Maatschappelijk. Jaarverslag BP in Geel. Medewerkers Veiligheid Milieu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk. Jaarverslag 2002. BP in Geel. Medewerkers Veiligheid Milieu. www.bpgeel.be"

Transcriptie

1 Maatschappelijk Jaarverslag 2002 BP in Geel Medewerkers Veiligheid Milieu

2 Inhoud pagina 4 Voorwoord Gijs Meerburg 1. Medewerkers In een notendop p4 Personeelsbestand p5 Leeftijd p5 Anciënniteit p5 Laureaten van de Arbeid p6 Op rust p6 Overleden p6 In dienst p7 Schoolstagiairs p7 Promoties p7 Afwezigheid p8 Hospitalisatieplan p8 Afstand wonen-werken p8 Sociale relaties p9 Erkenning en beloning p9 Vorming p10 Medische dienst p12 Vriendenkring p13 pagina 14 pagina Communicatie 3. Gezondheid, veiligheid en milieu Veiligheid In een notendop p18 Veiligheid algemeen p18 Veiligheidsmotivatie en opleiding p20 Crisisvoorbereiding p21 Verkeer en transport p22 Fabrieksbeveiliging p23 Milieu In een notendop p24 Emissies p25 Vergunningen p26 Geluid p27 Lucht p28 Afval p29 Water p29 Biodiversiteit p31 ISO p31 2 Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

3 2002 Een goed jaar ondanks guur weer Het is zonder al te veel poeha gepasseerd, maar toch. Toen op 24 november 2002 BP in Geel een hervergunning kreeg een milieuvergunning voor heel de site, geldig tot in 2022 was dat de kroon op het werk van heel wat medewerkers die zich daar lang en hard voor ingezet hadden. Je kunt het belang van die vergunning moeilijk overdrijven: het is tenslotte de licence to operate zoals de Engelstaligen dat zeggen, de toelating om te werken. Dankzij die toelating kunnen we verder bouwen aan de toekomst. Het economische weer was guur in 2002, maar voor onze fabriek was het een goed jaar. De redenen daarvoor zijn velerlei: de inspanningen van onze medewerkers voor productiviteitsverbetering en efficiëntie beginnen vruchten af te werpen; met gezuiverd tereftaalzuur (PTA) zitten we in een steeds verder groeiende markt voor onder meer petflessen; en ook onze meer gespecialiseerde polypropyleensoorten doen het erg goed. Ook prettig zijn de opnieuw betere resultaten van het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek bij de medewerkers. Het duidt aan dat het vertrouwen tussen de leiding en de medewerkers verder toeneemt. Wat de veiligheid in de fabriek betreft, kan ik alleen maar zeer positief zijn: er gebeurde in 2002 geen enkel ongeval met werkverlet, een prestatie waarop iedereen, BP-medewerkers én contractors, erg trots mag zijn. Er was ook droef nieuws: op 23 januari 2002 verloor een van onze laboranten, Walter Schurmans, op de Amocolaan het leven. Hij was met de fiets op weg naar het werk toen hij dodelijk werd aangereden, dicht bij de hoofdingang van de fabriek. Het heeft ons niet alleen diep aangegrepen, het motiveert ons om nog meer werk te maken van de veiligheid buiten het werk. Verder in dit verslag kunt u lezen over acties rond veiligheid privé, waaronder defensief autorijden. Veiligheid mag niet stoppen aan de fabrieksdraad. Voor milieu is het beeld verdeeld. De emissiecijfers zijn er, zowel in absolute termen als per ton eindproduct, op achteruit gegaan. Dat heeft te maken met een paar onvoorziene omstandigheden en dan vooral de verslechterde werking van de luchtzuiveringsinstallatie in de PTA3-eenheid, het gevolg van een technisch incident. De oorzaken van die slechtere milieuprestaties zijn ondertussen weggenomen. Ook over geur waren er heel wat terechte klachten. Dat probleem wordt nu, in het begin van 2003, met veel energie aangepakt. Positief dan weer is dat er in 2002 geen enkele overschrijding was van de informatiedrempel voor benzeen. Ook onze energie-efficiëntie is er op vooruitgegaan: al meer dan tien jaar vermindert jaarlijks de nodige energie per eenheid eindproduct, een verbetering die ook de CO 2 -uitstoot doet dalen. BP in Geel laat geen mogelijkheid onbenut om te communiceren met haar buren en de overheden. De kanalen zijn velerlei: het Milieuforum, het Burenplatform, het magazine Buren, Sinds 2002 is daar een fabriekseigen website bijgekomen. Die is in de eerste plaats gericht op de omwonenden van de fabriek, maar ook studenten en werkzoekenden vinden er hun weg naar. En in mei mochten we zo n 3000 gasten begroeten op de opendeurdagen. Ondanks het wel erg gure weer, toch een mooie opkomst. Het is bijna tekenend voor het jaar Gijs Meerburg gedelegeerd bestuurder Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

4 Medewerkers 2002 in een notendop In 2002 deed Xtremis zijn intrede, een nieuw toegangs- en tijdsregistratiesysteem. Xtremis laat toe dat medewerkers via het internet de stand van de eigen gepresteerde uren, verloftegoed, overuren, kunnen opvragen. Ook verlof aanvragen, overuren opnemen en dergelijke is mogelijk met enkele muisklikken. In 2002 werd werk gemaakt van de eerder afgesproken zogenaamde crosstrainingen. Met dit soort trainingen kunnen medewerkers van de ene eenheid leren werken bij de andere. Dat gebeurde zowel tussen PP1 en PP2 als tussen PIA en PTA. De crosstrainingen bereidden ook de samenvoeging van de controlekamers van PP1 en PP2 voor. Er waren uitzonderlijk veel productiestops in 2002: geplande onderhoudsstilleggingen maar ook stops om economische redenen. Die laatste hebben niet geleid tot economische werkloosheid door een goede samenwerking tussen de productie-eenheden. Door de flexibele houding en kennis van de medewerkers konden tijdelijk werkloze medewerkers elders ingezet worden, onder meer bij shutdowns. Het was op eigen vraag dat in de loop van 2001 de shiftmensen van een groot deel van de fabriek overgingen van het klassieke 8-urenshiftsysteem naar een 12-urenshiftsysteem. Die proef is in 2002 voortgezet en verder uitgebreid tot andere eenheden. In 2003 wordt er beslist of álle shiftmensen al dan niet overgaan naar het nieuwe systeem. Gestart op 1 januari 2002 en verder uitgebreid tijdens het jaar was de proef waarbij in plaats van een uurloon een maandloon wordt uitbetaald. Bij het einde van 2002 zitten alle productieafdelingen behalve de PTA3-eenheid, in het proef-maandsysteem. Einde 2003 moet er gekozen worden voor het oude uursysteem of het nieuwe maandsysteem. De keuze zal dan wel gelden voor iedereen in productie. De overname van de polypropyleenactiviteiten van Solvay en de BP-Solvay-joint venture rond polyethyleen op 1 november 2001 is inmiddels grotendeels verteerd. Het is immers BP in Geel die op gebied van personeelszaken het 80-tal nieuwe medewerkers in België moet ondersteunen. Uitdagingen voor 2002 waren de integratie en harmonisatie van allerlei personeelbeheerssystemen, het meerwerk voor de expat-administratie alsook de extra werktaal (Frans naast Nederlands en Engels). In het najaar van 2001 voerde BP in Geel Share Match in. Dit laat medewerkers toe BP-aandelen te kopen waarbij de werkgever per verworven aandeel, een tweede aandeel toevoegt. Dit van bij de aanvang succesvolle initiatief bleef goed lopen in 2002 en kende ook succes bij de nieuwkomers uit Solvay. De medische dienst had in 2002 veel aandacht voor stressbeleid. In de huidige, economische context is het gezond omgaan met stress een hele opgave voor het individu. Reden genoeg voor de medische dienst om veel aandacht te geven aan de opgave mensen te leren omgaan met verandering. De dienst vorming had in 2002 genoeg om handen: klassieke trainingen werden afgewisseld met nieuwe initiatieven waaronder nogal wat die de medewerkers ook thuis kunnen toepassen. Zo was er de opleidingen met een preventief karakter rond chemische brandwonden (in samenwerking met het Greet Rouffaerhuis) en de cursus defensief rijden. De Personeelsdienst of kort HR bestaat uit een ploeg van 17 mensen onder leiding van HR manager Luk Hendrickx kan grosso modo onderverdeeld worden in de disciplines personeelsdienst, payroll (loonberekening), medische dienst en office services (mail, receptie...) De personeelsdienst: Frank Smets, Karin Luts, Carina Vandyck, Lutgard Delbon, Marina Janssens, Roby Bauweraerts, Véronique Claes, Chris Meert, Inge Raeymaeckers, Frans Sleeckx en Luk Hendrickx. (niet op de foto: Els Leysen, Guy Cools, Yves Augustijnen, Maria Hoskens, Rudi Das, Dr. Jan Luytens) 4 Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

5 Personeelsbestand BP in Geel telt 529 medewerkers in 2002 Bij het einde van 2002 telde BP in Geel 529 medewerkers (*) (310 arbeiders en 219 bedienden) waaronder 32 vrouwen. Zes vrouwen en 4 mannen werkten deeltijds, 7 vrouwen en 31 mannen zaten in een systeem van loopbaanonderbreking of tijdskrediet. In 2002 werden 17 nieuwe medewerkers aangeworven, daarnaast kwamen er 3 over van een zusterbedriijf. Van de 12 medewerkers (3 arbeiders en 9 bedienden) die het bedrijf verlieten, gingen er 2 bedienden op pensioen of brugpensioen. Van de overige 10 overleed er 1 werknemer, stapten er 2 over naar een zusterfirma, werd er van 2 het tijdelijk contract niet verlengd, waren er 3 die ontslagen werden en 2 die ontslag namen. (*) Worden niet meegeteld: langdurig zieken en de mensen die in het buitenland werken. Die laatste groep bestaat momenteel uit 22 medewerkers die werken in landen zoals Groot-Brittannië, China en Duitsland. Aantal medewerkers op Leeftijd Gemiddelde leeftijd is 39 jaar In 2002 was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van BP in Geel 39,12 jaar. Voor arbeiders was dat 36,7 en voor bedienden 42,56 jaar. Anciënniteit Gemiddeld 17 jaar dienst Bij het einde van 2002 had een medewerker van BP in Geel gemiddeld 17,04 jaren dienst. Voor arbeiders lag dat cijfer bij 14,88 jaar, voor bedienden was dat 20, arbeiders bedienden Aantal jaren dienst 10 jaar dienst Yvo Mast 20 jaar dienst Jozef Bakelants Ludo Luyckx Wim Peeters Rudy Bastiaens Jozef Hannes Jan Verreyt 30 jaar dienst Karel Laureyn Marcel Van Dingenen Rene Dierckx François Wilms Guido Corten Cyriel Van Weynsberghe Ivo Ghoos Jos Henri Maes Willy Damen Guillaume Leys Els Leysen Lodewijk Schelles Wim Van Amstel Juul Vleugels Louis Vercammen Richard Cornelis Guy A. Cornelis Rik Mateusen Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

6 Laureaten van de Arbeid Ereteken van de Arbeid, Tweede klasse (25 jaar) Jozef Bakelants Victor Boeckx Guy Cools Lea Dries Guy Fransen Marc Govaerts Frans Holemans Alfons Laeremans Chrétien Lagravière Ludo Luyckx Henri Meeus Andrea Nietvelt François Pauwels Richard Peeters Gilbert Schraeyen Ludo Swinnen Walter Truyens Erik Van Baelen Alexander Van Bauwel Herman Van Craenendonck Willy Van de Poel Jozef Vangenechten Eddy van Kerckhoven Eddy Vanroten Luc Vanuytsel Boni Verhaegen Leo Wouters instrument technician magazijnklerk HR advisor assistant P&GA lader unit co-ordinator transport E&I engineer operator procesingenieur lader logistics analyst solag technician logistics clerk solag technician laborant laborant area trainingscoördinator unit co-ordinator unit co-ordinator IT systems analyst traffic clerk lader QA inspector ISO co-ordinator laborant material co-ordinator Ereteken van de Arbeid, Eerste klasse (30 jaar) Leona Aerts Paul Bergmans Frans Caers Jozef Camps Guy Cornelis Richard Cornelis Guido Corten Jean Geerts Jozef Geukens Ivo Gevers Jozef Helsen Jozef Lauvrijs Juul Marien Rene Schepens Wim Van Amstel Antoon Vissers secretaresse logistics production scheduler onderhoudscoördinator unit co-ordinator laborant AT Support guard operator maintenance & reliability SV A&D lader transport production scheduler lader traffic clerk operator laborant Op rust Tom Heylen Ferdinand Wouters Gouden Medaille der Kroonorde (35 jaar) Walter Belmans Willy Damen Rene Sools Willy Van Damme Rene Vandecraen pijpfitter mecanicien pijpfitter technical service manager traffic assistant Overleden Walter Schurmans (labo) Denise Geerdens (langdurig ziek - voormalig management assistente) 6 Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

7 In dienst In 2002 werden 17 nieuwe medewerkers aangeworven: één procesingenieur, één operator, één logistiek medewerker, zeven technische medewerkers, twee laboranten, één projectingenieur, twee business analysts, één area manufacturing manager en één maintenance reliability engineer. Van deze personen ging er al één persoon weer uit dienst (niet in de lijst opgenomen). Schoolstagiairs Schoolstagiairs zijn doorgaans - maar niet altijd - jonge mensen die in de loop van hun studies even meedraaien in de bedrijfswereld of elders. De doelstelling is simpel: kennismaken met een omgeving waarin ze de leerstof in de praktijk kunnen brengen en de sfeer opsnuiven. BP in Geel biedt jaarlijks een aantal mensen een stageplaats het maakt deel uit van de maatschappelijke rol die BP wil spelen. Het systeem steunt vooral op de inzet en de bereidheid van de stagebegeleiders, dat zijn individuele BP-medewerkers die bovenop hun normale dagtaak tijd willen maken voor de stagiair. Jo Baelus, logistiek medewerker Bart Budts, laborant Bram Bresseleers, technisch medewerker productie Dominique Gemoets, procesingenieur Aanvragen Effectief Academiejaar : Academiejaar : Maarten Gijbels, technisch medewerker onderhoud Bert Heylen, laborant Schoolstagiairs van Immaculata-instituut in Malle deden werkervaring op tijdens de opendeurdagen van mei Johan Reunis, business analyst Wim Sterckx, technisch medewerker onderhoud Patrick Van Acker, area manufacturing manager Wannes Vandenbussche, technisch medewerker onderhoud Erwin Van Look, maintenance reliability engineer Wim Vissers, technisch medewerker productie Davy Van Calster, technisch medewerker productie Marijke Vanderstukken, business analyst Christophe Van Loock, projectingenieur Christof Vreys, technisch medewerker onderhoud Promoties 1 januari Erik Smets, operator, werd area trainingscoördinator 1 april Paul Smedts, manufacturing team leader C.I, werd HSE manager Geel 1 april Herman Dauwen, safety supervisor, werd HSE manager Nerefco 1 juli Koen Van De Water, operator, werd planner 1 oktober Nico Verboven, operator, werd digital system specialist 1 december Dirk Stouthuysen, procurement manager, werd procurement cluster manager Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

8 Afwezigheid Afwezigheid wegens ziekte Voor de medewerkers van Onderhoud merken we een lichte stijging tegenover 2001, zowel voor de kort- als langdurige zieken. Het ziektecijfer bij de groep van de Laders daalde weliswaar licht, maar bleef hoog. Het beeld is evenwel vertekend door het feit dat er een aantal langdurig zieken waren in deze relatief kleine groep. Het cijfer voor de groep van de Operators bleef vrij constant er was zelfs een daling tegenover Het ziekteverzuim bij de groep Bedienden was opnieuw erg laag. Ziektecijfer Evolutie ziekteverzuim Onderhoud 4,60 5,40 6,63 7,44 4,15 4,52 5,88 Laders 3,96 5,46 5,80 3,67 7,90 13,62 13,40 Operators 3,84 3,34 3,15 2,46 3,69 4,44 4,17 Bedienden 4,10 4,01 5,82 3,81 2,35 3,27 2,65 Hospitalisatieplan Aangesloten Arbeiders Bedienden Totaal Werknemers gezinsleden Gepensioneerden gezinsleden Totaal Uitkeringen 01/01-31/12/2002: ,35 EUR Aantal dossiers Hospitalisatie 212 Zware ziekten 4 Tandprotheses 47 Tandzorgen 330 Totaal 593 Afstand wonen-werken Bijna de helft van alle medewerkers woonde in 2002 binnen een straal van 10 km rond de fabriek. Meer dan 80 % woonde binnen een straal van 20 km. 10 (2%) 12 (2%) 18 (3%) Afwezigheid wegens andere redenen 58 (11%) In % totaal Arbeidsongeval 0,05 0,01 0,05 0,04 (incl. ongevallen van/ naar het werk) Educatief verlof 0,33 0,44 0,49 0,28 Andere afwezigheden 0,38 0,41 0,23 0,12 (klein verlet, ) 176 (33%) 255 (48%) 10 km 20 km 30 km 40 km +50 km Meer dan 80 % van de BPmedewerkers woont binnen een straal van 20 km 8 Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

9 Sociale relaties Informatie & dialoog Naast de ondernemingsraad worden op alle niveaus van de organisatie talrijke vergaderingen gehouden zoals werkvergaderingen, vergaderingen van autonome teams, informatievergaderingen en bijeenkomsten van werkgroepen. De ondernemingsraad vergadert elke tweede woensdag van de maand. Naast algemene onderwerpen zijn er een aantal vaste agendapunten. Voor de maandelijkse vergadering zijn dit de personeelsevolutie en -vooruitzichten; stand van zaken en vooruitzichten van de financiële en economische situatie; stand van zaken in verband met nieuwe projecten en geplande investeringen. Per kwartaal worden de resultaten van het OFI-systeem (Opportunity For Improvement) besproken. De ondernemingsraad: onderwerpen 2002 Pesterijen op het werk Tijdskrediet Functieclassificatie bedienden Maandloon operators Pensioenfonds bedienden (uitreiken aan erfgenamen) Veilige oversteekplaats bedienden Call-out premie Intranet Het concept van de opendeurdagen Rookruimten GET-systeem Vision 2003 Shareplan 2002 Premie hospitalisatieplan Core business Protocol internettoegang Project Orange Saldo verlof op loonbrief AIP premie 2002 Overuren afronding Erkenning en beloning Om medewerkers te erkennen, te waarderen en te belonen voor uitzonderlijk goede prestaties en ideeën wordt een systeem van erkenning en beloning toegepast. In 2002 werd EUR uitgekeerd. In 2001 was dat EUR en in 2000 was dat EUR. Afdeling Algemene directie Chemical Intermediates Polymers PX Plant Services Technical Service Polymers Labo Logistics Human Rescources IT Procurement Gezondheid, Veiligheid en Milieu Boekhouding PR SAP Expatriates Contractors BP Belgium BP Services TMLA Chemical Feedstock Totaal De ondernemingsraad: bijzondere vergaderingen In de bijzondere halfjaarlijkse vergadering van november 2002 werden de vooruitzichten voor 2003 besproken; BP in Geel's 2003 plan; en investeringen. Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

10 10 Maatschappelijk Vorming Succes is een reis, geen bestemming was een geslaagd vormingsjaar, maar de uitdagingen waren niet van de lucht. Een juist en haalbaar aanbod creëren, heeft heel wat voeten in de aarde gehad met de talrijke shutdowns, het werken in dagdienst dan wel in een ploegensysteem van 8 of 12 uren, de combinatie van opgelegde trainingen en individuele ontwikkelingsbehoeften, BPmedewerkers bleven en blijven evenwel gretig ingaan op de geboden ontwikkelingskansen. De overtuiging dat het nuttig is competenties te ontwikkelen of te onderhouden, is zowel bij hen als bij de directie aanwezig. Net dat kan immers het verschil maken in de huidige economische situatie. Uitschieters vonden we terug in veiligheid en technische training. BP in Geel geeft topprioriteit aan veilig produceren en dat kan je enkel bereiken wanneer alle medewerkers doordrongen zijn van gedegen werkmethoden en deze ook (kunnen) toepassen. Medewerkers moeten ook beschikken over een doorgedreven technische bagage om hun werk efficiënt te kunnen uitvoeren. Nieuw in 2002 waren de verschillende trainingen met een gedeeltelijk privé-karakter. Zo was er de cursus defensief rijden waarin medewerkers leerden hoe je de kans op een auto-ongeval kan verkleinen door vooruit te denken, een veilige rijstijl aan te houden en je wagen beter te beheersen. Of de training chemisch letsel over de gevaren van, en veilig omgaan met chemische producten zowel thuis als op het werk. Beide initiatieven lopen verder in 2003 wegens het grote succes. De area training co-ordinators hebben in 2002 de inventarisering en de informatisering van de competenties van arbeiders verder gezet. Hieruit bleek onder meer waar er nog trainingsbehoeften waren. Borging was een ander sleutelwoord: na training en aangetoonde verwerving van kennis en kunde kregen deelnemers certificaten met beperkte geldigheidsduur, zoals voor het werken met mobiele kranen, heftrucks, enzovoort. Vorming - data INTERN Technische vorming Noodprocedures Labo procedures Aspen Plus 10.2 introduction course Beckman Coulter LS D0C 3000 (Honeywell) DMC + controller PTA2 Druk- en niveau seminarie Field vue - smart controller Gasdebiet-metingen Lagerschade Veiligheidskleppen Mechanical seals Vloeistof- en gas seminarie Philips Magix PRO PW 2440 spectrometer PI process book / datalink Jaarverslag BP in Geel over 2002 PIA aspen programs PLC - step 7 Relief valve design course Rotojet TDC/FSC voor onderhoudspersoneel Inleiding in vibratietechniek Vibratie voor onderhoudspersoneel Vibratie voor operators Meettechniek voor operators Regeltechniek voor operators FSC voor operators TA + CATOX training TA technologie TDC 3000 TDC voor operators Pompen voor operators Process engin. Training PTA process training Reactor safety training OSBL afvalwaterbehandeling Tracto training + rangeren wagons Vorkheftruck - follow up training Theorie heftrucktraining - CBT Hercertificering heftruckbestuurder Management CVP proces - CAPEX priorisation tool Invoering MOC Productie Kwaliteit ISO Basistraining Veiligheid en milieu Veiligheidsprocedures Milieuprocedures Bespreking ongevallen en bijna-ongevallen Chemisch letsel Defensief rijden Aanslaan van lasten - riggen Riggen voor rescueteam APLAT APLAT opfrissing train the trainer ADR - nieuwe reglementering Basis brandweertraining Bevelvoerder industriële brandbestrijding Kleine blusmiddelen Ploegchef basis training Ploegcheftraining Laborantentraining Brandweerwagen - labo - praktijk Ziekenwagen training Nijverheidshelper EHBO - CPR Rescue training Rescue opfrissingstraining Rescue opfrissingstraining theorie Risicoanalyse Risicoanalyse voor VC's Root cause analysis Rolbrug Bestuurder mobiele kranen Hoogtewerker Nieuwe Europese richtlijn drukvaten Geluidsproblematiek Interactieve benzeentraining Interactieve veiligheidsintroductie Intr.training veil.&milieu, nieuwelingen Safety Stand Down Telefoniste in noodsituaties Traction training Traction opfrissingstraining Rookdetectiesysteem VESDA

11 Stikstof training P7 Veiligheidsbeoordeling Steigers 1 VP2 - Management of change Human Resources Ergonomie Trainingsmatrix arbeiders introductie Opvang van naaste verwanten Stress : het laatste taboe Training diphoterine, benzeen, xyleen Public & community relations Basis mediatraining Communicatietraining mediateam Respond mediatraining Informatica SAP introductietraining SAP operations introductietraining Competentiemodule SAP Directe picklist E-expenses Word Excel Marcro's in Excel Outlook PowerPoint Visio 2000 Ingave services (Grafilux) Internet voor verzending met UPS Xtremis web Persoonlijke vaardigheden Assessor opleiding Stress (management) op het werk Veiligheidskunde voor Preventieadviseur niv. 1 Rijvaardigheid Permanente vorming milieucoördinator Organisatie van interventieploegen Onderzoek van brandoorzaken Workshop Afvalwater Financies en boekhouding Opstellen van een onderhoudsbudget Commercieel en logistiek Allround magazijnier Informatica TCP/IP & Internetworking Interconnecting Cisco Network Devices Communicatie Taaltraining Nederlands Stoomformule taaltraining Engels Chinese cultuurtraining Human Resources Creatief zijn in job, knipoog naar stress Hoe zit het met de werkstress? Competenties in de procesindustrie Sociaal-juridische workshop Enniogram & persoonlijke effectiviteit Synthetische drugs & uitgaan Onderhandelen tot de handdruk Arbeidsverzuim Bedrijfswagens TDC-training bleef hoog op de agenda staan. Communicatie Bedrijfsgidsen Interculturele training Chinees Communicatietraining s schrijven en beheren Groene Telefoon EXTERN Technisch Materiaalbeheer in een onderhoudsfunctie Particle characterisation SPC workshop Benchmarkingconvenant voor energie-efficiëntie 2002 Optimization Solutions Forum-Europe Training centrifuges Zuiger compressoren Centrifugaal compressoren Rationeel energieverbruik Distillation & Heat Transfer Kwaliteit Eisen van de nieuwe norm ISO 9001:2000 Veiligheid en milieu Milieuassistent Preventieadviseur arbeidsveil. Niv. 2 Beveiliging tegen binnendringing & diefstal Hogere cursus brandpreventie 2002 Deelnemers & geïnvesteerde manuren 2002 Aantal deelnemers Aantal manuren INTERN Arbeiders Bedienden Arbeiders Bedienden Communicatie Human Resources Informatica Management Kwaliteit Persoonlijke Vaardigheden Public & Community Relations Technisch Veiligheid & Milieu EXTERN Arbeiders Bedienden Arbeiders Bedienden Communicatie 2 82 Human Resources Informatica 2 80 Financies/Boekhouding 2 16 Kwaliteit 2 16 Technisch Veiligheid & Milieu Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

12 Medische dienst Over het algemeen was 2002 een goed jaar met weinig ongevallen. Er was slechts zelden blootstelling aan toxische producten: zo waren er bijvoorbeeld geen noemenswaardige verhogingen bij de onderzoeken op benzeen. De medische dienst had wel heel wat werk. Het geven van training met name was arbeidsintensief en dan vooral de vraag naar lessen over chemisch letsel en eerste hulp. Extra aandacht ging in 2002 naar stress op het werk. De medische dienst is dan ook begonnen met de voorbereidingen van een campagne. Ergonomie is en blijft een belangrijke opdracht. Er werd extra aandacht gegeven aan het ergonomische aspect van de houding tijdens het werk. Medewerkers kregen training en individuele problemen werden aangepakt. Een ander aandachtspunt was mobbing of pesten op het werk. De staf van de medische dienst bestudeerde het fenomeen en volgden lessen over de herkenning en de aanpak ervan. Gelukkig hebben de BP-medewerkers hier zeer weinig last van. Met vriendschap en collegialiteit kan je zoveel meer bereiken Onderzoeken - periodieke bij aanwerving na langdurige ziekte of afwezigheid wegens ongeval bij zwangerschap van bloed van urine Radiografie van de borstkas Elektrocardiogram Inentingen tegen - griep tetanus tyfus hepatitis A hepatitis B polio Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

13 Vriendenkring Jaaroverzicht Vriendenkringactiviteiten 18 januari: nieuwjaarsreceptie Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie gaf Guy Cools het voorzitterschap van de Vriendenkring over aan de nieuwe voorzitter Tim Keersmaekers januari en 3 februari: winterwandelingen De Vriendenkring organiseerde twee winterwandelingen van 12 km in de Hoge Venen waar respectievelijk 40 en 80 deelnemers op af kwamen. 8 tot 17 februari: skivakantie 136 deelnemers genoten van een skiverlof in Molveno. 25 mei: 4de internationaal bedrijvencup tornooi volleybal De organisatie was in handen van de volleybalclub TOVO uit Westerlo. Meer dan 70 ploegen namen deel en BP eindigde op een eervolle 5de plaats. Mei juni: KIG-voetbaltornooi In dit KIG (Kontactgroep Industrie Geel-Punt) voetbaltornooi eindigde BP als derde van zijn groep en verloor de barragewedstrijd tegen een andere derde. Uitslagen waren: Umicore BP: 1 0; Daf BP: 4 2; BP-Devis: 1 5; Buga BP: juli: zomercafé Zomercafé, dat is in het clubhuis van BP genieten van een vriendenmatch, een babbel, een hot-dog en een fris pintje. 5 juli 30 september: fietzoektocht Deze fietszoektocht in de omgeving van Hulshout liep gedeeltelijk over het Berg- en Netepad. Er kwamen 238 deelnemers op af, waaronder 171 leden van de Vriendenkring september: GOK-weekend 1 september: vlottentocht Mol Deze vlottentocht was een organisatie van de Rotary Mol en ging door op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. De bemanning was gerekruteerd op de polypropyleeneenheden. Met als thema het leger kregen de deelnemers in Eupen een programma voorgeschoteld waarin plaats was voor schermen, muurklimmen, hindernisparcours, wandelen, quad-rijden en een bedrijfsbezoek aan de chocoladefabriek Jacques. 1 december: Sinterklaasfeest Het jaarlijkse Sint-feest had plaats in De Zille in Kwaadmechelen. Zo n 140 kinderen waren present en als speciale act had de Sint Whitty & Co ingehuurd. Oktober: dropping De dropping kon rekenen op 80 deelnemers. Vertrek was de windmolen in Meerhout-Berg; aankomst was zaal Klaverblad in Ham - Kwaadmechelen Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

14 Communicatie Groene telefoon In 2002 waren er 71 oproepen via de Groene Telefoon, een stijging met 29 % tegenover Die stijging had vooral twee redenen. Eerst was er de stroomuitval in de PP1-eenheid op 19 mei 2002 en het intens fakkelen dat daarop volgde (zie ook p. 27). Later in het jaar waren er heel wat klachten in verband met geur (zie ook p. 28). In 51 % van de oproepen was er een klacht over geluidsoverlast; in 14 % over geur; in 18 % over andere redenen. Zo n 27 % van de oproepen werd geëvalueerd als niet van toepassing. Niet van toepassing betekent dat de oorzaak van de klacht niet achterhaald kan worden of dat de oorzaak buiten BP ligt. De aandachtige lezer zal opmerken dat het totaal 110 % is. Dat heeft te maken met het feit dat sommige oproepen over bijvoorbeeld zowel geur als geluid kunnen handelen en dus in dit geval als twee klachten geteld worden. Via de Groene Telefoon ( ) kan iedereen uit de buurt het bedrijf 24 uur op 24 contacteren. Deze 0800-lijn is gratis. De oproeper kan vragen stellen, signalen geven of klachten formuleren in verband met milieu en veiligheid in en rond het bedrijf aantal oproepen geluid geur andere klachten niet van toepassing Bedrijfsbezoeken in 2002 BP in Geel organiseerde 27 bedrijfsbezoeken in Van de 27 bedrijfsbezoeken waren er 13 (48 %) uit het onderwijs, 6 (22 %) vanwege verenigingen en 8 (30 %) uit bedrijven en allerlei organisaties. Daarbij werden in totaal 658 bezoekers onthaald, een daling met 15 % ten opzichte van Maar dat is relatief natuurlijk: in 2002 organiseerde de site ook een opendeurdag (zie hierna) die zowat 3000 bezoekers op de been bracht. 27 bedrijfsbezoeken in Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

15 3000 bezoekers op opendeurdagen 4 en 5 mei Op zaterdag 4 mei stonden de deuren van BP in Geel open voor het grote publiek. Bijna 2500 bezoekers gingen in op de uitnodiging. Op zondag 5 mei was het de dag voor de medewerkers en hun familie. Zo n 750 mensen kwamen langs, aangevuld met een 300-tal externe bezoekers die weliswaar een dagje te laat kwamen, maar daarom niet minder welkom waren. BP was alleszins zeer tevreden met de opkomst, zeker gezien het bijwijlen barslechte weer. Opendeurdagen zijn grote evenementen en een belangrijke component in de communicatie met de omwonenden en andere geïnteresseerden. BP in Geel nam reeds deel in 1995 en 1998 en nu dus weer in Fedichem, de Federatie van de Chemische Industrie in België, nam het initiatief voor dit gezamenlijk evenement waarop tijdens het weekend van 4 en 5 mei in heel België bijna bezoekers afkwamen. Buren Buren is de naam van het informatieblad van BP in Geel voor de omwonenden van de fabriek. In 2002 waren er drie edities en een gesponsorde bijlage over en voor Cunina vzw. Buren-magazine is gestart in 1998 en wordt verspreid in de deelgemeenten Oosterlo, Punt, Stelen, Winkelomheide en Zammel (Geel); Eindhout en Groot- Vorst, (Laakdal); en Zittaart (Meerhout). De oplage bedraagt 7700 exemplaren: 5900 voor de deelgemeenten en 1800 voor de eigen medewerkers, huiscontractanten, interims en externe relaties. Tevreden met opkomst, ondanks barslecht weer Buren in 2002: drie edities en een gesponsorde bijlage over en voor Cunina Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

16 Website In april 2002 startte de fabriek in Geel met een eigen website:. De webstek moet een middel zijn dat daadwerkelijk bijdraagt tot de communicatie met buren, studenten, journalisten, contractanten, sollicitanten en al wie geïnteresseerd is in het bedrijf. De website is bewust sober gehouden, zonder teveel nadruk op toeters en bellen. Waar het om gaat is communicatie, informatieverstrekking en een tegemoet komen aan de kennisbehoefte van de bezoeker. Het streven is om op zowat elke vraag die iemand kan hebben over de fabriek een antwoord te bieden op de website. Aan het einde van 2002 bestond de site uit ongeveer 150 Nederlandstalige webpagina s. vaardigden; de respectieve milieuambtenaren; vertegenwoordigers van politieke fracties; vertegenwoordigers van de omwonenden; de brandweer van Geel; en de Milieuinspectie. Community Awareness Committee Gestart in 2001, heeft het community awareness committee (CAC) aan het eind van 2002 haar eerste volledig werkjaar achter de rug. Het CAC is een soort antenne die peilt naar wat er leeft bij de omwonenden. Het is een cel van sociaal goed ingebedde BP-medewerkers, die de vinger aan de pols houden van wat er buiten de draad leeft. Zij leveren inspiratie om binnen de draad tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de buren. Het zijn bruggenbouwers tussen de omgeving waarin ze leven en die waarin ze werken. Een eigen website voor de fabriek van BP in Geel Milieuforum Het Milieuforum kwam in 2002 samen op 29 mei en 6 november. Het Milieuforum is een informatie- en overlegorgaan in verband met milieu- en veiligheidsaspecten, verbonden met de activiteiten van BP. Het Milieuforum is samengesteld uit vertegenwoordigers van BP; de burgemeesters van Geel, Laakdal en Meerhout of hun afge- Team De leden van het CAC. Staand: Jan Vandecruys, Linda Bets, Martin de Koning en Bert Vannuffelen. Zittend: Gert Verbiest, Dirk Vansant en Lea Dries. Ontbreken op de foto: Ely Meeus, Patrick Aerts, Erik Boets, Jos Helsen en Leo Milis. Team is de naam van het personeelsblad van BP in Geel. Het wordt verspreid bij de eigen medewerkers, interims, huiscontractanten en gepensioneerden. Team in 2002: vijf edities 16 Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

17 Gezondheid, veiligheid en milieu (HSE) Met ingang van 1 april 2002 zijn de diensten Milieu en Veiligheid samengesmolten tot een HSE-afdeling. HSE staat voor health, safety and the environment, de Engelse vertaling van GVM of gezondheid, veiligheid en milieu. Deze elementen zijn gelijk in de aandacht die ze verdienen: ze onder één noemer plaatsen, formaliseert enkel de intense samenwerking die er al lang was. Voor de volledigheid melden we dat de medische dienst verder onder de koepel van personeelszaken blijft. Aan het hoofd van de afdeling staat sinds 1 april 2002 HSE-manager Paul Smedts. Paul, een burgerlijk ingenieur scheikunde, begon in 1975 bij toen nog Amoco als procesingenieur en is via allerlei tussenstappen opgeklommen tot zijn huidige functie. Paul Smedts, sinds 1 april 2002 HSEmanager milieu Linda Bets (milieucoördinator) Philippe Vandervoort (milieu-ingenieur) administratie Agnes Van Eynde HSE Paul Smedts (HSE-manager) De HSE-afdeling... wordt sinds 1 april 2002 geleid door HSE-manager Paul Smedts; wordt administratief ondersteund door Agnes Van Eynde; bestaat uit de diensten milieu en veiligheid, daarin begrepen de fabrieksbeveiliging en de shift supervisors; werkt nauw samen met de medische dienst voor het aspect gezondheid. De milieudienst ondersteunt de organisatie in haar doelstelling om geen schade aan het milieu te berokkenen. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen is hierbij een minimum, maar er wordt gestreefd naar een vermindering van de hoeveelheid afval, emissies en lozingen;... streeft naar een goede relatie met medewerkers, klanten, buren, actiegroepen en overheid en staat voor open communicatie en correcte informatie. De veiligheidsdienst... heet officieel Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk; omvat ook de fabrieksbeveiliging en de zes shift supervisors;... reikt BP in Geel hulpmiddelen en adviezen aan om veilig te kunnen werken: procedures, specificaties, normen, codes van goede praktijk, werkmethodes, ervaringen van anderen, veiligheidsprogramma s, rapporten, trainingen...; heeft tot doel een geïntegreerd veiligheidsbeleid uit te bouwen waaraan iedereen zijn steun en medewerking verleent. De HSE-afdeling: Paul Storms, Dirk Vansant, Linda Bets, Yves Wilms, Patrick Aerts, Hugo Cornelis, Agnes Van Eynde, Philippe Vandervoort, Paul Smedts, Dirk Vielfont, Patrick Boonen, (niet op de foto: Guy Geudens, Guido Corten, Peter Raeymaekers) Patrick Aerts (shift supervisor) Patrick Boonen (shift supervisor) Hugo Cornelis (shift supervisor) Peter Raeymaekers (shift supervisor) Dirk Vansant (shift supervisor) Yves Wilms (shift supervisor) veiligheid en beveiliging Guy Geudens (preventieadviseur) Dirk Vielfont (veiligheidsingenieur) Paul Storms (veiligheidsingenieur) Guido Corten ( fabrieksbeveiliging) Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

18 Veiligheid 2002 in een notendop Voor het eerst in de geschiedenis van de fabriek in Geel konden de BP-medewerkers en contractanten samen een kalenderjaar afsluiten zonder een ongeval met werkverlet. De investeringen in veiligheid bedroegen in 2002 zo n 2,46 miljoen euro. Walter Schurmans (52), een laborant bij BP, verloor het leven bij een verkeersongeval op de Amocolaan. In de week van 26 maart hield BP in Geel een safety standdown, een soort bezinningsmoment over veiligheid. Veiligheid en verkeer was een veel voorkomend thema in Paul Storms vervoegde de veiligheidsdienst terwijl Herman Dauwen BP in Geel verliet om bij BP in Rotterdam (Nerefco) te gaan werken. Succesvolle shutdowns werden gehouden in de eenheden PP1, PP2 en PTA2. Deze laatste werd afgesloten met slechts één enkel ongeval dat EHBO vereiste. Ook in 2002 hield BP haar jaarlijkse crisisoefening, dit keer zonder de externe hulpdiensten. De veiligheid in verband met medewerkers van partnerfirma s kreeg veel aandacht. De werfleiders van de huiscontractanten kregen veiligheidstraining. Daarnaast werd een pool aangelegd, een systeem dat er op gericht is om tijdens de shutdowns zoveel mogelijk beroep te kunnen doen op dezelfde mensen. De methode om ongevallen te onderzoeken werd aangepast aan de door BP wereldwijd gebruikte systematiek. Ook de rapportering van incidenten binnen de BP-groep werd geüniformiseerd met de invoering van de informaticatoepassing Traction. De voor elke BP-site en wereldwijd geldende gouden regels werden ingevoerd in Geel. Een voorstudie om de risicoanalyse beter op de werkvergunning te laten aansluiten werd afgerond. De in 2001 ingevoerde FRC-kleding (Fire Retarding Clothing) is in 2002 verplicht geworden. FRC-werkpakken zijn in tegenstelling tot de klassieke katoenen overall van een brandvertragend materiaal gemaakt. De voortdurende verbetering van procedures, werkwijzen, afspraken, was ook in 2002 de regel. Dit waren enkele van de thema s: werken met gevaarlijke producten; vergrendelen van besloten ruimten; procedure voor hijswerken. De veiligheidsintroductiefilm werd aangepast. Andere thema s in verband met de fabrieksbeveiliging waren een verscherpt toezicht rond de fabriek, een audit vanwege de BP-groep en de invoering van het GET-systeem. Nieuwe OSHA-richtlijnen om veiligheidsresultaten te meten Veiligheid algemeen Nul ongevallen met werkverlet in 2002 Voor het eerst in de geschiedenis van de fabriek in Geel konden de BP-medewerkers en contractanten samen een kalenderjaar afsluiten zonder een ongeval met werkverlet. Het vorige record van 446 dagen werd daarbij ruim verbroken. Op 31 december 2002 toonde het scorebord 650 dagen werken zonder ongeval. Dat is meer dan een jaar en negen maanden - een zeer sterke prestatie. Nieuwe telling veiligheidsresultaten In 2002 voerde BP wereldwijd een strengere manier in waarmee ze de veiligheidsresultaten meet. Sindsdien gebeurt dat volgens de vernieuwde OSHA-richtlijnen (Occupational Safety & Health Administration). Vele internationale bedrijven passen de manier van tellen van deze organisatie toe om de veiligheidsresultaten van dochtermaatschappijen in verschillende landen te kunnen vergelijken. De belangrijkste wijziging zit hem in de wijze waarop een ongeval met letsel (maar zonder werkverlet) wordt ingedeeld. Bij een dergelijk ongeval zijn er zoals voorheen - twee mogelijkheden: Aangepast werk/ Doktersverzorging of Eerste Hulp. Vroeger werd die opdeling gemaakt op basis van het feit of de verzorging al dan niet moest gebeuren door een dokter. De nieuwe methode baseert zich onder meer op de aard van de verwonding of de verzorging, zelfs op de toegediende medicatie, los van wie de zorgen toedient. Concreet betekent dit dat, vanaf 2002, een Eerste Hulp -ongeval sneller als een (ernstiger) Aangepast werk/ Doktersverzorging - ongeval zal worden geclassificeerd. Het is deels ook de reden waarom dit cijfer in de Veiligheidsresultaten (zie volgende pagina) zo sterk gestegen is tegenover Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

19 Veiligheidsresultaten 2002 Alle cijfers gelden voor het totaal van BP s eigen medewerkers en medewerkers van partnerfirma s (de zogenaamde contractanten of contractors). De cijfers voor 2002 zijn berekend volgens de nieuwe OSHA-richtlijnen (zie hiervoor) Er waren geen ongevallen met werkverlet, maar wel 11 ongevallen die doktersverzorging vereisten en/of resulteerden in alternatief werk. Als het aantal ongevallen met werkverlet, doktersverzorging en aangepast werk wordt geteld per miljoen uren blootstelling komt BP in Geel aan een frequentie van 8,83. Ernstiger 0 Werkverlet 0 Aangepast werk/ Doktersverzorging 11 Eerste hulp 48 Schierongevallen 448 Veiligheidsresultaten 2002 in vergelijking met voorgaande jaren Voor wat betreft het aantal ongevallen met werkverlet is het resultaat van 2002 met nul ongevallen het beste ooit. Voor wat betreft het aantal ongevallen met werkverlet, inclusief doktersverzorging en alternatief werk per miljoen uren blootstelling, is er een duidelijke verhoging tegenover vorige jaren. Dat heeft te maken met het feit dat BP in 2002 met strengere richtlijnen mat, maar niet alleen daarmee. Ook volgens de vroegere richtlijnen zou dit cijfer hoger liggen. Hier is duidelijk nog werk voor verdere verbetering. Nieuw bloed In 2002 vervoegde Paul Storms als technisch veiligheidsingenieur de HSE-afdeling. Herman Dauwen, safety supervisor, verliet op 2 april 2002 BP in Geel om bij BP in Rotterdam (Nerefco) te gaan werken als HSEQ-manager (HSEQ staat voor Health, Safety, the Environment and Quality of gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit) Veiligheidsresultaten medewerkers BP + partnerfirma's: aantal ongevallen per miljoen uren blootstelling (grote projecten mee inbegrepen vanaf 1996/vanaf 2002 volgens nieuwe OSHA-richtlijnen) 11,33 11,73 6,1 5,86 9,72 4 4,92 4,77 3,24 2,96 2,14 2,62 2 2,70 1,12 1,05 1,97 1,78 0 0,95 1, ,29 4,49 Frequentie ongevallen met werkverlet + doktersverzorging + alternatief werk Frequentie ongevallen met werkverlet 8,83 Technisch veiligheidsingenieur Paul Storms naar HSE-afdeling Safety supervisor Herman Dauwen naar Nerefco in Nederland Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

20 Shutdowns In 2002 kregen de eenheden PP1, PP2 en PTA2 een onderhoudsbeurt. Die geplande stilleggingen of shutdowns kregen, alvast voor de veiligheidsprestaties, het etiket succesvol opgekleefd. Vooral de shutdown van PTA2, die liep van 13 tot 23 oktober, kreeg applaus omwille van de uitgekiende organisatorische aanpak en de zeer positieve veiligheidsscore. Een doordachte planning, goeie afspraken en een uitstekende samenwerking tussen alle betrokkenen, contractanten incluis, zorgde voor een haast vlekkeloze shutdown. Het veiligheidsresultaat was navenant: slechts één ongeval dat EHBO vereiste. Brandje in PTA3-eenheid Donderdag 19 december, rond 9 h, was er een brand in de PTA3-eenheid. Het betrof een kleine, lokale brand, veroorzaakt door een lek van smeerolie aan een turbinepomp in de compressorhal. De eigen interventiedienst van BP was zeer snel ter plaatse en kreeg het vuur vrijwel onmiddellijk onder controle. Er was op geen enkel moment gevaar voor de medewerkers op de fabriek, noch voor de omwonenden, noch voor het milieu. De officiële instanties werden zo snel mogelijk geïnformeerd over de situatie. Ook de brandweer van de stad Geel werd op de hoogte gebracht, maar hoefde niet tussen te komen. Veiligheidsmotivatie & -opleiding Safety standdown In de week van 26 maart hield BP in Geel een zogenaamde safety standdown, een soort bezinningsmoment over veiligheid. De belangrijkste aandachtspunten die naar voor werden geschoven, waren een verscherpte focus op risicoanalyses, double checks en het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook een vergelijking tussen veiligheid op het werk en veiligheid thuis was een onderwerp voor bespreking. Tweede workshop veiligheidscoördinatoren Voor het tweede opeenvolgende jaar kwamen de veiligheidscoördinatoren (VC s) samen voor een workshop. De deelnemers bespraken wat er veranderd was sinds de eerste workshop in 2001 en maakten afspraken over hoe het verder moet. De VC s vroegen met name om meer opleiding. In 2002 werd alvast heel wat technische training gevolgd over thema s zoals de gevaren van stikstof, het beoordelen van stellingen, risicoanalyses, chemische letsels, Ook opleiding rond teamcoaching was een behoefte. Die coachingtraining is inmiddels uitgewerkt en gepland voor begin Gouden Regels Op 9 september 2002 voerde BP in Geel de zogenaamde Gouden Veiligheidsregels in. Die gelden in elke vestiging van BP en zijn een set van acht basisregels om ongevallen te voorkomen. Elke Gouden Regel heeft te maken met een bestaande procedure en legt de nadruk op een specifiek aandachtspunt daarvan. Het uitgangspunt is dat elk incident te voorkomen is. De acht Gouden Regels moeten gevolgd worden door iedereen bij BP, ongeacht de plek in de onderneming. Zowel de mensen op de werkvloer, het administratief personeel als het management zijn formeel verbonden de Gouden Regels na te leven. Iedereen werd dan ook gevraagd ze te ondertekenen op een persoonlijk kaartje. De bedoeling is simpel: "Wij willen het laatste ongeval eruit. Elk incident, hoe klein ook de gevolgen, is er een teveel." Zowel de mensen op de werkvloer, het administratief personeel als het management zijn formeel verbonden de Gouden Regels na te leven 20 Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

BUURTONDERZOEK BP. BP Buurtonderzoek 2014

BUURTONDERZOEK BP. BP Buurtonderzoek 2014 BUURTONDERZOEK BP 2014 1 INHOUDSTAFEL Inleiding Doelstelling Methodologie Bespreking resultaten Besluit Aanbevelingen 2 INLEIDING 2 à 3 jaarlijks onderzoek Veiligheid- en communicatiebeleid 600 enquêtes

Nadere informatie

BP in Geel. Jaarverslag 2001. Medewerkers, Milieu & Veiligheid

BP in Geel. Jaarverslag 2001. Medewerkers, Milieu & Veiligheid BP in Geel Jaarverslag 2001 Medewerkers, Milieu & Veiligheid Inhoud 4 pagina 14 pagina 24 pagina 30 pagina Voorwoord Gijs Meerburg 1. Medewerkers Introductie...............................................................................4

Nadere informatie

Maatschappelijk. Jaarverslag 2003. BP in Geel. Medewerkers Veiligheid Milieu. www.bpgeel.be. www.bpgeel.be

Maatschappelijk. Jaarverslag 2003. BP in Geel. Medewerkers Veiligheid Milieu. www.bpgeel.be. www.bpgeel.be Maatschappelijk Jaarverslag 2003 BP in Geel Medewerkers Veiligheid Milieu Inhoud 4 pagina 12 pagina 26 pagina 30 pagina Woord vooraf Gijs Meerburg 1. Medewerkers 2003 in een notendop.........................................................................4

Nadere informatie

Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw

Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw Inhoud Geïntegreerde,gedragsmatige aanpak van verzuim Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw 2 Totale kost ziekteverzuim in 2008

Nadere informatie

INTERNATIONALE LUCHTHAVEN OOSTENDE-BRUGGE H.R.M. 2013

INTERNATIONALE LUCHTHAVEN OOSTENDE-BRUGGE H.R.M. 2013 PERSONEEL Op 31/12/2013 telden we 121 personeelsleden bij de DAB Luchthaven Oostende. We kennen een daling van 9 personeelsleden ten opzichte van 31/12/2012. In de loop van 2013 werden 4 beveiligingsagenten

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

S O C I A L E D I A L O O G STRESS OP HET WERK. Raamovereenkomst over stress op het werk

S O C I A L E D I A L O O G STRESS OP HET WERK. Raamovereenkomst over stress op het werk S O C I A L E D I A L O O G STRESS OP HET WERK Raamovereenkomst over stress op het werk This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Inleiding Werkstress wordt op

Nadere informatie

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT DIRECTIE Algemeen directeur Commercieel directeur Directeur basisschool Directeur CLB Directeur facilitaire diensten Directeur middelbare school Financieel directeur

Nadere informatie

V.C.A. belang voor de industrie. Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009

V.C.A. belang voor de industrie. Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009 V.C.A. belang voor de industrie Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009 Koen Bollaerts Veiligheidskundige niveau 1 15 jaar ervaring met veiligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Onthaal. Gent -19 april 2013. Voorstelling bedrijf Beleidsverklaring Welzijn Onthaal

Onthaal. Gent -19 april 2013. Voorstelling bedrijf Beleidsverklaring Welzijn Onthaal Onthaal Gent -19 april 2013 Voorstelling bedrijf Beleidsverklaring Welzijn Onthaal Eigen werknemers Uitzendkrachten, jobstudenten, stagiairs Derden (aannemers, transporteurs, bezoekerssollicitanten) Toolbox

Nadere informatie

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!!

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!! Het Intern Noodplan Een praktische toelichting BrandPreventie-Dossier.be Weet wat te doen bij brand!! KB28/03/2014 Inleiding tot het intern noodplan - Een praktische gids Er bestaat vaak nogal verwarring

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Veiligheid. voor alles

Veiligheid. voor alles Veiligheid voor alles Voor BASF Nederland, locatie De Meern betekent veiligheid: alles in het werk stellen om te voorkomen dat er iets mis gaat. In deze brochure leest u hoe we dat doen. Veiligheid is

Nadere informatie

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4 Paritair comité voor het groefbedrijf 1020601 Grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant Witzandexploitaties

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Het BIVV als werkgever Een uitgebalanceerd beleid Begin 2012 werd Sofie Questier als HR-Manager aangetrokken, met als opdracht een professioneel personeelsbeleid

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24 Academy Leren doe je een leven lang Overzicht opleidingen BTV Academy Pagina 1/24 ELEKTRO Het AREI, art. 47 en 266, stellen onder meer : dat de beoordeling van de bekwaamheid, met in begrip van de omschrijving

Nadere informatie

Werkvergunningen Permit to Work

Werkvergunningen Permit to Work Werkvergunningen Permit to Work Permit to Work Versie 1.1 2 van 9 Over Safety Analyse: Industriële veiligheid QHSE (Arboveiligheid) Certificeringen (ISO, VCA, VCU, etc.) QHSE advies Samenwerking met Academie

Nadere informatie

SPECIALIST IN OPLEIDINGEN OP HET GEBIED VAN LOGISTIEKE ARBEIDSMIDDELEN, VEILIGHEID, EN VCA WWW. YOUR SAFETY IN GOOD HANDS.BE

SPECIALIST IN OPLEIDINGEN OP HET GEBIED VAN LOGISTIEKE ARBEIDSMIDDELEN, VEILIGHEID, EN VCA WWW. YOUR SAFETY IN GOOD HANDS.BE SPECIALIST IN OPLEIDINGEN OP HET GEBIED VAN LOGISTIEKE ARBEIDSMIDDELEN, VEILIGHEID, EN VCA WWW. YOUR SAFETY IN GOOD HANDS.BE INHOUD Overzicht van de opleidingen Logistieke arbeidsmiddelen Werken op hoogte

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder : KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 OKTOBER 2010 TOT TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE SUBSIDIE AAN DE PROVINCIALE OPLEIDINGSCENTRA VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN VOOR HET JAAR 2010. (inw. 1 januari 2010) (B.S.

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners Sectorale CAO s in PC 117/211 Periode 2017-2018 Teneinde het sectoraal proces voor de toekomst te vrijwaren en omwille van de solidariteit tussen de verschillende

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine.

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine. Vinçotte MILIEU en veiligheid KUNT U uw reputatie versterken door veilig en duurzaam te werken? Bouwen aan reputatie YoUr reputation is Mine. Kunt u uw winst doen stijgen door uw risico s te laten dalen?

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING. 25 juni 2014

VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING. 25 juni 2014 VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING CHOOSE EXPERTS, FIND PARTNERS 25 juni 2014 Verkeersveiligheid Tractebel Engineering 2 Tractebel Engineering = studiebureau met activiteiten in 3 grote domeinen

Nadere informatie

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt Absenteïsme beleid Inhoud 1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt 2. Maatregelen bij absenteïsme 3. Kosten van ziekteverzuim 4. Ziekteverzuim volgens de kenmerken van de werkgever 5. Ziekteverzuim

Nadere informatie

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4 CO2-Meetplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2014 Versie 1.0 Controle door M. Vanderhorden Goedkeuring door B. Geltmeyer Status Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

5. Toolboxmeeting LMRA

5. Toolboxmeeting LMRA 5. Toolboxmeeting LMRA Wat is een LMRA Laatste Minuut Risicoanalyse Algemeen : Het op het laatste moment inschatten van (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico s Concreet : Het beantwoorden

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Inrichting: woensdag, donderdag- of andere wedstrijden.

Inrichting: woensdag, donderdag- of andere wedstrijden. Voorbeeld van wedstrijden in de week Een uitgewerkte procedure Inrichting: woensdag, donderdag- of andere wedstrijden. Amusement en zakelijk plan Waarom? Het is mogelijk dat sommige verenigingen in de

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Workshop Waarden. Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva. 2 december 2010

Workshop Waarden. Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva. 2 december 2010 Workshop Waarden Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva 2 december 2010 Even smullen Cultuur Cultuur is gedeelde waarden, normen en verwachtingen die aan de basis liggen van hoe:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Doel : Het doel van deze functiebeschrijving is je een zo concreet mogelijk inzicht te geven in de aard van deze functie, waarvoor je interesse getoond

Nadere informatie

Leve de verzuimcultuur?

Leve de verzuimcultuur? Leve de verzuimcultuur? (2005). Het absenteïsme in België 2005. Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid. Het aandeel werknemers dat zich niet heeft ziek gemeld, is in 2005 met 4%

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Health and Vitality. Een optimale samenwerking van HSE & HR. Colloquium 25 oktober 2016

Health and Vitality. Een optimale samenwerking van HSE & HR. Colloquium 25 oktober 2016 Health and Vitality Een optimale samenwerking van HSE & HR Colloquium 25 oktober 2016 Kirsten Rutten SHE Manager Katia Van Humbeeck HR Manager DESSO Geschiedenis De lange & rijke geschiedenis van Desso

Nadere informatie

Communicatieplan. Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden

Communicatieplan. Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden Communicatieplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden Goedkeuring door Status B. Geltmeyer Definitief 1. COMMUNICATIEPLAN Doelgroep Frequentie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN STICKERS-DONCKERS - LILLE. 3 vermeldingen (coëff ) VAN DEN BULCK DIRK GROBBENDONK

VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN STICKERS-DONCKERS - LILLE. 3 vermeldingen (coëff ) VAN DEN BULCK DIRK GROBBENDONK VOORLOPIGE RANGSCHIKKING PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013 1 ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN : KEIZER : ALG.KAMPIOEN 2011 2012-2013 VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN 4 vermeldingen 2 ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN

Nadere informatie

GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS GENERAL FACTSHEET GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS T-Gradin ondersteund haar klanten met Project Management services en is opgericht in 2000 in Nederland. Door een toenemende behoefte aan onafhankelijke

Nadere informatie

National Incident Management Systemen

National Incident Management Systemen National Incident Management Systemen Het veiligheidsministerie van de Verenigde Staten heeft een aantal stappen gemaakt ter borging van de veiligheid in een Nationale Incident Management Systeem 1 Homeland

Nadere informatie

Milieuzorg voor contractors. Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent

Milieuzorg voor contractors. Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent Milieuzorg voor contractors Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent Onze grootste uitdaging Werken aan een duurzame toekomst Wij zijn mede de oorzaak van het milieuprobleem maar wij werken

Nadere informatie

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd.

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd. EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE WERKNEMERS VAN GROEP AUTOGRILL DE OVEREENKOMST Tussen de Hoofddirectie van de Groep Autogrill, overeenkomstig art. 2 van Wetsbesluit 74/2002 vertegenwoordigd door de Chief

Nadere informatie

ISS Handboek verkeersveiligheid Jouw route naar veiliger rijden ISS HANDBOEK VERKEERSVEILIGHEID 1

ISS Handboek verkeersveiligheid Jouw route naar veiliger rijden ISS HANDBOEK VERKEERSVEILIGHEID 1 ISS Handboek verkeersveiligheid Jouw route naar veiliger rijden ISS HANDBOEK VERKEERSVEILIGHEID 1 ISS HANDBOEK VERKEERSVEILIGHEID 3 Me & You ACHTERGROND Verkeersveiligheid is een van de onderwerpen van

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Onderzoeksproject: BP Geel & zijn buurtbewoners. Buurtonderzoek

Onderzoeksproject: BP Geel & zijn buurtbewoners. Buurtonderzoek Onderzoeksproject: BP Geel & zijn buurtbewoners Buurtonderzoek 2010-2011 Projectgroep: Alexandra Bornasova, Brent Claes, Jilke De Backer, Britt De Laet, Thomas Fockaert, Eline Geudens, Mathias Jacob, Niels

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Suïcidepreventie op de werkvloer

Suïcidepreventie op de werkvloer Suïcidepreventie op de werkvloer Gezonde marktplaats - Logo Antwerpen - 25/11/2015 Ine Vermeersch Coördinator Suïcidepreventiewerking CGG Oost-Vlaanderen Inhoud 1. Inleiding 2. Suïcidepreventie op de werkvloer:

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

Contractor Safety Award 2016 Inschrijfformulier

Contractor Safety Award 2016 Inschrijfformulier Contractor Safety Award 2016 Inschrijfformulier TenneT wil topprestaties leveren op veiligheidsgebied. We beschouwen leveranciers als onze partner in safety om samen de Safety Vision 2018 te verwezenlijken.

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Jos van der Graaf Holding B.V.

Jos van der Graaf Holding B.V. Jos van der Graaf Holding B.V. Actieplan 2014 Auteurs Eindverantwoordelijk : M. Wanner en J.K. Hoogendijk : E.A. van der Graaf Revisie 0 Datum 22-10-2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Jaarverslag BP in Geel 2011

Jaarverslag BP in Geel 2011 MAATSCHAPPELIJK Jaarverslag BP in Geel 211 Communicatie Milieu Veiligheid Medewerkers 211 Colofon Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 211 is een uitgave van BP Chembel N.V. Amocolaan 2 244 Geel

Nadere informatie

West4work 31/10/17. Astrid Van Severen Team Ergonomie

West4work 31/10/17. Astrid Van Severen Team Ergonomie West4work 31/10/17 Astrid Van Severen Team Ergonomie Rondvraag Wat is ergonomie Aanpak: Hoe ergonomie ondersteunen in een zorginstelling Risicoanalyse in de ergonomie Is er nood aan ergonomie Strategie

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

SHV.. meer dan standaard BHV

SHV.. meer dan standaard BHV SHV.. meer dan standaard BHV Speciaal voor het onderwijs gericht SchoolHulpverleningsprogramma met vrije keuze onderwerpen. Calamiteiten beperken zich niet tot de 3 basiskerntaken van de standaard basis

Nadere informatie

Noodplanoefeningen Veel nood...weinig oefening?

Noodplanoefeningen Veel nood...weinig oefening? Noodplanoefeningen Veel nood...weinig oefening? Oefeningen in de pers. 26/10/2007 Noodplanoefening succesvol 07/11/2007 Goed verloop test blijkt leugen De slechtse oefening ooit Zelfde krant zelfde oefening!

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)

PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA) PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA) Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Bron: Arbowet

Nadere informatie

INEOS ChlorVinyls. Gedragsveiligheidsprincipes. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN

INEOS ChlorVinyls. Gedragsveiligheidsprincipes. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN INEOS ChlorVinyls 10 Gedragsveiligheidsprincipes 20 Veiligheidsprincipes 20 Veiligheidsprincipes 1. Elk ongeval kan voorkomen worden Je dient hierin ook te geloven, niet alleen meer een slogan Je moet

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Aantal ongevallen op de werkplek

Aantal ongevallen op de werkplek Enkele cijfers: preventie-inspanningen en arbeidsongevallen 1. Preventie Elke dag werken duizenden mensen aan veiligheid op de werkvloer. Er werden naar schatting 2.000 personen opgeleid tot preventieadviseur

Nadere informatie

Workshop A / J: Presentatie welzijnsenquête ATP. In de loop van 2013 werd door de personeelsdienst een bevraging georganiseerd bij het voltallige

Workshop A / J: Presentatie welzijnsenquête ATP. In de loop van 2013 werd door de personeelsdienst een bevraging georganiseerd bij het voltallige Workshop A / J: Presentatie welzijnsenquête ATP In de loop van 2013 werd door de personeelsdienst een bevraging georganiseerd bij het voltallige personeel. Het doel van deze enquête was om meer zicht krijgen

Nadere informatie

Lean Innovation Network

Lean Innovation Network Lean Innovation Network Business Excellence Waarborgen van de toekomst van ons bedrijf en financiële onafhankelijkheid door krachtig verder te ontwikkelen bij Bosch Thermotechniek te Deventer Datum : Donderdagmiddag

Nadere informatie

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Stichting Lezen & Schrijven Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Educatie Werkt!, Amsterdam 30 september 2011 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

Overzichtstabel van acties in goedgekeurde demografieplannen:31/08/2017

Overzichtstabel van acties in goedgekeurde demografieplannen:31/08/2017 Overzichtstabel van acties in goedgekeurde demografieplannen:31/08/2017 Bedrijf Actiegebied 1: WERK Actiegebied 2: GEZONDHEID Actiegebied 3: COMPETENTIES 1 -Extra anciënniteitsverlofdag: 20 of -Shiatsu-massage

Nadere informatie

IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE. Eef Delhaye

IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE. Eef Delhaye IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE Eef Delhaye Inhoud presentatie Idee 4 stappen Doel Rol van steden en gemeentes Rekening houdend met bevoegdheden Waar zit het probleem? Probleemanalyse Doelstellingen

Nadere informatie

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Het Belgische communicatieadviesbureau Corporate Creative Strategies (www.ccstrategies.be), dat zich toelegt op corporate communicatie,

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond

Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond Programma Veiligheidscultuur Inleiding Pilot Veiligheidscultuur Veiligheidscultuur inspecties Veiligheidcultuur beoordelingen

Nadere informatie

Werkvergunningen Permit to Work

Werkvergunningen Permit to Work Werkvergunningen Permit to Work Permit to Work Versie 1.1 2 van 8 Over Safety Analyse: Industriële veiligheid QHSE (Arboveiligheid) Certificeringen (ISO, VCA, VCU, etc.) QHSE advies Samenwerking met Academie

Nadere informatie

Onder voorbehoud van een positief referendum. Ontwerp van Voorakkoord onder voorbehoud van een positief referendum ARBEIDERS

Onder voorbehoud van een positief referendum. Ontwerp van Voorakkoord onder voorbehoud van een positief referendum ARBEIDERS Ontwerp van Voorakkoord onder voorbehoud van een positief referendum ARBEIDERS Gisterenmorgen werd er een ontwerp van mogelijk voorakkoord van sociaal plan voor de arbeiders onder voorbehoud van een positief

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Mogelijke maatregelen Luik 1: Werk met financiering uit het demografiefonds

Mogelijke maatregelen Luik 1: Werk met financiering uit het demografiefonds 1 2 Mogelijke maatregelen Luik 1: Werk met financiering uit het demografiefonds 1.Collectieve arbeidsduurvermindering; 2.Arbeidsduurvermindering in dagen in plaats van uren per week; 3.Leeftijdsdagen/rimpeldagen:

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Werken met derden. 26 maart Agenda : Werken met derden (toepassing welzijnswet )

Werken met derden. 26 maart Agenda : Werken met derden (toepassing welzijnswet ) Werken met derden Agenda : Werken met derden (toepassing welzijnswet 04-08-1996) 16:00 Ontvangst 16:15 Voorstelling bedrijf Unilin door Franssen Piet, HSE-manager 16:30 Toelichting hoe past Unilin de wetgeving

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie Patiënteninformatie Welkom op de afdeling pneumologie 2 Inhoud Inhoud... 3 Welkom op onze dienst... 5 Wie zijn we en wat doen we... 5 Voorstelling van het multidisciplinair team... 5 Medisch team... 5

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

Werken met derden. 16 april 2012

Werken met derden. 16 april 2012 Werken met derden 16 april 2012 Voorstelling bedrijf Beleidsverklaring Welzijn Aankoopprocedure Veiligheids- en werkvoorwaarden derden Onthaal derden Toolbox Regelmatige Observatie Opvolging door preventie

Nadere informatie

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen. De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM

Nadere informatie