Voortgangsrapportage Januari-maart PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage Januari-maart 2007. PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Januari-maart 2007 PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit Leiden, LUMC Universiteit Leiden, Boerhaave Commissie Rijksuniversiteit Groningen, Wenckebach Instituut Radbouduniversiteit, Heyendael Commissie Datum: 26 april 2007 Kenmerk: Rapportage PASTEL.doc

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 Doelstelling... 3 Projectpartners en omgeving... 3 Standlijnen overzicht... 5 Voortgang per fase... 5 Fase 1 Opstellen accreditatie procedure... 5 GAIA...6 Fase 2 Selectie lessen... 6 Fase 3 Koppeling MedischOnderwijs.nl aan ELO s... 7 Website Heyendael...7 Fase 4 Lessen accrediteren... 8 Fase 5 Integratie accreditatie in MedischOnderwijs.nl... 8 Fase 6 Inzet en evaluatie... 8 Continuering... 9 Ander woord voor les...9 Stuurgroep...9 Kennis disseminatie... 9 PASTEL website...9 Heyendael...9 Workshop MedischOnderwijs.nl...10 Knelpunten Plugg-ins...10 Reisafstand...11 Kostenoverzicht Declaratie Bijlagen Bijlage Speerpunten Heyendael Bijlage Speerpunten Wenckebach Bijlage Selectie E-Learning modules Bijlage Workshop MedischOnderwijs.nl

3 Samenvatting De eerste projectperiode van het PASTEL project is veel tijd vrijgemaakt om binnen de projectgroep en de stuurgroep duidelijk te krijgen welke strategie in de loop van het project zal worden gevolgd. Dit heeft een aantal verschillende werk documenten opgeleverd zoals selectiecriteria voor E-Learning, een accreditatie procedure en 2 accreditatie formulieren. Binnen de PAOG s is bekendheid gegeven aan het nieuwe project en MedischOnderwijs.nl middels presentaties en een workshop. Aangezien de locaties van de projectpartners nogal ver uit elkaar liggen is geëxperimenteerd met video conferencing als alternatief voor face-to-face vergaderen. Doelstelling Het merendeel van de medische faculteiten van Nederland gebruikt voor de distributie en registratie van Computer Ondersteund Onderwijs (COO) momenteel MedischOnderwijs.nl voorheen het Registratie Systeem, LRS.Net). Dit wordt tijdens de basisopleiding tot arts aangeboden via Internet op De basisopleiding is echter slechts het begin. Het beroep van arts evolueert zo snel dat hierop de uitdrukking een leven lang leren van toepassing is(1). Medische specialisten behouden slechts hun licentie wanneer zij door middel van bij- en nascholing voldoende accreditatiepunten halen. Voor deze doelgroep is het volgen van cursorisch onderwijs, zoals cursussen en symposia lastig met het werk te combineren. Daarnaast bestaat een grote behoefte aan self-directed leren, waarbij de arts zelfstandig de lacunes in kennis en vaardigheden die hij bij de uitoefening van het beroep constateert kan opvullen. De medische nascholingsinstituten hebben deze behoefte onderkend en willen het onderwijsaanbod uitbreiden met individueel, plaats- en tijd onafhankelijk COO. Het ligt voor de hand om naast de ontwikkeling van eigen onderwijsmateriaal, de service van MedischOnderwijs.nl hiertoe uit te breiden, zodat ook artsen hiervan gebruik kunnen maken in het nascholingstraject. Het aanbod van COO dat via MedischOnderwijs.nl voor handen is moet echter wel voldoen aan de standaarden van de specialistenverenigingen, wil het volgen hiervan accreditatie punten opleveren. Het onderwijsmateriaal moet hiertoe eerst door de Universitair Medische Centrums (UMC s) zelf geaccrediteerd worden. Een positief neveneffect van deze accreditatie is dat het medisch inhoudelijke niveau van het bestaande COO hierdoor beter wordt vastgelegd en de status van geaccrediteerde lessen toeneemt. De behoefte hiertoe bestaat al jaren bij de COO producerende UMC s. Het ter beschikking stellen van MedischOnderwijs.nl met het daarin aanwezige COO ter accreditatie en gebruik door de nascholingsinstituten in ruil voor een toegenomen status van dit materiaal lijkt dan ook een eerlijke. Het gezamenlijke gebruik van COO binnen de medische basis- en vervolgopleidingen verhoogt de inzet en kwaliteit van de bestaande COO middelen en heeft tevens een aanzuigende werking op de rest van het medische opleidingscontinuüm, zoals de verpleegkunde en paramedische opleidingen. Door het opschalen van MedischOnderwijs.nl van de basisopleiding naar de vervolgopleidingen wordt de doelgroep direct verviervoudigd. Tevens wordt de weg gebaand voor aansluiting met andere medisch getinte opleidingen. Projectpartners en omgeving Het LUMC, afdeling Heelkunde onderwijs, heeft in samenwerking met 3 andere universitaire medische centra het project Study Coach and Learning Environment (SCALE) uitgevoerd. Hierin werd MedischOnderwijs.nl uitgebreid van een lokaal distributie systeem tot een compleet distributie en registratie systeem voor COO over Internet en kreeg daarbij zijn huidige naam. De afdeling Heelkunde onderwijs is binnen dit project verantwoordelijk voor het programmeren van nieuwe functionaliteit in MedischOnderwijs.nl en de contacten met de lesbeheerders van MedischOnderwijs.nl

4 MedischOnderwijs.nl MedischOnderwijs.nl heeft momenteel ruim 7600 geregistreerde gebruikers, afkomstig van verschillende medische instellingen en internetproviders. Inmiddels hebben naast de in het SCALE project participerende UMC s zich al andere instituten aan MedischOnderwijs.nl gecommitteerd door hun ELO s hiermee te koppelen(2). MedischOnderwijs.nl is inmiddels 3 jaar operationeel en heeft zijn nut reeds bewezen. Er kan hier met recht gesproken worden van proven technology. MedischOnderwijs.nl is geschreven in Microsoft Visual Studio.Net 2005 en maakt gebruik van een Micrososft SQL server database. De programmatuur wordt onderhouden door de afdeling Heelkunde onderwijs van het LUMC. Het onderhoud van de servers is ondergebracht bij het directoraat ICT van het LUMC. De continuïteit van de service is voor de aangesloten instituten gewaarborgd middels een Service Level Intention (SLI). Daarnaast is hardware in 2006 (vóór de aanvang van dit project) volledig vervangen door nieuwe servers. De capaciteit van deze servers is ruim voldoende om de hier voorgestelde opschaling te garanderen. De ruim 670 COO lessen die momenteel beschikbaar gesteld worden via MedischOnderwijs.nl worden middels een gedistribueerd administratie systeem onderhouden door de instituten waar de les is gemaakt. In MedischOnderwijs.nl worden alleen de administratieve gegevens over de les opgeslagen en worden de gebruiksrechten geregeld. Het beheer en de toegangsregeling van de individuele lessen ligt bij de onderwijsinstelling van de auteur of deelnemende UMC. MedischOnderwijs.nl maakt voor de classificatie van lesmateriaal zo veel mogelijk gebruik van bestaande standaarden, zoals Medical Subject Headings (MeSH) voor de medische inhoud. De metadata die over de lessen is opgeslagen wordt geharvest door andere repositories, zoals de Learning Object Repository (LOREnet) en de Digital Academic Repositories (DAREnet). Waar de interne classificatie afwijkt van IEEE/LOM en/of dublin core is hiervoor een vertalings-koppeling gemaakt. Hiermee heeft MedischOnderwijs.nl de belangrijkste standaards voor wat betreft repositories voor zoekmachines in huis. RSS nieuwskanalen zijn beschikbaar gemaakt om gebruikers onder andere op de hoogte te houden van nieuwe lessen die aan MedischOnderwijs.nl zijn toegevoegd. Binnen het LUMC is ook de Boerhaave Commissie actief, de oudste en nog altijd een van de meest toonaangevende medische nascholingsinstituten in Nederland. De Boerhaave Commissie vormt een strategische alliantie met het Wenckebach Instituut (UMCGroningen) en de Heyendael Commissie (UMC St Radboud, Nijmegen), eveneens twee zeer gerenommeerde universitaire Post Academische Opleidingen in de Geneeskunde (PAOG s). Gezamenlijk verzorgen zij postacademisch onderwijs voor zo n 85% van de artsen in Nederland. De nascholingsinstituten krijgen de taak om een eenduidige accreditatie procedure voor COO te ontwikkelen en de COO lessen van MedischOnderwijs.nl hiermee te accrediteren. Zij leveren zelf de ELO om het COO mee aan te bieden. Ter adstructie, Boerhaavenet, de webomgeving van de Boerhaave Commissie, heeft momenteel actieve leden, ca. 60% van alle artsen in Nederland. Het Wenckeback Instituut verzorgt bijvoorbeeld onderwijsactiviteiten per jaar voor deelnemers. E-learning is hier een speerpunt voor de komende jaren voor het medische, paramedische- en het verpleegkundeonderwijs. Het Heyendael PAOG verzorgt per jaar 150 activiteiten met per jaar ongeveer 7500 tot 8000 deelnemers. De participerende nascholingsinstituten werken nauw samen met beroepsverenigingen, zoals de Nederlandse Vereniging voor arbeids- en bedrijfskunde (NVAB) en de beroepsvereniging verpleeghuisartsen en sociaal geriaters (NVVA). De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (KNMG) is momenteel verantwoordelijk voor de accreditatie van andere nascholingsonderwijsvormen. Tijdens het project onderhouden de - 4 -

5 nascholingsinstituten het contact met deze partijen om de acceptatie van het eindproject te waarborgen. Alle partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de evaluatie van het project. Standlijnen overzicht Het oorspronkelijke standlijnen overzicht uit het Controlling Document is uitgebreid met een weergave van het aantal lessen dat binnen een bepaalde fase gerapporteerd wordt, dit om het beter mogelijk te maken om de voortgang binnen de verschillende fasen te controleren. Er is in overleg met de voltallige projectgroep en stuurgroep besloten om nu een streefgetal van 100 geaccrediteerde lessen aan het eind van het project te stellen en de selectie en accreditatie hiervan over de verschillende projectmaanden te verdelen. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Accreditatie procedure Selectie lessen Koppeling MedischOnd erwijs.nl- ELO Jan 2007 Feb 2007 Mrt 2007 Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt 2008 Nov 2008 Dec 2008 Lessen accrediteren Integratie accreditatie- MedischOnd erwijs.nl Inzet en evaluatie Voortgang per fase Fase 1 Opstellen accreditatie procedure In de eerste projectperiode is veel informatie ingewonnen bij de beroepsverenigingen en andere instanties die zich bezig houden met nascholing en accreditatie. Er blijkt dat binnen de beroepsverenigingen momenteel nog geen E-Learning ingezet wordt waarvoor accreditatie punten verkregen kunnen worden. Er bestaat dus ook nog geen accreditatie methode hiervoor. Wel zijn de accreditatie criteria voor andere vormen van onderwijs opgevraagd waar mogelijk. Alhoewel de accreditatie die binnen het PASTEL project wordt uitgevoerd niet geldt als accreditatie voor de beroepsverenigingen, kan het hiertoe wel als voorbeeld dienen. Het is dan ook belangrijk om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de accreditatie methoden die momenteel voor andere vormen van onderwijs worden gebruikt

6 Het streven is om aan het eind van het project een aantal modules ter officiële accreditatie aan te bieden. Bij het opstellen van de accreditatie procedure is gewerkt aan 3 verschillende documenten: - een accreditatie formulier waarin de inhoudsdeskundige zijn bevindingen kan weergeven bij het accrediteren van een E-Learning module. - een accreditatie formulier waarin een onderwijskundige en/of Computer Ondersteund Onderwijs deskundige bij het accrediteren zijn bevindingen kan weergeven. - een accreditatie procedure waarin is vastgelegd welke werkwijze wordt gevolg bij de accreditatie. De 3 documenten worden in de komende projectperiode gebruikt voor het daadwerkelijk accrediteren van de eerste selectie van 10 lessen. Daarna worden ze eventueel nog bijgesteld en worden in hun definitieve versie in de komende rapportage aan SURF gerapporteerd. De huidige versies zijn terug te vinden in het projectlogboek (http://www.lumc.nl/pastel/logboek/logboek.html) GAIA De Wetenschappelijke Verenigingen hebben besloten om met één geautomatiseerd systeem voor accreditatie te gaan werken, GAIA (Gemeenschappelijke accreditatie internet applicatie) van de KNMG. Eén applicatie die zowel gebruikt kan worden door de verenigingen, als door specialisten en aanbieders van nascholing. Ook Registratiecommissies hebben baat bij deze applicatie, omdat artsen hun behaalde accreditatiepunten digitaal en uniform voor hun herregistratie bij de Registratiecommissies kunnen aanleveren. Inmiddels hebben bijna alle Wetenschappelijke Verenigingen en de Registratiecommissies de intentie afgegeven om aan het project mee te doen. Gezamenlijk vertegenwoordigen de verenigingen 97% van alle geregistreerde specialisten. De meeste verenigingen hebben ingetekend. Heyendael maakt momenteel al gebruik van GAIA. Fase 2 Selectie lessen In de eerste maanden van het project is de selectie van lessen veel aan de orde geweest tijdens de vergaderingen. Afgezien van het onderwerp van de E-Learning modules en de technieken waarin deze worden aangeboden kwam ook een aantal politiek getinte vragen naar boven die mogelijk de selectie van lessen moeten bepalen: - Moet elke PAOG voor zich een arsenaal opbouwen van modules waarmee zij bekendheid oogsten, of wordt er toegewerkt naar een gezamenlijk arsenaal om met alle PAOG s uit te kunnen putten? - Wat te doen met modules waarvoor de gebruiksrechten door de PAOG s nog niet geregeld zijn en die dus mogelijk niet voor alle PAOG gebruikers ter beschikking komen? Mede in overleg met de stuurgroep is gesteld dat we in principe streven naar een gezamenlijk arsenaal van modules dat door alle PAOG s ingezet kan worden. Het medische onderwerp van de module is daarbij de belangrijkste selectie factor. Om de gezamenlijke onderwerpen te bepalen zijn door Wenckebach en Heyendael speerpunten lijsten opgesteld met onderwerpen die in het nascholingstraject van belang zijn. Boerhaave heeft hierbij aangegeven geïnteresseerd te zijn in alle modules die beschikbaar komen voor de PAOG doelgroep en met name die betrekking hebben op huisartsgeneeskunde. De speerpuntenlijsten bleken dermate uitgebreid en verschillend dat hierin niet direct de overeenkomstig onderwerp werden herkend (de speerpuntenlijsten zijn als bijlage toegevoegd). Er is uiteindelijk besloten om de lijsten te gebruiken voor de individuele selectie van modules door de verschillende PAOG s. Van alle modules die in MedischOnderwijs.nl beschikbaar zijn wordt in de komende projectperiode eerst bekeken of deze in principe geschikt zijn om voor nascholing in te zetten. Dit wordt gedaan aan de hand van een lijst met criteria waaraan de E-Learning module moet voldoen. Deze lijst is door de projectgroep ontwikkeld en opgenomen als Bijlage Selectie E- Learning modules

7 Uit de overgebleven modules wordt per selectieronde steeds een evenredig aantal modules gekozen door de verschillende PAOG s om te accrediteren. In de afgelopen projectperiode is een eerste selectie gemaakt van 10 lessen, die de komende maanden geaccrediteerd gaan worden. Schotwond : Patient met een schotwond in de thorax UMCN Wachtkamer : Genetisch syndromen UMCN DPS: KRUL Casus 23N Door de rug gegaan : Lage rugpijn Gezeur? Maagzweer complicatie maagbloeding UMCN UMCG DPS: KRUL Casus 18L Buikpijn zoals ik het nog nooit gehad heb. Appendicitis acuta Objector PRO: Hechtles "Banddiaserie" van een hechtinstructie UMCG UMCG Injury: Scheiding UMCG + LUMC Functieonderzoek van de gewrichten LUMC DPS:Dermatologie 01 De nasleep van een kraambeen LUMC TRC Pharmacology Database LUMC Fase 3 Koppeling MedischOnderwijs.nl aan ELO s Fase 3 is volgens het standlijnen overzicht nog niet begonnen. Wel werd in deze projectperiode al gestart met het inwinnen van technische informatie bij Heyendael en Wenckebach over de door hen gebruikte webomgevingen. Ook werd contact gezocht met de beheerder van Blackboard in Groningen en werd de documentatie over een ELO koppeling met MedischOnderwijs.nl verspreid onder de hiervoor verantwoordelijke technici. Website Heyendael Zeer recent is de nieuwe website van Heyendael in de lucht gebracht. De E-Learning modules zullen uiteindelijk via de website van het PAOG-Heyendael geopend moeten kunnen worden. Momenteel is het nog niet mogelijk op deze website in te loggen. Dit zal noodzakelijk zijn om een single sign-on koppeling met MedischOnderwijs.nl te kunnen realiseren

8 Fase 4 Lessen accrediteren Fase 4 is volgens het standlijnen overzicht nog niet begonnen. In deze projectperiode is door Boerhaave een aantal lessen ter accreditatie aan een inhoudsdeskundige voorgelegd om alvast ervaring op te doen met de (voorlopige) accreditatie formulieren en procedure. In de volgende rapportage zal hieraan meer aandacht worden besteed. Fase 5 Integratie accreditatie in MedischOnderwijs.nl Fase 5 is volgens het standlijnen overzicht nog niet begonnen. In deze projectperiode is tijdens de vergaderingen wel al af en toe gediscussieerd over wat er uiteindelijk in MedischOnderwijs.nl zichtbaar moet worden van de accreditatie. Dit agendapunt komt in de loop van het project terug op de vergaderingen. Fase 6 Inzet en evaluatie Fase 6 is volgens het standlijnen overzicht nog niet begonnen

9 Continuering Ander woord voor les Om de acceptatie van de producten van het project in de toekomst te vergroten is nagedacht over een ander woord voor les. In het kader van postacademisch computerondersteund onderwijs is een term die minder schools overkomt gewenst. Vraag hierbij was of aan een woord in een Nederlandstalige of in een Internationale setting gedacht moet worden. In een projectvergadering werd een lijst met alternatieven ingebracht. Uiteindelijk is gekozen voor de term E-Learning module. Binnen de projectgroep is afgesproken in alle documentatie nu steeds deze term eerst eenmaal voluit te gebruiken en eventueel in de rest van de tekst af te korten tot module. Stuurgroep Bij aanvang van het project is een stuurgroep in het leven geroepen, bestaande uit de 3 directeuren van de participerende PAOG instellingen. Het doel van de stuurgroep is tweeledig: - ten eerste worden de voor het verloop van het project bepalende beslissingen van de projectgroep aan de stuurgroep voorgelegd. Dit om te zorgen dat het uiteindelijke project aan de wensen van de PAOG instellingen voldoet - ten tweede kan de stuurgroep zijn invloed aanwenden om (politiek) gevoelige beslissingen te ondersteunen binnen de PAOG instellingen. Gedurende de eerste projectperiode was de stuurgroep steeds aanwezig bij 1 op de 2 bijeenkomsten van de projectgroep. Deze frequentie wordt langzaam afgebouwd. De stuurgroep wordt in de communicatie van de projectgroep betrokken en kan via de website de vorderingen volgen. Kennis disseminatie PASTEL website Binnen het domein van het LUMC is een website opgezet voor de interne- en externe kennisdisseminatie. Het webadres is Op de website worden alle notulen van vergaderingen, rapportages en deliverables beschikbaar gesteld. De website is onder andere bedoeld om: - De stuurgroep op de hoogte te houden van de voortgang van het project. - De projectleden eenvoudig toegang te verlenen tot nieuwste versies van werkdocumenten. - Bij eventueel nieuw te komen projectleden deze de mogelijkheid te geven zich zelfstandig in het project in te lezen. - Communicatie naar SURF en derden over het project open en eenvoudig te laten verlopen. Heyendael Binnen Heyendael is een aantal presentaties gegeven om het PASTEL project onder de aandacht te brengen. Alumumni Met de verantwoordelijke voor het Alumnibeleid bij het UMC St Radboud zijn in januari de mogelijkheiden besproken van het PASTEL project. Wellicht zal bij de selectie van E-modules en de promotie worden samengewerkt. Presentatie OWI Op 16 januari jl. is tijdens een bijeenkomst van het voltallige Nijmeegse Onderwijs Instituut een presentatie gegeven over het project PASTEL. Presentatie BlackBoard medewerkers UMC St Radboud Op 6 februari zijn de Ins and Outs van MedischOnderwijs.nl gedemonstreerd aan de BlackBoard medewerkers UMC St Radboud

10 Er is een Blackboardcourse aangemaakt met instructies en demonstraties, om te kunnen laten zien hoe je in Blackboard een E-learning Module uit MedischOnderwijs.nl kan draaien. Alle betrokken partijen in Nijmegen hebben toegang tot deze course. Presentatie verpleegkunde Op 27 februari zijn de mogelijkheden van MedischOnderwijs.nl via Blackboard gedemonstreerd aan medewerkers van stafinfo in het kader van verpleegkunde training. Vanwege interesse voor de Leidse ICPC cases, mail adres van verantwoordelijke collega doorgegeven. Workshop MedischOnderwijs.nl Op 30 januari werd een presentatie en hands-on workshop gegeven voor de technische medewerkers van Wenckebach en het UMCG. De doelstelling van deze workshop was om ten eerste het PASTEL project onder de aandacht te brengen, maar vooral ook om alle mogelijkheden van MedischOnderwijs.nl te demonstreren. De workshop werd georganiseerd door het LUMC. Aan bod kwamen de administrator mogelijkheden binnen MedischOnderwijs.nl, zoals het zoeken van bestaande lessen, het toevoegen van eigen lesmateriaal, het toekennen van rechten aan eindgebruikers op het eigen lesmateriaal, het tonen van resultaten aan docenten en het gebruik van de Studiecoach faciliteit. De workshop was zo opgezet dat deze eventueel bij een andere onderwijsinstelling die interesse heeft in het gebruik van MedischOnderwijs.nl herhaald kan worden (zie Bijlage Workshop MedischOnderwijs.nl. Als belangrijkste directe resultaat heeft de workshop opgeleverd dat de eerste les van het Wenckebach instituut online is gezet in MedischOnderwijs.nl. Dit heeft het lijstje met de 8 medische faculteiten op de homepage van MedischOnderwijs.nl gecompleteerd! Knelpunten Plugg-ins In Nijmegen wordt gewerkt met managed workplaces, waarbij de docenten een aanvraag moeten indienen voor het installeren van plugg-ins voor bepaalde E-Learning modules. Dit speelt bijvoorbeeld bij Dynamische Patient Simulaties (DPS) en Authorware gebaseerde modules. Bij het klaarzetten van de eerste modules voor accreditatie is uitgebreid uitgezocht hoe dit in de huidige omstandigheden kan verlopen. Belanghebbenden zijn hierover g d. Bij het Wenckebach spelen dezelfde problemen rondom het installeren van plugg-ins en het openstellen van de betreffende poorten om deze plugg-ins ook daadwerkelijk te kunnen runnen

11 Reisafstand Tijdens de projectvergadering is meermaals gesproken over een oplossing voor de lange reisafstanden tussen Groningen, Nijmegen en Leiden. Dit knelpunt speelt vooral in het begin van het project, wanneer er frequent wordt vergadert. Alternatieven hiervoor zijn om de vergaderingen op een centrale locatie te houden, bijvoorbeeld bij SURF in Utrecht of in het vergadercentrum in Amersfoort. Nadelen hiervan zijn dat de kosten omhoog gaan en dat dan iedereen reistijd heeft. Een ander alternatief dat is onderzocht in de afgelopen projectperiode is videoconferencing. Op 27 maart werd een test-meeting teleconferencing gehouden met Bridget, waaraan alle partners deelnamen. Deze conferening tool bleek echter niet aan de gewenste voorwaarden te voldoen. Audio was niet betrouwbaar en het beeld was te klein. Webconferencing SURF groepen Diezelfde middag is door Heyendael nog een test-meeting klaargezet via de nieuw aangemaakte https://www.surfgroepen.nl/sites/pastel om de webconferencing mogelijkheden bij SURF uit te testen met Wenckebach. Dit bleek veel meer aan de wensen te voldoen, maar is slechts getest met 2 deelnemers. Gezamenlijk is besloten dat videoconferencing niet als alternatief voor vergaderingen gebruikt zal worden, maar eventueel incidenteel tussen 2 of een aantal projectleden ingezet kan worden om over een bepaald document of applicatie te overleggen. De oplossing zal gezocht worden in het verminderen van de vergaderfrequentie. Hierbij zal per vergadering een duidelijke agenda worden opgesteld, aan de hand waarvan ook bepaald wordt of de stuurgroep bij de vergadering aanwezig zal zijn. In ieder geval wordt 1 maal per kwartaal vergaderd om de voortgangsrapportage voor te bereiden

12 Kostenoverzicht 1 January Begroting Gerealiseerde kosten In rapportage periode t/m rapportage periode Restant op begroting Totaal Materiële kosten 42, , Gefaseerd personeel Fase 1 en 2 50, , , , Fase 3 en 4 146, , Fase 5 73, , Fase 6 89, , Projectoverstijgend personeel Projectleiding/Accountantscontrole 33, , , , Kennisdisseminatie/Financieel beheer 25, , , , Personeel inc.overhead 418, , , , Subsidie Maximaal 247, Restant tot rapportage periode 247, Opgevraagd -t/m voorgaande periode in rapportage periode 10, t/m rapportage periode 10, Restant op te vragen 237,

13 2 February Begroting Gerealiseerde kosten In rapportage periode t/m rapportage periode Restant op begroting Totaal Materiële kosten 42, , Gefaseerd personeel Fase 1 en 2 50, , , , , Fase 3 en 4 146, , Fase 5 73, , Fase 6 89, , Projectoverstijgend personeel Projectleiding/Accountantscontrole 33, , , , , Kennisdisseminatie/Financieel beheer 25, , , , Personeel inc.overhead 418, , , , , Subsidie Maximaal 247, Restant tot rapportage periode 237, Opgevraagd -t/m voorgaande periode 10, in rapportage periode 9, t/m rapportage periode 19, Restant op te vragen 228,

14 3 March Begroting Gerealiseerde kosten In rapportage periode t/m rapportage periode Restant op begroting Totaal Materiële kosten 42, , Gefaseerd personeel Fase 1 en 2 50, , , , , Fase 3 en 4 146, , Fase 5 73, , Fase 6 89, , Projectoverstijgend personeel Projectleiding/Accountantscontrole 33, , , , , Kennisdisseminatie/Financieel beheer 25, , , , , Personeel inc.overhead 418, , , , , Subsidie Maximaal 247, Restant tot rapportage periode 228, Opgevraagd -t/m voorgaande periode 19, in rapportage periode 9, t/m rapportage periode 28, Restant op te vragen 218, Declaratie De totale baten voor PASTEL voor deze projectperiode bedragen ,94 en kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer t.n.v. Academisch Ziekenhuis Leiden/LUMC te Leiden onder vermelding van Projectnummer 40265/

15 Bijlagen Bijlage Speerpunten Heyendael Algemeen: - EBM - Opleiden in de klinische praktijk Chirurgische onderwerpen (en/of meerdere doelgroepen): - Bekkenbodemchirurgie - Basiscursus operatieve technieken - Heupprothesiologie - Kleine chirurgische ingrepen huisarts - Traumaopvang - Posttraumatische dystrofie Sociaal-geneeskundige onderwerpen - Onderdelen cursus jeugdgezondheidszorg - Complexe geriatrische problematiek - Belastbaarheid van de hartpatiënt - Verpleeghuisgeneeskundige ingrepen (wordt de verpleeghuisarts weer dokter?) Internistische onderwerpen - Spoedgevallen interne geneeskunde - Infectie en infectiepreventie Overig: - Suïcidaliteit - Anesthesie: pijnbestrijding-palliatie - Verloskundige ingrepen en vaardigheden 5 thema s buiten deze lijst(gerelateerd aan hoofdprogramma s UMC St Radboud): - genetische en metabole aandoeningen - oncologie - hart-long-vaataandoeningen - neurowetenschappen - infectie, ontsteking en herstel Bijlage Speerpunten Wenckebach Algemeen: Gezondheidsrecht & ethiek Ketenzorg Toegepaste epidemeologie (bevolkingsopbouw en wat de gevolgen zijn) Management interpersoonlijke relaties Jeugdgezondheidszorg Huisartsen geneeskunde: Het dikke kind Longfunctie onderzoek Cognitieve screening Desensibilisatie / allergie Alle kleine chirurgische ingrepen Tapen van gewrichten

16 Oogheelkunde Reanimatie Bedrijfsartsen: Richtlijnen en protocollen op het gebied van arbeid en gezondheidszorg Lage rugklachten Burn out Tandheelkunde Schisis (hazelip) Tumoren in het hoofd-hals gebied Verpleeghuisartsen: Gereatrie Polipharmacie Psychiatrie (ambulante gerontopsychiatrie) Spoedeisende hulp: Airway o Luchtwegmanagement Breathing o Dyspneu en respiratoir falen Circulatie o cardiaal arrest; o pijn op de borst; o shock; o palpitaties Disability o coma en neurologische uitvalsverschijnselen; o hoofdpijn; o insulten; o syncope; o duizeligheid en vertigo) Exposure / environmental o koorts; o intoxinaties; o leefmilieu gerelateerde aandoeningen zoals brandwonden, hyperthermie, hypothermie, (bijna) verdrinking Secondary assessment o Abdomen: buikpijn; misselijkheid en braken o Rug- en bekkenpijn: urologische aandoeningen; acute obstetrischgynaecologische aandoeningen o Niet-traumatische pijn aan extremiteiten o Spoedeisende oogheelkundige aandoeningen o Spoedeissende aandoeningen op het gebied van de KNO-heelkunde o Metabole en endocrinologische aandoeningen o Haemorrhagische diathese o Spoedeisende dermatologische aandoeningen o Musculoskeletale aandoeningen o Gedragssotoornissen/psychiatrische aandoeningen o Sociaal Specifieke aandachtsgebieden o (acute) pijnstelling en sedatie o Traumatologie: hoofd en ruggenmerg; thorax; abdominaal; bekken en urogenitaal; extremiteiten; tijdens zwangerschap; kinderen; ouderen o (acute) kindergeneeskundige aandoeningen o (acute) geriatrie o Prehospitale acute hulpverlening o Rampengeneeskunde

17 Onderwijskundig: Teacher-teacher cursussen o hoe geef ik in 15 min. een interessante presentatie; o feedback geven Onderwijs in de klinische praktijk Toetsing en evaluatie van de Aio s Bijlage Selectie E-Learning modules Uitgangspunten bij de selectie van medische content die in aanmerking kan komen voor accreditatie De E-Learning module moet ingezet kunnen worden voor medisch specialisten. De E-Learning module moet ingezet kunnen worden in de nascholingstrajecten van de artsenpopulatie in Nederland. Alleen digitaal materiaal dat beschikbaar is in Medischonderwijs.nl komt voor selectie in aanmerking. Als digitaal materiaal binnen de instellingen beschikbaar is maar nog niet in Medischonderwijs.nl staat, moet dit materiaal eerst in MedischOnderwijs.nl gezet worden. Digitaal materiaal moet gebruiksrechtelijk vrij ter beschikking staan of na onderhandeling ter beschikking komen. Gebruiken betekent bekijken, presenteren, etc. het betekent niet dat er ook gewijzigd moet kunnen worden. Als we E-Learning modules selecteren uit MedischOnderwijs.nl waarbij het absoluut noodzakelijk is dat deze in een bepaalde setting wordt gebruikt (een Blended context), dan worden deze niet meegenomen in de verdere procedure. We willen modules selecteren en accrediteren die zondanig vrij zijn van blended context dat instituten de modules gemakkelijk binnen hun eigen blended programma s kunnen inpassen. Commercialiteit van een product is een extra criterium dat meeweegt in beoordeling (samen met inhoud, technische en onderwijskundige criteria). Wanneer er veel vraag is naar de accreditering van een commercieel product, dan zal deze moeten worden geaccrediteerd. Alle drie instellingen zijn betrokken bij het selectieproces. Selectieprocedure 1e fase: 1. Leiden maakt een voorselectie van de E-Learning modules in MedischOnderwijs.nl. In deze voorselectie wordt aangegeven welke modules in principe geschikt worden geacht voor de na/bijscholing. 2. Ieder instituut komt met een lijst van speerpunten. Medisch inhoudelijke onderwerpen waarop het accent ligt binnen de bij- en nascholing van medici. 3. Ieder instituut selecteert vervolgens 10 E-Learning modules uit de lijst van modules die in principe geschikt worden bevonden. 4. De modules die via deze selectie boven komen, worden beoordeeld op functionele criteria. 5. Ieder instituut maakt een lijst in Excel van de modules die bekeken zijn met de beoordeling daarbij op de inhoudelijke en functionele criteria. 6. Lijsten met beoordelingen van de verschillende instituten worden samengevoegd tot één verslag van de beoordelingen. 7. We selecteren dan in eerste instantie 10 E-Learning modules waar iedereen interesse in heeft. Deze modules gaan als eerste de accreditatie procedure in. 8. De ervaringen met deze selectieprocedure worden geëvalueerd, en op basis hiervan wordt voor de 2 e fase een volgende selectieprocedure vastgesteld

18 Selectiecriteria: De eerste selectie (keuze van 10 modules) zal gedaan worden op basis van inhoudelijke criteria, namelijk op onderwerp/speerpunt. De tweede selectie zal gedaan worden op basis van functionele criteria, die in onderstaand lijstje staan: Beoordelingscriterium Beoordelingsnorm Niveau is geschikt voor na-/bijscholing medici Voldoet wel / voldoet niet Taal Nederlands / Engels / anders Lengte Noem de doorlooptijd Onderwijsfunctie Informeren, trainen, toetsen, Gebruiksgemak, ontwerp, userinterface Goed / matig / slecht Kosten Wel /niet Plug-inns Wel / niet + noemen welke Instellingen LUMC, UMCN of andere instelling Vrij van context Ja / nee Er zal een template gemaakt worden met deze beoordelingscriteria, dat voor iedere COO les ingevuld kan worden. Bijlage Workshop MedischOnderwijs.nl Introductie met Powerpoint presentatie * Opdracht: - Maak shortcuts op de desktop naar: Probeer in te loggen: 1. Hoe bereik ik een les? - Zoeken in MeSH * Opdracht: - Zoek een les over een bepaald onderwerp - Probeer uit te vinden of deze les op de PC waar je nu zit gaat werken - Start hem op, wat gebeurt er? 2. Hoe voer ik een les in? - Metadata - Klasseren (Mijn les is geklasseerd want) - Plaatjes - Features - Checks - Gebruikersgroepen * Opdracht - Voer een les in - Probeer de les te vinden via een zoekopdracht 3. Hoe stel ik de les ter beschikking aan studenten? - LessonID

19 - LessonGroups - Lesson In Group - LessonGroupID - RichUrl in BB - Automatisch gebruikersgroepen geregeld * Opdracht - start de les op met een searchstring - start de lesgroup op met een searchstring 4. Hoe toon ik les resultaten aan docenten? - AccountInGroups - AdminGroups - Admins in Group - AGroup in LGroup * Opdracht - Geef iemand teacher rechten op jouw lesgroep 5. Wat houdt de studycoach in? * Opdracht - Kijk in je eigen history welke lessen gesuggereerd worden - Ben je het met de suggestie eens? Reference List (1) Zeiger RF. Toward continuous medical education. J Gen Intern Med. 2005;20(1): (2) Bloemendaal, P. M., Schoonderwaldt, E. M., Man de, A. J. M., and Riedstra, A. W. Integratie van computerondersteund onderwijs in de elektronische leeromgeving LUMC, AMC, UMCN, UU. Ref Type: Report

Voortgangsrapportage april t/m juni PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten

Voortgangsrapportage april t/m juni PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Voortgangsrapportage april t/m juni 2008 PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit

Nadere informatie

Controlling document PASTEL.doc

Controlling document PASTEL.doc Controlling Document PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten SURF Tender 2006 Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit

Nadere informatie

Voortgangsrapportage juli t/m september 2008. PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten

Voortgangsrapportage juli t/m september 2008. PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Voortgangsrapportage juli t/m september 2008 PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit

Nadere informatie

Notulen PASTEL projectgroep en stuurgroep 19 juni 2007

Notulen PASTEL projectgroep en stuurgroep 19 juni 2007 Notulen PASTEL projectgroep en stuurgroep 19 juni 2007 Aanwezig M. Alers (MA), P.M. Bloemendaal (PMB), S. Eggermont (SE), J. Goris (JG), I. van der Kaaij (IK), P. de Vries Robbe (PVR), E. Noorbergen (EN),

Nadere informatie

PASTEL Notulen Projectgroep 1 november 2007

PASTEL Notulen Projectgroep 1 november 2007 PASTEL Notulen Projectgroep 1 november 2007 Aanwezig P.M. Bloemendaal (PMB), A.J.M. de Man (AM), E. Noorbergen (EN), T.O. Moelker (TM), S.T.M. Peek (SP), S. Eggermont (SE), J. Goris (JG) en P. de Vries

Nadere informatie

PASTEL Notulen Groningen 13 december 2007

PASTEL Notulen Groningen 13 december 2007 PASTEL Notulen Groningen 13 december 2007 Locatie: Groningen, gebouw "de Brug", zaal 10.034 Aanwezig P.M. Bloemendaal (PMB), E. J. Noorbergen (EN), T.O. Moelker (TM), S. Eggermont (SE), J. Goris (JG) en

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Voortgangsrapportage Periode april 2006 t/m juni 2006 Penvoerende instelling: LUMC Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus

Nadere informatie

E-learning van en voor alle UMC s MedischOnderwijs.nl

E-learning van en voor alle UMC s MedischOnderwijs.nl E-learning van en voor alle UMC s MedischOnderwijs.nl Prof dr Pieter F. de Vries Robbé Medische Informatiekunde Inhoud Waarom modules invoeren in MedischOnderwijs.nl Wat kunnen docenten er mee Hoe integreer

Nadere informatie

PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten

PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Eindrapportage Januari 2007 t/m december 2008 Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit

Nadere informatie

Notulen SCALE vergadering 22 september 2005, UMC Utrecht

Notulen SCALE vergadering 22 september 2005, UMC Utrecht Notulen SCALE vergadering 22 september 2005, UMC Utrecht Aanwezig M. Alers (MA) (voorzitter), P. Bloemendaal (PB), M. Doets (MD), S.Eggermont(SE), A. de Man (AdM), M. Quaak (MQ) (notulen) Afwezig F. Diepmaat

Nadere informatie

Notulen SCALE vergadering 19 mei 2005, UMC Utrecht

Notulen SCALE vergadering 19 mei 2005, UMC Utrecht Notulen SCALE vergadering 19 mei 2005, UMC Utrecht Aanwezig M. Alers (MA), P. Bloemendaal (PB) (voorzitter), F. Diepmaat (FD), M. Doets (MD), S.Eggermont(SE), A. de Man (AdM), M. Quaak (MQ) (notulen),

Nadere informatie

Agenda SCALE overleg 26 oktober Leiden

Agenda SCALE overleg 26 oktober Leiden Agenda SCALE overleg 26 oktober Leiden Agenda 1. Opening/Mededelingen 2. Vaststellen agenda 3. Fase 2 Inventarisatie COO a. Lessen invoeren in LRS.Net 4. Fase 4 Technische realisatie a. Classificatie lessen

Nadere informatie

Doelstelling SCALE. Ontwikkelen en vullen classificatie voor COO Ontwikkelen van een zoekmachine en studiecoach

Doelstelling SCALE. Ontwikkelen en vullen classificatie voor COO Ontwikkelen van een zoekmachine en studiecoach Doelstelling SCALE Aanbieden van COO op 1 centrale plek Ontwikkelen en vullen classificatie voor COO Ontwikkelen van een zoekmachine en studiecoach 46 kenmerken uit klankbordgroep 1 Leerniveau 2 Plaats

Nadere informatie

Plan deelname MedischOnderwijs.nl Versie 1 d.d. 23 november 2006

Plan deelname MedischOnderwijs.nl Versie 1 d.d. 23 november 2006 Plan deelname MedischOnderwijs.nl Versie 1 d.d. 23 november 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Computer Ondersteund Onderwijs (COO)... 1 Strategische positie... 1 Inventariseren... 1 Selectie... 2 Status...

Nadere informatie

Notulen SCALE 10 oktober 2006

Notulen SCALE 10 oktober 2006 Notulen SCALE 10 oktober 2006 Aanwezig A.J.M. de Man (AdM), M. Doets (MD), M. Quaak (MQ), P.M. Bloemendaal (PMB) voorzitter, S. Eggermont (SE) notulen, M. Alers (MA), P. de Vries Robbé (PVR), F. Diepmaat

Nadere informatie

Kennemer Gasthuis, Haarlem

Kennemer Gasthuis, Haarlem 10-2-2014 Kennemer Gasthuis, Haarlem SNEL ONTSLAG! EN DAN? Consequenties voor de paramedische zorg in de eerstelijn Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp TRANSMURALE ZORG speerpunt UMC St Radboud Nota Transmurale

Nadere informatie

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Inhoud presentatie Trends rond ICT in de lerarenopleiding Voorbeelden

Nadere informatie

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Pilots doorontwikkeling ELO Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen - Implementatie/doorontwikkeling ELO en Digitaal toetsen - Implementatie CRM/relatiebeheer Even polsen Ga naar m.socrative.com

Nadere informatie

Notulen SCALE 3 maart 2006 Leiden

Notulen SCALE 3 maart 2006 Leiden Notulen SCALE 3 maart 2006 Leiden Agenda 1. Opening/Mededelingen 2. Vaststellen Agenda 3. Notulen 20 januari 4. Midterm Review 5. Stand van zaken fasen Fase 1 (ontwikkelen classificatie: jan-feb) - Bijstelling

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

Notulen SCALE overleg 23 november Rotterdam

Notulen SCALE overleg 23 november Rotterdam Notulen SCALE overleg 23 november Rotterdam Agenda 1. Opening 2. Vaststellen definitieve agenda 3. Notulen overleg dd. 26-10-2005 in Leiden + actiepunten 4. Fase 2: Inventarisatie en classificatie COO

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage oktober t/m december 2007. PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten

Voortgangsrapportage oktober t/m december 2007. PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Voortgangsrapportage oktober t/m december 2007 PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV.

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV. Jaarverslag 2012 Accreditatiecommissie RSV Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013 Pagina 1 Inleiding De Accreditatiecommissie van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) is verantwoordelijk

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

A2Campus; de eerste stap naar online leren

A2Campus; de eerste stap naar online leren A2Campus; de eerste stap naar online leren Wie zijn wij Waarom A2? Het is een klein bedrijf, de lijnen zijn kort. Er wordt snel gehandeld. En we wilden een eenvoudig, maar functioneel systeem. Hermine,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Juli t/m september PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten

Voortgangsrapportage Juli t/m september PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Voortgangsrapportage Juli t/m september 2007 PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit

Nadere informatie

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Fragment 001.mp3 002.mp3 Tekst Welkom bij deze e-module. Test je geluid en stel het juiste volume in! De e-module bestaat uit twee delen: Deel 1: de theoretische

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 7: oktober 2007-december 2007 25 januari 2008 Penvoerende instelling:

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering Register Vaktherapie reglement profilering Voor (her)registratie in zowel het register als het senior register kunnen maximaal 52 punten profilering worden behaald. We onderscheiden de volgende categoriën

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04. Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.2076 Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht

Nadere informatie

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o.hbo-bachelors NAP 2006 Doorgaande Leerwegen Eindrapportage t.b.v. Review Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 3 Karakteristieken

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk

Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk Donderdag 21 mei 2015 Op donderdag 21 mei 2015 organiseert de afdeling Kinderurologie van het Radboudumc het Kinderurologie in de dagelijkse praktijk

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017.

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. KAMG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen Maatschappij en Gezondheid De ingangsdatum van

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Beoordeling ontwikkeling student op basis van kenmerkende beroepssituaties (KBS) Ambulance Stage 3 e jaar (10 weken): Eindbeoordeling

Beoordeling ontwikkeling student op basis van kenmerkende beroepssituaties (KBS) Ambulance Stage 3 e jaar (10 weken): Eindbeoordeling Beoordeling ontwikkeling student op basis van kenmerkende beroepssituaties (KBS) Ambulance Stage 3 e jaar (10 weken): Eindbeoordeling Naam student Naam instelling en afdeling Naam begeleider / beoordelaar

Nadere informatie

N.B. Het is niet toegestaan om informatie uit deze presentatie te kopiëren, te verspreiden of aan te passen zonder voorafgaande

N.B. Het is niet toegestaan om informatie uit deze presentatie te kopiëren, te verspreiden of aan te passen zonder voorafgaande N.B. Het is niet toegestaan om informatie uit deze presentatie te kopiëren, te verspreiden of aan te passen zonder voorafgaande toestemming van het AMC en het OLVG. Collegiaal en digitaal Hoe E-Health

Nadere informatie

Aanvragen van accreditatie voor

Aanvragen van accreditatie voor Aanvragen van accreditatie voor verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en/of zorgprofessionals Inhoud 1. Tips werken met PE-online... 2 2. Nascholingsvormen... 3 2.1 Accreditatie voor

Nadere informatie

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Online learning is the single biggest change in education since the printing press John Chubb and Terry Moe Inhoud Online leren Voordelen en aandachtspunten

Nadere informatie

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Bijlage 9 ETHIEK IN RICHTLIJNEN bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Versie INHOUD 1 Inleiding 2 Contextanalyse 2.1 Situatie en omgeving 2.2 De actoren 2.3 Het product 3

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie opleidingsdeel 1. Algemeen 1.1. Een kandidaat mag ten hoogste tweemaal aan de selectieprocedure voor de opleiding meedoen. 1.2. De uitvoering van dit reglement is opgedragen aan de Commissie Selectie en

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen betere aansluiting op de arbeidsmarkt met wereldwijd erkende certificaten MET MICROSOFT IT ACADEMY effectiever gebruik van ICT middelen

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826)

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij

Nadere informatie

Beoordeling ontwikkeling student op basis van kenmerkende beroepssituaties (KBS) Spoedeisende Hulp Stage 3 e jaar (10 weken): Eindbeoordeling

Beoordeling ontwikkeling student op basis van kenmerkende beroepssituaties (KBS) Spoedeisende Hulp Stage 3 e jaar (10 weken): Eindbeoordeling Beoordeling ontwikkeling student op basis van kenmerkende beroepssituaties (KBS) Spoedeisende Hulp Stage 3 e jaar (10 weken): Eindbeoordeling Naam student Naam instelling en afdeling Naam begeleider /

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Notulen SCALE vergadering 21 juni 2006, UMC St Radboud

Notulen SCALE vergadering 21 juni 2006, UMC St Radboud Notulen SCALE vergadering 21 juni 2006, UMC St Radboud Aanwezig P. Bloemendaal (PB) (voorzitter), F. Diepmaat (FD), M. Doets (MD), S. Eggermont(SE ), K. Hekkert (KH) (notulen), V. Langeveld (VL) (om 2

Nadere informatie

Handleiding Nascholing Digitale Toets Omgeving voor Nascholingsleiders FaSMEd

Handleiding Nascholing Digitale Toets Omgeving voor Nascholingsleiders FaSMEd FaSMEd Prestaties verhogen door formatief toetsen in het reken-wiskundeonderwijs en onderwijs in de natuurwetenschappen Marja van den Heuvel-Panhuizen, Mieke Abels, & Ilona Friso-van den Bos Freudenthal

Nadere informatie

Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012

Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012 Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012 Artsennet.nl Artsennet.nl is de portal van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Het is een onafhankelijke webomgeving

Nadere informatie

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan P.M. Ellerbroek 1 Inhoud I. Inleiding 3 II. Strategie II.1 Statutaire doelstelling en missie 4 II.2 Afwezigheid winstoogmerk

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Veel gestelde vragen van beoordelaars December 2006

Veel gestelde vragen van beoordelaars December 2006 Inhoudsopgave Veel gestelde vragen van beoordelaars December 2006 1 IK HEB ALGEMENE VRAGEN OVER GAIA...5 1.1 WAT IS GAIA...5 1.2 WAAR KAN IK ALGEMENE INFORMATIE VINDEN OVER GAIA / ABMS...5 2 IK HEB VRAGEN

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

Basisscholing Palliatieve Zorg voor artsen 2 november 2006 Nationaal Congres Palliatieve Zorg Sasja Mulder Onderwijs in palliatieve zorg in de medische specialisten opleiding 2001 2003 COPZ project ontwikkeling

Nadere informatie

IntraZis basis handleiding.

IntraZis basis handleiding. IntraZis basis handleiding. Inloggen Het begin: aanmelden in het login scherm: Vul gebruikersnaam en wachtwoord in. Selecteer de juiste locatie (voor locatie specifieke zaken zoals b.v. alerts). Klik op

Nadere informatie

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Onderdeel van 4 sessies om Iedere patiënt altijd veilig op uw afdeling waar te maken 17 april 2012 19 juni 2012 25 september

Nadere informatie

NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013

NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013 NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013 dinsdagavond 4 juni en woensdag 5 juni 2013 of maandagavond 25 november en dinsdag 26 november 2013 Skills center OSG te Houten www.nvic.nl Nederlandse

Nadere informatie

PLUS-manager. Module binnen epd-software FysioRoadmap FRM-N1305

PLUS-manager. Module binnen epd-software FysioRoadmap FRM-N1305 PLUS-manager Module binnen epd-software FysioRoadmap FRM-N1305 PLUS-manager Inhoud Introductie...3 1. Registratie...3 2. Het audit-traject...4 Inclusiecriteria...6 De lijsten...6 Het controleformulier...7

Nadere informatie

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Nieuwe eisen aan herregistratie per 1-1-2015 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie brochure herregistratie 1 27-10-14

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum Paramedische zorg per definitie multiprofessioneel maar hoe? Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Dr. Margreet Oerlemans Dr. Ria Nijhuis-van der Sanden UITGANGSPUNTEN Leerstoel Paramedische Wetenschappen 2000

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN 1 De Netwerkschool ROC Nijmegen onderzocht de toepassingsmogelijkheden van videoconferencing in de Netwerkschool. Er werd zowel marktonderzoek

Nadere informatie

Collectieve waardeoverdracht bij de overgang umc s van ABP naar PFZW

Collectieve waardeoverdracht bij de overgang umc s van ABP naar PFZW Collectieve waardeoverdracht bij de overgang umc s van ABP naar PFZW Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen mr. B. Sprokholt (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) Collectieve waardeoverdracht bij de

Nadere informatie

Verklaring van Belangen

Verklaring van Belangen Verklaring van Belangen Algemeen Titel(s) Prof. Dr. Voornaam Ludo J. Tussenvoegsels Achternaam Functie Hellebrekers X voorzitter O lid Korte omschrijving huidige werkzaamheden Sinds 18 december 2014 lid

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij zich

Nadere informatie

Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement

Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement Dit artikel beschrijft een methodiek om opleidingscurricula te maken voor technische bedrijfsopleidingen waarbij technische vaardigheden getraind moeten worden. De methode is met name bruikbaar om flexibele

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Talentontwikkeling in de Onderwijspraktijk (nummer 3, 28 oktober 2013)

Nieuwsbrief voor Talentontwikkeling in de Onderwijspraktijk (nummer 3, 28 oktober 2013) Nieuwsbrief voor Talentontwikkeling in de Onderwijspraktijk (nummer 3, 28 oktober 2013) Inhoud: Bij dit derde nummer Bij dit derde nummer Samenvatting jaarverslag werkgroep Enthousiast zijn we dit schooljaar

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B

Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B Leo Wagemans, Louise Stijnen, Kees Pannekeet 24 september 2013 Open Universiteit Doelstellingen Begrijpen hoe Studienet werkt Perspectief docent/ontwikkelaar

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN

LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN Wel of geen diagnostiek? Wel of geen diagnose? BrainAgingMonitor Hoe oud is jouw brein? Donderdag 26 april 2012 www.brainagingmonitor.nl Toelichting PAO Heyendael organiseert

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Certificering van websites met medische informatie

Certificering van websites met medische informatie Certificering van websites met medische informatie Inhoudsopgave In dit document vindt u informatie over: De Health on the Net Foundation en de HON-code www.betrouwbarebron.nl ZegelGezond Internet Het

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inleiding Nederland telt acht medische faculteiten, welke alle een ander curriculum

Nadere informatie

Vragenlijst voor masterstudenten

Vragenlijst voor masterstudenten Vragenlijst voor masterstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Scholing huisartsen WDH Bergen op Zoom, Roosendaal

Scholing huisartsen WDH Bergen op Zoom, Roosendaal Scholing huisartsen WDH Bergen op Zoom, Roosendaal Vakgroep spoedeisende geneeskunde Bravis ziekenhuis 10-11-2015 Programma De SEH-arts in het Bravis ziekenhuis Aletha Evegaars Patiënten statistieken Sjoerd

Nadere informatie

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B.

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B. Articulate Studio 13 PRO Algemeen Maak snel e-learningmodules, quizzen en andere interactieve content met een auteurstool waarmee je meteen aan de slag kunt! Onderdelen Studio PRO Articulate Studio PRO

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Implementatie van het curriculum voor de opleiding tot Spoedeisende Hulp(SEH)-arts

Implementatie van het curriculum voor de opleiding tot Spoedeisende Hulp(SEH)-arts Onderzoek Implementatie van het curriculum voor de opleiding tot Spoedeisende Hulp(SEH)-arts zoektocht naar het verborgen curriculum A.P.G. (Pieter) van Driel, Annechien J. Alkemade, Maaike Maas, Jan C.

Nadere informatie

HIV/HCV FARMACOLOGIE VOOR APOTHEKERS MASTERCLASS OKTOBER 2016 - MAART 2017 UTRECHT MEETING PROSPECTUS www.virology-education.nl CONTENT Introductie... 3 Masterclass beschrijving... 4 Achtergrond... 4 Leerdoelen...

Nadere informatie

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten.

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. 1. Oriënteren (Blackboard/websites/studiegids/ rondleiding/etc.) Het is van groot belang dat het onderwerp van het eindproject zorgvuldig

Nadere informatie