Controlling document PASTEL.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controlling document PASTEL.doc"

Transcriptie

1 Controlling Document PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten SURF Tender 2006 Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit Leiden, LUMC Universiteit Leiden, Boerhaave Commissie Rijksuniversiteit Groningen, Wenckebach Instituut Radbouduniversiteit, Heyendael Commissie Datum: 18 oktober 2006 Kenmerk: Controlling document PASTEL.doc

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenwerkingsovereenkomst... 3 Samenvatting... 7 stelling... 7 Projectpartners en omgeving... 8 Planbeschrijving... 9 Fase 1 Opstellen accreditatie procedure... 9 Fase 2 Selectie lessen Fase 3 Koppeling MedischOnderwijs.nl aan ELO s Fase 4 Lessen accrediteren Fase 5 Integratie accreditatie in MedischOnderwijs.nl Fase 6 Inzet en evaluatie Standlijnen overzicht Continuering Kennis disseminatie Interne kennis disseminatie Externe kennis disseminatie Risicoanalyse Personeel Samenwerking Inbedding in het onderwijs Bijlagen Begroting NAW-informatie beoogd projectleider Literatuur

3 Samenwerkingsovereenkomst De ondergetekenden: Partij 1 Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Universiteit Leiden (UL) Partij 2 Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC St Radboud), Radboud Universiteit (RU) Partij 3 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Hierna te noemen partijen komen overeen dat: - zij voor gezamenlijke rekening zullen samenwerken bij het uitvoeren van het project Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten (PASTEL) - de overeenkomst in werking treedt vanaf de startdatum van het project en het project loopt gedurende 24 maanden - een samenwerking met andere partijen tijdens de duur van het project en ten behoeve van dit project alleen kan worden aangegaan als genoemde partijen daarmee instemmen - de partijen de eerstgenoemde partij machtigt als zijnde de indiener en aanvrager van het project Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten - resultaten van het project vrij worden uitgewisseld tussen alle deelnemende partijen voor gebruik in het eigen onderwijs en in overleg met alle deelnemende partijen met andere partijen uitgewisseld kan worden - auteursrechten van de deelproducten van het project toebehoren aan de partij waar het product is ontwikkeld - alle partijen zich verplichten tot een inhoudelijke en/of financiële bijdrage aan het project - de kosten binnen dit project volgens onderstaande tabel wordt verdeeld over de partijen. UL RU RUG Totaal Personeel per partner 208, , , ,538 Materieel per partner 14,200 14,200 14,200 42,600 Totaal per partner 222, , , ,

4 Samenwerkingsovereenkomst project Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten (PASTEL) Naam instelling Leids Universitair Medisch Centrum Universiteit Leiden Naam ondertekenaar Functie Plaats Leiden Leiden Datum Handtekening - 4 -

5 Samenwerkingsovereenkomst project Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten (PASTEL) Naam instelling UMC St Radboud Radboud Universiteit Naam ondertekenaar Functie Plaats Nijmegen Nijmegen Datum Handtekening - 5 -

6 Samenwerkingsovereenkomst project Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten (PASTEL) Naam instelling UMCG RUG Naam ondertekenaar Functie Plaats Groningen Groningen Datum Handtekening - 6 -

7 Samenvatting MedischOnderwijs.nl is een portal voor medische studenten waarmee online medisch studiemateriaal te bereiken is. Deze portal, gebouwd in een eerder door SURF gesubsidieerd project, wordt binnen dit nieuwe project als pareltje ingezet voor het postacademisch onderwijs. Het academische studiemateriaal moet geaccrediteerd worden om ingezet te kunnen worden voor medische specialisten. De accreditatie rapporten van de lessen die geaccepteerd zijn, komen online beschikbaar, zodat studenten en docenten van de medische faculteiten beter zicht krijgen op de kwaliteit van het beschikbare onderwijsmateriaal en zo daar hun eigen ranking in kunnen maken. Dit kwaliteitskeurmerk van de lessen komt ook ten goede aan de reeds bestaande gebruikers van MedischOnderwijs.nl. MedischOnderwijs.nl ontsluit daarnaast in dit project zijn service voor de volledige artsenpopulatie in het nascholingstraject in Nederland; minimaal een verviervoudiging van de huidige doelgroep. Artsen krijgen hiermee de beschikking over tijd- en plaatsonafhankelijk studiemateriaal voor nascholing. De opschaling bestaat dus uit twee elkaar versterkende elementen: het kwaliteitskeurmerk dat beschikbaar komt voor het onderwijsmateriaal en vervolgens de organisatorische uitbreiding naar de postacademische opleidingen. MedischOnderwijs.nl is een proven technologie die zich inmiddels heeft bewezen als distributie en registratie systeem voor online studiemateriaal aan meer dan 7000 studenten van verschillende universitair medische centra, met zo n onderwijsmomenten per jaar. stelling Het merendeel van de medische faculteiten van Nederland gebruikt voor de distributie en registratie van Computer Ondersteund Onderwijs (COO) momenteel MedischOnderwijs.nl (voorheen het Registratie Systeem, LRS.Net)(Eggermont et al ). Dit wordt tijdens de basisopleiding tot arts aangeboden via Internet op Eggermont, and Vries Robbé P.F.de 4). De basisopleiding is echter slechts het begin. Het beroep van arts evolueert zo snel dat hierop de uitdrukking een leven lang leren van toepassing is(zeiger 91-94). Medische specialisten behouden slechts hun licentie wanneer zij door middel van bij- en nascholing voldoende accreditatiepunten halen. Voor deze doelgroep is het volgen van cursorisch onderwijs, zoals cursussen en symposia lastig met het werk te combineren. Daarnaast bestaat een grote behoefte aan self-directed leren, waarbij de arts zelfstandig de lacunes in kennis en vaardigheden die hij bij de uitoefening van het beroep constateert kan opvullen. De medische nascholingsinstituten hebben deze behoefte onderkend en willen het onderwijsaanbod uitbreiden met individueel, plaats- en tijd onafhankelijk COO(Bloemendaal and Eggermont 120) (David A Davies and Ronald M Harden 99) (Robby Reynolds 69). Het ligt voor de hand om naast de ontwikkeling van eigen onderwijsmateriaal, de service van MedischOnderwijs.nl hiertoe uit te breiden, zodat ook artsen hiervan gebruik kunnen maken in het nascholingstraject. Het aanbod van COO dat via MedischOnderwijs.nl voor handen is moet echter wel voldoen aan de standaarden van de specialistenverenigingen, wil het volgen hiervan accreditatie punten opleveren(c.terleth ). Het onderwijsmateriaal moet hiertoe eerst door de Universitair Medische Centrums (UMC s) zelf geaccrediteerd worden. Een positief neveneffect van deze accreditatie is dat het medisch inhoudelijke niveau van het bestaande COO hierdoor beter wordt vastgelegd en de status van geaccrediteerde lessen toeneemt. De behoefte hiertoe bestaat al jaren bij de COO producerende UMC s. Het ter beschikking stellen van MedischOnderwijs.nl met het daarin aanwezige COO ter accreditatie en gebruik door de nascholingsinstituten in ruil voor een toegenomen status van dit materiaal lijkt dan ook een eerlijke. Het gezamenlijke gebruik van COO binnen de medische basis- en vervolgopleidingen verhoogt de inzet en kwaliteit van de bestaande COO middelen en heeft tevens een aanzuigende werking op de rest van het medische opleidingscontinuüm, zoals de verpleegkunde en paramedische opleidingen. Door het opschalen van MedischOnderwijs.nl van de basisopleiding naar de vervolgopleidingen wordt de doelgroep direct verviervoudigd. Tevens wordt de weg gebaand voor aansluiting met andere medisch getinte opleidingen

8 Projectpartners en omgeving Het LUMC, afdeling Heelkunde onderwijs, heeft in samenwerking met 3 andere universitaire medische centra het project Study Coach and Learning Environment (SCALE) uitgevoerd(doets et al. 104) (Bloemendaal et al.). Hierin werd MedischOnderwijs.nl uitgebreid van een lokaal distributie systeem tot een compleet distributie en registratie systeem voor COO over Internet en kreeg daarbij zijn huidige naam. De afdeling Heelkunde onderwijs is binnen dit project verantwoordelijk voor het programmeren van nieuwe functionaliteit in MedischOnderwijs.nl en de contacten met de lesbeheerders van MedischOnderwijs.nl. MedischOnderwijs.nl MedischOnderwijs.nl heeft momenteel ruim 7600 geregistreerde gebruikers, afkomstig van verschillende medische instellingen en internetproviders. Inmiddels hebben naast de in het SCALE project participerende UMC s zich al andere instituten aan MedischOnderwijs.nl gecommitteerd door hun ELO s hiermee te koppelen(bloemendaal et al.). MedischOnderwijs.nl is inmiddels 3 jaar operationeel en heeft zijn nut reeds bewezen. Er kan hier met recht gesproken worden van proven technology. MedischOnderwijs.nl is geschreven in Microsoft Visual Studio.Net 2005 en maakt gebruik van een Micrososft SQL server database. De programmatuur wordt onderhouden door de afdeling Heelkunde onderwijs van het LUMC. Het onderhoud van de servers is ondergebracht bij het directoraat ICT van het LUMC. De continuïteit van de service is voor de aangesloten instituten gewaarborgd middels een Service Level Intention (SLI). Daarnaast is hardware in 2006 (vóór de aanvang van dit project) volledig vervangen door nieuwe servers. De capaciteit van deze servers is ruim voldoende om de hier voorgestelde opschaling te garanderen. De ruim 670 COO lessen die momenteel beschikbaar gesteld worden via MedischOnderwijs.nl worden middels een gedistribueerd administratie systeem onderhouden door de instituten waar de les is gemaakt. In MedischOnderwijs.nl worden alleen de administratieve gegevens over de les opgeslagen en worden de gebruiksrechten geregeld. Het beheer en de toegangsregeling van de individuele lessen ligt bij de onderwijsinstelling van de auteur of deelnemende UMC. MedischOnderwijs.nl maakt voor de classificatie van lesmateriaal zo veel mogelijk gebruik van bestaande standaarden, zoals Medical Subject Headings (MeSH) voor de medische inhoud. De metadata die over de lessen is opgeslagen wordt geharvest door andere repositories, zoals de Learning Object Repository (LOREnet) en de Digital Academic Repositories (DAREnet). Waar de interne classificatie afwijkt van IEEE/LOM en/of dublin core is hiervoor een vertalings-koppeling gemaakt. Hiermee heeft MedischOnderwijs.nl de belangrijkste standaards voor wat betreft repositories voor zoekmachines in huis. RSS nieuwskanalen zijn beschikbaar gemaakt om gebruikers onder andere op de hoogte te houden van nieuwe lessen die aan MedischOnderwijs.nl zijn toegevoegd. Binnen het LUMC is ook de Boerhaave Commissie actief, de oudste en nog altijd een van de meest toonaangevende medische nascholingsinstituten in Nederland. De Boerhaave Commissie vormt een strategische alliantie met het Wenckebach Instituut (UMCGroningen) en de Heyendael Commissie (UMC St Radboud, Nijmegen), eveneens twee zeer gerenommeerde universitaire Post Academische Opleidingen in de Geneeskunde (PAOG s). Gezamenlijk verzorgen zij postacademisch onderwijs voor zo n 85% van de artsen in Nederland. De nascholingsinstituten krijgen de taak om een eenduidige accreditatie procedure voor COO te ontwikkelen en de COO lessen van MedischOnderwijs.nl hiermee te accrediteren. Zij leveren zelf de ELO om het COO mee aan te bieden

9 Ter adstructie, Boerhaavenet, de webomgeving van de Boerhaave Commissie, heeft momenteel actieve leden, ca. 60% van alle artsen in Nederland. Het Wenckeback Instituut verzorgt bijvoorbeeld onderwijsactiviteiten per jaar voor deelnemers. E-learning is hier een speerpunt voor de komende jaren voor het medische, paramedische- en het verpleegkundeonderwijs. Het Heyendael PAOG verzorgt per jaar 150 activiteiten met per jaar ongeveer 7500 tot 8000 deelnemers. De participerende nascholingsinstituten werken nauw samen met beroepsverenigingen, zoals de Nederlandse Vereniging voor arbeids- en bedrijfskunde (NVAB) en de beroepsvereniging verpleeghuisartsen en sociaal geriaters (NVVA). De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (KNMG) is momenteel verantwoordelijk voor de accreditatie van andere nascholingsonderwijsvormen. Tijdens het project onderhouden de nascholingsinstituten het contact met deze partijen om de acceptatie van het eindproject te waarborgen. Alle partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de evaluatie van het project. Planbeschrijving De resultaten kunnen in het project gezien worden als criteria voor toetsing. Voor de duidelijkheid is dit project onderverdeeld in verschillende fases. Deze fases kunnen chronologisch, maar ook parallel naast elkaar worden uitgevoerd. Elke fase wordt afgesloten met een toetsbaar resultaat. Fase 1 Opstellen accreditatie procedure Ontwikkelen van een objectieve accreditatie procedure voor medisch COO. Motivering Nascholingscursussen voor artsen worden centraal geaccrediteerd door verenigingen die zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Voor de cursussen die door de verschillende nascholingsinstituten worden georganiseerd bestaat er een formeel beoordelingskader. Helaas ontbreekt hierin de onderwijsvorm COO. Voor het beoordelen van de kwaliteit van medisch COO is dus geen bestaand systeem voorhanden. Alvorens de accreditatie van individuele COO lessen gestart kan worden moet een eenduidige accreditatieprocedure opgesteld worden. Hierbij kunnen criteria van het beoordelingskader als basis dienen. Tijdens deze fase zal uitgezocht moeten worden of deze criteria volledig of gedeeltelijk overgenomen en gebruikt kunnen worden voor COO. Wie Medisch specialisten en onderwijskundigen van de nascholingsinstituten. Tijdsplanning 4 maanden. Plan van aanpak De deelnemende instellingen hebben al een eigen kwaliteitscontrole. van deze fase is dan ook de bestaande kwaliteitscontroles naast elkaar te leggen en de beste elementen daaruit te extraheren. Met deze nieuwe procedure wordt op proef een aantal COO lessen beoordeeld door specialisten om de bruikbaarheid te testen. Aan de hand van de positieve en negatieve bevindingen wordt de procedure in een cyclisch proces bijgesteld. De onderdelen waarop het lesmateriaal geaccrediteerd zal worden zijn: - Medisch inhoudelijk. Hier wordt bepaald of de medisch inhoud correct en up to date is. Tevens zal moeten worden aangegeven welke moeilijkheidsgraad het lesmateriaal heeft (bachelor, master, AIO of specialist). - Onderwijskundig. Welke leerstrategie wordt er gebruikt. Zijn er onderwijskundige verbeteringen aan te brengen in het materiaal? - Technisch. Is de het programma gebruikers vriendelijk? Is er gebruik gemaakt van een technisch adequate oplossing? Is er gebruik gemaakt van open standaarden? - 9 -

10 Resultaat - Eenduidige accreditatie procedure voor het vastleggen van de inhoud en de gebruiksvriendelijkheid van al het COO materiaal. Fase 2 Selectie lessen Selecteren van de lessen uit MedischOnderwijs.nl die geschikt zijn voor de doelgroep van nascholingsinstituten en hiertoe auteursrechtelijk vrij ter beschikking staan of na onderhandeling ter beschikking komen. Motivering Niet alle 650 lessen in MedischOnderwijs.nl zullen ter beschikking staan van de doelgroep omdat hieraan soms gebruiksrechtelijk beperkingen zijn verbonden. Daarnaast moeten de lessen voor de doelgroep van de nascholingsinstituten qua medische inhoud boven een minimum niveau uitkomen. Lessen die niet aan deze criteria voldoen worden in eerste instantie niet ter accreditatie aangeboden. Wie MedischOnderwijs.nl beheerders in samenwerking met de nascholingsinstituten. Tijdsplanning 17 maanden. Deze tijdsplanning beslaat een flink aantal maanden, niet omdat de hoeveelheid werk zo groot is, maar meer omdat door de lengte van deze fase een groot gedeelte parallel kan lopen aan fase 4. Hierdoor bestaat er een mogelijkheid tot terugkoppeling van geaccrediteerde lessen op de selectie van nieuw te accrediteren lessen. Plan van aanpak Binnen MedischOnderwijs.nl wordt gezocht naar lessen die aan de wensen van de nascholingsinstituten voldoen. Bij de start van het project worden eerst de lessen waarvan de auteursrechten al geregeld zijn onderzocht op geschiktheid voor inzet in het nascholingstraject en ter accreditatie aangeboden. Momenteel zijn dit 160 lessen die beschikbaar zijn in MedischOnderwijs.nl voor alle gebruikers en waarvan de auteursrechten bij het LUMC liggen. Voor nog eens 123 lessen liggen de auteursrechten bij het LUMC, maar zijn de gebruiksrechten voor niet LUMC studenten nog niet geregeld. Daarnaast bevat MedischOnderwijs.nl 255 lessen waarvan de auteursrechten bij één van de andere UMC s van Nederland liggen. Hiervan staan 91 lessen nu al vrij ter beschikking voor alle gebruikers van MedischOnderwijs.nl. Voor alle lessen/lesgroepen wordt een procedure in gang gezet om met het UMC en/of de auteur te overleggen of de lessen ter accreditatie en gebruik aangeboden mogen worden aan de nascholingsinstituten. Tijdens de loop van het project worden de vrijgegeven lessen aan de lijst toegevoegd. Naar schatting op basis van de inhoudelijke classificatie zoals die in het SCALE project is uitgevoerd, zal ongeveer de helft van de lessen in MedischOnderwijs.nl medisch inhoudelijk van voldoende niveau zijn om (eventueel na kleine aanpassingen) in het nascholingstraject in te zetten. Daarnaast bestaat er de verwachting dat er ook lesmateriaal door de PAOG s wordt aangedragen dat nog niet in MedischOnderwijs.nl is opgenomen. Aangezien elke instelling een eigen administratie account zal krijgen, kunnen deze lessen eenvoudig in MedischOnderwijs.nl worden ingevoerd. Resultaat - Initieel een lijst met alle relevante lessen in MedischOnderwijs.nl die vrij ter beschikking staan van de nascholingsinstituten. - In de loop van het project aanvulling van deze lijst met lessen, na onderhandeling over de gebruiksrechten

11 Fase 3 Koppeling MedischOnderwijs.nl aan ELO s MedischOnderwijs.nl en de elektronische leeromgevingen (ELO s) van de verschillende nascholingsinstituten moeten worden gekoppeld. Met deze koppeling wordt bereikt dat lessen vanuit de ELO s binnen MedischOnderwijs.nl op te starten zijn, hierbij de gebruiksgegevens automatisch worden registreerd en de gebruiker slechts éénmaal hoeft in te loggen (single sign-on) om het onderwijs te bereiken. Deze koppeling is in de richting van MedischOnderwijs.nl. Daarnaast wordt de koppeling in de andere richting ontwikkeld. Hiermee kunnen lessen vanuit MedischOnderwijs.nl opgestart worden die binnen de PAOG s zijn ontwikkeld en op de ELO s zijn gepubliceerd en die open staan voor studentgebruik. Binnen de PAOG s zijn in het verleden en worden in de toekomst nieuwe lessen ontwikkeld. Ook deze lessen komen door een dergelijke koppeling beschikbaar binnen dit project. Tevens wordt onderzocht of koppeling met andere systemen wenselijk en haalbaar is, zoals het elektronisch portfolio van de KNMG. Motivering De nascholingsinstituten accrediteren artsen op basis van nascholingsactiviteiten. Registratie van de verrichtingen met het COO is hiervoor essentieel. MedischOnderwijs.nl registreert deze gegevens automatisch en met een koppeling van de ELO s van de nascholingsinstituten en MedischOnderwijs.nl kunnen deze gegevens gedeeld worden. De koppeling is daarnaast essentieel voor het gebruiksgemak van de artsen. De ELO identificeert de gebruiker eenmalig met een password, waarna MedischOnderwijs.nl de identificatie overneemt en de arts geautoriseerd is om bepaalde lessen op te starten zonder opnieuw in te loggen. Wie MedischOnderwijs.nl programmeur en ICT ontwikkelaars van de nascholingsinstituten. Tijdsplanning 16 maanden. Plan van aanpak In MedischOnderwijs.nl is reeds een procedure aanwezig om studenten automatisch te identificeren die vanuit de verschillende universiteiten van Nederland via de ELO s van MedischOnderwijs.nl gebruik maken. Deze procedure moet uitgebreid worden om ook de gebruikers van de ELO s van de nascholingsinstituten hierin op te nemen. Vanuit de kant van de ELO s moeten hierbij de juiste gebruikersgegevens meegegeven worden. Bij een positieve identificatie van de arts die vanuit de ELO lessen opstart wordt indien nodig automatisch een nieuwe account aangemaakt. Als de account al bestaat wordt de arts automatisch in MedischOnderwijs.nl ingelogd. Tevens moet worden bekeken of integratie van de A-Select authenticatie voor de doelgroep tot de mogelijkheden hoort en implementeerbaar is. MedischOnderwijs.nl biedt al mogelijkheden de gebruiksgegevens in te zien. Vanuit de ELO s kan hiermee een koppeling worden gelegd om het inzien van de gegeven door de ELO beheerders te vergemakkelijken. In de andere richting kan MedischOnderwijs.nl aangepast worden, zodat het de benodigde gebruikersgegevens aan de ELO meegeeft. Hierdoor worden studenten automatisch in de ELO ingelogd om lessen op te kunnen starten. In een vroeg stadium van het project wordt contact gezocht met de KNMG om samenwerking te bevorderen en de koppeling voor te leggen. Resultaat - Alle artsen die via een ELO van MedischOnderwijs.nl gebruik maken worden automatisch ingelogd met de daarbij behorende gebruikersrechten - De ELO beheerders kunnen de studieresultaten van deze artsen inzien ter accreditatie

12 Fase 4 Lessen accrediteren Eenduidige beoordeling van de medische inhoud en onderwijskundige kwaliteit van COO lessen op basis van de opgestelde accreditatie procedure. Hierbij is het belangrijk dat er zoveel mogelijk lessen beschikbaar komen voor het postacademisch onderwijs. Motivering Van alle COO lessen in MedischOnderwijs.nl is momenteel onbekend of deze aan de standaarden en eisen van de specialistenverenigingen voldoen. Voordat het volgen van een COO les accreditatie punten aan artsen kan opleveren moeten de lessen zelf geaccrediteerd worden. Het medisch inhoudelijke niveau van de les en de onderwijskundige kwaliteit moeten hiertoe objectief worden beoordeeld door medisch specialisten en onderwijskundigen. Wie Medische specialisten en onderwijskundigen. Tijdsplanning 17 maanden. Plan van aanpak Per les worden 1 of meerdere specialisten op het vakgebied van de les benaderd die aangesloten zijn bij de nascholingsinstituten om de les te beoordelen aan de hand van de accreditatie procedure. De specialist kan de les benaderen via MedischOnderwijs.nl in zijn eigen tijd, vanaf de eigen werkplek en het accreditatie rapport per post of naar de projectgroep versturen. Een onderwijskundige wordt benaderd om de verschillende programma s te beoordelen waarbinnen de COO lessen zijn ontwikkeld. De onderwijskundige let niet op de inhoud van de les, maar op de algemene structuur van het programma, het bedieningsgemak e.d. Aangezien het doel is de lessen op te nemen in het postacademisch onderwijs, waar ook het speerpunt van de schaalvergroting van de les ligt, zal deze procedure aanleiding geven tot het voorstellen van verbeter en/of aanpaspunten. Om de lessen ook daadwerkelijk binnen dit project in te kunnen zetten voor het postacademisch onderwijs, zal een afweging worden gemaakt op welke punten de les wordt aangepast. Deze aanpassing maakt danook onderdeel uit van dit project. Resultaat - Per geaccrediteerde les wordt een accreditatie rapport opgesteld, waarin het medisch inhoudelijke niveau van de les eenduidig is vastgelegd. - Per programma wordt een accreditatie rapport opgesteld, hiervan kunnen onderdelen bij het accreditatie rapport van de individuele lessen worden opgenomen. - Per les wordt indien nodig een nieuwe versie online gezet. Fase 5 Integratie accreditatie in MedischOnderwijs.nl Het resultaat van de accreditatie moet zichtbaar worden gemaakt voor alle gebruikers van MedischOnderwijs.nl. Motivering Door accreditatie wordt het medisch inhoudelijk niveau en de onderwijskundige kwaliteit van COO lessen vastgelegd. Het accreditatie rapport kan vervolgens in MedischOnderwijs.nl worden opgenomen als informatie bij de lessen, waarmee alle gebruikers hun voordeel kunnen doen. Bij de COO producerende universiteiten bestaat al langer de behoefte om het niveau van de eigen lessen beter vast te leggen en naar zowel studenten als docenten toe uit te kunnen dragen. Duidelijkheid op dit gebied zal discussie over de inzet van eigen COO en COO van andere instellingen stimuleren en naar verwachting de kwaliteit verbeteren en daardoor het aandeel van COO in het onderwijs kunnen vergroten

13 Wie MedischOnderwijs.nl ontwikkelaar en MedischOnderwijs.nl beheerders. Tijdsplanning 19 maanden. Plan van aanpak In MedischOnderwijs.nl wordt de mogelijkheid gecreëerd om de rapporten van de accreditatie op te slaan in de database. In het overzicht van de lessen wordt een toegang gecreëerd om de accreditatie rapporten in te zien. Alle accreditatie rapporten die door de specialisten zijn ingevuld, worden in de MedischOnderwijs.nl database ingevoerd door de beheerders. Resultaat - Alle gebruikers krijgen toegang tot de accreditatie rapporten die over een les beschikbaar zijn. Fase 6 Inzet en evaluatie Rapporteren van de bevindingen van de artsen en de nascholingsinstituten bij de eerste inzet van COO voor nascholing en het effect van accreditatie rapporten op de overige MedischOnderwijs.nl gebruikers. Motivering Het accrediteren van het COO materiaal is slechts de eerste stap in het gebruik van COO binnen de nascholingsinstituten. Deze stap is wel noodzakelijk omdat artsen gezien hun schaarse tijd voornamelijk geaccrediteerde nascholing volgen. Binnen de projectperiode kan een start gemaakt worden met het daadwerkelijk aanbieden van COO in enkele nascholingscursussen, zowel stand alone als blended. Momenteel wordt deze methode elders al toegepast (ECG cursus in Dundee)(R.M.Harden and D.A.Davies 167). Door het COO aan te bieden binnen de nascholingsinstituten wordt ervaring opgedaan met de inzet van geaccrediteerd COO ter nascholing van artsen. Deze ervaring dient objectief gerapporteerd te worden om structurele inzet van COO voor nascholing in de toekomst te bevorderen. Wie Nascholingsinstituten en MedischOnderwijs.nl beheerders. Tijdsplanning 12 maanden. Plan van aanpak In de nascholingscursussen waarin het COO wordt aangeboden wordt de tevredenheid van de artsen hierover onderzocht middels enquêtes. Door analyse van de database gegevens kan onderzocht worden in welke mate de artsen daadwerkelijk gebruik maken van het COO en wat hierbij de prestaties zijn. De waardering die hieraan wordt gehecht in de vorm van accreditatie punten zal bediscussieerd moeten worden. De invloed van het beschikbaar stellen van de accreditatie rapporten in MedischOnderwijs.nl kan onderzocht worden met behulp van enquêtes bij de studenten en docenten van de medische universiteiten en door analyse van de database gegevens. De resultaten van de evaluatie worden gepresenteerd op relevante onderwijscongressen. Resultaat - Rapportages van de bevindingen bij de inzet van COO voor nascholing. - Publicaties op congressen

14 Standlijnen overzicht Jan 2007 Feb 2007 Mrt 2007 Apr 2007 Mei 2007 Juni 2007 Juli 2007 Aug 2007 Sept 2007 Okt 2007 Nov 2007 Dec 2007 Jan 2008 Feb 2008 Mrt 2008 Apr 2008 Mei 2008 Juni 2008 Juli 2008 Aug 2008 Sept 2008 Okt 2008 Nov 2008 Dec 2008 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Accreditatie procedure Selectie lessen Koppeling MedischOnd erwijs.nl- ELO Lessen accrediteren Integratie accreditatie- MedischOnd erwijs.nl Inzet en evaluatie Continuering Binnen de projectperiode kan niet al het bestaande COO geaccrediteerd worden. Tijdens het project wordt de accreditatie procedure ontwikkeld en de infrastructuur opgezet om na afloop van het project de ingeslagen weg te kunnen vervolgen. MedischOnderwijs.nl is inmiddels niet meer weg te denken uit de onderwijsomgeving van de medische universiteiten en wanneer de nascholingsinstituten zich hierbij aansluiten zal dit de positie van deze service versterken. Daar een sterke positie ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt wat betreft de betrouwbaarheid en continuïteit van het systeem is een Service Level Intention (SLI) afgesloten. Deze SLI is een overeenkomst tussen de instituten die MedischOnderwijs.nl gebruiken en het directoraat ICT van het LUMC. De nascholingsinstituten zullen zich bij deze SLI aansluiten. Hoewel de medische centra Nijmegen en LUMC al een SLI hebben gesloten, is door de opschaling binnen dit project het ook noodzakelijk een SLI te sluiten met de nascholingsinstituten. Er wordt namelijk een aanzienlijk grotere belasting door deze onderwijscentra verwacht voor MedischOnderwijs.nl Om de acceptatie van MedischOnderwijs.nl binnen het nascholingstraject te vergroten wordt al tijdens het project contact gezocht met de beroepsverenigingen en andere partijen die bij accreditatie betrokken zijn. Kennis disseminatie Resultaten van dit project worden continu beschikbaar gesteld via internet. Na implementatie van de fases zijn deze direct beschikbaar op MedischOnderwijs.nl. Dit project is bijzonder interessant voor de niet deelnemende post academische opleidingen (Nicolaes Tulp Instituut, AMC, Erasmus MC Het congresbureau en de PAOG cursus en congresorganisatie van het

15 VUmc). Met deze andere instituten is regelmatig inter-institutioneel overleg, waarin de vorderingen van dit project besproken zullen worden. Interne kennis disseminatie Website over het project ten behoeve van kennisbehoud gedurende het project. Op deze site, die gedurende het project zeer regelmatig zal worden onderhouden en uitgebreid, staan o.a. het controlling document, de notulen van vergaderingen en gemaakte afspraken tijdens het project, gereedgekomen deliverables, rapportages aan SURF en een logboek met alle gebeurtenissen vanaf de start van het project. De site wordt op deze manier een actueel medium waar projectmedewerkers snel zaken kunnen nazoeken. Presentatie op docentenbijeenkomsten. Regelmatig worden er voor docenten in de verschillende instellingen demonstraties en presentaties gehouden. Dit project zal daar voortaan structureel onderdeel van worden. Via de internet nieuwsbrieven en huisbladen zal aandacht gegeven worden aan het project en de vorderingen. Externe kennis disseminatie Specialistenverengingen worden door de post academische opleidingen met grote regelmaat benaderd. Onderdeel van de benadering zal zijn, het informeren over de stand van zaken betreffende dit project, met name de voor die vereniging toepasbare eindproducten. Website (genoemd bij interne kennisdisseminatie) die voor andere projectgroepen als medium kan fungeren om kennis te nemen van de stand van zaken van het project en de opgedane ervaringen. Publicaties op congressen en het organiseren van workshops op KNMG bijeenkomsten. Getracht wordt de ervaringen opgedaan tijdens het project en de meerwaarde te publiceren op onderwijskundige (medische) nationale en internationale congressen. Omdat MedischOnderwijs.nl onderwijsprogramma s in verschillende talen distribueert, is het ook direct bruikbaar voor internationale medische scholen. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk ook deze instituten te laten profiteren van de resultaten van dit project. Het gaat hier dan voornamelijk om Engelstalige COO programma s. Vanzelfsprekend moeten nationale instellingen een voordeel van deze deelname hebben. De structuur van COO distributie voor medisch onderwijs is goed bruikbaar voor andere, niet medische, opleidingen. Uiteraard moet voor een andere studierichting de accreditatie opnieuw ontworpen worden. De technische implementatie van MedischOnderwijs.nl is echter zo generiek dat deze ook toepasbaar is voor andere instellingen en studierichtingen. Risicoanalyse Personeel - Medewerker is tijdelijk afwezig of stopt tijdens project. Door een bepaalde taak binnen het project te verdelen over meerdere medewerkers kan bij langdurige afwezigheid de taak overgenomen worden. De totale projectplanning zal hierdoor uiteindelijk iets kunnen uitlopen, maar het waarborgt wel de continuïteit van het project als geheel. Het inwerken van nieuwe medewerkers kan vergemakkelijkt worden doordat er een website wordt bijgehouden tijdens het project waarop alle projectgegevens worden gepubliceerd. Wanneer een medewerker het project verlaat dient een nieuwe medewerker geworven te worden (intern of extern). Totdat dit gerealiseerd is kan tijdelijk middels bovengenoemde constructie worden gehandeld. - Uitval partner Binnen het project zijn meerdere nascholingsinstituten als partner opgenomen. Bij uitval van 1 van de 3 kan het project doorgang vinden, waarbij het werk over de andere partners verdeeld wordt

16 - Niet tijdig kunnen werven van nieuwe medewerkers Om het risico hierop te beperken wordt voorgesteld het project pas op aan te vangen. Samenwerking - Niet tijdig inleveren van deliverables Door het ondertekenen van de uitbestedingsvoorwaarden van SURF committeert de penvoerder zich voor het totale project. Deze verantwoordelijkheid wordt door middel van sub-contracten met de partners voor een deel overgedragen op de projectpartners, zodat hierop teruggevallen kan worden indien de partners in gebreke blijven. - Gebrek aan communicatie Om de communicatie tussen de projectmedewerkers op de verschillende instituten op gang te houden wordt regelmatig (ongeveer eens per 2 maanden) een overleg gepland met alle betrokkenen, waarbij de gemaakte afspraken worden vastgelegd in de notulen. Deze notulen worden met alle andere projectgegevens en afspraken op een website geplaatst waar de betrokkenen, en ook buitenstaanders, de afspraken kunnen nalezen. Inbedding in het onderwijs - Juridische aspecten met betrekking tot auteursrechten. De auteurrechten voor de lessen in MedischOnderwijs.nl liggen bij verschillende instituten. Over de gebruiksrechten door nascholingsinstituten moet per les of lesgroep onderhandeld worden. Mochten deze onderhandelingen niet positief verlopen, dan resteert er desondanks voldoende lesmateriaal in MedischOnderwijs.nl waarvan de gebruiksrechten voor de nascholingsinstituten vrij zijn, om het project de moeite waard te laten zijn. Momenteel is 54% van alle COO lessen publiek beschikbaar via MedischOnderwijs.nl. - Negatief effect accreditatie rapporten. Een negatief accreditatie rapport zou het imago van de auteur van de les of zelfs het instituut waar deze gemaakt is kunnen schaden. De accreditatie procedure zal dusdanig opgezet worden dat hiermee voorzichtig wordt omgegaan. Naar aanleiding van een negatief rapport kan de les aangepast worden en opnieuw geaccrediteerd worden. Uiteindelijk bepaalt de eigenaar van het COO programma of een accreditatie rapport in MedischOnderwijs.nl wordt opgenomen

17 Bijlagen Begroting Maand Personeel /uur Project overstijgend Project management Financieel beheer Kennis disseminatie Fase 1 Docenten Fase 2 Docenten COO Beheerders Fase 3 ICT beheer Fase 4 Docenten Fase 5 ICT beheer Fase 6 Docenten 65 ICT beheer 35 Totaal Personeel Materieel Project Overstijgend Reiskosten Congres kosten PC kosten 2500 Licentiekosten Fase 1 Reiskosten Fase 2 Reiskosten Congres kosten 3000 Fase 3 Reiskosten Fase 4 Reiskosten Fase 5 Reiskosten Congres kosten 3000 Fase 6 Reiskosten Congres kosten Totaal Materieel Totaal Project

18 Totaal Excl Totaal Incl ,800 33, ,920 9, ,790 16,065 6,240 7, ,580 40, ,240 2, ,920 20, , , ,210 73, ,200 81, ,720 7, , , ,600 5, ,200 6, ,000 5, ,500 4, ,600 3,600 3,000 3, ,600 1, ,700 1, ,300 1,300 3,000 3, ,300 2, ,000 4, ,600 42, , ,138 Voor de totale projectbegroting van 461,138 wordt een subsidie van 247,345 aangevraagd

19 NAW-informatie beoogd projectleider De penvoerende instelling is het LUMC, Universiteit Leiden. Het project wordt geleid door de heer P.M. Bloemendaal P.M. Bloemendaal, Universitair Hoofddocent Leids Universitair Medisch Centrum bij de Universiteit Leiden Postadres: Postbus 9600 K6-R Afdeling Heelkunde onderwijs 2300 RC Leiden Bezoekadres: Albinusdreef 3 Telefoon: Fax: Curriculum Vitae P.M. Bloemendaal Geboortedatum 4 februari 1964 Burgerlijke staat Gehuwd, 2 kinderen Opleiding Opleiding VWO Geneeskunde, faculteit der Geneeskunde Leiden Propedeuse Geneeskunde 1988 Doctoraal Geneeskunde 1990 Artsexamen Werkervaring Assistent Onderwijs Coördinator VGG-IG, LUMC Toegevoegd docent Medische Informatica, LUMC Docent Medische Informatica, LUMC Assistent Onderwijscoördinator Heelkunde, LUMC Universitair Hoofd Docent, LUMC Applicatie ontwikkeling Menu Assisted Simulation To Enter Reality IMM (Interactive Manual Maker); Interactieve shell om hypertext tutorials te maken in een DOS omgeving BIPS (Blob Information and Presentation System); Beeld en diagnose registratie systeem voor patiëntzorg EGEL 3 en 4 (Examen Generator Leiden); Vragenbankprogramma voor opslag van vragen, generatie van tentamens en afnemen van tentamens aan de PC LRS (Lesson Registration System); Student en les volgsysteem voor COO Objector; Multimediale banddiaseries CBT2HTML; Onderwijsversie van een HTML browser DPS (Dynamic Patient Simulation); Patiënt simulatie waarbij de tijd, plaats en toestand van de patiënt gesimuleerd wordt met als doel de beslisvaardigheid van studenten te trainen. Diverse plug-in s voor DPS. Hart ritme monitor, Druppelinfuus, Pulse-oxymeter, Elektronische stethoscoop Focuscoop. Microscoop simulator (vergroting en scherptediepte) op de PC Objector PRO. Multimediale banddiaseries en toetsprogramma CasusBroker. Een rooster programma voor het distribueren van patiënt casus in DPS Toets Registratie Systeem

20 Les Registratie System.NET. Vervolg op LRS, waarmee al het COO via internet ontsloten kan worden Injury. COO applicatie rond wonden, wondgenezing en behandeling Weekend miljonairs (vragenspelletje rond de Egel database) Kamelenrace (vragenspelletje rond de Egel database) Geïnitieerde projecten Titel Ontwikkeling van klinisch-anatomische lessen in combinatie met Dynamische Patiënten Simulaties Subsidiegever Stimuleringfonds Universiteit Leiden Omvang Looptijd Kfl (429 KEuro) Ontwikkeling van onderwijsmateriaal met als doelstelling de integratie van anatomische kennis in gedetailleerde klinische vraagstukken. Ontwikkeling en documentatie van de Dynamische Patiënt Simulator. Verspreiding DPS en casussen nationaal. Titel Met Dynamische Patiënt Simulator naar Dynamische EHBO Cases Subsidiegever Senter Omvang 403 Kfl (183 KEuro) Ontwikkeling van 7 Dynamische EHBO Casus in DPS. Distributie van deze producten op Cd-rom. Looptijd Titel Interfacultaire communicatie training via een virtuele patiëntstatus Subsidiegever SURF <E> Educatief Gezamenlijke (met AMC) ontwikkeling van 20 klinische casussen waarbij meerdere studenten één patiënt behandelen met als doel de communicatietraining tussen behandelaars. Omvang 2000 Kfl (909 KEuro) Looptijd Titel Klinisch Redeneren in Universitair Lijnonderwijs Subsidiegever SURF <E> Educatief Gezamenlijk (met AMC, UMCU, UMCN) ontwikkeling van 75 klinische casussen met als doel het trainen van het diagnostisch redeneerproces van studenten Omvang 926 KEuro Looptijd Titel Integratie van computerondersteund onderwijs in de elektronische leeromgeving Subsidiegever Universiteit Leiden Inventariseren en omzetten van alle bestaande COO applicatie in het LUMC naar een internet omgeving (WBT, IIS) Omvang 153 KEuro Looptijd Titel Subsidiegever Omvang Looptijd Titel Subsidiegever COO middels CRF in een fase III studie Ely-Lilly Training bij het invullen van CRF formulieren in combinatie met meerdere patiënten casussen 120 Keuro 2003 (6 maanden) Studie Coach And Learning Environment SURF Ontwikkelen classificatie systeem COO lesprogramma s tbv LRS.Net

Voortgangsrapportage april t/m juni PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten

Voortgangsrapportage april t/m juni PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Voortgangsrapportage april t/m juni 2008 PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Januari-maart 2007. PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten

Voortgangsrapportage Januari-maart 2007. PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Voortgangsrapportage Januari-maart 2007 PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit

Nadere informatie

Notulen PASTEL projectgroep en stuurgroep 19 juni 2007

Notulen PASTEL projectgroep en stuurgroep 19 juni 2007 Notulen PASTEL projectgroep en stuurgroep 19 juni 2007 Aanwezig M. Alers (MA), P.M. Bloemendaal (PMB), S. Eggermont (SE), J. Goris (JG), I. van der Kaaij (IK), P. de Vries Robbe (PVR), E. Noorbergen (EN),

Nadere informatie

Voortgangsrapportage juli t/m september 2008. PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten

Voortgangsrapportage juli t/m september 2008. PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Voortgangsrapportage juli t/m september 2008 PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04. Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.2076 Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht

Nadere informatie

E-learning van en voor alle UMC s MedischOnderwijs.nl

E-learning van en voor alle UMC s MedischOnderwijs.nl E-learning van en voor alle UMC s MedischOnderwijs.nl Prof dr Pieter F. de Vries Robbé Medische Informatiekunde Inhoud Waarom modules invoeren in MedischOnderwijs.nl Wat kunnen docenten er mee Hoe integreer

Nadere informatie

PASTEL Notulen Groningen 13 december 2007

PASTEL Notulen Groningen 13 december 2007 PASTEL Notulen Groningen 13 december 2007 Locatie: Groningen, gebouw "de Brug", zaal 10.034 Aanwezig P.M. Bloemendaal (PMB), E. J. Noorbergen (EN), T.O. Moelker (TM), S. Eggermont (SE), J. Goris (JG) en

Nadere informatie

PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten

PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Eindrapportage Januari 2007 t/m december 2008 Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit

Nadere informatie

PASTEL Notulen Projectgroep 1 november 2007

PASTEL Notulen Projectgroep 1 november 2007 PASTEL Notulen Projectgroep 1 november 2007 Aanwezig P.M. Bloemendaal (PMB), A.J.M. de Man (AM), E. Noorbergen (EN), T.O. Moelker (TM), S.T.M. Peek (SP), S. Eggermont (SE), J. Goris (JG) en P. de Vries

Nadere informatie

Notulen SCALE 10 oktober 2006

Notulen SCALE 10 oktober 2006 Notulen SCALE 10 oktober 2006 Aanwezig A.J.M. de Man (AdM), M. Doets (MD), M. Quaak (MQ), P.M. Bloemendaal (PMB) voorzitter, S. Eggermont (SE) notulen, M. Alers (MA), P. de Vries Robbé (PVR), F. Diepmaat

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Voortgangsrapportage Periode april 2006 t/m juni 2006 Penvoerende instelling: LUMC Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus

Nadere informatie

Notulen SCALE 3 maart 2006 Leiden

Notulen SCALE 3 maart 2006 Leiden Notulen SCALE 3 maart 2006 Leiden Agenda 1. Opening/Mededelingen 2. Vaststellen Agenda 3. Notulen 20 januari 4. Midterm Review 5. Stand van zaken fasen Fase 1 (ontwikkelen classificatie: jan-feb) - Bijstelling

Nadere informatie

Doelstelling SCALE. Ontwikkelen en vullen classificatie voor COO Ontwikkelen van een zoekmachine en studiecoach

Doelstelling SCALE. Ontwikkelen en vullen classificatie voor COO Ontwikkelen van een zoekmachine en studiecoach Doelstelling SCALE Aanbieden van COO op 1 centrale plek Ontwikkelen en vullen classificatie voor COO Ontwikkelen van een zoekmachine en studiecoach 46 kenmerken uit klankbordgroep 1 Leerniveau 2 Plaats

Nadere informatie

Mid Term Review 26 februari 2004

Mid Term Review 26 februari 2004 Mid Term Review 26 februari 2004 Doelstelling Het Mid Term Review (MTR) heeft tot doel de stand van zaken van het KRUL-project tot nu toe te evalueren. Naar aanleiding van het MTR geeft de commissie projectbewaking

Nadere informatie

Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal Testverslag van fase 2 van het ICT project

Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal Testverslag van fase 2 van het ICT project Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal Testverslag van fase 2 van het ICT project Doelstelling Het doel van fase 2 van het project Interfacultaire communicatie training via een virtuele

Nadere informatie

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Inhoud presentatie Trends rond ICT in de lerarenopleiding Voorbeelden

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken

Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken Voorstel voor SURF innovatieproject onderwijsvernieuwing: Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken Penvoerende instelling: Radboud Universiteit Nijmegen Partner instellingen: Vrije Universiteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV.

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV. Jaarverslag 2012 Accreditatiecommissie RSV Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013 Pagina 1 Inleiding De Accreditatiecommissie van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) is verantwoordelijk

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Notulen SCALE vergadering 19 mei 2005, UMC Utrecht

Notulen SCALE vergadering 19 mei 2005, UMC Utrecht Notulen SCALE vergadering 19 mei 2005, UMC Utrecht Aanwezig M. Alers (MA), P. Bloemendaal (PB) (voorzitter), F. Diepmaat (FD), M. Doets (MD), S.Eggermont(SE), A. de Man (AdM), M. Quaak (MQ) (notulen),

Nadere informatie

Plan deelname MedischOnderwijs.nl Versie 1 d.d. 23 november 2006

Plan deelname MedischOnderwijs.nl Versie 1 d.d. 23 november 2006 Plan deelname MedischOnderwijs.nl Versie 1 d.d. 23 november 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Computer Ondersteund Onderwijs (COO)... 1 Strategische positie... 1 Inventariseren... 1 Selectie... 2 Status...

Nadere informatie

Notulen SCALE vergadering 22 september 2005, UMC Utrecht

Notulen SCALE vergadering 22 september 2005, UMC Utrecht Notulen SCALE vergadering 22 september 2005, UMC Utrecht Aanwezig M. Alers (MA) (voorzitter), P. Bloemendaal (PB), M. Doets (MD), S.Eggermont(SE), A. de Man (AdM), M. Quaak (MQ) (notulen) Afwezig F. Diepmaat

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 SAMENVATTING... 6 INLEIDING... 6

INHOUDSOPGAVE... 2 SAMENVATTING... 6 INLEIDING... 6 Controlling document Interfacultaire communicatie training via een virtuele patiënt status Kenmerk: PM0018LUMC Datum: 05-07-2000 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 PROJECTGEGEVENS... 4 GEGEVENS AANVRAGER...

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau.

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau. AANVRAAGFORMULIER VOOR DE AANTEKENING SEKSUOLOGIE NVVS 1. Personalia Naam : Voorletters : Titel (drs./ dr. / geen / anders, n.l).: Geboortedatum : Geslacht M / V Privé adres : Postcode en plaats : Telefoon

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 1 Onderwerpen TU Delft Library Education Support: Instructies/workshops Open Science

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein

hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein Hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier juni 2001 Doelen De drie voornaamste doelen op lange termijnen,

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek ACTA Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek,

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Cursusontwikkeling / Centrale ELO

Cursusontwikkeling / Centrale ELO Cursusontwikkeling / Centrale ELO Leo Wagemans 7 september 2011 Overleg met Leeuwenborgh opleidingen Agenda Uitgangspunten van de OU Onderwijsontwerp en ontwikkeling ADDIE-cyclus Ontwikkelteam / Cursusteam

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Besluit erkennen onderwijsinstellingen permanente educatie registeraccountants 4 december 2006 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inleiding Op grond van artikel 10 van de Nadere voorschriften

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Notulen KRUL (Amsterdam) 18 juni 2003

Notulen KRUL (Amsterdam) 18 juni 2003 Agenda 1. Opening 2. Klinisch redeneren binnen AMC-UvA (Grundmeijer) 3. Interface DPS (n.a.v. document Martien) 4. Stand van zaken DPS 5. Server 6. Rondvraag 1. Opening Aanwezig: Josette Donnison (voorzitter)

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

2012-2013 Project Initiatie Document

2012-2013 Project Initiatie Document 2012-2013 Invoering Elektronische LeerOmgeving Praktijkschool de Linie Hans Goesten h.goesten@praktijkschooldelinie.nl 1-2-2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Projectdoel pagina

Nadere informatie

Kickoff KRUL 16 januari 2003

Kickoff KRUL 16 januari 2003 Kickoff meeting KRUL 16 januari 2003 Pagina 1 Kickoff KRUL 16 januari 2003 Opening Peter Bloemendaal opent de vergadering en geeft alle aanwezigen de gelegenheid zichzelf voor te stellen. Voorstelronde

Nadere informatie

LEARNING ANALYTICS BIJ DE UNIVERSITEIT UTRECHT: DATA & DASHBOARDS

LEARNING ANALYTICS BIJ DE UNIVERSITEIT UTRECHT: DATA & DASHBOARDS LEARNING ANALYTICS BIJ DE UNIVERSITEIT UTRECHT: DATA & DASHBOARDS ECCA BERHITU, JOHAN JEURING, LARS VAN DER PLANK, ANNE-PETRA ROZENDAL, HAROLD VAN RIJEN INTRODUCTIE De opdrachtgever voor dit project is

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Notulen ICT 16 oktober 2002

Notulen ICT 16 oktober 2002 Notulen ICT 16 oktober 2002 Aanwezig E.M. Schoonderwaldt, S. Eggermont, R. Sijsterman, D. Borensztajn J. Donnison, P.M. Bloemendaal (notulen) Agenda 1. ICT inzet in het onderwijs 2. Fase E 3. Eindrapportage

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan P.M. Ellerbroek 1 Inhoud I. Inleiding 3 II. Strategie II.1 Statutaire doelstelling en missie 4 II.2 Afwezigheid winstoogmerk

Nadere informatie

Notulen SCALE overleg 23 november Rotterdam

Notulen SCALE overleg 23 november Rotterdam Notulen SCALE overleg 23 november Rotterdam Agenda 1. Opening 2. Vaststellen definitieve agenda 3. Notulen overleg dd. 26-10-2005 in Leiden + actiepunten 4. Fase 2: Inventarisatie en classificatie COO

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER Vragen? #SURF_OO

STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER Vragen? #SURF_OO STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER 2017 Vragen? www.surf.nl/livestream STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 Online onderwijs Open leermaterialen

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Notulen SCALE 12 april 2006 Rotterdam

Notulen SCALE 12 april 2006 Rotterdam Notulen SCALE 12 april 2006 Rotterdam Agenda 1. Opening/Mededelingen 2. Vaststellen definitieve agenda 3. Notulen overleg dd. 3-3-2006 in Leiden + actiepunten 4. Presentatie grafisch ontwerp 5. Fase 2:

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Informatica Voortgezet Onderwijs Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten

Nadere informatie

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau.

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau. AANVRAAGFORMULIER VOOR DE AANTEKENING SEKSUOLOGIE NVVS VOOR SENSE MEDEWERKERS 1. Personalia Naam : Voorletters : Titel (drs./ dr. / geen / anders, n.l.).: Geboortedatum : Geslacht M / V Privé adres : Postcode

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Eindrapportage Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Agenda SCALE overleg 26 oktober Leiden

Agenda SCALE overleg 26 oktober Leiden Agenda SCALE overleg 26 oktober Leiden Agenda 1. Opening/Mededelingen 2. Vaststellen agenda 3. Fase 2 Inventarisatie COO a. Lessen invoeren in LRS.Net 4. Fase 4 Technische realisatie a. Classificatie lessen

Nadere informatie

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs Wilco te Winkel Informatiemanager Coördinator auteursrechten 5 wetenschappelijke opleidingen Coördinator ICT Onderwijs Faculteit

Nadere informatie

Aanvragen van accreditatie voor

Aanvragen van accreditatie voor Aanvragen van accreditatie voor verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en/of zorgprofessionals Inhoud 1. Tips werken met PE-online... 2 2. Nascholingsvormen... 3 2.1 Accreditatie voor

Nadere informatie

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Pilots doorontwikkeling ELO Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen - Implementatie/doorontwikkeling ELO en Digitaal toetsen - Implementatie CRM/relatiebeheer Even polsen Ga naar m.socrative.com

Nadere informatie

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 1. NAW-gegevens van de aanvragende organisatie Naam instelling: Projectaanvragers: E-mailadres projectleider: Functie projectleider: Afdeling

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

HIV/HCV FARMACOLOGIE VOOR APOTHEKERS MASTERCLASS OKTOBER 2016 - MAART 2017 UTRECHT MEETING PROSPECTUS www.virology-education.nl CONTENT Introductie... 3 Masterclass beschrijving... 4 Achtergrond... 4 Leerdoelen...

Nadere informatie

Game en Software Project

Game en Software Project Game en Software Project Software maken in het echt Marjan van den Akker (runt Projectbureau samen met Frank van der Stappen) www.softwaregameprojecten.nl 1 Overzicht Setting Hoe werkt project? Voorbeelden

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1 Basiscursus... 5 1.1

Nadere informatie

Perspectief van SURF. Tom Dousma Platform ICT en Onderwijs

Perspectief van SURF. Tom Dousma Platform ICT en Onderwijs Perspectief van SURF Tom Dousma Platform ICT en Onderwijs Drie punten Over SURF Opschalingsprojecten Context Pastel Wat doet SURF? Onderwijs, Organisatie en Onderzoek Missie: Duurzame verandering van HO

Nadere informatie

Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool

Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010 vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Een pilot naar het monitoren van open bronnen ter ondersteuning van operationeel verkeersmanagement Eindrapportage april 2017, definitief Inhoud Doel

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Programma. Teaching Resource Centre Pharmacology Dr. E.A. Dubois, LUMC. Master PRO: Inbrengen perifere canule P.M.

Programma. Teaching Resource Centre Pharmacology Dr. E.A. Dubois, LUMC. Master PRO: Inbrengen perifere canule P.M. Programma Teaching Resource Centre Pharmacology Dr. E.A. Dubois, LUMC Virtual Slide Box Dr. P. de Wilde, Ir. R. Burie, Universiteit Twente Radiologie practicum Drs. A.W. Riedstra, LUMC Clinical Anatomical

Nadere informatie

UvAInform FNWI pilot COACH 2

UvAInform FNWI pilot COACH 2 UvAInform FNWI pilot COACH 2 Aanvragers: Bert Bredeweg (IvI, FNWI, UvA) 2 Natasa Brouwer (ESC, FNWI, UvA) Andre Heck (KdV, FNWI, UvA) Datum: versie 14 11 24 3 1. Inleiding algemeen De FNWI gaat drie onderzoeken

Nadere informatie

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten Kwaliteitsregister Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Opgesteld door: NVLA (Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten) www.nvla.nl

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Implementatie van het convenant: hoe doe je dat. Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene collegezaal

Implementatie van het convenant: hoe doe je dat. Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene collegezaal Uitnodiging middagsymposium Patiëntveiligheid en Medische Technologie Implementatie van het convenant: hoe doe je dat Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene

Nadere informatie

Gebruik van multimedia in

Gebruik van multimedia in Gebruik van multimedia in Presentatie N@tschool titel Rotterdam, 00 januari 2007 Den Bosch, 22 April 2008 Een praktijk verhaal Dagelijkse ervaringen!! We zijn nog aan het ontdekken!! Even voorstellen Wim

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Projectdocument [versie 2.0]

Projectdocument [versie 2.0] Projectdocument [versie 2.0] Static Void 2 december 2011 Universiteit van Utrecht Team 2 Dit projectdocument is gemaakt door StaticVoid (team 2) voor het vak Introductieproject Informatica (INFOB1PICA).

Nadere informatie

Integratie van Syllabus in de logistieke keten, wat levert dat op?

Integratie van Syllabus in de logistieke keten, wat levert dat op? Integratie van Syllabus in de logistieke keten, wat levert dat op? SISLink Conferentie 2010 Jacco Jasperse Informatie- en procesmanager Manager Dienst Studentvoorzieningen (Studentenbureau, Roosterbureau,

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald)

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald) CURRICULUM VITAE IRIS VAN DE KAMP PERSONALIA Naam Roepnaam Adres I.N. van de Kamp Iris Trompstraat 14 7311 HV Apeldoorn Telefoon Email Geb. datum 06 47214907 info@irisvandekamp.nl 28111971 OPLEIDINGEN

Nadere informatie

Notulen KRUL overleg 11 april 2003 te Leiden. Notulen vergadering 05-03-2003 te Utrecht

Notulen KRUL overleg 11 april 2003 te Leiden. Notulen vergadering 05-03-2003 te Utrecht Notulen KRUL overleg 11 april 2003 te Leiden Opening Aanwezig: Peter Bloemendaal (PB) (voorzitter), Ernst Schoonderwaldt (EMS) (notulen), Esther Beekhuizen (EB), Pieter de Vries Robbé (PVR), Roel Sijstermans

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007 1 / 6 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Leiden 1.0 7 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel Staff Workload Planner Verbeter de inzet van academisch personeel Zet docenten effectiever in met gebruik van de software Staff Workload Planner van Scientia. Nu instellingen van het hoger en voortgezet

Nadere informatie