Weerbaarheidstrainingen. Informatie voor kinderen en jongeren ouders en verwijzers in Fryslân

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weerbaarheidstrainingen. Informatie voor kinderen en jongeren ouders en verwijzers in Fryslân"

Transcriptie

1 Weerbaarheidstrainingen Informatie voor kinderen en jongeren ouders en verwijzers in Fryslân

2 Inhoudsopgave Vooraf 3 Weerbaarheid algemeen 4 Weerbaarheid en grensoverschrijdend gedrag 6 Weerbaarheid voor kinderen en jongeren met een beperking 7 Weerbaarheid en echtscheiding 9 Weerbaarheid binnen het onderwijs 10 Weerbaarheid in Asiel Zoekers Centra 12 Sociale vaardigheden 13

3 3 Vooraf Partoer CMO Fryslân krijgt regelmatig vragen over de mogelijkheden voor het volgen van weerbaarheidstrainingen, trainingen die het zelfvertrouwen vergroten en onderlinge contacten versterken. Ouders zoeken bijvoorbeeld voor hun zoon of dochter een training in de buurt, een leraar is op zoek naar een geschikte training sociale vaardigheid voor een leerling of een jongere zèlf wil graag een training volgen. In Fryslân groeit het aanbod en de diversiteit in trainingen weerbaarheid en sociale vaardigheden. Er zijn Kanjertrainingen, Rots & Water programma s, WIBO cursussen, trainingen voor grensoverschrijdend gedrag en cursussen rond pestgedrag. Maar welke organisatie of trainer heeft een specifiek aanbod voor kinderen of jongeren in het speciaal onderwijs? En hoe zit het met weerbaarheidstrainingen in Asiel Zoekers Centra? De brochure Weerbaarheidstrainingen geeft antwoord op deze vragen. In deze brochure is het aanbod van trainingen gerangschikt onder een aantal thema s. De trainingen worden gegeven door gecertificeerde trainers. De brochure voorziet in de behoefte aan een duidelijk overzicht van het aanbod aan trainingen in Fryslân. Met de brochure willen wij ouders, professionals, verwijzers en kinderen en jongeren op weg helpen bij het maken van de keuze voor een passende training. Partoer CMO Fryslân Leeuwarden, januari 2009 Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij Partoer CMO Fryslân Postbus BB LEEUWARDEN t. (058) Deze brochure is ook digitaal beschikbaar via Uw aanvullingen en opmerkingen over de inhoud van deze brochure zijn welkom.

4 4 Weerbaarheid algemeen BALA Weerbaarheid en Kinderyoga - Elbrecht Claus 1 Basiscursus weerbaarheid voor meiden van 6 tot 18 jaar verschillende leeftijdsgroepen 2 Rots & Water programma voor jongens van 6 tot 18 jaar verschillende leeftijdsgroepen tel / Locatie: Sneek, Leeuwarden, Heerenveen en op aanvraag (bij voldoende deelname) Bamsoplawaai - Rike & Douwe van der Meij 1 Cursus weerbaarheid voor meiden van 10 tot 16 jaar 2 Rots & Water programma voor kinderen van 6 tot 18 jaar, aparte groepen voor meiden en jongens, verschillende leeftijdsgroepen tel / Locatie: op aanvraag (bij voldoende deelname) Buro Weerbaarheid - Menno Tuik Rots & Water programma voor kinderen van 6 tot 18 jaar aparte groepen voor meiden en jongens, verschillende leeftijdsgroepen tel / Locatie: Leeuwarden De Praktijk - Marius den Otter Kanjertraining voor kinderen van 6 tot 16 jaar die moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten verschillende leeftijdsgroepen tel Locatie: Heerenveen en Bolsward

5 5 Noordelijke praktijk voor kanjertraining - Karin Kooij Kanjertraining voor kinderen van 5 tot 16 jaar die moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten verschillende leeftijdsgroepen tel Locatie: Leeuwarden Remedial Teaching Praktijk Menaldum - Jan Bakker Rots & Water programma voor kinderen vanaf 8 jaar tel Locatie: Menaldum en op aanvraag (bij voldoende deelname) Trainersgroep Weerbaarheid - Marieke van Veen en Floor Dijkstra 1 Cursus weerbaarheid en zelfverdediging voor meiden van jaar 2 Rots & Water programma aparte groepen voor jongens en meiden tel / Locatie: op aanvraag (bij voldoende deelname) You can do it - Doro Trul Training weerbaarheid voor kinderen en jongeren van en jaar aparte groepen voor jongens en meiden tel / Locatie: Leeuwarden en op aanvraag

6 6 Weerbaarheid grensoverschrijdend gedrag Bamsoplawaai - Rike & Douwe van der Meij Girls Talk: groepsprogramma voor laagopgeleide meiden van jaar om grensoverschrijdend gedrag en seksualiteit bespreekbaar te maken tel / Locatie: op aanvraag aangeboden binnen jeugdzorg, de gezondheidszorg, justitie en onderwijs Fier Fryslan 1 Groepsprogramma voor kinderen en jongeren die getuige zijn (geweest) van geweld in het gezin: Let op de kleintjes voor kinderen tot 8 jaar Met je vingers in je oren voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar Herrie in huis voor jongeren tussen de 13 en 16 jaar 2 Zorgprogramma Meiden met grensoverschrijdend (seksueel) gedrag voor meiden t/m 23 jaar 3 Voorlichting en training aan jongeren over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en geweld tel Locatie: groepsprogramma in Leeuwarden, voorlichting en training op aanvraag. MEE Friesland Cursus seksuele voorlichting voor (zeer) moeilijk lerende kinderen vanaf 12 jaar die speciaal basisonderwijs volgen of naar het praktijkonderwijs gaan Veel aandacht voor weerbaarheid tel Locatie: Leeuwarden Trainersgroep Weerbaarheid - Marieke van Veen i.s.m. Greet van Hee Kick it with love : training voor meiden tussen de 10 en 18 jaar over wensen en grenzen tel Locatie: op aanvraag (bij voldoende deelname)

7 7 Weerbaarheid voor kinderen en jongeren met een beperking Bamsoplawaai - Rike & Douwe van der Meij Cursus weerbaarheid voor kinderen en pubers met beperkingen op motorisch- of cognitief terrein zoals autisme, ADHD en PDD-nos. tel / Locatie: op aanvraag en in overleg met ouders, de begeleiding, de school of de woonplek MEE Friesland 1 Cursus sociale vaardigheden voor kinderen van 7-10 jaar en jaar in het speciaal basisonderwijs. 2 Cursus opkomen voor jezelf, durf je wel voor jongeren van verschillend niveau: ZML, ML, praktijkonderwijs of MBO 1, groepen voor meiden van jaar en jongens van jaar 3 Gespreksgroep voor jongeren vanaf 16 jaar met PDD-nos tel Locatie: Leeuwarden Trainersgroep Weerbaarheid - Marieke van Veen 1 Weerbaarheidstraining in het onderwijs voor jongeren met een lichamelijke beperking aparte groepen voor meiden en jongens 2 Weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren die vallen binnen het autistisch spectrum tel Locatie: op aanvraag (bij voldoende deelname) Orthopedagogische Praktijk Sociale vaardigheidstraining voor kinderen met PDD-nos, AD(H)D of NLD in de basisschoolleeftijd. tel Locatie: Leeuwarden

8 8 Weerbaarheid voor kinderen en jongeren met een beperking Psychologenpraktijk Buitenpost - Griet de Haan 1 Training voor kinderen met een aan autisme verwante stoornis, die moeite hebben met het aanvoelen van sociale situaties 2 Stop-denk-doe training voor kinderen die problemen hebben door druk, impulsief en/of opstandig gedrag tel Locatie: regio Buitenpost, Surhuisterveen. Op aanvraag ook mogelijk op scholen.

9 9 Weerbaarheid en echtscheiding Humanitas afdeling Zuidwest Friesland Kindergroepen echtscheiding voor kinderen van 8-12 jaar tel Locatie: Bolsward, in ontwikkeling in Joure, Drachten en Leeuwarden Kits & CO programma - Paulien van der Veen en Toos Luijk Groep voor kinderen en jongeren van 8-12 en jaar die met echtscheiding te maken hebben tel Locatie: Heerenveen Psychologenpraktijk Buitenpost - Griet de Haan Begeleidingsgroep voor kinderen waarvan de ouders in scheiding liggen of gescheiden zijn tel Locatie: regio Buitenpost, Surhuisterveen

10 10 Weerbaarheid binnen het onderwijs BALA Weerbaarheid en Kinderyoga - Elbrecht Claus 1 Marietje Kessel Project: training op school voor kinderen van jaar aparte groepen voor meiden en jongens 2 Rots & Waterprogramma voor het basis- en voorgezet onderwijs tel / Locatie: Sneek en op aanvraag door scholen Buro Weerbaarheid - Menno Tuik Rots & Water programma voor kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs aparte groepen voor meiden en jongens tel / Locatie: Noordwest Friesland en op aanvraag door scholen Cedin - Synaps 1 Sociale vaardigheidstraining/weerbaarheidstraining voor kinderen Janny Walta, tel Rots & Water-programma voor kinderen vanaf groep 5 tot en met het voortgezet onderwijs Frans Meijer, tel Locatie: weerbaarheidstraining in Drachten en op aanvraag, Rots & Water op aanvraag door scholen Fightclub Sandman Christian van de Sande Cursus zelfverdediging en weerbaarheid voor meiden en jongens in het basis- en voorgezet onderwijs tel Locatie: op aanvraag door scholen GGD FRYSLAN - Huis voor de sport Groningen 1 Cursus Weerbaarheid In het BasisOnderwijs (WIBO) voor kinderen uit de groepen 7/8 basisschool 2 Rots & Water programma voor jongens en meiden binnen de bovenbouw van het basisonderwijs, binnen het voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening en jeugddetentie

11 11 GGD FRYSLAN - Huis voor de sport Groningen (vervolg) Bemiddeling Friesland: Alie Buikema tel Locatie: WIBO in gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Heerenveen, Kollumerland, Opsterland en Wymbritseradiel. Op aanvraag door scholen/gemeenten Praktijk voor hulpverlening en training - Ton Straver Training Met plezier naar het V.O. voor kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan en daar moeite mee hebben tel Locatie: Leeuwarden Remedial Teaching Praktijk Menaldum - Jan Bakker Rots & Water programma voor kinderen vanaf 8 jaar in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs tel Locatie: regio Noordwest Friesland en op aanvraag door scholen Trainersgroep Weerbaarheid Marieke van Veen en Floor Dijkstra 1 Weerbaarheidstraining voor jongeren binnen het zmlk-onderwijs aparte groepen voor meiden en jongens 2 Weerbaarheidstraining voor jongeren met een lichamelijke beperking in het onderwijs aparte groepen voor meiden en jongens 3 Marietje Kessel Project: training op school voor speciaal onderwijs kinderen van groep 7/8 tel / Locatie: op aanvraag door scholen You can do it Doro Trul Training weerbaarheid voor kinderen binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs aparte groepen voor jongens en meiden tel / Locatie: op aanvraag door scholen

12 12 Weerbaarheid in Asiel Zoekers Centra BALA Weerbaarheid en Kinderyoga - Elbrecht Claus 1 Rots- en Waterprogramma voor jongens 2 Cursus weerbaarheid voor meiden tel / Locatie: op aanvraag (bij voldoende deelname) Trainersgroep Weerbaarheid Marieke van Veen en Floor Dijkstra Weerbaarheidstraining voor meiden in het AZC van jaar tel / Locatie: op aanvraag (bij voldoende deelname)

13 13 Sociale Vaardigheden GGZ Friesland Jeugd Sociale vaardigheidstraining voor jongeren die psychische of psychiatrische problemen hebben Met verwijzing van Bureau Jeugdzorg tel Locatie: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Drachten Praktijk voor hulpverlening en training - Ton Straver 1 Groep voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar 2 Groep voor jongeren van 13 tot 17 jaar tel Locatie: Leeuwarden en op aanvraag Psychologenpraktijk Buitenpost - Griet de Haan Groepen voor kinderen en jongeren van 9-12 en jaar tel Locatie: Surhuisterveen, op aanvraag (bij voldoende deelname ook mogelijk op scholen) Remedial Teaching Praktijk Menaldum - Jan Bakker Sociale vaardigheidscursus voor kinderen vanaf 7 jaar tel Locatie: Menaldum Stichting In de Bres Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen van 8 tot 12 jaar tel Locatie: Drachten

14 14 Sociale Vaardigheden Timpaan Welzijn - Femmy van Krimpen Sociale vaardigheidstraining voor jongeren van 13 tot 17 jaar tel Locatie: Sneek

15 Colofon Partoer CMO Fryslan, januari 2009, oplage Ontwerp en vormgeving: Seinen & Van Leeuwen Fotografie: Jaap Spieker Drukwerk: Hellinga Grafische Specialisten

16 Als je geen nee durft zeggen niet weet hoe je om moet gaan met ruzie het moeilijk vindt om hulp te vragen niet weet hoe je je grenzen aan moet geven vaak wordt gepest door hetzelfde groepje dichtklapt als mensen te dichtbij komen Weerbaar zijn betekent dat je op een passende manier kunt opkomen voor jezelf. In trainingen weerbaarheid en sociale vaardigheden leer je op een veilige manier om te gaan met grenzen en gedrag. Je krijgt fysieke oefeningen en leert te voelen en aan te geven wat je wel en niet prettig vindt.

Hulp om bij de les te blijven!

Hulp om bij de les te blijven! Gemeentes waar leerlingen gebruik kunnen maken van maatschappelijk werk op scholen in het VO en MBO Alphen aan den Rijn Bergambacht Bodegraven Boskoop Capelle aan den IJssel Delft Gouda Hillegom Kaag en

Nadere informatie

Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen

Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen 38 interventies uit de databank Effectieve Jeugdinterventies Het versterken van de eigen kracht van jeugdigen,

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN Pesten komt veel voor. In Nederland wordt één op de vijf kinderen gepest. Of ze pesten zelf. Daarnaast zijn veel kinderen als meeloper betrokken bij pesten. Kinderen

Nadere informatie

Inventarisatie Methodieken. Huiselijk Geweld. werkdocument

Inventarisatie Methodieken. Huiselijk Geweld. werkdocument Inventarisatie Methodieken Huiselijk Geweld werkdocument TransAct, in samenwerking met NIZW Jeugd september 2004 Voorwoord Deze inventarisatie heeft de status werkdocument gekregen. Dit moet in de meest

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking Promens Care Een eigen plek onder de zon Kinderen en jongeren met een psychische beperking groeien op en willen net als leeftijdsgenoten zo

Nadere informatie

Spirit biedt hulp waar nodig

Spirit biedt hulp waar nodig Spirit biedt hulp waar nodig 2 Spirit biedt hulp waar nodig Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Maar opvoeden is niet altijd makkelijk. Iedereen kan weleens hulp gebruiken.

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

voor ouders 1 Wonderlijk gemaakt voor ouders (2012)

voor ouders 1 Wonderlijk gemaakt voor ouders (2012) voor ouders 1 Wonderlijk gemaakt voor ouders (2012) Voorwoord Aanleiding Bij seksuele vorming kunnen ouders en school elkaar uitstekend aanvullen en ondersteunen. Tijdens ouderavonden horen we vaak dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet Vraag en antwoord voor docenten Steun waar nodig Speciaal waar het moet Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij

Nadere informatie

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet Vraag en antwoord voor ouders Steun waar nodig Speciaal waar het moet Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun

Nadere informatie

Groepen Seksueel Geweld

Groepen Seksueel Geweld Groepen Seksueel Geweld 2014-2015 Steunpunt Seksueel Geweld voor kinderen voor meiden Deze gids wordt u aangeboden door het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD Amsterdam. Gratis extra exemplaren (maximaal

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

NLP training voor jongeren

NLP training voor jongeren Oosterzijweg 8 e- mail info@ntinlp.nl 1906 AX Limmen website www.ntinlp.nl tel 072 505 35 01 ING bank 65.11.79.939 fax 072 505 22 94 KvK Alkmaar 37065951 NLP training voor jongeren Al 10 jaar organiseert

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Inhoud 1. Plagen/Pesten 2. Doel Pestprotocol 3. Preventief Pestbeleid 4. Signaleren 5. Het aanpakken van pestgedrag 6. Stappenplan 7. Evaluatie 1. Plagen/Pesten Pesten

Nadere informatie

Ook deze jeugd heeft de toekomst!

Ook deze jeugd heeft de toekomst! Ook deze jeugd heeft de toekomst! In de tijden van bezuinigingen wordt volop gekeken waar het voor minder kan. Uitkeringen staan onder druk en wie maar enigszins kan werken, moet aan de slag. Op papier

Nadere informatie

IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN. Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel

IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN. Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel INteNsIeVe OrtHOPedAGOGIscHe GezINsBeHANdelING BIj NAH uw kind blijft thuis wonen door hulp aan huis Vertoont

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

VOORAF. Inhoudsopgave

VOORAF. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Vooraf pagina 3 Organisaties pagina 4 Basisonderwijs pagina 5 Voortgezet onderwijs pagina 9 Bestelkaart pagina 13 Deze brochure Autisme komt voor bij ruim één procent van de Nederlandse bevolking.

Nadere informatie

Aanbod jonge mantelzorgers

Aanbod jonge mantelzorgers Aanbod jonge mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Margit van der Meulen Utrecht, september 2008 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt

Nadere informatie

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo De cursussen van Per Saldo zijn afgestemd op vragen van zowel budgethouders als professionele zorgverleners. U wilt: als beginnend pgb er snel de

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie