BP in Geel. Jaarverslag Medewerkers, Milieu & Veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BP in Geel. Jaarverslag 2001. Medewerkers, Milieu & Veiligheid"

Transcriptie

1 BP in Geel Jaarverslag 2001 Medewerkers, Milieu & Veiligheid

2 Inhoud 4 pagina 14 pagina 24 pagina 30 pagina Voorwoord Gijs Meerburg 1. Medewerkers Introductie Personeelsbestand Leeftijd Anciënniteit Laureaten van de arbeid Op rust / Overleden In dienst Promoties Afwezigheid Sociale relaties Vorming Medische Dienst Vriendenkring Milieu Introductie Emissies Vergunningen Geluid Lucht Bodem, water, afval en verkeer Biodiversiteit Communicatie ISO Veiligheid Veiligheid algemeen Crisisvoorbereiding Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeer en transport Fabrieksbeveiliging Joint venture Solvay 2

3 2001 Hard gewerkt Er is hard gewerkt in We hebben drie grote shutdowns gehad; de geluidsmuur staat er; de geluidssanering van de PTA3-eenheid is succesvol afgerond; er is veel vergunningswerk geleverd; een CAO afgesloten; veel getraind; intensief gecommuniceerd teveel om allemaal op te noemen. We mogen dan ook tevreden terugblikken: het schorsingsverzoek voor de milieuvergunning van PTA3 is ingetrokken, de capaciteitsuitbreiding is vergund, de klachten via de Groene Telefoon zijn significant teruggelopen. Ik denk dat we belangrijke stappen hebben gezet naar het terugwinnen van het vertrouwen van onze omgeving. Onze buren hebben gezien dat wat we beloofd hebben, ook kunnen waarmaken. Waarover ik me bijzonder verheug zijn de goeie veiligheidscijfers: het aantal ernstige ongevallen is teruggelopen, ondanks de drie shutdowns. Geen kleine prestatie. Ook de resultaten van het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek waren een stuk positiever dan in Het zet ons, het management, in ieder geval aan om door te gaan met een beleid, georiënteerd op training, competentieverbreding, flexibele inzet, productiviteitsverhoging zonder herstructureringen en transparante communicatie. Op 1 november 2001 is de overname van de polypropyleen-activiteiten (PP) van Solvay en de joint venture BP-Solvay rond polyethyleen een feit geworden. Daarmee is de BPfamilie in België met ongeveer 80 mensen vergroot. Een belangrijk deel van die medewerkers, die in Lillo en Neder-over-Heembeek werken, gaan veel te maken krijgen met de fabriek in Geel. Op termijn is het de bedoeling te komen tot een min of meer geïntegreerde organisatie, met respect voor ieders achtergrond en afkomst. Wij in Geel heten hen alvast hartelijk welkom. Toch was het niet al rozengeur in De economie heeft - vooral in het laatste kwartaal - een enorme duik genomen en dat is hier in Geel hard aangekomen. Door de sterk verminderde vraag hebben we, voor het eerst in de geschiedenis van de fabriek, installaties tijdelijk moeten stilleggen. Positief dan weer, is dat dit niet heeft geleid tot technische werkloosheid. We hebben de vrijgekomen tijd optimaal gebruikt voor intensieve opleiding. Dat is goed voor beide partijen: de medewerkers verhogen hun intrinsieke waarde en het bedrijf krijgt multi-inzetbaar personeel. Want laten we duidelijk zijn, 2002 wordt een economisch zeer lastig jaar. We zullen alle zeilen moeten bijzetten en op de kosten letten om het jaar zonder kleerscheuren door te komen. Verder zie ik, naast een volgehouden aandacht voor veiligheid, ons verder focussen op een beleid dat we -enigszins trendy- omschrijven als Duurzaam Ondernemen. Dat is het harmonieus samengaan van de elementen financieel gezond, vooraanstaand op milieugebied en sociaal vooruitstrevend. Sta me ten slotte toe een open deur in te trappen: ook 2002 zal er hard gewerkt moeten worden en zullen de uitdagingen niet van de lucht zijn. Gijs Meerburg gedelegeerd bestuurder 3

4 Medewerkers 2001 in een notendop Begin 2001 worden de laatste medewerkers uitgezwaaid in het kader van de herstructurering. De in 2000 ingezette omvangrijke trainingsinspanning loopt gedurende 2001 door en is nog lang niet gestopt. Zowel technische- als niet-technische opleidingen bereiden de BP-medewerkers en het bedrijf voor op een steeds minder voorspelbare toekomst. Op 7 juni 2001 wordt een CAO afgesloten voor twee jaar. Naast onder meer loonsverhoging en arbeidsduurvermindering bouwt die een stuk nieuwe flexibiliteit in. Zo spreken de partners af zogenaamde crosstrainingen te organiseren. Dat gebeurt zowel tussen PP1 en PP2 als tussen PIA en PTA. Op die manier kunnen medewerkers van de ene eenheid ook werken bij de andere. Op vraag van de medewerkers gaan in de loop van 2001 de shiftmensen van een groot deel van de fabriek over van het klassieke 8-urenshiftsysteem naar een 12-urenshiftsysteem. Ook naar aanleiding van de CAO wordt op vraag van de werkgever het systeem van uurloon plaatselijk veranderd in een systeem van maandloon. Dit wordt vanaf voor een jaar toegepast in de eenheden PX, OSBL en PTA, waarna een evaluatie volgt. Deze verandering zorgt voor een meer aangepaste (lagere) shiftbezetting tijdens stille momenten ( s nachts, weekends). Hierdoor zijn shiftmensen tijdens de normale daguren meer beschikbaar voor opleiding en kleinere onderhoudswerkzaamheden. Het veranderde systeem laat ook toe dat de shiftmedewerkers meer thuis te zijn op die sociale momenten. Een en ander betekent alvast dat de personeelsdienst en met name de payroll heel wat extra werk krijgt. Op 1 november 2001 wordt de eerder aangekondigde overname van de polypropyleenactiviteiten van Solvay en de BP-Solvayjoint venture rond polyethyleen een feit. Daarmee verwelkomt BP een 80-tal nieuwe medewerkers in België, die BP in Geel op gebied van personeelszaken zal ondersteunen. HR ondersteunt ook BP Belgium ( de verkoopafdeling in België van Chemicals) en BP Services. Onder meer door de nieuwe wet op het tijdskrediet neemt het aantal BP-medewerkers toe dat kiest voor meer vrije tijd. Bij het einde van 2001 zitten een 50-tal BP-ers in een deeltijds werkregime, hebben ze gekozen voor ouderschapsverlof of voor een ander alternatief. In het najaar van 2001 voert BP in Geel Share Match in. Dit laat medewerkers toe aandelen te kopen van BP waarbij de werkgever per verworven aandeel, een tweede aandeel toevoegt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen functies voor wat betreft de modaliteiten van Share Match. Met een deelname van 306 medewerkers mag het initiatief een groot succes genoemd worden. De Personeelsdienst of kort HR bestaat uit een ploeg van 15 mensen onder leiding van HR manager Luk Hendrickx kan grosso modo onderverdeeld worden in de disciplines personeelsdienst, payroll (loonberekening), medische dienst en zal uitgebreid worden met office services (mail, receptie e.a.) De Personeelsdienst: (van links naar rechts) Luc Hendrickx, Guy Cools, Karin Luts, Roby Bauweraerts, Maria Hoskens, Chris Meert, Frank Smets, Inge Raeymaeckers, Rudi Das, Lutgard Delbon en Yves Augustijnen. Niet op de foto: Frans Sleeckx en Dr. Jan Luytens Over geheel 2001 werft BP in Geel 22 nieuwe medewerkers aan. Op gezondheidsgebied vallen vooral het drugs- en alcohol ontradingsbeleid en de antirookcampagne op. Wat dit laatste betreft, krijgen stopkandidaten hulp in de vorm van groepsessies en medische begeleiding. Later in 2001 wordt de sigaret verder verbannen uit de kantoren en werkplaatsen naar speciale rookplekken. 4

5 Algemeen Personeelsbestand BP in Geel telt 529 medewerkers in 2001 Bij het einde van 2001 telde BP in Geel 529 medewerkers: 314 arbeiders en 215 bedienden. Veertien mensen voerden opdrachten uit in het buitenland: in Groot- Brittannië, China, Italië, Duitsland en Brazilië. BP in Geel telt 33 vrouwelijke werknemers. Zeven vrouwen en zeven mannen werken deeltijds, zeven vrouwen en 23 mannen zitten in een systeem van loopbaanonderbreking. In 2001 werden 22 nieuwe medewerkers aangeworven. Anderzijds gingen er 38 uit dienst waarvan 18 arbeiders en 20 bedienden. Van de 38 medewerkers die het bedrijf verlieten, gingen er 22 op pensioen (11 arbeiders en 11 bedienden). Van de overige 16, stapte er 1 over naar een partnerbedrijf en waren er 15 die ontslag namen. Aantal medewerkers op arbeiders bedienden totaal Anciënniteit Gemiddeld 16 jaar dienst Bij het einde van 2001 had een medewerker van BP in Geel gemiddeld 16,02 jaren dienst. Voor arbeiders lag dat cijfer bij 13,82 jaar, voor bedienden was dat 19,26. arbeiders bedienden Leeftijd Gemiddelde leeftijd is 39 jaar In 2001 was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van BP in Geel 39,49 jaar. Voor arbeiders is dat 37 en voor bedienden 43,16 jaar arbeiders bedienden jaar dienst Marc Biermans Eddy Booms Bart Cools Willy Geukens Ivo Marien Guido Roodhooft 20 jaar dienst Paul Dhalle Eddy Dierckx Fons Gielen Paul Marien Stephan Philipsen Eddy Vanroten Luc Verbeeck Marc Vissers Herman Wellens Leona Aerts Walter Belmans Karel Bens Eddy De Wit Rob Geukens Jozef Geukens Roger Horemans Jozef Jansen Walter Janssen Rob Jennes Jules Leysen Andrea Nietvelt 30 jaar dienst Guido Ooms Willy Prevot Aloïs Sannen Jan Schellens Rene Schepens Frans Sleeckx Paul Storms Marcel Van Braband Harry Van den Vonder Fons Van Dijck Harry Van Doninck Walter Vanlommel André Vanuytsel Michel Werelds Willy Wilms 5

6 Laureaten van de Arbeid Laureaten Opvan rustde Arbeid Ereteken van de Arbeid, 2e klasse (25 jaar) Leo Helsen Jef Lievens Jan Pauwels Jan Schroven Flor Strackx Fons Turelinckx Willy Vervoort unit coordinator lader lab technician technisch medewerker onderhoud technisch medewerker onderhoud technisch medewerker onderhoud technisch medewerker productie Harry Beyens Pierre Brebels Dré Coolkens Rik Cools Jef Cools Vic Dams Herman Didden Louis Fierens Frans Fonteyn Mark Gevers Sus Huygens Bert Jennes Jo Mast Roger Rasschaert Wilfried Schwartz Frans Segers Frans Thijs Georges Van Braband Gerard Verbruggen Jos Vermeulen Louis Verpoorten Michel Werelds Ereteken van de Arbeid, 1e klasse (30 jaar) Jos Adami technisch medewerker onderhoud Patricia de Commines product coordinator Jan Dekoninck technisch medewerker onderhoud Jean Frederickx ISO coordinator Jozef Hannes technisch medewerker onderhoud Guido Heuvelmans technisch medewerker productie André Nevelsteen maintenance supervisor Jos Sneyers technisch medewerker onderhoud Louis Vaneylen lab foreman Louis Vercammen technisch medewerker onderhoud Martin Wilms technisch medewerker onderhoud Gouden Medaille der Kroonorde (35 jaar) Overleden Leon Stijnen (gepensioneerde) Sas Arge (gepensioneerde) Louis Van Genechten (gepensioneerde) Bert Jennes technisch medewerker onderhoud Jan Schellens technisch medewerker onderhoud Harry Van den Vonder sr. logistics analyst Jean Vanleeuwen lader 6

7 In dienst In 2001 werden 22 nieuwe medewerkers aangeworven: één project engineer, twee process engineers, één technisch medewerker onderhoud, twee laboranten, 12 technische medewerkers productie, één procurement coordinator, één accounting assistant, één business analyst en één safety & security engineer. Van deze mensen gingen er ondertussen vijf weer uit dienst (niet in de lijst opgenomen). Bart Baillievier process engineer Raf Breban laborant Promoties 1 januari 2001 Jos Vanduffel, process supervisor PP-1, wordt manufacturing teamleader PP 1 februari 2001 Lia Vanduffel, product manager PIA Europe, wordt maintenance vision manager 1 april 2001 Walter Marinus, technisch medewerker productie, wordt unit coordinator PTA2 1 mei 2001 Dirk Vansant, technisch medewerker productie, wordt shift supervisor Stefan Crols technisch medewerker productie Bram De Weerdt technisch medewerker productie Hendrik Faveere technisch medewerker productie Frank Huygens technisch medewerker productie Bart Schapmans technisch medewerker productie Johan Dammen laborant Hans Delsemme technisch medewerker productie Scott Goffinet project engineer Ingrid Loozen process engineer Jef Staes technisch medewerker productie 25 mei 2001 Leo Prenen, technical director Rhodiaco, wordt assistant general manager 1 juli 2001 Jan Dierckx, technisch medewerker productie, wordt unit coordinator PIA Louis Brabants, lader, wordt unit coordinator PWH 1 augustus 2001 Geert Paumen, process engineer, wordt process supervisor PTA2 Luc Vanuytsel, technical service and development technician polymers, wordt ISO coordinator 1 september 2001 Stefan Rutten, technisch medewerker onderhoud, wordt OC coordinator 1 november 2001 August Kempen, technisch medewerker onderhoud, wordt maintenance planner Erik Boets, technisch medewerker productie, wordt training coordinator Patrick Boonen, technisch medewerker productie, wordt shift supervisor 1 december 2001 Koen de Haas, technisch medewerker onderhoud, wordt maintenance training coordinator Jan Van den Bruel technisch medewerker productie Michaël Van Steenwinkel business analyst Gert Van Uytsel technisch medewerker productie Tommy Verwimp technisch medewerker productie Dirk Vielfont safety & security engineer 7

8 Afwezigheid Afwezigheid wegens ziekte Globaal genomen was er opnieuw een stijging van het absenteïsme als gevolg van ziekte. Dit is deels te wijten aan de vele grieperige toestanden in het najaar. Er was ook een sterke toename van het aantal langdurige zieken in Ziektecijfer Evolutie ziekteverzuim onderhoud laders operators bedienden Sociale relaties Informatie & dialoog Naast de ondernemingsraad worden op alle niveaus van de organisatie talrijke vergaderingen gehouden zoals werkvergaderingen, vergaderingen van autonome teams, informatievergaderingen en bijeenkomsten van werkgroepen. De ondernemingsraad vergadert elke tweede dinsdag van de maand. Naast algemene onderwerpen zijn er een aantal vaste agendapunten. Voor de maandelijkse vergadering zijn dit de personeelsevolutie en -vooruitzichten; stand van zaken en vooruitzichten van de financiële en economische situatie; stand van zaken in verband met nieuwe projecten en geplande investeringen. Per kwartaal worden de resultaten van het OFI-systeem (Opportunity For Improvement) besproken. Erkenning en beloning Om medewerkers te erkennen, te waarderen en te belonen voor uitzonderlijk goede prestaties en ideeën wordt een systeem van erkenning en beloning toegepast. In 2001 werd BEF ( EUR) uitgekeerd. In 2000 was dat BEF ( EUR) en in 1999 was dat BEF ( EUR). Afwezigheid wegens andere redenen Arbeidsongeval Educatief verlof Andere (incl. ongevallen afwezigheden van/naar het werk) (klein verlet, ) In % totaal 0,05 0,01 0,05 0,33 0,44 0,49 0,38 0,41 0,23 8

9 Afdeling Aantal beloningen Algemene directie Chemical Intermediates Polymers PX Plant Services Technical Service Polymers Labo Logistics Human Resources IT Procurement Gezondheid, Veiligheid en Milieu Boekhouding PR SAP Expatriates 3-2 Contractors BP Belgium BP Services TMLA Totaal Hospitalisatieplan Aangesloten Arbeiders Bedienden Totaal Werknemers gezinsleden Gepensioneerden gezinsleden Totaal Uitkeringen 01/01-31/12/2001: ,12 EUR Aantal dossiers 01/01-31/12/2001: 326 De ondernemingsraad Onderwerpen 2001 Automatisering toegang tot fietsenstalling en kleedruimten PC privé Loonuitkering Klein verlet Huishoudelijk reglement Eetmalen Maaltijdcheques Bonus 2000 Vision 2003 Coördinatorspremie Tijdsregistratie Wedde uitbetaling bedienden Anciënniteitscadeaus Tandheelkunde Competentie voor het ondertekenen van werkvergunningen Fietsopruiming VIP 2001 Share match Nieuwe CAO bedienden GSM s bedrijfsbrandweer Solvay Deal Feluy Informeren langdurige zieken Random select Klachtenbox Regels taalgebruik Verzekering teambuilding activiteiten Brugdagen 2002 Stand van zaken PP-1 en PP-2 samenvoeging + crosstraining Verlofdagen Parkeren contractors op operators parking Pesterijen op het werk Extra betaalde feestdag 11 juli Berichtenbord op Anna Bijzondere vergaderingen In de bijzondere halfjaarlijkse vergadering van november 2001 werden de vooruitzichten voor 2002 besproken; BP in Geel s 2002 plan; en investeringen. 9

10 Vorming Een Leven Lang Leren is voor BP geen holle slogan. BP is continu in verandering: de markt, de organisatiestructuur en de technologie evolueren razend snel. Veilig, milieubewust en efficiënt produceren kan enkel als alle medewerkers over de noodzakelijke competenties beschikken. Die competenties zijn de verzameling van kennis, vaardigheden, gedrag en attitudes. BP brengt de zogenaamde competentie-tekorten in kaart en doet het nodige voor een permanente ontwikkeling van alle medewerkers. Ook in 2001 is gebouwd aan een cultuur waar iedereen gestimuleerd wordt om individueel of collectief te leren. Naast de klassikale opleidingen waren er de trainingen op de werkplek en het leren van collega s. Om zelfstudie toegankelijker te maken, zijn er een hele reeks handboeken en interactieve opleidingspaketten on line ter beschikking gesteld. Veiligheid & Milieu blijft een absolute topprioriteit. Maar liefst opleidingsuren handelden in 2001 over dit thema. Dat is de helft van het totaal aantal opleidingsuren en een verhoging met bijna 50% ten opzichte van Verder ging heel wat energie naar Technische Opleidingen, ongeveer 25% van het totaal opleidingsuren. Communicatie is het derde grote luik van BP s opleidingsinspanning. In 2001 werden de PC s en software vervangen. De medewerkers kregen een aangepaste opleiding om de nieuwe hulpmiddelen te leren kennen en gebruiken. Ook het contact en de communicatie tussen mensen en al wat daar bij komt kijken, krijgt veel aandacht. De trainingen rond basiscommunicatie, gestart in 1999 en toegankelijk voor alle BP-medewerkers, zijn verdergezet. Samen met opleiding rond persoonlijke vaardigheden, waren basiscommunicatie- en informatica-opleidingen in 2001 goed voor 20 % van het totaal. Overzicht gevolgde vormingsprogramma s Overzicht gevolgde vormingsprogramma s INTERN Technische vorming Process fundamentals TMLA-initiatie Vorkheftrucktraining Afsluiters Lagertechniek Pomptechniek Flowseminarie Leppen Plooibank ZM 174 Motorbeveiliging ABB insum Stoomleidingen Spuitgieten / injection moulding Procesinstrumentatie in de chemie DOC 3000 (honeywell) TDC 3000 offline documentatie TDC 3000 opstartprocedures TDC training : 2de offgasheader Pi process book / datalink Pavilion Kwaliteit Basistraining kwaliteit AME - nieuwe klachtenprocedure ISO 9001basistraining ISO basistraining ISO 9000/14000 audit introductie ISO 9002 interne auditing ISO interne auditing Veiligheid en milieu Veiligheidsprocedures Intro training veiligheid & milieu voor nieuwelingen To do: veiligheidstraining ASA training Risicoanalyse Veiligheid & ongevallen op BP Traction training Veiligheidsbeoordeling steigers 1 Crisis management information system Emergency response Basis brandweertraining extern Basis brandweertraining intern Ploegchef basis training extern Ploegchef basis training intern Ploegchef praktijktrainingen Laborantentraining brandweer Kleine blusmiddelen Brandweerwagen Nijverheidshelper Aanslaan van lasten - riggen Rolbrug Gevaren stikstof Gevaren benzeen Ademluchtmaskerdrager ADR ADR training voor unit operators Zuurstof- & LEL-metingen Gasdetectiesysteem Slipcursus - autobeheersing 10

11 Informatica COE3 desktop COE3 laptop Excel Outlook & agendabeheer Word PowerPoint Visio 2000 (organogrammen) Visio 5.0 basis Visual basic Excel Efficiënt werken met internet/intranet Electronic document management Netmeeting SAP introductietraining SAP HR training module SAP plant maintenance module SAP procurement Communicatie & persoonlijke vaardigheden Communicatie: kenmerken & -regels Communicatie: training Communicatie: training (supervisie) Coachen van autonome teams Beslissen Groene telefoon Doeltreffend schrijven voor bedrijven s schrijven en beheren Taalopleidingen Frans / Engels Informatica Windows 2000 Server Visio Word Communicatie en persoonlijke vaardigheden Overtuigingskracht Emotionele Intelligentie Journalistiek schrijven Mediatraining Bedrijfsgidsen Taalopleiding Nederlands Taalopleiding Engels Taalopleiding Frans Taalopleiding Duits Taalopleiding Italiaans Taalopleiding Chinees Human Resources Werknemersparticipatie Pesten op het werk en respectvol gedrag Workshop sociaal-juridische actualiteiten Symposium huidproblemen Technicus arbeidshygiëne Ribbeldijen en de relatie tot beeldschermwerk Human Resources Infosessie anti-rook campagne myperformance EXTERN Technische vorming Thermal Analysis & Rheologie Training Principes & praktijk capillaire gaschromatografie Vloeistofchromatografie : theorie & praktijk Data training Honeywell TDC Simulator training door Honeywell Trillingsmetingen & uitbalanceren van machines Pompentechniek Veiligheid en milieu Hogere cursus Crisismanagement Hogere cursus brandpreventie 2001 Training Bevelvoerders brandweer Train the trainer - adembescherming Permanente vorming milieucoördinator Afval en secundaire stoffen Vervoer Gevaarlijke Stoffen Studieavond K.B. tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Handhaving : van een inspectie tot de rechtbank Rolbrugbestuurder Studiedag 'werken op hoogte' Alcohol en werk Financies en boekhouding euro Financieel management voor niet-financiële managers Commercieel en logistiek Interne service level agreements in onderhoud Deelnemers & geïnvesteerde manuren 2001 Aantal deelnemers Aantal manuren INTERN Arbeiders Bedienden Arbeiders Bedienden Communicatie Human Resources Informatica Kwaliteit Persoonlijke Vaardigheden Technisch Veiligheid & Milieu EXTERN Arbeiders Bedienden Arbeiders Bedienden Commercieel / Logistiek 2 16 Communicatie Financies / Boekhouden 3 36 Human Resources Informatica Persoonlijke Vaardigheden Technisch Veiligheid & Milieu

12 Medische dienst Puur cijfermatig was 2001 een gewoon jaar voor de medische dienst. Toch zijn er extra inspanningen gebeurd, vooral voor de onderzoeken op benzeen. Die waren talrijk en met goed resultaat, afgezien van enkele lichte verhogingen. De medewerkers van de PX-eenheid en OSBL (nutsvoorzieningen) werken veilig met benzeen. Campagneteam alcohol en drugs: Frans Sleeckx (verpleger), Maries van Aert (site supervisor, Stork), Ives Augustijnen (verpleger), Roby Bauweraerts (training coördinator) en Lutgard Delbon (training assistant). In 2001 ging er extra aandacht naar de gevaren van alcohol- en drugmisbruik. Niet dat dit een probleem zou zijn in de fabriek, maar BP wil preventief werken en hield rond het thema een gewaardeerde tentoonstelling. Een ander initiatief was de opgemerkte antirookcampagne. Die bleef niet zonder gevolg: opnieuw besloten enkele mensen te stoppen. Ook het aantal plekken waar gerookt mag worden, werd sterk verminderd in de loop van Samengevat, was 2001 een jaar waarin actie zat en waar de medische dienst tevreden op terugkijkt Onderzoeken - periodieke bij aanwerving na langdurige ziekte of afwezigheid wegens ongeval bij zwangerschap van bloed van urine Radiografie van de borstkas Elektrocardiogram Inentingen tegen - griep tetanus tyfus hepatitis A hepatitis B polio

13 12 januari: Nieuwjaarsreceptie Vriendenkring Jaaroverzicht Vriendenkring-activiteiten 23 februari 3 maart: skivakantie 164 deelnemers gingen mee naar Andalo (Italië) Op de foto de après-ski. 27 mei: lentewandeling Met 42 deelnemers werd een 8 km-parcours rond het centrum van Mol afgelegd. Willy Damen was gastheer en verraste het gezelschap met pensen, frikandellen en taart. 6 en 20 juli 10 en 24 augustus Zomercafé 16 april: paaseierenraap. De min zesjarigen konden zich uitleven in de speelhoek en mochten samen met de paashaas de eitjes gaan rapen. De plus zesjarigen werden verwacht in de knutselsessie en moesten hun eitjes verdienen in een estafette-spel. 4 en 18 februari: winterwandeling Meer dan 80 deelnemers deden mee. De route liep langs de Bayonne (rivier) over een heuvelig parcours door bossen en velden tot in Malmédy. 15 juni 15 september: fotofietstocht 225 deelnemers deden mee aan een 35 km-parcours van Oevel tot Oevel. 2 september: Molse Vlottentocht Organisatie: Rotary Mol 16 september: kinderdag/barbecue 21 oktober: overlevingstocht 41 liefhebbers deden mee aan een voettocht van 15 km in Nidiggen (bij de Duitse grens) 2 december: Sinterklaasfeest Met 175 kinderen waren ze in De Zille (Kwaadmechelen) om te Sint te begroeten. Ook van de partij: Poppentheater Pomponneke en Poepoel en Nonkel Wally september 2001: weekend in Stavelot. Een twintigtal deelnemers deden mee. Op het programma stonden activiteiten als boswandelen, met rubberboot varen, koken, biermusea bezoeken, quizzen, dansen, feesten, Thema was Oude Belgen 26 oktober: dropping 140 deelnemers deden mee. Plek? Mol-Galbergen en contreien

14 MILIEU 2001 in een notendop Voor de milieudienst was 2001 het jaar van de vergunningen: op 20 september 2001 verleende de Bestendige Deputatie een milieuvergunning voor de capaciteitsuitbreiding van de PTA3- eenheid. Ook in 2001 werd het milieueffectrapport (MER) en aanvraagdossier voorbereid dat moet uitmonden in de hervergunning van de ganse fabriek in Met drie geplande stilleggingen was 2001 een ongewoon jaar wat zich ondermeer vertaald in een gemengd beeld qua emissies. Enerzijds verhoogde mede hierdoor de hoeveelheid afgevoerd vast afval: shutdowns genereren meer afval dan een eenheid in normale operatie. Anderzijds was er minder geleide emissie naar de lucht door de verlaagde productie van een aantal eenheden. Nog wat emissies betreft, blijft het echter zaak om - met volgehouden inspanningen - steeds beter te doen. Dat is ook gelukt als je de dalende emissie per ton eindproduct bekijkt. Ook de ingezette energie per ton product wordt steeds minder. Midden 2001 kon BP in Geel zichzelf volledig ISO gecertificeerd noemen nadat ook de overblijvende eenheden PTA3, Onderhoud Chemicals en de PX-eenheid met succes slaagden voor deze milieuzorgsysteem-audit. De oprichting van de geluidsmuur aan de koeltoren van PTA3 is het sluitstuk van de sanering van de gelijknamige eenheid. Enkele maanden later was het officieel: de PTA3-eenheid voldoet akoestisch volledig aan de normen. Naast de volgehouden inspanningen op milieugebied, vertaalt de intensieve communicatie en overleg met de omgeving van de fabriek zich in een betere verstandhouding en begrip. Getuige daarvan zijn bijvoorbeeld het verminderd aantal klachten via de Groene Telefoon. In 2001 tekende het meet- en waarschuwingssysteem OPSIS één overschrijding op van de waarschuwingsdrempel voor benzeen. Met de bouw van een bijkomend VMM-meetstation in Winkelomheide op het eind van 2001 kan de luchtkwaliteit in de omgeving van de fabriek nog beter opgevolgd worden. Vooruitblikkend laat 2002 zich vooral kennen als een jaar waarin de talrijke eerder begonnen initiatieven met volgehouden aandacht worden voortgezet. Zo wil BP verder werken aan geluidsreductie; de benzeenopvolging en emissiebewaking bestendigen; de waterkwaliteit nauwgezet bekijken en verbeteren waar mogelijk. Ook de communicatie met overheid, omwonenden en ander publieksgroepen krijgt verder de aandacht die het verdient. De milieudienst... bestaat uit Linda Bets en Philippe Vandervoort en wordt administratief ondersteund door Agnes Van Eynde;... ondersteunt de organisatie in haar doelstelling om geen schade aan het milieu te berokkenen. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen is hierbij een minimum, maar er wordt gestreefd naar een vermindering van de hoeveelheid afval, emissies en lozingen;... streeft naar een goede relatie met medewerkers, klanten, buren, actiegroepen en overheid en staat voor open communicatie en correcte informatie De milieudienst: Linda Bets, Philippe Vandervoort en Agnes Van Eynde 14

15 Emissies (*) 1. Geleide emissie naar lucht De geleide emissie naar de lucht van specifieke stoffen is ongeveer evenredig gedaald met de verminderde productie van de eenheden PIA, PTA2 en PTA3. Ook de luchtemissies van de stookinstallaties zijn gedaald, vooral door een betere afstelling van de PX-fornuizen (hoofdzakelijk NO x - reductie). 3. Afvoer van vast afval De hoeveelheid afgevoerd vast afval is toegenomen. Deze toename is afkomstig van de grote hoeveelheid kalkslib, afgevoerd naar de landbouw voor hergebruik als bodemverbeterend middel (meststof). Ook het relatief grote aantal shutdowns genereren meer afval dan een eenheid in normale operatie. (*) emissies: de uitstoot of uitvoer van water, lucht en vast afval Geleide emissies naar de lucht (in ton/jaar) Stof, SO 2, NO x, CO Specifieke stoffen 2. Lozing via afvalwater Lozing via afvalwater (in ton/jaar) totale vuilvracht COD 2001 Geproduceerd afval (in ton/jaar) Afvoer van vast afval (in ton/jaar) gevaarlijk bedrijfsafval niet gevaarlijk bedrijfsafval huishoudelijk afval kalkslib waterzuiveringsslib 15

16 4. Emissies per ton eindproduct Bekijk je de totale emissie per ton eindproduct, dan gaat de daling verder. Deze daling wordt mee veroorzaakt door een stijgende productie van paraxyleen. De PX-eenheid produceert minder emissies per ton eindproduct in vergelijking met de eenheden PIA, PTA2 en PTA3. Ook de geloosde vuilvracht in 2001 is lager dan in 2000, vooral door een verminderde COD-belasting en een lager gehalte aan chloriden en sulfaten. Vergunningen Milieuvergunning voor uitbreiding PTA3-eenheid Op 20 september 2001 besliste de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen het verzoek tot schorsing van de milieuvergunning van de PTA3-eenheid af te wijzen. Die was op 5 november 1999 ingediend door burgemeester Vankrunkelsven van Laakdal. Die had eerder al het schorsingsverzoek laten varen, maar de provincie wilde zelf meer tijd voor onderzoek. Het onderzoek is dan ook gebeurd en heeft bevestigd dat de resultaten oké waren. De Bestendige Deputatie verleende tegelijk een vergunning voor de uitbreiding van de bestaande PTA3-eenheid met ton per jaar ( naar ton). Emissies per ton eindproduct (kg emissie/ton eindproduct) TOTAAL vast afval water lucht ton meer PTA-productie Gebruikte energie per ton eindproduct (in gigajoule/ton eindproduct) Gebruikte energie per ton eindproduct Door een betere werking van de warmtekrachtkoppeling in de PTA3-eenheid en een doelmatigere operatie van de PX-eenheid kon de fabriek aanzienlijk energie-efficiënter produceren in Hervergunning volledige fabriek voorbereid In de loop van 2001 werd er hard gewerkt aan de voorbereiding van de aanvraag tot hervergunning van de volledige fabriek van BP in Geel. In de eerste plaats was dat de redactie van het milieueffectrapport (MER), een lijvig dossier dat wordt overgemaakt aan de overheid. Bijna al de milieuvergunningen van BP in Geel verlopen op 28 december Op 8 november diende het bedrijf een aanvraagdossier in voor de hernieuwing. Een van de onderdelen in het vergunningsproces is het openbaar onderzoek dat ondermeer inhoudt dat de gemeenten een publieke hoorzitting organiseren. Die vonden plaats in Laakdal en Geel op 10, 11 en 19 december Naast de hervergunning is ook een kleine capaciteitsverhoging (geen uitbreiding - wel efficiënter werken met meer productie als gevolg) opgenomen alsook enkele regularisaties. In de loop van 2002 spreekt de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen zich uit over de hervergunningsaanvraag.

17 Geluid De geluidsmuur PTA3 staat er Schepen meten BP in Geel heeft als bedrijf sinds april 2001 het grootste geluidsscherm in België. De bouw van de geluidsmuur aan de koeltoren van PTA3 is het sluitstuk van de sanering van de PTA3-eenheid. De muur heeft een dubbele werking: het lawaai van de fabriek wordt fysiek door de muur tegenhouden (demping), zodat het niet in Eindhout geraakt. Anderzijds wordt het geluid ook opgeslorpt (absorptie) en de energie naar de grond afgevoerd. De muur is 25 m hoog en 195 m lang (154 m langs de Amocolaan en 41 m naast de koeltoren), bestaat uit aluminium panelen, gevuld met geluidabsorberende mineraalwol en heeft zo n 2,7 miljoen EUR (110 miljoen BEF) gekost. In februari 2001 heeft BP uitgebreide metingen laten uitvoeren op beide zijden van het Albertkanaal, zowel in Winkelomheide als op de BP-aanlegsteiger. De resultaten van die metingen zijn een basis om doelgericht aanpassingen te doen aan binnenschepen die voor geluidsoverlast. kunnen zorgen. Toch blijft bij het begin van 2002 de regel van kracht dat schepen zoals de Stolt Basel s nachts niet mogen lossen. Er wordt verder gezocht naar de beste methodes om te komen tot een structurele geluidssanering. Geluidsmuur heeft dubbele werking Sanering PTA3 bekroond met gunstig meetresultaat In mei 2001 startte AIB-Vinçotte met een uitgebreide meetcampagne van de PTA3-eenheid. Meer specifiek werd de installatie - aan de bron dus - helemaal uitgemeten. Deze emissiemetingen werden aangevuld met immissiemetingen in het inmiddels bekende en meest kritieke punt G (Heikantstraat in Laakdal). Op 16 augustus kreeg BP het verslag met de verlossende uitspraak: de PTA3- eenheid voldoet akoestisch volledig aan de normen. Andere geluidsprojecten Verder zoeken naar beste saneringsmanier binnenschepen Aan de PIA-eenheid werden bij de productiestop in het voorjaar de koelers door stillere exemplaren vervangen Aan de waterzuivering werden de beluchters verwijderd die boven de waterlijn uitkwamen. Die werden vervangen door ondergedompelde en dus stillere exemplaren. Dat werk was af in april Ook in de PX-eenheid gebeurden nog enkele bijstellingen door middel van procesaanpassingen of afscherming. Sinds midden juli 2001 is ook de geluidsbeperkende sanering van de leidingen van de propyleenpompen aan de sferen achter de rug. 17

18 Lucht OPSIS - één overschrijding informatiedrempel in 2001 Op 21 april 2001 werd de zogenaamde informatiedrempel voor benzeen (100 microgram per kubieke meter) overschreden. Reden voor de verhoging was een lek aan een dichting van een pomp wegens een defecte smering. De gemeten piekwaarde bedroeg 150 microgram per kubieke meter. BP bracht de bevoegde instanties volgens afspraak op de hoogte. Er was nooit een gevaar voor de gezondheid van de bevolking of de medewerkers. Metingen PP1 positiever dan model In het voorjaar voerde een student, in het kader van zijn eindwerk, metingen uit naar de zogenaamde vluchtige emissies in de PP1-eenheid. Vluchtige emissies zijn lekverliezen. Het toegepaste meetprogramma was gebaseerd op de kennis, verworven bij de metingen van de PTA3- en PX-eenheden. De resultaten wezen uit dat de relatief oude PP1-eenheid nog goed scoort. De resultaten van de metingen waren overigens positiever dan de - zo bleek - eerdere conservatief-pessimistische berekeningsmodellen. Bodem, water, afval en verkeer Geen ecologische problemen door stabilisatievijver Het Studiecentrum voor Milieu, Geologie en Veiligheid kwam in de zomer van 2001 tot conclusies in verband met de slib- en grondwaterkwaliteit van BP s stabilisatievijver. Er is geen enkele reden om de exploitatie van de vijver om ecologische redenen in vraag te stellen, aldus het rapport. Sinds begin de jaren 1980 is de bijna 3 ha grote plas in gebruik als buffer voor het gezuiverde afvalwater van de fabriek en een deel van het opgevangen regenwater. De vijver loopt via een meetgoot over in de Nete. Op vraag van de OVAM en Aminal worden zowel het vijverwater als het slib al sinds 1997 bemonsterd. De onderliggende grondwaterlagen hebben evenwel weinig te lijden van het vijverwater dat hooguit een restfractie aan metalen bevat. Het rapport van het Studiecentrum ziet geen reden om maatregelen te nemen, maar beval wel aan de kwaliteit van de waterhuishouding continu op te volgen via een aantal peilputten. Vijfjaarlijks bodemonderzoek Om de vijf jaar moeten bedrijven als BP een bodemonderzoek laten uitvoeren. Dit gebeurde in het voorjaar van 2001 door het onafhankelijke studiebureau Geologica. Deze SGS-dochter voerde 107 boringen uit, OPSIS, één overschrijding Geen enkele reden om exploitatie van stabilisatievijver om ecologische redenen in vraag te stellen zenders 250m spiegel pad 2 250m PX-eenheid 250m pad1 analyse 18 spiegel 250m ontvangers

19 waarvan er 69 werden afgewerkt als peilbuis waarmee je ook later nog grondwaterstalen kan nemen. BP heeft nu in het totaal 118 aantal peilbuizen op het terrein. Het onderzoek op bodem- en grondwaterverontreiniging gebeurde op risicolocaties. De resultaten waren bemoedigend: er werd geen nieuwe verontreiniging tegenover het vorig onderzoek vastgesteld en slechts vijftien plekken tonen een verhoging tegenover wat je in de natuur mag verwachten. Dit is het gevolg van historische verontreiniging en handelt over minerale olie, xyleen en mangaan. Omdat deze stoffen geen ernstige bedreiging vormen, is er ook geen verplichting tot sanering. Wel moet de evolutie van de bodem verder worden opgevolgd. Spookmetingen benzeen waterzuivering In het begin van 2001 waren er wat opgetrokken wenkbrauwen toen een externe firma, in opdracht van de overheid, een benzeenverhoging zou vastgesteld hebben ter hoogte van de waterzuivering. Deze volgens BP zeer onwaarschijnlijke bevinding werd nauwkeurig onderzocht door KU Leuven die het vermoeden van BP bevestigde: het ging zeker niet over een verhoging van benzeen. Bleef de vraag wat dan wel de oorzaak was van de gemeten piek. Gespecialiseerde labo s van BP in de Verenigde Staten toonden aan dat de oorzaak van die valse meting te maken had met "interferentie door waterdamp en andere koolwaterstoffen." Doorgedreven afvalscheiding In de loop van 2001 heeft BP diverse initiatieven genomen om de verschillende afvalstromen in de fabriek verder systematisch te scheiden. De bestaande scheiding van bedrijfsafval werd efficiënter gemaakt door uniformisering: Bakken waarin reeds papier en karton, chemisch afval en metaalafval gescheiden werd verzameld, kregen een specifieke kleur. Het huishoudelijk afval in de fabriek werd verder opgesplitst: blik, PET-flessen en PP-bekertjes worden vanaf 1 januari 2002 nu ook apart verzameld. Vervoer over water stijgt jaar na jaar Het vervoer over de binnenwateren blijft toenemen voor de fabriek in Geel. Jaar na jaar varen er meer schepen tussen de Geelse fabriek en vooral de Antwerpse en Rotterdamse havens. De grafiek hierbij slaat uitsluitend op het transport van vloeibare chemicaliën die via de aanlegsteiger van BP in Geel worden aan - of afgevoerd. Zeker geen benzeenverhoging in waterzuivering 107 boringen uitgevoerd op Geelse site Afvalscheiding geuniformiseerd en vereenvoudigd ladingen lossingen Aantal scheepstransporten van en naar de aanlegsteiger van BP in Geel (enkel vervoer van vloeibare chemicaliën) 19

20 Biodiversiteit Steun BP maakt de nodige budgetten vrij om milieu-initiatieven te helpen en te ijveren voor meer biodiversiteit, verscheidenheid in leven zeg maar. In 2001 gebeurde dat vooral via steun aan natuurverenigingen Voor 2002 staan er ook initiatieven binnen de fabriek op het programma. Bergeenden broeden opnieuw bij BP In de lente van 2001 ontdekte een operator opnieuw een broedsel van bergeenden (tadorna-tadorna) op het terrein van BP in Geel. In 2000 was het er niet van gekomen. Deze vrij grote eendensoort broedt in holtes, bij BP vermoedelijk in een konijnenpijp. Ook van de kuifeenden, kievieten en scholeksters werden broedsels opgemerkt. Stabilisatievijver zorgt voor fauna Ook in de stabilisatievijver van de fabriek is er de laatste jaren meer en meer dierenleven gekomen. Sinds het waterpeil gestegen is, zijn er een aantal bomen met hun voeten in het water komen te staan. Dat biedt extra broedgelegenheid en een schuilplaats aan heel wat vogels zoals tafeleenden, die van het noorden komen om hier te overwinteren. Ook klassieke kustvogels zoals de scholeksters zijn al een tijdje ingeburgerd bij BP. De dodaars duiken geregeld op bij de vijver, alsook reigers en aalscholvers. Met de zachte winters van de laatste vijf jaar zijn kleine, kwetsbare soorten als de ijsvogel weer opgemerkt aan de vijver. Bergeend nest opnieuw bij BP Stabilisatievijver biotoop voor heel wat watervogels 20

Maatschappelijk. Jaarverslag 2002. BP in Geel. Medewerkers Veiligheid Milieu. www.bpgeel.be

Maatschappelijk. Jaarverslag 2002. BP in Geel. Medewerkers Veiligheid Milieu. www.bpgeel.be Maatschappelijk Jaarverslag 2002 BP in Geel Medewerkers Veiligheid Milieu Inhoud pagina 4 Voorwoord Gijs Meerburg 1. Medewerkers In een notendop.............................................................................p4

Nadere informatie

Jaarverslag BP in Geel 2012

Jaarverslag BP in Geel 2012 Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel 212 Communicatie Milieu Veiligheid Medewerkers 212 212 Colofon Maatschappelijk Jaarverslag BP in Geel over 212 is een uitgave van BP Chembel N.V. Amocolaan 2 244

Nadere informatie

maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto AlcAn

maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto AlcAn Aluchemie Maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto alcan Inhoudsopgave Voorwoord 3 HR/HSE/BIQ/Community 4 Operations: Massa/Vormerij/Brekerij, Ovens/EVA/Rookgasreinigers, Vuurvast, Engineering,

Nadere informatie

Meet the boss Scholieren leggen BP-topman vuur aan de schenen

Meet the boss Scholieren leggen BP-topman vuur aan de schenen INFORMATIEBLAD VAN BP VOOR EINDHOUT, GROOT-VORST, OOSTERLO, JAARGANG 8 25 Winter 2005 PUNT, STELEN, WINKELOMHEIDE, ZAMMEL EN ZITTAART Meet the boss Scholieren leggen BP-topman vuur aan de schenen www.bpgeel.be

Nadere informatie

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 buren JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Informatieblad van BP voor Eindhout, Groot-Vorst, Oosterlo, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Zittaart www.bpgeel.be

Nadere informatie

Voorwoord. Duurzaamheidsverslag 2010

Voorwoord. Duurzaamheidsverslag 2010 Duurzaamheidsverslag 2010 Duurzaamheidsverslag 2010 Voorwoord Tijdens het voorbije jaar werd er door ons bedrijf een aantal belangrijke zaken gerealiseerd. Het is daarom met enige trots dat ik u ons Duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2013

Duurzaamheidsverslag 2013 Duurzaamheidsverslag 2013 Evonik Antwerpen Evonik. Power to create. Inhoudstafel Boodschap van de directie 5 Visie en doelstellingen 7 Kerncijfers 9 1. People 10 1.1 Inleiding 11 1.2 Opleiding 12 1.3

Nadere informatie

Innovene. www.bpgeel.be. NewCo heeft nu een echte naam. Enquête omwonenden De resultaten IN DIT NUMMER:

Innovene. www.bpgeel.be. NewCo heeft nu een echte naam. Enquête omwonenden De resultaten IN DIT NUMMER: INFORMATIEBLAD VAN BP VOOR EINDHOUT, GROOT-VORST, OOSTERLO, JAARGANG 8 23 zomer 2005 PUNT, STELEN, WINKELOMHEIDE, ZAMMEL EN ZITTAART NewCo heeft nu een echte naam Innovene www.bpgeel.be Enquête omwonenden

Nadere informatie

Corporate Responsibility Rapport 2014

Corporate Responsibility Rapport 2014 Corporate Responsibility Rapport 2014 ArcelorMittal Gent, Geel & Genk Inhoud ArcelorMittal Gent maakt vandaag het staal van morgen Ons bedrijf speelt een belangrijke rol op het vlak van productinnovatie

Nadere informatie

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 Introductie Jaarlijks publiceert DuPont Dordrecht een Responsible Care Jaarverslag. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe aanpak. Leidraad hierbij is het Global Reporting

Nadere informatie

Blijvend sterk. Corporate Social Responsibility verslag 2009

Blijvend sterk. Corporate Social Responsibility verslag 2009 Blijvend sterk Corporate Social Responsibility verslag 2009 Inhoud pagina Blijvend sterk 1 Over dit verslag 2 CSR ups & downs in 2009 3 Onze CSR-ambities en -prestaties 4 Kerncijfers 2009 5 1 Organisatie

Nadere informatie

Copyright The Dow Chemical Company (1995-2005). All Rights Reserved.

Copyright The Dow Chemical Company (1995-2005). All Rights Reserved. Duurzaam ondernemen betekent voor Dow: aandacht en zorg voor het milieu, onze werknemers en de mensen in onze omgeving in combinatie met economische ontwikkeling. Duurzaamheid is niet iets dat alleen op

Nadere informatie

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/ 2 0 1 4 > Pg. 1-27 Lees meer over onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid > Pg. 28-43 Ontdek meer over onze verschillende activiteiten > Pg. 44-196 Volledige financiële en duurzaamheidsverklaringen Raadpleeg

Nadere informatie

Een luisterend oor. Maatschappelijk Verslag 2005. Inleiding

Een luisterend oor. Maatschappelijk Verslag 2005. Inleiding Een luisterend oor Maatschappelijk Verslag 2005 Inleiding I Bedrijfsprofiel NAM: Bron van energie De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (50% Shell/50% ExxonMobil) is sinds 1947 actief met het opsporen

Nadere informatie

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu PEO PLE People, Planet, Profit leidraad voor ons handelen PLA NET PRO Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu F I T Ik geloof dat ieder recht ook een verantwoordelijkheid inhoudt, en elke kans die

Nadere informatie

Appèl op perspectief. Sociaal Jaarverslag 2010-2012 PGS15. greenbelt. veiligheidscultuur. opleiding. winst. black belt. investeringen L6S.

Appèl op perspectief. Sociaal Jaarverslag 2010-2012 PGS15. greenbelt. veiligheidscultuur. opleiding. winst. black belt. investeringen L6S. Appèl op perspectief PGS15 veiligheidscultuur cijfers GRANULAAT winst Sociaal Jaarverslag 2010-2012 opleiding investeringen L6S innovatie black belt greenbelt eiligheidscultuur GRANULAAT opleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

2010 Recordjaar. 05 Week van de Procestechniek 06 Nieuwjaarsreceptie. 12 Nyrstar 2020 launch 14 Korte nieuwsberichten

2010 Recordjaar. 05 Week van de Procestechniek 06 Nieuwjaarsreceptie. 12 Nyrstar 2020 launch 14 Korte nieuwsberichten 05 Week van de Procestechniek 06 Nieuwjaarsreceptie 08 Nieuwe manager SHE 10 Duurzame Inzetbaarheid 12 Nyrstar 2020 launch 14 Korte nieuwsberichten NUMMER 04 maart 11 2010 Recordjaar 2 Welkom Michael Morley

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

ISVAG, een glazen huis

ISVAG, een glazen huis jaarverslag 2012 ISVAG jaarverslag ISVAG, een glazen huis Groene stroom voor 25.000 gezinnen ISVAG 2012 in cijfers 55 medewerkers (vaste) voor de verwerking van huishoudelijk restafval en grof vuil van

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Resultaatgericht... in alles

Resultaatgericht... in alles Resultaatgericht... in alles Jaarmagazine 2012 Jaarmagazine 2012 1 Resultaatgericht Het thema van dit Synergiek Jaarmagazine van EdeA is Resultaatgericht in alles. Dit thema hebben we in beeld gebracht

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Het nieuwe gedeelte van de MDI 2-fabriek stelt Huntsman in staat de Downstream-

Het nieuwe gedeelte van de MDI 2-fabriek stelt Huntsman in staat de Downstream- Spreekbuis 2 2013 Minister Kamp: Geld voor Green Deal door Huntsman zeer wel besteed In een stralende middagzon en zichtbaar onder de indruk van de activiteiten op ons terrein, stapte minister Henk Kamp

Nadere informatie

Connect. Diversiteit speerpunt in strategie. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 September 2009 #04

Connect. Diversiteit speerpunt in strategie. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 September 2009 #04 Connect Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann Jaargang 7 September 2009 #04 Diversiteit speerpunt in strategie Connect #04 September 2009 pagina 2 In deze Connect Uit onderzoek blijkt dat ondernemingen

Nadere informatie

Connect. International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 December 2010 #06

Connect. International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 December 2010 #06 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 December 2010 #06 International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect #06 December 2010 pagina 2 Salarisdata 2011 In

Nadere informatie

Connect. Specialiteiten uit Wapenveld. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 September 2011 #04

Connect. Specialiteiten uit Wapenveld. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 September 2011 #04 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 September 2011 #04 Specialiteiten uit Wapenveld Connect #04 September 2011 pagina 2 In deze Connect Connect wordt OneWorldNL Geen

Nadere informatie

Agora IN DIT NUMMER. 3 Associatie K.U.Leuven. 6 Diabetes Mellitus. 8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 10 Luchtvracht.

Agora IN DIT NUMMER. 3 Associatie K.U.Leuven. 6 Diabetes Mellitus. 8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 10 Luchtvracht. Agora AGORA Driemaandelijks tijdschrift van het HIKempen Negende jaargang oktober 2002 nr. 3 IN DIT NUMMER 3 Associatie K.U.Leuven 6 Diabetes Mellitus 8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 10 Luchtvracht

Nadere informatie