Rabobank Helmond. Rabobank, altijd dichtbij! 24 oktober Rabobank Helmond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabobank Helmond. Rabobank, altijd dichtbij! 24 oktober 2012. Rabobank Helmond"

Transcriptie

1 Rabobank, altijd dichtbij! 24 oktober 2012

2 Programma: Inleiding: Hypotheken: Johan Sterke Vermogensoverdracht: Ibrahim Esilcimen Gelegenheid tot stellen vragen

3

4 Organisatie Afdeling Particulieren Afdeling Bedrijven Ledenraad Raad van Commissarissen Directie Private Banking Bedrijven Particulieren Bedrijfsmanagement

5 Johan Sterke: 1986 tm 2004 Rabobank 2004 tot 2008 Sterke HA 2008 tot heden

6 Even terug naar 2008 Start Krediet crisis Hebzucht en Roekeloosheid Wie was hebzuchtig? Wie was Roekeloos?

7 Dilemma als tussenpersoon: Stel Hypotheekadvies ,- Provisiebedrag? 1% 2% 3% Of zelfs meer

8 Dilemma als tussenpersoon: Hypotheek ,- Provisiebedrag? 1% Obvion spaar, ORV, TAF-premie 2% Florius Hybride, ORV, TAF-premie 3% WUH, Bel.rek, ORV, Cardif-koopsom Of zelfs meer.

9 Wie was hebzuchtig? Banken/tussenpersonen

10 Wie was Roekeloos?

11 Wie was Roekeloos? De klant?

12 Gevolgen: * Scherpere regelgeving (DNB, NHG, AFM) * 2010 Gedragscode Woningfinancieringen (zelfregulering) * Provisie transparantie ( ) * Herziening belastingplannen (rente-aftrek) (Nog steeds niet duidelijk ivm formatie!!)

13 Scherpere regelgeving Financieren op NIBUD-criteria qua inkomen Geen overschrijdingen meer? Altijd o.b.v. Annuitaire toets Maximaal 106% van de marktwaarde Aflossingsverplichting Past hier het opeten van de woning nog in?

14

15 Vóór 2009/2010 : Rabobank Opeetconstructie Krediet tot max 75% van de executiewaarde Opnameplan Verkoop bij > 75%!! FloriusVerzilverhypotheek Lening met verkoopgarantie BLG, Bank of Scotland, SNS, Leningen zonder Inkomenstoet (max 75%)

16 2012 Financieren mits deze past in nieuwe regelgeving Max 50% marktwaarde aflossingsvrij Inkomenstoets Krediet (flexibiliteit, variabele rente) Lening (in één keer opnemen, vaste rente)

17 2012 Rabobank Overwaardeplan (verder geen banken meer) Inkomen mag niet passen! Maximaal 75% executiewaarde Kredietvorm Vast opnameschema vooraf vastgesteld Eenmalige opname aan begin mogelijk Verkoop bij overschrijding 75% Jaarlijkse WOZ-toets

18 Alternatieven/tips/risico Verkopen > 75% in deze markt een probleem?! 25% voldoende remweg? Nu verkopen en gaan huren? Geen onderhoud, lagere energie enz. Kijk naar de TOTALE woonlasten! We willen alles van u weten! Een goede planning is het halve werk Toekomstvast hypotheekadvies Kleiner wonen op dit moment een grote stap Eerst verkopen dan aankopen is ons advies!

19 Alternatieven/tips/risico Verkopen > 75% in deze markt een probleem! 25% voldoende remweg? Nu verkopen en gaan huren? Geen onderhoud, lagere energie enz. Kijk naar de TOTALE woonlasten! We willen alles van u weten! Een goede planning is het halve werk Toekomstvast hypotheekadvies Kleiner wonen op dit moment een grote stap Eerst verkopen dan aankopen is ons advies!

20 Alternatieven/tips/risico Verkopen > 75% in deze markt een probleem! 25% voldoende remweg? Nu verkopen en gaan huren? Geen onderhoud, lagere energie enz. Kijk naar de TOTALE woonlasten! We willen alles van u weten! Een goede planning is het halve werk Toekomstvast hypotheekadvies Kleiner wonen op dit moment een grote stap Eerst verkopen dan aankopen is ons advies!

21 Alternatieven/tips/risico Verkopen > 75% in deze markt een probleem! 25% voldoende remweg? Nu verkopen en gaan huren? Geen onderhoud, lagere energie enz. Kijk naar de TOTALE woonlasten! We willen alles van u weten! Een goede planning is het halve werk Toekomstvast hypotheekadvies Kleiner wonen op dit moment een grote stap Eerst verkopen dan aankopen is ons advies!

22 Of is VERMOGENSOVERDRACHT een alternatief? Ibrahim Esilcimen: Senior Private Banker

23 VERMOGENSOVERDRACHT Overdracht woning Schenken Wat gebeurt er bij uw overlijden Levenstestament

24 Overdracht woning Art 10 SW Is overdracht woning ouders-kinderen fiscaal nog interessant na 2010? De overdracht van de eigen woning van de ouders aan de kinderen was een veel gebruikt estate-planningsinstrument. Aantal redenen om huis over te dragen waren/zijn: - de vermogenstoets bij een intrek in een bejaardentehuis (afgeschaft in 1997) - door de overdracht kan de waardestijging van het eigen huis als het ware aan de kinderen worden overgeheveld aanvullende regels vanaf 2010, Art 10 SW)

25 Overdracht Woning Art 10 SW In grote lijnen zijn er twee varianten denkbaar om het woonhuis aan de kinderen over te dragen: overdracht onder het voorbehoud van een gratis woonrecht voor de ouders in de vorm van vruchtgebruik of recht van bewoning (vanaf 2010 is dit vanuit het oogpunt van successiebesparing geen handige constructie meer); overdracht van het huis in volle eigendom waarna de ouders een huurrecht bedingen;

26 Overdracht Woning Art 10 SW overdracht onder het voorbehoud van een gratis woonrecht voor de ouders in de vorm van vruchtgebruik of recht van bewoning - waardestijging tussen 2010 en het overlijden van de ouders is volledig belast bij de kinderen! Voorbeeld: Een ouder droeg zijn woning in 1990 over aan zijn kind onder voorbehoud Van vruchtgebruik. De waarde in het economische verkeer van de volle eigendom van de woning was toen Op 1 januari 2010 was de WOZ-waarde De ouder overlijdt in De WOZ-waarde is dan Door de goedkeuring wordt op grond van artikel 10 van de Successiewet de woning voor (de waarde ten tijde van de rechtshandeling plus de waardestijging vanaf 1 januari 2010) in aanmerking genomen. Buiten aanmerking blijft de waardestijging van 1990 tot 2010 van ( ).

27 Overdracht Woning Art 10 SW Overdracht onder voorbehoud van huur Bij de overdracht door een ouder van zijn woning aan een kind onder voorbehoud van een huurrecht, blijft artikel 10 van de Successiewet buiten toepassing als de ouder jaarlijks aan het kind een zakelijke huur heeft betaald die tenminste gelijk is aan 6% van de waarde van de woning in onbezwaarde staat. Als de overdracht al vo o r 1 januari 2010 heeft plaatsgevonden, moet de huur al die tijd ten minste 6% van de waarde hebben bedragen. artikel 10, derde lid, van de Successiewet is ook niet van toepassing bij een overdracht vo o r 1 januari 2010 van een woning, onder voorbehoud van een huurrecht waarvan de huur minder is dan 6% van de waarde van de woning in onbezwaarde staat. Voorwaarde Voor deze goedkeuring geldt de voorwaarde dat bij de overdracht een huursom is overeengekomen, waarvan de betrokkenen in redelijkheid konden aannemen dat die huursom zakelijk was en dat dit tot het moment van het overlijden zo is gebleven.

28 Overdracht Woning Overdracht woning (kinderen gaan er ook echt wonen) Koopsom (gedeeltelijk) schenken Koopsom (gedeeltelijk) schuldig blijven Waar moet u verder op letten?

29 Overdracht woning Rust er nog een hypotheek op het huis aflossen Hoeveel gaan de kinderen betalen/koopsom? - Volgens de fiscus werkelijke waarde taxatierapport / WOZ - Koopsom lager - Schenkingsrecht - Koopsom schuldig blijven

30 Overdracht woning Deel koopsom schenken - vrijstelling Vrijstelling mits - kind nog geen 35 jaar - Kind wordt bewoner/eigen woning Deel koopsom schuldig blijven - Ieder jaar een bedrag kwijtschelden ( 5.030)

31 Overdracht Woning Waar moet u verder op letten? - kind betaald bij vruchtgebruik ouders ieder jaar in box 3 waarde bloot eigendom. - ouders betalen in box 3 waarde woonrecht. - overdrachtsbelasting woning 2%. - rekening houden met rente over de openstaande lening bij de ouders.

32 Schenken Op papier als er geen liquide middelen zijn maar vermogen vooral in stenen zit. - Vereist notariële akte - Vereist jaarlijkse rente, 6% Daadwerkelijk betalen aan kind tot dat schenker is overleden!

33 Schenken Schenking kind % Vrijstelling maal jaar

34 Schenken Schenking grote vrijstelling Kind nog geen 35 jaar Aankoop woning Aflossen hypotheek Verbouwing

35 Schenken Schenking euro per kind In euro geschonken Schenkingsrecht 997 euro per kind

36 Wat gebeurt bij uw overlijden Bij overlijden - partner kinderen invalide kinderen (70% vd levensonderhoud) - kleinkinderen andere verkrijgers Let op pensioenimputatie: De pensioen en lijfrenteuitkeringen imputeren op de hoge vrijstelling. De vrijstelling blijft minimaal Uitwerking pensioenimputatie: Pensioen + lijfrente uitkering X factor art 5 uitv. besluit X 50% bij partner -/- IB latentie van 30%.

37 Leventestament Waarom een leventestament Als u niet meer zelfstandig kunt beschikken over uw vermogen als gevolg van een ongeluk of dementie. Vaak gebeurt dit op basis van een (notariële) volmacht of via een bewindregeling bij de kantonrechter. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met de wensen van de vermogende. Het leven Testament biedt hiervoor een oplossing. Wat staat er in een leventestament In deze speciale notariële akte kunnen wensen over het leven, het lichaam en bezittingen worden vastgelegd. Daardoor is duidelijk wat u wilt, als u uw eigen belangen niet meer kunt behartigen. Onderdelen hiervan zijn: Volmacht, bewind en onder curatelenstelling, medische bepalingen,rekeningen en verantwoording, persoonlijke wensen enz. Kosten van een leventestament Kosten tussen de euro

38 Vragen?

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL EVEN VOORSTELLEN Stefan Vrancken Kandidaat-notaris en partner bij Team Notarissen Middelgroot kantoor: circa 20 medewerkers

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013

Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013 Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013 Zoals reeds gemeld ontvangt u de presentatie digitaal van ons. De gebruikte rekenvoorbeelden zijn ook toegevoegd. Wij willen nogmaals aangeven dat er veel

Nadere informatie

jaarstips estate planning

jaarstips estate planning FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS Particulieren en [1/9] jaarstips estate planning Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen.

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen 1 Tekst: Bureau Schrijfwerk Aan deze pocket werkten mee: Notariskantoor Timmers, Lisse Ontwerp en lay-out: De Commandos, Leiden Uitgever: Luiken

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven. Aegon Hypotheken

Een hypotheek die past bij uw leven. Aegon Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 Aegon Annuiteiten Hypotheek 8 Aegon Lineaire Hypotheek 9 Aegon Bankspaarhypotheek 10 Aegon SpaarHypotheek

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

schenken Informatie, tips en adviezen

schenken Informatie, tips en adviezen schenken Informatie, tips en adviezen Mijn man en ik hebben een goed leven. We hebben alles wat we wensen. Daarom vinden we het ook zo fijn om de kinderen en kleinkinderen af en toe te verwennen met een

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur?

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur? AEGON Hypotheken Inleiding Voor u ligt de gebruiksaanwijzing voor uw AEGON Hypotheek. Tijdens uw hypotheekcarrière kunnen uw situatie, uw wensen of uw mogelijkheden wijzigen. De gebruiksaanwijzing geeft

Nadere informatie

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Uw woning vertegenwoordigt waarschijnlijk een groot deel van uw vermogen. Dat vermogen

Nadere informatie

Bankgarantie De bank staat hiermee borg voor de borgsom die de koper schuldig is aan de verkoper.

Bankgarantie De bank staat hiermee borg voor de borgsom die de koper schuldig is aan de verkoper. A Aflossingsvrije hypotheek U leent geld waarbij u, in principe, geen aflossingsverplichting heeft. U betaalt rente over de lening gedurende de looptijd van de lening. De hoogte van wat u maximaal kunt

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014 Belastingdienst Belasting en schenken 2014 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken.

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? Wij zijn uw bank. U wilt een huis kopen? Wij bezorgen u onbezorgd woonplezier. U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige stadswoning in het centrum,

Nadere informatie

Lennard (L.) Kamps, Cees (C.) Doppenberg, Jeroen (J.F.M.) Schoot en Jos (J.J.A.M.) Niesink (v.l.n.r. op de foto) zijn de notarissen van het

Lennard (L.) Kamps, Cees (C.) Doppenberg, Jeroen (J.F.M.) Schoot en Jos (J.J.A.M.) Niesink (v.l.n.r. op de foto) zijn de notarissen van het WELKOM Bijeenkomst AWBZ Lennard (L.) Kamps, Cees (C.) Doppenberg, Jeroen (J.F.M.) Schoot en Jos (J.J.A.M.) Niesink (v.l.n.r. op de foto) zijn de notarissen van het Doetinchemse notariaat Aantal medewerkers?

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

HOEVEEL IS UW WONING WAARD IN BOX 3?

HOEVEEL IS UW WONING WAARD IN BOX 3? HOEVEEL IS UW WONING WAARD IN BOX 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde van die woning opgeven in box 3. Sinds 1 januari 2010 gelden nieuwe regels voor de

Nadere informatie

Tips voor alle belastingplichtigen

Tips voor alle belastingplichtigen www.stolk-accountants.nl Tips voor alle belastingplichtigen Wat moet u écht nog dit najaar doen, óf juist niet, om iscaal voordeel te behalen? In de tips voor alle belastingplichtigen vindt u volop informatie.

Nadere informatie

Sparen? Wij zijn uw bank.

Sparen? Wij zijn uw bank. Sparen? Wij zijn uw bank. U heeft een wens? Wij hebben de juiste spaarrekening. Dromen, wensen, doelen, vrijwel iedereen heeft ze. Een eerste eigen woning, een bruiloftsfeest, een verre reis, een studiepot

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie