale Besluitvorming over Uithuisplaatsing Studie (IBUS). Samen of voor zichzelf? Een onderzoek naar de samenhang tussen opvoedingsstress en psychopathologie van ouders en motivatie voor verandering bij jongeren in de gesloten residentiële zorg. Motivatie en Scaffolding. Een onderzoek naar de ontwikkeling van motivatie bij brugklassers van het vmbo en de relatie met het gebruik van diagnostische strategieën door de docent. Kwaliteit van interactie tussen volwassenen met doofblindheid en hun begeleiders. Een evaluatie van de Focus Group bijeenkomsten. 6

7 Berg, Tjitska van den Berg, Tom van den Berg, E.M. van der Bergmans, Chantal; Biemans, Leonie en Wolfs, Jolanda Bergsma-Boschma, Margreeth Berghuis, Selma Bergwerff, Lotte Berkel, S.L. van Bette, Rachelle; Bijl, Silke e.a. Bette, Rachelle Samenwerking tussen ouders en school. Een onderzoek naar de samenwerking tussen praktijkschool Pouwer en de ouders van de leerlingen. Video-Selfmodelling. An intervention strategy for children with autism in a special needs school Omgevingsfactoren in de klas die van invloed zijn op het competentiegevoel van leerlingen. Signalen van Seksueel misbruik. Wat zijn de meest genoemde signalen van seksueel misbruik bij kinderen tussen de 0 en 12 jaar? Leerbaarheid hoofdrekenen. Als tellen geen uitkomst biedt. De betrokkenheid van docenten in het kader van hun professionaliteit. Het verloop van een zorgproces in het basisonderwijs: van signalering tot toekomstplannen. De rol van testgegevens uitgelicht. Physical Focused Training: oplossingen vanuit het lichaam? Een pilot onderzoek naar de werking van PFT. Onderzoek naar de leerlijnen voor kinderen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB). Stress bij pleegouders van jonge 7

8 pleegkinderen. Een onderzoek naar de resultaten van de Nijmeegse Ouder stressindex (NOSI) binnen de Pleegouder Pleegkind Interventie (PPI). Beumer, N.A.F. Beune, M.A. Beusen, R.T.M.; Damkat, M.R.M & Klaibeda, M. Biesebeek, Erika te; Bernabela, Fayda e.a. Biesebeek, H. te Bijlsma, Yldau & Vries, Anna de Binnendijk, Hella; Ketellapper, Janet en Stam, Romy Een kruiwagen vol omgeving. Onderzoek naar erfgoedproject De Molenmuis waarin cultureel erfgoed en taalonderwijs samenkomen. Cluster 2-leerlingen door het lint. Onderzoek naar de aanpak van leerlingen met onacceptabel gedrag op een cluster 2- school. Studenten aan het woord Over studiesucces, motivatie & stress Een onderzoek naar de discrepanties tussen de wet- en regelgeving en de praktijk met betrekking tot het onderwijsaanbod aan kinderen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB) Vriendschappen. Een onderzoek naar de vriendschappen van adolescenten uit klas 1 en klas 2 van het regulier middelbaar onderwijs. Van plusklas naar burgklas. Over de ervaringen van hoogbegaafde plusklas leerlingen in Friesland. Onderwijs voor iedereen? Onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de acceptatie van kinderen met een beperkingen in het regulier basisonderwijs. 8

9 Bisschop, Jeanet; Hofsté, Elke De bruikbaarheid van Cortisol als effectmaat in de Pleegouder Pleegkind Interventie. Een pilotonderzoek naar de verschillen in diurnaal cortisolpatroon bij pleegkinderen van nul tot vier jaar. Bisschop, J.; Hoop, S.L.de e.a. Blankenstein, E.M.M. Blanksma, Karin Bloem, Mirjam; Hooisma, Rinske.e.a. Bloem, Mirjam Bloem, P.N.; Sijtsma, B. en Vries, S.de Wij hebben geen hoogbegaafde leerlingen op school, dus geen hoogbegaafdenbeleid. Een onderzoek naar het maken en uitvoeren van hoogbegaafdenbeleid in kleine reguliere basisscholen en de feiten, visies, attitudes, ervaringen en handelingen van de bovenschoolse medewerkers, directies, internbegeleiders, leerkrachten en ouders met betrekking tot hoogbegaafdheid. Leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek in de overgang van het voortgezet speciaal onderwijs naar een vervolgopleiding. Hoogbegaafdheid. Alle vrijheid of liever begeleid. Een onderzoek naar het verschil tussen een open en stapsgewijze methode van opdrachten aanbieden aan hoogbegaafde leerlingen. De invloed van schoolfactoren op de motivatie van leerlingen. De consultatieve leerlingenbegeleiding in Suriname. In hoeverre sluit de methodiek van de consultatieve leerlingenbegeleiding aan bij de behoeften en de mogelijkheden van de leerkrachten en leerlingen binnen het pilotproject De Kans. De effectiviteit van vestibulaire stimulatie. 9

10 Literatuuronderzoek naar de relatie tussen vestibulaire stimulatie en het bevorderen van alertheid bij personen met zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen Bloem, P.N. Bloemerts, Judith Het binnenste buiten. Internaliserende problematiek van jongeren binnen het Poortje. Nederland, het ware paradijs? Een onderzoek naar de beelden en de verwachtingen van alleenstaande minderjarige Afghaanse vreemdelingen over het leven in Nederland. Blokland, Karlijn en Leeuwen, Wietske van Slaapproces bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Een onderzoek naar het slaapritueel van jongeren van 12 tot en met 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en de bevordering van het (in)slaapproces. Blom, Bas Blom, S.J. en Lingen, M.M. van Blomsma, Jolanda Verwachtingen van leraren en leerlingen over leerprestaties. Een onderzoek naar de samenhang met de kwaliteit van het basisonderwijs in Noord-Nederland. Brammetje baas. Een kijkersonderzoek naar basisschoolkinderen over druk en impulsief gedrag. Gedragsproblemen en het opvoedingsprogramma. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar gedragsproblemen bij personen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen bij de SGR groep te Curaçao

11 Blume, L.S.; Jong, T. de en Knol, M. Blumers, Sanne Boer, A. de Boer, J.M.; Niessen, A.S.M. Alertheid tijdens Multi-Sensory Story Telling. Samenhand tussen alertheid en de manier waarop een MSST boek wordt voorgelezen. Samen Sociaal. Onderzoek naar de effectiviteit van een sociale vaardigheidstraining. De visie van professionals op seksueel misbruik in de jeugdzorg. De test-hertestbetrouwbaarheid van de Eén Minuut Test en de Klepel in het voortgezet onderwijs. Boer, J.M. Boer, A. de Zo de ouden zongen, piepen de jongen. De overeenkomst en de verschillen in gezinskenmerken. Educatief kapitaal en geletterdheid van de ouders in Oost- Groningen en de regio Delfzijl en de invloed hiervan op de woordschatontwikkeling van de peuters in deze gezinnen. Zelfstandigheid in het Daltononderwijs: een onderzoek naar het zelfstandig werken en zelfstandig leren van Daltonleerlingen. Ontwikkeling van een instrument om zelfstandig leren en onderwijsvormgeving in Daltononderwijs meetbaar te maken. Boer, M.K.W. de; Jansen, N.A. en Post, R.D. De samenhang van diverse visuele functies intelligentie met de activiteiten- en participatiebeleving van normaal begaafde jongeren met CVI. Boer, Madelon Seksueel misbruik. Traumagerichte groepstherapie voor adolescente meisjes. 11

12 Een onderzoek naar de werkzaamheid van de interventie SMSO. Boer, R.S.G. de Boer, Rianne; Jong, Baukje de Boer, Sandra de; Kelly, Megan en Meulen, Ilse van der De taalontwikkeling van prematuren. Follow up onderzoek naar kinderen met perinatale risicofactoren Best Interest of Child-Questionnaire. Een onderzoek naar de visieverschillen tussen de adolescent en de professional gericht op de opvoedingsomgeving van de adolescent. Het pedagogisch klimaat binnen de kinderrevalidatie. Een eerste verkenning van theorie en praktijk. Boer, Rianne ten; Krijnsen, Lotte Boerema, Leonie; Gutzke, Jannne, Hem, Pytsje van der Van faalangst naar prestatie. Een faalangst reductietraining voor de Leon van Gelderschool Pijncoping bij mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Een literatuurstudie. Boers, Erika Boersma, Evelien Jitsan Boersma, N. Delinquent maar toch thuis. Een onderzoek naar gezinsbehandelingen voor deliquente kinderen. De dynamische testprocedure van de Bayley-III-NL: Een onderzoek naar de verbetering van de handelingsgerichtheid van het instrument, door dynamische testen. Het formuleren en evalueren van meetbare doelen in de jeugdzorg. Een handleiding voor hulpverleners. 12

13 Boersma, N.: Nauta, C.T.R. Bokdam, Anique Böke, M.W.; Otter, X. Foster Care Story Stems. Een onderzoek naar het in kaart brengen van de specifieke sociale relaties van pleegkinderen. Leeslessen in het voortgezet onderwijs. De kwaliteit van docenten en schoolkenmerken. De betrouwbaarheid en validiteit van de Fonemische Analyse Test. Een onderzoek naar de test-hertest betrouwbaarheid en de relatie met leestests in groep 3 en 4 van het primair onderwijs. Boom, Sebastiaan en Kloetstra, Simone Boom, Sebastiaan Boorsma, H.B.; Kuipers, O.W. Borcherts, J.H.R. Borger, A.M. Mijlpalen voor de Turkse taalontwikkeling. Een schaalconstructie voor de Turkse versie van de SNEL. Tevredenheid van pleegouders over de aansluiting van een pleegzorginterventie (PPI). Een onderzoek naar de aansluiting van de Pleegouder-Pleegkind Interventie bij de ondersteuningsbehoeften van pleegouders. Zelfwaardering van dyslectische kinderen. Het korte-termijn effect van lees- en spellingbehandeling. PinQ. Evaluating the reliability of the PinQ: a tool to measure the health-related quality of life in children with enuresis and their parents in Flandres, Belgium. Never ending quest. De zoektocht naar een moderne motivatietheorie. 13

14 Borger, M.B.; Latuheru, T. Bos, H.T. Bosch, Esther; Oosterhoff, Miranda en Rink, Marjolein Bosch, Esther; Rink, Marjolein Bosch, Ryanne; Bramer, Lisette en Okken, Yvonne Bosch, Ryanne Bosker, Cecile Bosma, Nienke Lara Bosman, K.H.K.; Hunen, J.M. van e.a. Woordenschat in Noordoost Nederland. Is er sprake van een achterstand? Moving towards silence. A dialogical analysis of the interaction between a person with congenital deafblindness and his professional communication partner. Pleegzorg in de Nederlandse kinderliteratuur. Een analyse van thema s en literaire vormen in kinderboeken (-12jaar). Jeugdliteratuur over pleegzorg. Pleegkinderen aan het woord. De geluidsomgeving van mensen met een ernstige verstandelijke en visuele beperking. Effectenonderzoek naar de agressieregulatietraining Hoe word ik boos? De implementatie en het effect van een zelfregulatie interventie. Parent Self-Efficacy: the belief that I can do it. Een pilotstudy naar het gebruik van de SEPTI en de SEPTI-TS binnen de gezinsbehandeling en veranderingen in parental self-efficacy en opvoedgedrag tijdens de behandeling. Taalvaardigheden op het Groninger platteland. Deelonderzoek binnen het onderzoek Taal op school en Thuis naar de taalachterstanden bij kleuters binnen de regio Delfzijl. 14

15 Bosman, K.H. en Hunen, J.M. van Bosman, Marijke Bossink, L.W.M. Bouma, Hanne Bouma, Helen Bouma, Helen Bouma, L. Bouwer, L.;Damstra, C.M. Maatjesproject. De invloed van een maatjesproject op de attitude van reguliere basisschoolleerlingen ten opzichte van kinderen met een beperking. Parental Self-Efficacy in de gezinspsychiatrie. Onderzoek naar de relatie tussen slaapproblemen en motorische activering bij personen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Een goed gesprek. Een onderzoek naar de begeleidingsgesprekken tussen gedragswetenschappers en pleegzorgwerkers binnen Jeugdhulp Friesland. Diagnostiek van traumagerelateerde problematiek bij asielzoekerskinderen. Terug naar huis? Een onderzoek naar de ervaringen van teruggekeerde asielzoekerskinderen. Ervaringsordening: een bijdrage aan de betekenisverlenging? Onderzoek naar de bijdrage van de theorie over ervaringsordening aan betekenisverlening op het sensatieniveau, gericht op personen met een ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking. De jonge kleuter laten kleuteren? Een onderzoek naar de overgang van groep 2 naar groep 3 bij herfstleerlingen in het regulier basisonderwijs. 15

16 Bouwmeester, Ilse Bovenkamp, Lisanne van den Braak, Joline; Buist, Anne-Mieke Braakhuis, L.E.G.; Drobinski, S.B. en Vessies, C.A.J.M. Brackenie, Antoinet; Brinkman, Irene e.a Bresser, Juul; Eenshuistra, Annika en Masseling, Marjolein. Bril, Karin en Werf, Aniek van der Transities binnen het onderwijs: hoe kan de aansluiting tussen intern en extern onderwijs verbeterd worden? Are you talking to me!? Effects of Project CHANGE on interaction and communication with adults with congenital deafblindness Onderzoek naar de behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij personen met een licht verstandelijke beperking bij de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland. Groeps-achters Dromen Verder. De bruikbaarheid van de Groninger Docenten Vragenlijst voor het in kaart brengen van het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen aan het eind van de basisschool. Eén ervaring zegt meer dan duizend woorden. Onderzoek gericht op beeldende, drama- en psychomotorische gezinsvaktherapie binnen Tjalingahiem, gegeven aan gezinnen met een licht verstandelijk beperkt kind. Sociaal-emotionele ontwikkeling en VVE? Een eerste verkenning van de manier waarop in de voor- en vroegschoolse periode de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd en geobserveerd wordt. Groepsbehandeling binnen de dagelijkse routine van het sociaal competentiemodel bij Driever s Dale. De kennis en het handelen van de pedagogische medewerkers. 16

17 Broekmate, Sanne Broenink, I.P.M. Broer, Madelon Broersma, Janine Brouwer, Jasperina Brouwer, Jolanda Brouwer, Wendy, Hakvoort, Johanna e.a. Brouwer de Koning, A; Jansma, F. e.a. Brouwer de Koning, Annelies Relatie tussen motorisch en cognitief functioneren bij kinderen met een motorische ontwikkelingsstoornis. Een literatuur review naar executieve functies en schoolvaardigheden bij kinderen met cerebrale parese (CP) of developmental coordination disorder (DCD). Onderwijs, thuis en vrije tijd: werken naar een geïntegreerd aanbod op locatie de Mast. Seksueel misbruik. Traumagerichte groepstherapie voor adolescente meisje. Een onderzoek naar de werkzaamheid van de interventie SMSO. Motivatie van leerkrachten om te professionaliseren. Een studie naar stimulerende en belemmerende factoren. De relatie tussen integratie, motivatie en schoolprestaties in het voortgezet onderwijs. Een literatuuronderzoek naar preventie gericht op de opvoedingssituatie van jonge (0-6 jaar) chronisch zieke kinderen Leren communiceren: Het communicatief potentieel van personen met congenitale doofblindheid Onderzoek naar de invloed van visuele prikkels in een Snoezelruimte op de alertheid van mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Onderzoek naar gezinnen zonder opgroei- 17

18 en opvoedproblemen bij Yorneo 0/12. Broy, Ulrike Bruggen, Marius van Brugman, Eline en Slagter, Karin Bruin, Ilona de Bruin, Nanda de; Korvermaker, Roos en Osinga, Sietske Bruin, N.M. de Bruins, Manouk Brummel, M.I.; Hoekstra, N.M. Communicative musicality as focus of video analysis. A case study on interaction. Menselijke stem of schriftelijke uitleg bij het leren oplossen van toepassingsopgaven: een verkennende studie. Door de ogen van een pleegkind. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en bevindingen van kinderen in een pleeggezin. Effectiviteit van Triple P niveau bij Elker Jeugd- en Opvoedhulp. Verandering op het gebied van opvoedingsstijl en welzijn van ouders en probleemgedrag van kinderen. Verkennend onderzoek naar het behandelprogramma in justitiële jeugdinrichtingen in Nederland. Een betrouwbaarheidsonderzoek naar de Taxonomie van Zorg voor Jeugd (TZAJE). Hangjongeren en jeugdbeleid. Een onderzoek naar de manier waarop er naar hangjongeren wordt gekeken in het jeugdbeleid van Nederlandse gemeenten. De samenhang tussen visueel selectieve aandacht en leesprocessen in het basisonderwijs. Brummelen, Carola van; Vries, Rutger van De implementatiewijzer. Welke 18

19 en Willems, Liesbeth Brunsting, Judith Bruijckere, Liz; Haan, Anna Marijn de en Vries, Hilde de Buddingh, Anneloes Buelund, Helle Buis, N. en Buiten, M. van Buis, Nynke Buiten, Marjet van Buijert, A.J. Burema, Imke bevorderende en belemmerende factoren spelen er bij het implementatieproces van een interventie? Psycho-educatie aan jonge moeders met een licht verstandelijke beperking. Gedragsproblemen bij jonge kinderen met kno-problemen en spraak-taalproblemen. Doelen voor ouders van kinderen met angststoornissen bij Molendrift. Transfer from knowledge to action. The sense of being a competent partner to people with congenital deafblindness. Opvallende sociogramresultaten. Een verkennend diagnostisch onderzoek in een schakelklas op de Dr. J.de Graafschool. Contact tussen ouders en kind bij een uithuisplaatsing. Orthopedagogische taken in het VSO Groningen. Een verkennend onderzoek op het cluster 4 onderwijs in het kader van een geplande samenvoeging. Het onzichtbare onderzocht. Een onderzoek naar het groepsklimaat en de bejegening binnen het Poortje Groningen. Drukke en dwarse kinderen over zichzelf. Energetic and unruly children about themselves. 19

20 Busscher, L.J.M; Overbeek, M.N. en Richardson, S.E.N. Busschers, C.T.B. Bussink, Maryvon Bij, Hendrike van der Bijker, Femke Bijker, Femke Gebruik van prestatie-indicatoren binnen vijf sectoren. Een aanbeveling voor het correct werken met prestatie-indicatoren binnen de jeugdzorg. Het herkennen van emoties bij een persoon met congentiale doofblindheid. De ontwikkeling van een observatieinstrument. Ontwikkelingen rondom ontwikkelingsperspectieven. Onderzoek naar het innovatieproces bij de invoering van ontwikkelingsperspectieven binnen een schoolbestuur. Een doeltje in de rug. Doelgericht werken maximaal resultaat. Passend onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen en de samenwerking met jeugdzorg. Een explorerend surveyonderzoek naar de attitude van leerkrachten en jeugdhulpverleners. De pedagogische professionaliteit van leerkrachten en jeugdhulpverleners nader onderzocht: een casestudy naar het behandelingsprogramma Zorg Onderwijs. Bijlstra, Marije; Loonstra, Sjoukje; Nobels, Wie spreekt de taal van het gedrag? Een Désirée, Visser, Tineke onderzoek naar verschillen en/of overeenkomsten in taal- en gedragsproblemen bij kinderen met een Autism Spectrum Condition (ASC) binnen cluster 2 en cluster Bijma, Baukje Ouders in de kinderrevalidatie. Een onderzoek naar de positie van de 20

21 ouders in het revalidatieproces van hun kind Calisir, Zeynep Cluster 4-leerlingen: Primair in beeld. De ontwikkeling van cluster 4-leerlingen in het regulier basis onderwijs met ambulante begeleiding. ` Camenisch, Angela Caspel, Aletta van Cats, Harma; Franssen, Sophia e.a. Cats, Harma; Keun, Maaike Cerda, Bárbara Luisa Hanisch Compagne, Wisanne Conradi, Jelte Successful peer interaction without guidance or support between two children with congenital deafblindness. Verandering: meten is weten? Een literatuurstudie naar de meetdomeinen en meetinstrumenten in veranderingsonderzoek binnen de residentiële zorg. Kenmerken van de doelgroep SMSO nader bekeken. Een casestudie. Communicatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie: voorkeuren en wensen van cliënten en verwijzers omtrent (schriftelijk) communicatie. Influences on mathematics achievement through analysis of changes in schools and classrooms characteristics over time. Het belang van de enthousiaste leerkracht. Een kwantitatief onderzoek naar de samenhang tussen het enthousiasme van de leerkracht en de motivatie en leerprestatie van de leerling. De verrichtingenlijst 10 voor Toekomst. De ontwikkeling van een instrument om het primaire hulpverleningsproces te registreren. 21

22 2010. Copini, Heleen; Kate, Yvonne ten en Matthijs, Eva Corjanus, C.D. Couperus, F. Daggert, S.J.D.; Lenglet, J. Daggert, S.J.D. Dam, J.A. van Dam, Paulien van; Haan, Tynke de; Damen, Frederique; Jansen, Simone Damman, Noortje Een literatuurstudie naar de invloed van factoren op de therapeutische relatie tussen jongeren en hulpverleners binnen de residentiële hulpverlening. De acceptatie en het welbevinden van leerlingen zonder en met beperking in het regulier voortgezet onderwijs. Effectief feiten leren. Vergelijkend onderzoek maar het effect van meerkeuzevragen en open vragen als hulpmiddel voor het digitaal leren van een vreemde taal. Leiderschapsstijlen in de residentiële jeugdzorg in Nederland. Een praktijkonderzoek. Sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau binnen het cluster 3 onderwijs. Praktijkonderzoek W.A. van Lieflandschool te Groningen Onderwijsstrategieën voor het aanleren van communicatie en geletterdheid bij leerlingen met congenitale doofblindheid. Anders Angstig. Angsttrainingen voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. De perceptie van ouders op Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) 0-18 bij Yorneo. Ouderparticipatie in de residentiële jeugdzorg voor jongeren met een licht 22

23 verstandelijke beperking. Een verkennend onderzoek binnen Vitree (West- Overijssel). Dedem, E.J. van; Melaard, M.H.D.; Sleurink, L.M. Dekken, Gezina van Dekker, Linda. Delnooz, E.J.H.; Velde, I.M. ten Delville, Pauline Sportstimuleringsprogramma Special Heroes: Werkzame en niet-werkzame factoren volgens vakleerkrachten, trainers en kinderen in cluster 4 onderwijs. Volwassenjury s vs. Kinderjury s. Een onderzoek naar de kloof tussen de beoordelingen van kinderboeken door literair deskundige volwassenen en kinderen. Kansen voor Ukkies. Stress bij pleegkinderen (0-4 jaar). De impact van de voorgeschiedenis. De effecten van motorische activering. Evaluatie van een bewegingsgeoriënteerde interventie voor personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Delville, Pauline; Jutstra, Anne-Jo; Scholing, Nina. Diepman, Anouk; Lassche, Kim De invloed van geld op motorische activering. De samenhang tussen financieringssystematiek en de mate van motorische activering binnen de ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking. De Emotional Availability Scales in de Pleegouder- Pleegkind Interventie. Een onderzoek naar de interbeoordelaarbetrouwbaarheid. 23

24 Diest, Joyce van en Goor, Myrthe Diest, Joyce van Dik, Roosmarijn; Fernhout, Claudia Dirks, A.V.; Hartlief, A. en Leunge, R. Djoegan, R.J. Dobma, Akkelien Docter-Jansen, Lenneke Dooper, Sanne-Rikst Een onderzoek naar signalering en begeleiding van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Beleid en werkwijze binnen SWV 4.03 Off-line gemeten metacognitie bij begrijpend lezen. Het effect van een vraaggestuurde training op off-line gemeten metacognitie en de voorspellende waarde hiervan op de prestaties van leerlingen. Een onderzoek naar de leerstijlen van MBO niveau 2 leerlingen met betrekking tot de Nederlandse taal. Kwaliteit van interactie en communicatie bij kinderen met het Charge syndroom. Het onderwijs aan leerlingen in residentiële instellingen. Een onderzoek naar de motivatie, het welbevinden en zelfvertrouwen van mbo-leerlingen die binnen een residentiële instelling onderwijs volgen. Seksueel misbruik Syste-Matisch opgelost, wat is het effect? Een effectstudie naar een groepsbehandeling voor seksueel misbruikte 16+ meiden. Een klus met plus. Een kwalitatief onderzoek naar de Groningse Plusvoorziening: extra zorg en ondersteuning voor de overbelaste jongeren. Onderzoek naar actieonderzoek. Leidt het uitvoeren van actieonderzoek tot een onderzoekende houding bij de deelnemers 24

Richtlijn / onderbouwing. Ernstige gedragsproblemen. Richtlijnen Jeugdhulp aanbevelingen voor de praktijk. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn / onderbouwing. Ernstige gedragsproblemen. Richtlijnen Jeugdhulp aanbevelingen voor de praktijk. NVO, NVMW en NIP Richtlijn / onderbouwing Ernstige gedragsproblemen Richtlijnen Jeugdhulp aanbevelingen voor de praktijk NVO, NVMW en NIP 2014 Nederlands Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van

Nadere informatie

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts Zien, bewogen worden, in beweging komen Inaugurele rede door Petri Embregts Prof.dr. P.J.C.M. (Petri) Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie

Nadere informatie

Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis

Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis AKC Onderzoekscahier 12 Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis Kansen en belemmeringen voor duurzame arbeid van normaal tot hoogbegaafde Wajongers

Nadere informatie

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 Studiegids EC Adapt 2014-2015 1 STOKMEESTERSLAAN 1-8014 GM ZWOLLE - 038-4526225 - Studiegids EC Adapt 2014-2015 2 Studiegids EC Adapt Schooljaar 2014-2015 Stokmeesterlaan

Nadere informatie

Visie en ondersteuningsmethodieken Odion

Visie en ondersteuningsmethodieken Odion Visie en ondersteuningsmethodieken Odion Februari 2011 Door: Gedragsdeskundigen Inhoudsopgave: Visie en ondersteuningsmethodiek Odion 1. Inleiding 3 2. Visie: Acht domeinen van bestaan van Schalock en

Nadere informatie

Zorg voor 2015 is gegarandeerd

Zorg voor 2015 is gegarandeerd JAARGANG 14 DECEMBER 2014 NUMMER 4 KORT inhoud THEMA: Ican-app van Blijfgroep: herstellen doe je samen Tijdens de viering van veertig jaar Blijf van m n Lijf heeft Koningin Maxima de nieuwe app Ican gelanceerd.

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

Passend Onderwijs Wat heb je nodig?

Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Praktijkonderzoek: Een onderzoek naar de vraag welke ondersteuningsbehoeften door leerkrachten in Almere en externen worden benoemd bij de realisatie van Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Behandelvisie JJC Duidelijk en flexibel Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Onze pijlers 3 1.1 Missie en Visie 4 2 Onze behandelvisie 4 3 Goed beginnen: aansluiten

Nadere informatie

Uiteindelijk willen ze allemaal huisje, boompje, beestje

Uiteindelijk willen ze allemaal huisje, boompje, beestje jaargang 13 december 2013 nummer 4 KORT inhoud THEMA: jeugdzorg en de Volwassenen-GGZ HVO-Querido verlaagt inkomenseis HVO-Querido besloot in overleg met de financiers de inkomenseis voor jongeren te verlagen

Nadere informatie

Quick Scan Alert4U. Su en Kwok, Cécile Chênevert, Marjan de Lange, Marielle Balledux

Quick Scan Alert4U. Su en Kwok, Cécile Chênevert, Marjan de Lange, Marielle Balledux Quick Scan Alert4U Een verkenning van bestaande methodieken, instrumenten en programma s voor vroegsignalering, begeleiding van kinderen en samenwerking met ouders Su en Kwok, Cécile Chênevert, Marjan

Nadere informatie

Ik heb iets van autisme of zo

Ik heb iets van autisme of zo Artikelen Ik heb iets van autisme of zo Psycho-educatie voor slimme jongeren met ASS Sandra van der Meijden, Ber van der Stegen* Kind en Adolescent Praktijk jaargang 08, nummer 4 p. 187-197 Trefwoorden:

Nadere informatie

DE REGIOACADEMIE DEFINITIEF AANBOD 2014-2015

DE REGIOACADEMIE DEFINITIEF AANBOD 2014-2015 1 DE REGIOACADEMIE DEFINITIEF AANBOD 2014-2015 2 DE REGIOACADEMIE DEFINITIEF AANBOD 2014-2015 VOORWOORD De regioacademie is een samenwerking tussen de Samenwerkingsverbanden 41-07, 41.02, 41.1 en 41.04.

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

VOOR OPVOEDINGSVRAGEN EN LICHTE OPVOEDPROBLEMEN IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG EN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

VOOR OPVOEDINGSVRAGEN EN LICHTE OPVOEDPROBLEMEN IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG EN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN RICHTLIJN OPVOEDINGSONDERSTEUNING (SAMENVATTING) VOOR OPVOEDINGSVRAGEN EN LICHTE OPVOEDPROBLEMEN IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG EN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN INLEIDING De richtlijn Opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen

Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK Onderzoek, scholing, begeleiding Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen Randvoorwaarden voor het werken met LVG+ -leerlingen Adviesnota april 2007 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

CATAlogus 2009. u itgaven voor het onderwijs

CATAlogus 2009. u itgaven voor het onderwijs CATAlogus 2009 u itgaven voor het onderwijs 8 9 Nieuw in deze catalogus te gaan met de Het is de kunst om te gaan met de Ik ongelijktijdigheid van behoeften. Ik it maatschappelijke haal mijn zelfsturing

Nadere informatie

Praktijkgericht Onderzoek Presentatiedag

Praktijkgericht Onderzoek Presentatiedag Praktijkgericht Onderzoek Presentatiedag Woensdag 18 juni 2014 Nummer: 1 1. Raymond Rutten. 4. Sandra Mooren. 2. Thea Bouwens. 5. Nancy Schlangen. 3. Marij Maas. 6. Yvonne Driessen. Specialisatie: Gedrag,

Nadere informatie

Gemeente brengt jeugdzorg dicht bij de mensen

Gemeente brengt jeugdzorg dicht bij de mensen jaargang 10 DECEMBER 2010 nummer 4 Asscher: Eigen bijdrage is dwaas Lodewijk Asscher, wethouder jeugd van de gemeente Amsterdam, noemt de eigen bijdrage die de overheid wil heffen wanneer een kind uit

Nadere informatie

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste Maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

ZORG. inhoud en ontwikkelingen. probleemgedrag en doelgroepenbeleid

ZORG. inhoud en ontwikkelingen. probleemgedrag en doelgroepenbeleid ZORG inhoud en ontwikkelingen probleemgedrag en doelgroepenbeleid Cor Malipaard Senior sectormanager Zorg en Inhoud Aan deze notitie hebben de volgende medewerkers een bijdrage geleverd: I. Barnhard, beleidsmedewerker,

Nadere informatie

Welkom! Beste collega,

Welkom! Beste collega, Programmaboekje 1 2 Inhoudsopgave Welkom p. 4 Aanmelden p. 5 Programma p. 6 Informatie activiteiten en sprekers p. 7 RENN4-sprekers p. 7 Gastsprekers p.31 Posterpresentaties p.38 Blokkenschema programma

Nadere informatie

Weerbaarheid. Inauguratie Lector Weerbaarheid Dr. Piet Geert Nicolay

Weerbaarheid. Inauguratie Lector Weerbaarheid Dr. Piet Geert Nicolay Weerbaarheid Inauguratie Lector Weerbaarheid Dr. Piet Geert Nicolay Woensdag 3 juni 2015 1 Inleiding Casus: Henk In een tijdelijke functie als casemanager ben ik het afgelopen jaar intensief betrokken

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Transitie jeugdzorg (gericht

Nadere informatie

Met zorg. het net. Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in. de jeugdzorg. Universiteit voor Humanistiek. Sanne Kuijer.

Met zorg. het net. Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in. de jeugdzorg. Universiteit voor Humanistiek. Sanne Kuijer. Met zorg het net op Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in de jeugdzorg Universiteit voor Humanistiek Sanne Kuijer Juni, 2012 Online hulpverlening in de jeugdzorg Master scriptie Kritische

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

januari 2009 Meegroeien van Achterstandsgroepen Bureau Frontlijn Frontlijnsturing betekent allereerst uitgaan van het werk zelf op de

januari 2009 Meegroeien van Achterstandsgroepen Bureau Frontlijn Frontlijnsturing betekent allereerst uitgaan van het werk zelf op de Meegroeien van Achterstandsgroepen Bureau Frontlijn januari 2009 Frontlijnsturing betekent allereerst uitgaan van het werk zelf op de publieke werkvloer van de grote stad. Het primaire proces in de relatie

Nadere informatie

Advies Instrumentarium Groep Nul

Advies Instrumentarium Groep Nul Advies Instrumentarium Groep Nul Marije Boonstra & Leontine Bernhart (CED-Groep) Jacqueline Schenk (Erasmus Universiteit Rotterdam) 27 april 2012 Advies Instrumentarium Groep Nul 1 2 Advies Instrumentarium

Nadere informatie