Opstart van een nieuw ict-raamcontract voor een aantal besturen uit de regio Kortrijk-Roeselare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opstart van een nieuw ict-raamcontract voor een aantal besturen uit de regio Kortrijk-Roeselare"

Transcriptie

1 Opstart van een nieuw ict-raamcontract voor een aantal besturen uit de regio Kortrijk-Roeselare Samenvatting Verschillende besturen uit de regio Kortrijk werken in dit dossier samen voor hun ICT-basisaankopen en hun ICT-ondersteuning. Het principe van dit raamcontract is de opdrachtencentrale, waarbij de aanbestedende overheid de Stad Kortrijk is en waarbij de andere deelnemende besturen hun eigen bestellingen plaatsen en aankopen verrichten op basis van vooraf gekende afspraken. Deze afspraken liggen vast in dit bestek en zullen aangevuld worden tijdens de onderhandelingen. De grootte-orde van dit raamcontract is 11 miljoen Euro (incl. btw). Het raamcontract is opgesplitst in verschillende loten, die verder in detail worden besproken. Deelnemende besturen Volgende besturen nemen deel aan de uitvoering van dit raamcontract: - Gemeente Anzegem - Gemeente Wevelgem - Gemeente Zwevegem - Intercommunale Leiedal - OCMW Harelbeke - OCMW Kortrijk - OCMW Wervik - OCMW Zwevegem - Parko : Stedelijk Parkeerbedrijf Kortrijk - Politiezone VLAS - SOK: stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - Stad Kortrijk (aanbestedende overheid) - Stad Roeselare - Stad Wervik - Stad Harelbeke - OCMW-Roeselare Administratieve basisprincipes De basis van het raamcontract is bestelling op afroep. Het contract houdt geen exclusiviteit in voor de leverancier. Indien de deelnemende besturen menen om gelijk welke reden beroep te moeten doen op een andere leverancier blijven zij daar te allen tijde vrij in. Dit is de beste garantie om ons een optimale kwaliteit te verzekeren. Volgende principes worden gehanteerd : - de deelnemende besturen krijgen de mogelijkheid te kiezen uit een zo breed mogelijke waaier van aangeboden producten en diensten, zodat het mogelijk wordt, indien de markt wijzigt, eventueel over te stappen naar nieuwere producten (of diensten). - overdracht van informatie aan locale ICT-diensten - administratief eenvoudige bestel- en betalingsprocedures introduceren, die het voor de besturen eenvoudig maakt de uitgaven op een transparante manier op te volgen. - door het samenvoegen van ook de kleine dienstenopdrachten tot een groter geheel, verhoogt de regelmaat waarmee de leverancier zijn diensten levert en uiteraard ook de kwaliteit en snelle service voor de deelnemende besturen. - We pinnen ons in dit raamcontract niet vast op gegarandeerde afname-minima maar de leveranciers kunnen indien ze hun werk goed doen- hun raming baseren op wat de stad Kortrijk, het OCMW Kortrijk en Politiezone VLAS in de voorbije vijf jaar in deze domeinen hebben besteed. Pagina 1/10

2 Technische doelstellingen Een eerste doel van een nieuw raamcontract is vooral de infrastructuur op peil te houden, met als logische aandachtspunten: - Het PC-park met netwerk en centrale infrastructuur modern houden en er de nodige service voor garanderen. Dit is een voorwaarde voor de besturen om vlot nieuwe toepassingen te kunnen introduceren. - De bedrijfszekerheid van netwerk en servers verzekeren en het nemen van voorzorgen tegen elektriciteitsonderbrekingen, storingen enz... ook buiten de openingsuren gezien bepaalde toepassingen dan intensiever gebruikt worden (b.v. via internet : reservatie van boeken, sportcursussen, meldpunt, mail). Tweede doel is doorheen dit raamcontract in alle loten aandacht besteden aan de verrijking van de aanwezige technische knowhow binnen de verschillende besturen. Begrenzing van het contract en deelname aan andere offertevragen van de besturen We hebben ervoor geopteerd heel wat diensten of aankopen niet in het raamcontract op te nemen: - softwarepakketten voor typisch gemeentelijke toepassingen als bevolking, vergunningen, bibliotheek - specifieke GIS en CAD-software/hardware - website-ontwikkeling, Voor deze specifieke domeinen zijn dikwijls een beperkt aantal leveranciers met licentiegebonden toepassingen aanwezig of wordt een andere administratieve weg bewandeld (website). Het contract houdt geen exclusiviteit in voor de leverancier. Indien de deelnemende besturen menen om gelijk welke reden beroep te moeten doen op een andere leverancier blijven zij daar te allen tijde vrij in. Dit is de beste garantie om ons een optimale kwaliteit te verzekeren. Duur van het contract Het contract wordt (voor elk lot) afgesloten voor een periode van 3 jaar met mogelijkheid van verlenging van 2 maal 1 jaar zodat de maximale duur van het contract 5 jaar bedraagt. Prijsopbouw van de gevraagde offerte De prijsvraag bestaat erin prijs te vragen voor een pakket van leveringen en diensten, dat ongeveer representatief is voor de komende periode van 5 jaar, berekend op basis van prijzen van vandaag. De prijsvraag wordt uitgesplitst in drie soorten producten waarvoor telkens een andere manier van prijsvorming geldig is : - een aantal, zo goed mogelijke geraamde, bestellingen waarvoor de leverancier de eerste zes maanden van het contract zijn prijs garandeert (= Special Bid Offer). - diensten in het algemeen, die meestal uitgedrukt worden in forfaitaire uurprijzen en verplaatsingskosten waarop een vastliggende prijsherzieningsformule van toepassing is. De kost van deze diensten ligt hier op een éénvoudige wijze vast voor de gehele periode. - voor de overige bestellingen die hier niet onder vallen, ligt de prijs voor het eerste jaar vast (volgens de bieding). Voor volgende jaren zal het prijsvormingssysteem dat door de leverancier gegarandeerd is, van toepassing zijn. Elk bestuur kan er te allen tijde de transparantie van controleren. Pagina 2/10

3 Verschillende productranges De aanbieder zal (behalve voor Mac) voor alle courante hardware als daar zijn PC s, portables, schermen, servers, printers, switchen, camera s, beamers enzovoort minstens drie productranges (merken) aanbieden, waaruit de opdrachtgever ten allen tijde kan kiezen. (Deze mogen voor de verschillende groepen producten verschillend zijn. Minstens twee ervan moeten zich richten naar het professionele marktsegment.) De aanbieder zal voor alle meer gespecialiseerde hardware als daar zijn opslagmedia NAS en SAN, firewalls, minstens twee professionele productranges (merken) aanbieden, waaruit de opdrachtgever ten allen tijde kan kiezen. (Deze mogen voor de verschillende soorten producten verschillend zijn.) Korte samenvattende beschrijving van de loten Lot 1 Levering en installatie van basishard-en software en gerelateerde diensten - BasisHardware: leveren van PC s, schermen ; leveren en installatie van servers, switchen, firewalls, tot anderzijds ook complexere installaties zoals een SAN (zoals elders opgemerkt heeft de opdrachtgever steeds de vrijheid bepaalde aankopen buiten dit contract te laten verlopen.) - BasisSoftware: Microsoftsoftware, Antivirussoftware, netwerkbeheer-pakketten, Citrix-technologie enz, zowel aankoop als eventueel installatie en /of onderhoudscontracten op deze softwarepakketten. - Basisondersteuning door een vaste en voldoende technisch onderlegde personen, die op afroep, maar in principe op basis van een vast patroon (b.v. één vaste dag per week) werkt -Ondersteuning door techniekers of specialisten ad hoc, naar aanleiding van projecten in het domein van de gewone of centrale hardware (SAN, load balancing, centrale bekabeling..) of software (Windows Server,..., Exchange, monitoring pakketten, Altiris, Citrix) van de verschillende besturen -Monitoring of assistentie (met SLA) rond specifiek gedetailleerde opdrachten: bv het opvolgen van een bepaalde server, een servicecontract op een bepaald softwarepakket enz Lot 2: Knowhow-assistentie door specialist(-en) op vlak van multimedia, camerabewakingstechnieken, VOIP (digitale telefoontechnieken over IP) Knowhow-assistentie op afroep door specialist(-en) van hoog niveau op vlak van multimedia, camerabewakingstechnieken, VOIP (digitale tefefoontechnieken over IP) van een bedrijf dat diensten levert in dit domein. Deze persoon moet zelf ingewikkelde configuratiewerkzaamheden kunnen adviseren en zelf mee kunnen uitvoeren en moet ons kunnen assisteren in het nemen van beslissingen, waar deze aspecten een invloed op hebben. Hij kan terugvallen op andere specialisten van zijn bedrijf. Lot 3 : Knowhow-assistentie door netwerk- en veiligheidsspecialist(-en) Knowhow-assistentie op afroep door netwerk- en veiligheidsspecialist(-en) van hoog niveau van een bedrijf dat diensten levert in dit domein. Deze persoon moet zelf ingewikkelde configuratiewerkzaamheden binnen ons netwerk kunnen verrichten en moet ons kunnen assisteren in het nemen van beslissingen, waar deze aspecten een invloed op hebben. Hij kan terugvallen op andere specialisten van zijn bedrijf. Lot 4: Knowhow-assistentie door data- en GIS-specialist(en) Knowhow-assistentie op afroep door specialist(-en) van hoog niveau op vlak van databanken met inbegrip van geografische databanken. De specialist zal behoren tot een bedrijf dat diensten levert in dit domein.. Deze persoon moet ervaring hebben op vlak van integratie van databanken en moet ons kunnen assisteren in het nemen van beslissingen, waar deze aspecten een invloed op hebben. Hij kan terugvallen op andere specialisten van zijn bedrijf. Pagina 3/10

4 Lot 5a:Installatie van databekabeling binnen en buiten (projecten zonder sleufwerken) Het betreft hier installatiewerken op afroep van databekabeling (zowel ethernet, telefonie als glasvezel) met inbegrip van het plaatsen van kasten, afmonteren op verdeelpanelen, monteren van kabelgoten, spankabels enz..., met inbegrip van het uittesten van verbindingen (zowel ethernet, telefonie als glasvezel). Deze bekabeling kan zowel binnen als buiten worden gevraagd, maar zal nooit sleufwerken bevatten. De actieve apparatuur maakt geen deel uit van deze aanbesteding. Lot 5b:Installatie van glasvezelbekabeling binnen en buiten (projecten met sleufwerken) Het betreft hier installatiewerken van glasvezelverbindingen met inbegrip van het plaatsen van kasten, afmonteren op verdeelpanelen, monteren van kabelgoten, spankabels enz..., met inbegrip van het uittesten van verbindingen, met inbegrip van het maken van sleuven, plaatsen van wachtbuizen, herstellen van bestrating allerhande, trekken of blazen van glasvezel enz... Deze bekabeling zal steeds de volledige realisatie van de glasvezelverbinding van paneel tot paneel inhouden echter zonder de actieve apparatuur. Lot 6a : ICT-vorming basisniveau Het betreft hier een pakket van veelvoorkomende ICT basiscursussen voor bijvoorbeeld Word en Excel voor beginners, gevorderden enz... Het kan gaan zowel over cursussen, die ingericht worden bij de inrichter van de cursussen als cursussen op maat en ter plaatse bij één van de besturen. Lot 6b : ICT-vorming gespecialiseerd niveau Het betreft hier een pakket van weinig voorkomende gespecialiseerde ICT cursussen voor bijvoorbeeld het configureren van switchen of routers, van Altiris, Citrix, enz.. Het kan gaan zowel over cursussen, die ingericht worden bij de inrichter van de cursussen als cursussen op maat en ter plaatse bij één van de besturen. Lot 7 : Levering en installatie van schermen/monitoren en gerelateerde diensten Het betreft hier de levering en installatie van schermen of monitoren van verschillende formaten en de sturende software die toelaat het systeem te besturen. Op deze schermen wordt informatie getoond die tweeërlei oorsprong kan hebben: - een centraal systeem (via het netwerk bereikbaar) bevat bestanden met presentaties met al dan niet bewegend beeld. De presentaties kunnen op een willekeurig scherm getoond worden (gemeentelijke info of aankondiging van evenementen enz...) - tegelijkertijd koppeling aan een databank die voor de betreffende locatie aankondigingen kan tonen van het gebruik of de reservatie van lokalen in dat gebouw. - De twee systemen kunnen door elkaar gebruikt worden. De getoonde info kan ook getoond worden op een gewone Windows-PC in het netwerk (b.v. aan een balie) Lot 8: Levering en installatie van beamers/projectoren en multimediamateriaal voor vergaderzalen en gerelateerde diensten In dit lot zijn zowel de aankoop van beamers bevat als in een deel van de gevallen ook de montage aan plafond met installatie van toebehoren, aanbrengen van contactaansluitpunten enz... Lot 9: Levering en installatie van MacPc s en toebehoren en gerelateerde diensten Mac-PC s en toebehoren worden in een beperkt aantal gevallen gebruikt: - voor gebruik in kunstscholen - voor gebruik door een gespecialiseerde lay-outcel. De leverancier moet ook de nodige ondersteuning kunnen bieden voor de inschakeling van deze toestellen in het stadsnetwerk. Pagina 4/10

5 Lot 10: Levering en installatie van draadloze (radio-) dataverbindingen en gerelateerde diensten Het betreft hier de fysische realisatie van de draadloze verbinding (antennes, plaatsen van de routers enz) in samenwerking met de netwerkbeheerder van het bestuur of de adviseurs uit dit raamcontract (loten 2 of 3). Lot 11: Levering en installatie van camerabewakingssystemen en gerelateerde diensten Het betreft hier de fysische realisatie van de camerabewakingssystemen (antennes, plaatsen van de routers enz) in samenwerking met de netwerkbeheerders van het bestuur of de adviseurs uit dit raamcontract (loten 2 of 3). Werkingsprincipes van het ICT-raamcontract Projectbegeleiding en stuurgroep Account manager en technisch projectleider op niveau van het raamcontract De leverancier zal voor elk lot de personen aanduiden die het project begeleiden. Voor lot 1 zal dat zowel een technisch projectleider als een accountmanager zijn, die administratief voor lot 1 verantwoordelijk zijn en coördineren. Deze personen zullen in de loop van de onderhandelingen voorgesteld worden. De leverancier zal voor elk lot dat hij heeft minstens een technisch projectleider aanduiden. Deze kan indien hij voor meerdere loten instaat dezelfde persoon zijn voor meerdere loten. We verwachten van de accountmanager en/of technische projectleider, dat hij of zij op tijd en stond opportuniteiten meldt : bvb samenvoegen van mogelijke aankopen enz. Mogelijkheid van toepassen van nieuwe technieken enz. Deze accountmanager en/of technisch projectleider zal telkens voor het geheel van alle besturen verantwoordelijk zijn. Behalve voor lot 1 kan de technische projectleider de rol van administratieve coördinatie op zich nemen. Indien om gelijk welke redenen een accountmanager of technisch projectleider moet worden vervangen heeft de opdrachtgever of de stuurgroep het recht deze persoon te weigeren. De leverancier zal in dat geval een tweede persoon voorstellen. Indien er niet tot een vergelijk gekomen wordt is dit een geldige reden om het raamcontract voor dat lot op te zeggen. Stuurgroep In de stuurgroep wordt de werking en stand van zaken voor elk lot besproken : Van de stuurgroep maken deel uit: - de ICT-directeur van de Stad Kortrijk - de adjunct van de directeur, die verantwoordelijk is voor de administratieve opvolging van het contract - de account manager van de contractant (voor lot 1) - de technische projectleider - een vertegenwoordiger van elk deelnemend bestuur - ad hoc alle betrokkenen, waarvan de aanwezigheid nuttig kan zijn. Om het aantal vergaderingen te beperken proberen we één gemeenschappelijke stuurgroepvergadering te houden voor het geheel van alle loten, waar de verschillende loten opeenvolgend worden besproken. Volgens de onderwerpen wordt een timing van de vergadering Pagina 5/10

6 opgemaakt, waar afhankelijk van het onderwerp de vertegenwoordiger(s) van de leverancier wordt of worden bijgevraagd. Voor lot 1 zal deze stuurgroep minstens om de twee maand samenkomen, voor de andere loten kan de regelmaat lager liggen. De stuurgroep kan na een tijd beslissen de regelmaat van samenkomen in bepaalde periodes te verminderen. De stuurgroepvergadering wordt samengeroepen door de Stad Kortrijk. Alle communicatie gebeurt per mail. 2à3 weken voor elke vergadering wordt een herinneringsmail verstuurd. Op vraag van gelijk welk deelnemend bestuur kan een stuurgroep bij hoogdringendheid binnen de maand samengeroepen worden voor lot 1 en binnen de zes weken voor de andere loten. Technische projectkosten minimaal houden De basis van het raamcontract is de werking op afroep. De technische leiding en verantwoordelijkheid over de organisatie en de structuur blijft bij de besturen liggen, behalve als in uitzonderlijke gevallen een specifieke onderhoudsovereenkomst voor een specifiek domein werd afgesloten. Slechts uitzonderlijk en na overleg kan aanvaard worden dat er projectkosten worden gemaakt. De projectdefinities zullen in principe worden gemaakt in samenwerking met het bestuur en de medewerkers uit de loten 2, 3 en 4 die onder andere hiervoor worden aangetrokken. Administratieve verwerking en audit Administratieve verwerking: plaatsen en registreren van bestellingen Elk deelnemend bestuur zal aan de leverancier laten weten wie bestellingen mag doorgeven. Dit kan verschillen per lot. Omgekeerd zal de leverancier meedelen bij wie (aan de kant van de leverancier) het bestuur terecht kan voor de bestellingen. De communicatie verloopt in principe per mail. De bestelling zal in principe in twee stappen verlopen. Eerst wordt een prijsofferte gevraagd voor de (deel-) bestelling. Deze wordt dan bevestigd (per mail) door het bestuur, die de bestelling plaatst. E-procurement-systemen kunnen zorgen voor een betere service. Hoofdleveringsplaats Elk bestuur zal aan de leverancier meedelen welke de hoofdleveringsplaats is voor bestellingen. In principe zullen alle bestellingen en in het bijzonder alle kleinere te leveren toestellen hier worden geleverd. In principe wordt voor één bestelling één leveringsplaats afgesproken. Voor uitlevering van kleinere toestellen op verschillende adressen mag de leverancier bijkomende kosten aanrekenen. Het bestuur kan voor grotere toestellen, die moeilijk te transporteren zijn of in bijzondere gevallen een andere leveringsplaats afspreken Auditsysteem Op eenvoudige vraag van de opdrachtgever zal de contractant de nodige bewijsstukken voorleggen, die aantonen dat de contractant de prijsafspraken naleeft. Pagina 6/10

7 Organisatie van de ondersteuning en urgente interventies Vaste contactpersonen voor loten 1 en 9(Mac) Basisprincipe is dat de ondersteuning gerealiseerd wordt door vaste techniekers of vaste specialisten op het terrein. Bedoeling is dat zij na een niet al te lange inloopperiode het werkterrein goed kennen. De basisondersteuning voor lot 1 en lot 9 (MAC) wordt verzekerd door een technieker die een voldoende brede kennis en ervaring heeft op het terrein in gelijkaardige omstandigheden. Belangrijk hierbij is een goede basiskennis van netwerken en de zelfstandigheid van deze technieker. Het is belangrijk dat deze persoon heel wat kleine problemen kan oplossen zonder beroep te moeten doen op anderen. De kwaliteit van de voorgestelde (basis-)technieker is een beoordelingscriterium. De cv s en referenties van deze personen zijn bij de kandidaatstelling of de offerte gevoegd en de persoon zich ook tijdens de onderhandelingen en/of de opstart op de stuurgroep voorstellen Afhankelijk van de afname op dit lot kan een tweede (of derde) technieker worden ingeschakeld, waarbij erop gelet wordt dat elk bestuur zijn vaste technieker(s) heeft waarop hij beroep kan doen. De leverancier zal iemand in backup voorzien voor geval van ziekte enz. Dit zullen bij voorkeur personen zijn die reeds in het raamcontract werken. Vaste contactpersonen voor loten 2, 3 en 4. De leverancier zal iemand in backup voorzien voor geval van ziekte enz. Dit zullen bij voorkeur personen zijn die reeds in het raamcontract werken. Op vraag van de opdrachtgever of de stuurgroep kan de vervanger op vraag van een willekeurig bestuur geweigerd worden. Deze persoon moet binnen de maand door een andere persoon vervangen worden. De opdrachtgever of de stuurgroep zijn niet verplicht deze weigering te argumenteren. Groepering van bestelling van ondersteuning (loten 1, 2, 3 en 4) binnen de respectievelijke loten. Elk bestuur zal indien van toepassing en indien mogelijk een vaste halve/hele dag per week/maand definiëren, waarop hij zijn dienstverlening verwacht. De ondersteuning wordt door de bestellende besturen gegroepeerd tot bijvoorbeeld één vaste dag of halve dag per week of per maand. De aanbieder organiseert zich zodat hij afwijkingen tijdig kan realiseren: één supplementaire halve of volledige dag afwijking kan hij binnen de 8 kalenderdagen realiseren; anderhalve of twee dagen afwijking binnen de 15 kalenderdagen. Tijdens de verlofperiodes van Kortrijk en Roeselare wordt deze periode met drie werkdagen verhoogd. Pagina 7/10

8 Groepering van bestelling voor diensten of werken (loten 1, 5a en b, 7, 8, 9, 10, 11) binnen de respectievelijke loten. De besturen zullen samen indien mogelijk een vaste dag per maand definiëren, die minstens door de dienstverlener worden vrijgehouden voor dienstverlening aan de besturen van het raamcontract. Tot veertien dagen voor de genoemde datum kan elk bestuur een werk doorgeven. De ondersteuning wordt door de bestellende besturen gegroepeerd tot bijvoorbeeld één vaste dag of halve dag per week of per maand. De aanbieder organiseert zich zodat hij afwijkingen tijdig kan realiseren: één supplementaire halve of volledige dag afwijking kan hij binnen de 8 kalenderdagen realiseren; anderhalve of twee dagen afwijking binnen de 15 kalenderdagen. Tijdens de verlofperiodes van Kortrijk en Roeselare wordt deze periode met drie werkdagen verhoogd. Transparante prijsbepaling en special bid offers De aanbieder zal de manier aangeven waarop de verschillende prijzen worden gevormd op een dergelijke manier dat de opdrachtgever(s) zich ten allen tijde ervan kunnen vergewissen dat zij dezelfde voorwaarden genieten als bij het begin van het raamcontract. Deze prijsvorming kan uiteraard verschillend zijn volgens de verschillende verdelers waar de aanbieders mee werken. In dat geval zal hij de verschillende systemen weergeven. De prijsvorming kan bovendien verschillen voor bepaalde productsoorten. Indien deze niet bij de gunning verduidelijkt zijn zal de opdrachtgever de voor hem interessantste interpretatie mogen toepassen. Vaste aankoopprijsmarges De aanbieder zal voor alle aankopen een vaste aankoopmarges vastleggen. De aangerekende marge voor de productgroep blijft geldig voor de duur van het raamcontract en moet ten alle tijde kunnen aangetoond worden door voorlegging van de facturen van de fabrikant of van de verdeler van die producten. Zie ook paragraaf audit Vaste listprijsreducties bij aankopen De aanbieder zal vaste minimale listprijsreducties voorstellen, die kunnen verschillen per productlijn en een bepaalde geldigheidsduur kunnen hebben, maar die duidelijk moeten zijn voor alle aankopen en de volledige tijdsduur van het contract. Deze moeten niet identiek zijn voor alle productgroepen, maar moeten wel voor alle groepen bepaald zijn zoals in de meetstaat gepreciseerd De aangerekende marge voor de productgroep, blijft geldig voor de duur van het raamcontract en moet ten alle tijde kunnen aangetoond worden door voorlegging van de facturen door de fabricant of eigen leverancier van de aanbieder Vaste listprijsreducties bij het volgen van vorming De aanbieder zal een vaste reductie opgeven ten opzichte van de geldende vormingscatalogus van de aanbieder. Special Bid Offers (SBO s) met korte geldigheid. We vragen voor een aantal pakketten een prijsaanbod met korte geldigheid (SBO (Special Bit Offer)), dat tot minstens zes maand na betekening van de gunning van het raamcontract geldig blijft en waarvan de opdrachtgever de vrijheid heeft om de aankoop al dan niet te plaatsen. De aanbieder kan voor deze aanbiedingen prijzen aanbieden die afhankelijk zijn van de afgenomen hoeveelheid. Op regelmatige basis (minstens éénmaal per jaar) zullen de deelnemende besturen met de stuurgroep overleggen om een aantal aankopen te plaatsen en om aankopen te groeperen. Het aanbieden van een SBO kan hier uiteraard invloed op hebben. Pagina 8/10

9 Voorgeschreven structuur van de kandidaatstelling met het oog op selectie van de kandidaten Ten titel van inlichting geven we hier de structuur die de inschrijver bij de kandidaatstelling diende te volgen met het oog op de selectie van de verschillende kandidaten. De inschrijver dient in geval er in het kader van deze procedure naar documenten verwezen wordt of naar delen van de kandidaatstelling dezelfde nummering te behouden. De inschrijver kan bij de definitieve offerte bepaalde documenten toevoegen, bepaalde documenten, die bij de kandidaatstellingen zijn gebruikt aanvullen, uitvoeriger documentariëren en/of vervangen door recentere exemplaren, b.v. in geval van bewijsstukken. a) brief met de kandidaatstelling gedagtekend en ondertekend met een vermelding of er al dan niet een vereniging van bedrijven wordt voorgesteld b) documenten die de identiteit van de ondertekenaars aanduiden en hun mandaat bewijzen en in voorkomend geval van een vereniging de nodige documenten ter staving c) Getuigschrift over het in orde zijn met de betaling van de belastingen. d) Document dat het omzetcijfer in het offertedomein aangeeft van de twee recentste afgewerkte boekjaren e) Referentielijst met gelijkaardige of voor het dossier significante uitgevoerde projecten voor elk lot waarvoor men kandideert: f) Voor alle loten APART, waaraan men wenst deel te nemen: opgave van het aantal personeelsleden die - te maken hebben met de verkoopsbranche van het bedrijf voor dit lot - te maken hebben met de servicebranche van het bedrijf (verzorgen van installaties, leveren van support na verkoop) voor dit lot - te maken hebben met de project-, analyse- of programmeerafdeling van het bedrijf g) Voor loten 1, 5a, 5b, 7,8,9,10 en/of 11: documenten, die aantonen dat het bedrijf verschillende productranges van hardware kan aanbieden en het eventuele statuut van geprefereerd verdeler van die merken bezit en/of als gemachtigde optreedt om zelf de garantie voor deze producten in te vullen h) Voor lot 1, 5a en 5b, 7,8, 9, 10, 11: beschrijving van de ervaring en C.V. van 3 personen die technische ondersteuning/bijstand kunnen leveren, gespecifieerd per lot, met een lijst van klanten bij voorkeur uit de streek waar de personen nu actief zijn en die de vlotte beschikbaarheid binnen de streek aantoont. Indien er voor een lot met een onderaannemer wordt gewerkt, zullen deze personen werknemers van dat bedrijf zijn. i) Voor lot 1: documenten, die voor de volgende lijst van softwareproducten aantonen dat de leverancier als geprefereerd verdeler van die pakketten fungeert en die aantonen binnen het bedrijf over liefst meerdere gecertifieerde service-verleners te beschikken Microsoft software Software voor virtualisatie van servers, Citrix of gelijkwaardig Firewalling Beveiligingsproducten (Mc Afee, Norton, ) Altiris of gelijkwaardig Andere j) Voor lot 5a en 5b, 7,8, 9, 10, 11: Mogelijkheid gespecifieerd per lot om assistentie te verlenen in specifieke softwarepakketten of voor het uitvoeren van specifieke testen die volgens de regels van de kunst met dat lot zijn verbonden. k) Voor lot 1, 7,,8, 9, 10, 11: beschrijving en bewijs van ervaring indien mogelijk met certificaten van een zo groot mogelijk aantal personen in eigen dienst (niet van onderleveranciers) inzake - Networking - Veiligheid van netwerken Indien er voor een lot met een onderaannemer wordt gewerkt, zullen deze personen werknemers van dat bedrijf zijn. Pagina 9/10

10 l) Voor lot 2, 3 en 4: Het CV van de voorgestelde specialist die advies kan verzorgen en eventueel directe technische ondersteuning/bijstand kan leveren, indien mogelijk met een lijst van bedrijven of besturen bij voorkeur uit de streek die zijn/haar vlotte beschikbaarheid binnen de streek aantoont. Het CV van minstens één persoon die hem/haar kan vervangen in geval van ziekte enz m) Voor lot 6a, 6b: een overzicht van de waaier van cursussen die georganiseerd worden en de dichtste plaatsen waar de cursussen gegeven worden. Het onvolledig, niet correct zijn of ontbreken van één van de hiervoor vermelde documenten kan leiden tot de nietigverklaring van de inschrijving. Pagina 10/10

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Icona HULP NODIG BIJ INSTALLATIE?

Icona HULP NODIG BIJ INSTALLATIE? Icona HULP NODIG BIJ INSTALLATIE? DE COMELIT SERVICEDESK HELPT JE GRAAG VERDER! Een aanbod aan diensten om u te begeleiden en verder te helpen bij projecten, installaties en activiteiten waar u minder

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Raamcontract IP-telefonie. Provinciehuis Leuven - 5 mei

Raamcontract IP-telefonie. Provinciehuis Leuven - 5 mei Raamcontract IP-telefonie Provinciehuis Leuven - 5 mei 2 IP-telefonie: de mythes en de feiten Wat mogen we verwachten van IP-telefonie? 3 Vooropgestelde eisen SIP-trunk goedgekeurd door Infrax Zowel fysieke

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Openbare aanbesteding in Nederland (conform 3 (1), art. 3 van het Duitse aanbestedingsreglement VOL/A) - exemplaar voor de deelnemer

Openbare aanbesteding in Nederland (conform 3 (1), art. 3 van het Duitse aanbestedingsreglement VOL/A) - exemplaar voor de deelnemer Duits Verkeersbureau Haaksbergweg 51 1101 BR Amsterdam Amsterdam, 6 oktober 2014 Openbare aanbesteding in Nederland (conform 3 (1), art. 3 van het Duitse aanbestedingsreglement VOL/A) - exemplaar voor

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht 21 september 2011 Inleiding Zeven organisaties (Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Specificaties van de inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen

Specificaties van de inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal 28 maart 2017 Specificaties van de inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan 1 TECHNISCHE SPECIFICATIES...

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Twin-tel

Leveringsvoorwaarden Twin-tel Leveringsvoorwaarden Twin-tel Versie: 1.0 Datum: 25-03-2013 Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Scoop... 4 2.1. Binnen scoop van de opdracht.... 4 2.2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hierbij vindt u een overzicht van de belangrijke topics aangaande het dossier externe communicatie van Logeren in Vlaanderen vzw.

Hierbij vindt u een overzicht van de belangrijke topics aangaande het dossier externe communicatie van Logeren in Vlaanderen vzw. Logeren in Vlaanderen vzw Diestsevest 40 3000 Leuven 5/2/2016 Betreft: Overheidsopdracht voor het aanstellen van een dienstverlener die de externe communicatie van Logeren in Vlaanderen vzw (2016-2020)

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Ervaringen van Brusselse KMO s met overheidsopdrachten. October 1, 2013 Unizo

Ervaringen van Brusselse KMO s met overheidsopdrachten. October 1, 2013 Unizo Ervaringen van Brusselse KMO s met overheidsopdrachten October 1, 2013 Unizo Inleiding Knelpunten Knelpunten van de bouwsector Knelpunten van de voedingssector Suggesties Inleiding Slecht imago Politiek

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Open Universiteit Nationale identificatie: 331569381 Postadres: Valkenburgerweg

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort.

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. I. Algemeen Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. Art.2. Onder toestellen wordt in deze tekst uitsluitend

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Verschillende SWT-bedragen gewijzigd sinds 1 januari 2016 1. Herwaardering bedrijfstoeslag en begrensd brutomaandloon Op 1 januari van elk jaar kan zowel het begrensde brutomaandloon, dat in aanmerking

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE COMPUTERS

TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE COMPUTERS DIENSTENBROCHURE BESTELFORMULIER (2014-2015) TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE COMPUTERS Aanvragen online via de Citymesh CAB- manager: http://exhibition.citymesh.com/antwerpexpo

Nadere informatie

20 tot 30% besparen door samenaankopen en raamcontracten

20 tot 30% besparen door samenaankopen en raamcontracten 30 // VLAAMS TIJDSCHRIFT VOOR SPORTBEHEER / 2016 / N 255 20 tot 30% besparen door samenaankopen en raamcontracten Luk Van Beneden freelance stafmedewerker VVSG - directeur ICT op rust Kortrijk luk.van.beneden@vvsg.be

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Gunningverslag D Raamovereenkomst Dwaaldetectie

Gunningverslag D Raamovereenkomst Dwaaldetectie Bevoegd orgaan Elektronisch Directiecomité van 23 mei 2016 Opgesteld door Koenraad Bohyn, projectleider Systeembeheer Voorwerp van de opdracht Raamcontract met 1 leverancier voor het leveren en installeren

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

Glasvezel in Staphorst! Ook voor u?

Glasvezel in Staphorst! Ook voor u? Op dit moment is er op de industrieterreinen De Baarge & De Esch een leidingnetwerk gereed gemaakt voor het actief maken van glasvezel infrastructuur. De realisatie hiervan geschied door Smartconnect Networks.

Nadere informatie

Openbare aanbesteding 2015/S van

Openbare aanbesteding 2015/S van Ref. Ares(2015)3961281-25/09/2015 European Commission DG JRC Institute for Energy and Transport Resource Management Petten Openbare aanbesteding 2015/S 169-307448 van 02.09.2015 NL Petten: Inspectie/lektest

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E- MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM 2. INSTALLATIEADRES BEURS/EVENEMENT 3. FACTURATIEGEGEVENS

TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E- MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM 2. INSTALLATIEADRES BEURS/EVENEMENT 3. FACTURATIEGEGEVENS DIENSTENBROCHURE - BESTELFORMULIER TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE HARDWARE TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E- MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM Deze aanvraag moet ten

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Stichting

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken Functie Graadnaam: Informaticus Functienaam: ICT-deskundige Functiefamilie: Deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Subdienst: Team IT Code: Doel van de entiteit Het team

Nadere informatie

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements Support / Helpdesk Voor vragen of problemen kan u zich steeds wenden tot de helpdesk. De SLA contracten geven u hierbij echter garanties en een duidelijke omkadering wat er wel

Nadere informatie

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting Erratum AANBESTEDENDE OVERHEID ADRES ANDERE DEELNEMENDE BESTUREN GUNNINGSWIJZE Intercommunale Leiedal President

Nadere informatie

Carl Possemiers 22 juni 2015 - Wemmel

Carl Possemiers 22 juni 2015 - Wemmel Carl Possemiers 22 juni 2015 - Wemmel Wie is VERA Wie is VERA VERA is een autonoom provinciebedrijf (APB) Opgericht in 2000 14 personeelsleden Locatie: Wijgmaal (bij Leuven) Doelgroep: alle lokale besturen

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551

Conceptnota. Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551 Conceptnota Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551 Versie 7.0 CD000551_Conceptnota_Software (RO) Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Ons bedrijf. Onze missie

Ons bedrijf. Onze missie Succesvolle partnerships tot stand brengen in de Europese Unie Ons bedrijf KomFort is een bedrijf gespecialiseerd in commerciële dienstverlening. We begeleiden u stap voor stap tijdens uw samenwerking

Nadere informatie

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN AANBESTEDING nr. AWD/2013 Aankoop en montage van banden voor de voertuigen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) OVER-gemeenten, Koetserstraat 3, 1531NXWormer(NL). Contactpunt(en): Stichting Rijk, t.a.v.:

Nadere informatie

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN Diensten: o Managed IT Service Provider voor het MKB Cloudcomputing - Remote Monitoring en Patchmanagement - VOIP telefonie Hardware: o Servers - Personal Computers Laptops

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Noorderpoort Projectbureau Huisvesting Postbus 530 9700 AM GRONINGEN Contactpunt(en): draaijer+partners Ter attentie van: A.N. de

Nadere informatie

IT-raamcontract stad Kortrijk : de IT-formule voor een lokaal bestuur of andere instellingen

IT-raamcontract stad Kortrijk : de IT-formule voor een lokaal bestuur of andere instellingen IT-raamcontract stad Kortrijk : de IT-formule voor een lokaal bestuur of andere instellingen 28 september 2016 kennisdag V-ICT-OR : Goed opdrachtgeverschap 1 Stad Kortrijk - Centrumstad met ruim 75 128

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 10 april 2013 Plaats Raadzaal Uur 19.00 uur Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Depoorter Brigitte, Decoene

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende.

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende. Publicatiebericht Oproep voor kandidaten voor ontwerp en realisatie van geïntegreerde kunst in het woonzorgcentrum Sint Elisabeth, Zwaluwenstraat 2 te Oostende. Aankondiging van een opdracht voor het ontwerp

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Gunningverslag. CD000630 Raamovereenkomst Meldjeaan: Cloud Hosting en alle support. Bevoegd orgaan Elektronisch Directiecomité van 2 februari 2015

Gunningverslag. CD000630 Raamovereenkomst Meldjeaan: Cloud Hosting en alle support. Bevoegd orgaan Elektronisch Directiecomité van 2 februari 2015 Bevoegd orgaan Elektronisch Directiecomité van 2 februari 2015 Opgesteld door Dirk Debruyne, beheer en ondersteuning Voorwerp van de opdracht 1. Omschrijving: Hosting van de applicatie op een Azure PAAS

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke ICT

FUNCTIEPROFIEL. Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke ICT FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker ICT Helpdesk/Systeembeheerder A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het beheer, onderhoud en de uitbouw van de volledige ICT-infrastructuur

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Groepsvervoer met chauffeur

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Groepsvervoer met chauffeur AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wageningen Universiteit & Researchcentrum, Akkermaalsbos 12, gebouw 116, 6708 WB Wageningen

Nadere informatie

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing in dit nummer Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 2 Operationele lease is altijd dan zelf kopen Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 2 sluiten 03 Inleiding 04 Verborgen

Nadere informatie

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Tussen de ondergetekenden vennootschap:...............................................................................................................................

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Inzake de Europese aanbesteding (number of document 2013/S ) ICT Beheer van Stichting Orion, kunnen wij u het volgende mededelen.

Inzake de Europese aanbesteding (number of document 2013/S ) ICT Beheer van Stichting Orion, kunnen wij u het volgende mededelen. NOTA VAN INLICHTINGEN_1 Waalwijk, 25 september 2013 Ref. 13.029/MvR/bs Betreft: Nota van Inlichtingen Stichting Orion te Amsterdam Geachte heer/mevrouw, Inzake de Europese aanbesteding (number of document

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER Tussen: Vennootschap. Adres. Telefoonnummer... Fax E-mailadres. BTW-Nummer.. Registratienummer Vertegenwoordigd

Nadere informatie

P R O D U C T B Y A N D R O M E D A

P R O D U C T B Y A N D R O M E D A P R O D U C T B Y A N D R O M E D A U W A D M I N I S T R AT I E W O R D T K I N D E R S P E L Voor wie perseus ADMIN is een softwarepakket dat kleine of middelgrote bedrijven helpt hun dagelijkse administratie

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S Bijlage 3 Brussels International Leefmilieu Brussel PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S 2016 TOELAATBARE UITGAVEN Financiële principes 1. Het grootste deel van de uitgaven is voor het Zuiden bestemd, rechtstreeks

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 22/04/2014 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Campus Deltion College 71609732 Mozartlaan 15,

Nadere informatie

24/7. VLT Drives Service Meer dan verwacht. DrivePro. www.danfoss.be/drives/nl. Stand-by u MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

24/7. VLT Drives Service Meer dan verwacht. DrivePro. www.danfoss.be/drives/nl. Stand-by u MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT Drives Service Meer dan verwacht 24/7 Stand-by u Buiten de kantooruren, 24u per dag, 7 dagen per week, staan wij telefonisch ter beschikking om op uw vragen te antwoorden

Nadere informatie

LOGO OCMW Dit betekent dat u concreet:

LOGO OCMW Dit betekent dat u concreet: GEINDIVIDUALISEERD PROJECT VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (art. 11 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en art. 10 tot 21 KB 11 juli 2002 houdende het algemeen

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Richtlijn 2014/24/EU AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nationale

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Havenbedrijf Gent agh J.Kennedylaan 32, B9000 Gent ( België ) Ter attentie van: Mark Van den Bosch Telefoon: +32 92510550, Fax: +32

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie