De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity"

Transcriptie

1 De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity

2 De grond onder uw woning is óók geld waard! Uw woning vertegenwoordigt waarschijnlijk een groot deel van uw vermogen. Dat vermogen is echter niet direct beschikbaar. Het zit vast in uw woning. Tenminste in dat deel dat, voor het gemak gezegd, uit bakstenen bestaat. Er zit echter ook vermogen in de grond onder uw woning. Dat vermogen kunt u nu direct vrijmaken met Grondvermogen van Finquiddity. Zo krijgt u meer financiële armslag en kunt u toch in uw woning blijven wonen! Waarom Grondvermogen? Met Grondvermogen verkoopt u de grond onder uw woning voor de huidige marktwaarde. U kunt de verkoopopbrengst naar eigen inzicht aanwenden, terwijl u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Dit maakt Grondvermogen bijvoorbeeld interessant, wanneer u: geen of wellicht een te beperkte pensioenvoorziening heeft opgebouwd; een schenking aan uw kinderen wilt doen; een wereldreis wilt maken; een verbouwing wilt uitvoeren; een grote aanschaf wilt doen; of om, wat voor reden dan ook, geld vrij wilt maken. Wat is Grondvermogen? Grondvermogen maakt gebruik van het feit dat de waarde van een woning uit twee delen bestaat. Het eerste deel is de woning zelf (de opstallen). Het tweede deel is de grond waarop de woning is gebouwd. Met Grondvermogen verkoopt u de eigendom van de grond onder uw woning aan Finquiddity tegen de huidige De canon die u maandelijks betaalt voor het recht van erfpacht zal op basis van de huidige fiscale wet- en regelgeving in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar zijn (zie ook paragraaf 2 en 3 van het Informatieboek Grondvermogen voor een uitgebreidere beschrijving van de fiscale aspecten en risico s). Dit betekent dat Grondvermogen ook interessant kan zijn wanneer u op dit moment niet of niet volledig gebruik maakt van de mogelijkheden voor fiscale aftrek, bijvoorbeeld omdat u uw hypothecaire geldlening voor uw woning inmiddels (voor een groot deel) heeft afgelost of omdat uw woning sinds het afsluiten van de hypothecaire geldlening in waarde is gestegen. marktwaarde zoals zal worden bepaald door een erkend taxateur. Tegelijkertijd behoudt u de grond in eeuwigdurende erfpacht, zodat u de grond kunt blijven benutten alsof u eigenaar bent gebleven. Voor dit gebruiksrecht betaalt u een maandelijkse canon. U blijft eigenaar van uw woning (de opstallen), omdat het recht van erfpacht ook een recht van opstal omvat. Met Grondvermogen van Finquiddity verzilvert u dus de waarde van de grond onder uw woning, terwijl u eigenaar blijft van uw woning. Wat houdt erfpacht in? Het recht van erfpacht is een zakelijk recht. Degene aan wie het recht van erfpacht op een onroerende zaak (hierna de grond) toekomt heet erfpachter; degene wiens grond met het erfpacht is bezwaard, de erfverpachter. Het recht van erfpacht geeft de erfpachter de bevoegdheid de betreffende grond te houden en te gebruiken. Kenmerkend is dat de erfpachter in beginsel hetzelfde genot van de grond heeft als de eigenaar. De erfpachter kan het recht van erfpacht ook verkopen of anderszins vervreemden. De erfverpachter is eigenaar van de grond, maar mag de grond niet gebruiken. De erfpachter betaalt een geldsom de canon - voor het aan hem verleende gebruiksrecht. In de akte waarbij het recht van erfpacht wordt gevestigd kan de duur van het recht van erfpacht worden bepaald. Grondvermogen vestigt alleen een eeuwigdurend recht van erfpacht. U heeft dit recht van erfpacht vanaf het moment dat u uw grond heeft geleverd. Vanaf dit moment

3 Grondvermogen is snel en eenvoudig te realiseren zonder ingewikkelde procedures. bent u een maandelijkse canon verschuldigd. Alhoewel het recht van erfpacht eeuwigdurend is, biedt Grondvermogen u wel de mogelijkheid om de grond na een bepaalde periode in eigendom terug te kopen. Overigens is het recht van erfpacht in Nederland een zeer oude en veel voorkomende vorm van grondgebruik, Welke kosten brengt Grondvermogen met zich? Tot aan de acceptatie van de offerte zijn er voor u geen kosten aan Grondvermogen verbonden. Finquiddity neemt de kosten van de taxatie en eventuele milieukeuring voor haar rekening evenals de kosten van de notaris en de overdrachtsbelasting, voor zover deze samenhangen met de levering van de grond. Behalve de maandelijkse canon betaalt u zelf alleen, indien van toepassing, de eventuele kosten verbonden aan de aflossing van uw hypothecaire geldlening en de kosten verbonden aan het aanpassen dan wel opnieuw vestigen van het recht van hypotheek (inclusief de daarmee samenhangende notariskosten). waarvan met name in grote steden, zoals Amsterdam en Rotterdam, veel gebruik wordt gemaakt. Klachtenprocedure Finquiddity streeft naar 100% klanttevredenheid. Op kunt u een beschrijving van de klachtenprocedure vinden. REKENVOORBEELD Stel uw woning (inclusief grond) is ,- waard. De waarde van de grond zal in de meeste gevallen ongeveer ,- bedragen. Met Grondvermogen komt deze waarde direct beschikbaar. Informatieboek Grondvermogen Voor uitgebreidere informatie over Grondvermogen kunt u het Informatieboek Grondvermogen raadplegen. Het Informatieboek is verkrijgbaar via uw tussenpersoon. Wij raden u aan het Informatieboek goed door te nemen alvorens de Is de procedure ingewikkeld? Grondvermogen is snel en eenvoudig te realiseren zonder ingewikkelde procedures. Voor het ontvangen van een vrijblijvende offerte hoeft u alleen uw persoonsgegevens, informatie over uw woningtype en de laatste WOZ-waarde te verstrekken. Na acceptatie van de offerte regelt Finquiddity vervolgens de taxatie en eventuele milieukeuring en regelt Informatieboek Grondvermogen Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! Finquiddity dat de koopovereenkomst en akte van levering worden opgesteld. offerte te accepteren. Wilt u meer weten? Of persoonlijk advies? Grondvermogen van Finquiddity is een even interessante als unieke kans die uw aandacht zeker verdient. Een oriënterend gesprek met uw tussenpersoon kan veel duidelijkheid verschaffen. Bel vandaag nog met uw tussenpersoon voor een afspraak. Vanzelfsprekend kunt u ook direct en geheel vrijblijvend een offerte aanvragen bij Finquiddity. Wilt u deze brochure en/of andere documenten in een groter lettertype ontvangen? Ga naar

4 Veelgestelde Vragen Hoe wordt de waarde van de grond bepaald? In de offerte wordt de waarde van de grond onder uw woning geschat op basis van door u verstrekte informatie over de WOZwaarde van uw woning (inclusief grond). De verkoopprijs van de grond onder uw woning wordt uiteindelijk bepaald door de huidige marktwaarde ervan te laten taxeren door een erkend taxateur in opdracht en voor rekening van Finquiddity. Hoe wordt de hoogte van de canon bepaald? De canon bedraagt bij Grondvermogen een percentage van de waarde van de grond. Het percentage wordt vastgesteld op basis van onder meer de hoogte van de reële rente in de periode van 3-5 werkdagen voor de levering van de grond. Dit percentage wijzigt na levering niet meer, behalve door (i) de jaarlijkse inflatiecorrectie en (ii) de aanpassing van de canon elke 30 jaar op basis van dan geldende marktomstandigheden. Beide aanpassingsmechanismen staan beschreven in de erfpacht- en opstalbepalingen opgenomen in de akte van levering. De erfverpachter kan de canon niet op andere gronden aanpassen. Hoe zit het met de verkoopbaarheid van de woning? Op het moment dat u de grond onder uw woning verkoopt, realiseert u een deel van de waarde van de woning. In de toekomst kunt u uitsluitend nog het recht van erfpacht (inclusief het recht van opstal) verkopen en daarmee de waarde van het andere deel (de opstallen) realiseren. U heeft voor de verkoop van het recht van erfpacht geen toestemming van de erfverpachter nodig. Het is mogelijk dat het recht van erfpacht negatieve gevolgen heeft voor de verkoopbaarheid van uw woning. In dit verband wordt erop gewezen dat erfpacht met name in de grote steden in Nederland gebruikelijk is en daar tot op heden geen materieel nadelige gevolgen voor de verkoopbaarheid heeft gehad. In een streek waar erfpacht minder gebruikelijk is, is het goed denkbaar dat uw woning mogelijk langer te koop staat. Ten slotte moet u er rekening mee houden dat de toekomstige waardeontwikkeling van het recht van erfpacht kan afwijken van de waardeontwikkeling van de volle eigendom. Een oorzaak hiervan kan bijvoorbeeld gelegen zijn in een wijziging in fiscale wet- en regelgeving. Wat zijn de fiscale consequenties? De koopsom die u als particulier ontvangt voor de verkoop van uw grond wordt niet belast in Box 1. De koopsom is wel een bezit dat voor de inkomstenbelasting onder de bezittingen van Box 3 valt (inkomsten uit sparen en beleggen en afhankelijk van de aanwending van de te ontvangen gelden). De canon die u moet betalen wordt op basis van de huidige fiscale wet- en regelgeving gekwalificeerd als aftrekbare kosten eigen woning en wordt vergelijkbaar met hypotheeklasten verrekend in Box 1. Een belangrijke voorwaarde is wel dat u de woning zelf blijft bewonen. Voor een uitgebreidere beschrijving van de fiscale consequenties verwijzen wij naar paragraaf 2 en 3 van het Informatieboek Grondvermogen. Daar staat ook beschreven wanneer bovenstaande fiscale consequenties niet van toepassing zijn. Wat zijn de consequenties voor gemeentelijke heffingen en verzekeringen? Als erfpachter blijft u dezelfde gemeentelijke heffingen betalen als die u betaalde als eigenaar van de grond. Er verandert ook niets voor uw woonhuisverzekering. Wat gebeurt er als een nieuwe eigenaar van de grond andere plannen heeft? Helemaal niets. Zolang het recht van erfpacht van kracht is, kan de nieuwe eigenaar zonder uw medewerking niets aan de erfpacht- en opstalbepalingen veranderen. Kijk voor meer informatie op:

5 Wet op het financieel toezicht 2006 (Wft) niet van toepassing De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op de financiële markten. Dat houdt in dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector: sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Meer concreet richt de AFM zich De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht. Het prudentieel toezicht richt zich op de vraag of de deelnemers aan de financiële markten erop kunnen vertrouwen dat hun contractpartner de aangegane financiële verplichtingen kan nakomen. De regels waaraan DNB toetst zijn onder andere neergelegd in het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft. op de vraag of deelnemers aan de financiële markten met betrekking tot bijvoorbeeld financiële producten correct behandeld en juist geïnformeerd worden. De regels waaraan de AFM toetst, zijn onder andere neergelegd in het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Grondvermogen is geen financieel product zoals gedefinieerd in de Wft en daarmee vallen de aanbieding van Grondvermogen en transacties met tussenpersonen met betrekking to Grondvermogen niet onder de Wft. Dit betekent dat geen toezicht wordt uitgeoefend op grond van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wft.

6 Finquiddity Grondvermogen B.V. Ruimte voor adres Assurantietussenpersoon Eikenlaan 46, 1213 SK Hilversum Grondvermogen is een handelsnaam van Finquiddity Grondvermogen B.V., welke statutair gevestigd is te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi en Eemland onder nummer

Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen!

Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! Informatieboek Grondvermogen Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! 1 22 Informatieboek Grondvermogen (aankoop van een woning) U staat op het punt om een woning te kopen Finquiddity

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek versie juli 2012 Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek BankSpaar Plus Hypotheek Inhoud Servicekaart 3 1 Leeswijzer 5 2 De hoogte van uw hypotheek 6 2.1 De waarde van het huis 6 2.2 Taxatie

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur?

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur? AEGON Hypotheken Inleiding Voor u ligt de gebruiksaanwijzing voor uw AEGON Hypotheek. Tijdens uw hypotheekcarrière kunnen uw situatie, uw wensen of uw mogelijkheden wijzigen. De gebruiksaanwijzing geeft

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB

FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING Samengesteld door: mr. E. Marcus FB Ref. 2383M013/maart 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 2. De fiscale gevolgen van erfpachtfinanciering 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t Koopgarant en Kooprecht Koopgarant en Kooprecht en wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een woning Meerkeuzewoning Woningstichting

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken

Algemene informatie hypotheken Algemene informatie hypotheken A. Bepaling maximale leensom Het maximaal te lenen bedrag voor de aanschaf van een woning wordt bepaald door: 1. de waarde van de woning; 2. uw inkomen (totaal). De maximale

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek

De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek Voorwaarden MNF Bank 1 juli 2014 2 Voorwaarden MNF Bank 1 juli 2014 3 MNF Bank N.V. is een zelfstandige dochtervennootschap van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V..

Nadere informatie

Veelgebruikte termen.

Veelgebruikte termen. Wij willen gaan samen Ik wil kleiner gaan Veelgebruikte termen. In de financiële wereld worden nogal eens termen gebruikt waarvan de betekenis je wellicht niet meteen bekend is. In dit document worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek U heeft een Bankspaarhypotheek aangevraagd bij de ING. In deze brochure staat informatie over de Bankspaarhypotheek.

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2008 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning in Rotterdam, Delft, Dordrecht of

Nadere informatie

Basisinformatie ING Hypotheken Wat u moet weten voor u afsluit

Basisinformatie ING Hypotheken Wat u moet weten voor u afsluit sisinformatie ING Hypotheken Wat u moet weten voor u afsluit PB codenr. 2256980808 Kleurgebr. fc+165 Datum 09-09-2008 Bureau sowieso Ordernr 03515 Versie 04 Re Ex Fi Ri sisinformatie ING Hypotheken U heeft

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie