Maatschappelijk. Jaarverslag BP in Geel. Medewerkers Veiligheid Milieu.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk. Jaarverslag 2002. BP in Geel. Medewerkers Veiligheid Milieu. www.bpgeel.be"

Transcriptie

1 Maatschappelijk Jaarverslag 2002 BP in Geel Medewerkers Veiligheid Milieu

2 Inhoud pagina 4 Voorwoord Gijs Meerburg 1. Medewerkers In een notendop p4 Personeelsbestand p5 Leeftijd p5 Anciënniteit p5 Laureaten van de Arbeid p6 Op rust p6 Overleden p6 In dienst p7 Schoolstagiairs p7 Promoties p7 Afwezigheid p8 Hospitalisatieplan p8 Afstand wonen-werken p8 Sociale relaties p9 Erkenning en beloning p9 Vorming p10 Medische dienst p12 Vriendenkring p13 pagina 14 pagina Communicatie 3. Gezondheid, veiligheid en milieu Veiligheid In een notendop p18 Veiligheid algemeen p18 Veiligheidsmotivatie en opleiding p20 Crisisvoorbereiding p21 Verkeer en transport p22 Fabrieksbeveiliging p23 Milieu In een notendop p24 Emissies p25 Vergunningen p26 Geluid p27 Lucht p28 Afval p29 Water p29 Biodiversiteit p31 ISO p31 2 Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

3 2002 Een goed jaar ondanks guur weer Het is zonder al te veel poeha gepasseerd, maar toch. Toen op 24 november 2002 BP in Geel een hervergunning kreeg een milieuvergunning voor heel de site, geldig tot in 2022 was dat de kroon op het werk van heel wat medewerkers die zich daar lang en hard voor ingezet hadden. Je kunt het belang van die vergunning moeilijk overdrijven: het is tenslotte de licence to operate zoals de Engelstaligen dat zeggen, de toelating om te werken. Dankzij die toelating kunnen we verder bouwen aan de toekomst. Het economische weer was guur in 2002, maar voor onze fabriek was het een goed jaar. De redenen daarvoor zijn velerlei: de inspanningen van onze medewerkers voor productiviteitsverbetering en efficiëntie beginnen vruchten af te werpen; met gezuiverd tereftaalzuur (PTA) zitten we in een steeds verder groeiende markt voor onder meer petflessen; en ook onze meer gespecialiseerde polypropyleensoorten doen het erg goed. Ook prettig zijn de opnieuw betere resultaten van het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek bij de medewerkers. Het duidt aan dat het vertrouwen tussen de leiding en de medewerkers verder toeneemt. Wat de veiligheid in de fabriek betreft, kan ik alleen maar zeer positief zijn: er gebeurde in 2002 geen enkel ongeval met werkverlet, een prestatie waarop iedereen, BP-medewerkers én contractors, erg trots mag zijn. Er was ook droef nieuws: op 23 januari 2002 verloor een van onze laboranten, Walter Schurmans, op de Amocolaan het leven. Hij was met de fiets op weg naar het werk toen hij dodelijk werd aangereden, dicht bij de hoofdingang van de fabriek. Het heeft ons niet alleen diep aangegrepen, het motiveert ons om nog meer werk te maken van de veiligheid buiten het werk. Verder in dit verslag kunt u lezen over acties rond veiligheid privé, waaronder defensief autorijden. Veiligheid mag niet stoppen aan de fabrieksdraad. Voor milieu is het beeld verdeeld. De emissiecijfers zijn er, zowel in absolute termen als per ton eindproduct, op achteruit gegaan. Dat heeft te maken met een paar onvoorziene omstandigheden en dan vooral de verslechterde werking van de luchtzuiveringsinstallatie in de PTA3-eenheid, het gevolg van een technisch incident. De oorzaken van die slechtere milieuprestaties zijn ondertussen weggenomen. Ook over geur waren er heel wat terechte klachten. Dat probleem wordt nu, in het begin van 2003, met veel energie aangepakt. Positief dan weer is dat er in 2002 geen enkele overschrijding was van de informatiedrempel voor benzeen. Ook onze energie-efficiëntie is er op vooruitgegaan: al meer dan tien jaar vermindert jaarlijks de nodige energie per eenheid eindproduct, een verbetering die ook de CO 2 -uitstoot doet dalen. BP in Geel laat geen mogelijkheid onbenut om te communiceren met haar buren en de overheden. De kanalen zijn velerlei: het Milieuforum, het Burenplatform, het magazine Buren, Sinds 2002 is daar een fabriekseigen website bijgekomen. Die is in de eerste plaats gericht op de omwonenden van de fabriek, maar ook studenten en werkzoekenden vinden er hun weg naar. En in mei mochten we zo n 3000 gasten begroeten op de opendeurdagen. Ondanks het wel erg gure weer, toch een mooie opkomst. Het is bijna tekenend voor het jaar Gijs Meerburg gedelegeerd bestuurder Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

4 Medewerkers 2002 in een notendop In 2002 deed Xtremis zijn intrede, een nieuw toegangs- en tijdsregistratiesysteem. Xtremis laat toe dat medewerkers via het internet de stand van de eigen gepresteerde uren, verloftegoed, overuren, kunnen opvragen. Ook verlof aanvragen, overuren opnemen en dergelijke is mogelijk met enkele muisklikken. In 2002 werd werk gemaakt van de eerder afgesproken zogenaamde crosstrainingen. Met dit soort trainingen kunnen medewerkers van de ene eenheid leren werken bij de andere. Dat gebeurde zowel tussen PP1 en PP2 als tussen PIA en PTA. De crosstrainingen bereidden ook de samenvoeging van de controlekamers van PP1 en PP2 voor. Er waren uitzonderlijk veel productiestops in 2002: geplande onderhoudsstilleggingen maar ook stops om economische redenen. Die laatste hebben niet geleid tot economische werkloosheid door een goede samenwerking tussen de productie-eenheden. Door de flexibele houding en kennis van de medewerkers konden tijdelijk werkloze medewerkers elders ingezet worden, onder meer bij shutdowns. Het was op eigen vraag dat in de loop van 2001 de shiftmensen van een groot deel van de fabriek overgingen van het klassieke 8-urenshiftsysteem naar een 12-urenshiftsysteem. Die proef is in 2002 voortgezet en verder uitgebreid tot andere eenheden. In 2003 wordt er beslist of álle shiftmensen al dan niet overgaan naar het nieuwe systeem. Gestart op 1 januari 2002 en verder uitgebreid tijdens het jaar was de proef waarbij in plaats van een uurloon een maandloon wordt uitbetaald. Bij het einde van 2002 zitten alle productieafdelingen behalve de PTA3-eenheid, in het proef-maandsysteem. Einde 2003 moet er gekozen worden voor het oude uursysteem of het nieuwe maandsysteem. De keuze zal dan wel gelden voor iedereen in productie. De overname van de polypropyleenactiviteiten van Solvay en de BP-Solvay-joint venture rond polyethyleen op 1 november 2001 is inmiddels grotendeels verteerd. Het is immers BP in Geel die op gebied van personeelszaken het 80-tal nieuwe medewerkers in België moet ondersteunen. Uitdagingen voor 2002 waren de integratie en harmonisatie van allerlei personeelbeheerssystemen, het meerwerk voor de expat-administratie alsook de extra werktaal (Frans naast Nederlands en Engels). In het najaar van 2001 voerde BP in Geel Share Match in. Dit laat medewerkers toe BP-aandelen te kopen waarbij de werkgever per verworven aandeel, een tweede aandeel toevoegt. Dit van bij de aanvang succesvolle initiatief bleef goed lopen in 2002 en kende ook succes bij de nieuwkomers uit Solvay. De medische dienst had in 2002 veel aandacht voor stressbeleid. In de huidige, economische context is het gezond omgaan met stress een hele opgave voor het individu. Reden genoeg voor de medische dienst om veel aandacht te geven aan de opgave mensen te leren omgaan met verandering. De dienst vorming had in 2002 genoeg om handen: klassieke trainingen werden afgewisseld met nieuwe initiatieven waaronder nogal wat die de medewerkers ook thuis kunnen toepassen. Zo was er de opleidingen met een preventief karakter rond chemische brandwonden (in samenwerking met het Greet Rouffaerhuis) en de cursus defensief rijden. De Personeelsdienst of kort HR bestaat uit een ploeg van 17 mensen onder leiding van HR manager Luk Hendrickx kan grosso modo onderverdeeld worden in de disciplines personeelsdienst, payroll (loonberekening), medische dienst en office services (mail, receptie...) De personeelsdienst: Frank Smets, Karin Luts, Carina Vandyck, Lutgard Delbon, Marina Janssens, Roby Bauweraerts, Véronique Claes, Chris Meert, Inge Raeymaeckers, Frans Sleeckx en Luk Hendrickx. (niet op de foto: Els Leysen, Guy Cools, Yves Augustijnen, Maria Hoskens, Rudi Das, Dr. Jan Luytens) 4 Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

5 Personeelsbestand BP in Geel telt 529 medewerkers in 2002 Bij het einde van 2002 telde BP in Geel 529 medewerkers (*) (310 arbeiders en 219 bedienden) waaronder 32 vrouwen. Zes vrouwen en 4 mannen werkten deeltijds, 7 vrouwen en 31 mannen zaten in een systeem van loopbaanonderbreking of tijdskrediet. In 2002 werden 17 nieuwe medewerkers aangeworven, daarnaast kwamen er 3 over van een zusterbedriijf. Van de 12 medewerkers (3 arbeiders en 9 bedienden) die het bedrijf verlieten, gingen er 2 bedienden op pensioen of brugpensioen. Van de overige 10 overleed er 1 werknemer, stapten er 2 over naar een zusterfirma, werd er van 2 het tijdelijk contract niet verlengd, waren er 3 die ontslagen werden en 2 die ontslag namen. (*) Worden niet meegeteld: langdurig zieken en de mensen die in het buitenland werken. Die laatste groep bestaat momenteel uit 22 medewerkers die werken in landen zoals Groot-Brittannië, China en Duitsland. Aantal medewerkers op Leeftijd Gemiddelde leeftijd is 39 jaar In 2002 was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van BP in Geel 39,12 jaar. Voor arbeiders was dat 36,7 en voor bedienden 42,56 jaar. Anciënniteit Gemiddeld 17 jaar dienst Bij het einde van 2002 had een medewerker van BP in Geel gemiddeld 17,04 jaren dienst. Voor arbeiders lag dat cijfer bij 14,88 jaar, voor bedienden was dat 20, arbeiders bedienden Aantal jaren dienst 10 jaar dienst Yvo Mast 20 jaar dienst Jozef Bakelants Ludo Luyckx Wim Peeters Rudy Bastiaens Jozef Hannes Jan Verreyt 30 jaar dienst Karel Laureyn Marcel Van Dingenen Rene Dierckx François Wilms Guido Corten Cyriel Van Weynsberghe Ivo Ghoos Jos Henri Maes Willy Damen Guillaume Leys Els Leysen Lodewijk Schelles Wim Van Amstel Juul Vleugels Louis Vercammen Richard Cornelis Guy A. Cornelis Rik Mateusen Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

6 Laureaten van de Arbeid Ereteken van de Arbeid, Tweede klasse (25 jaar) Jozef Bakelants Victor Boeckx Guy Cools Lea Dries Guy Fransen Marc Govaerts Frans Holemans Alfons Laeremans Chrétien Lagravière Ludo Luyckx Henri Meeus Andrea Nietvelt François Pauwels Richard Peeters Gilbert Schraeyen Ludo Swinnen Walter Truyens Erik Van Baelen Alexander Van Bauwel Herman Van Craenendonck Willy Van de Poel Jozef Vangenechten Eddy van Kerckhoven Eddy Vanroten Luc Vanuytsel Boni Verhaegen Leo Wouters instrument technician magazijnklerk HR advisor assistant P&GA lader unit co-ordinator transport E&I engineer operator procesingenieur lader logistics analyst solag technician logistics clerk solag technician laborant laborant area trainingscoördinator unit co-ordinator unit co-ordinator IT systems analyst traffic clerk lader QA inspector ISO co-ordinator laborant material co-ordinator Ereteken van de Arbeid, Eerste klasse (30 jaar) Leona Aerts Paul Bergmans Frans Caers Jozef Camps Guy Cornelis Richard Cornelis Guido Corten Jean Geerts Jozef Geukens Ivo Gevers Jozef Helsen Jozef Lauvrijs Juul Marien Rene Schepens Wim Van Amstel Antoon Vissers secretaresse logistics production scheduler onderhoudscoördinator unit co-ordinator laborant AT Support guard operator maintenance & reliability SV A&D lader transport production scheduler lader traffic clerk operator laborant Op rust Tom Heylen Ferdinand Wouters Gouden Medaille der Kroonorde (35 jaar) Walter Belmans Willy Damen Rene Sools Willy Van Damme Rene Vandecraen pijpfitter mecanicien pijpfitter technical service manager traffic assistant Overleden Walter Schurmans (labo) Denise Geerdens (langdurig ziek - voormalig management assistente) 6 Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

7 In dienst In 2002 werden 17 nieuwe medewerkers aangeworven: één procesingenieur, één operator, één logistiek medewerker, zeven technische medewerkers, twee laboranten, één projectingenieur, twee business analysts, één area manufacturing manager en één maintenance reliability engineer. Van deze personen ging er al één persoon weer uit dienst (niet in de lijst opgenomen). Schoolstagiairs Schoolstagiairs zijn doorgaans - maar niet altijd - jonge mensen die in de loop van hun studies even meedraaien in de bedrijfswereld of elders. De doelstelling is simpel: kennismaken met een omgeving waarin ze de leerstof in de praktijk kunnen brengen en de sfeer opsnuiven. BP in Geel biedt jaarlijks een aantal mensen een stageplaats het maakt deel uit van de maatschappelijke rol die BP wil spelen. Het systeem steunt vooral op de inzet en de bereidheid van de stagebegeleiders, dat zijn individuele BP-medewerkers die bovenop hun normale dagtaak tijd willen maken voor de stagiair. Jo Baelus, logistiek medewerker Bart Budts, laborant Bram Bresseleers, technisch medewerker productie Dominique Gemoets, procesingenieur Aanvragen Effectief Academiejaar : Academiejaar : Maarten Gijbels, technisch medewerker onderhoud Bert Heylen, laborant Schoolstagiairs van Immaculata-instituut in Malle deden werkervaring op tijdens de opendeurdagen van mei Johan Reunis, business analyst Wim Sterckx, technisch medewerker onderhoud Patrick Van Acker, area manufacturing manager Wannes Vandenbussche, technisch medewerker onderhoud Erwin Van Look, maintenance reliability engineer Wim Vissers, technisch medewerker productie Davy Van Calster, technisch medewerker productie Marijke Vanderstukken, business analyst Christophe Van Loock, projectingenieur Christof Vreys, technisch medewerker onderhoud Promoties 1 januari Erik Smets, operator, werd area trainingscoördinator 1 april Paul Smedts, manufacturing team leader C.I, werd HSE manager Geel 1 april Herman Dauwen, safety supervisor, werd HSE manager Nerefco 1 juli Koen Van De Water, operator, werd planner 1 oktober Nico Verboven, operator, werd digital system specialist 1 december Dirk Stouthuysen, procurement manager, werd procurement cluster manager Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

8 Afwezigheid Afwezigheid wegens ziekte Voor de medewerkers van Onderhoud merken we een lichte stijging tegenover 2001, zowel voor de kort- als langdurige zieken. Het ziektecijfer bij de groep van de Laders daalde weliswaar licht, maar bleef hoog. Het beeld is evenwel vertekend door het feit dat er een aantal langdurig zieken waren in deze relatief kleine groep. Het cijfer voor de groep van de Operators bleef vrij constant er was zelfs een daling tegenover Het ziekteverzuim bij de groep Bedienden was opnieuw erg laag. Ziektecijfer Evolutie ziekteverzuim Onderhoud 4,60 5,40 6,63 7,44 4,15 4,52 5,88 Laders 3,96 5,46 5,80 3,67 7,90 13,62 13,40 Operators 3,84 3,34 3,15 2,46 3,69 4,44 4,17 Bedienden 4,10 4,01 5,82 3,81 2,35 3,27 2,65 Hospitalisatieplan Aangesloten Arbeiders Bedienden Totaal Werknemers gezinsleden Gepensioneerden gezinsleden Totaal Uitkeringen 01/01-31/12/2002: ,35 EUR Aantal dossiers Hospitalisatie 212 Zware ziekten 4 Tandprotheses 47 Tandzorgen 330 Totaal 593 Afstand wonen-werken Bijna de helft van alle medewerkers woonde in 2002 binnen een straal van 10 km rond de fabriek. Meer dan 80 % woonde binnen een straal van 20 km. 10 (2%) 12 (2%) 18 (3%) Afwezigheid wegens andere redenen 58 (11%) In % totaal Arbeidsongeval 0,05 0,01 0,05 0,04 (incl. ongevallen van/ naar het werk) Educatief verlof 0,33 0,44 0,49 0,28 Andere afwezigheden 0,38 0,41 0,23 0,12 (klein verlet, ) 176 (33%) 255 (48%) 10 km 20 km 30 km 40 km +50 km Meer dan 80 % van de BPmedewerkers woont binnen een straal van 20 km 8 Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

9 Sociale relaties Informatie & dialoog Naast de ondernemingsraad worden op alle niveaus van de organisatie talrijke vergaderingen gehouden zoals werkvergaderingen, vergaderingen van autonome teams, informatievergaderingen en bijeenkomsten van werkgroepen. De ondernemingsraad vergadert elke tweede woensdag van de maand. Naast algemene onderwerpen zijn er een aantal vaste agendapunten. Voor de maandelijkse vergadering zijn dit de personeelsevolutie en -vooruitzichten; stand van zaken en vooruitzichten van de financiële en economische situatie; stand van zaken in verband met nieuwe projecten en geplande investeringen. Per kwartaal worden de resultaten van het OFI-systeem (Opportunity For Improvement) besproken. De ondernemingsraad: onderwerpen 2002 Pesterijen op het werk Tijdskrediet Functieclassificatie bedienden Maandloon operators Pensioenfonds bedienden (uitreiken aan erfgenamen) Veilige oversteekplaats bedienden Call-out premie Intranet Het concept van de opendeurdagen Rookruimten GET-systeem Vision 2003 Shareplan 2002 Premie hospitalisatieplan Core business Protocol internettoegang Project Orange Saldo verlof op loonbrief AIP premie 2002 Overuren afronding Erkenning en beloning Om medewerkers te erkennen, te waarderen en te belonen voor uitzonderlijk goede prestaties en ideeën wordt een systeem van erkenning en beloning toegepast. In 2002 werd EUR uitgekeerd. In 2001 was dat EUR en in 2000 was dat EUR. Afdeling Algemene directie Chemical Intermediates Polymers PX Plant Services Technical Service Polymers Labo Logistics Human Rescources IT Procurement Gezondheid, Veiligheid en Milieu Boekhouding PR SAP Expatriates Contractors BP Belgium BP Services TMLA Chemical Feedstock Totaal De ondernemingsraad: bijzondere vergaderingen In de bijzondere halfjaarlijkse vergadering van november 2002 werden de vooruitzichten voor 2003 besproken; BP in Geel's 2003 plan; en investeringen. Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

10 10 Maatschappelijk Vorming Succes is een reis, geen bestemming was een geslaagd vormingsjaar, maar de uitdagingen waren niet van de lucht. Een juist en haalbaar aanbod creëren, heeft heel wat voeten in de aarde gehad met de talrijke shutdowns, het werken in dagdienst dan wel in een ploegensysteem van 8 of 12 uren, de combinatie van opgelegde trainingen en individuele ontwikkelingsbehoeften, BPmedewerkers bleven en blijven evenwel gretig ingaan op de geboden ontwikkelingskansen. De overtuiging dat het nuttig is competenties te ontwikkelen of te onderhouden, is zowel bij hen als bij de directie aanwezig. Net dat kan immers het verschil maken in de huidige economische situatie. Uitschieters vonden we terug in veiligheid en technische training. BP in Geel geeft topprioriteit aan veilig produceren en dat kan je enkel bereiken wanneer alle medewerkers doordrongen zijn van gedegen werkmethoden en deze ook (kunnen) toepassen. Medewerkers moeten ook beschikken over een doorgedreven technische bagage om hun werk efficiënt te kunnen uitvoeren. Nieuw in 2002 waren de verschillende trainingen met een gedeeltelijk privé-karakter. Zo was er de cursus defensief rijden waarin medewerkers leerden hoe je de kans op een auto-ongeval kan verkleinen door vooruit te denken, een veilige rijstijl aan te houden en je wagen beter te beheersen. Of de training chemisch letsel over de gevaren van, en veilig omgaan met chemische producten zowel thuis als op het werk. Beide initiatieven lopen verder in 2003 wegens het grote succes. De area training co-ordinators hebben in 2002 de inventarisering en de informatisering van de competenties van arbeiders verder gezet. Hieruit bleek onder meer waar er nog trainingsbehoeften waren. Borging was een ander sleutelwoord: na training en aangetoonde verwerving van kennis en kunde kregen deelnemers certificaten met beperkte geldigheidsduur, zoals voor het werken met mobiele kranen, heftrucks, enzovoort. Vorming - data INTERN Technische vorming Noodprocedures Labo procedures Aspen Plus 10.2 introduction course Beckman Coulter LS D0C 3000 (Honeywell) DMC + controller PTA2 Druk- en niveau seminarie Field vue - smart controller Gasdebiet-metingen Lagerschade Veiligheidskleppen Mechanical seals Vloeistof- en gas seminarie Philips Magix PRO PW 2440 spectrometer PI process book / datalink Jaarverslag BP in Geel over 2002 PIA aspen programs PLC - step 7 Relief valve design course Rotojet TDC/FSC voor onderhoudspersoneel Inleiding in vibratietechniek Vibratie voor onderhoudspersoneel Vibratie voor operators Meettechniek voor operators Regeltechniek voor operators FSC voor operators TA + CATOX training TA technologie TDC 3000 TDC voor operators Pompen voor operators Process engin. Training PTA process training Reactor safety training OSBL afvalwaterbehandeling Tracto training + rangeren wagons Vorkheftruck - follow up training Theorie heftrucktraining - CBT Hercertificering heftruckbestuurder Management CVP proces - CAPEX priorisation tool Invoering MOC Productie Kwaliteit ISO Basistraining Veiligheid en milieu Veiligheidsprocedures Milieuprocedures Bespreking ongevallen en bijna-ongevallen Chemisch letsel Defensief rijden Aanslaan van lasten - riggen Riggen voor rescueteam APLAT APLAT opfrissing train the trainer ADR - nieuwe reglementering Basis brandweertraining Bevelvoerder industriële brandbestrijding Kleine blusmiddelen Ploegchef basis training Ploegcheftraining Laborantentraining Brandweerwagen - labo - praktijk Ziekenwagen training Nijverheidshelper EHBO - CPR Rescue training Rescue opfrissingstraining Rescue opfrissingstraining theorie Risicoanalyse Risicoanalyse voor VC's Root cause analysis Rolbrug Bestuurder mobiele kranen Hoogtewerker Nieuwe Europese richtlijn drukvaten Geluidsproblematiek Interactieve benzeentraining Interactieve veiligheidsintroductie Intr.training veil.&milieu, nieuwelingen Safety Stand Down Telefoniste in noodsituaties Traction training Traction opfrissingstraining Rookdetectiesysteem VESDA

11 Stikstof training P7 Veiligheidsbeoordeling Steigers 1 VP2 - Management of change Human Resources Ergonomie Trainingsmatrix arbeiders introductie Opvang van naaste verwanten Stress : het laatste taboe Training diphoterine, benzeen, xyleen Public & community relations Basis mediatraining Communicatietraining mediateam Respond mediatraining Informatica SAP introductietraining SAP operations introductietraining Competentiemodule SAP Directe picklist E-expenses Word Excel Marcro's in Excel Outlook PowerPoint Visio 2000 Ingave services (Grafilux) Internet voor verzending met UPS Xtremis web Persoonlijke vaardigheden Assessor opleiding Stress (management) op het werk Veiligheidskunde voor Preventieadviseur niv. 1 Rijvaardigheid Permanente vorming milieucoördinator Organisatie van interventieploegen Onderzoek van brandoorzaken Workshop Afvalwater Financies en boekhouding Opstellen van een onderhoudsbudget Commercieel en logistiek Allround magazijnier Informatica TCP/IP & Internetworking Interconnecting Cisco Network Devices Communicatie Taaltraining Nederlands Stoomformule taaltraining Engels Chinese cultuurtraining Human Resources Creatief zijn in job, knipoog naar stress Hoe zit het met de werkstress? Competenties in de procesindustrie Sociaal-juridische workshop Enniogram & persoonlijke effectiviteit Synthetische drugs & uitgaan Onderhandelen tot de handdruk Arbeidsverzuim Bedrijfswagens TDC-training bleef hoog op de agenda staan. Communicatie Bedrijfsgidsen Interculturele training Chinees Communicatietraining s schrijven en beheren Groene Telefoon EXTERN Technisch Materiaalbeheer in een onderhoudsfunctie Particle characterisation SPC workshop Benchmarkingconvenant voor energie-efficiëntie 2002 Optimization Solutions Forum-Europe Training centrifuges Zuiger compressoren Centrifugaal compressoren Rationeel energieverbruik Distillation & Heat Transfer Kwaliteit Eisen van de nieuwe norm ISO 9001:2000 Veiligheid en milieu Milieuassistent Preventieadviseur arbeidsveil. Niv. 2 Beveiliging tegen binnendringing & diefstal Hogere cursus brandpreventie 2002 Deelnemers & geïnvesteerde manuren 2002 Aantal deelnemers Aantal manuren INTERN Arbeiders Bedienden Arbeiders Bedienden Communicatie Human Resources Informatica Management Kwaliteit Persoonlijke Vaardigheden Public & Community Relations Technisch Veiligheid & Milieu EXTERN Arbeiders Bedienden Arbeiders Bedienden Communicatie 2 82 Human Resources Informatica 2 80 Financies/Boekhouding 2 16 Kwaliteit 2 16 Technisch Veiligheid & Milieu Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

12 Medische dienst Over het algemeen was 2002 een goed jaar met weinig ongevallen. Er was slechts zelden blootstelling aan toxische producten: zo waren er bijvoorbeeld geen noemenswaardige verhogingen bij de onderzoeken op benzeen. De medische dienst had wel heel wat werk. Het geven van training met name was arbeidsintensief en dan vooral de vraag naar lessen over chemisch letsel en eerste hulp. Extra aandacht ging in 2002 naar stress op het werk. De medische dienst is dan ook begonnen met de voorbereidingen van een campagne. Ergonomie is en blijft een belangrijke opdracht. Er werd extra aandacht gegeven aan het ergonomische aspect van de houding tijdens het werk. Medewerkers kregen training en individuele problemen werden aangepakt. Een ander aandachtspunt was mobbing of pesten op het werk. De staf van de medische dienst bestudeerde het fenomeen en volgden lessen over de herkenning en de aanpak ervan. Gelukkig hebben de BP-medewerkers hier zeer weinig last van. Met vriendschap en collegialiteit kan je zoveel meer bereiken Onderzoeken - periodieke bij aanwerving na langdurige ziekte of afwezigheid wegens ongeval bij zwangerschap van bloed van urine Radiografie van de borstkas Elektrocardiogram Inentingen tegen - griep tetanus tyfus hepatitis A hepatitis B polio Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

13 Vriendenkring Jaaroverzicht Vriendenkringactiviteiten 18 januari: nieuwjaarsreceptie Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie gaf Guy Cools het voorzitterschap van de Vriendenkring over aan de nieuwe voorzitter Tim Keersmaekers januari en 3 februari: winterwandelingen De Vriendenkring organiseerde twee winterwandelingen van 12 km in de Hoge Venen waar respectievelijk 40 en 80 deelnemers op af kwamen. 8 tot 17 februari: skivakantie 136 deelnemers genoten van een skiverlof in Molveno. 25 mei: 4de internationaal bedrijvencup tornooi volleybal De organisatie was in handen van de volleybalclub TOVO uit Westerlo. Meer dan 70 ploegen namen deel en BP eindigde op een eervolle 5de plaats. Mei juni: KIG-voetbaltornooi In dit KIG (Kontactgroep Industrie Geel-Punt) voetbaltornooi eindigde BP als derde van zijn groep en verloor de barragewedstrijd tegen een andere derde. Uitslagen waren: Umicore BP: 1 0; Daf BP: 4 2; BP-Devis: 1 5; Buga BP: juli: zomercafé Zomercafé, dat is in het clubhuis van BP genieten van een vriendenmatch, een babbel, een hot-dog en een fris pintje. 5 juli 30 september: fietzoektocht Deze fietszoektocht in de omgeving van Hulshout liep gedeeltelijk over het Berg- en Netepad. Er kwamen 238 deelnemers op af, waaronder 171 leden van de Vriendenkring september: GOK-weekend 1 september: vlottentocht Mol Deze vlottentocht was een organisatie van de Rotary Mol en ging door op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. De bemanning was gerekruteerd op de polypropyleeneenheden. Met als thema het leger kregen de deelnemers in Eupen een programma voorgeschoteld waarin plaats was voor schermen, muurklimmen, hindernisparcours, wandelen, quad-rijden en een bedrijfsbezoek aan de chocoladefabriek Jacques. 1 december: Sinterklaasfeest Het jaarlijkse Sint-feest had plaats in De Zille in Kwaadmechelen. Zo n 140 kinderen waren present en als speciale act had de Sint Whitty & Co ingehuurd. Oktober: dropping De dropping kon rekenen op 80 deelnemers. Vertrek was de windmolen in Meerhout-Berg; aankomst was zaal Klaverblad in Ham - Kwaadmechelen Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

14 Communicatie Groene telefoon In 2002 waren er 71 oproepen via de Groene Telefoon, een stijging met 29 % tegenover Die stijging had vooral twee redenen. Eerst was er de stroomuitval in de PP1-eenheid op 19 mei 2002 en het intens fakkelen dat daarop volgde (zie ook p. 27). Later in het jaar waren er heel wat klachten in verband met geur (zie ook p. 28). In 51 % van de oproepen was er een klacht over geluidsoverlast; in 14 % over geur; in 18 % over andere redenen. Zo n 27 % van de oproepen werd geëvalueerd als niet van toepassing. Niet van toepassing betekent dat de oorzaak van de klacht niet achterhaald kan worden of dat de oorzaak buiten BP ligt. De aandachtige lezer zal opmerken dat het totaal 110 % is. Dat heeft te maken met het feit dat sommige oproepen over bijvoorbeeld zowel geur als geluid kunnen handelen en dus in dit geval als twee klachten geteld worden. Via de Groene Telefoon ( ) kan iedereen uit de buurt het bedrijf 24 uur op 24 contacteren. Deze 0800-lijn is gratis. De oproeper kan vragen stellen, signalen geven of klachten formuleren in verband met milieu en veiligheid in en rond het bedrijf aantal oproepen geluid geur andere klachten niet van toepassing Bedrijfsbezoeken in 2002 BP in Geel organiseerde 27 bedrijfsbezoeken in Van de 27 bedrijfsbezoeken waren er 13 (48 %) uit het onderwijs, 6 (22 %) vanwege verenigingen en 8 (30 %) uit bedrijven en allerlei organisaties. Daarbij werden in totaal 658 bezoekers onthaald, een daling met 15 % ten opzichte van Maar dat is relatief natuurlijk: in 2002 organiseerde de site ook een opendeurdag (zie hierna) die zowat 3000 bezoekers op de been bracht. 27 bedrijfsbezoeken in Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

15 3000 bezoekers op opendeurdagen 4 en 5 mei Op zaterdag 4 mei stonden de deuren van BP in Geel open voor het grote publiek. Bijna 2500 bezoekers gingen in op de uitnodiging. Op zondag 5 mei was het de dag voor de medewerkers en hun familie. Zo n 750 mensen kwamen langs, aangevuld met een 300-tal externe bezoekers die weliswaar een dagje te laat kwamen, maar daarom niet minder welkom waren. BP was alleszins zeer tevreden met de opkomst, zeker gezien het bijwijlen barslechte weer. Opendeurdagen zijn grote evenementen en een belangrijke component in de communicatie met de omwonenden en andere geïnteresseerden. BP in Geel nam reeds deel in 1995 en 1998 en nu dus weer in Fedichem, de Federatie van de Chemische Industrie in België, nam het initiatief voor dit gezamenlijk evenement waarop tijdens het weekend van 4 en 5 mei in heel België bijna bezoekers afkwamen. Buren Buren is de naam van het informatieblad van BP in Geel voor de omwonenden van de fabriek. In 2002 waren er drie edities en een gesponsorde bijlage over en voor Cunina vzw. Buren-magazine is gestart in 1998 en wordt verspreid in de deelgemeenten Oosterlo, Punt, Stelen, Winkelomheide en Zammel (Geel); Eindhout en Groot- Vorst, (Laakdal); en Zittaart (Meerhout). De oplage bedraagt 7700 exemplaren: 5900 voor de deelgemeenten en 1800 voor de eigen medewerkers, huiscontractanten, interims en externe relaties. Tevreden met opkomst, ondanks barslecht weer Buren in 2002: drie edities en een gesponsorde bijlage over en voor Cunina Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

16 Website In april 2002 startte de fabriek in Geel met een eigen website:. De webstek moet een middel zijn dat daadwerkelijk bijdraagt tot de communicatie met buren, studenten, journalisten, contractanten, sollicitanten en al wie geïnteresseerd is in het bedrijf. De website is bewust sober gehouden, zonder teveel nadruk op toeters en bellen. Waar het om gaat is communicatie, informatieverstrekking en een tegemoet komen aan de kennisbehoefte van de bezoeker. Het streven is om op zowat elke vraag die iemand kan hebben over de fabriek een antwoord te bieden op de website. Aan het einde van 2002 bestond de site uit ongeveer 150 Nederlandstalige webpagina s. vaardigden; de respectieve milieuambtenaren; vertegenwoordigers van politieke fracties; vertegenwoordigers van de omwonenden; de brandweer van Geel; en de Milieuinspectie. Community Awareness Committee Gestart in 2001, heeft het community awareness committee (CAC) aan het eind van 2002 haar eerste volledig werkjaar achter de rug. Het CAC is een soort antenne die peilt naar wat er leeft bij de omwonenden. Het is een cel van sociaal goed ingebedde BP-medewerkers, die de vinger aan de pols houden van wat er buiten de draad leeft. Zij leveren inspiratie om binnen de draad tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de buren. Het zijn bruggenbouwers tussen de omgeving waarin ze leven en die waarin ze werken. Een eigen website voor de fabriek van BP in Geel Milieuforum Het Milieuforum kwam in 2002 samen op 29 mei en 6 november. Het Milieuforum is een informatie- en overlegorgaan in verband met milieu- en veiligheidsaspecten, verbonden met de activiteiten van BP. Het Milieuforum is samengesteld uit vertegenwoordigers van BP; de burgemeesters van Geel, Laakdal en Meerhout of hun afge- Team De leden van het CAC. Staand: Jan Vandecruys, Linda Bets, Martin de Koning en Bert Vannuffelen. Zittend: Gert Verbiest, Dirk Vansant en Lea Dries. Ontbreken op de foto: Ely Meeus, Patrick Aerts, Erik Boets, Jos Helsen en Leo Milis. Team is de naam van het personeelsblad van BP in Geel. Het wordt verspreid bij de eigen medewerkers, interims, huiscontractanten en gepensioneerden. Team in 2002: vijf edities 16 Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

17 Gezondheid, veiligheid en milieu (HSE) Met ingang van 1 april 2002 zijn de diensten Milieu en Veiligheid samengesmolten tot een HSE-afdeling. HSE staat voor health, safety and the environment, de Engelse vertaling van GVM of gezondheid, veiligheid en milieu. Deze elementen zijn gelijk in de aandacht die ze verdienen: ze onder één noemer plaatsen, formaliseert enkel de intense samenwerking die er al lang was. Voor de volledigheid melden we dat de medische dienst verder onder de koepel van personeelszaken blijft. Aan het hoofd van de afdeling staat sinds 1 april 2002 HSE-manager Paul Smedts. Paul, een burgerlijk ingenieur scheikunde, begon in 1975 bij toen nog Amoco als procesingenieur en is via allerlei tussenstappen opgeklommen tot zijn huidige functie. Paul Smedts, sinds 1 april 2002 HSEmanager milieu Linda Bets (milieucoördinator) Philippe Vandervoort (milieu-ingenieur) administratie Agnes Van Eynde HSE Paul Smedts (HSE-manager) De HSE-afdeling... wordt sinds 1 april 2002 geleid door HSE-manager Paul Smedts; wordt administratief ondersteund door Agnes Van Eynde; bestaat uit de diensten milieu en veiligheid, daarin begrepen de fabrieksbeveiliging en de shift supervisors; werkt nauw samen met de medische dienst voor het aspect gezondheid. De milieudienst ondersteunt de organisatie in haar doelstelling om geen schade aan het milieu te berokkenen. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen is hierbij een minimum, maar er wordt gestreefd naar een vermindering van de hoeveelheid afval, emissies en lozingen;... streeft naar een goede relatie met medewerkers, klanten, buren, actiegroepen en overheid en staat voor open communicatie en correcte informatie. De veiligheidsdienst... heet officieel Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk; omvat ook de fabrieksbeveiliging en de zes shift supervisors;... reikt BP in Geel hulpmiddelen en adviezen aan om veilig te kunnen werken: procedures, specificaties, normen, codes van goede praktijk, werkmethodes, ervaringen van anderen, veiligheidsprogramma s, rapporten, trainingen...; heeft tot doel een geïntegreerd veiligheidsbeleid uit te bouwen waaraan iedereen zijn steun en medewerking verleent. De HSE-afdeling: Paul Storms, Dirk Vansant, Linda Bets, Yves Wilms, Patrick Aerts, Hugo Cornelis, Agnes Van Eynde, Philippe Vandervoort, Paul Smedts, Dirk Vielfont, Patrick Boonen, (niet op de foto: Guy Geudens, Guido Corten, Peter Raeymaekers) Patrick Aerts (shift supervisor) Patrick Boonen (shift supervisor) Hugo Cornelis (shift supervisor) Peter Raeymaekers (shift supervisor) Dirk Vansant (shift supervisor) Yves Wilms (shift supervisor) veiligheid en beveiliging Guy Geudens (preventieadviseur) Dirk Vielfont (veiligheidsingenieur) Paul Storms (veiligheidsingenieur) Guido Corten ( fabrieksbeveiliging) Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

18 Veiligheid 2002 in een notendop Voor het eerst in de geschiedenis van de fabriek in Geel konden de BP-medewerkers en contractanten samen een kalenderjaar afsluiten zonder een ongeval met werkverlet. De investeringen in veiligheid bedroegen in 2002 zo n 2,46 miljoen euro. Walter Schurmans (52), een laborant bij BP, verloor het leven bij een verkeersongeval op de Amocolaan. In de week van 26 maart hield BP in Geel een safety standdown, een soort bezinningsmoment over veiligheid. Veiligheid en verkeer was een veel voorkomend thema in Paul Storms vervoegde de veiligheidsdienst terwijl Herman Dauwen BP in Geel verliet om bij BP in Rotterdam (Nerefco) te gaan werken. Succesvolle shutdowns werden gehouden in de eenheden PP1, PP2 en PTA2. Deze laatste werd afgesloten met slechts één enkel ongeval dat EHBO vereiste. Ook in 2002 hield BP haar jaarlijkse crisisoefening, dit keer zonder de externe hulpdiensten. De veiligheid in verband met medewerkers van partnerfirma s kreeg veel aandacht. De werfleiders van de huiscontractanten kregen veiligheidstraining. Daarnaast werd een pool aangelegd, een systeem dat er op gericht is om tijdens de shutdowns zoveel mogelijk beroep te kunnen doen op dezelfde mensen. De methode om ongevallen te onderzoeken werd aangepast aan de door BP wereldwijd gebruikte systematiek. Ook de rapportering van incidenten binnen de BP-groep werd geüniformiseerd met de invoering van de informaticatoepassing Traction. De voor elke BP-site en wereldwijd geldende gouden regels werden ingevoerd in Geel. Een voorstudie om de risicoanalyse beter op de werkvergunning te laten aansluiten werd afgerond. De in 2001 ingevoerde FRC-kleding (Fire Retarding Clothing) is in 2002 verplicht geworden. FRC-werkpakken zijn in tegenstelling tot de klassieke katoenen overall van een brandvertragend materiaal gemaakt. De voortdurende verbetering van procedures, werkwijzen, afspraken, was ook in 2002 de regel. Dit waren enkele van de thema s: werken met gevaarlijke producten; vergrendelen van besloten ruimten; procedure voor hijswerken. De veiligheidsintroductiefilm werd aangepast. Andere thema s in verband met de fabrieksbeveiliging waren een verscherpt toezicht rond de fabriek, een audit vanwege de BP-groep en de invoering van het GET-systeem. Nieuwe OSHA-richtlijnen om veiligheidsresultaten te meten Veiligheid algemeen Nul ongevallen met werkverlet in 2002 Voor het eerst in de geschiedenis van de fabriek in Geel konden de BP-medewerkers en contractanten samen een kalenderjaar afsluiten zonder een ongeval met werkverlet. Het vorige record van 446 dagen werd daarbij ruim verbroken. Op 31 december 2002 toonde het scorebord 650 dagen werken zonder ongeval. Dat is meer dan een jaar en negen maanden - een zeer sterke prestatie. Nieuwe telling veiligheidsresultaten In 2002 voerde BP wereldwijd een strengere manier in waarmee ze de veiligheidsresultaten meet. Sindsdien gebeurt dat volgens de vernieuwde OSHA-richtlijnen (Occupational Safety & Health Administration). Vele internationale bedrijven passen de manier van tellen van deze organisatie toe om de veiligheidsresultaten van dochtermaatschappijen in verschillende landen te kunnen vergelijken. De belangrijkste wijziging zit hem in de wijze waarop een ongeval met letsel (maar zonder werkverlet) wordt ingedeeld. Bij een dergelijk ongeval zijn er zoals voorheen - twee mogelijkheden: Aangepast werk/ Doktersverzorging of Eerste Hulp. Vroeger werd die opdeling gemaakt op basis van het feit of de verzorging al dan niet moest gebeuren door een dokter. De nieuwe methode baseert zich onder meer op de aard van de verwonding of de verzorging, zelfs op de toegediende medicatie, los van wie de zorgen toedient. Concreet betekent dit dat, vanaf 2002, een Eerste Hulp -ongeval sneller als een (ernstiger) Aangepast werk/ Doktersverzorging - ongeval zal worden geclassificeerd. Het is deels ook de reden waarom dit cijfer in de Veiligheidsresultaten (zie volgende pagina) zo sterk gestegen is tegenover Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

19 Veiligheidsresultaten 2002 Alle cijfers gelden voor het totaal van BP s eigen medewerkers en medewerkers van partnerfirma s (de zogenaamde contractanten of contractors). De cijfers voor 2002 zijn berekend volgens de nieuwe OSHA-richtlijnen (zie hiervoor) Er waren geen ongevallen met werkverlet, maar wel 11 ongevallen die doktersverzorging vereisten en/of resulteerden in alternatief werk. Als het aantal ongevallen met werkverlet, doktersverzorging en aangepast werk wordt geteld per miljoen uren blootstelling komt BP in Geel aan een frequentie van 8,83. Ernstiger 0 Werkverlet 0 Aangepast werk/ Doktersverzorging 11 Eerste hulp 48 Schierongevallen 448 Veiligheidsresultaten 2002 in vergelijking met voorgaande jaren Voor wat betreft het aantal ongevallen met werkverlet is het resultaat van 2002 met nul ongevallen het beste ooit. Voor wat betreft het aantal ongevallen met werkverlet, inclusief doktersverzorging en alternatief werk per miljoen uren blootstelling, is er een duidelijke verhoging tegenover vorige jaren. Dat heeft te maken met het feit dat BP in 2002 met strengere richtlijnen mat, maar niet alleen daarmee. Ook volgens de vroegere richtlijnen zou dit cijfer hoger liggen. Hier is duidelijk nog werk voor verdere verbetering. Nieuw bloed In 2002 vervoegde Paul Storms als technisch veiligheidsingenieur de HSE-afdeling. Herman Dauwen, safety supervisor, verliet op 2 april 2002 BP in Geel om bij BP in Rotterdam (Nerefco) te gaan werken als HSEQ-manager (HSEQ staat voor Health, Safety, the Environment and Quality of gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit) Veiligheidsresultaten medewerkers BP + partnerfirma's: aantal ongevallen per miljoen uren blootstelling (grote projecten mee inbegrepen vanaf 1996/vanaf 2002 volgens nieuwe OSHA-richtlijnen) 11,33 11,73 6,1 5,86 9,72 4 4,92 4,77 3,24 2,96 2,14 2,62 2 2,70 1,12 1,05 1,97 1,78 0 0,95 1, ,29 4,49 Frequentie ongevallen met werkverlet + doktersverzorging + alternatief werk Frequentie ongevallen met werkverlet 8,83 Technisch veiligheidsingenieur Paul Storms naar HSE-afdeling Safety supervisor Herman Dauwen naar Nerefco in Nederland Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over

20 Shutdowns In 2002 kregen de eenheden PP1, PP2 en PTA2 een onderhoudsbeurt. Die geplande stilleggingen of shutdowns kregen, alvast voor de veiligheidsprestaties, het etiket succesvol opgekleefd. Vooral de shutdown van PTA2, die liep van 13 tot 23 oktober, kreeg applaus omwille van de uitgekiende organisatorische aanpak en de zeer positieve veiligheidsscore. Een doordachte planning, goeie afspraken en een uitstekende samenwerking tussen alle betrokkenen, contractanten incluis, zorgde voor een haast vlekkeloze shutdown. Het veiligheidsresultaat was navenant: slechts één ongeval dat EHBO vereiste. Brandje in PTA3-eenheid Donderdag 19 december, rond 9 h, was er een brand in de PTA3-eenheid. Het betrof een kleine, lokale brand, veroorzaakt door een lek van smeerolie aan een turbinepomp in de compressorhal. De eigen interventiedienst van BP was zeer snel ter plaatse en kreeg het vuur vrijwel onmiddellijk onder controle. Er was op geen enkel moment gevaar voor de medewerkers op de fabriek, noch voor de omwonenden, noch voor het milieu. De officiële instanties werden zo snel mogelijk geïnformeerd over de situatie. Ook de brandweer van de stad Geel werd op de hoogte gebracht, maar hoefde niet tussen te komen. Veiligheidsmotivatie & -opleiding Safety standdown In de week van 26 maart hield BP in Geel een zogenaamde safety standdown, een soort bezinningsmoment over veiligheid. De belangrijkste aandachtspunten die naar voor werden geschoven, waren een verscherpte focus op risicoanalyses, double checks en het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook een vergelijking tussen veiligheid op het werk en veiligheid thuis was een onderwerp voor bespreking. Tweede workshop veiligheidscoördinatoren Voor het tweede opeenvolgende jaar kwamen de veiligheidscoördinatoren (VC s) samen voor een workshop. De deelnemers bespraken wat er veranderd was sinds de eerste workshop in 2001 en maakten afspraken over hoe het verder moet. De VC s vroegen met name om meer opleiding. In 2002 werd alvast heel wat technische training gevolgd over thema s zoals de gevaren van stikstof, het beoordelen van stellingen, risicoanalyses, chemische letsels, Ook opleiding rond teamcoaching was een behoefte. Die coachingtraining is inmiddels uitgewerkt en gepland voor begin Gouden Regels Op 9 september 2002 voerde BP in Geel de zogenaamde Gouden Veiligheidsregels in. Die gelden in elke vestiging van BP en zijn een set van acht basisregels om ongevallen te voorkomen. Elke Gouden Regel heeft te maken met een bestaande procedure en legt de nadruk op een specifiek aandachtspunt daarvan. Het uitgangspunt is dat elk incident te voorkomen is. De acht Gouden Regels moeten gevolgd worden door iedereen bij BP, ongeacht de plek in de onderneming. Zowel de mensen op de werkvloer, het administratief personeel als het management zijn formeel verbonden de Gouden Regels na te leven. Iedereen werd dan ook gevraagd ze te ondertekenen op een persoonlijk kaartje. De bedoeling is simpel: "Wij willen het laatste ongeval eruit. Elk incident, hoe klein ook de gevolgen, is er een teveel." Zowel de mensen op de werkvloer, het administratief personeel als het management zijn formeel verbonden de Gouden Regels na te leven 20 Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 2002

Jaarverslag BP in Geel 2012

Jaarverslag BP in Geel 2012 Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel 212 Communicatie Milieu Veiligheid Medewerkers 212 212 Colofon Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 212 is een uitgave van BP Chembel N.V. Amocolaan 2 244

Nadere informatie

Meet the boss Scholieren leggen BP-topman vuur aan de schenen

Meet the boss Scholieren leggen BP-topman vuur aan de schenen INFORMATIEBLAD VAN BP VOOR EINDHOUT, GROOT-VORST, OOSTERLO, JAARGANG 8 25 Winter 2005 PUNT, STELEN, WINKELOMHEIDE, ZAMMEL EN ZITTAART Meet the boss Scholieren leggen BP-topman vuur aan de schenen www.bpgeel.be

Nadere informatie

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 buren JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Informatieblad van BP voor Eindhout, Groot-Vorst, Oosterlo, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Zittaart www.bpgeel.be

Nadere informatie

maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto AlcAn

maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto AlcAn Aluchemie Maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto alcan Inhoudsopgave Voorwoord 3 HR/HSE/BIQ/Community 4 Operations: Massa/Vormerij/Brekerij, Ovens/EVA/Rookgasreinigers, Vuurvast, Engineering,

Nadere informatie

Innovene. www.bpgeel.be. NewCo heeft nu een echte naam. Enquête omwonenden De resultaten IN DIT NUMMER:

Innovene. www.bpgeel.be. NewCo heeft nu een echte naam. Enquête omwonenden De resultaten IN DIT NUMMER: INFORMATIEBLAD VAN BP VOOR EINDHOUT, GROOT-VORST, OOSTERLO, JAARGANG 8 23 zomer 2005 PUNT, STELEN, WINKELOMHEIDE, ZAMMEL EN ZITTAART NewCo heeft nu een echte naam Innovene www.bpgeel.be Enquête omwonenden

Nadere informatie

Copyright The Dow Chemical Company (1995-2005). All Rights Reserved.

Copyright The Dow Chemical Company (1995-2005). All Rights Reserved. Duurzaam ondernemen betekent voor Dow: aandacht en zorg voor het milieu, onze werknemers en de mensen in onze omgeving in combinatie met economische ontwikkeling. Duurzaamheid is niet iets dat alleen op

Nadere informatie

45 jaar vliegt zo voorbij

45 jaar vliegt zo voorbij Spreekbuis 5 2012 45 jaar vliegt zo voorbij Huntsman kent veel collega s met (zeer) lange dienstverbanden. Veertig jaar werkzaam voor dezelfde werkgever, het komt niet meer zo vaak voor. Het zijn collega

Nadere informatie

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid Orange NL 2003 dit rapport legt de nadruk op een aantal reeds behaalde mijlpalen Inleiding 3 verklaring van

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Doen wat we zeggen. AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014

Doen wat we zeggen. AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014 AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014 NL Doen wat we zeggen Miriam Hendriksen (l.) en Manita van Engelenburg vertellen over de beloftes op hun vakgebied en hoe ze deze waarmaken. Pagina

Nadere informatie

ISVAG, een glazen huis

ISVAG, een glazen huis jaarverslag 2012 ISVAG jaarverslag ISVAG, een glazen huis Groene stroom voor 25.000 gezinnen ISVAG 2012 in cijfers 55 medewerkers (vaste) voor de verwerking van huishoudelijk restafval en grof vuil van

Nadere informatie

DNV Special 2007. Veiligheid o.a. in deze uitgave: Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema MANAGING RISK

DNV Special 2007. Veiligheid o.a. in deze uitgave: Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema MANAGING RISK Veiligheid o.a. in deze uitgave: > Interpolis ondersteunt klant met gecertificeerde e-learning Preventiemedewerker > Dow Benelux: Het is te hopen dat Professional Workforce maatgevend wordt in de branche

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren Inhoud Voorwoord Samen nieuwe kansen creëren Medezeggenschap Vernieuwde samenstelling ondernemingsraden 3 10 Human Resources Focus op doorstroom en

Nadere informatie

Vrijuit GEEN MIRAKELS 2 BEGROTING 4WAAROM IK? 6MAG IK U IETS VRAGEN? MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND. 80 ste jaargang oktober 2009

Vrijuit GEEN MIRAKELS 2 BEGROTING 4WAAROM IK? 6MAG IK U IETS VRAGEN? MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND. 80 ste jaargang oktober 2009 AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 80 ste jaargang oktober 2009 2 BEGROTING De maatregelen in de algemene beleidsverklaring van de regering Van Rompuy schijnen

Nadere informatie

Proactief waken. de werkplek van Farid Loutfi. Audit & Consulting gescand. de kern van de zaak bij Electrabel

Proactief waken. de werkplek van Farid Loutfi. Audit & Consulting gescand. de kern van de zaak bij Electrabel MAGAZINE VOOR KLANTEN EN MEDEWERKERS VAN G4S de werkplek van Farid Loutfi Audit & Consulting gescand Proactief waken de kern van de zaak bij Electrabel 0742_G4S_4YOU_magazine-9.indd 1 19/04/11 16:56 4

Nadere informatie

Voorwoord. Duurzaamheidsverslag 2010

Voorwoord. Duurzaamheidsverslag 2010 Duurzaamheidsverslag 2010 Duurzaamheidsverslag 2010 Voorwoord Tijdens het voorbije jaar werd er door ons bedrijf een aantal belangrijke zaken gerealiseerd. Het is daarom met enige trots dat ik u ons Duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Samen...

Jaarverslag 2011. Samen... Jaarverslag 2011 Samen... ...... goed goed voor voor later later Inhoudsopgave Samen... opgroeien in Rotterdam 4 Voorwoord 5 Bedrijfsvoering 7 Samen... kinderdam Raad van Toezicht 11 Samen... maar toch

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Deborah zoekt collega

Deborah zoekt collega NUMMER 8 / DECEMBER 2013 MAGAZINE VOOR KLANTEN EN MEDEWERKERS VAN G4S G4S stelt expertise tentoon bij Artexis De kracht van G-Force G4S-collega s voor de goede zaak K9 zoekt baasje Deborah zoekt collega

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Een inspirerende partner

Een inspirerende partner Jaarverslag 2009 2 Een inspirerende partner 1900 medewerkers telt SD Worx vandaag. Ongetwijfeld staan sommigen onder hen dicht bij u. Via het kantoor in uw buurt, misschien. Of via het aanbod dat ze voor

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Natuurlijke airco op dak van Huntsman-kantoor in Everberg (B) Rozenburg & Footprint 15

Natuurlijke airco op dak van Huntsman-kantoor in Everberg (B) Rozenburg & Footprint 15 Spreekbuis 2 +5 4 5 6 7 1 2011 Ambitie en aandacht De juiste chemie Goede sfeer bij EHS-dagen Efficiëntie chloorketen verhogen Huntsman Rookie Class Huntsman dekt daken groen VYDRO -substraatschuim: een

Nadere informatie

Stabiliteit in verandering. Sociaal Jaarverslag 2007

Stabiliteit in verandering. Sociaal Jaarverslag 2007 Stabiliteit in verandering Sociaal Jaarverslag 2007 Stabiliteit in verandering Sociaal Jaarverslag 2007 2 Inhoud 05 Voorwoord 06 Organisatieontwikkeling 14 Arbeidsmarkt 22 Arbeidsvoorwaarden 28 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Gezond bedrijf Waar werkgever en werknemer elkaar vinden maart 2013 Psyche

Nadere informatie

binnen Van binnen & van buiten buiten

binnen Van binnen & van buiten buiten binnen Van binnen & van buiten buiten Energie voor energie Karel Karel Stigter, directeur NAM voor energie Deze combinatie van het Groningen-veld en het zogeheten kleine-veldenbeleid, met op de achterhand

Nadere informatie

Umicore en u! Milieumagazine Umicore in Hoboken

Umicore en u! Milieumagazine Umicore in Hoboken & Umicore en u! Milieumagazine Umicore in Hoboken Gaszuivering Een vrouwenzaak op pagina 8 Wij rijden groen Op pagina 25 Koelen met Scheldewater Op pagina 14 STOOM OPSLAAN Vorig jaar kon u lezen over een

Nadere informatie

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 Februari 2011 #01 Deventer: One Safe Site Connect #01 Februari 2011 pagina 2 In deze Connect Elke productielocatie heeft veiligheid

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie