Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboek Grondvermogen. Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen!"

Transcriptie

1 Informatieboek Grondvermogen Alles wat u moet weten om geld uit uw eigen grond te halen! 1

2 22

3 Informatieboek Grondvermogen (aankoop van een woning) U staat op het punt om een woning te kopen Finquiddity Grondvermogen BV ( Finquiddity ) wil u via dit Informatieboek informeren over het gebruik van Grondvermogen bij de aankoop van een woning Hieronder zetten we graag voor u uiteen wat Grondvermogen inhoudt, welke stappen u moet doorlopen om gebruik te kunnen maken van Grondvermogen en welke voorwaarden aan Grondvermogen zijn verbonden De inhoud van dit Informatieboek is als volgt: Hoofdstuk 1 Werking van Grondvermogen Hoofdstuk 2 Voordelen van Grondvermogen Hoofdstuk 3 Risico s van Grondvermogen Hoofdstuk 4 Fiscale behandeling Hoofdstuk 5 Stappenplan Bijlage 1 Vragenlijst Wilt u dit Informatieboek en/of andere documenten in een groter lettertype ontvangen? Ga naar wwwgrondvermogennl 3

4 44

5 Hoofdstuk 1 Werking van Grondvermogen de canon en de grondwaarde stijgen jaarlijks met het consumentenprijsindexcijfer (de indexatie); u kunt na 10 jaar de grond terugkopen tegen de geïndexeerde grondwaarde plus een opslag; 30 jaar na de vestiging kunt u de grond terugkopen tegen de geïndexeerde grondwaarde; u heeft geen verplichting om de grond op enig moment terug te kopen 11 Wat is Grondvermogen? Met Grondvermogen koopt u een woning zonder grond (een erfpachtrecht) Dit erfpachtrecht geeft u het recht om de grond te gebruiken alsof u eigenaar bent zolang u aan uw verplichtingen onder de erfpachtvoorwaarden voldoet Het eigendom van de grond wordt door u tegen de marktwaarde van de grond geleverd aan Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen De marktwaarde wordt bepaald door een onafhankelijke taxateur in opdracht van Finquiddity De marktwaarde van de grond bedraagt (afhankelijk van de locatie en grootte) circa 30% van de waarde van de woning als geheel 12 Welke canon moet ik betalen? De canon, de vergoeding die u moet betalen voor het erfpachtrecht, wordt vastgesteld als percentage van de waarde van de grond en wordt opgenomen in de akte van vestiging De belangrijkste voorwaarden van Grondvermogen: het erfpachtrecht is voor onbepaalde tijd Het actuele canontarief vindt u op wwwgrondvermogennl Het canontarief staat ook in de offerte (eeuwigdurend); u betaalt een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de grond (de canon); De canon wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van het consumentenprijsindexcijfer zoals ge- Grafiek 1: Verloop canon bij diverse inflatie scenario Maandcanon Aannames: Grondwaarde: Canonpercentage: 4,0% Scenario 1: 2% inflatie Scenario 2: 1% deflatie Jaren Scenario 3: 5% inflatie Scenario 4: historische inflatie 5

6 Hoofdstuk 1 Werking van Grondvermogen publiceerd door het CBS over de periode september september van het voorgaande jaar met een minimum van 0% druk bij diverse canonpercentages en inflatiescenario s Daarbij is verondersteld dat de grond na 30 jaar wordt teruggekocht tegen de geïndexeerde grondwaarde Hieronder staat een grafiek met het verloop van de canon van een woning op Grondvermogen met een grondwaarde van bij een canonpercentage van 4% en een inflatie van 2% per jaar In de grafiek is bovendien weergegeven wat het verloop van de canon is in een scenario met een deflatie van 1% per jaar (een inflatie van -1%) en een scenario met een inflatie van 5% per jaar Zoals u kunt zien, wordt de 14 Vergelijking van lasten Hieronder treft u een grafiek met de maandlasten bij Grondvermogen en de maandlasten van een hypothecaire geldlening met een rentevaste periode van 30 jaar In het voorbeeld is uitgegaan van een hypotheekrente van 6% Ter vergelijking is voor Grondvermogen uitgegaan van canonpercentage van 4% en inflatie van 2% canon nooit lager Tot slot bevat de grafiek het verloop van de canon op basis van de gerealiseerde inflatie over de afgelopen 30 jaar Om de effectieve lasten van Grondvermogen te berekenen moet u bovendien meenemen dat de grondwaarde jaarlijks wordt geïndexeerd Wanneer u (of 13 Wat zijn de effectieve lasten? De effectieve lasten van Grondvermogen zijn afhankelijk van het canonpercentage en het (gemiddelde) consumentenprijsindexcijfer tijdens de duur van het erfpachtrecht een koper van uw woning) na 30 jaar besluit om de grond terug te kopen, betaalt u niet de oorspronkelijke grondwaarde (bijvoorbeeld 75000), maar de geïndexeerde grondwaarde ( bij een inflatie van 2% per jaar) Zie tabel 1 voor de effectieve lasten en tabel 2 voor de ontwikkeling van de terugkoopsom bij verschillende inflatiescenario s Hieronder treft u een tabel met de effectieve lasten- Tabel 1: Effectieve lasten % Canonpercentage Inflatie -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 305% 305% 406% 508% 609% 711% 813% 357% 357% 458% 560% 662% 764% 866% 409% 409% 511% 613% 715% 817% 919% 461% 461% 563% 666% 768% 870% 973% 514% 514% 616% 719% 822% 924% 1027% 6

7 Hoofdstuk 1 Werking van Grondvermogen Grafiek 2: Vergelijking maandlasten Grondvermogen en hypothecaire geldlening Maandlasten Grondvermogen Aannames: Grondwaarde: Canonpercentage: 4,0% Inflatie: 2,0% Hypothecaire geldlening Hoofdsom: Hypotheekrente 30-jaar vast: 6,0% Jaren 15 Bijzondere situaties: terugkoop, herijking en verkoop Terugkoop Met Grondvermogen kunt u elke 30 jaar na de vestiging van het erfpachtrecht de grond terugkopen 1 tegen de geïndexeerde grondwaarde Daarnaast kunt u doorlopend van jaar 10 tot jaar 30 de grond terugkopen tegen de geïndexeerde grondwaarde plus een opslag van 6 keer de dan geldende jaarcanon Zie hieronder grafiek 3 voor het verloop van de terugkoopsom van de grond van een woning met een grondwaarde van bij een inflatie van 2% per jaar en tabel 2 voor verschillende inflatiescenario s Herijking Wanneer u besluit om de grond niet terug te kopen, wordt de canon 30 jaar na de vestiging van het erfpachtrecht opnieuw vastgesteld (herijkt) op basis van objectieve parameters: de geïndexeerde grondwaarde vermenigvuldigd met de som van de reële rente 2 en een opslag van 1,4% 3 ) Die herijking vindt vervolgens elke 30 jaar plaats Zie grafiek 4 voor een rekenvoorbeeld voor een woning met een grondwaarde van 75000, een inflatie van 2% per jaar en een reële rente van 2% Verkoop Wanneer u gaat verhuizen, verkoopt u de woning als erfpachtrecht Onderdeel van het erfpachtrecht is de verplichting tot betaling van canon Een koper van uw woning neemt deze verplichting van u over en zal hierdoor minder voor uw woning willen betalen dan wanneer u uw woning op vol eigendom zou hebben verkocht Overigens hoeft dit financieel geen nadelige gevolgen voor u te hebben U koopt de woning ook voor een lagere prijs dan wanneer u deze op vol eigendom zou hebben gekocht Bij een verkoop van het erfpachtrecht blijft de eigendom van de grond bij Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen U hoeft geen goedkeuring te vragen van Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen voor de verkoop van het erfpachtrecht 7

8 Hoofdstuk 1 Werking van Grondvermogen Grafiek 3: Terugkoopsom Terugkoopsom 300, , , , , , , , , , , Aannames: Grondwaarde: Inflatie: 2,0% Jaren Canonpercentage jaren 1-30: 4,0% Canonpercentage jaren 31-60: 3,4% Tabel 2: Terugkoopsom Jaar van terugkoop Inflatie per jaar -10 % 20 % 50 % Historisch Aanname: Grondwaarde: Bij appartementsrechten op erfpacht kunt u uitsluitend samen met alle andere appartementsgerechtigden terugkopen Als alternatief biedt Grondvermogen u in dit geval de mogelijkheid om de canon eeuwigdurend af te kopen 2 De reële rente zal worden afgeleid uit langlopende inflatiegeïndexeerde obligaties uitgegeven door de Nederlandse staat of een andere staat met een vergelijkbare kredietwaardigheid 3 1,6% voor erfpachtrechten op appartementsrechten 8

9 Hoofdstuk 1 Werking van Grondvermogen Grafiek 4: Herijking maandcanon Maandcanon Aannames: Grondwaarde: Inflatie: 2,0% Reële rente: 2% Canonpercentage jaren 1-30: 4,0% Canonpercentage jaren 31-90: 3,4% Jaren 16 Koopovereenkomst en erfpachtvoorwaarden Bovenstaande geeft een samenvatting van de werking van Grondvermogen Wij raden u aan om de koopovereenkomst en erfpachtvoorwaarden goed door te lezen voor een volledig overzicht van uw rechten en verplichtingen Deze documenten ontvangt u vóór de aankoop Standaardversies kunt u ook vinden op wwwgrondvermogennl 17 Welke vergoeding betaalt Finquiddity aan mijn tussenpersoon? Finquiddity betaalt in voorkomende gevallen aangesloten tussenpersonen een vergoeding van omstreeks 1% van de grondwaarde te betalen voor de bemiddeling bij de verkoop van de grond Vraag uw tussenpersoon desgewenst om een overzicht van zijn provisie 9

10 Hoofdstuk 2 Voordelen van Grondvermogen Grondvermogen kan om diverse redenen aantrekkelijk voor u zijn Hieronder lichten we vier voordelen nader toe 1 Lagere koopprijs Omdat u geen eigenaar wordt van de grond, is de koopprijs van uw woning in combinatie met Grondvermogen lager dan de koopprijs in vol eigendom Toelichting: Bij een woning in vol eigendom bent u eigenaar van de grond en alles wat duurzaam met de grond verbonden is (de opstallen) Bij een woning op Grondvermogen bent u geen eigenaar van de grond, maar heeft u het recht om de grond en opstallen te gebruiken alsof u eigenaar bent zolang u aan uw verplichtingen onder de erfpachtvoorwaarden voldoet (het erfpachtrecht) Omdat u de grond niet koopt, is de koopprijs van uw woning op Grondvermogen lager dan de koopprijs bij vol eigendom Let wel, wanneer u uw woning verkoopt, verkoopt u deze zonder grond (het erfpachtrecht) De koper van uw woning zal om die reden minder voor uw woning betalen dan wanneer deze op vol eigendom zou hebben gestaan 2 Lagere maandlasten bij aanvang Grondvermogen heeft een andere verdeling van maandlasten dan een hypothecaire geldlening met een 30 jaar rentevaste periode: in het begin betaalt u minder, aan het einde meer Toelichting: Zoals u kunt zien in grafiek 2, heeft u bij een inflatie van 2% per jaar bij de gehanteerde aannames gedurende circa 20 jaar lagere maandlasten en daarna gedurende circa 10 jaar hogere maandlasten Om de effectieve lasten van Grondvermogen te berekenen moet u bovendien meenemen dat de grondwaarde jaarlijks wordt geïndexeerd (zie tabel 1) Deze indexatie leidt tot een lagere verkoopprijs van de woning bij verkoop resp hogere terugkooprijs van de grond bij terugkoop Tegenover lagere maandlasten in het begin staan dus stijgende maandlasten en een lagere verkoopprijs resp hogere terugkoopprijs aan het einde 3 Langdurige bescherming tegen rentestijging Een van de grootste risico s voor woningeigenaren met een hypothecaire geldlening met een korte rentevaste periode is een stijging van de rente Bij Grondvermogen wordt de canon gedurende 30 jaar na de vestiging niet aangepast aan renteveranderingen Toelichting: Bij een hypothecaire geldlening met een korte rentevaste periode wordt het rentepercentage op korte termijn herzien Wanneer de rente op het moment van een renteherziening hoger is, zal ook het nieuwe rentepercentage van de hypothecaire geldlening hoger zijn De (maandelijkse) rentelasten stijgen in dat geval In zijn algemeenheid geldt: hoe korter de rentevaste periode, hoe eerder en vaker dit risico zich voordoet Tegelijkertijd heeft een stijging van de rente een negatief effect op de waarde van uw woning (de koper van uw woning houdt rekening met de hogere rentelasten op het moment van aankoop) Bij Grondvermogen wordt het canonpercentage eens in 30 jaar herijkt op basis van de geïndexeerde grondwaarde, de geldende reële rente en een in de erfpachtvoorwaarden vastgelegde opslag U bent dus over de geïndexeerde grondwaarde tot de eerstvolgende herijking beschermd tegen een stijging van de rente Deze bescherming is bij vestiging vergelijkbaar met de bescherming van een hypothecaire geldlening met een 30 jaar rentevaste periode 10

11 Hoofdstuk 2 Voordelen van Grondvermogen 4 Betere bereikbaarheid van de woning De combinatie van lagere koopprijs, lagere maandlasten bij aanvang en langdurige bescherming tegen rentestijging zorgt ervoor dat woningen beter bereikbaar worden met Grondvermogen Toelichting: Of u de aankoop van een woning kunt financieren hangt af van een aantal factoren, waaronder: de koopprijs van de woning uw inkomen uw vermogen uw maandlasten (rente, canon, belastingen, servicekosten etc) Een woning op Grondvermogen heeft een lagere koopprijs dan een woning op vol eigendom Met Grondvermogen zijn de maandlasten in het begin lager en tot 30 jaar na de vestiging beschermd tegen rentestijging Dit zorgt ervoor dat woningen beter bereikbaar worden met Grondvermogen 11

12 Hoofdstuk 3 Risico s van Grondvermogen Verminderde verkoopbaarheid U moet er rekening mee houden dat uw woning met Grondvermogen langer in de verkoop kan staan of alleen met een verlies ten opzichte van de getaxeerde verkoopprijs kan worden verkocht Een aantal hypotheekverstrekkers verstrekt op dit moment geen hypothecaire geldlening op woningen op erfpacht of alleen onder beperkende voorwaarden Dit kan het voor potentiële kopers van uw woning lastiger maken om de aankoop van uw woning te financieren De grondwaarde stijgt met inflatie De waarde van de grond wordt jaarlijks geïndexeerd en stijgt hierdoor met de inflatie Wanneer u (of een koper van uw woning) na 30 jaar besluit om de grond terug te kopen, betaalt u niet de oorspronkelijke grondwaarde (bijvoorbeeld 75000), maar de geïndexeerde grondwaarde ( bij een inflatie van 2% per jaar) Tegenover de indexatie van de grondwaarde staan lagere maandlasten U kunt dit risico beperken door de bespaarde maandlasten niet consumptief aan te wenden, maar te sparen Mogelijke beperking aan aftrekbaarheid canon Net als hypotheekrente is de maandelijkse canon van Grondvermogen een last die aftrekbaar kan zijn in Box 1 voor een eigen woning U moet er rekening mee houden dat de maandelijkse canon op enig moment niet meer aftrekbaar zal zijn in Box 1 of alleen onder voorwaarden Openbare verkoop van uw woning bij wanbetaling Wanneer u de canon gedurende enige tijd niet betaalt, kan dat ernstige consequenties voor u hebben De uiterste consequentie van het niet betalen van de canon is dat de grond inclusief uw woning (openbaar) wordt verkocht U ontvangt de waarde van de erfpacht na aftrek van achterstallige canon, kosten en uw eventuele schuld aan een hypothecaire geldverstrekker Dit kan betekenen dat u niets ontvangt en zelfs een restschuld overhoudt De canon stijgt met inflatie De canon wordt jaarlijks geïndexeerd en stijgt hierdoor met de inflatie Wanneer uw inkomen niet stijgt met inflatie, nemen uw maandlasten als percentage van uw inkomen toe Tegenover de indexatie van de canon staan lagere maandlasten U kunt dit risico beperken door de bespaarde maandlasten niet consumptief aan te wenden, maar te sparen Daling van de rente Een daling van de rente leidt tot een stijging van de contante waarde van de erfpachtverplichtingen Dit is ongunstig voor de verkoopprijs van uw woning (bij een daling van de rente zal de koper van uw woning de canon relatief hoog vinden) Wanneer een daling van de rente tegelijkertijd tot een stijging van de waarde van woningen leidt, hoeft een daling van de rente per saldo niet negatief voor u te zijn Beperkingen aan terugkoop Gedurende de eerste 10 jaar na vestiging resp herijking van de canon kunt u de grond niet terugkopen Alleen 30 jaar na de vestiging resp herijking kunt u de grond terugkopen tegen de geïndexeerde grondwaarde In alle andere gevallen betaalt u een opslag van 6 keer de geldende jaarcanon 12

13 Hoofdstuk 4 Fiscale behandeling 41 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft fiscale gevolgen van de aanschaf van een woning op Grondvermogen voor de inkomstenbelasting en de wet onroerende zaaksbelasting (WOZ) In dit hoofdstuk wordt verondersteld dat de woning (volledig) kwalificeert als eigen woning in de zin van artikel 3:111 Wet inkomstenbelasting 2001 Daarvan is bijvoorbeeld geen sprake indien uw woning behoort tot het vermogen van een onderneming of indien deze niet als hoofdverblijf is aan te merken, zoals een vakantiewoning Wilt u de grond onder uw bestaande woning verkopen onder voorbehoud van erfpacht? Leest u in dat geval Hoofdstuk 4 van het Informatieboek Herfinancieringen voor nadere informatie over de aftrekbaarheid van de rente op de (bestaande) hypotheekschuld Hieronder treft u allereerst een algemene beschrijving aan van de belastinggevolgen van Grondvermogen (paragraaf 42) Daaronder beschrijven wij het standpunt van de Belastingdienst (paragraaf 43) op moment van publicatie van dit Informatieboek De beschrijving van dit standpunt is met de Belastingdienst afgestemd De Belastingdienst is akkoord met de opname hiervan in dit Informatieboek Tot slot is een aantal overwegingen opgenomen ten aanzien van het standpunt van de Belastingdienst (paragraaf 44) 42 Algemene beschrijving van de belastinggevolgen van Grondvermogen 421 Inkomstenbelasting - algemeen Bij de aankoop van een woning op Grondvermogen kwalificeert de canon die u moet betalen op basis van de huidige fiscale wet- en regelgeving in beginsel in Box 1 als aftrekbare kosten van de eigen woning (zie paragraaf 43 voor het Standpunt van de Belastingdienst en hoofdstuk 3 voor het risico van een wijziging van fiscale wet- en regelgeving) 422 Inkomstenbelasting terugkoop Op basis van de huidige fiscale wet- en regelgeving leidt een eventuele terugkoop van de grond niet tot een aftrekbare last in de inkomstenbelasting Indien de terugkoop na vijf jaar plaatsvindt en een lening wordt afgesloten, is de rente op deze lening aftrekbaar Indien de terugkoop van de grond tot verschuldigdheid van overdrachtsbelasting leidt, komt deze voor uw rekening Bij Grondvermogen kunt u pas 10 jaar na de vestiging terugkopen 423 WOZ en heffingen De erfpachtverplichting heeft geen gevolgen voor de WOZ-waarde van uw woning, omdat deze wordt bepaald zonder rekening te houden met erfpachtverplichtingen Ook voor gemeentelijke lasten en heffingen, zoals waterschapslasten en milieuheffingen, heeft het recht van erfpacht geen gevolgen 13

14 Hoofdstuk 4 Fiscale behandeling 43 Standpunt van de Belastingdienst De canon van Grondvermogen is voor een particulier met betrekking tot een Box 1 woning in beginsel aftrekbaar in Box 1 wanneer zowel de grondwaarde als het canonpercentage reëel is vastgesteld Wanneer de hoogte van de canon (na verloop van tijd) uit de pas loopt met de hoogte van een reguliere canon is het eventuele surplus mogelijk niet aftrekbaar Bij woningen waarvan de waardeontwikkeling van de woning de erfpachter niet (meer) voor tenminste 50% aangaat is geen sprake van een eigen woning en is de canon niet aftrekbaar Hiervan is sprake als bij verkoop van de woning en het erfpachtrecht de locatiewaarde van de grond niet ten goede komt aan de erfpachter en de grondwaarde meer dan 50% van de waarde van het vastgoed als geheel uitmaakt 44 Overwegingen ten aanzien van het Standpunt van de Belastingdienst De Belastingdienst stelt bij een aankoopsituatie bij Grondvermogen feitelijk 3 voorwaarden voor aftrekbaarheid van de canon: de grondwaarde wordt reëel vastgesteld het canonpercentage wordt reëel vastgesteld; en de locatiewaarde komt bij verkoop ten goede aan de erfpachter Grondvermogen voldoet aan alle 3 voorwaarden Wij hebben dan ook geen reden om aan te nemen dat de Belastingdienst op basis van de huidige wet- en regelgeving de aftrekbaarheid van de canon van Grondvermogen zal betwisten 14

15 Hoofdstuk 5 Stappenplan Om een succesvolle transactie tot stand te brengen tussen u en Finquiddity moeten de volgende stappen worden doorlopen Stap 1: Offertefase Wanneer u na lezing van dit Informatieboek gebruik wilt maken van Grondvermogen, kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen bij Finquiddity Om een offerte aan te vragen moet u de vragenlijst aangehecht als Bijlage 1 invullen, ondertekenen en opsturen naar Finquiddity Grondvermogen, Groest , 1211 EE Hilversum Door ondertekening van de offerte geeft u Finquiddity opdracht om voor uw rekening een taxatie te laten uitvoeren van de nieuwe woning Deze kosten bedragen per woning maximaal 400 De taxatiekosten komen voor uw rekening ongeacht of de transactie doorgaat Finquiddity schakelt binnen een week een erkende taxateur in voor een taxatie van de woning De vragenlijst kunt u ook downloaden van wwwgrondvermogennl waarde van de woning als geheel, (4) u één of meer garanties of verklaringen opgenomen in de koopovereenkomst niet kunt afgeven of (5) Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen niet akkoord gaat met levering Wanneer niet alle vragen over de aankoop (Onderdeel 3) met nee beantwoord zijn of niet alle vragen over erfpacht (Onderdeel 4) met ja zijn beantwoord, beoordeelt Finquiddity op individuele basis of zij een offerte en koopovereenkomst kan verstrekken Finquiddity neemt zo spoedig mogelijk contact met u op voor eventuele aanvullende vragen Finquiddity streeft ernaar om u binnen een maand uitsluitsel te geven of zij een offerte kan verstrekken Stap 3 Verkoopfase De derde fase is de verkoopfase Deze gaat van start nadat Finquiddity de door u getekende offerte heeft ontvangen Stap 2: Beoordeling Finquiddity beoordeelt uw offerte-aanvraag op basis van de door u ingevulde vragenlijst Wanneer alle vragen over de aankoop (Onderdeel 3) met nee beantwoord zijn en alle vragen over erfpacht (Onderdeel 4) met ja zijn beantwoord, kunt u binnen een week na taxatie een offerte en koopovereenkomst verwachten De offerte wordt uitgebracht onder de voorwaarde dat Finquiddity geen omstandigheden bekend worden waardoor zij de offerte niet of niet onder dezelfde omstandigheden zou hebben uitgebracht Daar zal onder meer sprake van zijn wanneer: (1) uit onderzoek blijkt dat de grond vervuild is, (2) na taxatie blijkt dat waarde van de woning hoger is dan , (3) na taxatie blijkt dat de waarde van de grond meer is dan 50% van de Na taxatie wordt voor u een koopovereenkomst opgesteld door Finquiddity en ter ondertekening aan u voorgelegd De koopsom is de marktwaarde van de grond zoals die wordt bepaald door de taxateur Indien de koopsom afwijkt van de in de offerte genoemde verkoopprijs, wordt de erfpachtcanon aangepast aan de koopsom 15

16 Hoofdstuk 5 Stappenplan Stap 4 Leveringfase De vierde en laatste stap is de leveringsfase Deze gaat van start nadat Finquiddity de door u getekende koopovereenkomst heeft ontvangen De notaris benadert u voor het maken van een afspraak voor de levering van de grond onder uw nieuwe woning aan Finquiddity Finquiddity heeft het recht om de maandelijkse canon, zoals opgenomen in de koopovereenkomst, te wijzigen tot 3 dagen voor de levering indien naar haar oordeel ontwikkelingen op de financiële markten daartoe aanleiding geven Bij een verhoging van het canontarief heeft u tot de levering het recht om de koopovereenkomst te ontbinden Bovendien kunt in de leveringsfase alsnog afzien van de transactie om willekeurig welke reden dan ook Na betaling van 500 aan Finquiddity voor gemaakte kosten werkt Finquiddity mee aan ontbinding van de koopovereenkomst 16

17 Bijlage 1 Vragenlijst voor de aankoop van een nieuwe woning * = doorhalen wat niet van toepassing Deze vragenlijst is alleen bedoeld voor situaties waarin u Grondvermogen wilt gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning Heeft u in het verleden een woning gekocht en wilt u de grond onder die woning verkopen? Vult u dan de vragenlijst voor herfinancieringen in dat is aangehecht als Bijlage van het Informatieboek voor herfinancieringen (zie wwwgrondvermogennl) Onderdeel 1 Persoonsgegevens eigena(a)r(en) nieuwe woning Eigenaar 1 11 Achternaam 12 Voornamen (voluit) 13 Geslacht m/v* 14 Huidig adres 15 Postcode / Woonplaats 16 Geboortedatum 17 Geboorteplaats 18 Burgerlijke staat 19 Telefoonnummer 110 adres 17

18 Bijlage 1 Vragenlijst voor de aankoop van een nieuwe woning Onderdeel 1 Persoonsgegevens eigena(a)r(en) nieuwe woning Eigenaar 2 (indien van toepassing) 11 Achternaam 12 Voornamen (voluit) 13 Geslacht m/v* 14 Huidig adres 15 Postcode / Woonplaats 16 Geboortedatum 17 Geboorteplaats 18 Burgerlijke staat 19 Telefoonnummer 110 adres Onderdeel 2 Gegevens nieuwe woning 21 Adres 22 Postcode / Woonplaats 23 Bestemming na aankoop Wonen / wonen-werken / winkel / anders* 24 Aanwending na aankoop Eigen bewoning / verhuur* 25 Type woning Appartement / Vrijstaand / 2-onder-1 kap / Geschakelde woning* 26 Perceeloppervlakte m2 27 Woonoppervlakte m2 28 Kadastraal bekend Gemeente (zie eigendomsbewijs) Sectie Nummer 29 WOZ-waarde op basis van aanslag / schatting* 18

19 Bijlage 1 Vragenlijst voor de aankoop van een nieuwe woning Onderdeel 3 Vragen over de aankoop 31 Heeft u reden om aan te nemen dat bij aankoop: a) de taxatiewaarde van de nieuwe woning hoger zal zijn dan ? b) de getaxeerde grondwaarde van de nieuwe woning hoger zal zijn dan 50% van de getaxeerde waarde van de nieuwe woning als geheel? c) een hypotheek zal worden gevestigd op het erfpachtrecht voor een bedrag lager dan dan wel geen hypotheek zal worden gevestigd? d) een hypotheek zal worden gevestigd door een partij die geen inkomenstoetsing zal uitvoeren en vastleggen conform de geldende wet- en regelgeving? e) de bodem van het perceel verontreinigd is? f) mbt de woning een procedure aanhangig is of zal worden gemaakt? (bijv onteigeningsprocedure)? g) de woning een bestaand (afgekocht) recht van erfpacht, opstalrecht, kettingbeding of voorkeursrecht rust? h) op de woning een andere verplichting rust die van materiële invloed is op de waarde van de woning? i) sprake zal zijn van heffing van omzetbelasting? (bijv voormalig bedrijfsonroerendgoed, woning met praktijk, recent ingrijpend verbouwd?) 32 Heeft u ooit een betalingsachterstand gehad bij een hypotheekverstrekker? 33 Heeft u, voor zover u weet, een BKR-registratie? 34 Heeft u andere informatie over de woning waarvan u weet of behoort te weten dat deze relevant is voor Finquiddity bij de aankoop van de grond? Onderdeel 4 Vragen over erfpacht 41 U bent zich ervan bewust dat: a) erfpacht de verkoopbaarheid van uw woning negatief kan beïnvloeden? b) beperkingen aan de aftrekbaarheid van de canon negatieve gevolgen kunnen hebben voor de waarde van uw erfpachtrecht? c) de uiterste consequentie van het niet voldoen van de canon is dat uw woning openbaar kan worden verkocht? 19

20 Bijlage 1 Vragenlijst voor de aankoop van een nieuwe woning Onderdeel 5 Incassomachtiging taxatie Door ondertekening van deze vragenlijst geeft ondergetekende een machtiging aan Finquiddity Grondvermogen om eenmalig van zijn / haar hieronder genoemde rekening een bedrag van maximaal 400 af te schrijven voor de taxatie van de nieuwe woning Rekeningnummer Bank Naam rekeninghouder Datum Plaats (moet een eigenaar zijn) Ondergetekende gaat akkoord met de verwerking van deze gegevens voor de behandeling van zijn / haar aanvraag voor de verstrekking van een offerte / koopovereenkomst door Finquiddity inzake de aankoop van de grond onder de woning vermeld in deze vragenlijst Ondergetekende erkent dat Finquiddity naar eigen inzicht acceptatiebeleid ontwikkelt en dit op elk moment kan wijzigen Het indienen van deze vragenlijst betekent dus niet dat Finquiddity de grond onder de woning vermeld in deze vragenlijst zal kopen Bovendien kunnen op elk moment aanvullende vragen / voorwaarden worden gesteld Handtekening Eigenaar 1 Eigenaar 2 (indien van toepassing) De getekende vragenlijst kunt u sturen naar: Finquiddity Grondvermogen BV, Groest , 1211 EE Hilversum Graag ontvangen wij tegelijk met de vragenlijst of zo spoedig mogelijk daarna een kopie van een geldig identificatiebewijs van de eigenaren van de woning en kopieën van de WOZ-beschikking en het eigendomsbewijs 20

21 Ruimte voor aantekeningen 21

22 Ruimte voor aantekeningen 22

23 23

24 Finquiddity Grondvermogen BV Ruimte voor adres Assurantietussenpersoon Groest , 1211 EE Hilversum Grondvermogen is een handelsnaam van Finquiddity Grondvermogen BV, welke statutair gevestigd is te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi en Eemland onder nummer

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Informatiedocument Grondvermogen

Informatiedocument Grondvermogen Informatiedocument Grondvermogen Alles wat u moet weten bij het kopen van een woning op Grondvermogen erfpachtvoorwaarden Meer woning voor uw geld! Informatiedocument Grondvermogen U staat op het punt

Nadere informatie

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Uw woning vertegenwoordigt waarschijnlijk een groot deel van uw vermogen. Dat vermogen

Nadere informatie

Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013

Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013 Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013 Voorblad Dit document bevat de bancaire richtlijn voor de hypothecaire financiering van woningen voor zover deze particuliere

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk!

wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk! wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk! inhouds opgave 3 Inleiding 4 Wat is het verschil tussen eigendom en erfpacht? 5 Wat zijn de voor- en nadelen van erfpacht? 6 Canon 6 Grondwaarde

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Koop van erfpachtgrond in Alkmaar Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke groepen erfpachters het erfpachtrecht

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Leekster Erfpacht. een nieuwbouwhuis ook binnen úw bereik

Leekster Erfpacht. een nieuwbouwhuis ook binnen úw bereik Leekster Erfpacht een nieuwbouwhuis ook binnen úw bereik Erfpacht anno 2014 Een lange historie Erfpacht bestaat al heel lang. Het werd door zowel de oude Egyptenaren als de Romeinen gebruikt als middel

Nadere informatie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie In deze brochure vindt u algemene informatie over het kopen en terugkopen van een Koopgarantwoning. Het is belangrijk dat u goed

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren Koop van erfpachtgrond in Alkmaar door woningeigenaren Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Van erfpacht naar eigen grond

Van erfpacht naar eigen grond Van erfpacht naar eigen grond Hoe wordt u eigenaar van de grond? Van erfpacht naar eigen grond U bezit een woning, maar de grond onder uw huis is eigendom van de gemeente. Misschien zou u liever de grond

Nadere informatie

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178.

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178. Kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis. Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht? Wat als de waarde

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

Criteria voor de financierbaarheid van erfpachtrechten gevestigd vóór 1-4-2012

Criteria voor de financierbaarheid van erfpachtrechten gevestigd vóór 1-4-2012 Criteria voor de financierbaarheid van erfpachtrechten gevestigd vóór 1-4-2012 Inleiding Door ontwikkelingen in de markt is het beleid van een aantal hypothecaire geldverstrekkers ten aanzien van de verstrekking

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant met k Door de crisis in de woningmarkt is de stap van huur naar koop voor veel mensen helaas te groot. Wij willen door betaalbare koopwoningen op de markt te brengen,

Nadere informatie

Een woning kopen met Koopgarant

Een woning kopen met Koopgarant Een woning kopen met Koopgarant Trivire heeft regelmatig woningen te koop. Nieuwbouwwoningen én bestaande woningen. Een deel van die woningen verkopen we met Koopgarant. Dat betekent korting op de koopprijs,

Nadere informatie

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00 Nog vragen? Heeft u nog vragen? Bel ons via telefoonnummer 078 633 16 00. Of stuur een e-mail naar wonen@trivire.nl. U kunt ook langskomen. U vindt ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht, vlakbij

Nadere informatie

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. jestek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek bieden wij bestaande

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. JeStek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek biedt Woongoed

Nadere informatie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie kopen zonder korting Naast de mogelijkheid tot het kopen van een woning met korting, biedt Stek u de mogelijkheid uw woning te kopen zonder

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen

Koopgarant. Kopen zonder zorgen Koopgarant Kopen zonder zorgen KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting reikt Eemland

Nadere informatie

Van erfpacht naar vol eigendom bij woningbouwterreinen

Van erfpacht naar vol eigendom bij woningbouwterreinen Van erfpacht naar vol eigendom bij woningbouwterreinen In de gemeente Zaanstad is het mogelijk om het recht van erfpacht bij woningbouwterreinen om te zetten naar vol eigendom. Hiervan dient de grond door

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6 Koopgarant Inhoud 1 Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? Betaalbaar door korting Terugkoopgarantie Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Doorverkoop

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk Koopgarant Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting

Nadere informatie

Koopgarant een woning kopen met korting

Koopgarant een woning kopen met korting Koopgarant een woning kopen met korting Inhoud Koopgarant: een woning kopen met korting 3 Wat is Koopgarant? 4 Voordelen Koopgarant 5 Voorwaarden Koopgarant 6 Nationale Hypotheek Garantie 7 Financieren

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning 1 Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning Veel mensen vragen zich af wat de notaris allemaal doet in verband met de overdracht van een woning. Hieronder vindt u een overzicht van alle

Nadere informatie

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING.

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. KEUZEBLOK INVULBLOK MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. Partij 1, hierna aangeduid als grondeigenaar Partij

Nadere informatie

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar Koopgarant maakt een woning betaalbaar Koopgarant voor onze klanten Vier woningcorporaties ontwikkelden op basis van jarenlange ervaring Koopgarant en inmiddels bieden ruim 100 corporaties het aan. Duizenden

Nadere informatie

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag Erfpacht óf eigen grond Gemeente Den Haag 2 Inhoud Wat is eigendom en wat is erfpacht 3 Waarom de keuzemogelijkheid 4 Wat betekent dit voor u? 4 Van erfpacht naar eigen grond 5 Wat kost de bloot eigendom?

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje 16 Bovenwoningen Koopgarant Kopen zonder zorgen Het Vlinderhofje Koopgarant; kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis, maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop Stap voor stap naar je eigen huis goede koop Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? Korting In 8 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Rochdale maakt kopen bereikbaar Belangstelling?

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond 1 juli 2015 1. Inleiding Deze versie van de instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ERFPACHT óf EIGEN GROND

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ERFPACHT óf EIGEN GROND Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling ERFPACHT óf EIGEN GROND ERFPACHT óf EIGEN GROND Inhoud Deze brochure 5 Wat is eigendom en wat is erfpacht 5 Van erfpacht naar eigen grond 6 Wat kost het

Nadere informatie

in een Koopgarantwoning

in een Koopgarantwoning in een Koopgarantwoning Inhoud 1 Wat is Koopgarant? Betaalbaar door prijsverlaging Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Terugkoopgarantie Doorverkoop

Nadere informatie

Het kopen van uw huurwoning

Het kopen van uw huurwoning Het kopen van uw huurwoning Een woning kopen van Wonen Wateringen Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: koop een woning voor een lagere prijs! Met Koopstart koopt u een woning voor een lagere prijs dan de marktwaarde. Zo biedt Koopstart

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant

Taxatie-instructie Koopgarant Taxatie-instructie Koopgarant 1 oktober 2016 1. Inleiding Deze taxatie-instructie is met name afgestemd op de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Conversieregeling Hier komt tekst Toelichting RIA 26 januari 2017 Hier komt ook tekst Grondzaken. Utrecht.nl

Conversieregeling Hier komt tekst Toelichting RIA 26 januari 2017 Hier komt ook tekst Grondzaken. Utrecht.nl Conversieregeling 2016 Hier komt tekst Toelichting RIA 26 januari 2017 Hier komt ook tekst Grondzaken Technische Toelichting Conversieregeling 2016 Mark Poley Äge van Beest Remco van Essen Opbouw presentatie

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later makelaars adviseurs Een nieuwbouwwoning kopen met korting en terugkoopgarantie Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later DE VOORDELEN VAN KOOPGARANT U BETAALT EEN EERLIJKE PRIJS De korting die u krijgt

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB

FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING Samengesteld door: mr. E. Marcus FB Ref. 2383M013/maart 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 2. De fiscale gevolgen van erfpachtfinanciering 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl Over Koopgarant Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Ke u z e in w o n e n :

Ke u z e in w o n e n : Keuze in wonen Ke u z e in w o n e n : h u u r, k o o p g a r a n t, k o o p Wonen is jezelf zijn en dat is heel persoonlijk. Woonplezier wil je zoveel mogelijk op je eigen manier invullen. Dat kan alleen

Nadere informatie

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Inhoudsopgave 3 Slimmer Kopen 3 Afspraken 5 Beëindiging overeenkomst 5 Bijkomende kosten 5 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal) kopen en huren 7 Fiscale

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Inhoud /

Inhoud / Koopgarant Inhoud 1 Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? Betaalbaar door korting Terugkoopgarantie Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Doorverkoop

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis

Stap voor stap naar je eigen huis Stap voor stap naar je eigen huis Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? In 9 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Belangstelling? Kopen bij Rochdale U woont in een huurwoning

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving.

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving. Pagina 1 van 7 Checklist Pensioenanalyse IB-ondernemer Met uw persoonlijke pensioenanalyse krijgt u een duidelijk inzicht in uw financiële situatie. U kunt dan de juiste financiële beslissingen nemen voor

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

Erfpacht bij Staatsbosbeheer

Erfpacht bij Staatsbosbeheer Erfpacht bij Staatsbosbeheer Deze informatiebrochure bevat een algemene toelichting op de belangrijkste onderwerpen die bij erfpacht kunnen spelen. Wat in elk specifiek geval is afgesproken, blijkt uit

Nadere informatie

mooie koopwoningen voor een sociale prijs

mooie koopwoningen voor een sociale prijs 2012 mooie koopwoningen voor een sociale prijs In 2005 is Betaalbare Koopwoningen Zaanstad b.v. (BKZ) in het leven geroepen om de verkoop van sociale koopwoningen in Zaanstad te bevorderen. Inmiddels is

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie