Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen!"

Transcriptie

1 Informatieboek Grondvermogen Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! 1

2 22

3 Informatieboek Grondvermogen (aankoop van een woning) U staat op het punt om een woning te kopen Finquiddity Grondvermogen BV ( Finquiddity ) wil u via dit Informatieboek informeren over het gebruik van Grondvermogen bij de aankoop van een woning Hieronder zetten we graag voor u uiteen wat Grondvermogen inhoudt, welke stappen u moet doorlopen om gebruik te kunnen maken van Grondvermogen en welke voorwaarden aan Grondvermogen zijn verbonden De inhoud van dit Informatieboek is als volgt: Hoofdstuk 1 Werking van Grondvermogen Hoofdstuk 2 Voordelen van Grondvermogen Hoofdstuk 3 Risico s van Grondvermogen Hoofdstuk 4 Fiscale behandeling Hoofdstuk 5 Stappenplan Bijlage 1 Vragenlijst Wilt u dit Informatieboek en/of andere documenten in een groter lettertype ontvangen? Ga naar wwwgrondvermogennl 3

4 44

5 Hoofdstuk 1 Werking van Grondvermogen de canon en de grondwaarde stijgen jaarlijks met het consumentenprijsindexcijfer (de indexatie); u kunt na 10 jaar de grond terugkopen tegen de geïndexeerde grondwaarde plus een opslag; 30 jaar na de vestiging kunt u de grond terugkopen tegen de geïndexeerde grondwaarde; u heeft geen verplichting om de grond op enig moment terug te kopen 11 Wat is Grondvermogen? Met Grondvermogen koopt u een woning zonder grond (een erfpachtrecht) Dit erfpachtrecht geeft u het recht om de grond te gebruiken alsof u eigenaar bent zolang u aan uw verplichtingen onder de erfpachtvoorwaarden voldoet Het eigendom van de grond wordt door u tegen de marktwaarde van de grond geleverd aan Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen De marktwaarde wordt bepaald door een onafhankelijke taxateur in opdracht van Finquiddity De marktwaarde van de grond bedraagt (afhankelijk van de locatie en grootte) circa 30% van de waarde van de woning als geheel 12 Welke canon moet ik betalen? De canon, de vergoeding die u moet betalen voor het erfpachtrecht, wordt vastgesteld als percentage van de waarde van de grond en wordt opgenomen in de akte van vestiging De belangrijkste voorwaarden van Grondvermogen: het erfpachtrecht is voor onbepaalde tijd Het actuele canontarief vindt u op wwwgrondvermogennl Het canontarief staat ook in de offerte (eeuwigdurend); u betaalt een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de grond (de canon); De canon wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van het consumentenprijsindexcijfer zoals ge- Grafiek 1: Verloop canon bij diverse inflatie scenario Maandcanon Aannames: Grondwaarde: Canonpercentage: 4,0% Scenario 1: 2% inflatie Scenario 2: 1% deflatie Jaren Scenario 3: 5% inflatie Scenario 4: historische inflatie 5

6 Hoofdstuk 1 Werking van Grondvermogen publiceerd door het CBS over de periode september september van het voorgaande jaar met een minimum van 0% druk bij diverse canonpercentages en inflatiescenario s Daarbij is verondersteld dat de grond na 30 jaar wordt teruggekocht tegen de geïndexeerde grondwaarde Hieronder staat een grafiek met het verloop van de canon van een woning op Grondvermogen met een grondwaarde van bij een canonpercentage van 4% en een inflatie van 2% per jaar In de grafiek is bovendien weergegeven wat het verloop van de canon is in een scenario met een deflatie van 1% per jaar (een inflatie van -1%) en een scenario met een inflatie van 5% per jaar Zoals u kunt zien, wordt de 14 Vergelijking van lasten Hieronder treft u een grafiek met de maandlasten bij Grondvermogen en de maandlasten van een hypothecaire geldlening met een rentevaste periode van 30 jaar In het voorbeeld is uitgegaan van een hypotheekrente van 6% Ter vergelijking is voor Grondvermogen uitgegaan van canonpercentage van 4% en inflatie van 2% canon nooit lager Tot slot bevat de grafiek het verloop van de canon op basis van de gerealiseerde inflatie over de afgelopen 30 jaar Om de effectieve lasten van Grondvermogen te berekenen moet u bovendien meenemen dat de grondwaarde jaarlijks wordt geïndexeerd Wanneer u (of 13 Wat zijn de effectieve lasten? De effectieve lasten van Grondvermogen zijn afhankelijk van het canonpercentage en het (gemiddelde) consumentenprijsindexcijfer tijdens de duur van het erfpachtrecht een koper van uw woning) na 30 jaar besluit om de grond terug te kopen, betaalt u niet de oorspronkelijke grondwaarde (bijvoorbeeld 75000), maar de geïndexeerde grondwaarde ( bij een inflatie van 2% per jaar) Zie tabel 1 voor de effectieve lasten en tabel 2 voor de ontwikkeling van de terugkoopsom bij verschillende inflatiescenario s Hieronder treft u een tabel met de effectieve lasten- Tabel 1: Effectieve lasten % Canonpercentage Inflatie -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 305% 305% 406% 508% 609% 711% 813% 357% 357% 458% 560% 662% 764% 866% 409% 409% 511% 613% 715% 817% 919% 461% 461% 563% 666% 768% 870% 973% 514% 514% 616% 719% 822% 924% 1027% 6

7 Hoofdstuk 1 Werking van Grondvermogen Grafiek 2: Vergelijking maandlasten Grondvermogen en hypothecaire geldlening Maandlasten Grondvermogen Aannames: Grondwaarde: Canonpercentage: 4,0% Inflatie: 2,0% Hypothecaire geldlening Hoofdsom: Hypotheekrente 30-jaar vast: 6,0% Jaren 15 Bijzondere situaties: terugkoop, herijking en verkoop Terugkoop Met Grondvermogen kunt u elke 30 jaar na de vestiging van het erfpachtrecht de grond terugkopen 1 tegen de geïndexeerde grondwaarde Daarnaast kunt u doorlopend van jaar 10 tot jaar 30 de grond terugkopen tegen de geïndexeerde grondwaarde plus een opslag van 6 keer de dan geldende jaarcanon Zie hieronder grafiek 3 voor het verloop van de terugkoopsom van de grond van een woning met een grondwaarde van bij een inflatie van 2% per jaar en tabel 2 voor verschillende inflatiescenario s Herijking Wanneer u besluit om de grond niet terug te kopen, wordt de canon 30 jaar na de vestiging van het erfpachtrecht opnieuw vastgesteld (herijkt) op basis van objectieve parameters: de geïndexeerde grondwaarde vermenigvuldigd met de som van de reële rente 2 en een opslag van 1,4% 3 ) Die herijking vindt vervolgens elke 30 jaar plaats Zie grafiek 4 voor een rekenvoorbeeld voor een woning met een grondwaarde van 75000, een inflatie van 2% per jaar en een reële rente van 2% Verkoop Wanneer u gaat verhuizen, verkoopt u de woning als erfpachtrecht Onderdeel van het erfpachtrecht is de verplichting tot betaling van canon Een koper van uw woning neemt deze verplichting van u over en zal hierdoor minder voor uw woning willen betalen dan wanneer u uw woning op vol eigendom zou hebben verkocht Overigens hoeft dit financieel geen nadelige gevolgen voor u te hebben U koopt de woning ook voor een lagere prijs dan wanneer u deze op vol eigendom zou hebben gekocht Bij een verkoop van het erfpachtrecht blijft de eigendom van de grond bij Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen U hoeft geen goedkeuring te vragen van Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen voor de verkoop van het erfpachtrecht 7

8 Hoofdstuk 1 Werking van Grondvermogen Grafiek 3: Terugkoopsom Terugkoopsom 300, , , , , , , , , , , Aannames: Grondwaarde: Inflatie: 2,0% Jaren Canonpercentage jaren 1-30: 4,0% Canonpercentage jaren 31-60: 3,4% Tabel 2: Terugkoopsom Jaar van terugkoop Inflatie per jaar -10 % 20 % 50 % Historisch Aanname: Grondwaarde: Bij appartementsrechten op erfpacht kunt u uitsluitend samen met alle andere appartementsgerechtigden terugkopen Als alternatief biedt Grondvermogen u in dit geval de mogelijkheid om de canon eeuwigdurend af te kopen 2 De reële rente zal worden afgeleid uit langlopende inflatiegeïndexeerde obligaties uitgegeven door de Nederlandse staat of een andere staat met een vergelijkbare kredietwaardigheid 3 1,6% voor erfpachtrechten op appartementsrechten 8

9 Hoofdstuk 1 Werking van Grondvermogen Grafiek 4: Herijking maandcanon Maandcanon Aannames: Grondwaarde: Inflatie: 2,0% Reële rente: 2% Canonpercentage jaren 1-30: 4,0% Canonpercentage jaren 31-90: 3,4% Jaren 16 Koopovereenkomst en erfpachtvoorwaarden Bovenstaande geeft een samenvatting van de werking van Grondvermogen Wij raden u aan om de koopovereenkomst en erfpachtvoorwaarden goed door te lezen voor een volledig overzicht van uw rechten en verplichtingen Deze documenten ontvangt u vóór de aankoop Standaardversies kunt u ook vinden op wwwgrondvermogennl 17 Welke vergoeding betaalt Finquiddity aan mijn tussenpersoon? Finquiddity betaalt in voorkomende gevallen aangesloten tussenpersonen een vergoeding van omstreeks 1% van de grondwaarde te betalen voor de bemiddeling bij de verkoop van de grond Vraag uw tussenpersoon desgewenst om een overzicht van zijn provisie 9

10 Hoofdstuk 2 Voordelen van Grondvermogen Grondvermogen kan om diverse redenen aantrekkelijk voor u zijn Hieronder lichten we vier voordelen nader toe 1 Lagere koopprijs Omdat u geen eigenaar wordt van de grond, is de koopprijs van uw woning in combinatie met Grondvermogen lager dan de koopprijs in vol eigendom Toelichting: Bij een woning in vol eigendom bent u eigenaar van de grond en alles wat duurzaam met de grond verbonden is (de opstallen) Bij een woning op Grondvermogen bent u geen eigenaar van de grond, maar heeft u het recht om de grond en opstallen te gebruiken alsof u eigenaar bent zolang u aan uw verplichtingen onder de erfpachtvoorwaarden voldoet (het erfpachtrecht) Omdat u de grond niet koopt, is de koopprijs van uw woning op Grondvermogen lager dan de koopprijs bij vol eigendom Let wel, wanneer u uw woning verkoopt, verkoopt u deze zonder grond (het erfpachtrecht) De koper van uw woning zal om die reden minder voor uw woning betalen dan wanneer deze op vol eigendom zou hebben gestaan 2 Lagere maandlasten bij aanvang Grondvermogen heeft een andere verdeling van maandlasten dan een hypothecaire geldlening met een 30 jaar rentevaste periode: in het begin betaalt u minder, aan het einde meer Toelichting: Zoals u kunt zien in grafiek 2, heeft u bij een inflatie van 2% per jaar bij de gehanteerde aannames gedurende circa 20 jaar lagere maandlasten en daarna gedurende circa 10 jaar hogere maandlasten Om de effectieve lasten van Grondvermogen te berekenen moet u bovendien meenemen dat de grondwaarde jaarlijks wordt geïndexeerd (zie tabel 1) Deze indexatie leidt tot een lagere verkoopprijs van de woning bij verkoop resp hogere terugkooprijs van de grond bij terugkoop Tegenover lagere maandlasten in het begin staan dus stijgende maandlasten en een lagere verkoopprijs resp hogere terugkoopprijs aan het einde 3 Langdurige bescherming tegen rentestijging Een van de grootste risico s voor woningeigenaren met een hypothecaire geldlening met een korte rentevaste periode is een stijging van de rente Bij Grondvermogen wordt de canon gedurende 30 jaar na de vestiging niet aangepast aan renteveranderingen Toelichting: Bij een hypothecaire geldlening met een korte rentevaste periode wordt het rentepercentage op korte termijn herzien Wanneer de rente op het moment van een renteherziening hoger is, zal ook het nieuwe rentepercentage van de hypothecaire geldlening hoger zijn De (maandelijkse) rentelasten stijgen in dat geval In zijn algemeenheid geldt: hoe korter de rentevaste periode, hoe eerder en vaker dit risico zich voordoet Tegelijkertijd heeft een stijging van de rente een negatief effect op de waarde van uw woning (de koper van uw woning houdt rekening met de hogere rentelasten op het moment van aankoop) Bij Grondvermogen wordt het canonpercentage eens in 30 jaar herijkt op basis van de geïndexeerde grondwaarde, de geldende reële rente en een in de erfpachtvoorwaarden vastgelegde opslag U bent dus over de geïndexeerde grondwaarde tot de eerstvolgende herijking beschermd tegen een stijging van de rente Deze bescherming is bij vestiging vergelijkbaar met de bescherming van een hypothecaire geldlening met een 30 jaar rentevaste periode 10

11 Hoofdstuk 2 Voordelen van Grondvermogen 4 Betere bereikbaarheid van de woning De combinatie van lagere koopprijs, lagere maandlasten bij aanvang en langdurige bescherming tegen rentestijging zorgt ervoor dat woningen beter bereikbaar worden met Grondvermogen Toelichting: Of u de aankoop van een woning kunt financieren hangt af van een aantal factoren, waaronder: de koopprijs van de woning uw inkomen uw vermogen uw maandlasten (rente, canon, belastingen, servicekosten etc) Een woning op Grondvermogen heeft een lagere koopprijs dan een woning op vol eigendom Met Grondvermogen zijn de maandlasten in het begin lager en tot 30 jaar na de vestiging beschermd tegen rentestijging Dit zorgt ervoor dat woningen beter bereikbaar worden met Grondvermogen 11

12 Hoofdstuk 3 Risico s van Grondvermogen Verminderde verkoopbaarheid U moet er rekening mee houden dat uw woning met Grondvermogen langer in de verkoop kan staan of alleen met een verlies ten opzichte van de getaxeerde verkoopprijs kan worden verkocht Een aantal hypotheekverstrekkers verstrekt op dit moment geen hypothecaire geldlening op woningen op erfpacht of alleen onder beperkende voorwaarden Dit kan het voor potentiële kopers van uw woning lastiger maken om de aankoop van uw woning te financieren De grondwaarde stijgt met inflatie De waarde van de grond wordt jaarlijks geïndexeerd en stijgt hierdoor met de inflatie Wanneer u (of een koper van uw woning) na 30 jaar besluit om de grond terug te kopen, betaalt u niet de oorspronkelijke grondwaarde (bijvoorbeeld 75000), maar de geïndexeerde grondwaarde ( bij een inflatie van 2% per jaar) Tegenover de indexatie van de grondwaarde staan lagere maandlasten U kunt dit risico beperken door de bespaarde maandlasten niet consumptief aan te wenden, maar te sparen Mogelijke beperking aan aftrekbaarheid canon Net als hypotheekrente is de maandelijkse canon van Grondvermogen een last die aftrekbaar kan zijn in Box 1 voor een eigen woning U moet er rekening mee houden dat de maandelijkse canon op enig moment niet meer aftrekbaar zal zijn in Box 1 of alleen onder voorwaarden Openbare verkoop van uw woning bij wanbetaling Wanneer u de canon gedurende enige tijd niet betaalt, kan dat ernstige consequenties voor u hebben De uiterste consequentie van het niet betalen van de canon is dat de grond inclusief uw woning (openbaar) wordt verkocht U ontvangt de waarde van de erfpacht na aftrek van achterstallige canon, kosten en uw eventuele schuld aan een hypothecaire geldverstrekker Dit kan betekenen dat u niets ontvangt en zelfs een restschuld overhoudt De canon stijgt met inflatie De canon wordt jaarlijks geïndexeerd en stijgt hierdoor met de inflatie Wanneer uw inkomen niet stijgt met inflatie, nemen uw maandlasten als percentage van uw inkomen toe Tegenover de indexatie van de canon staan lagere maandlasten U kunt dit risico beperken door de bespaarde maandlasten niet consumptief aan te wenden, maar te sparen Daling van de rente Een daling van de rente leidt tot een stijging van de contante waarde van de erfpachtverplichtingen Dit is ongunstig voor de verkoopprijs van uw woning (bij een daling van de rente zal de koper van uw woning de canon relatief hoog vinden) Wanneer een daling van de rente tegelijkertijd tot een stijging van de waarde van woningen leidt, hoeft een daling van de rente per saldo niet negatief voor u te zijn Beperkingen aan terugkoop Gedurende de eerste 10 jaar na vestiging resp herijking van de canon kunt u de grond niet terugkopen Alleen 30 jaar na de vestiging resp herijking kunt u de grond terugkopen tegen de geïndexeerde grondwaarde In alle andere gevallen betaalt u een opslag van 6 keer de geldende jaarcanon 12

13 Hoofdstuk 4 Fiscale behandeling 41 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft fiscale gevolgen van de aanschaf van een woning op Grondvermogen voor de inkomstenbelasting en de wet onroerende zaaksbelasting (WOZ) In dit hoofdstuk wordt verondersteld dat de woning (volledig) kwalificeert als eigen woning in de zin van artikel 3:111 Wet inkomstenbelasting 2001 Daarvan is bijvoorbeeld geen sprake indien uw woning behoort tot het vermogen van een onderneming of indien deze niet als hoofdverblijf is aan te merken, zoals een vakantiewoning Wilt u de grond onder uw bestaande woning verkopen onder voorbehoud van erfpacht? Leest u in dat geval Hoofdstuk 4 van het Informatieboek Herfinancieringen voor nadere informatie over de aftrekbaarheid van de rente op de (bestaande) hypotheekschuld Hieronder treft u allereerst een algemene beschrijving aan van de belastinggevolgen van Grondvermogen (paragraaf 42) Daaronder beschrijven wij het standpunt van de Belastingdienst (paragraaf 43) op moment van publicatie van dit Informatieboek De beschrijving van dit standpunt is met de Belastingdienst afgestemd De Belastingdienst is akkoord met de opname hiervan in dit Informatieboek Tot slot is een aantal overwegingen opgenomen ten aanzien van het standpunt van de Belastingdienst (paragraaf 44) 42 Algemene beschrijving van de belastinggevolgen van Grondvermogen 421 Inkomstenbelasting - algemeen Bij de aankoop van een woning op Grondvermogen kwalificeert de canon die u moet betalen op basis van de huidige fiscale wet- en regelgeving in beginsel in Box 1 als aftrekbare kosten van de eigen woning (zie paragraaf 43 voor het Standpunt van de Belastingdienst en hoofdstuk 3 voor het risico van een wijziging van fiscale wet- en regelgeving) 422 Inkomstenbelasting terugkoop Op basis van de huidige fiscale wet- en regelgeving leidt een eventuele terugkoop van de grond niet tot een aftrekbare last in de inkomstenbelasting Indien de terugkoop na vijf jaar plaatsvindt en een lening wordt afgesloten, is de rente op deze lening aftrekbaar Indien de terugkoop van de grond tot verschuldigdheid van overdrachtsbelasting leidt, komt deze voor uw rekening Bij Grondvermogen kunt u pas 10 jaar na de vestiging terugkopen 423 WOZ en heffingen De erfpachtverplichting heeft geen gevolgen voor de WOZ-waarde van uw woning, omdat deze wordt bepaald zonder rekening te houden met erfpachtverplichtingen Ook voor gemeentelijke lasten en heffingen, zoals waterschapslasten en milieuheffingen, heeft het recht van erfpacht geen gevolgen 13

14 Hoofdstuk 4 Fiscale behandeling 43 Standpunt van de Belastingdienst De canon van Grondvermogen is voor een particulier met betrekking tot een Box 1 woning in beginsel aftrekbaar in Box 1 wanneer zowel de grondwaarde als het canonpercentage reëel is vastgesteld Wanneer de hoogte van de canon (na verloop van tijd) uit de pas loopt met de hoogte van een reguliere canon is het eventuele surplus mogelijk niet aftrekbaar Bij woningen waarvan de waardeontwikkeling van de woning de erfpachter niet (meer) voor tenminste 50% aangaat is geen sprake van een eigen woning en is de canon niet aftrekbaar Hiervan is sprake als bij verkoop van de woning en het erfpachtrecht de locatiewaarde van de grond niet ten goede komt aan de erfpachter en de grondwaarde meer dan 50% van de waarde van het vastgoed als geheel uitmaakt 44 Overwegingen ten aanzien van het Standpunt van de Belastingdienst De Belastingdienst stelt bij een aankoopsituatie bij Grondvermogen feitelijk 3 voorwaarden voor aftrekbaarheid van de canon: de grondwaarde wordt reëel vastgesteld het canonpercentage wordt reëel vastgesteld; en de locatiewaarde komt bij verkoop ten goede aan de erfpachter Grondvermogen voldoet aan alle 3 voorwaarden Wij hebben dan ook geen reden om aan te nemen dat de Belastingdienst op basis van de huidige wet- en regelgeving de aftrekbaarheid van de canon van Grondvermogen zal betwisten 14

15 Hoofdstuk 5 Stappenplan Om een succesvolle transactie tot stand te brengen tussen u en Finquiddity moeten de volgende stappen worden doorlopen Stap 1: Offertefase Wanneer u na lezing van dit Informatieboek gebruik wilt maken van Grondvermogen, kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen bij Finquiddity Om een offerte aan te vragen moet u de vragenlijst aangehecht als Bijlage 1 invullen, ondertekenen en opsturen naar Finquiddity Grondvermogen, Groest , 1211 EE Hilversum Door ondertekening van de offerte geeft u Finquiddity opdracht om voor uw rekening een taxatie te laten uitvoeren van de nieuwe woning Deze kosten bedragen per woning maximaal 400 De taxatiekosten komen voor uw rekening ongeacht of de transactie doorgaat Finquiddity schakelt binnen een week een erkende taxateur in voor een taxatie van de woning De vragenlijst kunt u ook downloaden van wwwgrondvermogennl waarde van de woning als geheel, (4) u één of meer garanties of verklaringen opgenomen in de koopovereenkomst niet kunt afgeven of (5) Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen niet akkoord gaat met levering Wanneer niet alle vragen over de aankoop (Onderdeel 3) met nee beantwoord zijn of niet alle vragen over erfpacht (Onderdeel 4) met ja zijn beantwoord, beoordeelt Finquiddity op individuele basis of zij een offerte en koopovereenkomst kan verstrekken Finquiddity neemt zo spoedig mogelijk contact met u op voor eventuele aanvullende vragen Finquiddity streeft ernaar om u binnen een maand uitsluitsel te geven of zij een offerte kan verstrekken Stap 3 Verkoopfase De derde fase is de verkoopfase Deze gaat van start nadat Finquiddity de door u getekende offerte heeft ontvangen Stap 2: Beoordeling Finquiddity beoordeelt uw offerte-aanvraag op basis van de door u ingevulde vragenlijst Wanneer alle vragen over de aankoop (Onderdeel 3) met nee beantwoord zijn en alle vragen over erfpacht (Onderdeel 4) met ja zijn beantwoord, kunt u binnen een week na taxatie een offerte en koopovereenkomst verwachten De offerte wordt uitgebracht onder de voorwaarde dat Finquiddity geen omstandigheden bekend worden waardoor zij de offerte niet of niet onder dezelfde omstandigheden zou hebben uitgebracht Daar zal onder meer sprake van zijn wanneer: (1) uit onderzoek blijkt dat de grond vervuild is, (2) na taxatie blijkt dat waarde van de woning hoger is dan , (3) na taxatie blijkt dat de waarde van de grond meer is dan 50% van de Na taxatie wordt voor u een koopovereenkomst opgesteld door Finquiddity en ter ondertekening aan u voorgelegd De koopsom is de marktwaarde van de grond zoals die wordt bepaald door de taxateur Indien de koopsom afwijkt van de in de offerte genoemde verkoopprijs, wordt de erfpachtcanon aangepast aan de koopsom 15

16 Hoofdstuk 5 Stappenplan Stap 4 Leveringfase De vierde en laatste stap is de leveringsfase Deze gaat van start nadat Finquiddity de door u getekende koopovereenkomst heeft ontvangen De notaris benadert u voor het maken van een afspraak voor de levering van de grond onder uw nieuwe woning aan Finquiddity Finquiddity heeft het recht om de maandelijkse canon, zoals opgenomen in de koopovereenkomst, te wijzigen tot 3 dagen voor de levering indien naar haar oordeel ontwikkelingen op de financiële markten daartoe aanleiding geven Bij een verhoging van het canontarief heeft u tot de levering het recht om de koopovereenkomst te ontbinden Bovendien kunt in de leveringsfase alsnog afzien van de transactie om willekeurig welke reden dan ook Na betaling van 500 aan Finquiddity voor gemaakte kosten werkt Finquiddity mee aan ontbinding van de koopovereenkomst 16

17 Bijlage 1 Vragenlijst voor de aankoop van een nieuwe woning * = doorhalen wat niet van toepassing Deze vragenlijst is alleen bedoeld voor situaties waarin u Grondvermogen wilt gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning Heeft u in het verleden een woning gekocht en wilt u de grond onder die woning verkopen? Vult u dan de vragenlijst voor herfinancieringen in dat is aangehecht als Bijlage van het Informatieboek voor herfinancieringen (zie wwwgrondvermogennl) Onderdeel 1 Persoonsgegevens eigena(a)r(en) nieuwe woning Eigenaar 1 11 Achternaam 12 Voornamen (voluit) 13 Geslacht m/v* 14 Huidig adres 15 Postcode / Woonplaats 16 Geboortedatum 17 Geboorteplaats 18 Burgerlijke staat 19 Telefoonnummer 110 adres 17

18 Bijlage 1 Vragenlijst voor de aankoop van een nieuwe woning Onderdeel 1 Persoonsgegevens eigena(a)r(en) nieuwe woning Eigenaar 2 (indien van toepassing) 11 Achternaam 12 Voornamen (voluit) 13 Geslacht m/v* 14 Huidig adres 15 Postcode / Woonplaats 16 Geboortedatum 17 Geboorteplaats 18 Burgerlijke staat 19 Telefoonnummer 110 adres Onderdeel 2 Gegevens nieuwe woning 21 Adres 22 Postcode / Woonplaats 23 Bestemming na aankoop Wonen / wonen-werken / winkel / anders* 24 Aanwending na aankoop Eigen bewoning / verhuur* 25 Type woning Appartement / Vrijstaand / 2-onder-1 kap / Geschakelde woning* 26 Perceeloppervlakte m2 27 Woonoppervlakte m2 28 Kadastraal bekend Gemeente (zie eigendomsbewijs) Sectie Nummer 29 WOZ-waarde op basis van aanslag / schatting* 18

19 Bijlage 1 Vragenlijst voor de aankoop van een nieuwe woning Onderdeel 3 Vragen over de aankoop 31 Heeft u reden om aan te nemen dat bij aankoop: a) de taxatiewaarde van de nieuwe woning hoger zal zijn dan ? b) de getaxeerde grondwaarde van de nieuwe woning hoger zal zijn dan 50% van de getaxeerde waarde van de nieuwe woning als geheel? c) een hypotheek zal worden gevestigd op het erfpachtrecht voor een bedrag lager dan dan wel geen hypotheek zal worden gevestigd? d) een hypotheek zal worden gevestigd door een partij die geen inkomenstoetsing zal uitvoeren en vastleggen conform de geldende wet- en regelgeving? e) de bodem van het perceel verontreinigd is? f) mbt de woning een procedure aanhangig is of zal worden gemaakt? (bijv onteigeningsprocedure)? g) de woning een bestaand (afgekocht) recht van erfpacht, opstalrecht, kettingbeding of voorkeursrecht rust? h) op de woning een andere verplichting rust die van materiële invloed is op de waarde van de woning? i) sprake zal zijn van heffing van omzetbelasting? (bijv voormalig bedrijfsonroerendgoed, woning met praktijk, recent ingrijpend verbouwd?) 32 Heeft u ooit een betalingsachterstand gehad bij een hypotheekverstrekker? 33 Heeft u, voor zover u weet, een BKR-registratie? 34 Heeft u andere informatie over de woning waarvan u weet of behoort te weten dat deze relevant is voor Finquiddity bij de aankoop van de grond? Onderdeel 4 Vragen over erfpacht 41 U bent zich ervan bewust dat: a) erfpacht de verkoopbaarheid van uw woning negatief kan beïnvloeden? b) beperkingen aan de aftrekbaarheid van de canon negatieve gevolgen kunnen hebben voor de waarde van uw erfpachtrecht? c) de uiterste consequentie van het niet voldoen van de canon is dat uw woning openbaar kan worden verkocht? 19

20 Bijlage 1 Vragenlijst voor de aankoop van een nieuwe woning Onderdeel 5 Incassomachtiging taxatie Door ondertekening van deze vragenlijst geeft ondergetekende een machtiging aan Finquiddity Grondvermogen om eenmalig van zijn / haar hieronder genoemde rekening een bedrag van maximaal 400 af te schrijven voor de taxatie van de nieuwe woning Rekeningnummer Bank Naam rekeninghouder Datum Plaats (moet een eigenaar zijn) Ondergetekende gaat akkoord met de verwerking van deze gegevens voor de behandeling van zijn / haar aanvraag voor de verstrekking van een offerte / koopovereenkomst door Finquiddity inzake de aankoop van de grond onder de woning vermeld in deze vragenlijst Ondergetekende erkent dat Finquiddity naar eigen inzicht acceptatiebeleid ontwikkelt en dit op elk moment kan wijzigen Het indienen van deze vragenlijst betekent dus niet dat Finquiddity de grond onder de woning vermeld in deze vragenlijst zal kopen Bovendien kunnen op elk moment aanvullende vragen / voorwaarden worden gesteld Handtekening Eigenaar 1 Eigenaar 2 (indien van toepassing) De getekende vragenlijst kunt u sturen naar: Finquiddity Grondvermogen BV, Groest , 1211 EE Hilversum Graag ontvangen wij tegelijk met de vragenlijst of zo spoedig mogelijk daarna een kopie van een geldig identificatiebewijs van de eigenaren van de woning en kopieën van de WOZ-beschikking en het eigendomsbewijs 20

21 Ruimte voor aantekeningen 21

22 Ruimte voor aantekeningen 22

23 23

24 Finquiddity Grondvermogen BV Ruimte voor adres Assurantietussenpersoon Groest , 1211 EE Hilversum Grondvermogen is een handelsnaam van Finquiddity Grondvermogen BV, welke statutair gevestigd is te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi en Eemland onder nummer