Koopgarant. Kopen met korting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopgarant. Kopen met korting"

Transcriptie

1 Koopgarant Kopen met korting

2 Inhoudsopgave Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden: wat krijgt u bij terugkoop? Wat komt er verder kijken bij de aankoop van uw woning? Kosten koper Kwaliteit Erfpacht Appartementsrecht De financiering Maximale hypotheeksom Nationale Hypotheek Garantie is verplicht Tekenen voor de woning De koopovereenkomst Bedenktijd Ontbindende voorwaarden Overdracht Verbouwingsmogelijkheden Appartement: denk aan toestemming van de VvE Installaties Investeren in de woning Leidt een investering tot een hogere terugkoopprijs? Meer informatie Pagina 2

3 Pagina 3

4 Met Koopgarant maakt Welbions de aanschaf van een woning wel heel aantrekkelijk: korting op de koopsom en een terugkoopgarantie van Welbions! Zo heeft u lagere woonlasten én bent u verzekerd van gegarandeerde verkoop. Als de waarde van de woning is gestegen, deelt u bij de verkoop de winst met Welbions. Bij waardedaling delen wij het verlies met u. Ontwikkel Pagina 4

5 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Met Koopgarant koopt u uw woning met fikse korting. En toch wordt u volledig eigenaar van de woning. De korting heeft grote voordelen: u houdt iedere maand geld over voor andere dingen, omdat u een lagere hypotheek kunt afsluiten. Of u kunt dankzij de korting een duurdere woning kopen dan anders. We noemen deze korting ook wel een retourkorting. Het is namelijk niet zo dat de korting wordt omgezet in winst als u de woning weer verkoopt aan Welbions. U verkoopt de woning met dezelfde korting weer terug aan ons. Terugkoopgarantie Kent u dat? Slapeloze nachten, omdat u uw woning niet heeft verkocht, terwijl u al wel een nieuw huis heeft gekocht? Gelukkig niet. Want bij Koopgarant hoeft u niet wakker te liggen. Als u uw woning wilt verkopen, bent u verplicht de woning aan Welbions aan te bieden. Welbions koopt vervolgens de woning van u terug. U hoeft alleen een brief te sturen, waarin u aangeeft uw woning te willen verkopen. De verkoopprocedure duurt in principe maximaal drie maanden. Winst en verlies delen Bij terugkoop wordt de terugkoopprijs berekend aan de hand van een nieuwe taxatie. De door u betaalde koopprijs is de basis voor de terugkoopprijs. Een waardestijging of waardedaling van uw woning deelt u met Welbions. Hoe die verdeling precies uitvalt, hangt af van het kortingspercentage dat u bij de aankoop heeft gekregen en of het gaat om een bestaande of nieuwbouwwoning.

6 Koopgarant kan gunstig zijn. Als de waarde sterker stijgt dan gemiddeld, was u achteraf wellicht financieel beter af geweest met normale koop. Maar als de waarde daalt heeft u de voordelen van zowel de lagere woonlasten als het gedeelde verlies. Verbeteringen die u in de woning aanbrengt houden wij buiten de winstdeling: de onafhankelijke taxateur bepaalt hiervan de waarde en deze worden voor 100% aan u vergoed. Zelf in de woning wonen Welbions voorziet mensen van huisvesting. Om te voorkomen dat verkeerd gebruik wordt gemaakt van de woningen die wij verhuren of verkopen, mag u de woning niet verhuren of als bedrijfsruimte gebruiken. U moet er zélf in wonen. In sommige gevallen maken wij een uitzondering, bijvoorbeeld bij tijdelijk verblijf in het buitenland. U moet hiervoor wel toestemming hebben. Verkopen aan een kind Wilt u de woning verkopen aan uw kind? Dat kan. Wij maken dan geen gebruik van ons terugkooprecht. Uw kind kan de woning van u overnemen. Ook hij/zij wordt dan net als u een Koopgarantkoper met alle bijzondere voorwaarden. De terugkoopprijs die uw kind in de toekomst krijgt bij verkoop aan Welbions, is nooit hoger dan de terugkoopprijs die u als eerste koper op dat moment zou hebben gekregen. Bij doorverkoop komt het nodige kijken, zoals fiscale regels. Meestal is het voor u gunstiger om de woning via Welbions door te verkopen aan uw kind. Om problemen te voorkomen moet u doorverkoop altijd in overleg met Welbions regelen. Let wel: doorverkoop is niet mogelijk als de woning specifiek voor ouderen is bestemd en de koper die u op het oog heeft niet de vereiste leeftijd heeft. Pagina 6

7 Rekenvoorbeelden: wat krijgt u bij terugkoop? Bestaande woning (korting van 25%) Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop ,-- U betaalt 75% van de marktwaarde ,-- Waardeontwikkeling Marktwaarde bij terugkoop ,-- Marktwaarde bij aankoop ,-- Waardestijging ,-- Terugkoopprijs Aankoopprijs ,-- De helft van de waardestijging ,-- U krijgt voor de woning terug ,-- Pagina 7

8 Wat gebeurt er als de waarde van de bestaande woning is gestegen mede door investering? Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop ,-- U betaalt 75% van de marktwaarde ,-- Waardeontwikkeling Marktwaarde bij terugkoop ,-- Marktwaarde bij aankoop ,-- Waardestijging ,-- Waarvan door investering 5.000,-- Terugkoopprijs Aankoopprijs ,-- Waardestijging door investering 5.000,-- De helft van de waardestijging ,-- U krijgt voor de woning terug ,-- Nieuwbouwwoning (korting van 20%) Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop ,-- U betaalt 80% van de marktwaarde ,-- Waardeontwikkeling Marktwaarde bij terugkoop ,-- Marktwaarde bij aankoop ,-- Waardestijging ,-- Terugkoopprijs van uw woning Aankoopprijs ,-- 70% van de waardestijging ,-- U krijgt voor uw woning terug ,-- Pagina 8

9 Wat komt er verder kijken bij de aankoop van uw woning? Kosten koper Bij het kopen van een woning moet u rekening houden met kosten koper. Een deel hangt direct samen met de koop, een deel heeft te maken met de financiering. De kosten voor de financiering zijn direct aftrekbaar voor de belasting in het jaar van aankoop. Kosten bij aankoop Overdrachtsbelasting (6%) Notariskosten leveringsakte Inschrijfkosten kadaster en splitsingskosten Verrekening eigenaarlasten Totaal ongeveer 2% van de koopsom Kosten van financiering Provisie hypotheek Notariskosten hypotheekakte Taxatie voor financiering Kosten Nationale Hypotheek Garantie Totaal ongeveer 10% van de koopsom De kosten hangen samen met de hoogte van de koopsom. In totaal komt dat bij een bestaande woning meestal neer op ongeveer 12% van de koopsom. De aankoopkorting die u krijgt bij Koopgarant leidt dus ook tot lagere bijkomende kosten. De kosten bij de aankoop van een nieuwbouwwoning zijn ongeveer 8% van de koopsom. De kosten zijn hier lager, omdat u bij de aankoop van een nieuwbouwwoning geen overdrachtsbelasting betaalt. Pagina 9

10 Kwaliteit Voor de meeste mensen is het moeilijk te beoordelen of een woning in goede staat verkeert. En of er grote onkosten te verwachten zijn. Om u hier inzicht in te geven laat Welbions een bouwtechnisch rapport opstellen door een onafhankelijk bureau. De installaties van gas en elektra worden altijd door een gecertificeerd bedrijf beoordeeld en veilig aan u opgeleverd. Erfpacht Bij aankoop van een woning koopt u een erfpachtrecht dat is uitgegeven door Welbions. Erfpacht is een juridisch instrument, dat veel toepassingen kent. Het erfpachtrecht is eeuwigdurend en de erfpachtcanon koopt u eeuwigdurend af. De afkoopsom is in de koopsom inbegrepen. De erfpacht gebruiken we alleen om de bijzondere Koopgarantvoorwaarden goed juridisch vast te leggen. In de praktijk merkt u niets van de erfpacht. Pagina 10

11 Appartementsrecht Als u een appartement koopt, koopt u formeel een appartementsrecht en wordt u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het beheer van de VvE wordt verzorgd door een bestuurder. De bestuurder moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De bestuurder zorgt voor goed voorbereide ledenvergaderingen. Ook incasseert hij/zij de VvE-bijdragen. De hoogte van de bijdrage wordt door de VvE vastgesteld. Hiervan wordt onder meer het onderhoud aan het gebouw en de opstalverzekering betaald. U ontvangt de begroting van de VvE en de meerjarenonderhoudsplanning. Zo heeft u goed inzicht in het functioneren van de VvE en weet u waarvoor u betaalt. Pagina 11

12 De financiering Maximale hypotheeksom Bij een bestaande woning U kunt een hypothecaire lening afsluiten, zolang die niet hoger is dan de koopsom plus 12% voor de kosten koper en een eventuele woonlastenverzekering, plus 10 % voor een verbouwing. Bij een nieuwbouwwoning U kunt een hypothecaire lening afsluiten, zolang die niet hoger is dan de koopsom, plus 8% financieringskosten en een eventuele woonlastenverzekering, plus 10% voor het meerwerk. Het deel voor de verbouwing moet door de financier in een zogenaamd bouwdepot gestort worden, waar u de verbouwingskosten of het meerwerk declareert. Soms willen kopers persoonlijke leningen aflossen met hun hypotheek. Dat is bij Koopgarant niet mogelijk. Door het stellen van een maximum voorkomt Welbions dat mensen in grote problemen komen, omdat de schuld niet afgelost kan worden bij de verkoop van de woning. Nationale Hypotheek Garantie is verplicht De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is door de overheid ingesteld om de risico s van kopen te beperken. De voordelen: de hoogte van de lening is, volgens de landelijke normen, afgestemd op uw inkomen; u betaalt een lagere rente; als u (buiten uw schuld) in financiële problemen komt, lost de NHG een restschuld bij verkoop af. Welbions heeft er ook belang bij dat u niet door uw hypotheek in de problemen komt. Daarom moet de woning gefinancierd worden met NHG. Lees meer hierover in de folder van de NHG, verkrijgbaar bij Welbions of uw hypotheekadviseur of kijk op Pagina 12

13 Tekenen voor de woning De koopovereenkomst Onze woonmakelaar, die u begeleidt bij het kopen van de woning, stelt de koopovereenkomst op. Als u daar behoefte aan heeft, neemt de woonmakelaar de inhoud van de koopovereenkomst met u door. Het tekenen van de koopovereenkomst is niet vrijblijvend. U bent dan verplicht de woning dan ook echt af te nemen. Bij uitstel van de levering van de woning of als de koop niet doorgaat, brengen wij u kosten in rekening. Maar er zijn uitzonderingen: de zogenaamde bedenktijd en de ontbindende voorwaarden. Bedenktijd Komt u na het tekenen van de koopovereenkomst tot de conclusie dat u overhaast heeft gehandeld? U kunt dan binnen drie werkdagen na het tekenen van de koopovereenkomst de koop ongedaan maken. Ontbindende voorwaarden In de koopovereenkomst staat dat u de koopovereenkomst kunt ontbinden als u geen financiering (hypotheek) kunt krijgen. U kunt de koopakte ook ontbinden als u geen hypotheek met NHG kunt afsluiten. U krijgt vier weken om de financiering en de NHG te regelen. Om de koopakte te ontbinden moet u schriftelijk een verzoek indienen. Hierbij moeten van tenminste twee financiers afwijzingen getoond worden. Ook kunt u nog van de koop af, als er binnen vier weken forse onderhoudsgebreken aan het licht komen die niet waren gemeld bij de koop. Overdracht Ongeveer twee weken nadat u de financiering heeft geregeld kan de overdracht bij de notaris plaatsvinden. Dan is de woning van u en krijgt u de sleutels. Vlak voor de overdracht gaat u de woning inspecteren met onze woonmakelaar. Pagina 13

14 Verbouwingsmogelijkheden Een nieuwe keuken, een dakkapel of een andere badkamer. U heeft misschien grote verbouwingsplannen om uw woonplezier te vergroten. Welbions kan u advies geven hoe u een verbouwing het beste aanpakt. Voor een eventuele verhoging van de hypotheek heeft u toestemming van Welbions nodig. Deze moet ook weer met NHG worden afgesloten. Appartementen: denk aan toestemming van de VvE Let u wel even op als u in een appartement woont: u heeft toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaren voor aanpassingen aan de buitenkant van de woning (zoals bijvoorbeeld kozijnen, balkons of een dakterras). Om geluidsoverlast te voorkomen, stelt de VvE vaak strenge eisen aan harde vloerbedekking, zoals laminaat of plavuizen. Installaties De installaties van alle woningen die Welbions verkoopt, worden door een gecertificeerd bedrijf gekeurd. Helaas is onze ervaring dat klussen aan elektra, gas en verwarming niet altijd op verantwoorde wijze gebeurt. Wij adviseren u dergelijke klussen te laten uitvoeren door een erkend installatiebedrijf. Investeren in de woning Als u uw woning verbouwt kan dat een aardige verhoging van de waarde opleveren. Deze verbeteringen worden buiten de winstdeling gehouden. Een onafhankelijk taxateur bepaalt de waarde van de verbeteringen en deze worden voor 100% aan u vergoed. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de verbouwing goed is uitgevoerd en de benodigde vergunningen en toestemmingen verleend zijn. Om de berekening duidelijk te maken hebben we in deze folder een rekenvoorbeeld opgenomen. Het gebeurt soms dat een woning er op achteruit is gegaan door toedoen van de eigenaar. Dat kan leiden tot een verlaging van de verkoopprijs. Pagina 14

15 Leidt een investering tot een hogere terugkoopprijs? De kosten van een investering leiden nooit tot een even hoge waardestijging. De gemiddelde koper heeft niet precies dezelfde smaak als u. En in de loop van de tijd wordt een verbetering minder waard. Hoe duurzamer de investering is en hoe minder aan smaak onderhevig, hoe hoger de waarde. Veel doe-het-zelf werk wordt door een volgende bewoner weer verwijderd. Werk van een vakman wordt meer gewaardeerd. Bij de taxatie van de verbeteringen wordt alleen rekening gehouden met onroerende zaken. Daarmee bedoelen we dingen die aard- en nagelvast aan de woning zitten. Vloerafwerking, zoals tapijt en laminaat vallen daar niet onder, tegels, sanitair en een aanrecht wel. Meer informatie Heeft u na het lezen van de folder nog vragen over Koopgarant? Onze woonmakelaars helpen u graag. Voor algemene informatie bezoekt u onze website Voor het actuele aanbod Koopgarantwoningen kijkt u op Als u uw woning verbouwt kan dat een aardige verhoging van de waarde opleveren. Deze verbeteringen worden buiten de winstdeling gehouden. Pagina 15

16 Adresgegevens a Paul Krugerstraat 44 Postbus AK Hengelo t f e i

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning in Rotterdam, Delft, Dordrecht of

Nadere informatie

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars

Mina Krusemanstraat 32. Vraagprijs: 215.000 k.k. 2614 JH Delft. Woonbron Makelaars Mina Krusemanstraat 32 2614 JH Delft woonoppervlakte 80 m2 perceeloppervlakte 116 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 215.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later makelaars adviseurs Een nieuwbouwwoning kopen met korting en terugkoopgarantie Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later DE VOORDELEN VAN KOOPGARANT U BETAALT EEN EERLIJKE PRIJS De korting die u krijgt

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Een woning kopen zonder zorgen Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Je eerste koopwoning

Je eerste koopwoning Je eerste koopwoning Voor het eerst een huis kopen is spannend. Niet alleen omdat het een grote aankoop is, maar ook omdat er veel zaken te regelen zijn. Je moet veel beslissingen nemen: waar wil je wonen,

Nadere informatie

informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn?

informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn? informeert Een huis kopen Hoe moeilijk kan het zijn? Inhoud Vooraf Contactgegevens Ymere Verhuur en Verkoop Postbus 2961 1000 CZ Amsterdam www.ymere.nl zoekfunctie@ymere.nl 020 5551041 Ymere is actief

Nadere informatie

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N.

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Speciaal voor studenten en starters op de markt!* Koopsom 139.000,- Netto maandlast ca. 244,- Nabij het centrum vindt u deze zeer

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Huurwoning kopen? Van stap tot stap

Huurwoning kopen? Van stap tot stap Huurwoning kopen? Van stap tot stap Lees de folder en weet wat u moet doen! Op dit moment huurt u een woning van Tablis Wonen. Misschien heeft u er wel eens aangedacht om een huis te kopen. Dan hebben

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers 30 januari 2014 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen 1

Nadere informatie

Het kopen van uw huurwoning

Het kopen van uw huurwoning Het kopen van uw huurwoning Een woning kopen van Wonen Wateringen Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de

Nadere informatie

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING VERKOPEN Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u uw huis verkoopklaar moet

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 O:\OPGEHAALDE MODELLEN\BROCHURE WONING AANKOPEN.DOC VERSIE 010911 WONING AANKOPEN ALLROUND KANTOOR

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING KOPEN Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie