UvAInform FNWI pilot COACH 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UvAInform FNWI pilot COACH 2"

Transcriptie

1 UvAInform FNWI pilot COACH 2 Aanvragers: Bert Bredeweg (IvI, FNWI, UvA) 2 Natasa Brouwer (ESC, FNWI, UvA) Andre Heck (KdV, FNWI, UvA) Datum: versie Inleiding algemeen De FNWI gaat drie onderzoeken uitvoeren naar de bruikbaarheid en effectiviteit van Learning Analytics (LA) 4 bij lopend onderwijs. De onderzoeken bouwen verder op de ervaring van het eerder uitgevoerde COACH project 5, maar betreffen een nieuwe aanpak en realisatie. Zo wordt onder meer gebruik gemaakt van de Learning Record Store (LRS) die momenteel in ontwikkeling is bij de afdeling ICT Services (ICTS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). In de basis kent elk onderzoek een ontwikkel en gebruik traject. Tijdens de ontwikkeling wordt het LA instrument gemaakt. Tijdens het gebruik worden de interacties tussen leerlingen (en/of docenten) met het LA instrument bestudeerd om te achterhalen of het LA instrument een positieve bijdrage levert aan het leerproces en de leerresultaten. Het ontwikkel traject kent een aantal onderdelen, welke in de basis gelijk zijn voor elk van de onderzoeken, maar die afhankelijk van het onderzoeksdoel anders worden uitgevoerd: 1. Vergaren en actueel houden van relevante data in de LRS. 2. Ophalen van data uit de LRS, bewerken en geschikt maken voor presentatie. 3. Visualiseren van de resultaten, waar nodig verrijkt met interactieve component. Tijdens het gebruik traject zijn vooralsnog twee soorten interactie voorzien: De individuele leerling ziet zijn/haar eigen resultaten gepositioneerd in de context van de resultaten van andere, vergelijkbare leerlingen. Ook wel mirroring genoemd. Belangrijk hierbij is de vraag welke relatieve positie wordt berekend en getoond. De positionering van individuele student wordt gebruikt door het onderwijzend personeel om te bepalen hoe hun ondersteuning het beste kan worden aangewend. 1. Learning Analytics voor Pre MSc Information Studies 1.1 Inleiding Pre Master Information Studies (MIS) is een programma met vijf online modules bedoeld voor de studenten (met deficiënties) die willen instromen in die Master om hun kennis op het vereiste niveau te brengen. De opzet van alle modules is gelijk en de onderwijsmethode is gebaseerd op toets 2 Contact: E mail: Telefoon: In principe gelijk aan versie , doch met een vernieuwde opmaak project/

2 gestuurd leren. De inhoud van de modules is verdeeld in lessons die door de studenten volgens het adaptive release principe worden gebruikt. In elke les is er een toets en is er divers lesmateriaal beschikbaar: video s en artikelen om te downloaden. In elke module is er ook een moderator die studenten begeleid en feedback geeft. 1.2 Doelen LA gebruiken om studenten continu te informeren over hun studiegedrag ten opzichte van het gedrag van hun medestudenten en hen advies te geven over het gebruik van lesmateriaal in de module. Een dashboard wordt gebruikt door de moderator om studenten efficiënter te kunnen begeleiden en studenten in gevaar snel te kunnen identificeren en tijdig te benaderen. 1.3 Onderzoeksvragen Zijn Blackboard data zoals vastgelegd bij deze 5 modules bruikbaar voor LA aanpak? Helpt de COACH2 informatievoorziening aan de studenten die een serie van online modules met geen face to face contact volgen om: o een beter inzicht te krijgen in hun leerproces in het algemeen? o een beter inzicht te krijgen in hun leerproces bij de modules die ze volgen? o en kunnen ze hierdoor beter studeren? Helpt de COACH2 informatievoorziening aan een (online) moderator van een module om studenten efficiënter te begeleiden en beter te motiveren voor hun leren? Helpt de COACH informatievoorziening eventuele zwakke plekken in het course design/aangeboden materiaal van de modules beter te kunnen herkennen waardoor vervolgens de kwaliteit van de modules verbeterd kan worden? 1.4 Software en Data Continue updating van LRS data op basis van Blackboard data. O.a. alle gebruik van het lesmateriaal, software tools, en student toets gedrag/resultaat worden geregistreerd en op diverse manieren in de interface gevisualiseerd om studenten continu feedback te geven. Elke student ziet in principe zijn/haar gedrag ten opzichte van zijn/haar medestudenten. 1.5 Werkplan # Activiteiten Uren A Requirements analyse en stapsgewijze verfijning, o.a. Inhoudelijk aanpak (onderwijs inbedding en positionering) Technisch aanpak (benodigde data en verwerking) Planning activiteiten in de tijd o Fase voor de start van modules o Tijdens de modules o Na afloop van de modules Design COACH2 interface o T.b.v. leerlingen o T.b.v. docenten Afstemming en overleg met technische partners (Ext1 en ) 80

3 B C D E F G H Koppeling databronnen (vanuit 5 vakken) en opslag van die data in LRS. Merk op dat data uit Blackbord komt, maar ook uit enkele andere bronnen. Ophalen data uit LRS en verwerking volgens inhoudelijke requirements. Implementatie van de COACH2 gebruikers interface (volgens requirements) en visualisatie van verkregen en verwerkte data. Monitoren van proces tijdens het onderzoek. Alle acties van alle studenten ingeschreven in Pre master MIS programma in één of meerdere modules in Blackboard worden gevolgd. Reageren op vragen van deelnemers, problemen en/of onverwachte zaken ter hand nemen. Communicatie naar studenten toe, afhandeling privacy issues. Alle studenten zijn op de hoogte van het lopen van het onderzoek. Ze kunnen in principe niet kiezen in welke groep ze zitten. Verdeling over groepen (zie F onder) roept zo minder vragen op bij studenten. Voorbereiding experiment. Verdeling van studenten in groepen, koppeling van moderatoren aan de juiste studenten, en administratieve zaken. De groep studenten die de Pre master volgen wordt random verdeeld in twee of drie groepen: (a) groep die een volledig dashboard te zien krijgt, (b) groep die geen dashboard ziet, en (c) groep die alleen een klein deel van het dashboard te zien krijgt. Elke moderator krijgt alleen zijn/haar eigen groep te zien. De ene moderator ziet alle gegevens van de studenten en de andere een deel. Alle moderatoren die mee doen, hebben al eerder dezelfde module begeleid zonder een LA instrumenten. Na afloop schriftelijke evaluatie van ervaringen van studenten (bij tentamen) en een gesprek met de moderatoren. Na afloop verwerking van de evaluatie van het onderzoek. Export en opslag van alle gebruikte data, o.a. uit het LRS, aanvullende data analyse waar nodig. I Schriftelijk rapportage 40 Ext1 Tijd totaal 0 2. Motivatie opwekken middels spiegeling (BSc KI) 2.1 Inleiding Bij een selectie van cursussen binnen de bachelor Kunstmatige Intelligentie (BSc KI) wordt het online leergedrag van studenten gemonitord, en via spiegeling (mirroring) technieken teruggekoppeld aan de individuele student. Hiervoor wordt het gebruik van online materiaal en activiteiten in Blackboard gevolgd, en individueel gedrag gepresenteerd ten opzichte van de groep via een visuele interface.

4 2.2 Doelen LA instrumenten gebruiken om studenten continu feedback te geven over hun studiegedrag ten opzichte van het gedrag van hun medestudenten. Het onderzoek bestaat er uit om na te gaan of en in welke mate spiegelen bijdraagt aan het verbeteren van studiegedrag, o.a. via onderliggende mechanismen zoals motivatie. 2.3 Onderzoeksvragen De precieze realisatie van het experiment zal gaandeweg worden aangepast op basis van de verkregen inzichten, er van uitgaande dat de technische implementatie generiek wordt uitgevoerd. In de basis zijn de manipulaties echter steeds van de volgende soort: Positioneren van individuen in huidige cohort ten opzichte van het cohort van het voorgaande jaar. Dit met als doel om te onderzoeken of het LA instrument een verbetering geeft van het rendement (en daarom gemeten t.o.v. het vorige studiejaar). Positionering t.o.v. huidige (of vorig cohort), aangevuld met een voorspelling over het verwachte eindresultaat. Dit met als doel om te achterhalen of het laten zien van het verwachte eindresultaat (t.o.v. alleen de huidige stand van zaken ) een impact heeft op motivatie en daardoor op studiegedrag en rendement. 2.4 Software en Data Alle data die binnen Blackboard beschikbaar is bij vakken binnen de BSc KI. Continue updating van LRS data op basis van de Blackboard data. 2.5 Werkplan # Activiteiten Uren A B C D E Requirements analyse en stapsgewijze verfijning, o.a. Inhoudelijk aanpak (onderwijs inbedding en positionering) Technisch aanpak (benodigde data en verwerking) Planning activiteiten in de tijd Design interface Afstemming en overleg met technische partners (Ext1 en ) Koppeling van Blackboard als databron en opslag van die data in LRS. Merk op dat in principe de data van alle vakken in de BSc KI worden meegenomen. Ophalen data uit LRS en verwerking volgens inhoudelijke requirements. Implementatie van de gebruikers interface (volgens requirements) en visualisatie van verkregen en verwerkte data. Monitoren van proces tijdens het onderzoek. Reageren op vragen van deelnemers, problemen en/of onverwachte zaken ter hand nemen. Communicatie naar studenten toe, afhandeling privacy issues. Studenten op de hoogte brengen van het onderzoek. Studenten kunnen in principe niet kiezen in welke groep ze zitten. 80 Ext1

5 F G H Voorbereiding experiment. Verdeling van studenten in groepen, administratieve zaken, etc.. Debriefing. Na afloop schriftelijke evaluatie van ervaringen van studenten. Gesprekken met docenten. Na afloop verwerking van de evaluatie van het onderzoek. Export en opslag van alle gebruikte data, o.a. uit het LRS, aanvullende data analyse waar nodig. I Schriftelijk rapportage (bij meerdere vakken en manipulaties). 80 Tijd totaal Learning Analytics voor studenten Levenswetenschappen 3.1 Inleiding Dit onderzoek is een opschaling van het SURF project COACH1. Het leren is volledig online. Onderwijsmethode is toets gestuurd leren gebruikmakend van een wiskunde oefen en testomgeving, alsmede in combinatie met andere leeromgevingen. 3.2 Doelen Het dashboard zoals gemaakt in het project COACH1 optimaliseren wat betreft de functionaliteit en uiterlijk, ten einde een LA instrument te krijgen met meer impact. Op basis van het resultaat van COACH1 het dashboard aanpassen naar meer of naar juist minder functionaliteiten. Data van COACH1 ter beschikking stellen van het testen van LRS in het IC project en nabootsen van situaties die eerder moeilijk zijn geweest. 3.3 Onderzoeksvragen Dit onderzoek betreft een opschaling van COACH1. COACH1 is gebruikt bij één vak met een wiskunde component. Werkt de nieuwe LRS? Welke componenten van het dashboard moeten er zijn? Ervaringen uit COACH1 project gebruiken. Kan het COACH1 dashboard worden opgeschaald naar andere vakken met dezelfde structuur? 3.4 Software en Data Continu export (push) naar LRS uit SOWISO, de wiskunde oefen en test omgeving en uit de Khan academie. Visualisatie via nieuwe COACH2 interface. 3.5 Werkplan # Activiteiten A Requirements analyse en stapsgewijze verfijning, oa. Inhoudelijk aanpak (onderwijs inbedding en positionering) Technisch aanpak (benodigde data en verwerking) Planning activiteiten in de tijd Ure n

6 B C D E F G H Design COACH2 interface op basis van COACH1 Afstemming en overleg met technische partners (Ext1 en ) Koppeling databronnen en opslag van die data in LRS. Merk op dat data uit meerdere bronnen komt. Ophalen data uit LRS en verwerking volgens inhoudelijke requirements. Implementatie van de COACH2 gebruikers interface (volgens requirements) en visualisatie van verkregen en verwerkte data. Monitoren van proces tijdens het onderzoek. Reageren op vragen van deelnemers, problemen en/of onverwachte zaken ter hand nemen. Communicatie naar studenten toe, afhandeling privacy issues. Alle studenten zijn op de hoogte van het lopen van het onderzoek. Ze kunnen in principe niet kiezen in welke groep ze zitten. Voorbereiding experiment. Verdeling van studenten in groepen, koppeling van moderatoren aan de juiste studenten, en administratieve zaken. Na afloop schriftelijke evaluatie van ervaringen van studenten (bij tentamen) en een gesprek met docenten. Na afloop verwerking van de evaluatie van het onderzoek. Export en opslag van alle gebruikte data, o.a. uit het LRS, aanvullende data analyse waar nodig. I Schriftelijk rapportage Ext1 Tijd totaal Financiën Context Item Kosten (Euro) Onderzoek 1 Student assistent (0 uur) 6000 Onderzoek 2 Student assistent (240 uur) 70 Onderzoek 3 Student assistent (80 uur) 2400 Onderzoek 1, 2 en 3 Extern 1 (totaal) Onderzoek 1, 2 en 3 Extern 2 (totaal) Schatting.

7 Totaal Herbruikbaarheid en schaalbaarheid De voorgestelde mechanismen zijn in hoge mate herbruikbaar. Om te beginnen kunnen dezelfde principes worden overgezet op andere studieonderdelen. In dat geval volstaat het implementeren van adequate koppelingen met de data gegenereerd in de context van dergelijke studieonderdelen. Variaties zijn ook denkbaar, bijvoorbeeld andere visualisaties of berekeningen. Afhankelijk van de wensen vergen dergelijke stappen mogelijk enige aanpassing van de originele opzet, en meer of minder inspanning afhankelijk van de complexiteit van die wensen. Echter, in de basis betreft het mechanismen die met relatief weinig extra inspanning op grote schaal, zeker UvA breed, kunnen worden ingezet. 6. Risicoanalyse Het project is afhankelijk van het tijdig opleveren en goed functioneren van de LRS (Learning Record Store) zoals die momenteel binnen de UvA door ICTS wordt ontwikkeld. Mocht hierin vertraging ontstaan, dan kan het noodzakelijk zijn om de uitvoering van het hier voorgestelde project uit te stellen tot een later tijdstip. 7. Verspreiding (disseminatie) De resultaten zullen worden beschreven in een technisch rapport. Daarnaast zal een beknopte versie worden voorgedragen voor wetenschappelijk publicatie, bij voorkeur internationaal. Tevens zullen voordrachten worden gegeven. 8. Ethische zaken Naar beste inzicht van de aanvragers zijn er geen relevant ethische zaken aan de orde. Wel wordt er gebruik gemaakt van data en is het noodzakelijk dat gehandeld wordt conform de gebruikelijke regelgeving in deze. Daartoe zal onder anderen worden gewerkt met geïnformeerde toestemming (informed consent), zoals gebruikelijk bij wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt de te handhaven procedure aangaande ethische zaken en privacy ter goedkeuring voorgelegd aan de ethische commissie informatie wetenschappen van de FNWI. 7 7 Ethical Committee Information Sciences (ECIS): events/news/news/news/content/folder/14/06/ecis.html

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl COACH Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Universiteit van Amsterdam, FNWI (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) Correspondentieadres faculteit Postbus 94216, 1090 GE Amsterdam

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Marktconsultatie. Informatie Huishouding: Digitaal Werken & Archiveren. Referentienummer 2014HL-18814

Marktconsultatie. Informatie Huishouding: Digitaal Werken & Archiveren. Referentienummer 2014HL-18814 Marktconsultatie Informatie Huishouding: Digitaal Werken & Archiveren Referentienummer 2014HL-18814 Copyright 2014 HL Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2012 2012 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie sopgave Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten Trainingstrajecten

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255)

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) instructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) pi.ict08.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente Visie, ambities en plannen voor 2013-2016 Auteur Versie Datum Wytze Koopal, S&O/OD 0.5 (13 febr, initiële opzet met input van collega s Verkroost, Slotman,

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2011 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2011 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2011 2011 Trainingsbrochure SAP BusinessObjects en Crystal Reports trainingen Trainingsbrochure Trainingsbrochure sopgave Introductie mogelijkheden Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

IMPLEMENTATIESTRATEGIE. Implementatie mgba gemeenten

IMPLEMENTATIESTRATEGIE. Implementatie mgba gemeenten IMPLEMENTATIESTRATEGIE Implementatie mgba gemeenten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documenteigenschappen... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Leeswijzer... 5 2. Doel van de implementatie... 6 2.1. Afbakening...

Nadere informatie

Concept Business Case Rode Loper Studielink

Concept Business Case Rode Loper Studielink Concept Business Case Rode Loper Studielink Projectgroep Rode Loper Studielink Johan Drost MMO Versie 0.8 16 september 2011 Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 01-07-2011 Johan Drost MMO

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 4: oktober 2006-januari 2007 Eindrapportage Proof-of-Conceptfase 31 januari 2007 Penvoerende

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Learning Tomorrow Plan van Aanpak Programma Omschrijving 22 januari 2013 22 januari 2013 Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Plan van Aanpak Programma Learning Tomorrow dd 22 januari 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reflecties op de implementatie van Elektronische Leer Omgevingen in het Europese onderwijs

Reflecties op de implementatie van Elektronische Leer Omgevingen in het Europese onderwijs Reflecties op de implementatie van Elektronische Leer Omgevingen in het Europese onderwijs Projectnaam: Innovative Learning Platform for Vocational Education and Training Projectnummer: LLP-LdV-TOI-2009-IRL-513

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden Werkprogramma 2006 zij-instroom Ruud de Moor Centrum voor professionalisering van onderwijsgevenden Heerlen, 29 november 2005 Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Nederland Inhoudsopgave Inleiding: hoofdlijnen

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoeksverslag Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoek van Onderwijs (EME19) Studiejaar 2011-2012 Uitgevoerd door: Coen Crombach (303528)

Nadere informatie

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Voorstel tot aanpassing van het proces rondom arbeidsontwikkeling Ergon in het kader van Werken naar Vermogen Inhoud Inleiding... 3 1. De pilot in de nieuwe

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2013

Trainingsbrochure 2013 Trainingsbrochure 2013 2013 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie Instructor- led trainingen Education software Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (verslag)

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (verslag) Programma eid eid-platform Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Datum 27 augustus 2014 eid-platform #3 Aantal pagina's 2 Vergaderdatum en tijd 3 september 2014, 15.00-17.00

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

E-merge en het Blackboard Content System

E-merge en het Blackboard Content System E-merge en het Blackboard Content System Peter Verheijen Mei 2004 Voorwoord Met de invoering van elektronische leeromgevingen is de rol van informatie en communicatie technologie (ICT) in het onderwijs

Nadere informatie