Controlling document PASTEL.doc

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controlling document PASTEL.doc"

Transcriptie

1 Controlling Document PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten SURF Tender 2006 Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit Leiden, LUMC Universiteit Leiden, Boerhaave Commissie Rijksuniversiteit Groningen, Wenckebach Instituut Radbouduniversiteit, Heyendael Commissie Datum: 18 oktober 2006 Kenmerk: Controlling document PASTEL.doc

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenwerkingsovereenkomst... 3 Samenvatting... 7 stelling... 7 Projectpartners en omgeving... 8 Planbeschrijving... 9 Fase 1 Opstellen accreditatie procedure... 9 Fase 2 Selectie lessen Fase 3 Koppeling MedischOnderwijs.nl aan ELO s Fase 4 Lessen accrediteren Fase 5 Integratie accreditatie in MedischOnderwijs.nl Fase 6 Inzet en evaluatie Standlijnen overzicht Continuering Kennis disseminatie Interne kennis disseminatie Externe kennis disseminatie Risicoanalyse Personeel Samenwerking Inbedding in het onderwijs Bijlagen Begroting NAW-informatie beoogd projectleider Literatuur

3 Samenwerkingsovereenkomst De ondergetekenden: Partij 1 Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Universiteit Leiden (UL) Partij 2 Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC St Radboud), Radboud Universiteit (RU) Partij 3 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Hierna te noemen partijen komen overeen dat: - zij voor gezamenlijke rekening zullen samenwerken bij het uitvoeren van het project Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten (PASTEL) - de overeenkomst in werking treedt vanaf de startdatum van het project en het project loopt gedurende 24 maanden - een samenwerking met andere partijen tijdens de duur van het project en ten behoeve van dit project alleen kan worden aangegaan als genoemde partijen daarmee instemmen - de partijen de eerstgenoemde partij machtigt als zijnde de indiener en aanvrager van het project Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten - resultaten van het project vrij worden uitgewisseld tussen alle deelnemende partijen voor gebruik in het eigen onderwijs en in overleg met alle deelnemende partijen met andere partijen uitgewisseld kan worden - auteursrechten van de deelproducten van het project toebehoren aan de partij waar het product is ontwikkeld - alle partijen zich verplichten tot een inhoudelijke en/of financiële bijdrage aan het project - de kosten binnen dit project volgens onderstaande tabel wordt verdeeld over de partijen. UL RU RUG Totaal Personeel per partner 208, , , ,538 Materieel per partner 14,200 14,200 14,200 42,600 Totaal per partner 222, , , ,

4 Samenwerkingsovereenkomst project Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten (PASTEL) Naam instelling Leids Universitair Medisch Centrum Universiteit Leiden Naam ondertekenaar Functie Plaats Leiden Leiden Datum Handtekening - 4 -

5 Samenwerkingsovereenkomst project Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten (PASTEL) Naam instelling UMC St Radboud Radboud Universiteit Naam ondertekenaar Functie Plaats Nijmegen Nijmegen Datum Handtekening - 5 -

6 Samenwerkingsovereenkomst project Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten (PASTEL) Naam instelling UMCG RUG Naam ondertekenaar Functie Plaats Groningen Groningen Datum Handtekening - 6 -

7 Samenvatting MedischOnderwijs.nl is een portal voor medische studenten waarmee online medisch studiemateriaal te bereiken is. Deze portal, gebouwd in een eerder door SURF gesubsidieerd project, wordt binnen dit nieuwe project als pareltje ingezet voor het postacademisch onderwijs. Het academische studiemateriaal moet geaccrediteerd worden om ingezet te kunnen worden voor medische specialisten. De accreditatie rapporten van de lessen die geaccepteerd zijn, komen online beschikbaar, zodat studenten en docenten van de medische faculteiten beter zicht krijgen op de kwaliteit van het beschikbare onderwijsmateriaal en zo daar hun eigen ranking in kunnen maken. Dit kwaliteitskeurmerk van de lessen komt ook ten goede aan de reeds bestaande gebruikers van MedischOnderwijs.nl. MedischOnderwijs.nl ontsluit daarnaast in dit project zijn service voor de volledige artsenpopulatie in het nascholingstraject in Nederland; minimaal een verviervoudiging van de huidige doelgroep. Artsen krijgen hiermee de beschikking over tijd- en plaatsonafhankelijk studiemateriaal voor nascholing. De opschaling bestaat dus uit twee elkaar versterkende elementen: het kwaliteitskeurmerk dat beschikbaar komt voor het onderwijsmateriaal en vervolgens de organisatorische uitbreiding naar de postacademische opleidingen. MedischOnderwijs.nl is een proven technologie die zich inmiddels heeft bewezen als distributie en registratie systeem voor online studiemateriaal aan meer dan 7000 studenten van verschillende universitair medische centra, met zo n onderwijsmomenten per jaar. stelling Het merendeel van de medische faculteiten van Nederland gebruikt voor de distributie en registratie van Computer Ondersteund Onderwijs (COO) momenteel MedischOnderwijs.nl (voorheen het Registratie Systeem, LRS.Net)(Eggermont et al ). Dit wordt tijdens de basisopleiding tot arts aangeboden via Internet op Eggermont, and Vries Robbé P.F.de 4). De basisopleiding is echter slechts het begin. Het beroep van arts evolueert zo snel dat hierop de uitdrukking een leven lang leren van toepassing is(zeiger 91-94). Medische specialisten behouden slechts hun licentie wanneer zij door middel van bij- en nascholing voldoende accreditatiepunten halen. Voor deze doelgroep is het volgen van cursorisch onderwijs, zoals cursussen en symposia lastig met het werk te combineren. Daarnaast bestaat een grote behoefte aan self-directed leren, waarbij de arts zelfstandig de lacunes in kennis en vaardigheden die hij bij de uitoefening van het beroep constateert kan opvullen. De medische nascholingsinstituten hebben deze behoefte onderkend en willen het onderwijsaanbod uitbreiden met individueel, plaats- en tijd onafhankelijk COO(Bloemendaal and Eggermont 120) (David A Davies and Ronald M Harden 99) (Robby Reynolds 69). Het ligt voor de hand om naast de ontwikkeling van eigen onderwijsmateriaal, de service van MedischOnderwijs.nl hiertoe uit te breiden, zodat ook artsen hiervan gebruik kunnen maken in het nascholingstraject. Het aanbod van COO dat via MedischOnderwijs.nl voor handen is moet echter wel voldoen aan de standaarden van de specialistenverenigingen, wil het volgen hiervan accreditatie punten opleveren(c.terleth ). Het onderwijsmateriaal moet hiertoe eerst door de Universitair Medische Centrums (UMC s) zelf geaccrediteerd worden. Een positief neveneffect van deze accreditatie is dat het medisch inhoudelijke niveau van het bestaande COO hierdoor beter wordt vastgelegd en de status van geaccrediteerde lessen toeneemt. De behoefte hiertoe bestaat al jaren bij de COO producerende UMC s. Het ter beschikking stellen van MedischOnderwijs.nl met het daarin aanwezige COO ter accreditatie en gebruik door de nascholingsinstituten in ruil voor een toegenomen status van dit materiaal lijkt dan ook een eerlijke. Het gezamenlijke gebruik van COO binnen de medische basis- en vervolgopleidingen verhoogt de inzet en kwaliteit van de bestaande COO middelen en heeft tevens een aanzuigende werking op de rest van het medische opleidingscontinuüm, zoals de verpleegkunde en paramedische opleidingen. Door het opschalen van MedischOnderwijs.nl van de basisopleiding naar de vervolgopleidingen wordt de doelgroep direct verviervoudigd. Tevens wordt de weg gebaand voor aansluiting met andere medisch getinte opleidingen

8 Projectpartners en omgeving Het LUMC, afdeling Heelkunde onderwijs, heeft in samenwerking met 3 andere universitaire medische centra het project Study Coach and Learning Environment (SCALE) uitgevoerd(doets et al. 104) (Bloemendaal et al.). Hierin werd MedischOnderwijs.nl uitgebreid van een lokaal distributie systeem tot een compleet distributie en registratie systeem voor COO over Internet en kreeg daarbij zijn huidige naam. De afdeling Heelkunde onderwijs is binnen dit project verantwoordelijk voor het programmeren van nieuwe functionaliteit in MedischOnderwijs.nl en de contacten met de lesbeheerders van MedischOnderwijs.nl. MedischOnderwijs.nl MedischOnderwijs.nl heeft momenteel ruim 7600 geregistreerde gebruikers, afkomstig van verschillende medische instellingen en internetproviders. Inmiddels hebben naast de in het SCALE project participerende UMC s zich al andere instituten aan MedischOnderwijs.nl gecommitteerd door hun ELO s hiermee te koppelen(bloemendaal et al.). MedischOnderwijs.nl is inmiddels 3 jaar operationeel en heeft zijn nut reeds bewezen. Er kan hier met recht gesproken worden van proven technology. MedischOnderwijs.nl is geschreven in Microsoft Visual Studio.Net 2005 en maakt gebruik van een Micrososft SQL server database. De programmatuur wordt onderhouden door de afdeling Heelkunde onderwijs van het LUMC. Het onderhoud van de servers is ondergebracht bij het directoraat ICT van het LUMC. De continuïteit van de service is voor de aangesloten instituten gewaarborgd middels een Service Level Intention (SLI). Daarnaast is hardware in 2006 (vóór de aanvang van dit project) volledig vervangen door nieuwe servers. De capaciteit van deze servers is ruim voldoende om de hier voorgestelde opschaling te garanderen. De ruim 670 COO lessen die momenteel beschikbaar gesteld worden via MedischOnderwijs.nl worden middels een gedistribueerd administratie systeem onderhouden door de instituten waar de les is gemaakt. In MedischOnderwijs.nl worden alleen de administratieve gegevens over de les opgeslagen en worden de gebruiksrechten geregeld. Het beheer en de toegangsregeling van de individuele lessen ligt bij de onderwijsinstelling van de auteur of deelnemende UMC. MedischOnderwijs.nl maakt voor de classificatie van lesmateriaal zo veel mogelijk gebruik van bestaande standaarden, zoals Medical Subject Headings (MeSH) voor de medische inhoud. De metadata die over de lessen is opgeslagen wordt geharvest door andere repositories, zoals de Learning Object Repository (LOREnet) en de Digital Academic Repositories (DAREnet). Waar de interne classificatie afwijkt van IEEE/LOM en/of dublin core is hiervoor een vertalings-koppeling gemaakt. Hiermee heeft MedischOnderwijs.nl de belangrijkste standaards voor wat betreft repositories voor zoekmachines in huis. RSS nieuwskanalen zijn beschikbaar gemaakt om gebruikers onder andere op de hoogte te houden van nieuwe lessen die aan MedischOnderwijs.nl zijn toegevoegd. Binnen het LUMC is ook de Boerhaave Commissie actief, de oudste en nog altijd een van de meest toonaangevende medische nascholingsinstituten in Nederland. De Boerhaave Commissie vormt een strategische alliantie met het Wenckebach Instituut (UMCGroningen) en de Heyendael Commissie (UMC St Radboud, Nijmegen), eveneens twee zeer gerenommeerde universitaire Post Academische Opleidingen in de Geneeskunde (PAOG s). Gezamenlijk verzorgen zij postacademisch onderwijs voor zo n 85% van de artsen in Nederland. De nascholingsinstituten krijgen de taak om een eenduidige accreditatie procedure voor COO te ontwikkelen en de COO lessen van MedischOnderwijs.nl hiermee te accrediteren. Zij leveren zelf de ELO om het COO mee aan te bieden

9 Ter adstructie, Boerhaavenet, de webomgeving van de Boerhaave Commissie, heeft momenteel actieve leden, ca. 60% van alle artsen in Nederland. Het Wenckeback Instituut verzorgt bijvoorbeeld onderwijsactiviteiten per jaar voor deelnemers. E-learning is hier een speerpunt voor de komende jaren voor het medische, paramedische- en het verpleegkundeonderwijs. Het Heyendael PAOG verzorgt per jaar 150 activiteiten met per jaar ongeveer 7500 tot 8000 deelnemers. De participerende nascholingsinstituten werken nauw samen met beroepsverenigingen, zoals de Nederlandse Vereniging voor arbeids- en bedrijfskunde (NVAB) en de beroepsvereniging verpleeghuisartsen en sociaal geriaters (NVVA). De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (KNMG) is momenteel verantwoordelijk voor de accreditatie van andere nascholingsonderwijsvormen. Tijdens het project onderhouden de nascholingsinstituten het contact met deze partijen om de acceptatie van het eindproject te waarborgen. Alle partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de evaluatie van het project. Planbeschrijving De resultaten kunnen in het project gezien worden als criteria voor toetsing. Voor de duidelijkheid is dit project onderverdeeld in verschillende fases. Deze fases kunnen chronologisch, maar ook parallel naast elkaar worden uitgevoerd. Elke fase wordt afgesloten met een toetsbaar resultaat. Fase 1 Opstellen accreditatie procedure Ontwikkelen van een objectieve accreditatie procedure voor medisch COO. Motivering Nascholingscursussen voor artsen worden centraal geaccrediteerd door verenigingen die zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Voor de cursussen die door de verschillende nascholingsinstituten worden georganiseerd bestaat er een formeel beoordelingskader. Helaas ontbreekt hierin de onderwijsvorm COO. Voor het beoordelen van de kwaliteit van medisch COO is dus geen bestaand systeem voorhanden. Alvorens de accreditatie van individuele COO lessen gestart kan worden moet een eenduidige accreditatieprocedure opgesteld worden. Hierbij kunnen criteria van het beoordelingskader als basis dienen. Tijdens deze fase zal uitgezocht moeten worden of deze criteria volledig of gedeeltelijk overgenomen en gebruikt kunnen worden voor COO. Wie Medisch specialisten en onderwijskundigen van de nascholingsinstituten. Tijdsplanning 4 maanden. Plan van aanpak De deelnemende instellingen hebben al een eigen kwaliteitscontrole. van deze fase is dan ook de bestaande kwaliteitscontroles naast elkaar te leggen en de beste elementen daaruit te extraheren. Met deze nieuwe procedure wordt op proef een aantal COO lessen beoordeeld door specialisten om de bruikbaarheid te testen. Aan de hand van de positieve en negatieve bevindingen wordt de procedure in een cyclisch proces bijgesteld. De onderdelen waarop het lesmateriaal geaccrediteerd zal worden zijn: - Medisch inhoudelijk. Hier wordt bepaald of de medisch inhoud correct en up to date is. Tevens zal moeten worden aangegeven welke moeilijkheidsgraad het lesmateriaal heeft (bachelor, master, AIO of specialist). - Onderwijskundig. Welke leerstrategie wordt er gebruikt. Zijn er onderwijskundige verbeteringen aan te brengen in het materiaal? - Technisch. Is de het programma gebruikers vriendelijk? Is er gebruik gemaakt van een technisch adequate oplossing? Is er gebruik gemaakt van open standaarden? - 9 -

10 Resultaat - Eenduidige accreditatie procedure voor het vastleggen van de inhoud en de gebruiksvriendelijkheid van al het COO materiaal. Fase 2 Selectie lessen Selecteren van de lessen uit MedischOnderwijs.nl die geschikt zijn voor de doelgroep van nascholingsinstituten en hiertoe auteursrechtelijk vrij ter beschikking staan of na onderhandeling ter beschikking komen. Motivering Niet alle 650 lessen in MedischOnderwijs.nl zullen ter beschikking staan van de doelgroep omdat hieraan soms gebruiksrechtelijk beperkingen zijn verbonden. Daarnaast moeten de lessen voor de doelgroep van de nascholingsinstituten qua medische inhoud boven een minimum niveau uitkomen. Lessen die niet aan deze criteria voldoen worden in eerste instantie niet ter accreditatie aangeboden. Wie MedischOnderwijs.nl beheerders in samenwerking met de nascholingsinstituten. Tijdsplanning 17 maanden. Deze tijdsplanning beslaat een flink aantal maanden, niet omdat de hoeveelheid werk zo groot is, maar meer omdat door de lengte van deze fase een groot gedeelte parallel kan lopen aan fase 4. Hierdoor bestaat er een mogelijkheid tot terugkoppeling van geaccrediteerde lessen op de selectie van nieuw te accrediteren lessen. Plan van aanpak Binnen MedischOnderwijs.nl wordt gezocht naar lessen die aan de wensen van de nascholingsinstituten voldoen. Bij de start van het project worden eerst de lessen waarvan de auteursrechten al geregeld zijn onderzocht op geschiktheid voor inzet in het nascholingstraject en ter accreditatie aangeboden. Momenteel zijn dit 160 lessen die beschikbaar zijn in MedischOnderwijs.nl voor alle gebruikers en waarvan de auteursrechten bij het LUMC liggen. Voor nog eens 123 lessen liggen de auteursrechten bij het LUMC, maar zijn de gebruiksrechten voor niet LUMC studenten nog niet geregeld. Daarnaast bevat MedischOnderwijs.nl 255 lessen waarvan de auteursrechten bij één van de andere UMC s van Nederland liggen. Hiervan staan 91 lessen nu al vrij ter beschikking voor alle gebruikers van MedischOnderwijs.nl. Voor alle lessen/lesgroepen wordt een procedure in gang gezet om met het UMC en/of de auteur te overleggen of de lessen ter accreditatie en gebruik aangeboden mogen worden aan de nascholingsinstituten. Tijdens de loop van het project worden de vrijgegeven lessen aan de lijst toegevoegd. Naar schatting op basis van de inhoudelijke classificatie zoals die in het SCALE project is uitgevoerd, zal ongeveer de helft van de lessen in MedischOnderwijs.nl medisch inhoudelijk van voldoende niveau zijn om (eventueel na kleine aanpassingen) in het nascholingstraject in te zetten. Daarnaast bestaat er de verwachting dat er ook lesmateriaal door de PAOG s wordt aangedragen dat nog niet in MedischOnderwijs.nl is opgenomen. Aangezien elke instelling een eigen administratie account zal krijgen, kunnen deze lessen eenvoudig in MedischOnderwijs.nl worden ingevoerd. Resultaat - Initieel een lijst met alle relevante lessen in MedischOnderwijs.nl die vrij ter beschikking staan van de nascholingsinstituten. - In de loop van het project aanvulling van deze lijst met lessen, na onderhandeling over de gebruiksrechten

11 Fase 3 Koppeling MedischOnderwijs.nl aan ELO s MedischOnderwijs.nl en de elektronische leeromgevingen (ELO s) van de verschillende nascholingsinstituten moeten worden gekoppeld. Met deze koppeling wordt bereikt dat lessen vanuit de ELO s binnen MedischOnderwijs.nl op te starten zijn, hierbij de gebruiksgegevens automatisch worden registreerd en de gebruiker slechts éénmaal hoeft in te loggen (single sign-on) om het onderwijs te bereiken. Deze koppeling is in de richting van MedischOnderwijs.nl. Daarnaast wordt de koppeling in de andere richting ontwikkeld. Hiermee kunnen lessen vanuit MedischOnderwijs.nl opgestart worden die binnen de PAOG s zijn ontwikkeld en op de ELO s zijn gepubliceerd en die open staan voor studentgebruik. Binnen de PAOG s zijn in het verleden en worden in de toekomst nieuwe lessen ontwikkeld. Ook deze lessen komen door een dergelijke koppeling beschikbaar binnen dit project. Tevens wordt onderzocht of koppeling met andere systemen wenselijk en haalbaar is, zoals het elektronisch portfolio van de KNMG. Motivering De nascholingsinstituten accrediteren artsen op basis van nascholingsactiviteiten. Registratie van de verrichtingen met het COO is hiervoor essentieel. MedischOnderwijs.nl registreert deze gegevens automatisch en met een koppeling van de ELO s van de nascholingsinstituten en MedischOnderwijs.nl kunnen deze gegevens gedeeld worden. De koppeling is daarnaast essentieel voor het gebruiksgemak van de artsen. De ELO identificeert de gebruiker eenmalig met een password, waarna MedischOnderwijs.nl de identificatie overneemt en de arts geautoriseerd is om bepaalde lessen op te starten zonder opnieuw in te loggen. Wie MedischOnderwijs.nl programmeur en ICT ontwikkelaars van de nascholingsinstituten. Tijdsplanning 16 maanden. Plan van aanpak In MedischOnderwijs.nl is reeds een procedure aanwezig om studenten automatisch te identificeren die vanuit de verschillende universiteiten van Nederland via de ELO s van MedischOnderwijs.nl gebruik maken. Deze procedure moet uitgebreid worden om ook de gebruikers van de ELO s van de nascholingsinstituten hierin op te nemen. Vanuit de kant van de ELO s moeten hierbij de juiste gebruikersgegevens meegegeven worden. Bij een positieve identificatie van de arts die vanuit de ELO lessen opstart wordt indien nodig automatisch een nieuwe account aangemaakt. Als de account al bestaat wordt de arts automatisch in MedischOnderwijs.nl ingelogd. Tevens moet worden bekeken of integratie van de A-Select authenticatie voor de doelgroep tot de mogelijkheden hoort en implementeerbaar is. MedischOnderwijs.nl biedt al mogelijkheden de gebruiksgegevens in te zien. Vanuit de ELO s kan hiermee een koppeling worden gelegd om het inzien van de gegeven door de ELO beheerders te vergemakkelijken. In de andere richting kan MedischOnderwijs.nl aangepast worden, zodat het de benodigde gebruikersgegevens aan de ELO meegeeft. Hierdoor worden studenten automatisch in de ELO ingelogd om lessen op te kunnen starten. In een vroeg stadium van het project wordt contact gezocht met de KNMG om samenwerking te bevorderen en de koppeling voor te leggen. Resultaat - Alle artsen die via een ELO van MedischOnderwijs.nl gebruik maken worden automatisch ingelogd met de daarbij behorende gebruikersrechten - De ELO beheerders kunnen de studieresultaten van deze artsen inzien ter accreditatie

12 Fase 4 Lessen accrediteren Eenduidige beoordeling van de medische inhoud en onderwijskundige kwaliteit van COO lessen op basis van de opgestelde accreditatie procedure. Hierbij is het belangrijk dat er zoveel mogelijk lessen beschikbaar komen voor het postacademisch onderwijs. Motivering Van alle COO lessen in MedischOnderwijs.nl is momenteel onbekend of deze aan de standaarden en eisen van de specialistenverenigingen voldoen. Voordat het volgen van een COO les accreditatie punten aan artsen kan opleveren moeten de lessen zelf geaccrediteerd worden. Het medisch inhoudelijke niveau van de les en de onderwijskundige kwaliteit moeten hiertoe objectief worden beoordeeld door medisch specialisten en onderwijskundigen. Wie Medische specialisten en onderwijskundigen. Tijdsplanning 17 maanden. Plan van aanpak Per les worden 1 of meerdere specialisten op het vakgebied van de les benaderd die aangesloten zijn bij de nascholingsinstituten om de les te beoordelen aan de hand van de accreditatie procedure. De specialist kan de les benaderen via MedischOnderwijs.nl in zijn eigen tijd, vanaf de eigen werkplek en het accreditatie rapport per post of naar de projectgroep versturen. Een onderwijskundige wordt benaderd om de verschillende programma s te beoordelen waarbinnen de COO lessen zijn ontwikkeld. De onderwijskundige let niet op de inhoud van de les, maar op de algemene structuur van het programma, het bedieningsgemak e.d. Aangezien het doel is de lessen op te nemen in het postacademisch onderwijs, waar ook het speerpunt van de schaalvergroting van de les ligt, zal deze procedure aanleiding geven tot het voorstellen van verbeter en/of aanpaspunten. Om de lessen ook daadwerkelijk binnen dit project in te kunnen zetten voor het postacademisch onderwijs, zal een afweging worden gemaakt op welke punten de les wordt aangepast. Deze aanpassing maakt danook onderdeel uit van dit project. Resultaat - Per geaccrediteerde les wordt een accreditatie rapport opgesteld, waarin het medisch inhoudelijke niveau van de les eenduidig is vastgelegd. - Per programma wordt een accreditatie rapport opgesteld, hiervan kunnen onderdelen bij het accreditatie rapport van de individuele lessen worden opgenomen. - Per les wordt indien nodig een nieuwe versie online gezet. Fase 5 Integratie accreditatie in MedischOnderwijs.nl Het resultaat van de accreditatie moet zichtbaar worden gemaakt voor alle gebruikers van MedischOnderwijs.nl. Motivering Door accreditatie wordt het medisch inhoudelijk niveau en de onderwijskundige kwaliteit van COO lessen vastgelegd. Het accreditatie rapport kan vervolgens in MedischOnderwijs.nl worden opgenomen als informatie bij de lessen, waarmee alle gebruikers hun voordeel kunnen doen. Bij de COO producerende universiteiten bestaat al langer de behoefte om het niveau van de eigen lessen beter vast te leggen en naar zowel studenten als docenten toe uit te kunnen dragen. Duidelijkheid op dit gebied zal discussie over de inzet van eigen COO en COO van andere instellingen stimuleren en naar verwachting de kwaliteit verbeteren en daardoor het aandeel van COO in het onderwijs kunnen vergroten

13 Wie MedischOnderwijs.nl ontwikkelaar en MedischOnderwijs.nl beheerders. Tijdsplanning 19 maanden. Plan van aanpak In MedischOnderwijs.nl wordt de mogelijkheid gecreëerd om de rapporten van de accreditatie op te slaan in de database. In het overzicht van de lessen wordt een toegang gecreëerd om de accreditatie rapporten in te zien. Alle accreditatie rapporten die door de specialisten zijn ingevuld, worden in de MedischOnderwijs.nl database ingevoerd door de beheerders. Resultaat - Alle gebruikers krijgen toegang tot de accreditatie rapporten die over een les beschikbaar zijn. Fase 6 Inzet en evaluatie Rapporteren van de bevindingen van de artsen en de nascholingsinstituten bij de eerste inzet van COO voor nascholing en het effect van accreditatie rapporten op de overige MedischOnderwijs.nl gebruikers. Motivering Het accrediteren van het COO materiaal is slechts de eerste stap in het gebruik van COO binnen de nascholingsinstituten. Deze stap is wel noodzakelijk omdat artsen gezien hun schaarse tijd voornamelijk geaccrediteerde nascholing volgen. Binnen de projectperiode kan een start gemaakt worden met het daadwerkelijk aanbieden van COO in enkele nascholingscursussen, zowel stand alone als blended. Momenteel wordt deze methode elders al toegepast (ECG cursus in Dundee)(R.M.Harden and D.A.Davies 167). Door het COO aan te bieden binnen de nascholingsinstituten wordt ervaring opgedaan met de inzet van geaccrediteerd COO ter nascholing van artsen. Deze ervaring dient objectief gerapporteerd te worden om structurele inzet van COO voor nascholing in de toekomst te bevorderen. Wie Nascholingsinstituten en MedischOnderwijs.nl beheerders. Tijdsplanning 12 maanden. Plan van aanpak In de nascholingscursussen waarin het COO wordt aangeboden wordt de tevredenheid van de artsen hierover onderzocht middels enquêtes. Door analyse van de database gegevens kan onderzocht worden in welke mate de artsen daadwerkelijk gebruik maken van het COO en wat hierbij de prestaties zijn. De waardering die hieraan wordt gehecht in de vorm van accreditatie punten zal bediscussieerd moeten worden. De invloed van het beschikbaar stellen van de accreditatie rapporten in MedischOnderwijs.nl kan onderzocht worden met behulp van enquêtes bij de studenten en docenten van de medische universiteiten en door analyse van de database gegevens. De resultaten van de evaluatie worden gepresenteerd op relevante onderwijscongressen. Resultaat - Rapportages van de bevindingen bij de inzet van COO voor nascholing. - Publicaties op congressen

14 Standlijnen overzicht Jan 2007 Feb 2007 Mrt 2007 Apr 2007 Mei 2007 Juni 2007 Juli 2007 Aug 2007 Sept 2007 Okt 2007 Nov 2007 Dec 2007 Jan 2008 Feb 2008 Mrt 2008 Apr 2008 Mei 2008 Juni 2008 Juli 2008 Aug 2008 Sept 2008 Okt 2008 Nov 2008 Dec 2008 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Accreditatie procedure Selectie lessen Koppeling MedischOnd erwijs.nl- ELO Lessen accrediteren Integratie accreditatie- MedischOnd erwijs.nl Inzet en evaluatie Continuering Binnen de projectperiode kan niet al het bestaande COO geaccrediteerd worden. Tijdens het project wordt de accreditatie procedure ontwikkeld en de infrastructuur opgezet om na afloop van het project de ingeslagen weg te kunnen vervolgen. MedischOnderwijs.nl is inmiddels niet meer weg te denken uit de onderwijsomgeving van de medische universiteiten en wanneer de nascholingsinstituten zich hierbij aansluiten zal dit de positie van deze service versterken. Daar een sterke positie ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt wat betreft de betrouwbaarheid en continuïteit van het systeem is een Service Level Intention (SLI) afgesloten. Deze SLI is een overeenkomst tussen de instituten die MedischOnderwijs.nl gebruiken en het directoraat ICT van het LUMC. De nascholingsinstituten zullen zich bij deze SLI aansluiten. Hoewel de medische centra Nijmegen en LUMC al een SLI hebben gesloten, is door de opschaling binnen dit project het ook noodzakelijk een SLI te sluiten met de nascholingsinstituten. Er wordt namelijk een aanzienlijk grotere belasting door deze onderwijscentra verwacht voor MedischOnderwijs.nl Om de acceptatie van MedischOnderwijs.nl binnen het nascholingstraject te vergroten wordt al tijdens het project contact gezocht met de beroepsverenigingen en andere partijen die bij accreditatie betrokken zijn. Kennis disseminatie Resultaten van dit project worden continu beschikbaar gesteld via internet. Na implementatie van de fases zijn deze direct beschikbaar op MedischOnderwijs.nl. Dit project is bijzonder interessant voor de niet deelnemende post academische opleidingen (Nicolaes Tulp Instituut, AMC, Erasmus MC Het congresbureau en de PAOG cursus en congresorganisatie van het

15 VUmc). Met deze andere instituten is regelmatig inter-institutioneel overleg, waarin de vorderingen van dit project besproken zullen worden. Interne kennis disseminatie Website over het project ten behoeve van kennisbehoud gedurende het project. Op deze site, die gedurende het project zeer regelmatig zal worden onderhouden en uitgebreid, staan o.a. het controlling document, de notulen van vergaderingen en gemaakte afspraken tijdens het project, gereedgekomen deliverables, rapportages aan SURF en een logboek met alle gebeurtenissen vanaf de start van het project. De site wordt op deze manier een actueel medium waar projectmedewerkers snel zaken kunnen nazoeken. Presentatie op docentenbijeenkomsten. Regelmatig worden er voor docenten in de verschillende instellingen demonstraties en presentaties gehouden. Dit project zal daar voortaan structureel onderdeel van worden. Via de internet nieuwsbrieven en huisbladen zal aandacht gegeven worden aan het project en de vorderingen. Externe kennis disseminatie Specialistenverengingen worden door de post academische opleidingen met grote regelmaat benaderd. Onderdeel van de benadering zal zijn, het informeren over de stand van zaken betreffende dit project, met name de voor die vereniging toepasbare eindproducten. Website (genoemd bij interne kennisdisseminatie) die voor andere projectgroepen als medium kan fungeren om kennis te nemen van de stand van zaken van het project en de opgedane ervaringen. Publicaties op congressen en het organiseren van workshops op KNMG bijeenkomsten. Getracht wordt de ervaringen opgedaan tijdens het project en de meerwaarde te publiceren op onderwijskundige (medische) nationale en internationale congressen. Omdat MedischOnderwijs.nl onderwijsprogramma s in verschillende talen distribueert, is het ook direct bruikbaar voor internationale medische scholen. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk ook deze instituten te laten profiteren van de resultaten van dit project. Het gaat hier dan voornamelijk om Engelstalige COO programma s. Vanzelfsprekend moeten nationale instellingen een voordeel van deze deelname hebben. De structuur van COO distributie voor medisch onderwijs is goed bruikbaar voor andere, niet medische, opleidingen. Uiteraard moet voor een andere studierichting de accreditatie opnieuw ontworpen worden. De technische implementatie van MedischOnderwijs.nl is echter zo generiek dat deze ook toepasbaar is voor andere instellingen en studierichtingen. Risicoanalyse Personeel - Medewerker is tijdelijk afwezig of stopt tijdens project. Door een bepaalde taak binnen het project te verdelen over meerdere medewerkers kan bij langdurige afwezigheid de taak overgenomen worden. De totale projectplanning zal hierdoor uiteindelijk iets kunnen uitlopen, maar het waarborgt wel de continuïteit van het project als geheel. Het inwerken van nieuwe medewerkers kan vergemakkelijkt worden doordat er een website wordt bijgehouden tijdens het project waarop alle projectgegevens worden gepubliceerd. Wanneer een medewerker het project verlaat dient een nieuwe medewerker geworven te worden (intern of extern). Totdat dit gerealiseerd is kan tijdelijk middels bovengenoemde constructie worden gehandeld. - Uitval partner Binnen het project zijn meerdere nascholingsinstituten als partner opgenomen. Bij uitval van 1 van de 3 kan het project doorgang vinden, waarbij het werk over de andere partners verdeeld wordt

Voortgangsrapportage Januari-maart 2007. PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten

Voortgangsrapportage Januari-maart 2007. PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Voortgangsrapportage Januari-maart 2007 PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04. Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.2076 Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht

Nadere informatie

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs Projectaanvraag SURF Educatiefonds Maart 2000 Universiteit van Amsterdam Rijksuniversiteit Groningen Universiteit

Nadere informatie

Eindrapportage project

Eindrapportage project Eindrapportage project Ontwikkeling van klinisch-anatomische lessen in combinatie met Dynamische Patiënten Simulaties Periode: maart 1999 t/m februari 2003 Uitvoering: LUMC, vakgroep Anatomie LUMC, vakgroep

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Penvoerende instelling: Participerende instellingen: LUMC, Universiteit Leiden AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Voortgangsrapportage Periode juli 2005 t/m september 2005 Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen:

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 4: oktober 2006-januari 2007 Eindrapportage Proof-of-Conceptfase 31 januari 2007 Penvoerende

Nadere informatie

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische

Nadere informatie

Denken, doen en delen

Denken, doen en delen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra voor onderwijs & opleiding Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether Eindrapportage projectperiode 1 maart 2011 tot 1 mei 2013 Penvoerder: Universiteit Maastricht Projectleider: Jeroen Donkers

Nadere informatie

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl COACH Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Universiteit van Amsterdam, FNWI (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) Correspondentieadres faculteit Postbus 94216, 1090 GE Amsterdam

Nadere informatie

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Maart 2012 april 2014 Publicatiedatum 30 juni 2014 Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Projectleider Instelling

Nadere informatie

CLUSTERPROJECT E-LEARNING

CLUSTERPROJECT E-LEARNING CLUSTERPROJECT E-LEARNING 1 INLEIDING... 3 1.1 WOORD VOORAF... 3 1.2 VERANTWOORDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING... 6 2.1 VRAAGSTELLING... 6 2.2 DOELSTELLING... 6 2.3 CONCRETE DOELEN... 7 3 EFFECTEN...

Nadere informatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie Nationaal Actieplan e-learning Controlling Document Acculturatie Versterken van de kwaliteit van de instroom van buitenlandse studenten door een gedegen online voorbereiding Penvoerende instelling Universiteit

Nadere informatie

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie)

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Drs. T. (Ton) Kallenberg (EUR) C.G. (Cock) Huizer (TUD) Dr. W. (Wietze) van der Aa (WAU) INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 1.1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 1. INLEIDING Dit jaarverslag rapporteert over het 34e werkjaar van onze vereniging. We kunnen

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Digitale leermiddelen

Digitale leermiddelen Digitale leermiddelen Inventariserend onderzoek naar de inzet van digitale leermiddelen in het voortgezet onderwijs Onderzoek uitgevoerd in het kader van SLOA Publieksversie tussenrapportage RAO-267.11.01

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Business Information deeltijd en duaal NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO.

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO. Reactie TU Delft op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO Mei 2011 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 1 Beknopte samenvatting reacties

Nadere informatie

Onderwijs voor een kennissamenleving

Onderwijs voor een kennissamenleving Onderwijs voor een kennissamenleving Onderwijs voor een kennissamenleving Digitale leeromgevingen nader bekeken Auteurs: Sander Bockting Jasper Bragt Maurice Liebregt Peter Oost Enschede, 13 juni 2003

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk Monitoring Educatieve Contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van Kuijk oktober 2006 Monitoring Educatieve contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE E-DEPOTVOORZIENING IN OVERIJSSEL deel 1. algemene conclusies en aanbevelingen

NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE E-DEPOTVOORZIENING IN OVERIJSSEL deel 1. algemene conclusies en aanbevelingen NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE E-DEPOTVOORZIENING IN OVERIJSSEL deel 1 algemene conclusies en aanbevelingen 1 APRIL 2015 COLOFON AUTEUR Vincent Sleebe (Historisch Centrum Overijssel) VORMGEVING Peter Dees

Nadere informatie

Reflecties op de implementatie van Elektronische Leer Omgevingen in het Europese onderwijs

Reflecties op de implementatie van Elektronische Leer Omgevingen in het Europese onderwijs Reflecties op de implementatie van Elektronische Leer Omgevingen in het Europese onderwijs Projectnaam: Innovative Learning Platform for Vocational Education and Training Projectnummer: LLP-LdV-TOI-2009-IRL-513

Nadere informatie

Digitaal Bewegend Beeld. Deel 1: Beleidsformulering (bijlage 1 bij het hoofdverslag)

Digitaal Bewegend Beeld. Deel 1: Beleidsformulering (bijlage 1 bij het hoofdverslag) Digitaal Bewegend Beeld Deel 1: (bijlage 1 bij het hoofdverslag) Projecttitel: Digitaal Bewegend beeld: van beleid tot praktijk Projectcode: ICT2004-7 Faculteit: Letteren Projectperiode: sept 2004 oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 e-learning divisie 1

Jaarverslag 2011 e-learning divisie 1 Datum: 11-01-2011 Auteurs: P.M. Bloemendaal, S. Eggermont Instituut: Leids Universitair Medisch Centrum Afdeling: Heelkunde Onderwijs Divisie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Ontwikkelingen...

Nadere informatie