Het kopen van uw huurwoning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het kopen van uw huurwoning"

Transcriptie

1 Het kopen van uw huurwoning

2 Een woning kopen van Wonen Wateringen Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de woning niet wil kopen, is dat prima. Het huurcontract loopt dan gewoon door. Pas wanneer een zittende huurder zijn woning verlaat, wordt de woning aangeboden op de vrije markt. De woning is dan te koop voor alle geïnteresseerden en terug te vinden op de website van Wonen Wateringen en de verkopende makelaar. Op dit moment huurt u een woning van Wonen Wateringen. Misschien heeft u er wel eens aan gedacht een huis te kopen. Dan hebben wij goed nieuws voor u. Wonen Wateringen biedt namelijk een deel van haar huurwoningen te koop aan. Een mooi aanbod. In deze folder staat informatie over het kopen van een huurwoning. We vertellen wie kunnen kopen, welke stappen u doorloopt als u wilt kopen en welke instanties u nodig heeft als u een woning wilt kopen. Verkoopprijs van de woningen De verkoopprijs van de woning is gebaseerd op een waardetaxatie van een aantal referentiewoningen door een onafhankelijke taxateur en de WOZ-waarde van de woningen. Bij de waardebepaling is een beoordeling gemaakt van de beschikbare ruimte en voorzieningen in de woning, de staat van onderhoud, de situering van de woning en de tuin. Verder is gekeken naar de verkoopprijs van vergelijkbare, recent verkochte woningen. Op basis van al deze gegevens is de marktconforme verkoopprijs bepaald. Veranderingen die door een huurder zelf in de woning zijn aangebracht, zijn bij de taxatie buiten beschouwing gelaten. U betaalt er dus niet dubbel voor! U betaalt altijd een eerlijke prijs voor de woning. De koopprijs is niet onderhandelbaar; we zijn ervan overtuigd dat we u een scherp aanbod doen. De hoogte van de verkoopprijs voor een zittende huurder is niet afhankelijk van het aantal jaren dat men in de woning woont. Kortom: een korte of lange woonduur is niet van invloed op de prijs. De makelaar kan ook aangeven tot wanneer de afgegeven verkoopprijs geldt. Na afloop van de bedenktijd blijft het mogelijk om te kopen, echter tegen de op dat moment geldende marktprijs. Bijkomende kosten voor kopers Wonen Wateringen neemt de kosten voor de eigendomsoverdracht voor haar rekening. Dit zijn de overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte. De koper betaalt de afsluitprovisie voor de hypotheek en de kosten voor de hypotheekakte. 2 KOPen van uw huurwoning kopen van uw huurwoning 3

3 Normaliter zijn de totale bijkomende kosten: 1. notariskosten; 2. overdrachtskosten; 3. kosten voor het verkrijgen van een hypotheek. Gemiddeld zijn deze bijkomende kosten in totaal ongeveer 6 procent van de koopsom. Geen belemmerende voorwaarden bij verkoop Als u de woning eenmaal gekocht heeft en op enig moment weer wilt verkopen, dan kan en mag dat. De eventuele verkoopwinst is geheel voor u. Verkoop van vrijkomende woningen Niet iedere huurder zal op het koopaanbod ingaan. Dit betekent dat er de komende jaren vrijgekomen (lege) huurwoningen worden verkocht op de vrije markt. Deze huurwoningen worden tegen de op dat moment geldende marktprijs aangeboden aan belangstellenden. U vindt deze woningen op onze website te koop. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met de verkopende makelaar. Kopen: een persoonlijke afweging De beslissing om te kopen of te blijven huren is afhankelijk van uw eigen wensen en mogelijkheden. Wellicht is het in uw situatie interessant om te kopen. Of misschien blijft huren aantrekkelijker. Wat u ook beslist, het is belangrijk dat u een goede afweging maakt. Voor een goed zicht op de financiële consequenties van kopen is een vergelijking van maandlasten bij huur en koop op de lange termijn onmisbaar. Een hypotheekadviseur kan dit voor u berekenen. 'De beslissing is afhankelijk van uw eigen wensen en mogelijkheden.' De voordelen van kopen Om u een beeld te geven, zetten wij graag de voordelen van het kopen van een huis op een rij: Opbouw van vermogen Een eigen huis vertegenwoordigt een waarde. Door betaling van premie of aflossing kan vermogen worden opgebouwd. Dit is afhankelijk van de hypotheekvorm die u gekozen heeft. De overheid betaalt mee De huiseigenaar mag de hypotheekrente aftrekken van het belastbaar inkomen. Hierdoor betaalt de eigenaar minder belasting. Bij de belastingdienst kunt u een verzoek tot Voorlopige Teruggaaf indienen, waardoor u maandelijks het belastingvoordeel terugkrijgt (www.belastingdienst.nl). Meer vrijheid De eigenaar van een koopwoning heeft meer vrijheid om veranderingen in huis aan te brengen dan een huurder. Verantwoordelijkheden en kosten Naast de genoemde voordelen krijgt een woningeigenaar ook te maken met extra verantwoordelijkheden en kosten. Ook deze zetten we voor u op een rij: Het onderhoud van de woning is voor eigen rekening. Een woningeigenaar krijgt te maken met extra verzekeringskosten (o.a. opstal- en glasverzekering). Bij een eventuele verhuizing moet u de woning eerst verkopen. U bent daardoor meer gebonden dan een huurder die een opzegtermijn van een maand heeft. Bij de aangifte voor de inkomstenbelasting moet u als huiseigenaar een percentage van de WOZ-waarde van de woning bij uw inkomen optellen. Dit noemt men het eigenwoningforfait. Huiseigenaren betalen meer onroerend zaakbelasting en waterschapsbelasting dan huurders. 4 KOPen van uw huurwoning kopen van uw huurwoning 5

4 Onroerend zaakbelasting Als eigenaar betaalt u onroerend zaakbelasting. U ontvangt hiervoor jaarlijks een aanslag van de gemeente. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZwaarde van uw woning. Deze waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente Westland. Waterschapsbelasting Als gebruiker van de woning betaalt u waterschapsbelasting. Als eigenaar van de woning bent u een hogere bijdrage verschuldigd. Weet wat u koopt Onderhoudsstaat woning De woningen worden verkocht in de staat waarin ze zich nu bevinden. Grond en achterpaden De woningen worden verkocht inclusief de grond die hoort bij de woning. Eventuele groenstroken die eigendom zijn van de gemeente Westland of derden vallen hier dus buiten. Iedere koper wordt ook eigenaar van een evenredig deel van het eventueel aanwezige achterpad. Daarbij hoort ook de onderhoudsplicht en het gebruiksrecht. Dit wordt in de koopakte opgenomen. Verzekering Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen. Door het afsluiten van een opstalverzekering verzekert u de woning onder andere tegen brandschade. Misschien neemt u als huurder deel aan het glas- en/of rioolfonds? Dit vervalt als u de woning koopt. U sluit nu eventueel zelf een glasverzekering af. Waar u mee te maken krijgt Voor het uitvoeren en begeleiden van het verkoopproces heeft Wonen Wateringen deskundige partners ingeschakeld. Wij streven ernaar om de verkoop van woningen op een goede manier te regelen. Voor de meeste vragen rondom de koop kunt u terecht bij de verkopende makelaar. 6 KOPen van uw huurwoning kopen van uw huurwoning 7

5 De makelaar Wonen Wateringen heeft de verkoop van woningen uitbesteed aan Olsthoorn Makelaars. De makelaar begeleidt het gehele verkoopproces, inclusief de afhandeling bij de notaris. Huurders die belangstelling hebben voor de aankoop van hun huidige woning, kunnen bij de makelaar terecht voor: informatie over de woning; informatie over de verkoopprocedure; algemene informatie over het kopen van een woning; informatie over de financiering. Als u besluit uw huurwoning te kopen, bent u zelf verantwoordelijk voor de beëindigingen van uw huurovereenkomst. Het formulier hiervoor vindt u op onze website De huuropzeggingsdatum valt samen met de datum waarop de overdracht van de woning bij de notaris plaatsvindt. Eventueel te veel of te weinig betaalde huur en overige lasten worden met u verrekend. Met het zetten van een handtekening is de koopovereenkomst gesloten. Als het niet lukt de aankoop van het huis binnen een bepaalde periode te financieren, wordt de koopovereenkomst boetevrij ontbonden. De taxateur Bij de aankoop van uw huurwoning kunt u te maken krijgen met een taxateur die bij u langskomt om de waarde van de woning te bepalen. Hiervan wordt een rapport opgesteld. Dit taxatierapport kunt u nodig hebben voor het afsluiten van een hypothecaire lening. U kunt hiervoor contact opnemen met de verkopende makelaar. De bouwkundig inspecteur Voor het sluiten van de koopovereenkomst, laat Wonen Wateringen uw woning inspecteren door een bouwkundig adviesbureau. De makelaar zorgt dat dit bureau een afspraak met u maakt. Van de bevindingen wordt een bouwkundig rapport opgesteld waarvan u een exemplaar ontvangt. Zo weet u welke onderhoudswerkzaamheden u in de toekomst kunt verwachten. De bevindingen uit het rapport worden meegenomen in de waardebepaling van de woning. Financiering ' Uw eigen huis, dan helemaal van U' De meeste mensen sluiten een hypothecaire lening af bij het kopen van een huis. De hypotheekverstrekker let bij het toekennen van een lening vooral op de hoogte van het inkomen van u en/of uw partner. Ook wordt gekeken naar lopende financiële verplichtingen. Het bedrag dat u kunt lenen, hangt ook af van de hoogte van de rentestand. Er bestaan verschillende hypotheekvormen. De keuze van de soort hypotheek is afhankelijk van uw financiële mogelijkheden, de toekomstige situatie en uw persoonlijke voorkeur. Het is verstandig u vooraf goed te laten informeren over de diverse financieringsmogelijkheden. U kunt hiervoor terecht bij een door u zelf gekozen hypotheekadviseur of bankinstelling. Belangrijk is dat u op zoek gaat naar een hypotheek die het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie. Nationale Hypotheek Garantie De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt kopers voordelen bij de aankoop van een huis. Bij een lening met NHG loopt de geldverstrekker geen risico als de koper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Door deze zekerheid ontvangt de koper korting op de marktrente. Uw hypotheekadviseur kan u hierover meer vertellen of u raadpleegt de website 8 KOPen van uw huurwoning kopen van uw huurwoning 9

6 Starterslening Als het de eerste keer is dat u een woning koopt, komt u wellicht in aanmerking voor een starterslening, uitgegeven door de gemeente Westland. Deze lening overbrugt het verschil tussen de totale aankoopkosten van uw woning en het maximale bedrag dat u kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De website vertelt u meer hierover. De notaris De notaris (Westland Partners) zorgt voor de afwikkeling van de eigendomsoverdracht van de woning en bijbehorende grond. Na ontvangst van de koopovereenkomst treft de notaris de noodzakelijke voorbereidingen en stelt de akten op. Hij raadpleegt de openbare registers bij het Kadaster en zonodig andere registers. Ook gaat hij na of er sprake is van erfdienstbaarheden of andere verplichtingen bij de koop. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het recht van overpad, uitzicht, afvoer van regenwater, afvoer van rioolwater. Na het ondertekenen van de akte van levering of transport bent u officieel eigenaar van de woning. De kosten voor de eigendomsoverdracht worden door Wonen Wateringen betaald. Daarnaast tekent u ook de hypotheekakte. Deze geeft de hypotheekverstrekker garanties voor het nakomen van betalingsverplichtingen. De kosten voor de hypotheekakte komen voor uw rekening. Vereniging Eigen Huis Vereniging Eigen Huis is een consumentenorganisatie voor (toekomstige) woningeigenaren. U kunt hier terecht voor juridisch, technisch of financieel advies. Meer informatie over Vereniging Eigen Huis vindt u op de website Contact Wonen Wateringen Dorpskade 25 Postbus 26, 2290 AA Wateringen Tel Olsthoorn Makelaars Santiagosingel HN Den Haag Tel November 2013 Wijzigingen voorbehouden 10 KOPen van uw huurwoning kopen van uw huurwoning 11

7 Ontwerp: Mangoã Ontwerp

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Op zoek naar je droomwoning 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen 6 Stap 1: Geschikte woning zoeken

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING VERKOPEN Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u uw huis verkoopklaar moet

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Je woning verkopen 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen? 6 Stap 1: Vraagprijs bepalen 8 Stap 2:

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Ligusterstraat 26 VAASSEN

Ligusterstraat 26 VAASSEN Ligusterstraat 26 VAASSEN Vraagprijs: 169.000,- kosten koper Woninginformatie Ligusterstraat 26 te VAASSEN Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Een hypotheek,

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl Dirck van Zuylenstraat 17 3511 RE Utrecht 179.000,- k.k. circa

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie