DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND"

Transcriptie

1 DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer: adres: Website:

2 ONS ZORGAANBOD HET PREVENTIEVE ZORGAANBOD Intelligentieonderzoek en neuropsychologische screening. Rots & Water training (individueel of groepsgericht). Coaching van jongeren, ouders en gezin. Consultering, advisering en voorlichting voor jongeren, ouders, schoolpersoneel en zorgverleners. Deskundigheidsbevordering voor schoolpersoneel en zorgverleners. HET TWEEDELIJNS ZORGAANBOD Intakegesprekken, psycho-diagnostisch onderzoek en psychiatrisch onderzoek. Schoolobservatie en groepsobservatie van de jongere(n). Psycho-educatie aan jongeren en ouders. Deskundigheidsbevordering voor schoolpersoneel en zorgverleners. Consultering en advisering voor jongeren, ouders, schoolpersoneel en zorgverleners. Individuele behandeling voor jongeren (cognitief-gedragsmatig, psychotherapie, EMDR, MBT, NLP, vak- en speltherapie en medicamenteuze behandeling). Ouderbegeleiding (cognitief-gedragsmatig, psychotherapie, MBT, NLP en vaktherapie). Gezinsbehandeling (structurerend-systeemgericht, gezinstherapie, psychotherapie, MBT, NLP en vaktherapie). Groepstraining voor jongeren, ouders, schoolpersoneel en zorgverleners. HET FORENSISCHE ZORGAANBOD Intakegesprekken, psycho-diagnostisch onderzoek en psychiatrisch onderzoek. Psycho-educatie aan jongeren en ouders. Individuele behandeling voor jongeren (zie tweedelijns aanbod). Delictscenarioprocedure en risicotaxatie. Ouderbegeleiding (zie tweedelijns aanbod). Gezinsbehandeling (zie tweedelijns aanbod). Groepstraining voor jongeren en ouders. In Control! en Agressie Regulatie op Maat voor jongeren binnen de JJI.

3 ONDERZOEK EN ADVISERING Diagnostisch onderzoek wordt ingezet ten behoeve van beschrijvende en classificerende diagnosestelling en indicatiestelling voor behandeling. Het diagnostisch onderzoek bestaat uit dossierstudie, auto-anamnese, hetero-anamnese, referentenonderzoek, klinische observatie en testpsychologisch onderzoek. Ook biedt Praktische Jeugdzorg consultering en advisering voor jongeren, ouders, schoolpersoneel en zorgverleners. Dit vrijblijvend tijdens ons dagelijkse telefonische, online en inloopspreekuur. Qua onderzoeksvormen valt te denken aan: Intakegesprekken Thuisobservatie, schoolobservatie en vaktherapie- of spelobservatie Gezinstaxatie ADHD onderzoek Autisme onderzoek Psycho-diagnostisch onderzoek Persoonlijkheidsonderzoek Intelligentieonderzoek Neuropsychologisch onderzoek Psychiatrisch onderzoek

4 COACHING EN BEHANDELING PREVENTIEVE COACHING EN PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VAN JONGEREN / OUDERS / GEZINNEN (OUDERS EN JONGEREN VAN 4-23 JAAR) Aan jongeren, ouders en gezinnen wordt coaching geboden vanuit cognitief-gedragsmatig referentiekader (evidence based) en aan de hand van de erkende gedragsinterventie Triple P. Via de coaching kunnen zij leren hun vaardigheden te vergroten wat betreft het omgaan met de forse gedragsproblemen van de jongere(n(). Tevens krijgen zij indien nodig praktische ondersteuning toegespitst op meerdere levensgebieden (thuis, school en vrije tijd) en gericht op het verminderen of oplossen van ongunstige omgevingsfactoren (zoals schulden, wonen in een achterstandsbuurt en een te kleine woning hebben gezien de gezinssamenstelling). INDIVIDUELE BEHANDELING VAN DE JONGERE (JONGEREN VAN 4-23 JAAR) Als individuele behandeling meer geïndiceerd is dan groepstraining, dan wordt aan jongeren met forse gedragsproblemen in de leeftijd van 4-23 jaar individuele behandeling geboden. Dit vanuit cognitiefgedragsmatig referentiekader (evidence based), via psychotherapie, MBT en EMDR (evidence based) en middels NLP, speltherapie en vaktherapie PMT, beeldend en muziek (practice based). Ook kan gedacht worden aan psychiatrische consulten en medicamenteuze behandeling ten aanzien van specifieke psychiatrische aandoeningen. OUDERBEGELEIDING (OUDERS VAN JONGEREN VAN 4-23 JAAR) Aan ouders wordt ouderbegeleiding geboden vanuit cognitief-gedragsmatig referentiekader en via MBT (evidence based) en middels NLP en vaktherapie PMT, beeldend en muziek (practice based). Hierin leren zij hun vaardigheden vergroten wat betreft het omgaan met de forse gedragsproblemen van hun kind(eren). GEZINSBEHANDELING (JONGEREN VAN 6-23 JAAR EN GEZINSLEDEN) Als de communicatie- en interactiepatronen tussen jongeren met forse gedragsproblemen in de leeftijd van 6-23 jaar en hun gezinsleden verstoord zijn, wordt gezinsbehandeling vanuit structurerend-systeemgericht referentiekader (evidence based), via psychotherapie, systeemtherapie en MBT (evidence based) en middels NLP en vaktherapie PMT, beeldend en muziek (practice based) geboden.

5 VOORLICHTING EN PSYCHO-EDUCATIE GROEPSGERICHTE PSYCHO-EDUCATIE (OUDERS, DOCENTEN, ZORGVERLENERS) Er zijn vier psycho-educatie cursussen waarin ouders, docenten of zorgverleners basisinformatie krijgen over psychische stoornissen met een verhoogde kans op forse gedragsproblemen. Er is een psycho-educatie cursus over gedragsstoornissen, ADHD, autisme en zwakbegaafdheid.. INDIVIDUELE/GROEPSGERICHTE PSYCHO-EDUCATIE (JONGEREN VAN 6-23 JAAR) Aan jongeren van 6-23 jaar met forse gedragsproblemen wordt individueel of in groepsverband basisinformatie aangeboden over psychische stoornissen zoals ADHD, gedragsstoornissen en zwakbegaafdheid. Ook is het mogelijk individueel psychoeducatie te geven over (bijkomende) klachten als hechtingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, verslavingsproblematiek, trauma, depressieve klachten, angstklachten, dwangklachten, psychotische klachten, eetproblemen of tics. IK BEN SPECIAAL CURSUS (JONGEREN VAN 6-23 JAAR) Voor jongeren met een autisme spectrum stoornis in de leeftijd van 6-23 jaar biedt Praktische Jeugdzorg de Ik Ben Speciaal cursus aan. Tijdens de cursus krijgen de jongeren uitleg over wat een autisme spectrum stoornis inhoudt en wat hen uniek maakt en worden hun zelfkennis en eigenwaarde vergroot.

6 TRAINING EN GROEPSTHERAPIE VAARDIGHEIDSTRAINING (OUDERS, DOCENTEN, ZORGVERLENERS) Praktische Jeugdzorg heeft een training ontwikkeld voor ouders, docenten en zorgverleners om hun vaardigheden te vergroten in het omgaan met jongeren met forse gedragsproblemen. Binnen de training zijn cognitief-gedragsmatige en non-verbale/ervaringsgerichte elementen vanuit de vaktherapie PMT (psychomotorische therapie) met elkaar verweven. De training bestaat uit 8 sessies van 90 minuten. De training wordt in groepsverband aangeboden aan ouders (minimaal 4 en maximaal 7 ouderparen) en aan docenten of zorgverleners (minimaal 4 en maximaal 14 deelnemers). ZELFREGULATIE TRAINING (JONGEREN VAN 9-23 JAAR) Praktische Jeugdzorg heeft een training ontwikkeld voor jongeren met externaliserende gedragsproblemen in de leeftijd van 9-12, en jaar. In de training zijn cognitief-gedragsmatige en non-verbale/ervaringsgerichte elementen uit de vaktherapie PMT (psychomotorische therapie) met elkaar verweven. De training bestaat uit 12 sessies van 90 minuten. De training wordt in groepsverband aangeboden (minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers). GROEPSGERICHTE VAKTHERAPIE (JONGEREN VAN 9-23 JAAR) Als een non-verbaal/ervaringsgericht behandelaanbod geïndiceerd is, kunnen jongeren met forse gedragsproblemen in groepsverband via vaktherapie PMT (psychomotorische therapie), beeldend en muziek (practice based) werken aan hun zelfbeeld, emoties, cognities en sociale interactiepatronen. Bij de groepsvorming wordt rekening gehouden met de leeftijd van de deelnemers (9-12, 12-15, en jaar). De training bestaat uit 12 sessies van 90 minuten. De training wordt in groepsverband aangeboden (minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers). Met de jongere en ouders/docenten/groepsleiding vindt een kennismakingsgesprek, een tussentijds terugkoppelingsgesprek (na sessie 6) en een eindgesprek plaats. Deze gesprekken duren 60 minuten. ROTS & WATER TRAINING (JONGEREN VAN 4-23 JAAR) Rots & Water is een erkende interventie. Het betreft een psycho-fysieke, sociale competentietraining voor jongeren met assertiviteitsproblemen (moeite gepast en sociaal vaardig om te gaan met en weerbaar te zijn tegen leeftijdsgenoten). De training vindt plaats onder begeleiding van gecertificeerde Rots & Water trainers en bestaat uit 10 sessies van 60 minuten. De training wordt in groepsverband aangeboden (minimaal 4 en maximaal 16 deelnemers). Tenzij een individueel aanbod meer geïndiceerd is. Bij de groepsindeling wordt rekening gehouden met de leeftijd van de deelnemers. IN CONTROL! (JONGEREN VAN JAAR) Aan JJI s en gesloten jeugdzorginstellingen wordt In Control! aangeboden. Deze training betreft een erkende interventie en is gericht op jongens van en jaar die agressieve delicten hebben gepleegd. De interventie wordt gegeven in de gymnastiekzaal en is gestoeld op agressieregulatie- en ontspanningstechnieken, sociale vaardigheidstraining en cognitieve gedragstherapie. De training heeft tot doel het bereiken van een afname van delictrecidive. De training bestaat uit 21 sessie en wordt in groepsverband aangeboden, tenzij een individueel aanbod meer geïndiceerd is. AGRESSIE REGULATIE (AR) OP MAAT (JONGEREN VAN JAAR) Aan JJI s en gesloten jeugdzorginstellingen wordt Agressie Regulatie (AR) op Maat aangeboden. Het betreft een erkende gedragsinterventie die is gericht op het beter leren omgaan met agressie en is bedoeld voor jongeren (zowel jongens als meisjes) in de leeftijd van jaar die verblijven in een residentiële omgeving en die te kampen hebben met zware agressieproblematiek. De inhoud van de gedragsinterventie wordt op maat aangepast aan de behoeften van de jongeren. De training wordt in groepsverband aangeboden, tenzij een individueel aanbod meer geïndiceerd is.

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Transitie jeugdzorg (gericht

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Activiteiten speciaal voor jongeren

Activiteiten speciaal voor jongeren en speciaal voor jongeren 3.7 Zorgadviesteams Consultatie van het zorgadviesteam (ZAT) aan ROC s en instellingen voor voortgezet onderwijs. De zorgadviesteams werken op ROC s en het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd 2011-2012 Patiënteninformatie 1175685PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie Welkom bij de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMAGIDS TRIVIUMLINDENHOF

ZORGPROGRAMMAGIDS TRIVIUMLINDENHOF ZORGPROGRAMMAGIDS TRIVIUMLINDENHOF Rotterdam, 18 maart 2011 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 4 I. Overzicht Zorgprogramma s Jeugdhulp 6 1. Jeugdhulp thuis: individuele ambulante jeugdhulp 7 Ambulante Pedagogische

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht Stichting Melion Leukerweg 3 6095 NX Baexem Telefoon: 0475 451701 E-mail: info@melion.nl Internet: www.melion.nl zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies

Nadere informatie

Productenboek Volwassenenzorg

Productenboek Volwassenenzorg Productenboek Volwassenenzorg 1 Inhoudsopgave 1. Behandelingen p.3 1.1 Tweedelijns behandelingen p. 3 1.2 Individuele behandelingen p. 3 1.2.1 Cognitieve gedragstherapie p. 3 1.2.2 Cliëntgerichte psychotherapie

Nadere informatie

De Bascule kijkt verder. Informatiefolder voor verwijzers naar de kinder- en jeugdpsychiatrie

De Bascule kijkt verder. Informatiefolder voor verwijzers naar de kinder- en jeugdpsychiatrie De Bascule kijkt verder Informatiefolder voor verwijzers naar de kinder- en jeugdpsychiatrie De Bascule kijkt verder De Bascule kijkt verder. Niet voor niets. Ingewikkelde psychiatrische problemen laten

Nadere informatie

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers Informatie voor verwijzers INFORMATIEBROCHURE Stichting Centrum '45 Stichting Centrum '45 is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Als TOPGGz instelling richt Stichting Centrum

Nadere informatie

Ondersteuning aan Huis

Ondersteuning aan Huis Ondersteuning aan Huis De Twentse Zorgcentra De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten maken

Nadere informatie

Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking?

Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking? Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking? Mariska Zoon www.nji.nl Januari 2012 Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, hierna lvb-jeugdigen genoemd, zijn jeugdigen

Nadere informatie

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

Dáárom De Hoenderloo Groep. Wat wij kunnen doen voor de Jeugd ten behoeve van samenwerkende gemeenten

Dáárom De Hoenderloo Groep. Wat wij kunnen doen voor de Jeugd ten behoeve van samenwerkende gemeenten J Dáárom De Hoenderloo Groep Jaarplan 2015 Wat wij kunnen doen voor de Jeugd ten behoeve van samenwerkende gemeenten INHOUD VoorwoorD 3 1 Inleiding 4 2 Cliëntparticipatie en klachtenregeling 5 3 Kwaliteit

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren

Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren Richtlijn oppositioneelopstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren Walter

Nadere informatie

Effectieve interventies voor jonge risicokinderen. Een overzicht

Effectieve interventies voor jonge risicokinderen. Een overzicht Effectieve interventies voor jonge risicokinderen. Een overzicht Marian de Graaf Hans Meij Nederlands Jeugdinstituut Maart 2011 i www.nji.nl Inleiding In dit artikel zijn interventies voor jonge risicokinderen

Nadere informatie

Ho, tot hier en niet verder...!

Ho, tot hier en niet verder...! Ho, tot hier en niet verder...! Toelichting op methode en kind/oudercursus Samenvatting Doel Het doel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen van de psychosociale weerbaarheid van

Nadere informatie

Spirit biedt hulp waar nodig

Spirit biedt hulp waar nodig Spirit biedt hulp waar nodig 2 Spirit biedt hulp waar nodig Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Maar opvoeden is niet altijd makkelijk. Iedereen kan weleens hulp gebruiken.

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Groepen Seksueel Geweld

Groepen Seksueel Geweld Groepen Seksueel Geweld 2014-2015 Steunpunt Seksueel Geweld voor kinderen voor meiden Deze gids wordt u aangeboden door het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD Amsterdam. Gratis extra exemplaren (maximaal

Nadere informatie

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Leontien M. van der Knaap Stefan Bogaerts Nadine M. P. G. Speessen Lynn C. A. van Dee INTERVICT

Nadere informatie

Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen

Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen 38 interventies uit de databank Effectieve Jeugdinterventies Het versterken van de eigen kracht van jeugdigen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. DAGG vzw. Werkgebied DAGG vzw. Werking DAGG vzw. Het centrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

JAARVERSLAG 2013. DAGG vzw. Werkgebied DAGG vzw. Werking DAGG vzw. Het centrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap. JAARVERSLAG 2013 DAGG is volop aan het werk met de verbetering van haar infrastructuur. De nieuwbouw in Lommel zal eind dit jaar klaar zijn en in St. Truiden werd, na lang zoeken, een locatie gevonden

Nadere informatie

Informatie brochure. Integratieve Kindertherapie

Informatie brochure. Integratieve Kindertherapie Informatie brochure Integratieve Kindertherapie De Praktijk Rijksstraatweg 39a (ingang aan de zijkant) 2121 AA BENNEBROEK Tel: 06-24223671 depraktijk@quicknet.nl Mijn naam is Linda Wennekers, moeder van

Nadere informatie

TOPGGz. keurmerken AFDELING ZOEK EEN

TOPGGz. keurmerken AFDELING ZOEK EEN TOPGGz keurmerken ZOEK EEN AFDELING TOPGGz Informatie De Stichting Topklinische GGz heeft als doel de topklinische ggz te stimuleren en te faciliteren. Zij doet dit o.a. door het TOPGGz-keurmerk uit te

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie